Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru."

Transkrypt

1 Nic, co ja mogłem robić? To sprawa przeszła odpowiadam. Wyszło zarządzenie od Rady Ministrów, że będziesz oswobodzony. Zwraca się do kaczek-ławników: Kak wy towariszczi protiw ili niet? One chórem: U nas protiw nicziewo nietu. Nu choroszo, tak was oswobadim. Starszina, bieri jewo! Krótki temat, sprawa właściwie dla formalności, dokumenty zostały widocznie przesłane z Moskwy bądź z MWD. Zarządzenia, które dało mi wolność nie widziałem, dopiero później się o nim szczegółowo dowiedziałem. Przypisy: 1. Tytuł, śródtytuły i przypisy pochodzą od redakcji. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru. Aksakov, Ivan Sočineniâ, t. 4. Moskva. Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz (red.) Modernity and What Has Been Lost: Consideration on the Legacy of Leo Strauss. South Bend, Kraków: St. Augustine s Press, Wydawnictwo UJ. Augustyn, św Państwo Boże. Przeł. W. Kubicki. Kęty: Antyk. Babuchowski, Szymon Tren smoleński. Czterdzieści i Cztery 3: 222. Baczyński, Krzysztof Kamil Po stronie nadziei. Wybór wierszy. Warszawa: Świat Książki. Badiou, Alain Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Przeł. P. Mościcki i J. Kutyła. Kraków: Korporacja Ha!art. Balthasar, Hans Urs von Miejsce chrześcijanina w świecie. W: H. Urs von Balthasar, L. Giussani. Miejsce chrześcijanina w świecie. Kraków: WAM, s Barańczak, Stanisław Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych. Wrocław: Ossolineum. Bartnik, Czesław Teologia narodu. Częstochowa. Bartyzel, Jacek Teatr antynomialny Jerzego Brauna na tle estetyki racjonalizmu kreacjonistycznego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXXVII, z. 3: 16. Bartyzel, Jacek Estetyka kreacjonistyczna Jerzego Brauna. Sztuka i Filozofia 6: Bartyzel, Jacek Nie-Boskiej komedii ciąg dalszy. Dramat antynomialny Jerzego Brauna Rewolucja. W: G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej (red.). Zygmunt Krasiński nowe spojrzenia. Toruń: Wydawnictwo UMK, s Bartyzel, Jacek Umierać, ale powoli!. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich Kraków: Arcana. Bartyzel, Jacek. 2007a. Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w tradycyjnym nauczaniu Kościoła. Pro Fide Rege et Lege 59: Bartyzel, Jacek. 2007b. Ostateczny cel ludzkości progresywnie wydedukowany. Rzecz o mesjanizmie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Teologia Polityczna 4: Bartyzel, Jacek Kryzys czy przesilenie? Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świadomości katastroficznej. Pressje 28. Bartula, Piotr Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski redivivus. Kraków: Księgarnia Akademicka. Bartula, Piotr Mowa Augusta Cieszkowskiego w Parlamencie Europejskim AD Arcana 97: Basham, Arthur Llewellyn Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa: PIW. Benedykt XVI Wykład w Ratyzbonie. Pressje 8: Benjamin, Walter Kapitalizm jako religia. Przeł. P. Mościcki. Krytyk Polityczna Berdâev, Nikolaj Aleksej Stepanovič Homâkov. W: N. Berdâev. Aleksej Stepanovič Homâkov. Mirosozercanie Dostoevskogo. Konstantin Leont ev. Sobranie sočinenij, t. 5. Pariž: YMCA-Press. Berman, Harold J Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa: Berman, Marshall Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Kraków: Universitas. Bernacki, Włodzimierz Myśl polityczna I Rzeczpospolitej. Kraków: Arcana. Bettelheim, Bruno Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Przeł. D. Danek. Warszawa: W.A.B. Bielik-Robson, Agata Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Universitas. 324 Pressje 2012, teka

2 Bielik-Robson, Agata. 2010a. Polski triumf Tanatosa. W: S. Sierakowski, A. Szęśniak (red.). Żałoba. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s Bielik-Robson, Agata. 2010b. Tanato-mesjano-faszyzm. O ostatnich odsłonach polskiej symboliki mesjańskiej. W: S. Sierakowski, A. Szęśniak (red.). Żałoba. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s Bierdiajew, Mikołaj Nowe średniowiecze. Przeł. M. Reutt. Komorów: Antyk Marcin Dybowski. Bierdiajew, Mikołaj Rosyjska idea. Przeł. J. C.-S. W. Warszawa: Fronda. Bierdiajew, Mikołaj Dusza rosyjska i polska. Przeł. W. Radolińska. W: A. de Lazari (red.). Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s Bierdiajew, Mikołaj Królestwo Ducha i królestwo Cezara. Przeł. H. Paprocki. Kęty: Antyk. Bloom, Harold Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków: Universitas. Bocheński, Aleksander Dzieje głupoty w Polsce. Warszawa: Świat Książki. Bogatyriew, Piotr i Roman Jakobson Folklor jako swoista forma twórczości. W: P. Bogatyriew. Semiotyka kultury ludowej. Warszawa: PIW Boniecki, Adam Kalendarium życia Karola Wojtyły. Kraków: Wydawnictwo Znak. Bończa-Tomaszewski, Nikodem Wspólnoty sympatii, wspólnoty nienawiści. Czterdzieści i Cztery 1: Bończa-Tomaszewski, Nikodem Postmesjanizm. Najnowsze sposoby prawicowego myślenia. Czterdzieści i Cztery 2: Bończa-Tomaszewski, Nikodem Mesjasz i Kronos. Czterdzieści i Cztery 3: Bończa-Tomaszewski, Nikodem i Marek Horodniczy Błogosławiony dyskomfort. Rozmawia Bartłomiej Radziejewski. Rzeczy Wspólne 1: Braun, Jerzy. 1932a. Hoene-Wroński a Polska współczesna. O nowy ład moralny w świecie cywilizowanym. Warszawa. Braun, Jerzy. 1932b. Dlaczego?. Zet 1. Braun, Jerzy. 1932c. Idea autokreacji u Wrońskiego. Zet 3. Braun, Jerzy. 1932d. Trzecia zasada. Zet 10. Braun, Jerzy. 1932e. Historia i prawo postępu. Zet 12 14, Braun, Jerzy. 1932f. Bywaj Konradzie. Zet 17. Braun, Jerzy. 1932g. Teatr Wyspiańskiego. Zet 18. Braun, Jerzy. 1934a. Romantyzm czy mesjanizm?. Gazeta Literacka 5. Braun, Jerzy. 1934b. Symbolika doktryny mesjanicznej. Gazeta Literacka 8. Braun, Jerzy. 1937a. Kultura polska na bezdrożach. Warszawa. Braun, Jerzy. 1937b. [Od redakcji] Zet 5. Braun, Jerzy. 1937c. Geneza romantyzmu a rozum twórczy. Gazeta Literacka 4. Braun, Jerzy Zagadka dziejowa Polski. Warszawa. Braun, Jerzy Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Londyn: Odnowa. Braun, Jerzy Ekumenizm w uchwałach Soboru i w okresie posoborowym. Londyn: Odnowa. Braun, Jerzy. 1972a. Paolo VI e la riforma morale delia politica. Roma. Braun, Jerzy. 1972b. Filozofia Norwida. Roma Braun, Jerzy The Polish Religious Revival in the Nineteenth Century: The Philosophical Background to Nineteenth-Century Polish Spiritual Life. Przeł. M. J. E. Copson-Niećko, J. Niećko. W: J. Braun (red.). Poland in Christian Civilization. London: Veritas, s Braun, Jerzy Unionizm. Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Braun, Jerzy Kultura jutra, czyli nowe oświecenie. Warszawa: Fronda. Braun, Jerzy Nowy świat kultury. Warszawa: Fronda. Brzozowski, Stanisław Filozofia romantyzmu polskiego. W: S. Brzozowski. Kultura i życie. Warszawa: PIW. Brzozowski, Stanisław Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. Kraków Wrocław: Wydawnictwo Literackie. Burek, Tomasz Niewybaczalne sentymenty. Warszawa: Iskry. Buś, Marek Kultura to prawo narodu do istnienia. Rozmawia Marta Kwaśnicka. Pressje 26 27: Butler, Judith, Jürgen Habermas, Charles Taylor i Cornel West The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press. Celakówna, Rozalia Wyznania z przeżyć wewnętrznych. Kraków: Celakówna, Rozalia Pisma. Kraków: Cichocki, Marek A Solidarność jako Lud Boży. W: M. A. Cichocki. Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. ks. J. Tischnera, s Cichocki, Marek A List do Tomka Merty. W: M. Wysocki, P. Chuchro (red.). Nieodzowność konserwatyzmu. Księga pamięci Tomasza Merty. Warszawa: Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski, s Cichocki, Marek A. i Dariusz Karłowicz Mesjanizm jednostka chorobowa czy wielkie wyzwanie? Teologia Polityczna 4: 5 9. Cieszkowski, August Ojcze nasz, t. I III. Poznań: Fiszer i Majewski. Cieszkowski, August Dzienniki i bruliony. W: A. Walicki (red.). 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach Warszawa: PWN, s Ciżewska, Elżbieta Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Chołoniewski, Antoni Duch dziejów Polski. Warszawa: Ad Astra. Czabanowski, Wojciech i Miron Kwiatkowski Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm. Pressje 22 23: Czabanowski, Wojciech i Michał Zabdyr- -Jamróz Trzy dyskursy sejmujące. W poszukiwaniu polskiego eidosu. Pressje 22 23: Cohn, Norman W pogoni za milenium. Milenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści średniowiecza. Przeł. M. Chojnacki, Kraków: Wydawnictwo UJ. Debord, Guy Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Przeł. M. Kwaterko. Warszawa: PIW. Dmowski, Roman Rosja, Niemcy i kwestia polska. Lwów. Dobieszewski, Janusz Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej. Warszawa: Scholar. Dopart, Bogusław Zawsze czeka nas nowy romantyzm. Rozmawia Marta Kwaśnicka. Czterdzieści i Cztery 2: Dostojewski, Fiodor Bracia Karamazow, t. I. Przeł. A. Wat. London: Puls. Duda, Sebastian Polski mesjanizm i nowa lewica. W: S. Sierakowski, A. Szęśniak (red.). Żałoba. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s Dunajewski, Antoni Naród, ojczyzna, społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida, Lublin: Norbertinum. Dzieduszycki, Wojciech Messyanizm polski a prawda dziejów. Kraków. Ekes, Janusz Złota demokracja. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. Ekes, Janusz (red.) Dziedzictwo pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy. Nowy Sącz: Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Euben, Roxanne L Mappling Modernities Islamic and Western. W: F. Dallmayr

3 (red.). Border Crossing: Toward a Comparative Political Theory. Lanham. Evans-Pritchard, Edward Czary, wyrocznie i magia u Azande. Przeł. S. Szymański. Warszawa: PIW. Evdokimov, Paul Kobieta i zbawienie świata. Przeł. E. Wolicka. Poznań: W drodze. Evlampiev, Igor Istoriâ russkoj metafiziki v XIX-XX vekah. Russkaâ filosofiâ v posikah Absolûta, t. I-II. Sankt-Peterburg: Aletejâ. Fedorov, Nikolaj Filosofiâ obŝego dela, t. II. Moskva: AST. Feuerbach, Ludwig O istocie chrześcijaństwa. Przeł. A. Landman. Warszawa: Florenski, Paweł Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma. Przeł. T. Obolevitch, P. Rojek, B. Strachowski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. Florenski, Paweł Obrona geocentryzmu. Przeł. P. Rojek. Pressje 26 27: Foucault, Michel Lecture Two: 14 January W: C. Gordon (red.). Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings New York. Foucault, Michael Filozofia, historia, polityka. Przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński. Warszawa: Frankl, Victor Homo Patiens. Przeł. Z. Jaroszewski, R. Czernecki. Warszawa: PAX. Freud, Sigmund Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa: KR. Gabryl, Franciszek Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. I. Warszawa: Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. Gabryl, Franciszek Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. II. Warszawa: Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. Gałecki, Sebastian (Czterdzieści i) cztery mesjanizmy. Pressje 28. Gasimow, Zaur Bolesna strata dla Kaukazu. Pressje 22 23: 85. Gawecki, Bolesław Polish Philosophy in the Nineteenth Century. Przeł. M. Montgomery. W: J. Braun (red.). Poland in Christian Civilization. London: Veritas, s Gawin, Dariusz Solidarność republikańska rewolucja Polaków. W: D. Gawin (red.). Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo Solidarności po dwudziestu latach. Warszawa: IFiS PAN, s Gec, Fajvel Ob otnošenii Vl. Solov eva k evrejskomu voprosu. Moskva. Geertz, Clifford Po rewolucji. Los nacjonalizmu w nowo powstałych państwach. W: C. Geertz. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Przeł. M. M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Goethe, Johann Wolfgang Faust. Tragedia. Przeł. A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki. Gombrowicz, Witold Dziennik, t. I. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Górny, Grzegorz Tam, gdzie Bóg ma jeszcze swoją Ojczyznę. Arcana 15. Górski, Artur Ku czemu Polska szła. Warszawa: Fronda. Grondin, Jean Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Przeł. L. Łysień. Kraków: Grzegorz z Nyssy O stworzeniu człowieka. Przeł. M. Przyszychowska. Kraków: Grzegorz z Sanoka [wł. Jerzy Braun]. [1943]. Światopoglądowe podstawy unionizmu. [Warszawa]. Habermas, Jürgen Teoria i praktyka. Przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski. Warszawa: PIW. Habermas, Jürgen Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków: Universitas. Habermas, Jürgen. 2009a. Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main. Habermas, Jürgen. 2009b. Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej. Przeł. A. Romaniuk. Warszawa: Habermas, Jürgen Świadomość tego, co zostało utracone. Przeł. W. J. Korab- -Karpowicz. Pressje 28. Habermas, Jürgen i Joseph Ratzinger Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion. Freiburg im Breisgau. Hardt Michael, Negri, Antonio Rzeczpospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Przeł. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Ha!art (w druku). Heidegger, Martin Nietzsche, t. I. Przeł. A. Gniazdowski i inni. Warszawa: Heidegger, Martin Czym jest metafizyka? Wprowadzenie. Przeł. K. Wolicki. W: M. Heidegger. Znaki drogi. Warszawa: Spacja. Held, Klaus Mądry obywatel u Machiavellego. W: B. Markiewicz (red.). Obywatel, odrodzenie pojęcia. Warszawa: IFiS PAN. Hobbes, Thomas Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa: Aletheia. Hobsbawm, Eric Wprowadzenie. Wynajdowanie tradycji. W: E. Hobsbawm, T. Tanger (red.). Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo UJ. Horkheimer, Max i Theodor W. Adorno Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Horodyski, Władysław Bronisław Trentowski ( ). Kraków. Horubała, Andrzej Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa: Fronda, Narodowe Centrum Kultury. Iwanow, Wiaczesław Polski mesjanizm jako siła żywa. Przeł. A. Dudek. W: A. de Lazari (red.). Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s J. Ł. [właśc. Józef Łobodowski] Ostatni mesjanista. Wiadomości (Londyn), października. Jan Paweł II Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Znak. Jan Paweł II Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Znak. Janion, Maria Koniec paradygmatu. W: M. Janion. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa: Sic!, s Jankowski, Augustyn Królestwo Boże w przypowieściach. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Jaspers, Karl O źródle i celu historii. Przeł. J. Marzęcki. Kęty: Antyk. Jelonek, Tomasz Mesjanizm. Kraków: Petrus. Juliana z Norwich Objawienia Bożej miłości. Poznań: W drodze. Kajsiewicz, Hieronim Pisma, t. I III. Berlin Kraków. Kajsiewicz, Hieronim Kazanie o postępie religijnym. W: A. Walicki (red.). 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach Warszawa: PWN, s Kant, Immanuel Krytyka czystego rozumu. Przeł. R. Ingarden. Warszawa: Karłowicz, Dariusz Solidarność jako Kościół. W: D. Karłowicz. Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, s Karpiński, Wojciech Marian Zdziechowski. Znak 3. Kaznowski, Piotr Rafała Tichego apokalipsa apokalipsy. Rebelya.pl, 1 lutego. Kerr, Fergus Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej. Przeł. A. Wojtasik. Kraków: Kieżun, Piotr Nauczyciel samodzielnego myślenia. W: M. Wysocki, P. Chuchro (red.). Nieodzowność konserwatyzmu. Księga pamięci Tomasza Merty. Warszawa: Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski, s Kita, Marek Klucz do żywych przekonań. Chrystologia filozoficzna Włodzimierza

4 Sołowjowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kleczka, Karol Polak-katolik czy katolik-polak? Pressje 22 23: Kniotek, Florian, Zenon Modzelewski i Danuta Szumska Prymas Tysiąclecia. Paris: Editiones du dialoge. Kochowski, Wespazjan Psalmodia polska. Kraków: Universitas. Koehler, Krzysztof Nie jesteśmy sami. Fronda 6: Koehler, Krzysztof Słuchaj mię, Sauromatha. Antologia poezji sarmackiej. Kraków: Arcana. Koehler, Krzysztof Mesjanizm sarmacki wobec polskiego mesjanizmu romantycznego. Próba charakterystyki zjawiska. Teologia Polityczna 4: Koehler, Krzysztof Od morza do morza. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010a. Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty: Marek Derewiecki. Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010b. A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke. New York. Korab-Karpowicz, W. Julian Nieświadomość tego, co zostało utracone. Polemika z Heideggerem. Pressje 28. Kot, Dobrosław Podmiotowość i utrata. Kraków: Instytut Myśli ks. Józefa Tischnera. Kowalska, Faustyna Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów. (Numery w przypisach oznaczają paragrafy tekstu). Kozłowski, Sławomir The Mystical Messianism od Mickiewicz and Towiański and the Philosophical Messianism od Hoene-Wroński. Przeł. M. J. E. Copson-Niećko, J. Niećko. W: J. Braun (red.). Poland in Christian Civilization. London: Veritas, s Krasicki, Jan Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Krasiński, Zygmunt Dzieła literackie, t. I-III. Warszawa: PIW. Krasiński, Zygmunt Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, t. I. Warszawa: PIW. Krasiński, Zygmunt O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów. W: Z. Krasiński. Pisma filozoficzne i polityczne. Warszawa: Czytelnik, s Krasnodębski, Zdzisław Demokracja peryferii. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Krasnodębski, Zdzisław Teologia polityczna Adama Mickiewicza. Przeł. M. Bucholz. Teologia Polityczna 4: Król, Marcin Romantyzm. Piekło i niebo Polaków. Warszawa: Res Publica. Kwaśnicka, Marta Wtórna kolonizacja. Rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny. Kwaśnicka, Marta Skąpstwo krwi. Męczeństwo u Cypriana Kamila Norwida. Pressje 28. Latour, Bruno Nigdy nie byliśmy nowocześni. Przeł. M. Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa. Lecomte, Bernard Pasterz. Kraków: Znak. Legutko, Ryszard Esej o duszy polskiej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. Leszkiewicz, Adam Zstąpmy do głębi. O Podziemnych motylach i De profundis Wojciecha Wencla. Pressje 22 23: Lewis, Clive Staples Historycyzm. W: C. S. Lewis. Ziarna paproci i słonie. Przeł. Z. Sroczyńska. Warszawa: PAX, s Locke, John List o tolerancji. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa: Lohfink, Gerhard Czy Jezus głosił utopię?. Przeł. E. Pieciul-Karmińska. Poznań: W drodze. Łętocha, Rafał Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna. Kraków: Nomos. Łętocha, Rafał O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego. Kraków: Libron. Łętocha, Rafał Mesjanizm, neomesjanizm, apokaliptyzm. Pressje 28. Łuczewski, Michał Do diabła z mesjaszem! Teologia polityczna polskiej transformacji. Czterdzieści i Cztery 1: Łuczewski, Michał Gdy demony śpią, budzi się rozum, Czterdzieści i Cztery 2: Łuczewski, Michał Pan i Ożywiciel Solidarności. Anatomia odgórnej rewolucji. Pressje 21: Łuczewski, Michał. 2011a. Mesjanizm dla mas. Szaleństwo Jana Pawła II. Pressje 24: Łuczewski, Michał. 2011b. Wszyscy jesteśmy Ryszardem C.. Czterdzieści i Cztery 3: Łuczewski, Michał. 2011c. Solidarność: socjalizm z boską twarzą. W: J. Kloczkowski (red.). Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje. Kraków: Ośreodem Myśli Politycznej, s Maistre, Joseph de Wieczory petersburskie o doczesnym panowaniu Opatrzności. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Makowski, Marcin Łukasz Społeczne panowanie Jezusa Chrystusa. Soteriologia polityczna Marcela Lefebvre a. Hybris 13: Man, Paul de Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria. Marks, Karol Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. Przeł. L. Kołakowski W: K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. I. Warszawa: Książka i Wiedza. Marks, Karol Rękopisy ekonomicznofilozoficzne z 1844 r. Przeł. K. Jażdżewski W: K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. I. Warszawa: Książka i Wiedza. Marks, Karol Kapitał. t. I W: K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. XXIII. Warszawa: Książka i Wiedza. Marks, Karol i Fryderyk Engels Manifest komunistyczny. Warszawa: Książka i Wiedza. Martini C.M Dawid. Grzesznik i człowiek wiary. Przeł. J. Oleksy. Kraków: Mazur, Krzysztof. 2010a. Aideologia Solidarności, Pressje 21: Mazur, Krzysztof. 2010b. Polska ejdetyczna. Pressje 22 23: Mazur, Krzysztof Zabiliśmy proroka. Jak odrzuciliśmy nauczanie Jana Pawła II. Pressje 24: Mazur, Krzysztof Jerzy Braun i mesjanizm Jana Pawła II. Zapomniane inspiracje myśli papieża. Pressje 28. Memches, Filip O Polsce po Polsce. Dyskutują Alexandre Kojéve, Carl Schmitt, Leo Strauss i Władimir Sołowjow. Czterdzieści i Cztery 1: Memches, Filip Wszyscy głosujemy na Lindbergha (list do Philipa Rotha). Czterdzieści i Cztery 2: Memches, Filip. 2011a. Smoleńsk pogrąża Polskę. Rzeczpospolita, 24 lipca. Memches, Filip. 2011b. Przeciw fałszywemu mesjanizmowi. Rzeczpospolita, 5 sierpnia. Memches, Filip. 2011c. Rock (neo)mesjanistyczny między prawicową warszawką a paryskim brukiem. Czterdzieści i Cztery 3: Merta, Tomasz Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane. Warszawa: Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski. Meyendorff, John Teologia bizantyjska. Historia i doktryna. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa: Pax. Michalski, Cezary Sushi-mesjanizm. krytykapolityczna.pl, 20 kwietnia. Mickiewicz, Adam Dzieła, t. I XVI. Warszawa: Czytelnik

5 Milbank, John Program Radykalnej Ortodoksji. Przeł. S. Duda. Krytyka Polityczna 14: Miłosz, Czesław Wiersze wszystkie. Kraków: Znak. Misiewicz, Roman. 2011a. Wiersze smoleńskie. Arcana 98 99: Misiewicz, Roman. 2011b. Poezja nic nie może. Uważam Rze 31: Morawski SJ, Marian Włodzimierz Sołowjow. W: W. Sołowjow. Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Fronda, s Mrówczyński-Van Allen, Artur Rosyjscy myśliciele i Europa dziś. Przeł. A. Kędzior. Pressje 26 27: Napiwodzki OP, Piotr Bliżej, niż się wydaje. O końcu świata, milenaryzmie i chrześcijańskiej nadziei. Poznań: W drodze. Nietzsche, Friedrich Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. Berent, Warszawa: BIS. Norwid, Cyprian Kamil Pisma wszystkie, t. I XI. Warszawa: PIW. Ogrodziński, Piotr Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN. Oliver, Simon Krótki kurs radykalnej ortodoksji. Przeł. K. Kleczka. Znak 7 8: Ortega y Gasset, José Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa: Orzechowski, Stanisław Quincunx. W: S. Orzechowski. Wybór pism. Wrocław: Ossolineum, s Otorowski, Michał Antoni Bukaty mesjanista par excellence. Kronos 13: Iustitia et Pax Kompendium nauki społecznej Kościoła. Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. Pietras SJ, Henryk Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków. Kraków: Polak, Grzegorz Wielka Encyklopedia Jana Pawła II. Warszawa: Edipresse Polska. Popper, Karl Raimund Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I. Przeł. H. Krahelska. Warszawa. Pospiszyl, Michał Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chrześcijaństwie, ale baliście się zapytać Žižka. Pressje 25: Poulet, Georges Myśl nieokreślona. Przeł. T. Swoboda. Warszawa: KR. Przebinda, Grzegorz Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Kraków: Arka. Przybylska, Agata Światła przedmiotów mistyka poezji młodzieńczej Karola Wojtyły. Arcana 15. Przychodzeń, Marek Polskie pojęcie wolności. Pressje 22 23: Radziejewski, Bartłomiej Sarmacja niedokończona przygoda. O potrzebie republikańskiej rekonstytucji polskości. Fronda 51. Radziejewski, Bartłomiej Na progu republikańskiego odrodzenia. Rzeczy Wspólne 1: Ratzinger, Joseph Śmierć i życie wieczne. Przeł. M. Węcławski. Warszawa: Pax. Reder, Michael i Josef Schmidt (red.) Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Ricoeur, Paul O sobie samym jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Warszawa: Rodrigo Pereira, Samuel Metafizyka i odpowiedzialność. Rzeczpospolita, 4 sierpnia. Rojek, Paweł Sołowjow i tajemnica zła. Rec. Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa. Przegląd Filozoficzny 54: Rojek, Paweł Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR I NSZZ Solidarność w 1981 roku. Kraków: Nomos. Rojek, Paweł Towards a Logic of Negative Theology. W: A. Schumann (red.). Logic in Religious Discourse. Hausenstamm: Ontos Verlag, s Rojek, Paweł. 2011a. Pokolenie kapłanów, proroków i królów? Mesjańska antropologia Jana Pawła II. Pressje 24: Rojek, Paweł. 2011b. Zemsta Papieża. Program religijnej rekonkwisty Europy. Pressje 26 27: Rojek, Paweł. 2011c. Rec. P. Sikora, Logos niepojęty. Pressje 26 27: Rojek, Paweł. 2012a. Mesjanizm integralny. Pressje 28. Rojek, Paweł. 2012b. Mesjańska teologia polityczna Włodzimierza Sołowjowa. Pressje 28. Rokita, Jan Lud zdecydował.,,tygodnik Powszechny, 25 kwietnia. Rorty, Richard Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popowski. Warszawa: W.A.B. Rosiek, Stanisław Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria. Rutkowska, Izabela Kara i oczyszczenie. Geneza II wojny światowej w wizjach polskich mistyków katolickich. Studium kreacji językowej. Czterdzieści i Cztery 3: Rutkowski, Krzysztof Mistrz. Widowisko. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Rutkowski, Krzysztof Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Rymkiewicz, Jarosław Marek Julisz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa: Czytelnik. Rymkiewicz, Jarosław Marek Słowacki. Encyklopedia. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek Wieszanie. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek Kinderszenen. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek. 2010a. Samuel Zborowski. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek. 2010b. Wiersze polityczne. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek, Dorota Siwicka, Alina Witkowska i Marta Zielińska Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa: Bertelsmann Media. Said, Edward Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka. Salij, Jacek Biblijna idea męczeństwa w III części Dziadów. W: J. Salij. Rozpacz pokonana. Poznań: W drodze, s Salij, Jacek Złe i dobre strony polskiego mesjanizmu. W: A. Rzegocki (red.). Narody i historia. Kraków: OMP, Księgarnia Akademicka, s Salij, Jacek Problem męczeństwa u Norwida. Studia Norwidiana 19: Salij, Jacek Mentalność niewolnicza jako problem narodowy. W: J. Kopciński (red.). Norwid bezdomny. Warszawa, s Schaetzel, Tadeusz Racja stanu Polski na Wschodzie. Pressje 22 23: Schönborn OP, Christoph Przebóstwienie. Życie i śmierć. Przeł. W. Szymona OP. Poznań: W drodze. Shakespeare, William Burza. Przeł. S. Barańczak. Poznań: W drodze. Sikora, Adam Antypody romantycznego mesjanizmu filozofia absolutna Hoene-Wrońskiego i mistyka Towiańskiego. W: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I. Warszawa: Sikora, Adam Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa: Wiedza Powszechna. Sikora, Piotr. 2010a. Logos niepojęty. Teza: Jezus Chrystus jako pełnia objawienia w perspektywie teologii apofatycznej. Analiza filozoficzna. Kraków: Universitas. Sikora, Piotr. 2010b. Atheism, Agnosticism, and Apophatic Theism. Polish Journal of Philosophy 4, nr 1: Skrzypczak, Robert Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Skrzypulec, Błażej Polskość jako emancypacja. Pressje 22 23:

6 Słowacki, Juliusz Dzieła, t. I XIV. Wrocław: Ossolineum. Sokulski, Michał Uwolnić Mickiewicza. Z Walickim i choćby mimo Walickiego. Czterdzieści i Cztery 3: Solov ev, Sergej Istoriâ padeniâ Polši. W: S. M. Solov ev. Izbrannye proizvedeniâ, t. II. Rostov-na-Donu, s Soloviev, Vladimir La Russie et l Église Universelle. Paris: Albert Savine. Solov ev, Vladimir. 1989a. Zabytoe pis mo Vladimira Solov eva. Novyj Žurnal 174: Solov ev, Vladimir. 1989b. Pis mo v redakciû žurnala Przegląd Polski. Przeł. G. A. Raškovskij. W: V. S. Solov ev. Sočineniâ v dvuh tomah, t. II. Čteniâ o bogočelovečectve. Filosofskaâ publicistika. Moskva: Pravda, s Sołowjow, Włodzimierz. 1988a. Krótka opowieść o Antychryście. W: W. Sołowjow. Wybór pism, t. II. Przeł. J. Zychowicz. Poznań: W drodze, s Sołowjow, Włodzimierz. 1988b. Mickiewicz. W: W. Sołowjow. Wybór pism, t. III. Przeł. J. Zychowicz. Poznań: W drodze, s Sołowjow, Włodzimierz Rosyjska idea. Przeł. L. Kiejzik. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sołowjow, Włodzimierz. 2007a. Idea rosyjska. Przeł. F. Memches. W: W. Sołowjow. Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Fronda, s Sołowjow, Włodzimierz. 2007b. Rosja i Europa. W: W. Sołowjow. Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Fronda. Sołowjow, Włodzimierz Uzasadnienie dobra. Przeł. P. Rojek, M. Kita, K. Janowska, L. Augustyn. Kraków: Wydawnictwo UJ. Sołowjow, Włodzimierz Wykłady o Bogoczłowieczeństwie. Przeł. J. Dobieszewski, Warszawa: Wydawnictwo UW. Sołowjow, Włodzimierz Bóg może obejść się bez Rosji. List do redakcji Przeglądu Polskiego. Przeł. E. Leszkiewicz. Pressje 28. Sosnowski, Jerzy Eschatologia i polityka. Czterdzieści i Cztery 2: Sowa, Jan Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas. Spengler, Oswald Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa: KR. Staniłko, Jan Filip Dlaczego Polska potrzebuje neosarmackiego republikanizmu? Arcana Stawrowski, Zbigniew Solidarność znaczy więź. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera. Stefanowska, Zofia Historia i profecja. Studium o Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Stępień, Jerzy Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania majątku Cieszkowskiego w Wierzenicy. W: A. Kurowski, E. J. Buczyński (red.). Duch wielki serce złote. August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuścizna. Swarzędz. Stomma, Stanisław Maksymalne i minimalne tendencje społeczne katolików. W: M. Bardel (red.). Ku jedności świata. Wybór artykułów z miesięcznika Znak w 60. rocznicę powstania pisma. Kraków: Znak, s Strauss, Leo O tyranii. Zawiera korespondencję Strauss Kojève. Przeł. P. Armada, A. Górnisiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ. Strémooukhoff, Dimitri Vladimir Soloviev and His Messianic Work. Belmont: Nordland Publishing Company. Swinburne, Richard God as the Simplest Explanation of the Universe. European Journal for Philosophy of Religion 2, nr 1: Szczepanowski, Stanisław Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych. W: S. Szczepanowski. Idea polska. Wybór pism. Warszawa: PIW. Szlachta, Bogdan Ład, Kościół, naród. Kraków: Aureus. Szlachta, Bogdan Kilka uwag o stosunku polskich konserwatystów do dziedzictwa romantycznego. W: A. Rzegocki (red.). Narody i historia. Kraków: OMP, Księgarnia Akademicka, s Szostakiewicz, Sonia [właśc. Grzegorz Górny] Pijak i strażnik. Fronda 6: Szostkiewicz, Adam Więcej Piusa, mniej Jana Pawła. Polityka 8. Szostkiewicz, Adam Budzenie mesjasza. Polityka, 10 września. Szułdrzyński, Michał Polityka zamiast mistyki. Rzeczpospolita, 2 sierpnia. Szymanis, Eligiusz Chrystus czy Winkelried? Rozmawia Marta Kwaśnicka. Czterdzieści i Cztery 2: Szymborska, Wisława Wiersze wybrane. Kraków: a5. Świetlicki, Marcin Wiersze. Kraków: EMG. Taborski, Bolesław Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. Lublin: Wydawnictwo KUL. Tarnowski, Stanisław Wykład idei i powołania Rosyi (Vladimir Soloviev. La Russie et l Église Universelle. Paris. Albert Savine éditeur. 1889). Przegląd Polski 94: Tarnowski, Stanisław Głos sumienia z Rosji. Pressje 28. Taylor, Charles Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński i inni. Warszawa: Terlikowski, Tomasz P Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Terlikowski, Tomasz P Szukając sensu w tym, co wydaje się bezsensowne. Fronda 55: Tichy, Rafał Naród trochę wybrany. O perypetiach mesjanizmu polskiego. Fronda 6: Tichy, Rafał Czas na apokalipsę. Czterdzieści i Cztery 1: Tichy, Rafał Manifest neomesjanistyczny. Czterdzieści i Cztery 2: Tichy, Rafał Puste groby historii. Rzeczpospolita, grudnia, s Tichy, Rafał Apokalipsa historii (1). Czterdzieści i Cztery 3: Tomasz z Akwinu, św Złoty łańcuch. Catena aurea. Przeł. L. Szyndler. Poznań: Fundacja św. Benedykta, W drodze. Towiański, Andrzej Przemówienie w katedrze Notre-Dame. W: A. Sikora. Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa: Wiedza Powszechna, s Trentowski, Bronisław Filozofia narodowa a mesjanizm. W: A. Walicki (red.). 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach Warszawa: PWN, s Twardoch, Szczepan Wieczny Grunwald. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Ujejski, Józef Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów: Ossolineum. Fragmenty przedrukowane w: Ujejski 1963: i Ujejski Ujejski, Józef Romantycy. Warszawa: Ujejski, Józef Dzieje polskiego mesjanizmu. Kronos 17: Unamuno, Miguel de Agonia chrystianizmu. Przeł. P. Rak. Kęty: Antyk Marek Derewiecki. Urbanowski, Maciej O Jerzym Braunie. W: J. Braun. Kultura jutra, czyli nowe oświecenie. Warszawa: Fronda, s Voegelin, Eric Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa: Aletheia. Voegelin, Eric Lud Boży. Przeł. M. Umińska. Kraków: Znak. Walicki, Andrzej Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społecznoreligijnej romantyzmu polskiego. Warszawa: PIW. Walicki, Andrzej Między filozofią, religią i polityką. Studia z o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa: PIW. Walicki, Andrzej W krajobrazie polskim trudno mi się umiejscowić. Rozmowa Trzech na jednego Andrzejem Walickim. Zdanie

7 Walicki, Andrzej Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Kraków. Walicki, Andrzej Czy jestem dysydentem. Zdanie 1 2. Walicki, Andrzej Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa: IBL PAN, IFiS PAN. Walicki, Andrzej Między polskim mesjanizmem a misjonizmem. Z Andrzejem Walickim rozmawiają Marek Cichocki i Dariusz Gawin. Teologia Polityczna 4: Walicki, Andrzej Zdesarmatyzować Mickiewicza. Odpowiedź Michałowi Sokulskiemu. Czterdzieści i Cztery 3: Wasilewski, Witold Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku. Warszawa: Neriton. Wąsik, Wiktor Historia filozofii polskiej, t. II. Warszawa. Weber, Max Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo UW. Weigel, George Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Przeł. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska. Kraków: Wydawnictwo Znak. Weigel, George The End and the Beginning: Pope John Paul II The Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy. New York: Doubleday. Wencel, Wojciech. 2010a. De profundis. Warszawa: Fronda. Wencel Wojciech. 2010b. Bal u senatora. teologiapolityczna.pl, 20 sierpnia. Wencel, Wojciech. 2011a. Ość w gardle świata. Nasz Dziennik, 26 stycznia. Wencel, Wojciech. 2011b. Prawda jest gdzie indziej. Rzeczpospolita, 1 sierpnia. Wencel, Wojciech. 2011c. Podziemny wiatr. Pożegnanie z neomesjanizmem. wojciechwencel.blog.pl, 17 sierpnia. Wierzbicki, Alfred Postmoderność, czyli kłopoty z moderną. Ethos Wilczyński, Karol My jesteśmy Kościołem! Jan Paweł II o misji świeckich. Pressje 24: Witkiewicz, Stanisław Ignacy Matka. W: S. I. Witkiewicz. Dramaty, t. II. Warszawa. Witkiewicz, Stanisław Ignacy Wartości formalne dzieł Micińskiego. Wiadomości Literackie 12. Wojtyła, Karol Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca Kraków: Znak. Wojtyła, Karol Renesansowy psałterz. Kraków: Biały Kruk. Zdziechowski, Marian Messyaniści i słowianofile. Kraków. Zdziechowski, Marian Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. II. Warszawa: IFiS PAN. Zdziechowski, Marian W obliczu końca. Ząbki, Warszawa: Apostolicum, Fronda. Ziemkiewicz, Rafał A Polska dumna z wolności. Uważam Rze 28: CIV Encyklika Caritas in veritate Ojca Świętego Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie (2009). CL Postsynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po II Soborze Watykańskim (1988). DI Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000). DV Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum (1965). KKK Katechizm Kościoła katolickiego (1998). LG Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium (1964). RH Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II (1979). SV Encyklika Slavorum apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II w tysięczną rocznicę dzieła ewangelizacji Świętych Cyryla i Metodego (1985). TMA List apostolski Tertio Millennio Adveniente w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000 (1994) Biografia Paweł Armada (1981): doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Tłumacz Leo Straussa (2009), współredaktor książki Modernity and What Has Been Lost (2010). Marcin Baranowski (1988): student geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jacek Bartyzel (1956): teatrolog, historyk myśli politycznej, filozof polityki, polityk, monarchista. Profesor UMK. Autor fundamentalnej monografii kontrrewolucjonizmu Umierać, ale powoli! (2006). Jan Czerniawski (1957): filozof i fizyk, dr hab., wykładowca Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje się filozofią fizyki, logiką filozoficzną i metodologią. Reista. Przemysław Deczyński (1984): absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Janusz Dobieszewski (1955): historyk filozofii, znawca myśli rosyjskiej, profesor UW, autor fundamentalnej monografii Włodzimierz Sołowjow (2002), tłumacz Wykładów o Bogoczłowieczeństwie (Sołowjow 2011). Jerzy Duda Gracz ( ): malarz, rysownik, nauczyciel akademicki. Ukończył Wydział Grafiki filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wykładał w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie i na Uniwersytecie Śląskim. Twórca monumentalnej Golgoty Jasnogórskiej ( ). Sebastian Gałecki (1982): doktor filozofii, zajmuje się etyką, bioetyką i teologią. Jędrzej Grodniewicz (1990): student filozofii i filologii klasycznej w ramach MISH UJ. Interesuje się metafizyką, filozofią średniowieczną i filozofią języka. Jürgen Habermas (1929): niemiecki filozof, socjolog i publicysta, emerytowany profesor frankfurckiego Instytutu Badań Społecznych. Twórca teorii racjonalności komunikacyjnej. Polemista Jacques a Derridy i Josepha Ratzingera. Wojciech Jakóbik (1988): student stosunków międzynarodowych UJ. Redaktor naczelny portalu Europa Bezpieczeństwo Energia, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej. Interesuje się energetyką, relacjami transpacyficznymi i cyberterroryzmem. Marek Kaplita (1990): student filozofii w ramach MISH UJ, członek Collegium Invisibile. Interesuje się fenomenologią i hermeneutyką filozoficzną. W. Julian Korab-Karpowicz (1953): profesor stosunków międzynarodowych i filozofii Anglo-Amerykańskiego Uniwersytetu w Pradze, profesor wizytujący na Stanowym Uniwersytecie Teksasu, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, doktor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ostatnio opublikował Historię filozofii politycznej po polsku i po angielsku (2010a b). Dobrosław Kot (1976): doktor filozofii, pracuje w Katedrze Filozofii UEK, współpracownik Znaku. Ostatnio wydał Podmiotowość i utratę (2009). Angelika Kowalik (1987): studentka administracji UJ, członek Klubu Jagiellońskiego. Wiktoria Kozioł (1989): studentka psychologii i historii sztuki w ramach MISH. Interesuje się neuroestetyką, psychologią twórczości i sztuką. Redaktorka Kunsztu. 336 Pressje 2012, teka

Bibliografia. 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński

Bibliografia. 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński Bibliografia ARENDT, HANNAH 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński i S-ka. 2012. Korzenie totalitaryzmu. Przeł. D. Grinberg, M. Szawiel. Warszawa: Oficyna

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU Wojna Benedykta

TEMAT NUMERU Wojna Benedykta 1 1 SPIS RZECZY 50 16 24 54 62 72 TEMAT NUMERU Wojna Benedykta Rewolucja kulturalna święci triumfy w świecie polityki, filozofii, kultury, prawodawstwa. Marsz przez instytucje zakończy się sukcesem, gdy

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 Poz. 14820-15417 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1981 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA 1974-1980 I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Instytut Wydawniczy. Pax

Instytut Wydawniczy. Pax Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2015 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie W tym roku obchodzimy setn¹ rocznicê urodzin Jana Twardowskiego ksiêdza, który pisa³ wiersze. Wiele s³ów wypowiedziano

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28

R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28 R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28 Poz. 18574-19242 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W ojewó d z k a B iblioteka Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l t u ry w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n a ń 2 0

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH

TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH (w porządku alfabetycznym lub dodatkowo chronologicznym) WZÓR tznr.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo