Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Egz. Nr 1. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, LESZNO Tel.- fax , NIP , R : Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni i dróg dojazdowych Przebudowa wewnętrzna i wejścia bocznego Adres : Leszno, ul. Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Poznań, ul. Grunwaldzka 250

9 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, LESZNO Tel.- fax , NIP , R: Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni i dróg dojazdowych Przebudowa wewnętrzna i wejścia bocznego Adres : Leszno, ul. Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Poznań, ul. Grunwaldzka 250 Projekt Budowlany Architektura Małgorzata Kubiak Instalacje sanitarne Jolanta Michalak Leszno, październik 2014

10 SPIS TREŚCI Lp. Nazwa Arkusz 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Zaświadczenie Oświadczenie 5 3. Opis do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji schodów do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji ściany do przebudowy Zdjęcia z inwentaryzacji nawierzchni do budynku Zdjęcia pom. przeznaczonego na odpadki do utylizacji i trawnik, 16 na którym wymienione zostanie kanalizacja sanitarna 8. Zestawienie podstawowych materiałów do odwodnienia 17 Opracowanie graficzne: 8. Plan sytuacyjny Rys. robocze do projektu przebudowy schodów Rys. robocze do przebudowy nawierzchni Rys. roboczy pomieszczeń do przebudowy Profil podłużny odwodnienia liniowego S Profil poprzeczny odwodnienia liniowego S Profil podłużny kanalizacji sanitarnej S3 24 2

11 3

12 4

13 1. Małgorzata Kubiak Ul. Solskiego Leszno 2. Jolanta Michalak Ul. Korfantego Leszno OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia , Dz.U.Nr.89,poz.414, z późniejszymi zmianami oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt budowlany: przebudowy utwardzonej nawierzchni, ściany szczytowej, 5 pomieszczeń i wejścia bocznego z schodami zewnętrznymi w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 150 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 250 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Leszno, październik 2014 r. 5

14 OPIS DO PROJEKTU Przebudowy utwardzonej nawierzchni i dróg dojazdowych, przebudowa wejścia bocznego z schodami zewnętrznym, posadzki w 4 pomieszczeniach, i przebudowy pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów i przebudowa ściany szczytowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Poznań, w Lesznie, ulica Święciechowska 150 Inwestor : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250, Poznań 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Wizja lokalna przedmiotowej działki Wstępne uzgodnienia z Inwestorem i program inwestycyjny Uchwałą Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.II.2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zatorza w Lesznie Oświadczenie Inwestora o prawach własności do przedmiotowej nieruchomości Mapa w skali 1:500 przedmiotowej działki Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy w zakresie przedmiotowej inwestycji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z 2002 r. ze zmianami) Mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 z dnia Dane lokalizacyjne i zainwestowanie Działka nr geod. 10/29 znajduje się w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 150, graniczy z terenami gminy Święciechowa od strony zachodniej Teren ten objęty jest planem zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.II.2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zatorza w Lesznie. Działka zgodnie z wymienionym planem jest w sektorze 207 MW/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej), a obrzeża działki są w sektorze 208 WS (tereny wód powierzchniowych) Teren jest płaski, częściowo zadrzewiony aleją klonów posadzonych równolegle do linii budynku i drzewami liściastymi ozdobnymi wzdłuż cieku wodnego. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do wycinki wierzby, akacji i krzewów przy wschodniej granicy działki i dla 3 drzew po stronie zachodniej działki Na działce nr 10/29 znajdują się 2 budynki: Centralnie główny budynek II piętrowy, podpiwniczony WIW z pomieszczeniami biurowymi i usługowymi. Główne wejście jest od strony wschodniej, boczne od południa (ze schodami kwalifikującymi się do przebudowy). Ostro w południowej granicy znajduje się parterowy budynek garażowy, do którego wjazd jest od strony wschodniej Zachodnia część działki to plac z nawierzchnią utwardzoną kostką brukową z 10 miejscami postojowymi dla samochodów personelu i klientów budynku Nawierzchnia w południowej części działki jest w złym stanie technicznym 3. Przewidziane prace, objęte opracowaniem : 3.1. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy wejściu na poziom parteru w ścianie bocznej. 6

15 3.2. Przebudowa ściany szczytowej, zewnętrznej budynku, uzupełnienie izolacji Wymiana istniejącej zniszczonej nawierzchni: (płyty betonowe, trylinka, częściowo powierzchnia zielona) przed budynkiem od strony południowej, do linii budynku garażowego, oznaczonej na planie literami ABCDEFGHI, na nawierzchnię z kostki bruk owej typu Domino, uzupełnionej skwerami z istniejącą zielenią wysoką, uzupełniona projektowaną zielenią niską, z zamontowaniem odwodnienia liniowego 3.4. Częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej Położenie w 4 pomieszczeniach posadzki ceramicznej Przebudowa pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do utylizacji 4. Kolejność prac. Równocześnie wykonywane mogą być prace wymienione w punkcie 3.1, 3.2., 3.5. Kolejnym etapem będzie wykonanie punktu 3.4., następnie 3.6. Ostatni etap to prace wymienione w punkcie Dane techniczne do przewidzianych prac remontowych. ` 5.1. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy wejściu bocznym w ścianie szczytowej. Wymieniona zostanie balustrada, a w ramach istniejących warunków powierzchniowych (ograniczenia istniejącymi elementami budynku) poprawiona zostanie funkcjonalność schodów, przez obniżenie wysokości stopni do 15,6cm i wydłużenie głębokości do 31,5/33cm. W wyniku tej przebudowy schody będą łagodniejsze i zbliżone do obowiązujących norm. Istniejący wiatrołap na poziomie parteru potraktowany zostanie jako spocznik, a na czas godzin pracy laboratorium, którego personel i klienci korzystają z tych schodów, zewnętrzne drzwi wiatrołapu będą non-stop otwarte Wykonanie fundamentu (Beton C 15) pod podstawę betonową dla wydłużonej części schodów, o wymiarach 46,5cm x 160cm (szerokość istniejącego biegu schodów) głębokość 80cm, między istniejącymi schodami, a istniejącą podstawa skrzynki gazowej Zdemontowanie istniejącej balustrady Zabezpieczyć ściany wiatrołapu i ścianę budynku przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem Odkucie niestabilnych elementów schodów części żelbetonowej Podmurowanie (wylanie betonu C 15 z siatką zbrojoną) do wymaganej wysokości stopni minus grubość płytki, zgodnie z projektem. Przygotowanie podłoża, łącznie z zagruntowaniem) do obłożenia stopnic, podstopnic schodów i ściany frontowej (lica) schodów płytkami gresowymi Zamontowanie do istniejącego spodu płyty schodowej płyty STG przeciwwilgociowej, na ruszcie stalowym, w linii równoległej do pochwytu zaprojektowanej balustrady, zagruntowanie Schemat ułożenia płytek podłogowych o wymiarach 60 x 30cm przedstawiono na opracowaniu graficznym, styki płytek układanych w różnych płaszczyznach (stopnica i podstopnica lub na granicy z licem), zastosować szlifowanie krawędzi, Wymagane dane techniczne płytek podłogowych gresowych, zastosowanych w realizacji przedmiotowego zadania : antypoślizgowe R11 powierzchnia strukturalna mrozoodporne 7

16 grubość 1cm kolor grafit, dopuszcza się łączenie 2 kolorów: grafit + szary Wymagane dane techniczne dla zaprawy klejącej : mrozoodporna, o dobrej przyczepności do podłoża Wymagane dane techniczne dla fugi mrozoodporna, wodoodporna wysoka wodoszczelność podwyższona elastyczność Elementy konstrukcyjne mocowania komina przemalować farbą antykorozyjną Na zamontowanej płycie pod schodami położyć tynk, kolor jasnoszary, uziarnienie max 2mm Zamontować balustradę obustronną wykonaną i zamocowaną zgodnie z projektem przedstawionym na opracowaniu graficznym, z następujących materiałów: - Szkło Float 6mm, ESG/0,76 PVB/Float 6ESG (poler krawędzi + otwory) Szkło hartowane laminowane zgodnie z normą EN oraz EN okucia: poręcz balustrady x 3szt., słupki balustrady x 5szt, mocowania x 10szt. Wysokość prześwitów lub otworów nie może być większa niż 20cm. Wysokość balustrady nie mniejsza niż 110cm Przebudowa ściany szczytowej, zewnętrznej, na długość 11,62 m. Po dokonaniu odkrywki (zdemontowaniu jednej z płyt opaski betonowej i odkopaniu fundamentu i ściany fundamentowej na szerokości tej zdemontowanej płyty) okazało się, że przyczyną stałego zawilgocenia ściany jest brak przeciwwilgociowej izolacji poziomej tej ściany i izolacji pionowej. Zamierzeniem jest poprawienie warunków w pomieszczeniu graniczącym z tą ścianą, dlatego zadaniem będzie wykonanie izolacji poziomej i zabezpieczenie ściany fundamentowej przed wilgocią przez wykonanie izolacji pionowej Wykonanie izolacji poziomej na poziomie nie niżej jak 30cm nad poziomem terenu, zakłada się rozwiązanie przez nawiercanie otworów o średnicy 30mm, co ~12cm, pod kątem ~30 stopni do poziomu, w dół, w odkrytej, oczyszczonej, spoinie przez całą grubość muru. Do wiercenia należy używać wiertarek, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy. Zawilgocony tynk na ścianie należy skuć powyżej zakładanej izolacji ~80cm w pomieszczeniu. Po oczyszczeniu z zawiesin otwory należy wypełnić rzadką zaprawą z środkiem uszczelniającym, lub wykonywać sukcesywnie poziome bruzdy nie dłuższe odcinki niż 1m i z zakładem 10cm sukcesywnie układać w bruździe warstwę izolacji (papa asfaltowa lub gruba folia). Inny rodzaj zakładania izolacji poziomej należy uzgodnić przed przystąpieniem do prac z inspektorem nadzoru Od zewnątrz oczyścić ścianę z luźnego tynku od posadowienia fundamentu do poziomu wykonanej izolacji poziomej, wykonać obrzutkę z tynku cementowo-wapienną, a po jej stwardnieniu i wysuszeniu na tej nowo odbudowanej powierzchni położyć płynną folię, warstwę styropianu twardego grubości 10cm i całość zabezpieczyć folią kubełkową Do poziomu zamontowanej foli kubełkowej ścianę obsypać żwirem, a na całej długości ściany, wysypać kamieniem na zagęszczonym podłożu, ograniczyć krawężnikiem lub zamontować opaskę betonową. Uzupełnić ubytki na ścianie tynkiem renowacyjnym Wymiana nawierzchni oznaczonej na planie literami ABCDEFGHI na nawierzchnię z kostki brukowej typu Domino, w kolorze szarym, uzupełnionej skwerami z istniejącą zielenią wysoką, uzupełniona projektowaną zielenią niską. 8

17 5.3.1 Na terenie pomiędzy ścianą szczytową, a południową granicą działki ułożone są płyty drogowe ażurowe, trylinka, oraz płyty betonowe wylewane na mokro. Teren wysunięty bardziej na południe jest porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami, a niektóre z drzew zostaną usunięte (osobne zadanie). Po względem wysokościowym teren jest zróżnicowany ze skłonem w kierunku południowym. Na terenie przewidzianym do utwardzenia występują: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sieć gazowa. Teren w którym będzie przebiegać droga pożarowa jest porośnięty roślinnością trawiasta i krzewiastą. W ramach opracowania projektuje się dalszy ciąg, kontynuację drogi przeciw pożarowej. Nawierzchnię drogi pożarowej należy utwardzić betonową kostką brukową z podbudową według załączonych przekrojów poprzecznych. Należy zastosować kostkę w kształcie dwuteowym, frezowaną, koloru szarego. Utwardzoną nawierzchnię należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego. Projektowe rzędne należy dowiązać do wysokości studzienek kanalizacji deszczowej gdyż istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej zostały podwyższone. Jako reper roboczy należy przyjąć studzienkę zlokalizowaną na trawniku o rzędnej góry włazu 93,33m npm ( dna 91,96m npm ). W ramach robót przygotowawczych należy wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Ponieważ brak jest informacji dotyczącej podłoża pod istn. nawierzchniami należy je rozebrać, a gruz z rozbiórki wywieść w celu poddaniu recyklingowi. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać pomiary niwelacyjne z utrwaleniem reperów roboczych i punktów domiarowych. W ramach robót ziemnych należy usunąć wierzchnią warstwę darniny i humusu z załadunkiem na środki transportowe i wywiezienie na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. W następnej kolejności należy wykonać korytowanie powierzchni z uwzględnieniem ilości warstw nasypowych, podbudowy, kostki brukowej. Prowadząc prace ziemne należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia infrastruktury. Ponieważ projektowana utwardzona nawierzchnia i droga pożarowa będzie dowiązana do istniejących nawierzchni, w miejscu połączenia należy przeciąć asfalt i zastosować krawężniki drogowe ułożone na płask. Zapewni to zróżnicowaną pracę podłoża. Utwardzenie nawierzchni projektowanej należy wykonać z następujących warstw: nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8,0cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 3,0cm, podbudowa zasadnicza beton C 12/15 grubości 15cm, warstwa odcinająca z pospółki i żwiru grubości 10cm. Utwardzona nawierzchnia zostanie ograniczona krawężnikiem drogowym ułożonym na ławie fundamentowej z betonu C12/15. Natomiast utwardzona nawierzchnia drogi pożarowej zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 30x8x100 na ławie betonowej na wysokości równej z kostką brukową. Zapewni to spływ wody opadowej i roztopowej na przyległy trawnik. Grubości poszczególnych warstw należy przyjmować zgodnie z projektowanym przekrojem poprzecznym Demontaż istniejącego nadziemnego hydrantu HP80, zlokalizowanego przy budynku garażu. Przy demontażu hydrantu należy trwale odciąć przewód wodociągowy zasilający obecnie przedmiotowy hydrant przeciw pożarowy. Należy również zdemontować zasuwę z obudową na odgałęzieniu sieci wodociągowej (przed hydrantem) Wykonanie odwodnienia liniowego równolegle do ściany szczytowej budynku, w odległości 6,38m. Odwodnienie, wykonane z korytek betonowych wzmocnionych 9

18 włóknem szklanym klas C250, wymiary zewnętrzne 153/210mm, przykrycie z rusztem kratowym ocynkowanym, połączone będzie z istniejącą kanalizacją deszczową, a połączenie zaprojektowane będzie przed istniejącym separatorem. Odwodnienie liniowe nawierzchni z kostki brukowej, dotyczy placu przed budynkiem od strony południowej, do pasa zieleni, który graniczy z projektowaną drogą przeciwpożarową. Spadek powierzchni w kierunku poprzecznym do odwodnienia liniowego będzie wynosił 1%, natomiast w kierunku podłużnym 0,5%. Zaprojektowano jeden odcinek odwodnienia o długości 27,0 m. System kanału należy prowadzić przy krawężniku części zielonej na długości 7m, od strony zachodniej i kolejny odcinek 20m w stronę granicy wschodniej działki. Proponuje się wykonanie odwodnienia z rusztem kratowym, ocynkowanym. Odbiór wody deszczowej odbywać się będzie poprzez skrzynkę odpływową z koszem osadczym (wg proj. wykonawczego). Rurociąg zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z odwodnienia liniowego parkingu, wykonany będzie z rur PVC klasy N DN160 ułożonych w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15cm, ze spadkiem w kierunku istniejącej kanalizacji deszczowej. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienkę rewizyjną. Przyjęte rozwiązanie projektowe nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Odwodnienie nawierzchni drogi ppoż. będzie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku terenu zielonego. Zastosowane obrzeża betonowe zapewnią spływ w wody opadowej i roztopowej na przyległy teren zielony. Dla ułożenia podłączenia kanalizacji deszczowej należy na projektowanej drodze wykonać częściowy demontaż kostki brukowej, który ponownie musi zostać odtworzony Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Domino, klasy B 125, w kolorze szarym jak istniejąca, na podkładzie żwirowo-cementowym, ze spadkami w kierunku odwodnienia, otoczonej krawężnikami betonowymi, zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Wykonanie pozostałej części drogi przeciwpożarowej, z wyjazdem na działkę nr 10/32, zgodnie z załączonym przekrojem, z materiałów opisanych na rysunkach roboczych Plac pod pojemniki na śmieci o powierzchni 1,8 x 3,4m wykonać analogicznie jak utwardzenie placu wydzielone wysokimi krawężnikami Obsadzenie pozostałych terenów, nieutwardzonych, zgodnie z opracowaniem graficznym trawą, na przygotowanym odpowiednim podłożu Częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej sanitarnej Ścieki socjalno-bytowe z budynku odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej Dn 200 ułożonej w drodze. Ze względu na stan techniczny istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wadliwe wykonanie studzienek rewizyjnych, zachodzi konieczność przebudowy kanalizacji. Projektuje się wbudowanie na trasie kanalizacji dwóch studzienek tworzywowych Dn 425, przykrytych włazami typu lekkiego (trawnik) połączonych nowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej, wykonanym z rur kanalizacyjnych PCV ø 160 mm, o sztywności obwodowej 8 kn/m2 oraz ściance z jednolitego materiału Roboty ziemne Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami normy branżowej BN-93/ oraz Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część II instalacje sanitarne i przemysłowe. 10

19 Przy budowie kanalizacji wykopy wykonać ręcznie. Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne z jednoczesnym zabezpieczeniem ścian pionowych. Przewody ułożyć w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubości 20 cm, zagęszczonej przed ułożeniem przewodów. W podsypce wyprofilować łoże dla rur, a ewentualne ubytki uzupełnić piaskiem. Po ułożeniu przewodów i wykonaniu prób ciśnienia wykonać obsypkę piaskiem z wykopów, pozbawionym kamieni, do wys.30 cm ponad wierzch przewodów, z równoczesnym zagęszczeniem obsypki. Obsypkę wykonać warstwami. Po pozytywnej próbie szczelności sieci, wykopy uzupełnić (wyrównać) obsypkę i zagęścić. Zachować wymaganą bezpieczną odległość od rury sprzętu mechanicznego do zagęszczania. Pozostała zasypka gruntem rodzimym, wolnym od kamieni. Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną (sytuacyjnowysokościową) przez uprawnionego geodetę. Z uwagi na brak badań gruntowo wodnych podłoża, konieczność odwodnienia wykopów jak i sposób jego wykonania, określi wykonawca robót Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz z aktualnymi przepisami BHP i p.poż Położenie w 4 pomieszczeniach posadzki ceramicznej W pomieszczeniach nr 106, 107, 109, i 206 oznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji (opracowanie graficzne dokumentacji projektowej), projektuje się wymianę posadzek. Aktualnie są tam wykładziny rolowe PCV. Po ich usunięciu należy, w zależności od potrzeb, wykonać na oczyszczonym podłożu wylewki betonowe, do wymaganego poziomu, tak, by po położeniu płytek ceramicznych, posadzkowych, o wymiarach nie mniejszych, jak 40x40cm, poziom w poszczególnych pomieszczeniach, był identyczny jak na korytarzu. Wokół pomieszczenia na ścianach wykonać cokół z płytek ceramicznych, wysokość nie mniej jak 8cm. Szerokość fugi maksymalnie 3mm. Zastosować fugę elastyczną, kolory jak na korytarzu. Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorach jasnych, ustalone bezpośrednio z użytkownikiem tych pomieszczeń, przy akceptacji inspektora nadzoru Przebudowa pomieszczenia w piwnicy na magazyn odpadów po zwierzęcych przeznaczonych do utylizacji Prace związane ze zmianą użytkową tego pomieszczenia polegać będą na wyizolowaniu termicznie od sąsiednich pomieszczeń. W ścianie między pomieszczeniem szczytowym, a przebudowywanym pomieszczeniem należy wykonać otwory nawiewu i wywiewu. Połączyć instalacje wodociągowa i kanalizacyjną z instalacjami w sąsiednim pomieszczeniu, połączenie wykonać dla zamontowania w magazynie odpadów zlewu z baterią natryskową, lub z baterią z ruchoma wylewką. Istn. studzienka w posadzce jest nie czynna, należy wykonać nowe podłączenie do istn. studzienki w sąsiednim szczytowym pomieszczeniu. Poziom zamontowanej kratki ściekowej ustalić tak, by spadek do zamontowanej kratki ściekowej był w pomieszczeniu ~1%, a wymagany poziom taki, by nie było różnicy na granicy, w drzwiach, między korytarzem, a przebudowanym pomieszczeniem. Połączenie przedstawiono na rysunku przekroju dokumentacji projektowej. Izolację termiczną wykonać przez położenie na warstwie kleju i zakołkowaniu styropianu twardego, grubości 15cm, następnie przygotować podłoże na ścianie (położenie warstwy kleju na siatce) do klejenia płytek ściennych. W pomieszczeniu zamontować stelaż stalowy dla sufitu podwieszonego, do którego będzie mocowana płyta gipsowo- 11

20 kartonowa z paraizolacją. Na stelażu rozłożona zostanie 15cm warstwa wełny mineralnej. Płyta GK sufitowa będzie w ekstremalnych punktach przechodzić bezpośrednio pod najniższym punktem istniejących instalacji montowanych pod sufitem, ale nad górnym poziomem istniejącego okna. Wysokość pomieszczenia po przebudowie 2,5m. Płyty przygotować do malowania. Do wysokości 2m na ścianach położyć płytki ceramiczne, jasne, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości. Na podłodze płytki gresowe, antypoślizgowe, zafugować, szerokość fugi nie większa jak 2mm. Ściany powyżej płytek, i sufit pomalować farbą emulsyjną. W sąsiednim pomieszczeniu szczytowym zamontować klimatyzator - urządzenie do schładzania nawiewanego powietrza. Drzwi chłodnicze szerokości 90cm osadzić w istniejącym otworze drzwiowym. 6. Inne odstępstwa i rozwiązania: Odstępstwa i rozwiązania kolorystyczne od wyżej wymienionych wytycznych do uzgodnienia z Inwestorem. Leszno, październik 2014 Opracowały. 12

21 Dokumentacja fotograficzna : wejście boczne do przebudowy 13

22 Dokumentacja fotograficzna : ściana bez izolacji 14

23 Dokumentacja fotograficzna: Nawierzchnia do przebudowy 15

24 Trawnik, na którym przebiega instalacja kanalizacyjna do wymiany Pomieszczenie w piwnicy do przebudowy na magazyn odpadków do utylizacji 16

25 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW System odwodnienia: korytka betonowe wzmocnione włóknem szklanym, z rusztem kratowym ocynkowanym, klasa C Korytko L = 1000 mm, bez spadku, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm.. szt Korytko L = 500 mm, bez spadku, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm szt 1 3. Korytko L = 1000 mm, ze spadkiem 0,5%, klasa C250 z rusztem, wym. zewn. szer. 153 mm, wys. 210 mm. szt Skrzynka odpływowa z koszem osadczym L = 500 mm, szt 1 5. Płyta czołowa dla korytek H = 210 mm. szt 2 6. Rura kanalizacyjna kielchowa na uszczelkę PCV DN160 m 1,4 7. Kompletna studzienka inspekcyjna DN400 klasa C250 korpus 0,9-1,4 m dla DN150 szt 1 8. Fundament pod odwodnienie liniowe z betonu C25/35.0,5 x 0,10 x 27,0 = m3 1,35 17

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo