Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: Powrót do szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: Powrót do szkoły"

Transkrypt

1 Lp. Cele kształcenia wymagania ogólne Odbiór wypowiedzi Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: WŚRÓD ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ określa relacje między postaciami przedstawionymi na planszy słuchając, określa relacje między rozmówcami 2. Analiza i interpretacja określa czynniki pomagające nazwać więzi 3. Tworzenie wypowiedzi prowadzi rozmowę, wykorzystując podane słownictwo Odbiór wypowiedzi Powrót do szkoły Materiał (www strona internetowa GWO, teksty na płycie) podręcznik plansza Wśród znajomych i przyjaciół, s. 8; www dialog na stronie internetowej wybiera informacje dotyczące postaci prace słowno-graficzne uczniów; podręcznik F. Simon Tacy jesteśmy, s Analiza i interpretacja identyfikuje postaci pozytywne/negatywne w baśniach 3. Tworzenie wypowiedzi porównuje się z postacią literacką przedstawia bohaterów literackich uzasadnia stosunek do postaci Odbiór wypowiedzi nazywa uczucia bohatera literackiego i ich przyczyny 2. Analiza i interpretacja wnioskuje o uczuciach postaci literackiej, porównuje je z własnym 3. Tworzenie wypowiedzi określa swoje uczucia redaguje pocieszenie, podając rzeczowe argumenty podręcznik E. Nowak Rozpoczęcie roku szkolnego, s. 14; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Jak wyrażać uczucia? Uwagi o realizacji

2 4. 1. Odbiór wypowiedzi identyfikuje sytuację znajomości alfabetu określa funkcje alfabetu podręcznik W sekretariacie szkoły. Głoska a litera, s. 18; 2. Analiza i interpretacja wartościuje znaczenie wyraźnego mówienia 3. Tworzenie wypowiedzi literuje w celu poprawnego zapisania trudnych wyrazów Odbiór wypowiedzi odczytuje informacje o budowie podręcznika poznaje stronę internetową wydawnictwa 2. Analiza i interpretacja dokonuje wybory lektury na podstawie opisów 3. Tworzenie wypowiedzi dzieli się swoimi wrażeniami Odbiór wypowiedzi zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Głoska a litera podręcznik Ewa Łepkowska Wakacje, s. 20;. zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Kodeks ucznia; www rozróżnia samogłoski i spółgłoski podręcznik U lekarza. Samogłoski i spółgłoski, s. 21; 2. Analiza i interpretacja dostrzega różnice między wymową spółgłosek i samogłosek 3. Tworzenie wypowiedzi wymawia wyrazy ze świadomością układu narządów mowy i ich wpływu na wyrazistość mowy Odbiór wypowiedzi Wakacyjne wspomnienia identyfikuje wiersz rozumie przenośny sens utworu określa temat wypowiedzi 2. Analiza i interpretacja określa wartości wpisane w utwór (przyjaźń) 3. Tworzenie wypowiedzi mówi na temat, wykorzystując podane słownictwo opisuje przedmiot i uzasadnia jego wartość zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Samogłoski i spółgłoski podręcznik Czesław Janczarski Pamiątka z wakacji, s. 23; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak się wypowiadać stosownie do sytuacji

3 8. 1. Odbiór wypowiedzi słucha selektywnie notuje słownictwo podczas słuchania podręcznik Krystyna Boglar 2. Analiza i interpretacja odczytuje wrażenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe oraz uczucia postaci Samotnie w lesie, s Tworzenie wypowiedzi precyzyjnie formułuje pytania do opisu zdarzenia opowiada zdarzenie Odbiór wypowiedzi rozumie regułę ortograficzną rz wymienne podręcznik Nad morzem. Ortografia 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z rz Pisownia rz wymiennego, s. 29; wymiennym 3. Tworzenie wypowiedzi układa tekst z wyrazami z rz Odbiór wypowiedzi czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny odczytuje sposoby porozumiewania się z rysunku 2. Analiza i interpretacja rozumie funkcję znaków informacyjnych 3. Tworzenie wypowiedzi projektuje znaki informacyjne PODLEGA OCENIE opisuje przedmiot nazywa uczucia postaci na podstawie fragmentu prozy/wiersza przedstawia bohatera literackiego klasyfikuje postać jako pozytywną/negatywną dzieli wyrazy na głoski i litery rozróżnia samogłoski i spółgłoski porządkuje wyrazy alfabetycznie poprawnie zapisuje wyrazy z rz wymiennym, wyjaśniając ich pisownię zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia wyrazów z rz wymiennym podręcznik Jak to przekazać?, s. 32, Mowa a pismo, s. 33; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Znaki symbole porozumiewania się Nawiązać znajomość Odbiór wypowiedzi identyfikuje w tekście zwroty grzecznościowe podręcznik Clive Staples 2. Analiza i interpretacja opisuje zachowania postaci Lewis Pierwsze spotkanie, s. 34. przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

4 określa czynniki sprzyjające i utrudniające komunikowanie się określa zagrożenia związane z zawieraniem znajomości i sposoby ich unikania 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog; poprawnie używa znaków interpunkcyjnych Odbiór wypowiedzi odczytuje w tekście literackim zasady kulturalnego zachowania 2. Analiza i interpretacja odczytuje zachowanie bohatera jako pozytywne/negatywne 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje w rozmowie zasady savoir-vivre podręcznik Grzegorz Kasdepke Powitanie, s Odbiór wypowiedzi identyfikuje dialog w tekście wiersza podręcznik Wiera Badalska Przepraszam, smoku, s. 39; 14. Ortografia 2. Analiza i interpretacja interpretuje głosowo wiersz 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada według planu redaguje dialog z asertywną odmową zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Zabawy brzmieniem słowa 1 1. Odbiór wypowiedzi wnioskuje o zasadach pisowni podręcznik Pocztówka od 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z ó wymiennym przyjaciół. Pisownia 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym ó wymiennego, s. 43; PODLEGA OCENIE uzupełnia tekst zwrotami grzecznościowymi rozpoznaje dialog w tekście redaguje lub uzupełnia dialog, poprawnie używając znaków interpunkcyjnych określa zachowanie postaci jako pozytywne/negatywne na podstawie dialogu poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym, wyjaśniając ich pisownię zeszyt ćwiczeń, cz. 1 Ortografia. Pisownia ó wymiennego przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

5 Odbiór wypowiedzi Stworzyć zgrany zespół gromadzi informacje o postaci podręcznik Jacy są, s. 45; Antonia Michaeli, U nas w Ammerlo, s Analiza i interpretacja określa relacje między postaciami określa postawy bohaterów 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje postać literacką, nazywając jej cechy Odbiór wypowiedzi rozpoznaje homonimy 2. Analiza i interpretacja określa swoje reakcje czytelnicze wyjaśnia znaczenie homonimów 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje sytuacje ukazaną w wierszu Odbiór wypowiedzi rozumie słuchaną i oglądaną (historyjka obrazkowa) baśń 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia motywację bohaterów 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada baśń, korzystając z historyjki obrazkowej notuje w trakcie słuchania opowiada kolejne zdarzenia na podstawie własnej notatki Odbiór wypowiedzi podręcznik Agnieszka Frączek Paczka, s. 51; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Zabawy znaczeniem słów podręcznik Fantastyczny pomocnik, s. 52; www odczytuje kolejne zdarzenia w komiksie podręcznik To, co nas łączy, s Analiza i interpretacja określa relacje między bohaterami wyraża swój stosunek do postaci, wykorzystując podane słownictwo rozważa konsekwencje ryzykownego postępowania

6 3. Tworzenie wypowiedzi uzupełnia wypowiedzi postaci do przedstawionej na rysunku sytuacji Odbiór wypowiedzi i zawartych w nich nazywa zainteresowania przedstawione na fotografii wyodrębnia części kompozycyjne tekstu, zadając pytania do tekstu 2. Analiza i interpretacja porządkuje części kompozycyjne tekstu 3. Tworzenie wypowiedzi przedstawia się, odwzorowując przykładową kompozycję tekstu podręcznik Moje hobby, moja pasja, s Odbiór wypowiedzi 2. Analiza i interpretacja rozróżnia cechy pozytywne i negatywne rozpoznaje w tekście literackim porównanie podręcznik Igor Sikirycki Zoologiczny talent, s. 63; ocenia postać literacką 3. Tworzenie wypowiedzi przedstawia cechy osób za pomocą porównań PODLEGA OCENIE opowiada na podstawie historyjki obrazkowej przedstawia postać rzeczywistą z uwzględnieniem zainteresowań rozpoznaje porównanie w tekście literackim wyjaśnia znaczenie homonimów Odbiór wypowiedzi w nich Poznać przyjaciół identyfikuje sposoby porozumiewania się odróżnia nadawcę od adresata w korespondencji 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuację bohaterów z własnym doświadczeniem 3. Tworzenie wypowiedzi porozumiewa się za pomocą środków niewerbalnych poprawnie zapisuje adres Odbiór wypowiedzi w nich wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście zeszyt ćwiczeń, cz. 1, Zabawy słowem. Kojarzymy i porównujemy. Porównanie podręcznik Kornelia Funke Obce słowa, s. 64; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak poprawnie zapisać adres? podręcznik Wanda Witter Fotografia nieba, s. 68 przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

7 2. Analiza i interpretacja ocenia bohatera literackiego 3. Tworzenie wypowiedzi formułuje pytania do tekstu stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (przyjaźń) prezentuje wizerunek przyjaciela Odbiór wypowiedzi określa temat dzieła wyszukuje informacje w tekście do opisu postaci przedstawionej na portrecie dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) 2. Analiza i interpretacja odbiera tekst kultury (obraz) na poziomie dosłownym i przenośnym 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje nastrój dzieła Odbiór wypowiedzi w nich wyodrębnia w tekście opinie o bohaterach porządkuje ilustracje do tekstu (omawia akcję) 2. Analiza i interpretacja odróżnia opinie od zachowań bohaterów wnioskuje o cechach bohatera na podstawie jego zachowań ocenia bohaterów i uzasadnia swoje zdanie, popierając ocenę przykładami zachowań 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje wypowiedź uzasadniającą Odbiór wypowiedzi w nich podręcznik Józef Pankiewicz Portret dziewczynki w czerwonej sukni, s. 70 podręcznik Adam Mickiewicz Przyjaciele, s. 72; Internetowa znajomość, s. 74 sprawnie czyta głośno podręcznik Adam Mickiewicz Przyjaciele, s Analiza i interpretacja nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) w odniesieniu do kolejnych części wiersza 3. Tworzenie wypowiedzi recytuje teksty poetyckie, podejmując próbę głosowej ich interpretacji

8 Odbiór wypowiedzi w nich 28. LEKTURA gromadzi informacje o postaci odróżnia fałsz od prawdy w świecie wirtualnym 2. Analiza i interpretacja określa i uzasadnia charakter opowiadania konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje postać literacką, określa jej przeżycia, uzasadnia reakcję określa zagrożenia związane z użytkowaniem internetu uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat uzasadnia przydatność internetu w różnych dziedzinach 1. Odbiór wypowiedzi odróżnia fikcję od rzeczywistości odróżnia prawdę od fałszu klasyfikuje dzieło jako utwór fantastyczny identyfikuje fałszywą przyjaźń w świetle lektury 2. Analiza i interpretacja nazywa swoje reakcje czytelnicze ocenia postać w relacjach z nieznajomymi wyraża swój stosunek do postaci 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog rozmowa z nieznajomą osobą Odbiór wypowiedzi i zawartych w nich odczytuje informacje z reklamy społecznej odróżnia fałsz od prawdy 2. Analiza i interpretacja odczytuje sprzeczność komunikatu werbalnego (tekst) i niewerbalnego (fotografia) określa adresata komunikatu podręcznik Barbara Stenka Fleksi gwiazda z netu, s. 75 Carlo Collodi Pinokio (całość) podręcznik Nie każdy jest przyjacielem, s. 80

9 odczytuje intencję werbalnego i niewerbalnego przekazu (ostrzeżenie, nakłanianie) podaje przykłady zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów przez internet 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (środowisko społeczne) Odbiór wypowiedzi rozumie czytany tekst nadaje tytuł identyfikuje nadawcę i odbiorcę 31. TEST 1 2. Analiza i interpretacja nazywa cechy bohatera nazywa uczucia bohatera 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog redaguje wypowiedź uzasadniającą dzieli wyrazy na głoski i litery porządkuje wyrazy alfabetycznie poprawnie zapisuje wyrazy z ó u, rz ż wymiennymi W SZKOLE Odbiór wypowiedzi identyfikuje (ze słuchu) rozmówcę odczytuje niewerbalne środki komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) 2. Analiza i interpretacja określa zasady kulturalnej rozmowy z dorosłym i rówieśnikiem 3. Tworzenie wypowiedzi układa dialogi na zadany temat stosuje zwroty grzecznościowe w zależności od rozmówcy podręcznik Katarzyna Jędraszko Spotkać przyjaciela, s. 81 podręcznik plansza W szkole, s. 84; www przygotowanie do testu omówienie testu

10 Odbiór wypowiedzi w nich Obrazki ze szkolnego życia odczytuje informacje z fotografii podręcznik Porozmawiajmy o szkole, s Analiza i interpretacja konfrontuje sytuację przedstawioną w tekście kultury (fotografia) z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje swoje odczucia, wrażenia opowiada o wydarzeniu z życia szkoły improwizuje sytuację z życia szkoły, stosując się do zasad kulturalnego zachowania Odbiór wypowiedzi w nich dostrzega relacje między częściami składowymi utworu (akapit) 2. Analiza i interpretacja określa znaczenie wyrazu szkoła w tekście 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje opis obiektu, dzieląc wypowiedź na akapity, wykorzystując podane słownictwo Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich odczytuje problem artykulacyjny 2. Analiza i interpretacja rozumie funkcje litery i w sylabie. 3. Tworzenie wypowiedzi dzieli wyraz na sylaby Odbiór wypowiedzi w nich identyfikuje osobę mówiącą w wierszu nazywa przeżycia osoby mówiącej wyodrębnia sytuacje w wierszu 2. Analiza i interpretacja identyfikuje wers, zwrotkę podręcznik Jak wygląda twoja szkoła?, s. 87 podręcznik Szkolny koncert. Sylaba i wyraz, funkcje litery i w sylabie, s. 89; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Sylaba i wyraz, funkcje litery i w sylabie podręcznik Anna Kamieńska Książka, s. 91; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie nauczyciel zaplanuje zajęcia pozaklasowe

11 PODLEGA OCENIE 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje wypowiedź uzasadniającą na temat książki z wykorzystaniem podanego słownictwa pisze według wzoru spis książek: imię nazwisko autora, tytuł (w cudzysłowie) dzieli wyraz na sylaby identyfikuje wers, zwrotkę identyfikuje osobę mówiącą w wierszu nazywa przeżycia osoby mówiącej dzieli wypowiedź na akapity redaguje opis, dzieląc wypowiedź na akapity Odbiór wypowiedzi w nich 38. Ortografia W klasie określa działania, cechy i dążenia postaci w różnych sytuacjach; dostrzega zmianę 2. Analiza i interpretacja odczytuje reakcje bohaterów wobec zagrożenia klasyfikuje reakcje bohaterów jako pozytywne 3. Tworzenie wypowiedzi słuchając tekstu, wchodzi w rolę postaci literackiej (pantomima) projektuje dyplom 1. Odbiór wypowiedzi w nich odczytuje reguły ortograficzne korzysta ze słownika ortograficznego, odczytując oznaczenia dotyczące podziału wyrazu przy przenoszeniu 2. Analiza i interpretacja ocenia tekst pod względem poprawności różnych form wypowiedzi. Jak zachęcić kogoś do przeczytania książki? podręcznik Ida Pierelotkin Zmagania z niewidzialną siłą z niewidzialną siłą, s. 94 podręcznik Tablica ogłoszeń. Przenoszenie wyrazów, s. 98; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Jak przenosić np. w Muzeum Książki Artystycznej (Łódź), Muzeum Książki Dziecięcej (Warszawa), nowoczesnej bibliotece przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

12 39. LEKTURA ortograficznej (przenoszenie wyrazów) 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie przenosi wyrazy, wykorzystując wiedzę o sylabie 1. Odbiór wypowiedzi identyfikuje narratora-bohatera identyfikuje miejsce wydarzeń w nich odczytuje humor sytuacji 2. Analiza i interpretacja analizuje sytuację w opowiadaniu 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada zabawną historię odróżnia nadawcę od adresata w korespondencji liścik-sms odczytuje temat korespondencji Odbiór wypowiedzi w nich 2. Analiza i interpretacja porządkuje dialog 3. Tworzenie wypowiedzi uzasadnia użycie znaków interpunkcyjnych w korespondencji redaguje zwięzłą wypowiedź (SMS) Odbiór wypowiedzi w nich 42. Ortografia rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi (patrzeć na coś przez palce, przymknąć na coś oko) identyfikuje osobę mówiącą i bohatera (uczniowie) 2. Analiza i interpretacja określa nastrój utworu odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury 3. Tworzenie wypowiedzi uzupełnia notatkę na temat wiersza 1. Odbiór wypowiedzi rozumie regułę ortograficzną pisowni wyrazów z ż wymiennym 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z ż wymiennym 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ż wymiennym Odbiór wypowiedzi identyfikuje baśń jako fragment opowiadania wyrazy? podręcznik René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Tajemniczy szyfr, s. 100 (całość lub fragmenty) podręcznik Piszemy liściki, s podręcznik Jan Twardowski W klasie, s podręcznik Potężna śnieżyca. Pisownia ż wymiennego, s. 106; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia ż wymiennego podręcznik Pierre Gripari Był

13 44. Ortografia PODLEGA OCENIE w nich wyszukuje w tekście informacje oceniające bohatera sobie kiedyś, s. 109; 2. Analiza i interpretacja określa przyczyny i skutki wydarzeń zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje plan wydarzeń redaguje wypowiedź uzasadniającą z wykorzystaniem podanego słownictwa różnych form wypowiedzi. Jak barwnie opowiadać? 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną pisowni podręcznik Ze słuchawką wyrazów z ch wymiennym w uchu. Pisownia ch 2. Analiza i interpretacja rozwiązuje rebusy wymiennego, s. 113; wyjaśnia pisownię wyrazów z ch wymiennym zeszyt ćwiczeń, cz Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy Ortografia. Pisownia wyrazów z ch wymiennym ch wymiennego odczytuje nadawcę i adresata w korespondencji (SMS) identyfikuje narratora-bohatera uzupełnia plan wydarzeń identyfikuje osobę mówiącą i bohatera w wierszu porządkuje wydarzenia w związki przyczynowo-skutkowe stosuje w wypowiedzi związki frazeologiczne (patrzeć na coś przez palce, przymknąć na coś oko) poprawnie zapisuje wyrazy z ż wymiennym i ch wymiennym poprawnie przenosi wyrazy z wykorzystaniem słownika Odbiór wypowiedzi w nich Szkoła w odczytuje różnice między elementami rzeczywistości na podstawie fotografii 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje fotografie według podanych dyspozycji Odbiór wypowiedzi w nich identyfikuje narratora, słuchając tekstu wyszukuje w tekście literackim informacje do opisu budynku podręcznik Szkoła w różnych zakątkach świata, s. 115 podręcznik Jan Brzechwa, Ta, oraz inne bajki, s. 116 www przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące) fotografie z życia własnej szkoły przygotowane przez uczniów i nauczyciela wymagania związane z filmem

14 47. LEKTURA 48. LEKTURA gromadzi informacje o filmie (rok produkcji, reżyser, odtwórcy głównych ról, czas emisji), korzystając z różnych źródeł identyfikuje na fotosach elementy opisane w tekście literackim 2. Analiza i interpretacja analizuje opis literacki (budynek) 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje opis budynku na podstawie słowno-graficznej notatki; stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej 1. Odbiór wypowiedzi w nich (w tym wydziela akapity) identyfikuje narratorów-bohaterów odróżnia narratora od bohatera gromadzi informacje o bohaterach do opisu postaci 2. Analiza i interpretacja nazywa swoje reakcje czytelnika/widza opisuje cechy zbiorowości (uczniowie akademii) odróżnia realizm od fantastyki identyfikuje motywy baśniowe (magia) podejmuje próbę określenia roli warstwy dźwiękowej w filmie 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje fotos opisuje postać literacką 1. Odbiór wypowiedzi w nich odczytuje warstwę słowną i graficzną komiksu 2. Analiza i interpretacja dostrzega swoistość artystyczną dzieła (słowo i obraz w komiksie) identyfikuje komiks Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa (całość); film Akademia pana Kleksa (całość lub fotosy), reż. Krzysztof Gradowski podręcznik Henryk Jerzy Chmielewski Tytus, Romek i A' Tomek, s. 120 (całość); zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Metody można przenieść do następnej lekcji (film)

15 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada treść komiksu projektuje ciąg dalszy komiksu Odbiór wypowiedzi odczytuje różnice w interpretacji głosowej wiersza 2. Analiza i interpretacja identyfikuje osobę mówiącą konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi układa pytania do osoby mówiącej uzasadnia swoje zdanie recytuje teksty poetyckie, podejmując próbę ich głosowej interpretacji Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną pisowni ch Ortografia przed spółgłoskami, po literze s, na końcu w nich wyrazu 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu Odbiór wypowiedzi w nich 52. Ortografia odczytuje nadawcę i adresata korespondencji odczytuje elementy gatunkowe listu 2. Analiza i interpretacja określa uczucia nadawcy analizuje formę wypowiedzi (list) 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje list w roli, stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) 1. Odbiór wypowiedzi w nich odczytuje regułę ortograficzną rz po spółgłoskach korzysta ze słownika ortograficznego zapamiętywania podręcznik Joanna Kulmowa Marzenia, s. 124 podręcznik Chwile na schodach szkoły. Ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu, s. 125; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu podręcznik Ian Whybrow Księga straszliwej Niegrzeczności, s. 127; zeszyt ćwiczeń, cz. 1 Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak napisać list? podręcznik W szkolnej kawiarence. Pisownia rz po spółgłoskach p, b, k, g, t, d, ch, j,

16 korzysta z kalendarza (imiona) w, s. 130; 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z rz po spółgłoskach przedstawia sytuację na podstawie rysunku używając wyrazów z rz uzupełnia tekst wyrazami bliskoznacznymi Odbiór wypowiedzi w nich 54. TEST 2 identyfikuje bohaterów w tekście literackim odczytuje czas i miejsce wydarzeń wskazuje źródło poszukiwania na podany temat 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia znaczenie związków wyrazowych wyjaśnia postępowanie postaci nadaje tytuł opowiadaniu rozpoznaje w tekście literackim porównanie 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie dzieli wyrazy przy przenoszeniu redaguje list zgodnie z podaną tematyką redaguje SMS W DOMU zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia rz po spółgłoskach p, b, k, g, t, d, ch, j, w podręcznik Sprawdź siebie. Tomasz Małkowski ***, s Odbiór wypowiedzi odczytuje informacje z rysunku podręcznik plansza W domu, 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami s Tworzenie wypowiedzi stosuje słownictwo grzecznościowe akceptuje kulturalne zachowanie przy stole Wśród najbliższych omówienie testu

17 Odbiór wypowiedzi odczytuje elementy fantastyczne i rzeczywiste w tekście literackim identyfikuje narratora 2. Analiza i interpretacja określa cechy postaci omawia wartość jednomyślności we wspólnym działaniu 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada baśń ze świadomością roli narratora poprawnie zapisuje dialog Odbiór wypowiedzi dzieli tekst wiersza na dwa obrazy porządkuje słownictwo we wskazanych obszarach tematycznych 2. Analiza i interpretacja rozpoznaje porównania rozpoznaje rym określa intencję autora 3. Tworzenie wypowiedzi rymuje Odbiór wypowiedzi rozumie homonimiczne znaczenia wyrazu historia 2. Analiza i interpretacja przedstawia wydarzenia w ciągu chronologicznym 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje słownictwo określające pokrewieństwa 59. Ortografia podręcznik Peter Holeinone Trzy małe świnki, s. 136; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak umieścić dialog w tekście? podręcznik Jerzy Ficowski Dom, w którym śmieszy, s. 140; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Zabawy brzmieniem słowa. Rym podręcznik Moje korzenie, s. 143; Joanna Papuzińska Historia, s. 143; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak opisać osobę? 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną podręcznik Rodzinny koncert życzeń. Pisownia ż w cząstkach ża-, żo-, żu-, ży-, s. 145; 2. Analiza i interpretacja odczytuje wyrazy z ż na podstawie rysunków 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ż w sylabach ża-, żo-, żu-, ży Odbiór wypowiedzi odczytuje tematykę utworów 2. Analiza i interpretacja identyfikuje typowe cechy baśni: początek, zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia ż w cząstkach ża-, żo-, żu-, ży-. podręcznik Czy istnieją

18 i zakończenie, postaci, fantastykę, czas i miejsca wydarzeń porównuje teksty literackie pod względem cech gatunkowych 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog z użyciem frazeologizmów pochodzenia baśniowego Odbiór wypowiedzi identyfikuje narratora 2. Analiza i interpretacja określa stosunek narratora do postaci wyjaśnia intencje postaci 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje postać PODLEGA OCENIE identyfikuje narratora rozpoznaje rym porządkuje wydarzenia chronologicznie uzupełnia tekst słownictwem grzecznościowym opisuje osobę posługuje się frazeologizmami pochodzenia baśniowego poprawnie zapisuje wyrazy z ż w sylabach ża-, żo-, żu-, ży- Świat dorosłych, świat dzieci Odbiór wypowiedzi identyfikuje narratora uczestnika wydarzeń 2. Analiza i interpretacja charakteryzuje narratora 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje ciąg dalszy opowiadania prawdziwe księżniczki?, s. 146; Hans Christian Andersen Księżniczka na ziarnku grochu, s. 147; Natalia Usenko, Danuta Wawiłow Księżniczka z ogłoszenia, s. 148 podręcznik Angela Nanetti A teraz posłuchaj, s. 150 podręcznik Grzegorz Kasdepke Domowe przedstawienie, s. 153; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak napisać opowiadanie? Odbiór wypowiedzi wyszukuje informacje w tekście podręcznik Asa Lind 2. Analiza i interpretacja porządkuje plan, zachowując ciąg chronologiczny wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście Skamieniała, s Tworzenie wypowiedzi redaguje tekst na temat poruszany na lekcji Odbiór wypowiedzi identyfikuje odczucia podręcznik Pragnienia 2. Analiza i interpretacja określa ukryty sens tekstu (komiks) i zachcianki; Charles M. Schulz przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

19 określa cechy postaci Fistaszki, pierwsze spotkanie, s. 160; 3. Tworzenie wypowiedzi czyta, oddając głosem intencje postaci tworzy wypowiedź uzasadniającą cechę postaci uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je Odbiór wypowiedzi wskazuje wypowiedzi zgodne z treścią nadaje tytuły zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Zakupy podręcznik J.J. Sempé, R. Goscinny Robiliśmy z tatą zakupy, s. 162; www 2. Analiza i interpretacja określa nastrój wyjaśnia postępowanie bohaterów 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje wypowiedź uzasadniającą Odbiór wypowiedzi identyfikuje wyrazy pokrewne podręcznik Przepis na wyraz. 2. Analiza i interpretacja dostrzega zależność między pisownią a przynależnością wyrazów do tej samej rodziny wyrazów 3. Tworzenie wypowiedzi tworzy rodzinę wyrazów Rodzina wyrazów i wyrazy pokrewne, s. 164; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Jak się tworzy nowe wyrazy? Odbiór wypowiedzi wyszukuje w tekście potrzebne informacje podręcznik Czasem 2. Analiza i interpretacja rozumie intencje, motywacje postaci 3. Tworzenie wypowiedzi charakteryzuje postać rzeczywistą, wybierając odpowiednie słownictwo redaguje porady, tworząc spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury redaguje list Odbiór wypowiedzi odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość; bałaganiarstwo zamiłowanie do porządku, zdecydowanie i najbliższym trudno się zrozumieć; Anna Czerwińska- Rydel Tajemnica Matyldy, s. 166 podręcznik Stanislav Marijanovic Mała encyklopedia potworów I i II, s. 170

20 niepewność, agresja opanowanie) 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami odczytuje zasadę tworzenia imion postaci 3. Tworzenie wypowiedzi tworzy notatkę Odbiór wypowiedzi wyszukuje w tekście informacje 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia znaczenie tytułu wiersza 3. Tworzenie wypowiedzi notuje, wykorzystując podane słownictwo interpretuje głosowo wiersz PODLEGA OCENIE identyfikuje narratora, uczestnika wydarzeń tworzy wypowiedź uzasadniającą identyfikuje wyrazy pokrewne tworzy rodzinę wyrazów redaguje porady interpretuje głosowo formułuje pytania do tekstu podręcznik Ważna w naszym życiu; Joanna Papuzińska Pytania, s. 173 Nie tylko w kuchni Odbiór wypowiedzi odczytuje sytuacje w wierszu podręcznik Herbatę pili wszyscy; Zbigniew Rossa Czajnik, s. 175; 71. Ortografia 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia znaczenie powiedzeń (frazeologizmy) rozumie zasadę tworzenia metafory, kojarzy ją z poezją identyfikuje obraz poetycki 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje przepis kucharski zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Kojarzymy i porównujemy. Obraz poetycki 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje rysunek zgodnie z instrukcją podręcznik W kuchni państwa Pączków. Pisownia wyrazów zakończonych na -ów, -ówka, -ówna, s. 177; 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna tworzy nazwy zakończone na -ów, -ówka, -ówna zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia wyrazów zakończonych na -ów, -ówka, przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

21 -ówna Odbiór wypowiedzi sprawnie czyta teksty głośno i cicho podręcznik Agnieszka Frączek 2. Analiza i interpretacja określa uczucia postaci omawia sytuację przedstawioną w wierszu wyjaśnia znaczenie wyróżnień graficznych w wierszu Kanapka, s. 179; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Urodzinowa 3. Tworzenie wypowiedzi podejmuje próbę głosowej interpretacji wiersza przygoda 73. Ortografia 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną wybiera z tekstu potrzebne słownictwo 3. Tworzenie wypowiedzi uzupełnia tekst wyrazami z u układa dyktando podręcznik Co robi dzidziuś w kałuży? Pisownia wyrazów z u, s. 181; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia wyrazów z u Odbiór wypowiedzi wyszukuje w tekście potrzebne informacje podręcznik Joanna Krzyżanek 2. Analiza i interpretacja klasyfikuje słownictwo (wygląd, marzenia, zainteresowania, cechy, opinie) Cecylia Knedelek, s. 183; 3. Tworzenie wypowiedzi przedstawia bohatera literackiego i postać rzeczywistą z wykorzystaniem podanego słownictwa zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Zabawmy się w kucharzy Odbiór wypowiedzi rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy rzeczownik podaje przykłady rzeczowników nazywających osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty, cechy, czynności, zjawiska rozpoznaje w tekście przypadki, liczby i rodzaje gramatyczne; rozumie ich funkcje w wypowiedzi podręcznik Kotlety Pawła. Części mowy rzeczownik, s. 185; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Części mowy; Nauka o języku. Imię? Rzeczownik 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczowników Odbiór wypowiedzi odczytuje informacje z przepisu podręcznik Agnieszka Górska,

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer i temat 1. Kończy się lato, I.1.1), 7) podaje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Specyfika nauczania języka polskiego, gdzie dominuje praca z tekstem, sprawia, że w każdym bloku większość umiejętności zapisanych w podstawie jest kształcona stale.

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły j Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca WAKACYJNE WSPOMNIENIA 1. Mój nowy podręcznik 2.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start!

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia, umiejętności Data 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia Agnieszka Suchowierska przy współudziale Agnieszki Kruszyńskiej LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI PROGRAMU... 3

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) KLASA I Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo