Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości"

Transkrypt

1 Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości kwiecień 28 1

2 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiąŝą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych prognoz. Z uwagi na wystąpienie szeregu czynników faktyczne wyniki osiągnięte przez Netię mogą róŝnic się w istotnym zakresie od wyników przedstawionych w informacjach prognostycznych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym Netii opublikowanym w formie raportu okresowego nr 12/28 z dnia 28 lutego 28 roku. Netia niniejszym oświadcza, Ŝe nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz. 2

3 Najnowsze wydarzenia w Netii Bardzo korzystne regulacje prawne od stycznia 27, szczególnie dla LLU (uwolnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej) i BSA (dostęp szerokopasmowy przez bitstream) Zaktualizowana strategia ukierunkowana na wykorzystanie szans na polskim rynku szerokopasmowym - Netia jest wyraźnym liderem wśród polskich alternatywnych dostawców usług szerokopasmowych: 25 tys. klientów usług szerokopasmowych (wzrost o 26% w 27) 19% wszystkich nowych przyłączeń netto dla tych usług pozyskane przez Netię w 27 Nowy zespół zarządzający mocno motywowany do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy SprzedaŜ pakietu załoŝycielskiego 23% udziałów w 4-tym polskim operatorze komórkowym za 13 mln euro: 63% zwrot z zainwestowanego kapitału Kluczowe strategiczne relacje biznesowe utrzymane po transakcji sprzedaŝy Silny bilans Netii wesprze nowe moŝliwości 3

4 Treść Przegląd rynku Strategia Wyniki za 27 r. i prognoza Podsumowanie 4

5 Polski rynek jest atrakcyjny i dynamicznie się rozwija Główne wskaźniki Wzrost PKB (%) (1) Polityka: Szybka liberalizacja rynku telekomunikacyjnego Integracja z UE wnosi element stabilności Gospodarka: Umiarkowana inflacja Szybki rozwój gospodarczy Niskie realne stopy procentowe Społeczeństwo Migracja do duŝych miast i krajów UE Rosnąca klasa średnia i starzejąca się populacja Technologie: Masowe korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej Szybka akceptacja dla nowych technologii Per PKB Capita per capita GDP (EUR) (1) ,1 6,5 5,1 4,3 3, E 29E Stopa bezrobocia (%) (1) Inflacja / stopy procentowe (2) 18,2 16,2 12,8 1,8 9, E 29E (%) (%) 4, 6, 5,9 6,2 3,5 5,5 5,8 3, 5,2 5,2 5,4 2,5 5, 2, 4,6 3,6 1,5 3,1 4,2 2,5 1, 2,1 3,8,5 1, 3,4, 3, E 29E (1) śródło: Główny Urząd Statystyczny (2) Stopy procentowe w oparciu o oprocentowanie 1-letnich obligacji Skarbu Państwa 5

6 Polski rynek telekomunikacyjny podlega szybkiej liberalizacji Regulacje Hurtowe ceny dla LLU (1) Bitstream z 51% upustem od ceny detalicznej (EUR) WLR z 47% upustem LLU - pełen dostęp za 36 zł / miesiąc Kary nałoŝone na TP w łącznej wysokości blisko,5 mld zł, większość podtrzymana przez sąd 19,7 13,1 12,7 11,6 11,3 1,9 1,7 1,2 9,7 9,2 9, 8,7 8,7 8,6 8,5 8, 7,9 Netia wezwała TP do zapłaty kar umownych za opóźnienia w procesie aktywacji klientów BSA na łączną kwotę 21 mln zł Szwajcaria Norwegia Czechy Belgia Finlandia Austria Niemcy Polska Hiszpania Francja Dania Portugalia W. Bryt. Szwecja Grecja Holandia Włochy PLN Atrakcyjne marŝe dla bistreamu Hurtowe ceny dla bitstreamu (2) Net24 512k I kw. 8 * Net24 1M Przepływność Net24 2M TP price Netia price BSA (EUR) 36,7 Norwegia 22,9 Szwajcaria 22, Austria 21,7 Szwecja 21,1 Hiszpania 21, Finlandia 18,3 Włochy 18, Grecja 17, Francja 15,5 Niecmy 15,5 Holandia 14,6 W. Bryt. 12,3 Dania 9, Belgia 7,6 Polska (3) 7,1 Portugalia Nota: Przeliczenia po kursie wymiany walut z dnia 14 marca 28 (1) Źródło: Merrill Lynch Research (2) W przypadku Finlandii, Niemiec, Grecji, Szwecji i Szwajcarii cena dotyczy odsprzedaŝy ADSL (3) Cena hurtowa obliczona jako 51% upust od APRU dla ADSL w TP w IV kw. 27 (*) Porównanie cen dla umowy 2-letniej 6

7 Potencjał rozwoju polskiego rynku szerokopasmowego Dostęp szerokopasmowy (1) Szacowany wzrost dostępu szerokopasmowego do 21 roku (gosp. domowe) (1)(2) % % % Dania 52,6% 48,9% 48,% 43,1% 59,9% 72,5% 72,% 68,3% 63,% 88,6% 85,3% 75,% 72,4% 84,9% 84,7% 84,2% 84,4% 92,7% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Potencjał do przyłączenia ok. 9 tys. klientów usług szerokopasmowych rocznie w latach % 1% 2% 1% Dania Szwajcaria W. Brytania Szwecja Norwegia Finlandia Holandia Francja Belgia Europa Hiszpania Niemcy Austria Włochy Grecja Polska Czechy Portugalia Niecmy W. Brytania Francja Hiszpania Polska Włochy Grecja Szwecja Czechy Szwajcaria Belgia Austria Holandia Portugalia Norwegia Finlandia III kw.7 21P Penetracja PC gosp. dom. 27 Penetracja PC gosp. dom. 21 Źródło: Merrill Lynch Broadband Matrix, Merrill Lynch CE3 Matrix Nota: Szacunki dot. krajów Europy Zachodniej oparte o dane po III kw. 7; dane dla Polski i Czech oszacowane w oparciu o dane po III kw. 6 (1) Bez uwzględnienia sieci osiedlowych (Ethernet) (2) Obliczony jako róŝnica liczby gosp. dom. z dostępem szerokopasmowym w 21 (szac.) i II kw. 27

8 Rynek szerokopasmowy jest rozdrobniony UŜytkownicy usług szerokopasmowych IV kw. 27 Szanse wzrostu dla Netii 21% Łącznie 4,7 mln 8% 21% 2% 5% TP Netia Dialog CATV kablowe operator Ethernet Sieci Ethernet network Other Pozostali 43% Własna sieć miedziana/światłowodowa Netii Kontynuacja rozwoju ADSL wśród bazy klientów we własnej sieci (ok. 25 tys. linii mieszkaniowych i 15 tys. linii biznesowych) Dostęp do sieci TP otwarty decyzjami Regulatora Internet w oparciu o Bitstream Access DosprzedaŜ usług głosowych VoIP i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR) Przejście do LLU przy osiągnięciu odpowiedniej skali DosprzedaŜ usług IPTV i sprzedaŝ krzyŝowa usług komórkowych Sieci osiedlowe (Ethernet) Sieci lokalne o wysokiej przepływności Brak moŝliwości skali do oferowania kontentu i spełnienia wymogów regulacyjnych Potencjał do małych przejęć zamykających (bolton acquisitions) TV kablowa Netia ma moŝliwość konkurowania ofertą typu multi-play Źródło: OECD czerwiec 26, UKE, Netia, PMR 8

9 Netia ma najbardziej dogodną pozycję do wykorzystania szans na liberalizowanym rynku Główni gracze rynkowi Operator Podst. działalność Pozycja rynkowa Przychody 7 (EUR mln) Kapitalizacja giełdowa (EUR mln) Ogólnokrajowa sieć szkieletowa Orientacja na klienta Strategia LLU BSA/WLR Klienci szerokopasmowi (tys.) TP Telefonia stacjonarna, internet, transmisja danych 8.9mln linii stacjonarnych 2,883 8,887 2,22 PTK Centertel (Orange) Telefonia komórkowa 14.1mln uŝytkowników 2,284 PCMCIA/ BSA 2^ Polkomtel (Plus) Telefonia komórkowa 13.4mln uŝytkowników 2,29 Nie notowana 2^ PTC (Era) Telefonia komórkowa 12.9mln uŝytkowników 2,13 Nie notowana BSA 15^ Netia Telefonia stacjonarna, transmisja danych, internet 421 tys. linii stacjonarnych Tak Biznesowi/ Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU 217 Exatel Telefonia stacjonarna 1.2% udział w wartości polskiego rynku telekom. 137 (1) Nie notowana Tak Biznesowi WLR, BSA <1 Telefonia Dialog Telefonia stacjonarna, transmisja danych, internet 49 tys. linii stacjonarnych 141 Nie notowana Nie Biznesowi/ Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU 11 GTS Energis Telefonia stacjonarna 7 tys. klientów biznes., ok.1% udział w wartości rynku telekom. 13 (1) Nie notowana Tak Biznesowi WLR, BSA, LLU <1 UPC Polska TV kablowa 2mln gosp. dom. w zasięgu, 1mln abonentów TV kablowej 14 (1) Nie notowana Nie Mieszkaniowi 263 Tele2 Telefonia stacjonarna, reseller 1mln linii stacjonarnych 11 (1) Nie notowana Nie Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU <1 Multimedia TV kablowa 626 tys. abonentów TV kablowej Nie Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU tys.linii stacjonarnych Vectra TV kablowa 645 tys. abonentów TV kablowej 82 Nie notowana Nie Mieszkaniowi BSA,LLU 14 Hyperion Usługi szerokopasmowe B/D 5.1 (1) 22 Nie Mieszkaniowi 7 Kapitalizacja rynkowa z dn ^ mobilne usługi szerokopasmowe (1) Przychody 6 Źródło: GUS, CBOS, TNS OBOP, PMR, dane własne, sprawozdania finansowe operatorów, szacunki Netii 9

10 Netia ma unikalne atuty, by wykorzystać szanse na rynku szerokopasmowym Przewaga pierwszeństwa Partnerstwo biznesowe z PLAY Ogólnopolski zasięg Obecna działalność wspiera wzrost Kierownictwo Ponad 25 tys. klientów usług szerokopasmowych czyni Netię liderem wśród polskich dostawców alternatywnych Netia pierwsza wykorzystała szanse związane z liberalizacją rynku - ok. 78% udział w rynku bitstreamu Netia pierwsza uruchomiła usługi z wykorzystaniem dostępu do pętli lokalnej TP Oferta szerokopasmowa Netii dostępna w 45 sklepach Play Germanos Trwają prace nad uruchomieniem przez Netię usług komórkowych pod własną marką i wprowadzeniem we współpracy z Play usług konwergentnych Marka rozpoznawalna na terenie całego kraju Ogólnopolski marketing i sieć dystrybucji Ogólnopolska sieć szkieletowa zapewnia pojemność i łącza backhaul od punktów styku Utrzymanie i zarządzanie siecią realizowane na terenie całego kraju poprzez umowę serwisową z firmą Ericsson Tradycyjna działalność generuje środki pienięŝne Znaczący potencjał do dalszej optymalizacji Silny bilans wesprze finansowanie rozwoju usług szerokopasmowych DuŜe doświadczenie zespołu zarządzającego i znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego Udowodnione umiejętności z zakresu fuzji i przejęć Plany motywacyjne skorelowane z wartością dla akcjonariuszy 1

11 Treść Przegląd rynku Strategia Wyniki za 27 r. i prognoza Podsumowanie 11

12 Cele Netii ukierunkowane na wzrost wartości dla akcjonariuszy Pozycja lidera usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych cel: pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych do końca 21 r. Optymalizacja silnej pozycji w segmencie klientów biznesowych Wykorzystanie inwestycji w PLAY Przy jednoczesnej Zmianie kultury organizacyjnej, aby wesprzeć strategię skoncentrowaną na wzroście wartości Prowadzeniu strategii skalowalnych inwestycji dla uzyskania wzrostu wartości 12

13 Strategia wzrostu Wzrost wartości klienta Wzrost dostępności LLU i migracja do LLU klientów bitstreamu / WLR Dalsze pozyskiwanie lokalnych sieci Ethernet Wprowadzenie i dosprzedaŝ usług triple-play DosprzedaŜ usług mobilnych i konwergentnych Dalsza optymalizacja wykorzystania pojemności sieci Rozszerzenie portfela usług Szybkie wejście i rozwój LLU w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Ocena potencjału rynku, technologii i modelu biznesowego dla usług IPTV i VoD, następnie wdroŝenie (roll-out) w 28 Przygotowanie, ocena biznesowa i technologiczna oraz pierwsze wejście na rynek usług mobilnych i konwergentnych Wzrost liczby klientów 27 Rozwój sieci dystrybucji i funkcji wsparcia w celu obsługi klientów indywidualnych w całym kraju Agresywne pozyskiwanie klientów usług szerokopasmowych w oparciu o geo-marketing Wiodąca pozycja w bitstreamie Lepsze wykorzystanie własnej sieci miedzianej Optymalizacja inwestycji w WiMax Selektywne pozyskiwanie wysokiej jakości lokalnych sieci dostępowych (sieci Ethernet) DosprzedaŜ usług WLR klientom bitstreamu i pośrednich usług głosowych 13

14 Baza klientów usług szerokopasmowych Netii szybko rośnie Netia - Polska Udział w rynku Klienci usług szerokopasmowy ch 1,, 8, 25% 2% FORTHNet 2.% Iliad 18.4% 6, 15% Fastweb 12.1% 4, 1% 2, P 21 Sieć Netii Sieć TP Sieci Ethernet FORTHNet Start Date Q1 5 Start Subs % % Netia 4.6% Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q1 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q2 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q % 19.9% 19.2% 18.5% 2.3% 19.% 19.5% 19.5% 19.4% 2.7% 2.% FORTHNet Iliad Fastweb (1) Netia Iliad Q % n.a 11.6% n.a 12.8% 14.3% 15.3% 16.3% 16.% 16.3% 16.7% 17.% 16.8% 17.% 17.2% 17.8% 18.% 18.% 18.3% 18.4% 18.4% Fastweb Q % 4.4% 5.3% 9.2% 11.7% 13.6% 12.9% 13.1% 12.5% 11.6% 12.4% 11.2% 1.5% 1.1% 1.% 8.4% 9.6% 1.2% 1.4% 1.% 1.7% 11.1% 11.7% 12.1% 12.3% 12.2% 12.1% Forthnet - Grecja Q NETIA 1.5% 2.4% 3.% 3.8% 4.6% Porównywalne rynki i operatorzy alternatywni (2) Iliad - Francja Fastweb - Włochy n.a. n.a. n.a. WdroŜenie LLU w IV kw.6.2%.4%.6%.8% 1.2% 1.8% 2.3% 2.8% 4.1% 5.9% 7.7% 9.8% 12.8% 16.2% 19.5% 23.4% 26.3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1.% 1.4% 1.7% 2.5% 3.2% WdroŜenie LLU w % 4.6% 6.9% 8.5% 9.6% 11.5% 15.3% 18.% 2.3% 22.6% 26.8% 3.2% 31.9% 34.4% 38.3% 42.4% 44.9% 47.2% 51.3% 55.3% 57.6% 6.9% 62.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,6 1,4 1,2 1, % 1.1% 1.5% 2.% 2.4% 2.8% Ogłoszenie strategii LLU: styczeń % 5.% 6.3% 8.% 8.9% 11.2% 13.7% 15.8% 17.5% 22.7% 25.3% 26.5% 27.8% 32.% 33.6% 35.5% 36.8% 39.4% 42.3% 44.3% 46.7% 48.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Liczba uŝytkowników ( ) Dostęp do usług szerokopasm. w gosp. dom. [%] Źródło: Merrill Lynch Research, Informa, sprawozdania finansowe spółek (1) Ogólnokrajowy udział w rynku. Siećświatłowodowa Fastweb obejmowała jedynie ok. 4 mln gospodarstw domowych do momentu rozpoczęcia ogólnokrajowego projektu LLU w styczniu 25 (2) Dane faktyczne do III kw. 27 r. włącznie; szacunki za IV kw. 27 r. wg Merrill Lynch December 27 Broadband Matrix 14

15 Marketing strategy Netia pierwsza i dynamicznie pozyskująca klientów szerokopasmowych Usługi dodatkowe jako czynnik wyróŝniający Wysoki standard obsługi klienta Nacisk na niskokosztowe kanały dystrybucji i pozyskania klienta Zapewniona obecność w najatrakcyjniejszych punktach sprzedaŝy Znajomość marki Infrastruktura marketingowa gotowa Nowoczesny system sprzedaŝy elektronicznej 2+ pracowników Telesales (113 własnych i 91 zewnętrznych) 53 osób pracujących w sprzedaŝy bezpośredniej w systemie prowizyjnym 45 punktów sprzedaŝy Play Germanos dostępnych w najlepszych lokalizacjach, wyłączności na sprzedaŝ usług szerokopasmowych 93% 98% 97% Wspomagana znajomość marki Spontaniczna znajomość marki 76% 77% Przejście do sektora masowego Marka dobrze upozycjonowana w segmencie klientów biznesowych 51% 25% 55% 94% 85% 37% 18% 29% 44% Nowy wzór logo ukierunkowany na rynek masowy Masowa kampania reklamowa rozpoczęta (TV, czasopisma, megaboardy, reklama bezpośrednia, itd.) Reklama o zasięgu ogólnopolskim dom biznes dom biznes dom biznes tylko dom Dane o klientach indywidualnych: styczeń 28 (Netia=3) Dane o klientach biznesowych: październik 27 (Netia=3) 15

16 Obsługa klienta Poziom obsługi wysoko oceniany przez klientów Netii Nacisk na wysoką jakość obsługi klienta Odpowiednie środki alokowane aby zapewnić wysokie standardy Zasoby alokowane do obsługi klienta 3 telefoniczne centra obsługi klienta, w tym 2 zewnętrzne (moŝliwość obsłuŝenia 1. rozmów dziennie) Billing (Geneva) / CRM (Clarify) przygotowane na jeszcze wyŝsze obciąŝenie Wsparcie techniczne realizowane przez umowę serwisową z firmą Ericsson Ocena TCOK Ocena jakości obsługi klienta 8, Szybkość rozwiązywania problemu średnia ocena Kompetencja pracownika średnia ocena 7,2 7,5 6, fachowców Ogólnopolski zasięg 3+ pracowników w obsłudze klienta Do 15 stanowisk zewnętrznych dostępne w razie potrzeby (dodane w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 2+ pracowników telesales w CRM i dosprzedaŝy Instalacje Urządzenia końcowe Plug&Play Konsultanci zewnętrzni do pomocy technicznej dom biznes dom biznes dom biznes Dane o klientach indywidualnych: listopad 27 (Netia=22, TP=284, Dialog=28) Dane o klientach biznesowych: listopad 27 (Netia=273, TP=3, Dialog=21) 16

17 Porównanie produktów / cen Netii W I poł. 27 koncentracja na dostępie do usług szerokopasmowych i konkurencyjności cenowej W II poł. 27 koncentracja na ofercie pakietowej: usługi głosowe (WLR) + Internet (BSA) w sprzedaŝy od W 28 r. koncentracja na usługach głosowych (WLR/ VOIP) + Internet PLN Porównanie cen szerokopasmowego Internetu poprzez BSA ~ IV kw. 27 abonament i liczba przyłączeń netto 28 Netia TP TELE2 Dialog GTS Energis 17 other altnets Liczba klientów (tys.) PLN III kw. 27 abonament i liczba przyłączeń netto subscription: abonament: 1Mbps 1Mbps for dla 3 years umowy contracts trzyletniej net nowe additions, przyłączenia quarter netto w kwartale 3 5 Netia TP TELE2 Dialog GTS Energis Liczba klientów (tys.) ~ Porównanie średnich opłat miesięcznych, ceny brutto * Oferta promocyja Netii 6 zł do ręki ( ) ** Oferta promocyjna Tele2 z laptopem ( ) ~ Porównanie średnich opłat miesięcznych, ceny brutto * Oferta promocyja Netii Internet rok za darmo ( ) ** Letnia oferta promocyjna Tele2 Przykład reklamy promocyjnej oferty Netii dla usług bitstreamu 6 zł do ręki z listopada/grudnia 27 Przykład reklamy promocyjnej oferty Netii dla usług bitstreamu Internet - Rok za darmo z lipca 27 17

18 Netia proponuje klientom usług szerokopasmowych takŝe usługi dodane Bezpieczny Internet Zestaw funkcjonalności obejmuje m.in.: Moduł antywirusowy Moduł ochrony przed spyware Firewall Filtr antyspamowy Mechanizmy kontroli rodzicielskiej Oparty o rozwiązania firmy F-Secure Osobisty portal internetowy - mynet.pl Bezpłatny dla uŝytkowników stałego dostępu do Internetu Netii Unikalna oferta wśród polskich operatorów telekomunikacyjnych 18

19 Netia jest najlepiej postrzeganym operatorem na rynku Operator: Klienci TP Klienci Netii Klienci Tele2 Netia jest postrzegana jako najlepszy operator Telekomunikacja Polska S.A. 7,3 5,54 6,36 przez swoich klientów i Netia 8, 8,22 7,96 klientów TP Tele2 4,82 4,49 8,15 Ankieta przeprowadzona przez firmę 4P research mix w listopadzie 27 przy uŝyciu metody indywidualnych rozmów telefonicznych na losowej próbie klientów wybranych operatorów. Skala ocen: 1-1. Usługi którego operatora by Pan(i) wybrał(a)? (Pytanie zadane wyłącznie uŝytkownikom telefonii stacjonarnej rozwaŝającym zmianę operatora) Następujący operatorzy byli najczęściej wymieniani jako operatorzy alternatywni: Netia (22,%) i Telefonia Dialog (17,3%). Mniej niŝ co dziesiąty ankietowany wymieniał Tele2 (8,7%) i Telekomunikację Polską (5,5%). CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 19

20 Netia jako pierwszy operator alternatywny uruchomiła usługi oparte o dostęp do lokalnej pętli abonenckiej TP (LLU) Pierwszy węzeł uwolniony w grudniu 27 r. w ramach projektu pilotaŝowego w Warszawie Usługi LLU komercyjnie wdroŝone w I kw. 28 r. Wybór węzłów TP przeznaczonych do uwolnienia dokonany w oparciu o badania geo-marketingowe Planowane uwolnienie ponad 5 węzłów TP, w tym 1 węzłów w 28 r. 5% pokrycie sieci TP Obecnie w ramach usług LLU Netia oferuje pakiety usług głosowych i internetowych po stawkach identycznych z ofertą dla usług WLR i BSA W przyszłości planowana migracja klientów BSA/WLR do profilu LLU Dalszy wzrost wartości klienta (dosprzedaŝ kontentu i usług konwergentnych oraz usług głosowych) 2

21 Optymalizacja silnej pozycji w segmencie klientów biznesowych Adresowanie oferty do klientów korporacyjnych przynoszących wyŝsze marŝe przy minimalizacji dodatkowych nakładów Zmiana struktury bazy klientów - wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw kosztem duŝych korporacji Standaryzacja produktów dla małych i średnich firm Uproszczenie oferty Ukierunkowanie działu sprzedaŝy na marŝe jako kluczowy parametr działalności w sektorze klientów biznesowych SprzedaŜ dodatkowa usług głosowych klientom bitstreamu; sprzedaŝ dodatkowa usług bitstreamu klientom usług głosowych ObniŜenie kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych Linie dzw oniące Biznesowe linie dzwoniące (własna sieć) I k w. 2 I I k w. 2 I I I k w. 2 I V k w. 2 I k w. 3 I I k w. 3 I I I k w. 3 I V k w. 3 I k w. 4 I I k w. 4 I I I k w. 4 I V k w. 4 I k w. 5 I I k w. 5 I I I k w. 5 I V k w. 5 I k w. 6 I I k w. 6 I I I k w. 6 I V k w. 6 I k w. 7 I I k w. 7 I I I k w. 7 I V k w. 7 ` 21

22 Wykorzystanie inwestycji w PLAY Rozszerzenie portfela usług: OdsprzedaŜ usług komórkowych klientom Netii pod własną marką Stworzenie oferty usług konwergentnych wraz z PLAY Dostarczenie rozwiązań transmisyjnych dla sieci Play 5 letni kontrakt moŝe przynieść do 5 mln zł przychodów rocznie Nakłady inwestycyjne do 1 mln zł w latach Dostęp do sieci dystrybucyjnej Play z punktami sprzedaŝy w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Do 1% sprzedaŝy usług bitstreamu Netii jest obecnie prowadzone poprzez sklepy Play Germanos 22

23 PLAY: Cel Netii osiągnięty przy 63% zwrocie z inwestycji Stan na I kw. 8 Udział w rynku: 2,5% 1 mln uŝytkowników Wyniki za 27 r.: Przychody: 235 mln zł Strata: 657 mln zł Transakcja sprzedaŝy 23% udziałów za kwotę 13 mln euro: Wartość firmy 85 tys. uŝytkowników na koniec 27 Ponad 7 zainstalowanych stacji bazowych na koniec 27 Pierwsze własne sieci miejskie UMTS uruchomione we wrześniu 27 Skutecznie upozycjonowana marka Ogólnopolski start usług w marcu 27 Dystrybucja zapewniona dzięki nabyciu sieci sprzedaŝy Germanos 3 pracowników zatrudnionych EV: 2,175 mln zł EV/ uŝytkownika: 2,175 zł; > 6% premia w stosunku do wyceny zasiedziałych operatorów Umowy handlowe pozostają w mocy Netia unika wpłat na kapitał i materialnych gwarancji Zysk proforma na sprzedaŝy w kwocie 41 mln zł i środki pienięŝne netto > 3 mln zł 19 lokalizacji pod budowę stacji bazowych pozyskane Finansowanie kredytem dostawcy pozyskane Ogólnopolska umowa roamingowa z Polkomtelem Partnerzy ds. infrastruktury i billingu wybrani Doświadczony zespół zarządzający zatrudniony Licencja UMTS za 2,34 / mieszkańca asymetryczna umowa interconnectowa

24 Skalowalne inwestycje w rentowny rozwój Strategia zorientowana bardziej na wartość sprzedaŝy niŝ nakłady inwestycyjne Netia spodziewa się utrzymać pozytywną EBITDA podczas całej fazy wzrostu Wpływ nowych inwestycji na przepływy pienięŝne znacząco zneutralizowany przez: Przepływy pienięŝne z tradycyjnej działalności (we własnej sieci) Wykorzystanie istniejących aktywów Optymalizację nieruchomości / innych niekluczowych aktywów Prognoza średnioterminowa: 1 mln klientów usług szerokopasmowych do końca 21 Roczne stopy wzrostu przychodów w przedziale 15%-2% Powrót EBITDA powyŝej 22 mln zł do 21 r. MarŜa EBITDA powyŝej 2% w perspektywie długoterminowej Pozytywne przepływy środków pienięŝnych w 21 r. Zysk operacyjny w 21 r. i zysk netto najdalej w 211 r. Iliad (1) (1) (25) (4) Rok (26) Fastweb (4) (15) (3) (45) (573) (6) (582) Forthnet (3) (14) (28) (42) 14 3 (11) Rok (43) (97) (379) Rok 3 Rok 4 Rok (6) (173) (268) (458) (435) (13) (16) (5) (2) (25) (24) 6 (218) (478) (14) () 45 (287) (228) EBITDA Capex EBITDA-Capex Kapitaliz./ Kapitaliz. klient usług Rok 6 giełd. (2) szerokopasm. (5) (367) (131) (529) (541) (4) 39 (2) (38) (4) (4) 3,17 6m 1,693 m 283 m 1,5 9 1,28 84 Źródło: Raporty finansowe spółek, zewnętrzne raporty analityczne (1) LLU wdroŝone w Roku 2 (2) Kurs akcji z dnia 14 marca 28 (3) Ostatnie trzy lata wg szacunków brokera (4) EBITDA skorygowana (i przekształcona za 26 r.); nieskorygowana EBITDA za lata 2-6 wynosiła odpowiednio 111m, 217m, 35m, 425m i 474m (5) Kapitalizacja giełdowa/klienta wg szacunków brokera wynoszących 3 mln klientów dla spółki Iliad i zaraportowanej liczby 1,323 mln klientów dla spółki Fastweb. Kalkulacja dla spółki Forthnet w oparciu o analizę SOTP brokera przy załoŝeniu wartości klienta ADSL w wysokości 9 minus proporcjonalne zadłuŝenie / klienta w wysokości 96 24

25 Treść Przegląd rynku Strategia Wyniki za 27 r. i prognoza Podsumowanie 25

26 Netia zrealizowała prognozę na 27 r. NETIA (w mln zł, chyba Ŝe wskazano inaczej) Pierwotna Prognoza Najbardziej aktualna Prognoza 27 Wynik Liczba klientów usług szerokopasmowych (tys.) > 2 > Liczba klientów usług głosowych (własna sieć + WLR) (tys.) > Przychody EBITDA w tym Początkowe straty na rozwój usług BSA, WLR, LLU Nakłady inwestycyjne Liczba klientów usług mobilnych PLAY (tys.) > 5 >

27 Znaczne przyspieszenie ekspansji usług szerokopasmowych Wzrost o 26% w 12 miesięcy Porty szerokopasmowe ,7 49,844 54,735 6,336 11, , , ,518 I k w.6 II k w.6 III k w.6 IV k w.6 I k w.7 II k w.7 III k w.7 IV k w.7 Cel na sieć miedziana i TVK sieć Ethernet Wimax BSA 28 ` ` Źródło: Netia, TP 27

28 ... i coraz większy udział Netii w rynku usług szerokopasmowych Klienci usług szerokopasmowych (tys.) % 3.% 3.8% 4.6% 2.4% IV kw. 6 I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 Netia TP Pozostali Udział Netii w rynku Udział Netii w ilości nowych przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych wyniósł w 27 r. 19% Udział Netii w ogólnej liczbie klientów usług szerokopasmowych wzrósł do 4,6% w IV kw. 27 r. z 1,5% w IV kw. 26 r. Źródło: Netia, TP 28

29 Netia niekwestionowanym liderem na polskim rynku usług bitstreamu (tys.) Bitstream customers 78% 29 84% % 86% I kw.7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 Netia Oczekujący na aktywację Pozostali Udział Netii w rynku Netia obsługuje 78% wszystkich klientów usług bitstreamu Znacząca poprawa standardów obsługi klienta od momentu uruchomienia usług bitstreamu w styczniu 27 r. (średni czas aktywacji usługi wynosi obecnie 2 dni) Źródło: Netia, TP 29

30 Spodziewana stabilizacja przychodów z usług głosowych dzięki ofercie pakietowej Linie głosow e Linie WLR Bezpośr. linie głos ARPU dla usł. głos I k w.2 II kw.2 III kw.2 IV k w.2 I k w.3 II kw.3 III kw.3 IV k w.3 I k w.4 II kw.4 III kw.4 IV k w.4 I k w.5 II kw.5 III kw.5 IV k w.5 I k w.6 II kw.6 III kw.6 IV k w.6 I k w.7 II kw.7 III kw.7 IV k w.7 zł linie biznesowe we własnej sieci linie indy widualne we własnej sieci Linie WLR ARPU dla usług głosowy ch ` Łączna liczba linii głosowych (we własnej sieci i WLR) wyniosła 422 tys. na koniec 27 r. Netia zakłada w 28 r. wzrost liczby linii głosowych (we własnej sieci i WLR) do ponad 58 tys. 3

31 Przychody w podziale na produkty mln zł +41% Prognoza * usł głos. i sieć intelig. usł. głos niebezpośrednie transm. dany ch interconnection i hurt inne Netia odnotowała w IV kw. 7 wzrost przychodów o 6% r-d-r i o 8% k-d-k Przychody z transmisji danych za 27 r. wzrosły do 242,2 mln zł, tj. o 41% r-d-r, a kwartalne przychody z tego tytułu wzrosły o 12% k-d-k, rekompensując z nawiązką spadek przychodów z usług głosowych w porównaniu z 26 r. Łączne przychody z usług transmisji danych oraz usług głosowych (bezpośrednich i pośrednich) za 27 r. wzrosły o 5% r-d-r do kwoty 665,9 mln zł Ujemny wpływ na poziom przychodów ogółem miał spadek przychodów z usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich (przychody za 27 r. zmniejszyły się o 3% r-d-r do 838, mln zł) Oczekuje się, Ŝe dalszy wzrost bazy klientów usług szerokopasmowych, wdroŝenie usług WLR i nowe istotne przychody z usług transmisyjnych dla P4 przyczynią się do przyspieszenia tempa wzrostu przychodów w najbliŝszych kwartałach * Prognoza na 28 r.: > 95 mln zł 31

32 Kluczowe wskaźniki operacyjne 1 ARPU dla bezpośrednich usług głosowych zł 2 zł ARPU dla usług szerokopasmowych I kw.6 II kw.6 III kw.6 IV kw.6 I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 I kw.6 II kw.6 III kw.6 IV kw.6 I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 Wzrost ruchu IP w sieci szkieletowej Netii od III kw. 26 do IV kw. 27 Średni koszt pozyskania klientów bitstreamu (SAC) Wzrost o 4% 5 zł [Mbps] III kw.6 IV kw.6 I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw I k w.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 ObniŜka ARPU z usług szerokopasmowych ze względu na rosnący udział klientów indywidualnych Opłaty za usługi świadczone nowym klientom były o około 2% wyŝsze w IV kw. 27 r. niŝ w III kw. 27 r. 32

33 Wyniki finansowe Ponowny wzrost przychodów (zł w tysiącach) IV kw. III kw. 27 II kw. I kw. IV kw. 26 III kw. II kw. I kw. Przychody % zmiana (r-d-r) 6,1% (1,8% ) 1,1% (6,4%) (11,7%) (,1%) (9,2%) EBITDA / Skorygowana EBITDA* * * 48.9* MarŜa 7,9% 17,6% 3,3% 26,7% 28,9%* 23,4%* 23,6%* EBIT/Pro Forma EBIT* (44.967) (35.714) (8.249) (14.91) (9.827)* (15.583)* (19.928)* Udział w kosztach początkowych P4 (52.892) (43.733) (42.994) (25.618) (15.735) (7.262) (4.65) ,8% ,9% (5.843) (3.7) PAT/Pro Forma PAT * (99.92) (8.543) (51.1) (37.82) (31.494)* (22.919)* (23.11)* (1.638) Aktywa razem Środki pienięŝne netto (37.3) Dostępne linie kredytowe

34 Poprawa przepływów pienieŝnych z tradycyjnej działalności (we własnej sieci Netii) (mln zł) 25 EBITDA Nakłady inwestycyjne 25,6% 2 66 (mln zł) EBITDA Pozostałe zaraportowana przychody Przychody Pozostałe koszty Pozostałe zyski/(straty), netto MarŜa EBITDA Koszt opcji pracowniczych Początkowe koszty BSA & WLR EBITDA z tradycyjnej działalności Trady cyjne usługi P4 Usługi szerokopasmowe (mln zł) EBITDA EBITDA zaraportowana Odpis aktualizujący Opłaty licencyjne Skorygowana EBITDA Pozostałe zyski/(straty), netto bez opłat licencyjnych Pozostałe przychody Pozostałe koszty Koszt opcji pracowniczych Przychody MarŜa EBITDA ,3% 218 EBITDA z tradycyjnej działalności MarŜa EBITDA z tradycyjnej działalności (we własnej sieci Netii) wzrosła do 25,6% z 25,3% EBITDA z tradycyjnych produktów i usług zmniejszyła się o 4% Nakłady inwestycyjne na tradycyjne usługi spadły o 18% r-d-r Środki pienięŝne generowane przez tradycyjne usługi wzrosły z 68 mln zł do 86 mln zł 34

35 Główne cele na 28 r. Dalsze przyspieszenie pozyskiwania klientów usług szerokopasmowych DosprzedaŜ usług oferowanych w pakietach (głos+internet) Wzrost efektywności sprzedaŝy Intensywny rozwój projektu LLU cel: uwolnienie co najmniej 1 węzłów TP w 28 r. Wprowadzenie pod marką Netii usług mobilnych planowane na II połowę 28 r. Dalsza konsolidacja lokalnych sieci ethernetowych do 4 mln zł przeznaczone na przejęcia 35

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości wrzesień 2007 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości marzec 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r.

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r. Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych 18 kwietnia 2007 r. 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2009 roku

Wyniki finansowe za I kw. 2009 roku Wyniki finansowe za I kw. 29 roku Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 7 maja 29 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia w I kw. 29 r. Dynamiczny wzrost przychodów i zysku EBITDA

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce Netia SA Wiodący w Polsce luty 29 www.inwestor.netia.pl Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych

Bardziej szczegółowo

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce Netia SA Wiodący w Polsce marzec 29 www.inwestor.netia.pl Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Zawierający: Wybrane dane finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r. Wyniki finansowe za I kwartał 215 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w I kwartale 215 roku Przychody za I kw. 215 roku wyniosły PLN 389 mln (-4% k-d-k oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii do 2020 roku

Strategia Netii do 2020 roku Strategia Netii do 2020 roku Celem strategicznym Netii od 2007 r. to być najszybciej rosnącym dostawcą usług telekomunikacyjnych i najczęściej wybieranym przez klientów dostawcą usług szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Lipiec 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Maj 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2011 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2011

Wyniki finansowe za I kw. 2011 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2011 Wyniki finansowe za I kw. 2 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2 Podsumowanie Wzrost rentowności i potwierdzona prognoza I kw. 2 Zmiana r-d-r Prognoza 2 Przychody () 4,2 +3,7%.6+ Skorygowana EBITDA (),5

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy Wyniki finansowe za 28 rok obrotowy Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 24 lutego 29 r. www.inwestor.netia.pl Netia zrealizowała podwyŝszoną prognozę na 28 r. Wykonanie Zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I ROK 2007

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I ROK 2007 Kontakt: Anna Kuchnio (IR) +48-22-330-2061 Jolanta Ciesielska (Media) +48-22-330-2407 Netia - lub - Emilia Whitbread Taylor Rafferty, Londyn +44-(0)20-7614-2900 Reema Parikh Taylor Rafferty, Nowy Jork

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał 214 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 rok. Telekonferencja z inwestorami 20 lutego 2014 r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 rok. Telekonferencja z inwestorami 20 lutego 2014 r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 213 rok Telekonferencja z inwestorami 2 lutego 214 r. Wykonanie za cały 213 r. Wskaźniki finansowe zgodne ze skorygowaną prognozą Wykonanie pełnorocznej skorygowanej

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty SmartDOM Wzrost całkowitej liczby RGU w 3Q 14 do 16,4 mln Stabilna baza klientów kontraktowych wynosząca 6,2 mln o ARPU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 214 r. Aktualizacja Strategii 22 Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Crowley Dialog Netia. Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011

Crowley Dialog Netia. Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Crowley Dialog Netia Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Podsumowanie W dniu dzisiejszym Netia podpisała dwie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Netia kupuje spółki Dialog i Crowley. Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011

Netia kupuje spółki Dialog i Crowley. Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Podsumowanie W dniu dzisiejszym Netia podpisała dwie przełomowe umowy akwizycyjne

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK 2010 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK 2010 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Kontakt: Andrzej Kondracki (Relacje Inwestorskie) +48-22-352-4060 andrzej.kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) +48-22-352-2520 malgorzata.babik@netia.pl NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników sprzedaży podstawowych produktów grupy wspartych komunikacją oferty smartdom Całkowita liczba RGU na poziomie 16,429 mln, z czego 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2012r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2012r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2012r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2012r. Wyniki finansowe za I kwartał 212r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 212r. Kluczowe wydarzenia I kwartał 212r. Przychody w I kwartale wyniosły PLN 544 mln (+36% rdr oraz +28% kdk) Baza abonencka Netii

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Włącz Orange Free z laptopem za 1zł

Włącz Orange Free z laptopem za 1zł Włącz Orange Free z laptopem za 1zł Rozwój mobilnego Internetu w Polsce Od Business Everywhere w Orange dla korporacji i mniejszych firm do Orange Free dla klientów indywidualnych Dla klientów potrzebujących

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU Kontakt: Anna Kuchnio (IR) +48-22-330-2061 Jolanta Ciesielska (Media) +48-22-330-2407 Netia - lub - Maria Ruiz Taylor Rafferty, Londyn +44-(0)20-7614-2900 Reema Parikh Taylor Rafferty, Nowy Jork +001-212-889-4350

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Kontakt: Andrzej Kondracki (Relacje Inwestorskie) +48-22-352-46 andrzej.kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) +48-22-352-252 malgorzata.babik@netia.pl NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Orange Polska Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Październik 2012 Podsumowanie Scenariusze rozwoju rynku zostały zdefiniowane w oparciu o wyniki analizy trzech obszarów

Bardziej szczegółowo

10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010

10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010 10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015 GRZEGORZ BERNATEK, ŁUKASZ IDRIAN, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012. Netia SA

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012. Netia SA Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012 Netia SA Warszawa, 2013 Spis treści Część 1 O naszej Firmie... 3 1. Najważniejsze wydarzenia... 5 1.1 Struktura organizacyjna Grupy Netia... 5 1.2 Informacje o podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2013 r. Telekonferencja z inwestorami 7 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2013 r. Telekonferencja z inwestorami 7 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 213 r. Telekonferencja z inwestorami 7 listopada 213 r. Kluczowe dane finansowe 9 miesięcy oraz III kwartał 213 r. Przychody za 9 mies. 213 r. wyniosły PLN

Bardziej szczegółowo

-likwidujemy ograniczenia

-likwidujemy ograniczenia -likwidujemy ograniczenia Bezprzewodowy dostęp do Internetu w modelu sieci NetMaks oraz skuteczne narzędzie ELDY jako podstawa programu przeciwdziałania wykluczeniu cywilizacyjnemu dorosłych Polaków Maxymilian

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I półrocze 2013

Podsumowanie finansowe I półrocze 2013 Podsumowanie finansowe I półrocze 2013 Warszawa, 3 września 2013 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Agenda 1. Wprowadzenie 2. Co to jest regulacja jakościowa? 3. Model regulacji jakościowej w Polsce 4. Podsumowanie Regulacja jakościowa

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 87/2010

RAPORT BIEŻĄCY 87/2010 Warszawa, 28 lipca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo