PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid. 328/7. NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ DZIAŁ ROBÓT: Roboty budowlane GRUPA ROBÓT Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY ROBÓT Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne Roboty inŝynieryjne i budowlane Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe KATEGORIA ROBÓT Roboty w zakresie burzenia Roboty konstrukcyjne Roboty przy wznoszeniu rusztowań Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Roboty malarskie Nakładanie powłok antykorozyjnych Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Sporządził: C. Dołęgiewicz Gliwice kwiecień 2008 r. 1

2 KsiąŜka Przedmiarów Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE (sprzęt sportowy do decyzji Inwestora) Roboty w zakresie burzenia 1 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowowapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych - rozkucie dla osadzenia wentylatorów osiowych wymiennych 0,35*0,35*0,40*2 m3 0,10 Przeniesienie + m3 0,10 0,14*0,21*0,40*2 m3 0,02 Przeniesienie - m3-0,02 Przeniesienie + m3 0,07 RAZEM 0,07 DemontaŜ kominków wentylacyjnych - analogia 4,0 szt 4,00 Przeniesienie + szt 4,00 RAZEM 4,00 Rozebranie elementow stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych - demontaŝ sufitu podwieszonego analogia 373,0 373,00 Przeniesienie + 373,00 RAZEM 373,00 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 - OPALANIE FARBY OLEJNEJ Z POW. ŚCIAN - ANALOGIA 11,90*2,0*2 47,60 (0,60+1,50)*2,0 4,20 (6,0+5,30)*2,0 22,60 0,60*2,0*6*2+0,40*2,0*2*6 24,00 0,40*2,0*8 6,40 Przeniesienie + 104,80 RAZEM 104,80 DemontaŜ haków - analogia 20,0 szt 20,00 Przeniesienie + szt 20,00 RAZEM 20,00 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 5,0 szt 5,00 Przeniesienie + szt 5,00 RAZEM 5,00 DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 - demontaŝ grzejników na czas wykonywania robót malarskich - sala gimnastyczna 9,0 kpl 9,00 kpl Przeniesienie + kpl 9,00 RAZEM 9,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 2

3 9 KNR ,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 8,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 10 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 8,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Tynkowanie, Roboty malarskie 11 KNR KNR KNR KNR KNR Zakup i montaŝ wentylatorów osiowych wywiewnych np. typ HCFB/2-315 (wydajność max-3470 m3/h, moc V z regulatorem prędkości obrotowej REB od zewnątrz otwory zabezpieczone Ŝaluzjami otwierającymi się pod wpływem nadciśnienia) 2,0 szt 2,00 Przeniesienie + szt 2,00 RAZEM 2,00 Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cemwap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoŝe z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2-10% TYNKI DO WYMIANY TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 poniŝej surfitu 11,90*5,30*2*0,10 12,61 31,32*5,30*0,10*2 33,20 Przeniesienie + 139,39 RAZEM 139,39 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 Przeniesienie + 93,58 RAZEM 93,58 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 Przeniesienie + 93,58 RAZEM 93,58 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poniŝej surfitu 11,90*5,30*2 126,14 31,32*5,30*2 331,99 Przeniesienie + 458,13 3

4 16 KNR KNR KNR 2-02W KNR 2-02W KNR KNR ,70*4,04*9 98,17 2,80*1,35*9 34,02 197,0 197,00 Przeniesienie ,19 Przeniesienie + 128,94 RAZEM 128,94 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem. - SZPACHLÓWKA śywiczna 11,90*2,0*2 47,60 (0,60+1,50)*2,0 4,20 (6,0+5,30)*2,0 22,60 Przeniesienie + 74,40 RAZEM 74,40 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - zmycie sufitu (płytki korytkowe) przed nałoŝeniem tapety natryskowej - analogia 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Malowanie podłoŝa farbą templową strukturalną białą,natrysk kroplowy z podkładem 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Lakierowanie natrysku kroplowego (tapety natryskowe) 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 12,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 12,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 22 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 23 KNR ,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 Listwy przyścienne z drewna iglastego. - ANALOGIA - zakup i montaŝ naroŝników (zabezpieczenia naroŝy słupów w sali gimnastycznej) - ANALOGIA (systemowe osłony przeciwuderzeniowe na bazie Ŝywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo np. typu ACROVYM firmy CS/Polska Sp. z o.o.) 4

5 24 KNR KNR 21-5I ,0*12*2 m 48,00 Przeniesienie + m 48,00 RAZEM 48,00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - KRATKI 14X21 (od wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku) 4,0*2 szt 8,00 Przeniesienie + szt 8,00 RAZEM 8,00 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2,660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 2040 mm - PONOWNY MONTAś GRZEJNIKÓW - grzejniki z odzysku zdemontowane na czas robót malarskich 9,0 kpl 9,00 kpl Przeniesienie + kpl 9,00 RAZEM 9,00 26 (AW) AW 0 Spuszczenie i napełnienie wody przy instalacji c.o. 1,0 szt 1,00 Przeniesienie + szt 1,00 RAZEM 1,00 OSŁONY NA GRZEJNIKI I FILARKI MIĘDZYOKIENNE 27 (AW) AW 3 Zakup słupków i elementów kotwiących z dwu kątowników 50x50x5 gr. 2,5 cm - (wykonane w warsztacie) (1,10*2*4*9)*3,77 kg 298,58 (0,50*2*2*4*9)*3,77 kg 271,44 kg Suma kg 570,02 Przeniesienie pomnoŝone kg 1,02*1,018 kg 591,89 RAZEM 591,89 28 KNR KNR Obsadzenie naroŝników stalowych w ścianach z cegieł - kątowniki wg cen zakupu obsadzenie elem. stalowych w ścianach szt w celu przymocowania osłon na grzejnikach szt 2*4*9 szt 72,00 Przeniesienie + szt 72,00 RAZEM 72,00 Dwukrotne malowanie farbą olejną,bez szpachlowania,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50. (1,10*2*4*9)*0,05*4 15,84 (0,50*2*2*4*9)*3,77*0,05*4 54,29 Przeniesienie + 70,13 RAZEM 70,13 30 (AW) AW 0 Zakup płyt postforming gr. 2,5 cm - parapety wewnętrzne 3,30*9 m 29,70 Przeniesienie + m 29,70 RAZEM 29,70 31 KNNR Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaŝ parapetów z płyt postforming - parapety wg cen zakupu 3,30*9 m 29,70 Przeniesienie + m 29,70 RAZEM 29,70 32 (AW) AW 0 Zakup płyt postforming gr. 3,5 cm zaokrąglona dwustronnie - osłony na grzejniki 3,30*0,30*9 8,91 3,30*0,295*9 8,76 5

6 33 KNR KNR KNR 2-02U Przeniesienie + 17,67 RAZEM 17,67 Mechaniczne wiercenie otworów w tworzywach sztucznych. Głębokość wiercenia do 20 mm, średnica otworu 14 mm - NAWIERCANIE OTWORÓW W PŁYTACH 2*2*4*9 szt 144,00 Przeniesienie + szt 144,00 RAZEM 144,00 Mechaniczne wiercenie otworów w metalu. Głębokość wiercenia do 10 mm, średnica otworu do 14 mm 2*2*4*9 szt 144,00 Przeniesienie + szt 144,00 RAZEM 144,00 Osłony na grzejniki szczeblinowe,dębowe (z.11/92) - ANALOGIA - MONTAś OSŁON NA GRZEJNIKI Z PŁYT POSTFORMING - PŁYTY WG CEN ZAKUPU (0,30+0,295)*3,30*9 17,67 Przeniesienie + 17,67 RAZEM 17,67 WZMOCNIENIE DŹWIGARA STALOWEGO Roboty konstrukcyjne 36 (AW) AW 4 Zakup blachy grubej gr. 8,0 mm 37 KNR KNR KNR KNR ,090 t 0,09 t Przeniesienie + t 0,09 RAZEM 0,09 Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5 20 szt 20,00 Przeniesienie + szt 20,00 RAZEM 20,00 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej elektrodami rutylowymi. Grubość materiału pow.6 do 8 mm 0,33*2*20 m 13,20 Przeniesienie + m 13,20 RAZEM 13,20 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej elektrodami rutylowymi. Grubość materiału pow. 6 do 8 mm 0,33*2*20 m 13,20 Przeniesienie + m 13,20 RAZEM 13,20 Szlifowanie szlifierką elektryczną ręczną spoin V,X,K,U przy grubości spawanych blach powyŝej mm 640,0 m 640,00 Przeniesienie + m 640,00 RAZEM 640,00 41 (AW) AW 0 Wizualne sprawdzenie spoin przez kontrolera robót spawalniczych - WYCENA INDYWIDUALNA ilość spoin do sprawdzenia kpl l=370,0 m kpl 1,0 kpl 1,00 kpl Przeniesienie + kpl 1,00 RAZEM 1,00 6

7 42 KNR Spawanie konstrukcji stal.ręczne łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej,elektrodami stalowymi R o grub.spoiny do 4 mm - POPRAWIENIE WADLIWYCH I UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH SPOIN 60,0*2 m 120,00 Przeniesienie + m 120,00 RAZEM 120,00 ZABZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DŹWIGARÓW STALOWYCH Nakładanie powłok antykorozyjnych 43 KNR KNR KNR KNR KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B (1,05*2+1,175*2+1,30*2)*10 70,50 (1,425*2+1,55)*10 44,00 (1,70*2+1,80*2+2,0*2)*10 110,00 2,10*2*10 42,00 12,24*2*10 244,80 2,30*8 18,40 1,60*9 14,40 (3,40*8+3,0*9)*2 108,40 32,16*2*5 321,60 1,0*10*5 50,00 1,80*16*5+1,40*2*5 158,00 Suma 1 182,10 Przeniesienie pomnoŝone 0,06*2 141,85 RAZEM 141,85 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych,kitem trwale plastycznym. - wg. projektu PRZYJĘTO 1,1 kg/mb szpachla naprawcza ASOCRET FS (np. firmy Schomburg) (1,05*2+1,175*2+1,30*2)*10 m 70,50 (1,425*2+1,55)*10 m 44,00 (1,70*2+1,80*2+2,0*2)*10 m 110,00 2,10*2*10 m 42,00 12,24*2*10 m 244,80 2,30*8 m 18,40 1,60*9 m 14,40 (3,40*8+3,0*9)*2 m 108,40 32,16*2*5 m 321,60 1,0*10*5 m 50,00 1,80*16*5+1,40*2*5 m 158,00 Przeniesienie + m 1 182,10 RAZEM 1 182,10 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią ftalową,ogólnego stosowania przyjęto 30 /T 32*30,0 960,00 Przeniesienie + 960,00 RAZEM 960,00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 RAZEM 0,84 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ftalową do gruntowania,ogólnego stosowania,białą - x2 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 7

8 RAZEM 0,84 48 KNR Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią ftalową,ogólnego stosowania x2 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 RAZEM 0,84 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE Roboty przy wznoszeniu rusztowań 49 KNR Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m. liczba stanowisk wyl.8,30x28,02=232,57/2,73=85 stanowisk współ. 0,4 do R i S za przestawienie rusztowań 1,65*1,65 2,72 Przeniesienie + 2,72 RAZEM 2,72 50 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań 51 KNR rozbiórka sufitu podwieszonego m-g (0,18/2*0,88)*373,0 m-g 29,54 (0,52/2*0,88)*68,67 m-g 15,71 sufit = mycie + tapeta natryskowa m-g 0,4*385,92/3,0*0,84 m-g 43,22 (0,16/3*0,84)*385,92 m-g 17,29 (0,03/3*0,84)*385,92 m-g 3,24 (0,2781/3*0,84)*141,85 m-g 11,05 malowanie dźwigarów m-g (0,0881/2*0,84)*1350,0 m-g 49,95 zabezpieczenie dźwigarów m-g (0,2839/2*0,84)*1182,1 m-g 140,95 m-g Przeniesienie + m-g 310,96 RAZEM 310,96 Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. wyl. ilości stanowisk 11,90/1,65= 7*2=14 stanowisk wyl. 28,02/1,65=17 stan.x2=34 współ. 0,4 do R + S za przestawienie 1,65*6,0 9,90 Przeniesienie + 9,90 RAZEM 9,90 52 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań roboty malarskie m-g (1,29/6*0,88)*139,39*0,5 m-g 13,19 (0,119/2*0,88)*458,13*0,4 m-g 9,60 (0,24/2*0,88)*93,58 m-g 9,88 wymiana okien m-g (2,26/2*0,88)*68,67 m-g 68,29 m-g Przeniesienie + m-g 100,95 RAZEM 100,95 REMONT KORYTARZA Tynkowanie, Roboty malarskie 53 KNR KNR DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - DEMONTAś OPRAW NA CZAS ROBÓT MALARSKICH 9,0 szt 9,00 Przeniesienie + szt 9,00 RAZEM 9,00 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 - DEMONTAś KLAP STALOWYCH KLAPY 1,0X1,0 szt 2,0 szt 2,00 8

9 55 KNR KNR KNR KNR KNR KNR 2-02W KNR KNR 2-02W KNR Przeniesienie + szt 2,00 RAZEM 2,00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 1,0*1,0*0,30*2 m3 0,60 Przeniesienie + m3 0,60 RAZEM 0,60 Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cemwap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłoŝu z cegły,pustakówceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2 1,0*1,0*2 2,00 Przeniesienie + 2,00 RAZEM 2,00 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 - ANALOGIA OPALANIE LAMPERII (11,20+26,70+9,90)*1,90 90,82 1,10 1,10 Przeniesienie + 91,92 RAZEM 91,92 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej - ANALOGIA PODKŁAD POD TYNK MOZAIKOWY 91,90+(5,80*1,90) 102,92 Przeniesienie + 102,92 RAZEM 102,92 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell - ANALOGIA WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO - (zuŝycie 4,0kg/) 91,90+(5,80*1,90) 102,92 Przeniesienie + 102,92 RAZEM 102,92 Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - GŁADŹ GIPSOWA - SUFITY 31,20*2,0 62,40 (6,10+5,30)*0,75 8,55 Przeniesienie + 70,95 RAZEM 70,95 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŝy gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - MALOWANIE SUFITÓW 31,20*2,0 62,40 (6,10+5,30)*0,75 8,55 Przeniesienie + 70,95 RAZEM 70,95 Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - GŁADŹ GIPSOWA - ŚCIANY (31,20+(0,75*2))*1,15 37,61 (31,20*0,98)+5,40 35,98 Przeniesienie + 73,58 RAZEM 73,58 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŝy gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - MALOWANIE ŚCIAN (31,20+(0,75*2))*1,15 37,61 9

10 64 KNR (31,20*0,98)+5,40 35,98 Przeniesienie + 73,58 RAZEM 73,58 MontaŜ na gotowym podłoŝu opraw świetlówkowych sufitowych 4x40 W zawieszanych na podwieszanych sufitach,z podłączeniem - PONOWNY MONTAś OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - OPRAWY Z ODZYSKU 9,0 szt 9,00 Przeniesienie + szt 9,00 RAZEM 9,00 REMONT POSADZKI - KORYTARZ Kładzenie podłóg 65 KNR KNR KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WYCIĘCIE PRZY ŚCIANACH - WRAZ Z OCZYSZCZENIEM PODŁOśA (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 Posadzka - wykładzina PCV - heterogeniczna (uzupełnienie z wywinięciem na ścianę) (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych - pcv (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - schody zewnętrzne Roboty w zakresie burzenia 68 KNR KNR KNR KNR DemontaŜ balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 3,0 szt 3,00 Przeniesienie + szt 3,00 RAZEM 3,00 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 na ścianach,filarach,pilastrach - schody zewnętrzne 3,66*1,0-0,75*0,8*0,5 3,36 2,0*1,0 2,00 Przeniesienie + 5,36 RAZEM 5,36 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 72 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 10

11 REMONT SCHODÓW Roboty remontowe i renowacyjne 73 KNR KNR KNR KNR Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cegieł 10 szt 10,00 Przeniesienie + szt 10,00 RAZEM 10,00 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 3,66*1,0-0,75*0,8*0,5 3,36 2,0*1,0 2,00 Przeniesienie + 5,36 RAZEM 5,36 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. - ANALOGIA - zatarcie płyty schodów 2,0*2,40 4,80 0,75*1,50 1,13 0,15*1,50*3 0,67 Przeniesienie + 6,60 RAZEM 6,60 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. 5,60 m 5,60 Przeniesienie + m 5,60 RAZEM 5,60 11

12 Tabela elementów Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (sprzęt sportowy do decyzji Inwestora) Roboty w zakresie burzenia 2. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Tynkowanie, Roboty malarskie 3. OSŁONY NA GRZEJNIKI I FILARKI MIĘDZYOKIENNE Ilość r-g: 148, Roboty konstrukcyjne, Nakładanie powłok antykorozyjnych 4. WZMOCNIENIE DŹWIGARA STALOWEGO Roboty konstrukcyjne 5. ZABZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DŹWIGARÓW STALOWYCH Nakładanie powłok antykorozyjnych 6. RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE Roboty przy wznoszeniu rusztowań 7. REMONT KORYTARZA Tynkowanie, Roboty malarskie 8. REMONT POSADZKI - KORYTARZ Kładzenie podłóg 9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - schody zewnętrzne Roboty w zakresie burzenia 10. REMONT SCHODÓW Roboty remontowe i renowacyjne 12

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remonty bieŝące Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Kod CPV : 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 1 ROZBIÓRKI POSADZEK, FREZOWANIE, PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOśY ORAZ WYKONANIE NOWYCH POSA- DZEK EPOKSYDOWO-KWARCOWYCH 1KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów d.1 0816-06

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Antka Rozpylacza 3 0 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień Branża: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień KOSZTORYS: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projek konsrukcji klaki oświeleniowej w isniejącym obiekcie Mościcie Cenrum Kulury w Tarnowie. CZĘŚĆ: Konsrukcyjna NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: DZIAŁ ROBÓT: - 45000000

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOPROJEKT Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT "BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy ul. Bea 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 PRZEDMIAR ROBÓT - Szatnie, korytarz NAZWA INWESTYCJI : Szatnie, korytarz ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Budowa Stary Folwark gm. Suwałki dz. nr ew. 261/5 Inwestor Gmina Suwałki ul. Kościuszki 71 Suwałki 3 lipiec 2010 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI

PRZEDMIAR ROBÓT. ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI PRZEDMIAR ROBÓT ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 15 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek WORD Roboty malarskie i posadzkowe, oświetlenie, ślusarka alumi, zabudowa ścian meble wg AranŜacji wnętrz Inwestor : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT WCO ul. Garbary 15, 61-866 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa gabinetu zabiegowego na oddziale Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej ADRES INWESTYCJI : VI piętro, budynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13, 58-160 ŚWIEBODZICE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13, 58-160 ŚWIEBODZICE gr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96, ko. 606-812-089 www.ppkonstruktor.co.pl e-ail: biuroppkonstruktor@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT HALLU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W PIWNI-

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT HALLU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W PIWNI- PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT HALLU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W PIWNI- CY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

JP.szpital bystra -loggiep Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2. Wyliczenie ilosci robót

JP.szpital bystra -loggiep Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2. Wyliczenie ilosci robót Przedmiar robót Budowa: Budynek Specjalistycznego Zespółu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Obiekt: Pawilon nr IV Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruxlicy w Bystrej,ulFałata 2 strona nr:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 01.2015

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 01.2015 "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Dou Studenta nr 2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin al Bohaterów Warszawy 74 INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT -1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Węzeł cieplny c.o. i c.w.u w budynku uŝyteczności publicznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej) przy ul. Fredry 3 w Gdyni Stację wymienników zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KPW Świnoujście - Infrastruktura ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 22kk4370 - remont części pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

12,20*6,05*2 m2 147,620. 7,80*2 m 15,600. 3,00 szt. 3,000. 0,65*0,65 m2 0,423 0,90*0,50 m2 0,450 2,00*0,50+0,50*0,40 m2 1,200. 0,80*0,40*1,20 m3 0,384

12,20*6,05*2 m2 147,620. 7,80*2 m 15,600. 3,00 szt. 3,000. 0,65*0,65 m2 0,423 0,90*0,50 m2 0,450 2,00*0,50+0,50*0,40 m2 1,200. 0,80*0,40*1,20 m3 0,384 Przedmiar - Biała Piska, ul. Sienkiewicza 9 1 1 45210000-2 CPV 1.1 KNR 2-02 1609-0100 1.2 KNR 4-01 0508-0300 1.3 KNR 4-01 0535-0400 1.4 KNR 4-01 0535-0600 1.5 KNR 4-01 0419-0200 1.6 KNR 4-01 0212-0400

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ARTMANU STUDIO, MARTA FIEMA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Remont i odnowienie klatki schodowej. ADRES INWESTYCJI : Twardogóra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45432113-9 Kładzenie parkietu 45421131-1 Instalowanie drzwi 45410000-4 Tynkowanie 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Szarotki 5A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 348/07/2010

Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Obiekt Zmiana sposobu uŝytkowania budynku fitness klubu na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - roboty budowlane - ETAP I, aktualizacja kosztorysu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ NA DWA KORTY DO SQUASH'A

Przedmiar Robót PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ NA DWA KORTY DO SQUASH'A 41-506 CHORZÓW, UL.PRZYJEMNA 14 tel/fax: (032)246 03 08 NIP: 627-001-67-70 PROFIL@PROFIL.COM.PL PROJEKT NR A 1477/15 FAZA OBIEKT Projekt budowlany Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie ADRES 41-407

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA NR 5 44-100 GLIWICE UL. ŻWIRKI I WIGURY

PODSTAWOWA NR 5 44-100 GLIWICE UL. ŻWIRKI I WIGURY Przedmiar robót Data: 2013-05-09 Budowa: PRACE REMONTOWO- BUDOWLANE Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Kosztorys zerowy Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Data: 2009-06-01 Budowa: Remont dachu BWA w Katwocach Obiekt: Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR KOSZTORYS INWESTORSKI (prace reontowe z wyianą drzwi D2 i D) - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 553000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 GRUPA I 11 ELEMENT - STOLARKA DRZWIOWA PARTERU 111 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 15 szt 112 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ mag Sławomir Grzeszczak DATA OPRACOWANIA : lipiec.2009

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ mag Sławomir Grzeszczak DATA OPRACOWANIA : lipiec.2009 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT KAPITALNY PARTERU BUDNKU ADRES INWESTYCJI : SHM Jelenia Góra INWESTOR : IMGW Oddział Wrocław ADRES INWESTORA : Wrocław ul Parkowa BRANśA : roboty budowlane SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Ś.T.Z.N Remont po zalaniu sala 7e 7d Przedmiar-Obmiar. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900.

Ś.T.Z.N Remont po zalaniu sala 7e 7d Przedmiar-Obmiar. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900 2 KNR 0014 2011-0200 3 KSNR 0003 4 KNR 0401 0619-0300 5 KNR 0401 0621-0500 6 KNRu 0202 1134-0101 7 KNR 0202 0607-0100 8 KNRw 0202 1104-0100 9 KNRw 0202 1104-0300 10 KNR 0012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262522-6 Roboty urarskie 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45410000-4 Tynkowanie 45432113-9 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45410000-4 - Tynkowanie

Przedmiar robót. 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45410000-4 - Tynkowanie Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana Inwestycja SP Szkoła Podstawowa nr Reont elewacji wraz z dokończenie wyiany stolarki okiennej i drzwiowej Adres: ul. B.Chrobrego 9-00 Rybnik y CPV: 00- -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Technicznych Kod CPV : 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ML-Bud P.B.P.H. s.c. 44-100 Gliwice, ul. ŁuŜycka 16

PRZEDMIAR ROBÓT. ML-Bud P.B.P.H. s.c. 44-100 Gliwice, ul. ŁuŜycka 16 ML-Bud P.B.P.H. s.c. 44-100 Gliwice, ul. ŁuŜycka 16 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4

Bardziej szczegółowo

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965 DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. Projekt przebudowy pomieszczenia nr 1/5 na parterze w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu z przeznaczeniem na serwerownię 1 POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Remont parteru chłopców 3 pokoje, II p dziewcząt 7 pokoi oraz Podział na II piętrze świetlicy chłopców w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. STRYJEŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2Wejherowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2Wejherowo Przedmiar robót Data: 2009-06-08 Budowa: ciąg komunikacyjny - parter Wejherowo ul. Strzelecka 9 Obiekt: Wejherowo ul. Strzelecka 9 Zamawiający: 2 84-200 Wejherowo Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo