Bibliografia. Arystoteles Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia. Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN."

Transkrypt

1 Adamski, Stanisław Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii Związków Spółdzielczych. Poznań. Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz Modernity and What Has Been Lost: Consideration on the Legacy of Leo Strauss. South Bend, IN-Kraków: St. Augustine s Press, Wydawnictwo UJ. Arystoteles Etyka Nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa: Arystoteles Metafizyka. Przeł. K. Leśniak. Warszawa: Arystoteles Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: Bacon, Franciszek Novum Organum. Przeł. J. Wikajrak. Warszawa: Bagiński, Tomasz Animowana historia Polski. PARP. Barbour, Ian Graeme Jak układają się stosunki między nauką a teologią? Przeł. S. Wszołek. W: S. Wszołek (red.). Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary. Tarnów: OBI, s Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik. T. I/1 IV/3. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag. Barthes, Roland Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. Teksty Drugie 1 2. Bartoś, Tadeusz Jan Paweł II. Analiza krytyczna. Warszawa: Sic! Behe, Michael Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Przeł. D. Sagan. Warszawa: Megas. Behnegar, N Leo Strauss, Max Weber, and the Scientific Study of Politics. Chicago-London: University of Chicago Bik, Katarzyna i Krzysztofa Markiel (red.) Małopolska. Znaki w przestrzeni. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Bocheński, Józef Maria Co to jest autorytet? W: J. M. Bocheński. Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: PWN, s Böckenförde, Ernst-Wolfgang Rechtsstaat. W: Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 8. Basel: Schwabe, s Bończa-Tomaszewski, Nikodem Postmesjanizm. Najnowsze sposoby prawicowego myślenia. 44/Czterdzieści i Cztery 2: Brierley, Michael The Potential of Panentheism for Dialogue between Science and Religion. W: P. Clayton, Z. Simpson (red.). The Oxford Handbook of Religion and Science. New York: Oxford University Press, s Bruni, Luigino Toward a Multi-dimensional Economic Culture: The Economy of Communion. New York: New City Bruni, Luigino. 2005a. Hic Sunt Leones: Social Relations as Unexplored Territory in the Economic Tradition. W: B. Gui, R. Sugden (red.). Economics and Social Interaction. Cambridge: Cambridge University Bruni, Luigino. 2005b. When market meets gratuitousness. Materiały do wykładu wygłoszonego w Bejrucie stycznia 2005 roku. Butler, Judith Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej Ciżewska, Elżbieta Filozofia publiczna Solidarności. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Czabanowski, Wojciech i Błażej Skrzypulec. 2010a. Postmodernistyczna Solidarność. Pressje 21: Czabanowski, Wojciech i Błażej Skrzypulec. 2010b. Nieustająca świeżość przywiędłych nowinek. 9 grudnia. Czerski, Piotr Ojciec odchodzi. Kraków: Ha!art. Daniłowicz, Robert Narodów pomieszanie. Polityka 51: Diamond, Jared Guns, Germs and Steel: A short history of everybody for the last 13,000 years. Vintage

2 DiP Uwagi o stanie demokracji w Polsce. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, Raport nr 1. Draper, John William History of the Conflict between Religion and Science. New York: D. Appleton & Co. Escrivá, Josemaría To Chrystus przechodzi. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum. Escrivá, Josemaría Przyjaciele Boga. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum. Escrivá, Josemaría Kochać Kościół. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum. Florenski, Paweł Ikonostas i inne szkice. Przeł. Z. Podgórzec. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Frossard, André Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II. Rzym: Libreria Editrice Vaticana. Fukuyama, Francis Koniec historii. Przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Kraków: Gadamer, Hans-Georg i Leo Strauss Correspondence Concerning Warheit und Methode. Independent Journal of Philosophy : 2. Garpiel, Rafał Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kraków: Nomos. Gawlikowski, Maciej Przewodnik po podziemnym Krakowie. Pressje 21: Giddens, Anthony Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Przeł. H. Jankowska. Warszawa: Książka i Wiedza. Giddens, Anthony Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Gneezy, Uri i Aldo Rustichini A Fine is a Price. Journal of Legal Studies XXIX, 1: Gould, Stephen Jay Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia. Przeł. J. Bieroń. Poznań: Zysk i S-ka. Gowin, Jarosław Kościół w czasach wolności Kraków: Grzegorz z Nyssy O stworzeniu człowieka. Przeł. M. Przyszychowska. Kraków: WAM. Hildebrand, Alice von Dietrich von Hildebrand, Catholic Philosopher, and Christopher West, Modern Enthusiast: Two Very Different Approaches to Love, Marriage and Sex. com, 21 czerwca. Horubała, Andrzej Farciarz. Warszawa: WAB. Jaklewicz, Tomasz Jak wierzą wierzący? Gość Niedzielny 36: Jakubowski, Marek N Ciągłość historii i historia ciągłości. Toruń: Wydawnictwo UMK. Jan Paweł II Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO. Więź 7 8. Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. Lublin: RW KUL. Jan Paweł II Dar i tajemnica. Kraków: Jan Paweł II Magisterium Kościoła wobec ewolucji. Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk, 22 X 1996 r. L Osservatore Romano 1: Jan Paweł II Aby głębiej zrozumieć tajemnicę Boga, człowieka i stworzenia. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 27 X 1998 r. Jan Paweł II. 1999a. List do artystów. Tygodnik Powszechny, 30 maja. Jan Paweł II. 1999b. Zrównoważony rozwój. Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk, 12 III 1999 r. org.pl. Jan Paweł II. 2000a. Posłanie Jego Świątobliwości do Ojca George a Coyne a, Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego. Przeł. J. Dembek. W: S. Wszołek (red.). Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary. Tarnów: OBI, s Jan Paweł II. 2000b. Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami niewidzialnego Boga. Przemówienie Ojca Świętego do naukowców podczas Jubileuszu Naukowców, 25 V 2000 r. L Osservatore Romano 7 8. Jan Paweł II. 2003a. Autobiografia. Wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Jan Paweł II. 2003b. Tryptyk rzymski. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM. Jan Paweł II. 2003c. Odkrywać zdumiewającą prawdę o człowieku i świecie. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 11 XI 2002 r. L Osservatore Romano 2. Jan Paweł II Wstańcie, chodźmy! Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM. Jan Paweł II. 2005a. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Jan Paweł II. 2005b. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Jan Paweł II. 2005c. Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne papieża. Warszawa: Świat Książki. Jan Paweł II. 2005d. Na drogach prowadzących do Boga. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 8 XI 2004 r. L Osservatore Romano 2. Jan Paweł II. 2005e. Teologia na uniwersytecie. Przemówienie Ojca Świętego do delegacji Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, 13 I 2005 r. Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Katechezy środowe. Lublin: KUL. Jan Paweł II Testament Ojca Świętego Jana Pawła II. Warszawa. Janssens, D Between Athens and Jerusalem. Philosophy, Prophecy, and Politics in Leo Strauss s Early Thought. Albany: State University of New York Kahn, Ch Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: Cambridge University Kaznowski, Piotr Między duchem a literą. Przypadek katolickiego myślenia o polityczności. Christianitas 45 46: KEP 2010a. Abstynencja jest darem miłości. Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 r. 30 czerwca. KEP 2010b. Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli. List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły. 30 sierpnia. KEP 2010c. Jan Paweł II odwaga świętości. List Pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski. 10 października. KEP 2010d. List biskupów o in vitro. www. episkopat.pl, 18 października. KEP 2010e. List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. 26 grudnia. Kempis, Tomasz O naśladowaniu Chrystusa. Kraków: WAM. Kędzierski, Marcin Papież przeciwko kapitalizmowi. Prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II. Kijowski, Andrzej Tropy. Poznań: Kleczka, Karol Polak-katolik czy katolik-polak? Pressje 22 23: Kołakowski, Leszek Krótka rozprawa o teokracji. Gazeta Wyborcza, 24 sierpnia, 12. Kołakowski, Leszek Czy Karol Wojtyła był wielkim filozofem?. Wywiad z Leszkiem Kołakowskim, cz. 16. Medialne Archiwum Jana Pawła II. 3 marca. Kowalska, Faustyna Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów. Kłoczowski, Jan Andrzej Zawierzyć prawdzie. O encyklikach Jana Pawła II. Próba osobistej lektury. Kraków: WL. Kłoczowski, Jan Andrzej Nie czuję żadnej presji. Z o. prof. Janem Andrzejem Kłoczowskim rozmawiają Karol Kleczka,

3 Krzysztof Mazur i Paweł Rojek. Pressje 21: Krasowski, Robert Jakiej prawicy Polacy potrzebują? A jakiej nie? Dziennik, 22 marca. Kronsztadskij, Ioann Moja żizn wo Christie. Moskwa: Błagowiest. Kryszkiewicz, Bernard Dialogi Pedagogicum. Sadowie-Golgota: OO. Pasjoniści. Kupczak, Jarosław Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków: Latour, Bruno Polityka natury. Przeł. A. Czarnecka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Lecomte, Bernard Pasterz. Przeł. M. Romanek, H. Sobieraj, D. Zańko. Kraków: Legutko, Ryszard Długo się uczę. Rozmawiają Krzysztof Mazur i Paweł Rojek. Pressje 20: Lewicki, Grzegorz. 2008a. Model teoretyczny: Patriotyzm Nacjonalizm Okcydentalizm. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 23. Lewicki, Grzegorz. 2008b. Wizerunek Polski za granicą w konstruktywnej teorii stosunków międzynarodowych. W: D. Skorupa (red.). Solidarni wczoraj i dziś. Kraków: Fall. Lewis, Clive Staples Listy starego diabła do młodego. Przeł. S. Pietraszko. Warszawa: Media Rodzina. Lilla, Mark Mistrz. Zamknięcie Straussowskiego umysłu. Przeł. A. Lipszyc. Przegląd Polityczny 81. Lowe, E. Jonathan The Four-Category Ontology. A Metaphysical Foundation for Natural Science. Oxford: Clarendon Lyotard, Jean-François Kondycja ponowoczesna. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aletheia. Lyotard, Jean-François Poróżnienie. Przeł. B. Banasiak. Kraków: Wydawnictwo UJ. Łuczewski, Michał Pan i Ożywiciel Solidarności. Anatomia odgórnej rewolucji. Pressje 21: Macheta, Kazimierz Misterium paschalne Polski według założycieli zmartwychwstańców. W: Cz. Bartnik (red.). Polska teologia narodu. Lublin: KUL. MacIntyre, Alasdair Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie. MacIntyre, Alasdair God, Philosophy, Universities. A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. Maritaine, Jacques Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau. Przeł. K. Michalski. Warszawa: Fronda. Marks, Karol Osiemnasty brumaire a Ludwika Bonaparte. W: K. Marks, F. Engels. Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza, s Marshall, Alfred Zasady ekonomiki. Warszawa. Mazur, Krzysztof W sprawie Pokolenia. Pressje 6 7: Mazur, Krzysztof Sen o Kościele. Pressje 18: Mazurek, Sławomir Uwaga: niebezpieczeństwo ideologii. Gazeta Wyborcza, 18 czerwca, s. 15. McGrath, Alister Nauka i religia. Przeł. M. Chojnacki. Kraków: WAM. McGrath, Alister i Joanna Collicutt McGrath Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa. Przeł. J. Wolak. Kraków: WAM. Meier, H Vorwort. W: S. Benardete, Sokrates und Platon. Die Dialektik des Eros. München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung. Michnik, Adam Pasterz i prorok: słowa podzięki. Gazeta Wyborcza, czerwca. Miłosz, Czesław Państwo wyznaniowe? Gazeta Wyborcza, maja, s Minnerath, Roland, Michael Novak i George Weigel Co w z tą postmodernistyczną Solidarnością? Rozmawia Karol Wilczyński. Pressje 21: Misztal, Bronisław i Marek Przychodzeń (red.) Aktualność wolności. Warszawa: Aletheia. Montfort, Ludwik Maria Grignion de Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów. Morris, Ian Why the West Rules For Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future. Profile Books. Myers, Benjamin Alister McGrath s Scientific Theology. W: A. McGrath. The Order of Things. Explorations in Scientific Theology. Malden-Oxford-Victoria: Blackwell, s Nehamas, Alexander The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foulcault. Berkeley: University of California Neuhaus, Richard J Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty. Przeł. B. Szlachta. Poznań: Nietzsche, Fryderyk O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. W: F. Nietzsche. Niewczesne rozważania. Kraków: Nietzsche, Fryderyk Z genealogii moralności. Kraków: Nietzsche, Fryderyk Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości. Kraków: Zielona Sowa. Novak, Michael. 1993a. Liberalizm sprzymierzeniec czy wróg Kościoła? Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne. Przeł. W. Büchner. Poznań: Novak, Michael. 1993b. Chrześcijaństwo, kapitalizm i demokracja. Przeł. W. Büchner. W: M. Novak, A. Rauscher SJ, M. Zięba OP. Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań: W drodze, s Novak, Michael Duch demokratycznego kapitalizmu. Przeł. T. Stanek. Poznań: Nowak, Leszek U podstaw teorii socjalizmu, t. III. Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu. Poznań: Nakom. Nozick, John Anarchia, państwo, utopia. Przeł. P. Matejko, M. Szczubiałka. Warszawa: Aletheia. Ożóg, Kazimierz S Miedziany pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach Głogów: PWSZ w Głogowie. Pach, Jan Wybrać Jezusa, nie Barabasza. Niedziela, 13 października. Pangle, Thomas Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej. Przeł. M. Klimowicz. Kraków: Pangle, Thomas Leo Strauss. An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins University Pareto, Vilfredo Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne. Przeł. M. Dobrowolska, M. Rozpędowska, A. Zinserling. Warszawa: Petrażycki, Leon O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: Pilch, Jerzy Narty Ojca Świętego. Warszawa. Platon Timajos. Przeł. W. Witwicki. W: Platon. Dialogi, t. II. Kęty: Antyk, s Platon Państwo. Przeł. W. Witwicki. Kęty: Antyk. Poniewierski, Janusz Kwiatki Jana Pawła II. Kraków: Znak Półtawska, Wanda Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich. Częstochowa: Święty Paweł. Przychodzeń, Marek Miasto contra naturam? Pressje 19: Ratzinger, Joseph Jezus z Nazaretu, t. I. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia. Przeł. W. Szymona. Kraków: M. Rawls, John Teoria sprawiedliwości. Przeł. M. Panufnik, A. Romaniuk. Warszawa:

4 Rojek, Paweł Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku. Kraków: Nomos. Rojek, Paweł Postmodernizm, katolicyzm, Solidarność. Pressje 21: Rojek, Paweł. 2011a. Pokolenie kapłanów, proroków i królów? Mesjańska antropologia Jana Pawła II. Rojek, Paweł. 2011b. Solidarność: ruch republikański, katolicki czy postmodernistyczny? W: J. Kloczkowski (red.). Polska Solidarności. Kraków: OMP, w druku. Rojkowie, Maria i Florian Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca nad Prosną. Kraków: Aureus. Rousseau, Jean-Jacques Umowa społeczna. Warszawa: Ryś, Grzegorz Małżeństwo, dziewictwo, Kościół. Znak 618. Sánchez Sorondo, Marcelo (red.) Papal Addresses to the Pontifical Academy of Sciences and to the Pontifical Academy of Social Sciences Vatican City: Pontifical Academy of Sciences. Sartre, Jean-Paul Egzystencjalizm jest humanizmem. Przeł. J. Krajewski. Warszawa: Muza. Schaff, Adam Alienacja jako zjawisko społeczne. Warszawa: Książka i Wiedza. Scheler, Max O wstydzie i poczuciu wstydu. Przeł. M. Świtalska. W: M. Grabowski (red.). Wstyd i nagość. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s Schulz, Bruno Opowiadanie, eseje, listy. Warszawa: Świat Książki. Sierakowski, Sławomir Co dzieli lewicę, i prawicę i dlaczego nie ma to znaczenia we współczesnej Polsce? Krytyka Polityczna 2. Słowacki, Juliusz Do Księcia A. C. [List pierwszy do ks. Adama Czartoryskiego]. W: J. Słowacki. Dzieła, t. XII. Pisma prozą, cz. 2. Wrocław: Ossolineum. Smith, Adam Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN Smith, Adam Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Smith, S Leo Strauss s Platonic Liberalism. W: S. Smith. Reading Leo Strauss. Politics, Philosophy, Judaism. Chicago, London: University of Chicago Sofokles Antygona. W: Sofokles. Tragedie. Przeł. K. Morawski. Warszawa: PIW. Sokolowski Robert Discovery and Obligation in Natural Law. W: H. Zaborowski (red.). Natural Moral Law in Contemporary Society. Washington, DC: The Catholic University of America Press, s Sołowjow, Włodzimierz Sofia jako jedność stworzona. Przeł. J. Dobieszewski. W: L. Kiejzik (red.). Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. I. Łódź: Ibidem, s Sorokin, Pitirim Kryzys naszych czasów. Przeł. B. Olszewski. Pressje 20: Stanca, L., L. Bruni i L. Corrazini Testing Theories of Reciprocity: Does Motivation Matter? ISLA Working Paper 2. Stanosz, Barbara Spór trwa nadal. Gazeta Wyborcza, 14 czerwca, s. 14. Stawrowski, Zbigniew Solidarność znaczy więź. W kręgu myśli Józefa Tischnera i Jana Pawła II. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera. Strauss, Leo On a New Interpretation of Plato s Political Philosophy. Social Research 13. Strauss, Leo The City and Man. Chicago: University of Chicago Strauss, Leo Prawo naturalne w świetle historii. Przeł. T. Górski. Warszawa: PAX. Strauss, Leo Philosophie und Gesetz Frühe Schriften. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. Strauss, Leo Sokratejskie pytania. Eseje wybrane. Przeł. P. Maciejko. Warszawa: Aletheia. Strauss, Leo. 1989a. The Rebirth of Classical Political Rationalism. Chicago: University of Chicago Strauss, Leo. 1989b. An Epilogue. W: L. Strauss. Liberalism Ancient and Modern. Ithaca-London: Cornell University Strauss, Leo Trzy fale nowożytności. Przeł. W. Madej. Przegląd Polityczny 84: Strauss, Leo. 2008a. Hobbes politische Wissenschaft und zugehörige Schriften Briefe. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. Strauss, Leo. 2008b. Przypadek Niemiec. Reedukacja państw osi w kwestii żydowskiej. Przegląd Polityczny 87. Strauss, Leo O tyranii. Zawiera korespondencję Strauss Kojève. Przeł. P. Armada, A. Górnisiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ. Suskiewicz, Marcin Postmodernizm, konserwatyzm, Kościół. Wątpliwości w sprawie Postmodernistycznej Solidarności. Swieżawski, Stefan Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Kraków: Swieżawski, Stefan Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa: Szawiel, Tadeusz Społeczne podstawy zjawiska religijnego pokolenie JP2. W: T. Szawiel (red.). Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Warszawa: Scholar, s Szawiel, Tadeusz (red.) Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Warszawa: Scholar. Szlachta, Bogdan Demokracja a rządy prawa. W: D. Pietrzyk-Reeves (red.). Pytania współczesnej filozofii polityki. Kraków: Wydawnictwo UJ, s Szułdrzyński, Michał Błędy Kasi Tusk i dramat jej ojca. Rzeczpospolita, 25 marca. Tainter, Joseph The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Tamer G Islamische Philosophie und die Krise der Moderne. Das Verhältnis von Leo Strauss zu Alfarabi, Avicenna und Averroes. Leiden-Boston-Köln: E. J. Brill. Tanguay D Leo Strauss. An Intellectual Biography. Transl. Ch. Nadon. New Haven-London: Yale University Terlikowski, Tomasz P Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Tischner, Józef Etyka solidarności. Kraków: Toynbee, Arnold Studium historii. Warszawa: PIW. Voegelin, Eric Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa: Aletheia. Wais, Kazimierz Ontologja, czyli Metafizyka ogólna. Lwów: Bibljoteka Religijna im. X. Arcybiskupa Bilczewskiego. Warszawski, Dawid Wolność prawdziwa i wolność zwyczajna. Gazeta Wyborcza, 13 czerwca, s. 11. Weber, Max. 1999a. Nauka jako zwód i powołanie. Przeł. P. Dybel. W: Z. Krasnodębski. Max Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna. Weber, Max. 1999b. Duch kapitalizmu. Przeł. J. Sidorek. W: Z. Krasnodębski. Max Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna. Weigel, George Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Przeł. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska. Kraków: Znak Weigel, George Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu. Poznań: Weiler, Joseph H. H Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? Przeł. Wojciech Michera. Poznań: White, Andrew Dickson History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. New York: D. Appleton & Co. Wertenstein-Żuławski, Jerzy Jeśli i On nas nie zrozumiał. Gazeta Wyborcza, 19 czerwca, s. 15. Wieland, Carl Kamienie i kości. Przeł. K. Gieremek. Warszawa: Megas

5 Wilczyński, Karol My jesteśmy Kościołem! Jan Paweł II o misji świeckich. Wildstein, Bronisław Nieopisana Solidarność. Rzeczpospolita, 22 listopada. Wojtyła, Karol Questio de fide apud sanctum Ioannem a Cruce. Collectanea Theologica XXI. Wojtyła, Karol U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Kraków. Wojtyła, Karol. 1979a. Poezje i dramaty. Kraków: Wojtyła, Karol. 1979b. Kazania Kraków: Wojtyła, Karol. 1979c. Aby Chrystus się nami posługiwał. Kraków: Wojtyła, Karol Wykłady lubelskie. Lublin: RW KUL. Wojtyła, Karol Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin: RW KUL. Wojtyła, Karol Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin. Wojtyła, Karol Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca Kraków: Wojtyła, Karol Renesansowy psałterz. Kraków: Biały Kruk. Wojtyła, Karol Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL. Woleński, Jan Epistemologia. Warszawa: Wolfers, Justin i Daniel Sacks Debunking the Easterlin Paradox Again. 13 grudnia. Zabdyr-Jamróz, Michał Czy zmierzamy do prawno-ustrojowego nowego średniowiecza? Pressje 20: Zajączkowski, Ryszard Głos prawdy i sumienie. Kościół w pismach Cypriana Norwida. Wrocław: FNP. Zdaniewicz, Witold i Sławomir H. Zaręba (red) Młodzież Warszawy pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II. Warszawa: Ośrodek Sondaży Społecznych Opinia, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Zeno, Katrina J Podróż kobiety. Poznań: Zięba, Maciej OP Kościół wobec liberalnej demokracji. W: M. Novak, A. Rauscher SJ, M. Zięba OP. Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań: W drodze, s Zięba, Maciej Papieże i kapitalizm. Od Rerum novarum po Centesimus annus. Kraków: Zsolnai, László Spirituality and Ethics of Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Zuckert, Catherine Postmodern Platos. Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida. Chicago, London: University of Chicago Zuckert, Michael Why Leo Strauss is Not an Aristotelian: an Explanatory Study. W: J. York I in. (red.). Leo Strauss on Education. Associated University Pressess. 30 lipca. Zuckert, Catherine i Michael Zuckert The Truth About Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy. Chicago-London: University of Chicago Zuckert, Catherine i Michael Zuckert W stronę uniwersalnego państwa homogenicznego. Z Catherine i Michaelem Zuckertami rozmawia Marek Przychodzeń. Żukowski, Tomasz Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic. W: T. Żukowski (red.). Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, s Żukowski, Tomasz (red.) Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Žižek Slavoj Rewolucja u bram. W. I. Lenin: pisma wybrane z 1917 roku. Kraków: Ha!art CA Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę encykliki Rerum novarum (1991). CL Posynodalna adhortacja apostolska Christefideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (1988) DF Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius (1870) DI Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000) DM Encyklika Dives in misericordia Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu (1980) DV Encyklika Dominum et Vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (1986) EE Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła (2003) EV Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (1995) FR Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem (1998) KKK Katechizm Kościoła katolickiego (1998) LG Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium (1964) NMI List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Novo Millenio Ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 (2001) PS List do młodych całego świata Parati semper Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) RH Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II (1979) RM Encyklika Redemptoris missio Ojca Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (1990) SRS Encyklika Solicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (1987) TMA List apostolski Tertio Millennio Adveniente do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000 (1994) US Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej (1995)

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ ( ) Przypatrzmy się powołaniu naszemu

I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ ( ) Przypatrzmy się powołaniu naszemu I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ (2007-2012) Przypatrzmy się powołaniu naszemu I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ (2007-2012) Przypatrzmy się powołaniu naszemu Tom pierwszy PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ LEGNICA

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Wydawnictwa zwarte 1. Bóg, człowiek i

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH. w wyborze kwiecień czerwiec 2011

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH. w wyborze kwiecień czerwiec 2011 NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH w wyborze kwiecień czerwiec 2011 Pedagogika 1. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Papież Słowianin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Papież Słowianin Załącznik do Zarządzenia Nr 70a/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2009 r. Nazwa Konkursu: REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Papież Słowianin Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Papież Słowianin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Papież Słowianin Załącznik do Zarządzenia Nr 61 /2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15. września 2014 r. REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Nazwa Konkursu: Papież Słowianin Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 KWEP-C- 170/12 Warszawa, 19 marca 2012 r. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ (ROK AKADEMICKI 2013/14)

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ (ROK AKADEMICKI 2013/14) TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ (ROK AKADEMICKI 2013/14) Ks. prof. dr hab. Stanisław ARASZCZUK III-IV rok studiów doktoranckich Termin: 10 czerwca, godz. 11.00 Miejsce: gabinet prorektorów

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii

Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii I. Metafizyka Zagadnienie 1: Synonimem metafizyki jest filozofia pierwsza. Na czym polega pierwszeństwo metafizyki? W. Stróżewski, Ontologia

Bardziej szczegółowo

BERNARD SESBOÜÉ SŁOWO ZBAWIENIA SPIS TREŚCI

BERNARD SESBOÜÉ SŁOWO ZBAWIENIA SPIS TREŚCI BERNARD SESBOÜÉ SŁOWO ZBAWIENIA SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Prezentacja (B. Sesboüé SJ) FAZA PIERWSZA. OD POCZĄTKÓW DO SOBORU TRYDENCKIEGO. APOLOGIA WIARY I METODA DYSKURSU DOGMATYCZNEGO (B. Sesboüé SJ)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II opracowanie ks. Marek Chmielewski Wydawnictwo AA Kraków 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Rozdział pierwszy DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI...7 1. Świętość...7 2. Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5.

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5. II Konferencja naukowa Koła Naukowego Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku Białej WSPÓŁCZESNE

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Podręcznik Lp. Przedmiot Klasa Klasa Zawód Tytuł programu nauczania Wydawnictwo Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia MEN/Rok dopuszczenia Język polski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE Punkt Przedszkolny Edukacja przedszkolna Odkrywam siebie. Cz.1-4 pakiet

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych UW Seminarium PSEAP 25/10/2007 PLAN WYSTĄPIENIA I II III IV Ekonomia konstytucyjna jako program badawczy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012 Oddział Przedszkolny Wychowanie przedszkolne Dzieci 5-letnie Wychowanie przedszkolne Dzieci 6-letnie

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Publikacje: Druki zwarte: 1. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu. Lublin 2001 ss. 400. Wydawnictwa redaktorskie: 1. Biuletyn Miłosierdzia Bożego 16:1992

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki Załącznik nr 2C do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013. Szkoła Podstawowa w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013. Szkoła Podstawowa w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1. Wychowanie przedszkolne Wesołe przedszkole i przyjaciele. Karty pięciolatka

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KL IV. Rok szkolny 2013/2014. WYCHOWAWCA mgr Alicja Mielczarek

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KL IV. Rok szkolny 2013/2014. WYCHOWAWCA mgr Alicja Mielczarek ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KL IV Rok szkolny 2013/2014 WYCHOWAWCA mgr Alicja Mielczarek Przedmiot/ Podręcznik /nrewidencyjny/ Zeszyt ćwiczeń Książki pomocnicze Wydawnictwo / rok wydania Nauczyciel Religia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KLASA I Przedmiot Tytuł edukacja wczesnoszkolna Nasz Elementarz darmowy podręcznik MEN JESTEŚMY

Bardziej szczegółowo

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Program międzynarodowej konferencji zorganizowanej w związku z Europejskim Rokiem Obywateli Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Nałęczów 3-5. VI. 2013 Obrady

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wydawnictwo WAM, 2008 Redakcja naukowa dr hab. KRYSTYNA ABLEWICZ, prof. WSF-P Ignatianum Korekta JADWIGA ŚWIĄTEK Projekt okładki i stron tytułowych ANDRZEJ SOCHACKI ISBN 978-83-7505-079-0 WYDAWNICTWO WAM

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014

LISTA PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014 LISTA PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014 L.P. Przedmiot Tytuły podręczników Nr dopuszczenia MEN ESOKJ 1 biologia kl.i Biologia zakres podstawowy -seria Odkrywamy na nowo. OPERON 436/2012 1A,1B, 1C, 1D,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 Warszawa, 29 sierpnia 2008 r. KWEP-C- 470/08 Programy i podręczniki do nauczania religii PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

L. p. Tytuł podręcznika/ kart pracy Autor Wydawnictwo. red. Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala. red. Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala. Uwaga!!!!

L. p. Tytuł podręcznika/ kart pracy Autor Wydawnictwo. red. Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala. red. Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala. Uwaga!!!! Oddział przedszkolny rok szkolny 2013/2014 L. p. Tytuł podręcznika/ kart pracy Autor Wydawnictwo 1. Język angielski 5 latki - Happy Hearts- 1 + ćw. 6 latki -Happy Hearts 2 + ćw. 2. Religia 5- latki Jestem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Przedmiot Autor Tytuł Nr dopuszczenia przedszkolna Jedność Religia D. Kurpiński, J. Snopek, pod red. dr Elżbiety Osewskiej

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 Oddział 0a, 0b Przygotowanie przedszkolne Trampolina

Bardziej szczegółowo

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WYDAWNICTWA ZWARTE

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WYDAWNICTWA ZWARTE PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Grażyna Wróblewska WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI 2014/2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 Szkoła Podstawowa nr 91-sportowa

PODRĘCZNIKI 2014/2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 Szkoła Podstawowa nr 91-sportowa PODRĘCZNIKI 2014/2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 Szkoła Podstawowa nr 91-sportowa 1 PODRĘCZNIKI KLASA 0 Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż. Wiesława Żaba-Żabiska. (Wyd. Mac Edukacja

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12.

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. W JĘZYKU POLSKIM BALUCH Jacek, Wstęp. W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. BARAN Bogdan, Jana Patočki Eseje heretyckie. W: Znak nr 7, Kraków 1984, s. 984-989. BĘBEN

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Klasa I (Podręczniki i zeszyty ćwiczeń uczniowie klas I otrzymają w szkole, należy zakupić podręcznik do religii) 1. Edukacja wczesnoszkolna Nasz elementarz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Klasa Przedmiot Nr (jeśli pochodzi z wykazu MEN) Data Tytuł i autor podręcznika Wydawnictwo rok wydania Uwagi 1. Klasa I Biologia 457/ Biologia

Bardziej szczegółowo

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH Pod redakcją Józefa Augustyna SJ duchowość ignacjańska Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 297 SPIS TREŚCI Wstęp.......................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 1 wychowanie przedszkolne PODRĘCZNIK ZOSTANIE PODANY W I POŁOWIE LIPCA 2 religia Kocham

Bardziej szczegółowo

Część I Próba bilansu i nowego otwarcia

Część I Próba bilansu i nowego otwarcia Podziękowania od Autorów ZBIGNIEW KWIECIŃSKI Przedmowa: dyskurs konieczny, O wzajemnych kontaktach O zamyśle książki O nas samych Część I Próba bilansu i nowego otwarcia O stanie i problemach recepcji

Bardziej szczegółowo

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW Initium Nr 41-42 (2010/2011) CZASOPISMO TEOLOGICZNYCH POSZUKIWAŃ PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH KATOWICE 2011 Spis treści Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w kolejnych dniach wierni będą gromadzić się na indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Życie parafialne we wrześniu 2011

Życie parafialne we wrześniu 2011 Życie parafialne we wrześniu 2011 Kochani! Witam po wakacyjnej przerwie. Mędrzec Pański pisał: Wszystko ma swój czas jest czas odpoczynku i czas pracy. Dla części spośród nas zakończył się czas wakacji,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2013/2014 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Wychowanie przedszkolne przedszkolna

Bardziej szczegółowo