Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers"

Transkrypt

1 Materiał, z którego zamierzam korzystać pochodzi z Poradnika nauczyciela wydanego przez WSiP w 202r. Jest skorelowany z NPP. w klasach IV. Ulegnie on nieznacznym zmianom w zakresie czasowego realizowania materiału lekturowego, ponieważ pozwoli to uczniom (trzech klas) na swobodniejsze korzystanie z zasobów biblioteki. Drugą przyczyną modyfikacji jest zróżnicowanie zespołów klasowych. Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV Lp.. Temat lekcji Nr treści nauczania w npp Planujemy pracę w nowym roku szkolnym. I, : ), 4), 6), 7), 9; III, : 2), 4), 5), 6), III, 2: 5), 6), 7) 2. Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? I, : ), 2), 3), 7), 8), 9); II, 2:5), II, 3: ); III, : ), 2), 8) Treści nauczania (lektura, terminy teoretycznoliterackie, inne pojęcia kulturowe, zagadnienia z nauki o języku, formy wypowiedzi pisemnej) skrócony opis bibliograficzny spis treści [podręcznik, zeszyt ćwiczeń] Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers [podręcznik: s. 4 5] [patrz: scenariusz nr w poradniku Osiągnięcia ucznia (umiejętności, wiadomości) Uczeń: poprawnie podpisuje zeszyt sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń wyjaśnia oznaczenia zawarte w podręczniku posługuje się spisem treści zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania bierze udział w przygotowaniu wystawy pn. Wspominamy wakacje prezentuje przygotowaną wystawę zapisuje skojarzenia do wyrazu wakacje słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta cicho ze zrozumieniem Liczba godzin 2

2 3. Krótko o sobie, czyli jak należy się przedstawiać? I, : ), 6), 9); II, : ), 2), 3), II, 2: 0; III, : ), 2), 4), 8), III, 2: 3), 7) metodycznym] Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa przezwisko przydomek pseudonim [podręcznik: 6 8, zeszyt ćwiczeń: s. 6 8] [patrz: scenariusz nr 2 w poradniku metodycznym] określa adresata wypowiedzi osoby mówiącej wyjaśnia sens tytułu wiersza określa nastrój wiersza/wyrażone uczucia rozumie, czym jest wers odczytuje fragment, w którym następuje zmiana nastroju wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego to klops wypisuje z tekstu fragmenty mówiące o powodach do zmartwienia i o powodach do radości w nowym roku szkolnym rozwiązuje rebus (scenariusz nr ) odpowiada na pytanie zawarte w temacie lekcji, uzasadniając wypowiedź kończy rozpoczęte zdanie przedstawia dowolną techniką plastyczną pożegnanie wakacji/powitanie szkoły wyjaśnia, co to znaczy przedstawić się i w jakich sytuacjach się przedstawiamy słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta cicho ze zrozumieniem zapisuje dane osobowe bohaterów oraz dodatkowe informacje na ich temat ocenia zaprezentowane sposoby przedstawiania się, wykorzystując podane określenia wybiera bohatera, z którym chciałby się 2

3 4. W jaki sposób należy składać życzenia? I, : 5), 9), 0), I, 2; II, : 2); III, : ), 2), 4), 6), 8), III, 2: 3), 5), 6), 7) życzenia kartka pocztowa [podręcznik: 8 9, zeszyt ćwiczeń: s. 9 ] [patrz: scenariusz nr 3 w poradniku metodycznym] zaprzyjaźnić uzasadnia wybór słucha nagrania o przedstawianiu się na podstawie wysłuchanych scenek omawia różnice między sposobem przedstawiania się w szkole i na podwórku zapoznaje się ze wskazówkami dotyczącymi przedstawiania się przedstawia się, wykorzystując poznane wskazówki dopasowuje sposób przedstawiania się do podanych sytuacji (zeszyt ćwiczeń, s. 6-7) wyjaśnia pojęcia: pseudonim, przezwisko, przydomek bierze udział w przygotowaniu i prezentacji scenek dotyczących przedstawiania ocenia zaprezentowane scenki tworzy zdrobnienia od własnego imienia przedstawia swój ulubiony zespół muzyczny/wokalistkę/wokalistę bierze udział w scence, w trakcie której składa życzenia rówieśnikowi (sc) wypowiada się na temat obejrzanej scenki (sc) zapisuje ogólne informacje na temat składania życzeń (sc) prezentuje i omawia przykładowe pocztówki z życzeniami (sc) 3

4 5. Zakręty ortografii. Pisownia wielką literą. I, : ), I, 2, I, 3: 3); III, : 8), III, 2: 3), 5), 7) Agnieszka Frączek, Błahostka! pisownia imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk, jednowyrazowych nazw geograficznych [podręcznik: s i ćw. 6, s. 7; zeszyt ćwiczeń: s ] przyporządkowuje fragmenty życzeń odpowiednim okazjom (zc) dobiera określenia do podanych sformułowań (zc) wyjaśnia, w jaki sposób wymienione osoby powinny rozpocząć składanie życzeń (zc) analizuje treść przykładowych życzeń (sc) układa tekst życzeń z okazji urodzin/ślubu (zc/sc) podaje informacje adresowe, jakie powinny się znaleźć na kartce pocztowej (sc) projektuje rysunek na kartkę pocztową z życzeniami (zc) adresuje kartkę pocztową (sc) zapoznaje się z informacjami na temat imion szuka informacji na temat patrona, którego imię nosi czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) zna zasady dotyczące pisowni imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk i jednowyrazowych nazw geograficznych wypisuje z wiersza pary takich samych wyrazów, uzasadniając różnice w ich pisowni wypisuje z atlasu geograficznego nazwy państw i miast

5 6. Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem portalu społecznościowego? I, : ), 2), 3), 4), 5); II, : 3); III, : ), 2), 5), 6), 8), III, 2: 7) Profil na portalu społecznościowym profil nick login dane osobowe [podręcznik: s ; zeszyt ćwiczeń: s. 6 8, 57 6] uzasadnia na wybranych przykładach pisownię wyrazów wielką i małą literą stosuje podane wyrazy w zdaniach jako nazwiska i przydomki bohaterów literackich uzupełnia zdania/tekst małymi lub wielkimi literami (zc) tworzy zdrobniałe formy imion swoich koleżanek (kolegów) (zc) odszukuje imiona ukryte w podanych wyrazach (zc) podpisuje portrety znanych Polaków (zc) poprawia błędy w podanych zdaniach (zc) czyta i omawia informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na portalu społecznościowym czyta informacje o portalu społecznościowym rozumie pojęcia: profil, nick, login, portal społecznościowy wyjaśnia cel umieszczenia wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na portalu społecznościowym wskazuje osobę, do której chciałby się odezwać, uzasadniając wybór wyjaśnia, czym są dane osobowe zapisuje swoje dane osobowe (zc) koloruje tabliczki z nickami wartymi polecenia (zc) 5

6 7. Kraina języka. W świecie znaków. I, : 3), 4), 5), 7), I, 3: ), 4), 5); III, : 5), 6), 8), III, 2: ), 3), 5), 6), 7) znaki gesty symbole rysunkowe symbole dźwiękowe porozumiewanie się nadawca odbiorca [podręcznik: s ; zeszyt ćwiczeń: s. 78 8] redaguje informację o sobie samym w formie ogłoszenia zapoznaje się z informacjami zamieszczonymi na stronie wyjaśnia, na czym polega rejestracja rejestruje się do portalu Sieciaki.pl wyjaśnia, jakie informacje zostały przedstawione za pomocą rysunków posługując się samymi gestami, opowiada o swoich zajęciach pozalekcyjnych wymienia sytuacje, w których lepiej porozumiewać się za pomocą gestów i symboli niż przy użyciu słów wyjaśnia, dlaczego na drogach, lotniskach, dworcach i w środkach komunikacji powszechnie stosuje się symbole rysunkowe wyjaśnia sens znaków zastosowanych w SMS-ie wymienia znaki, jakimi posługuje się w podanych okolicznościach wyjaśnia na podstawie rysunku, na czym polega proces porozumiewania się wskazuje/określa nadawcę i odbiorcę w podanych sytuacjach określa nadawcę i odbiorcę w podanym ogłoszeniu pisze ogłoszenie odróżnia znaki dźwiękowe od znaków

7 8. Rozmawiamy o zasadach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu. II, : 2), II, 2: 0), ), II, 4; III, : ), 8), III, 2: 6), 7) Znajomi, ale nieznajomi internet komunikacja [podręcznik: s. 27; zeszyt ćwiczeń: s. 57 6] obrazkowych (zc) porządkuje grupy znaków według formy i przekazywanej treści (zc) przyporządkowuje znakom patrolowym ich znaczenia (zc) bierze udział w konkursie polegającym na przedstawianiu znanych przysłów za pomocą gestów (zc) odgaduje, co oznaczają przedstawione gesty i miny (zc) podkreśla poprawne zdanie napisane w języku polskim (zc) układa poprawne zdania z podanych wyrazów (zc) skreślając słowa, tworzy logiczne zdania (zc) zapisuje parami pasujące do siebie czynności nadawcy i odbiorcy (zc) opowiada o swoich doświadczeniach związanych z wykorzystywaniem internetu i zawieraniem znajomości przez internet wyjaśnia znaczenie słowa komunikacja rozwiązuje test: Co wiesz o internecie? (zc) wypowiada się na temat problemów związanych z zawieraniem znajomości w sieci porządkuje i omawia zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu (zc) 7

8 9. Czy pomysł Gotfryda to dobry sposób na opracowanie doskonałego szyfru? I, : ), 2), 3); II, 2: 9), 0), II, 3: ); III, : ), 4), 8), 9), III, 2: 7 Jean-Jacques Sempé, René Goscinny, Tajemny szyfr narrator [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: 54 56] [patrz: scenariusz nr 4 w poradniku metodycznym] wskazuje osoby, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia związanego z korzystaniem z internetu (zc) dobiera zachowanie odpowiednie do opisanych sytuacji, jakie może napotkać w sieci (zc) układa słowniczek z wyjaśnieniami najczęściej stosowanych emotikonów (zc) opisuje własne emotikony (zc) wymyśla własne emotikony (zc) zabiera głos w rozmowie na temat bezpieczeństwa w sieci (zc) zapoznaje się z wybranymi stronami internetowymi w celu wskazania łączących je elementów ogląda komiksy i kreskówki na wskazanych stronach internetowych przypomina, na czym polega proces porozumiewania się wypowiada się na temat sposobów zdobywania informacji o świecie przez ludzi niewidomych (sc) słucha informacji na temat Braille a i jego alfabetu (sc) ogląda czasopismo lub książkę zapisaną w brajlu (sc) zapoznaje się z alfabetem Braille a (sc) 2

9 9 odczytuje zaszyfrowaną informację słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) określa czas i miejsce wydarzeń wskazuje osobę, która opowiada historię tajemnego szyfru rozumie pojęcie narrator określa narratora w podanym fragmencie opowiadania i w przytoczonych tekstach (zc) określa sposób prowadzenia narracji (zc) czyta fragment opowiadania, stosując różne sposoby narracji (zc) podaje informacje na temat narratora wyjaśnia, na czym polegał pomysł Gotfryda podaje przyczyny niepowodzenia realizacji pomysłu wypowiada się na temat komizmu ukazanej sytuacji opracowuje szyfr według pomysłu z opowiadania prezentuje efekt pracy grupy odgaduje zasady, według których zaszyfrowano podane zdanie zapisuje swoje imię i nazwisko alfabetem Braille a (sc) wymyśla własny szyfr i szyfruje według niego informację

10 0. Kraina języka. Alfabet, litera, głoska. I, : ); III, : 8), 9), III, 2: 5) Małgorzata Strzałkowska, Abecadło alfabet litera głoska samogłoska i spółgłoska spis alfabetyczny [podręcznik: s. 3 33, do polecenia 5, s ; zeszyt ćwiczeń: 82 85] podaje przykłady opowiadań z zastosowaniem różnych sposobów prowadzenia narracji (zc) czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) podkreśla pierwsze litery w wyrazach tworzących ostatnie cztery wersy wiersza wyjaśnia, co tworzą podkreślone litery wymyśla i zapisuje rymowankę, w której stosuje kolejno litery polskiego alfabetu recytuje polski alfabet odczytuje podane skróty, używając nazw liter rozumie pojęcia: litera, głoska, samogłoska, spółgłoska liczy litery i głoski w podanych wyrazach zaznacza głoski, którymi różnią się podane pary wyrazów tworzy wyrazy przez dodanie odpowiedniej samogłoski wskazuje litery, których używa się w języku polskim (zc) poprawia klawiaturę telefonu komórkowego, wpisując wytarte litery (zc) wskazuje litery na klawiaturze, które nie przydadzą się przy pisaniu wiadomości po polsku (zc) rozwiązuje literowe rebusy (zc) z głosek, które tworzą wyraz błyskawica,

11 . Kraina języka. Oznaczanie miękkości spółgłosek. III, : ), 4), 8) spółgłoska miękka [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 5 w poradniku metodycznym] układa wyrazy (zc) wyjaśnia, co łączy poszczególne fotografie podaje, gdzie stosuje się alfabetyczną kolejność liter opowiada o praktycznym zastosowaniu alfabetu zapisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wyjaśnia, dlaczego w spisach alfabetycznych piszemy najpierw nazwisko, a potem imię zapoznaje się z ciekawostkami na temat alfabetu formułuje wniosek dotyczący ruchu środkowej części języka podczas wymawiania spółgłosek miękkich i twardych (sc) wyjaśnia na przykładach zasady dotyczące oznaczania miękkości spółgłosek podkreśla wyrazy, w których występują spółgłoski miękkie tworzy inne formy podanych imion tak, aby zawierały inaczej oznaczone te same spółgłoski miękkie zapisuje wyrazy ze spółgłoskami miękkimi (sc) uzupełnia tekst spółgłoskami miękkimi (sc) zmienia głoskę twardą na głoskę miękką,

12 2. Kraina języka. Od sylaby do przenoszenia wyrazów. sylaba podział wyrazu na sylaby przenoszenie wyrazów [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 6 w poradniku metodycznym] tworząc nowy wyraz (sc) poprawia zdania, oznaczając prawidłowo miękkość wybranych wyrazów (zc) uzupełnia diagram wyrazami, w których ostatnią literą jest spółgłoska miękka (sc) wymyśla okrzyki, którymi można by dopingować klasową drużynę wyjaśnia, czym jest sylaba rozumie sylabotwórczą funkcję samogłosek tworzy dwusylabowe wyrazy rozpoczynające się od podanych sylab tworzy dwusylabowe wyrazy, dopisując początkowe sylaby (sc) uzupełnia wyrazy o brakującą sylabę (zc) łączy podane sylaby w wyrazy (zc) zna zasady dotyczące przenoszenia wyrazów wskazuje wyrazy, których nie można podzielić na sylaby(zc) wskazuje wyrazy, które zostały niepoprawnie podzielone na sylaby(zc) dzieli wyrazy na sylaby na wszystkie możliwe sposoby przepisuje tekst z uwzględnieniem podziału wskazanych wyrazów na sylaby (sc) dzieli na sylaby swoje imię i nazwisko (zc) rozwiązuje kostki sylabowe (zc) wskazuje wyrazy, w których ukryły się

13 3. 4. Poznajmy się przygotowanie do sprawdzianu. I, : ), 3), 5), 0); III, : ), 2), 4), 6), III, 2: 5), 6), 7) Poznajmy się piszemy sprawdzian. I, : ), 3), 5), 0); III, : ), 2), 4), 6), III, 2: 5), 6), 7) 5. Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie. treści zawarte w. rozdziale podręcznika [do wykorzystania ćwiczenia z Banku zadań na CD-ROM] sprawdzian kontrolny nr [materiał dostępny na płycie CD-ROM] Szkoła z marzeń Terence Blacker, Nowa pani [podręcznik, s. 42] jednosylabowe nazwy zwierząt (zc) podaje przykłady wyrazów, których nie można dzielić przy przenoszeniu rozumie pojęcia: narrator, alfabet, wers, głoska, litera, sylaba zna zasady obowiązujące podczas przedstawiania się przedstawia siebie i innych dzieli wyrazy na litery, głoski, sylaby szereguje wyrazy w kolejności alfabetycznej wyjaśnia, na czym polega proces porozumiewania się składa życzenia pisze i adresuje kartkę pocztową czyta cicho ze zrozumieniem rozumie pojęcie narrator zna zasady obowiązujące podczas przedstawiania się dzieli wyrazy na sylaby szereguje wyrazy w kolejności alfabetycznej rozumie proces porozumiewania się rozumie pojęcia: alfabet, wers, głoska, litera, sylaba pisze i adresuje kartkę pocztową z życzeniami i pozdrowieniami (zc) czyta cicho ze zrozumieniem udziela odpowiedzi na postawione pytania 3

14 Nowa pani. I, : ); III, : ), 7), 8) test nr sprawdzający stopień opanowania umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na sprawdzianie z wzorcowymi rozwiązaniami 6. Korzystamy ze słownika ortograficznego. I, : ), I, 2; III, 2: 5) 7. Korzystamy ze słownika wyrazów bliskoznacznych. I, : ), 2), 6), 7), I, 2; [materiał dostępny na płycie CD-ROM] litera, głoska, alfabet słownik ortograficzny [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr 7 w poradniku metodycznym] Grzegorz Kasdepke, Syn Nima synonim rozumie znaczenie pojęć: litera, głoska, alfabet zna alfabet układa wyrazy w porządku alfabetycznym odczytuje i omawia zawartość wybranych artykułów hasłowych ze słownika ortograficznego rozumie znaczenia skrótów i symboli występujących w słownikach ortograficznych wyszukuje wyrazy w słowniku ortograficznym uzupełnia wyrazy literami u lub ó, korzystając ze słownika ortograficznego podaje sytuacje, w których możemy skorzystać ze słownika ortograficznego porównuje książkowe wydanie słownika ortograficznego z wersją elektroniczną odgaduje hasła na podstawie podanych wyjaśnień rozwiązuje krzyżówkę (sc) wyjaśnia, czym jest synonim słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

15 II, : 2), 3), II, 2: 9), 0) [podręcznik: s. 90 9, zeszyt ćwiczeń: s ] 8. Korzystamy ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych. I, : ), 4), I, 2; III, : ), III, 2: 7) [patrz: scenariusz nr 8 w poradniku metodycznym] słownik języka polskiego słownik wyrazów obcych [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 9 w poradniku metodycznym] czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) zapisuje informacje na temat bohaterów ocenia bohaterów opowiada o sytuacji ukazanej w tekście wyjaśnia sens wypowiedzi nauczycielki korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych oddziela synonimy należące do różnych grup znaczeniowych (zc) łączy synonimy podanego wyrazu ze zdaniami, biorąc pod uwagę różnice znaczeniowe (zc) dobiera przymiotniki bliskoznaczne (zc) zastępuje powtórzenia synonimami (zc) wyjaśnia znaczenie pojęcia homonim przypomina informacje dotyczące przeznaczenia słownika ortograficznego oraz słownika wyrazów bliskoznacznych i zasad korzystania z nich odczytuje i omawia zawartość wybranych artykułów hasłowych ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych wyszukuje wyrazy w słowniku języka polskiego i słowniku wyrazów obcych rozumie pojęcie wyraz rodzimy zastępuje w zdaniu obce wyrazy wyrazami rodzimymi wybiera (wskazuje) odpowiedni słownik 5

16 9. Jak powinna wyglądać wymarzona szkoła? I, : ), 2), 8), 9), I, 3: 3); II, : ), II, 2: 9), 0); III, : ), 5) plakat [podręcznik: s. 4] [patrz: scenariusz nr 0 w poradniku metodycznym] łączy nazwy słowników z adresami internetowymi, pod którymi można znaleźć ich wersje elektroniczne (zc) porównuje książkowe wydania słowników z ich wersjami elektronicznymi nazywa związek frazeologiczny przedstawiony w formie ilustracji (sc) wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych (sc) korzysta ze słownika frazeologicznego języka polskiego (sc) ogląda dostępne plakaty wyjaśnia, czym jest plakat i czemu służy wymienia rodzaje plakatów wyjaśnia, jaką postać literacką przedstawiono na plakacie opisuje lekcje prowadzone przez pana Kleksa słucha fragmentu książki opisuje wnętrze i otoczenie wymarzonej szkoły (sc) porównuje swój opis z oryginałem prezentuje efekt pracy grupy wymyśla nazwy przedmiotów, jakie mogłyby być prowadzone w wymarzonej szkole opisuje przebieg wymyślonych przedmiotów 2

17 20. Układamy plan wydarzeń. I, : ), 0), I, 3: 3); II, 2: 9); III, : 7), 9), III, 2: 2), 7) 2. Co możemy powiedzieć o nowej nauczycielce plan wydarzeń zdanie równoważnik zdania [podręcznik, s. 45; zeszyt ćwiczeń, s ] Terence Blacker, Nowa pani elementy świata przedstawionego projektuje i wykonuje plakat reklamujący szkołę, do której chodzi, lub własny plakat wyborczy czyta w całości lekturę rozumie, czym jest plan utworu wyjaśnia, w jakiej formie mogą być zapisane punkty planu ustala kolejność przemieszanych punktów planu (zc) porządkuje plany (zc) wymyśla tytuł opowiadania na podstawie planu wydarzeń (zc) tytułuje obrazki, stosując zdania, a następnie równoważniki zdań (zc) przekształca zdania w równoważniki zdań, zastępując czasowniki rzeczownikami (zc) przekształca wypowiedzenia w zdania (zc) czyta opowiadanie (zc) porządkuje obrazki i punkty planu zgodnie z kolejnością wydarzeń występujących w tekście (zc) uzupełnia punkty planu o niezbędne informacje (zc) uzupełnia historyjki obrazkowe brakującymi ilustracjami (zc) układa plan do historyjki obrazkowej (zc) słucha tekstu czytanego przez nauczyciela określa elementy świata przedstawionego 2 7

18 Magi Mag? II, 2: 3), 9), 0); III, : ), 7), 8) 22. Kraina języka. O częściach mowy. I, 3: 3), 4); III, : 3) plan wydarzeń [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr w poradniku metodycznym] części mowy odmienne i nieodmienne części mowy [podręcznik, s ; zeszyt ćwiczeń, s. 88 9] redaguje plan wydarzeń wskazuje wydarzenia realistyczne i nieprawdopodobne opowiada o przebiegu wydarzeń na podstawie planu gromadzi informacje na temat bohaterów ocenia bohaterów uzasadnia własne zdanie tworzy ilustrację wybranego miejsca rozumie pojęcia: część mowy, odmienna część mowy, nieodmienna część mowy porządkuje wyrazy wg podanych kryteriów dopisuje przykładowe wyrazy do podanych grup wyrazów dobiera odpowiedzi do zadanych pytań zapisuje odpowiedzi na podane/zadane pytania układa pytania uzupełnia szeregi brakującymi formami podanych wyrazów podaje przykłady wyrazów, których formy się nie zmieniają uzupełnia część tabeli podanymi wyrażeniami (zc) zmienia formy podanych wyrazów tak, by wyrażenia i zwroty miały sens (zc) dobiera w pary takie same części mowy (zc) wyjaśnia, co różni wyrazy w podanych

19 23. Kiedy stosuje się poszczególne znaki interpunkcyjne? I, : 2); III, : 8), 0), III, 2: 6) 24. Tworzymy Klasowy kodeks honorowy dotyczący naszych praw Jan Brzechwa, Znaki przestankowe znaki interpunkcyjne [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr 2 w poradniku metodycznym] Jan Twardowski, W klasie parach (zc) koloruje pola z wyrazami, które tworzą pary (zc) układa wyrazy z pomieszanych sylab (sc) wyjaśnia, czym są wyrazy powstałe z uporządkowanych sylab (sc) zapisuje graficzne odpowiedniki znaków interpunkcyjnych słucha recytacji wiersza dzieli tekst na role czyta tekst z podziałem na role wypowiada się na temat zachowania znaków przestankowych z wiersza określa charakter wiersza wyjaśnia zasady stosowania znaków interpunkcyjnych notuje w tabeli informacje na temat zasad dotyczących stosowania znaków interpunkcyjnych (sc) uzupełnia zdania odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi (sc) uzupełnia tekst odpowiednimi znakami przestankowymi (sc) wymyśla i rysuje własną kompozycję ze znaków interpunkcyjnych (sc) tworzy schematyczny rysunek obrazujący porządek i bałagan w klasie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela 9

20 i obowiązków. I, : ); II, 2: 0), II, 3: ), 4); III, : ), 5), 8), 9), III, 2: 6) 25. Zakręty ortografii. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ó. I, : ), 2), I, 2; II, 2: ), 2), 5a) [podręcznik: s. 50] [patrz: scenariusz nr 3 w poradniku metodycznym] Agnieszka Frączek, O kozie na mrozie ó wymienne i niewymienne ó w końcówkach -ów, -ówka, -ówna [podręcznik: s. 5 52, zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 4 w poradniku metodycznym] czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) wypisuje zachowania uczniów ocenia zachowania bohaterów wiersza wyjaśnia sens puenty formułuje prawa i obowiązki do Klasowego kodeksu honorowego wyjaśnia, jaki efekt uzyskał poeta, pomijając znaki interpunkcyjne słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu omawia charakter wiersza wypisuje z wiersza wyrazy z ó wraz z uzasadnieniem ich pisowni rozwiązuje rebus uzasadnia pisownię wyrazu będącego rozwiązaniem rebusu podpisuje pary obrazków: wyraz z ó jego uzasadnienie (sc) do podanych wyrazów dopisuje takie, w których ó wymienia się na o, e lub a (sc) dopisuje wyrazy z końcówką -ów według podanego wzoru (zc) tworzy wyrazy przez dodanie zakończenia -ówka (zc) tworzy nazwiska przez dodanie końcówki -ówna (zc)

21 26. Zakręty ortografii. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z u. I, : 2), I, 2, I, 3: 3); II, 3: ); III, : 9), III, 2: 3) Agnieszka Frączek, Smoczy apetyt pisownia u w zakończeniach form czasu teraźniejszego pisownia u w zakończeniach zdrobnień i spieszczeń pisownia u w rzeczownikach z zakończeniami typu: -un, -unek... [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 5 w poradniku metodycznym] układa zdania z wyrazami rozpoczynającymi się literą ó (sc) układa wyrazy z ó z rozsypanki sylabowej (zc) tworzy zestaw wyrazów z ó niewymiennym korzysta ze słownika ortograficznego odszukuje wyrazy z ó ukryte w innych wyrazach (zc) z liter tworzących podany wyraz układa wyrazy z ó (zc) tworzy nazwy miejscowości przez dodanie końcówki -ów i zapisuje je w kolejności alfabetycznej (zc) wymyśla rebus z ukrytym wyrazem z ó słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) omawia charakter wiersza wypisuje z wiersza wyrazy z wyróżnioną końcówką tworzy formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym uzupełnia treść kartki pocztowej, wpisując odpowiednie formy czasowników w czasie teraźniejszym (sc) tworzy zdrobnienia od podanych przymiotników (zc) zapisuje zdrobnienia imion i nazw osób ze swojej rodziny 2

22 27. Zakręty ortografii. Ó czy u? Piszemy dyktando. I, 2; III, 2: 3), 5) ó wymienne i niewymienne ó w końcówkach -ów, -ówka, -ówna pisownia u w zakończeniach form czasu teraźniejszego pisownia u w zakończeniach zdrobnień i spieszczeń pisownia u w rzeczownikach z zakończeniami typu: -un, -unek... [patrz: scenariusz nr 6 w poradniku metodycznym] odszukuje w diagramie rzeczowniki z zakończeniami typu: -un, -unek... porządkuje podane wyrazy z u i zapisuje je w odpowiednich miejscach tabelki (zc) tworzy zestaw wyrazów z u, których pisowni nie uzasadnia żadna reguła ortograficzna (sc) korzysta ze słownika ortograficznego uzupełnia przysłowia wyrazami z u lub ó uzupełnia dialog, zastępując słowami cyfry podane w nawiasach (zc) uzupełnia tekst/przysłowia literami u i ó (zc) wymyśla rymowankę złożoną wyłącznie z wyrazów z u tworzy notatkę graficzną dotyczącą pisowni wyrazów z ó i u (sc) stosuje w praktyce podstawowe zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z u i ó opanowuje pamięciowo zbiór kilkunastu wyrazów z ó niewymiennym i u zapisuje tekst dyktanda poprawnie pod względem ortograficznym uzupełnia tekst literami u i ó układa diagram, którego rozwiązaniem jest wyraz z ó 28. Zakręty ortografii. Ó czy u? ó wymienne i niewymienne uzupełnia tekst literami u i ó

23 Omówienie i poprawa dyktanda. I, 2); III, 2: 3), 5) ó w końcówkach -ów, -ówka, -ówna pisownia u w zakończeniach form czasu teraźniejszego pisownia u w zakończeniach zdrobnień i spieszczeń pisownia u w rzeczownikach z zakończeniami typu: -un, -unek... korzysta ze słownika ortograficznego porządkuje wyrazy z ó i u według zasad dotyczących ich pisowni i zapisuje je w odpowiednie miejsca tabeli układa zdania z wyrazami, które zapisał niepoprawnie podczas dyktanda 29. Oceniamy postępowanie bohaterów poznanego fragmentu Dynastii Miziołków. I, : ), 3); II, : 3), II, 2: 9), 0), ), II, 4; III, : 5), 6), 7), 8), 9), III, 2: 7) [patrz: scenariusz nr 7 w poradniku metodycznym] Joanna Olech, Dynastia Miziołków dziennik [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s. 2] [patrz: scenariusz nr 8 w poradniku metodycznym] podaje cechy przewodniczącego samorządu szkolnego (sc) słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) podaje informacje na temat Miziołka, Mamiszona i Papiszona porządkuje plan zgodnie z chronologią opowiada o przebiegu wydarzeń na podstawie planu analizuje i ocenia postępowanie bohaterów podaje charakterystyczne cechy dziennika jako formy wypowiedzi pisemnej na podstawie analizy cech rozpoznaje w tekście dziennik (zc) wypowiada się na temat autora dziennika (zc) nazywa uczucia wyrażone przez autora dziennika (zc) 23

24 30. Co możemy powiedzieć o cechach charakteru panny Minchin na podstawie jej zachowania? I, : 2), 6), 7), 9); II, 2: 6), 9), 0), II, 4 3. Kraina języka. Poznajemy rzeczownik. I, 3: 3); III, : ), 4), III, 2: 3), 5d), 7) Francis H. Burnett, Lekcja francuskiego świat przedstawiony bohater literacki elementy opisu postaci [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr 9 w poradniku metodycznym] rzeczownik znaczenie rzeczownika nazwy własne rzeczowniki pospolite [podręcznik, s ; zeszyt ćwiczeń, s ] opowiada o marzeniach autora dziennika (zc) prowadzi fragment dziennika (zc) projektuje okładkę dziennika analizuje i omawia zapiski (sc) z minionego tygodnia (zc) podaje cechy idealnego nauczyciela słucha tekstu czytanego przez nauczyciela określa elementy świata przedstawionego ustala, kto jest głównym bohaterem opowiada o nieporozumieniu, jakie zaszło na lekcji nazywa cechy bohaterów przytacza fragmenty tekstu na poparcie podanych cech formułuje wnioski na temat postępowania bohaterów na podstawie zdjęć ze spektaklu określa formę przedstawienia rozpoznaje rzeczownik jako odmienną część mowy nazywającą osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrody, odpowiadającą na pytania kto? lub co? zapisuje przykłady rzeczowników na podstawie obserwacji najbliższego otoczenia dobiera wspólną nazwę dla podanych grup wyrazów 2

25 32. Kraina języka. O rodzaju rzeczownika. I, 3: 3); III, : ), 4, III, 2: 3), 5d), rodzaj rzeczownika [podręcznik, s ; zeszyt ćwiczeń, s ] podaje nazwy osób, przedmiotów, zwierząt, roślin i zjawiska przedstawionych na ilustracjach odpowiada rzeczownikami na postawione pytania podkreśla/wskazuje rzeczowniki wśród podanych wyrazów rozróżnia nazwy własne i rzeczowniki pospolite łączy nazwy własne z odpowiadającymi im rzeczownikami pospolitymi układa zdania z rzeczownikami własnymi i pospolitymi przedstawia w formie rysunku swoje wyobrażenie znaczenia podanego rzeczownika pospolitego wypisuje z tekstu przykłady podanych kategorii rzeczowników (zc) wypisuje z atlasu geograficznego przykłady nazw własnych (zc) zapisuje nazwiska pięciorga sławnych Polaków (zc) uzupełnia tekst o rodzinie Zuzi pasującymi rzeczownikami (zc) rozpoznaje rzeczownik jako odmienną część mowy nazywającą osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrody, odpowiadającą na pytania kto? lub co? 25

26 7) nazywa osoby i przedmioty przedstawione na rysunkach przyporządkowuje rzeczownikom wyrazy ten, ta, to rozróżnia/określa rodzaj rzeczownika dopasowuje wyrazy ten, ta, to do odpowiednich obrazków (zc) rysuje swoje ulubione zabawki tak, aby pasowały do podpisów (zc) odgaduje nazwy części roweru i wpisuje je do odpowiednich rubryk tabelki (zc) wykreśla wyraz, który nie pasuje do pozostałych pod względem rodzaju (zc) porządkuje wyrazy, biorąc pod uwagę ich rodzaj określa rodzaj rzeczowników nazywających zwierzęta (zc) wypisuje z tekstu rzeczowniki pospolite i nazwy własne, a następnie określa ich rodzaj (zc) 33. Kim jest tytułowy obibok? I, : ), 2), 8), 9), I, 2; II, : 2), II, 2: 5), 0); II, 3: Agnieszka Frączek, Obibok rym [podręcznik: s. 67, zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 20 w poradniku metodycznym] rozwiązuje rebus wyjaśnia znaczenia wyrazów: obibok, obijać się korzysta ze słownika języka polskiego słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) ustala, w jakim znaczeniu występuje w wierszu czasownik obijać się

Plan wynikowy, klasa 4

Plan wynikowy, klasa 4 1 Plan wynikowy, klasa 4 1 Planujemy pracę w nowym roku szkolnym. 2 Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers poprawnie podpisuje zeszyt pod kierunkiem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń. - stara się sporządzić skrócony opis bibliograficzny. - wyjaśnia oznaczenia zawarte

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń. - stara się sporządzić skrócony opis bibliograficzny. - wyjaśnia oznaczenia zawarte PLAN WYNIKOWY Jutro pójdę w świat kl. 4 Lp. Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku 1 Planujemy pracę w nowym roku szkolnym 2 Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 4B W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 4B W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 4B W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN WYNIKOWY Temat lekcji. Lektura i inne teksty kultury, nauka Lp. o języku. Zagadnienia z npp 1 Planujemy pracę w nowym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna kl.i- III

Edukacja polonistyczna kl.i- III Edukacja polonistyczna kl.- Autor: Administrator 01.02.2015. Zmieniony 01.02.2015. Edukacja polonistyczna kl. Wymagania edukacyjne kl. Osiągnięcia ucznia Ocena celująca - - Czytanie pisanie mówienie i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie IV. wymagania na oceny śródroczne

Kryteria oceniania w klasie IV. wymagania na oceny śródroczne Kryteria oceniania w klasie IV wymagania na oceny śródroczne Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą dopuszczająca dostateczna Wymagania dobra bardzo dobra Uwagi celująca

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

2 punkty otrzymuje uczeń, który:

2 punkty otrzymuje uczeń, który: 2 punkty otrzymuje uczeń, który: Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty, Czytając cicho, rozumie tylko niektóre fragmenty, Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych tekstów, Sięga po obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie IV na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego wydawnictwa OPERON.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele kształcenia Słuchanie Mówienie Kształcenia literacko-kulturowe Przewidywane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla Gimnazjum Przedmiotem oceny z języka polskiego są opanowane wiadomości przewidziane w podstawie programowej. Zasady ogólne: 1. Nauczyciel na początku

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował przewidziane programem nauczania zagadnienia w stopniu bardzo dobrym oraz spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 009/00 Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Grupa: 5 osób Zajęcia odbywad się będą w Zespole Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania. Z języka polskiego następujące obszary

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SEMESTR I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SEMESTR I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SEMESTR I Ocena celująca Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który opanował przewidziane programem nauczania zagadnienia w stopniu bardzo dobrym oraz spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV W TRAKCIE PROCESU NAUCZANIA NAUCZYCIEL OCENIA POZIOM WIEDZY I UMIEJETNOŚCI UCZNIA, OKREŚLA JEGO POSTĘPY W OPANOWANIU JEGO WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III GRUDZIEŃ

PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III GRUDZIEŃ BLOK TEMATYCZNY TEMAT DNIA PLAN WYNIKOWY- TROPICIELE- KLASA III GRUDZIEŃ PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Blok V Bogactwa naturalne 21.Do czego potrzebny jest nam węgiel? 22.Na Śląsku 23.Z kopalni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania; fragment potrzebny do argumentacji;

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania; fragment potrzebny do argumentacji; Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego kl. V dopuszczający (2) dostateczny (3) dobry (4) bardzo dobry (5) celujący (6) KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje kontakt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU JĘZYK POLSKI

NACOBEZU JĘZYK POLSKI NACOBEZU JĘZYK POLSKI KLASA VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE 1. Wiem, co wyróżnia wiersz biały spośród innych rodzajów utworów poetyckich. 2. Podaję cechy fraszki. 3. Wyjaśniam czym jest kontrast i jaką pełni

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. do zajęć języka polskiego

Wymagania edukacyjne. do zajęć języka polskiego Wymagania edukacyjne do zajęć języka polskiego dla uczniów klas IV VI na rok szkolny 2014/2015 Teresa Antkowicz nauczyciel jezyka polskiego Ocenianiu podlegają: kl.iv 1. Doskonalenie różnych form wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej klasa I ocena niedostateczna (poziom 1) uczeń nie posiada postaw i wiadomości z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH - I Klasa I Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo