Fasady z charakterem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fasady z charakterem"

Transkrypt

1 Fasady z charakterem INSTRUKCJA MONTAśU Producent Przedstawicielstwo w Polsce VETISOL AXEN CONSEIL ZI Sud 890, rue des Frères Lumiere Ul. Mogilska 71, Kraków Macon, Francja tel: 012/ Tel: fax: 012/ Fax: Strony internetowe: 890 rue des frères Lumière ZI Sud MACON Tél : Fax :

2 SPIS TREŚCI 1.PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA PRAC 1. Dokumentacja 2. Organizacja prac 2.CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 2.1. Konstrukcja szkieletowa metalowa NaroŜniki mocujące do kształtowników (zaczepy kątowe) Elementy mocujące Izolacja Kształtowniki metalowe konstrukcji szkieletowej pionowej 2.2. Płyty Prefabrykowane elementy naroŝnikowe Charakterystyka płyt 3. MONTAś 3.1. Mocowanie naroŝników 3.2. Zakładanie konstrukcji szkieletowej pionowej Zakładanie kształtowników metalowych Zakładanie izolacji 3.3. MontaŜ płyt 4. ROZWIĄZANIA SPECYFICZNE 4.1. Krawędź dolna (początek okładziny) 4.2. Specyficzny montaŝ na poziomie parteru naraŝonego na działanie czynników zewnętrznych 4.3. NaroŜniki 4.4. Obudowanie otworów Parapet OścieŜe zewnętrzne Obudowanie nadproŝa 4.5. Spoiny poziome dzielące Spoina pozioma dzieląca konstrukcję szkieletową Spoina pozioma dzieląca konstrukcję łącznie ze szczeliną powietrzną 4.6. Spoina pionowa dzieląca 4.7. Krawędź górna (zakończenie ściany attykowej) 4.8. Konserwacja, utrzymanie, wymiana płyty Strona 1

3 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA PRAC 1. Dokumentacja - Aprobata ITB oraz inne wymagane prawem certyfikaty i dokumenty Plany ogólne i szczegółowe dostarczone przez generalnego wykonawcę (biuro projektów lub architekta). 2. Organizacja prac Składowanie: Palety naleŝy złoŝyć na czystym i stabilnym podłoŝu, w miejscu łatwo dostępnym. Otwarte palety naleŝy zabezpieczyć przed zabrudzeniami (kurz, farba...). Palety nie mogą być składowane piętrowo. Uwaga: poniewaŝ kolory płyt VETISOL CRISTO wykonane są w oparciu o składniki naturalne, mogą róŝnić się odcieniami. Nie naleŝy więc mieszać palet pochodzących z róŝnych zamówień dotyczących tej samej fasady. Rusztowanie/utrzymanie: NaleŜy przewidzieć materiał przystosowany do palet o cięŝarze ok kg jak równieŝ wyciąg towarowy dostosowany do wysokości fasady zgodnie z obowiązującymi normami i wielkością ładunków. Rusztowanie naleŝy dobrać do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawą odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. Strona 2

4 SYSTEM I. OPIS SYSTEMU to system elewacyjny, składający się z płyt ( płyty poliestrowe zbrojone włóknem szklanym, powlekane granulatem marmurowym) mocowanych do pionowego rusztu stalowego za pomocą odpowiednich wkrętów. Strona 3

5 II. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 2. - Konstrukcja szkieletowa metalowa NaroŜniki mocujące do kształtowników (zaczepy kątowe) - NaroŜniki z galwanizowanej stali lub ze stali ocynkowanej ogniowo do kształtowników typu kapeluszowego lub kątowników (konstrukcja szkieletowa sztywna) - NaroŜnik aluminiowy z klipsem o grubości 3 mm do kształtowników aluminiowych teownikowych i kątownikowych (konstrukcja szkieletowa ruchoma). Strona 4

6 Uwaga: - Jeśli zaczepy zrobione są z innego metalu niŝ kształtowniki, naleŝy sprawdzić kompatybilność elektrolityczną. - Wymagane poziomy zabezpieczenia oraz wybór metalu zaleŝą od stopnia naraŝenia na działanie czynników zewnętrznych Elementy mocujące Opisane elementy mocujące pozwalają na zakładanie: - naroŝników na konstrukcji nośnej Na ogół są to metalowe kołki rozporowe. - kształtowników na zaczepach kątowych Mocowanie przy pomocy dwóch śrub samowkrętnych ø 5.5. Śruba 5,5 Listwa aluminiowa Profil stalowy Strona 5

7 - izolacji na strukturze nośnej Kołki z szerokim łbem w zaleŝności od zaleceń dostawcy izolacji.. Kołek do montaŝu wełny - płyt na konstrukcji profili metalowych Śruby samowkrętne ze stali nierdzewnej A2, typ SD2 SD9 4.2 X 24 na ruszcie stalowym i typ SDA3 SD8 4.2X28 na ruszcie aluminiowym.. SD2 SD9 4.2X24.(ruszt stalowy) SD3 SD8 4.2X28.(ruszt aluminiowy.) Nit fasadowy typ AP11 5 X Izolacja Sztywne lub półsztywne płyty z wełny mineralnej z certyfikatem. Strona 6

8 2.1.4 Kształtowniki metalowe konstrukcji szkieletowej pionowej - Kształtowniki stalowe konstrukcji szkieletowej pionowej otrzymane metodą gięcia stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z normą NF EN 147 i Kształtowniki na ogół o przekroju w kształcie kapelusza o minimalnej grubości 1,5mm w przypadku kształtownika PAC Zalecane są profile pośrednie typu L PACC 3030 lub C PACU Maksymalna standardowa długość fabryczna wynosi 6 mb. Strona 7

9 - Kształtowniki ze stopu aluminium AWS 6060 T5 Kształtowniki o przekroju T lub D o maksymalnej przewidzianej długości 4 mb (zalecana długość 3 mb) w przypadku projektu konstrukcji szkieletowej sztywnej lub 6 mb w przypadku konstrukcji szkieletowej ruchomej. Kształtowniki pośrednie mogą być kształtownikami typu L PALC 3030 lub C PALU 3030 Strona 8

10 2.3 Płyty P Płyty to płyty poliestrowe zbrojone włóknem szklanym, powlekane granulatem marmurowym o grubości od 6 do 9 mm w zaleŝności od typu wykończenia powierzchni. Zbrojenie z włókna szklanego składa się z dwóch mat szklanych, współczynnik 250g/m2 Strona zewnętrzna płyty jest powleczona dekoracyjnym granulatem kamiennym. Granulat wykonany jest z drobin kamieni naturalnych (twarde kamienie naturalne jak np. marmur lub porfir) w trzech dostępnych wariantach granulometrii: Typ Granulometria (mm) Masa kg/m 2 +/- 10 % VETISOL-ROC VR-F VETISOL-ROC VR-S VETISOL-ROC VR-L Płyty mogą być dostarczone z nawierconymi otworami wg wcześniej dostarczonych planów optymalizacji fasady. Średnice nawierconych otworów są następujace: - Ø 4 mm w przypadku montaŝu za pomocą gwoździ GUNNEBO Ø 3,1 mm. Nawiercone otwory powinny znajdować się w odległości 12 mm od brzegu płyty Prefabrykowane elementy naroŝnikowe. nikowe. Do obróbek naroŝników zewnętrznych dostarczane są prefabrykowane elementy naroŝnikowe. Strona 9

11 2.3.2 Charakterystyka płyt p Wymiary płyt : - Standardowa szerokość : 1195 mm, - Długość : na Ŝyczenie klienta od 1560 mm do 3500 mm ( co 10 mm) Dopuszczalne odchylenia wymiarów : - szerokość : +/- 2 mm, - długość : +/- 2 mm, - przekątna : +/- 5 mm Dopuszczalne odchylenia wymiarów po cięciu według planu optymalizacji fasady: - długość, szerokość : +/- 1 mm - przekątna : +/- 5 mm MontaŜ w układzie pionowym lub poziomym z zachowaniem szczeliny powietrznej lub z wykończeniem profilem «h». Powierzchnia powlekana granulatem marmurowym: Kolory : 11 kolorów standardowych dostępnych w trzech rozmiarach uŝytego granulatu. Ze względu na uŝyte w procesie produkcji surowce naturalne istnieje moŝliwośc wystą pienia niewielkich róŝnic koloru. III. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA MONTAśOWE OWE Przed przystąpieniem do montaŝu płyt naleŝy sporządzić szczegółowy projekt elewacji. Płyty moŝna układać w dowolny sposób: pionowo i poziomo. Szczeliny poziome pomiędzy płytami mogą być otwarte lub moŝna je zamykać za pomoca profili PCV lub aluminiowych. W wypadku jeśli szczeliny poziome zostają otwarte ich szerokość nie powinna przekraczać 8 mm. Obróbka mechaniczna płyt jest identyczna jak obróbka twardego drewna Mocowanie naroŝników Sposób mocowania zaczepów kątowych na podłoŝu naleŝy dobrać w zaleŝności od rodzaju i wytrzymałości struktury nośnej (na ogół stosuje się metalowe kołki rozporowe). O rozstawie osi i gęstości zamocowań zadecydują wskazania producenta kołków dotyczące podłoŝa Strona 10

12 3.2. Mocowanie rusztu pionowego Zakładanie kształtowników metalowych Kształtowniki metalowe (stalowe lub aluminiowe) mocowane są na zaczepach kątowych 2 śrubami samowkrętnymi ze stali inox lub stali ocynkowanej ø 5,5. MoŜna wykonać złącze szynowe umoŝliwiające przesuwanie się połączonych kształtowników (nakładka w kształcie U dla kształtowników typu omega kapeluszowego) Zakładanie izolacji Płyty izolacji rozmieszczone albo pomiędzy ryglami lub kształtownikami albo w sposób ciągły za konstrukcją szkieletową pionową mocowane są do podłoŝa kołkami gwiaździstymi. Uwaga: całość wentylowana jest dzięki szczelinie powietrznej o szerokości minimum 20 mm zachowanej pomiędzy izolacją a tylną ścianą płyt. 3.3 MontaŜ płyt Płyty montowane są mechanicznie za pomocą śrub lub nitów do metalowego rusztu w układzie pionowym lub poziomym. W celu uniknięcia znacznych ilości odpadów istnieje moŝliwość docinania płyt na Ŝądaną długość (od 1560 do 3500 mm) juŝ w procesie produkcyjnym. Płyty zwykle są wcześniej nawiercane, albo bezpośrednio na budowie albo dostarczone na budowę juŝ z nawiercownumi otworami, według wcześniej ustalonego planu optymalizacji fasady. Średnice nawierconych otworów są następujace: Ø 4,0 mm w przypadku montażu za pomocą gwoździ montażowych GUNNEBO Ø 3,1 mm. Odległość nawierconego otworu od brzegu płyty powinna wynosić 12+/- 2 mm. NaleŜy zachować szczelin poziome i pionowe pomiędzy płytami o szerokości ok. 6 mm. Strona 11

13 W przypadku gdy płyty dostarczone są bez nawierconych otworów, moŝna nawiercić je bezpośrednio na budowie respektując poniŝsze zalecenia. Otwory nawiercamy przy uŝyciu wiertarki bez udaru wyposaŝonej w wiertło z końcówką wolframową, otwory nawiercamy od strony widocznej płyty. Ewentualne docinanie płyty równieŝ jest moŝliwe do wykonania bezpośrednio na budowie. Przycinanie płyt powinno odbywać sie na stole do tego przystosowanym, wyposaŝonym w tarczę do cięcia kamienia z węglika krzemu lub w tarczę diamentową. Cięcie płyty odbywa sie od strony widocznej płyty MontaŜ. Zalecenia dotyczące montaŝu. Profile stalowe montuje się zawsze pionowo, niezaleŝnie od układu płyt. Część widoczna profilu stalowego powinna wynosić 60mm w wypadku profilu na styku płyt Vetisol ROC lub 40mm w wypaku profilu pośredniego, znajdującego się w środku płyty. Profile pionowe powinny być rozmieszczone w odległości maksymalnej 600 mm. W wypadku montaŝu płyt na naroŝnikach budynku, w części attykowej lub w partiach cokołowych naraŝonych na uderzenia zalecane jest zmniejszenie rozstawu rusztu pionowego do 400mm W wypadku montaŝu płyt z zachowaniem otwartej szczeliny poziomej między płytami, swobodna (wystająca poza profil) część płyty powinna powinna wynosić co najmniej 10mm. Strona 12

14 3.3.3 MontaŜ płyt na ruszcie metalowym. Płyty mogą ulegać wahaniom wymiarów 1mm na 1 metr bieŝący przy wahaniu temperatury w granicach 50 C. Nawiercanie otworów oraz obróbka szczelin musi uwzględniać przewidziane odchyłki wymiarowe. Średnica nawiercanego otworu powinna być większa o 1 mm od korpusu śruby lub nitu to znaczy: - 5 mm dla śrub Ø 4,2 mm, - 6 mm dla nitów Ø 5,0 mm. Odległość nawiercanego otworu od brzegu płyty powinna wynosić minimum 12mm. MontaŜ śrub i nitów odbywa się względem punktu wyznaczonego na środku płyty w taki sposób, aby uniknąć niepoŝądanych napręŝeń płyty. Strona 13

15 NaleŜy zwracać uwagę, aby w miejscu mocowań płyta mogła swobodnie się poruszać. Wkręty naleŝy On veillera mocować à ne pas za bloquer pomocą les wkrętarki fixations z de ogranicznikiem, façon à laisser nit les naleŝy plaques mocować se dilater w librement. taki sposób, Les aby vis seront między mises płytą en a śrubą place czy à l aide nitem de była visseuses zachowana à butée szczelina de profondeur. ok. 0,2mm. Pour Szczelina la mise ta en pozwoli place na des swobodne rivets, il est dylatowanie nécessaire płyty d utiliser Vetisol une ROC. cale d épaisseur, à positionner sur la tête de la riveteuse de manière à laisser un jeu de 2/10 ème mm entre la sous -face de la tête de rivet et la Szczelina surface du pionowa panneau. pomiędzy Cet espace płytami a pour powinna objet de znajdować permettre się la na libre środku dilatation profilu du pionowego panneau. i wynosić 5 mm. Le joint vertical entre plaques, lequel est toujours situé au droit d un profilé d ossature, est un Szczelina joint ouvert pozioma de largeur pomiędzy 5 mm. płytami wynosząca 5 mm moŝe być: Le joint Szczelina horizontal otwartą entre plaques d ouverture 5 mm est : Szczeliną zamkniętą, wykończoną profilem «h» soit un joint conservé ouvert, Soit un joint habillé d un profilé «chaise» posé à l avancement des plaques. Szczelina pionowa - przekrój poziomy: Szczelina pionowa przekrój poziomy: Strona 14

16 Szczelina pozioma przekrój pionowy: BEZ PROFILU Z PROFILEM ALU Z PROFILEM PCV Strona 15

17 IV ROZWIĄZANIA SPECYFICZNE 4.1 Krawędź dolna (początek okładziny) Dolny otwór wentylacyjny zabezpieczony jest siatką przeciwko gryzoniom. Strona 16

18 4.3. NaroŜniki Podział szczeliny powietrznej na sekcje naleŝy rozmieścić na całej wysokości naroŝników wewnętrznych i zewnętrznych, tak aby uniknąć przepływu powietrza z jednej fasady do drugiej. NaroŜnik wewnętrzny. NaroŜnik zewnętrzny. Strona 17

19 Strona 18

20 4.5. Szczeliny poziome dzielące Szczelina pozioma dzieląca konstrukcję szkieletową Konstrukcja szkieletowa metalowa: NaleŜy przewidzieć przerwę w pokryciu zewnętrznym przy kaŝdym złączu szynowym przesuwanym (ruchomym) kształtowników metalowych pionowych. - konstrukcja szkieletowa sztywna : szczelina 3 do 4 mm - konstrukcja szkieletowa ruchoma : szczelina 6 do 7 mm Strona 19

21 Szczelina pozioma dzieląca konstrukcję łącznie ze szczeliną powietrzną Spoina pozioma dzieląca szczelinę powietrzną Co 24 m lub co 8 poziomów naleŝy przewidzieć przerwę w izolacji, konstrukcji szkieletowej (ryglach lub kształtownikach metalowych) oraz pokryciu zewnętrznym, tak aby przerwać szczelinę powietrzną zgodnie z wymogami przepisów przeciwpoŝarowych. Strona 20

22 10/ / Joint Szczelina vertical pionowa de dylatacyjna fractionnement W Au miejscu droit d un występowania joint vertical szczeliny de dilatation dylatacyjnej du bâtiment, budynku naleŝy procédé zachować de bardage szczelinę rapporté pionową VETISOL (10 mm) PLAZZA pomiędzy doit płytami respecter VETISOL la largeur ROC. de ce joint ( ossature et panneau VETISOL PLAZZA). Instrukcja Guide de montaŝu pose VETISOL PLAZZA ROC Strona Page 21

23 4.7. Krawędź górna (zakończenie attykowe) W celu zachowania wentylacji całego systemu elewacyjnego bezwzględnie naleŝy przestrzegać zachowania otworów wentylacyjnych. Uwaga: metalowa blacha (ściana attykowa) musi zapewniać szczelność i umoŝliwiać wentylację. VETISOL PLAZZA Strona 22

24 4.7. Konserwacja i wymiana płyt Utrzymanie Nie jest konieczne stosowanie specjalnych metod konserwacji elewacji Malowanie Dopuszczalne jest malowanie powierzchni płyt Vetisol ROC, w takim wypadku prosimy o kontakt z firmą VETISOL w celu doboru odpowedniego rodzaju farby Wymiana uszkodzonej płyty W celu wymiany płyty naleŝy odkręcić płytę uszkodzoną i zastąpić ją nową. Wskazane jest przesunięcie nowych punktów mocowania o minimum 20 mm w stosunku do poprzednio wykonanych otworów. Strona 23

25 PROFILE WYKOŃCZENIOWE Strona 24

26 PROFILE WYKOŃCZENIOWE Strona 25

27 W przypadku kaŝdego problemu, zarówno na etapie montaŝu jak i projektowania, nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji. Prosimy kontaktować się z nami bez wahania. Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych naszych produktów bez uprzedzenia. Strona 26

Spis treści. Sufity. Ściany

Spis treści. Sufity. Ściany Spis treści Sufity Charakterystyka ogólna 2 Warunki stosowania 2 Tyczenie i mocowanie płyt g-k do rusztu. 3 Rodzaje typowych konstrukcji rusztów sufitów 5 Ruszt sufitowy jednopoziomowy pojedynczy 5 Ruszt

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Aquaroc System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Płyta cementowo-włóknowa Aquaroc Aquaroc to płyta opracowana przez Saint-Gobain przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY 16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY SPIS TREŚCI: 2/B.01. Roboty ciesielskie 2/B.02. Deskowanie i podłoga z płyt OSB 2/B.03. - Impregnowanie elementów drewnianych 2/B.04.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

RHEINZINK TECHNIKA BLACHARSKA - FACHOWE WYKONANIE DETALI

RHEINZINK TECHNIKA BLACHARSKA - FACHOWE WYKONANIE DETALI RHEINZINK TECHNIKA BLACHARSKA - FACHOWE WYKONANIE DETALI Uwaga: Skrótowa forma tego opracowania (nie jest to pełna prezentacja technologii RHEINZINK ) nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń! Bibliografia

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

Obmiar i określenie rzeczywistej sytuacji na placu budowy strona 02 Sporządzenie notatki z oględzin Obmiar otworów okiennych w budynku

Obmiar i określenie rzeczywistej sytuacji na placu budowy strona 02 Sporządzenie notatki z oględzin Obmiar otworów okiennych w budynku Spis treści Obmiar i określenie rzeczywistej sytuacji na placu budowy strona 02 Sporządzenie notatki z oględzin Obmiar otworów okiennych w budynku Planowanie montażu strona 03 Podstawowe zasady Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE.

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta 1 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo