Biznes Plan. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Plan. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Transkrypt

1 Biznes Plan Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2 SPIS TREŚCI I. Streszczenie... 3 II. Informacje o uczestniku i planowanej działalności Charakterystyka uczestnika projektu Charakterystyka planowanego biznesu... 5 III. Produkty, usługi Opis produktu, usługi Innowacyjność rynkowa pomysłu Analiza wykonalności pomysłu... 6 IV. Zarządzanie personelem Kadra zarządzająca oraz personel... 7 V. Analiza SWOT... 7 VI. Rynek i konkurencja... 8 VII. Plan marketingowy... 9 VIII. Planowane wydatki... 9 IX. Plan finansowy Cena produktów/usług. Prognoza sprzedaży Miesięczne koszty działalności gospodarczej Rachunek zysków i strat Źródła pokrycia wydatków... 14

3 I. Streszczenie (max. 1 strona) Biznesplan został sporządzony dla potrzeb uruchomienia działalności gospodarczej pod nazwą Usługi Finansowe. Działalność będzie polegała na prowadzeniu placówki partnerskiej Banku ABC. Współpraca między Bankiem a firmą Usługi Finansowe będzie uregulowana odpowiednią umową franchisingową. Działalność będzie prowadzona w wynajmowanym lokalu przy ul. 31 kwietnia 12 w Miastku. Lokal charakteryzuje się bardzo dobrą lokalizacją w centrum miasta, o dużym przepływie osób, z wejściem bezpośrednio od ulicy i z dużą witryną umożliwiającą umieszczenie wizualizacji reklamowej. Jako firma współpracująca ze znaną i rozpoznawalną marką jaką jest Bank ABC biznes posiada duże szanse na powodzenie. Łączne nakłady związane z uruchomieniem firmy będą kształtować się na poziomie zł (w tym na remont, zakup mebli i wyposażenia). Jak wynika z poniższego biznesplanu pozyskanie wsparcia finansowego z projektu KL jest niezbędne do powstania tej działalności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że firma powinna przynieść zysk netto już w pierwszych trzech miesiącach działalności. W dalszych latach poziom zysku powinien kształtować się na poziomie 36000zł w pierwszym roku kalendarzowym po otwarciu działalności oraz w kolejnych latach przekraczać 50000zł.

4 II. Informacje o uczestniku i planowanej działalności 1.Charakterystyka uczestnika projektu A. Podstawowe dane uczestnika: Imię i nazwisko PESEL Przewidywana pełna nazwa działalności Adres siedziby działalności Usługi Finansowe Ul. 31 Kwietnia 12, Miastko Obszar działalności gospodarczej Miejsce działalności: stacjonarny punkt obsługi klientów bankowych, adres j/w, obszar działania Miastko i okolice B. Opis przygotowania merytorycznego Wyższe: Wykształcenie Uniwersytet Wrocławski, kierunek Finanse i Bankowość, studia magisterskie Uniwersytet Bydgoski, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem, studia podyplomowe Inne kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia) Doświadczenie zawodowe 2005 szkolenie "Efektywne zarządzanie produktami bankowymi" 2007 szkolenie "Prawo konsumenckie w umowach o kredyt konsumencki i skutki naruszeń" 2009 Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego nadany przez Związek Banków Polskich wakacyjna praktyka studencka w dziale kredytów konsumenckich, Bank XYZ stanowisko kasjer bankowy, Bank CDE specjalista d.s. kredytów konsumenckich, Bank GHI Umiejętności Bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera w środowiskach Windows, Linux, umiejętność obsługi programów biurowych MS Office, Open Office i pokrewne, programów finansowo księgowych typu Płatnik, Inne doświadczenia (ważne z punktu widzenia zamierzanej działalności gospodarczej) Praca dyplomowa napisana i obroniona w Katedrze Finansów i Bankowości na ocenę dobry plus na temat: Systemy franchisingowe w sektorze usług finansowych na przykładzie Banku ABC.

5 2. Charakterystyka planowanego biznesu Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej Przedmiot i zakres działalności: Prowadzenie placówki partnerskiej Banku ABC Numer PKD: Charakterystyka (przedmiot i zakres) Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne (w tym działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.) Czy uczestnik ma status podatnika VAT? X Tak o Nie Forma rozliczenia podatkowego o Ryczałt o Karta podatkowa X Zasady ogólne podatek dochodowy o Pełna księgowość Krótki opis działalności: W placówce partnerskiej oferowane są następujące produkty: kredyt gotówkowy, konta osobiste, lokaty, karty kredytowe, usługi Western Union, wypłaty z terminalu płatniczego. Obsługa transakcji gotówkowych w placówkach partnerskich odbywa się w czasie rzeczywistym. Na zasadach pośrednictwa oferowane są kredyty hipoteczne i karta kredytowa. Oferta produktowa placówek partnerskich Banku ABC jest ciągle rozwijana, wprowadzane są nowe produkty zgodne z trendami rynkowymi.

6 III. Produkty, usługi 1. Opis produktu, usługi Główne produkty oferowane w przyszłej placówce to: - płatności za rachunki - pośrednictwo w kredytach gotówkowych i hipotecznych - usługi otwarcia i prowadzenia rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych - lokaty - karty kredytowe - pośrednictwo w przekazach pieniężnych Western Union 2. Innowacyjność rynkowa pomysłu Bank ABC swoją ofertę produktów ciągle wzbogaca o nowe, innowacyjne usługi. Najnowszymi innowacyjnymi produktami banku są: - innowacyjne konto oszczędnościowe dla kobiet - przygotowana specjalnie dla kobiet karta zarabia na zakupach Moneyback 1% wartości wszystkich płatności dokonanych kartą wraca na konto. - konto dla osób, które ukończyły 50 rok życia, która zawiera darmowe ubezpieczenie medyczne oraz zniżki przy płatnościach kartą w Aptekach. Wszystkie innowacyjne produkty wprowadzane przez bank są także dostępne w placówce partnerskiej. 3. Analiza wykonalności pomysłu Identyfikacja ograniczeń Największym zagrożeniem dla rynku bankowego jest duża zależność od czynników ekonomicznych i prawnych kraju oraz oddziaływania Banku Centralnego. Sfera polityczno-prawna tworzy ograniczenia dla możliwych do wykorzystania przez banki działań, zawężając w ten sposób pole swobody. Normy polityczno-prawne ich stabilność w istotny sposób określają ryzyko prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. Kolejnym zagrożeniem jest wzrost bezrobocia i ubożenie społeczeństwa. Istotnie zmniejsza on liczbę osób aktywnych bankowo. Społeczeństwo tracąc źródło wynagrodzenia, traci też oszczędności czy zdolność kredytową. Propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń W przypadku nie osiągnięcia zakładanych w pierwszym roku wyników finansowych branych jest pod uwagę kilka możliwości. Najważniejsze z nich to: - podpisanie umowy z firmą ubezpieczeniową i rozwinięcie działalności o usługi ubezpieczeń majątkowych, na życie i innych; - podpisanie stałego kontraktu z większymi firmami powiatu na prowadzenie kont firmowych; - podpisanie kontraktu ze sklepami AGD/RTV, komputerowymi, komisami samochodowymi i szkołami nauki jazdy z powiatu na korzystne kredytowanie zakupów; - rozwinięcie sieci o kolejne placówki partnerskie na terenie powiatu. Możliwości rozwiązań alternatywnych jest wiele, wszystkie z nich mają szansę rozwoju na lokalnym rynku.

7 IV. Zarządzanie personelem 1.Kadra zarządzająca oraz personel w tym informacja czy planowane jest zatrudnienie pracowników Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej struktura organizacyjna firmy będzie obejmować jedną osobę (właściciela), która jednocześnie będzie kierownikiem placówki. Praca będzie wykonywana w systemie jednozmianowym w godzinach od 9 do 17. Do zadań właściciela będzie należało: - reprezentowanie firmy, - aktywne pozyskiwanie klientów i ich obsługa, - prowadzenie spraw administracyjnych oraz księgowych, - kontakty z urzędem skarbowym, ZUS-em, itp., W dalszej działalności firmy (w I 2013) planowane jest zatrudnienie pracownika, który będzie odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów. V. Analiza SWOT Sile strony Słabe strony - znana i rozpoznawalna marka, - odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przygotowanie przyszłego właściciela, - wsparcie ze strony banku macierzystego stały kontakt, wsparcie marketingowe, - bardzo dobra lokalizacja - duża elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Szanse - moda na konsumpcyjny styl życia klientów sprawiają, że zwiększa się popyt na kredyty i pożyczki, - Miastko jest miastem rozwijającym się, z corocznym przyrostem liczby mieszkańców, co daje szanse na pozyskiwanie nowych klientów. - brak pozycji na lokalnym rynku, - duża odpowiedzialność i ciągły nacisk banku macierzystego na osiąganie wyników, - konieczność pozyskiwania klientów. Zagrożenia - przywiązanie klientów do swoich banków, - podatność banków na recesje, wahania walut, i zależność od istniejącej sytuacji ekonomicznej, - spora konkurencja, - możliwość pojawienia się na rynku dalszych konkurentów.

8 VI. Rynek i konkurencja 1. Identyfikacja rynku: kim są nabywcy produktów, szacunkowa liczba potencjalnych klientów i ich oczekiwania, zasięg terytorialny rynku, czy popyt na produkt będzie podlegał sezonowym zmianom, jeśli tak jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości Miejscowość Miastko liczy ponad mieszkańców (źródło: UMIG Miastko), a w całej gminie jest ich prawie 16000, z czego 66% stanowią mieszkańcy w wieku lat (10416 osób). Według badań Polskiego Portalu Finansowego Bankier.pl 95% mieszkańców Polski w wieku posiada rachunek bankowy. Można więc wnioskować, iż w gminie Miastko posiadaczami rachunków bankowych jest 9895 osób. Największym bankiem pod względem liczby klientów jest PKO BP - jednak wysokie opłaty i prowizje pobierane przez bank sprawiają, że w ostatnich kwartałach bardzo szybko zaczyna tracić klientów. Rezygnują oni z rachunku, szukając tańszych propozycji. Można przypuszczać, że co 5 posiadacz rachunku w PKO BP w najbliższych latach zrezygnuje z usług tego banku. Liczba potencjalnych klientów jest więc duża. Podobnie wygląda sytuacja na rynku udzielanych kredytów. Po okresie spadku zainteresowania kredytami obserwuje się ponowny wzrost udzielanych kredytów. Zdobywając więc udział nawet tylko 15% lokalnego rynku usług finansowych na terenie gminy Miastko można pozyskać 1485 klientów. Niewystarczająco zaspokojony jest także rynek opłat rachunków. Klienci często opłacają rachunki na Poczcie Polskiej, gdzie opłaty są wysokie a kolejki w oczekiwaniu na obsługę długie. Ciekawą alternatywą może więc być możliwość uiszczania opłat w punkcie usług finansowych w centrum miasta. 2. Konkurencja: kim są główni konkurenci, na jakim rynku działają, czym się różni proponowana oferta od oferty konkurencji, porównanie oferty konkurencji ze swoją w odniesieniu do jakości, ceny reklamy/ promocji. Na terenie Miastko zlokalizowane są 4 oddziały bankowe: Banku PKO BP, Banku XYZ, Banku Spółdzielczego oraz Banku CDE. Ponadto klienci mogą korzystać z usług Banku Pocztowego w dwóch oddziałach Poczty Polskiej. Klientami Banków PKO BP, Banku XYZ. oraz Banku Spółdzielczego są w głównej mierze osoby starsze, od wielu lat przywiązane do znanego Banku i niechętnie go zmieniające. Jednak wysokie opłaty i mała elastyczność w podejściu do klientów sprawiają, że coraz częściej osoby rezygnują z niego i szukają innych rozwiązań. Takim rozwiązaniem w miejscowości Miastko dotychczas był Bank CDE, który poszukuje klientów głównie wśród osób młodych, nowoczesnych, otwartych na nowe marki. Głównym konkurentem dla otwieranego punktu usług finansowych jest więc Bank CDE. Korzystniejsza oferta kredytowa oraz większa różnorodność pozostałych produktów finansowych Banku ABC sprawiają, że będzie on konkurentem z przewagą.

9 VII. Plan marketingowy 1. Dystrybucja i sprzedaż: charakterystyka metod dotarcia do klientów Usługi będą świadczone na miejscu w punkcie obsługi klientów w centrum miasta Miastko. Oferta będzie kierowana do mieszkańców całej gminy, a także do osób dojeżdżających do pracy w miejscowości Miastko. 2. Plan promocji: sposób promowania prowadzonej działalności i jej produktów W momencie rozpoczęcia działalności działalność gospodarcza będzie wyposażona na koszt banku macierzystego w następujące elementy wizualizacyjne: - Kaseton jednostronny, podświetlany Bank ABC, - Semafor Bank ABC oraz Western Union, - Pozostałe elementy wizualizacyjne, plakaty, nalepki oraz stojaki na ulotki. Bieżąca promocja będzie obejmowała: stałe ogłoszenia w lokalnej prasie, dystrybucje ulotek w sklepach RTV/AGD, komisach samochodowych, sklepach oraz w innych miejscach gdzie mogą znajdować się potencjalni klienci. VIII. Planowane wydatki 1. Zestawienie wydatków wraz z ich charakterystyką techniczną, ceną oraz uzasadnieniem zakupu na potrzeby rozpoczynanej działalności nazwa cena 1. Remont i modernizacja lokalu Charakterystyka Remont wynajmowany w Miastku przy ul. 31-go Kwietnia 12 wymaga remontu i modernizacji. Prace będą obejmować: - wymiana posadzki (zerwanie wykładziny, wykonanie wylewki betonowej, położenie kafli na podłodze (gres o wysokiej odporności na ścieranie) pow. 80m2, wraz z cokołem, max. wysokość 10cm, - tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, - schowanie infrastruktury sieciowej (kable zasilające, komputerowe), zlikwidowanie nadmiaru gniazd 230V, - regeneracja i malowanie drzwi wejściowych. Szczegółowe obliczenia w załączonym kosztorysie Uzasadnienie zakupu Remont i modernizacja lokalu są niezbędne aby dostosować lokal w którym będzie wykonywana działalność gospodarcza do wymagań banku. nazwa cena 2. Meble biurowe Charakterystyka Zakupy mebli obejmują: biurko (2szt.), krzesła dla klientów (4szt.), fotel biurowy (2szt.), szafka na drukarkę, stolik naścienny, szafka dla urządzenia wielofunkcyjnego, szafka na dokumenty (2szt.) oraz inne drobne meble (półki itp.). Cena całego kompletu to zł Uzasadnienie zakupu Meble robione są na zamówienie Banku Macierzystego, robione są na wymiar i są identyczne w każdej jednostce partnerskiej. Posiadanie takich mebli jest niezbędne aby współpracować z bankiem oraz są elementem standaryzacji.

10 Nazwa Cena 3. Wyposażenie zabezpieczające 8000 Charakterystyka Koszt obejmuje: - montaż instalacji systemu sygnalizacji włamania (w tym: centrala ca-5, czujka Bosch BLP 4szt., Radiolinia UMB 100, Akumulator 12V/7Ah, pilot umb 100, materiały (przewody, flopy,kołki) i Wykonanie), razem cena kompletu: 1350zł brutto - sejf z elektronicznym zamkiem, wyposażony w 6 zapadkowy dwuryglowy zamek odblokowywany ręcznie, laserowo wycinane drzwi, wzmocnione zawiasy i zamontowana sprężyna otwierająca. Otwierany na kluczyk lub kod elektroniczny. Cena: 600zł - multisejf z kasetami mocowany do podłoża nowoczesny multisejf. Konstrukcja wielowarstwowa - ze stali wypełnionej specjalnym kompozytem. Rozbudowany system ryglujący, blokujący drzwi przy próbie włamania. Z wrzutnią. Cena: 5.500zł - tester banknotów (który bada następujące cechy banknotów: IR, MG, obraz, analiza widma, papier, o szybkości co najmniej 120 banknotów/min, zasilany na akumulator litowy, cena: 550zł Uzasadnienie zakupu W lokalu będą przechowywane dokumenty, pieniądze i druki ścisłego zarachowania, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie. Sejf z elektronicznym zamkiem zostanie zamontowany przy stanowisku kasjerskim będą tam przechowywane mniejsze kwoty pieniędzy niezbędne do bieżącej obsługi klientów. Na zapleczu będzie zamontowany multisejf z kasetami dużo większy, mogący pomieścić zarówno pieniądze jak i dokumenty wymagające zabezpieczenia. Dodatkowo w lokalu zostanie zainstalowany system alarmowy, przy oknach i wejściu zostaną zamontowane czujki (4 szt.) System alarmowy zostanie wyposażony w bezprzewodowy pilot dzięki któremu można wezwać pomoc w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Koszt jest niezbędny do poniesienia ze względu na warunki jakie musi spełniać dobrze zabezpieczony punkt bankowy. Nazwa Cena 4. Komputer przenośny 2500 Charakterystyka Komputer o następującej specyfikacji technicznej: Procesor Intel Core i3-350m (2,26GHz, 3MB), pamięć operacyjna 4GB DDR3, dysk twardy 500GB, system operacyjny Windows 7 Uzasadnienie zakupu Niezbędny do stałego kontaktu z bankiem macierzystym oraz do wykonywania bieżących operacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem łącza Internetowego. Nazwa Cena 5. Urządzenia i materiały biurowe 2500 Charakterystyka Niszczarka, telefax, telefon, kalkulator 2szt., laserowe urządzenie wielofunkcyjne, 2 szt. czytników kodów kreskowych, materiały biurowe (teczki, segregatory i inne). Uzasadnienie zakupu Wyposażenie biura zapewniające jego sprawne, bieżące funkcjonowanie.

11 IX. Plan finansowy 1. Cena produktów/usług. Prognoza sprzedaży. Miesięczna prognoza sprzedaży. Ze względu na fakt, że podczas rozmów z bankiem macierzystym podpisano umowę o zachowaniu tajemnicy handlowej, w tym o zachowaniu tajemnicy dotyczącej wysokości poszczególnych prowizji, tabela zawiera prognozowane miesięczne przychody (bez podziału na cenę jednostkową i sprzedaną ilość). Produkt/usługa Jednostka miary Cena jednost. netto Sprzedana ilość Planowany przychód Prowizja od płatności za rachunki Prowizja od udzielonych kredytów Prowizja od otwartych rachunków bankowych Prowizja od otwartych lokat Prowizja od sprzedanych kart kredytowych Prowizja od przekazów pieniężnych Western Union szt. 1,50 zł m-c m-c m-c m-c m-c Ogółem 5725

12 Prognoza sprzedaży na pierwsze 2 pełne lata działalności Planowana struktura sprzedaży w pierwszych 2 latach Proszę przedstawić wartość sprzedaży podstawowych produktów, usług, towarów według w/w grup produktowych. Wartość proszę podać w PLN. Prognozę należy określić dla okresu równego 2 pełnych lat oraz roku pozyskania dotacji. Rok Produkt /usługa/towar pozyskania dotacji rok rok 2012 Prowizja od płatności za rachunki Prowizja od udzielonych kredytów Prowizja od otwartych rachunków bankowych Prowizja od otwartych lokat Prowizja od sprzedanych kart kredytowych Prowizja od przekazów pieniężnych Western Union Cena jednostkowa 1,50 1,50 1,50 Ilość Wartość A Cena jednostkowa Ilość 3 m-c 12 m-c 12 m-c Wartość B Cena jednostkowa Ilość 3 m-c 12 m-c 12 m-c Wartość C Cena jednostkowa Ilość 3 m-c 12 m-c 12 m-c Wartość D Cena jednostkowa Ilość 3 m-c 12 m-c 12 m-c Wartość E

13 Cena jednostkowa Ilość 3 m-c 12 m-c 12 m-c Wartość F Razem (A + B + C + D + E + F) Miesięczne koszty działalności gospodarczej. Wyszczególnienie ilość cena wartość Ubezpieczenie społeczne Czynsz za lokal Energia elektryczna Woda Usługi telekomunikacyjne Materiały biurowe Obsługa firmy ochroniarskiej Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 1 340,75 340, ogółem 2490,75 3. Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat (prognoza na 2 pełne lata kalendarzowe) w układzie rocznym Pozycja Rok otrzymania dotacji rok rok 2012 A. Przychody netto ze sprzedaży I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów B. Koszty działalności operacyjnej , I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia

14 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 022, VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , D. Pozostałe przychody operacyjne I. Dotacje II. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D -E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe 8 595, I. Zysk (strata) brutto (F + G H) 8 595, J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I J K) 7 604, Źródła pokrycia wydatków Dotacja na rozpoczęcie PLN % działalności gospodarczej % Wkład własny ogółem, w tym: Kredyt/Pożyczka Środki własne Inne środki (jakie?)

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Biznes plan dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości Tytuł projektu/nazwa firmy:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE TEL/FAX 018 20 154 79 EMAIL: krza@praca.gov.pl www.pupzakopane.pl Załącznik 1 do Regulaminu Zakopane, dnia... WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13 BIZNESPLAN w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy ABC Biznesu Jak produkować brykiet ze słomy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej brykiet ze słomy / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo