Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej"

Transkrypt

1 Wykład I - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik

2 Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest osiągnięcie łącznie 41 punktów, w tym co najmniej 30% punktów z każdej grupy zadań sprawdzających założone dla tego przedmiotu efekty kształcenia oraz zdanie egzaminu. Lista efektów kształcenia w karcie przedmiotu dostępnej na stronie: Punkty: 1 Laboratorium Ocena ogólna z zajęć - 10 punktów Kolokwium praktyczne - 20 punktów Projekt zespołowy - 40 punktów 2 Egzamin - 30 punktów (12 punktów - min.)

3 Literatura Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Helion, Gliwice 2010 Andrei Alexandrescu, Nowoczesne projektowanie w C++. Uogólnione implementacje wzorców projektowych, Helion, Gliwice 2011 David Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis C++ Szablony, Helion, Gliwice 2003 Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa 2008

4 Literatura uzupełniająca Nicholas A. Solter, Scott J. Kleper, C++ Zaawansowane programowanie, Helion, Gliwice 2006 Bjarne Stroustrup, Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++, Helion, Gliwice 2010 P. J. Plauger, Biblioteka standardowa C++, WNT, Warszawa 1997 J. Viega, M. Messier, C i C++ Bezpieczne programowanie. Receptury, Helion, Gliwice 2005

5 Tematyka semestru 1 SQLite. 2 Specjalizacje szablonów. 3 Wzorce projektowe. 4 Elementy programowania wielowątkowego. 5 Metody zabezpieczania danych. 6 Metodologia pracy. Systemy zarządzania wersjami. 7 Elementy programowania grafiki 3D. OpenGL. 8 Algorytmy graficzne. 9 Techniki programowania gier.

6 SQLite

7 Instalacja Projekt SQLite dostępny jest pod adresem Ściągamy: sqlite-amalgamation Kompilujemy do statycznej biblioteki wpisując w Visual Studio Command Prompt: cl /c /EHsc sqlite3.c lib sqlite3.obj Powstaje plik sqlite3.lib, który kopiujemy do..\vc\lib a plik nagłówkowy sqlite3.h kopiujemy do..\vc\include W programie dopisujemy niezbędną dyrektywę include i podłączamy plik biblioteki statycznej pod projekt albo dopisujemy dyrektywę #pragma comment( lib, "sqlite3.lib" )

8 Struktura danych Nazwa bazy - Tabela1 - Kolumna1 Kolumna2 Kolumna3... Dane 1 Dane 2 Dane 3... (rekord1) Dane 1 Dane 2 Dane 3... (rekord2) Dane 1 Dane 2 Dane 3... (rekord3)

9 Pierwszy program SQLite #include <iostream> #include <cstdlib> #include <sqlite3.h> #pragma comment( lib, "sqlite3.lib" ) using namespace std; int main() { //... } return 0;

10 Pierwszy program SQLite sqlite3 *db; char *zerrmsg = 0; int rc; rc = sqlite3_open("test.db", &db); if( rc ) { cout << "Can t open database: " << sqlite3_errmsg(db) << endl; exit(0); } else cout << "Opened database successfully\n"; // Tutaj pracujemy z bazą sqlite3_close(db);

11 Zapytanie SQL tworzące tabelę sql = "CREATE TABLE STUDENCI(" \ "ID INT PRIMARY KEY NOT NULL," \ "NAME TEXT NOT NULL," \ "SURNAME TEXT NOT NULL," \ "AGE INT NOT NULL," \ "ADDRESS CHAR(50)," \ "AVERAGE REAL );";

12 Funkcja zwrotna int odpowiedz( void *NotUsed, int argc, char **argv, char **azcolname ) { int i; for(i=0; i<argc; i++) { cout << azcolname[i] << " = "; cout << (argv[i]? argv[i] : "NULL") << endl; } cout << endl; return 0; }

13 Wykonanie zapytania rc = sqlite3_exec(db, sql, odpowiedz, 0, &zerrmsg); if( rc!= SQLITE_OK ) { cout << "SQL error: " << zerrmsg << endl; sqlite3_free(zerrmsg); } else cout << "Operation done successfully\n" << endl; Argument czwarty funkcji sqlite3 exec może to być dowolnym wskaźnikiem, który zostanie przekazany do funkcji zwrotnej w jej pierwszym argumencie.

14 Odrobina SQL sql = "INSERT INTO STUDENCI (ID,NAME,SURNAME,AGE,ADDRESS,AVERAGE)"\ "VALUES (1, Adam, Nowak, 20, Gliwice, 4.5 );"\ "INSERT INTO STUDENCI (ID,NAME,SURNAME,AGE,ADDRESS,AVERAGE)"\ "VALUES (2, Beata, Kowalska, 19, Zabrze, 5.0 ); " \ "INSERT INTO STUDENCI (ID,NAME,SURNAME,AGE,ADDRESS,AVERAGE)"\ "VALUES (3, Jan, Chrobry, 21, Rybnik, 3.5 );"\ "INSERT INTO STUDENCI (ID,NAME,SURNAME,AGE,ADDRESS,AVERAGE)"\ "VALUES (4, Iwona, Waza, 22, Gliwice, 4.04 );";

15 Odrobina SQL sql = "SELECT * from STUDENCI"; sql = "SELECT * from STUDENCI where ADRESS = Gliwice "; sql = "SELECT NAME,SURNAME from STUDENCI"; sql = "SELECT NAME,SURNAME from STUDENCI where AGE < 21"; sql = "SELECT NAME,SURNAME from STUDENCI"\ " where AGE < 21 and AVERAGE >= 4.5";

16 Odrobina SQL sql = "UPDATE STUDENCI set AVERAGE = 3.8 where ID=3"; sql = "DELETE from STUDENCI where ID=2"; sql = "DROP TABLE STUDENCI";

17 Konsola SQLite Kompliacja: cl shell.c sqlite3.c Powstanie: shell.exe

18 Komendy konsoli SQLite.exit.help.restore test.db.tables //zamknięcie konsoli //pomoc //załadowanie bazy //lista tabel SELECT * FROM STUDENCI; DELETE FROM STUDENCI where ID = 1;.backup test.db //zapisanie bazy do pliku

19 Przykład W katalogu użytkownika systemu Windows znajduje się ukryty katalog: Dane aplikacji Jeżeli używaliśmy przeglądarki Firefox to możemy skopiować z podkatalogów plik: Mozilla\Firefox\Profiles\19e9r3ha.default\cookies.sqlite do katalogu w którym mamy: sqlite.exe W konsoli SQLite wykonujemy np. polecenia:.restore cookies.sqlite.tables // wynik: moz_cookies SELECT * FROM moz_cookies WHERE host =.onet.pl ;

20 Ideologia To był (za) krótki wstęp do SQLite. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji. Dotychczasowy kod był pisany w stylu C.

21 Ideologia To był (za) krótki wstęp do SQLite. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji. Dotychczasowy kod był pisany w stylu C. Jak to ubrać w obiektowość? Czyli w jaki sposób napisać to bardziej zawile, wkładając w to dużo więcej pracy?

22 Ideologia To był (za) krótki wstęp do SQLite. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji. Dotychczasowy kod był pisany w stylu C. Jak to ubrać w obiektowość? Czyli w jaki sposób napisać to bardziej zawile, wkładając w to dużo więcej pracy? Po co? Aby w przyszłości móc wygodnie i szybko z tego korzystać? Zaprojektujemy klasę w C++ do obsługi bazy danych...

23 DataBase.h #pragma once #include <iostream> #include <vector> #include <string> #include <sqlite3.h> #pragma comment( lib, "sqlite3.lib" ) typedef std::vector<std::string> Record; class DataBase { public: DataBase( const char * ); ~DataBase( void ); bool open( const char * ); void close( void ); bool is_open( void ); std::vector<record>& query( const char * ); bool query( const char *, std::ostream & ); private: //... };

24 Zysk - wygoda i szybkość użycia #include <iostream> #include <cstdlib> #include "DataBase.h" int main() { DataBase baza("test.db"); baza.query( "SELECT * FROM STUDENCI", std::cout ); baza.close(); } system("pause"); return 0;

25 Projektowanie Mamy możliwość tworzenia wielu tabel i przetwarzania danych w nich zawartych przy użyciu zapytań SQL. Czy można zaprojektować taką klasę aby ukryć zapytania SQL w mechanizmach tej klasy? Programista używający tej klasy nie musi znać SQL a. Odpowiedź: TAK, ale pod warunkiem, że uczynimy tę klasę bardziej wyspecjalizowaną (np. sprecyzujemy rodzaje danych i mechanizmy operowania na nich).

26 Przykładowy problem Zaprojektować klasę, której interfejs publiczny nie wymaga znajomości SQL a, oraz która ułatwi nam zaprogramowanie następujących założeń: - Nasz program gromadzi dane ściśle określonego rodzaju, które jesteśmy w stanie trzymać w jednej tabeli. - Chcemy mieć możliwość prostego modyfikowania pól w zadanym rekordzie. - Chcemy mieć możliwość prostego dodawania i usuwania rekordów. - Chcemy mieć możliwość uzyskania listy rekordów, które spełniają warunek: w ustalonej kolumnie jest ustalona wartość.

27 SimpleDataBase.h #pragma once #include "DataBase.h" #define DATA_BASE_FILENAME #define UNIQUE_TABLENAME "dane.db" "DANE" class SimpleDataBase : public DataBase { public: SimpleDataBase( std::string ); // Zostanie utworzony lub otwarty plik. // Podajemy nazwy kolumn. Jeśli inne niż istniejące, // to kasujemy obecną tabelę i tworzymy nowe bool is_open( void ); //??? int lastrecordnumber( void ); //...

28 SimpleDataBase.h - c.d. //... // dodaje rekord, brakujące pola ustawi na NULL bool add( std::vector<std::string> & ); // kasuje wskazany rekord bool erase( int ); std::string get( int, int ); bool set( int, int, std::string& ); void print( std::ostream & ); // drukuje do strumienia rekordy w których wskazana kolumna // ma zadaną wartość void ifprint( std::ostream &, int, std::string ); private: //... };

29 Problemy Publiczne dziedziczenie prowadzi do możliwości użycia dla obiektu klasy SimpleDataBase metod klasy bazowej. Nie chcemy jednak aby na tym poziomie był dostęp na przykład do metod query i close.

30 Problemy Publiczne dziedziczenie prowadzi do możliwości użycia dla obiektu klasy SimpleDataBase metod klasy bazowej. Nie chcemy jednak aby na tym poziomie był dostęp na przykład do metod query i close. class SimpleDataBase : private DataBase { //... }; Rodzi to jednak kolejny problem, gdyż metoda is_open również przestaje być dostępna na tym poziomie. Nie chcemy też pisać kolejnej jej implementacji w klasie pochodnej.

31 Problemy Publiczne dziedziczenie prowadzi do możliwości użycia dla obiektu klasy SimpleDataBase metod klasy bazowej. Nie chcemy jednak aby na tym poziomie był dostęp na przykład do metod query i close. class SimpleDataBase : private DataBase { //... }; Rodzi to jednak kolejny problem, gdyż metoda is_open również przestaje być dostępna na tym poziomie. Nie chcemy też pisać kolejnej jej implementacji w klasie pochodnej. class SimpleDataBase : private DataBase { public: using DataBase::is_open; //... };

32 Obserwacja Jednoczesne istnienie dwóch obiektów klasy SimpleDataBase prowadzi do tego, iż jeden z nich nie ma dostępu do pliku, a zatem nie może wykonać żadnej operacji do której został stworzony. To poważna wada tego rozwiązania. Należy tak zaprojektować mechanizmy klasy, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Wzorzec projektowy: Singleton - gwarantuje, że istnieje jednocześnie tylko jeden obiekt danej klasy, i zapewnia globalny dostęp do niego w całym programie.

33 Koniec

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski ASP.NET Wprowadzenie provided by Przemysław Bykowski Strona internetowa vs aplikacja internetowa Aplikacja internetowa Nie ustępuje możliwościami od standardowej aplikacji desktopowej Przeglądarka pośredniczy

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Lekkie i mobilne bazy danych

Lekkie i mobilne bazy danych Katedra Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza Materiały do przedmiotu Zaawansowane Technologie Bazodanowe Plan wykładu SQLite bezserwerowa, relacyjna baza danych 1 SQLite bezserwerowa, relacyjna

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

fstream C/C++ #include Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream

fstream C/C++ #include <fstream> Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream Podstawy obsługi plików Wykład ze strony: http://cpp0x.pl/kursy/kurs-c++/ [lekcja] Rozdział 32. W rozdziale opisano podstawową obsługę plików, tj. w jaki sposób otwiera się pliki, jak sprawdzić czy otwarcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo