OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH zorganizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki listopada 2013 r.,, ul. Kawęczyńska 36, Warszawa Ogólnopolska konferencja Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych Organizowana jest przez Wydział Menedżerski Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Zakład Zarządzania Produkcją Jakością i Logistyką Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Statystyczne Patron honorowy: Prezydent WSM w Warszawie prof. dr Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Pan Prezes BCC Marek Goliszewski Komitet Naukowy Konferencji Prof. dr hab. Czesław Domański, UŁ Prof. UE w Poznaniu dr hab. Grażyna Dehnel Prof. UE w Katowicach dr hab. Zofia Mielecka-Kubień Prof. dr hab. Andrzej Ochocki, UKSW Prof. UE we Wrocławiu Dr hab. Zofia Rusnak Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., ISM Slovakia, Presov Prof. dr hab. Teresa Słaby, SGH Prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz, WSISiZ PAN Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, UE w Katowicach Dr Józef Bielecki, GFKM Prof. SGH i WSM dr hab. Ewa Frątczak Prof. zw. dr hab. Jan Kordos, WSM w Warszawie Prof. dr hab. Janusz Mika, WSM w Warszawie Prof. zw. dr hab. Marian Daniluk, WSM w Warszawie Prof. WSM dr hab. Krystyna Poznańska, WSM w Warszawie Prof. dr hab. Alicja Sajkiewicz, WSM w Warszawie Komitet Organizacyjny Konferencji Dr inż. Alfreda Kamińska, WSM w Warszawie Dr inż. Marek Lewandowski, WSM w Warszawie Dr Bartosz Witkowski, WSM w Warszawie Mgr Maciej Pałygiewicz, WSM wwarszawie Patronat honorowy Sponsor konferencji 1

2 Informacje ogólne Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Statystyki ( Statistics 2013, por. Jest to ogólnoświatowe przedsięwzięcie mające na celu podkreślenie znaczenia i roli statystyki we współczesnym świecie, w jego wszystkich wymiarach. Globalna inicjatywa wspierana jest przez ponad 1850 organizacji na świecie. Rozwój statystyki definiowanej w wymiarze teorii jak i aplikacji modelowych (zastosowań) wyraźnie uległ przyspieszeniu i upowszechnieniu w drugiej połowie XX wieku. Proces upowszechnienia następował głównie dzięki postępowi technologii. Era techniki komputerowej sprawiła, że większość metod i modeli statystycznych została oprogramowana w różnych pakietach statystycznych, co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu liczby zastosowań statystyki w wielu dziedzinach życia naukowego, społecznego, politycznego i biznesowego. Ostatnie 25 lat XX i XXI świadczy o tym, że statystyczne modelowanie obejmuje nie tylko takie dyscypliny jak: ekonomię, socjologię, psychologię, medycynę, nauki przyrodnicze, nauki o ziemi itd., ale intensywnie wkroczyło do finansów (analiza rynków finansowych) do marketingu (analizy i badania marketingowe) do telekomunikacji można rzec do szeroko definiowanego biznesu i zarządzania. Tym znaczącym zmianom towarzyszył rozwój nie tylko aplikacji ale nowych metod estymacji, konieczności radzenia sobie zarówno z małymi jak i dużymi zbiorami danych oraz rozwój zaawansowanych metod analiz statystycznych na użytek analiz biznesowych (advanced business analytics). Zakres tematyczny przemian w zakresie użyteczności statystycznego modelowania jest bardzo pojemny i wielowątkowy, można rzec wielodyscyplinarny. Nawiązując do przemian ostatnich 25 lat w zakresie zastosowań statystyki podjeliśmy trud organizacji konferencji naukowej Statystyka w służbie biznes i nauk społecznych. Organizacją konferencji Statystyka w służbie biznesu i badań społecznych wpisujemy się w ogólnoświatową inicjatywę i dołączamy jako środowisko akademickie i naukowe do społeczności międzynarodowej. Cele konferencji tematyka Zgodnie z celami Międzynarodowego Roku Statystyki, celem naszej konferencji jest zwiększenie publicznej świadomości znaczenia i wpływu statystyki na wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego, a szczególnie na jej wykorzystanie i twórcze rozwinięcie w biznesie i naukach społecznych. Tematyka konferencji dotyczy następujących problemów: a. Wykorzystanie statystycznego myślenia i statystyki w: ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu. b. Wykorzystanie statystycznego myślenia i statystyki w biznesie (ubezpieczeniach, telekomunikacji, bankowości, marketingu, przedsiębiorczości, produkcji, inżynierii, logistyce, medycynie, doświadczalnictwie, farmacji). c. Statystyka małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. d. Statystyka w badaniach i naukach społecznych (rynku pracy, poziomie życia, procesów ludnościowych, polityce społecznej, psychologii, socjologii), e. Przemiany statystycznego myślenia w: nauce, procesie dydaktycznym, zarządzaniu, zastosowaniach biznesowych. f. BIG DATA DATA QUALITY wyzwaniem dla statystyki w służbie biznesu i nauk społecznych. 2

3 OGÓLNOPOLSKA KONFRERENCJA STATYSTYKA W SŁUŻBIE BIZNESU I NAUK SPOŁECZNYCH listopada 2013 roku PROGRAM: z referat zaproszony 25.XI.2013 PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI Rejestracja Otwarcie konferencji: Przywitanie uczestników: dr inż. Alfreda Kamińska, Dziekan Wydziału Menedżerskiego WSM Wystąpienia: Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dr hab. Czesław Domański JE Prezydent WSM w Warszawie prof. dr Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. SESJA I. Przewodniczący: Prof. Czesław Domański Janina Jóźwiak z (SGH) European Doctoral School of Demography innowacyjny program doktorski 2. Zofia Mielecka-Kubień z (UE, Katowice) Zastosowanie metod statystycznych w badaniu nadumieralności mężczyzn w Polsce 3. Małgorzata Podogrodzka (SGH) Wpływ przestrzennego poziomu agregacji danych na wyniki powiązań poziomu bezrobocia z procesem zawierania i rozpadu małżeństw w Polsce Przerwa na kawę SESJA II. Przewodnicząca: Prof. Janina Jóźwiak Czesław Domański (UŁ), Michał Szymczak z (BSH) Analiza niezawodności produktów z wykorzystaniem rozkładu Hjortha i zmodyfikowanego rozkładu Weibulla 2. Józef Bielecki z (GFKM) Metody statystyczne w usprawnianiu zarządzania procesami biznesowymi 3

4 3. Jan Kordos (WSM) Rola myślenia statystycznego w zarządzaniu 4. Zdzisław Piasta (PŚ) Statystyczne metody doskonalenia jakości i wydajności procesów produkcyjnych Przerwa na kawę Sesja III. Przewodnicząca: Prof. Zofia Rusnak Bogdan Stefanowicz z (WSISiZ) O interpretacji informacji 2. Mariusz Dzieciątko (SAS Institute Polska, SGH) High Performance Analytics i Big Data oraz ich wpływ na codzienność pracy analityka 3. Michał Bernardelli (SGH) Problem Big Data w systemach i algorytmach wykorzystywanych w e-commerce Kolacja 26.XI.2013 DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI Sesja IV. Przewodnicząca: Prof. Grażyna Dehnel Stanisław Kluza z (SGH) Regulacyjne znaczenie stabilności finansowej jako dobra publicznego 2. Krzysztof Borowski z (SGH) Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie ceny platyny w okresie Karol Przanowski (SGH) Rola danych symulacyjnych w badaniach Credit Scoring 4. Maria Fiedukowicz (PW) Biznes z szeroką perspektywą, czyli przestrzenne oblicze statystyki Przerwa na kawę 4

5 Sesja V. Przewodnicząca: Prof. Zofia Mielecka-Kubień Grażyna Dehnel z (UE, Poznań) Statystyka gospodarcza w świetle procesu reorganizacji systemu statystyki publicznej 2. Ilona Błaszczak-Przybycińska (SGH) Wycena wartości dodanej w europejskich satelitarnych rachunkach produkcji domowej 3. Edyta Mazurek (UE, Wrocław) Statystyczna ocena redystrybucyjnej funkcji PIT-u 4. Marta Tomczuk (SGH) Satelitarny rachunek produkcji domowej w kontekście pomiaru pozarynkowej działalności gospodarstw domowych 5. Jacek Białek (UŁ) Zastosowanie autorskiego indeksu cen do oszacowania obciążenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych Przerwa na kawę Sesja VI. Przewodniczący: Prof. Jan Kordos Aneta Ptak-Chmielewska (SGH) Analiza przeżycia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na podstawie danych badania panelowego 2. Magdalena Okupniak (UE, Poznań) Estymacja pośrednia w badaniu polskich przedsiębiorstw 3. Adam Korczyński (SGH) Tradycja i współczesność w metodach imputacji danych. Przegląd teorii wybrane przykłady zastosowań 4. Ewa Frątczak (SGH) Analiza danych wzdłużnych przegląd teorii i wybranych metod analizy Zakończenie, podsumowanie: prof. J. Kordos, prof. E. Frątczak Obiad 5

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT REDAKCJA NAUKOWA prof. dr hab. inż. JOANICJUSZ NAZARKO prof. dr hab. ZOFIA KĘDZIOR BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 40 lat minęło 40 LAT MINĘŁO Księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2009 40-lat minęło. Księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu Informatyka w zarządzaniu Redakcja naukowa Andrzej Marciniak Mikołaj Morzy Konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne: IX edycja Sejmiku Młodych Informatyków XVI edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo