PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid. 328/7. NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ DZIAŁ ROBÓT: Roboty budowlane GRUPA ROBÓT Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY ROBÓT Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne Roboty inŝynieryjne i budowlane Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe KATEGORIA ROBÓT Roboty w zakresie burzenia Roboty konstrukcyjne Roboty przy wznoszeniu rusztowań Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Roboty malarskie Nakładanie powłok antykorozyjnych Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Sporządził: C. Dołęgiewicz Gliwice kwiecień 2008 r. 1

2 KsiąŜka Przedmiarów Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE (sprzęt sportowy do decyzji Inwestora) Roboty w zakresie burzenia 1 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowowapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych - rozkucie dla osadzenia wentylatorów osiowych wymiennych 0,35*0,35*0,40*2 m3 0,10 Przeniesienie + m3 0,10 0,14*0,21*0,40*2 m3 0,02 Przeniesienie - m3-0,02 Przeniesienie + m3 0,07 RAZEM 0,07 DemontaŜ kominków wentylacyjnych - analogia 4,0 szt 4,00 Przeniesienie + szt 4,00 RAZEM 4,00 Rozebranie elementow stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych - demontaŝ sufitu podwieszonego analogia 373,0 373,00 Przeniesienie + 373,00 RAZEM 373,00 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 - OPALANIE FARBY OLEJNEJ Z POW. ŚCIAN - ANALOGIA 11,90*2,0*2 47,60 (0,60+1,50)*2,0 4,20 (6,0+5,30)*2,0 22,60 0,60*2,0*6*2+0,40*2,0*2*6 24,00 0,40*2,0*8 6,40 Przeniesienie + 104,80 RAZEM 104,80 DemontaŜ haków - analogia 20,0 szt 20,00 Przeniesienie + szt 20,00 RAZEM 20,00 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 5,0 szt 5,00 Przeniesienie + szt 5,00 RAZEM 5,00 DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 - demontaŝ grzejników na czas wykonywania robót malarskich - sala gimnastyczna 9,0 kpl 9,00 kpl Przeniesienie + kpl 9,00 RAZEM 9,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 2

3 9 KNR ,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 8,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 10 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 0,07 m3 0,07 373,0*0,02 m3 7,46 8,65*0,005 m3 0,04 Przeniesienie + m3 7,57 RAZEM 7,57 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Tynkowanie, Roboty malarskie 11 KNR KNR KNR KNR KNR Zakup i montaŝ wentylatorów osiowych wywiewnych np. typ HCFB/2-315 (wydajność max-3470 m3/h, moc V z regulatorem prędkości obrotowej REB od zewnątrz otwory zabezpieczone Ŝaluzjami otwierającymi się pod wpływem nadciśnienia) 2,0 szt 2,00 Przeniesienie + szt 2,00 RAZEM 2,00 Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cemwap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoŝe z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2-10% TYNKI DO WYMIANY TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 poniŝej surfitu 11,90*5,30*2*0,10 12,61 31,32*5,30*0,10*2 33,20 Przeniesienie + 139,39 RAZEM 139,39 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 Przeniesienie + 93,58 RAZEM 93,58 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". TYNK powyŝej sufitu 11,90*1,30*2 30,94 31,32*1,0*2 62,64 Przeniesienie + 93,58 RAZEM 93,58 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poniŝej surfitu 11,90*5,30*2 126,14 31,32*5,30*2 331,99 Przeniesienie + 458,13 3

4 16 KNR KNR KNR 2-02W KNR 2-02W KNR KNR ,70*4,04*9 98,17 2,80*1,35*9 34,02 197,0 197,00 Przeniesienie ,19 Przeniesienie + 128,94 RAZEM 128,94 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem. - SZPACHLÓWKA śywiczna 11,90*2,0*2 47,60 (0,60+1,50)*2,0 4,20 (6,0+5,30)*2,0 22,60 Przeniesienie + 74,40 RAZEM 74,40 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - zmycie sufitu (płytki korytkowe) przed nałoŝeniem tapety natryskowej - analogia 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Malowanie podłoŝa farbą templową strukturalną białą,natrysk kroplowy z podkładem 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Lakierowanie natrysku kroplowego (tapety natryskowe) 32,16*2*6,0 385,92 Przeniesienie + 385,92 RAZEM 385,92 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 12,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 12,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 22 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 23 KNR ,61+33,20 m3 45,81 Suma m3 45,81 Przeniesienie pomnoŝone m3 0,04 m3 1,83 RAZEM 1,83 Listwy przyścienne z drewna iglastego. - ANALOGIA - zakup i montaŝ naroŝników (zabezpieczenia naroŝy słupów w sali gimnastycznej) - ANALOGIA (systemowe osłony przeciwuderzeniowe na bazie Ŝywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo np. typu ACROVYM firmy CS/Polska Sp. z o.o.) 4

5 24 KNR KNR 21-5I ,0*12*2 m 48,00 Przeniesienie + m 48,00 RAZEM 48,00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - KRATKI 14X21 (od wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku) 4,0*2 szt 8,00 Przeniesienie + szt 8,00 RAZEM 8,00 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2,660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 2040 mm - PONOWNY MONTAś GRZEJNIKÓW - grzejniki z odzysku zdemontowane na czas robót malarskich 9,0 kpl 9,00 kpl Przeniesienie + kpl 9,00 RAZEM 9,00 26 (AW) AW 0 Spuszczenie i napełnienie wody przy instalacji c.o. 1,0 szt 1,00 Przeniesienie + szt 1,00 RAZEM 1,00 OSŁONY NA GRZEJNIKI I FILARKI MIĘDZYOKIENNE 27 (AW) AW 3 Zakup słupków i elementów kotwiących z dwu kątowników 50x50x5 gr. 2,5 cm - (wykonane w warsztacie) (1,10*2*4*9)*3,77 kg 298,58 (0,50*2*2*4*9)*3,77 kg 271,44 kg Suma kg 570,02 Przeniesienie pomnoŝone kg 1,02*1,018 kg 591,89 RAZEM 591,89 28 KNR KNR Obsadzenie naroŝników stalowych w ścianach z cegieł - kątowniki wg cen zakupu obsadzenie elem. stalowych w ścianach szt w celu przymocowania osłon na grzejnikach szt 2*4*9 szt 72,00 Przeniesienie + szt 72,00 RAZEM 72,00 Dwukrotne malowanie farbą olejną,bez szpachlowania,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50. (1,10*2*4*9)*0,05*4 15,84 (0,50*2*2*4*9)*3,77*0,05*4 54,29 Przeniesienie + 70,13 RAZEM 70,13 30 (AW) AW 0 Zakup płyt postforming gr. 2,5 cm - parapety wewnętrzne 3,30*9 m 29,70 Przeniesienie + m 29,70 RAZEM 29,70 31 KNNR Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaŝ parapetów z płyt postforming - parapety wg cen zakupu 3,30*9 m 29,70 Przeniesienie + m 29,70 RAZEM 29,70 32 (AW) AW 0 Zakup płyt postforming gr. 3,5 cm zaokrąglona dwustronnie - osłony na grzejniki 3,30*0,30*9 8,91 3,30*0,295*9 8,76 5

6 33 KNR KNR KNR 2-02U Przeniesienie + 17,67 RAZEM 17,67 Mechaniczne wiercenie otworów w tworzywach sztucznych. Głębokość wiercenia do 20 mm, średnica otworu 14 mm - NAWIERCANIE OTWORÓW W PŁYTACH 2*2*4*9 szt 144,00 Przeniesienie + szt 144,00 RAZEM 144,00 Mechaniczne wiercenie otworów w metalu. Głębokość wiercenia do 10 mm, średnica otworu do 14 mm 2*2*4*9 szt 144,00 Przeniesienie + szt 144,00 RAZEM 144,00 Osłony na grzejniki szczeblinowe,dębowe (z.11/92) - ANALOGIA - MONTAś OSŁON NA GRZEJNIKI Z PŁYT POSTFORMING - PŁYTY WG CEN ZAKUPU (0,30+0,295)*3,30*9 17,67 Przeniesienie + 17,67 RAZEM 17,67 WZMOCNIENIE DŹWIGARA STALOWEGO Roboty konstrukcyjne 36 (AW) AW 4 Zakup blachy grubej gr. 8,0 mm 37 KNR KNR KNR KNR ,090 t 0,09 t Przeniesienie + t 0,09 RAZEM 0,09 Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5 20 szt 20,00 Przeniesienie + szt 20,00 RAZEM 20,00 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej elektrodami rutylowymi. Grubość materiału pow.6 do 8 mm 0,33*2*20 m 13,20 Przeniesienie + m 13,20 RAZEM 13,20 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej elektrodami rutylowymi. Grubość materiału pow. 6 do 8 mm 0,33*2*20 m 13,20 Przeniesienie + m 13,20 RAZEM 13,20 Szlifowanie szlifierką elektryczną ręczną spoin V,X,K,U przy grubości spawanych blach powyŝej mm 640,0 m 640,00 Przeniesienie + m 640,00 RAZEM 640,00 41 (AW) AW 0 Wizualne sprawdzenie spoin przez kontrolera robót spawalniczych - WYCENA INDYWIDUALNA ilość spoin do sprawdzenia kpl l=370,0 m kpl 1,0 kpl 1,00 kpl Przeniesienie + kpl 1,00 RAZEM 1,00 6

7 42 KNR Spawanie konstrukcji stal.ręczne łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej,elektrodami stalowymi R o grub.spoiny do 4 mm - POPRAWIENIE WADLIWYCH I UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH SPOIN 60,0*2 m 120,00 Przeniesienie + m 120,00 RAZEM 120,00 ZABZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DŹWIGARÓW STALOWYCH Nakładanie powłok antykorozyjnych 43 KNR KNR KNR KNR KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B (1,05*2+1,175*2+1,30*2)*10 70,50 (1,425*2+1,55)*10 44,00 (1,70*2+1,80*2+2,0*2)*10 110,00 2,10*2*10 42,00 12,24*2*10 244,80 2,30*8 18,40 1,60*9 14,40 (3,40*8+3,0*9)*2 108,40 32,16*2*5 321,60 1,0*10*5 50,00 1,80*16*5+1,40*2*5 158,00 Suma 1 182,10 Przeniesienie pomnoŝone 0,06*2 141,85 RAZEM 141,85 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych,kitem trwale plastycznym. - wg. projektu PRZYJĘTO 1,1 kg/mb szpachla naprawcza ASOCRET FS (np. firmy Schomburg) (1,05*2+1,175*2+1,30*2)*10 m 70,50 (1,425*2+1,55)*10 m 44,00 (1,70*2+1,80*2+2,0*2)*10 m 110,00 2,10*2*10 m 42,00 12,24*2*10 m 244,80 2,30*8 m 18,40 1,60*9 m 14,40 (3,40*8+3,0*9)*2 m 108,40 32,16*2*5 m 321,60 1,0*10*5 m 50,00 1,80*16*5+1,40*2*5 m 158,00 Przeniesienie + m 1 182,10 RAZEM 1 182,10 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią ftalową,ogólnego stosowania przyjęto 30 /T 32*30,0 960,00 Przeniesienie + 960,00 RAZEM 960,00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 RAZEM 0,84 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ftalową do gruntowania,ogólnego stosowania,białą - x2 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 7

8 RAZEM 0,84 48 KNR Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią ftalową,ogólnego stosowania x2 0,30*0,18*12*1,30 0,84 Przeniesienie + 0,84 RAZEM 0,84 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE Roboty przy wznoszeniu rusztowań 49 KNR Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m. liczba stanowisk wyl.8,30x28,02=232,57/2,73=85 stanowisk współ. 0,4 do R i S za przestawienie rusztowań 1,65*1,65 2,72 Przeniesienie + 2,72 RAZEM 2,72 50 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań 51 KNR rozbiórka sufitu podwieszonego m-g (0,18/2*0,88)*373,0 m-g 29,54 (0,52/2*0,88)*68,67 m-g 15,71 sufit = mycie + tapeta natryskowa m-g 0,4*385,92/3,0*0,84 m-g 43,22 (0,16/3*0,84)*385,92 m-g 17,29 (0,03/3*0,84)*385,92 m-g 3,24 (0,2781/3*0,84)*141,85 m-g 11,05 malowanie dźwigarów m-g (0,0881/2*0,84)*1350,0 m-g 49,95 zabezpieczenie dźwigarów m-g (0,2839/2*0,84)*1182,1 m-g 140,95 m-g Przeniesienie + m-g 310,96 RAZEM 310,96 Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. wyl. ilości stanowisk 11,90/1,65= 7*2=14 stanowisk wyl. 28,02/1,65=17 stan.x2=34 współ. 0,4 do R + S za przestawienie 1,65*6,0 9,90 Przeniesienie + 9,90 RAZEM 9,90 52 (AW) AW 8 Efektywny czas pracy rusztowań roboty malarskie m-g (1,29/6*0,88)*139,39*0,5 m-g 13,19 (0,119/2*0,88)*458,13*0,4 m-g 9,60 (0,24/2*0,88)*93,58 m-g 9,88 wymiana okien m-g (2,26/2*0,88)*68,67 m-g 68,29 m-g Przeniesienie + m-g 100,95 RAZEM 100,95 REMONT KORYTARZA Tynkowanie, Roboty malarskie 53 KNR KNR DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - DEMONTAś OPRAW NA CZAS ROBÓT MALARSKICH 9,0 szt 9,00 Przeniesienie + szt 9,00 RAZEM 9,00 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 - DEMONTAś KLAP STALOWYCH KLAPY 1,0X1,0 szt 2,0 szt 2,00 8

9 55 KNR KNR KNR KNR KNR KNR 2-02W KNR KNR 2-02W KNR Przeniesienie + szt 2,00 RAZEM 2,00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 1,0*1,0*0,30*2 m3 0,60 Przeniesienie + m3 0,60 RAZEM 0,60 Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cemwap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłoŝu z cegły,pustakówceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2 1,0*1,0*2 2,00 Przeniesienie + 2,00 RAZEM 2,00 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 - ANALOGIA OPALANIE LAMPERII (11,20+26,70+9,90)*1,90 90,82 1,10 1,10 Przeniesienie + 91,92 RAZEM 91,92 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej - ANALOGIA PODKŁAD POD TYNK MOZAIKOWY 91,90+(5,80*1,90) 102,92 Przeniesienie + 102,92 RAZEM 102,92 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell - ANALOGIA WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO - (zuŝycie 4,0kg/) 91,90+(5,80*1,90) 102,92 Przeniesienie + 102,92 RAZEM 102,92 Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - GŁADŹ GIPSOWA - SUFITY 31,20*2,0 62,40 (6,10+5,30)*0,75 8,55 Przeniesienie + 70,95 RAZEM 70,95 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŝy gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - MALOWANIE SUFITÓW 31,20*2,0 62,40 (6,10+5,30)*0,75 8,55 Przeniesienie + 70,95 RAZEM 70,95 Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - GŁADŹ GIPSOWA - ŚCIANY (31,20+(0,75*2))*1,15 37,61 (31,20*0,98)+5,40 35,98 Przeniesienie + 73,58 RAZEM 73,58 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŝy gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - MALOWANIE ŚCIAN (31,20+(0,75*2))*1,15 37,61 9

10 64 KNR (31,20*0,98)+5,40 35,98 Przeniesienie + 73,58 RAZEM 73,58 MontaŜ na gotowym podłoŝu opraw świetlówkowych sufitowych 4x40 W zawieszanych na podwieszanych sufitach,z podłączeniem - PONOWNY MONTAś OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - OPRAWY Z ODZYSKU 9,0 szt 9,00 Przeniesienie + szt 9,00 RAZEM 9,00 REMONT POSADZKI - KORYTARZ Kładzenie podłóg 65 KNR KNR KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WYCIĘCIE PRZY ŚCIANACH - WRAZ Z OCZYSZCZENIEM PODŁOśA (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 Posadzka - wykładzina PCV - heterogeniczna (uzupełnienie z wywinięciem na ścianę) (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych - pcv (48,0*0,5)+(2,0*1,0) 26,00 Przeniesienie + 26,00 RAZEM 26,00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - schody zewnętrzne Roboty w zakresie burzenia 68 KNR KNR KNR KNR DemontaŜ balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 3,0 szt 3,00 Przeniesienie + szt 3,00 RAZEM 3,00 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 na ścianach,filarach,pilastrach - schody zewnętrzne 3,66*1,0-0,75*0,8*0,5 3,36 2,0*1,0 2,00 Przeniesienie + 5,36 RAZEM 5,36 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 72 (AW) AW 0 Opłata za składowanie gruzu 5,36*0,04 m3 0,21 Przeniesienie + m3 0,21 RAZEM 0,21 10

11 REMONT SCHODÓW Roboty remontowe i renowacyjne 73 KNR KNR KNR KNR Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cegieł 10 szt 10,00 Przeniesienie + szt 10,00 RAZEM 10,00 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 3,66*1,0-0,75*0,8*0,5 3,36 2,0*1,0 2,00 Przeniesienie + 5,36 RAZEM 5,36 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. - ANALOGIA - zatarcie płyty schodów 2,0*2,40 4,80 0,75*1,50 1,13 0,15*1,50*3 0,67 Przeniesienie + 6,60 RAZEM 6,60 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. 5,60 m 5,60 Przeniesienie + m 5,60 RAZEM 5,60 11

12 Tabela elementów Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (sprzęt sportowy do decyzji Inwestora) Roboty w zakresie burzenia 2. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Tynkowanie, Roboty malarskie 3. OSŁONY NA GRZEJNIKI I FILARKI MIĘDZYOKIENNE Ilość r-g: 148, Roboty konstrukcyjne, Nakładanie powłok antykorozyjnych 4. WZMOCNIENIE DŹWIGARA STALOWEGO Roboty konstrukcyjne 5. ZABZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DŹWIGARÓW STALOWYCH Nakładanie powłok antykorozyjnych 6. RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE Roboty przy wznoszeniu rusztowań 7. REMONT KORYTARZA Tynkowanie, Roboty malarskie 8. REMONT POSADZKI - KORYTARZ Kładzenie podłóg 9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - schody zewnętrzne Roboty w zakresie burzenia 10. REMONT SCHODÓW Roboty remontowe i renowacyjne 12

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo