Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab."

Transkrypt

1 Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) fax: (042) , Władze rektorskie: Rektor - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prorektor ds. studenckich i toku - Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Góral Prorektor ds. nauki UŁ - Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ - Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska Prorektor ds. programów i jakości kształcenia - Prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego ( ), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych ( ) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej, a pierwszym rektorem został mianowany prof. Tadeusz Kotarbiński. Początkowo uczelnia składała się z trzech Wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ dając początek łódzkiej Akademii Medycznej. W 1956 roku do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, w roku 1961 Wyższą Szkołę Ekonomiczną (powstał Wydział Ekonomiczny, który w 1964 r., po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym). W roku 1991 przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowo-

2 180 Uniwersytet Łódzki utworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Późniejsze istotne zmiany w strukturze UŁ to: powstanie Wydziału Zarządzania (1994 r. poprzez wydzielenie części katedr z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego), powstanie w 1994 roku Instytutu Studiów Międzynarodowych (który w roku 2000 przekształcono w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), podział (w 1996 r.) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Matematyki oraz Fizyki i Chemii, podział (w 2001 r.) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwa wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk Geograficznych, przekształcenie Wydziału Matematyki w Wydział Matematyki i Informatyki (2006), podział (w 2007 r.) Wydziału Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni. Najwyższą jakość oferowanej edukacji potwierdzają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA). W 2010 r. Uniwersytet Łódzki Uzyskał tytuł Uczelnia Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club. Uniwersytet Łódzki posiada 12 wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach: administracja, leśnictwo, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, biotechnologia, mikrobiologia. 180

3 Uniwersytet Łódzki 181 Nauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na 60 kierunkach i ok. 170 specjalnościach. Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 80 podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki oraz kierunki całkowicie w jęz. angielskim: administracja, informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, stosunki międzynarodowe, zarządzanie. Prowadzone są studia w ramach programu Erasmus Mundus - Women's and Gender Studies i Ecohydrology. Od 2008 działają Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Uczelnia prowadzi także trzy kierunki w języku francuskim. Ich listę można znaleźć pod adresem: Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WSMiP, WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3) Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko- Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz University of Maryland at College Park (USA)) Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours) Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours) Menadżer BioTechScience, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników. Program został opracowany na licencji Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (UT) Master of Science and Technology Commercialization (MSSTC). Studia inżynierskie kierunku informatyka WFiIS i Centria University of Applied Sciences (wcześniej: Central Ostrobothnia University) w Kokkola (Finlandia). Studia polsko-niemieckie prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie.

4 182 Uniwersytet Łódzki Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części w wybranym uniwersytecie polskim. Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 45 tys. osób. Na ponad 80 studiach podyplomowych dokształca się ponad 2,5 tys. osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 460 obcokrajowców. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1300 słuchaczy. Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad osób (bez podyplomowych i doktoranckich). W uczelni zatrudnionych jest pracowników, którzy czuwają nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, w tym nauczycieli akademickich (238 profesorów tytularnych) i pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi. Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9- miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - posiada ok. 3 milionów woluminów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki. Uniwersytet Łódzki podpisał 143 międzynarodowe umowy o współpracy z wyższymi uczelniami. Z tej liczby 55 to umowy ogólnouniwersyteckie, a 88 to umowy wydziałowe. UŁ bierze udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: LLP Erasmus, Campus Europae, Leonardo da Vinci, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, COST, EURIS, CERGE-EI. Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach i podpisaniu kilkuset umów dwustronnych w ramach programu Erasmus z ponad 300 uczelniami partnerskimi studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 27 krajach europejskich, w 4 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Lichtenstein, Norwegii, Szwajcarii oraz w 2 krajach kandydujacych: Chorwacji i Turcji. 182

5 Uniwersytet Łódzki 183 W Uczelni tworzone są od lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowo-badawcze, jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Centrum Naukowo- Badawcze UŁ Bałkany na przełomie XX/XXI w, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo- Badawczy Problematyki Kobiet, Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. Uniwersytet Łódzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych. Uczelnia zapewnia dostęp do świetnie wyposażonego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: basenu, hal sportowych, sal gimnastycznych, gabinetu odnowy biologicznej, z których korzystają studenci, pracownicy UŁ oraz inne zainteresowane osoby. W UŁ funkcjonują 3 Biura Karier Zawodowych - na Wydziale Zarządzania, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk o Wychowaniu. Chcąc zapewnić równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepełnosprawnym w UŁ został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpoczął swoją działalność Uniwersytecki punkt informacyjny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie dostępności wyższych dla niepełnosprawnych. Pracownicy biura służą pomocą podczas egzaminów wstępnych oraz w trakcie roku akademickiego. Uniwersytet Łódzki dysponuje stacjami naukowo-badawczymi działającymi poza terenem Łodzi oraz 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 150 miejsc w hotelu asystenckim.

6 184 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Pilarskiego 14/16, Łódź tel. (0-42) , , fax.: Władze: Dziekan - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Żądzińska Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kruk prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Woźniak Kierunki akredytowane: biologia, ochrona środowiska WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Biologia Ochrona środowiska Biotechnologia Mikrobiologia Liczba studentów System i rodzaj I n ni I n ni I I Genetyka 25 I Specjalność Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Biologia 184

7 Uniwersytet Łódzki 185 Wydział Chemii ul. Tamka 12, Łódź, tel./fax: (042) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Andrijewski - prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny Kierunki akredytowane: chemia WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Chemia Chemia kosmetyczna Analityka chemiczna Liczba studentów System i rodzaj I 5 ni I 56 Specjalność Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu środkami chemicznymi

8 186 Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łódź tel. (0...42) , fax.(0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta - prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Rossa - prof. dr hab. Janusz Świerkocki - prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski - prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek Kierunki akredytowane: socjologia, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Analityka gospodarcza Ekonomia Finanse i rachunkowość Informatyka i ekonometria Liczba studentów System i rodzaj I 1002: : I n 218 ni I 341 n 502 ni 168: Specjalność Ekonomia sektora publicznego Ekobiznes Rynek kapitałowy Ekonomia w jęz. angielskim bez spec. Ekobiznes bez spec Metody analityki gospodarczej 125 I 186

9 Uniwersytet Łódzki 187 Kierunek Gospodarka przestrzenna Socjologia Europeistyka Międzynarodowe stosunki gospodarcze Praca socjalna Liczba studentów System i rodzaj I n ni 666: Regionalistyka I 142 n 174 ni I 457: I n ni I n ni 531: Specjalność Finanse międzynarodowe Biznes międzynarodowy bez spec. Logistyka Informatyka Polityka społeczna I 183 n 154 ni n I ni Logistyka, innowacyjne technologie materiałowe Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Audyt i kontrola wewnętrzna Bankowość Edukacja ekonomiczna i społeczna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gerontologia społeczna Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro

10 188 Uniwersytet Łódzki Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring, konsulting personalny Organizacja pomocy społecznej Profesjonalne kadry sektora B+R Public Relations Rynek Nieruchomości - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rynek Nieruchomości Wycena Rynek Nieruchomości - Zarządzanie nieruchomościami Zamówienia publiczne 188

11 Uniwersytet Łódzki 189 Wydział Filologiczny ul. Al. Kościuszki 65, Łódź tel. (0...42) , fax. (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk - prof. dr hab. Piotr Cap - prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Leyko - prof. nadzw. dr hab. Krystyna Płachcińska - prof. nadzw. dr hab. Anna Warda - prof. nadzw. dr hab. Zenon Weigt Kierunki akredytowane: filologia polska, filologia (specjalności: angielska, germańska, klasyczna, romańska, rosyjska, hiszpańska, słowiańska, jęz. francuski, jęz. niemiecki), kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Filologia polska Kulturoznawstwo Liczba studentów System i rodzaj I n ni I n ni 447: I Specjalność

12 190 Uniwersytet Łódzki Kierunek Liczba studentów System i rodzaj Specjalność Filologia Germańska (w tym z jęz. obcym) Rosyjska Klasyczna Południowosłowiańska Angielska Hiszpańska (jęz. hiszpański z amerykanistyką filologiczną) Romańska Filologia angielska 1190: : ni : n Południowosłowiańska Hiszpańska (jęz. hiszpański + jęz. angielski) Romańska + drugi jęz. romański Romańska + jęz. angielski Romańska + jęz. niemiecki Romańska + jęz. rosyjski Angielska Germańska Germańska z jęz. obcym Germańska z jęz. angielskim Germańska z informatyką Germańska z historią Klasyczna Klasyczna z kulturą śródziemnomorską Klasyczna, studia śródziemnomorskie z turystyką profil italianistyczny Klasyczna, studia śródziemnomorskie profil italianistyczny Rosyjska Rosyjska + z jęz. obcy Włoska Włoska ze specjalnością translatorską Germańska Angielska 7 Angielska I n 72: ni Jęz. angielski i zastosowania komputerowe 190

13 Uniwersytet Łódzki 191 Kierunek Filologia germańska Liczba studentów System i rodzaj I ni Specjalność 355: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia Polsko- Niemieckie Logopedia z audiologią Dziennikarstwo z kulturą i jęz. niemieckim Dziennikarstwo z kulturą i jęz. francuskim Dziennikarstwo międzynarodowe 182: I Dziennikarstwo z kulturą i jęz. niemieckim 98 ni 127 n I n Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Awans dla anglisty Dziennikarstwo i informacja Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz posługiwanie się nowymi technologiami ICT i językiem obcym studium dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu Edytorstwo tekstów literackich Język rosyjski w biznesie i turystyce Translacja Zarządzanie kulturą Logopedia medialna z logopedią ogólną Produkcja teatralna

14 192 Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny ul. Kamińskiego 27 a, Łódź tel. (0...42) , fax.(0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Anusik - prof. nadzw. dr hab. Maciej Kokoszko - dr Ewa Kubiak - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung Kierunki akredytowane: archeologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba studentów System i rodzaj Specjalność Archeologia I Filozofia I Historia I n Historia sztuki Etnologia I n I n Okcydentalistyka 43 Regionalistyka 45 kulturowa Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Specjalność: Historia Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Specjalność: Wiedza o społeczeństwie Studium dla nauczycieli w zakresie etyki i filozofii w szkole 192

15 Uniwersytet Łódzki 193 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Pomorska 149/153, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korejwo - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Wiatrowski Kierunki akredytowane: fizyka, informatyka. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba studentów System i rodzaj Specjalność I (inż. 3,5) Informatyka I (1,5) n (3,5) ni ni (1,5) Fizyka 29 I 70: Fizyka komputerowa Fizyka medyczna Nanotechnologia Inżynieria finansowa Fizyka z matematyką Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Akademia technologii sieciowych Studia Podyplomowe Metod nauczania fizyki i matematyki dla nauczycieli

16 194 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki ul. Banacha 22, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Ryszard Pawlak - prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak - prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska Kierunki akredytowane: matematyka, informatyka. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba studentów System i rodzaj Matematyka 569: : n Specjalność Matematyka finansowa i aktuarialna Analiza finansowa Nauczanie matematyki i informatyki Nauczanie matematyki i jęz. angielskiego Zastosowania matematyki i informatyki w logistyce Matematyka finansowa i aktuarialna Nauczanie matematyki i informatyki 72: ni 72 Nauczanie matematyki i informatyki 119: I 194

17 Uniwersytet Łódzki 195 Kierunek Liczba studentów System i rodzaj Specjalność Matematyka finansowa i aktuarialna Nauczanie matematyki i informatyki Zastosowania matematyki 544: Grafika komputerowa i projektowanie gier Sieci komputerowe i przetwarzanie danych Informatyka w jęz. angielskim Logistyka z systemami informatycznymi Informatyka 97: I : ni Interaktywne media Sieci informatyczne : n Systemy informatyczne Technologie informatyczne w biznesie Projektowanie systemów informatycznych Sieci komputerowe i przetwarzanie danych Sieci i systemy komputerowe Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Informatyka Informatyka w biznesie

18 196 Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych ul. Narutowicza 88, Łódź tel. (0...42) Fax. (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Tadeusz Marszał - dr Elżbieta Papińska - prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk - prof. nadzw. dr hab. Anita Wolaniuk Kierunek akredytowany: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba studentów Turystyka i rekreacja System i rodzaj I n ni Specjalność Geografia Gospodarka przestrzenna 325: I n I n ni Nauczanie geografii i przyrody Geomonitoring Geoinformacja 63 Geomonitoring 57 Studia regionalne 46 Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Geoinformacja system informacji geograficznej w praktyce 196

19 Uniwersytet Łódzki 197 Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska 46/48, Łódź Tel. (042) Fax. (042) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas - dr Iwonna Michalska - prof. nadzw. dr hab. Grażyna Poraj - dr Anna Tyl Kierunki akredytowane: psychologia, pedagogika. Kierunek Liczba studentódzaj System i ro- Psychologia 569 sm 415 nsm Pedagogika 1376: : I WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Specjalność pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej pedagogika w zakresie edukacji dorosłych /z gerontologią edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne edukacja przez sztukę pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna

20 198 Uniwersytet Łódzki Kierunek Liczba studentów System i rodzaj : n Specjalność pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej pedagogika w zakresie edukacji dorosłych /z gerontologią pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wieku dziecięcego edukacja przez sztukę pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika resocjalizacyjna 248: n (1) pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wieku dziecięcego pedagogika resocjalizacyjna 794: ni pedagogika wieku dziecięcego pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej pedagogika resocjalizacyjna 198

21 Uniwersytet Łódzki 199 Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Doradztwo zawodowe Lider oświaty Logopedia z emisją głosu Oligofrenopedagogika Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii Psychologia w oświacie Psychologia w zarządzaniu

22 200 Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska - prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak - prof. nadzw. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska - dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel - dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka Kierunki akredytowane: administracja, prawo. WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek Liczba studentów Specjalność Prawo 1411 sm 1511 nsm Administracja I n ni ni (2,5) Polityka społeczna 262 Prawo podatkowe 138 ni i rachunkowość Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy Europejskie studium problematyki przestępczości Francuskie magisterium prawa - prawnik europejski Fundusze Unii Europejskiej Kadry i płace Kontrola jakości stosowania prawa przez organ samorządu terytorialnego (Dobre prawosprawne rządzenie) Ochrona danych osobowych Prawna obsługa przedsiębiorców Prawo karne skarbowe i gospodarcze dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach karnych, prokuratorów oraz asesorów prokuratury Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne 200

23 Uniwersytet Łódzki 201 Prawo podatkowe Prawo podatkowe (e-learning) studia finansowane przez EFS Prawo pracy Prawo rodzinne dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli Prawo samorządu terytorialnego Prawo spółek Szkoła prawa amerykańskiego Szkoła prawa francuskiego

24 202 Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych ul. Składowa 43, Łódź tel. (0...42) , fax (0...42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Tomasz Domański - dr hab. Radosław Bania - prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney - dr Marek Sempach WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek Liczba studentów Międzynarodowe 162 studia kulturowe 25 I 423 Stosunki międzynarodowe 61 n 349 I Specjalność 20 ni Politologia n I ni Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): Bezpieczeństwo narodowe Gender Studies polityka równych szans w procesie kształcenia International Hotel Management International Marketing Management Polsko-Francuski program w zakresie zarządzania typu MBA Studium dla menadżerów organizacji pozarządowych 202

25 Uniwersytet Łódzki 203 Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26, Łódź tel. (42) , fax (42) Władze: Dziekan Prodziekani - prof. dr hab. Ewa Walińska - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla - prof. dr hab. Jerzy Różański - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek Kierunek akredytowany: zarządzanie, finanse i rachunkowość WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW Kierunek Liczba studentódzaj System i ro- 433 Logistyka 358 n 292 I 250 ni 901 Zarządzanie 845 I 221 n 472 ni 305 Finanse i rachunkowość 396 I 163 n 317 ni Analiza i zarządzanie 66 w biznesie 38 n Business Management (w jęz. ang.) 38 Finanse 74 i inwestycje 16 n Marketing 91 Rachunkowość n Zarządzanie 73 publiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi n Specjalność Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013):

26 204 Uniwersytet Łódzki Audyt wewnętrzny i rachunkowość Doskonalenie systemów zarządzania jakością Business Excellence Finanse i strategie spółek Komercjalizacja nauki i technologii Menadżer BioTechScience Marketingowe zarządzanie firmą Polsko-Amerykański program Executive MBA MPA Master of Public Administration Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw Rachunkowość i zarządzanie finansowe Rachunkowość zarządcza i controlling Systemy zarządzania jakością wg norm ISO Serii 9000 Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą dla kadry kierowniczej Zarządzanie procesami logistycznymi Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Zarządzanie zasobami ludzkimi Zintegrowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem 204

27 Uniwersytet Łódzki 205 Filia UŁ w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja nr 65/67, Tomaszów Mazowiecki Tel./fax: (44) Władze: Pełnomocnik Rektora ds. Filii UŁ Dyrektor Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych - prof. dr hab. Zbigniew Rau - vacat - vacat Kierunki akredytowane: administracja, zarządzanie. Kierunek prowadzony jedynie przez Filę: leśnictwo WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW System i rodzaj Kierunek Liczba studentów Specjalność 150 (3,5) inż. Leśnictwo 53 n (4) inż. 141 Turystyka i Rekreacja 3 n Zarządzanie Administracja Wykaz podyplomowych (funkcjonujących w roku akademickim 2012/2013): ni n n Administracja publiczna Liczba studentów następujących kierunków wliczona jest w wydziały:

28 206 Uniwersytet Łódzki Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze Kierunek Liczba studentów System i rodzaj 20: Specjalność 7 biologia 1 fizyka 3 matematyka 1 chemia 5 biotechnologia 1 informatyka 2 mikrobiologia 3: I 1 chemia 1 biotechnologia 1 fizyka 206

29 Uniwersytet Łódzki 207 Międzywydziałowe Studia Humanistyczne System i rodzaj Kierunek Liczba studentów 48: Specjalność 4 historia 3 filozofia 4 etnologia 2 historia sztuki 4 stosunki międzynarodowe 3 międzynarodowe studia kulturowe 6 politologia 3 filologia południowosłowiańska 1 filologia angielska 2 filologia germańska 1 filologia klasyczna 1 filologia rosyjska 3 kulturoznawstwo 6 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 5 filologia polska 28: I 1 historia 4 etnologia 1 historia sztuki 7 stosunki międzynarodowe 1 międzynarodowe studia kulturowe 2 politologia 2 filologia południowosłowiańska 4 kulturoznawstwo 2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna

30 208 Uniwersytet Łódzki 4 filologia polska Wykaz kierunków, którym przyznano certyfikat jakości kształcenia (UKA) (wg danych na r.) Legenda: s. studia stacjonarne ns.(w) studia niestacjonarne (wieczorowe) ns.(z) studia niestacjonarne (zaoczne) ns.(e) studia niestacjonarne (eksternistyczne) I studia I stopnia II studia II stopnia M jednolite studia magisterskie 208

31 Uniwersytet Łódzki 209 Wykaz ocen programowych i instytucjonalnych dokonanych przez PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ (stan na r.) L.P. WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ 1 Biologii i Ochrony Środowiska 2 Biologii i Ochrony Śro- POZIOM DATA UCHWAŁY OCENA/ TERMIN NASTĘPNEJ Biologia I, II, JSM pozytywna w 2015/2016 Ochrona środowiska I, II, JSM pozytywna w 2014/2015 dowiska Chemii Ocena instytucjonalna pozytywna w 2018/ Chemii Chemia I, JSM pozytywna 4 Ekonomiczno- Socjologiczny Ekonomia I pozytywna w 2016/ Ekonomiczno- Socjologiczny Ekonomia II, JSM pozytywna w 2012/ Ekonomiczno- Informatyka i ekonometria II, JSM wyróżniająca Socjologiczny 7 Ekonomiczno- Socjologiczny Finanse i rachunkowość I, II, JSM pozytywna w 2015/ Ekonomiczno- Socjologiczny Gospodarka przestrzenna I, II, JSM pozytywna w 2016/ Ekonomiczno- Socjologiczny Logistyka I, II pozytywna w 2018/ Filologiczny Filologia polska I, II, JSM pozytywna w 2015/ Filologiczny Kulturoznawstwo I, II, JSM pozytywna w 2015/ Filologiczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 13 Filologiczny Filologia/ Filologia angielska 14 Filologiczny Filologia/ Filologia germańska 15 Filologiczny Filologia/ Filologia klasyczna I, II, JSM pozytywna w 2016/2017 I, II pozytywna w 2016/2017 I, II pozytywna w 2016/2017 I, II pozytywna w 2016/2017

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab.

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, 90-131 Łódź tel. (48) 42 635 41 77 fax (48) 42 665 54 24 e-mail: promocja@uni.lodz.pl Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 tel. + 48 22 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prorektor ds. Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

O Łodzi Łódź jest jednym z największych miast w Polsce (3. miejsce). a boat лодка

O Łodzi Łódź jest jednym z największych miast w Polsce (3. miejsce). a boat лодка University of Lodz Świat Europa Polska Łódź O Łodzi Łódź, dawne imperium przemysłu tekstylnego, w dzisiejszych czasach jest miastem nowoczesnej technologii, kultury i wielu doniosłych wydarzeń. Łódź jest

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Patron uczelni Andrzej Frycz Modrzewski I. Miasto Kraków II. Uczelnia A. Nazwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo