Tradycja i nowoczesność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tradycja i nowoczesność"

Transkrypt

1

2 Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy ). Program studiów jest stale modernizowany i udoskonalany w taki sposób, aby zapewnić ofertę edukacyjną najwyższej jakości. Skutecznie łączymy bogate doświadczenie z nowoczesnym podejściem do kształcenia menedżerów. Nasza oferta skierowana jest do menedżerów oraz osób przygotowujących się do objęcia stanowiska kierowniczego. Kształcimy przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Naszym celem jest dostarczenie słuchaczom podstawowych narzędzi niezbędnych do skutecznego odgrywania ról kierowniczych oraz rozwój ich kompetencji menedżerskich. unikalny program studiów autorskie wykłady przygotowane przez najlepszych specjalistów z doświadczeniem akademickim i biznesowym, tematyka zajęć dostosowana do specyfiki oraz potrzeb słuchaczy, nowoczesne techniki kształcenia

3 MODUŁ: ZARZĄDZANIE Zarządzanie strategiczne (8 godz.) Nowoczesne koncepcje zarządzania (8 godz.) Zarządzanie projektami (8 godz.) Społeczna odpowiedzialność organizacji (4 godz.) Zarządzanie zmianami (4 godz.) MODUŁ: FINANSE Zarządzanie finansami (12 godz.) Controling (8 godz.) Zarządzanie wartością (4 godz) MODUŁ: ZAGADNIENIA OGÓLNE Prawo (8 godz.) Procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze (8 godz.) Etyka (4 godz.) Trzy sektory gospodarki (8 godz.) Profil kwalifikacyjny menedżera (4 godz.) Gra kierownicza (8 godz.) Program studiów podyplomowych Skuteczny menedżer MODUŁ: KOMPETENCJE INTERPERSONALNE Savoir-vivre (4 godz.) Przywództwo (4 godz.) Socjotechnika i manipulacje (8 godz.) Komunikacja i negocjacje (8 godz.) MODUŁ: MARKETING & PR Marketing (8 godz.) Kreowanie wizerunku organizacji (8 godz.) Badanie rynku (8 godz.) MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Rekrutacja i selekcja pracowników (8 godz.) Budowanie zespołu pracowniczego (8 godz.) Motywowanie (8 godz.) Nowoczesne techniki zarządzania kadrami (8 godz.)

4 Prezentacja kadry dydaktycznej Kierownik studiów: Dr Łukasz Jurek Dossier: ekonomista i polityk społeczny. Pracuje w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Doświadczony wykładowca, trener i naukowiec. Prowadzi badania nad społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami procesu starzenia sie ludności. W 2012 r. na rynku ukazała się jego książka Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Prowadzi szkolenia z zakresu tzw. kompetencje miękkie. Specjalizuje się w tematyce socjotechniki i psychomanipulacji. Procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze Socjotechnika i manipulacje Przywództwo

5 Prof. dr hab. Maria W. Kopertyńska Dossier: Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Maria Wanda Kopertyńska jest pracownikiem Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą problematyki zarządzania zasobami ludzkimi (w tym szczególnie motywowania pracowników) oraz zarządzania pracą. Dorobek naukowy obejmuje 137 artykułów naukowych, 54 monografie (autorstwo i współautorstwo). Działalność dydaktyczna to zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych oraz MBA. Szczególne miejsce w jej pracy ma współpraca z praktyką gospodarczą. Zrealizowała 133 projekty badawcze dla różnych organizacji gospodarczych. Wśród nich znajdują się przedsiębiorstwa prywatne, spółki Skarbu Państwa, korporacje i firmy międzynarodowe. Prace te dotyczyły problematyki: wartościowania pracy, premiowania, ścieżek kariery, macierzy kompetencji, tworzenia zespołów projektowych i zasad ich wynagradzania, satysfakcji pracowników oraz równowagi między pracą zawodową a życiem rodzinnym. Uznaniem zasług w zakresie pracy badawczej było przyznanie tytułu eksperta ekonomicznego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w specjalności organizacja i zarządzanie. Za osiągnięcia naukowe i badawcze otrzymała dwie nagrody Ministra w tym jedną za pracę habilitacyjną pt. System płac przedsiębiorstwa, oraz 33 Nagrody Rektora. W latach pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce przemysłu spożywczego. Brała udział w zespole ekspertów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowujących strategię wynagrodzeń w służbie cywilnej. Od 2000 roku jest audytorem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w konkursie Lider Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez IPiSS w Warszawie. W latach była Dziekanem Wydziału Zarządzania i Informatyki. Od roku 2012 jest Prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Motywowanie

6 Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski Dossier: dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE jest pracownikiem naukowodydaktycznym Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przygotowuje programy i organizuje studia podyplomowe oraz szkolenia - był kierownikiem 15 edycji studiów podyplomowych i autorem programów ponad 60 szkoleń. Obecnie pełni funkcję kierownika dwóch edycji studiów podyplomowych Kierownik zespołu - team leader, organizowanych we współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe dotyczą nowoczesnych struktur organizacyjnych, organizacji zespołów pracowniczych i zarządzania projektami. Jest autorem ok. 80 publikacji naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych oraz w kilku projektach badawczych. Od 2002 roku lat jest stałym współpracownikiem trzech wrocławskich firm doradczych i szkoleniowych, realizując działania w charakterze konsultanta, wdrożeniowca i trenera. Uczestniczył łącznie w kilkudziesięciu projektach szkoleniowych w obszarze tzw. zarządzania "miękkiego" obejmujących szkolenia otwarte i szkolenia dedykowane dla przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Ukończył kurs "Szkoła trenerów" i posiada certyfikat Prince2 Foundation. W ciągu kilkunastoletniej kariery przeprowadził łącznie ponad dwa tysiące godzin w ramach szkoleń, studiów podyplomowych i MBA, pracując z różnymi grupami odbiorców, m.in. kadrą zarządzającą dużych korporacji, kadrą najwyższego szczebla jednostek administracji publicznej, właścicielami małych i średnich firm czy osobami o dużym doświadczeniu zawodowym (50+). Prowadzi również zajęcia w języku angielskim. W ramach działalności doradczej i wdrożeniowej współpracował z wieloma dużymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego, realizując zadania związane m.in. z prowadzeniem sesji strategicznych dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla, opracowywaniem analiz strategicznych, wspomaganiem proces formułowania strategii firmy, przeprowadzaniem audytu organizacyjnego, diagnozą struktury i kultury organizacyjnej oraz wprowadzaniem zmiany w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Nowoczesne koncepcje zarządzania

7 Prof. UE dr hab. Jarosław Woźniczka Dossier: Dr hab. prof. UE Jarosław Woźniczka pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania Marketingowego. Jest autorem lub współautorem ok. 70 książek, artykułów i innego rodzaju publikacji poświęconych marketingowi, zarządzaniu marketingiem, komunikacji marketingowej i reklamie, w tym m.in. podręczników Zarządzanie marketingiem (2014), Efekty reklamy i ich pomiar (2012), Marketing (2011), Strategiczne planowanie marketingowe (1996) i Marketing. Jak to się robi? (1992). Odbywał szkolenia, staże i wizyty naukowe m.in. w London Business School w Londynie, na Uniwersytecie w Lille (Francja), Uniwersytecie Vaasa (Finlandia) i w USA. Poza pracą naukową zajmuje się działalnością doradczo-szkoleniową oraz tłumaczeniem i redakcją publikacji naukowych i biznesowych. Współpracował m.in. z Canadian International Management Institute, wydawcą Harvard Business Review Polska, Polskim Wydawnictwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Zarządzania Edukacja i wieloma przedsiębiorstwami. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu Marketing

8 Prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita Dossier: Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Jest trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Zarządzanie wartością

9 Dr Magdalena Rojek-Nowosielska Dossier: adiunkt, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2001 roku związana naukowo z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2004 obroniła pierwszy w Polsce doktorat z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierownik, a także wykonawca wielu projektów o tej tematyce. W 2008 roku w ramach współpracy z UNDP brała udział w grupie eksperckiej w ramach projektu Accelerating CSR practices in the new EU member states and candidate countries as a vehicle for harmonization, competitiveness and social cohesion in the EU. Od 2008 roku ekspert w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek Rady Programowo konsultacyjnej w ramach projektu Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Jest pomysłodawcą, inicjatorem i współorganizatorem corocznej konferencji naukowej o tematyce społecznej odpowiedzialności, a także autorem, redaktorem i recenzentem licznych publikacji dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność organizacji

10 Dr Sylwia Wrona Dossier: wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Posiada certyfikat Practitioner in the Art of NLP oraz NLP Business Practitioner (YCC Group). Autorka licznych publikacji, ekspertyz i projektów badawczych z obszaru Marketingu i Zarządzania. Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku i komunikacji w biznesie. Prowadzi kursy i warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta oraz kreatywnego myślenia (techniki twórczego myślenia, treningi kreatywności). Savoire-vivre

11 Dr Sylwia Przytuła Dossier: doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to kadra menedżerska, ekspatriacja, różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim (m.in. Międzynarodowa kadra menedżerska, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011; Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, 2014). Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA; TALARIA Dublin City University, Irlandia) oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania) oraz University of Cagliari (Sardynia), Porto University (Portugalia), Malta University, ESCIP School of International Business (Francja). Profil kwalifikacyjny menedżera Nowoczesne techniki zarządzania kadrami

12 Dr Katarzyna Tracz-Krupa Dossier: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami, autorka przeszło 20 publikacji naukowych, wykłada m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, dobór kadr, rozwój zasobów ludzkich w j. polskim i angielskim. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą tematyki szkoleń i rozwoju zawodowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczka wielu staży i wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych, w tym m.in. na Uniwersytecie Loyola w Chicago, w Oxford University, a także w Hamburgu oraz w Villach. Projektodawca, koordynator i wykładowca wielu projektów szkoleniowych finansowanych z EFS. Prywatnie szczęśliwa mama 5 letniej Sary. Rekrutacja i selekcja pracowników

13 Dr Magdalena Daszkiewicz Dossier: Wykładowca, trener i konsultant. Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2001 roku Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku i public relations. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się wizerunek organizacji, wizerunek miasta i regionu, wizerunek personalny i sztuka autoprezentacji, badania i analiza wizerunku, programy i kampanie społeczne i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Autorka ponad 60 publikacji. Od wielu lat prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu public relations, marketingu i komunikacji marketingowej. Kreowanie wizerunku organizacji

14 Dr Marcin Haberla Dossier: Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczony badacz i trener. Z badaniami związany od 2003 roku. Ma na swoim koncie ok. 80 zrealizowanych projektów badawczych dla takich firm i instytucji, jak Kaufland, Dijo, Mitsubishi, JZO Sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocławski Park Technologiczny, Urząd Miasta Wrocławia (Wydział Zdrowia badania społeczne), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Jako trener w ostatnich pięciu latach zrealizował ponad 80 warsztatów oraz programów szkoleniowych. Akredytowany trener przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie rynku