LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA 1

2 Podstawy językowe w neurologopedii Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 8 godzin wykładu + 5 godzin ćwiczeń Forma zaliczenia: zal. R 1. Mowa a język 2. Rola mózgu w procesach nadawania i odbioru mowy 3. Mózg a mowa 4. Czynności narządów mowy 5. Prawidłowy rozwój mowy dziecka 6. Logopedyczne aspekty morfologii polskiej. 7. Formalne, funkcjonalne i kognitywne aspekty kategorii fleksyjnych. Perspektywa glottodydaktyczna i logopedyczna. 8. Logopedyczne i glottodydaktyczne aspekty polskiego słowotwórstwa. 9. Synteza w składni perspektywa logopedyczna i glottodydaktyczna 10. Specyficzne zaburzenia rozwoju języka (SLI) 1. Gajda S., 2003, Lingwistyczne podstawy logopedii, [w:] Logopedia pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole, t Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin Krasowicz Kupis. G., 2004, Rozwój świadomości językowej dziecka teoria i praktyka. Lublin. 4. Leonard L. B., 2006, SLI specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk. 5. Łucki W., 1995, Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Podręcznik, Zeszyt A, B, C, D, Warszawa. 6. Łuczyński E., 2005, Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole. 7. Nagórko A., Zarys gramatyki języka polskiego, Warszawa Podstawy gramatyki kognitywnej, red. M. Kardela, Warszawa Rudzka-Ostyn B., Z rozważań nad kategorią przypadku, Kraków

3 10. Sadowiski R., Rola mózgu w procesach nadawania i odbioru mowy, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, (red.) T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s Szeląg E., Mózgowe mechanizmy mowy, [w:] Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grafowska, J. Zagrodzka, Warszawa Neuroanatomia i neurofizjologia Rodzaj zajęć: wykład Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 10 godz. wykładu Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 1. Rozwój układu nerwowego 2. Budowa i funkcje kresomózgowia 3. Budowa i funkcje pnia mózgu 4. Budowa i funkcje móżdżku 5. Drogi piramidowe i pozapiramidowe 6. Budowa i funkcje nerwów czaszkowych 7. Korowe i podkorowe struktury związane z procesami mowy 8. Podział mózgowia na płaty w ujęciu funkcji poznawczych 9. Unaczynienie mózgu 1. Felten D. L., Józefowicz R. F., Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera, Wrocław Gołąb B. K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., Mózg a zachowanie, Warszawa Obrębowski A., Anatomiczne i fizjologiczne podstawy zaburzeń mowy. Logopedia 20, Lublin Gołąb B., Traczyk W. Z., Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów, Warszawa

4 Podstawy foniatrii klinicznej i audiologii Rodzaj zajęć: wykład Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 10 Forma zaliczenia: egzamin 1. Miejsce foniatrii i auiologii w medycynie 2. Anatomiczne podstawy procesu komunikowania się. 3. Budowa i fizjologia narządu głosu i słuchu. 4. Choroby narządu głosu etiologia i objawy. 5. Choroby narządu słuchu etiologia i objawy. 6. Zaburzenia mowy i języka w ujęciu foniatrii 7. Metody diagnozowania zaburzeń słuchu i dzieci i dorosłych 1. Gałkowski T., Zaburzenia słuchu [w:] Logopedia 20, 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2. Gołąb B. K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, 1980, PZWL, Warszawa. 3. Grossman J., Rozszczepy podniebienia a wady wymowy [w:] Logopedia 20, 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 4. Grossman J, Wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepem podniebienia [w:] Logopedia 20, 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 5. Obrębowski A., Anatomiczne i fizjologiczne podstawy zaburzeń mowy [w:] Logopedia 20, 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 6. Sobotta J., Atlas anatomii człowieka. Tom I. Głowa, szyja i kończyna górna, 1994, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław. 7. Zaleski T., Centralne zaburzenia słuchu [w:] Logopedia 20, 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 4

5 8. Zaleski T., Obwodowe mechanizmy mowy [w:] Logopedia 20, 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Neuropsychologia i neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy Rodzaj zajęć: wykład+ ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 10 godzin wykładu + 5 godzin ćwiczeń Forma zaliczenia: egzamin 1. Związek funkcji poznawczych z funkcjonowaniem człowieka 2. Narzędzia do oceny funkcji poznawczych 3. Mowa i komunikacja w ujęciu neuropsychologicznym 4. Choroby neurologiczne przebiegające z zaburzeniami poznawczymi 5. Fizjologia i patologia struktur mózgowych uszkodzenia poszczególnych płatów mózgowia 1. Bokus B., Shugar G. W., Psychologia języka dziecka, Gdańsk Domańska Ł, Borkowska A., Podstawy neuropsychologii klinicznej, Lublin Kurcz I., 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 4. Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, T. 1-2, Warszawa Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańsk. Psychiatria dziecięca Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 10 godz. wykładu + 5 godzin ćwiczeń 5

6 Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 1. Funkcje poznawcze człowiek a mowa i język. Neuropsychologia języka i mowy człowieka. 2. Rozwój ośrodków odpowiedzialnych za mowę w świetle psychologii rozwojowej i poznawczej. 3. Zaburzenia mowy i języka w zaburzeniach organicznych ośrodkowego układu nerwowego występujące u dzieci. 4. Zaburzenia mowy i języka w zaburzeniach psychicznych występujących u dzieci. 5. Zaburzenia mowy i języka w zaburzeniach schizofrenicznych. 1. Aleksandrowicz J., 2004,Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 2. Bilikiewicz A. (red.), 2002, Psychiatria. Psychiatria kliniczna, wyd. Urban & Partner, Wrocław. 3. Johnson S., 1998, Style charakteru, wyd. Zysk i S-ka 4. Korzeniowski L., Pużyński S., 1986, Encyklopedyczny słownik psychiatrii, PZWL, Warszawa. 5. Sprinter S. P., Deutsch G.,1998, Lewy mózg, prawy mózg, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa. 6. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10. Psychiatria dorosłych Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 10 godz. wykładu + 5 godzin ćwiczeń Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 1 Funkcje poznawcze człowiek a mowa i język. Neuropsychologia języka i mowy człowieka. 2 Rozwój ośrodków odpowiedzialnych za mowę w świetle psychologii rozwojowej i poznawczej. 3 Zaburzenia mowy i języka w zaburzeniach organicznych ośrodkowego układu nerwowego. 4 Zaburzenia mowy i języka w zaburzeniach afektywnych. 5 Zaburzenia mowy i języka w zaburzeniach schizofrenicznych. 6 Nowoczesna diagnostyka neuropsychologiczna języka i mowy. 7 Miejsce psychiatrii w systemie opieki zdrowotnej. 6

7 8 ICD 10 specyfika klasyfikacji zaburzeń psychicznych. 9 Zaburzenia mowy i języka jako przejaw procesów intrapsychicznych. 1 Aleksandrowicz J., 2004,Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 2 Bilikiewicz A. (red.), 2002, Psychiatria. Psychiatria kliniczna, wyd. Urban & Partner, Wrocław. 3 Johnson S., 1998, Style charakteru, wyd. Zysk i S-ka 4 Klasik A., Krupka-Matuszczyk I., Krysta K.,2005, Procesy poznawcze człowieka norma a schizofrenia, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Gregorczyk, Warszawa. 5 Korzeniowski L., Pużyński S., 1986, Encyklopedyczny słownik psychiatrii, PZWL, Warszawa. 6 Sprinter S. P., Deutsch G.,1998, Lewy mózg, prawy mózg, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa. 7 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10. Techniki terapeutyczne Rodzaj zajęć: ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 10 Forma zaliczenia: zal R I. Wprowadzenie do problematyki psychoterapii. 1. Definicje, zakres pojęcia, terminy bliskoznaczne. 2. Podział i rodzaje psychoterapii: indywidualna i grupowa, podtrzymująca i aktywna, specyficzna i globalna. II. Główne orientacje teoretyczne w psychoterapii. Omówienie przykładów i specyficznych metod 7

8 oddziaływania terapeutycznego. 1. Orientacja psychodynamiczna. Psychoanaliza i terapie pochodne (neopsychoanaliza). 2. Orientacja behawioralno-poznawcza. 2a. Terapia behawioralna: wybrane techniki; przydatność w terapii zaburzeń lękowych 2b. Terapia poznawcza: terapia racjonalno-emotywna Ellisa, terapia depresji wg Becka. 3. Orientacja humanistyczna. 3a. Terapia skoncentrowana na pacjencie 3b. Terapia Gestalt 3c. Logoterapia Frankla 4. Orientacja systemowa- początki terapii rodzinnej. 4a. Terapia strategiczna: założenia i podstawowe techniki. 5. Inne terapie (analiza transakcyjna, neurolingwistyczne programowanie) III. Problemy i specyficzne zjawiska w procesie udzielania pomocy psychologicznej. Wskazówki dla pedagogów i logopedów. 1. Pierwszy kontakt. 2. Sztuka słuchania i inne umiejętności interpersonalne ważne w pomaganiu. 3. Opór. Pięć etapów pracy z problemem. Literatura obowiązkowa: 1. Aleksandrowicz J., 2004, Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 2. Grzesiuk L. (red.), 1994, Psychoterapia. Szkoły zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa. 3. Lis-Turlejska M. (red.), 1991, Nowe zjawiska w psychoterapii, wyd. Jacek Santorski & CO, Warszawa. 8

9 Literatura zalecana: 1. Haley J., 1995, Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona Ericksona. Strategiczna Terapia Krótkoterminowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 2. Miller A., 1991, Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa, PWN, Warszawa. 3. Namysłowska I., 1997, Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa. 4. Santorski J. (red.), 1993, ABC psychologicznej pomocy, wyd. Jacek Santorski & CO, Warszawa. 5. Satir V., 2000, Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 6. Walker W., 2001, Przygoda z komunikacją. Początki NLP, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 7. Yapko M., 1996, Kiedy życie boli, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Choroby neurologiczne o podłożu metabolicznym Rodzaj zajęć: wykład Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 7 godzin wykładu Forma zaliczenia: zal. R 1. Choroby neurologiczne o podłożu metabolicznym. 2. Zaburzenia wchłaniania. 3. Podstawy biochemii. 4. Wpływ żywienia na zaburzenia neurorozwojowe. 1. Prusiński A. (red), Neurologia praktyczna, Warszawa Bradley G., Neurologia w praktyce klinicznej. T. 1-3, Lublin

10 Komunikacja alternatywna i wspomagająca Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I Liczba godzin: 5 godzin wykładu + 5 godzin ćwiczeń Forma zaliczenia: zal R 1. Charakterystyka niewerbalnych aktów komunikowania się 2. Klasyfikacja komunikacji niewerbalnej /komunikacja proksemiczna, komunikacja kinezyjna, komunikacja pozajęzykowa/ 3. Pojęcia związane z niewerbalnymi sposobami komunikowania się /komunikacja alternatywna, komunikacja wspomagająca, system znaków, komunikacja wspomagana, komunikacja niewspomagana, komunikacja zależna, komunikacja niezależna/ 4. Przegląd systemów znaków stosowanych w komunikacji alternatywnej na całym świecie/opis systemów znaków, zdjęcia i ilustracje/ a. symbole Blissa b. piktogramy c. Picture Communication Symbols d. system REBUS e. leksigramy f. sigsymbole g. obrazki i zdjęcia h. klocki słowne Premacka i. PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM strategie gestykulacyjne wspomagające komunikację: Coghamo Makaton 5. Pozawerbalne formy wyrażania akceptacji i negacji przez dzieci upośledzone umysłowo /badania własne/ 6. Wybrane sygnały pełniące role komunikatów wykorzystywane w terapii dziecka, dla którego słowo mówione nie jest nośnikiem informacji /badania własne/ 10

11 7. Diagnoza dziecka pod kątem wprowadzenia komunikacji alternatywnej Cwaliński A., Wspomaganie komunikacji werbalnej dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", nr 3(5)/2004. Grycman M., Budowanie efektywnego systemu porozumiewania się u dziecka z zespołem Cri du Chat (krzyku kociego), Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", nr 5(7)/2004. Grycman M., Czym są wspomagające sposoby porozumiewania się, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", nr 1/2003. Grycman M., Kaniecka K., O wczesną stymulację umiejętności komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych, Scholasticus 2/1993. Grycman M., Kaniewska K., Szczawiński P., PCS, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa Grycman M., Smyczek A. [red.], Wiem, czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków Kaczmarek B., Makaton - język gestów i symboli, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", nr 2/2003. Kaniecka K., Tworzenie bezpiecznego środowiska dla dziecko niewidomego, niesłyszącego i znacznie opóźnionego w rozwoju, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", nr 5(7)/2004. Kazimierska M., Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji ucznia, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", nr 1/2003. Podstawy neurologii dziecięcej Rodzaj zajęć: wykład Rok studiów: I Semestr: II Liczba godzin: 10 godzin wykładu 11

12 Forma zaliczenia: ezamin 1. Rozwój psychoruchowy dziecka zdrowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy. 2. Proste opóźnienie rozwoju mowy. 3. Afazja, dysartria. 4. Reakcje nerwicowe (mutyzm, jąkanie, zacinanie, tiki). 5. Autyzm dziecięcy. 6. Zaburzenia mowy u dzieci z wybranymi schorzeniami: - mózgowe porażenie dziecięce - urazy - stany napadowe - stany zapalne - encefalopatie postępujące i niepostępujące (w tym upośledzenia umysłowe i choroby neurometaboliczne) - zespół nadpobudliwości psychoruchowej - dziecko hipotoniczne (w tym choroby nerwowo-mięśniowe) 1. Czochańska J., 1995, Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i małych dzieci, wyd. Folium, Lublin. 2. Koehler B., Marszał E., Świetliński J. (red.), 2002, Wybrane zagadnienia z pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Śląska Akademia Medyczna, Katowice. Wczesna opieka logopedyczna Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: I Semestr: II Liczba godzin: Forma zaliczenia: egzamin 1. Wpływ czynników endogennych i egzogennych na rozwój dziecka w okresie prenatalnym 2. Rozwój dziecka w okresie prenatalnym w aspekcie przygotowania do mowy: 12

13 - rozwój anatomiczny, - rozwój funkcji neuromięśniowych, - rozwój sensoryczny. 3. Ocena logopedyczna noworodka: - znaczenie warunków anatomicznych, - znaczenie funkcji biologicznych podstawowych dla rozwoju mowy, - norma a patologia, - wczesna interwencja logopedyczna w okresie noworodkowym i niemowlęcym. 4. Rozwój czynności oddechowych, pokarmowych i ruchowych ważnych dla mowy. 5. Rozwój kompetencji językowej i mownej u dzieci w okresie 0 2 lat: - prawidłowy rozwój mowy i języka, - opóźniony, nieprawidłowy i zaburzony rozwój mowy i języka. 6. Sposoby i metody: - Wczesnego wspomagania rozwoju mowy i języka, - Rehabilitacji logopedycznej mowy i języka. 7. Logopeda w zespole wielospecjalizacyjnym umiejętności korzystania z wyników badań specjalistycznych w pracy z dzieckiem. 1. Mackiewicz B., 1986, Wskazówki dla prawidłowego połykania w wadach zgryzu i wymowy u dzieci, Warszawa, TZP. 2. Mackiewicz B. (red.), 1983, Wybrane zagadnienia ortodontyczne dla logopedów, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 3. Rocławski B. (red.), 1991, Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 4. Stecko E., 2001, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 5. Stecko E., 1998, Udział logopedy w stymulacji rozwoju dziecka [w:] Nowy Pediatra nr Stecko E., 1997, Wczesna stymulacja logopedyczna dzieci z obciążonym okresem okołoporodowym [w:] Nowy Pediatra nr 1 13

14 Elementy integracji sensorycznej w kształtowaniu mowy i języka Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia lab. Rok studiów: I Semestr: II Liczba godzin: Forma zaliczenia: egz. 1. Holistyczne spojrzenie na dziecko w procesie wychowania językowego. 2. Zasady pedagogiczne, psychologiczne i lingwistyczne pracy z dzieckiem. 3. Determinanty rozwoju językowego. 4. Pojęcie sprawności językowej w logopedii. 5. Psychologia postaci, metodologiczny holizm a integracja treści nauczania. 6. Integracja sensoryczna w świetle badań nad sprawnością porozumiewania się. 7. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego. 8. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka w świetle teorii integracji sensorycznej. 1. Bokus B., Shugar G. W., 2008, Psychologia języka dziecka, Gdańsk. 2. Gałkowski T., Szeląg G., Jastrzębowska G. (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. 3. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., 2006, Mózg a zachowanie, Warszawa. 4. Gruszczyk-Kolczyńska E., 1992, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 5. Holinger P. C., 2006, Co mówią dzieci, zanim nauczą się mówić. Dziewięć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć, Poznań. 6. Kurcz I., Shugar G. W., Danks J. H. (red.), 1986, Knowledge and Language, North Holland, Amsterdam. 7. Kurcz I., 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 8. Mass V. F., 1998, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów, Warszawa. 9. Rocławski B., 1993, Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk, Wydawnictwo 10. Tymichová H.,1996, Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokoworuchową, Gdańsk, wydawnictwo Glottispol. 14

15 11. Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańsk. Diagnoza, metody badania i terapia dzieci z zaburzeniami słuchu Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: I Semestr: II Liczba godzin: 10 godzin wykładu + 10 ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: egzamin I. Podstawowe wiadomości surdologopedii: 1. Definicje niedosłuchu i głuchoty. 2. Etiologia głuchoty. 3. Przyczyny niedosłuchu i głuchoty. 4. Działanie i funkcjonowanie narządu słuchu. 5. Techniki badania słuchu. 6. Klasyfikacje ubytków słuchu analiza audiogramów. Oprotezowanie. 7. Rola rodziców w terapii dzieci niesłyszących. Postawy rodziców wobec dziecka. Pomoc i poradnictwo rodzinne. 8. Czynniki determinujące kształtowanie mowy u dzieci z wadą słuchu. 9. Szerokie i wąskie ujęcie terminu język migowy. Lingwistyczne ujęcie tego terminu. System językowo-migowy a język migany. 10. Niedosłuch centralny diagnoza i terapia II. Ogólne zagadnienia psychologii dziecka głuchego: 1. Psychologia dziecka głuchego wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, wyobraźnia, myślenie i mowa. 2. Porównanie rozwoju mowy dziecka słyszącego z głuchym. III. Podstawy terapii dziecka z uszkodzonym słuchem: 1. Ćwiczenia rozwijające mówienie: Relakacja, ćwiczenia oddechowe torem brzuszno-przeponowym, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe (tj. wzmacniające odbiór mowy 15

16 przez słuch), ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia słownikowe (nauka słów słownik czynny i bierny dziecka głuchego), ćwiczenia odczytywania z ust, ćwiczenia nauki czytania i pisania, nauka alfabetu palcowego (przy wspomożeniu języka migowego). 2. Rola obrazków w usprawnianiu mowy. 3. Metody migowe zalety i wady. 1. Baran J., Rewalidacja głuchych [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa, Csanyi Y., Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, Warszawa Gałkowski T., Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, Warszawa, Krakowiak K., Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, Lublin Krakowiak K., W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Dla rodziców, lekarzy, logopedów, psychologów i nauczycieli, Lublin Kurkowski Z. M., Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Lublin Lindner G., Podstawy audiologii pedagogicznej, Warszawa, Perier O., Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, Warszawa Pietrzak W., Język migowy dla pedagogów, Warszawa, Schiefelbusch R., Ruder K., Strategia postępowania terapeutycznego z dziećmi z niedokształceniem języka. Przegląd zagadnień [w:] Nauczanie specjalne, Warszawa Sołowiowa I. M., Psychologia dzieci głuchych, Warszawa, Stachyra J. (red.), Wybrane metody diagnostyczne w surdopsychologii, Lublin Diagnoza i terapia neurologicznych zaburzeń mowy u dzieci (mpd, upośledzenie umysłowe, autyzm, niedokształcenie mowy o typie afazji i in.) Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: I Semestr: II Liczba godzin: 15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: egzamin 16

17 1. Oligofrenologopedia podstawowe pojęcia, przedmiot zainteresowań, cele i zadania. 2. Teoretyczne i pragmatyczne podstawy rozwoju mowy dziecka w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej: lekkiej, umiarkowanej, znacznej i głębokiej; od niewielkiego stopnia zakłóceń językowo-słownych do całkowitego braku sygnałów językowych. 3. Etiologia, symptomatologia i diagnostyka przy lekkim (dyslalia), umiarkowanym i znacznym upośledzeniu mowy w odniesieniu do odpowiedniego upośledzenia umysłowego. 4. Dysfunkcje i sprzężenia upośledzenia umysłowego z innymi zaburzeniami w rozwoju dzieci np. niedosłuchem, głuchotą itd.; grupy dyspenseryjne. 5. Mózgowe Porażenie Dziecięce konsekwencje dla mowy. 6. Oligofazja jako problem dla terapii logopedycznej: diagnoza medyczna, psychologiczna i pedagogiczna przy terapii mowy. 7. Pojęcie i etiologia autyzmu. 8. Metody terapeutyczne w autyzmie. 9. Komunikacja w autyzmie. 10. Dokumentacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjentów ze spektrum autyzmu. 11. Terapia logopedyczna dla dzieci upośledzonych w umiarkowanym i znacznym stopniu rozwoju mowy (w ośrodkach specjalnych i szkołach życia). 12. Praca logopedyczna z dzieckiem upośledzonym umysłowo. 1. Balcerek M., 1981,Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo, Warszawa. 2. Borzyszkowska H., Oligofrenopedagogika, Łódź Carr J., Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa Doman G., Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu, Poznań Dziedzic S., Rewalidacja upośledzonych umysłowo, Warszawa Gałkowski T., Usprawnianie dziecka autystycznego w rodzinie, Warszawa Lovaas O. I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa Michałowicz R., Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa Minczakiewicz E., Spontaniczne czynności i zabawy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim[w:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, WSP w Krakowie, z. 100, Kraków Minczakiewicz E., Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci z zespołem downa w wieku od 4 do 8 lat [w:] Logopedia 24, s , Lublin

18 11. Olechowicz H., Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, Warszawa, Sołtys-Chmielowicz A., Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski, Lublin Tarkowski Z., Mowa upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Orator 5/1997, s Zabłocki K. J., 1998, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii, Warszawa Diagnoza i terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: I Semestr: II Liczba godzin: 10 godzin wykładu + 10 godzin ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: egzamin 1 Definicje jąkania w wielorakim ujęciu (wg Charlesa van Ripera, Andrewsa, Tarkowskiego i in.). 2 Typologie jąkania (wg Pruszewicza, Mitrinowicz-Modrzejewskiej). 3 Etiologia jąkania (teorie rozwojowe, organiczne, neurotyczne, psychologiczne). 4 Ogólny schemat wywiadu klinicznego (diagnostycznego) dot. dziecka jąkającego się i jego rola w ogólnej diagnozie jąkania. 5 Diagnoza jąkania się wg Kwestionariusza Niepłynności Mówienia i Logofobii (autor: Z. Tarkowski). 6 Diagnoza jąkania się młodzieży i dorosłych wg Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania (autor: M. Chęciek). 7 Przegląd metod terapii jąkania się omówienie echokorekcji, terapii oddechowej, rytmizacji mówienia i innych. 8 Omówienie podstaw kompleksowej terapii jąkających się wg Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się (autor: M. Chęciek). 9 Profilaktyka w zakresie niepłynności mówienia, w tym jąkania się. 18

19 1. Adamczyk B., Terapia jąkania metodą Echo [w:] Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993, s Byrne R., Pomówmy o zacinaniu, Warszawa, Chęciek M., Jąkanie [w:] Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993, s Chęciek M., Etapy terapii w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się, Logopedia 24, str Kostecka W., Dziecko i jąkanie, Lublin Mitrinowicz-Modrzejewska A., Jąkanie. Przyczyny i leczenie, Warszawa, Pruszewicz A., Jąkanie [w:] Foniatria kliniczna, Warszawa Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa Tarkowski Z., Jąkanie, Warszawa Tarkowski Z., Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii. Podręcznik, Wydawnictwo Fundacji Orator, Lublin Zespoły neurologiczne (udary i zespoły: piramidowy, pozapiramidowy, opuszkowy, rzekomoopuszkowy i in.) Rodzaj zajęć: wykład Rok studiów: II Semestr: III Liczba godzin: 10 godzin wykładu Forma zaliczenia: egzamin Szczegółowy program zajęć 1. Etiologia i symptomatologia udarów mózgu udar krwotoczny i niedokrwienny. 2. Przebieg dróg piramidowych i pozapiramidowych objawy uszkodzenia. 3. Etiologia i symptomatologia zespołów uszkodzenia pnia mózgu-zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy. 4. Inne zespoły neurologiczne. 19

20 3. Fuller G., Badanie neurologiczne to proste, Warszawa Prusiński A. (red), Neurologia praktyczna, Warszawa Bradley G., Neurologia w praktyce klinicznej. T. 1-3, Lublin Metody diagnozowania zaburzeń mowy u pacjentów neurologicznych (afazja i dyzartria) Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: II Semestr: III Liczba godzin: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: zal. R 1. Podstawy badania neurologicznego-ocena nerwów czaszkowych związanych z procesem mowy, ocena narządu artykulacyjnego, ocena toru oddechowego. 2. Definicja i typologia afazji. 3. Objawy zaburzeń językowych w poszczególnych typach afazji. 4. Definicja i typologia dysartrii (lokalizacyjna i objawowa). 5. Objawy zaburzeń językowych w poszczególnych typach dyzartrii. 6. Narzędzia do badania zaburzonych procesów językowych afazji i dyzartrii. 7. Diagnoza różnicowa afazji i dyzartrii. 8. Metody terapii pacjentów z zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartrii. 1. Balejko A., Diagnoza i terapia osób z afazją, Lublin Bostoński Test do Badania Afazji wersja dostosowana do warunków polskich przez IPiN, Warszawa. 20

21 3. Bradley G., Neurologia w praktyce klinicznej. T 1-3, Lublin Fuller G., Badanie neurologiczne to proste, Warszawa Gałkowski T., Jastrzębowska G., Szeląg E. (red)., Podstawy neurologopedii, Opole Kądzielawa D., 1983, Czynność rozumienia mowy. Analiza neuropsychologiczna, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź. 7. Lewicka T. (oprac.), Zestaw prób klinicznych do badania zaburzeń językowych po udarach mózgu, Katowice Pąchalska M., 1999, Afazjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kraków. 9. Profil Dysartrii Robertson, Tuscon Styczek I., Logopedia, Warszawa Tarkowski Z., Dyzartria, Lublin Zaburzenia mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: II Semestr: III Liczba godzin: 5 godzin wykładu + 5 godzin ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: zal. R 1. Najczęstsze choroby o podłożu neurozwyrodnieniowym przebiegające z zaburzeniami językowymi (FTD, PPA, SD, AD) metody diagnozowania, objawy. 2. Zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona. 3. Metody terapii pacjentów z zaburzeniami językowymi o etiologii neurozwyrodnieniowej. 4. Komunikacja alternatywna jako metoda wspierająca terapię zaburzeń mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych. 1. Szczudlik A., Otępienie, Kraków Kozubski W. (red), Choroby układu nerwowego, Warszawa

22 3. Friedman A., Choroba Parkinsona - mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Warszawa Lewicka T., Rodzeń A., Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób z chorobą Parkinsona, Warszawa Warrik A., Porozumiewanie się bez słów, Warszawa Obrębowski A., Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań Diagnoza i terapia neurogennych zaburzeń połykania Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia laboratotyjne Rok studiów: II Semestr: III Liczba godzin: 5 godzin wykładu + 10 godzin ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: zal. R 1. Fizjologia procesu połykania. 2. Zaburzenia połykania o podłożu neurogennym (aspiracja, penetracja, odynofagia). 3. Sposoby diagnozowania zaburzeń połykania. 4. Metody rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami połykania (ustawienia posturalne, stymulacja nerwowo-mięśniowa, ćwiczenia izometryczne). 5. Metoda PNF w terapii dysfagii. 1. Fennsner H. and all, The place of oesophageal manometry in the diagnosy of disphagia, Disphagia 1993, 8 (2), s Kruk Zagajewska Z. i wsp., Zaburzenia połykania u chorych operowanych z powodu raka krtani, Otolaryngologia Polska 1996, 49 (1), s Logeman J. A., Rehabilitacion of oropharyngeal fallowing disorder, Acta oto-rhino laryngologica belg 1994, 48, s Obrębowski A. i wsp, Ocena ultrasonograficzna czynności języka Wodniak czasie połykania Wodniak artykulacji po częściowej resekcji języka, Otolaryngologia Polska (w druku). 5. Woźniak W., Anatomia, Warszawa Zborowska A., Atlas anatomii,kraków

23 Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u pacjentów po laryngektomii Rodzaj zajęć: wykład+ ćwiczenia laboratoryjne Rok studiów: II Semestr: III Liczba godzin: 5 godzin wykładu + 5 godzin ćwiczeń laboratoryjnych Forma zaliczenia: zal R 1. Anatomia i fizjologia narządu głosu 2. Najczęstsze zespoły nowotworowe przebiegające z uszkodzeniem narządu głosu 3. Zabiegi operacyjne wykonywane w obrębie narządu głosu 4. Etapy rehabilitacji mowy u pacjentów po laryngektomii 5. Zaburzenia połykania u pacjentów laryngektomowanych 6. Metody terapii pacjentów po laryngektomii 7. Higiena i pielęgnacja tracheostomy. 8. Sprzęt pomocniczy (elektroniczne aparaty dźwiękowe protezy krtaniowe) dla laryngektomowanych. 1) Jastrzębowska G., Pelc-Pękała O. (1999), Mowa laryngektomowanych. [W:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s ) Kowalczuk A.M. (1997), Czy tylko... głos utracony i odzyskany? Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, Białystok. 3) Pruszewicz A. (1992), Głos po leczeniu zmian nowotworowych w krtani. [W:] A.Pruszewicz (red.), Foniatria kliniczna. Wyd. PZWL, Warszawa, s , 4) Sinkiewicz A. (1992), Poradnik dla laryngektomowanych czyli jak żyć po operacji usunięcia krtani. Wyd. Kliniki Otolaryngologii A.M. i Polskiego Tow. Laryngektomowanych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 23

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu

Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML3

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia

Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Kod

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI

Bardziej szczegółowo

Logopedia. Opis kierunku. WSB Chorzów - Studia podyplomowe. Logopedia (4 semestry) - studia na WSB w Chorzowie

Logopedia. Opis kierunku. WSB Chorzów - Studia podyplomowe. Logopedia (4 semestry) - studia na WSB w Chorzowie Logopedia WSB Chorzów - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia (4 semestry) - studia na WSB w Chorzowie Mój zawód wymaga ode mnie dobrej organizacji. Ta cecha pozwoliła mi również na kontynuację nauki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowych. K_W03 Posiada usystematyzowaną

Bardziej szczegółowo

Podstawy audiologii i foniatrii Kod przedmiotu

Podstawy audiologii i foniatrii Kod przedmiotu Podstawy audiologii i foniatrii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy audiologii i foniatrii Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-AUD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR ROK AKADEMICKI 2016/2017/2018

I SEMESTR ROK AKADEMICKI 2016/2017/2018 Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Pedagogiczny HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 167 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: fakultatywny Opiekun: dr Magdalena Berkowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA LOGOPEDIA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Kierunek i rok studiów: Studia stacjonarne II rok, semestr 4, Studia niestacjonarne III rok, 6 semestr; II rok USM, 4 semestr. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845.z dnia r. Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845.z dnia r. Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845.z dnia 3.0.204 r. Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Surdologopedia/Kształcenie w zakresie medycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Komunikacja niewerbalna

Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Komunikacja niewerbalna Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early diagnosis and

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego logopedzi boją się jąkania? Analiza lingwistyczno-terapeutyczna zjawiska. dr Anna Walencik-Topiłko

Dlaczego logopedzi boją się jąkania? Analiza lingwistyczno-terapeutyczna zjawiska. dr Anna Walencik-Topiłko Dlaczego logopedzi boją się jąkania? Analiza lingwistyczno-terapeutyczna zjawiska dr Anna Walencik-Topiłko adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego; językoznawca, neurologopeda, terapeuta głosowy,

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Magdalena Charbicka terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu

Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój mowy i języka Kod przedmiotu 14.4-WP-PEDP-RMJ-Ć_pNadGenYUKKK Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik )

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik ) Anatomia i fizjologia narządów mowy Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik 20152017) Przedmioty Liczba godz. Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY zjawisko dotyczące wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych

Bardziej szczegółowo

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Surdopedagogika - opis przedmiotu Surdopedagogika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Surdopedagogika Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski Redakcja wydawnicza:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA 1 Fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów + ćwiczenia Rok studiów: I Semestr: I

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO, NARZĄDÓW GŁOSU, MOWY I SŁUCHU

ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO, NARZĄDÓW GŁOSU, MOWY I SŁUCHU PSL/M Nazwa przedmiotu ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO, NARZĄDÓW GŁOSU, MOWY I SŁUCHU Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

Logopedia. Opis kierunku. WSB Poznań - Studia podyplomowe

Logopedia. Opis kierunku. WSB Poznań - Studia podyplomowe Logopedia WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Kluczowe jest oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna Pomagisterskie Studium Logopedyczne Zakład Fonetyki i Logopedii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Logopedia WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Studia te dają absolwentom podstawowe kwalifikacje do

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga Profil kształcenia: ogólno akademicki AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom drugi tytuł zawodowy absolwenta: magister Moduł / przedmiot:

Bardziej szczegółowo

1. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Specjalność: NEUROLOGOPEDIA

1. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Specjalność: NEUROLOGOPEDIA Forma. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Specjalność: NEUROLOGOPEDIA.. Plan studiów podyplomowych na rok akademicki 03/0 semestr pierwszy Lp. Razem: Neurolingwistyka Zal. 0 0 Psycholingwistyka Zal. 0 0 3 Neuropsychologia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Deficyty rozwojowe u dzieci (11-R2N-14-r2_5) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;

Uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów podyplomowych; Uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów podyplomowych; Nazwa studiów podyplomowych; Neurologopedia z Komunikacją Wspomagającą Określenie czasu trwania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Studia Podyplomowe Logopedia 2014/2015 Termin Godziny Ilość godz. Przedmiot Wykładowca I semestr

Harmonogram zajęć Studia Podyplomowe Logopedia 2014/2015 Termin Godziny Ilość godz. Przedmiot Wykładowca I semestr Harmonogram zajęć Studia Podyplomowe Logopedia 2014/2015 Termin Godziny Ilość godz. Przedmiot Wykładowca I semestr 13.09.2014 7 8.30-14.30 Wprowadzenie do logopedii ( 3 godziny praca własna- analiza literatury,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

& / &!!!& ODOWS&A-»ZD\ChJCJC. Metoda integracji. sensorycznej. we wspomaganiu rozwoju mi. \dzieci z uszkodzeniami ^ lu nerwowego m

& / &!!!& ODOWS&A-»ZD\ChJCJC. Metoda integracji. sensorycznej. we wspomaganiu rozwoju mi. \dzieci z uszkodzeniami ^ lu nerwowego m & / &!!!& ODOWS&A-»ZD\ChJCJC Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mi \dzieci z uszkodzeniami ^ lu nerwowego m i - i \ \ 'Ą \ A H/?fi U Metoda integracji sensoryczniej we wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII WARUNKI REKRUTACJI NA SPECJALNOŚĆ 1. Warunki przyjęcia na I stopień specjalności: rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 czerwca 2013 r. Nr 6 Poz. 124 UCHWAŁA NR 114 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia - aspekt medyczny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology - medical perspective 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Logopedia (4 semestry)

Logopedia (4 semestry) Logopedia (4 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia - studia na WSB w Szczecinie Cztery semestry studiów podyplomowych logopedii daje pełne uprawnienia do pracy w placówkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Methods of

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ODDZIAŁ DZIENNY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-18.00 Rejestracja tel. 14 627 10 22

OŚRODEK ODDZIAŁ DZIENNY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-18.00 Rejestracja tel. 14 627 10 22 OŚRODEK ODDZIAŁ DZIENNY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-18.00 Rejestracja tel. 14 627 10 22 Ośrodek realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA PROGRAM KSZTAŁCENIA

FILOLOGIA POLSKA PROGRAM KSZTAŁCENIA FILOLOGIA POLSKA PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE LOGOPEDYCZNE 1 Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (blok przedmiotów): KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa przedmiotu: KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr 126/XXX/10 z dn. 22 stycznia 2010 r.

Załącznik do uchwały Senatu nr 126/XXX/10 z dn. 22 stycznia 2010 r. Załącznik do uchwały Senatu nr 126/XXX/10 z dn. 22 stycznia 2010 r. PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESIE WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Phenomena in

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

forma zaliczenia forma zaliczenia forma zaliczenia Lab K/L/S/ WF

forma zaliczenia forma zaliczenia forma zaliczenia Lab K/L/S/ WF Moduły specjalnościowe 2017/2018 lp Nazwa modułu rzypisy Kod modułu EDAGOGIKA SECJALNA specjalność: logopedia - profilaktyka i terapia lan studiów zatwierdzony na R dnia 22.05.2017 r. I rok studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia narządów mowy Kod przedmiotu

Anatomia i fizjologia narządów mowy Kod przedmiotu Anatomia i fizjologia narządów mowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia i fizjologia narządów mowy Kod przedmiotu 12.0-WP-PEDP-ANAT-W_pNadGenYG9M1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Autyzm Zespół Aspergera Ewa Pisula: Autyzm - przyczyny, symptomy,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna Integracja sensoryczna Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/8729/25034 Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł Cena netto za godzinę 18,92 zł Cena brutto za godzinę 18,92 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent surdopedagogiki uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Terapia krótkoterminowa./ Moduł 103.: Psychoterapia - miedzy teorią a praktyką 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Brief therapy

Bardziej szczegółowo

Logopedia z audiologią ogólnoakademicki z elementami praktycznymi I (licencjat) 2015/2016 dla I roku

Logopedia z audiologią ogólnoakademicki z elementami praktycznymi I (licencjat) 2015/2016 dla I roku Rok I Semestr I II PLAN STUDIÓW Przedmiot kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: w1 w2 ck1 ck2 cm pr Razem Teoria zaburzeń mowy LLA100 15 15 30 E 4 pmlg Anatomia,fizjologia

Bardziej szczegółowo

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MDTP2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Neurologia i psychiatria dziecięca Kod przedmiotu

Neurologia i psychiatria dziecięca Kod przedmiotu Neurologia i psychiatria dziecięca - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Neurologia i psychiatria dziecięca Kod przedmiotu 12.0-WP-PSpP-NEUPS Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Logopedia WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o WYNIKACH. Imię i nazwisko prowadzącego. prof. dr hab. Jacek Rudnicki

INFORMACJA o WYNIKACH. Imię i nazwisko prowadzącego. prof. dr hab. Jacek Rudnicki sygn. DZP-260-544-Z.1/2016 Szczecin, dnia 07.12.2016 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/2016 na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu neurologopedii na rzecz Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo