BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona popytowa, a druga część sesji upłynęła pod znakiem oscylacji w rejonie maksimów. WIG-20 dotarł do 2456, a podaŝ pojawiła się tuŝ pod oporem wynikającym z 50% zniesienia spadku z 2526 do NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2439, a w razie jego przełamania będę zwracał uwagę na W przypadku jego przełamania otrzymamy wskazówkę o korekcyjnym charakterze zwyŝki, co z kolei winno przełoŝyć się na test zakresu W przypadku jego przełamania istotne znaczenie winien mieć pułap 2349 lub teŝ NajbliŜszy opór wyznacza zakres , a w razie jego przebicia będę oczekiwał na test 2475, gdzie znajduje się 61,8% zniesienia spadku. W przypadku pokonania tego pułapu podaŝ winna ujawnić się na 2494 lub teŝ na Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie, a w razie jego pokonania podaŝ winna pojawić się na 2560 lub teŝ Wczorajsza sesja przyniosła spodziewane odreagowanie, ale rozstrzygnięcia jeszcze nie nastąpiły. W preferowanym scenariuszu przyjmuje, iŝ spadek jest impulsem spadkowym, choć część inwestorów będzie spadek interpretowała jako korektę. Myślę, Ŝe dopiero przebicie 2526 będzie przesądzało o optymistycznym wariancie, a przełamanie 2388 będzie przechylało szalę na rzecz negatywnych interpretacji. Dodatkowo sytuację prognostyczną komplikuje głębokie zejście WIG-u i mwig-40 w poniedziałek. Mając na uwadze optymistyczne scenariusze to nie powinno się zdarzyć. JuŜ wcześniej podobnie zachował się swig80, który równieŝ naruszył analogiczne wsparcie, co z kolei sprawiło, iŝ kolejna fala wyprzedaŝy sprowadziła indeks poniŝej dna z 10 stycznia.tomasz Jerzyk Indeks zmiana WIG ,9 2,22% WIG 52303,6 2,54% mwig ,4 3,53% WIG-Banki 8635,5 2,24% WIG-Budowl 2309,1 4,93% WIG-Info 1325,6 1,46% WIG-Media 3657,2 3,65% WIG-SpoŜ. 2801,9 4,72% WIG KOMENTARZ TERMINOWY: PowaŜna zapaść na rynkach Analizując wykres intradayowy kontraktów moŝna (nieco inaczej niŝ bazując na skali dziennej) zasugerować następującą interpretację. Po naruszeniu strefy: pkt. wymieniony przedział cenowy zaczął pełnić rolę lokalnego wsparcia (zasada zmiany biegunów). Tym samym obóz byków, patrząc na to przez pryzmat techniki, osiągnął wczoraj dość wymierny sukces. W opracowaniach online podkreślałem bowiem, Ŝe pokonanie podaŝy w tym właśnie rejonie cenowym wpłynie pozytywnie na krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu i stworzy odpowiednie warunki do inicjowania przez popyt kolejnych prób ataku. Jeśli zatem równieŝ w trakcie dzisiejszej odsłony kontrakty utrzymają się ponad zakresem: pkt., wczorajszy (wstępny sygnał) zostanie potwierdzony, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w postaci nowych maksimów cenowych ruchu odreagowującego. W takim przypadku waŝną rolę przypisałbym kolejnemu przedziałowi cenowemu Fibonacciego: pkt. (równieŝ podkreślałem jego znaczenie w swoich wczorajszych opracowaniach online). W moim odczuciu następstwem sforsowania tej przeszkody powinien być test górnej Median Line, a w dalszej kolejności powrót kontraktów w okolice bazowego węzła podaŝowego: pkt. Podsumowując, obóz byków stara się w tej chwili zanegować silny impuls cenowy zainicjowany przez podaŝ. Za pierwszy sukces na tym polu moŝna uznać przebieg wczorajszej odsłony. Jeśli kupujący wykonają kolejny krok i zdołają przedrzeć się ponad opór techniczny: pkt., wariant powrotu na ścieŝkę trendu wzrostowego moŝe się rzeczywiście zrealizować (choć w rejonie wymienionego oporu moŝe z powodzeniem dojść do wzrostu aktywności podaŝy). Negatywnie ustosunkowałbym się natomiast do przełamania strefy: pkt., jednak o moŝliwych implikacjach wynikających bezpośrednio z takiej właśnie sekwencji zdarzeń napiszę nieco więcej w swoim pierwszym opracowaniu online. Dzisiejsze otwarcie, biorąc pod uwagę nastroje panujące na rynkach zewnętrznych i przede wszystkim nowe rekordy hossy za oceanem, powinno wypaść ponad węzłem: pkt. Paweł Danielewicz, makler papierów wartościowych (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA: Uspokojenie napięć i powrót byków Uspokojenie napięć geopolitycznych przyszło szybciej niŝ moŝna się było spodziewać, co juŝ na otwarciu sesji w Stanach Zjednoczonych odzwierciedlone zostało solidnymi wzrostami. W dalszej części sesji przewaŝał nadal popyt podwyŝszając poziomy indeksów przez cały czas jej trwania, a w efekcie dając zamknięcie na nowych szczytach. Indeks S&P500 wzrósł dziś o 1,53% do 1 873,91 pkt., Dow Jones Industrial Average zwyŝkował o 1,41% do ,88 pkt, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,75% do 4 351,97 pkt. Wydany przez Putina rozkaz powrotu do baz wojsk biorących udział w ćwiczeniach przy granicy Ukrainy przyniósł dziś uspokojenie na rynkach, przez co obserwowaliśmy dziś odbicia wczorajszych spadków. Prezydent Rosji poinformował równieŝ podczas konferencji, Ŝe nie planuje włączenia Krymu do Rosji, a dodatkowo nie widzi obecnie potrzeby uŝycia sił zbrojnych na Ukrainie. W odniesieniu do zapowiedzianych sankcji, Putin ocenił je jako bezproduktywne i szkodliwe. Nie wykluczył równieŝ powstania zaproponowanej przez Niemcy grupy kontaktowej w sprawie konfliktu w Ukrainie. Częściowe ustąpienie obaw geopolitycznych pozwoliło inwestorom w Stanach Zjednoczonych wypracować dziś solidne wzrosty, które odzwierciedlały równieŝ wczorajsze dobre dane makroekonomiczne na temat perspektyw amerykańskiego przemysłu oraz kondycji amerykańskich konsumentów opisanych dynamiką dochodów i wydatków. Dzięki odejściu ryzyk związanych z konfliktem na Ukrainie impuls wyprowadzony przez amerykańskie byki ma szansę być jutro kontynuowany, gdyŝ jutrzejsza sesja przyniesie publikację istotnych danych. Uczestnicy rynku poznają zestaw danych opisujących ocenę perspektyw sektora usług w postaci odczytów indeksów PMI z wielu gospodarek oraz indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usług. Opublikowany zostanie równieŝ raport ADP, który przybliŝy obraz kondycji rynku pracy przed piątkową publikacją oficjalnych danych. Rafał Kędzierski mwig40 4,6 4,4 4,2 4 3,8 EURPLN Indeks Europa zmiana FTSE 6823,8 1,72% DAX 9589,2 2,46% BUX 17864,0 3,74% RTS 1168,0-1,37% ISE ,7 3,01% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,9 1,41% S&P ,9 1,53% Nasdaq 4352,0 1,75% Bovespa 47094,4 0,00% Indeks Azja zmiana NIKKEI 14897,6 1,20% HangSen 22583,1-0,33% Shanghai 2053,1-0,89% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 103,38 0,05% Miedź 7087,5 1,06% Złoto 1334,99-0,17% Srebro 21,20 0,10% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,19 0,10% USDPLN 3,05 0,13% CHFPLN 3,44 0,03%

2 ABC DATA AMICA APLISENS BBI DEVELOPMENT BIOTON COMARCH EMPERIA EUCO GNB GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK ABC Data szacuje, Ŝe polski rynek tabletów moŝe wzrosnąć w '14 o kilkanaście proc. ABC Data szacuje, Ŝe w 2013 r. na polskim rynku mogło się sprzedać około 2 mln szt. tabletów, a wzrost rynku tych urządzeń w 2014 r. moŝe wynieść kilkanaście proc. Wzrost sprzedaŝy tabletów pod marką własną spółki ma być zdecydowanie większy. Z badania przeprowadzonego przez ABC Data na początku roku wśród ponad 1,5 tys. klientów spółki, od małych sklepów komputerowych po największe sieci handlowe wynika, Ŝe ponad połowa sprzedawców elektroniki w Polsce oczekuje w tym roku wzrostu sprzedaŝy tabletów o przynajmniej 5 proc. Czterech na dziesięciu badanych zakłada, Ŝe wzrost ten przekroczy 10 proc. Amica zainwestuje 120 mln zł w rozwój produkcji w ciągu czterech lat rozmowa z wiceprezesem Amica planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych we Wronkach 120 mln zł w ciągu czterech lat. Spółka spodziewa się w tym roku dwucyfrowego wzrostu sprzedaŝy i EBITDA. W wyniku programu inwestycyjnego moce produkcyjne firmy mogą wzrosnąć do 1,8 mln sztuk z 1,25 mln sztuk obecnie. Wiceprezes zaznaczył jednocześnie, Ŝe plan ten będzie uzaleŝniony od otoczenia, popytu na kuchnie i sytuacji na rynku rosyjskim. Amica 6 lub 7 maja zaprezentuje dziesięcioletnią strategię, w której przedstawi plany rozwoju w najbliŝszych latach na poszczególnych rynkach. Spółka zamierza dywersyfikować sprzedaŝ, zwiększając przychody na rynkach Europy zachodniej i południowej. Poinformował, Ŝe ciekawa jest sytuacja na rynku AGD we Włoszech, gdzie wielu producentów kuchni jest na skraju upadłości: "Przyglądamy się trzem-czterem z nich. Generują między 30 a 50 mln euro obrotu. To mogłoby zaowocować jakąś transakcją" - ocenił wiceprezes. Rozwój sprzedaŝy ma nastąpić równieŝ m.in. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Spółka chce teŝ wyjść na nowe rynki, na których dotąd nie sprzedawała wcale lub bardzo mało, jak Izrael, Turcja czy północna Afryka. Niekorzystny kurs rubla obniŝył ubiegłoroczny wynik firmy o 13 mln zł, przy czym w większości było to odczuwalne w czwartym kwartale. RównieŜ w pierwszym kwartale wpływ tego czynnika będzie ciąŝył na wynikach firmy. Wiceprezes liczy jednak, Ŝe częściowo efekt ten zniweluje wzrost cen na rosyjskim rynku. Zwraca uwagę, Ŝe popyt tam jest wciąŝ wysoki. W strategii Amica odniesie się równieŝ do kwestii akwizycji oraz dywidendy. W zeszłym roku spółka wypłaciła 4,58 zł dywidendy na akcję. Amica z optymizmem ocenia perspektywy 2014 roku, choć obawy budzi kurs rubla, który moŝe obniŝyć rentowność spółki. Dodał, Ŝe sytuacja w Polsce wygląda bardzo obiecująco, na co wpływ ma przejęcie części udziałów po bankructwie Fagora Mastercook, producenta sprzętu AGD. Aplisens w latach na inwestycje przeznaczy 39,2 mln zł - strategia Grupa Aplisens w latach planuje przeznaczyć na inwestycje 39,2 mln zł. Planowane inwestycje zakładają m.in. zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego w Radomiu i Krakowie. BBI Development ma ostateczne pozwolenie na budowę kolejnych etapów Konesera Bioton rozwaŝa sprzedaŝ niektórych spółek zaleŝnych, które nie są związane z głównym biznesem Pozyskane środki mają trafić na spłatę długów. Comarch liczy w '14 na wzrost przychodów i poprawę rentowności wywiad z wiceprezesem Comarch spodziewa się w 2014 r. lekkiego wzrostu przychodów. Grupa w tym roku chce się skupić na kontroli kosztów i poprawić rentowność. Comarch, choć najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy za 2014 r., chce w długim terminie kontynuować politykę dywidendową. Poinformował, Ŝe jeden z celów na 2014 r. to wzrost rentowności. Jednym z czynników, który pozytywnie ma wpływać na poziom kosztów będzie stabilizacja zatrudnienia. Poinformował, Ŝe na wynikach grupy w 2014 r. nie będzie ciąŝyła amortyzacja Comarch SuB, która zakończyła się w 2013 r. Wiceprezes zasygnalizował, Ŝe spodziewa się dobrych wyników w I kw r. Emepria chce w I kw. '14 wzrostem marŝy brutto pokryć koszty logistyki - Emperia spodziewa się, Ŝe marŝa brutto w I kwartale wzrośnie o 1,6-2,2 pkt. proc., co pokryje całość kosztów logistyki; - w 2014 r. spółka planuje otwarcie 30 supermarketów własnych, 10 we franczyzie oraz 20 marketów; - Emperia chce w 2014 r. otworzyć 30 nowych supermarketów Stokrotka; - spółka będzie rozwijać sieć Stokrotka Market o powierzchni m kw.; - Emperia jest zainteresowana akwizycjami sieci detalicznych; - spółka rozwaŝa wypłatę dywidendy; - dyrektor finansowy zadeklarował, Ŝe w kolejnych kwartałach cykl rotacji zapasów spadnie do ok dni, a cykl rotacji zobowiązań do dni. W IV kwartale było to odpowiednio 42,4 dnia oraz 66,2 dnia; EuCO liczy na coraz wyŝsze wypłaty z postępowań sądowych w kolejnych kwartałach wywiad z prezesem Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) spodziewa się, Ŝe w kolejnych kwartałach wypłaty odszkodowań ze spraw skierowanych przez spółkę na drogę sądową będą coraz wyŝsze, a szczyt tej tendencji wypadnie w trzecim, czwartym kwartale 2015 roku. W 2014 roku EuCO celuje we wzrost przychodów oraz wyŝszą rentowność. W ubiegłym roku przychody grupy wzrosły o 8,2 proc., a zysk netto skorygowany o wpływ amortyzacji znaku towarowego był wyŝszy o 28,5 proc. do 10,2 mln zł, z czego 7,2 mln zł wypracowała Kancelaria Radców Prawych EuCO. W samym czwartym kwartale zysk netto grupy wzrósł o 71,3 proc., przy prawie 14-proc. spadku przychodów. Rentowność netto wzrosła w całym ubiegłym roku o 5 pp. do 21 proc. Dodał, Ŝe na tegoroczne wyniki wpływać mogą równieŝ ostatnio wprowadzone nowe produkty grupy związane z branŝą odszkodowawczą. Idea Bank Polska chce w '14 poprawić wyniki, kredyty będą rosły szybciej niŝ depozyty wywiad z prezesem NaleŜący go grupy Getin Holding Idea Bank Polska ocenia, Ŝe w 2014 roku portfel kredytowy będzie rósł szybciej niŝ depozyty, a tempo wzrostu moŝe być zbliŝone do 2013 roku. Bank chce w 2014 roku poprawić wyniki finansowe i pozyskać co najmniej 100 tys. klientów. Saldo kredytów banku pod koniec września wynosiło 4,2 mld zł, czyli wzrosło 43 proc. rdr, natomiast depozyty wynosiły 5,2 mld zł, rosnąc 62 proc. rdr. Po trzech kwartałach 2013 roku zysku netto grupa Idea Bank Polska wyniósł 80,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 16 mln zł. Po trzech kwartałach 2013 roku zysk netto grupy Getin Holding wynosił 186,8 mln zł. Prezes poinformował, Ŝe priorytetem banku na ten rok jest między innymi sprzedaŝ nowych produktów obecnym klientom banku. Bank poinformował we wtorek o planach wprowadzenia do oferty nowego systemu bankowości online Idea Cloud. System ten ma być uruchomiony w II kwartale 2013 roku.

3 HANDLOWY Zarząd B.Handlowego będzie rekomendował wypłatę 7,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 Zarząd Banku Handlowego będzie rekomendował, by 99,9 proc. jednostkowego zysku netto za 2013 rok trafiło na dywidendę, co da 7,15 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafić ma 934,2 mln zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, a dniem jej wypłaty 29 sierpnia 2014 roku. ING BSK Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,4 zł dywidendy na akcję za '13 Zarząd ING Banku Śląskiego rekomenduje wypłatę na dywidendę za 2013 rok kwoty 572,44 mln zł, tj. 4,4 zł na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 14 maja, zaś jej wypłaty 3 czerwca. LOTOS OPONEO PGNiG PKN ORLEN PKP CARGO RAFAKO Lotos miał w IV kw. 13 r. 24,4 mln zł straty netto wobec 18 mln zł zysku konsensusu Grupa Lotos miała w IV kw roku 24,4 mln zł straty netto, podczas gdy ankietowani przez PAP analitycy zakładali zysk na poziomie 18 mln zł. Wynik operacyjny grupy w tym okresie wyniósł minus 67,9 mln zł. Konsensus zakładał 13,3 mln zł zysku operacyjnego. EBITDA wyniosła w tym okresie 101,9 mln zł, wobec 180 mln zł konsensusu. Wynik operacyjny według LIFO ukształtował się na poziomie 11,8 mln zł. Przychody grupy w IV kw r. wyniosły 7504,8 mln zł. Analitycy spodziewali się, Ŝe przychody wyniosą 7588,1 mln zł. Wynik segmentu produkcji i handlu wyniósł minus 8,7 mln zł, wydobywczego minus 46,7 mln zł, a na pozostałej działalności plus 11,7 mln zł. Komentarz: Wyniki znajdują się lekko poniŝej oczekiwań z uwagi na zdarzenia jednorazowe. Po ich wyłączeniu rezultaty byłyby zgodne z oczekiwaniami naszymi oraz rynku. UwaŜamy, Ŝe inwestorzy mogą być rozczarowani wynikami, dlatego negatywna reakcja nie jest wykluczona. Tomasz Kasowicz Oponeo planuje skup do 500 tys. akcji własnych za max 8,5 mln zł Zwołane na 31 marca NWZ spółki Oponeo zdecyduje o skupie do 500 tys. akcji własnych, stanowiących 3,59 proc. udziałów w jej kapitale, za maksymalnie 8,5 mln zł. Cena nabywanych akcji nie będzie mogła być niŝsza niŝ 1 zł i nie wyŝsza niŝ 16 zł. Zarząd spółki będzie upowaŝniony do nabywania akcji własnych w ciągu dwóch lat od podjęcia uchwały. Strata netto PGNiG w IV kw. 13 wyniosła 161 mln zł, rynek oczekiwał 755 mln zł zysku Grupa PGNiG miała w IV kw roku 161 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Tymczasem konsensus rynkowy zakładał zysk na poziomie 755 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 94 mln zł. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 1009 mln zł. Przychody grupy wyniosły 9117 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku na poziomie 9125 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGNiG zdecydował o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2013 r. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość udziałów i dopłat do kapitału w POGC Libya oraz zawiązaniu rezerwy na pokrycie pozostałych do realizacji zobowiązań koncesyjnych projektu Murzuq w Libii. Wartość zawiązanego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu jednostkowym PGNiG SA wynosi odpowiednio 420 mln zł i 137 mln zł, a w skonsolidowanym sprawozdaniu 291,7 mln zł i 137 mln zł. W całym 2013 roku zysk netto grupy spadł do 1918 mln zł z 2242 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wzrósł do 3149 mln zł z 2540 mln zł, a przychody wzrosły do mln zł z mln zł. Spółka podała, Ŝe w ubiegłym roku marŝa na sprzedaŝy gazu wysokometanowego wyniosła minus 2 proc. PGNiG poinformował, Ŝe na poziom zysku netto w 2013 roku wpłynęło w istotny sposób rekordowe wydobycie ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoŝa Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W efekcie przychody segmentu poszukiwanie i wydobycie w 2013 wyniosły 6,26 mld zł, czyli o 45 proc. więcej niŝ rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,38 mld zł i był o 72 proc. wyŝszy niŝ w 2012 roku. Komentarz: Zaraportowane wyniki za 4 kw. 13 wyglądają na pierwszy rzut oka dramatycznie. Po wyłączeniu wszystkich zdarzeń jednorazowych segment wydobywczy podałby wynik zbliŝony do konsensusu. Wyniki w pozostałych segmentach, szczególnie w dystrybucyjnym, wyniki są słabe. Z uwagi na słabe względem oczekiwań konsensusu rynkowego wyniki, oczekujemy negatywnej reakcji rynku. Tomasz Kasowicz MarŜa rafineryjna w lutym 2014 r. wzrosła do 1,7 USD na baryłce Modelowa marŝa rafineryjna w lutym 2014 roku wzrosła do 1,7 USD na baryłce z minus 0,1 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym marŝa wynosiła 4,9 USD. Dyferencjał Ural/Brent wyniósł w lutym 1,5 USD wobec 1,8 USD na baryłce w styczniu i 2 USD w lutym poprzedniego roku. Modelowa marŝa petrochemiczna grupy PKN spadła do 753 euro na tonie z 762 euro w styczniu. MarŜa ta była wyŝsza niŝ rok wcześniej, kiedy to wyniosła 709 euro. Koncern poinformował teŝ, Ŝe w lutym 2014 roku średnia cena baryłki ropy Brent wzrosła do 108,9 USD ze 108,3 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym średnia cena ropy Brent wynosiła 116,2 USD. Komentarz: Otoczenie makro dla działalności rafineryjnej w naszej ocenie uległo w styczniu poprawie, jednak marŝa rafineryjna na poziomie 3,2 USD/bbl nie oferuje w naszej ocenie wystarczającej rentowności. UwaŜamy, Ŝe rentowność działalności rafineryjnej w 1 kw. 14 moŝe być ujemna. Rentowność petrochemii po dwóch miesiącach 2014 roku nadal wygląda dobrze, dlatego wyniki w 1 kw. 14 pokazać mogą pozytywną niespodziankę. Tomasz Kasowicz PKP Cargo ma certyfikat uprawniający do samodzielnych przewozów w Holandii PKP Cargo otrzymało od holenderskiego regulatora kolejowego część "B" certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat uprawnia spółkę do samodzielnego przewozu towarów, w tym ładunków niebezpiecznych, na terytorium Holandii. PKP Cargo podało, Ŝe jest obecnie na etapie realizacji działań mających na celu podpisanie stosownych umów z holenderskim zarządcą infrastruktury, umoŝliwiających rozpoczęcie w krótkim czasie samodzielnych przewozów na terytorium Holandii. Rafako dobiera partnerów do projektu Tauronu - Parkiet Energetyka. Wybrano projektanta i dostawcę technologii dla Jaworzna. Wkrótce zostanie wyłoniona firma budowlana. Bilfinger Berger, Strabag i Warbud to firmy budowlane, z którymi Rafako prowadzi rozmowy dotyczące ich ewentualnego zaangaŝowania w realizację sztandarowej dziś inwestycji Tauronu w Elektrowni Jaworzno. Czasu jest niewiele. Ze słów szefującego energetycznej spółce Dariusza Lubery wynika, Ŝe termin obowiązywania oferty głównego wykonawcy wydłuŝony do końca kwietnia jest ostateczny. Umowę z konsorcjum Rafako Mostostal Warszawa aneksowano juŝ po raz szósty.

4 SERINUS SFINKS SYNTHOS SYNTHOS TESGAS ZUE SEKTOR BANKOWY SEKTOR BUDOWLANY Rosja cofnęła Ukrainie zniŝkę na gaz Gazprom podjął decyzję o cofnięciu z dniem 1 kwietnia zniŝki na gaz, przyznanej Ukrainie w grudniu 2013 roku. Jako powód tej decyzji podał niespłacenie przez Naftohaz długu za surowiec odebrany w ubiegłym roku i nieregulowanie przez ukraiński koncern płatności za tegoroczne dostawy. Zgodnie z ustaleniami Putina i Janukowycza, od stycznia Ukraina płaci za surowiec 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. Wcześniej płaciła 410 USD. Uzgodniono wówczas, Ŝe obniŝka ceny nie będzie stała; Ŝe Gazprom będzie ją co kwartał potwierdzać, co oznaczało, Ŝe w kaŝdej chwili mógł zaŝądać wyŝszej ceny. Komentarz: Jest do dobra informacja dla spółki, która sprzedaje gaz po cenie związanej z ukraińskimi taryfami. ZniŜka dana przez Gazprom była głównym powodem, przez który kurs spółki mocno osłabł w ostatnich miesiącach. Obecnie głównym zagroŝeniem dla ceny akcji jest ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu militarnego na Ukrainie. Tomasz Kasowicz Sfinks chce zainwestować w '14 w rozwój sieci 12,7 mln zł konferencja z prezesem Sfinks chce zainwestować w tym roku w rozwój sieci 12,7 mln zł. Dodał, Ŝe Sfinks liczy w najbliŝszych latach na dalszą poprawę wyników rdr. Spółka od tego roku nie będzie konsolidować placówek franczyzowych. Sfinks planuje zwiększać liczbę restauracji operatorskich kosztem sieci franczyzowej. Przedstawiciele spółki tłumaczą, Ŝe jest to bardziej rentowna opcja, a model operatorski jest bardziej efektywny. W IV kwartale Sfinks miał 518 tys. zł zysku netto przypadającego jednostce dominującej wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 932 tys. zł z 1,18 mln zł. Przychody wzrosły do 45,7 mln zł z 43,3 mln zł. Koszty sprzedaŝy w IV kwartale spadły o 11 proc. W całym 2013 r. strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3,8 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 3,6 mln zł w stosunku do 3,7 mln zł straty w 2012 r. Przychody wyniosły 176,6 mln zł wobec 171,1 mln zł w 2012 r. Cacek poinformował, Ŝe spółka planuje dalszą poprawę wyników rdr w najbliŝszych latach. Prezes ocenia, Ŝe I kwartał tego roku będzie "lepszy" albo "znacznie lepszy" niŝ rok wcześniej. Cacek poinformował, Ŝe kontynuowany będzie proces zamykania nisko rentownych placówek. Dodał takŝe, Ŝe rozpoczęły się prace nad zmianami w koncepcie Wook. Synthos w najbliŝszych dwóch latach chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje list do akcjonariuszy Synthos w ciągu najbliŝszych dwóch lat chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje. Program zakłada przede wszystkim kontynuację budowy instalacji nowoczesnych kauczuków SSBR w zakładzie w Oświęcimiu. Prezes Kalwat precyzuje, Ŝe planowana modernizacja w zakładzie w Oświęcimiu związana będzie m.in. z dostosowaniem do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w Ŝycie od 2016 roku. Program inwestycyjny Synthosa uwzględnia teŝ nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych, innowacyjnych produktów. Zysk netto grupy Synthos w 2013 roku wyniósł 416,9 mln zł Grupa Synthos w 2013 roku wypracowała 416,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik okazał się zbliŝony do wcześniejszych szacunków spółki mówiących o 420 mln zł zysku w ubiegłym roku. W 2012 roku grupa Synthos miała 586,34 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Synthos podał w raporcie, Ŝe w 2013 roku miał 452,97 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, wobec 776,1 mln zł zysku operacyjnego w roku Skonsolidowane przychody Synthosa w 2013 roku wyniosły 5,36 mld zł wobec 6,21 mld zł rok wcześniej. Według wyliczeń prasy w samym IV kw roku skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Synthosa wyniósł 110,9 mln zł. W tym okresie spółka miała równieŝ 124,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz 1,17 mld zł przychodów ze sprzedaŝy. W segmencie kauczuków i lateksów w 2013 roku Synthos miał 2,98 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 280,6 mln zł. W segmencie sterynopochodnych w 2013 roku Synthos miał 1,96 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 94,03 mln zł. W segmencie energetycznym w 2013 roku Synthos miał 267,06 mln zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 52,09 mln zł. W segmencie dyspersji winylowych w 2013 roku Synthos miał 107,59 mln zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 1,98 mln zł. Segment pozostałe Synthosa w 2013 roku miał 46,29 mln zł przychodów ze sprzedaŝy i wynik na poziomie 20,71 mln zł. Zarząd Synthosa podjął decyzję o rekomendowaniu wypłaty na dywidendę kwoty 410,2 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję. Pozostała część jednostkowego zysku netto spółki, tj. 59,2 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Komentarz: Wyniki za 4 kw. 13 oraz ogłoszona dywidenda jest zgodna z oczekiwaniami naszymi oraz rynku. Negatywnej niespodzianki moŝna upatrywać w wartości ogłoszonego programu inwestycyjnego. Podtrzymujemy rekomendację sprzedaj. Tomasz Kasowicz Oferta Tesgasu za 24,16 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa Komentarz: Pozytywne wieści dla spółki, które zwiększyły jej zapasy na lata Tomasz Sokołowski ZUE ma umowę wartą 71,8 mln zł na podwykonawstwo robót budowlanych ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno Torowego, o wartości 71,8 mln zł netto (88,3 mln zł brutto). Kontrakt obejmuje wykonanie przez ZUE robót budowlanych dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki, w ramach realizowanego przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe zadania "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia Skierniewice". Przewidywany czas zakończenia projektu to 30 września 2015 roku. Do Polski wchodzi firma poŝyczkowa Lendico. Chce powalczyć o klientów banków Niemiecka platforma internetowa Lendico, która dziś rozpoczyna działalność w Polsce, ma umoŝliwić osobom chcącym wziąć poŝyczkę, znalezienie inwestora z kapitałem z pominięciem banków. Maksymalnie w ten sposób będzie moŝna poŝyczyć 50 tys. zł. PoŜyczkodawca moŝe udzielić finansowania kilku osobom, dopóki łączna kwota nie przekroczy 100 tys. zł. Osiem inwestycji dołączyło do listy priorytetowych inwestycji drogowych Rząd zaakceptował zmiany w załączniku nr 5 do Programu budowy dróg krajowych na lata , co oznacza, Ŝe do listy priorytetowych inwestycji dopisano osiem odcinków dróg, których realizacja dofinansowana będzie z funduszy UE na lata Wtorkowa decyzja pozwoli uruchomić postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót na kolejnych odcinkach o długości około 575 km. W komunikacie, Ŝe na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie 62,8 mld zł, w tym 25 mld zł na dodane zadania. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budŝetu UE. Program został przyjęty przez rząd w styczniu 2011 r. Zawiera wykaz priorytetowych zadań drogowych. Kolejna zmiana programu dotyczy znowelizowania załącznika nr 5: lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej , dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

5 SEKTOR WĘGLOWY KHW: ma być około 50 mln zł zysku netto na koniec 2014 roku Katowicki Holding Węglowy planuje uzyskać w roku 2014 około 50 mln zł zysku netto. Na inwestycje spółka przeznaczy około 510 mln zł. Opracowanie na podstawie Poland Equity Daily: Patryk Cieśla, Rafał Kędzierski. DANE MAKROEKONOMICZNE 5 marca Czas Kraj Dane Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 11:00 EUROLAND Inflacja PPI (m/m) styczeń -0,3% -0,1% 0,2% 11:00 EUROLAND Inflacja PPI (r/r) styczeń -1,4% -1,3% -0,8% KALENDARIUM Spółki WIG30 RAPORTY EUROPA ŚRODA (5.03) Wyniki publikują Lotos, PGNiG, Wyniki publikują m.in. BGś, Aplisens Wyniki publikują Allied Irish Banks, Standard Chartered, Carrefour, Adidas Dane makroekonomiczne -- POLSKA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 2,5% 2,5% 01:30 AUSTRALIA PKB (kw/kw) IV kwartał 0,7% 0,6% 01:30 AUSTRALIA PKB (r/r) IV kwartał 2,5% 2,3% 02:45 CHINY Indeks PMI dla usług (HSBC/Markit) luty -- 50,7 09:48 FRANCJA Indeks PMI dla usług (ost.) luty -- 46,9 09:53 NIEMCY Indeks PMI dla usług (ost.) luty 55,4 55,4 09:58 EUROLAND Indeks PMI dla usług (ost.) luty 51,7 51,7 10:30 W.BRYTANIA Indeks PMI dla usług luty 58,0 58,3 11:00 EUROLAND PKB (r/r; wst.) IV kwartał 0,5% 0,5% 11:00 EUROLAND PKB (kw/kw; wst.) IV kwartał 0,3% 0,3% 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna (m/m) styczeń 0,8% -1,6% 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna (r/r) styczeń -- -1,0% 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny MBA tydzień -- -8,5% 14:15 USA Raport ADP z rynku pracy luty 158 tys. 175 tys. 16:00 KANADA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 1,00% 1,00% 16:00 USA Indeks ISM dla usług luty 53,6 54,0 20:00 USA BeŜowa Księga (Fed)

6 Spółki WIG30 RAPORTY EUROPA USA CZWARTEK (6.03) Wyniki publikuje Alior Wyniki publikują m.in. Ronson, Fortuna Wyniki publikują Orange, Continental, Deutsche Telekom, Aviva, Axel Springer Wyniki publikują Joy Global, Costco, Staples Dane makroekonomiczne 01:30 AUSTRALIA Bilans handlu zagranicznego (mln AUD) styczeń :30 AUSTRALIA SprzedaŜ detaliczna (m/m) styczeń 0,4% 0,5% 07:30 FRANCJA Stopa bezrobocia IV kwartał -- 10,9% 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń 1,0% -0,5% 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle (r/r) styczeń 7,6% 6,0% 13:00 W.BRYTANIA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,50% 0,50% 13:30 USA Raport Challenger z rynku pracy (r/r) luty -- 11,6% 13:45 EUROLAND Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,25% 0,25% 14:30 KANADA Pozwolenia na budowę domów (m/m) styczeń 1,7% -4,1% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 335 tys. 348 tys. 14:30 USA Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych tydzień tys. 16:00 KANADA Indeks Ivey PMI luty -- 56,8 16:00 USA Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń -0,5% -1,5% Spółki RAPORTY USA Wyniki publikują m.in. FAM, Stalexport Wyniki publikuje Foot Locker, Navistar PIĄTEK (7.03) Dane makroekonomiczne 00:00 N.ZELANDIA Ceny nieruchomości (r/r) luty -- 9,6% 06:00 JAPONIA Indeks wyprzedzający CI (wst.) styczeń 112,4 111,7 07:45 SZWAJCARIA Stopa bezrobocia luty 3,5% 3,5% 08:45 FRANCJA Bilans handlu zagranicznego (mld EUR) styczeń -- -5,21 09:00 SZWAJCARIA Rezerwy walutowe (mld CHF) luty ,7 09:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI (m/m) luty 0,3% -0,3% 09:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI (r/r) luty 0,1% 0,1% 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń 0,6% -0,6% 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 3,9% 2,6% 14:30 KANADA Zmiana zatrudnienia luty 16,8 tys. 29,4 tys. 14:30 KANADA Stopa bezrobocia luty 7,0% 7,0% 14:30 KANADA Bilans handlu zagranicznego (mld CAD) styczeń -1,70-1,66 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego (mld USD) styczeń -39,0-38,7 14:30 USA Stopa bezrobocia luty 6,6% 6,6% 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty 150 tys. 113 tys. 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym luty 155 tys. 142 tys. 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze przemysłowym luty 3 tys. 21 tys. 14:30 USA Rewizja odczytów zmiany zatrudnienia (2 mies.) luty :00 USA Kredyt konsumencki (mld USD) styczeń 14,50 18,76 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE 16:00 USA Indeks ISM dla usług luty 53,6 54,0 Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

7 Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015 GPW WIG20 2355,8 0,76% 3,39% KOMENTARZ PORANNY: Znowu przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, dzięki czemu WIG, mwig40 i swig80 odnotowały wzrosty do nowych krótkoterminowych minimów.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z OCENA SPÓŁKI Apator APT Stabilna spółka na niestabilne czasy Opracowanie: Adam Nowakowski Analityk, Makler Tomasz Kaczmarek Doradca Inwestycyjny Aktualizacja oceny na: 04 marca 2009 Kurs 24 20 16 12 8

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Neuca, Pelion, Farmacol

Neuca, Pelion, Farmacol Neuca, Pelion, Farmacol 21 listopada 2011 W przeddzień nowej ustawy Neuca: Rekomendacja: KUPUJ; 12-miesięczna cena docelowa: 96,0 zł Pelion: Rekomendacja: SPRZEDAJ; 12-miesięczna cena docelowa: 29,3 zł

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. KRUK Polska, usługi finansowe Reuters: KRU.WA Bloomberg: KRU PW 9 kwietnia 2013 WyŜsze

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj

AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. AB, ABC Data, Action Polska, dystrybucja IT 2 kwietnia 2013r. Stawiamy na jakość i dywidendę

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo