Naprawianie pęknięd szyb czołowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naprawianie pęknięd szyb czołowych"

Transkrypt

1 Rozdział: Zasady ogólne FHU JK Jerzy Kaleta Naprawianie pęknięd szyb czołowych FHU JK Jerzy Kaleta ul. Emilii Plater 7a Nowy Sącz tel.: +48 (18) fax: +48 (18) kom.: www: jkszyby.pl, gtglass.pl 1

2 Naprawianie pęknięd szyb czołowych Naprawianie pęknięd szyb czołowych Zasady ogólne Oto parę przydatnych sugestii dotyczących naprawy rozległych pęknięd szyb. Zalecenie BHP Unikaj wdychania par acetonu używanego jako rozpuszczalnika oraz kontaktu żywicy ze skórą. W przypadku takiego kontaktu, usuo żywicę za pomocą wody i mydła. Stosuj się do instrukcji na opakowaniu żywicy. Neutralizacja brudu Jeżeli w szczelinie pęknięcia znajduje się brud w celu zabezpieczenia się przed ewentualną reklamacją warto jest uprzedzid klienta, że jeżeli brudu tego nie uda się zneutralizowad w przypadku zanieczyszczenia szpary kurzem mineralnym na przebiegu naprawionego pęknięcia może pozostad cieo. Usuwanie wody /zawilgocenia Usunięcie wody z miejsca naprawy jest sprawą, której znacznie trudno przecenid. Nawet śladowe pozostałości wilgoci powodują, że uszkodzenia nadającego się do naprawy, naprawid się nie da. Do osuszania używa się ręcznika celulozowego. Trzeba pamiętad o konieczności usunięcia brudu z miejsca naprawy. Można także użyd dedykowanej, opcjonalnej suszarki. Podłącza się ja do 12V gniazdka zapalniczki naprawianego pojazdu. Po naciśnięciu i przytrzymaniu włącznika suszarki, jej element grzejny nagrzewa się do czerwoności. Suszarkę należy utrzymywad w bliskim kontakcie z zewnętrzną powierzchnią szyby przez mniej więcej 30 sekund, w żadnym przypadku jej nie dotykając. Samoczynne wystudzenie nagrzewanego miejsca trwa około jednej minuty. W przypadku stwierdzenia, że nie całą wilgod udało się usunąd, procedurę należy powtórzyd. Przy braku dedykowanej suszarki z powodzeniem można użyd suszarki do włosów. Sprawdzenie czy szyba nie była hydrofobizowana W związku z rosnącą popularnością hydrofobizacji szyb (Reinex, Niewidzialna wycieraczka itp.) coraz częściej dochodzi do występowania utrudnieo w ich naprawie. To poważny problem, prowadzący do zmniejszenia ilości przeprowadzanych napraw. W celu sprawdzenia czy szyba była hydrofobizowana czy nie polewamy skrawek jej powierzchni oddalony od szczeliny pęknięcia wodą z plastikowej butelki. Jeżeli tworzą się na niej duże, szybko ściekające krople oznacza to, że powierzchnia szkła ma właściwości hydrofobowe nabyte w wyniku hydrofobizacji lub mycia pojazdu szamponem z dodatkiem wosków. Wzmacnianie trwałości spoiny W przypadku długich pęknięd oraz podejrzeo, że wystąpiły one wskutek pracy blach karoserii warto jest wzmocnid trwałośd spoiny wytwarzanej w czasie naprawy pęknięd. Do tego celu używa się preparatu XtraBond 2

3 Naprawianie pęknięd szyb czołowych Sprawdzenie czy pęknięcie ma tendencję do ekspansji. Delikatnie uciskając szybę w okolicach zakooczeo pęknięcia sprawdzamy: czy pęknięcie nie ma tendencji do ekspansji. Jak daleko sięga. Dociskanie szyby pozwala na bardziej precyzyjne określenie punktu do jakiego sięga pęknięcie. Koniec pęknięcia oznaczamy mazakiem. Zabezpieczenie punktu uderzenia Przed przystąpieniem do naprawy, ubytek powstały w miejscu uderzenia należy zakleid taśmą klejącą. Postępowanie z hydrofobizowanymi szybami W związku z rosnącą popularnością hydrofobizacji szyb (Reinex, Niewidzialna wycieraczka itp.) coraz częściej dochodzi do występowania utrudnieo w ich naprawie. To poważny problem, prowadzący do zmniejszenia ilości przeprowadzanych napraw. By problemu uniknąd dobrze jest sprawdzid czy szyba była hydrofobizowana czy nie. W tym celu wystarczy nalad na nią w miejscu oddalonym od pęknięcia kilka mililitrów wody by sprawdzid czy nie tworzą się na niej duże, łatwo spływające krople. Szyba hydrofobizowana Szyba niehydrofobizowana Woda tworzy wielkie, ciężkie krople, które natychmiast spływają z powierzchni szyby. Jeżeli podejrzenia nasze się potwierdzą należy zastosowad X-Phobic 3

4 Technologia napraw pękniętych szyb Odprężenie / nawiercanie szyby Naprawę pęknięcia rozpoczynamy od odprężenia szyby, chroniącego ją przed ekspansją pęknięcia. Trzeba to robid delikatnie, bo praktycznie każde pęknięcie ma skłonnośd do ekspansji. Polega ono na nawierceniu otworu na przedłużeniu pęknięcia 2,5-3,5 mm od kooca pęknięcia w kierunku zewnętrznym. Do nawiercania otworów w przypadku rozległych pęknięd należy stosowad wiertła grube. W pozostałych przypadkach wiertła standardowe. Technologia nawiercania identyczna jak w przypadku napraw oczek. Wiercimy do warstwy winylowej. Technika nawiercania otworów 1. Uchwyd mocno korpus wiertarki opierając łokied na naprawianej szybie. 2. Utrzymuj wiertarkę w pozycji pionowej do naprawianego fragmentu szyby w sposób zdecydowany. 3. W momencie rozpoczęcia nawiercania otworu dociśnij wiertarkę w celu zapobieżenia przesunięciu się wiertła a w konsekwencji jego wędrowania po powierzchni szyby. 4. Utrzymuj niezmiennie tę samą pozycję wiertarki mocną ją trzymając zarówno w momencie rozpoczęcia nawiercania otworu jak i w trakcie jego wiercenia. 5. Zmiana kąta nachylenia wiertarki wobec powierzchni szyby w trakcie wiercenia otworu prowadzi do zakleszczenia się w nim wiertła a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia (oderwania się) elementów tnących z węglików spiekanych przyspawanych do korpusu wiertła. 6. Unikaj nawiercania otworów przy maksymalnych obrotach wiertarki. 7. Nie dociskaj zbyt mocno wiertarki w czasie wiercenia otworu by nie nastąpiła ekspansja naprawianego pęknięcia, 8. W przypadku napraw pęknięd otwory wierci się na wylot. 9. Kontakt wirującego wiertła z folią winylową może prowadzid do jego zamotania oraz zatrzymania. 10. W przypadku takim nie należy zmieniad pozycji wiertarki lub wyszarpywad jej z otworu. Właściwym postępowaniem jest przekręcenie uchwytu wiertła według ruchu wskazówek zegara aż do momentu, gdy stanie się to możliwe. To sygnał, że można bezpiecznie wyjąd wiertło z otworu. 11. Próbę przewiercenia szyby należy podjąd na nowo. 12. Wiercenie otworów zaprawionych płynna żywicą prowadzi do jej zmętnienia Po wywierceniu otworu, naprawianą okolicę pęknięcia należy nacisnąd w taki sposób, by nastąpiło przedłużenie szczeliny pęknięcia do nawierconego otworu. Jeżeli pęknięcie pójdzie dalej oznacza to, że otwór odprężający nawiercony został na przebiegu niewidocznego pęknięcia, do którego nie dotarło powietrze. 4

5 Uwaga: 1. bardzo ostrożnym przy doginaniu szyby, tak by nie doszło do rozminięcia się pęknięcia z wywierconym otworem. Działanie to ma na celu zapobieżenie ekspansji pęknięcia w trakcie dokonywania jego naprawy. 2. Jeżeli dojdzie do rozminięcia się pęknięcia z otworem naprawczym,,lub pęknięcie pójdzie dalej, należy nawiercid nowy otwór według podanych wcześniej zasad. Poza odprężeniem szyby hamującym dalszą ekspansję pęknięcia, nawiercony otwór ułatwia penetrację dedykowanej żywicy DIAMOND CLEAR CR do rozwartej szczeliny pęknięcia. Mostki do naprawiania pęknięć szyb Mostki do naprawiania pęknięć szyb pełnią dwie funkcje: Służą do naprawy dłuższych pęknięd (tak jak te, które omówione zostały powyżej). Wykorzystywane są do naprawiania uszkodzeo kombinowanych oraz tzw. wołowych oczek. W przypadku uszkodzeo kombinowanych oraz wołowych oczek, wykorzystywane są do naciskania szyby od wewnątrz w celu wspomożenia procesu usunięcia z nich powietrza w trakcie cyklu podciśnienia. Montaż mostków rozwierających Przed założeniem każdego, kolejnego mostka wewnętrzna powierzchnię przyssawki należy posmarowad dedykowanym żelem. Mostki montuje się ustawiając je prostopadle do przebiegu pęknięcia a następnie silnie dociskając. Plastikowa koocówka śruby rozpierającej winna znaleźd się na przebiegu pęknięcia. Pierwszy mostek montuje się w odległości 7,5 cm od nawierconego otworu na przebiegu pęknięcia Kolejne mostki montuje się co 7,5 cm. Jeżeli mostków mamy zbyt mało, nie powinniśmy się podejmowad naprawy. Zdolnośd naprawiania kilkudziesięciu-centymetrowych pęknięd nie zależy od szczególnych umiejętności operatora, lecz od tego, czy ma dośd mostków. Rozchylanie szczeliny pęknięcia Aby otworzyd szczelinę pęknięcia należy delikatnie dokręcid gałkę pokrętła pierwszego a następnie każdego kolejnego mostka naprawczego. Czyniąc to należy zachowad konieczny umiar oraz niezbędną ostrożnośd. Nie wolno nam dopuścid do ekspansji pęknięcia. 5

6 Po chwili ponownie dokręcamy śruby mostków. Chodzi o to by nacisk śrub rozpierających był równomierny na całej długości pęknięcia i prowadził do rozwarcia szpary pęknięcia umożliwiającego. wypełnienia powstałej szczeliny żywicą naprawczą. Stosowanie preparatu X-Phobic Preparat X-Phobic stosuje się: 1. w przypadku stwierdzenia cech hydrofobowości naprawianej szyby, 2. w celu usunięcia /neutralizacji brudu w szczelinie pęknięcia. Sposób użycia 1. Preparat X-Phobic wprowadzamy w szczelinę rozwartego pęknięcia od dołu w sposób opisany poniżej dla żywicy CR. 2. W miarę postępu w zalewaniu szczeliny, zabezpieczamy ją taśmą przed wypływem używanego środka. 3. Po 3-4 minutach taśmę zdejmujemy, pozwalając wypłynąd pozostałości preparatu. 4. Szczelinę potraktowaną preparatem X-Phobic osuszamy gorącym powietrzem zwyklej suszarki do włosów. Stosowanie preparatu XtraBond Preparat XtraBond stosuje się w celu wzmocnienia spoiny powstałej w procesie polimeryzacji żywicy naprawczej. Środek ten jest aktywatorem zwiększającym ilośd i jakośd wiązao pomiędzy monomerami żywicy akrylowej oraz między nimi a powierzchnia szkła. Spoiny wytworzone wskutek jego działania odznaczają się niezwykłą siłą oraz trwałością. To zupełnie nowa jakośd w naprawach oczek i pęknięd szyb. Sposób użycia 1. Preparat XtraBond wprowadzamy w szczelinę rozwartego pęknięcia od dołu w sposób opisany poniżej dla żywicy CR. 2. W miarę postępu w zalewaniu szczeliny, zabezpieczamy ją taśmą przed wypływem używanego środka. 3. Po 3-4 minutach taśmę zdejmujemy, pozwalając wypłynąd pozostałości preparatu. 4. Szczelinę potraktowaną preparatem X-Phobic osuszamy gorącym powietrzem zwyklej suszarki do włosów. 6

7 Wypełnianie szczeliny żywicą Do napraw pęknięd należy używad dedykowanej żywicy Diamond Clear CR To dedykowana niealergizująca żywica nowej generacji, pozbawiona śladowych ilości kwasu akrylowego, przeznaczona do napraw pęknięd szyb. Dzięki tworzeniu spoin o wysokiej odporności mechanicznej, nadaje się do napraw długich pęknięd. Posiada niezwykle korzystny indeks refrakcyjny, identyczny ze szkłem szyb samochodowych. Postępowanie z żywicami Żywice naprawcze polimeryzują pod wpływem promieniowania UV. Do czasu poddania ich działaniu tego promieniowania pozostają płynne. Naprawy należy dokonywad przy zacienieniu naprawianego miejsca. Gdy brak innych możliwości należy stosowad ochraniacz zabezpieczający naprawiane miejsce przed dostępem promieniowania słonecznego. Dobra rada: Przed rozpoczęciem klejenia pęknięcia, poza żywicą CR należy mied pod ręką rolkę taśmy zabezpieczającej przed jej wyciekiem ze szczeliny. Technika nanoszenia żywicy Wypełnianie szczeliny żywicą rozpoczynamy od dołu. Nanosimy kroplę żywicy CR wcześniej nawierconego otworu odprężającego, zwracając jednocześnie uwagę na proces jej wchłaniania. Kontynuujemy wkraplanie żywicy tuż, przy, ale nigdy przed jej krawędzią natarcia. Żywica jest samoczynnie wsysana w szparę szczeliny. Wkraplanie żywicy bezpośrednio w szczelinę powoduje powstawanie niezwykle trudnych do usunięcia banieczek powierza. W miarę wypełniania pęknięcia należy zabezpieczad je przed wypływem żywicy dedykowaną taśmą Glass Technology do napraw pęknięd i oczek. Należy przy tym uważad, by dotykała ona szyby swą gładką powierzchnią. Jedna ręka powinna iśd tuż za drugą. Wyprzedzanie krawędzi natarcia wypełniającej pęknięcie żywicy skutkowad może pojawieniem się wzdłuż niego malutkich bąbelków powietrza. Utwardzanie żywicy Po zakooczeniu zabiegu wypełnioną szczelinę należy naświetlid lampą UV, przeznaczając na każdy odcinek odpowiadający długości lamy 3 minuty. Alternatywnie można samochód pozostawid na słoocu przez 4 do 6 minut. Stosowanie lampy rekomenduje się jednak jako pewniejsze. 7

8 Demontaż mostków rozwierających Po zakooczeniu procesu polimeryzacji żywicy (jej utwardzeniu) można spokojnie usunąd mostek lub mostki rozwierające. Naprawa ubytku w miejscu uderzenia Ubytek powstały w miejscu uderzenia traktujemy jak każde inne uszkodzenie punktowe. Technologia naprawy jest więc identyczna jak w przypadku oczek. Jeżeli ubytek ma charakter powierzchniowy a spękania nie penetrują do warstwy winylowej, wystarczy go wypełnid żywicą PF. Pielęgnacja blizny Po zdjęciu mostków usuwamy nadmiar żywicy w podobny sposób jak w przypadku napraw oczek z tż jednak różnicą, że zeskrobujemy ją wzdłuż linii pęknięcia a nigdy w poprzek. Uwaga: Należy dopilnowad by naprawy pęknięd odbywały się w cieniu. Szyby, na których znajdują się długie pęknięcia mogą byd naprawiane na zewnątrz w celu wykorzystania ultrafioletowych promieni słonecznych do polimeryzacji do utwardzania żywic naprawczych. Jeżeli osoba wykonująca naprawy nie dysponuje zbyt dużym doświadczeniem odradzamy dokonywania napraw pęknięd o długości przekraczającej 30 cm. Podejmując się napraw pęknięd należy pamiętad, że trwają one zwykle dłużej aniżeli naprawa uszkodzeo punktowych. Należy więc odpowiednio zaplanowad sobie harmonogram działao. Wskazówki, dodatkowe Informacje Naprawa ubytku z pojedynczym pęknięciem Po zdobyciu doświadczenia w naprawach drobnych uszkodzeo szyb czas zająd się naprawą pęknięd. Naprawę zaczyna się od naklejenia na szybę w miejscu ubytku (uderzenia) czarnej taśmy izolacyjnej mającej chronid później wprowadzaną żywicę przed naświetleniem promieniami UV. W odległości około 3,2 mm od kooca pęknięcia w linii tego pęknięcia wywierd otwór odprężający sięgający warstwy winylowej. Zamontuj mostek do napraw spękao na wewnętrznej powierzchni szyby bezpośrednio pod pęknięciem. Delikatnie, tak by nie spowodowad ekspansji pęknięcia, dokręd śrubę mostka w celu delikatnego rozchylenia szczeliny. Przygotuj odcinek taśmy klejącej odpowiadający długości pęknięcia. Powoli wypełniaj powstałą szczelinę odpowiednio dobraną żywicą naprawczą, zabezpieczając wypełnione jej odcinki wcześniej przyciętą taśmą. Po naświetlaniu lampą UV lub wystawieniu szyby na światło słoneczne na kilka minut, usuo taśmę oraz powtórz wcześnie j podane punkty procedury wykooczeniowej. Gotowość pojazdu do użytkowania Pojazd może byd użytkowany bez jakichkolwiek ograniczeo w momencie po zakooczenia naprawy. Ze względów praktycznych przez okres dwóch godzin zabezpiecz naprawiane miejsca przed kontaktem z wodą. W tym celu wystarczy nakleid na naprawiane miejsce taśmę izolacyjną. 8

Loctite i Teroson w serwisie samochodowym

Loctite i Teroson w serwisie samochodowym Dodatki techniczne dostępne w wersji elektronicznej na www.intercars.com.pl Spis treści Produkty firm i Teroson w serwisie samochodowym Kompendium praktycznej wiedzy Autor: mgr inż. Stefan Myszkowski Dodatek

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pielęgnacja i stylizacja paznokci Opracowanie: Małgorzata Ruprich MBA

Profesjonalna pielęgnacja i stylizacja paznokci Opracowanie: Małgorzata Ruprich MBA Profesjonalna pielęgnacja i stylizacja paznokci Opracowanie: Małgorzata Ruprich MBA Materiał który Pani otrzymała nie wyczerpuje w całości zagadnień dotyczących metod przedłużania i stylizacji paznokci.

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

liny alpinistyczne i statyczne informator

liny alpinistyczne i statyczne informator liny alpinistyczne i statyczne informator Spis treści: Rodzaje lin...4 Znaczenie poszczególnych symboli... 8 Testowanie lin alpinistycznych...10 Wybór odpowidniej liny...14 Testowanie lin statycznych...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe Wydanie: 2011 Wersja: 3.0 Niniejsze wytyczne dotyczące jakości mają stanowić pomoc w neutralnej ocenie jakości okien, drzwi zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRATULUJEMY... zakupu nowego kasku. Jego design, ergonomia, ciężar, aerodynamika, proste i funkcjonalne użytkowanie, wszystko to zostało zaprojektowane tak, by otrzymać wysokiej

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania ratowniczych zestawów pneumatycznych.

Źródła zasilania ratowniczych zestawów pneumatycznych. SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW OSP Ośśrrooddeekk SSzzkkool leenni iaa Koomeennddyy Woojjeewóóddzzkki ieejj PSSP w Łooddzzi i zz ssi ieeddzzi ibbąą w SSi ieerraaddzzuu Ratownicze

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

AJ-1000 Instrukcja Użytkownika

AJ-1000 Instrukcja Użytkownika AJ-1000 Instrukcja Użytkownika Dziękujemy za zakup niniejszego produktu Aby zapewnić poprawne i bezpieczne użytkowanie tego produktu, z pełną świadomością o jego możliwościach, prosimy o przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych ISP - 010 Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych Instrukcja montażu i użytkowania Automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010 przeznaczony jest do zamontowania w traku taśmowym poziomym.

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB

Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB 6 NOWOŚCI DOSTAWCÓW PSB Odpowiedzi na ankietę Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB Po raz piąty zwróciliśmy się do dostawców PSB z prośbą o wytypowanie spośród wyrobów/systemów oferowanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo