PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W LABORATORIUM STANOWISK BADAWCZYCH SIŁOWNI KOGENERACYJNYCH I WIRUJĄCEJ TARCZY WE WNĘTRZU HALI A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W LABORATORIUM STANOWISK BADAWCZYCH SIŁOWNI KOGENERACYJNYCH I WIRUJĄCEJ TARCZY WE WNĘTRZU HALI A."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ 8_PN_RB_ PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W LABORATORIUM STANOWISK BADAWCZYCH SIŁOWNI KOGENERACYJNYCH I WIRUJĄCEJ TARCZY WE WNĘTRZU HALI A. NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : KOD CPV : BRANŻA : SPORZĄDZIŁ : WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W LABORATORIUM STANOWISK BADAWCZYCH SIŁOWNI KOGENERACYJNYCH I WIRUJĄCEJ TARCZY WE WNĘTRZU HALI A IMP PAN. UL. FISZERA 4, 80-3 GDAŃSK. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK. UL. FISZERA 4, 80-3 GDAŃSK , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE TECHN. MAREK GĄSIEWICZ Sawka roboczogodziny : NARZUTY Koszy pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] % R, S % R+Kp(R), S+Kp(S) % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Warość koszorysowa robó bez podaku VAT : zł Podaek VAT : Ogółe warość koszorysowa robó : zł zł Słownie:

2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Pods. Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KNR Zabeonowanie beone C 0/5 bruzd o przekroju do 0.5 poiędzy isniejącyi belkai a isniejący podłoże * Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy posadzkowe siaki: dolna i górna - pręy żebrowane Rb 500W średnicy 0 RAZEM * RAZEM.334 Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy posadzkowe siaki: dolna i górna - pręy żebrowane Rb 500W średnicy 83.0* RAZEM Płya posadzkowa żelbeowa z beonu C 0/5 z zasosowanie popy do beonu *.*0.3* *( )* *( )* *.5*0.-(.64*5.+.64*.45)* ( )*(.5-0.0)*0.-(.73*5.+.73*5.0)* *(.5-0.0)* (.+0.8)*(.5-0.0)*0.6-(0.44* * *4.40)* *0.8* RAZEM Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, grubości 5 c płaskie, nad isniejącą koorą 0.9* RAZEM Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 5 c do 6 c Kroność = poz.5.76 RAZEM Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, grubości 8 c płaskie, nad isniejącą koorą (.0+0.5)*( ) 0.98 RAZEM Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 8 c do c Kroność = 4 poz RAZEM Dopłaa za obraowanie oworów w płyach posadzkowych (.64+5.)* ( )* 8.80 (.73+5.)* ( )* ( )* 0.80 RAZEM 6.860

3 Nawiercenie oworów i obsadzenie pręów zbrojenia z wklejenie na HILTI HIT HY-50 (MAX) 4.0* RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli - pręy żebrowane Rb 500 średnicy * RAZEM Schody żelbeowe z beonu C 0/5, prose na płycie grubości 8 c, w seplowaniu i deskowaniu uracony.0* RAZEM Schody żelbeowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 8 c do c Kroność = 4.0* RAZEM NNRNKB Grunowanie isniejącego podłoża pod warswę wyrównawczą ( )* * * RAZEM NNRNKB Wyrównanie isniejącego podłoża po skuciu isniejącej posadzki z płyek, warswą kleju pod ay do łuienia drgań poz RAZEM KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol BA grubości 7, układanych w rzech warswach, cięych na zaówiony wyiar, układanych pozioo pod konsrukcję fundaenów ( )* RAZEM KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regufoa 50 grubości 5, układanych w dwóch warswach, cięych na zaówiony wyiar, układanych pozioo pod konsrukcję fundaenów ( )* RAZEM KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol PL grubości 50, układanych pionowo, jednowarswowo, cięych na zaówiony wyiar ( )*0.. RAZEM Izolacje z jednej warswy folii budowlanej grubości 0, ułożona na aach do łuienia drgań poz.6+poz.7+poz.8.5 RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli - pręy żebrowane Rb 500 średnicy * RAZEM 0.57

4 083-0 Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 3 z beonu C 0/5 3.54*.35* RAZEM Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 3 z beonu C 0/5 3.54*4.94* RAZEM Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 5 3 z beonu C 0/5 3.63*4.94* *4.9* RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, ścian żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy * RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, ścian żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy 86.0* RAZEM Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 prose grubości 8 c wysokości do 4 <ściana SCŻ rys. K-06>0.69* <ściana SCŻ 3 rys. K-06>( )* RAZEM Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 - dodaek za każdy c różnicy grubości ścian ponad 8 c do 8 c Kroność = 0 poz RAZEM Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 prose grubości c wysokości do 6 <ściana SCŻ rys. K-06>( )* <ściana SCŻ 4 rys. K-06>( )* <ściana SCŻ 5 rys. K-06>0.50*4..00 <ściana SCŻ 6 rys. K-06>( )* <ściana SCŻ 7 rys. K-06>( )* RAZEM Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 - dodaek za każdy c różnicy grubości ścian ponad c do 8 c Kroność = 6 poz RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, belek i nadproży żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy * Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, belek i nadproży RAZEM 0.063

5 090- żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy 4.0* RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli dla belek i nadproży - pręy żebrowane Rb 500W średnicy * RAZEM Belki żelbeowe z beonu C 0/5 sosunek deskowanego obwodu do przekroju do / 3 (0.37*+4.40)*(0.9* *0.30) RAZEM Nadproża żelbeowe z beonu C 0/5 sosunek deskwanego obwodu do przekroju do 6 / 3 (0.0*+.76)*0.8* (0.0*+.0)*0.8* RAZEM Nadproża żelbeowe z beonu C 0/5 sosunek deskwanego obwodu do przekroju ponad 6 / 3 (0.60*+4.45)*0.8* RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy anresoli pręy żebrowane Rb 500W średnicy * RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy anresoli pręy żebrowane Rb 500 średnicy * RAZEM Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy anresoli pręy żebrowane Rb 500W średnicy 53.0* RAZEM Wieniec obwodowy ścian, żelbeowy z beonu C 0/5, dwusronnie deskowany szerokości do ( * *4+3.38*+.0* )*0.8* RAZEM Żelbeowe płyy sropowe anresoli z beonu C 0/5, grubości 5 c płaskie (0.8* )* ( )*( *+0.68* )-(.50* *.59) * RAZEM Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 5 c do 0 c Kroność = 5 poz Wykończenie obwodu płyy żelbeowej sropu anresoli kąownikie równoraienny RAZEM 37.97

6 7-50x50x5 alowany proszkowa na kolor RAL RAZEM Dopłaa za obraowanie oworów w płyach żelbeowych anresoli ( )* RAZEM Belka podniesiona żelbeowa z beonu C 0/5 sosunek deskowanego obwodu do przekroju do / 3 ( )**0.5* RAZEM KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol BA grubości 7, układanych w rzech warswach, cięych na zaówiony wyiar, układanych pozioo pod konsrukcję fundaenów 6.0* RAZEM KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol PL grubości 50, układanych pionowo, jednowarswowo, cięych na zaówiony wyiar.94* RAZEM Izolacje z jednej warswy folii budowlanej grubości 0, ułożona na aach do łuienia drgań poz.45+poz RAZEM Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 3 z beonu C 0/5 3 KONSTRUKCJA STALOWA.7*4.60* RAZEM Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50MAX + HIT-V M (5,8) h =0 do onażu prowadnicy pod wciągarkę 4.0* RAZEM KNR Dosawa i onaż konsrukcji salowej prowadnicy pod wciągarkę, eleeny o asie do 50,0 kg, alowane proszkowo 95.4*.03*.8*.05* RAZEM Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50MAX + HIT-V M (5,8) h =0 do onażu wsporników.0** RAZEM Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50MAX + HIT-V M0 (5,8) h =70 do onażu obraowań z kąownika 6.0* RAZEM KNR Dosawa i onaż konsrukcji salowej wsporników z dwueownika NP 60, eleeny o asie do 50,0 kg, alowane proszkowo

7 5.84*.03*.8*.5* RAZEM KNR Dosawa i onaż konsrukcji salowej kąowników 50x50x5, eleeny o asie do 0,0 kg, alowane proszkowo ( )*.03*.8*.5* RAZEM KNR Pokrycie oworów kraai poosowyi K, K, K3, producen POLIMEX MOSTOSTAL, z płaskowników nośnych 5, kray ze sali nierdzewnej z wysoki obraowanie 0.49*0.74*3.90*.03*.05* *.7*3.90*.03*.05* *0.74*3.90*.03*.05* RAZEM Dosawa i onaż schodów salowych spiralnych o średnicy zewnęrznej 8 c, o wysokości 40 c, z jednosronną balusradą, alowanych proszkowo na kolor RAL 76, producen POLIMEX Mososal Siedlce 3 ŚCIANY I OBUDOWY RAZEM KNR K-0-07 Ściany z bloków SILKA E8A o wyiarach 33,3x0x8 c w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 na zaprawie cienkospoinowej 4.40* * *( ). 3.38*( ).80 (3.38*+.83*6)*( ) ( )*( )-.0*(.3+0.5) 4.08 (0.85+.*)*( )-(.76*.38+.0*.38) RAZEM Owory na drzwi w ścianach urowanych z pusaków SILKA grubości cegły RAZEM Owory na okna w ścianach urowanych o grubości 8 c RAZEM Izolacje z pły wełny ineralnej wardej grubości 7 c pionowe układane na sucho - jedna warswa poiędzy ścianą a ścianka z pusaków SILKA 4.40*.-0.90* (.0+9.3)** * RAZEM KNR Obudowa ścian z pły gipsowo karonowych grubości,5 dwuwarswowo na ruszcie ealowy CW 75x06 poz RAZEM Izolacje z pły wełny ineralnej wardej grubości 7 c układane na sucho pozioe od spodu konsrukcji.0*

8 RAZEM KNR Obudowa sropu płyai g/k zwykłyi grubości,5, dwuwarswowo na ruszach ealowych CW 75x0,6 poz RAZEM Wykonanie przesklepień oworów w ścianach z cegieł z wykucie bruzd dla belek 3.4*0.5* RAZEM Podlewka beonowa, poduszka z beonu C 0/5 o grubości 0 c i powierzchni do 5 pod oparcie nadproży salowych 0.5*0.5*6.000 RAZEM Wykonanie przesklepień oworów w ścianach z cegieł - dosarczenie i obsadzenie belek salowych z ceownika NP 60.40*.800 RAZEM Dopłaa za skręcanie nadproży salowych na śruby z osadzenie ulei dysansowych kg 5.64 kg RAZEM Uocowanie siaki ynkarskiej na belkach salowych nadproży nad oworai.40* RAZEM Powlekanie siaki salowej lekie ceenowy RAZEM Wypełnienie oczek siaki zaocowanej na nadprożach salowych zaprawą ceenową RAZEM Wykucie oworów w ścianach z cegieł o grubości ponad / cegły na zaprawie ceenowo-wapiennej dla oworów drzwiowych i okiennych 3.*.* RAZEM Jedno-poosowe ruszowania wewnęrzne rurowe do robó wykonywanych na sufiach przy wysokości do 4 poz * * * *.* *

9 0.80* *( ) RAZEM Jedno-poosowe ruszowania wewnęrzne rurowe - poosy dodakowe do robó wykonywanych na ścianach przy wysokości ruszowania do 4 poz RAZEM Tynki wewnęrzne zwykłe ka. IV wykonane ręcznie z ranspore echaniczny na sropach płaskich 3.09* * * *.* * * *( ) RAZEM Tynki wewnęrzne zwykłe ka. IV wykonane ręcznie z ranspore echaniczny na ścianach i pilasrach (3.09*+4.40)*.+(.0+.60*)*.3+.80*.3*0.50* 36.8 (.35*4+.*)*4.4-(.095*.5+.76*.3) ( )**4.4-(.76* *.5) ( )**3.99-(4.45*3.79*+.095* *3.79) ( )**4.4-(4.45*3.79*+.095* * *.5+.*4.4*) RAZEM Tynki wewnęrzne zwykłe ka. IV na ościeżach o szerokości do 0 c oworów o powierzchni ponad 3 ( *)* ( )** (.76+.3*)* ( *)*0.8* *0.8*.56 ( )**0.8* ( *)* ( )** ( )**0.0.4 (.+.*)* RAZEM WITRYNA ALU 77 KNR-W Dosawa i onaż wiryny aluiniowej nieowieranej szklonej szkłe zespolony w dolnej części wiryna szklona szkłe zesplony wewnęrznny, sybol D4 o wyiarach 440x * RAZEM ŚLUSARKA 78 Drzwi wewnęrzne, salowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 - H3D, z

10 03- liswą progową, izolacyjność akusyczna 4 db,jednoskrzydłowe, z zakai i okuciai, alowane proszkowo na kolor RAL 76, sybol D o wyiarach 88* 0.88*.* RAZEM Drzwi wewnęrzne, salowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 - H3D, z liswą progową, izolacyjność akusyczna 4 db,jednoskrzydłowe, z zakai i okuciai, alowane proszkowo na kolor RAL 76, sybol D o wyiarach 08*4.08*.4* RAZEM Drzwi wewnęrzne, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60, yp HP60-, dyoszczelne z uszczelnienie progowy, dwuskrzydłowe, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z zakai i okuciai, sybol D3 o wyiarach 750*5.67* RAZEM Drzwi wewnęrzne, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60, yp HP60-D, dyoszczelne z uszczelnienie progowy, dwuskrzydłowe, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z zakai i okuciai, sybol D4 o wyiarach 08*4.08*.4.3 RAZEM Drzwi zewnęrzne, Thero PRO - TPS 0 firy Horann, jednoskrzydłowe, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z uchwye zewnęrzny HB 4-, sybol D5 o wyiarach 97*4 0.97* RAZEM NNRNKB Dosawa i onaż saozaykaczy do drzwi salowych, wewnęrznych kpl. 8.0 kpl RAZEM Dosawa i onaż kra sałych z wysoki obraowanie, salowych, ocynkowanych, alowanych proszkowo na kolor RAL 76, sybol K4 i K5 o wyiarach 00x00, producen POLIMEX MOSTOSTAL, kray onowane pionowo do posadzki i ścian.0*.0* 5.0 RAZEM Barierki salowe o wysokości 0 c z rur salowych o średnicy 40 alowane proszkowo kolor RAL RAZEM Barierki o wysokości 0 c, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z kszałowników zaknięych kwadraowych: słupki o przekroju 40x40x4, eleeny pozioe i pionowe o przekroju 0x0x RAZEM Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50 HAS-E M8x0/8 do onażu eleenów ślusarskich 6.0*4* * RAZEM POSADZKI 88 d Izolacje z pły syropianowych wardych grubości c pozioe układane na sucho pod wylewkę beonową - jedna warswa

11 RAZEM d Monaż siaki zbrojeniowej przeciwskurczowej Q 3 CENTROSTAL o oczkach 5*5 c z pręów żebrowanych Rb 500W o średnicy 4,5 8.0* RAZEM d.6 - Wylewka beonowa z beonu C 0/5 ułożona na izolacji z pły syropianowych wardych 3 5.0* RAZEM d.6 NNRNKB Grunowanie posadzki preparae Sikafloor RAZEM d Posadzki epoksydowe saozagładzające grubości 3, anyelekrosayczne w kolorze RAL 7037, wykonane z jednej warswy Sikafloor-6 AS+, z jednej warswy Sikafloor- 0 Condukive i dwóch warsw Sikafloor-6 poz RAZEM MALOWANIE 93 d.7 KNR-W Malowanie farbą eulsyjną Tikkurila na kolor M39 ścian zewnęrznych z pły g/w i sufiu od góry poz.6+poz poz.74+poz.75+poz RAZEM d.7 KNR-W Malowanie farbą do beonu, powierzchni pionowych, ścian koory ( )** (.0+.60)* *( ) (.36+.7)** RAZEM d.7 KNR-W Malowanie farbą do beonu, powierzchni sufiowych konsrukcji beonowych koory.9* * * RAZEM.364 Lp. Podsawa wyceny 4. KALKULACJA UPROSZCZONA Opis Jedn. iary Cena zł (7 / 6) KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Ilość Warość zł KNR Zabeonowanie beone C 0/5 bruzd o przekroju do 0.5 poiędzy isniejącyi belkai a isniejący podłoże Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy posadzkowe siaki: dolna i górna - pręy żebrowane Rb 500W średnicy 0.334

12 Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy posadzkowe siaki: dolna i górna - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Płya posadzkowa żelbeowa z beonu C 0/5 z zasosowanie popy do beonu Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, grubości 5 c płaskie, nad isniejącą koorą Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 5 c do 6 c. Kroność = Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, grubości 8 c płaskie, nad isniejącą koorą Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 8 c do c Kroność = Dopłaa za obraowanie oworów w płyach posadzkowych Nawiercenie oworów i obsadzenie pręów zbrojenia z wklejenie na HILTI HIT HY-50 (MAX) Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli - pręy żebrowane Rb 500 średnicy Schody żelbeowe z beonu C 0/5, prose na płycie grubości 8 c, w seplowaniu i deskowaniu uracony Schody żelbeowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 8 c do c, Kroność = NNRNKB Grunowanie isniejącego podłoża pod warswę wyrównawczą NNRNKB Wyrównanie isniejącego podłoża po skuciu isniejącej posadzki z płyek, warswą kleju pod ay do łuienia drgań KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol BA grubości 7, układanych w rzech warswach, cięych na zaówiony wyiar, układanych pozioo pod konsrukcję fundaenów KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regufoa 50 grubości 5, układanych w dwóch warswach, cięych na zaówiony wyiar, układanych pozioo pod konsrukcję fundaenów KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol PL grubości 50, układanych pionowo, jednowarswowo, cięych na zaówiony wyiar Izolacje z jednej warswy folii budowlanej grubości 0, ułożona na aach do łuienia drgań Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli - pręy żebrowane Rb 500 średnicy Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 3 z beonu C 0/ Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 3 z beonu C 0/ Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 5 3 z beonu C 0/ Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, ścian żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, ścian żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 prose grubości 8 c wysokości do Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 - dodaek za każdy c różnicy grubości ścian ponad 8 c do 8 c Kroność =

13 Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 prose grubości c wysokości do Ściany żelbeowe z beonu C 0/5 - dodaek za każdy c różnicy grubości ścian ponad c do 8 c, Kroność = Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, belek i nadproży żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, belek i nadproży żelbeowych - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli dla belek i nadproży - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Belki żelbeowe z beonu C 0/5 sosunek deskowanego obwodu do przekroju do / Nadproża żelbeowe z beonu C 0/5 sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 / Nadproża żelbeowe z beonu C 0/5 sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 6 / Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy anresoli - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy anresoli - pręy żebrowane Rb 500 średnicy Przygoowanie i onaż zbrojenia konsrukcji onoliycznych budowli, płyy anresoli - pręy żebrowane Rb 500W średnicy Wieniec obwodowy ścian, żelbeowy z beonu C 0/5, dwusronnie deskowany szerokości do Żelbeowe płyy sropowe anresoli z beonu C 0/5, grubości 5 c płaskie Żelbeowe płyy sropowe z beonu C 0/5, - dodaek za każdy c różnicy grubości płyy ponad 5 c do 0 c, Kroność = Wykończenie obwodu płyy żelbeowej sropu anresoli kąownikie równoraienny 50x50x5 alowany proszkowa na kolor RAL Dopłaa za obraowanie oworów w płyach żelbeowych anresoli Belka podniesiona żelbeowa z beonu C 0/5 sosunek deskowanego obwodu do przekroju do / KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol BA grubości 7, układanych w rzech warswach, cięych na zaówiony wyiar, układanych pozioo pod konsrukcję fundaenów 8 46 KNR Monaż a do łuienia drgań i wibracji Regupol PL grubości 50, układanych pionowo, jednowarswowo, cięych na zaówiony wyiar Izolacje z jednej warswy folii budowlanej grubości 0, ułożona na aach do łuienia drgań Płya pod urządzenia żelbeowa o objęości do 3 z beonu C 0/ KONSTRUKCJA STALOWA Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50MAX + HIT-V M(5,8) h =0 do onażu prowadnicy pod wciągarkę 0 50 KNR Dosawa i onaż konsrukcji salowej prowadnicy pod wciągarkę, eleeny o asie do 50,0 kg, alowane proszkowo Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI 6

14 034- HIT HY-50MAX + HIT-V M(5,8) h =0 do onażu wsporników Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50MAX + HIT-V M0(5,8) h =70 do onażu obraowań z kąownika 4 53 KNR Dosawa i onaż konsrukcji salowej wsporników z dwueownika NP 60, eleeny o asie do 50,0 kg, alowane proszkowo KNR Dosawa i onaż konsrukcji salowej kąowników 50x50x5, eleeny o asie do 0,0 kg, alowane proszkowo KNR Pokrycie oworów kraai poosowyi K, K, K3, producen POLIMEX MOSTOSTAL, z płaskowników nośnych 5, kray ze sali nierdzewnej z wysoki obraowanie Dosawa i onaż schodów salowych spiralnych o średnicy zewnęrznej 8 c, o wysokości 40 c, z jednosronną balusradą, alowanych proszkowo na kolor RAL 76, producen POLIMEX Mososal Siedlce 3 ŚCIANY I OBUDOWY 57 KNR K-0-07 Ściany z bloków SILKA E8A o wyiarach 33,3x0x8 c w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 na zaprawie cienkospoinowej Owory na drzwi w ścianach urowanych z pusaków SILKA grubości cegły Owory na okna w ścianach urowanych o grubości 8 c Izolacje z pły wełny ineralnej wardej grubości 7 c pionowe układane na sucho - jedna warswa poiędzy ścianą, a ścianką z pusaków SILKA KNR Obudowa ścian z pły gipsowo karonowych grubości,5 dwuwarswowo na ruszcie ealowy CW 75x Izolacje z pły wełny ineralnej wardej grubości 7 c układane na sucho pozioe od spodu konsrukcji KNR Obudowa sropu płyai g/k zwykłyi grubości,5, dwuwarswowo na ruszach ealowych CW 75x0, Wykonanie przesklepień oworów w ścianach z cegieł z wykucie bruzd dla belek Podlewka beonowa, poduszka z beonu C 0/5 o grubości 0 c i powierzchni do 5 pod oparcie nadproży salowych Wykonanie przesklepień oworów w ścianach z cegieł - dosarczenie i obsadzenie belek salowych z ceownika NP Dopłaa za skręcanie nadproży salowych na śruby z osadzenie ulei dysansowych kg Uocowanie siaki ynkarskiej na belkach salowych nadproży nad oworai Powlekanie siaki salowej lekie ceenowy Wypełnienie oczek siaki zaocowanej na nadprożach salowych zaprawą ceenową Wykucie oworów w ścianach z cegieł o grubości ponad / cegły na zaprawie ceenowo-wapiennej dla oworów drzwiowych i okiennych Jednopoosowe ruszowania wewnęrzne rurowe do robó wykonywanych na sufiach przy wysokości do Jednopoosowe ruszowania wewnęrzne rurowe - poosy dodakowe do robó wykonywanych na ścianach przy wysokości ruszowania do Tynki wewnęrzne zwykłe ka. IV wykonane ręcznie z ranspore echaniczny na sropach płaskich 0.349

15 Tynki wewnęrzne zwykłe ka. IV wykonane ręcznie z ranspore echaniczny na ścianach i pilasrach Tynki wewnęrzne zwykłe ka. IV na ościeżach o szerokości do 0 c oworów o powierzchni ponad WITRYNA ALU 77 KNR-W ŚLUSARKA Dosawa i onaż wiryny aluiniowej nieowieranej szklonej szkłe zespolony w dolnej części wiryna szklona szkłe zespolony wewnęrzny, sybol D4 o wyiarach 440x Drzwi wewnęrzne, salowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 - H3D, z liswą progpwą, izolacyjność akusyczna 4 db,jednoskrzydłowe, z zakai i okuciai, alowane proszkowo na kolor RAL 76, sybol D o wyiarach 88* Drzwi wewnęrzne, salowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 - H3D, z liswą progpwą, izolacyjnośc akusyczna 4 db,jednoskrzydłowe, z zakai i okuciai, alowane proszkowo na kolor RAL 76, sybol D o wyiarach 08* Drzwi wewnęrzne, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60, yp HP60-, dyoszczelne z uszczelnienie progowy, dwuskrzydłowe, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z zakai i okuciai, sybol D3 o wyiarach 750* Drzwi wewnęrzne, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60, yp HP60-D, dyoszczelne z uszczelnienie progowy, dwuskrzydłowe, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z zakai i okuciai, sybol D4 o wyiarach 08* Drzwi zewnęrzne, Thero PRO - TPS 0 firy Horann, jednoskrzydłowe, alowane proszkowo na kolor RAL 76, z uchwye zewnęrzny HB 4-, sybol D5 o wyiarach 97* NNRNKB Dosawa i onaż saozaykaczy do drzwi salowych, wewnęrznych kpl Dosawa i onaż kra sałych z wysoki obraowanie, salowych, ocynkowanych, alowanych proszkowo na kolor RAL 76, sybol K4 i K5 o wyiarach 00x00, producen POLIMEX MOSTOSTAL, kray onowane pionowoo do posadzki i ścian Barierki salowe o wysokości 0 c z rur salowych o średnicy 40 alowane proszkowo kolor RAL Barierki o wysokości 0 c, alowane proszkowoo na kolor RAL 76, z kszałowników zaknięych kwadraowych: słupki o przekroju 40x40x4, eleeny pozioe i pionowe o przekroju 0x0x Nawiercenie oworów i obsadzenie koew wklejanych HILTI HIT HY-50 HAS-E M8x0/8 do onażu eleenów ślusarskich 6 6 POSADZKI 88 d Izolacje z pły syropianowych wardych grubości c pozioe układane na sucho pod wylewkę beonową - jedna warswa 5 89 d Monaż siaki zbrojeniowej przeciwskurczowej Q 3 CENTROSTAL o oczkach 5*5 c z pręów żebrowanych Rb 500W o średnicy 4, d.6 - Wylewka beonowa z beonu C 0/5 ułożona na izlacji z pły syropianowych wardych d.6 NNRNKB Grunowanie posadzki preparae Sikafloor d Posadzki epoksydowe saozagładzające grubości 3, anyelekrosayczne w kolorze RAL 7037, wykonane z jednej warswy Sikafloor-6 AS+, z jednej warswy Sikafloor-0 Condukive i dwóch warsw Sikafloor

16 7 MALOWANIE 93 KNR-W -0 d.7 5- Malowanie farbą eulsyjną Tikkurila na kolor M39 ścian zewnęrzych z pły g/w i sufiu od góry d.7 KNR-W Malowanie farbą do beonu, powierzchni pionowych, ścian koory d.7 KNR-W Malowanie farbą do beonu, powierzchni sufiowych konsrukcji beonowych koory.364 Warość koszorysowa robó bez podaku VAT Lp. Podsawa wyceny Podaek VAT Ogółe warość koszorysowa robó Słownie: Opis Jedn. iary Cena zł (7 / 6) Ilość Warość zł Insalacje PRZEDMIAR Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Insalacje saniarne Wenylacja echaniczna i kliayzacja KNR-W -7-0 Przewody wenylacyjne z blachy salowej, kołowe, yp S(Spiro) o średnicy wewnęrznej 5, z wewnęrzną warswą wardej wełny ineralnej grubości 50, udział kszałek do 35 % RAZEM KNR-W Tłuiki akusyczne rurowe prose i opływowe o śr. 5, L=0,6b.000 RAZEM KNR-W KNR-W B Zawór wenylacyjny nawiewny KI5 Zawór wenylacyjny KU5.000 RAZEM RAZEM KNR-W Czerpnie i wyrzunie powierza kołowe o śr. do RAZEM KNR-W Wenylaor kanałowy ypu R5 z regulaore obroów silnika.000 RAZEM KNR-W -7-0 Przewody wenylacyjne z blachy salowej, kołowe, yp S(Spiro) o śr. do 00 - udział kszałek do 35 %.000 RAZEM KNR-W KNR-W Klapy p-poż. 400x300 z wyzwalacze ericzny Kraki wenylacyjne yp A lub N o obwodzie do do przewodów salowych i aluiniowych.000 RAZEM

17 0 KNR-W Wenylaor TH800Ex z podsawą dachową oraz czujnikai deekcji gazu RAZEM.000 KNR KNR-W Izolacja przewodów wenylacyjnych izolacją p-poż. np. Conli EI0 Przewody wenylacyjne z blachy salowej nierdzewnej, prosokąne, yp A/I o obwodzie do udział kszałek do 55 %.000 RAZEM RAZEM KNR-W KNR-W Izolacja przewodów wenylacji echanicznej gr. 00 kanałów wenylacji 5 Czerpnie lub wyrzunie ścienne prosokąne yp A o obwodzie do RAZEM RAZEM analiza indywidualna Uruchoienie insalacji wenylacji / poiary wydajności Kliayzacja isniejącego poieszczenia echnicznego.000 RAZEM.000 kpl. kpl..000 RAZEM KNR KNR KNNR KNNR KNZ 5 - Dosawa i onaż jednoski wewnęrznej naściennej ypu FAQ00B 3 Dosawa i onaż jednoski zewnęrznej kliayzacji ypu RZQS00 na konsrukcji wsporczej wibroizolacyjnej 3 Rurociągi w insalacji kliayzacji iedziane 9,5 55 Rurociągi w insalacji kliayzacji iedziane 5,9 55 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 9 dla ruroc. o śr. 9, RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM KNZ Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 9 dla ruroc. o śr. 5, RAZEM KNR Przeduchanie azoe urządzeń i insalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 ys. kcal/h RAZEM kpl. 3 KNR Próba szczelności urządzeń i insalacji obiegu freonu ip. o wydajności 0.5 ys. kcal/h kpl RAZEM kpl. 4 KNR Napełnienie urządzeń i insalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikie chłodniczy - wydajność 0.5 ys. kcal/h kpl RAZEM kpl.

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2012-11-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2012-11-09 str. 1 KoBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne - URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-141 WROCŁAW, pl. NOWY TARG 1/8 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w zakresie robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo