Przebudowa Nabrzeża BULWAR ELBLĄSKI W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa Nabrzeża BULWAR ELBLĄSKI W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 Nazwa Inwestycji: ILOŚĆ J.M. CENA JEDN. WARTOŚĆ Nr ST Nr OPIS ROBÓT J.M. RAZEM NETTO NETTO I PRZYCZÓŁEK - sekcje boczne (skrzydło północne i południowe) I A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Demontaż wyposażenia nabrzeży - balustrad, pierścieni 1 suplement p.1.,2. cumowniczych, drabinek stalowych kpl. 1,00 2 suplement p.1., 2. Demontaż płyt granitowych z odwozem we wskazane miejsce przez Inwestora (do 10km) szt. 117,00 Skucie warstwy cegieł o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej z wyrównaniem nierówności i suplement p.2. 3 oczyszczeniem płaszczyzn m 2 80,00 4 suplemenr p.2 Skucie nierówności na cz. poziomej muru z cegieł oczepu m 2 85,68 Stalowa konstrukcja nośna pod deskowanie oczepu ST - III.2 5 tymczasowy pomost stalowy - montaż i demontaż kpl. 2,00 I B ROBOTY ZABEZPIECZAJACE I C adres branża ST - III.2 suplement p. 3, 4, 5 III ST - III.3 Wbicie ścianki szczelnej z grodzic G 46/P2 na głębokość 12m - ścianki w pochyleniu, wraz z wycięciem otworów 150x15mm w co drugim brusie ścianki wraz z zakładaniem ściągów kotwiących o śr. 43 mm wraz z nawierceniem otworów pod kotwy oraz zakładaniem kleszczy stalowych jednostronnych podwójnych na ścianki szczelne i palisady stalowej z ceowników o wysokości do 240 mm Wszelkie docięcia blach zostały ujęte w niniejszej pozycji. Należy uwzględnic roboty bagrownicze (roboty poczyszczające) w zakresie przewidzianym w ST,. Pozycja obejmuje inwentaryzację podwodną dokonaną przez licencjonowaną firme nurkową. m 100,80 Zasypanie wnęk i przestrzeni za ścianami budowli gruntem (pospółką) i zagęszczeniem m 3 625,00 Układanie filtru żwirowego na skarpach i koronach budowli wraz z uprzednim ułożeniem geowłókniny m 3 65,52 ROBOTY ŻELBETOWE - oczep 9 Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu B10 m 3 11,09 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z lądu od pompy suplement p. 3. do betonu- beton B30 F150 W8 wraz z wszelkim niezbędnym.2 sprzętem i materiałami uzupełniającymi oraz zbrojeniem - 10 nadbudowa oczepowa wraz z wierceniem otworów w cegle i wklejeniem zbrojenia m 3 231,34 11 suplement p. 9 Dylatacje w konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku m 2 18,00 12 suplement p. 10 Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą cementową po uprzedniej naprawie muru ceglanego m 2 165, TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Załącznik nr 8 do siwz Przebudowa Nabrzeża BULWAR ELBLĄSKI W SZCZECINIE działka nr 11, obręb 1087 m. Szczecin ul. Bulwar Elbląski budowlane- inżynierskie Betonowanie nabrzeży i bulwarów płytowych (beton B30 F150 W8) wraz z wszelkim niezbędnym sprzętem i materiałami uzupełniającymi z uprzednim zbrojeniem oraz nawierceniem otworów w murze ceglanym i wklejeniu zbrojenia m 3 38, suplement p. 6 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem asfaltowym m 105,60 1 D Schody żelbetowe 15 Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm (beton B30 F150 W8) m 2 16,21

2 16 Wiercenie otworów o śr. do 40 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu- kotwienie ścianki w istn. Murze otw. 48, I E suplement p. 11 Schody żelbetowe proste na płycie wraz z ułożeniem zbrojenia m 2 3,96 Gzymsy o wysięgu do 50cm - elementy betonowe i żelbetowe (B30 F150 W8) m 3 0,23 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - schody żelbetowe (wraz z kątownikami stalowymi 45x45x5) t 0,26 Okładziny schodów z zaprawy cementowej, -utwardzone grysem bazaltowym grubości 30 mm- schodki istniejące m 2 6,16 ELEMENTY ZAMYKAJACE PRZEBUDOWYWANEGO NABRZEŻA Wykucie wnęki o wym. 20*10 cm w oczepie w narożniku półn. Nabrzeża m 1,70 Element zamykajacy z blachy gr. 10mm szer. 170cm i dł. 9m w narożniku półn. nabrzeża wraz docięciem blach stalowych oraz uszczelnieniem i inwentaryzacją podwodną m 9,00 Element zamykajacy z blachy gr. 10mm szer. 200cm i dł. 10m - połączenie z filarem północnym i południowym przyczółka mostowego wraz z docięciem blach, uszczelnieniem i inwentaryzacją podwodną m 20,00 Element zamykajacy ze stali kształtowej szer cm i dł. 8m w narożniku południowym nabrzeża wraz z uszczelnieniem, docięciem blach stalowych i inwentaryzacją podwodną m 8,00 Wbijanie elementu łącznego (brusa) G-46/P3 o gł. 10m - połączenie z odcinkiem południowym i północnym nabrzeża wraz z docięciem blach stalowych, uszczelnieniem połączenia geowłókniną i zasypaniem wnęki pospółką oraz inwentaryzcją podwodną m 2,00 1 F Sekcja Wyrównawcza Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (polbruk) na ST-III.1 podsypce cementowo-piaskowej (przyjęto pas o szer. 50 cm)- suplement p materiał do ponownego wbudowania m 2 24,44 27 ST-III.1 Skucie nierówności betonu m 2 24,44 28 ST-III.1 Rozbiórka oczepu stalowego z blachy gr. 16mm szer. 650mm m 13,00 29 suplement p. 12 Cięcie istniejących brusów w części głowicowej w odl. ~ 15cm od korony m 30,55 Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu B10 o grubości do 30 15cm m 3 0,61 Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - w istn. ściance - pod 31 pręty szt. 104, I G.2 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu- beton B30 F150 W8wraz z wszelkim niezbędnym sprzętem i materiałami uzupełniającymi oraz zbrojeniem - nadbudowa oczepowa m 3 16,93 ST-III.1 demontaż i ponowny montaż pachołów cumowniczych R=1,7 szt. 2,00 ST-III.1 demontaż i ponowny montaż drabinek R=1,7 - (100kg) szt. 1,00 Wyposażenie 35 Montaż pachołów żeliwnych typu ZL 15 szt. 6,00

3 II II A ST-III.6 suplement p.16 Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych ocynkowanych podkład do kl. C4, o 6 kotwach mocujących wraz z malowaniem farbą do gruntowania chlorokauczukową choemoodporną i nawierzhcniową chlorokauczukową og. Stosowania kg 604,56 Montaż odbojnic typu ZPTS Milanówek 400x1500 mm szt. 20,00 Montaż balustrad ze stali nierdzewnej (stal 316) wg dołączonej dokumentacji projektowej kg 3651,54 Stanowisko ratownika z daszkiem wyposażone w koło ratunkowe, zasobnik na linę 30m wraz z liną, oraz bosak. kpl. 2,00 PRZYCZÓŁEK - sekcja środkowa Roboty budowlane suplement p.1.,2. Demontaż oraz ponowne ułożenie płyt granitowych szt. 4,00 Rozbiórka konstrukcji betonowych lub żelbetowych z lądu ST.III-1 sposobem mechanicznym wraz z wywyezieniem gruzu na.2 suplement p. 6 suplement p. 7 suplement p. 8 wysypisko m 3 2,38 Betonowanie nabrzeży i bulwarów płytowych (beton B30) wraz z uprzednim zbrojeniem nabrzeży i bulwarów płytowych oraz z nawierceniem otworów pod pręty kotwiące i ich wklejeniem m 3 7,29 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem asfaltowym np. LATERBIT Bp m 11,85 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, poziomych,skośnych i cylindrycznych wraz z gruntowaniem środkiem głęboko penetrującym m 2 15,20 Ręczne szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych szpachlą cementowo-polimerową np. EKOR 71 m 2 30,40 II B 46 III suplement p. 16 ST-III.6 St-III.1 St-III.1 Balustrady Montaż balustrad ze stali nierdzewnej (stal 316) wg dołączonej dokumentacji projektowej kg 540,78 Chodniki z polbruku Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wraz z dowozem w miejsce wskazane przez Inwestora (do 10km) m 2 218,00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej wraz z wywozem i utylizacją m 2 12,00 Obrzeża betonowe szare 30x8 cm na podsypce cementowo piskowej z wypełnieniem spoin zaprawą, na ławach bet. z oporem (bet. B10), m 125,00 Ręczne profilowanie, i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m 2 230,00 Warstwa odsączająca z ręcznym zagęszczeniem w korycie jw. m 2 230,00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu "tetka" kol. szary na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm 230,00 Razem wartość netto Podatek VAT Razem wartość brutto

4

5

6

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 41 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 42 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI:

S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI: Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 projekty@agador.eu, agadorkz@interia.pl NIP: 953-24-89-101 Regon: 093218985 S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI: agador s. c. Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 108766L w km 0+069.25m - 0+148.45 w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr 108766L Adres:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 2 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU OPIS TECHNICZNY Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU Lokalizacja: Królewiec- dz. nr 143 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45000000-7 Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty betonowe - CPV 45262300-4 Roboty murowe - CPV 45262500-6

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel./fax 773-24-94, 601-678909 e-mail agniady@gmail.com egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo