PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid. 328/7. NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ DZIAŁ ROBÓT: Roboty budowlane GRUPA ROBÓT Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY ROBÓT Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne Roboty inŝynieryjne i budowlane Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe KATEGORIA ROBÓT Roboty w zakresie burzenia Roboty konstrukcyjne Roboty przy wznoszeniu rusztowań Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Roboty malarskie Nakładanie powłok antykorozyjnych Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Sporządził: C. Dołęgiewicz Gliwice kwiecień 2008 r. 1

2 KsiąŜka Przedmiarów Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE (sprzęt sportowy do decyzji Inwestora) Roboty w zakresie burzenia 1 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowowapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych - rozkucie dla osadzenia wentylatorów osiowych wymiennych 0,35*0,35*0,40*2 m3 0,10 Przeniesienie + m3 0,10 0,14*0,21*0,40*2 m3 0,02 Przeniesienie - m3-0,02 Przeniesienie + m3 0,07 RAZEM 0,07 DemontaŜ kominków wentylacyjnych - analogia 4,0 szt 4,00 Przeniesienie + szt 4,00 RAZEM 4,00 Rozebranie elementow stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych - demontaŝ sufitu podwieszonego analogia 373,0 373,00 Przeniesienie + 373,00 RAZEM 373,00 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 - OPALANIE FARBY OLEJNEJ Z POW. ŚCIAN - ANALOGIA 11,90*2,0*2 47,60 (0,60+1,50)*2,0 4,20 (6,0+5,30)*2,0 22,60 0,60*2,0*6*2+0,40*2,0*2*6 24,00 0,40*2,0*8 6,40 Przeniesienie + 104,80 RAZEM 104,80 DemontaŜ haków - analogia 20,0 szt 20,00 Przeniesienie + szt 20,00 RAZEM 20,00 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 5,0 szt 5,00 Przeniesienie + szt 5,00 RAZEM 5,00 DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 - demontaŝ grzejników na czas wykonywania robót malarskich - sala gimnastyczna 9,0 kpl 9,00 kpl Przeniesienie + kpl 9,00 RAZEM 9,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 2

3 9 KNR ,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 8,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 10 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 8,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Tynkowanie, Roboty malarskie 11 KNR KNR KNR KNR KNR Zakup i montaŝ wentylatorów osiowych wywiewnych np. typ HCFB/2-315 (wydajność max-3470 m3/h, moc V z regulatorem prędkości obrotowej REB od zewnątrz otwory zabezpieczone Ŝaluzjami otwierającymi się pod wpływem nadciśnienia) 2,0 szt 2,00 Przeniesienie + szt 2,00 RAZEM 2,00 Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cemwap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoŝe z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2-10% TYNKI DO WYMIANY TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 poniŝej surfitu 11,90*5,30*2*0,10 12,61 31,32*5,30*0,10*2 33,20 Przeniesienie + 139,39 RAZEM 139,39 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 Przeniesienie + 93,58 RAZEM 93,58 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 Przeniesienie + 93,58 RAZEM 93,58 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poniŝej surfitu 11,90*5,30*2 126,14 31,32*5,30*2 331,99 Przeniesienie + 458,13 3

4 16 KNR KNR KNR 2-02W KNR 2-02W KNR KNR ,70*4,04*9 98,17 2,80*1,35*9 34,02 197,0 197,00 Przeniesienie ,19 Przeniesienie + 128,94 RAZEM 128,94 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem. - SZPACHLÓWKA śywiczna 11,90*2,0*2 47,60 (0,60+1,50)*2,0 4,20 (6,0+5,30)*2,0 22,60 Przeniesienie + 74,40 RAZEM 74,40 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - zmycie sufitu (płytki korytkowe) przed nałoŝeniem tapety natryskowej - analogia 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Malowanie podłoŝa farbą templową strukturalną białą,natrysk kroplowy z podkładem 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Lakierowanie natrysku kroplowego (tapety natryskowe) 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 12,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 12,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 22 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 23 KNR ,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 Listwy przyścienne z drewna iglastego. - ANALOGIA - zakup i montaŝ naroŝników (zabezpieczenia naroŝy słupów w sali gimnastycznej) - ANALOGIA (systemowe osłony przeciwuderzeniowe na bazie Ŝywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo np. typu ACROVYM firmy CS/Polska Sp. z o.o.) 4

5 24 KNR KNR 21-5I ,0*12*2 m 48,00 Przeniesienie + m 48,00 RAZEM 48,00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - KRATKI 14X21 (od wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku) 4,0*2 szt 8,00 Przeniesienie + szt 8,00 RAZEM 8,00 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2,660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 2040 mm - PONOWNY MONTAś GRZEJNIKÓW - grzejniki z odzysku zdemontowane na czas robót malarskich 9,0 kpl 9,00 kpl Przeniesienie + kpl 9,00 RAZEM 9,00 26 (AW) AW 0 Spuszczenie i napełnienie wody przy instalacji c.o. 1,0 szt 1,00 Przeniesienie + szt 1,00 RAZEM 1,00 OSŁONY NA GRZEJNIKI I FILARKI MIĘDZYOKIENNE 27 (AW) AW 3 Zakup słupków i elementów kotwiących z dwu kątowników 50x50x5 gr. 2,5 cm - (wykonane w warsztacie) (1,10*2*4*9)*3,77 kg 298,58 (0,50*2*2*4*9)*3,77 kg 271,44 kg Suma kg 570,02 Przeniesienie pomnoŝone kg 1,02*1,018 kg 591,89 RAZEM 591,89 28 KNR KNR Obsadzenie naroŝników stalowych w ścianach z cegieł - kątowniki wg cen zakupu obsadzenie elem. stalowych w ścianach szt w celu przymocowania osłon na grzejnikach szt 2*4*9 szt 72,00 Przeniesienie + szt 72,00 RAZEM 72,00 Dwukrotne malowanie farbą olejną,bez szpachlowania,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50. (1,10*2*4*9)*0,05*4 15,84 (0,50*2*2*4*9)*3,77*0,05*4 54,29 Przeniesienie + 70,13 RAZEM 70,13 30 (AW) AW 0 Zakup płyt postforming gr. 2,5 cm - parapety wewnętrzne 3,30*9 m 29,70 Przeniesienie + m 29,70 RAZEM 29,70 31 KNNR Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaŝ parapetów z płyt postforming - parapety wg cen zakupu 3,30*9 m 29,70 Przeniesienie + m 29,70 RAZEM 29,70 32 (AW) AW 0 Zakup płyt postforming gr. 3,5 cm zaokrąglona dwustronnie - osłony na grzejniki 3,30*0,30*9 8,91 3,30*0,295*9 8,76 5

6 33 KNR KNR KNR 2-02U Przeniesienie + 17,67 RAZEM 17,67 Mechaniczne wiercenie otworów w tworzywach sztucznych. Głębokość wiercenia do 20 mm, średnica otworu 14 mm - NAWIERCANIE OTWORÓW W PŁYTACH 2*2*4*9 szt 144,00 Przeniesienie + szt 144,00 RAZEM 144,00 Mechaniczne wiercenie otworów w metalu. Głębokość wiercenia do 10 mm, średnica otworu do 14 mm 2*2*4*9 szt 144,00 Przeniesienie + szt 144,00 RAZEM 144,00 Osłony na grzejniki szczeblinowe,dębowe (z.11/92) - ANALOGIA - MONTAś OSŁON NA GRZEJNIKI Z PŁYT POSTFORMING - PŁYTY WG CEN ZAKUPU (0,30+0,295)*3,30*9 17,67 Przeniesienie + 17,67 RAZEM 17,67 WZMOCNIENIE DŹWIGARA STALOWEGO Roboty konstrukcyjne 36 (AW) AW 4 Zakup blachy grubej gr. 8,0 mm 37 KNR KNR KNR KNR ,090 t 0,09 t Przeniesienie + t 0,09 RAZEM 0,09 Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5 20 szt 20,00 Przeniesienie + szt 20,00 RAZEM 20,00 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej elektrodami rutylowymi. Grubość materiału pow.6 do 8 mm 0,33*2*20 m 13,20 Przeniesienie + m 13,20 RAZEM 13,20 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej elektrodami rutylowymi. Grubość materiału pow. 6 do 8 mm 0,33*2*20 m 13,20 Przeniesienie + m 13,20 RAZEM 13,20 Szlifowanie szlifierką elektryczną ręczną spoin V,X,K,U przy grubości spawanych blach powyŝej mm 640,0 m 640,00 Przeniesienie + m 640,00 RAZEM 640,00 41 (AW) AW 0 Wizualne sprawdzenie spoin przez kontrolera robót spawalniczych - WYCENA INDYWIDUALNA ilość spoin do sprawdzenia kpl l=370,0 m kpl 1,0 kpl 1,00 kpl Przeniesienie + kpl 1,00 RAZEM 1,00 6

7 42 KNR Spawanie konstrukcji stal.ręczne łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej,elektrodami stalowymi R o grub.spoiny do 4 mm - POPRAWIENIE WADLIWYCH I UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH SPOIN 60,0*2 m 120,00 Przeniesienie + m 120,00 RAZEM 120,00 ZABZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DŹWIGARÓW STALOWYCH Nakładanie powłok antykorozyjnych 43 KNR KNR KNR KNR KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B (1,05*2+1,175*2+1,30*2)*10 70,50 (1,425*2+1,55)*10 44,00 (1,70*2+1,80*2+2,0*2)*10 110,00 2,10*2*10 42,00 12,24*2*10 244,80 2,30*8 18,40 1,60*9 14,40 (3,40*8+3,0*9)*2 108,40 32,16*2*5 321,60 1,0*10*5 50,00 1,80*16*5+1,40*2*5 158,00 Suma 1 182,10 Przeniesienie pomnoŝone 0,06*2 141,85 RAZEM 141,85 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych,kitem trwale plastycznym. - wg. projektu PRZYJĘTO 1,1 kg/mb szpachla naprawcza ASOCRET FS (np. firmy Schomburg) (1,05*2+1,175*2+1,30*2)*10 m 70,50 (1,425*2+1,55)*10 m 44,00 (1,70*2+1,80*2+2,0*2)*10 m 110,00 2,10*2*10 m 42,00 12,24*2*10 m 244,80 2,30*8 m 18,40 1,60*9 m 14,40 (3,40*8+3,0*9)*2 m 108,40 32,16*2*5 m 321,60 1,0*10*5 m 50,00 1,80*16*5+1,40*2*5 m 158,00 Przeniesienie + m 1 182,10 RAZEM 1 182,10 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią ftalową,ogólnego stosowania przyjęto 30 /T 32*30,0 960,00 Przeniesienie + 960,00 RAZEM 960,00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 RAZEM 0,84 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ftalową do gruntowania,ogólnego stosowania,białą - x2 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 7

8 RAZEM 0,84 48 KNR Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią ftalową,ogólnego stosowania x2 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 RAZEM 0,84 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE Roboty przy wznoszeniu rusztowań 49 KNR Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m. liczba stanowisk wyl.8,30x28,02=232,57/2,73=85 stanowisk współ. 0,4 do R i S za przestawienie rusztowań 1,65*1,65 2,72 Przeniesienie + 2,72 RAZEM 2,72 50 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań 51 KNR rozbiórka sufitu podwieszonego m-g (0,18/2*0,88)*373,0 m-g 29,54 (0,52/2*0,88)*68,67 m-g 15,71 sufit = mycie + tapeta natryskowa m-g 0,4*385,92/3,0*0,84 m-g 43,22 (0,16/3*0,84)*385,92 m-g 17,29 (0,03/3*0,84)*385,92 m-g 3,24 (0,2781/3*0,84)*141,85 m-g 11,05 malowanie dźwigarów m-g (0,0881/2*0,84)*1350,0 m-g 49,95 zabezpieczenie dźwigarów m-g (0,2839/2*0,84)*1182,1 m-g 140,95 m-g Przeniesienie + m-g 310,96 RAZEM 310,96 Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. wyl. ilości stanowisk 11,90/1,65= 7*2=14 stanowisk wyl. 28,02/1,65=17 stan.x2=34 współ. 0,4 do R + S za przestawienie 1,65*6,0 9,90 Przeniesienie + 9,90 RAZEM 9,90 52 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań roboty malarskie m-g (1,29/6*0,88)*139,39*0,5 m-g 13,19 (0,119/2*0,88)*458,13*0,4 m-g 9,60 (0,24/2*0,88)*93,58 m-g 9,88 wymiana okien m-g (2,26/2*0,88)*68,67 m-g 68,29 m-g Przeniesienie + m-g 100,95 RAZEM 100,95 REMONT KORYTARZA Tynkowanie, Roboty malarskie 53 KNR KNR DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - DEMONTAś OPRAW NA CZAS ROBÓT MALARSKICH 9,0 szt 9,00 Przeniesienie + szt 9,00 RAZEM 9,00 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 - DEMONTAś KLAP STALOWYCH KLAPY 1,0X1,0 szt 2,0 szt 2,00 8

9 55 KNR KNR KNR KNR KNR KNR 2-02W KNR KNR 2-02W KNR Przeniesienie + szt 2,00 RAZEM 2,00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 1,0*1,0*0,30*2 m3 0,60 Przeniesienie + m3 0,60 RAZEM 0,60 Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cemwap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłoŝu z cegły,pustakówceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2 1,0*1,0*2 2,00 Przeniesienie + 2,00 RAZEM 2,00 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 - ANALOGIA OPALANIE LAMPERII (11,20+26,70+9,90)*1,90 90,82 1,10 1,10 Przeniesienie + 91,92 RAZEM 91,92 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej - ANALOGIA PODKŁAD POD TYNK MOZAIKOWY 91,90+(5,80*1,90) 102,92 Przeniesienie + 102,92 RAZEM 102,92 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell - ANALOGIA WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO - (zuŝycie 4,0kg/) 91,90+(5,80*1,90) 102,92 Przeniesienie + 102,92 RAZEM 102,92 Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - GŁADŹ GIPSOWA - SUFITY 31,20*2,0 62,40 (6,10+5,30)*0,75 8,55 Przeniesienie + 70,95 RAZEM 70,95 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŝy gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - MALOWANIE SUFITÓW 31,20*2,0 62,40 (6,10+5,30)*0,75 8,55 Przeniesienie + 70,95 RAZEM 70,95 Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - GŁADŹ GIPSOWA - ŚCIANY (31,20+(0,75*2))*1,15 37,61 (31,20*0,98)+5,40 35,98 Przeniesienie + 73,58 RAZEM 73,58 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŝy gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - MALOWANIE ŚCIAN (31,20+(0,75*2))*1,15 37,61 9

10 64 KNR (31,20*0,98)+5,40 35,98 Przeniesienie + 73,58 RAZEM 73,58 MontaŜ na gotowym podłoŝu opraw świetlówkowych sufitowych 4x40 W zawieszanych na podwieszanych sufitach,z podłączeniem - PONOWNY MONTAś OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - OPRAWY Z ODZYSKU 9,0 szt 9,00 Przeniesienie + szt 9,00 RAZEM 9,00 REMONT POSADZKI - KORYTARZ Kładzenie podłóg 65 KNR KNR KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WYCIĘCIE PRZY ŚCIANACH - WRAZ Z OCZYSZCZENIEM PODŁOśA (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 Posadzka - wykładzina PCV - heterogeniczna (uzupełnienie z wywinięciem na ścianę) (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych - pcv (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - schody zewnętrzne Roboty w zakresie burzenia 68 KNR KNR KNR KNR DemontaŜ balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 3,0 szt 3,00 Przeniesienie + szt 3,00 RAZEM 3,00 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 na ścianach,filarach,pilastrach - schody zewnętrzne 3,66*1,0-0,75*0,8*0,5 3,36 2,0*1,0 2,00 Przeniesienie + 5,36 RAZEM 5,36 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 72 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 10

11 REMONT SCHODÓW Roboty remontowe i renowacyjne 73 KNR KNR KNR KNR Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cegieł 10 szt 10,00 Przeniesienie + szt 10,00 RAZEM 10,00 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 3,66*1,0-0,75*0,8*0,5 3,36 2,0*1,0 2,00 Przeniesienie + 5,36 RAZEM 5,36 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. - ANALOGIA - zatarcie płyty schodów 2,0*2,40 4,80 0,75*1,50 1,13 0,15*1,50*3 0,67 Przeniesienie + 6,60 RAZEM 6,60 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. 5,60 m 5,60 Przeniesienie + m 5,60 RAZEM 5,60 11

12 Tabela elementów Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (sprzęt sportowy do decyzji Inwestora) Roboty w zakresie burzenia 2. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Tynkowanie, Roboty malarskie 3. OSŁONY NA GRZEJNIKI I FILARKI MIĘDZYOKIENNE Ilość r-g: 148, Roboty konstrukcyjne, Nakładanie powłok antykorozyjnych 4. WZMOCNIENIE DŹWIGARA STALOWEGO Roboty konstrukcyjne 5. ZABZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DŹWIGARÓW STALOWYCH Nakładanie powłok antykorozyjnych 6. RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE Roboty przy wznoszeniu rusztowań 7. REMONT KORYTARZA Tynkowanie, Roboty malarskie 8. REMONT POSADZKI - KORYTARZ Kładzenie podłóg 9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - schody zewnętrzne Roboty w zakresie burzenia 10. REMONT SCHODÓW Roboty remontowe i renowacyjne 12

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remonty bieŝące Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Kod CPV : 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 1 ROZBIÓRKI POSADZEK, FREZOWANIE, PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOśY ORAZ WYKONANIE NOWYCH POSA- DZEK EPOKSYDOWO-KWARCOWYCH 1KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów d.1 0816-06

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ............ KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A Przedmiar robót Data: 2014-07-02 Budowa: Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Hala 9 - GIG Katowice Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 93/2006

Przedmiar robót Nr: 93/2006 Inwestor: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze ul. Wrocławska 30 A 59-400 Jawor Wykonawca: Przedmiar robót Nr: 93/2006 Data Oprac.: 2006-07-21 Nazwa budowy: Internat PCKZ Adres budowy:, 59-400

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Nr: 03/05/2012

Kosztorys inwestorski Nr: 03/05/2012 Inwestor: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo Braniewo 2012-06-29 Kosztorys inwestorski Nr: 03/05/2012 Nazwa budowy: Internat ZSB w Braniewie Adres budowy: ul. Królewiecka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m Książka Przedmiarów Remont części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku PSSE w Wieluniu ul. POW 14, 98-300 Wieluń 1. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR NAZWA INWESYCJI: : PRACOWNIA ENDOSKOPOWA PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI: : 47-759 Opole ul Wróblewskiego 46 INWESTOR : 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV - 1 - PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa i kod zamówienia: Remont pomieszczenia nr 114 i szatni (nazwa głównego przedmiotu zamówienia zadania, obiektu, rodzaju ) 2. Nazwy i kody*: grup, klas, kategorii wg CPV Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej 1 Remont klatki schodowej 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć demontaż i ponowny d.1 1208-02 montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Antka Rozpylacza 3 0 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora : ul.

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych wraz z salą ślubów w budynku ratusza ADRES INWESTYCJI : Jelenia Góra pl.. Ratuszowy 58 INWESTOR : Urząd Miasta w Jeleniej Góre ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Gibalskiego 8 m 6 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY 05-11-2010 KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla Tech. Inform. w ZSB w Braniewie NR -2/04/2010 WYKONAWCA ROBÓT : INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych ul. Wiejska 2 14-500

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH Roboty budowlane. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Przedmiar robót. REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH Roboty budowlane. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 Roboty budowlane ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Partyzantów 74. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Partyzantów 74. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali uŝytkowych w budynku Skarbu Państawa ADRES INWESTYCJI : Gdańsk;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń Remont -Straż Miejska Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Grupa CPV: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kategoria CPV: Roboty remontowe i renowacyjne

Grupa CPV: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kategoria CPV: Roboty remontowe i renowacyjne Przedmiar robót remontowych ogólnobudowlanych sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie Adres: Marianowo 7 18-421 Piątnica Grupa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Klatka, kanał, przełoŝenie stolarki. 1 kpl 1.000

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Klatka, kanał, przełoŝenie stolarki. 1 kpl 1.000 Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2 - przebudowa wejścia przedmiar 1 Klatka, kanał, przełoŝenie stolarki 1 Kalk indywidualna d.1 DemontaŜ i utylizacja schodów i daszku zewnętrznego kpl 1 kpl 1.000

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ul. Szpitalna 18 Szczecin LOKAL MIESZKALNY : Remont mieszkania SZCZECIN UL. WŁOŚCIAŃSKA 45 M

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 12,06,2013. Poziom cen : II kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : 12,06,2013. Poziom cen : II kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul, Deotymy 58 m 62 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na remont balkonów i loggii w budynku nr 5 przy ul. Podgórnej w Katowicach

Przedmiar robót na remont balkonów i loggii w budynku nr 5 przy ul. Podgórnej w Katowicach Przedmiar robót na remont balkonów i loggii w budynku nr 5 przy ul. Podgórnej w Katowicach Balkony na I, II piętrze nad wejściem głównym Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze Rozdział 1 CPV 45100000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wzmocnienie stropu nad piwnicą ul. Sierpinka 2 w Słupsku

Przedmiar robót. Wzmocnienie stropu nad piwnicą ul. Sierpinka 2 w Słupsku Przedmiar robót Wzmocnienie stropu nad piwnicą ul. Sierpinka 2 w Słupsku Obiekt Kod CPV Budowa Słupsk, ul. Sierpinka 2 Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku - Administracja

Bardziej szczegółowo

OSP Piotrowice Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

OSP Piotrowice Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Remont sali widowiskowej I piętro 1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 128,68 m2 2 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 (ościeżnice okienne) Jednostka: 1 m2 40,2400

Przedmiar robót. Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 (ościeżnice okienne) Jednostka: 1 m2 40,2400 Zbigniew Malinowski 18-400 Łomża Identyfikator: M.Z Data utworzenia: 2007-10-08 Remont pomieszczeń przy M.C.Składowskiej nr5 w Łomży na potrzeby "Osrodka Adopcyjno -Opiekuńczego w Łomży" - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY -225 WARSZAWA UL. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji : Remont pustostanu Adres inwestgycji : Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projek konsrukcji klaki oświeleniowej w isniejącym obiekcie Mościcie Cenrum Kulury w Tarnowie. CZĘŚĆ: Konsrukcyjna NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: DZIAŁ ROBÓT: - 45000000

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień Branża: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień KOSZTORYS: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych nr,,, 4 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Korytnicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy ul. Bea 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Nowolipki 16

PRZEDMIAR Warszawa ul. Nowolipki 16 ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ADMINISTRA- CJA NR. 3 "NOWOLIPKI" -9 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii-Instytut Warszawa ul. Roentgena 5 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR

Centrum Onkologii-Instytut Warszawa ul. Roentgena 5 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Centrum Onkologii-Instytut Warszawa ul. Roentgena 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS Ofertowy NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Ul. Krzywoustego 53/10 w Szczecinie INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22 BRANśA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOPROJEKT Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT "BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Kałka Architekt Studio ILP DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Kałka Architekt Studio ILP DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Architekt Studio ILP Pułaskiego 54, 42-300 Myszków PRZEDMIAR BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : PAWILON NR 18 - Oddział Psychiatrii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WEGNER Rumia, ul. Paderewskiego 4/1

PRZEDMIAR. WEGNER Rumia, ul. Paderewskiego 4/1 WEGNER 84-230 Rumia, ul. Paderewskiego 4/ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4522500- Roboty murarskie i murowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Budowa Stary Folwark gm. Suwałki dz. nr ew. 261/5 Inwestor Gmina Suwałki ul. Kościuszki 71 Suwałki 3 lipiec 2010 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE Inwestor Dom Pomocy Społecznej 12-100 Szczytno ul. Wielbarska

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00.

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00. ---- Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00 - Słownie: PLN ---- PRZEDMIAR ROBÓT ------ Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU Budowa: 34-360 MILÓWKA

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. Remont pomieszczeń w budynku szkoły

Samorządowa Szkoła Podstawowa. Remont pomieszczeń w budynku szkoły Gniewino 14.05.2014 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Samorzadowa Szkoła Podstawowa ul. Wejherowska 22 84-241 Gościcino Nr Umowy: Nr Kosztorysu: 01052014 Budowa: Obiekt: Samorządowa Szkoła Podstawowa Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 PRZEDMIAR ROBÓT - Szatnie, korytarz NAZWA INWESTYCJI : Szatnie, korytarz ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR WEGNER 8-0 Rumia, ul. Jantarowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50000- Tynkowanie 5000- Izolacja cieplna 500-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W CELU WYDZIELENIA ŁAZIENKI I WC

Przedmiar PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W CELU WYDZIELENIA ŁAZIENKI I WC Przedmiar PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W CELU WYDZIELENIA ŁAZIENKI I WC Data: 2009-03-20 Budowa: Szczecin ul. PapieŜa Jana Pawła II nr 44 oficyna, lokal nr 17a, działka nr 15/26, obręb nr 1001 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI

PRZEDMIAR ROBÓT. ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI PRZEDMIAR ROBÓT ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 15 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace uzupełniające w Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : ul.broniewskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-Remont pomieszczenia rozdzielni energetycznej głównej

PRZEDMIAR ROBÓT-Remont pomieszczenia rozdzielni energetycznej głównej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT-Remont pomieszczenia rozdzielni energetycznej głównej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu - obciążający m. st.warszawy kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Brożka 2b INWESTOR

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

zsti-15-r-bud-internat-v4-pdm Zuzia (C) DataComp (lic. 6820) strona nr: 2 Przedmiar robót

zsti-15-r-bud-internat-v4-pdm Zuzia (C) DataComp (lic. 6820) strona nr: 2 Przedmiar robót Przedmiar robót pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu - etap II Data: 2015-03-31 Budowa: roboty towarzyszące Kody CPV: 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Dział IV- grupa robót wg CPV- 454

Dział IV- grupa robót wg CPV- 454 Dział IV- grupa robót wg CPV- 454 Lp. Kod pozycji Nr specyf. Technicznej Opis robót Jednostka miary Ilość robót VIII. Układanie płytek w stołówce i roboty towarzyszące 33 KNNR 2 1209-04 34 KNR 4-04 0504-06

Bardziej szczegółowo