Dominujące trendy i perspektywy na rynku świadczeń pozapłacowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dominujące trendy i perspektywy na rynku świadczeń pozapłacowych"

Transkrypt

1 22 Dominujące trendy i perspektywy na rynku świadczeń pozapłacowych Firma, która zamierza skutecznie konkurować o pracowników, powinna poszukiwać niestandardowych sposobów na podniesienie atrakcyjności swojej oferty świadczeń pozapłacowych. Marcin Fidecki W Polsce obserwujemy od wielu lat proces unowocześniania systemów wynagrodzeń. Firmy rezygnują ze składników archaicznych (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, funkcyjne), a w zamian modernizują systemy premiowe, które lepiej wspierają ich strategię. To już standard rynkowy. Wciąż niedocenione są natomiast programy świadczeń. Tymczasem coraz częściej stają się one kartą przetargową w oczach pracowników. Dwa filary W założeniu świadczenia powinny być dodatkowym, dobrze pasującym elementem pakietu wynagrodzeń. Dla lepszego postrzegania takiej oferty przez pracowników pracodawca powinien podzielić je na dwa filary. Pierwszy czyli świadczenia wspierające kulturę organizacyjną powinien być oferowany wszystkim bez wyjątku. Świadczenia takie wynikają z troski pracodawcy o swoich pracowników. Zaliczamy do nich na przykład opiekę zdrowotną lub pracowniczy program emerytalny. Oczywiście pracownik powinien zdecydować o przystąpieniu do każdego z nich, ale oferta jest powszechna, a warunki podobne dla wszystkich zatrudnionych. Znakomita większość pracowników korzysta z tych świadczeń w momencie spełnienia warunku stażu pracy. Drugi filar to świadczenia kafeteryjne. Pracodawca określa budżet kwotowy w ramach, którego pracownicy mogą dokonywać wyboru za pośrednictwem platformy internetowej zewnętrznego operatora świadczeń. Oferowany program umożliwia pracownikom wybór świadczeń w ramach różnych rodzajów: wypoczynek (wycieczki zagraniczne, pobyt wypoczynkowy w Polsce, wyjazdy weekendowe), rekreacja (baseny, aquaparki, pobyty w spa), kultura (bilety do kina, teatru, koncerty, inne wydarzenia artystyczne), atrakcje sportowe (wejściówki i karty sportowe), kursy językowe, kupony rabatowe do sieci handlowych, sklepów internetowych, atrakcje dla dzieci (pobyty w centrach zabaw, parkach zabawy, wyjazdy kolonijne). Elastyczna oferta Taka oferta jest ceniona przez pracowników, ponieważ zapewnia pełną elastyczność. Każdy może znaleźć dla siebie lub rodziny coś interesującego. Ponadto wartość poszczególnych jej elementów jest konkurencyjna cenowo, ponieważ operator świadczeń zapewnia hurtowe ceny, niedostępne na rynku dla indywidualnego pracownika. Tak skonstruowany pakiet umożliwia pracownikowi wybór wynikający z jego zmieniających się preferencji w życiu prywatnym (singiel, rodzina z dziećmi itd.). Ponadto pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły na świadczenia lub też dodatkowe lokalizacje, gdzie będą korzystać ze świadczeń (pobliski klub, nowe kino w okolicy). Poza kuponami rabatowymi najbardziej atrakcyjne świadczenia to: wypoczynek w Polsce i za granicą, bilety do kina oraz karty sportowe. Pracownicy chwalą sobie możliwość decydowania o rodzaju wybieranego świadczenia praktycznie w każdym momencie. Dostęp do platformy mobilnej mają przez 24 h. Umożliwia im to np. wygenerowanie biletu elektronicznego podczas stania w kolejce do kina. Ważnym elementem systemu kafeteryjnego jest możliwość finansowania świadczeń przez pracownika z własnej kieszeni. W sytuacji, kiedy fundusz oferowany przez pracodawcę nie wystarcza na wymarzony wyjazd, pracownik może w prosty sposób dofinansować na platformie planowany zakup świadczenia. Dodatkowym atutem podobnych rozwiązań na rynku, cenionym przez pracowników jest efektywność podatkowa. Jeżeli firma zdecyduje się dofinansowywać program z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, to niektóre świadczenia są neutralne podatkowo zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych oraz nie są podstawą składki ZUS. W pozostałych przypadkach pracownicy powinni płacić PIT od oferowanych świadczeń. Autor jest menedżerem w Zespole Wynagrodzeń i Kosztów Pracy, Departament Zarządzania Personelem i Efektywności, PKO Bank Polski

2 23 Podatek od prezentu zależy od źródła finansowania Pracodawca, który w związku ze zbliżającymi się mikołajkami, Bożym Narodzeniem lub końcem roku planuje dać pracownikom prezent, powinien dobrze wybrać podarek oraz źródło jego finansowania. Od tego bowiem będą zależały skutki podatkowe zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Adam Stułka Przepisy podatkowe nakazują zastanowienie się nad tym, jaki prezent pracownikowi dać oraz z jakich środków za niego zapłacić, aby nie generował on dodatkowego obciążenia podatkowego zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Po pierwsze, skutki podatkowe prezentu zależą od źródła jego sfinansowania. Po drugie, mogą one być różne w zależności od rodzaju przekazywanego prezentu. Pochodzenie pieniędzy determinuje rozliczenie podatku W przypadku, gdy zakup prezentów jest sfinansowany ze środków obrotowych, wydatki na ten cel jako tzw. wydatki pracownicze (tzn. ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników w związku z istniejącym pomiędzy nimi stosunkiem pracy) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach ogólnych. Jednocześnie wartość prezentu zakupionego ze środków obrotowych pracodawcy będzie stanowić dla pracownika dodatkowy przychód podatkowy, a w konsekwencji będzie powodować, że pracodawca powinien uwzględnić tę wartość przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprawa wygląda inaczej, gdy pracodawca postanowi zapłacić za prezenty dla pracowników z funduszu socjalnego. W takim przypadku będzie on musiał pamiętać o ważnej zasadzie, a mianowicie wartość prezentu przydzielona zatrudnionej w firmie osobie musi zostać ustalona na podstawie kryterium socjalnego, np. sytuacji finansowej w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować prezentu o jednakowej wartości, np. 200 zł. Wówczas bowiem nie są spełnione warunki określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki związane z zakupem prezentów ze środków funduszowych nie będą dla pracodawcy kosztem podatkowym (tym są bowiem same odpisy dokonywane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Z kolei na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zastosowanie może mieć w tym zakresie zwolnienie z opodatkowania. Zgodnie z przepisami wolna od podatku jest bowiem wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku 380 złotych. Kupujesz za środki z funduszu uważaj na rodzaj prezentu W przypadku prezentów sfinansowanych ze środków obrotowych na skutki podatkowe nie wpływa zasadniczo rodzaj przekazywanego prezentu. Natomiast w przypadku prezentów kupowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych omawiane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towar lub usługi. A zatem, gdy pracownik otrzyma bon czy talon sfinansowany z funduszu zwolnienie z podatku nie będzie mieć zastosowania i po stronie pracownika powstanie dodatkowy podatek do zapłaty. Ale jeżeli pracodawca wybierze np. kartę przedpłaconą zwolnienie wchodzi w grę. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Przykładowo, dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 maja 2014 r. (nr IBPBII/1/ /14/ASz) wyjaśnił, że wydawana pracownikom karta przedpłacona jest środkiem płatniczym. Stąd też otrzymane przez pracowników świadczenie w postaci karty przedpłaconej będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł pod warunkiem, że istotnie świadczenie to jest realizowane w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przy spełnieniu tych warunków pracodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia (dodania) wartości karty do przychodów pracownika przy obliczaniu i poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Autor jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO Reklama Podaruj Pracownikom przyjemność wyboru prezentu NA ŚWIĘTA Postaw na sprawdzone rozwiązanie, daj się zaskoczyć jakością obsługi Edenred 96% Klientów twierdzi, że jest bardzo zadowolona / zadowolona z obsługi oraz rekomenduje współpracę z Edenred (badanie satysfakcji Klientów Edenred 2014) Kompleksowo wspieramy działy HR, doradzamy oraz upraszczamy administrację i dystrybucję świadczenia Zawsze więcej dla pracownika wraz z kartą pakiet zniżek do supermarketów, sklepów odzieżowych, AGD-RTV i innych NOWOŚĆ Zamiast tradycyjnych paczek sprawdź karty podarunkowe dla dzieci Karty podarunkowe finansowane z ZFŚS zwolnione są z pdof do 380 zł Zamów online LUB Zadzwoń do doradcy

3 24 Etyka zawodowa w relacjach pracownika z pracodawcą Pracodawcy i pracownicy niekiedy różnie rozumieją pojęcie etycznego postępowania wobec siebie nawzajem. Wiąże się to głównie z rozmaitymi oczekiwaniami z obu stron. Hierarchia biznesowa w firmach w pewien sposób narzuca formę funkcjonowania w stosunkach między zatrudnionym a zatrudniającym. Agnieszka Karolak Obie grupy zobowiązane są do przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Ten z kolei odzwierciedla normy moralne jakie funkcjonują w społeczeństwie. A jak to bywa z przepisami są one przestrzegane z dwóch powodów. Albo jeżeli wierzymy w ich zasadność zwiększy się ich wydajność co przełoży się na zysk firmy. Właśnie kwestia zaangażowania pracownika staje się obecnie najważniejszą potrzebą i zmienną mającą wpływ na funkcjonowanie i zyski firm, a także wokół tej kwestii prowadzi się sporo badań, których wyniki jednoznacznie wskazują: zaangażowany pracownik to dobry pracownik. Również koncepcja zdrowej organizacji zakłada, że w nietoksycznym środowisku pracy, w którym panują jasne zasady współpracy wewnątrz firmy i z otoczeniem, a nadrzędną wartością jest wzajemna uczciwość pracodawcy wobec pracownika i odwrotnie, pracownicy bardziej angażują się w jej działanie. Istnieją również badania wskazujące, że wewnętrzne kodeksy etyczne nie mają przełożenia na satysfakcję pracowników i zyski firm, natomiast coraz powszechniejszy staje się pogląd, że wewnętrzne kodeksy etyczne pozwalają na kontrolowanie przełożonych i pracowników pod ką- efektywnie i przynosić zyski. Kluczem znowu jest zaangażowanie pracownika. Standardy etyczne budowane są tu od dołu tworzą je osoby współpracujące ze sobą. Standardy etyczne dotyczą zazwyczaj: sposobu komunikowania się ze sobą, szczególnie w sytuacjach trudnych, wyjątkowych (indywidualnie i na forum); sposobu przekazywania informacji zwrotnych o wykonywanej pracy (także raporty pracowników o statusie załatwiania przez nich spraw); wzajemnych wymagań i oczekiwań (co do nakładu pracy, sprawności i efektywności działania); wzajemnej uczciwości (dbanie przez pracowników o interes firmy, a nie tylko o własne korzyści, ze strony pracodawcy wywiązywanie się ze zobowiązań). Etyczne relacje interpersonalne panujące w fir- Podarunek na święta bez PIT Pracodawcy, którzy podejmują decyzję o prezentach dla pracowników na święta Bożego Narodzenia, powinni wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne podatkowo. Jest nim na pewno karta przedpłacona. Anna Derlacka Jeśli zakład pracy zatrudnionym zarówno na umowę o pracę, jak i umowę-zlecenie przekazuje na święta karty przedpłacone, ma prawo uwzględnić ich wartość w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o PIT i CIT do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami, o ile zostaną prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach. Formalne rozliczenie zakupu kart dla pracowników będzie jednak uzależnione od źródła ich finansowania: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub środki obrotowe. (są zinternalizowane), albo ze strachu przed sankcjami za ich przekroczenie. Kiedy więc są przekraczane? Kiedy nie są uwewnętrznione lub gdy kara za przekroczenie nie następuje szybko i za każdym razem. Zapisy kodeksu zakazują dyskryminacji pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne czy religijne oraz przynależność związkową. Inny artykuł kodeksu mówi o prawie do godziwego wynagrodzenia za pracę, a kolejny o zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca nie może też zabraniać pracownikom zrzeszania się. Kodeks nakazuje także, aby pracodawcy stosowali obiektywne kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Obowiązki pracownika również zapisane są w Kodeksie pracy. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Wewnętrzne kodeksy etyczne Z drugiej strony, wiele firm niezależnie od regulacji prawnych inwestuje w budowanie wewnętrznych kodeksów etycznych, kultur organizacji opartych na wartościach oraz w obszar employer branding, czyli budowanie swojego wizerunku jako pracodawcy. Wynika to z przekonania, że osoby pracujące w dobrych warunkach, będą wykonywały swoją pracę z większym zaangażowaniem, a tym samym w rezultacie tem przestrzegania norm etycznych. Przepisy i sankcje, jakie się z nimi wiążą, pełnią funkcję zniechęcającą do zachowań nieetycznych. Pracownik Badania prowadzone przez różne instytucje od lat wskazują na czynniki związane z etyką zawodową, które ważne są z perspektywy pracownika. Zdaniem wielu autorów są to: sprawiedliwa płaca, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, równe traktowanie przez przełożonego, sprawiedliwe obłożenie obowiązkami, jasne i sprawiedliwe procedury oceny pracownika, równe szanse rozwoju zawodowego, sprawiedliwy podział nagród, równe szanse awansu, dobre relacje ze współpracownikami i brak cech/znamion mobbingu (Cieślikowska, Pieczewski, 2013). Relacje interpersonalne Nie istnieje jeden wzorzec, w którym byłyby spisane normy etyczne w relacjach pracowniczych. Zastosowanie mają tu zazwyczaj normy społeczne oraz te wytworzone w ramach kultury danej organizacji. Są firmy, w których mały dystans władzy skutkuje bliskimi relacjami przełożonych z pracownikami oraz takie, gdzie w ogóle nie pojawiają się osobiste relacje. Co ciekawe, pojawiają się także organizacje, w których ludzie kontaktują się ze sobą jedynie przez e, a kontakt bezpośredni nie istnieje. Nie są one zazwyczaj budowane w oparciu o hierarchię, ale o kompetencje i doświadczenie w wykonywaniu zadań. I okazuje się, że takie organizacje również mogą działać mie związane są z wartościami panującymi w firmie, lecz w znaczący sposób zależą od cech osobowości i konkretnych umiejętności związanych z komunikacją, a także kulturą osobistą pracowników. A te z kolei mogą być kształtowane i modyfikowane u pracowników poprzez udział w różnych działaniach prowadzonych przez firmy pod tym kątem (konferencje, szkolenia, imprezy itp.). Weryfikowanie Z jakich źródeł firmy mogą uzyskać informacje o tym, czy normy etyczne są respektowane zarówno przez przełożonych, jak i pracowników, a także wobec klientów? Możliwe jest analizowanie informacji z: badań satysfakcji pracowników; ocen okresowych (w tym w szczególności oceny 360 st.); badań kultury firmy; badań zdrowia organizacji; badań zachowań pracowników (typu Mystery Shopping; oceny dokonywane przez klientów); gier szkoleniowych nowego narzędzia weryfikującego respektowanie zasad. Gry z zasady skonstruowane są w taki sposób, że w trakcie rozgrywki obowiązują jasne reguły. Istnieją firmy, w których pracownicy ściśle stosują się do zasad gier. Obserwowaliśmy również takie rozgrywki, kiedy pracownicy otwarcie wyrażali dumę z powodu złamania zasad i oszukania innych rozgrywających. Autorka jest dyrektorką ds. szkoleń AkademiiGier.com Fundusz socjalny Gdy pracodawca zdecyduje się ufundować prezenty dla pracowników ze środków funduszu socjalnego, będzie musiał pamiętać o podstawowej zasadzie: wartość kart przydzielona zatrudnionej w firmie osobie musi zostać ustalona na podstawie kryterium socjalnego, np. sytuacji finansowej w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować kart na święta o jednakowej wartości. Gdyby tak się stało, fiskus w przypadku kontroli zakwestionuje taki wydatek i każe go opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, nawet jeśli będzie się on mieścił w ustawowym limicie 380 zł. Środki obrotowe W przypadku wydatków finansowanych ze środków obrotowych każda wydana z nich suma będzie kosztem podatkowym, jeśli zostaną spełnione ustawowe warunki. Ustawodawca podatkowy pozwala zaliczyć wydatek do kosztów, jeśli: ma on związek z przychodem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, zostanie faktycznie poniesiony i jest właściwie udokumentowany. Podarunek bez PIT Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towar lub usługi. Karty przedpłacone są zaś formą świadczenia pieniężnego uprawniającego do ulgi w PIT. Autorka jest dyrektorem finansowym w firmie Edenred Polska

4 25 Zgodnie z teorią potrzeb Maslowa, aby wynagrodzenie zasadnicze przestało odgrywać kluczową rolę w motywacji pracowników, powinno zaspokoić się ich podstawowe potrzeby. Mówiąc prościej, kiedy zarobki gwarantują godne życie i pozwalają nie martwić się o przysłowiowe czy starczy do pierwszego, ważną funkcję zaczynają pełnić potrzeby wyższego rzędu. Marcin Zabrzański Wśród nich wymienić można np. poczucie przynależności, szacunku i uznania oraz spełnienie połączone z samorealizacją wyrażająca, się w dążeniu do rozwoju swoich możliwości. To podstawa do budowania zaangażowania pracowników, a tym samym zgranego i sprawie funkcjonującego zespołu. Od razu warto pozbyć się złudzeń i należy głośno powiedzieć, że przeniesienie tej uniwersalnej teorii na realia firmy oraz stworzenie odpowiedniego miejsca pracy jest trudnym wyzwaniem stojącym przed pracodawcami. Istotne jest zaufanie do swoich pracowników, stawianie na ich rozwój oraz stworzenie im takich warunków pracy, by mogli rozwinąć skrzydła. Szczególnie w przypadku coraz liczniej reprezentowanego w miejscach pracy tzw. pokolenia Y możliwości szybkiego rozwoju, nauki nowych umiejętności oraz dobra atmosfera w pracy ma kluczowe znaczenie. To właśnie w takich warunkach pracownicy mogą sami się motywować do rozwoju. Kultura otwartych drzwi Rozwojowi zaangażowania pracowników pomaga także kultura otwartych drzwi. Dzięki takiemu podejściu do komunikacji interpersonalnej pracownik każdego szczebla może bezpośrednio zwrócić się do każdego w firmie, również kadry zarządzającej. Pozwala to na stymulowanie kreatywności zespołu. Podobna kultura w miejscu pracy promuje otwartość pracowników na kontakt z przełożonymi i sprawia, że pojedyncze zespoły oddelegowane do różnych zadań mogą bezproblemowo budować znacznie większą jednostkę, jaką jest całe przedsiębiorstwo. Aby pracownicy czuli się bezpiecznie Otwartość nieodłącznie związana jest z transparentnością. Ideałem jest stworzenie sytuacji, w której współpracownicy nie boją się dzielić swoimi wątpliwościami, trudnościami, jakie spotykają w codziennej pracy. Właśnie do takiej postawy powinni zachęcać ich przełożeni, by pracownicy czuli się bezpieczni, rozumiani, a ich wysiłki były doceniane. Komfort psychiczny, który wtedy towarzyszy ludziom, powoduje, że chętnie podejmują coraz odważniejsze, ale przemyślane decyzje, biorą odpowiedzialność, a tym samym doskonale rozwijają swoje kompetencje. W czasie budowania kultury zaangażowania warto zainwestować czas i kreatywność w szukanie rozwiązań wychodzących naprzeciw pracownikom. Przykładem może być wspominane już pokolenie Y i ich naturalna potrzebna komunikacji, która w znacznej mierze odnosi się do świata online. W naszej firmie szczególnie dużą popularnością cieszą się interaktywne platformy ułatwiające współpracę. Dzięki tego typu portalom jesteśmy w stanie nie tylko swobodnie wymieniać się informacjami czy pracować na tych samych ulokowanych w wirtualnej chmurze plikach, lecz także przejść na bardziej nieformalną stopę komunikacji, podzielić się krótkim komentarzem na temat Reklama Jak efektywnie budować kulturę zaangażowania pracowników? spędzonego weekendu czy nowinki technicznej, o której słyszeliśmy. Oczywiście wszystkie systemy, o których mowa, są w stałej fazie rozwoju i na pewno nie są doskonałe. Niewątpliwie jednak organizacje podążają we właściwym kierunku, biorąc pod uwagę naturalne potrzeby pracowników oraz główne założenia psychologii społecznej przy konstruowaniu podobnych rozwiązań komunikacyjnych.

5 26 Na etapie zatrudnienia dobry system motywacyjny pomaga w zwiększaniu lojalności osób zatrudnionych i może tym samym wpływać na ich poziom zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa, co może bezpośrednio przekładać się także na ich efektywność w pracy. A właśnie o to przecież pracodawcom chodzi. Pozapłacowe świadczenia nadal atrakcyjne Służbowy samochód i telefon, bilet do kina, a może konsultacja z trenerem personalnym lub specjalna platforma z benefitami do wyboru dziś firmy mogą proponować swoim pracownikom cały wachlarz różnego rodzaju pozapłacowych świadczeń. Oferują je już nie tylko zagraniczne korporacje, lecz też małe i średnie przedsiębiorstwa. Tego typu dodatki mogą okazać się skutecznym sposobem na budowanie zaangażowania i zwiększanie efektywności zespołu. Magdalena Wajsgerber-Ratajek Statystyki wskazują, że nawet co trzeci pracownik w Polsce zmaga się ze spadkiem motywacji do pracy. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na zwiększanie przewagi konkurencyjnej firmy. Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy zdawali sobie sprawę z tego, że ich rola nie kończy się na zapewnianiu odpowiednich warunków pracy i egzekwowaniu realizacji obowiązków. Istotną rolą jest również dbanie o morale zespołu. W jaki sposób je podnieść? Sprawdzonych pomysłów jest co najmniej kilka, a jednym z nich są właśnie dodatkowe świadczenia dla zatrudnionych. System kafeteryjny to nowoczesne narzędzie do efektywnego wykorzystania budżetu ZFŚS bez dodatkowych kosztów dla firmy Dobrze zbudowany system kafeteryjny to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi finansowanymi z budżetu ZFŚS. Firma nie musi ponosić dodatkowych stałych kosztów miesięcznych, aby w nowoczesny sposób zarządzać ZFŚS. Wystarczy, że do systemu kafeteryjnego zostanie przekazany odpowiedni budżet, a samo użytkowanie będzie bezkosztowe. Łukasz Bartoszewicz Dobrze zbudowany system kafeteryjny to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi finansowanymi z budżetu ZFŚS. Firma nie musi ponosić dodatkowych stałych kosztów miesięcznych, aby w nowoczesny sposób zarządzać ZFŚS. Wystarczy, że do systemu kafeteryjnego zostanie przekazany odpowiedni budżet, Benefity rosną w siłę Zarówno podejście do samej roli pozapłacowych benefitów, jak i kwoty przeznaczane na ten cel przez pracodawców zmieniły się na przestrzeni lat. Dane wskazują, że ich znaczenie jest coraz większe, co potwierdzają wyniki najnowszych badań ARC Rynek i Opinia, zgodnie z którymi kwoty przeznaczane na wszystkie tego typu świadczenia rosną obecnie jest to średnio 726 zł rocznie, a więc o 17 zł więcej niż w 2013 r. Im większa firma, tym więcej środków na ten cel przeznacza, a także proponuje większą różnorodność dodatków. Również sama oferta świadczeń pozapłacowych ewoluuje. Minęły już bowiem czasy, kiedy pracownicy cieszyli się z każdego benefitu poza pensją. Dlatego dziś wyzwaniem jest tworzenie pakietów motywacyjnych, które będą odpowiadać na oczekiwania zatrudnionych, umożliwiając im realizowanie się zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Motywatory pracowników Jeszcze kilka lat temu na topie były przede wszystkim bożonarodzeniowe i wielkanocne podarunki, dofinansowywanie posiłków czy wakacyjnych wyjazdów, preferencyjne pożyczki, finansowanie szkoleń czy kursów językowych, a do tego służbowy telefon, komputer lub samochód do dyspozycji pracownika. Dziś co prawda tego typu benefity nadal cieszą się dużą popularnością, ale pracodawcy coraz częściej sięgają też po ich inne formy, na przykład takie związane z czasem wolnym bilety na imprezy kulturalne czy karnety do klubów sportowych. a samo użytkowanie będzie bezkosztowe. Choć zaledwie 7 proc. firm w Polsce korzysta z systemów kafeteryjnych, to przyszłość zarządzania ZFŚS jest związana właśnie z takimi rozwiązaniami. Skąd pewność, że w takim kierunku będą podążały działy HR? Otóż jedynie systemowe rozwiązania pozwalają na pełną kontrolę kosztów świadczeń finansowanych z ZFŚS, badanie efektywności i odejście od formularza Excell jako narzędzia do raportowania realizacji świadczeń. Duże znaczenie ma również wpływ systemów kafeteryjnych na niższe koszty zarządzania świadczeniami pozapłacowymi. Po stronie dostawcy rozwiązania jest poszukiwanie wiarygodnych partnerów, negocjowanie warunków współpracy i podpisywanie umów. W najnowocześniejszych rozwiązaniach wykorzystywane są kody elektroniczne uprawniające pracownika do korzystania ze świadczenia, np. do wejścia do kina, co oznacza, że firma oszczędza na kosztach dystrybucji świadczeń. Kolejną oszczędnoscią jest koszt (często nie uwzględniany i trudny do oszacowania) obsługi help- -desku oraz reklamacji składanych przez pracowników, który leży całkowicie po stronie dostawcy systemu kafeteryjnego. Zdarzają się również upominki mniej oczywiste, jak na przykład ufundowanie zabiegu w spa czy masażu, a nawet konsultacji z dietetykiem. Sami pracownicy często wskazują, że dostęp do takiej rekreacyjnej oferty to dla nich duże ułatwienie w zachowywaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Cały czas poszerza się także gama świadczeń związanych ze zdrowiem firmy proponują na przykład dodatkowe ubezpieczenia czy dostęp do prywatnej opieki medycznej. To Ty decydujesz Coraz silniejszym trendem jest dążenie do personalizacji i jak najlepszego dopasowania oferty pozapłacowych dodatków do potrzeb pracowników. Z tego powodu rośnie liczba pracodawców, którzy decydują się na korzystanie ze specjalnych platform pozwalających na indywidualne zarządzanie benefitami. W ramach takiej platformy tworzy się pewien katalog dostępnych świadczeń, z którego pracownicy mogą wybierać poruszając się w ramach odgórnie określonych limitów. W ten sposób nie tylko daje się im większą swobodę, lecz także można badać, jakie benefity cieszą się największą popularnością. fot: fotolia Do wyboru, do koloru i trochę więcej Systemy kafeteryjne do zarządzania ZFŚS wyróżniają się szeroką ofertą świadczeń dostępnych dla pracowników. Dzięki temu odpowiadają na zróżnicowane potrzeby Pracowników, należących często do różnych pokoleń o odmiennych potrzebach, zapewniając każdemu wybór takich benefitów, które najlepiej zaspokajają jego indywidualne oczekiwania. Najlepsze rozwiązania tego typu integrują wszystkie benefity w firmie, tzn. świadczenia jednorazowe finansowane z ZFŚS (np. turystyczne pakiety weekendowe, bilety i karnety z zakresu sportu i rekreacji, bilety do kina i na wydarzenia kulturalne) oraz świadczenia abonamentowe (np. opiekę medyczną, karty sportowe). W konsekwencji świadczenia pozapłacowe zostają uporządkowane, a zarządzanie nimi staje się mniej pracochłonne. Te cechy systemów kafeteryjnych powodują, że wszystkie firmy bez względu na wielkość coraz częściej wybierają formułę systemu do zarządzania ZFŚS. MSP stawiają na świadczenia Inny warty zauważenia trend na rynku świadczeń pozapłacowych to coraz większe zainteresowanie nimi ze strony firm z sektora MSP. To bardzo ważne w kontekście przemian zachodzących na rynku pracy staje się on bowiem rynkiem pracownika, o którego to pracodawcy różnymi sposobami zabiegają. Co prawda mniejszych przedsiębiorstw nie stać zwykle na tworzenie skomplikowanych systemów motywacyjnych, ale w ich zasięgu są na przykład wspomniane abonamenty medyczne, ubezpieczenia czy karnety sportowe. W ten sposób można zapewnić podwładnym większe poczucie bezpieczeństwa i pokazać, że firma troszczy się o ich potrzeby. Tym pozyskasz pracownika Rozbudowany pakiet socjalny może być również kartą przetargową przy pozyskiwaniu pracowników. Kandydat mając do wyboru firmy o zbliżonej ofercie, może w drugiej kolejności zwrócić uwagę na wartości dodane, jakie oferuje mu przyszły pracodawca i wybrać to miejsce, gdzie jego zdaniem zyska więcej. Pozapłacowe systemy motywacyjne mogą już na poziomie emisji ogłoszenia wpłynąć na większe zainteresowanie ofertą pracy. Jedna z nowo powstałych firm na polskim rynku postanowiła właśnie już na poziomie oferty wspominać o wszystkich dodatkach, jak np. organizacja darmowego transportu do miejsca pracy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów oraz wysokie dopłaty do posiłków w pracy. Dzięki temu pracodawca miał szansę zyskać popularność i o wiele większe zainteresowanie swoją ofertą. Na etapie zatrudnienia dobry system motywacyjny pomaga również w zwiększaniu lojalności osób zatrudnionych i może tym samym wpływać na ich poziom zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa, co może bezpośrednio przekładać się także na ich efektywność w pracy. A właśnie o to przecież pracodawcom chodzi. Autorka jest ekspertem Agencji Rekrutacyjnej GP People Sprawiedliwe rozwiązanie Systemy kafeteryjne są uznawane za sprawiedliwy sposób dystrybucji świadczeń pozapłacowych w firmie. Pomagają ustalić jednolite kryteria przyznawania środków ZFŚS pracownikom firmy w oparciu o kryterium socjalne. Zmniejszają także różnice w dostępności świadczeń poprzez możliwość realizacji benefitów na terenie całego kraju, dzięki czemu każdy pracownik ma podobny dostęp do świadczeń niezależnie od lokalizacji. Podsumowując Kafeteria pozwala zbudować atrakcyjny system benefitów, opierając się na dotychczasowym budżecie ZFŚS. Wpływa też na lepsze postrzeganie firmy na rynku pracy. Pomaga w procesie rekrutacji i pozytywnie wpływa na retencję pracowników. Odpowiedni wybór dostępnych świadczeń w firmie pomaga zapewnić równowagę pomiędzy pracą i życiem rodzinnym (work-life balance). System kafeteryjny to nowoczesne narzędzie do realizacji celów ZFŚS w każdej firmie niezależnie od jej wielkości. Autor jest członkiem zarządu ds. sprzedaży i marketingu w firmie MyBenefit Sp. z o.o.

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Na dobry początek Co sprawia, że jesteście Państwo zadowoleni z obecnej pracy? Czynniki

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku

Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku 1. Towar benefitowy czy deficytowy? Prawie połowa badanych (45%) przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów. Jeśli pracodawca oferuje

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza Raport miesiąca - Idealny pracodawca We wrześniu Zielona Linia rozpoczęła realizację nowego cyklu badań ankietowych skupionych wokół tematu wymarzonego pracodawcy w opinii Polaków. W pierwszym badaniu

Bardziej szczegółowo

Przepis na zmotywowanych pracowników? Nie mierz ich jedną miarą

Przepis na zmotywowanych pracowników? Nie mierz ich jedną miarą Przepis na zmotywowanych pracowników? Nie mierz ich jedną miarą Wypracowane lata temu systemy motywacyjne przestały być skuteczne. Dziś przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych specjalistów jest dużym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej

Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wykład

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wykład Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wykład dr Joanna Purgał Popiela Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zagadnienia Podstawy wynagradzania 1. Pojęcie, składniki i funkcje wynagrodzeń 2. Determinanty wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013 30 września 2013 Wzrost liczby klientów Tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu Nowe rynki 4 2 3 Nowi klienci 0 Nowe produkty i usługi 1 Dzisiejszy biznes Lojalność i większe

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Plan prezentacji Wyzwania pracodawcy AD 2010 Systemy wynagrodzeń / Pozapłacowe systemy motywacyjne

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z - kompleksowy podręcznik dla pracodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z - kompleksowy podręcznik dla pracodawcy Monika Cieślak, Piotr Ciborski Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z - kompleksowy podręcznik dla pracodawcy Stan prawny: 15 kwietnia 2017 r. Wydanie VI Spis treści Wykaz skrótów...5 Wstęp...8

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 Pochodzimy ze Szwecji IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 2 Dlaczego IKEA nazywa się IKEA? IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 3 Jesteśmy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktów

Prezentacja produktów Prezentacja produktów BonCard Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 61-361 ul. Starołęcka 7 jest wpisana do Rejestru Historia firmy Od początku swojej działalności tj. 2009r. spółka BonCard Polska skupia

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna Rozwiązania Edenred Wartość kart Ticket Holiday finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość kart Ticket Holiday w przypadku dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29%

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29% Świadczenia pozapłacowe w ach w 200 roku PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) ANALIZY DLA SZCZEBLI ZATRUDNIENIA (PLIK.PDF) Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe najwyższy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Dlaczego firmy, mimo obecnych przepisów o podatku dochodowym i ZUS, oferują pracownikom system świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tajemniczy KFS urząd wychodzi naprzeciw

Tajemniczy KFS urząd wychodzi naprzeciw Szkolić trzeba każdego. Bez tego nawet największe umiejętności z czasem trafią do szuflady. Dla młodych pokoleń i ich szefów jest to oczywiste. Wiedzą, że w dzisiejszych czasach raz zdobyte kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

SARATOGA Human Capital Benchmarking

SARATOGA Human Capital Benchmarking www.pwc.com SARATOGA Human Capital Benchmarking Podsumowanie wyników Badania Saratoga w Edycji 2015 Zawartość opracowania Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Główne trendy rynkowe w oparciu o wyniki badania w

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Czy firma może istnieć bez działu HR? - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl Odkryjmy karty! Jakie rozwiązania HR realnie dominują na rynku pracy? HR

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w gospodarce

Wynagrodzenia w gospodarce Wynagrodzenia w gospodarce Gorzów Wielkopolski, 23.04.2016r. PREMIA Slajd nr 2 Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Zarządzanie strategiczne ZZL w organizacji 6 Skuteczna rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i angażowanie 3.0. Warszawa, 20.11.2013

Motywowanie i angażowanie 3.0. Warszawa, 20.11.2013 Motywowanie i angażowanie 3.0. Warszawa, 20.11.2013 Duży obrazek Pracodawcy WYBIERAM POZYSKUJĘ UTRZYMUJĘ ROZWIJAM Lojalność Komponenty zaangażowania Afektywne Poczucie przynależności, afiliacji. Normatywne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach.

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Pracuję w szkole podstawowej. Szkoła zatrudnia na stanowisku referenta na pół etatu emeryta. Czy w związku z tym od świadczeń z ZFŚS (zapomoga socjalna, wczasy

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pracownicze przyszłośd wynagradzania. Kazimierz Sedlak, Warszawa, 29.11.2011

Świadczenia pracownicze przyszłośd wynagradzania. Kazimierz Sedlak, Warszawa, 29.11.2011 Świadczenia pracownicze przyszłośd wynagradzania Kazimierz Sedlak, Warszawa, 29.11.2011 Plan prezentacji 1. Znaczenie terminu benefity w Polsce i na świecie. 2. Świadczenia dodatkowe a łączne korzyści

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy 20 lat Sedlak & Sedlak 1 Autor: Diana Malinowska Wydawca: Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak ul. Królowej Jadwigi 189 B 31-052 Kraków 676-010-61-09 www.sedlak.pl e-mail: sedlak@sedlak.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy

Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy Kim jesteśmy? Szanowni Państwo, Firma K&K Selekt świadczy usługi doradcze, rekrutacyjne i szkoleniowe z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie.

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie. PROCES MOTYWACJI Podstawowy proces motywacji Niezaspokojona potrzeba Napięcie Poszukiwanie Popęd Zaspokojona potrzeba Osłabnięcie napięcia Tabela 1. Przedstawiciel Zestawienie teorii motywacji Teorie treści

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest związana z pracami nad pakietem działań antykryzysowych i dotyczy zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które realizują postulaty partnerów

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Czas Euro 2012 sprzyja organizacji różnego rodzaju konkursów przez przedsiębiorców. Konkursy te adresowane są zarówno do pracowników

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych

Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych Karol Lankamer, Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Ewa Przedwojska, Jarosław Sawicki Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych.

Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych. Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych. Próba zdefiniowania sposobów oceny efektywności świadczeń pracowniczych przykłady praktyczne. Mercer Polska Krzysztof Nowak, Kraków, 18 i 19 maja 2015 Agenda

Bardziej szczegółowo

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Dariusz Domin Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna KILKA UWAG O POLITYCE WYNAGRADZANIA HANDLOWCÓW W BRANŻY Y FMCG NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GRUPY DYSTRYBUCYJNEJ NAVO Cele

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju pracownika. Opracowanie: Aneta Stosik

Plan rozwoju pracownika. Opracowanie: Aneta Stosik Plan rozwoju pracownika Opracowanie: Aneta Stosik Rozwój pracownika Zapoznanie z tworzeniem planów rozwoju pracowników oraz związanych z tym korzyści dla firmy i pracowników Plan rozwoju pracownika Jest

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Ocena i s zkolenie pracowników jako dwie s trony medalu, któremu na imię atrakcyjny pracodawca

Ocena i s zkolenie pracowników jako dwie s trony medalu, któremu na imię atrakcyjny pracodawca Ocena i s zkolenie pracowników jako dwie s trony medalu, któremu na imię atrakcyjny pracodawca Marcin Uścinowicz LG E lectronics Mława S p. z o.o. Słownik PWN: atrakcja «to, co jest szczególnie interesujące

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo