BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona popytowa, a druga część sesji upłynęła pod znakiem oscylacji w rejonie maksimów. WIG-20 dotarł do 2456, a podaŝ pojawiła się tuŝ pod oporem wynikającym z 50% zniesienia spadku z 2526 do NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2439, a w razie jego przełamania będę zwracał uwagę na W przypadku jego przełamania otrzymamy wskazówkę o korekcyjnym charakterze zwyŝki, co z kolei winno przełoŝyć się na test zakresu W przypadku jego przełamania istotne znaczenie winien mieć pułap 2349 lub teŝ NajbliŜszy opór wyznacza zakres , a w razie jego przebicia będę oczekiwał na test 2475, gdzie znajduje się 61,8% zniesienia spadku. W przypadku pokonania tego pułapu podaŝ winna ujawnić się na 2494 lub teŝ na Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie, a w razie jego pokonania podaŝ winna pojawić się na 2560 lub teŝ Wczorajsza sesja przyniosła spodziewane odreagowanie, ale rozstrzygnięcia jeszcze nie nastąpiły. W preferowanym scenariuszu przyjmuje, iŝ spadek jest impulsem spadkowym, choć część inwestorów będzie spadek interpretowała jako korektę. Myślę, Ŝe dopiero przebicie 2526 będzie przesądzało o optymistycznym wariancie, a przełamanie 2388 będzie przechylało szalę na rzecz negatywnych interpretacji. Dodatkowo sytuację prognostyczną komplikuje głębokie zejście WIG-u i mwig-40 w poniedziałek. Mając na uwadze optymistyczne scenariusze to nie powinno się zdarzyć. JuŜ wcześniej podobnie zachował się swig80, który równieŝ naruszył analogiczne wsparcie, co z kolei sprawiło, iŝ kolejna fala wyprzedaŝy sprowadziła indeks poniŝej dna z 10 stycznia.tomasz Jerzyk Indeks zmiana WIG ,9 2,22% WIG 52303,6 2,54% mwig ,4 3,53% WIG-Banki 8635,5 2,24% WIG-Budowl 2309,1 4,93% WIG-Info 1325,6 1,46% WIG-Media 3657,2 3,65% WIG-SpoŜ. 2801,9 4,72% WIG KOMENTARZ TERMINOWY: PowaŜna zapaść na rynkach Analizując wykres intradayowy kontraktów moŝna (nieco inaczej niŝ bazując na skali dziennej) zasugerować następującą interpretację. Po naruszeniu strefy: pkt. wymieniony przedział cenowy zaczął pełnić rolę lokalnego wsparcia (zasada zmiany biegunów). Tym samym obóz byków, patrząc na to przez pryzmat techniki, osiągnął wczoraj dość wymierny sukces. W opracowaniach online podkreślałem bowiem, Ŝe pokonanie podaŝy w tym właśnie rejonie cenowym wpłynie pozytywnie na krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu i stworzy odpowiednie warunki do inicjowania przez popyt kolejnych prób ataku. Jeśli zatem równieŝ w trakcie dzisiejszej odsłony kontrakty utrzymają się ponad zakresem: pkt., wczorajszy (wstępny sygnał) zostanie potwierdzony, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w postaci nowych maksimów cenowych ruchu odreagowującego. W takim przypadku waŝną rolę przypisałbym kolejnemu przedziałowi cenowemu Fibonacciego: pkt. (równieŝ podkreślałem jego znaczenie w swoich wczorajszych opracowaniach online). W moim odczuciu następstwem sforsowania tej przeszkody powinien być test górnej Median Line, a w dalszej kolejności powrót kontraktów w okolice bazowego węzła podaŝowego: pkt. Podsumowując, obóz byków stara się w tej chwili zanegować silny impuls cenowy zainicjowany przez podaŝ. Za pierwszy sukces na tym polu moŝna uznać przebieg wczorajszej odsłony. Jeśli kupujący wykonają kolejny krok i zdołają przedrzeć się ponad opór techniczny: pkt., wariant powrotu na ścieŝkę trendu wzrostowego moŝe się rzeczywiście zrealizować (choć w rejonie wymienionego oporu moŝe z powodzeniem dojść do wzrostu aktywności podaŝy). Negatywnie ustosunkowałbym się natomiast do przełamania strefy: pkt., jednak o moŝliwych implikacjach wynikających bezpośrednio z takiej właśnie sekwencji zdarzeń napiszę nieco więcej w swoim pierwszym opracowaniu online. Dzisiejsze otwarcie, biorąc pod uwagę nastroje panujące na rynkach zewnętrznych i przede wszystkim nowe rekordy hossy za oceanem, powinno wypaść ponad węzłem: pkt. Paweł Danielewicz, makler papierów wartościowych (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA: Uspokojenie napięć i powrót byków Uspokojenie napięć geopolitycznych przyszło szybciej niŝ moŝna się było spodziewać, co juŝ na otwarciu sesji w Stanach Zjednoczonych odzwierciedlone zostało solidnymi wzrostami. W dalszej części sesji przewaŝał nadal popyt podwyŝszając poziomy indeksów przez cały czas jej trwania, a w efekcie dając zamknięcie na nowych szczytach. Indeks S&P500 wzrósł dziś o 1,53% do 1 873,91 pkt., Dow Jones Industrial Average zwyŝkował o 1,41% do ,88 pkt, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,75% do 4 351,97 pkt. Wydany przez Putina rozkaz powrotu do baz wojsk biorących udział w ćwiczeniach przy granicy Ukrainy przyniósł dziś uspokojenie na rynkach, przez co obserwowaliśmy dziś odbicia wczorajszych spadków. Prezydent Rosji poinformował równieŝ podczas konferencji, Ŝe nie planuje włączenia Krymu do Rosji, a dodatkowo nie widzi obecnie potrzeby uŝycia sił zbrojnych na Ukrainie. W odniesieniu do zapowiedzianych sankcji, Putin ocenił je jako bezproduktywne i szkodliwe. Nie wykluczył równieŝ powstania zaproponowanej przez Niemcy grupy kontaktowej w sprawie konfliktu w Ukrainie. Częściowe ustąpienie obaw geopolitycznych pozwoliło inwestorom w Stanach Zjednoczonych wypracować dziś solidne wzrosty, które odzwierciedlały równieŝ wczorajsze dobre dane makroekonomiczne na temat perspektyw amerykańskiego przemysłu oraz kondycji amerykańskich konsumentów opisanych dynamiką dochodów i wydatków. Dzięki odejściu ryzyk związanych z konfliktem na Ukrainie impuls wyprowadzony przez amerykańskie byki ma szansę być jutro kontynuowany, gdyŝ jutrzejsza sesja przyniesie publikację istotnych danych. Uczestnicy rynku poznają zestaw danych opisujących ocenę perspektyw sektora usług w postaci odczytów indeksów PMI z wielu gospodarek oraz indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usług. Opublikowany zostanie równieŝ raport ADP, który przybliŝy obraz kondycji rynku pracy przed piątkową publikacją oficjalnych danych. Rafał Kędzierski mwig40 4,6 4,4 4,2 4 3,8 EURPLN Indeks Europa zmiana FTSE 6823,8 1,72% DAX 9589,2 2,46% BUX 17864,0 3,74% RTS 1168,0-1,37% ISE ,7 3,01% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,9 1,41% S&P ,9 1,53% Nasdaq 4352,0 1,75% Bovespa 47094,4 0,00% Indeks Azja zmiana NIKKEI 14897,6 1,20% HangSen 22583,1-0,33% Shanghai 2053,1-0,89% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 103,38 0,05% Miedź 7087,5 1,06% Złoto 1334,99-0,17% Srebro 21,20 0,10% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,19 0,10% USDPLN 3,05 0,13% CHFPLN 3,44 0,03%

2 ABC DATA AMICA APLISENS BBI DEVELOPMENT BIOTON COMARCH EMPERIA EUCO GNB GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK ABC Data szacuje, Ŝe polski rynek tabletów moŝe wzrosnąć w '14 o kilkanaście proc. ABC Data szacuje, Ŝe w 2013 r. na polskim rynku mogło się sprzedać około 2 mln szt. tabletów, a wzrost rynku tych urządzeń w 2014 r. moŝe wynieść kilkanaście proc. Wzrost sprzedaŝy tabletów pod marką własną spółki ma być zdecydowanie większy. Z badania przeprowadzonego przez ABC Data na początku roku wśród ponad 1,5 tys. klientów spółki, od małych sklepów komputerowych po największe sieci handlowe wynika, Ŝe ponad połowa sprzedawców elektroniki w Polsce oczekuje w tym roku wzrostu sprzedaŝy tabletów o przynajmniej 5 proc. Czterech na dziesięciu badanych zakłada, Ŝe wzrost ten przekroczy 10 proc. Amica zainwestuje 120 mln zł w rozwój produkcji w ciągu czterech lat rozmowa z wiceprezesem Amica planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych we Wronkach 120 mln zł w ciągu czterech lat. Spółka spodziewa się w tym roku dwucyfrowego wzrostu sprzedaŝy i EBITDA. W wyniku programu inwestycyjnego moce produkcyjne firmy mogą wzrosnąć do 1,8 mln sztuk z 1,25 mln sztuk obecnie. Wiceprezes zaznaczył jednocześnie, Ŝe plan ten będzie uzaleŝniony od otoczenia, popytu na kuchnie i sytuacji na rynku rosyjskim. Amica 6 lub 7 maja zaprezentuje dziesięcioletnią strategię, w której przedstawi plany rozwoju w najbliŝszych latach na poszczególnych rynkach. Spółka zamierza dywersyfikować sprzedaŝ, zwiększając przychody na rynkach Europy zachodniej i południowej. Poinformował, Ŝe ciekawa jest sytuacja na rynku AGD we Włoszech, gdzie wielu producentów kuchni jest na skraju upadłości: "Przyglądamy się trzem-czterem z nich. Generują między 30 a 50 mln euro obrotu. To mogłoby zaowocować jakąś transakcją" - ocenił wiceprezes. Rozwój sprzedaŝy ma nastąpić równieŝ m.in. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Spółka chce teŝ wyjść na nowe rynki, na których dotąd nie sprzedawała wcale lub bardzo mało, jak Izrael, Turcja czy północna Afryka. Niekorzystny kurs rubla obniŝył ubiegłoroczny wynik firmy o 13 mln zł, przy czym w większości było to odczuwalne w czwartym kwartale. RównieŜ w pierwszym kwartale wpływ tego czynnika będzie ciąŝył na wynikach firmy. Wiceprezes liczy jednak, Ŝe częściowo efekt ten zniweluje wzrost cen na rosyjskim rynku. Zwraca uwagę, Ŝe popyt tam jest wciąŝ wysoki. W strategii Amica odniesie się równieŝ do kwestii akwizycji oraz dywidendy. W zeszłym roku spółka wypłaciła 4,58 zł dywidendy na akcję. Amica z optymizmem ocenia perspektywy 2014 roku, choć obawy budzi kurs rubla, który moŝe obniŝyć rentowność spółki. Dodał, Ŝe sytuacja w Polsce wygląda bardzo obiecująco, na co wpływ ma przejęcie części udziałów po bankructwie Fagora Mastercook, producenta sprzętu AGD. Aplisens w latach na inwestycje przeznaczy 39,2 mln zł - strategia Grupa Aplisens w latach planuje przeznaczyć na inwestycje 39,2 mln zł. Planowane inwestycje zakładają m.in. zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego w Radomiu i Krakowie. BBI Development ma ostateczne pozwolenie na budowę kolejnych etapów Konesera Bioton rozwaŝa sprzedaŝ niektórych spółek zaleŝnych, które nie są związane z głównym biznesem Pozyskane środki mają trafić na spłatę długów. Comarch liczy w '14 na wzrost przychodów i poprawę rentowności wywiad z wiceprezesem Comarch spodziewa się w 2014 r. lekkiego wzrostu przychodów. Grupa w tym roku chce się skupić na kontroli kosztów i poprawić rentowność. Comarch, choć najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy za 2014 r., chce w długim terminie kontynuować politykę dywidendową. Poinformował, Ŝe jeden z celów na 2014 r. to wzrost rentowności. Jednym z czynników, który pozytywnie ma wpływać na poziom kosztów będzie stabilizacja zatrudnienia. Poinformował, Ŝe na wynikach grupy w 2014 r. nie będzie ciąŝyła amortyzacja Comarch SuB, która zakończyła się w 2013 r. Wiceprezes zasygnalizował, Ŝe spodziewa się dobrych wyników w I kw r. Emepria chce w I kw. '14 wzrostem marŝy brutto pokryć koszty logistyki - Emperia spodziewa się, Ŝe marŝa brutto w I kwartale wzrośnie o 1,6-2,2 pkt. proc., co pokryje całość kosztów logistyki; - w 2014 r. spółka planuje otwarcie 30 supermarketów własnych, 10 we franczyzie oraz 20 marketów; - Emperia chce w 2014 r. otworzyć 30 nowych supermarketów Stokrotka; - spółka będzie rozwijać sieć Stokrotka Market o powierzchni m kw.; - Emperia jest zainteresowana akwizycjami sieci detalicznych; - spółka rozwaŝa wypłatę dywidendy; - dyrektor finansowy zadeklarował, Ŝe w kolejnych kwartałach cykl rotacji zapasów spadnie do ok dni, a cykl rotacji zobowiązań do dni. W IV kwartale było to odpowiednio 42,4 dnia oraz 66,2 dnia; EuCO liczy na coraz wyŝsze wypłaty z postępowań sądowych w kolejnych kwartałach wywiad z prezesem Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) spodziewa się, Ŝe w kolejnych kwartałach wypłaty odszkodowań ze spraw skierowanych przez spółkę na drogę sądową będą coraz wyŝsze, a szczyt tej tendencji wypadnie w trzecim, czwartym kwartale 2015 roku. W 2014 roku EuCO celuje we wzrost przychodów oraz wyŝszą rentowność. W ubiegłym roku przychody grupy wzrosły o 8,2 proc., a zysk netto skorygowany o wpływ amortyzacji znaku towarowego był wyŝszy o 28,5 proc. do 10,2 mln zł, z czego 7,2 mln zł wypracowała Kancelaria Radców Prawych EuCO. W samym czwartym kwartale zysk netto grupy wzrósł o 71,3 proc., przy prawie 14-proc. spadku przychodów. Rentowność netto wzrosła w całym ubiegłym roku o 5 pp. do 21 proc. Dodał, Ŝe na tegoroczne wyniki wpływać mogą równieŝ ostatnio wprowadzone nowe produkty grupy związane z branŝą odszkodowawczą. Idea Bank Polska chce w '14 poprawić wyniki, kredyty będą rosły szybciej niŝ depozyty wywiad z prezesem NaleŜący go grupy Getin Holding Idea Bank Polska ocenia, Ŝe w 2014 roku portfel kredytowy będzie rósł szybciej niŝ depozyty, a tempo wzrostu moŝe być zbliŝone do 2013 roku. Bank chce w 2014 roku poprawić wyniki finansowe i pozyskać co najmniej 100 tys. klientów. Saldo kredytów banku pod koniec września wynosiło 4,2 mld zł, czyli wzrosło 43 proc. rdr, natomiast depozyty wynosiły 5,2 mld zł, rosnąc 62 proc. rdr. Po trzech kwartałach 2013 roku zysku netto grupa Idea Bank Polska wyniósł 80,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 16 mln zł. Po trzech kwartałach 2013 roku zysk netto grupy Getin Holding wynosił 186,8 mln zł. Prezes poinformował, Ŝe priorytetem banku na ten rok jest między innymi sprzedaŝ nowych produktów obecnym klientom banku. Bank poinformował we wtorek o planach wprowadzenia do oferty nowego systemu bankowości online Idea Cloud. System ten ma być uruchomiony w II kwartale 2013 roku.

3 HANDLOWY Zarząd B.Handlowego będzie rekomendował wypłatę 7,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 Zarząd Banku Handlowego będzie rekomendował, by 99,9 proc. jednostkowego zysku netto za 2013 rok trafiło na dywidendę, co da 7,15 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafić ma 934,2 mln zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, a dniem jej wypłaty 29 sierpnia 2014 roku. ING BSK Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,4 zł dywidendy na akcję za '13 Zarząd ING Banku Śląskiego rekomenduje wypłatę na dywidendę za 2013 rok kwoty 572,44 mln zł, tj. 4,4 zł na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 14 maja, zaś jej wypłaty 3 czerwca. LOTOS OPONEO PGNiG PKN ORLEN PKP CARGO RAFAKO Lotos miał w IV kw. 13 r. 24,4 mln zł straty netto wobec 18 mln zł zysku konsensusu Grupa Lotos miała w IV kw roku 24,4 mln zł straty netto, podczas gdy ankietowani przez PAP analitycy zakładali zysk na poziomie 18 mln zł. Wynik operacyjny grupy w tym okresie wyniósł minus 67,9 mln zł. Konsensus zakładał 13,3 mln zł zysku operacyjnego. EBITDA wyniosła w tym okresie 101,9 mln zł, wobec 180 mln zł konsensusu. Wynik operacyjny według LIFO ukształtował się na poziomie 11,8 mln zł. Przychody grupy w IV kw r. wyniosły 7504,8 mln zł. Analitycy spodziewali się, Ŝe przychody wyniosą 7588,1 mln zł. Wynik segmentu produkcji i handlu wyniósł minus 8,7 mln zł, wydobywczego minus 46,7 mln zł, a na pozostałej działalności plus 11,7 mln zł. Komentarz: Wyniki znajdują się lekko poniŝej oczekiwań z uwagi na zdarzenia jednorazowe. Po ich wyłączeniu rezultaty byłyby zgodne z oczekiwaniami naszymi oraz rynku. UwaŜamy, Ŝe inwestorzy mogą być rozczarowani wynikami, dlatego negatywna reakcja nie jest wykluczona. Tomasz Kasowicz Oponeo planuje skup do 500 tys. akcji własnych za max 8,5 mln zł Zwołane na 31 marca NWZ spółki Oponeo zdecyduje o skupie do 500 tys. akcji własnych, stanowiących 3,59 proc. udziałów w jej kapitale, za maksymalnie 8,5 mln zł. Cena nabywanych akcji nie będzie mogła być niŝsza niŝ 1 zł i nie wyŝsza niŝ 16 zł. Zarząd spółki będzie upowaŝniony do nabywania akcji własnych w ciągu dwóch lat od podjęcia uchwały. Strata netto PGNiG w IV kw. 13 wyniosła 161 mln zł, rynek oczekiwał 755 mln zł zysku Grupa PGNiG miała w IV kw roku 161 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Tymczasem konsensus rynkowy zakładał zysk na poziomie 755 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 94 mln zł. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 1009 mln zł. Przychody grupy wyniosły 9117 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku na poziomie 9125 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGNiG zdecydował o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2013 r. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość udziałów i dopłat do kapitału w POGC Libya oraz zawiązaniu rezerwy na pokrycie pozostałych do realizacji zobowiązań koncesyjnych projektu Murzuq w Libii. Wartość zawiązanego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu jednostkowym PGNiG SA wynosi odpowiednio 420 mln zł i 137 mln zł, a w skonsolidowanym sprawozdaniu 291,7 mln zł i 137 mln zł. W całym 2013 roku zysk netto grupy spadł do 1918 mln zł z 2242 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wzrósł do 3149 mln zł z 2540 mln zł, a przychody wzrosły do mln zł z mln zł. Spółka podała, Ŝe w ubiegłym roku marŝa na sprzedaŝy gazu wysokometanowego wyniosła minus 2 proc. PGNiG poinformował, Ŝe na poziom zysku netto w 2013 roku wpłynęło w istotny sposób rekordowe wydobycie ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoŝa Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W efekcie przychody segmentu poszukiwanie i wydobycie w 2013 wyniosły 6,26 mld zł, czyli o 45 proc. więcej niŝ rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,38 mld zł i był o 72 proc. wyŝszy niŝ w 2012 roku. Komentarz: Zaraportowane wyniki za 4 kw. 13 wyglądają na pierwszy rzut oka dramatycznie. Po wyłączeniu wszystkich zdarzeń jednorazowych segment wydobywczy podałby wynik zbliŝony do konsensusu. Wyniki w pozostałych segmentach, szczególnie w dystrybucyjnym, wyniki są słabe. Z uwagi na słabe względem oczekiwań konsensusu rynkowego wyniki, oczekujemy negatywnej reakcji rynku. Tomasz Kasowicz MarŜa rafineryjna w lutym 2014 r. wzrosła do 1,7 USD na baryłce Modelowa marŝa rafineryjna w lutym 2014 roku wzrosła do 1,7 USD na baryłce z minus 0,1 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym marŝa wynosiła 4,9 USD. Dyferencjał Ural/Brent wyniósł w lutym 1,5 USD wobec 1,8 USD na baryłce w styczniu i 2 USD w lutym poprzedniego roku. Modelowa marŝa petrochemiczna grupy PKN spadła do 753 euro na tonie z 762 euro w styczniu. MarŜa ta była wyŝsza niŝ rok wcześniej, kiedy to wyniosła 709 euro. Koncern poinformował teŝ, Ŝe w lutym 2014 roku średnia cena baryłki ropy Brent wzrosła do 108,9 USD ze 108,3 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym średnia cena ropy Brent wynosiła 116,2 USD. Komentarz: Otoczenie makro dla działalności rafineryjnej w naszej ocenie uległo w styczniu poprawie, jednak marŝa rafineryjna na poziomie 3,2 USD/bbl nie oferuje w naszej ocenie wystarczającej rentowności. UwaŜamy, Ŝe rentowność działalności rafineryjnej w 1 kw. 14 moŝe być ujemna. Rentowność petrochemii po dwóch miesiącach 2014 roku nadal wygląda dobrze, dlatego wyniki w 1 kw. 14 pokazać mogą pozytywną niespodziankę. Tomasz Kasowicz PKP Cargo ma certyfikat uprawniający do samodzielnych przewozów w Holandii PKP Cargo otrzymało od holenderskiego regulatora kolejowego część "B" certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat uprawnia spółkę do samodzielnego przewozu towarów, w tym ładunków niebezpiecznych, na terytorium Holandii. PKP Cargo podało, Ŝe jest obecnie na etapie realizacji działań mających na celu podpisanie stosownych umów z holenderskim zarządcą infrastruktury, umoŝliwiających rozpoczęcie w krótkim czasie samodzielnych przewozów na terytorium Holandii. Rafako dobiera partnerów do projektu Tauronu - Parkiet Energetyka. Wybrano projektanta i dostawcę technologii dla Jaworzna. Wkrótce zostanie wyłoniona firma budowlana. Bilfinger Berger, Strabag i Warbud to firmy budowlane, z którymi Rafako prowadzi rozmowy dotyczące ich ewentualnego zaangaŝowania w realizację sztandarowej dziś inwestycji Tauronu w Elektrowni Jaworzno. Czasu jest niewiele. Ze słów szefującego energetycznej spółce Dariusza Lubery wynika, Ŝe termin obowiązywania oferty głównego wykonawcy wydłuŝony do końca kwietnia jest ostateczny. Umowę z konsorcjum Rafako Mostostal Warszawa aneksowano juŝ po raz szósty.

4 SERINUS SFINKS SYNTHOS SYNTHOS TESGAS ZUE SEKTOR BANKOWY SEKTOR BUDOWLANY Rosja cofnęła Ukrainie zniŝkę na gaz Gazprom podjął decyzję o cofnięciu z dniem 1 kwietnia zniŝki na gaz, przyznanej Ukrainie w grudniu 2013 roku. Jako powód tej decyzji podał niespłacenie przez Naftohaz długu za surowiec odebrany w ubiegłym roku i nieregulowanie przez ukraiński koncern płatności za tegoroczne dostawy. Zgodnie z ustaleniami Putina i Janukowycza, od stycznia Ukraina płaci za surowiec 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. Wcześniej płaciła 410 USD. Uzgodniono wówczas, Ŝe obniŝka ceny nie będzie stała; Ŝe Gazprom będzie ją co kwartał potwierdzać, co oznaczało, Ŝe w kaŝdej chwili mógł zaŝądać wyŝszej ceny. Komentarz: Jest do dobra informacja dla spółki, która sprzedaje gaz po cenie związanej z ukraińskimi taryfami. ZniŜka dana przez Gazprom była głównym powodem, przez który kurs spółki mocno osłabł w ostatnich miesiącach. Obecnie głównym zagroŝeniem dla ceny akcji jest ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu militarnego na Ukrainie. Tomasz Kasowicz Sfinks chce zainwestować w '14 w rozwój sieci 12,7 mln zł konferencja z prezesem Sfinks chce zainwestować w tym roku w rozwój sieci 12,7 mln zł. Dodał, Ŝe Sfinks liczy w najbliŝszych latach na dalszą poprawę wyników rdr. Spółka od tego roku nie będzie konsolidować placówek franczyzowych. Sfinks planuje zwiększać liczbę restauracji operatorskich kosztem sieci franczyzowej. Przedstawiciele spółki tłumaczą, Ŝe jest to bardziej rentowna opcja, a model operatorski jest bardziej efektywny. W IV kwartale Sfinks miał 518 tys. zł zysku netto przypadającego jednostce dominującej wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 932 tys. zł z 1,18 mln zł. Przychody wzrosły do 45,7 mln zł z 43,3 mln zł. Koszty sprzedaŝy w IV kwartale spadły o 11 proc. W całym 2013 r. strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3,8 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 3,6 mln zł w stosunku do 3,7 mln zł straty w 2012 r. Przychody wyniosły 176,6 mln zł wobec 171,1 mln zł w 2012 r. Cacek poinformował, Ŝe spółka planuje dalszą poprawę wyników rdr w najbliŝszych latach. Prezes ocenia, Ŝe I kwartał tego roku będzie "lepszy" albo "znacznie lepszy" niŝ rok wcześniej. Cacek poinformował, Ŝe kontynuowany będzie proces zamykania nisko rentownych placówek. Dodał takŝe, Ŝe rozpoczęły się prace nad zmianami w koncepcie Wook. Synthos w najbliŝszych dwóch latach chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje list do akcjonariuszy Synthos w ciągu najbliŝszych dwóch lat chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje. Program zakłada przede wszystkim kontynuację budowy instalacji nowoczesnych kauczuków SSBR w zakładzie w Oświęcimiu. Prezes Kalwat precyzuje, Ŝe planowana modernizacja w zakładzie w Oświęcimiu związana będzie m.in. z dostosowaniem do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w Ŝycie od 2016 roku. Program inwestycyjny Synthosa uwzględnia teŝ nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych, innowacyjnych produktów. Zysk netto grupy Synthos w 2013 roku wyniósł 416,9 mln zł Grupa Synthos w 2013 roku wypracowała 416,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik okazał się zbliŝony do wcześniejszych szacunków spółki mówiących o 420 mln zł zysku w ubiegłym roku. W 2012 roku grupa Synthos miała 586,34 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Synthos podał w raporcie, Ŝe w 2013 roku miał 452,97 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, wobec 776,1 mln zł zysku operacyjnego w roku Skonsolidowane przychody Synthosa w 2013 roku wyniosły 5,36 mld zł wobec 6,21 mld zł rok wcześniej. Według wyliczeń prasy w samym IV kw roku skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Synthosa wyniósł 110,9 mln zł. W tym okresie spółka miała równieŝ 124,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz 1,17 mld zł przychodów ze sprzedaŝy. W segmencie kauczuków i lateksów w 2013 roku Synthos miał 2,98 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 280,6 mln zł. W segmencie sterynopochodnych w 2013 roku Synthos miał 1,96 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 94,03 mln zł. W segmencie energetycznym w 2013 roku Synthos miał 267,06 mln zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 52,09 mln zł. W segmencie dyspersji winylowych w 2013 roku Synthos miał 107,59 mln zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 1,98 mln zł. Segment pozostałe Synthosa w 2013 roku miał 46,29 mln zł przychodów ze sprzedaŝy i wynik na poziomie 20,71 mln zł. Zarząd Synthosa podjął decyzję o rekomendowaniu wypłaty na dywidendę kwoty 410,2 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję. Pozostała część jednostkowego zysku netto spółki, tj. 59,2 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Komentarz: Wyniki za 4 kw. 13 oraz ogłoszona dywidenda jest zgodna z oczekiwaniami naszymi oraz rynku. Negatywnej niespodzianki moŝna upatrywać w wartości ogłoszonego programu inwestycyjnego. Podtrzymujemy rekomendację sprzedaj. Tomasz Kasowicz Oferta Tesgasu za 24,16 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa Komentarz: Pozytywne wieści dla spółki, które zwiększyły jej zapasy na lata Tomasz Sokołowski ZUE ma umowę wartą 71,8 mln zł na podwykonawstwo robót budowlanych ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno Torowego, o wartości 71,8 mln zł netto (88,3 mln zł brutto). Kontrakt obejmuje wykonanie przez ZUE robót budowlanych dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki, w ramach realizowanego przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe zadania "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia Skierniewice". Przewidywany czas zakończenia projektu to 30 września 2015 roku. Do Polski wchodzi firma poŝyczkowa Lendico. Chce powalczyć o klientów banków Niemiecka platforma internetowa Lendico, która dziś rozpoczyna działalność w Polsce, ma umoŝliwić osobom chcącym wziąć poŝyczkę, znalezienie inwestora z kapitałem z pominięciem banków. Maksymalnie w ten sposób będzie moŝna poŝyczyć 50 tys. zł. PoŜyczkodawca moŝe udzielić finansowania kilku osobom, dopóki łączna kwota nie przekroczy 100 tys. zł. Osiem inwestycji dołączyło do listy priorytetowych inwestycji drogowych Rząd zaakceptował zmiany w załączniku nr 5 do Programu budowy dróg krajowych na lata , co oznacza, Ŝe do listy priorytetowych inwestycji dopisano osiem odcinków dróg, których realizacja dofinansowana będzie z funduszy UE na lata Wtorkowa decyzja pozwoli uruchomić postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót na kolejnych odcinkach o długości około 575 km. W komunikacie, Ŝe na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie 62,8 mld zł, w tym 25 mld zł na dodane zadania. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budŝetu UE. Program został przyjęty przez rząd w styczniu 2011 r. Zawiera wykaz priorytetowych zadań drogowych. Kolejna zmiana programu dotyczy znowelizowania załącznika nr 5: lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej , dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

5 SEKTOR WĘGLOWY KHW: ma być około 50 mln zł zysku netto na koniec 2014 roku Katowicki Holding Węglowy planuje uzyskać w roku 2014 około 50 mln zł zysku netto. Na inwestycje spółka przeznaczy około 510 mln zł. Opracowanie na podstawie Poland Equity Daily: Patryk Cieśla, Rafał Kędzierski. DANE MAKROEKONOMICZNE 5 marca Czas Kraj Dane Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 11:00 EUROLAND Inflacja PPI (m/m) styczeń -0,3% -0,1% 0,2% 11:00 EUROLAND Inflacja PPI (r/r) styczeń -1,4% -1,3% -0,8% KALENDARIUM Spółki WIG30 RAPORTY EUROPA ŚRODA (5.03) Wyniki publikują Lotos, PGNiG, Wyniki publikują m.in. BGś, Aplisens Wyniki publikują Allied Irish Banks, Standard Chartered, Carrefour, Adidas Dane makroekonomiczne -- POLSKA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 2,5% 2,5% 01:30 AUSTRALIA PKB (kw/kw) IV kwartał 0,7% 0,6% 01:30 AUSTRALIA PKB (r/r) IV kwartał 2,5% 2,3% 02:45 CHINY Indeks PMI dla usług (HSBC/Markit) luty -- 50,7 09:48 FRANCJA Indeks PMI dla usług (ost.) luty -- 46,9 09:53 NIEMCY Indeks PMI dla usług (ost.) luty 55,4 55,4 09:58 EUROLAND Indeks PMI dla usług (ost.) luty 51,7 51,7 10:30 W.BRYTANIA Indeks PMI dla usług luty 58,0 58,3 11:00 EUROLAND PKB (r/r; wst.) IV kwartał 0,5% 0,5% 11:00 EUROLAND PKB (kw/kw; wst.) IV kwartał 0,3% 0,3% 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna (m/m) styczeń 0,8% -1,6% 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna (r/r) styczeń -- -1,0% 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny MBA tydzień -- -8,5% 14:15 USA Raport ADP z rynku pracy luty 158 tys. 175 tys. 16:00 KANADA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 1,00% 1,00% 16:00 USA Indeks ISM dla usług luty 53,6 54,0 20:00 USA BeŜowa Księga (Fed)

6 Spółki WIG30 RAPORTY EUROPA USA CZWARTEK (6.03) Wyniki publikuje Alior Wyniki publikują m.in. Ronson, Fortuna Wyniki publikują Orange, Continental, Deutsche Telekom, Aviva, Axel Springer Wyniki publikują Joy Global, Costco, Staples Dane makroekonomiczne 01:30 AUSTRALIA Bilans handlu zagranicznego (mln AUD) styczeń :30 AUSTRALIA SprzedaŜ detaliczna (m/m) styczeń 0,4% 0,5% 07:30 FRANCJA Stopa bezrobocia IV kwartał -- 10,9% 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń 1,0% -0,5% 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle (r/r) styczeń 7,6% 6,0% 13:00 W.BRYTANIA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,50% 0,50% 13:30 USA Raport Challenger z rynku pracy (r/r) luty -- 11,6% 13:45 EUROLAND Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,25% 0,25% 14:30 KANADA Pozwolenia na budowę domów (m/m) styczeń 1,7% -4,1% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 335 tys. 348 tys. 14:30 USA Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych tydzień tys. 16:00 KANADA Indeks Ivey PMI luty -- 56,8 16:00 USA Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń -0,5% -1,5% Spółki RAPORTY USA Wyniki publikują m.in. FAM, Stalexport Wyniki publikuje Foot Locker, Navistar PIĄTEK (7.03) Dane makroekonomiczne 00:00 N.ZELANDIA Ceny nieruchomości (r/r) luty -- 9,6% 06:00 JAPONIA Indeks wyprzedzający CI (wst.) styczeń 112,4 111,7 07:45 SZWAJCARIA Stopa bezrobocia luty 3,5% 3,5% 08:45 FRANCJA Bilans handlu zagranicznego (mld EUR) styczeń -- -5,21 09:00 SZWAJCARIA Rezerwy walutowe (mld CHF) luty ,7 09:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI (m/m) luty 0,3% -0,3% 09:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI (r/r) luty 0,1% 0,1% 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń 0,6% -0,6% 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 3,9% 2,6% 14:30 KANADA Zmiana zatrudnienia luty 16,8 tys. 29,4 tys. 14:30 KANADA Stopa bezrobocia luty 7,0% 7,0% 14:30 KANADA Bilans handlu zagranicznego (mld CAD) styczeń -1,70-1,66 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego (mld USD) styczeń -39,0-38,7 14:30 USA Stopa bezrobocia luty 6,6% 6,6% 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty 150 tys. 113 tys. 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym luty 155 tys. 142 tys. 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze przemysłowym luty 3 tys. 21 tys. 14:30 USA Rewizja odczytów zmiany zatrudnienia (2 mies.) luty :00 USA Kredyt konsumencki (mld USD) styczeń 14,50 18,76 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE 16:00 USA Indeks ISM dla usług luty 53,6 54,0 Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

7 Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 kwietnia Najważniejsze wydarzenia

Raport poranny, 3 kwietnia Najważniejsze wydarzenia Raport poranny, 3 kwietnia 2014 Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła niewielkie wzrosty indeksu S&P500 i kolejne rekordowe zamknięcie. Rynek mocno przygląda się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Raport poranny, 8 października 2013r. Najważniejsze dane Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Nasza opinia: Przed corocznym spotkaniem z Bankiem Światowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 14 marzec 2014r.

Raport poranny, 14 marzec 2014r. Raport poranny, 14 marzec 2014r. Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA zakończyła się znaczącymi spadkami indeksów giełdowych pomimo publikacji dobrych danych o sprzedaży detalicznej oraz o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc.

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc. Raport poranny, 14 maja 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc. Nasza opinia: W obu

Bardziej szczegółowo

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku.

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Raport poranny, 20 listopada 2013r. Najważniejsze dane Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Nasza opinia: W ankiecie niemieckiego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich

Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich Raport poranny, 6 maja 2013r. Najważniejsze dane Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich Nasza opinia: W 2013r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt.

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Nasza opinia: Najwyższy poziom indeksu wyprzedzającego koniunkturę od kwietnia

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 9 maja Najważniejsze wydarzenia

Raport poranny, 9 maja Najważniejsze wydarzenia Raport poranny, 9 maja 2014 Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA to nieznaczne spadki indeksów po lekkim pogorszeniu się nastrojów w drugiej połowie dnia, dziś rano azjatyckie rynki również

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 21 marzec Najważniejsze wydarzenia

Raport poranny, 21 marzec Najważniejsze wydarzenia Raport poranny, 21 marzec 2014 Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA przyniosła wzrosty indeksów giełdowych, czemu sprzyjały dobre odczyty danych makroekonomicznych i pewna stabilizacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen

Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen Raport poranny, 17 maja 2013r. Najważniejsze dane Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen Nasza opinia: Dynamika inflacji konsumenckiej w

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k.

Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k. Raport poranny, 24 września 2013r. Najważniejsze dane Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k. Nasza opinia: Wstępne odczyty indeksów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r

Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r Raport poranny, 13 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r Nasza opinia: Miesięczna dynamika sprzedaży detalicznej była najwyższa

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 11 marzec 2014r.

Raport poranny, 11 marzec 2014r. Raport poranny, 11 marzec 2014r. Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła ostatecznie nieznaczne spadki indeksów giełdowych po udanej końcówce sesji. Dziś rano nienajgorsze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 03 lipca 2017 r. 1 Indeks PMI w przemyśle w Polsce W godzinach rannych poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu w czerwcu. Indeks wzrósł do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju.

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 25 września 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż detaliczna (Polska) wzrosła o 3,4 proc. r/r

Raport poranny, 25 września 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż detaliczna (Polska) wzrosła o 3,4 proc. r/r Raport poranny, 25 września 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż detaliczna (Polska) wzrosła o 3,4 proc. r/r Nasza opinia: W poprzednim miesiącu sprzedaż detaliczna rosła o ponad 4 proc. (4,3 proc. r/r),

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP (wykres 1) PEKAO (wykres 2) BRE (wykres 3) Bank PKOBP spadł w czasie ostatniej bessy do 18,94 złotych i było to w lutym 2009 roku. Od tego

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 12 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Ceny nieruchomości (świat) na globalnym rynku wzrosły w III kw. 2013r. o 4,6 proc.

Raport poranny, 12 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Ceny nieruchomości (świat) na globalnym rynku wzrosły w III kw. 2013r. o 4,6 proc. Raport poranny, 12 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Ceny nieruchomości (świat) na globalnym rynku wzrosły w III kw. 2013r. o 4,6 proc. r/r Nasza opinia: Indeks Global House Price publikowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r

Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r Raport poranny, 16 maja 2013r. Najważniejsze dane Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r Nasza opinia: Łącznie w okresie od stycznia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości (USA) rosnąca podaż nieruchomości będzie w najbliższym czasie spowalniać dynamikę wzrostu cen domów w USA.

Rynek nieruchomości (USA) rosnąca podaż nieruchomości będzie w najbliższym czasie spowalniać dynamikę wzrostu cen domów w USA. Raport poranny, 30 lipca 2013r. Najważniejsze dane: Rynek nieruchomości (USA) rosnąca podaż nieruchomości będzie w najbliższym czasie spowalniać dynamikę wzrostu cen domów w USA. Nasza opinia: W czerwcu

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc.

Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc. Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc. r/r Nasza opinia: Prognozy ekonomistów mówiły również ożywieniu koniunktury

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Wyniki finansowe spółek (USA) spośród spółek notowanych na Wall Street, które już opublikowały raporty za I kw. 2013r. ok. 72 proc. wykazało zysk netto

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc.

Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc. Raport poranny, 9 maja 2013r. Najważniejsze dane Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc. Nasza opinia: Najważniejszą

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Polityka Banku Anglii (Wielka Brytania) okres utrzymywania niskich stóp procentowych został uzależniony od kondycji rynku pracy

Polityka Banku Anglii (Wielka Brytania) okres utrzymywania niskich stóp procentowych został uzależniony od kondycji rynku pracy Raport poranny, 8 sierpnia 2013r. Najważniejsze dane Polityka Banku Anglii (Wielka Brytania) okres utrzymywania niskich stóp procentowych został uzależniony od kondycji rynku pracy Nasza opinia: Brytyjski

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w czerwcu 2013r. wzrosła o 0,7 proc. m/m

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w czerwcu 2013r. wzrosła o 0,7 proc. m/m Raport poranny, 14 sierpnia 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (strefa euro) w czerwcu 2013r. wzrosła o 0,7 proc. m/m Nasza opinia: W publikacji danych Eurostatu szczególną uwagę zwracają

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln

Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln Nasza opinia: Skokowy wzrost sprzedaży samochodów osobowych w USA wynikał

Bardziej szczegółowo

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Raport poranny, 7 listopada 2013r. Najważniejsze dane Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Nasza opinia: Najważniejszą zmianą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska) Wtorek 9.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Cormay WIG (Polska) 9 9 - NovemberDecember FebruaryMarch April May June NovemberDecember February March April May June Octobe 9 WIG lekko wczoraj zni kowa³.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przedpołudniowa faza handlu przebiegła pod znakiem kontynuacji ruchu wzrostowego, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo