BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona popytowa, a druga część sesji upłynęła pod znakiem oscylacji w rejonie maksimów. WIG-20 dotarł do 2456, a podaŝ pojawiła się tuŝ pod oporem wynikającym z 50% zniesienia spadku z 2526 do NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2439, a w razie jego przełamania będę zwracał uwagę na W przypadku jego przełamania otrzymamy wskazówkę o korekcyjnym charakterze zwyŝki, co z kolei winno przełoŝyć się na test zakresu W przypadku jego przełamania istotne znaczenie winien mieć pułap 2349 lub teŝ NajbliŜszy opór wyznacza zakres , a w razie jego przebicia będę oczekiwał na test 2475, gdzie znajduje się 61,8% zniesienia spadku. W przypadku pokonania tego pułapu podaŝ winna ujawnić się na 2494 lub teŝ na Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie, a w razie jego pokonania podaŝ winna pojawić się na 2560 lub teŝ Wczorajsza sesja przyniosła spodziewane odreagowanie, ale rozstrzygnięcia jeszcze nie nastąpiły. W preferowanym scenariuszu przyjmuje, iŝ spadek jest impulsem spadkowym, choć część inwestorów będzie spadek interpretowała jako korektę. Myślę, Ŝe dopiero przebicie 2526 będzie przesądzało o optymistycznym wariancie, a przełamanie 2388 będzie przechylało szalę na rzecz negatywnych interpretacji. Dodatkowo sytuację prognostyczną komplikuje głębokie zejście WIG-u i mwig-40 w poniedziałek. Mając na uwadze optymistyczne scenariusze to nie powinno się zdarzyć. JuŜ wcześniej podobnie zachował się swig80, który równieŝ naruszył analogiczne wsparcie, co z kolei sprawiło, iŝ kolejna fala wyprzedaŝy sprowadziła indeks poniŝej dna z 10 stycznia.tomasz Jerzyk Indeks zmiana WIG ,9 2,22% WIG 52303,6 2,54% mwig ,4 3,53% WIG-Banki 8635,5 2,24% WIG-Budowl 2309,1 4,93% WIG-Info 1325,6 1,46% WIG-Media 3657,2 3,65% WIG-SpoŜ. 2801,9 4,72% WIG KOMENTARZ TERMINOWY: PowaŜna zapaść na rynkach Analizując wykres intradayowy kontraktów moŝna (nieco inaczej niŝ bazując na skali dziennej) zasugerować następującą interpretację. Po naruszeniu strefy: pkt. wymieniony przedział cenowy zaczął pełnić rolę lokalnego wsparcia (zasada zmiany biegunów). Tym samym obóz byków, patrząc na to przez pryzmat techniki, osiągnął wczoraj dość wymierny sukces. W opracowaniach online podkreślałem bowiem, Ŝe pokonanie podaŝy w tym właśnie rejonie cenowym wpłynie pozytywnie na krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu i stworzy odpowiednie warunki do inicjowania przez popyt kolejnych prób ataku. Jeśli zatem równieŝ w trakcie dzisiejszej odsłony kontrakty utrzymają się ponad zakresem: pkt., wczorajszy (wstępny sygnał) zostanie potwierdzony, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w postaci nowych maksimów cenowych ruchu odreagowującego. W takim przypadku waŝną rolę przypisałbym kolejnemu przedziałowi cenowemu Fibonacciego: pkt. (równieŝ podkreślałem jego znaczenie w swoich wczorajszych opracowaniach online). W moim odczuciu następstwem sforsowania tej przeszkody powinien być test górnej Median Line, a w dalszej kolejności powrót kontraktów w okolice bazowego węzła podaŝowego: pkt. Podsumowując, obóz byków stara się w tej chwili zanegować silny impuls cenowy zainicjowany przez podaŝ. Za pierwszy sukces na tym polu moŝna uznać przebieg wczorajszej odsłony. Jeśli kupujący wykonają kolejny krok i zdołają przedrzeć się ponad opór techniczny: pkt., wariant powrotu na ścieŝkę trendu wzrostowego moŝe się rzeczywiście zrealizować (choć w rejonie wymienionego oporu moŝe z powodzeniem dojść do wzrostu aktywności podaŝy). Negatywnie ustosunkowałbym się natomiast do przełamania strefy: pkt., jednak o moŝliwych implikacjach wynikających bezpośrednio z takiej właśnie sekwencji zdarzeń napiszę nieco więcej w swoim pierwszym opracowaniu online. Dzisiejsze otwarcie, biorąc pod uwagę nastroje panujące na rynkach zewnętrznych i przede wszystkim nowe rekordy hossy za oceanem, powinno wypaść ponad węzłem: pkt. Paweł Danielewicz, makler papierów wartościowych (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA: Uspokojenie napięć i powrót byków Uspokojenie napięć geopolitycznych przyszło szybciej niŝ moŝna się było spodziewać, co juŝ na otwarciu sesji w Stanach Zjednoczonych odzwierciedlone zostało solidnymi wzrostami. W dalszej części sesji przewaŝał nadal popyt podwyŝszając poziomy indeksów przez cały czas jej trwania, a w efekcie dając zamknięcie na nowych szczytach. Indeks S&P500 wzrósł dziś o 1,53% do 1 873,91 pkt., Dow Jones Industrial Average zwyŝkował o 1,41% do ,88 pkt, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,75% do 4 351,97 pkt. Wydany przez Putina rozkaz powrotu do baz wojsk biorących udział w ćwiczeniach przy granicy Ukrainy przyniósł dziś uspokojenie na rynkach, przez co obserwowaliśmy dziś odbicia wczorajszych spadków. Prezydent Rosji poinformował równieŝ podczas konferencji, Ŝe nie planuje włączenia Krymu do Rosji, a dodatkowo nie widzi obecnie potrzeby uŝycia sił zbrojnych na Ukrainie. W odniesieniu do zapowiedzianych sankcji, Putin ocenił je jako bezproduktywne i szkodliwe. Nie wykluczył równieŝ powstania zaproponowanej przez Niemcy grupy kontaktowej w sprawie konfliktu w Ukrainie. Częściowe ustąpienie obaw geopolitycznych pozwoliło inwestorom w Stanach Zjednoczonych wypracować dziś solidne wzrosty, które odzwierciedlały równieŝ wczorajsze dobre dane makroekonomiczne na temat perspektyw amerykańskiego przemysłu oraz kondycji amerykańskich konsumentów opisanych dynamiką dochodów i wydatków. Dzięki odejściu ryzyk związanych z konfliktem na Ukrainie impuls wyprowadzony przez amerykańskie byki ma szansę być jutro kontynuowany, gdyŝ jutrzejsza sesja przyniesie publikację istotnych danych. Uczestnicy rynku poznają zestaw danych opisujących ocenę perspektyw sektora usług w postaci odczytów indeksów PMI z wielu gospodarek oraz indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usług. Opublikowany zostanie równieŝ raport ADP, który przybliŝy obraz kondycji rynku pracy przed piątkową publikacją oficjalnych danych. Rafał Kędzierski mwig40 4,6 4,4 4,2 4 3,8 EURPLN Indeks Europa zmiana FTSE 6823,8 1,72% DAX 9589,2 2,46% BUX 17864,0 3,74% RTS 1168,0-1,37% ISE ,7 3,01% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,9 1,41% S&P ,9 1,53% Nasdaq 4352,0 1,75% Bovespa 47094,4 0,00% Indeks Azja zmiana NIKKEI 14897,6 1,20% HangSen 22583,1-0,33% Shanghai 2053,1-0,89% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 103,38 0,05% Miedź 7087,5 1,06% Złoto 1334,99-0,17% Srebro 21,20 0,10% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,19 0,10% USDPLN 3,05 0,13% CHFPLN 3,44 0,03%

2 ABC DATA AMICA APLISENS BBI DEVELOPMENT BIOTON COMARCH EMPERIA EUCO GNB GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK ABC Data szacuje, Ŝe polski rynek tabletów moŝe wzrosnąć w '14 o kilkanaście proc. ABC Data szacuje, Ŝe w 2013 r. na polskim rynku mogło się sprzedać około 2 mln szt. tabletów, a wzrost rynku tych urządzeń w 2014 r. moŝe wynieść kilkanaście proc. Wzrost sprzedaŝy tabletów pod marką własną spółki ma być zdecydowanie większy. Z badania przeprowadzonego przez ABC Data na początku roku wśród ponad 1,5 tys. klientów spółki, od małych sklepów komputerowych po największe sieci handlowe wynika, Ŝe ponad połowa sprzedawców elektroniki w Polsce oczekuje w tym roku wzrostu sprzedaŝy tabletów o przynajmniej 5 proc. Czterech na dziesięciu badanych zakłada, Ŝe wzrost ten przekroczy 10 proc. Amica zainwestuje 120 mln zł w rozwój produkcji w ciągu czterech lat rozmowa z wiceprezesem Amica planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych we Wronkach 120 mln zł w ciągu czterech lat. Spółka spodziewa się w tym roku dwucyfrowego wzrostu sprzedaŝy i EBITDA. W wyniku programu inwestycyjnego moce produkcyjne firmy mogą wzrosnąć do 1,8 mln sztuk z 1,25 mln sztuk obecnie. Wiceprezes zaznaczył jednocześnie, Ŝe plan ten będzie uzaleŝniony od otoczenia, popytu na kuchnie i sytuacji na rynku rosyjskim. Amica 6 lub 7 maja zaprezentuje dziesięcioletnią strategię, w której przedstawi plany rozwoju w najbliŝszych latach na poszczególnych rynkach. Spółka zamierza dywersyfikować sprzedaŝ, zwiększając przychody na rynkach Europy zachodniej i południowej. Poinformował, Ŝe ciekawa jest sytuacja na rynku AGD we Włoszech, gdzie wielu producentów kuchni jest na skraju upadłości: "Przyglądamy się trzem-czterem z nich. Generują między 30 a 50 mln euro obrotu. To mogłoby zaowocować jakąś transakcją" - ocenił wiceprezes. Rozwój sprzedaŝy ma nastąpić równieŝ m.in. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Spółka chce teŝ wyjść na nowe rynki, na których dotąd nie sprzedawała wcale lub bardzo mało, jak Izrael, Turcja czy północna Afryka. Niekorzystny kurs rubla obniŝył ubiegłoroczny wynik firmy o 13 mln zł, przy czym w większości było to odczuwalne w czwartym kwartale. RównieŜ w pierwszym kwartale wpływ tego czynnika będzie ciąŝył na wynikach firmy. Wiceprezes liczy jednak, Ŝe częściowo efekt ten zniweluje wzrost cen na rosyjskim rynku. Zwraca uwagę, Ŝe popyt tam jest wciąŝ wysoki. W strategii Amica odniesie się równieŝ do kwestii akwizycji oraz dywidendy. W zeszłym roku spółka wypłaciła 4,58 zł dywidendy na akcję. Amica z optymizmem ocenia perspektywy 2014 roku, choć obawy budzi kurs rubla, który moŝe obniŝyć rentowność spółki. Dodał, Ŝe sytuacja w Polsce wygląda bardzo obiecująco, na co wpływ ma przejęcie części udziałów po bankructwie Fagora Mastercook, producenta sprzętu AGD. Aplisens w latach na inwestycje przeznaczy 39,2 mln zł - strategia Grupa Aplisens w latach planuje przeznaczyć na inwestycje 39,2 mln zł. Planowane inwestycje zakładają m.in. zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego w Radomiu i Krakowie. BBI Development ma ostateczne pozwolenie na budowę kolejnych etapów Konesera Bioton rozwaŝa sprzedaŝ niektórych spółek zaleŝnych, które nie są związane z głównym biznesem Pozyskane środki mają trafić na spłatę długów. Comarch liczy w '14 na wzrost przychodów i poprawę rentowności wywiad z wiceprezesem Comarch spodziewa się w 2014 r. lekkiego wzrostu przychodów. Grupa w tym roku chce się skupić na kontroli kosztów i poprawić rentowność. Comarch, choć najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy za 2014 r., chce w długim terminie kontynuować politykę dywidendową. Poinformował, Ŝe jeden z celów na 2014 r. to wzrost rentowności. Jednym z czynników, który pozytywnie ma wpływać na poziom kosztów będzie stabilizacja zatrudnienia. Poinformował, Ŝe na wynikach grupy w 2014 r. nie będzie ciąŝyła amortyzacja Comarch SuB, która zakończyła się w 2013 r. Wiceprezes zasygnalizował, Ŝe spodziewa się dobrych wyników w I kw r. Emepria chce w I kw. '14 wzrostem marŝy brutto pokryć koszty logistyki - Emperia spodziewa się, Ŝe marŝa brutto w I kwartale wzrośnie o 1,6-2,2 pkt. proc., co pokryje całość kosztów logistyki; - w 2014 r. spółka planuje otwarcie 30 supermarketów własnych, 10 we franczyzie oraz 20 marketów; - Emperia chce w 2014 r. otworzyć 30 nowych supermarketów Stokrotka; - spółka będzie rozwijać sieć Stokrotka Market o powierzchni m kw.; - Emperia jest zainteresowana akwizycjami sieci detalicznych; - spółka rozwaŝa wypłatę dywidendy; - dyrektor finansowy zadeklarował, Ŝe w kolejnych kwartałach cykl rotacji zapasów spadnie do ok dni, a cykl rotacji zobowiązań do dni. W IV kwartale było to odpowiednio 42,4 dnia oraz 66,2 dnia; EuCO liczy na coraz wyŝsze wypłaty z postępowań sądowych w kolejnych kwartałach wywiad z prezesem Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) spodziewa się, Ŝe w kolejnych kwartałach wypłaty odszkodowań ze spraw skierowanych przez spółkę na drogę sądową będą coraz wyŝsze, a szczyt tej tendencji wypadnie w trzecim, czwartym kwartale 2015 roku. W 2014 roku EuCO celuje we wzrost przychodów oraz wyŝszą rentowność. W ubiegłym roku przychody grupy wzrosły o 8,2 proc., a zysk netto skorygowany o wpływ amortyzacji znaku towarowego był wyŝszy o 28,5 proc. do 10,2 mln zł, z czego 7,2 mln zł wypracowała Kancelaria Radców Prawych EuCO. W samym czwartym kwartale zysk netto grupy wzrósł o 71,3 proc., przy prawie 14-proc. spadku przychodów. Rentowność netto wzrosła w całym ubiegłym roku o 5 pp. do 21 proc. Dodał, Ŝe na tegoroczne wyniki wpływać mogą równieŝ ostatnio wprowadzone nowe produkty grupy związane z branŝą odszkodowawczą. Idea Bank Polska chce w '14 poprawić wyniki, kredyty będą rosły szybciej niŝ depozyty wywiad z prezesem NaleŜący go grupy Getin Holding Idea Bank Polska ocenia, Ŝe w 2014 roku portfel kredytowy będzie rósł szybciej niŝ depozyty, a tempo wzrostu moŝe być zbliŝone do 2013 roku. Bank chce w 2014 roku poprawić wyniki finansowe i pozyskać co najmniej 100 tys. klientów. Saldo kredytów banku pod koniec września wynosiło 4,2 mld zł, czyli wzrosło 43 proc. rdr, natomiast depozyty wynosiły 5,2 mld zł, rosnąc 62 proc. rdr. Po trzech kwartałach 2013 roku zysku netto grupa Idea Bank Polska wyniósł 80,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 16 mln zł. Po trzech kwartałach 2013 roku zysk netto grupy Getin Holding wynosił 186,8 mln zł. Prezes poinformował, Ŝe priorytetem banku na ten rok jest między innymi sprzedaŝ nowych produktów obecnym klientom banku. Bank poinformował we wtorek o planach wprowadzenia do oferty nowego systemu bankowości online Idea Cloud. System ten ma być uruchomiony w II kwartale 2013 roku.

3 HANDLOWY Zarząd B.Handlowego będzie rekomendował wypłatę 7,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 Zarząd Banku Handlowego będzie rekomendował, by 99,9 proc. jednostkowego zysku netto za 2013 rok trafiło na dywidendę, co da 7,15 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafić ma 934,2 mln zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, a dniem jej wypłaty 29 sierpnia 2014 roku. ING BSK Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,4 zł dywidendy na akcję za '13 Zarząd ING Banku Śląskiego rekomenduje wypłatę na dywidendę za 2013 rok kwoty 572,44 mln zł, tj. 4,4 zł na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 14 maja, zaś jej wypłaty 3 czerwca. LOTOS OPONEO PGNiG PKN ORLEN PKP CARGO RAFAKO Lotos miał w IV kw. 13 r. 24,4 mln zł straty netto wobec 18 mln zł zysku konsensusu Grupa Lotos miała w IV kw roku 24,4 mln zł straty netto, podczas gdy ankietowani przez PAP analitycy zakładali zysk na poziomie 18 mln zł. Wynik operacyjny grupy w tym okresie wyniósł minus 67,9 mln zł. Konsensus zakładał 13,3 mln zł zysku operacyjnego. EBITDA wyniosła w tym okresie 101,9 mln zł, wobec 180 mln zł konsensusu. Wynik operacyjny według LIFO ukształtował się na poziomie 11,8 mln zł. Przychody grupy w IV kw r. wyniosły 7504,8 mln zł. Analitycy spodziewali się, Ŝe przychody wyniosą 7588,1 mln zł. Wynik segmentu produkcji i handlu wyniósł minus 8,7 mln zł, wydobywczego minus 46,7 mln zł, a na pozostałej działalności plus 11,7 mln zł. Komentarz: Wyniki znajdują się lekko poniŝej oczekiwań z uwagi na zdarzenia jednorazowe. Po ich wyłączeniu rezultaty byłyby zgodne z oczekiwaniami naszymi oraz rynku. UwaŜamy, Ŝe inwestorzy mogą być rozczarowani wynikami, dlatego negatywna reakcja nie jest wykluczona. Tomasz Kasowicz Oponeo planuje skup do 500 tys. akcji własnych za max 8,5 mln zł Zwołane na 31 marca NWZ spółki Oponeo zdecyduje o skupie do 500 tys. akcji własnych, stanowiących 3,59 proc. udziałów w jej kapitale, za maksymalnie 8,5 mln zł. Cena nabywanych akcji nie będzie mogła być niŝsza niŝ 1 zł i nie wyŝsza niŝ 16 zł. Zarząd spółki będzie upowaŝniony do nabywania akcji własnych w ciągu dwóch lat od podjęcia uchwały. Strata netto PGNiG w IV kw. 13 wyniosła 161 mln zł, rynek oczekiwał 755 mln zł zysku Grupa PGNiG miała w IV kw roku 161 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Tymczasem konsensus rynkowy zakładał zysk na poziomie 755 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 94 mln zł. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 1009 mln zł. Przychody grupy wyniosły 9117 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku na poziomie 9125 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGNiG zdecydował o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2013 r. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość udziałów i dopłat do kapitału w POGC Libya oraz zawiązaniu rezerwy na pokrycie pozostałych do realizacji zobowiązań koncesyjnych projektu Murzuq w Libii. Wartość zawiązanego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu jednostkowym PGNiG SA wynosi odpowiednio 420 mln zł i 137 mln zł, a w skonsolidowanym sprawozdaniu 291,7 mln zł i 137 mln zł. W całym 2013 roku zysk netto grupy spadł do 1918 mln zł z 2242 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wzrósł do 3149 mln zł z 2540 mln zł, a przychody wzrosły do mln zł z mln zł. Spółka podała, Ŝe w ubiegłym roku marŝa na sprzedaŝy gazu wysokometanowego wyniosła minus 2 proc. PGNiG poinformował, Ŝe na poziom zysku netto w 2013 roku wpłynęło w istotny sposób rekordowe wydobycie ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoŝa Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W efekcie przychody segmentu poszukiwanie i wydobycie w 2013 wyniosły 6,26 mld zł, czyli o 45 proc. więcej niŝ rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,38 mld zł i był o 72 proc. wyŝszy niŝ w 2012 roku. Komentarz: Zaraportowane wyniki za 4 kw. 13 wyglądają na pierwszy rzut oka dramatycznie. Po wyłączeniu wszystkich zdarzeń jednorazowych segment wydobywczy podałby wynik zbliŝony do konsensusu. Wyniki w pozostałych segmentach, szczególnie w dystrybucyjnym, wyniki są słabe. Z uwagi na słabe względem oczekiwań konsensusu rynkowego wyniki, oczekujemy negatywnej reakcji rynku. Tomasz Kasowicz MarŜa rafineryjna w lutym 2014 r. wzrosła do 1,7 USD na baryłce Modelowa marŝa rafineryjna w lutym 2014 roku wzrosła do 1,7 USD na baryłce z minus 0,1 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym marŝa wynosiła 4,9 USD. Dyferencjał Ural/Brent wyniósł w lutym 1,5 USD wobec 1,8 USD na baryłce w styczniu i 2 USD w lutym poprzedniego roku. Modelowa marŝa petrochemiczna grupy PKN spadła do 753 euro na tonie z 762 euro w styczniu. MarŜa ta była wyŝsza niŝ rok wcześniej, kiedy to wyniosła 709 euro. Koncern poinformował teŝ, Ŝe w lutym 2014 roku średnia cena baryłki ropy Brent wzrosła do 108,9 USD ze 108,3 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym średnia cena ropy Brent wynosiła 116,2 USD. Komentarz: Otoczenie makro dla działalności rafineryjnej w naszej ocenie uległo w styczniu poprawie, jednak marŝa rafineryjna na poziomie 3,2 USD/bbl nie oferuje w naszej ocenie wystarczającej rentowności. UwaŜamy, Ŝe rentowność działalności rafineryjnej w 1 kw. 14 moŝe być ujemna. Rentowność petrochemii po dwóch miesiącach 2014 roku nadal wygląda dobrze, dlatego wyniki w 1 kw. 14 pokazać mogą pozytywną niespodziankę. Tomasz Kasowicz PKP Cargo ma certyfikat uprawniający do samodzielnych przewozów w Holandii PKP Cargo otrzymało od holenderskiego regulatora kolejowego część "B" certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat uprawnia spółkę do samodzielnego przewozu towarów, w tym ładunków niebezpiecznych, na terytorium Holandii. PKP Cargo podało, Ŝe jest obecnie na etapie realizacji działań mających na celu podpisanie stosownych umów z holenderskim zarządcą infrastruktury, umoŝliwiających rozpoczęcie w krótkim czasie samodzielnych przewozów na terytorium Holandii. Rafako dobiera partnerów do projektu Tauronu - Parkiet Energetyka. Wybrano projektanta i dostawcę technologii dla Jaworzna. Wkrótce zostanie wyłoniona firma budowlana. Bilfinger Berger, Strabag i Warbud to firmy budowlane, z którymi Rafako prowadzi rozmowy dotyczące ich ewentualnego zaangaŝowania w realizację sztandarowej dziś inwestycji Tauronu w Elektrowni Jaworzno. Czasu jest niewiele. Ze słów szefującego energetycznej spółce Dariusza Lubery wynika, Ŝe termin obowiązywania oferty głównego wykonawcy wydłuŝony do końca kwietnia jest ostateczny. Umowę z konsorcjum Rafako Mostostal Warszawa aneksowano juŝ po raz szósty.

4 SERINUS SFINKS SYNTHOS SYNTHOS TESGAS ZUE SEKTOR BANKOWY SEKTOR BUDOWLANY Rosja cofnęła Ukrainie zniŝkę na gaz Gazprom podjął decyzję o cofnięciu z dniem 1 kwietnia zniŝki na gaz, przyznanej Ukrainie w grudniu 2013 roku. Jako powód tej decyzji podał niespłacenie przez Naftohaz długu za surowiec odebrany w ubiegłym roku i nieregulowanie przez ukraiński koncern płatności za tegoroczne dostawy. Zgodnie z ustaleniami Putina i Janukowycza, od stycznia Ukraina płaci za surowiec 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. Wcześniej płaciła 410 USD. Uzgodniono wówczas, Ŝe obniŝka ceny nie będzie stała; Ŝe Gazprom będzie ją co kwartał potwierdzać, co oznaczało, Ŝe w kaŝdej chwili mógł zaŝądać wyŝszej ceny. Komentarz: Jest do dobra informacja dla spółki, która sprzedaje gaz po cenie związanej z ukraińskimi taryfami. ZniŜka dana przez Gazprom była głównym powodem, przez który kurs spółki mocno osłabł w ostatnich miesiącach. Obecnie głównym zagroŝeniem dla ceny akcji jest ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu militarnego na Ukrainie. Tomasz Kasowicz Sfinks chce zainwestować w '14 w rozwój sieci 12,7 mln zł konferencja z prezesem Sfinks chce zainwestować w tym roku w rozwój sieci 12,7 mln zł. Dodał, Ŝe Sfinks liczy w najbliŝszych latach na dalszą poprawę wyników rdr. Spółka od tego roku nie będzie konsolidować placówek franczyzowych. Sfinks planuje zwiększać liczbę restauracji operatorskich kosztem sieci franczyzowej. Przedstawiciele spółki tłumaczą, Ŝe jest to bardziej rentowna opcja, a model operatorski jest bardziej efektywny. W IV kwartale Sfinks miał 518 tys. zł zysku netto przypadającego jednostce dominującej wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 932 tys. zł z 1,18 mln zł. Przychody wzrosły do 45,7 mln zł z 43,3 mln zł. Koszty sprzedaŝy w IV kwartale spadły o 11 proc. W całym 2013 r. strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3,8 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 3,6 mln zł w stosunku do 3,7 mln zł straty w 2012 r. Przychody wyniosły 176,6 mln zł wobec 171,1 mln zł w 2012 r. Cacek poinformował, Ŝe spółka planuje dalszą poprawę wyników rdr w najbliŝszych latach. Prezes ocenia, Ŝe I kwartał tego roku będzie "lepszy" albo "znacznie lepszy" niŝ rok wcześniej. Cacek poinformował, Ŝe kontynuowany będzie proces zamykania nisko rentownych placówek. Dodał takŝe, Ŝe rozpoczęły się prace nad zmianami w koncepcie Wook. Synthos w najbliŝszych dwóch latach chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje list do akcjonariuszy Synthos w ciągu najbliŝszych dwóch lat chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje. Program zakłada przede wszystkim kontynuację budowy instalacji nowoczesnych kauczuków SSBR w zakładzie w Oświęcimiu. Prezes Kalwat precyzuje, Ŝe planowana modernizacja w zakładzie w Oświęcimiu związana będzie m.in. z dostosowaniem do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w Ŝycie od 2016 roku. Program inwestycyjny Synthosa uwzględnia teŝ nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych, innowacyjnych produktów. Zysk netto grupy Synthos w 2013 roku wyniósł 416,9 mln zł Grupa Synthos w 2013 roku wypracowała 416,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik okazał się zbliŝony do wcześniejszych szacunków spółki mówiących o 420 mln zł zysku w ubiegłym roku. W 2012 roku grupa Synthos miała 586,34 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Synthos podał w raporcie, Ŝe w 2013 roku miał 452,97 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, wobec 776,1 mln zł zysku operacyjnego w roku Skonsolidowane przychody Synthosa w 2013 roku wyniosły 5,36 mld zł wobec 6,21 mld zł rok wcześniej. Według wyliczeń prasy w samym IV kw roku skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Synthosa wyniósł 110,9 mln zł. W tym okresie spółka miała równieŝ 124,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz 1,17 mld zł przychodów ze sprzedaŝy. W segmencie kauczuków i lateksów w 2013 roku Synthos miał 2,98 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 280,6 mln zł. W segmencie sterynopochodnych w 2013 roku Synthos miał 1,96 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 94,03 mln zł. W segmencie energetycznym w 2013 roku Synthos miał 267,06 mln zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 52,09 mln zł. W segmencie dyspersji winylowych w 2013 roku Synthos miał 107,59 mln zł przychodów ze sprzedaŝy, zaś wynik tego segmentu wyniósł 1,98 mln zł. Segment pozostałe Synthosa w 2013 roku miał 46,29 mln zł przychodów ze sprzedaŝy i wynik na poziomie 20,71 mln zł. Zarząd Synthosa podjął decyzję o rekomendowaniu wypłaty na dywidendę kwoty 410,2 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję. Pozostała część jednostkowego zysku netto spółki, tj. 59,2 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Komentarz: Wyniki za 4 kw. 13 oraz ogłoszona dywidenda jest zgodna z oczekiwaniami naszymi oraz rynku. Negatywnej niespodzianki moŝna upatrywać w wartości ogłoszonego programu inwestycyjnego. Podtrzymujemy rekomendację sprzedaj. Tomasz Kasowicz Oferta Tesgasu za 24,16 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa Komentarz: Pozytywne wieści dla spółki, które zwiększyły jej zapasy na lata Tomasz Sokołowski ZUE ma umowę wartą 71,8 mln zł na podwykonawstwo robót budowlanych ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno Torowego, o wartości 71,8 mln zł netto (88,3 mln zł brutto). Kontrakt obejmuje wykonanie przez ZUE robót budowlanych dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki, w ramach realizowanego przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe zadania "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia Skierniewice". Przewidywany czas zakończenia projektu to 30 września 2015 roku. Do Polski wchodzi firma poŝyczkowa Lendico. Chce powalczyć o klientów banków Niemiecka platforma internetowa Lendico, która dziś rozpoczyna działalność w Polsce, ma umoŝliwić osobom chcącym wziąć poŝyczkę, znalezienie inwestora z kapitałem z pominięciem banków. Maksymalnie w ten sposób będzie moŝna poŝyczyć 50 tys. zł. PoŜyczkodawca moŝe udzielić finansowania kilku osobom, dopóki łączna kwota nie przekroczy 100 tys. zł. Osiem inwestycji dołączyło do listy priorytetowych inwestycji drogowych Rząd zaakceptował zmiany w załączniku nr 5 do Programu budowy dróg krajowych na lata , co oznacza, Ŝe do listy priorytetowych inwestycji dopisano osiem odcinków dróg, których realizacja dofinansowana będzie z funduszy UE na lata Wtorkowa decyzja pozwoli uruchomić postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót na kolejnych odcinkach o długości około 575 km. W komunikacie, Ŝe na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie 62,8 mld zł, w tym 25 mld zł na dodane zadania. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budŝetu UE. Program został przyjęty przez rząd w styczniu 2011 r. Zawiera wykaz priorytetowych zadań drogowych. Kolejna zmiana programu dotyczy znowelizowania załącznika nr 5: lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej , dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

5 SEKTOR WĘGLOWY KHW: ma być około 50 mln zł zysku netto na koniec 2014 roku Katowicki Holding Węglowy planuje uzyskać w roku 2014 około 50 mln zł zysku netto. Na inwestycje spółka przeznaczy około 510 mln zł. Opracowanie na podstawie Poland Equity Daily: Patryk Cieśla, Rafał Kędzierski. DANE MAKROEKONOMICZNE 5 marca Czas Kraj Dane Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 11:00 EUROLAND Inflacja PPI (m/m) styczeń -0,3% -0,1% 0,2% 11:00 EUROLAND Inflacja PPI (r/r) styczeń -1,4% -1,3% -0,8% KALENDARIUM Spółki WIG30 RAPORTY EUROPA ŚRODA (5.03) Wyniki publikują Lotos, PGNiG, Wyniki publikują m.in. BGś, Aplisens Wyniki publikują Allied Irish Banks, Standard Chartered, Carrefour, Adidas Dane makroekonomiczne -- POLSKA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 2,5% 2,5% 01:30 AUSTRALIA PKB (kw/kw) IV kwartał 0,7% 0,6% 01:30 AUSTRALIA PKB (r/r) IV kwartał 2,5% 2,3% 02:45 CHINY Indeks PMI dla usług (HSBC/Markit) luty -- 50,7 09:48 FRANCJA Indeks PMI dla usług (ost.) luty -- 46,9 09:53 NIEMCY Indeks PMI dla usług (ost.) luty 55,4 55,4 09:58 EUROLAND Indeks PMI dla usług (ost.) luty 51,7 51,7 10:30 W.BRYTANIA Indeks PMI dla usług luty 58,0 58,3 11:00 EUROLAND PKB (r/r; wst.) IV kwartał 0,5% 0,5% 11:00 EUROLAND PKB (kw/kw; wst.) IV kwartał 0,3% 0,3% 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna (m/m) styczeń 0,8% -1,6% 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna (r/r) styczeń -- -1,0% 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny MBA tydzień -- -8,5% 14:15 USA Raport ADP z rynku pracy luty 158 tys. 175 tys. 16:00 KANADA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 1,00% 1,00% 16:00 USA Indeks ISM dla usług luty 53,6 54,0 20:00 USA BeŜowa Księga (Fed)

6 Spółki WIG30 RAPORTY EUROPA USA CZWARTEK (6.03) Wyniki publikuje Alior Wyniki publikują m.in. Ronson, Fortuna Wyniki publikują Orange, Continental, Deutsche Telekom, Aviva, Axel Springer Wyniki publikują Joy Global, Costco, Staples Dane makroekonomiczne 01:30 AUSTRALIA Bilans handlu zagranicznego (mln AUD) styczeń :30 AUSTRALIA SprzedaŜ detaliczna (m/m) styczeń 0,4% 0,5% 07:30 FRANCJA Stopa bezrobocia IV kwartał -- 10,9% 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń 1,0% -0,5% 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle (r/r) styczeń 7,6% 6,0% 13:00 W.BRYTANIA Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,50% 0,50% 13:30 USA Raport Challenger z rynku pracy (r/r) luty -- 11,6% 13:45 EUROLAND Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,25% 0,25% 14:30 KANADA Pozwolenia na budowę domów (m/m) styczeń 1,7% -4,1% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 335 tys. 348 tys. 14:30 USA Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych tydzień tys. 16:00 KANADA Indeks Ivey PMI luty -- 56,8 16:00 USA Zamówienia w przemyśle (m/m) styczeń -0,5% -1,5% Spółki RAPORTY USA Wyniki publikują m.in. FAM, Stalexport Wyniki publikuje Foot Locker, Navistar PIĄTEK (7.03) Dane makroekonomiczne 00:00 N.ZELANDIA Ceny nieruchomości (r/r) luty -- 9,6% 06:00 JAPONIA Indeks wyprzedzający CI (wst.) styczeń 112,4 111,7 07:45 SZWAJCARIA Stopa bezrobocia luty 3,5% 3,5% 08:45 FRANCJA Bilans handlu zagranicznego (mld EUR) styczeń -- -5,21 09:00 SZWAJCARIA Rezerwy walutowe (mld CHF) luty ,7 09:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI (m/m) luty 0,3% -0,3% 09:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI (r/r) luty 0,1% 0,1% 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń 0,6% -0,6% 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 3,9% 2,6% 14:30 KANADA Zmiana zatrudnienia luty 16,8 tys. 29,4 tys. 14:30 KANADA Stopa bezrobocia luty 7,0% 7,0% 14:30 KANADA Bilans handlu zagranicznego (mld CAD) styczeń -1,70-1,66 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego (mld USD) styczeń -39,0-38,7 14:30 USA Stopa bezrobocia luty 6,6% 6,6% 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty 150 tys. 113 tys. 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym luty 155 tys. 142 tys. 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze przemysłowym luty 3 tys. 21 tys. 14:30 USA Rewizja odczytów zmiany zatrudnienia (2 mies.) luty :00 USA Kredyt konsumencki (mld USD) styczeń 14,50 18,76 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE 16:00 USA Indeks ISM dla usług luty 53,6 54,0 Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

7 Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Raport poranny, 8 października 2013r. Najważniejsze dane Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Nasza opinia: Przed corocznym spotkaniem z Bankiem Światowym

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 14 marzec 2014r.

Raport poranny, 14 marzec 2014r. Raport poranny, 14 marzec 2014r. Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA zakończyła się znaczącymi spadkami indeksów giełdowych pomimo publikacji dobrych danych o sprzedaży detalicznej oraz o sytuacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku.

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Raport poranny, 20 listopada 2013r. Najważniejsze dane Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Nasza opinia: W ankiecie niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt.

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Nasza opinia: Najwyższy poziom indeksu wyprzedzającego koniunkturę od kwietnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Wyniki finansowe spółek (USA) spośród spółek notowanych na Wall Street, które już opublikowały raporty za I kw. 2013r. ok. 72 proc. wykazało zysk netto

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Raport poranny, 7 listopada 2013r. Najważniejsze dane Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Nasza opinia: Najważniejszą zmianą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości (USA) wraz ze stopniowo rosnącymi cenami nieruchomości mocno kurczy się liczba dostępnych na rynku ofert sprzedaży

Rynek nieruchomości (USA) wraz ze stopniowo rosnącymi cenami nieruchomości mocno kurczy się liczba dostępnych na rynku ofert sprzedaży Raport poranny, 26 marca 2013r. Najważniejsze dane Rynek nieruchomości (USA) wraz ze stopniowo rosnącymi cenami nieruchomości mocno kurczy się liczba dostępnych na rynku ofert sprzedaży Nasza opinia: Ekonomiści

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska) Wtorek 9.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Cormay WIG (Polska) 9 9 - NovemberDecember FebruaryMarch April May June NovemberDecember February March April May June Octobe 9 WIG lekko wczoraj zni kowa³.

Bardziej szczegółowo

Rawlplug > Zysk może się podwoić. Koniunktura sprzyja producentowi śrub RAWLPLUG WYNIKI FINANSOWE (MLN ZŁ) 2013 wynik netto*

Rawlplug > Zysk może się podwoić. Koniunktura sprzyja producentowi śrub RAWLPLUG WYNIKI FINANSOWE (MLN ZŁ) 2013 wynik netto* SPIS TRE CI Numer strony w biuletynie: 4 Tytu³ informacji: KONIUNKTURA SPRZYJA PRODUCENTOWI RUB Tytu³ gazety: PARKIET Strona: 7 Data wydania: 2014-03-28 Numer strony w biuletynie: 5 Tytu³ informacji: RAWLPLUG

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Raport dzienny FX Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Dzisiaj w kalendarzu amerykańska inflacja GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Dane nt. inflacji CPI w USA były

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Z reguły ponad 75% akcji jest trzymanych na długi termin. Oznacza to, że nigdy nie zostaną sprzedane, o ile oczywiście spółka nie zostanie przejęta. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 Kons. vs kons. Citi vs Citi 4Q13 r/r Składki przypisane brutto 4,476 4,245 5% 4,245 5% 4,077 10% Wynik na

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Obligacyjna ewakuacja

Obligacyjna ewakuacja DNA Rynków 16/2015 04.05.2015 08.05.2015 Obligacyjna ewakuacja W POPRZEDNIM TYGODNIU Miłe złego początki 10-letnie obligacje Niemiec Opracowanie: DNARynkow.com Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Przypływ

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW MATERIAŁ PRZYGOTOWAŁ: ANALIZA TECHNICZNA > Dominik Łebek Analiza Techniczna Noble Securities S.A. Wykres 1. EURUSD EURUSD H1: Eurodolar od początku stycznia wpisuje się w schemat struktury Elliotta wg

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Daily FX. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie

Daily FX. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie Daily FX EURPLN Prognoza: Trend boczny Prognoza: Trend boczny Dziś ważne: O 14:30 ukażą się dane ze Stanów Zjednoczonych związane z liczbą rozpoczętych budów domów, a także liczbą wydanych pozwoleń na

Bardziej szczegółowo

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 18 sierpnia 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień GPW opublikowano wyniki 18 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Większość z

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo