Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers"

Transkrypt

1 Materiał, z którego zamierzam korzystać pochodzi z Poradnika nauczyciela wydanego przez WSiP w 202r. Jest skorelowany z NPP. w klasach IV. Ulegnie on nieznacznym zmianom w zakresie czasowego realizowania materiału lekturowego, ponieważ pozwoli to uczniom (trzech klas) na swobodniejsze korzystanie z zasobów biblioteki. Drugą przyczyną modyfikacji jest zróżnicowanie zespołów klasowych. Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV Lp.. Temat lekcji Nr treści nauczania w npp Planujemy pracę w nowym roku szkolnym. I, : ), 4), 6), 7), 9; III, : 2), 4), 5), 6), III, 2: 5), 6), 7) 2. Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? I, : ), 2), 3), 7), 8), 9); II, 2:5), II, 3: ); III, : ), 2), 8) Treści nauczania (lektura, terminy teoretycznoliterackie, inne pojęcia kulturowe, zagadnienia z nauki o języku, formy wypowiedzi pisemnej) skrócony opis bibliograficzny spis treści [podręcznik, zeszyt ćwiczeń] Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers [podręcznik: s. 4 5] [patrz: scenariusz nr w poradniku Osiągnięcia ucznia (umiejętności, wiadomości) Uczeń: poprawnie podpisuje zeszyt sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń wyjaśnia oznaczenia zawarte w podręczniku posługuje się spisem treści zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania bierze udział w przygotowaniu wystawy pn. Wspominamy wakacje prezentuje przygotowaną wystawę zapisuje skojarzenia do wyrazu wakacje słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta cicho ze zrozumieniem Liczba godzin 2

2 3. Krótko o sobie, czyli jak należy się przedstawiać? I, : ), 6), 9); II, : ), 2), 3), II, 2: 0; III, : ), 2), 4), 8), III, 2: 3), 7) metodycznym] Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa przezwisko przydomek pseudonim [podręcznik: 6 8, zeszyt ćwiczeń: s. 6 8] [patrz: scenariusz nr 2 w poradniku metodycznym] określa adresata wypowiedzi osoby mówiącej wyjaśnia sens tytułu wiersza określa nastrój wiersza/wyrażone uczucia rozumie, czym jest wers odczytuje fragment, w którym następuje zmiana nastroju wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego to klops wypisuje z tekstu fragmenty mówiące o powodach do zmartwienia i o powodach do radości w nowym roku szkolnym rozwiązuje rebus (scenariusz nr ) odpowiada na pytanie zawarte w temacie lekcji, uzasadniając wypowiedź kończy rozpoczęte zdanie przedstawia dowolną techniką plastyczną pożegnanie wakacji/powitanie szkoły wyjaśnia, co to znaczy przedstawić się i w jakich sytuacjach się przedstawiamy słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta cicho ze zrozumieniem zapisuje dane osobowe bohaterów oraz dodatkowe informacje na ich temat ocenia zaprezentowane sposoby przedstawiania się, wykorzystując podane określenia wybiera bohatera, z którym chciałby się 2

3 4. W jaki sposób należy składać życzenia? I, : 5), 9), 0), I, 2; II, : 2); III, : ), 2), 4), 6), 8), III, 2: 3), 5), 6), 7) życzenia kartka pocztowa [podręcznik: 8 9, zeszyt ćwiczeń: s. 9 ] [patrz: scenariusz nr 3 w poradniku metodycznym] zaprzyjaźnić uzasadnia wybór słucha nagrania o przedstawianiu się na podstawie wysłuchanych scenek omawia różnice między sposobem przedstawiania się w szkole i na podwórku zapoznaje się ze wskazówkami dotyczącymi przedstawiania się przedstawia się, wykorzystując poznane wskazówki dopasowuje sposób przedstawiania się do podanych sytuacji (zeszyt ćwiczeń, s. 6-7) wyjaśnia pojęcia: pseudonim, przezwisko, przydomek bierze udział w przygotowaniu i prezentacji scenek dotyczących przedstawiania ocenia zaprezentowane scenki tworzy zdrobnienia od własnego imienia przedstawia swój ulubiony zespół muzyczny/wokalistkę/wokalistę bierze udział w scence, w trakcie której składa życzenia rówieśnikowi (sc) wypowiada się na temat obejrzanej scenki (sc) zapisuje ogólne informacje na temat składania życzeń (sc) prezentuje i omawia przykładowe pocztówki z życzeniami (sc) 3

4 5. Zakręty ortografii. Pisownia wielką literą. I, : ), I, 2, I, 3: 3); III, : 8), III, 2: 3), 5), 7) Agnieszka Frączek, Błahostka! pisownia imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk, jednowyrazowych nazw geograficznych [podręcznik: s i ćw. 6, s. 7; zeszyt ćwiczeń: s ] przyporządkowuje fragmenty życzeń odpowiednim okazjom (zc) dobiera określenia do podanych sformułowań (zc) wyjaśnia, w jaki sposób wymienione osoby powinny rozpocząć składanie życzeń (zc) analizuje treść przykładowych życzeń (sc) układa tekst życzeń z okazji urodzin/ślubu (zc/sc) podaje informacje adresowe, jakie powinny się znaleźć na kartce pocztowej (sc) projektuje rysunek na kartkę pocztową z życzeniami (zc) adresuje kartkę pocztową (sc) zapoznaje się z informacjami na temat imion szuka informacji na temat patrona, którego imię nosi czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) zna zasady dotyczące pisowni imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk i jednowyrazowych nazw geograficznych wypisuje z wiersza pary takich samych wyrazów, uzasadniając różnice w ich pisowni wypisuje z atlasu geograficznego nazwy państw i miast

5 6. Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem portalu społecznościowego? I, : ), 2), 3), 4), 5); II, : 3); III, : ), 2), 5), 6), 8), III, 2: 7) Profil na portalu społecznościowym profil nick login dane osobowe [podręcznik: s ; zeszyt ćwiczeń: s. 6 8, 57 6] uzasadnia na wybranych przykładach pisownię wyrazów wielką i małą literą stosuje podane wyrazy w zdaniach jako nazwiska i przydomki bohaterów literackich uzupełnia zdania/tekst małymi lub wielkimi literami (zc) tworzy zdrobniałe formy imion swoich koleżanek (kolegów) (zc) odszukuje imiona ukryte w podanych wyrazach (zc) podpisuje portrety znanych Polaków (zc) poprawia błędy w podanych zdaniach (zc) czyta i omawia informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na portalu społecznościowym czyta informacje o portalu społecznościowym rozumie pojęcia: profil, nick, login, portal społecznościowy wyjaśnia cel umieszczenia wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na portalu społecznościowym wskazuje osobę, do której chciałby się odezwać, uzasadniając wybór wyjaśnia, czym są dane osobowe zapisuje swoje dane osobowe (zc) koloruje tabliczki z nickami wartymi polecenia (zc) 5

6 7. Kraina języka. W świecie znaków. I, : 3), 4), 5), 7), I, 3: ), 4), 5); III, : 5), 6), 8), III, 2: ), 3), 5), 6), 7) znaki gesty symbole rysunkowe symbole dźwiękowe porozumiewanie się nadawca odbiorca [podręcznik: s ; zeszyt ćwiczeń: s. 78 8] redaguje informację o sobie samym w formie ogłoszenia zapoznaje się z informacjami zamieszczonymi na stronie wyjaśnia, na czym polega rejestracja rejestruje się do portalu Sieciaki.pl wyjaśnia, jakie informacje zostały przedstawione za pomocą rysunków posługując się samymi gestami, opowiada o swoich zajęciach pozalekcyjnych wymienia sytuacje, w których lepiej porozumiewać się za pomocą gestów i symboli niż przy użyciu słów wyjaśnia, dlaczego na drogach, lotniskach, dworcach i w środkach komunikacji powszechnie stosuje się symbole rysunkowe wyjaśnia sens znaków zastosowanych w SMS-ie wymienia znaki, jakimi posługuje się w podanych okolicznościach wyjaśnia na podstawie rysunku, na czym polega proces porozumiewania się wskazuje/określa nadawcę i odbiorcę w podanych sytuacjach określa nadawcę i odbiorcę w podanym ogłoszeniu pisze ogłoszenie odróżnia znaki dźwiękowe od znaków

7 8. Rozmawiamy o zasadach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu. II, : 2), II, 2: 0), ), II, 4; III, : ), 8), III, 2: 6), 7) Znajomi, ale nieznajomi internet komunikacja [podręcznik: s. 27; zeszyt ćwiczeń: s. 57 6] obrazkowych (zc) porządkuje grupy znaków według formy i przekazywanej treści (zc) przyporządkowuje znakom patrolowym ich znaczenia (zc) bierze udział w konkursie polegającym na przedstawianiu znanych przysłów za pomocą gestów (zc) odgaduje, co oznaczają przedstawione gesty i miny (zc) podkreśla poprawne zdanie napisane w języku polskim (zc) układa poprawne zdania z podanych wyrazów (zc) skreślając słowa, tworzy logiczne zdania (zc) zapisuje parami pasujące do siebie czynności nadawcy i odbiorcy (zc) opowiada o swoich doświadczeniach związanych z wykorzystywaniem internetu i zawieraniem znajomości przez internet wyjaśnia znaczenie słowa komunikacja rozwiązuje test: Co wiesz o internecie? (zc) wypowiada się na temat problemów związanych z zawieraniem znajomości w sieci porządkuje i omawia zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu (zc) 7

8 9. Czy pomysł Gotfryda to dobry sposób na opracowanie doskonałego szyfru? I, : ), 2), 3); II, 2: 9), 0), II, 3: ); III, : ), 4), 8), 9), III, 2: 7 Jean-Jacques Sempé, René Goscinny, Tajemny szyfr narrator [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: 54 56] [patrz: scenariusz nr 4 w poradniku metodycznym] wskazuje osoby, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia związanego z korzystaniem z internetu (zc) dobiera zachowanie odpowiednie do opisanych sytuacji, jakie może napotkać w sieci (zc) układa słowniczek z wyjaśnieniami najczęściej stosowanych emotikonów (zc) opisuje własne emotikony (zc) wymyśla własne emotikony (zc) zabiera głos w rozmowie na temat bezpieczeństwa w sieci (zc) zapoznaje się z wybranymi stronami internetowymi w celu wskazania łączących je elementów ogląda komiksy i kreskówki na wskazanych stronach internetowych przypomina, na czym polega proces porozumiewania się wypowiada się na temat sposobów zdobywania informacji o świecie przez ludzi niewidomych (sc) słucha informacji na temat Braille a i jego alfabetu (sc) ogląda czasopismo lub książkę zapisaną w brajlu (sc) zapoznaje się z alfabetem Braille a (sc) 2

9 9 odczytuje zaszyfrowaną informację słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) określa czas i miejsce wydarzeń wskazuje osobę, która opowiada historię tajemnego szyfru rozumie pojęcie narrator określa narratora w podanym fragmencie opowiadania i w przytoczonych tekstach (zc) określa sposób prowadzenia narracji (zc) czyta fragment opowiadania, stosując różne sposoby narracji (zc) podaje informacje na temat narratora wyjaśnia, na czym polegał pomysł Gotfryda podaje przyczyny niepowodzenia realizacji pomysłu wypowiada się na temat komizmu ukazanej sytuacji opracowuje szyfr według pomysłu z opowiadania prezentuje efekt pracy grupy odgaduje zasady, według których zaszyfrowano podane zdanie zapisuje swoje imię i nazwisko alfabetem Braille a (sc) wymyśla własny szyfr i szyfruje według niego informację

10 0. Kraina języka. Alfabet, litera, głoska. I, : ); III, : 8), 9), III, 2: 5) Małgorzata Strzałkowska, Abecadło alfabet litera głoska samogłoska i spółgłoska spis alfabetyczny [podręcznik: s. 3 33, do polecenia 5, s ; zeszyt ćwiczeń: 82 85] podaje przykłady opowiadań z zastosowaniem różnych sposobów prowadzenia narracji (zc) czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) podkreśla pierwsze litery w wyrazach tworzących ostatnie cztery wersy wiersza wyjaśnia, co tworzą podkreślone litery wymyśla i zapisuje rymowankę, w której stosuje kolejno litery polskiego alfabetu recytuje polski alfabet odczytuje podane skróty, używając nazw liter rozumie pojęcia: litera, głoska, samogłoska, spółgłoska liczy litery i głoski w podanych wyrazach zaznacza głoski, którymi różnią się podane pary wyrazów tworzy wyrazy przez dodanie odpowiedniej samogłoski wskazuje litery, których używa się w języku polskim (zc) poprawia klawiaturę telefonu komórkowego, wpisując wytarte litery (zc) wskazuje litery na klawiaturze, które nie przydadzą się przy pisaniu wiadomości po polsku (zc) rozwiązuje literowe rebusy (zc) z głosek, które tworzą wyraz błyskawica,

11 . Kraina języka. Oznaczanie miękkości spółgłosek. III, : ), 4), 8) spółgłoska miękka [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 5 w poradniku metodycznym] układa wyrazy (zc) wyjaśnia, co łączy poszczególne fotografie podaje, gdzie stosuje się alfabetyczną kolejność liter opowiada o praktycznym zastosowaniu alfabetu zapisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wyjaśnia, dlaczego w spisach alfabetycznych piszemy najpierw nazwisko, a potem imię zapoznaje się z ciekawostkami na temat alfabetu formułuje wniosek dotyczący ruchu środkowej części języka podczas wymawiania spółgłosek miękkich i twardych (sc) wyjaśnia na przykładach zasady dotyczące oznaczania miękkości spółgłosek podkreśla wyrazy, w których występują spółgłoski miękkie tworzy inne formy podanych imion tak, aby zawierały inaczej oznaczone te same spółgłoski miękkie zapisuje wyrazy ze spółgłoskami miękkimi (sc) uzupełnia tekst spółgłoskami miękkimi (sc) zmienia głoskę twardą na głoskę miękką,

12 2. Kraina języka. Od sylaby do przenoszenia wyrazów. sylaba podział wyrazu na sylaby przenoszenie wyrazów [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 6 w poradniku metodycznym] tworząc nowy wyraz (sc) poprawia zdania, oznaczając prawidłowo miękkość wybranych wyrazów (zc) uzupełnia diagram wyrazami, w których ostatnią literą jest spółgłoska miękka (sc) wymyśla okrzyki, którymi można by dopingować klasową drużynę wyjaśnia, czym jest sylaba rozumie sylabotwórczą funkcję samogłosek tworzy dwusylabowe wyrazy rozpoczynające się od podanych sylab tworzy dwusylabowe wyrazy, dopisując początkowe sylaby (sc) uzupełnia wyrazy o brakującą sylabę (zc) łączy podane sylaby w wyrazy (zc) zna zasady dotyczące przenoszenia wyrazów wskazuje wyrazy, których nie można podzielić na sylaby(zc) wskazuje wyrazy, które zostały niepoprawnie podzielone na sylaby(zc) dzieli wyrazy na sylaby na wszystkie możliwe sposoby przepisuje tekst z uwzględnieniem podziału wskazanych wyrazów na sylaby (sc) dzieli na sylaby swoje imię i nazwisko (zc) rozwiązuje kostki sylabowe (zc) wskazuje wyrazy, w których ukryły się

13 3. 4. Poznajmy się przygotowanie do sprawdzianu. I, : ), 3), 5), 0); III, : ), 2), 4), 6), III, 2: 5), 6), 7) Poznajmy się piszemy sprawdzian. I, : ), 3), 5), 0); III, : ), 2), 4), 6), III, 2: 5), 6), 7) 5. Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie. treści zawarte w. rozdziale podręcznika [do wykorzystania ćwiczenia z Banku zadań na CD-ROM] sprawdzian kontrolny nr [materiał dostępny na płycie CD-ROM] Szkoła z marzeń Terence Blacker, Nowa pani [podręcznik, s. 42] jednosylabowe nazwy zwierząt (zc) podaje przykłady wyrazów, których nie można dzielić przy przenoszeniu rozumie pojęcia: narrator, alfabet, wers, głoska, litera, sylaba zna zasady obowiązujące podczas przedstawiania się przedstawia siebie i innych dzieli wyrazy na litery, głoski, sylaby szereguje wyrazy w kolejności alfabetycznej wyjaśnia, na czym polega proces porozumiewania się składa życzenia pisze i adresuje kartkę pocztową czyta cicho ze zrozumieniem rozumie pojęcie narrator zna zasady obowiązujące podczas przedstawiania się dzieli wyrazy na sylaby szereguje wyrazy w kolejności alfabetycznej rozumie proces porozumiewania się rozumie pojęcia: alfabet, wers, głoska, litera, sylaba pisze i adresuje kartkę pocztową z życzeniami i pozdrowieniami (zc) czyta cicho ze zrozumieniem udziela odpowiedzi na postawione pytania 3

14 Nowa pani. I, : ); III, : ), 7), 8) test nr sprawdzający stopień opanowania umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na sprawdzianie z wzorcowymi rozwiązaniami 6. Korzystamy ze słownika ortograficznego. I, : ), I, 2; III, 2: 5) 7. Korzystamy ze słownika wyrazów bliskoznacznych. I, : ), 2), 6), 7), I, 2; [materiał dostępny na płycie CD-ROM] litera, głoska, alfabet słownik ortograficzny [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr 7 w poradniku metodycznym] Grzegorz Kasdepke, Syn Nima synonim rozumie znaczenie pojęć: litera, głoska, alfabet zna alfabet układa wyrazy w porządku alfabetycznym odczytuje i omawia zawartość wybranych artykułów hasłowych ze słownika ortograficznego rozumie znaczenia skrótów i symboli występujących w słownikach ortograficznych wyszukuje wyrazy w słowniku ortograficznym uzupełnia wyrazy literami u lub ó, korzystając ze słownika ortograficznego podaje sytuacje, w których możemy skorzystać ze słownika ortograficznego porównuje książkowe wydanie słownika ortograficznego z wersją elektroniczną odgaduje hasła na podstawie podanych wyjaśnień rozwiązuje krzyżówkę (sc) wyjaśnia, czym jest synonim słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

15 II, : 2), 3), II, 2: 9), 0) [podręcznik: s. 90 9, zeszyt ćwiczeń: s ] 8. Korzystamy ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych. I, : ), 4), I, 2; III, : ), III, 2: 7) [patrz: scenariusz nr 8 w poradniku metodycznym] słownik języka polskiego słownik wyrazów obcych [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 9 w poradniku metodycznym] czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) zapisuje informacje na temat bohaterów ocenia bohaterów opowiada o sytuacji ukazanej w tekście wyjaśnia sens wypowiedzi nauczycielki korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych oddziela synonimy należące do różnych grup znaczeniowych (zc) łączy synonimy podanego wyrazu ze zdaniami, biorąc pod uwagę różnice znaczeniowe (zc) dobiera przymiotniki bliskoznaczne (zc) zastępuje powtórzenia synonimami (zc) wyjaśnia znaczenie pojęcia homonim przypomina informacje dotyczące przeznaczenia słownika ortograficznego oraz słownika wyrazów bliskoznacznych i zasad korzystania z nich odczytuje i omawia zawartość wybranych artykułów hasłowych ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych wyszukuje wyrazy w słowniku języka polskiego i słowniku wyrazów obcych rozumie pojęcie wyraz rodzimy zastępuje w zdaniu obce wyrazy wyrazami rodzimymi wybiera (wskazuje) odpowiedni słownik 5

16 9. Jak powinna wyglądać wymarzona szkoła? I, : ), 2), 8), 9), I, 3: 3); II, : ), II, 2: 9), 0); III, : ), 5) plakat [podręcznik: s. 4] [patrz: scenariusz nr 0 w poradniku metodycznym] łączy nazwy słowników z adresami internetowymi, pod którymi można znaleźć ich wersje elektroniczne (zc) porównuje książkowe wydania słowników z ich wersjami elektronicznymi nazywa związek frazeologiczny przedstawiony w formie ilustracji (sc) wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych (sc) korzysta ze słownika frazeologicznego języka polskiego (sc) ogląda dostępne plakaty wyjaśnia, czym jest plakat i czemu służy wymienia rodzaje plakatów wyjaśnia, jaką postać literacką przedstawiono na plakacie opisuje lekcje prowadzone przez pana Kleksa słucha fragmentu książki opisuje wnętrze i otoczenie wymarzonej szkoły (sc) porównuje swój opis z oryginałem prezentuje efekt pracy grupy wymyśla nazwy przedmiotów, jakie mogłyby być prowadzone w wymarzonej szkole opisuje przebieg wymyślonych przedmiotów 2

17 20. Układamy plan wydarzeń. I, : ), 0), I, 3: 3); II, 2: 9); III, : 7), 9), III, 2: 2), 7) 2. Co możemy powiedzieć o nowej nauczycielce plan wydarzeń zdanie równoważnik zdania [podręcznik, s. 45; zeszyt ćwiczeń, s ] Terence Blacker, Nowa pani elementy świata przedstawionego projektuje i wykonuje plakat reklamujący szkołę, do której chodzi, lub własny plakat wyborczy czyta w całości lekturę rozumie, czym jest plan utworu wyjaśnia, w jakiej formie mogą być zapisane punkty planu ustala kolejność przemieszanych punktów planu (zc) porządkuje plany (zc) wymyśla tytuł opowiadania na podstawie planu wydarzeń (zc) tytułuje obrazki, stosując zdania, a następnie równoważniki zdań (zc) przekształca zdania w równoważniki zdań, zastępując czasowniki rzeczownikami (zc) przekształca wypowiedzenia w zdania (zc) czyta opowiadanie (zc) porządkuje obrazki i punkty planu zgodnie z kolejnością wydarzeń występujących w tekście (zc) uzupełnia punkty planu o niezbędne informacje (zc) uzupełnia historyjki obrazkowe brakującymi ilustracjami (zc) układa plan do historyjki obrazkowej (zc) słucha tekstu czytanego przez nauczyciela określa elementy świata przedstawionego 2 7

18 Magi Mag? II, 2: 3), 9), 0); III, : ), 7), 8) 22. Kraina języka. O częściach mowy. I, 3: 3), 4); III, : 3) plan wydarzeń [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr w poradniku metodycznym] części mowy odmienne i nieodmienne części mowy [podręcznik, s ; zeszyt ćwiczeń, s. 88 9] redaguje plan wydarzeń wskazuje wydarzenia realistyczne i nieprawdopodobne opowiada o przebiegu wydarzeń na podstawie planu gromadzi informacje na temat bohaterów ocenia bohaterów uzasadnia własne zdanie tworzy ilustrację wybranego miejsca rozumie pojęcia: część mowy, odmienna część mowy, nieodmienna część mowy porządkuje wyrazy wg podanych kryteriów dopisuje przykładowe wyrazy do podanych grup wyrazów dobiera odpowiedzi do zadanych pytań zapisuje odpowiedzi na podane/zadane pytania układa pytania uzupełnia szeregi brakującymi formami podanych wyrazów podaje przykłady wyrazów, których formy się nie zmieniają uzupełnia część tabeli podanymi wyrażeniami (zc) zmienia formy podanych wyrazów tak, by wyrażenia i zwroty miały sens (zc) dobiera w pary takie same części mowy (zc) wyjaśnia, co różni wyrazy w podanych

19 23. Kiedy stosuje się poszczególne znaki interpunkcyjne? I, : 2); III, : 8), 0), III, 2: 6) 24. Tworzymy Klasowy kodeks honorowy dotyczący naszych praw Jan Brzechwa, Znaki przestankowe znaki interpunkcyjne [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr 2 w poradniku metodycznym] Jan Twardowski, W klasie parach (zc) koloruje pola z wyrazami, które tworzą pary (zc) układa wyrazy z pomieszanych sylab (sc) wyjaśnia, czym są wyrazy powstałe z uporządkowanych sylab (sc) zapisuje graficzne odpowiedniki znaków interpunkcyjnych słucha recytacji wiersza dzieli tekst na role czyta tekst z podziałem na role wypowiada się na temat zachowania znaków przestankowych z wiersza określa charakter wiersza wyjaśnia zasady stosowania znaków interpunkcyjnych notuje w tabeli informacje na temat zasad dotyczących stosowania znaków interpunkcyjnych (sc) uzupełnia zdania odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi (sc) uzupełnia tekst odpowiednimi znakami przestankowymi (sc) wymyśla i rysuje własną kompozycję ze znaków interpunkcyjnych (sc) tworzy schematyczny rysunek obrazujący porządek i bałagan w klasie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela 9

20 i obowiązków. I, : ); II, 2: 0), II, 3: ), 4); III, : ), 5), 8), 9), III, 2: 6) 25. Zakręty ortografii. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ó. I, : ), 2), I, 2; II, 2: ), 2), 5a) [podręcznik: s. 50] [patrz: scenariusz nr 3 w poradniku metodycznym] Agnieszka Frączek, O kozie na mrozie ó wymienne i niewymienne ó w końcówkach -ów, -ówka, -ówna [podręcznik: s. 5 52, zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 4 w poradniku metodycznym] czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) wypisuje zachowania uczniów ocenia zachowania bohaterów wiersza wyjaśnia sens puenty formułuje prawa i obowiązki do Klasowego kodeksu honorowego wyjaśnia, jaki efekt uzyskał poeta, pomijając znaki interpunkcyjne słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu omawia charakter wiersza wypisuje z wiersza wyrazy z ó wraz z uzasadnieniem ich pisowni rozwiązuje rebus uzasadnia pisownię wyrazu będącego rozwiązaniem rebusu podpisuje pary obrazków: wyraz z ó jego uzasadnienie (sc) do podanych wyrazów dopisuje takie, w których ó wymienia się na o, e lub a (sc) dopisuje wyrazy z końcówką -ów według podanego wzoru (zc) tworzy wyrazy przez dodanie zakończenia -ówka (zc) tworzy nazwiska przez dodanie końcówki -ówna (zc)

21 26. Zakręty ortografii. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z u. I, : 2), I, 2, I, 3: 3); II, 3: ); III, : 9), III, 2: 3) Agnieszka Frączek, Smoczy apetyt pisownia u w zakończeniach form czasu teraźniejszego pisownia u w zakończeniach zdrobnień i spieszczeń pisownia u w rzeczownikach z zakończeniami typu: -un, -unek... [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 5 w poradniku metodycznym] układa zdania z wyrazami rozpoczynającymi się literą ó (sc) układa wyrazy z ó z rozsypanki sylabowej (zc) tworzy zestaw wyrazów z ó niewymiennym korzysta ze słownika ortograficznego odszukuje wyrazy z ó ukryte w innych wyrazach (zc) z liter tworzących podany wyraz układa wyrazy z ó (zc) tworzy nazwy miejscowości przez dodanie końcówki -ów i zapisuje je w kolejności alfabetycznej (zc) wymyśla rebus z ukrytym wyrazem z ó słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) omawia charakter wiersza wypisuje z wiersza wyrazy z wyróżnioną końcówką tworzy formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym uzupełnia treść kartki pocztowej, wpisując odpowiednie formy czasowników w czasie teraźniejszym (sc) tworzy zdrobnienia od podanych przymiotników (zc) zapisuje zdrobnienia imion i nazw osób ze swojej rodziny 2

22 27. Zakręty ortografii. Ó czy u? Piszemy dyktando. I, 2; III, 2: 3), 5) ó wymienne i niewymienne ó w końcówkach -ów, -ówka, -ówna pisownia u w zakończeniach form czasu teraźniejszego pisownia u w zakończeniach zdrobnień i spieszczeń pisownia u w rzeczownikach z zakończeniami typu: -un, -unek... [patrz: scenariusz nr 6 w poradniku metodycznym] odszukuje w diagramie rzeczowniki z zakończeniami typu: -un, -unek... porządkuje podane wyrazy z u i zapisuje je w odpowiednich miejscach tabelki (zc) tworzy zestaw wyrazów z u, których pisowni nie uzasadnia żadna reguła ortograficzna (sc) korzysta ze słownika ortograficznego uzupełnia przysłowia wyrazami z u lub ó uzupełnia dialog, zastępując słowami cyfry podane w nawiasach (zc) uzupełnia tekst/przysłowia literami u i ó (zc) wymyśla rymowankę złożoną wyłącznie z wyrazów z u tworzy notatkę graficzną dotyczącą pisowni wyrazów z ó i u (sc) stosuje w praktyce podstawowe zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z u i ó opanowuje pamięciowo zbiór kilkunastu wyrazów z ó niewymiennym i u zapisuje tekst dyktanda poprawnie pod względem ortograficznym uzupełnia tekst literami u i ó układa diagram, którego rozwiązaniem jest wyraz z ó 28. Zakręty ortografii. Ó czy u? ó wymienne i niewymienne uzupełnia tekst literami u i ó

23 Omówienie i poprawa dyktanda. I, 2); III, 2: 3), 5) ó w końcówkach -ów, -ówka, -ówna pisownia u w zakończeniach form czasu teraźniejszego pisownia u w zakończeniach zdrobnień i spieszczeń pisownia u w rzeczownikach z zakończeniami typu: -un, -unek... korzysta ze słownika ortograficznego porządkuje wyrazy z ó i u według zasad dotyczących ich pisowni i zapisuje je w odpowiednie miejsca tabeli układa zdania z wyrazami, które zapisał niepoprawnie podczas dyktanda 29. Oceniamy postępowanie bohaterów poznanego fragmentu Dynastii Miziołków. I, : ), 3); II, : 3), II, 2: 9), 0), ), II, 4; III, : 5), 6), 7), 8), 9), III, 2: 7) [patrz: scenariusz nr 7 w poradniku metodycznym] Joanna Olech, Dynastia Miziołków dziennik [podręcznik: s , zeszyt ćwiczeń: s. 2] [patrz: scenariusz nr 8 w poradniku metodycznym] podaje cechy przewodniczącego samorządu szkolnego (sc) słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) podaje informacje na temat Miziołka, Mamiszona i Papiszona porządkuje plan zgodnie z chronologią opowiada o przebiegu wydarzeń na podstawie planu analizuje i ocenia postępowanie bohaterów podaje charakterystyczne cechy dziennika jako formy wypowiedzi pisemnej na podstawie analizy cech rozpoznaje w tekście dziennik (zc) wypowiada się na temat autora dziennika (zc) nazywa uczucia wyrażone przez autora dziennika (zc) 23

24 30. Co możemy powiedzieć o cechach charakteru panny Minchin na podstawie jej zachowania? I, : 2), 6), 7), 9); II, 2: 6), 9), 0), II, 4 3. Kraina języka. Poznajemy rzeczownik. I, 3: 3); III, : ), 4), III, 2: 3), 5d), 7) Francis H. Burnett, Lekcja francuskiego świat przedstawiony bohater literacki elementy opisu postaci [podręcznik: s ] [patrz: scenariusz nr 9 w poradniku metodycznym] rzeczownik znaczenie rzeczownika nazwy własne rzeczowniki pospolite [podręcznik, s ; zeszyt ćwiczeń, s ] opowiada o marzeniach autora dziennika (zc) prowadzi fragment dziennika (zc) projektuje okładkę dziennika analizuje i omawia zapiski (sc) z minionego tygodnia (zc) podaje cechy idealnego nauczyciela słucha tekstu czytanego przez nauczyciela określa elementy świata przedstawionego ustala, kto jest głównym bohaterem opowiada o nieporozumieniu, jakie zaszło na lekcji nazywa cechy bohaterów przytacza fragmenty tekstu na poparcie podanych cech formułuje wnioski na temat postępowania bohaterów na podstawie zdjęć ze spektaklu określa formę przedstawienia rozpoznaje rzeczownik jako odmienną część mowy nazywającą osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrody, odpowiadającą na pytania kto? lub co? zapisuje przykłady rzeczowników na podstawie obserwacji najbliższego otoczenia dobiera wspólną nazwę dla podanych grup wyrazów 2

25 32. Kraina języka. O rodzaju rzeczownika. I, 3: 3); III, : ), 4, III, 2: 3), 5d), rodzaj rzeczownika [podręcznik, s ; zeszyt ćwiczeń, s ] podaje nazwy osób, przedmiotów, zwierząt, roślin i zjawiska przedstawionych na ilustracjach odpowiada rzeczownikami na postawione pytania podkreśla/wskazuje rzeczowniki wśród podanych wyrazów rozróżnia nazwy własne i rzeczowniki pospolite łączy nazwy własne z odpowiadającymi im rzeczownikami pospolitymi układa zdania z rzeczownikami własnymi i pospolitymi przedstawia w formie rysunku swoje wyobrażenie znaczenia podanego rzeczownika pospolitego wypisuje z tekstu przykłady podanych kategorii rzeczowników (zc) wypisuje z atlasu geograficznego przykłady nazw własnych (zc) zapisuje nazwiska pięciorga sławnych Polaków (zc) uzupełnia tekst o rodzinie Zuzi pasującymi rzeczownikami (zc) rozpoznaje rzeczownik jako odmienną część mowy nazywającą osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrody, odpowiadającą na pytania kto? lub co? 25

26 7) nazywa osoby i przedmioty przedstawione na rysunkach przyporządkowuje rzeczownikom wyrazy ten, ta, to rozróżnia/określa rodzaj rzeczownika dopasowuje wyrazy ten, ta, to do odpowiednich obrazków (zc) rysuje swoje ulubione zabawki tak, aby pasowały do podpisów (zc) odgaduje nazwy części roweru i wpisuje je do odpowiednich rubryk tabelki (zc) wykreśla wyraz, który nie pasuje do pozostałych pod względem rodzaju (zc) porządkuje wyrazy, biorąc pod uwagę ich rodzaj określa rodzaj rzeczowników nazywających zwierzęta (zc) wypisuje z tekstu rzeczowniki pospolite i nazwy własne, a następnie określa ich rodzaj (zc) 33. Kim jest tytułowy obibok? I, : ), 2), 8), 9), I, 2; II, : 2), II, 2: 5), 0); II, 3: Agnieszka Frączek, Obibok rym [podręcznik: s. 67, zeszyt ćwiczeń: s ] [patrz: scenariusz nr 20 w poradniku metodycznym] rozwiązuje rebus wyjaśnia znaczenia wyrazów: obibok, obijać się korzysta ze słownika języka polskiego słucha tekstu czytanego przez nauczyciela czyta głośno (wyraźnie i wyraziście) ustala, w jakim znaczeniu występuje w wierszu czasownik obijać się

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer i temat 1. Kończy się lato, I.1.1), 7) podaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły j Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca WAKACYJNE WSPOMNIENIA 1. Mój nowy podręcznik 2.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start!

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia, umiejętności Data 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia Agnieszka Suchowierska przy współudziale Agnieszki Kruszyńskiej LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI PROGRAMU... 3

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Specyfika nauczania języka polskiego, gdzie dominuje praca z tekstem, sprawia, że w każdym bloku większość umiejętności zapisanych w podstawie jest kształcona stale.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo