Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości"

Transkrypt

1 Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości kwiecień 28 1

2 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiąŝą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych prognoz. Z uwagi na wystąpienie szeregu czynników faktyczne wyniki osiągnięte przez Netię mogą róŝnic się w istotnym zakresie od wyników przedstawionych w informacjach prognostycznych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym Netii opublikowanym w formie raportu okresowego nr 12/28 z dnia 28 lutego 28 roku. Netia niniejszym oświadcza, Ŝe nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz. 2

3 Najnowsze wydarzenia w Netii Bardzo korzystne regulacje prawne od stycznia 27, szczególnie dla LLU (uwolnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej) i BSA (dostęp szerokopasmowy przez bitstream) Zaktualizowana strategia ukierunkowana na wykorzystanie szans na polskim rynku szerokopasmowym - Netia jest wyraźnym liderem wśród polskich alternatywnych dostawców usług szerokopasmowych: 25 tys. klientów usług szerokopasmowych (wzrost o 26% w 27) 19% wszystkich nowych przyłączeń netto dla tych usług pozyskane przez Netię w 27 Nowy zespół zarządzający mocno motywowany do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy SprzedaŜ pakietu załoŝycielskiego 23% udziałów w 4-tym polskim operatorze komórkowym za 13 mln euro: 63% zwrot z zainwestowanego kapitału Kluczowe strategiczne relacje biznesowe utrzymane po transakcji sprzedaŝy Silny bilans Netii wesprze nowe moŝliwości 3

4 Treść Przegląd rynku Strategia Wyniki za 27 r. i prognoza Podsumowanie 4

5 Polski rynek jest atrakcyjny i dynamicznie się rozwija Główne wskaźniki Wzrost PKB (%) (1) Polityka: Szybka liberalizacja rynku telekomunikacyjnego Integracja z UE wnosi element stabilności Gospodarka: Umiarkowana inflacja Szybki rozwój gospodarczy Niskie realne stopy procentowe Społeczeństwo Migracja do duŝych miast i krajów UE Rosnąca klasa średnia i starzejąca się populacja Technologie: Masowe korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej Szybka akceptacja dla nowych technologii Per PKB Capita per capita GDP (EUR) (1) ,1 6,5 5,1 4,3 3, E 29E Stopa bezrobocia (%) (1) Inflacja / stopy procentowe (2) 18,2 16,2 12,8 1,8 9, E 29E (%) (%) 4, 6, 5,9 6,2 3,5 5,5 5,8 3, 5,2 5,2 5,4 2,5 5, 2, 4,6 3,6 1,5 3,1 4,2 2,5 1, 2,1 3,8,5 1, 3,4, 3, E 29E (1) śródło: Główny Urząd Statystyczny (2) Stopy procentowe w oparciu o oprocentowanie 1-letnich obligacji Skarbu Państwa 5

6 Polski rynek telekomunikacyjny podlega szybkiej liberalizacji Regulacje Hurtowe ceny dla LLU (1) Bitstream z 51% upustem od ceny detalicznej (EUR) WLR z 47% upustem LLU - pełen dostęp za 36 zł / miesiąc Kary nałoŝone na TP w łącznej wysokości blisko,5 mld zł, większość podtrzymana przez sąd 19,7 13,1 12,7 11,6 11,3 1,9 1,7 1,2 9,7 9,2 9, 8,7 8,7 8,6 8,5 8, 7,9 Netia wezwała TP do zapłaty kar umownych za opóźnienia w procesie aktywacji klientów BSA na łączną kwotę 21 mln zł Szwajcaria Norwegia Czechy Belgia Finlandia Austria Niemcy Polska Hiszpania Francja Dania Portugalia W. Bryt. Szwecja Grecja Holandia Włochy PLN Atrakcyjne marŝe dla bistreamu Hurtowe ceny dla bitstreamu (2) Net24 512k I kw. 8 * Net24 1M Przepływność Net24 2M TP price Netia price BSA (EUR) 36,7 Norwegia 22,9 Szwajcaria 22, Austria 21,7 Szwecja 21,1 Hiszpania 21, Finlandia 18,3 Włochy 18, Grecja 17, Francja 15,5 Niecmy 15,5 Holandia 14,6 W. Bryt. 12,3 Dania 9, Belgia 7,6 Polska (3) 7,1 Portugalia Nota: Przeliczenia po kursie wymiany walut z dnia 14 marca 28 (1) Źródło: Merrill Lynch Research (2) W przypadku Finlandii, Niemiec, Grecji, Szwecji i Szwajcarii cena dotyczy odsprzedaŝy ADSL (3) Cena hurtowa obliczona jako 51% upust od APRU dla ADSL w TP w IV kw. 27 (*) Porównanie cen dla umowy 2-letniej 6

7 Potencjał rozwoju polskiego rynku szerokopasmowego Dostęp szerokopasmowy (1) Szacowany wzrost dostępu szerokopasmowego do 21 roku (gosp. domowe) (1)(2) % % % Dania 52,6% 48,9% 48,% 43,1% 59,9% 72,5% 72,% 68,3% 63,% 88,6% 85,3% 75,% 72,4% 84,9% 84,7% 84,2% 84,4% 92,7% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Potencjał do przyłączenia ok. 9 tys. klientów usług szerokopasmowych rocznie w latach % 1% 2% 1% Dania Szwajcaria W. Brytania Szwecja Norwegia Finlandia Holandia Francja Belgia Europa Hiszpania Niemcy Austria Włochy Grecja Polska Czechy Portugalia Niecmy W. Brytania Francja Hiszpania Polska Włochy Grecja Szwecja Czechy Szwajcaria Belgia Austria Holandia Portugalia Norwegia Finlandia III kw.7 21P Penetracja PC gosp. dom. 27 Penetracja PC gosp. dom. 21 Źródło: Merrill Lynch Broadband Matrix, Merrill Lynch CE3 Matrix Nota: Szacunki dot. krajów Europy Zachodniej oparte o dane po III kw. 7; dane dla Polski i Czech oszacowane w oparciu o dane po III kw. 6 (1) Bez uwzględnienia sieci osiedlowych (Ethernet) (2) Obliczony jako róŝnica liczby gosp. dom. z dostępem szerokopasmowym w 21 (szac.) i II kw. 27

8 Rynek szerokopasmowy jest rozdrobniony UŜytkownicy usług szerokopasmowych IV kw. 27 Szanse wzrostu dla Netii 21% Łącznie 4,7 mln 8% 21% 2% 5% TP Netia Dialog CATV kablowe operator Ethernet Sieci Ethernet network Other Pozostali 43% Własna sieć miedziana/światłowodowa Netii Kontynuacja rozwoju ADSL wśród bazy klientów we własnej sieci (ok. 25 tys. linii mieszkaniowych i 15 tys. linii biznesowych) Dostęp do sieci TP otwarty decyzjami Regulatora Internet w oparciu o Bitstream Access DosprzedaŜ usług głosowych VoIP i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR) Przejście do LLU przy osiągnięciu odpowiedniej skali DosprzedaŜ usług IPTV i sprzedaŝ krzyŝowa usług komórkowych Sieci osiedlowe (Ethernet) Sieci lokalne o wysokiej przepływności Brak moŝliwości skali do oferowania kontentu i spełnienia wymogów regulacyjnych Potencjał do małych przejęć zamykających (bolton acquisitions) TV kablowa Netia ma moŝliwość konkurowania ofertą typu multi-play Źródło: OECD czerwiec 26, UKE, Netia, PMR 8

9 Netia ma najbardziej dogodną pozycję do wykorzystania szans na liberalizowanym rynku Główni gracze rynkowi Operator Podst. działalność Pozycja rynkowa Przychody 7 (EUR mln) Kapitalizacja giełdowa (EUR mln) Ogólnokrajowa sieć szkieletowa Orientacja na klienta Strategia LLU BSA/WLR Klienci szerokopasmowi (tys.) TP Telefonia stacjonarna, internet, transmisja danych 8.9mln linii stacjonarnych 2,883 8,887 2,22 PTK Centertel (Orange) Telefonia komórkowa 14.1mln uŝytkowników 2,284 PCMCIA/ BSA 2^ Polkomtel (Plus) Telefonia komórkowa 13.4mln uŝytkowników 2,29 Nie notowana 2^ PTC (Era) Telefonia komórkowa 12.9mln uŝytkowników 2,13 Nie notowana BSA 15^ Netia Telefonia stacjonarna, transmisja danych, internet 421 tys. linii stacjonarnych Tak Biznesowi/ Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU 217 Exatel Telefonia stacjonarna 1.2% udział w wartości polskiego rynku telekom. 137 (1) Nie notowana Tak Biznesowi WLR, BSA <1 Telefonia Dialog Telefonia stacjonarna, transmisja danych, internet 49 tys. linii stacjonarnych 141 Nie notowana Nie Biznesowi/ Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU 11 GTS Energis Telefonia stacjonarna 7 tys. klientów biznes., ok.1% udział w wartości rynku telekom. 13 (1) Nie notowana Tak Biznesowi WLR, BSA, LLU <1 UPC Polska TV kablowa 2mln gosp. dom. w zasięgu, 1mln abonentów TV kablowej 14 (1) Nie notowana Nie Mieszkaniowi 263 Tele2 Telefonia stacjonarna, reseller 1mln linii stacjonarnych 11 (1) Nie notowana Nie Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU <1 Multimedia TV kablowa 626 tys. abonentów TV kablowej Nie Mieszkaniowi WLR, BSA, LLU tys.linii stacjonarnych Vectra TV kablowa 645 tys. abonentów TV kablowej 82 Nie notowana Nie Mieszkaniowi BSA,LLU 14 Hyperion Usługi szerokopasmowe B/D 5.1 (1) 22 Nie Mieszkaniowi 7 Kapitalizacja rynkowa z dn ^ mobilne usługi szerokopasmowe (1) Przychody 6 Źródło: GUS, CBOS, TNS OBOP, PMR, dane własne, sprawozdania finansowe operatorów, szacunki Netii 9

10 Netia ma unikalne atuty, by wykorzystać szanse na rynku szerokopasmowym Przewaga pierwszeństwa Partnerstwo biznesowe z PLAY Ogólnopolski zasięg Obecna działalność wspiera wzrost Kierownictwo Ponad 25 tys. klientów usług szerokopasmowych czyni Netię liderem wśród polskich dostawców alternatywnych Netia pierwsza wykorzystała szanse związane z liberalizacją rynku - ok. 78% udział w rynku bitstreamu Netia pierwsza uruchomiła usługi z wykorzystaniem dostępu do pętli lokalnej TP Oferta szerokopasmowa Netii dostępna w 45 sklepach Play Germanos Trwają prace nad uruchomieniem przez Netię usług komórkowych pod własną marką i wprowadzeniem we współpracy z Play usług konwergentnych Marka rozpoznawalna na terenie całego kraju Ogólnopolski marketing i sieć dystrybucji Ogólnopolska sieć szkieletowa zapewnia pojemność i łącza backhaul od punktów styku Utrzymanie i zarządzanie siecią realizowane na terenie całego kraju poprzez umowę serwisową z firmą Ericsson Tradycyjna działalność generuje środki pienięŝne Znaczący potencjał do dalszej optymalizacji Silny bilans wesprze finansowanie rozwoju usług szerokopasmowych DuŜe doświadczenie zespołu zarządzającego i znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego Udowodnione umiejętności z zakresu fuzji i przejęć Plany motywacyjne skorelowane z wartością dla akcjonariuszy 1

11 Treść Przegląd rynku Strategia Wyniki za 27 r. i prognoza Podsumowanie 11

12 Cele Netii ukierunkowane na wzrost wartości dla akcjonariuszy Pozycja lidera usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych cel: pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych do końca 21 r. Optymalizacja silnej pozycji w segmencie klientów biznesowych Wykorzystanie inwestycji w PLAY Przy jednoczesnej Zmianie kultury organizacyjnej, aby wesprzeć strategię skoncentrowaną na wzroście wartości Prowadzeniu strategii skalowalnych inwestycji dla uzyskania wzrostu wartości 12

13 Strategia wzrostu Wzrost wartości klienta Wzrost dostępności LLU i migracja do LLU klientów bitstreamu / WLR Dalsze pozyskiwanie lokalnych sieci Ethernet Wprowadzenie i dosprzedaŝ usług triple-play DosprzedaŜ usług mobilnych i konwergentnych Dalsza optymalizacja wykorzystania pojemności sieci Rozszerzenie portfela usług Szybkie wejście i rozwój LLU w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Ocena potencjału rynku, technologii i modelu biznesowego dla usług IPTV i VoD, następnie wdroŝenie (roll-out) w 28 Przygotowanie, ocena biznesowa i technologiczna oraz pierwsze wejście na rynek usług mobilnych i konwergentnych Wzrost liczby klientów 27 Rozwój sieci dystrybucji i funkcji wsparcia w celu obsługi klientów indywidualnych w całym kraju Agresywne pozyskiwanie klientów usług szerokopasmowych w oparciu o geo-marketing Wiodąca pozycja w bitstreamie Lepsze wykorzystanie własnej sieci miedzianej Optymalizacja inwestycji w WiMax Selektywne pozyskiwanie wysokiej jakości lokalnych sieci dostępowych (sieci Ethernet) DosprzedaŜ usług WLR klientom bitstreamu i pośrednich usług głosowych 13

14 Baza klientów usług szerokopasmowych Netii szybko rośnie Netia - Polska Udział w rynku Klienci usług szerokopasmowy ch 1,, 8, 25% 2% FORTHNet 2.% Iliad 18.4% 6, 15% Fastweb 12.1% 4, 1% 2, P 21 Sieć Netii Sieć TP Sieci Ethernet FORTHNet Start Date Q1 5 Start Subs % % Netia 4.6% Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q1 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q2 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q % 19.9% 19.2% 18.5% 2.3% 19.% 19.5% 19.5% 19.4% 2.7% 2.% FORTHNet Iliad Fastweb (1) Netia Iliad Q % n.a 11.6% n.a 12.8% 14.3% 15.3% 16.3% 16.% 16.3% 16.7% 17.% 16.8% 17.% 17.2% 17.8% 18.% 18.% 18.3% 18.4% 18.4% Fastweb Q % 4.4% 5.3% 9.2% 11.7% 13.6% 12.9% 13.1% 12.5% 11.6% 12.4% 11.2% 1.5% 1.1% 1.% 8.4% 9.6% 1.2% 1.4% 1.% 1.7% 11.1% 11.7% 12.1% 12.3% 12.2% 12.1% Forthnet - Grecja Q NETIA 1.5% 2.4% 3.% 3.8% 4.6% Porównywalne rynki i operatorzy alternatywni (2) Iliad - Francja Fastweb - Włochy n.a. n.a. n.a. WdroŜenie LLU w IV kw.6.2%.4%.6%.8% 1.2% 1.8% 2.3% 2.8% 4.1% 5.9% 7.7% 9.8% 12.8% 16.2% 19.5% 23.4% 26.3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1.% 1.4% 1.7% 2.5% 3.2% WdroŜenie LLU w % 4.6% 6.9% 8.5% 9.6% 11.5% 15.3% 18.% 2.3% 22.6% 26.8% 3.2% 31.9% 34.4% 38.3% 42.4% 44.9% 47.2% 51.3% 55.3% 57.6% 6.9% 62.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,6 1,4 1,2 1, % 1.1% 1.5% 2.% 2.4% 2.8% Ogłoszenie strategii LLU: styczeń % 5.% 6.3% 8.% 8.9% 11.2% 13.7% 15.8% 17.5% 22.7% 25.3% 26.5% 27.8% 32.% 33.6% 35.5% 36.8% 39.4% 42.3% 44.3% 46.7% 48.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Liczba uŝytkowników ( ) Dostęp do usług szerokopasm. w gosp. dom. [%] Źródło: Merrill Lynch Research, Informa, sprawozdania finansowe spółek (1) Ogólnokrajowy udział w rynku. Siećświatłowodowa Fastweb obejmowała jedynie ok. 4 mln gospodarstw domowych do momentu rozpoczęcia ogólnokrajowego projektu LLU w styczniu 25 (2) Dane faktyczne do III kw. 27 r. włącznie; szacunki za IV kw. 27 r. wg Merrill Lynch December 27 Broadband Matrix 14

15 Marketing strategy Netia pierwsza i dynamicznie pozyskująca klientów szerokopasmowych Usługi dodatkowe jako czynnik wyróŝniający Wysoki standard obsługi klienta Nacisk na niskokosztowe kanały dystrybucji i pozyskania klienta Zapewniona obecność w najatrakcyjniejszych punktach sprzedaŝy Znajomość marki Infrastruktura marketingowa gotowa Nowoczesny system sprzedaŝy elektronicznej 2+ pracowników Telesales (113 własnych i 91 zewnętrznych) 53 osób pracujących w sprzedaŝy bezpośredniej w systemie prowizyjnym 45 punktów sprzedaŝy Play Germanos dostępnych w najlepszych lokalizacjach, wyłączności na sprzedaŝ usług szerokopasmowych 93% 98% 97% Wspomagana znajomość marki Spontaniczna znajomość marki 76% 77% Przejście do sektora masowego Marka dobrze upozycjonowana w segmencie klientów biznesowych 51% 25% 55% 94% 85% 37% 18% 29% 44% Nowy wzór logo ukierunkowany na rynek masowy Masowa kampania reklamowa rozpoczęta (TV, czasopisma, megaboardy, reklama bezpośrednia, itd.) Reklama o zasięgu ogólnopolskim dom biznes dom biznes dom biznes tylko dom Dane o klientach indywidualnych: styczeń 28 (Netia=3) Dane o klientach biznesowych: październik 27 (Netia=3) 15

16 Obsługa klienta Poziom obsługi wysoko oceniany przez klientów Netii Nacisk na wysoką jakość obsługi klienta Odpowiednie środki alokowane aby zapewnić wysokie standardy Zasoby alokowane do obsługi klienta 3 telefoniczne centra obsługi klienta, w tym 2 zewnętrzne (moŝliwość obsłuŝenia 1. rozmów dziennie) Billing (Geneva) / CRM (Clarify) przygotowane na jeszcze wyŝsze obciąŝenie Wsparcie techniczne realizowane przez umowę serwisową z firmą Ericsson Ocena TCOK Ocena jakości obsługi klienta 8, Szybkość rozwiązywania problemu średnia ocena Kompetencja pracownika średnia ocena 7,2 7,5 6, fachowców Ogólnopolski zasięg 3+ pracowników w obsłudze klienta Do 15 stanowisk zewnętrznych dostępne w razie potrzeby (dodane w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 2+ pracowników telesales w CRM i dosprzedaŝy Instalacje Urządzenia końcowe Plug&Play Konsultanci zewnętrzni do pomocy technicznej dom biznes dom biznes dom biznes Dane o klientach indywidualnych: listopad 27 (Netia=22, TP=284, Dialog=28) Dane o klientach biznesowych: listopad 27 (Netia=273, TP=3, Dialog=21) 16

17 Porównanie produktów / cen Netii W I poł. 27 koncentracja na dostępie do usług szerokopasmowych i konkurencyjności cenowej W II poł. 27 koncentracja na ofercie pakietowej: usługi głosowe (WLR) + Internet (BSA) w sprzedaŝy od W 28 r. koncentracja na usługach głosowych (WLR/ VOIP) + Internet PLN Porównanie cen szerokopasmowego Internetu poprzez BSA ~ IV kw. 27 abonament i liczba przyłączeń netto 28 Netia TP TELE2 Dialog GTS Energis 17 other altnets Liczba klientów (tys.) PLN III kw. 27 abonament i liczba przyłączeń netto subscription: abonament: 1Mbps 1Mbps for dla 3 years umowy contracts trzyletniej net nowe additions, przyłączenia quarter netto w kwartale 3 5 Netia TP TELE2 Dialog GTS Energis Liczba klientów (tys.) ~ Porównanie średnich opłat miesięcznych, ceny brutto * Oferta promocyja Netii 6 zł do ręki ( ) ** Oferta promocyjna Tele2 z laptopem ( ) ~ Porównanie średnich opłat miesięcznych, ceny brutto * Oferta promocyja Netii Internet rok za darmo ( ) ** Letnia oferta promocyjna Tele2 Przykład reklamy promocyjnej oferty Netii dla usług bitstreamu 6 zł do ręki z listopada/grudnia 27 Przykład reklamy promocyjnej oferty Netii dla usług bitstreamu Internet - Rok za darmo z lipca 27 17

18 Netia proponuje klientom usług szerokopasmowych takŝe usługi dodane Bezpieczny Internet Zestaw funkcjonalności obejmuje m.in.: Moduł antywirusowy Moduł ochrony przed spyware Firewall Filtr antyspamowy Mechanizmy kontroli rodzicielskiej Oparty o rozwiązania firmy F-Secure Osobisty portal internetowy - mynet.pl Bezpłatny dla uŝytkowników stałego dostępu do Internetu Netii Unikalna oferta wśród polskich operatorów telekomunikacyjnych 18

19 Netia jest najlepiej postrzeganym operatorem na rynku Operator: Klienci TP Klienci Netii Klienci Tele2 Netia jest postrzegana jako najlepszy operator Telekomunikacja Polska S.A. 7,3 5,54 6,36 przez swoich klientów i Netia 8, 8,22 7,96 klientów TP Tele2 4,82 4,49 8,15 Ankieta przeprowadzona przez firmę 4P research mix w listopadzie 27 przy uŝyciu metody indywidualnych rozmów telefonicznych na losowej próbie klientów wybranych operatorów. Skala ocen: 1-1. Usługi którego operatora by Pan(i) wybrał(a)? (Pytanie zadane wyłącznie uŝytkownikom telefonii stacjonarnej rozwaŝającym zmianę operatora) Następujący operatorzy byli najczęściej wymieniani jako operatorzy alternatywni: Netia (22,%) i Telefonia Dialog (17,3%). Mniej niŝ co dziesiąty ankietowany wymieniał Tele2 (8,7%) i Telekomunikację Polską (5,5%). CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 19

20 Netia jako pierwszy operator alternatywny uruchomiła usługi oparte o dostęp do lokalnej pętli abonenckiej TP (LLU) Pierwszy węzeł uwolniony w grudniu 27 r. w ramach projektu pilotaŝowego w Warszawie Usługi LLU komercyjnie wdroŝone w I kw. 28 r. Wybór węzłów TP przeznaczonych do uwolnienia dokonany w oparciu o badania geo-marketingowe Planowane uwolnienie ponad 5 węzłów TP, w tym 1 węzłów w 28 r. 5% pokrycie sieci TP Obecnie w ramach usług LLU Netia oferuje pakiety usług głosowych i internetowych po stawkach identycznych z ofertą dla usług WLR i BSA W przyszłości planowana migracja klientów BSA/WLR do profilu LLU Dalszy wzrost wartości klienta (dosprzedaŝ kontentu i usług konwergentnych oraz usług głosowych) 2

21 Optymalizacja silnej pozycji w segmencie klientów biznesowych Adresowanie oferty do klientów korporacyjnych przynoszących wyŝsze marŝe przy minimalizacji dodatkowych nakładów Zmiana struktury bazy klientów - wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw kosztem duŝych korporacji Standaryzacja produktów dla małych i średnich firm Uproszczenie oferty Ukierunkowanie działu sprzedaŝy na marŝe jako kluczowy parametr działalności w sektorze klientów biznesowych SprzedaŜ dodatkowa usług głosowych klientom bitstreamu; sprzedaŝ dodatkowa usług bitstreamu klientom usług głosowych ObniŜenie kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych Linie dzw oniące Biznesowe linie dzwoniące (własna sieć) I k w. 2 I I k w. 2 I I I k w. 2 I V k w. 2 I k w. 3 I I k w. 3 I I I k w. 3 I V k w. 3 I k w. 4 I I k w. 4 I I I k w. 4 I V k w. 4 I k w. 5 I I k w. 5 I I I k w. 5 I V k w. 5 I k w. 6 I I k w. 6 I I I k w. 6 I V k w. 6 I k w. 7 I I k w. 7 I I I k w. 7 I V k w. 7 ` 21

22 Wykorzystanie inwestycji w PLAY Rozszerzenie portfela usług: OdsprzedaŜ usług komórkowych klientom Netii pod własną marką Stworzenie oferty usług konwergentnych wraz z PLAY Dostarczenie rozwiązań transmisyjnych dla sieci Play 5 letni kontrakt moŝe przynieść do 5 mln zł przychodów rocznie Nakłady inwestycyjne do 1 mln zł w latach Dostęp do sieci dystrybucyjnej Play z punktami sprzedaŝy w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Do 1% sprzedaŝy usług bitstreamu Netii jest obecnie prowadzone poprzez sklepy Play Germanos 22

23 PLAY: Cel Netii osiągnięty przy 63% zwrocie z inwestycji Stan na I kw. 8 Udział w rynku: 2,5% 1 mln uŝytkowników Wyniki za 27 r.: Przychody: 235 mln zł Strata: 657 mln zł Transakcja sprzedaŝy 23% udziałów za kwotę 13 mln euro: Wartość firmy 85 tys. uŝytkowników na koniec 27 Ponad 7 zainstalowanych stacji bazowych na koniec 27 Pierwsze własne sieci miejskie UMTS uruchomione we wrześniu 27 Skutecznie upozycjonowana marka Ogólnopolski start usług w marcu 27 Dystrybucja zapewniona dzięki nabyciu sieci sprzedaŝy Germanos 3 pracowników zatrudnionych EV: 2,175 mln zł EV/ uŝytkownika: 2,175 zł; > 6% premia w stosunku do wyceny zasiedziałych operatorów Umowy handlowe pozostają w mocy Netia unika wpłat na kapitał i materialnych gwarancji Zysk proforma na sprzedaŝy w kwocie 41 mln zł i środki pienięŝne netto > 3 mln zł 19 lokalizacji pod budowę stacji bazowych pozyskane Finansowanie kredytem dostawcy pozyskane Ogólnopolska umowa roamingowa z Polkomtelem Partnerzy ds. infrastruktury i billingu wybrani Doświadczony zespół zarządzający zatrudniony Licencja UMTS za 2,34 / mieszkańca asymetryczna umowa interconnectowa

24 Skalowalne inwestycje w rentowny rozwój Strategia zorientowana bardziej na wartość sprzedaŝy niŝ nakłady inwestycyjne Netia spodziewa się utrzymać pozytywną EBITDA podczas całej fazy wzrostu Wpływ nowych inwestycji na przepływy pienięŝne znacząco zneutralizowany przez: Przepływy pienięŝne z tradycyjnej działalności (we własnej sieci) Wykorzystanie istniejących aktywów Optymalizację nieruchomości / innych niekluczowych aktywów Prognoza średnioterminowa: 1 mln klientów usług szerokopasmowych do końca 21 Roczne stopy wzrostu przychodów w przedziale 15%-2% Powrót EBITDA powyŝej 22 mln zł do 21 r. MarŜa EBITDA powyŝej 2% w perspektywie długoterminowej Pozytywne przepływy środków pienięŝnych w 21 r. Zysk operacyjny w 21 r. i zysk netto najdalej w 211 r. Iliad (1) (1) (25) (4) Rok (26) Fastweb (4) (15) (3) (45) (573) (6) (582) Forthnet (3) (14) (28) (42) 14 3 (11) Rok (43) (97) (379) Rok 3 Rok 4 Rok (6) (173) (268) (458) (435) (13) (16) (5) (2) (25) (24) 6 (218) (478) (14) () 45 (287) (228) EBITDA Capex EBITDA-Capex Kapitaliz./ Kapitaliz. klient usług Rok 6 giełd. (2) szerokopasm. (5) (367) (131) (529) (541) (4) 39 (2) (38) (4) (4) 3,17 6m 1,693 m 283 m 1,5 9 1,28 84 Źródło: Raporty finansowe spółek, zewnętrzne raporty analityczne (1) LLU wdroŝone w Roku 2 (2) Kurs akcji z dnia 14 marca 28 (3) Ostatnie trzy lata wg szacunków brokera (4) EBITDA skorygowana (i przekształcona za 26 r.); nieskorygowana EBITDA za lata 2-6 wynosiła odpowiednio 111m, 217m, 35m, 425m i 474m (5) Kapitalizacja giełdowa/klienta wg szacunków brokera wynoszących 3 mln klientów dla spółki Iliad i zaraportowanej liczby 1,323 mln klientów dla spółki Fastweb. Kalkulacja dla spółki Forthnet w oparciu o analizę SOTP brokera przy załoŝeniu wartości klienta ADSL w wysokości 9 minus proporcjonalne zadłuŝenie / klienta w wysokości 96 24

25 Treść Przegląd rynku Strategia Wyniki za 27 r. i prognoza Podsumowanie 25

26 Netia zrealizowała prognozę na 27 r. NETIA (w mln zł, chyba Ŝe wskazano inaczej) Pierwotna Prognoza Najbardziej aktualna Prognoza 27 Wynik Liczba klientów usług szerokopasmowych (tys.) > 2 > Liczba klientów usług głosowych (własna sieć + WLR) (tys.) > Przychody EBITDA w tym Początkowe straty na rozwój usług BSA, WLR, LLU Nakłady inwestycyjne Liczba klientów usług mobilnych PLAY (tys.) > 5 >

27 Znaczne przyspieszenie ekspansji usług szerokopasmowych Wzrost o 26% w 12 miesięcy Porty szerokopasmowe ,7 49,844 54,735 6,336 11, , , ,518 I k w.6 II k w.6 III k w.6 IV k w.6 I k w.7 II k w.7 III k w.7 IV k w.7 Cel na sieć miedziana i TVK sieć Ethernet Wimax BSA 28 ` ` Źródło: Netia, TP 27

28 ... i coraz większy udział Netii w rynku usług szerokopasmowych Klienci usług szerokopasmowych (tys.) % 3.% 3.8% 4.6% 2.4% IV kw. 6 I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 Netia TP Pozostali Udział Netii w rynku Udział Netii w ilości nowych przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych wyniósł w 27 r. 19% Udział Netii w ogólnej liczbie klientów usług szerokopasmowych wzrósł do 4,6% w IV kw. 27 r. z 1,5% w IV kw. 26 r. Źródło: Netia, TP 28

29 Netia niekwestionowanym liderem na polskim rynku usług bitstreamu (tys.) Bitstream customers 78% 29 84% % 86% I kw.7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 Netia Oczekujący na aktywację Pozostali Udział Netii w rynku Netia obsługuje 78% wszystkich klientów usług bitstreamu Znacząca poprawa standardów obsługi klienta od momentu uruchomienia usług bitstreamu w styczniu 27 r. (średni czas aktywacji usługi wynosi obecnie 2 dni) Źródło: Netia, TP 29

30 Spodziewana stabilizacja przychodów z usług głosowych dzięki ofercie pakietowej Linie głosow e Linie WLR Bezpośr. linie głos ARPU dla usł. głos I k w.2 II kw.2 III kw.2 IV k w.2 I k w.3 II kw.3 III kw.3 IV k w.3 I k w.4 II kw.4 III kw.4 IV k w.4 I k w.5 II kw.5 III kw.5 IV k w.5 I k w.6 II kw.6 III kw.6 IV k w.6 I k w.7 II kw.7 III kw.7 IV k w.7 zł linie biznesowe we własnej sieci linie indy widualne we własnej sieci Linie WLR ARPU dla usług głosowy ch ` Łączna liczba linii głosowych (we własnej sieci i WLR) wyniosła 422 tys. na koniec 27 r. Netia zakłada w 28 r. wzrost liczby linii głosowych (we własnej sieci i WLR) do ponad 58 tys. 3

31 Przychody w podziale na produkty mln zł +41% Prognoza * usł głos. i sieć intelig. usł. głos niebezpośrednie transm. dany ch interconnection i hurt inne Netia odnotowała w IV kw. 7 wzrost przychodów o 6% r-d-r i o 8% k-d-k Przychody z transmisji danych za 27 r. wzrosły do 242,2 mln zł, tj. o 41% r-d-r, a kwartalne przychody z tego tytułu wzrosły o 12% k-d-k, rekompensując z nawiązką spadek przychodów z usług głosowych w porównaniu z 26 r. Łączne przychody z usług transmisji danych oraz usług głosowych (bezpośrednich i pośrednich) za 27 r. wzrosły o 5% r-d-r do kwoty 665,9 mln zł Ujemny wpływ na poziom przychodów ogółem miał spadek przychodów z usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich (przychody za 27 r. zmniejszyły się o 3% r-d-r do 838, mln zł) Oczekuje się, Ŝe dalszy wzrost bazy klientów usług szerokopasmowych, wdroŝenie usług WLR i nowe istotne przychody z usług transmisyjnych dla P4 przyczynią się do przyspieszenia tempa wzrostu przychodów w najbliŝszych kwartałach * Prognoza na 28 r.: > 95 mln zł 31

32 Kluczowe wskaźniki operacyjne 1 ARPU dla bezpośrednich usług głosowych zł 2 zł ARPU dla usług szerokopasmowych I kw.6 II kw.6 III kw.6 IV kw.6 I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 I kw.6 II kw.6 III kw.6 IV kw.6 I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 Wzrost ruchu IP w sieci szkieletowej Netii od III kw. 26 do IV kw. 27 Średni koszt pozyskania klientów bitstreamu (SAC) Wzrost o 4% 5 zł [Mbps] III kw.6 IV kw.6 I kw.7 II kw.7 III kw.7 IV kw I k w.7 II kw.7 III kw.7 IV kw.7 ObniŜka ARPU z usług szerokopasmowych ze względu na rosnący udział klientów indywidualnych Opłaty za usługi świadczone nowym klientom były o około 2% wyŝsze w IV kw. 27 r. niŝ w III kw. 27 r. 32

33 Wyniki finansowe Ponowny wzrost przychodów (zł w tysiącach) IV kw. III kw. 27 II kw. I kw. IV kw. 26 III kw. II kw. I kw. Przychody % zmiana (r-d-r) 6,1% (1,8% ) 1,1% (6,4%) (11,7%) (,1%) (9,2%) EBITDA / Skorygowana EBITDA* * * 48.9* MarŜa 7,9% 17,6% 3,3% 26,7% 28,9%* 23,4%* 23,6%* EBIT/Pro Forma EBIT* (44.967) (35.714) (8.249) (14.91) (9.827)* (15.583)* (19.928)* Udział w kosztach początkowych P4 (52.892) (43.733) (42.994) (25.618) (15.735) (7.262) (4.65) ,8% ,9% (5.843) (3.7) PAT/Pro Forma PAT * (99.92) (8.543) (51.1) (37.82) (31.494)* (22.919)* (23.11)* (1.638) Aktywa razem Środki pienięŝne netto (37.3) Dostępne linie kredytowe

34 Poprawa przepływów pienieŝnych z tradycyjnej działalności (we własnej sieci Netii) (mln zł) 25 EBITDA Nakłady inwestycyjne 25,6% 2 66 (mln zł) EBITDA Pozostałe zaraportowana przychody Przychody Pozostałe koszty Pozostałe zyski/(straty), netto MarŜa EBITDA Koszt opcji pracowniczych Początkowe koszty BSA & WLR EBITDA z tradycyjnej działalności Trady cyjne usługi P4 Usługi szerokopasmowe (mln zł) EBITDA EBITDA zaraportowana Odpis aktualizujący Opłaty licencyjne Skorygowana EBITDA Pozostałe zyski/(straty), netto bez opłat licencyjnych Pozostałe przychody Pozostałe koszty Koszt opcji pracowniczych Przychody MarŜa EBITDA ,3% 218 EBITDA z tradycyjnej działalności MarŜa EBITDA z tradycyjnej działalności (we własnej sieci Netii) wzrosła do 25,6% z 25,3% EBITDA z tradycyjnych produktów i usług zmniejszyła się o 4% Nakłady inwestycyjne na tradycyjne usługi spadły o 18% r-d-r Środki pienięŝne generowane przez tradycyjne usługi wzrosły z 68 mln zł do 86 mln zł 34

35 Główne cele na 28 r. Dalsze przyspieszenie pozyskiwania klientów usług szerokopasmowych DosprzedaŜ usług oferowanych w pakietach (głos+internet) Wzrost efektywności sprzedaŝy Intensywny rozwój projektu LLU cel: uwolnienie co najmniej 1 węzłów TP w 28 r. Wprowadzenie pod marką Netii usług mobilnych planowane na II połowę 28 r. Dalsza konsolidacja lokalnych sieci ethernetowych do 4 mln zł przeznaczone na przejęcia 35

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Marzec 2014 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 214 r. Aktualizacja Strategii 22 Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce. Czerwiec 2015

Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce. Czerwiec 2015 Wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce Czerwiec 2015 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2015

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2015 Kontakt: Anna Kuchnio (Investor Relations) T +48 22 352 2061 anna.kuchnio@netia.pl Lidia Marcinkowska (Public Relations) T + 48 22 848 4612 l.marcinkowska@neuron.pl Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego W trakcie 0 roku skoncentrowaliśmy się na realizacji naszej strategii średniookresowej.

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU)

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Warszawa, październik 2010 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 3. Trendy rozwojowe i struktura rynku... 3 3.1. Penetracja

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. w 2011 roku. 13 lutego 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. w 2011 roku. 13 lutego 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. w 2011 roku 13 lutego 2012 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Telekomunikacji Polskiej S.A. ( Spółka, Jednostka dominująca, TP S.A.,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo