Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów)"

Transkrypt

1 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 2. Zagadnienie: Internet jako ważne źródło informacji w pracy nauczyciela 3. Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie 4. Czas trwania: 2 godz. lekcyjne (90 minut) 5. Co uczestnik kursu powinien już wiedzieć? Znać pojęcia: Inernet, strona internetowa, przeglądarka, adres strony WWW, odsyłacz hipertekstowy Posiadać umiejętności: posługiwania się przeglądarką Internet Explorer i nawigacji po stronach WWW 6. Cel operacyjne zajęć: Cele z kategorii wiadomości Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe środki i metody poszukiwania informacji w sieci Celezkategoriiumiejętności Uczestnicy warsztatów potrafią posługiwać się przeglądarką stron WWW oraz katalogiem w celu odnalezienia poszukiwanych informacji, potrafią efektywnie korzystać z wyszukiwarki, potrafią zapisać stronę lub wybrany element strony na dysku Cele z kategorii postawy Uczestnicy warsztatów dostrzegają konieczność stosowania mechanizmów wyszukiwania informacji w sieci i umiejętność ich celowego wykorzystania w pracy zawodowej 7. Wprowadzane pojęcia: katalog stron internetowych, portal internetowy, wyszukiwarka, zapytanie słowa kluczowe - fraza - operatory, multiwyszukiwarki, wyszukiwarki specjalistyczne 8. Metody nauczania: elementy wykładu, pogadanka, ćwiczenia praktyczne 9. Formy organizacyjne: praca w dwuosobowych grupach 10. Środki dydaktyczne: stanowiska komputerowe połączone sieciowo, ze stałym podłączeniem do Internetu, system operacyjny Windows 98, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0 1

2 PLAN ZAJĘĆ 1. Zapoznanie uczestników kursu z tematem i celem zajęć. 2. Przypomnienie zasad pracy z przeglądarką internetową. 3. Praca z wyszukiwarką internetową. 4. Zasady zapisywania stron i wybranych elementów strony na dysku. 5. Ćwiczenia praktyczne. PRZEBIEG ZAJĘĆ Ad.2 Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną startową (w naszym przypadku jest to Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana zsieciiwyświetlona w głównym oknie programu. Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa. Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej. Podczas przeglądania kolejnych stron Explorer tworzy historię sesji, czyli zbiór adresów ostatnio odwiedzonych. Aby zapoznać się z historią, należy kliknąć przycisk Historia. Wtedy wyświetli się w lewej części okna pasek prezentujący zawartość folderu Historia z podziałem na konkretne dni (np. poniedziałek (w tym tygodniu), dzisiaj, tydzień ). Internet Explorer w trakcie instalacji tworzy folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróży w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione. Uczestnicy kursu przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela: (strona Ministerstwa Edukacji Narodowej) (serwis internetowy dla nauczycieli) (serwis internetowy dla nauczycieli, uczniów i rodziców) (serwis internetowy dla zainteresowanych maturami) (serwis dla nauczycieli liceum) 2

3 (serwis dla nauczycieli gimnazjum) (strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie) (polski portal edukacyjny) (Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły) Ad3. Ilość informacji przechowywanych w Internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny. Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. W przeglądarce stron WWW użytkownik wpisuje adres internetowy portalu, który zawiera wyszukiwarkę (np. lub wpisuje adres konkretnej wyszukiwarki (np. Po otworzeniu strony z wyszukiwarką, w oknie wyszukiwarki wpisuje się słowo lub słowa kluczowe, które są ściśle związane z poszukiwaną informacją. Chcąc np. odnaleźć przepis na makowiec, wprowadza słowa kluczowe makowiec i przepis, a następnie wybiera przycisk Szukaj ( Search ). W rezultacie zostaje zaprezentowana lista stron (w postaci odsyłaczy i krótkich opisów) spełniających zadane przez użytkownika kryteria - wystarczy kliknąć na któryś z odsyłaczy, by przenieść się w wybrane miejsce. Dzięki temu można stosunkowo szybko odnaleźć w Internecie interesujące informacje wśród milionów stron WWW. Aby zawęzić obszar poszukiwań w Internecie i uniknąć wyświetlenia wielu stron nie związanych z szukanymi przez nas informacjami musimy odpowiednio sformułować zapytanie - stosując słowa kluczowe lub frazy oraz odpowiednie operatory. Należy pamiętać, że prawie każda wyszukiwarka kieruje się swoimi kryteriami wyszukiwania, które dostępne są na stronie z daną wyszukiwarką. 3

4 Zapytanie pojedyncze słowa piłka ręczna użycie cudzysłowu zamiast: piłka ręczna lepiej: "piłka ręczna" Każde słowo jest traktowane oddzielnie. Wyszukiwarka znajdzie strony, które zawierają jak najwięcej słów bądź fraz użytych w zapytaniu. Na początku listy wyników pokazywane są dokumenty najlepiej odpowiadające zapytaniu. W tym wypadku najpierw wyświetlone zostaną strony, w których występują obok siebie słowapiłkairęczna (czyli np. o drużynie sportowej), następnie te, na których znajdują się te słowa, ale w znacznej odległości od siebie, a na końcu strony, w których występuje choćby jedno z podanych słów (czyli także o piłkach do metalu i robótkach ręcznych) Frazy składające się zwiększej ilości słów powinny być ujęte w cudzysłów, gdyż tylko wtedy wyszukiwarka traktuje je jako całość. Poszczególne frazy należy oddzielać przecinkami. użycie wielkich liter zamiast: czerwone gitary, piasek lepiej: Czerwone Gitary, Piasek użycie operatorów + i - zamiast: Republika lepiej: Republika, +serwis - kraj Operatory logiczne Pierwsze zapytanie jest zbyt wieloznaczne (zobacz przykład powyżej) Przy zastosowaniu cudzysłowu wyszukiwarka znajdzie tylko te strony z tekstem piłka ręczna bez innych odmienionych wariantów pojawienia się tych słów. Używając wielkich liter precyzujesz, że szukanie ma dotyczyć słów dokładnie tak zapisanych. Słowa rozpoczynające się z wielkiej litery są traktowane jak oddzielne frazy. Użycie małych liter powoduje, że wyszukiwane są wyrazy zaczynające się zarówno z małej jak i z dużej litery (np. Onet, onet). Jeśli wpiszesz słowo zaczynające się dużą literą (np. Onet), to zostaną znalezione wyłącznie wyrażenia zaczynające dużą literą. Używając znaku"+" precyzujesz, że podane słowo musi wystąpić na stronie. Używając znaku "-" określasz, że podane słowo nie może wystąpić na stronie. W pierwszym przykładzie wyszukane zostaną zarówno Republika Południowej Afryki, Republika Czeska, itp. W drugim - tylko serwisy o nazwie Republika, aniekraje. Operator Działanie Przykład AND równoważne ze znakiem + (plus) OR zostaną odnalezione te dokumenty, w których występują oba wskazane słowa (niekoniecznie obok siebie). odnalezione zostaną te dokumenty, w których występuje przynajmniej jedno z wymienionych słów ogłoszenia AND Onet Onet OR Onet.pl NOT równoważne ze znakiem - (minus) tylko Infoseek AND NOT równoważne ze znakiem - (minus) tylko AltaVista AltaVista nie zrozumie samego NOT () wskaże dokumenty, w których nie występuje dane słowo (czyli np. wszystko gdzie pojawia się "programy" a nie pojawia się "wirusy") aby zgrupować wyrażenia logiczne należy użyć nawiasów (poszuka wszystkich dokumentów ze słowami AltaVista i Onet, ale nie tych, które są pod adresem programy NOT wirusy programy AND NOT wirusy (AltaVista AND Onet) AND NOT url:www.altavista.wirusy 4

5 Na zajęciach będziemy korzystać z polskich i zagranicznych wyszukiwarek oraz portali internetowych, w których umieszczone są wyszukiwarki. Użyjemy więc: Adres strony z wybranymi polskimi i zagranicznymi wyszukiwarkami i portalami internetowymi Ćwiczenie wykonane z pomocą prowadzącego Uczestnicy kursu wyszukują informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli. Ad 4. Przeglądane przez nas strony internetowe możemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać należy jednak o tym, że najpierw należy utworzyć, na dysku folder np. Informacje, i tam gromadzić bieżące informacje dla zachowania porządku na dysku. Jeżeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik > Zapisz jako..., wpisujemy nazwę, pod którą chcemy zapisać stronę lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym folderze. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą folderu, który automatycznie zostanie założony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie. Z wybranej strony możemy zaznaczając interesujący nas fragment tekstu skopiować go do edytora tekstu. 5

6 Możemy również interesujący nas element grafiki zapisać na dysku należy wskaźnikiem myszy najechać na dany element, wywołać menu podręczne (prawy przycisk myszy), wybrać Zapisz obraz jako..., wpisujemy nazwę, pod którą chcemy zapisać element lub decydujemy się na sugerowaną nazwę i zapisujemy we wcze-śniej utworzonym folderze. Ad 5. Ćwiczenie 1 Wyszukaj w Internecie informacji dotyczącej terminu matury 2002 Ćwiczenie 2 Wyszukaj w Internecie informacji dotyczącej prognozy pogody w dniu dzisiejszym dla okolic Katowic Ćwiczenie 3 Wyszukaj w Internecie dowolny utwór muzyczny zapisany w formacie mid i zapisz na dysku we wcześniej utworzonym przez ciebie folderze informacje. Ćwiczenie 4 wyszukaj w Internecie informacji na temat godła i hymnu narodowego Polski tekst hymnu skopiuj do edytora tekstu wizerunek orła (godło) zapisz na dysku pod nazwą orzel w folderze informacje Ćwiczenie 5 korzystając z poznanych wyszukiwarek znajdź w Internecie informacje dotyczące przedmiotu, którego uczysz najciekawsze twoim zdaniem informacje skopiuj do edytora tekstu i zapisz pod nazwą przedmiot w folderze informacje 6

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Instrukcja wyszukiwania informacji w Internecie... 2 1.2. Prawo autorskie. Zagadnienia ogólne... 5 1.3. Licencje i ich rodzaje... 10 1.4. Instrukcja zakładania i personalizacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Warszawski e-podręcznik seniora

Warszawski e-podręcznik seniora Warszawski e-podręcznik seniora i S k POLSKO-JAPOŃSKA 3 F u n d a c j a A m ic u s akademia technik > ^. r i a le j KOnPUTEROUYCH ASOS 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu.

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projektujemy Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projekt 1 Wycieczka 1. Podzielcie się na czteroosobowe zespoły. 2. Wybierzcie się

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Multimedialne pomysły 5

Multimedialne pomysły 5 Multimedialne pomysły 5 Dowiesz się: jak tworzyć multimedialne albumy zdjęć, jakich programów warto używać do tworzenia prezentacji multimedialnych, jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną.

Bardziej szczegółowo