Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Egz. Nr 1. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, LESZNO Tel.- fax , NIP , R : Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni i dróg dojazdowych Przebudowa wewnętrzna i wejścia bocznego Adres : Leszno, ul. Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Poznań, ul. Grunwaldzka 250

9 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, LESZNO Tel.- fax , NIP , R: Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni i dróg dojazdowych Przebudowa wewnętrzna i wejścia bocznego Adres : Leszno, ul. Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Poznań, ul. Grunwaldzka 250 Projekt Budowlany Architektura Małgorzata Kubiak Instalacje sanitarne Jolanta Michalak Leszno, październik 2014

10 SPIS TREŚCI Lp. Nazwa Arkusz 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Zaświadczenie Oświadczenie 5 3. Opis do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji schodów do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji ściany do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji nawierzchni do budynku Zdjęcia pom. przeznaczonego na odpadki do utylizacji i trawnik, 16 na którym wymienione zostanie kanalizacja sanitarna 8. Zestawienie podstawowych materiałów do odwodnienia 17 Opracowanie graficzne: 8. Plan sytuacyjny Rys. robocze do projektu przebudowy schodów Rys. robocze do przebudowy nawierzchni Rys. roboczy pomieszczeń do przebudowy Profil podłużny odwodnienia liniowego S Profil poprzeczny odwodnienia liniowego S Profil podłużny kanalizacji sanitarnej S3 24 2

11 3

12 4

13 1. Małgorzata Kubiak Ul. Solskiego Leszno 2. Jolanta Michalak Ul. Korfantego Leszno OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia , Dz.U.Nr.89,poz.414, z późniejszymi zmianami oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt budowlany: przebudowy utwardzonej nawierzchni, ściany szczytowej, 5 pomieszczeń i wejścia bocznego z schodami zewnętrznymi w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 150 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 250 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Leszno, październik 2014 r. 5

14 OPIS DO PROJEKTU Przebudowy utwardzonej nawierzchni i dróg dojazdowych, przebudowa wejścia bocznego z schodami zewnętrznym, posadzki w 4 pomieszczeniach, i przebudowy pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów i przebudowa ściany szczytowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Poznań, w Lesznie, ulica Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250, Poznań 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Wizja lokalna przedmiotowej działki Wstępne uzgodnienia z Inwestorem i program inwestycyjny Uchwałą Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.II.2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zatorza w Lesznie Oświadczenie Inwestora o prawach własności do przedmiotowej nieruchomości Mapa w skali 1:500 przedmiotowej działki Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy w zakresie przedmiotowej inwestycji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z 2002 r. ze zmianami) Mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 z dnia Dane lokalizacyjne i zainwestowanie Działka nr geod. 10/29 znajduje się w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 150, graniczy z terenami gminy Święciechowa od strony zachodniej Teren ten objęty jest planem zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.II.2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zatorza w Lesznie. Działka zgodnie z wymienionym planem jest w sektorze 207 MW/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej), a obrzeża działki są w sektorze 208 WS (tereny wód powierzchniowych) Teren jest płaski, częściowo zadrzewiony aleją klonów posadzonych równolegle do linii budynku i drzewami liściastymi ozdobnymi wzdłuż cieku wodnego. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do wycinki wierzby, akacji i krzewów przy wschodniej granicy działki i dla 3 drzew po stronie zachodniej działki Na działce nr 10/29 znajdują się 2 budynki: Centralnie główny budynek II piętrowy, podpiwniczony WIW z pomieszczeniami biurowymi i usługowymi. Główne wejście jest od strony wschodniej, boczne od południa (ze schodami kwalifikującymi się do przebudowy). Ostro w południowej granicy znajduje się parterowy budynek garażowy, do którego wjazd jest od strony wschodniej Zachodnia część działki to plac z nawierzchnią utwardzoną kostką brukową z 10 miejscami postojowymi dla samochodów personelu i klientów budynku Nawierzchnia w południowej części działki jest w złym stanie technicznym 3. Przewidziane prace, objęte opracowaniem : 3.1. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy wejściu na poziom parteru w ścianie bocznej. 6

15 3.2. Przebudowa ściany szczytowej, zewnętrznej budynku, uzupełnienie izolacji Wymiana istniejącej zniszczonej nawierzchni: (płyty betonowe, trylinka, częściowo powierzchnia zielona) przed budynkiem od strony południowej, do linii budynku garażowego, oznaczonej na planie literami ABCDEFGHI, na nawierzchnię z kostki bruk owej typu Domino, uzupełnionej skwerami z istniejącą zielenią wysoką, uzupełniona projektowaną zielenią niską, z zamontowaniem odwodnienia liniowego 3.4. Częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej Położenie w 4 pomieszczeniach posadzki ceramicznej Przebudowa pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do utylizacji 4. Kolejność prac. Równocześnie wykonywane mogą być prace wymienione w punkcie 3.1, 3.2., 3.5. Kolejnym etapem będzie wykonanie punktu 3.4., następnie 3.6. Ostatni etap to prace wymienione w punkcie Dane techniczne do przewidzianych prac remontowych. ` 5.1. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy wejściu bocznym w ścianie szczytowej. Wymieniona zostanie balustrada, a w ramach istniejących warunków powierzchniowych (ograniczenia istniejącymi elementami budynku) poprawiona zostanie funkcjonalność schodów, przez obniżenie wysokości stopni do 15,6cm i wydłużenie głębokości do 31,5/33cm. W wyniku tej przebudowy schody będą łagodniejsze i zbliżone do obowiązujących norm. Istniejący wiatrołap na poziomie parteru potraktowany zostanie jako spocznik, a na czas godzin pracy laboratorium, którego personel i klienci korzystają z tych schodów, zewnętrzne drzwi wiatrołapu będą non-stop otwarte Wykonanie fundamentu (Beton C 15) pod podstawę betonową dla wydłużonej części schodów, o wymiarach 46,5cm x 160cm (szerokość istniejącego biegu schodów) głębokość 80cm, między istniejącymi schodami, a istniejącą podstawa skrzynki gazowej Zdemontowanie istniejącej balustrady Zabezpieczyć ściany wiatrołapu i ścianę budynku przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem Odkucie niestabilnych elementów schodów części żelbetonowej Podmurowanie (wylanie betonu C 15 z siatką zbrojoną) do wymaganej wysokości stopni minus grubość płytki, zgodnie z projektem. Przygotowanie podłoża, łącznie z zagruntowaniem) do obłożenia stopnic, podstopnic schodów i ściany frontowej (lica) schodów płytkami gresowymi Zamontowanie do istniejącego spodu płyty schodowej płyty STG przeciwwilgociowej, na ruszcie stalowym, w linii równoległej do pochwytu zaprojektowanej balustrady, zagruntowanie Schemat ułożenia płytek podłogowych o wymiarach 60 x 30cm przedstawiono na opracowaniu graficznym, styki płytek układanych w różnych płaszczyznach (stopnica i podstopnica lub na granicy z licem), zastosować szlifowanie krawędzi, Wymagane dane techniczne płytek podłogowych gresowych, zastosowanych w realizacji przedmiotowego zadania : antypoślizgowe R11 powierzchnia strukturalna mrozoodporne 7

16 grubość 1cm kolor grafit, dopuszcza się łączenie 2 kolorów: grafit + szary Wymagane dane techniczne dla zaprawy klejącej : mrozoodporna, o dobrej przyczepności do podłoża Wymagane dane techniczne dla fugi mrozoodporna, wodoodporna wysoka wodoszczelność podwyższona elastyczność Elementy konstrukcyjne mocowania komina przemalować farbą antykorozyjną Na zamontowanej płycie pod schodami położyć tynk, kolor jasnoszary, uziarnienie max 2mm Zamontować balustradę obustronną wykonaną i zamocowaną zgodnie z projektem przedstawionym na opracowaniu graficznym, z następujących materiałów: - Szkło Float 6mm, ESG/0,76 PVB/Float 6ESG (poler krawędzi + otwory) Szkło hartowane laminowane zgodnie z normą EN oraz EN okucia: poręcz balustrady x 3szt., słupki balustrady x 5szt, mocowania x 10szt. Wysokość prześwitów lub otworów nie może być większa niż 20cm. Wysokość balustrady nie mniejsza niż 110cm Przebudowa ściany szczytowej, zewnętrznej, na długość 11,62 m. Po dokonaniu odkrywki (zdemontowaniu jednej z płyt opaski betonowej i odkopaniu fundamentu i ściany fundamentowej na szerokości tej zdemontowanej płyty) okazało się, że przyczyną stałego zawilgocenia ściany jest brak przeciwwilgociowej izolacji poziomej tej ściany i izolacji pionowej. Zamierzeniem jest poprawienie warunków w pomieszczeniu graniczącym z tą ścianą, dlatego zadaniem będzie wykonanie izolacji poziomej i zabezpieczenie ściany fundamentowej przed wilgocią przez wykonanie izolacji pionowej Wykonanie izolacji poziomej na poziomie nie niżej jak 30cm nad poziomem terenu, zakłada się rozwiązanie przez nawiercanie otworów o średnicy 30mm, co ~12cm, pod kątem ~30 stopni do poziomu, w dół, w odkrytej, oczyszczonej, spoinie przez całą grubość muru. Do wiercenia należy używać wiertarek, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy. Zawilgocony tynk na ścianie należy skuć powyżej zakładanej izolacji ~80cm w pomieszczeniu. Po oczyszczeniu z zawiesin otwory należy wypełnić rzadką zaprawą z środkiem uszczelniającym, lub wykonywać sukcesywnie poziome bruzdy nie dłuższe odcinki niż 1m i z zakładem 10cm sukcesywnie układać w bruździe warstwę izolacji (papa asfaltowa lub gruba folia). Inny rodzaj zakładania izolacji poziomej należy uzgodnić przed przystąpieniem do prac z inspektorem nadzoru Od zewnątrz oczyścić ścianę z luźnego tynku od posadowienia fundamentu do poziomu wykonanej izolacji poziomej, wykonać obrzutkę z tynku cementowo-wapienną, a po jej stwardnieniu i wysuszeniu na tej nowo odbudowanej powierzchni położyć płynną folię, warstwę styropianu twardego grubości 10cm i całość zabezpieczyć folią kubełkową Do poziomu zamontowanej foli kubełkowej ścianę obsypać żwirem, a na całej długości ściany, wysypać kamieniem na zagęszczonym podłożu, ograniczyć krawężnikiem lub zamontować opaskę betonową. Uzupełnić ubytki na ścianie tynkiem renowacyjnym Wymiana nawierzchni oznaczonej na planie literami ABCDEFGHI na nawierzchnię z kostki brukowej typu Domino, w kolorze szarym, uzupełnionej skwerami z istniejącą zielenią wysoką, uzupełniona projektowaną zielenią niską. 8

17 5.3.1 Na terenie pomiędzy ścianą szczytową, a południową granicą działki ułożone są płyty drogowe ażurowe, trylinka, oraz płyty betonowe wylewane na mokro. Teren wysunięty bardziej na południe jest porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami, a niektóre z drzew zostaną usunięte (osobne zadanie). Po względem wysokościowym teren jest zróżnicowany ze skłonem w kierunku południowym. Na terenie przewidzianym do utwardzenia występują: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sieć gazowa. Teren w którym będzie przebiegać droga pożarowa jest porośnięty roślinnością trawiasta i krzewiastą. W ramach opracowania projektuje się dalszy ciąg, kontynuację drogi przeciw pożarowej. Nawierzchnię drogi pożarowej należy utwardzić betonową kostką brukową z podbudową według załączonych przekrojów poprzecznych. Należy zastosować kostkę w kształcie dwuteowym, frezowaną, koloru szarego. Utwardzoną nawierzchnię należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego. Projektowe rzędne należy dowiązać do wysokości studzienek kanalizacji deszczowej gdyż istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej zostały podwyższone. Jako reper roboczy należy przyjąć studzienkę zlokalizowaną na trawniku o rzędnej góry włazu 93,33m npm ( dna 91,96m npm ). W ramach robót przygotowawczych należy wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Ponieważ brak jest informacji dotyczącej podłoża pod istn. nawierzchniami należy je rozebrać, a gruz z rozbiórki wywieść w celu poddaniu recyklingowi. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać pomiary niwelacyjne z utrwaleniem reperów roboczych i punktów domiarowych. W ramach robót ziemnych należy usunąć wierzchnią warstwę darniny i humusu z załadunkiem na środki transportowe i wywiezienie na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. W następnej kolejności należy wykonać korytowanie powierzchni z uwzględnieniem ilości warstw nasypowych, podbudowy, kostki brukowej. Prowadząc prace ziemne należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia infrastruktury. Ponieważ projektowana utwardzona nawierzchnia i droga pożarowa będzie dowiązana do istniejących nawierzchni, w miejscu połączenia należy przeciąć asfalt i zastosować krawężniki drogowe ułożone na płask. Zapewni to zróżnicowaną pracę podłoża. Utwardzenie nawierzchni projektowanej należy wykonać z następujących warstw: nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8,0cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 3,0cm, podbudowa zasadnicza beton C 12/15 grubości 15cm, warstwa odcinająca z pospółki i żwiru grubości 10cm. Utwardzona nawierzchnia zostanie ograniczona krawężnikiem drogowym ułożonym na ławie fundamentowej z betonu C12/15. Natomiast utwardzona nawierzchnia drogi pożarowej zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 30x8x100 na ławie betonowej na wysokości równej z kostką brukową. Zapewni to spływ wody opadowej i roztopowej na przyległy trawnik. Grubości poszczególnych warstw należy przyjmować zgodnie z projektowanym przekrojem poprzecznym Demontaż istniejącego nadziemnego hydrantu HP80, zlokalizowanego przy budynku garażu. Przy demontażu hydrantu należy trwale odciąć przewód wodociągowy zasilający obecnie przedmiotowy hydrant przeciw pożarowy. Należy również zdemontować zasuwę z obudową na odgałęzieniu sieci wodociągowej (przed hydrantem) Wykonanie odwodnienia liniowego równolegle do ściany szczytowej budynku, w odległości 6,38m. Odwodnienie, wykonane z korytek betonowych wzmocnionych 9

18 włóknem szklanym klas C250, wymiary zewnętrzne 153/210mm, przykrycie z rusztem kratowym ocynkowanym, połączone będzie z istniejącą kanalizacją deszczową, a połączenie zaprojektowane będzie przed istniejącym separatorem. Odwodnienie liniowe nawierzchni z kostki brukowej, dotyczy placu przed budynkiem od strony południowej, do pasa zieleni, który graniczy z projektowaną drogą przeciwpożarową. Spadek powierzchni w kierunku poprzecznym do odwodnienia liniowego będzie wynosił 1%, natomiast w kierunku podłużnym 0,5%. Zaprojektowano jeden odcinek odwodnienia o długości 27,0 m. System kanału należy prowadzić przy krawężniku części zielonej na długości 7m, od strony zachodniej i kolejny odcinek 20m w stronę granicy wschodniej działki. Proponuje się wykonanie odwodnienia z rusztem kratowym, ocynkowanym. Odbiór wody deszczowej odbywać się będzie poprzez skrzynkę odpływową z koszem osadczym (wg proj. wykonawczego). Rurociąg zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z odwodnienia liniowego parkingu, wykonany będzie z rur PVC klasy N DN160 ułożonych w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15cm, ze spadkiem w kierunku istniejącej kanalizacji deszczowej. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienkę rewizyjną. Przyjęte rozwiązanie projektowe nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Odwodnienie nawierzchni drogi ppoż. będzie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku terenu zielonego. Zastosowane obrzeża betonowe zapewnią spływ w wody opadowej i roztopowej na przyległy teren zielony. Dla ułożenia podłączenia kanalizacji deszczowej należy na projektowanej drodze wykonać częściowy demontaż kostki brukowej, który ponownie musi zostać odtworzony Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Domino, klasy B 125, w kolorze szarym jak istniejąca, na podkładzie żwirowo-cementowym, ze spadkami w kierunku odwodnienia, otoczonej krawężnikami betonowymi, zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Wykonanie pozostałej części drogi przeciwpożarowej, z wyjazdem na działkę nr 10/32, zgodnie z załączonym przekrojem, z materiałów opisanych na rysunkach roboczych Plac pod pojemniki na śmieci o powierzchni 1,8 x 3,4m wykonać analogicznie jak utwardzenie placu wydzielone wysokimi krawężnikami Obsadzenie pozostałych terenów, nieutwardzonych, zgodnie z opracowaniem graficznym trawą, na przygotowanym odpowiednim podłożu Częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej sanitarnej Ścieki socjalno-bytowe z budynku odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej Dn 200 ułożonej w drodze. Ze względu na stan techniczny istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wadliwe wykonanie studzienek rewizyjnych, zachodzi konieczność przebudowy kanalizacji. Projektuje się wbudowanie na trasie kanalizacji dwóch studzienek tworzywowych Dn 425, przykrytych włazami typu lekkiego (trawnik) połączonych nowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej, wykonanym z rur kanalizacyjnych PCV ø 160 mm, o sztywności obwodowej 8 kn/m2 oraz ściance z jednolitego materiału Roboty ziemne Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami normy branżowej BN-93/ oraz Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część II instalacje sanitarne i przemysłowe. 10

19 Przy budowie kanalizacji wykopy wykonać ręcznie. Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne z jednoczesnym zabezpieczeniem ścian pionowych. Przewody ułożyć w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubości 20 cm, zagęszczonej przed ułożeniem przewodów. W podsypce wyprofilować łoże dla rur, a ewentualne ubytki uzupełnić piaskiem. Po ułożeniu przewodów i wykonaniu prób ciśnienia wykonać obsypkę piaskiem z wykopów, pozbawionym kamieni, do wys.30 cm ponad wierzch przewodów, z równoczesnym zagęszczeniem obsypki. Obsypkę wykonać warstwami. Po pozytywnej próbie szczelności sieci, wykopy uzupełnić (wyrównać) obsypkę i zagęścić. Zachować wymaganą bezpieczną odległość od rury sprzętu mechanicznego do zagęszczania. Pozostała zasypka gruntem rodzimym, wolnym od kamieni. Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną (sytuacyjnowysokościową) przez uprawnionego geodetę. Z uwagi na brak badań gruntowo wodnych podłoża, konieczność odwodnienia wykopów jak i sposób jego wykonania, określi wykonawca robót Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz z aktualnymi przepisami BHP i p.poż Położenie w 4 pomieszczeniach posadzki ceramicznej W pomieszczeniach nr 106, 107, 109, i 206 oznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji (opracowanie graficzne dokumentacji projektowej), projektuje się wymianę posadzek. Aktualnie są tam wykładziny rolowe PCV. Po ich usunięciu należy, w zależności od potrzeb, wykonać na oczyszczonym podłożu wylewki betonowe, do wymaganego poziomu, tak, by po położeniu płytek ceramicznych, posadzkowych, o wymiarach nie mniejszych, jak 40x40cm, poziom w poszczególnych pomieszczeniach, był identyczny jak na korytarzu. Wokół pomieszczenia na ścianach wykonać cokół z płytek ceramicznych, wysokość nie mniej jak 8cm. Szerokość fugi maksymalnie 3mm. Zastosować fugę elastyczną, kolory jak na korytarzu. Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorach jasnych, ustalone bezpośrednio z użytkownikiem tych pomieszczeń, przy akceptacji inspektora nadzoru Przebudowa pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów po zwierzęcych przeznaczonych do utylizacji Prace związane ze zmianą użytkową tego pomieszczenia polegać będą na wyizolowaniu termicznie od sąsiednich pomieszczeń. W ścianie między pomieszczeniem szczytowym, a przebudowywanym pomieszczeniem należy wykonać otwory nawiewu i wywiewu. Połączyć instalacje wodociągowa i kanalizacyjną z instalacjami w sąsiednim pomieszczeniu, połączenie wykonać dla zamontowania w magazynie odpadów zlewu z baterią natryskową, lub z baterią z ruchoma wylewką. Istn. studzienka w posadzce jest nie czynna, należy wykonać nowe podłączenie do istn. studzienki w sąsiednim szczytowym pomieszczeniu. Poziom zamontowanej kratki ściekowej ustalić tak, by spadek do zamontowanej kratki ściekowej był w pomieszczeniu ~1%, a wymagany poziom taki, by nie było różnicy na granicy, w drzwiach, między korytarzem, a przebudowanym pomieszczeniem. Połączenie przedstawiono na rysunku przekroju dokumentacji projektowej. Izolację termiczną wykonać przez położenie na warstwie kleju i zakołkowaniu styropianu twardego, grubości 15cm, następnie przygotować podłoże na ścianie (położenie warstwy kleju na siatce) do klejenia płytek ściennych. W pomieszczeniu zamontować stelaż stalowy dla sufitu podwieszonego, do którego będzie mocowana płyta gipsowo- 11

20 kartonowa z paraizolacją. Na stelażu rozłożona zostanie 15cm warstwa wełny mineralnej. Płyta GK sufitowa będzie w ekstremalnych punktach przechodzić bezpośrednio pod najniższym punktem istniejących instalacji montowanych pod sufitem, ale nad górnym poziomem istniejącego okna. Wysokość pomieszczenia po przebudowie 2,5m. Płyty przygotować do malowania. Do wysokości 2m na ścianach położyć płytki ceramiczne, jasne, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości. Na podłodze płytki gresowe, antypoślizgowe, zafugować, szerokość fugi nie większa jak 2mm. Ściany powyżej płytek, i sufit pomalować farbą emulsyjną. W sąsiednim pomieszczeniu szczytowym zamontować klimatyzator - urządzenie do schładzania nawiewanego powietrza. Drzwi chłodnicze szerokości 90cm osadzić w istniejącym otworze drzwiowym. 6. Inne odstępstwa i rozwiązania: Odstępstwa i rozwiązania kolorystyczne od wyżej wymienionych wytycznych do uzgodnienia z Inwestorem. Leszno, październik 2014 Opracowały. 12

21 Dokumentacja fotograficzna : wejście boczne do przebudowy 13

22 Dokumentacja fotograficzna : ściana bez izolacji 14

23 Dokumentacja fotograficzna: Nawierzchnia do przebudowy 15

24 Trawnik, na którym przebiega instalacja kanalizacyjna do wymiany Pomieszczenie w piwnicy do przebudowy na magazyn odpadków do utylizacji 16

25 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW System odwodnienia: korytka betonowe wzmocnione włóknem szklanym, z rusztem kratowym ocynkowanym, klasa C Korytko L = 1000 mm, bez spadku, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm.. szt Korytko L = 500 mm, bez spadku, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm szt 1 3. Korytko L = 1000 mm, ze spadkiem 0,5%, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm. szt Skrzynka odpływowa z koszem osadczym L = 500 mm, szt 1 5. Płyta czołowa dla korytek H = 210 mm. szt 2 6. Rura kanalizacyjna kielchowa na uszczelkę PCV DN160 m 1,4 7. Kompletna studzienka inspekcyjna DN400 klasa C250 korpus 0,9-1,4 m dla DN150 szt 1 8. Fundament pod odwodnienie liniowe z betonu C25/35.0,5 x 0,10 x 27,0 = m3 1,35 17

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO I. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA str. 3 II. STAN ISTNIEJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA

DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY: 1. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni zatoki parkingowej w miejscowości Łukawiec 2. Zakres opracowania: wg wskazań w terenie 3. Istniejąca nawierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S E C H N I C Z N Y REMON CHODNIK PRZY ULICY PPIRUSÓW W WRSZWIE INWESOR : Urząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy ul. Żeromskiego 29 1-882 Warszawa Warszawa, luty 211 r. Sporządził: mgr

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODRNIZACJA PARKU ZDROJOWEGO WRAZ Z AMFITEATREM JAKO CENTRUM ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE JAWORZE

PROJEKT WYKONAWCZY MODRNIZACJA PARKU ZDROJOWEGO WRAZ Z AMFITEATREM JAKO CENTRUM ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE JAWORZE PROJEKT WYKONAWCZY MODRNIZACJA PARKU ZDROJOWEGO WRAZ Z AMFITEATREM JAKO CENTRUM ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE JAWORZE 1. Utwardzenie drogi dojazdowej do Amfiteatru wraz z parkingiem dolnym /małym/ 2. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do dokumentacji

Część opisowa do dokumentacji Część opisowa do dokumentacji Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu 1. Stan istniejący. Przedmiotowy parking

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Remont drogi dojazdowej, budowa chodnika dla pieszych i budowa parkingu ul. Srebrna 9-21 w Opolu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis techniczny Remont drogi dojazdowej, budowa chodnika dla pieszych i budowa parkingu ul. Srebrna 9-21 w Opolu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Zawartość opracowania ----------------------------------------------------------str. 1 OPIS TECHNICZNY -------------------------------------------------------------- str. 2-6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu nawierzchni zewnętrznej dziedzińca przy ul. Podrzecznej 9/ ul.zuli Pacanowskiej 7 w Łodzi

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu nawierzchni zewnętrznej dziedzińca przy ul. Podrzecznej 9/ ul.zuli Pacanowskiej 7 w Łodzi OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu nawierzchni zewnętrznej dziedzińca przy ul. Podrzecznej 9/ ul.zuli Pacanowskiej 7 w Łodzi 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania Umowa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M Opis do wykonania przebudowy ulicy Kutnowskiej na odcinku do 100 m Na wysokości posesji nr. 28, wzdłuż działki 185/4, 181 i 179 ( w obrębie szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, DZIAŁ PRZYJĘĆ PLANOWANYCH, WEJŚCIE GŁÓWNE Z ZESPOŁEM PORADNI i PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - podkłady sytuacyjno - wysokościowe 1:500 - obwiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - podkłady sytuacyjno - wysokościowe 1:500 - obwiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego układu komunikacyjnego przy budynku biura ARiMR w Brzesku przy ulicy Szczepanowskiej 23 - działki nr 553/38 i 553/41.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem OPIS TECHNICZNY Spis treści : Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania... str.4 4.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; 53-446 Wrocław tel. 604-62-59-36 aprokopowicz@go2.pl NIP 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlano- wykonawczy Branża: Drogowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. UZGODNIENIA III. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. STAN ISTNIEJĄCY 5. STAN PROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY 1 Dane Ogólne 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A 89 200 Szubin 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: - Umowa z Inwestorem, - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

2. Opis stanu istniejącego.

2. Opis stanu istniejącego. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach. 1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu docelowego dla przebudowy nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej ... (5 * 6) Roboty rozbiórkowe 1.1 D 07.07.01 Demontaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami wraz z robotami (w tym roboty ziemne). Odwóz do RE kpl 3,00 1.2. D 07.07.01 Demontaż linii kablowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni Pracownia Projektowa Wiesław Kozłowski ul. Proszowska 11 32-700 Bochnia PROJEKT BUDOWLANY przedmiot inwestycji: Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa parkingu i chodnika przy zabytkowym dworku w centrum wsi Kuźnica Grabowska

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa parkingu i chodnika przy zabytkowym dworku w centrum wsi Kuźnica Grabowska OPIS TECHNICZNY Przebudowa parkingu i chodnika przy zabytkowym dworku w centrum wsi Kuźnica Grabowska 1. PODSTAWA OPRACOWANIA -zlecenie Inwestora Gmina Kraszewice -uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo