Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: Powrót do szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: Powrót do szkoły"

Transkrypt

1 Lp. Cele kształcenia wymagania ogólne Odbiór wypowiedzi Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: WŚRÓD ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ określa relacje między postaciami przedstawionymi na planszy słuchając, określa relacje między rozmówcami 2. Analiza i interpretacja określa czynniki pomagające nazwać więzi 3. Tworzenie wypowiedzi prowadzi rozmowę, wykorzystując podane słownictwo Odbiór wypowiedzi Powrót do szkoły Materiał (www strona internetowa GWO, teksty na płycie) podręcznik plansza Wśród znajomych i przyjaciół, s. 8; www dialog na stronie internetowej wybiera informacje dotyczące postaci prace słowno-graficzne uczniów; podręcznik F. Simon Tacy jesteśmy, s Analiza i interpretacja identyfikuje postaci pozytywne/negatywne w baśniach 3. Tworzenie wypowiedzi porównuje się z postacią literacką przedstawia bohaterów literackich uzasadnia stosunek do postaci Odbiór wypowiedzi nazywa uczucia bohatera literackiego i ich przyczyny 2. Analiza i interpretacja wnioskuje o uczuciach postaci literackiej, porównuje je z własnym 3. Tworzenie wypowiedzi określa swoje uczucia redaguje pocieszenie, podając rzeczowe argumenty podręcznik E. Nowak Rozpoczęcie roku szkolnego, s. 14; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Jak wyrażać uczucia? Uwagi o realizacji

2 4. 1. Odbiór wypowiedzi identyfikuje sytuację znajomości alfabetu określa funkcje alfabetu podręcznik W sekretariacie szkoły. Głoska a litera, s. 18; 2. Analiza i interpretacja wartościuje znaczenie wyraźnego mówienia 3. Tworzenie wypowiedzi literuje w celu poprawnego zapisania trudnych wyrazów Odbiór wypowiedzi odczytuje informacje o budowie podręcznika poznaje stronę internetową wydawnictwa 2. Analiza i interpretacja dokonuje wybory lektury na podstawie opisów 3. Tworzenie wypowiedzi dzieli się swoimi wrażeniami Odbiór wypowiedzi zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Głoska a litera podręcznik Ewa Łepkowska Wakacje, s. 20;. zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Kodeks ucznia; www rozróżnia samogłoski i spółgłoski podręcznik U lekarza. Samogłoski i spółgłoski, s. 21; 2. Analiza i interpretacja dostrzega różnice między wymową spółgłosek i samogłosek 3. Tworzenie wypowiedzi wymawia wyrazy ze świadomością układu narządów mowy i ich wpływu na wyrazistość mowy Odbiór wypowiedzi Wakacyjne wspomnienia identyfikuje wiersz rozumie przenośny sens utworu określa temat wypowiedzi 2. Analiza i interpretacja określa wartości wpisane w utwór (przyjaźń) 3. Tworzenie wypowiedzi mówi na temat, wykorzystując podane słownictwo opisuje przedmiot i uzasadnia jego wartość zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Samogłoski i spółgłoski podręcznik Czesław Janczarski Pamiątka z wakacji, s. 23; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak się wypowiadać stosownie do sytuacji

3 8. 1. Odbiór wypowiedzi słucha selektywnie notuje słownictwo podczas słuchania podręcznik Krystyna Boglar 2. Analiza i interpretacja odczytuje wrażenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe oraz uczucia postaci Samotnie w lesie, s Tworzenie wypowiedzi precyzyjnie formułuje pytania do opisu zdarzenia opowiada zdarzenie Odbiór wypowiedzi rozumie regułę ortograficzną rz wymienne podręcznik Nad morzem. Ortografia 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z rz Pisownia rz wymiennego, s. 29; wymiennym 3. Tworzenie wypowiedzi układa tekst z wyrazami z rz Odbiór wypowiedzi czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny odczytuje sposoby porozumiewania się z rysunku 2. Analiza i interpretacja rozumie funkcję znaków informacyjnych 3. Tworzenie wypowiedzi projektuje znaki informacyjne PODLEGA OCENIE opisuje przedmiot nazywa uczucia postaci na podstawie fragmentu prozy/wiersza przedstawia bohatera literackiego klasyfikuje postać jako pozytywną/negatywną dzieli wyrazy na głoski i litery rozróżnia samogłoski i spółgłoski porządkuje wyrazy alfabetycznie poprawnie zapisuje wyrazy z rz wymiennym, wyjaśniając ich pisownię zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia wyrazów z rz wymiennym podręcznik Jak to przekazać?, s. 32, Mowa a pismo, s. 33; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Znaki symbole porozumiewania się Nawiązać znajomość Odbiór wypowiedzi identyfikuje w tekście zwroty grzecznościowe podręcznik Clive Staples 2. Analiza i interpretacja opisuje zachowania postaci Lewis Pierwsze spotkanie, s. 34. przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

4 określa czynniki sprzyjające i utrudniające komunikowanie się określa zagrożenia związane z zawieraniem znajomości i sposoby ich unikania 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog; poprawnie używa znaków interpunkcyjnych Odbiór wypowiedzi odczytuje w tekście literackim zasady kulturalnego zachowania 2. Analiza i interpretacja odczytuje zachowanie bohatera jako pozytywne/negatywne 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje w rozmowie zasady savoir-vivre podręcznik Grzegorz Kasdepke Powitanie, s Odbiór wypowiedzi identyfikuje dialog w tekście wiersza podręcznik Wiera Badalska Przepraszam, smoku, s. 39; 14. Ortografia 2. Analiza i interpretacja interpretuje głosowo wiersz 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada według planu redaguje dialog z asertywną odmową zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Zabawy brzmieniem słowa 1 1. Odbiór wypowiedzi wnioskuje o zasadach pisowni podręcznik Pocztówka od 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z ó wymiennym przyjaciół. Pisownia 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym ó wymiennego, s. 43; PODLEGA OCENIE uzupełnia tekst zwrotami grzecznościowymi rozpoznaje dialog w tekście redaguje lub uzupełnia dialog, poprawnie używając znaków interpunkcyjnych określa zachowanie postaci jako pozytywne/negatywne na podstawie dialogu poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym, wyjaśniając ich pisownię zeszyt ćwiczeń, cz. 1 Ortografia. Pisownia ó wymiennego przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

5 Odbiór wypowiedzi Stworzyć zgrany zespół gromadzi informacje o postaci podręcznik Jacy są, s. 45; Antonia Michaeli, U nas w Ammerlo, s Analiza i interpretacja określa relacje między postaciami określa postawy bohaterów 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje postać literacką, nazywając jej cechy Odbiór wypowiedzi rozpoznaje homonimy 2. Analiza i interpretacja określa swoje reakcje czytelnicze wyjaśnia znaczenie homonimów 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje sytuacje ukazaną w wierszu Odbiór wypowiedzi rozumie słuchaną i oglądaną (historyjka obrazkowa) baśń 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia motywację bohaterów 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada baśń, korzystając z historyjki obrazkowej notuje w trakcie słuchania opowiada kolejne zdarzenia na podstawie własnej notatki Odbiór wypowiedzi podręcznik Agnieszka Frączek Paczka, s. 51; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Zabawy znaczeniem słów podręcznik Fantastyczny pomocnik, s. 52; www odczytuje kolejne zdarzenia w komiksie podręcznik To, co nas łączy, s Analiza i interpretacja określa relacje między bohaterami wyraża swój stosunek do postaci, wykorzystując podane słownictwo rozważa konsekwencje ryzykownego postępowania

6 3. Tworzenie wypowiedzi uzupełnia wypowiedzi postaci do przedstawionej na rysunku sytuacji Odbiór wypowiedzi i zawartych w nich nazywa zainteresowania przedstawione na fotografii wyodrębnia części kompozycyjne tekstu, zadając pytania do tekstu 2. Analiza i interpretacja porządkuje części kompozycyjne tekstu 3. Tworzenie wypowiedzi przedstawia się, odwzorowując przykładową kompozycję tekstu podręcznik Moje hobby, moja pasja, s Odbiór wypowiedzi 2. Analiza i interpretacja rozróżnia cechy pozytywne i negatywne rozpoznaje w tekście literackim porównanie podręcznik Igor Sikirycki Zoologiczny talent, s. 63; ocenia postać literacką 3. Tworzenie wypowiedzi przedstawia cechy osób za pomocą porównań PODLEGA OCENIE opowiada na podstawie historyjki obrazkowej przedstawia postać rzeczywistą z uwzględnieniem zainteresowań rozpoznaje porównanie w tekście literackim wyjaśnia znaczenie homonimów Odbiór wypowiedzi w nich Poznać przyjaciół identyfikuje sposoby porozumiewania się odróżnia nadawcę od adresata w korespondencji 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuację bohaterów z własnym doświadczeniem 3. Tworzenie wypowiedzi porozumiewa się za pomocą środków niewerbalnych poprawnie zapisuje adres Odbiór wypowiedzi w nich wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście zeszyt ćwiczeń, cz. 1, Zabawy słowem. Kojarzymy i porównujemy. Porównanie podręcznik Kornelia Funke Obce słowa, s. 64; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak poprawnie zapisać adres? podręcznik Wanda Witter Fotografia nieba, s. 68 przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

7 2. Analiza i interpretacja ocenia bohatera literackiego 3. Tworzenie wypowiedzi formułuje pytania do tekstu stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (przyjaźń) prezentuje wizerunek przyjaciela Odbiór wypowiedzi określa temat dzieła wyszukuje informacje w tekście do opisu postaci przedstawionej na portrecie dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) 2. Analiza i interpretacja odbiera tekst kultury (obraz) na poziomie dosłownym i przenośnym 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje nastrój dzieła Odbiór wypowiedzi w nich wyodrębnia w tekście opinie o bohaterach porządkuje ilustracje do tekstu (omawia akcję) 2. Analiza i interpretacja odróżnia opinie od zachowań bohaterów wnioskuje o cechach bohatera na podstawie jego zachowań ocenia bohaterów i uzasadnia swoje zdanie, popierając ocenę przykładami zachowań 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje wypowiedź uzasadniającą Odbiór wypowiedzi w nich podręcznik Józef Pankiewicz Portret dziewczynki w czerwonej sukni, s. 70 podręcznik Adam Mickiewicz Przyjaciele, s. 72; Internetowa znajomość, s. 74 sprawnie czyta głośno podręcznik Adam Mickiewicz Przyjaciele, s Analiza i interpretacja nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) w odniesieniu do kolejnych części wiersza 3. Tworzenie wypowiedzi recytuje teksty poetyckie, podejmując próbę głosowej ich interpretacji

8 Odbiór wypowiedzi w nich 28. LEKTURA gromadzi informacje o postaci odróżnia fałsz od prawdy w świecie wirtualnym 2. Analiza i interpretacja określa i uzasadnia charakter opowiadania konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje postać literacką, określa jej przeżycia, uzasadnia reakcję określa zagrożenia związane z użytkowaniem internetu uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat uzasadnia przydatność internetu w różnych dziedzinach 1. Odbiór wypowiedzi odróżnia fikcję od rzeczywistości odróżnia prawdę od fałszu klasyfikuje dzieło jako utwór fantastyczny identyfikuje fałszywą przyjaźń w świetle lektury 2. Analiza i interpretacja nazywa swoje reakcje czytelnicze ocenia postać w relacjach z nieznajomymi wyraża swój stosunek do postaci 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog rozmowa z nieznajomą osobą Odbiór wypowiedzi i zawartych w nich odczytuje informacje z reklamy społecznej odróżnia fałsz od prawdy 2. Analiza i interpretacja odczytuje sprzeczność komunikatu werbalnego (tekst) i niewerbalnego (fotografia) określa adresata komunikatu podręcznik Barbara Stenka Fleksi gwiazda z netu, s. 75 Carlo Collodi Pinokio (całość) podręcznik Nie każdy jest przyjacielem, s. 80

9 odczytuje intencję werbalnego i niewerbalnego przekazu (ostrzeżenie, nakłanianie) podaje przykłady zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów przez internet 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (środowisko społeczne) Odbiór wypowiedzi rozumie czytany tekst nadaje tytuł identyfikuje nadawcę i odbiorcę 31. TEST 1 2. Analiza i interpretacja nazywa cechy bohatera nazywa uczucia bohatera 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog redaguje wypowiedź uzasadniającą dzieli wyrazy na głoski i litery porządkuje wyrazy alfabetycznie poprawnie zapisuje wyrazy z ó u, rz ż wymiennymi W SZKOLE Odbiór wypowiedzi identyfikuje (ze słuchu) rozmówcę odczytuje niewerbalne środki komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) 2. Analiza i interpretacja określa zasady kulturalnej rozmowy z dorosłym i rówieśnikiem 3. Tworzenie wypowiedzi układa dialogi na zadany temat stosuje zwroty grzecznościowe w zależności od rozmówcy podręcznik Katarzyna Jędraszko Spotkać przyjaciela, s. 81 podręcznik plansza W szkole, s. 84; www przygotowanie do testu omówienie testu

10 Odbiór wypowiedzi w nich Obrazki ze szkolnego życia odczytuje informacje z fotografii podręcznik Porozmawiajmy o szkole, s Analiza i interpretacja konfrontuje sytuację przedstawioną w tekście kultury (fotografia) z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje swoje odczucia, wrażenia opowiada o wydarzeniu z życia szkoły improwizuje sytuację z życia szkoły, stosując się do zasad kulturalnego zachowania Odbiór wypowiedzi w nich dostrzega relacje między częściami składowymi utworu (akapit) 2. Analiza i interpretacja określa znaczenie wyrazu szkoła w tekście 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje opis obiektu, dzieląc wypowiedź na akapity, wykorzystując podane słownictwo Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich odczytuje problem artykulacyjny 2. Analiza i interpretacja rozumie funkcje litery i w sylabie. 3. Tworzenie wypowiedzi dzieli wyraz na sylaby Odbiór wypowiedzi w nich identyfikuje osobę mówiącą w wierszu nazywa przeżycia osoby mówiącej wyodrębnia sytuacje w wierszu 2. Analiza i interpretacja identyfikuje wers, zwrotkę podręcznik Jak wygląda twoja szkoła?, s. 87 podręcznik Szkolny koncert. Sylaba i wyraz, funkcje litery i w sylabie, s. 89; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Sylaba i wyraz, funkcje litery i w sylabie podręcznik Anna Kamieńska Książka, s. 91; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie nauczyciel zaplanuje zajęcia pozaklasowe

11 PODLEGA OCENIE 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje wypowiedź uzasadniającą na temat książki z wykorzystaniem podanego słownictwa pisze według wzoru spis książek: imię nazwisko autora, tytuł (w cudzysłowie) dzieli wyraz na sylaby identyfikuje wers, zwrotkę identyfikuje osobę mówiącą w wierszu nazywa przeżycia osoby mówiącej dzieli wypowiedź na akapity redaguje opis, dzieląc wypowiedź na akapity Odbiór wypowiedzi w nich 38. Ortografia W klasie określa działania, cechy i dążenia postaci w różnych sytuacjach; dostrzega zmianę 2. Analiza i interpretacja odczytuje reakcje bohaterów wobec zagrożenia klasyfikuje reakcje bohaterów jako pozytywne 3. Tworzenie wypowiedzi słuchając tekstu, wchodzi w rolę postaci literackiej (pantomima) projektuje dyplom 1. Odbiór wypowiedzi w nich odczytuje reguły ortograficzne korzysta ze słownika ortograficznego, odczytując oznaczenia dotyczące podziału wyrazu przy przenoszeniu 2. Analiza i interpretacja ocenia tekst pod względem poprawności różnych form wypowiedzi. Jak zachęcić kogoś do przeczytania książki? podręcznik Ida Pierelotkin Zmagania z niewidzialną siłą z niewidzialną siłą, s. 94 podręcznik Tablica ogłoszeń. Przenoszenie wyrazów, s. 98; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Jak przenosić np. w Muzeum Książki Artystycznej (Łódź), Muzeum Książki Dziecięcej (Warszawa), nowoczesnej bibliotece przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

12 39. LEKTURA ortograficznej (przenoszenie wyrazów) 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie przenosi wyrazy, wykorzystując wiedzę o sylabie 1. Odbiór wypowiedzi identyfikuje narratora-bohatera identyfikuje miejsce wydarzeń w nich odczytuje humor sytuacji 2. Analiza i interpretacja analizuje sytuację w opowiadaniu 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada zabawną historię odróżnia nadawcę od adresata w korespondencji liścik-sms odczytuje temat korespondencji Odbiór wypowiedzi w nich 2. Analiza i interpretacja porządkuje dialog 3. Tworzenie wypowiedzi uzasadnia użycie znaków interpunkcyjnych w korespondencji redaguje zwięzłą wypowiedź (SMS) Odbiór wypowiedzi w nich 42. Ortografia rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi (patrzeć na coś przez palce, przymknąć na coś oko) identyfikuje osobę mówiącą i bohatera (uczniowie) 2. Analiza i interpretacja określa nastrój utworu odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury 3. Tworzenie wypowiedzi uzupełnia notatkę na temat wiersza 1. Odbiór wypowiedzi rozumie regułę ortograficzną pisowni wyrazów z ż wymiennym 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z ż wymiennym 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ż wymiennym Odbiór wypowiedzi identyfikuje baśń jako fragment opowiadania wyrazy? podręcznik René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Tajemniczy szyfr, s. 100 (całość lub fragmenty) podręcznik Piszemy liściki, s podręcznik Jan Twardowski W klasie, s podręcznik Potężna śnieżyca. Pisownia ż wymiennego, s. 106; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia ż wymiennego podręcznik Pierre Gripari Był

13 44. Ortografia PODLEGA OCENIE w nich wyszukuje w tekście informacje oceniające bohatera sobie kiedyś, s. 109; 2. Analiza i interpretacja określa przyczyny i skutki wydarzeń zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje plan wydarzeń redaguje wypowiedź uzasadniającą z wykorzystaniem podanego słownictwa różnych form wypowiedzi. Jak barwnie opowiadać? 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną pisowni podręcznik Ze słuchawką wyrazów z ch wymiennym w uchu. Pisownia ch 2. Analiza i interpretacja rozwiązuje rebusy wymiennego, s. 113; wyjaśnia pisownię wyrazów z ch wymiennym zeszyt ćwiczeń, cz Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy Ortografia. Pisownia wyrazów z ch wymiennym ch wymiennego odczytuje nadawcę i adresata w korespondencji (SMS) identyfikuje narratora-bohatera uzupełnia plan wydarzeń identyfikuje osobę mówiącą i bohatera w wierszu porządkuje wydarzenia w związki przyczynowo-skutkowe stosuje w wypowiedzi związki frazeologiczne (patrzeć na coś przez palce, przymknąć na coś oko) poprawnie zapisuje wyrazy z ż wymiennym i ch wymiennym poprawnie przenosi wyrazy z wykorzystaniem słownika Odbiór wypowiedzi w nich Szkoła w odczytuje różnice między elementami rzeczywistości na podstawie fotografii 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje fotografie według podanych dyspozycji Odbiór wypowiedzi w nich identyfikuje narratora, słuchając tekstu wyszukuje w tekście literackim informacje do opisu budynku podręcznik Szkoła w różnych zakątkach świata, s. 115 podręcznik Jan Brzechwa, Ta, oraz inne bajki, s. 116 www przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące) fotografie z życia własnej szkoły przygotowane przez uczniów i nauczyciela wymagania związane z filmem

14 47. LEKTURA 48. LEKTURA gromadzi informacje o filmie (rok produkcji, reżyser, odtwórcy głównych ról, czas emisji), korzystając z różnych źródeł identyfikuje na fotosach elementy opisane w tekście literackim 2. Analiza i interpretacja analizuje opis literacki (budynek) 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje opis budynku na podstawie słowno-graficznej notatki; stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej 1. Odbiór wypowiedzi w nich (w tym wydziela akapity) identyfikuje narratorów-bohaterów odróżnia narratora od bohatera gromadzi informacje o bohaterach do opisu postaci 2. Analiza i interpretacja nazywa swoje reakcje czytelnika/widza opisuje cechy zbiorowości (uczniowie akademii) odróżnia realizm od fantastyki identyfikuje motywy baśniowe (magia) podejmuje próbę określenia roli warstwy dźwiękowej w filmie 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje fotos opisuje postać literacką 1. Odbiór wypowiedzi w nich odczytuje warstwę słowną i graficzną komiksu 2. Analiza i interpretacja dostrzega swoistość artystyczną dzieła (słowo i obraz w komiksie) identyfikuje komiks Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa (całość); film Akademia pana Kleksa (całość lub fotosy), reż. Krzysztof Gradowski podręcznik Henryk Jerzy Chmielewski Tytus, Romek i A' Tomek, s. 120 (całość); zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Metody można przenieść do następnej lekcji (film)

15 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada treść komiksu projektuje ciąg dalszy komiksu Odbiór wypowiedzi odczytuje różnice w interpretacji głosowej wiersza 2. Analiza i interpretacja identyfikuje osobę mówiącą konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 3. Tworzenie wypowiedzi układa pytania do osoby mówiącej uzasadnia swoje zdanie recytuje teksty poetyckie, podejmując próbę ich głosowej interpretacji Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną pisowni ch Ortografia przed spółgłoskami, po literze s, na końcu w nich wyrazu 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu Odbiór wypowiedzi w nich 52. Ortografia odczytuje nadawcę i adresata korespondencji odczytuje elementy gatunkowe listu 2. Analiza i interpretacja określa uczucia nadawcy analizuje formę wypowiedzi (list) 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje list w roli, stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) 1. Odbiór wypowiedzi w nich odczytuje regułę ortograficzną rz po spółgłoskach korzysta ze słownika ortograficznego zapamiętywania podręcznik Joanna Kulmowa Marzenia, s. 124 podręcznik Chwile na schodach szkoły. Ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu, s. 125; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Ch przed spółgłoskami, po literze s, na końcu wyrazu podręcznik Ian Whybrow Księga straszliwej Niegrzeczności, s. 127; zeszyt ćwiczeń, cz. 1 Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak napisać list? podręcznik W szkolnej kawiarence. Pisownia rz po spółgłoskach p, b, k, g, t, d, ch, j,

16 korzysta z kalendarza (imiona) w, s. 130; 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z rz po spółgłoskach przedstawia sytuację na podstawie rysunku używając wyrazów z rz uzupełnia tekst wyrazami bliskoznacznymi Odbiór wypowiedzi w nich 54. TEST 2 identyfikuje bohaterów w tekście literackim odczytuje czas i miejsce wydarzeń wskazuje źródło poszukiwania na podany temat 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia znaczenie związków wyrazowych wyjaśnia postępowanie postaci nadaje tytuł opowiadaniu rozpoznaje w tekście literackim porównanie 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie dzieli wyrazy przy przenoszeniu redaguje list zgodnie z podaną tematyką redaguje SMS W DOMU zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia rz po spółgłoskach p, b, k, g, t, d, ch, j, w podręcznik Sprawdź siebie. Tomasz Małkowski ***, s Odbiór wypowiedzi odczytuje informacje z rysunku podręcznik plansza W domu, 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami s Tworzenie wypowiedzi stosuje słownictwo grzecznościowe akceptuje kulturalne zachowanie przy stole Wśród najbliższych omówienie testu

17 Odbiór wypowiedzi odczytuje elementy fantastyczne i rzeczywiste w tekście literackim identyfikuje narratora 2. Analiza i interpretacja określa cechy postaci omawia wartość jednomyślności we wspólnym działaniu 3. Tworzenie wypowiedzi opowiada baśń ze świadomością roli narratora poprawnie zapisuje dialog Odbiór wypowiedzi dzieli tekst wiersza na dwa obrazy porządkuje słownictwo we wskazanych obszarach tematycznych 2. Analiza i interpretacja rozpoznaje porównania rozpoznaje rym określa intencję autora 3. Tworzenie wypowiedzi rymuje Odbiór wypowiedzi rozumie homonimiczne znaczenia wyrazu historia 2. Analiza i interpretacja przedstawia wydarzenia w ciągu chronologicznym 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje słownictwo określające pokrewieństwa 59. Ortografia podręcznik Peter Holeinone Trzy małe świnki, s. 136; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak umieścić dialog w tekście? podręcznik Jerzy Ficowski Dom, w którym śmieszy, s. 140; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Zabawy brzmieniem słowa. Rym podręcznik Moje korzenie, s. 143; Joanna Papuzińska Historia, s. 143; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak opisać osobę? 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną podręcznik Rodzinny koncert życzeń. Pisownia ż w cząstkach ża-, żo-, żu-, ży-, s. 145; 2. Analiza i interpretacja odczytuje wyrazy z ż na podstawie rysunków 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy z ż w sylabach ża-, żo-, żu-, ży Odbiór wypowiedzi odczytuje tematykę utworów 2. Analiza i interpretacja identyfikuje typowe cechy baśni: początek, zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia ż w cząstkach ża-, żo-, żu-, ży-. podręcznik Czy istnieją

18 i zakończenie, postaci, fantastykę, czas i miejsca wydarzeń porównuje teksty literackie pod względem cech gatunkowych 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje dialog z użyciem frazeologizmów pochodzenia baśniowego Odbiór wypowiedzi identyfikuje narratora 2. Analiza i interpretacja określa stosunek narratora do postaci wyjaśnia intencje postaci 3. Tworzenie wypowiedzi opisuje postać PODLEGA OCENIE identyfikuje narratora rozpoznaje rym porządkuje wydarzenia chronologicznie uzupełnia tekst słownictwem grzecznościowym opisuje osobę posługuje się frazeologizmami pochodzenia baśniowego poprawnie zapisuje wyrazy z ż w sylabach ża-, żo-, żu-, ży- Świat dorosłych, świat dzieci Odbiór wypowiedzi identyfikuje narratora uczestnika wydarzeń 2. Analiza i interpretacja charakteryzuje narratora 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje ciąg dalszy opowiadania prawdziwe księżniczki?, s. 146; Hans Christian Andersen Księżniczka na ziarnku grochu, s. 147; Natalia Usenko, Danuta Wawiłow Księżniczka z ogłoszenia, s. 148 podręcznik Angela Nanetti A teraz posłuchaj, s. 150 podręcznik Grzegorz Kasdepke Domowe przedstawienie, s. 153; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Pisanie różnych form wypowiedzi. Jak napisać opowiadanie? Odbiór wypowiedzi wyszukuje informacje w tekście podręcznik Asa Lind 2. Analiza i interpretacja porządkuje plan, zachowując ciąg chronologiczny wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście Skamieniała, s Tworzenie wypowiedzi redaguje tekst na temat poruszany na lekcji Odbiór wypowiedzi identyfikuje odczucia podręcznik Pragnienia 2. Analiza i interpretacja określa ukryty sens tekstu (komiks) i zachcianki; Charles M. Schulz przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

19 określa cechy postaci Fistaszki, pierwsze spotkanie, s. 160; 3. Tworzenie wypowiedzi czyta, oddając głosem intencje postaci tworzy wypowiedź uzasadniającą cechę postaci uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je Odbiór wypowiedzi wskazuje wypowiedzi zgodne z treścią nadaje tytuły zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Zakupy podręcznik J.J. Sempé, R. Goscinny Robiliśmy z tatą zakupy, s. 162; www 2. Analiza i interpretacja określa nastrój wyjaśnia postępowanie bohaterów 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje wypowiedź uzasadniającą Odbiór wypowiedzi identyfikuje wyrazy pokrewne podręcznik Przepis na wyraz. 2. Analiza i interpretacja dostrzega zależność między pisownią a przynależnością wyrazów do tej samej rodziny wyrazów 3. Tworzenie wypowiedzi tworzy rodzinę wyrazów Rodzina wyrazów i wyrazy pokrewne, s. 164; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Jak się tworzy nowe wyrazy? Odbiór wypowiedzi wyszukuje w tekście potrzebne informacje podręcznik Czasem 2. Analiza i interpretacja rozumie intencje, motywacje postaci 3. Tworzenie wypowiedzi charakteryzuje postać rzeczywistą, wybierając odpowiednie słownictwo redaguje porady, tworząc spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury redaguje list Odbiór wypowiedzi odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość; bałaganiarstwo zamiłowanie do porządku, zdecydowanie i najbliższym trudno się zrozumieć; Anna Czerwińska- Rydel Tajemnica Matyldy, s. 166 podręcznik Stanislav Marijanovic Mała encyklopedia potworów I i II, s. 170

20 niepewność, agresja opanowanie) 2. Analiza i interpretacja konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami odczytuje zasadę tworzenia imion postaci 3. Tworzenie wypowiedzi tworzy notatkę Odbiór wypowiedzi wyszukuje w tekście informacje 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia znaczenie tytułu wiersza 3. Tworzenie wypowiedzi notuje, wykorzystując podane słownictwo interpretuje głosowo wiersz PODLEGA OCENIE identyfikuje narratora, uczestnika wydarzeń tworzy wypowiedź uzasadniającą identyfikuje wyrazy pokrewne tworzy rodzinę wyrazów redaguje porady interpretuje głosowo formułuje pytania do tekstu podręcznik Ważna w naszym życiu; Joanna Papuzińska Pytania, s. 173 Nie tylko w kuchni Odbiór wypowiedzi odczytuje sytuacje w wierszu podręcznik Herbatę pili wszyscy; Zbigniew Rossa Czajnik, s. 175; 71. Ortografia 2. Analiza i interpretacja wyjaśnia znaczenie powiedzeń (frazeologizmy) rozumie zasadę tworzenia metafory, kojarzy ją z poezją identyfikuje obraz poetycki 3. Tworzenie wypowiedzi redaguje przepis kucharski zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Zabawy słowem. Kojarzymy i porównujemy. Obraz poetycki 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje rysunek zgodnie z instrukcją podręcznik W kuchni państwa Pączków. Pisownia wyrazów zakończonych na -ów, -ówka, -ówna, s. 177; 3. Tworzenie wypowiedzi poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna tworzy nazwy zakończone na -ów, -ówka, -ówna zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia wyrazów zakończonych na -ów, -ówka, przekazanie zwrotnej (ocenianie kształtujące)

21 -ówna Odbiór wypowiedzi sprawnie czyta teksty głośno i cicho podręcznik Agnieszka Frączek 2. Analiza i interpretacja określa uczucia postaci omawia sytuację przedstawioną w wierszu wyjaśnia znaczenie wyróżnień graficznych w wierszu Kanapka, s. 179; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Urodzinowa 3. Tworzenie wypowiedzi podejmuje próbę głosowej interpretacji wiersza przygoda 73. Ortografia 1. Odbiór wypowiedzi odczytuje regułę ortograficzną wybiera z tekstu potrzebne słownictwo 3. Tworzenie wypowiedzi uzupełnia tekst wyrazami z u układa dyktando podręcznik Co robi dzidziuś w kałuży? Pisownia wyrazów z u, s. 181; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Ortografia. Pisownia wyrazów z u Odbiór wypowiedzi wyszukuje w tekście potrzebne informacje podręcznik Joanna Krzyżanek 2. Analiza i interpretacja klasyfikuje słownictwo (wygląd, marzenia, zainteresowania, cechy, opinie) Cecylia Knedelek, s. 183; 3. Tworzenie wypowiedzi przedstawia bohatera literackiego i postać rzeczywistą z wykorzystaniem podanego słownictwa zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Czytanie ze zrozumieniem. Zabawmy się w kucharzy Odbiór wypowiedzi rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy rzeczownik podaje przykłady rzeczowników nazywających osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty, cechy, czynności, zjawiska rozpoznaje w tekście przypadki, liczby i rodzaje gramatyczne; rozumie ich funkcje w wypowiedzi podręcznik Kotlety Pawła. Części mowy rzeczownik, s. 185; zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Nauka o języku. Części mowy; Nauka o języku. Imię? Rzeczownik 3. Tworzenie wypowiedzi stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczowników Odbiór wypowiedzi odczytuje informacje z przepisu podręcznik Agnieszka Górska,

Powrót do szkoły. Materiał (www strona internetowa GWO, teksty na płycie) Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń:

Powrót do szkoły. Materiał (www strona internetowa GWO, teksty na płycie) Wymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: Lp. Cele kształcenia wymagania ogólne 1. 1. Odbiór wypowiedzi ymagania szczegółowe (obowiązkowe pojęcia pogrubione) Uczeń: ŚRÓD ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ określa relacje między postaciami przedstawionymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Program nauczania Czytać, myśleć, uczestniczyć PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny - poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2013/2014. Wymagania podstawowe (3) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2013/2014. Wymagania podstawowe (3) Uczeń: Temat lekcji Wymagania konieczne (2) Uczeń: 1. Co będziemy robić na lekcjach języka polskiego? 2. Rozmowy z bliskimi oraz ze znajomymi. 3. Przedstawiamy uczniów klasy Pani dobrej Wróżki. 4. Jakie uczucia

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ I. Odbiór odpowiedzi i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

WYCHOWAWCA mgr Aneta Dzitkowska. Lp. TEMAT MATERIAŁ LITERACKI. Podręcznik i ćwiczenia Między nami. 26.08.2010 r.

WYCHOWAWCA mgr Aneta Dzitkowska. Lp. TEMAT MATERIAŁ LITERACKI. Podręcznik i ćwiczenia Między nami. 26.08.2010 r. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV B ROK SZKOLNY 2010/2011 NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW: 4014 37/01 ORAZ PODRĘCZNIKA DO KSZTAŁCENIA LITERACKIEGO I JĘZYKOWEGO, ZESZYTU ĆWICZEŃ AUTORSTWA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. -określenie zasad prowadzenia zeszytu, -zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania, -zapoznanie uczniów z listą lektur

WRZESIEŃ. -określenie zasad prowadzenia zeszytu, -zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania, -zapoznanie uczniów z listą lektur Numer i tematyka lekcji Materiał i pomoce Wymagania w podstawie programowej Wymagania szczegółowe cele operacyjne Uwagi WRZESIEŃ WŚRÓD ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ 1. (1) Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno wychowawczej za rok szkolny 2014/2015

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno wychowawczej za rok szkolny 2014/2015 Sprawozdanie z działalności dydaktyczno wychowawczej za rok szkolny 2014/2015 1. Imię i nazwisko nauczyciela Aleksandra Bek 2. Rodzaj prowadzonych zajęć: język polski, zajęcia indywidualne z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń:

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń: SŁUCHANIE JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń: Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, podejmuje próby aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie IV na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego wydawnictwa OPERON.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY Va

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY Va OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY Va Nauczyciel: Justyna Kaczyńska niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Czytanie i słuchanie MP-1 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT język polski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ DOBRY (WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE)

STOPIEŃ DOBRY (WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE) Załącznik do Umowy przedmiotowej z języka polskiego SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE w klasie piątej NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia u zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ Ocena celująca Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w klasie czwartej oraz : # twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY VI. Język polski OBSZAR OCENIANIA WYMAGANIA KAT. CELU 2 3 4 5 6

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY VI. Język polski OBSZAR OCENIANIA WYMAGANIA KAT. CELU 2 3 4 5 6 WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY VI Język polski OBSZAR OCENIANIA WYMAGANIA KAT. CELU 2 3 4 5 6 KOMUNIKACJA LITERACKA 1. czyta teksty ze zrozumieniem C 2 2. czyta w celu wyszukania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA (kl.iv-vi)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA (kl.iv-vi) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA (kl.iv-vi) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA KLASY IV Ocena niedostateczna (jedynka) Ocenę niedostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI MÓWIENIE Na poziomie podstawowym uczeń: jako nadawca i odbiorca komunikatu buduje spójne, logiczne wypowiedzi, posługując się poprawnym, odpowiednio dobranym słownictwem,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. Plansza Dziwny ten świat, s. 8. J. Lechoń Preludium, s. 10. wypowiedzi

PODRĘCZNIK. Plansza Dziwny ten świat, s. 8. J. Lechoń Preludium, s. 10. wypowiedzi MATERIAŁ PODRĘCZNIK Plansza Dziwny ten świat, s. 8 J. Lechoń Preludium, s. 10 Tajemnice kosmosu, s. 12 Ziemia we wszechświecie (E. Überlacker Kosmos. U granic przestrzeni i czasu), s. 14 Pierwsze lądowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Dla klasy IV: Sprawności I. Odbiór odpowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (kl. IV-VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (kl. IV-VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (kl. IV-VI) 1. Uczeń ma obowiązek przygotować się na każdą lekcję zarówno pod względem wiadomości jak i umiejętności oraz posiadać przy sobie zeszyt przedmiotowy,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Ocena celująca:

Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Ocena celująca: Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu Ocena celująca: - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: -Rozporządzenie MEN z dn.20 sierpnia 2010r. z późniejszymi zmianami -Statut Szkoły -Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI - KLASA 1

JĘZYK POLSKI - KLASA 1 JĘZYK POLSKI - KLASA 1 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.1. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA a) słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik różnych sytuacji mówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej 1 Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej Plany wynikowy zawiera: 1. Zamierzone osiągnięcia ucznia - cele operacyjne, uporządkowane hierarchicznie według taksonomii celów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA OLSKIEGO KLASA IV SZKOŁA ODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III GRUDZIEŃ

PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III GRUDZIEŃ BLOK TEMATYCZNY TEMAT DNIA PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III GRUDZIEŃ PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Blok V Bogactwa naturalne 21.Do czego potrzebny jest nam węgiel? 22.Na Śląsku 23.Z kopalni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VI

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VI Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VI Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej Plany wynikowy zawiera: 1. Zamierzone osiągnięcia ucznia - cele operacyjne, uporządkowane hierarchicznie według taksonomii celów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Wakacyjne plany. To już lato. Dokąd pojedziemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE I. WSTĘP Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie dokumentów: Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim. JĘZYK POLSKI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU: Agata Kudełka Nauczyciel mianowany Prawa autorskie: Agata Kudełka PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Z UCZNIEM SŁABYM JĘZYK POLSKI KLASY I GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 21.04.2015r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA DNIE DIGNOSTYZNE W KLSIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MTEMTYK ROZWIĄZNI ZDŃ I SHEMTY PUNKTOWNI RKUSZ S8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo