Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Egz. Nr 1. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, LESZNO Tel.- fax , NIP , R : Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni i dróg dojazdowych Przebudowa wewnętrzna i wejścia bocznego Adres : Leszno, ul. Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Poznań, ul. Grunwaldzka 250

9 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, LESZNO Tel.- fax , NIP , R: Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni i dróg dojazdowych Przebudowa wewnętrzna i wejścia bocznego Adres : Leszno, ul. Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Poznań, ul. Grunwaldzka 250 Projekt Budowlany Architektura Małgorzata Kubiak Instalacje sanitarne Jolanta Michalak Leszno, październik 2014

10 SPIS TREŚCI Lp. Nazwa Arkusz 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Zaświadczenie Oświadczenie 5 3. Opis do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji schodów do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji ściany do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji nawierzchni do budynku Zdjęcia pom. przeznaczonego na odpadki do utylizacji i trawnik, 16 na którym wymienione zostanie kanalizacja sanitarna 8. Zestawienie podstawowych materiałów do odwodnienia 17 Opracowanie graficzne: 8. Plan sytuacyjny Rys. robocze do projektu przebudowy schodów Rys. robocze do przebudowy nawierzchni Rys. roboczy pomieszczeń do przebudowy Profil podłużny odwodnienia liniowego S Profil poprzeczny odwodnienia liniowego S Profil podłużny kanalizacji sanitarnej S3 24 2

11 3

12 4

13 1. Małgorzata Kubiak Ul. Solskiego Leszno 2. Jolanta Michalak Ul. Korfantego Leszno OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia , Dz.U.Nr.89,poz.414, z późniejszymi zmianami oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt budowlany: przebudowy utwardzonej nawierzchni, ściany szczytowej, 5 pomieszczeń i wejścia bocznego z schodami zewnętrznymi w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 150 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 250 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Leszno, październik 2014 r. 5

14 OPIS DO PROJEKTU Przebudowy utwardzonej nawierzchni i dróg dojazdowych, przebudowa wejścia bocznego z schodami zewnętrznym, posadzki w 4 pomieszczeniach, i przebudowy pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów i przebudowa ściany szczytowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Poznań, w Lesznie, ulica Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250, Poznań 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Wizja lokalna przedmiotowej działki Wstępne uzgodnienia z Inwestorem i program inwestycyjny Uchwałą Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.II.2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zatorza w Lesznie Oświadczenie Inwestora o prawach własności do przedmiotowej nieruchomości Mapa w skali 1:500 przedmiotowej działki Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy w zakresie przedmiotowej inwestycji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z 2002 r. ze zmianami) Mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 z dnia Dane lokalizacyjne i zainwestowanie Działka nr geod. 10/29 znajduje się w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 150, graniczy z terenami gminy Święciechowa od strony zachodniej Teren ten objęty jest planem zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.II.2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zatorza w Lesznie. Działka zgodnie z wymienionym planem jest w sektorze 207 MW/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej), a obrzeża działki są w sektorze 208 WS (tereny wód powierzchniowych) Teren jest płaski, częściowo zadrzewiony aleją klonów posadzonych równolegle do linii budynku i drzewami liściastymi ozdobnymi wzdłuż cieku wodnego. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do wycinki wierzby, akacji i krzewów przy wschodniej granicy działki i dla 3 drzew po stronie zachodniej działki Na działce nr 10/29 znajdują się 2 budynki: Centralnie główny budynek II piętrowy, podpiwniczony WIW z pomieszczeniami biurowymi i usługowymi. Główne wejście jest od strony wschodniej, boczne od południa (ze schodami kwalifikującymi się do przebudowy). Ostro w południowej granicy znajduje się parterowy budynek garażowy, do którego wjazd jest od strony wschodniej Zachodnia część działki to plac z nawierzchnią utwardzoną kostką brukową z 10 miejscami postojowymi dla samochodów personelu i klientów budynku Nawierzchnia w południowej części działki jest w złym stanie technicznym 3. Przewidziane prace, objęte opracowaniem : 3.1. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy wejściu na poziom parteru w ścianie bocznej. 6

15 3.2. Przebudowa ściany szczytowej, zewnętrznej budynku, uzupełnienie izolacji Wymiana istniejącej zniszczonej nawierzchni: (płyty betonowe, trylinka, częściowo powierzchnia zielona) przed budynkiem od strony południowej, do linii budynku garażowego, oznaczonej na planie literami ABCDEFGHI, na nawierzchnię z kostki bruk owej typu Domino, uzupełnionej skwerami z istniejącą zielenią wysoką, uzupełniona projektowaną zielenią niską, z zamontowaniem odwodnienia liniowego 3.4. Częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej Położenie w 4 pomieszczeniach posadzki ceramicznej Przebudowa pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do utylizacji 4. Kolejność prac. Równocześnie wykonywane mogą być prace wymienione w punkcie 3.1, 3.2., 3.5. Kolejnym etapem będzie wykonanie punktu 3.4., następnie 3.6. Ostatni etap to prace wymienione w punkcie Dane techniczne do przewidzianych prac remontowych. ` 5.1. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy wejściu bocznym w ścianie szczytowej. Wymieniona zostanie balustrada, a w ramach istniejących warunków powierzchniowych (ograniczenia istniejącymi elementami budynku) poprawiona zostanie funkcjonalność schodów, przez obniżenie wysokości stopni do 15,6cm i wydłużenie głębokości do 31,5/33cm. W wyniku tej przebudowy schody będą łagodniejsze i zbliżone do obowiązujących norm. Istniejący wiatrołap na poziomie parteru potraktowany zostanie jako spocznik, a na czas godzin pracy laboratorium, którego personel i klienci korzystają z tych schodów, zewnętrzne drzwi wiatrołapu będą non-stop otwarte Wykonanie fundamentu (Beton C 15) pod podstawę betonową dla wydłużonej części schodów, o wymiarach 46,5cm x 160cm (szerokość istniejącego biegu schodów) głębokość 80cm, między istniejącymi schodami, a istniejącą podstawa skrzynki gazowej Zdemontowanie istniejącej balustrady Zabezpieczyć ściany wiatrołapu i ścianę budynku przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem Odkucie niestabilnych elementów schodów części żelbetonowej Podmurowanie (wylanie betonu C 15 z siatką zbrojoną) do wymaganej wysokości stopni minus grubość płytki, zgodnie z projektem. Przygotowanie podłoża, łącznie z zagruntowaniem) do obłożenia stopnic, podstopnic schodów i ściany frontowej (lica) schodów płytkami gresowymi Zamontowanie do istniejącego spodu płyty schodowej płyty STG przeciwwilgociowej, na ruszcie stalowym, w linii równoległej do pochwytu zaprojektowanej balustrady, zagruntowanie Schemat ułożenia płytek podłogowych o wymiarach 60 x 30cm przedstawiono na opracowaniu graficznym, styki płytek układanych w różnych płaszczyznach (stopnica i podstopnica lub na granicy z licem), zastosować szlifowanie krawędzi, Wymagane dane techniczne płytek podłogowych gresowych, zastosowanych w realizacji przedmiotowego zadania : antypoślizgowe R11 powierzchnia strukturalna mrozoodporne 7

16 grubość 1cm kolor grafit, dopuszcza się łączenie 2 kolorów: grafit + szary Wymagane dane techniczne dla zaprawy klejącej : mrozoodporna, o dobrej przyczepności do podłoża Wymagane dane techniczne dla fugi mrozoodporna, wodoodporna wysoka wodoszczelność podwyższona elastyczność Elementy konstrukcyjne mocowania komina przemalować farbą antykorozyjną Na zamontowanej płycie pod schodami położyć tynk, kolor jasnoszary, uziarnienie max 2mm Zamontować balustradę obustronną wykonaną i zamocowaną zgodnie z projektem przedstawionym na opracowaniu graficznym, z następujących materiałów: - Szkło Float 6mm, ESG/0,76 PVB/Float 6ESG (poler krawędzi + otwory) Szkło hartowane laminowane zgodnie z normą EN oraz EN okucia: poręcz balustrady x 3szt., słupki balustrady x 5szt, mocowania x 10szt. Wysokość prześwitów lub otworów nie może być większa niż 20cm. Wysokość balustrady nie mniejsza niż 110cm Przebudowa ściany szczytowej, zewnętrznej, na długość 11,62 m. Po dokonaniu odkrywki (zdemontowaniu jednej z płyt opaski betonowej i odkopaniu fundamentu i ściany fundamentowej na szerokości tej zdemontowanej płyty) okazało się, że przyczyną stałego zawilgocenia ściany jest brak przeciwwilgociowej izolacji poziomej tej ściany i izolacji pionowej. Zamierzeniem jest poprawienie warunków w pomieszczeniu graniczącym z tą ścianą, dlatego zadaniem będzie wykonanie izolacji poziomej i zabezpieczenie ściany fundamentowej przed wilgocią przez wykonanie izolacji pionowej Wykonanie izolacji poziomej na poziomie nie niżej jak 30cm nad poziomem terenu, zakłada się rozwiązanie przez nawiercanie otworów o średnicy 30mm, co ~12cm, pod kątem ~30 stopni do poziomu, w dół, w odkrytej, oczyszczonej, spoinie przez całą grubość muru. Do wiercenia należy używać wiertarek, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy. Zawilgocony tynk na ścianie należy skuć powyżej zakładanej izolacji ~80cm w pomieszczeniu. Po oczyszczeniu z zawiesin otwory należy wypełnić rzadką zaprawą z środkiem uszczelniającym, lub wykonywać sukcesywnie poziome bruzdy nie dłuższe odcinki niż 1m i z zakładem 10cm sukcesywnie układać w bruździe warstwę izolacji (papa asfaltowa lub gruba folia). Inny rodzaj zakładania izolacji poziomej należy uzgodnić przed przystąpieniem do prac z inspektorem nadzoru Od zewnątrz oczyścić ścianę z luźnego tynku od posadowienia fundamentu do poziomu wykonanej izolacji poziomej, wykonać obrzutkę z tynku cementowo-wapienną, a po jej stwardnieniu i wysuszeniu na tej nowo odbudowanej powierzchni położyć płynną folię, warstwę styropianu twardego grubości 10cm i całość zabezpieczyć folią kubełkową Do poziomu zamontowanej foli kubełkowej ścianę obsypać żwirem, a na całej długości ściany, wysypać kamieniem na zagęszczonym podłożu, ograniczyć krawężnikiem lub zamontować opaskę betonową. Uzupełnić ubytki na ścianie tynkiem renowacyjnym Wymiana nawierzchni oznaczonej na planie literami ABCDEFGHI na nawierzchnię z kostki brukowej typu Domino, w kolorze szarym, uzupełnionej skwerami z istniejącą zielenią wysoką, uzupełniona projektowaną zielenią niską. 8

17 5.3.1 Na terenie pomiędzy ścianą szczytową, a południową granicą działki ułożone są płyty drogowe ażurowe, trylinka, oraz płyty betonowe wylewane na mokro. Teren wysunięty bardziej na południe jest porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami, a niektóre z drzew zostaną usunięte (osobne zadanie). Po względem wysokościowym teren jest zróżnicowany ze skłonem w kierunku południowym. Na terenie przewidzianym do utwardzenia występują: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sieć gazowa. Teren w którym będzie przebiegać droga pożarowa jest porośnięty roślinnością trawiasta i krzewiastą. W ramach opracowania projektuje się dalszy ciąg, kontynuację drogi przeciw pożarowej. Nawierzchnię drogi pożarowej należy utwardzić betonową kostką brukową z podbudową według załączonych przekrojów poprzecznych. Należy zastosować kostkę w kształcie dwuteowym, frezowaną, koloru szarego. Utwardzoną nawierzchnię należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego. Projektowe rzędne należy dowiązać do wysokości studzienek kanalizacji deszczowej gdyż istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej zostały podwyższone. Jako reper roboczy należy przyjąć studzienkę zlokalizowaną na trawniku o rzędnej góry włazu 93,33m npm ( dna 91,96m npm ). W ramach robót przygotowawczych należy wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Ponieważ brak jest informacji dotyczącej podłoża pod istn. nawierzchniami należy je rozebrać, a gruz z rozbiórki wywieść w celu poddaniu recyklingowi. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać pomiary niwelacyjne z utrwaleniem reperów roboczych i punktów domiarowych. W ramach robót ziemnych należy usunąć wierzchnią warstwę darniny i humusu z załadunkiem na środki transportowe i wywiezienie na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. W następnej kolejności należy wykonać korytowanie powierzchni z uwzględnieniem ilości warstw nasypowych, podbudowy, kostki brukowej. Prowadząc prace ziemne należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia infrastruktury. Ponieważ projektowana utwardzona nawierzchnia i droga pożarowa będzie dowiązana do istniejących nawierzchni, w miejscu połączenia należy przeciąć asfalt i zastosować krawężniki drogowe ułożone na płask. Zapewni to zróżnicowaną pracę podłoża. Utwardzenie nawierzchni projektowanej należy wykonać z następujących warstw: nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8,0cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 3,0cm, podbudowa zasadnicza beton C 12/15 grubości 15cm, warstwa odcinająca z pospółki i żwiru grubości 10cm. Utwardzona nawierzchnia zostanie ograniczona krawężnikiem drogowym ułożonym na ławie fundamentowej z betonu C12/15. Natomiast utwardzona nawierzchnia drogi pożarowej zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 30x8x100 na ławie betonowej na wysokości równej z kostką brukową. Zapewni to spływ wody opadowej i roztopowej na przyległy trawnik. Grubości poszczególnych warstw należy przyjmować zgodnie z projektowanym przekrojem poprzecznym Demontaż istniejącego nadziemnego hydrantu HP80, zlokalizowanego przy budynku garażu. Przy demontażu hydrantu należy trwale odciąć przewód wodociągowy zasilający obecnie przedmiotowy hydrant przeciw pożarowy. Należy również zdemontować zasuwę z obudową na odgałęzieniu sieci wodociągowej (przed hydrantem) Wykonanie odwodnienia liniowego równolegle do ściany szczytowej budynku, w odległości 6,38m. Odwodnienie, wykonane z korytek betonowych wzmocnionych 9

18 włóknem szklanym klas C250, wymiary zewnętrzne 153/210mm, przykrycie z rusztem kratowym ocynkowanym, połączone będzie z istniejącą kanalizacją deszczową, a połączenie zaprojektowane będzie przed istniejącym separatorem. Odwodnienie liniowe nawierzchni z kostki brukowej, dotyczy placu przed budynkiem od strony południowej, do pasa zieleni, który graniczy z projektowaną drogą przeciwpożarową. Spadek powierzchni w kierunku poprzecznym do odwodnienia liniowego będzie wynosił 1%, natomiast w kierunku podłużnym 0,5%. Zaprojektowano jeden odcinek odwodnienia o długości 27,0 m. System kanału należy prowadzić przy krawężniku części zielonej na długości 7m, od strony zachodniej i kolejny odcinek 20m w stronę granicy wschodniej działki. Proponuje się wykonanie odwodnienia z rusztem kratowym, ocynkowanym. Odbiór wody deszczowej odbywać się będzie poprzez skrzynkę odpływową z koszem osadczym (wg proj. wykonawczego). Rurociąg zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z odwodnienia liniowego parkingu, wykonany będzie z rur PVC klasy N DN160 ułożonych w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15cm, ze spadkiem w kierunku istniejącej kanalizacji deszczowej. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienkę rewizyjną. Przyjęte rozwiązanie projektowe nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Odwodnienie nawierzchni drogi ppoż. będzie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku terenu zielonego. Zastosowane obrzeża betonowe zapewnią spływ w wody opadowej i roztopowej na przyległy teren zielony. Dla ułożenia podłączenia kanalizacji deszczowej należy na projektowanej drodze wykonać częściowy demontaż kostki brukowej, który ponownie musi zostać odtworzony Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Domino, klasy B 125, w kolorze szarym jak istniejąca, na podkładzie żwirowo-cementowym, ze spadkami w kierunku odwodnienia, otoczonej krawężnikami betonowymi, zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Wykonanie pozostałej części drogi przeciwpożarowej, z wyjazdem na działkę nr 10/32, zgodnie z załączonym przekrojem, z materiałów opisanych na rysunkach roboczych Plac pod pojemniki na śmieci o powierzchni 1,8 x 3,4m wykonać analogicznie jak utwardzenie placu wydzielone wysokimi krawężnikami Obsadzenie pozostałych terenów, nieutwardzonych, zgodnie z opracowaniem graficznym trawą, na przygotowanym odpowiednim podłożu Częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej sanitarnej Ścieki socjalno-bytowe z budynku odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej Dn 200 ułożonej w drodze. Ze względu na stan techniczny istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wadliwe wykonanie studzienek rewizyjnych, zachodzi konieczność przebudowy kanalizacji. Projektuje się wbudowanie na trasie kanalizacji dwóch studzienek tworzywowych Dn 425, przykrytych włazami typu lekkiego (trawnik) połączonych nowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej, wykonanym z rur kanalizacyjnych PCV ø 160 mm, o sztywności obwodowej 8 kn/m2 oraz ściance z jednolitego materiału Roboty ziemne Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami normy branżowej BN-93/ oraz Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część II instalacje sanitarne i przemysłowe. 10

19 Przy budowie kanalizacji wykopy wykonać ręcznie. Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne z jednoczesnym zabezpieczeniem ścian pionowych. Przewody ułożyć w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubości 20 cm, zagęszczonej przed ułożeniem przewodów. W podsypce wyprofilować łoże dla rur, a ewentualne ubytki uzupełnić piaskiem. Po ułożeniu przewodów i wykonaniu prób ciśnienia wykonać obsypkę piaskiem z wykopów, pozbawionym kamieni, do wys.30 cm ponad wierzch przewodów, z równoczesnym zagęszczeniem obsypki. Obsypkę wykonać warstwami. Po pozytywnej próbie szczelności sieci, wykopy uzupełnić (wyrównać) obsypkę i zagęścić. Zachować wymaganą bezpieczną odległość od rury sprzętu mechanicznego do zagęszczania. Pozostała zasypka gruntem rodzimym, wolnym od kamieni. Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną (sytuacyjnowysokościową) przez uprawnionego geodetę. Z uwagi na brak badań gruntowo wodnych podłoża, konieczność odwodnienia wykopów jak i sposób jego wykonania, określi wykonawca robót Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz z aktualnymi przepisami BHP i p.poż Położenie w 4 pomieszczeniach posadzki ceramicznej W pomieszczeniach nr 106, 107, 109, i 206 oznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji (opracowanie graficzne dokumentacji projektowej), projektuje się wymianę posadzek. Aktualnie są tam wykładziny rolowe PCV. Po ich usunięciu należy, w zależności od potrzeb, wykonać na oczyszczonym podłożu wylewki betonowe, do wymaganego poziomu, tak, by po położeniu płytek ceramicznych, posadzkowych, o wymiarach nie mniejszych, jak 40x40cm, poziom w poszczególnych pomieszczeniach, był identyczny jak na korytarzu. Wokół pomieszczenia na ścianach wykonać cokół z płytek ceramicznych, wysokość nie mniej jak 8cm. Szerokość fugi maksymalnie 3mm. Zastosować fugę elastyczną, kolory jak na korytarzu. Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorach jasnych, ustalone bezpośrednio z użytkownikiem tych pomieszczeń, przy akceptacji inspektora nadzoru Przebudowa pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów po zwierzęcych przeznaczonych do utylizacji Prace związane ze zmianą użytkową tego pomieszczenia polegać będą na wyizolowaniu termicznie od sąsiednich pomieszczeń. W ścianie między pomieszczeniem szczytowym, a przebudowywanym pomieszczeniem należy wykonać otwory nawiewu i wywiewu. Połączyć instalacje wodociągowa i kanalizacyjną z instalacjami w sąsiednim pomieszczeniu, połączenie wykonać dla zamontowania w magazynie odpadów zlewu z baterią natryskową, lub z baterią z ruchoma wylewką. Istn. studzienka w posadzce jest nie czynna, należy wykonać nowe podłączenie do istn. studzienki w sąsiednim szczytowym pomieszczeniu. Poziom zamontowanej kratki ściekowej ustalić tak, by spadek do zamontowanej kratki ściekowej był w pomieszczeniu ~1%, a wymagany poziom taki, by nie było różnicy na granicy, w drzwiach, między korytarzem, a przebudowanym pomieszczeniem. Połączenie przedstawiono na rysunku przekroju dokumentacji projektowej. Izolację termiczną wykonać przez położenie na warstwie kleju i zakołkowaniu styropianu twardego, grubości 15cm, następnie przygotować podłoże na ścianie (położenie warstwy kleju na siatce) do klejenia płytek ściennych. W pomieszczeniu zamontować stelaż stalowy dla sufitu podwieszonego, do którego będzie mocowana płyta gipsowo- 11

20 kartonowa z paraizolacją. Na stelażu rozłożona zostanie 15cm warstwa wełny mineralnej. Płyta GK sufitowa będzie w ekstremalnych punktach przechodzić bezpośrednio pod najniższym punktem istniejących instalacji montowanych pod sufitem, ale nad górnym poziomem istniejącego okna. Wysokość pomieszczenia po przebudowie 2,5m. Płyty przygotować do malowania. Do wysokości 2m na ścianach położyć płytki ceramiczne, jasne, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości. Na podłodze płytki gresowe, antypoślizgowe, zafugować, szerokość fugi nie większa jak 2mm. Ściany powyżej płytek, i sufit pomalować farbą emulsyjną. W sąsiednim pomieszczeniu szczytowym zamontować klimatyzator - urządzenie do schładzania nawiewanego powietrza. Drzwi chłodnicze szerokości 90cm osadzić w istniejącym otworze drzwiowym. 6. Inne odstępstwa i rozwiązania: Odstępstwa i rozwiązania kolorystyczne od wyżej wymienionych wytycznych do uzgodnienia z Inwestorem. Leszno, październik 2014 Opracowały. 12

21 Dokumentacja fotograficzna : wejście boczne do przebudowy 13

22 Dokumentacja fotograficzna : ściana bez izolacji 14

23 Dokumentacja fotograficzna: Nawierzchnia do przebudowy 15

24 Trawnik, na którym przebiega instalacja kanalizacyjna do wymiany Pomieszczenie w piwnicy do przebudowy na magazyn odpadków do utylizacji 16

25 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW System odwodnienia: korytka betonowe wzmocnione włóknem szklanym, z rusztem kratowym ocynkowanym, klasa C Korytko L = 1000 mm, bez spadku, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm.. szt Korytko L = 500 mm, bez spadku, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm szt 1 3. Korytko L = 1000 mm, ze spadkiem 0,5%, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm. szt Skrzynka odpływowa z koszem osadczym L = 500 mm, szt 1 5. Płyta czołowa dla korytek H = 210 mm. szt 2 6. Rura kanalizacyjna kielchowa na uszczelkę PCV DN160 m 1,4 7. Kompletna studzienka inspekcyjna DN400 klasa C250 korpus 0,9-1,4 m dla DN150 szt 1 8. Fundament pod odwodnienie liniowe z betonu C25/35.0,5 x 0,10 x 27,0 = m3 1,35 17

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Remont drogi dojazdowej, budowa chodnika dla pieszych i budowa parkingu ul. Srebrna 9-21 w Opolu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis techniczny Remont drogi dojazdowej, budowa chodnika dla pieszych i budowa parkingu ul. Srebrna 9-21 w Opolu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Zawartość opracowania ----------------------------------------------------------str. 1 OPIS TECHNICZNY -------------------------------------------------------------- str. 2-6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - podkłady sytuacyjno - wysokościowe 1:500 - obwiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - podkłady sytuacyjno - wysokościowe 1:500 - obwiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego układu komunikacyjnego przy budynku biura ARiMR w Brzesku przy ulicy Szczepanowskiej 23 - działki nr 553/38 i 553/41.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO I. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA str. 3 II. STAN ISTNIEJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M Opis do wykonania przebudowy ulicy Kutnowskiej na odcinku do 100 m Na wysokości posesji nr. 28, wzdłuż działki 185/4, 181 i 179 ( w obrębie szkoły

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej ... (5 * 6) Roboty rozbiórkowe 1.1 D 07.07.01 Demontaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami wraz z robotami (w tym roboty ziemne). Odwóz do RE kpl 3,00 1.2. D 07.07.01 Demontaż linii kablowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu docelowego dla przebudowy nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. STAN ISTNIEJĄCY 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 4.1. Konstrukcja jezdni 4.2. Rozwiązanie wysokościowe 5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul.

Kosztorys ofertowy. Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 23 oraz wymiana kanalizacji sanitarneji i deszczowej przed budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY) I BOISKO

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich Obiekt : Roboty zwiazane z nawierzchnią dróg Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy. Skala 1:500. 3. Plan sytuacyjno wysokościowy. Skala 1:250 4. Konstrukcje nawierzchni drogowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO USZKODZONEGOCHODNIKA. Zgodnie z wytycznymi programowymi projektowany do przebudowy chodnik

CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO USZKODZONEGOCHODNIKA. Zgodnie z wytycznymi programowymi projektowany do przebudowy chodnik CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO USZKODZONEGOCHODNIKA 1.1.ZałoŜenia projektowe Zgodnie z wytycznymi programowymi projektowany do przebudowy chodnik powinien mieć następujące parametry : - chodnik dla pieszych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Cięcinie (bez ścieŝki, ogrodzenia oświetlenia) Lokalizacja: Inwestor: Cięcina ul. Zarębek Urząd

Bardziej szczegółowo

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 PROJEKT WYKONAWCZ Y Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej

Bardziej szczegółowo