Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru."

Transkrypt

1 Nic, co ja mogłem robić? To sprawa przeszła odpowiadam. Wyszło zarządzenie od Rady Ministrów, że będziesz oswobodzony. Zwraca się do kaczek-ławników: Kak wy towariszczi protiw ili niet? One chórem: U nas protiw nicziewo nietu. Nu choroszo, tak was oswobadim. Starszina, bieri jewo! Krótki temat, sprawa właściwie dla formalności, dokumenty zostały widocznie przesłane z Moskwy bądź z MWD. Zarządzenia, które dało mi wolność nie widziałem, dopiero później się o nim szczegółowo dowiedziałem. Przypisy: 1. Tytuł, śródtytuły i przypisy pochodzą od redakcji. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru. Aksakov, Ivan Sočineniâ, t. 4. Moskva. Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz (red.) Modernity and What Has Been Lost: Consideration on the Legacy of Leo Strauss. South Bend, Kraków: St. Augustine s Press, Wydawnictwo UJ. Augustyn, św Państwo Boże. Przeł. W. Kubicki. Kęty: Antyk. Babuchowski, Szymon Tren smoleński. Czterdzieści i Cztery 3: 222. Baczyński, Krzysztof Kamil Po stronie nadziei. Wybór wierszy. Warszawa: Świat Książki. Badiou, Alain Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Przeł. P. Mościcki i J. Kutyła. Kraków: Korporacja Ha!art. Balthasar, Hans Urs von Miejsce chrześcijanina w świecie. W: H. Urs von Balthasar, L. Giussani. Miejsce chrześcijanina w świecie. Kraków: WAM, s Barańczak, Stanisław Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych. Wrocław: Ossolineum. Bartnik, Czesław Teologia narodu. Częstochowa. Bartyzel, Jacek Teatr antynomialny Jerzego Brauna na tle estetyki racjonalizmu kreacjonistycznego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXXVII, z. 3: 16. Bartyzel, Jacek Estetyka kreacjonistyczna Jerzego Brauna. Sztuka i Filozofia 6: Bartyzel, Jacek Nie-Boskiej komedii ciąg dalszy. Dramat antynomialny Jerzego Brauna Rewolucja. W: G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej (red.). Zygmunt Krasiński nowe spojrzenia. Toruń: Wydawnictwo UMK, s Bartyzel, Jacek Umierać, ale powoli!. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich Kraków: Arcana. Bartyzel, Jacek. 2007a. Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w tradycyjnym nauczaniu Kościoła. Pro Fide Rege et Lege 59: Bartyzel, Jacek. 2007b. Ostateczny cel ludzkości progresywnie wydedukowany. Rzecz o mesjanizmie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Teologia Polityczna 4: Bartyzel, Jacek Kryzys czy przesilenie? Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świadomości katastroficznej. Pressje 28. Bartula, Piotr Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski redivivus. Kraków: Księgarnia Akademicka. Bartula, Piotr Mowa Augusta Cieszkowskiego w Parlamencie Europejskim AD Arcana 97: Basham, Arthur Llewellyn Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa: PIW. Benedykt XVI Wykład w Ratyzbonie. Pressje 8: Benjamin, Walter Kapitalizm jako religia. Przeł. P. Mościcki. Krytyk Polityczna Berdâev, Nikolaj Aleksej Stepanovič Homâkov. W: N. Berdâev. Aleksej Stepanovič Homâkov. Mirosozercanie Dostoevskogo. Konstantin Leont ev. Sobranie sočinenij, t. 5. Pariž: YMCA-Press. Berman, Harold J Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa: Berman, Marshall Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Kraków: Universitas. Bernacki, Włodzimierz Myśl polityczna I Rzeczpospolitej. Kraków: Arcana. Bettelheim, Bruno Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Przeł. D. Danek. Warszawa: W.A.B. Bielik-Robson, Agata Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Universitas. 324 Pressje 2012, teka

2 Bielik-Robson, Agata. 2010a. Polski triumf Tanatosa. W: S. Sierakowski, A. Szęśniak (red.). Żałoba. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s Bielik-Robson, Agata. 2010b. Tanato-mesjano-faszyzm. O ostatnich odsłonach polskiej symboliki mesjańskiej. W: S. Sierakowski, A. Szęśniak (red.). Żałoba. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s Bierdiajew, Mikołaj Nowe średniowiecze. Przeł. M. Reutt. Komorów: Antyk Marcin Dybowski. Bierdiajew, Mikołaj Rosyjska idea. Przeł. J. C.-S. W. Warszawa: Fronda. Bierdiajew, Mikołaj Dusza rosyjska i polska. Przeł. W. Radolińska. W: A. de Lazari (red.). Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s Bierdiajew, Mikołaj Królestwo Ducha i królestwo Cezara. Przeł. H. Paprocki. Kęty: Antyk. Bloom, Harold Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków: Universitas. Bocheński, Aleksander Dzieje głupoty w Polsce. Warszawa: Świat Książki. Bogatyriew, Piotr i Roman Jakobson Folklor jako swoista forma twórczości. W: P. Bogatyriew. Semiotyka kultury ludowej. Warszawa: PIW Boniecki, Adam Kalendarium życia Karola Wojtyły. Kraków: Wydawnictwo Znak. Bończa-Tomaszewski, Nikodem Wspólnoty sympatii, wspólnoty nienawiści. Czterdzieści i Cztery 1: Bończa-Tomaszewski, Nikodem Postmesjanizm. Najnowsze sposoby prawicowego myślenia. Czterdzieści i Cztery 2: Bończa-Tomaszewski, Nikodem Mesjasz i Kronos. Czterdzieści i Cztery 3: Bończa-Tomaszewski, Nikodem i Marek Horodniczy Błogosławiony dyskomfort. Rozmawia Bartłomiej Radziejewski. Rzeczy Wspólne 1: Braun, Jerzy. 1932a. Hoene-Wroński a Polska współczesna. O nowy ład moralny w świecie cywilizowanym. Warszawa. Braun, Jerzy. 1932b. Dlaczego?. Zet 1. Braun, Jerzy. 1932c. Idea autokreacji u Wrońskiego. Zet 3. Braun, Jerzy. 1932d. Trzecia zasada. Zet 10. Braun, Jerzy. 1932e. Historia i prawo postępu. Zet 12 14, Braun, Jerzy. 1932f. Bywaj Konradzie. Zet 17. Braun, Jerzy. 1932g. Teatr Wyspiańskiego. Zet 18. Braun, Jerzy. 1934a. Romantyzm czy mesjanizm?. Gazeta Literacka 5. Braun, Jerzy. 1934b. Symbolika doktryny mesjanicznej. Gazeta Literacka 8. Braun, Jerzy. 1937a. Kultura polska na bezdrożach. Warszawa. Braun, Jerzy. 1937b. [Od redakcji] Zet 5. Braun, Jerzy. 1937c. Geneza romantyzmu a rozum twórczy. Gazeta Literacka 4. Braun, Jerzy Zagadka dziejowa Polski. Warszawa. Braun, Jerzy Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Londyn: Odnowa. Braun, Jerzy Ekumenizm w uchwałach Soboru i w okresie posoborowym. Londyn: Odnowa. Braun, Jerzy. 1972a. Paolo VI e la riforma morale delia politica. Roma. Braun, Jerzy. 1972b. Filozofia Norwida. Roma Braun, Jerzy The Polish Religious Revival in the Nineteenth Century: The Philosophical Background to Nineteenth-Century Polish Spiritual Life. Przeł. M. J. E. Copson-Niećko, J. Niećko. W: J. Braun (red.). Poland in Christian Civilization. London: Veritas, s Braun, Jerzy Unionizm. Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Braun, Jerzy Kultura jutra, czyli nowe oświecenie. Warszawa: Fronda. Braun, Jerzy Nowy świat kultury. Warszawa: Fronda. Brzozowski, Stanisław Filozofia romantyzmu polskiego. W: S. Brzozowski. Kultura i życie. Warszawa: PIW. Brzozowski, Stanisław Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. Kraków Wrocław: Wydawnictwo Literackie. Burek, Tomasz Niewybaczalne sentymenty. Warszawa: Iskry. Buś, Marek Kultura to prawo narodu do istnienia. Rozmawia Marta Kwaśnicka. Pressje 26 27: Butler, Judith, Jürgen Habermas, Charles Taylor i Cornel West The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press. Celakówna, Rozalia Wyznania z przeżyć wewnętrznych. Kraków: Celakówna, Rozalia Pisma. Kraków: Cichocki, Marek A Solidarność jako Lud Boży. W: M. A. Cichocki. Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. ks. J. Tischnera, s Cichocki, Marek A List do Tomka Merty. W: M. Wysocki, P. Chuchro (red.). Nieodzowność konserwatyzmu. Księga pamięci Tomasza Merty. Warszawa: Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski, s Cichocki, Marek A. i Dariusz Karłowicz Mesjanizm jednostka chorobowa czy wielkie wyzwanie? Teologia Polityczna 4: 5 9. Cieszkowski, August Ojcze nasz, t. I III. Poznań: Fiszer i Majewski. Cieszkowski, August Dzienniki i bruliony. W: A. Walicki (red.). 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach Warszawa: PWN, s Ciżewska, Elżbieta Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Chołoniewski, Antoni Duch dziejów Polski. Warszawa: Ad Astra. Czabanowski, Wojciech i Miron Kwiatkowski Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm. Pressje 22 23: Czabanowski, Wojciech i Michał Zabdyr- -Jamróz Trzy dyskursy sejmujące. W poszukiwaniu polskiego eidosu. Pressje 22 23: Cohn, Norman W pogoni za milenium. Milenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści średniowiecza. Przeł. M. Chojnacki, Kraków: Wydawnictwo UJ. Debord, Guy Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Przeł. M. Kwaterko. Warszawa: PIW. Dmowski, Roman Rosja, Niemcy i kwestia polska. Lwów. Dobieszewski, Janusz Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej. Warszawa: Scholar. Dopart, Bogusław Zawsze czeka nas nowy romantyzm. Rozmawia Marta Kwaśnicka. Czterdzieści i Cztery 2: Dostojewski, Fiodor Bracia Karamazow, t. I. Przeł. A. Wat. London: Puls. Duda, Sebastian Polski mesjanizm i nowa lewica. W: S. Sierakowski, A. Szęśniak (red.). Żałoba. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s Dunajewski, Antoni Naród, ojczyzna, społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida, Lublin: Norbertinum. Dzieduszycki, Wojciech Messyanizm polski a prawda dziejów. Kraków. Ekes, Janusz Złota demokracja. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. Ekes, Janusz (red.) Dziedzictwo pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy. Nowy Sącz: Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Euben, Roxanne L Mappling Modernities Islamic and Western. W: F. Dallmayr

3 (red.). Border Crossing: Toward a Comparative Political Theory. Lanham. Evans-Pritchard, Edward Czary, wyrocznie i magia u Azande. Przeł. S. Szymański. Warszawa: PIW. Evdokimov, Paul Kobieta i zbawienie świata. Przeł. E. Wolicka. Poznań: W drodze. Evlampiev, Igor Istoriâ russkoj metafiziki v XIX-XX vekah. Russkaâ filosofiâ v posikah Absolûta, t. I-II. Sankt-Peterburg: Aletejâ. Fedorov, Nikolaj Filosofiâ obŝego dela, t. II. Moskva: AST. Feuerbach, Ludwig O istocie chrześcijaństwa. Przeł. A. Landman. Warszawa: Florenski, Paweł Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma. Przeł. T. Obolevitch, P. Rojek, B. Strachowski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. Florenski, Paweł Obrona geocentryzmu. Przeł. P. Rojek. Pressje 26 27: Foucault, Michel Lecture Two: 14 January W: C. Gordon (red.). Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings New York. Foucault, Michael Filozofia, historia, polityka. Przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński. Warszawa: Frankl, Victor Homo Patiens. Przeł. Z. Jaroszewski, R. Czernecki. Warszawa: PAX. Freud, Sigmund Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa: KR. Gabryl, Franciszek Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. I. Warszawa: Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. Gabryl, Franciszek Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. II. Warszawa: Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. Gałecki, Sebastian (Czterdzieści i) cztery mesjanizmy. Pressje 28. Gasimow, Zaur Bolesna strata dla Kaukazu. Pressje 22 23: 85. Gawecki, Bolesław Polish Philosophy in the Nineteenth Century. Przeł. M. Montgomery. W: J. Braun (red.). Poland in Christian Civilization. London: Veritas, s Gawin, Dariusz Solidarność republikańska rewolucja Polaków. W: D. Gawin (red.). Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo Solidarności po dwudziestu latach. Warszawa: IFiS PAN, s Gec, Fajvel Ob otnošenii Vl. Solov eva k evrejskomu voprosu. Moskva. Geertz, Clifford Po rewolucji. Los nacjonalizmu w nowo powstałych państwach. W: C. Geertz. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Przeł. M. M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Goethe, Johann Wolfgang Faust. Tragedia. Przeł. A. Pomorski. Warszawa: Świat Książki. Gombrowicz, Witold Dziennik, t. I. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Górny, Grzegorz Tam, gdzie Bóg ma jeszcze swoją Ojczyznę. Arcana 15. Górski, Artur Ku czemu Polska szła. Warszawa: Fronda. Grondin, Jean Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Przeł. L. Łysień. Kraków: Grzegorz z Nyssy O stworzeniu człowieka. Przeł. M. Przyszychowska. Kraków: Grzegorz z Sanoka [wł. Jerzy Braun]. [1943]. Światopoglądowe podstawy unionizmu. [Warszawa]. Habermas, Jürgen Teoria i praktyka. Przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski. Warszawa: PIW. Habermas, Jürgen Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków: Universitas. Habermas, Jürgen. 2009a. Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main. Habermas, Jürgen. 2009b. Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej. Przeł. A. Romaniuk. Warszawa: Habermas, Jürgen Świadomość tego, co zostało utracone. Przeł. W. J. Korab- -Karpowicz. Pressje 28. Habermas, Jürgen i Joseph Ratzinger Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion. Freiburg im Breisgau. Hardt Michael, Negri, Antonio Rzeczpospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Przeł. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Ha!art (w druku). Heidegger, Martin Nietzsche, t. I. Przeł. A. Gniazdowski i inni. Warszawa: Heidegger, Martin Czym jest metafizyka? Wprowadzenie. Przeł. K. Wolicki. W: M. Heidegger. Znaki drogi. Warszawa: Spacja. Held, Klaus Mądry obywatel u Machiavellego. W: B. Markiewicz (red.). Obywatel, odrodzenie pojęcia. Warszawa: IFiS PAN. Hobbes, Thomas Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa: Aletheia. Hobsbawm, Eric Wprowadzenie. Wynajdowanie tradycji. W: E. Hobsbawm, T. Tanger (red.). Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo UJ. Horkheimer, Max i Theodor W. Adorno Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Horodyski, Władysław Bronisław Trentowski ( ). Kraków. Horubała, Andrzej Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa: Fronda, Narodowe Centrum Kultury. Iwanow, Wiaczesław Polski mesjanizm jako siła żywa. Przeł. A. Dudek. W: A. de Lazari (red.). Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s J. Ł. [właśc. Józef Łobodowski] Ostatni mesjanista. Wiadomości (Londyn), października. Jan Paweł II Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Znak. Jan Paweł II Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Znak. Janion, Maria Koniec paradygmatu. W: M. Janion. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa: Sic!, s Jankowski, Augustyn Królestwo Boże w przypowieściach. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Jaspers, Karl O źródle i celu historii. Przeł. J. Marzęcki. Kęty: Antyk. Jelonek, Tomasz Mesjanizm. Kraków: Petrus. Juliana z Norwich Objawienia Bożej miłości. Poznań: W drodze. Kajsiewicz, Hieronim Pisma, t. I III. Berlin Kraków. Kajsiewicz, Hieronim Kazanie o postępie religijnym. W: A. Walicki (red.). 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach Warszawa: PWN, s Kant, Immanuel Krytyka czystego rozumu. Przeł. R. Ingarden. Warszawa: Karłowicz, Dariusz Solidarność jako Kościół. W: D. Karłowicz. Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, s Karpiński, Wojciech Marian Zdziechowski. Znak 3. Kaznowski, Piotr Rafała Tichego apokalipsa apokalipsy. Rebelya.pl, 1 lutego. Kerr, Fergus Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej. Przeł. A. Wojtasik. Kraków: Kieżun, Piotr Nauczyciel samodzielnego myślenia. W: M. Wysocki, P. Chuchro (red.). Nieodzowność konserwatyzmu. Księga pamięci Tomasza Merty. Warszawa: Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski, s Kita, Marek Klucz do żywych przekonań. Chrystologia filozoficzna Włodzimierza

4 Sołowjowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kleczka, Karol Polak-katolik czy katolik-polak? Pressje 22 23: Kniotek, Florian, Zenon Modzelewski i Danuta Szumska Prymas Tysiąclecia. Paris: Editiones du dialoge. Kochowski, Wespazjan Psalmodia polska. Kraków: Universitas. Koehler, Krzysztof Nie jesteśmy sami. Fronda 6: Koehler, Krzysztof Słuchaj mię, Sauromatha. Antologia poezji sarmackiej. Kraków: Arcana. Koehler, Krzysztof Mesjanizm sarmacki wobec polskiego mesjanizmu romantycznego. Próba charakterystyki zjawiska. Teologia Polityczna 4: Koehler, Krzysztof Od morza do morza. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010a. Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty: Marek Derewiecki. Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010b. A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke. New York. Korab-Karpowicz, W. Julian Nieświadomość tego, co zostało utracone. Polemika z Heideggerem. Pressje 28. Kot, Dobrosław Podmiotowość i utrata. Kraków: Instytut Myśli ks. Józefa Tischnera. Kowalska, Faustyna Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów. (Numery w przypisach oznaczają paragrafy tekstu). Kozłowski, Sławomir The Mystical Messianism od Mickiewicz and Towiański and the Philosophical Messianism od Hoene-Wroński. Przeł. M. J. E. Copson-Niećko, J. Niećko. W: J. Braun (red.). Poland in Christian Civilization. London: Veritas, s Krasicki, Jan Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Krasiński, Zygmunt Dzieła literackie, t. I-III. Warszawa: PIW. Krasiński, Zygmunt Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, t. I. Warszawa: PIW. Krasiński, Zygmunt O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów. W: Z. Krasiński. Pisma filozoficzne i polityczne. Warszawa: Czytelnik, s Krasnodębski, Zdzisław Demokracja peryferii. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Krasnodębski, Zdzisław Teologia polityczna Adama Mickiewicza. Przeł. M. Bucholz. Teologia Polityczna 4: Król, Marcin Romantyzm. Piekło i niebo Polaków. Warszawa: Res Publica. Kwaśnicka, Marta Wtórna kolonizacja. Rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny. Kwaśnicka, Marta Skąpstwo krwi. Męczeństwo u Cypriana Kamila Norwida. Pressje 28. Latour, Bruno Nigdy nie byliśmy nowocześni. Przeł. M. Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa. Lecomte, Bernard Pasterz. Kraków: Znak. Legutko, Ryszard Esej o duszy polskiej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. Leszkiewicz, Adam Zstąpmy do głębi. O Podziemnych motylach i De profundis Wojciecha Wencla. Pressje 22 23: Lewis, Clive Staples Historycyzm. W: C. S. Lewis. Ziarna paproci i słonie. Przeł. Z. Sroczyńska. Warszawa: PAX, s Locke, John List o tolerancji. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa: Lohfink, Gerhard Czy Jezus głosił utopię?. Przeł. E. Pieciul-Karmińska. Poznań: W drodze. Łętocha, Rafał Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna. Kraków: Nomos. Łętocha, Rafał O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego. Kraków: Libron. Łętocha, Rafał Mesjanizm, neomesjanizm, apokaliptyzm. Pressje 28. Łuczewski, Michał Do diabła z mesjaszem! Teologia polityczna polskiej transformacji. Czterdzieści i Cztery 1: Łuczewski, Michał Gdy demony śpią, budzi się rozum, Czterdzieści i Cztery 2: Łuczewski, Michał Pan i Ożywiciel Solidarności. Anatomia odgórnej rewolucji. Pressje 21: Łuczewski, Michał. 2011a. Mesjanizm dla mas. Szaleństwo Jana Pawła II. Pressje 24: Łuczewski, Michał. 2011b. Wszyscy jesteśmy Ryszardem C.. Czterdzieści i Cztery 3: Łuczewski, Michał. 2011c. Solidarność: socjalizm z boską twarzą. W: J. Kloczkowski (red.). Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje. Kraków: Ośreodem Myśli Politycznej, s Maistre, Joseph de Wieczory petersburskie o doczesnym panowaniu Opatrzności. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Makowski, Marcin Łukasz Społeczne panowanie Jezusa Chrystusa. Soteriologia polityczna Marcela Lefebvre a. Hybris 13: Man, Paul de Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria. Marks, Karol Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. Przeł. L. Kołakowski W: K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. I. Warszawa: Książka i Wiedza. Marks, Karol Rękopisy ekonomicznofilozoficzne z 1844 r. Przeł. K. Jażdżewski W: K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. I. Warszawa: Książka i Wiedza. Marks, Karol Kapitał. t. I W: K. Marks, F. Engels. Dzieła, t. XXIII. Warszawa: Książka i Wiedza. Marks, Karol i Fryderyk Engels Manifest komunistyczny. Warszawa: Książka i Wiedza. Martini C.M Dawid. Grzesznik i człowiek wiary. Przeł. J. Oleksy. Kraków: Mazur, Krzysztof. 2010a. Aideologia Solidarności, Pressje 21: Mazur, Krzysztof. 2010b. Polska ejdetyczna. Pressje 22 23: Mazur, Krzysztof Zabiliśmy proroka. Jak odrzuciliśmy nauczanie Jana Pawła II. Pressje 24: Mazur, Krzysztof Jerzy Braun i mesjanizm Jana Pawła II. Zapomniane inspiracje myśli papieża. Pressje 28. Memches, Filip O Polsce po Polsce. Dyskutują Alexandre Kojéve, Carl Schmitt, Leo Strauss i Władimir Sołowjow. Czterdzieści i Cztery 1: Memches, Filip Wszyscy głosujemy na Lindbergha (list do Philipa Rotha). Czterdzieści i Cztery 2: Memches, Filip. 2011a. Smoleńsk pogrąża Polskę. Rzeczpospolita, 24 lipca. Memches, Filip. 2011b. Przeciw fałszywemu mesjanizmowi. Rzeczpospolita, 5 sierpnia. Memches, Filip. 2011c. Rock (neo)mesjanistyczny między prawicową warszawką a paryskim brukiem. Czterdzieści i Cztery 3: Merta, Tomasz Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane. Warszawa: Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski. Meyendorff, John Teologia bizantyjska. Historia i doktryna. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa: Pax. Michalski, Cezary Sushi-mesjanizm. krytykapolityczna.pl, 20 kwietnia. Mickiewicz, Adam Dzieła, t. I XVI. Warszawa: Czytelnik

5 Milbank, John Program Radykalnej Ortodoksji. Przeł. S. Duda. Krytyka Polityczna 14: Miłosz, Czesław Wiersze wszystkie. Kraków: Znak. Misiewicz, Roman. 2011a. Wiersze smoleńskie. Arcana 98 99: Misiewicz, Roman. 2011b. Poezja nic nie może. Uważam Rze 31: Morawski SJ, Marian Włodzimierz Sołowjow. W: W. Sołowjow. Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Fronda, s Mrówczyński-Van Allen, Artur Rosyjscy myśliciele i Europa dziś. Przeł. A. Kędzior. Pressje 26 27: Napiwodzki OP, Piotr Bliżej, niż się wydaje. O końcu świata, milenaryzmie i chrześcijańskiej nadziei. Poznań: W drodze. Nietzsche, Friedrich Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. Berent, Warszawa: BIS. Norwid, Cyprian Kamil Pisma wszystkie, t. I XI. Warszawa: PIW. Ogrodziński, Piotr Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN. Oliver, Simon Krótki kurs radykalnej ortodoksji. Przeł. K. Kleczka. Znak 7 8: Ortega y Gasset, José Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa: Orzechowski, Stanisław Quincunx. W: S. Orzechowski. Wybór pism. Wrocław: Ossolineum, s Otorowski, Michał Antoni Bukaty mesjanista par excellence. Kronos 13: Iustitia et Pax Kompendium nauki społecznej Kościoła. Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. Pietras SJ, Henryk Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków. Kraków: Polak, Grzegorz Wielka Encyklopedia Jana Pawła II. Warszawa: Edipresse Polska. Popper, Karl Raimund Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I. Przeł. H. Krahelska. Warszawa. Pospiszyl, Michał Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chrześcijaństwie, ale baliście się zapytać Žižka. Pressje 25: Poulet, Georges Myśl nieokreślona. Przeł. T. Swoboda. Warszawa: KR. Przebinda, Grzegorz Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Kraków: Arka. Przybylska, Agata Światła przedmiotów mistyka poezji młodzieńczej Karola Wojtyły. Arcana 15. Przychodzeń, Marek Polskie pojęcie wolności. Pressje 22 23: Radziejewski, Bartłomiej Sarmacja niedokończona przygoda. O potrzebie republikańskiej rekonstytucji polskości. Fronda 51. Radziejewski, Bartłomiej Na progu republikańskiego odrodzenia. Rzeczy Wspólne 1: Ratzinger, Joseph Śmierć i życie wieczne. Przeł. M. Węcławski. Warszawa: Pax. Reder, Michael i Josef Schmidt (red.) Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Ricoeur, Paul O sobie samym jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Warszawa: Rodrigo Pereira, Samuel Metafizyka i odpowiedzialność. Rzeczpospolita, 4 sierpnia. Rojek, Paweł Sołowjow i tajemnica zła. Rec. Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa. Przegląd Filozoficzny 54: Rojek, Paweł Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR I NSZZ Solidarność w 1981 roku. Kraków: Nomos. Rojek, Paweł Towards a Logic of Negative Theology. W: A. Schumann (red.). Logic in Religious Discourse. Hausenstamm: Ontos Verlag, s Rojek, Paweł. 2011a. Pokolenie kapłanów, proroków i królów? Mesjańska antropologia Jana Pawła II. Pressje 24: Rojek, Paweł. 2011b. Zemsta Papieża. Program religijnej rekonkwisty Europy. Pressje 26 27: Rojek, Paweł. 2011c. Rec. P. Sikora, Logos niepojęty. Pressje 26 27: Rojek, Paweł. 2012a. Mesjanizm integralny. Pressje 28. Rojek, Paweł. 2012b. Mesjańska teologia polityczna Włodzimierza Sołowjowa. Pressje 28. Rokita, Jan Lud zdecydował.,,tygodnik Powszechny, 25 kwietnia. Rorty, Richard Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popowski. Warszawa: W.A.B. Rosiek, Stanisław Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria. Rutkowska, Izabela Kara i oczyszczenie. Geneza II wojny światowej w wizjach polskich mistyków katolickich. Studium kreacji językowej. Czterdzieści i Cztery 3: Rutkowski, Krzysztof Mistrz. Widowisko. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Rutkowski, Krzysztof Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Rymkiewicz, Jarosław Marek Julisz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa: Czytelnik. Rymkiewicz, Jarosław Marek Słowacki. Encyklopedia. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek Wieszanie. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek Kinderszenen. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek. 2010a. Samuel Zborowski. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek. 2010b. Wiersze polityczne. Warszawa: Sic! Rymkiewicz, Jarosław Marek, Dorota Siwicka, Alina Witkowska i Marta Zielińska Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa: Bertelsmann Media. Said, Edward Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka. Salij, Jacek Biblijna idea męczeństwa w III części Dziadów. W: J. Salij. Rozpacz pokonana. Poznań: W drodze, s Salij, Jacek Złe i dobre strony polskiego mesjanizmu. W: A. Rzegocki (red.). Narody i historia. Kraków: OMP, Księgarnia Akademicka, s Salij, Jacek Problem męczeństwa u Norwida. Studia Norwidiana 19: Salij, Jacek Mentalność niewolnicza jako problem narodowy. W: J. Kopciński (red.). Norwid bezdomny. Warszawa, s Schaetzel, Tadeusz Racja stanu Polski na Wschodzie. Pressje 22 23: Schönborn OP, Christoph Przebóstwienie. Życie i śmierć. Przeł. W. Szymona OP. Poznań: W drodze. Shakespeare, William Burza. Przeł. S. Barańczak. Poznań: W drodze. Sikora, Adam Antypody romantycznego mesjanizmu filozofia absolutna Hoene-Wrońskiego i mistyka Towiańskiego. W: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I. Warszawa: Sikora, Adam Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa: Wiedza Powszechna. Sikora, Piotr. 2010a. Logos niepojęty. Teza: Jezus Chrystus jako pełnia objawienia w perspektywie teologii apofatycznej. Analiza filozoficzna. Kraków: Universitas. Sikora, Piotr. 2010b. Atheism, Agnosticism, and Apophatic Theism. Polish Journal of Philosophy 4, nr 1: Skrzypczak, Robert Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Skrzypulec, Błażej Polskość jako emancypacja. Pressje 22 23:

6 Słowacki, Juliusz Dzieła, t. I XIV. Wrocław: Ossolineum. Sokulski, Michał Uwolnić Mickiewicza. Z Walickim i choćby mimo Walickiego. Czterdzieści i Cztery 3: Solov ev, Sergej Istoriâ padeniâ Polši. W: S. M. Solov ev. Izbrannye proizvedeniâ, t. II. Rostov-na-Donu, s Soloviev, Vladimir La Russie et l Église Universelle. Paris: Albert Savine. Solov ev, Vladimir. 1989a. Zabytoe pis mo Vladimira Solov eva. Novyj Žurnal 174: Solov ev, Vladimir. 1989b. Pis mo v redakciû žurnala Przegląd Polski. Przeł. G. A. Raškovskij. W: V. S. Solov ev. Sočineniâ v dvuh tomah, t. II. Čteniâ o bogočelovečectve. Filosofskaâ publicistika. Moskva: Pravda, s Sołowjow, Włodzimierz. 1988a. Krótka opowieść o Antychryście. W: W. Sołowjow. Wybór pism, t. II. Przeł. J. Zychowicz. Poznań: W drodze, s Sołowjow, Włodzimierz. 1988b. Mickiewicz. W: W. Sołowjow. Wybór pism, t. III. Przeł. J. Zychowicz. Poznań: W drodze, s Sołowjow, Włodzimierz Rosyjska idea. Przeł. L. Kiejzik. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sołowjow, Włodzimierz. 2007a. Idea rosyjska. Przeł. F. Memches. W: W. Sołowjow. Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Fronda, s Sołowjow, Włodzimierz. 2007b. Rosja i Europa. W: W. Sołowjow. Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Fronda. Sołowjow, Włodzimierz Uzasadnienie dobra. Przeł. P. Rojek, M. Kita, K. Janowska, L. Augustyn. Kraków: Wydawnictwo UJ. Sołowjow, Włodzimierz Wykłady o Bogoczłowieczeństwie. Przeł. J. Dobieszewski, Warszawa: Wydawnictwo UW. Sołowjow, Włodzimierz Bóg może obejść się bez Rosji. List do redakcji Przeglądu Polskiego. Przeł. E. Leszkiewicz. Pressje 28. Sosnowski, Jerzy Eschatologia i polityka. Czterdzieści i Cztery 2: Sowa, Jan Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas. Spengler, Oswald Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa: KR. Staniłko, Jan Filip Dlaczego Polska potrzebuje neosarmackiego republikanizmu? Arcana Stawrowski, Zbigniew Solidarność znaczy więź. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera. Stefanowska, Zofia Historia i profecja. Studium o Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Stępień, Jerzy Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania majątku Cieszkowskiego w Wierzenicy. W: A. Kurowski, E. J. Buczyński (red.). Duch wielki serce złote. August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuścizna. Swarzędz. Stomma, Stanisław Maksymalne i minimalne tendencje społeczne katolików. W: M. Bardel (red.). Ku jedności świata. Wybór artykułów z miesięcznika Znak w 60. rocznicę powstania pisma. Kraków: Znak, s Strauss, Leo O tyranii. Zawiera korespondencję Strauss Kojève. Przeł. P. Armada, A. Górnisiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ. Strémooukhoff, Dimitri Vladimir Soloviev and His Messianic Work. Belmont: Nordland Publishing Company. Swinburne, Richard God as the Simplest Explanation of the Universe. European Journal for Philosophy of Religion 2, nr 1: Szczepanowski, Stanisław Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych. W: S. Szczepanowski. Idea polska. Wybór pism. Warszawa: PIW. Szlachta, Bogdan Ład, Kościół, naród. Kraków: Aureus. Szlachta, Bogdan Kilka uwag o stosunku polskich konserwatystów do dziedzictwa romantycznego. W: A. Rzegocki (red.). Narody i historia. Kraków: OMP, Księgarnia Akademicka, s Szostakiewicz, Sonia [właśc. Grzegorz Górny] Pijak i strażnik. Fronda 6: Szostkiewicz, Adam Więcej Piusa, mniej Jana Pawła. Polityka 8. Szostkiewicz, Adam Budzenie mesjasza. Polityka, 10 września. Szułdrzyński, Michał Polityka zamiast mistyki. Rzeczpospolita, 2 sierpnia. Szymanis, Eligiusz Chrystus czy Winkelried? Rozmawia Marta Kwaśnicka. Czterdzieści i Cztery 2: Szymborska, Wisława Wiersze wybrane. Kraków: a5. Świetlicki, Marcin Wiersze. Kraków: EMG. Taborski, Bolesław Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. Lublin: Wydawnictwo KUL. Tarnowski, Stanisław Wykład idei i powołania Rosyi (Vladimir Soloviev. La Russie et l Église Universelle. Paris. Albert Savine éditeur. 1889). Przegląd Polski 94: Tarnowski, Stanisław Głos sumienia z Rosji. Pressje 28. Taylor, Charles Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński i inni. Warszawa: Terlikowski, Tomasz P Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Terlikowski, Tomasz P Szukając sensu w tym, co wydaje się bezsensowne. Fronda 55: Tichy, Rafał Naród trochę wybrany. O perypetiach mesjanizmu polskiego. Fronda 6: Tichy, Rafał Czas na apokalipsę. Czterdzieści i Cztery 1: Tichy, Rafał Manifest neomesjanistyczny. Czterdzieści i Cztery 2: Tichy, Rafał Puste groby historii. Rzeczpospolita, grudnia, s Tichy, Rafał Apokalipsa historii (1). Czterdzieści i Cztery 3: Tomasz z Akwinu, św Złoty łańcuch. Catena aurea. Przeł. L. Szyndler. Poznań: Fundacja św. Benedykta, W drodze. Towiański, Andrzej Przemówienie w katedrze Notre-Dame. W: A. Sikora. Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa: Wiedza Powszechna, s Trentowski, Bronisław Filozofia narodowa a mesjanizm. W: A. Walicki (red.). 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach Warszawa: PWN, s Twardoch, Szczepan Wieczny Grunwald. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Ujejski, Józef Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów: Ossolineum. Fragmenty przedrukowane w: Ujejski 1963: i Ujejski Ujejski, Józef Romantycy. Warszawa: Ujejski, Józef Dzieje polskiego mesjanizmu. Kronos 17: Unamuno, Miguel de Agonia chrystianizmu. Przeł. P. Rak. Kęty: Antyk Marek Derewiecki. Urbanowski, Maciej O Jerzym Braunie. W: J. Braun. Kultura jutra, czyli nowe oświecenie. Warszawa: Fronda, s Voegelin, Eric Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa: Aletheia. Voegelin, Eric Lud Boży. Przeł. M. Umińska. Kraków: Znak. Walicki, Andrzej Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społecznoreligijnej romantyzmu polskiego. Warszawa: PIW. Walicki, Andrzej Między filozofią, religią i polityką. Studia z o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa: PIW. Walicki, Andrzej W krajobrazie polskim trudno mi się umiejscowić. Rozmowa Trzech na jednego Andrzejem Walickim. Zdanie

7 Walicki, Andrzej Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Kraków. Walicki, Andrzej Czy jestem dysydentem. Zdanie 1 2. Walicki, Andrzej Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa: IBL PAN, IFiS PAN. Walicki, Andrzej Między polskim mesjanizmem a misjonizmem. Z Andrzejem Walickim rozmawiają Marek Cichocki i Dariusz Gawin. Teologia Polityczna 4: Walicki, Andrzej Zdesarmatyzować Mickiewicza. Odpowiedź Michałowi Sokulskiemu. Czterdzieści i Cztery 3: Wasilewski, Witold Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku. Warszawa: Neriton. Wąsik, Wiktor Historia filozofii polskiej, t. II. Warszawa. Weber, Max Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo UW. Weigel, George Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Przeł. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska. Kraków: Wydawnictwo Znak. Weigel, George The End and the Beginning: Pope John Paul II The Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy. New York: Doubleday. Wencel, Wojciech. 2010a. De profundis. Warszawa: Fronda. Wencel Wojciech. 2010b. Bal u senatora. teologiapolityczna.pl, 20 sierpnia. Wencel, Wojciech. 2011a. Ość w gardle świata. Nasz Dziennik, 26 stycznia. Wencel, Wojciech. 2011b. Prawda jest gdzie indziej. Rzeczpospolita, 1 sierpnia. Wencel, Wojciech. 2011c. Podziemny wiatr. Pożegnanie z neomesjanizmem. wojciechwencel.blog.pl, 17 sierpnia. Wierzbicki, Alfred Postmoderność, czyli kłopoty z moderną. Ethos Wilczyński, Karol My jesteśmy Kościołem! Jan Paweł II o misji świeckich. Pressje 24: Witkiewicz, Stanisław Ignacy Matka. W: S. I. Witkiewicz. Dramaty, t. II. Warszawa. Witkiewicz, Stanisław Ignacy Wartości formalne dzieł Micińskiego. Wiadomości Literackie 12. Wojtyła, Karol Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca Kraków: Znak. Wojtyła, Karol Renesansowy psałterz. Kraków: Biały Kruk. Zdziechowski, Marian Messyaniści i słowianofile. Kraków. Zdziechowski, Marian Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. II. Warszawa: IFiS PAN. Zdziechowski, Marian W obliczu końca. Ząbki, Warszawa: Apostolicum, Fronda. Ziemkiewicz, Rafał A Polska dumna z wolności. Uważam Rze 28: CIV Encyklika Caritas in veritate Ojca Świętego Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie (2009). CL Postsynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po II Soborze Watykańskim (1988). DI Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000). DV Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum (1965). KKK Katechizm Kościoła katolickiego (1998). LG Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium (1964). RH Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II (1979). SV Encyklika Slavorum apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II w tysięczną rocznicę dzieła ewangelizacji Świętych Cyryla i Metodego (1985). TMA List apostolski Tertio Millennio Adveniente w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000 (1994) Biografia Paweł Armada (1981): doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Tłumacz Leo Straussa (2009), współredaktor książki Modernity and What Has Been Lost (2010). Marcin Baranowski (1988): student geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jacek Bartyzel (1956): teatrolog, historyk myśli politycznej, filozof polityki, polityk, monarchista. Profesor UMK. Autor fundamentalnej monografii kontrrewolucjonizmu Umierać, ale powoli! (2006). Jan Czerniawski (1957): filozof i fizyk, dr hab., wykładowca Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje się filozofią fizyki, logiką filozoficzną i metodologią. Reista. Przemysław Deczyński (1984): absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Janusz Dobieszewski (1955): historyk filozofii, znawca myśli rosyjskiej, profesor UW, autor fundamentalnej monografii Włodzimierz Sołowjow (2002), tłumacz Wykładów o Bogoczłowieczeństwie (Sołowjow 2011). Jerzy Duda Gracz ( ): malarz, rysownik, nauczyciel akademicki. Ukończył Wydział Grafiki filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wykładał w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie i na Uniwersytecie Śląskim. Twórca monumentalnej Golgoty Jasnogórskiej ( ). Sebastian Gałecki (1982): doktor filozofii, zajmuje się etyką, bioetyką i teologią. Jędrzej Grodniewicz (1990): student filozofii i filologii klasycznej w ramach MISH UJ. Interesuje się metafizyką, filozofią średniowieczną i filozofią języka. Jürgen Habermas (1929): niemiecki filozof, socjolog i publicysta, emerytowany profesor frankfurckiego Instytutu Badań Społecznych. Twórca teorii racjonalności komunikacyjnej. Polemista Jacques a Derridy i Josepha Ratzingera. Wojciech Jakóbik (1988): student stosunków międzynarodowych UJ. Redaktor naczelny portalu Europa Bezpieczeństwo Energia, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej. Interesuje się energetyką, relacjami transpacyficznymi i cyberterroryzmem. Marek Kaplita (1990): student filozofii w ramach MISH UJ, członek Collegium Invisibile. Interesuje się fenomenologią i hermeneutyką filozoficzną. W. Julian Korab-Karpowicz (1953): profesor stosunków międzynarodowych i filozofii Anglo-Amerykańskiego Uniwersytetu w Pradze, profesor wizytujący na Stanowym Uniwersytecie Teksasu, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, doktor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ostatnio opublikował Historię filozofii politycznej po polsku i po angielsku (2010a b). Dobrosław Kot (1976): doktor filozofii, pracuje w Katedrze Filozofii UEK, współpracownik Znaku. Ostatnio wydał Podmiotowość i utratę (2009). Angelika Kowalik (1987): studentka administracji UJ, członek Klubu Jagiellońskiego. Wiktoria Kozioł (1989): studentka psychologii i historii sztuki w ramach MISH. Interesuje się neuroestetyką, psychologią twórczości i sztuką. Redaktorka Kunsztu. 336 Pressje 2012, teka

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta jest naszym programem społecznym! To porywające hasło

Trójca Święta jest naszym programem społecznym! To porywające hasło PRESSJA REDAKCJI Program ekonomii trynitarnej Trójca Święta jest naszym programem społecznym! To porywające hasło pochodzi od dziewiętnastowiecznego rosyjskiego filozofa Mikołaja Fiodorowa, ekscentrycznego

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Biografia. Gilbert Keith Chesterton 1874-1936; pisarz, felietonista, konwertyta. Wielki miłośnik Polski. Sługa Boży.

Biografia. Gilbert Keith Chesterton 1874-1936; pisarz, felietonista, konwertyta. Wielki miłośnik Polski. Sługa Boży. Biografia Dominika Bobulska 1988; absolwentka grafiki krakowskiej ASP, dyplom w Pracowni Rysunku z aneksem w Pracowni Obrazowania Cyfrowego. Zajmuje się rysunkiem, grafiką i projektowaniem graficznym.

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

BERNARD SESBOÜÉ SŁOWO ZBAWIENIA SPIS TREŚCI

BERNARD SESBOÜÉ SŁOWO ZBAWIENIA SPIS TREŚCI BERNARD SESBOÜÉ SŁOWO ZBAWIENIA SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Prezentacja (B. Sesboüé SJ) FAZA PIERWSZA. OD POCZĄTKÓW DO SOBORU TRYDENCKIEGO. APOLOGIA WIARY I METODA DYSKURSU DOGMATYCZNEGO (B. Sesboüé SJ)

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Ks. dr Jacek Czaplicki KS-4 Wychowanie ku wartościom - szanse i zagrożenia" 1 G. C. Berkouwer konstatuje: "Dziś bardziej niż kiedykolwiek, pytanie

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologiii LIPIEC 2012

Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologiii LIPIEC 2012 Allen, David (1945- ). Życie i praca :jak znaleźć czas na wszystko Sopot :GWP,2012. SYGNATURA : 77353 Białecki, Ireneusz Red. Potwierdzanie kwalifikacji :pytania o model egzaminu zawodowego / red. nauk.

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE POLISH HANDBALL FEDERATION 00-349 Warszawa ul. Tamka 3 tel. + 48 22 892-90-12/13; fax: + 48 22 892-90-11; www.zprp.pl Akredytacje finał Pucharu Polski męŝczyzn: Vive Kielce

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010)

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) Puls życia 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 1. Biologia Podręcznik do biologii dla gimnazjum Marian

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY rok szkolny 2014 / 2015 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12.

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. W JĘZYKU POLSKIM BALUCH Jacek, Wstęp. W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. BARAN Bogdan, Jana Patočki Eseje heretyckie. W: Znak nr 7, Kraków 1984, s. 984-989. BĘBEN

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Skazani na samotność i samotni z wyboru

Skazani na samotność i samotni z wyboru Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Skazani na samotność i samotni z wyboru zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach) Wybór

Bardziej szczegółowo

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s.

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s. R O K 2009 - R O K IE M JU L IU SZ A SŁ O W A CK IE G O 200. R O CZ N ICA U R O D Z IN PO E T Y BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ZWARTYCH UTWORÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO, DZIEŁ KRYTYCZNYCH ORAZ BIOGRAFII OPRACOWANA

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

NABÓR 2014 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015)

NABÓR 2014 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015) ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015) kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL 1. O Filozofia ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII E 3 2. O Socjologia E 3 3. K Media w nauczaniu Kościoła

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Podręcznik Lp. Przedmiot Klasa Klasa Zawód Tytuł programu nauczania Wydawnictwo Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia MEN/Rok dopuszczenia Język polski

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Forum "Europa z widokiem na przyszłość" Międzynarodowe forum Europa z Widokiem na Przyszłość zgromadzi w ECS szerokie grono ekspertów od spraw europejskich dziennikarzy, publicystów, polityków, dyplomatów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3 Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013 Lubiń, dnia 10 czerwca 2012r. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBINIU Numer w szkolnym zestawie programów nauczania 1/I Edukacja I ETAP EDUKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ (ROK AKADEMICKI 2013/14)

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ (ROK AKADEMICKI 2013/14) TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ (ROK AKADEMICKI 2013/14) Ks. prof. dr hab. Stanisław ARASZCZUK III-IV rok studiów doktoranckich Termin: 10 czerwca, godz. 11.00 Miejsce: gabinet prorektorów

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 Przedmiot Autor Tytuł Uwagi biologia chemia edukacja dla bezpieczeństwa fizyka geografia historia informatyka Język angielski język niemiecki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Klasa Przedmiot Nr (jeśli pochodzi z wykazu MEN) Data Tytuł i autor podręcznika Wydawnictwo rok wydania Uwagi 1. Klasa I Biologia 457/ Biologia

Bardziej szczegółowo

Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I-IV

Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I-IV Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I- PREDMIOTY OGÓLNE Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Język polski I Świat do przeczytania kl. I część 1 Stentor 545/1/2012

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Uwagi

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Uwagi SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATRRIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (art. 22ab Uoso) w III etapie edukacyjnym w klasach I Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Uwagi Religia 1 Język polski

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III 1. JĘZYK POLSKI Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka NOWY (pomarańczowy) Klasa 3 Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda)-powojenna

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podręcznik Biologia : 1 Puls życia 1 Biologia Podręcznik z płytą CD Jefimow Małgorzata, Sęktas Marian nr dopuszczenia MEN: 58/1/2009 ISBN: 9788326706745 EAN:

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina.

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina. L.P. Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus Ul. Ostrobramska 72 04-175 Warszawa Dzień i godzina 1. 10.01.2015 godz. 15.00 Kalendarium 2015 Parafia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Normy typograficzne i metodologiczne artykułów w Roczniku Teologii Katolickiej

Normy typograficzne i metodologiczne artykułów w Roczniku Teologii Katolickiej Normy typograficzne i metodologiczne artykułów w Roczniku Teologii Katolickiej 1. Zasady publikowania Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku polskim i językach kongresowych (angielskim,

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ, ISBN WYDAW. WYDANIE ROK WYD. KLASA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III SP

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ, ISBN WYDAW. WYDANIE ROK WYD. KLASA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III SP PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ, ISBN WYDAW. WYDANIE ROK WYD. KLASA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA DARMOWY PODRĘCZNIK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Praca zbiorowa KLASA II SP BOX I LEKTURY DO KLASY 2 Box Nasze "Razem w szkole"+

Bardziej szczegółowo

KLASY PIERWSZE LICEUM

KLASY PIERWSZE LICEUM KLASY PIERWSZE LICEUM RODZAJ ZAJĘĆ Język polski 1LA,1LM K. Mrowcewicz A. Nawarecki, D. Siwicka 1. Przeszłość to dziś Kl.1 liceum i, część 1 2. Przyszłość to dziś Kl.1 liceum i, część 2. Stentor 498/1/2012

Bardziej szczegółowo

KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA

KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA KOMUNIKAT Z ZAWODÓW STRZELECKICH III Runda Pucharu Prezesa Klubu Złotoryja, dnia 06.06.2015r. OBSADA SĘDZIOWSKA: Funkcja Imię i nazwisko Klasa sędziowska: 1. Kierownik zawodów

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

PUCHAR TARNOWA MTB 2009 4 eliminacja - Tarnów - Góra Świętego Marcina - 23.08.2009r. WYNIKI KATEGORIA: KOBIETY I (rocznik 1993-1996) 13-16 lat Liczba okrąŝeń: 2 Miejsce Nr Nazwisko i Imię Klub/miejscowość

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy,

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO II i III w roku szkolnym /5 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, i tytuł podręcznika / JĘZYK POLSKI podstawowy JĘZYK ANGIELSKI prowadzącego/ prowadzącego/ podstawowy

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo