Bibliografia. Arystoteles Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia. Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN."

Transkrypt

1 Adamski, Stanisław Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii Związków Spółdzielczych. Poznań. Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz Modernity and What Has Been Lost: Consideration on the Legacy of Leo Strauss. South Bend, IN-Kraków: St. Augustine s Press, Wydawnictwo UJ. Arystoteles Etyka Nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa: Arystoteles Metafizyka. Przeł. K. Leśniak. Warszawa: Arystoteles Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: Bacon, Franciszek Novum Organum. Przeł. J. Wikajrak. Warszawa: Bagiński, Tomasz Animowana historia Polski. PARP. Barbour, Ian Graeme Jak układają się stosunki między nauką a teologią? Przeł. S. Wszołek. W: S. Wszołek (red.). Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary. Tarnów: OBI, s Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik. T. I/1 IV/3. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag. Barthes, Roland Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. Teksty Drugie 1 2. Bartoś, Tadeusz Jan Paweł II. Analiza krytyczna. Warszawa: Sic! Behe, Michael Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Przeł. D. Sagan. Warszawa: Megas. Behnegar, N Leo Strauss, Max Weber, and the Scientific Study of Politics. Chicago-London: University of Chicago Bik, Katarzyna i Krzysztofa Markiel (red.) Małopolska. Znaki w przestrzeni. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Bocheński, Józef Maria Co to jest autorytet? W: J. M. Bocheński. Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: PWN, s Böckenförde, Ernst-Wolfgang Rechtsstaat. W: Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 8. Basel: Schwabe, s Bończa-Tomaszewski, Nikodem Postmesjanizm. Najnowsze sposoby prawicowego myślenia. 44/Czterdzieści i Cztery 2: Brierley, Michael The Potential of Panentheism for Dialogue between Science and Religion. W: P. Clayton, Z. Simpson (red.). The Oxford Handbook of Religion and Science. New York: Oxford University Press, s Bruni, Luigino Toward a Multi-dimensional Economic Culture: The Economy of Communion. New York: New City Bruni, Luigino. 2005a. Hic Sunt Leones: Social Relations as Unexplored Territory in the Economic Tradition. W: B. Gui, R. Sugden (red.). Economics and Social Interaction. Cambridge: Cambridge University Bruni, Luigino. 2005b. When market meets gratuitousness. Materiały do wykładu wygłoszonego w Bejrucie stycznia 2005 roku. Butler, Judith Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej Ciżewska, Elżbieta Filozofia publiczna Solidarności. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Czabanowski, Wojciech i Błażej Skrzypulec. 2010a. Postmodernistyczna Solidarność. Pressje 21: Czabanowski, Wojciech i Błażej Skrzypulec. 2010b. Nieustająca świeżość przywiędłych nowinek. 9 grudnia. Czerski, Piotr Ojciec odchodzi. Kraków: Ha!art. Daniłowicz, Robert Narodów pomieszanie. Polityka 51: Diamond, Jared Guns, Germs and Steel: A short history of everybody for the last 13,000 years. Vintage

2 DiP Uwagi o stanie demokracji w Polsce. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, Raport nr 1. Draper, John William History of the Conflict between Religion and Science. New York: D. Appleton & Co. Escrivá, Josemaría To Chrystus przechodzi. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum. Escrivá, Josemaría Przyjaciele Boga. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum. Escrivá, Josemaría Kochać Kościół. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum. Florenski, Paweł Ikonostas i inne szkice. Przeł. Z. Podgórzec. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Frossard, André Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II. Rzym: Libreria Editrice Vaticana. Fukuyama, Francis Koniec historii. Przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Kraków: Gadamer, Hans-Georg i Leo Strauss Correspondence Concerning Warheit und Methode. Independent Journal of Philosophy : 2. Garpiel, Rafał Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kraków: Nomos. Gawlikowski, Maciej Przewodnik po podziemnym Krakowie. Pressje 21: Giddens, Anthony Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Przeł. H. Jankowska. Warszawa: Książka i Wiedza. Giddens, Anthony Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Gneezy, Uri i Aldo Rustichini A Fine is a Price. Journal of Legal Studies XXIX, 1: Gould, Stephen Jay Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia. Przeł. J. Bieroń. Poznań: Zysk i S-ka. Gowin, Jarosław Kościół w czasach wolności Kraków: Grzegorz z Nyssy O stworzeniu człowieka. Przeł. M. Przyszychowska. Kraków: WAM. Hildebrand, Alice von Dietrich von Hildebrand, Catholic Philosopher, and Christopher West, Modern Enthusiast: Two Very Different Approaches to Love, Marriage and Sex. com, 21 czerwca. Horubała, Andrzej Farciarz. Warszawa: WAB. Jaklewicz, Tomasz Jak wierzą wierzący? Gość Niedzielny 36: Jakubowski, Marek N Ciągłość historii i historia ciągłości. Toruń: Wydawnictwo UMK. Jan Paweł II Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO. Więź 7 8. Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. Lublin: RW KUL. Jan Paweł II Dar i tajemnica. Kraków: Jan Paweł II Magisterium Kościoła wobec ewolucji. Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk, 22 X 1996 r. L Osservatore Romano 1: Jan Paweł II Aby głębiej zrozumieć tajemnicę Boga, człowieka i stworzenia. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 27 X 1998 r. Jan Paweł II. 1999a. List do artystów. Tygodnik Powszechny, 30 maja. Jan Paweł II. 1999b. Zrównoważony rozwój. Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk, 12 III 1999 r. org.pl. Jan Paweł II. 2000a. Posłanie Jego Świątobliwości do Ojca George a Coyne a, Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego. Przeł. J. Dembek. W: S. Wszołek (red.). Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary. Tarnów: OBI, s Jan Paweł II. 2000b. Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami niewidzialnego Boga. Przemówienie Ojca Świętego do naukowców podczas Jubileuszu Naukowców, 25 V 2000 r. L Osservatore Romano 7 8. Jan Paweł II. 2003a. Autobiografia. Wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Jan Paweł II. 2003b. Tryptyk rzymski. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM. Jan Paweł II. 2003c. Odkrywać zdumiewającą prawdę o człowieku i świecie. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 11 XI 2002 r. L Osservatore Romano 2. Jan Paweł II Wstańcie, chodźmy! Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM. Jan Paweł II. 2005a. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Jan Paweł II. 2005b. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Jan Paweł II. 2005c. Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne papieża. Warszawa: Świat Książki. Jan Paweł II. 2005d. Na drogach prowadzących do Boga. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 8 XI 2004 r. L Osservatore Romano 2. Jan Paweł II. 2005e. Teologia na uniwersytecie. Przemówienie Ojca Świętego do delegacji Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, 13 I 2005 r. Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Katechezy środowe. Lublin: KUL. Jan Paweł II Testament Ojca Świętego Jana Pawła II. Warszawa. Janssens, D Between Athens and Jerusalem. Philosophy, Prophecy, and Politics in Leo Strauss s Early Thought. Albany: State University of New York Kahn, Ch Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: Cambridge University Kaznowski, Piotr Między duchem a literą. Przypadek katolickiego myślenia o polityczności. Christianitas 45 46: KEP 2010a. Abstynencja jest darem miłości. Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 r. 30 czerwca. KEP 2010b. Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli. List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły. 30 sierpnia. KEP 2010c. Jan Paweł II odwaga świętości. List Pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski. 10 października. KEP 2010d. List biskupów o in vitro. www. episkopat.pl, 18 października. KEP 2010e. List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. 26 grudnia. Kempis, Tomasz O naśladowaniu Chrystusa. Kraków: WAM. Kędzierski, Marcin Papież przeciwko kapitalizmowi. Prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II. Kijowski, Andrzej Tropy. Poznań: Kleczka, Karol Polak-katolik czy katolik-polak? Pressje 22 23: Kołakowski, Leszek Krótka rozprawa o teokracji. Gazeta Wyborcza, 24 sierpnia, 12. Kołakowski, Leszek Czy Karol Wojtyła był wielkim filozofem?. Wywiad z Leszkiem Kołakowskim, cz. 16. Medialne Archiwum Jana Pawła II. 3 marca. Kowalska, Faustyna Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów. Kłoczowski, Jan Andrzej Zawierzyć prawdzie. O encyklikach Jana Pawła II. Próba osobistej lektury. Kraków: WL. Kłoczowski, Jan Andrzej Nie czuję żadnej presji. Z o. prof. Janem Andrzejem Kłoczowskim rozmawiają Karol Kleczka,

3 Krzysztof Mazur i Paweł Rojek. Pressje 21: Krasowski, Robert Jakiej prawicy Polacy potrzebują? A jakiej nie? Dziennik, 22 marca. Kronsztadskij, Ioann Moja żizn wo Christie. Moskwa: Błagowiest. Kryszkiewicz, Bernard Dialogi Pedagogicum. Sadowie-Golgota: OO. Pasjoniści. Kupczak, Jarosław Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków: Latour, Bruno Polityka natury. Przeł. A. Czarnecka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Lecomte, Bernard Pasterz. Przeł. M. Romanek, H. Sobieraj, D. Zańko. Kraków: Legutko, Ryszard Długo się uczę. Rozmawiają Krzysztof Mazur i Paweł Rojek. Pressje 20: Lewicki, Grzegorz. 2008a. Model teoretyczny: Patriotyzm Nacjonalizm Okcydentalizm. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 23. Lewicki, Grzegorz. 2008b. Wizerunek Polski za granicą w konstruktywnej teorii stosunków międzynarodowych. W: D. Skorupa (red.). Solidarni wczoraj i dziś. Kraków: Fall. Lewis, Clive Staples Listy starego diabła do młodego. Przeł. S. Pietraszko. Warszawa: Media Rodzina. Lilla, Mark Mistrz. Zamknięcie Straussowskiego umysłu. Przeł. A. Lipszyc. Przegląd Polityczny 81. Lowe, E. Jonathan The Four-Category Ontology. A Metaphysical Foundation for Natural Science. Oxford: Clarendon Lyotard, Jean-François Kondycja ponowoczesna. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aletheia. Lyotard, Jean-François Poróżnienie. Przeł. B. Banasiak. Kraków: Wydawnictwo UJ. Łuczewski, Michał Pan i Ożywiciel Solidarności. Anatomia odgórnej rewolucji. Pressje 21: Macheta, Kazimierz Misterium paschalne Polski według założycieli zmartwychwstańców. W: Cz. Bartnik (red.). Polska teologia narodu. Lublin: KUL. MacIntyre, Alasdair Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie. MacIntyre, Alasdair God, Philosophy, Universities. A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. Maritaine, Jacques Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau. Przeł. K. Michalski. Warszawa: Fronda. Marks, Karol Osiemnasty brumaire a Ludwika Bonaparte. W: K. Marks, F. Engels. Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza, s Marshall, Alfred Zasady ekonomiki. Warszawa. Mazur, Krzysztof W sprawie Pokolenia. Pressje 6 7: Mazur, Krzysztof Sen o Kościele. Pressje 18: Mazurek, Sławomir Uwaga: niebezpieczeństwo ideologii. Gazeta Wyborcza, 18 czerwca, s. 15. McGrath, Alister Nauka i religia. Przeł. M. Chojnacki. Kraków: WAM. McGrath, Alister i Joanna Collicutt McGrath Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa. Przeł. J. Wolak. Kraków: WAM. Meier, H Vorwort. W: S. Benardete, Sokrates und Platon. Die Dialektik des Eros. München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung. Michnik, Adam Pasterz i prorok: słowa podzięki. Gazeta Wyborcza, czerwca. Miłosz, Czesław Państwo wyznaniowe? Gazeta Wyborcza, maja, s Minnerath, Roland, Michael Novak i George Weigel Co w z tą postmodernistyczną Solidarnością? Rozmawia Karol Wilczyński. Pressje 21: Misztal, Bronisław i Marek Przychodzeń (red.) Aktualność wolności. Warszawa: Aletheia. Montfort, Ludwik Maria Grignion de Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów. Morris, Ian Why the West Rules For Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future. Profile Books. Myers, Benjamin Alister McGrath s Scientific Theology. W: A. McGrath. The Order of Things. Explorations in Scientific Theology. Malden-Oxford-Victoria: Blackwell, s Nehamas, Alexander The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foulcault. Berkeley: University of California Neuhaus, Richard J Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty. Przeł. B. Szlachta. Poznań: Nietzsche, Fryderyk O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. W: F. Nietzsche. Niewczesne rozważania. Kraków: Nietzsche, Fryderyk Z genealogii moralności. Kraków: Nietzsche, Fryderyk Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości. Kraków: Zielona Sowa. Novak, Michael. 1993a. Liberalizm sprzymierzeniec czy wróg Kościoła? Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne. Przeł. W. Büchner. Poznań: Novak, Michael. 1993b. Chrześcijaństwo, kapitalizm i demokracja. Przeł. W. Büchner. W: M. Novak, A. Rauscher SJ, M. Zięba OP. Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań: W drodze, s Novak, Michael Duch demokratycznego kapitalizmu. Przeł. T. Stanek. Poznań: Nowak, Leszek U podstaw teorii socjalizmu, t. III. Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu. Poznań: Nakom. Nozick, John Anarchia, państwo, utopia. Przeł. P. Matejko, M. Szczubiałka. Warszawa: Aletheia. Ożóg, Kazimierz S Miedziany pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach Głogów: PWSZ w Głogowie. Pach, Jan Wybrać Jezusa, nie Barabasza. Niedziela, 13 października. Pangle, Thomas Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej. Przeł. M. Klimowicz. Kraków: Pangle, Thomas Leo Strauss. An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins University Pareto, Vilfredo Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne. Przeł. M. Dobrowolska, M. Rozpędowska, A. Zinserling. Warszawa: Petrażycki, Leon O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: Pilch, Jerzy Narty Ojca Świętego. Warszawa. Platon Timajos. Przeł. W. Witwicki. W: Platon. Dialogi, t. II. Kęty: Antyk, s Platon Państwo. Przeł. W. Witwicki. Kęty: Antyk. Poniewierski, Janusz Kwiatki Jana Pawła II. Kraków: Znak Półtawska, Wanda Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich. Częstochowa: Święty Paweł. Przychodzeń, Marek Miasto contra naturam? Pressje 19: Ratzinger, Joseph Jezus z Nazaretu, t. I. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia. Przeł. W. Szymona. Kraków: M. Rawls, John Teoria sprawiedliwości. Przeł. M. Panufnik, A. Romaniuk. Warszawa:

4 Rojek, Paweł Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku. Kraków: Nomos. Rojek, Paweł Postmodernizm, katolicyzm, Solidarność. Pressje 21: Rojek, Paweł. 2011a. Pokolenie kapłanów, proroków i królów? Mesjańska antropologia Jana Pawła II. Rojek, Paweł. 2011b. Solidarność: ruch republikański, katolicki czy postmodernistyczny? W: J. Kloczkowski (red.). Polska Solidarności. Kraków: OMP, w druku. Rojkowie, Maria i Florian Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca nad Prosną. Kraków: Aureus. Rousseau, Jean-Jacques Umowa społeczna. Warszawa: Ryś, Grzegorz Małżeństwo, dziewictwo, Kościół. Znak 618. Sánchez Sorondo, Marcelo (red.) Papal Addresses to the Pontifical Academy of Sciences and to the Pontifical Academy of Social Sciences Vatican City: Pontifical Academy of Sciences. Sartre, Jean-Paul Egzystencjalizm jest humanizmem. Przeł. J. Krajewski. Warszawa: Muza. Schaff, Adam Alienacja jako zjawisko społeczne. Warszawa: Książka i Wiedza. Scheler, Max O wstydzie i poczuciu wstydu. Przeł. M. Świtalska. W: M. Grabowski (red.). Wstyd i nagość. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s Schulz, Bruno Opowiadanie, eseje, listy. Warszawa: Świat Książki. Sierakowski, Sławomir Co dzieli lewicę, i prawicę i dlaczego nie ma to znaczenia we współczesnej Polsce? Krytyka Polityczna 2. Słowacki, Juliusz Do Księcia A. C. [List pierwszy do ks. Adama Czartoryskiego]. W: J. Słowacki. Dzieła, t. XII. Pisma prozą, cz. 2. Wrocław: Ossolineum. Smith, Adam Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN Smith, Adam Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Smith, S Leo Strauss s Platonic Liberalism. W: S. Smith. Reading Leo Strauss. Politics, Philosophy, Judaism. Chicago, London: University of Chicago Sofokles Antygona. W: Sofokles. Tragedie. Przeł. K. Morawski. Warszawa: PIW. Sokolowski Robert Discovery and Obligation in Natural Law. W: H. Zaborowski (red.). Natural Moral Law in Contemporary Society. Washington, DC: The Catholic University of America Press, s Sołowjow, Włodzimierz Sofia jako jedność stworzona. Przeł. J. Dobieszewski. W: L. Kiejzik (red.). Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. I. Łódź: Ibidem, s Sorokin, Pitirim Kryzys naszych czasów. Przeł. B. Olszewski. Pressje 20: Stanca, L., L. Bruni i L. Corrazini Testing Theories of Reciprocity: Does Motivation Matter? ISLA Working Paper 2. Stanosz, Barbara Spór trwa nadal. Gazeta Wyborcza, 14 czerwca, s. 14. Stawrowski, Zbigniew Solidarność znaczy więź. W kręgu myśli Józefa Tischnera i Jana Pawła II. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera. Strauss, Leo On a New Interpretation of Plato s Political Philosophy. Social Research 13. Strauss, Leo The City and Man. Chicago: University of Chicago Strauss, Leo Prawo naturalne w świetle historii. Przeł. T. Górski. Warszawa: PAX. Strauss, Leo Philosophie und Gesetz Frühe Schriften. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. Strauss, Leo Sokratejskie pytania. Eseje wybrane. Przeł. P. Maciejko. Warszawa: Aletheia. Strauss, Leo. 1989a. The Rebirth of Classical Political Rationalism. Chicago: University of Chicago Strauss, Leo. 1989b. An Epilogue. W: L. Strauss. Liberalism Ancient and Modern. Ithaca-London: Cornell University Strauss, Leo Trzy fale nowożytności. Przeł. W. Madej. Przegląd Polityczny 84: Strauss, Leo. 2008a. Hobbes politische Wissenschaft und zugehörige Schriften Briefe. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. Strauss, Leo. 2008b. Przypadek Niemiec. Reedukacja państw osi w kwestii żydowskiej. Przegląd Polityczny 87. Strauss, Leo O tyranii. Zawiera korespondencję Strauss Kojève. Przeł. P. Armada, A. Górnisiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ. Suskiewicz, Marcin Postmodernizm, konserwatyzm, Kościół. Wątpliwości w sprawie Postmodernistycznej Solidarności. Swieżawski, Stefan Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Kraków: Swieżawski, Stefan Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa: Szawiel, Tadeusz Społeczne podstawy zjawiska religijnego pokolenie JP2. W: T. Szawiel (red.). Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Warszawa: Scholar, s Szawiel, Tadeusz (red.) Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Warszawa: Scholar. Szlachta, Bogdan Demokracja a rządy prawa. W: D. Pietrzyk-Reeves (red.). Pytania współczesnej filozofii polityki. Kraków: Wydawnictwo UJ, s Szułdrzyński, Michał Błędy Kasi Tusk i dramat jej ojca. Rzeczpospolita, 25 marca. Tainter, Joseph The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Tamer G Islamische Philosophie und die Krise der Moderne. Das Verhältnis von Leo Strauss zu Alfarabi, Avicenna und Averroes. Leiden-Boston-Köln: E. J. Brill. Tanguay D Leo Strauss. An Intellectual Biography. Transl. Ch. Nadon. New Haven-London: Yale University Terlikowski, Tomasz P Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Tischner, Józef Etyka solidarności. Kraków: Toynbee, Arnold Studium historii. Warszawa: PIW. Voegelin, Eric Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa: Aletheia. Wais, Kazimierz Ontologja, czyli Metafizyka ogólna. Lwów: Bibljoteka Religijna im. X. Arcybiskupa Bilczewskiego. Warszawski, Dawid Wolność prawdziwa i wolność zwyczajna. Gazeta Wyborcza, 13 czerwca, s. 11. Weber, Max. 1999a. Nauka jako zwód i powołanie. Przeł. P. Dybel. W: Z. Krasnodębski. Max Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna. Weber, Max. 1999b. Duch kapitalizmu. Przeł. J. Sidorek. W: Z. Krasnodębski. Max Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna. Weigel, George Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Przeł. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska. Kraków: Znak Weigel, George Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu. Poznań: Weiler, Joseph H. H Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? Przeł. Wojciech Michera. Poznań: White, Andrew Dickson History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. New York: D. Appleton & Co. Wertenstein-Żuławski, Jerzy Jeśli i On nas nie zrozumiał. Gazeta Wyborcza, 19 czerwca, s. 15. Wieland, Carl Kamienie i kości. Przeł. K. Gieremek. Warszawa: Megas

5 Wilczyński, Karol My jesteśmy Kościołem! Jan Paweł II o misji świeckich. Wildstein, Bronisław Nieopisana Solidarność. Rzeczpospolita, 22 listopada. Wojtyła, Karol Questio de fide apud sanctum Ioannem a Cruce. Collectanea Theologica XXI. Wojtyła, Karol U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Kraków. Wojtyła, Karol. 1979a. Poezje i dramaty. Kraków: Wojtyła, Karol. 1979b. Kazania Kraków: Wojtyła, Karol. 1979c. Aby Chrystus się nami posługiwał. Kraków: Wojtyła, Karol Wykłady lubelskie. Lublin: RW KUL. Wojtyła, Karol Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin: RW KUL. Wojtyła, Karol Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin. Wojtyła, Karol Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca Kraków: Wojtyła, Karol Renesansowy psałterz. Kraków: Biały Kruk. Wojtyła, Karol Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL. Woleński, Jan Epistemologia. Warszawa: Wolfers, Justin i Daniel Sacks Debunking the Easterlin Paradox Again. 13 grudnia. Zabdyr-Jamróz, Michał Czy zmierzamy do prawno-ustrojowego nowego średniowiecza? Pressje 20: Zajączkowski, Ryszard Głos prawdy i sumienie. Kościół w pismach Cypriana Norwida. Wrocław: FNP. Zdaniewicz, Witold i Sławomir H. Zaręba (red) Młodzież Warszawy pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II. Warszawa: Ośrodek Sondaży Społecznych Opinia, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Zeno, Katrina J Podróż kobiety. Poznań: Zięba, Maciej OP Kościół wobec liberalnej demokracji. W: M. Novak, A. Rauscher SJ, M. Zięba OP. Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań: W drodze, s Zięba, Maciej Papieże i kapitalizm. Od Rerum novarum po Centesimus annus. Kraków: Zsolnai, László Spirituality and Ethics of Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Zuckert, Catherine Postmodern Platos. Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida. Chicago, London: University of Chicago Zuckert, Michael Why Leo Strauss is Not an Aristotelian: an Explanatory Study. W: J. York I in. (red.). Leo Strauss on Education. Associated University Pressess. 30 lipca. Zuckert, Catherine i Michael Zuckert The Truth About Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy. Chicago-London: University of Chicago Zuckert, Catherine i Michael Zuckert W stronę uniwersalnego państwa homogenicznego. Z Catherine i Michaelem Zuckertami rozmawia Marek Przychodzeń. Żukowski, Tomasz Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic. W: T. Żukowski (red.). Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, s Żukowski, Tomasz (red.) Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Žižek Slavoj Rewolucja u bram. W. I. Lenin: pisma wybrane z 1917 roku. Kraków: Ha!art CA Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę encykliki Rerum novarum (1991). CL Posynodalna adhortacja apostolska Christefideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (1988) DF Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius (1870) DI Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000) DM Encyklika Dives in misericordia Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu (1980) DV Encyklika Dominum et Vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (1986) EE Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła (2003) EV Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (1995) FR Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem (1998) KKK Katechizm Kościoła katolickiego (1998) LG Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium (1964) NMI List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Novo Millenio Ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 (2001) PS List do młodych całego świata Parati semper Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) RH Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II (1979) RM Encyklika Redemptoris missio Ojca Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (1990) SRS Encyklika Solicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (1987) TMA List apostolski Tertio Millennio Adveniente do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000 (1994) US Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej (1995)

Bibliografia. 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński

Bibliografia. 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński Bibliografia ARENDT, HANNAH 2008. Salon berliński i inne eseje. Przeł. M. Godyń, S. Szymański. Warszawa: Prószyński i S-ka. 2012. Korzenie totalitaryzmu. Przeł. D. Grinberg, M. Szawiel. Warszawa: Oficyna

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28

R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28 R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28 Poz. 18574-19242 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. ROK XXI (XVII) 2011 nr 1

Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. ROK XXI (XVII) 2011 nr 1 Społeczeństwo Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 101 ROK XXI (XVII) 2011 nr 1 DYREKTOR Claudio Gentili WICEDYREKTOR Mario Toso SEKRETARZ REDAKCJI Davide Vicentini PREZES

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 Poz. 14820-15417 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II 5 Myśl europejska Jana Pawła II 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem 10 Prof. Zoll: Palikot wykorzystuje błędy Kościoła (1021) niedziela, 30 października 2011 43 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo 117-118. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. ROK XXIII (XIX) 2013 nr 5-6

Społeczeństwo 117-118. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. ROK XXIII (XIX) 2013 nr 5-6 Społeczeństwo Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 117-118 ROK XXIII (XIX) 2013 nr 5-6 DYREKTOR Claudio Gentili WICEDYREKTOR Mario Toso SEKRETARZ REDAKCJI Davide Vicentini

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 Poz. 11677-12368 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA pod redakcją Heleny Czakowskiej ks. Mariusza Kucińskiego Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Instytut Wydawniczy. Pax

Instytut Wydawniczy. Pax Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2015 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie W tym roku obchodzimy setn¹ rocznicê urodzin Jana Twardowskiego ksiêdza, który pisa³ wiersze. Wiele s³ów wypowiedziano

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 Poz. 28336-28916 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo