Cennik usług w ofercie IdeaMIX TP z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług w ofercie IdeaMIX TP z dnia"

Transkrypt

1 Cennik usług w ofercie IdeaMIX TP z dnia A. OPŁATY ZA USŁUGI W OFERCIE IDEAMIX TP Plan taryfowy IdeaMIX TP (bez VAT/ z VAT) Abonament miesięczny 29,99 / 36,59 1 ) za minutę połączenia so sieci Idea oraz krajowych sieci stacjonarnych 0,79 /, 0,96 2) 5) za minutę połączenia komórkowych 1,69 / 2,06 2) Cena za wysłanie pojedynczego SMSa 0,24 / 0,29 Kapitał Złotówek (przechodzenia niewykorzystanych jednostek taryfowych na następny okres rozliczeniowy) 3) międzynarodowe 1,69 /2,06 4) + stawka za połączenie wg Cennika połączeń międzynarodowych w sieci Idea 1. Obejmuje opłatę za pakiet jednostek taryfowych umożliwiający realizację połączeń, SMSów, korzystanie z usług dostępnych w sieci Idea zgodnie z niniejszym cennikiem. Płatny z góry. 2. za pełną minutę połączenia. Po pierwszej minucie połączenia za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia naliczana jest połowa opłaty. Ceny za usługi są identyczne w ramach abonamentu, jak i po jego wyczerpaniu i dodatkowym doładowaniu karty SIM. 3. Niewykorzystane jednostki taryfowe zawarte w abonamencie mogą być wykorzystane tylko w następnym okresie rozliczeniowym, po uprzednim wykorzystaniu jednostek taryfowych zawartych w abonamencie, przypadających na aktualny okres rozliczeniowy. 4. Za połączenia międzynarodowe pobierana jest dodatkowa opłata wg Cennika połączeń międzynarodowych w sieci Idea. Cena połączenia międzynarodowego zależy od zaszeregowania kraju do odpowiedniej strefy taryfowej. 5. Do wyboru krajowe numery abonenckie w sieciach stacjonarnych, z wyłączeniem numerów bezpłatnych i specjalnych określonych w tabeli Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi oraz z wyłączeniem numerów typu 070 lub 080. Specjalna stawka opłat za minutę tylko do połączeń głosowych. MAS/PDF05/0905, Strona 1 z 7 B. OPŁATY ZA USŁUGI DODANE W OFER CIE IDEAMIX TP za udostępnienie Abonament miesięczny (bez za minutę połączenia (bez za zdarzenie (bez Standardowy Poczta Głosowa Standard (*501) pakiet usług SMS wychodzący 0,24/0,29 dodanych w SMS przychodzący abonamencie Prezentacja Numeru Przychodzącego (CLIP) Standardowa transmisja danych (bez dodatkowego numeru) Usługi Rachunek szczegółowy na życzenie 20,49/25,00 dodatkowe Abonenta 1) Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) Zastrzeżenie danych Abonenta 2) 20,49/25,00 SMS Standard 0,24/0,29 0,24/0,29 mbox Standard 3) 0,00/0,00 mbox Premium 3 ) 5,00/6,10 Idea.czat SMS 0,15/0,18 Idea MMS 5) 6 ) MMS wychodzący 5) 1,00/1,22 7) MMS przychodzący 5) Transmisja GPRS Wap 9) 11), 13), 14 ) 0,21/0,25 Transmisja GPRS Internet 10) 12),13 ) 14) 0,21/0,25 Program Idea Profit usługi taxi (*4444) 4) Serwis Internetowy ( ) Informacja o numerach Abonentów PTK Centertel i numerach kier. ( lub *123) 4) Wirtualny Serwis Ekonomiczny IDEA i MONEY.PL ( ) Automatyczny głosowofaksowy serwis informacyjny IDEA ( )

2 Horoskop Agnieszki ( ) Interaktywne serwisy informacyjne SMS (do wyboru) SMS SOS 8) 0,24/0,29 1. Usługa realizowana pod warunkiem posiadania przez Abonenta na karcie SIM wystarczającej ilości jednostek taryfowych w celu uiszczenia opłaty za tę usługę. 2. Zmiana statusu dostępu do usługi Zastrzeżenie Danych Abonenta realizowana pod warunkiem posiadania przez Abonenta na karcie SIM wystarczającej ilości jednostek taryfowych w celu uiszczenia opłaty za tę usługę. 3. za usługi mbox uiszczana jest poprzez wysyłanie SMS o treści MIX pod numer specjalny w zależności od wybranego wariantu usługi: usługa mbox standard numer 7208, mbox Premium numer Nie dokonuje się zwrotu płatności w przypadku deaktywacji usługi mbox przed zakończeniem okresu rozliczeniowego lub okresu, za który płatność została dokonana. Użytkownik mbox płaci również za każdy wysłany ze swojego numeru abonenckiego SMS pod numer 102 oraz 874 zgodnie z wybranym planem taryfowym. 4. z numerami skróconymi wyłącznie w sieci Idea. 5. Obowiązuje od Odbieranie i wysyłanie MMSów możliwe po wysłaniu SMSa o treści: AKT spacja MMS pod numer za wysłanie SMSa zgodna z Cennikiem oferty IdeaMIX TP. 7. Za wysłanie MMSa niezależnie od jego wielkości. 8. Obowiązuje od r. Świadczenie usługi zgodne z Zasadami świadczenia usługi SMS SOS. 9. Obowiązuje od dotyczy dostępu do usługi WAP Idea w ramach sesji GPRS przy ustawieniach APN: wap.idea.pl. APN oznacza nazwę punktu dostępu GPRS. 10. Obowiązuje od dotyczy dostępu do Internetu w ramach sesji GPRS przy ustawieniach APN: APN oznacza nazwę punktu dostępu GPRS. 11. Za każde rozpoczęte 50 KB połączenia z WAP Idea. za wysłanie i odbieranie danych w ramach sesji GPRS naliczana jest łącznie. 12. Za każde rozpoczęte 50 KB połączenia z Internetem. za wysłanie i odbieranie danych w ramach sesji GPRS naliczana jest łącznie. 13. Dostęp do usługi będzie następował po odpowiednim skonfigurowaniu terminala. Abonenci uzyskają możliwość wykorzystania połączenia GPRS na przegląd stron WAP oraz Internetu 14. Obowiązuje od za udostępnienie (bez VAT/z VAT) Inne Abonament miesięczny (bez VAT/z VAT) za zdarzenie (bez Zmiana planu w ramach planów taryfowych IdeaMIX 1 ) z planu o niższej opłacie abonamentowej na wyższą z planu o wyższej opłacie abonamentowej na niższą 2 ) 25,00/30,50 Zmiana Abonenta Wymiana karty SIM 3) 4 ) 50,00/61,00 Ponowny wydruk faktury 2) 08,20/10,00 Zawieszenie wszelkich usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu płatności 50,00/61,00 Blokada połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności 16,00/19,52 Ponowne włączenie po zawieszeniu Ponowne włączenie (po rozwiązaniu umowy) 3) 98,36/120,00 Udostępnienie kodu PUK 2 10,00/12,20 Zdjęcie blokady SIMlock 3) 500,00/610,00 1. Zmiana obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego. 2. Usługa realizowana pod warunkiem posiadania przez Abonenta na karcie SIM wystarczającej ilości jednostek taryfowych w celu uiszczenia opłaty za tę usługę. 3. Usługa dostępna tylko w Salonach Firmowych, opłata pobierana jest na miejscu. 4. Jeżeli karta SIM jest uszkodzona, zablokowana lub zgubiona, pobierana jest opłata. Gdy karta SIM jest wadliwa z przyczyn niezależnych od Abonenta, opłata nie jest pobierana. MAS/PDF05/0905, Strona 2 z 7 OPŁATY ZA USŁUGĘ TR ZY I JA 1 ) Rabaty na połączenia z wybranymi numerami sieci Idea i/lub sieci stacjonarnej 2) Jeden numer 30 % Dwa numery po 15 % na każdy numer Trzy numery po 10% na każdy numer (działa rozłącznie z usługą Twój Kierunek tzn. można mieć aktywną tylko jedną usługę) Abonament miesięczny Aktywacja (wprowadzenie) lub modyfikacja 3) (wprowadzenie lub modyfikacja pierwszych trzech numerów jest bezpłatne) 5,00/6,10

3 1. Zarządzanie usługą Trzy i ja możliwe jest poprzez Automatyczne Biuro Obsługi (*111, połączenie bezpłatne). 2. Do wyboru numery z sieci Idea oraz krajowe numery abonenckie w sieciach stacjonarnych, z wyłączeniem numerów bezpłatnych i specjalnych określonych w tabeli Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi. Specjalna stawka opłat za minutę tylko dla połączeń głosowych. 3. Naliczanie niższego kosztu połączeń dla wybranego lub zmienionego numeru w usłudze Trzy i Ja rozpoczyna się po dokonanym wyborze / zmianie numeru w usłudze. OPŁATY ZA USŁUGĘ WOLNE CHWILE 1 ) Rabat na połączenia: 40% 2) 4) Abonament miesięczny Aktywacja usługi 5,00/6,10 3 ) 1. Zarządzanie usługą Wolne Chwile możliwe jest poprzez Automatyczne Biuro Obsługi (*111, połączenie bezpłatne). 2. Z numerami krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem numerów bezpłatnych, ulgowych i specjalnych określonych w tabeli Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi. Usługa Wolne Chwile obowiązuje: od poniedziałku do piątku od do 6.00 sobota, niedziela i święta przez całą dobę 3. Naliczanie niższego kosztu połączeń poza godzinami szczytu rozpoczyna się od chwili aktywacji usługi Wolne Chwile. 4. Jeżeli Abonent korzysta jednocześnie z usługi Trzy i Ja, rabat w usłudze Wolne Chwile udzielany jest od kwoty pomniejszonej o wartość rabatu wynikającego z usługi Trzy i Ja. OPŁATY ZA USŁUGĘ TWÓJ KIERUNEK 1 ) Rabat na połączenia z wybranym numerem kierunkowym: 2) 20% 4) (działa rozłącznie z usługą Trzy i ja tzn. można mieć aktywną tylko jedną usługę) Abonament miesięczny Aktywacja (wprowadzenie) lub modyfikacja 3) (wprowadzenie lub modyfikacja pierwszych trzech numerów jest bezpłatne) 5,00/6,10 1. Zarządzanie usługą Twój Kierunek możliwe jest poprzez Automatyczne Biuro Obsługi (*111, połączenie bezpłatne). 2. Z numerami krajowych sieci stacjonarnych poprzedzonych wybranym jednakowym numerem kierunkowym z wyłączeniem numerów bezpłatnych, ulgowych i specjalnych określonych w tabeli Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi. 3. Naliczanie niższego kosztu połączeń rozpoczyna się od chwili aktywacji usługi Twój Kierunek. 4. Jeżeli Abonent korzysta jednocześnie z usługi Wolne Chwile, rabat w usłudze Twój Kierunek udzielany jest od kwoty pomniejszonej o wartość rabatu wynikającego z usługi Wolne Chwile. OPŁATY ZA USŁUGĘ SEKUNDA 1 ) Usługa umożliwiająca po 1 minucie połączenia, rozliczanie proporcjonalnie do ilości faktycznie wykorzystanych sekund. Abonament miesięczny 2 ) 5,00/6,10 Aktywacja usługi 1. Zarządzanie usługą Sekunda możliwe jest poprzez Biuro Obsługi Klienta (*22, połączenie płatne wg cennika). Usługa Sekunda działa wyłącznie dla połączeń głosowych z wyjątkiem połączeń międzynarodowych oraz połączeń na numery określone w cenniku jako numery specjalne lub na numery płatne niezależnie od długości trwania połączenia. Usługa Sekunda nie działa dla Transmisji danych (CSD) oraz Transmisji faksów. 2. Miesięczna opłata za udostępnienie usługi jest naliczana z góry i pobierana niezależnie od ilości dni jakie pozostały do końca okresu rozliczeniowego. Pierwsza opłata pobierana jest w chwili aktywacji usługi. MAS/PDF05/0905, Strona 3 z 7 OPŁATY ZA USŁUGĘ Tańsze SMSy Idea 1 ) Usługa obniżająca koszt wysyłania SMSów Idea za wysłanie pojedynczego SMSa Idea 0,20/0,24 Abonament miesięczny Aktywacja usługi 5,00/6,10

4 1. Zarządzanie usługą Tańsze SMSy Idea możliwe jest poprzez Biuro Obsługi Klienta (*22, połączenie płatne wg cennika) C. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERAMI SPECJALNYMI W OFERCIE IDEAMIX TP MAS/PDF05/0905, Strona 4 z 7 Kierune k połączenia Numer telefonu POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 MIĘDZYNARODOWY NUMER ALARMOWY 112 z Automatycznym Biurem Obsługi/ Orange Automatyczne Biuro Obsługi *111/*500 8) Połączenie z Biurem Obsługi Klienta / Orange Biuro Obsługi Klienta lub *525 1) lub *22 / *100, 1) 1)8) ) 0,82/1,00 Informacja o Twoim numerze *555 Połączenie w celu doładowania konta PROGRAM IDEA PROFIT VIP ,00/1,22 PROGRAM IDEA PROFIT/program Profit lub *300 / ) 1,00/1, ) PROGRAM IDEA PROFIT SMS 300 1) 0,24/0,29 za SMSa POCZTA GŁOSOWA *501 1) Bezpośrednie pozostawienie wiadomości w poczcie głosowej innego abonenta 50X 88 XXX XXX 1) TELENET dostęp do Internetu lub *888 1 ) 0,50/0,61 3) WAP IDEA dostęp do usługi WAP ,15/0,18 3) Idea.czat SMS ,15/0,18 za SMSa Serwis głosowofaksowy Idea.czat ,00/1,22 Centrum Wsparcia Technicznego Idea.net *874 1) 1,65/2,01 Twój Internet Pomoc *800 1)8), ) 1,23/1,50 SMS SPECJALNY 0, 4) SMS SPECJALNY 1, 4 ) SMS SPECJALNY 2, 4 ) SMS SPECJALNY 3, 4 ) SMS SPECJALNY 4, 4 ) SMS SPECJALNY 5, 4 ) SMS SPECJALNY 6, 4 ) SMS SPECJALNY 7, 4 ) SMS SPECJALNY 8, 4 ) SMS SPECJALNY 9, 4 ) NUMER SPECJALNY 0, 6) NUMER SPECJALNY 1, 6) NUMER SPECJALNY 2, 6) NUMER SPECJALNY 3, 6) NUMER SPECJALNY 4, 6) NUMER SPECJALNY 5, 6) NUMER SPECJALNY 6, 6) NUMER SPECJALNY 7, 6) NUMER SPECJALNY 8, 6) Zakres numerów od 7000 do 7099, od do ,50/0,61 za SMSa 5) Zakres numerów od 7100 do 7199, od do ,00/1,22 za SMSa 5) Zakres numerów od 7200 do 7299, od do ,00/2,44 za SMSa 5) Zakres numerów od 7300 do 7399, od do ,00/3,66 za SMSa 5) Zakres numerów od 7400 do 7499, od do ,00/4,88 za SMSa 5) Zakres numerów od 7500 do 7599, od do ,00/6,10 za SMSa 5) Zakres numerów od 7600 do 7699, od do ,00/7,32 za SMSa 5) Zakres numerów od 7700 do 7799, od do ,00/8,54 za SMSa 5) Zakres numerów od 7800 do 7899, od do ,00/9,76 za SMSa 5) Zakres numerów od 7900 do 7999, od do ,00/10,98 za SMSa 5) Zakres numerów od *7000 do *7099, od *70000 do * ,50/0,61 3) Zakres numerów od *7100 do *7199, od *71000 do * ,00/1,22 3) Zakres numerów od *7200 do *7299, od *72000 do * ,00/2,44 3) Zakres numerów od *7300 do *7399, od *73000 do * ,00/3,66 3) Zakres numerów od *7400 do *7499, od *74000 do * ,00/4,88 3) Zakres numerów od*7500 do *7599, od *75000 do * ,00/6,10 3) Zakres numerów od *7600 do *7699, od *76000 do * ,00/7,32 3) Zakres numerów od *7700 do *7799, od *77000 do * ,00/8,54 3) Zakres numerów od *7800 do *7899, od *78000 do * ,00/9,76 3)

5 NUMER SPECJALNY 9, 6) Zakres numerów od *7900 do *7999, od *79000 do * ,0010,98 3 ) MMS SPECJALNY 0, 6)7) Zakres numerów od do 70999, od do ,50/0,61 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 1, 6)7) Zakres numerów od do 71999, od do ,00/1,22 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 2, 6 )7) Zakres numerów od do 72999, od do ,00/2,44 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 3, 6 )7) Zakres numerów od do 73999, od do ,00/3,66 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 4, 6 )7) Zakres numerów od do 74999, od do ,00/4,88 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 5, 6 )7) Zakres numerów od do 75999, od do ,00/6,10 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 6, 6 )7) Zakres numerów od do 76999, od do ,00/7,32 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 7, 6 )7) Zakres numerów od do 77999, od do ,00/8,54 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 8, 6 )7) Zakres numerów od do 78999, od do ,00/9,76 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 9, 6)7) Zakres numerów od do 79999, od do ,00/10,98 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 10, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/12,20 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 11, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/13,42 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 12, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/14,64 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 13, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/15,86 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 14, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/17,08 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 15, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/18,30 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 16, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/19,52 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 17, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/20,74 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 18, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/21,96 za MMSa 5) MMS SPECJALNY 19, 6 )7) Zakres numerów od do ,00/23,18 za MMSa 5) Co, Gdzie, Którędy? Aktywacja usługi SMS 500 Co, Gdzie, Którędy? SMS 444 0,50/0,61 za SMSa Co, Gdzie, Którędy? Dezaktywacja usługi SMS 500 Oferta ProPozycja/ Propozycja Orange dla Stałych Klientów /*400, )8) 8) 0,50/0,61 1. z numerem skróconym są możliwe wyłącznie w sieci Idea. 2. Bez względu na czas trwania połączenia. 3. Za minutę połączenia. 4. Usługi opisane w bieżących materiałach reklamowych PTK Centertel oraz na stronie internetowej 5. pobierana niezależnie od treści wysłanego SMSa lub MMSa i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru. 6. Usługi opisane w bieżących materiałach reklamowych PTK Centertel oraz na stronie internetowej Numery specjalne mogą ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę. 7. Obowiązuje od r. 8. Dodatkowe numery obowiązują od Cennik połączeń międzynarodowych w sieci Idea MAS/PDF05/0905, Strona 5 z 7 Strefa dodatkowa za minutę połączenia bez VAT / z VAT 1,20/1,46 1,39/1,70 1,55/1,89 1,69/2,06 1,87/2,28 2,00/2,44 2,10/2,56 3,46/4,22 6,25/7,63 Kierunek stacjonarnych komórkowych Kierunek stacjonarnych komórkowych Kierunek stacjonarnych komórkowych Alaska 8 8 Gruzja 5 5 Niemcy 1 3 Albania 5 5 Gujana 8 8 Norwegia 1 4

6 Francuska Algieria 7 7 Gwadelupa 8 8 Owcze Wyspy 1 3 Andora 1 4 Gwatemala 8 8 Portugalia 1 7 Armenia 5 5 Hawaje 8 8 Puerto Rico 8 8 Australia 6 6 Hiszpania 1 5 Rosja 4 4 Austria 1 3 Holandia 1 3 Rumunia 2 2 Azerbejdżan 5 5 Irlandia 1 5 San Marino 1 4 Belgia 1 3 Islandia 1 7 Słowacja 1 2 Białoruś 2 2 Jugosławia 4 4 Słowenia 4 4 Bośnia 4 4 Kanada 6 6 Somalia 8 8 Bułgaria 2 2 Kanaryjskie 5 5 Szwajcaria 1 3 Wyspy Chorwacja 4 4 Kazachstan 5 5 Szwecja 1 3 Cypr 1 5 Kirgistan 5 5 Tadżykistan 5 5 Czechy 1 2 Libia 5 5 Tunezja 5 5 Dania 1 3 Liechtenstein 1 3 Turcja 5 5 Dziewicze 8 8 Litwa 2 2 Turkmenistan 5 5 Wyspy USA Ekwador 8 8 Łotwa 4 4 Ukraina 2 2 Emiraty 8 8 Luksemburg 1 4 USA 6 6 Arabskie Estonia 4 4 Macedonia 4 4 Uzbekistan 5 5 Finlandia 1 4 Malta 1 5 Watykan 1 4 Francja 1 4 Maroko 7 7 Węgry 1 3 Gabon 8 8 Martynika 8 8 Wenezuela 8 8 Gibraltar 1 7 Mołdawia 4 4 Wielka 1 4 Brytania Grecja 1 4 Monako 1 4 Włochy 1 4 Pozostałe kierunki 9 9 Abonent jest w strefie: OPŁATY ZA USŁUGĘ ROAMING MIĘDZYNAR ODOWY 1) Opłaty za połączenia wychodzące w usłudze roaming 2) (bez VAT/z VAT) Abonent dzwoni do strefy: Polska Europa Ameryka Północna Reszta Świata Opłaty za połączenia przychodzące do Abonenta przebywającego za granicą 2 ) Opłaty za wysłanie SMS z zagranicy Europa (I i II) 4,10/5,00 5,74/7,00 7,38/9,00 9,84/12,00 3,28/4,00 1,64/2,00 Ameryka Płn 7,38/9,00 7,38/9,00 7,38/9,00 9,84/12,00 5,74/7,00 1,64/2,00 Reszta Świata 9,84/12,00 9,84/12,00 9,84/12,00 9,84/12,00 7,38/9,00 1,64/2,00 Opłaty za połączenia wykonywane poprzez bezpośrednie wybraniee numeru z klawiatury telefonu (PR OSTE WYBIERANIE) Opłaty za połączenia wychodzące w usłudze roaming Opłaty za połączenia Abonent dzwoni do strefy: przychodzące do Abonent jest w Ameryka Polska Europa Reszta Świata Abonent roamingu strefie: Północna Europa I 6,00 10,00 12,00 21,00 4,00 2,00 Europa II 9,00 10,00 12,00 21,00 4,00 2,00 Ameryka Płn 12,00 12,00 12,00 21,00 7,00 2,00 Reszta Świata 21,00 21,00 21,00 21,00 9,00 2,00 Opłaty za wysłanie SMSa w roamingu 1. Opłaty są naliczane za każdą rozpoczętą minutę połączenia według stawek uzależnionych od strefy usługi roaming, w której znajduje się Abonent oraz od kraju zaliczanego do danej strefy usługi roaming, do którego wykonywane jest połączenie. 2. Opłaty są naliczane za każdą rozpoczętą minutę połączenia według stawek uzależnionych od strefy usługi roaming, w której znajduje się Abonent. 3. SMSy przychodzące do Klienta w roamingu nie podlegają opłacie. 4. za wysłanie SMSa do krajowej sieci stacjonarnej wynosi 2 zł + opłata za wysłanie SMSa do krajowej sieci stacjonarnej według tabeli opłat za usługi dodane w ofercie Jedna Idea. 5. za wysłanie SMSa Specjalnego wynosi 2 zł + opłata za wysłanie SMSa Specjalnego według tabeli opłat za połączenia z numerami specjalnymi. MAS/PDF05/0905, Strona 6 z 7 W pozostałym zakresie zasady świadczenia usługi roamingu i dokonywania z tego tytułu rozliczeń określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Opłaty za usługę Świat Idei ABCD Usługa Świat Idei ABCD umożliwia zlecenie przesłania lub pobieranie na terminal treści w formacie plików tekstowych, graficznych, audio i video, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej Idea.

7 MAS/PDF05/0905, Strona 7 z 7 netto oraz opłata brutto za usługę prezentowana jest na wyświetlaczu telefonu każdorazowo przed połączeniem ze stroną, w ramach której usługa jest udostępniana. Wraz z opłatami za usługę prezentowana jest dokładna nazwa usługi Świat Idei ABCD, gdzie ABCD odpowiada opłacie netto za skorzystanie z usługi.

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie MEGA w IDEI z dnia

Cennik usług w ofercie MEGA w IDEI z dnia Cennik usług w ofercie MEGA w IDEI z dnia 19.09.2005 OPŁATY ZA USŁUGI W OFERCIE MEGA W IDEI OBOWIĄZUJE OD 08.03.2004, 1) MEGA 150 MEGA 350 Plan taryfowy (bez VAT/z VAT) (bez VAT/z VAT) Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie MEGA w IDEI z dnia

Cennik usług w ofercie MEGA w IDEI z dnia Cennik usług w ofercie MEGA w IDEI z dnia 19.09.2005 OPŁATY ZA USŁUGI W OFERCIE MEGA W IDEI OBOWIĄZUJE OD 08.03.2004, Okres rozliczeniowy: JEDEN MIESIĄC Plan taryfowy 1) MEGA 150 MEGA 350 Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

cennik usług w ofercie Orange POP 7

cennik usług w ofercie Orange POP 7 XOPOP/PDF01/0214, Strona 1 z 4 cennik usług w ofercie Orange POP 7 z dnia 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku OGO/PDF02/0214, Strona 1 z 53 Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 Cennik usług w ofercie Nowe Go 1 obowiązuje od dnia 7.05.2008 r. Sieć w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę świadczoną w ramach mobilnej sieci telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku PREPPDF100214, Strona 1 z 53 Cennik usług w ofercie Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku Cennik usług w ofercie Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę 1 Obowiązuje od nia r.

Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę 1 Obowiązuje od nia r. Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę 1 Obowiązuje od nia 15.10.2007 r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Cennik Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania MAS/PDF19/0114

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania MAS/PDF19/0114 Cennik Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go obowiązuje od 23 kwietnia 2009r.

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go obowiązuje od 23 kwietnia 2009r. Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go obowiązuje od 23 kwietnia 2009r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

opłaty w ofertach Orange abonament oraz Orange mix

opłaty w ofertach Orange abonament oraz Orange mix Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiązuje od 24 listopada 2009 r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółką pod

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mobilnych

Cennik usług mobilnych 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Internet Mobilny

Cennik usług w ofercie Internet Mobilny Cennik usług w ofercie Internet Mobilny Cennik obowiązuje tych z Państwa, którzy od 21 sierpnia 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 4 sierpnia 2011r.

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 4 sierpnia 2011r. Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 4 sierpnia 2011r. Oferta Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają z usługi Orange Strefa (dalej: Usługa)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania

Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Smart M2M obowiązuje od dnia 21 listopada 2016 roku do odwołania

Cennik usług w ofercie Smart M2M obowiązuje od dnia 21 listopada 2016 roku do odwołania Cennik usług w ofercie Smart M2M obowiązuje od dnia 21 listopada 2016 roku do odwołania Cennik usług w ofercie Smart M2M, obowiązuje Abonentów, którzy począwszy od dnia 21 listopada 2016 r. skorzystali

Bardziej szczegółowo

Crowley - Dostęp do Internetu

Crowley - Dostęp do Internetu Page 1 of 6 ENGLISH SŁOWNIK MAPA SERWISU SZUKAJ EXTRANET Plan taryfowy TeleMobile ZERO TeleMobile 35 TeleMobile 70 TeleMobile 120 Aktywacja karty SIM (przyłączenie do sieci) Abonament miesięczny 0 zł 35

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Delfin, Pelikan, Pantera abonament i mix obowiązuje od 21 kwietnia 2010 r.

Cennik usług w ofertach Delfin, Pelikan, Pantera abonament i mix obowiązuje od 21 kwietnia 2010 r. Cennik usług w ofertach Delfin, Pelikan, Pantera abonament i mix obowiązuje od 21 kwietnia 2010 r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez ASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ASTER) usługi telefonii komórkowej Obowiązuje od dnia 16 czerwca 2008 r.

cennik świadczenia przez ASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ASTER) usługi telefonii komórkowej Obowiązuje od dnia 16 czerwca 2008 r. cennik świadczenia przez ASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ASTER) usługi telefonii komórkowej Obowiązuje od dnia 16 czerwca 2008 r. 1. Usługi podstawowe A. Opłaty aktywacyjne Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 15 lutego 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r.

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 15 lutego 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r. Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 15 lutego 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r. Oferta Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r. Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Netia Mobile

Cennik Usługi Netia Mobile Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Sieć kobilna mrange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza siec telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka po firmą nolska

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011 r.

Cennik usług w ofertach Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011 r. Cennik usług w ofertach Delfin II w,, (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011 r. Sieć w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA POŁĄCZENIA W SIECI IDEA OBOWIĄZUJE OD DO ODWOŁANIA Okres rozliczeniowy: JEDEN MIESIĄC

WYKAZ OPŁAT ZA POŁĄCZENIA W SIECI IDEA OBOWIĄZUJE OD DO ODWOŁANIA Okres rozliczeniowy: JEDEN MIESIĄC WYKAZ OPŁAT ZA POŁĄCZENIA W SIECI IDEA OBOWIĄZUJE OD 01.03.2000 DO ODWOŁANIA Okres rozliczeniowy: JEDEN MIESIĄC Plan taryfowy włączenie do sieci (aktywacja) Abonament miesięczny (płatny z góry) 1) Idea

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. cennik usług w ofercie Nowa Orange strefa obowiązuje od 18 czerwca 2014 r. 1. Oferta Nowa Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają z usługi Nowa Orange

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Idea Meritum, obowiązuje od dnia r. ze zmianami od r.

Cennik usług w ofercie Idea Meritum, obowiązuje od dnia r. ze zmianami od r. Cennik usług w ofercie, obowiązuje od dnia 23.06.2003 r. ze zmianami od 01.01.2011r. WYKAZ OPŁAT ZA POŁĄCZENIA W OFERCIE IDEA MERITUM Plan taryfowy Pakiet bezpłatnych minut połączeń Kapitał minut (przechodzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ

CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ Opłaty za połączenia Nazwa usługi Aktywacja Abonament Ilość minut Minuta w Metro Minuta poza ą Metro Minuta do P4 i Cyfrowy Polsat Metro 10 50 PLN 9,90 PLN 10 0,30 PLN 0,30

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W OFERCIE IDEA OPTIMA z dnia: r.

CENNIK USŁUG W OFERCIE IDEA OPTIMA z dnia: r. CENNIK USŁUG W OFERCIE IDEA OPTIMA z dnia: 19.09.2005r. OPŁATY ZA USŁUGI W OFERCIE IDEA OPTIMA OBOWIĄZUJE OD 05.11.2001, OKRES ROZLICZENIOWY: JEDEN MIESIĄC Nowa Nowa Nowa Nowa Nowa Plan taryfowy Optima

Bardziej szczegółowo

Spis cenników i tabel

Spis cenników i tabel Cennik Usług WPmobi 1 Cennik Usług WPmobi ważny od dnia 1 marca 2008 r. Cennik Usług WPmobi 2 Spis cenników i tabel Tabela 1. Cennik za usługi podstawowe w ofercie WPmobi...3 Tabela 2. Cennik usług informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r. i w całości zastępuje Cennik Oferty

Bardziej szczegółowo

Spis cenników i tabel

Spis cenników i tabel Cennik Oferty WPmobi ważny od dnia 29 sierpnia 2007 r. Cennik Oferty WPmobi 2 Spis cenników i tabel Tabela 1. Cennik za usługi podstawowe w ofercie WPmobi...3 Tabela 2. Cennik usług informacyjnych i lokalizacyjnych...4

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania

Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego

Bardziej szczegółowo

cennik usług w ofercie Orange dla Firm

cennik usług w ofercie Orange dla Firm cennik usług w ofercie Orange dla Firm Obowiązuje od 02.10.2009 r. 1. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym odsłuchanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego

Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego Obowiązuje od 20 lipca 2010 roku ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku Oferta Orange Stacjonarny dla Firm jest dostępna

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy Nowa Heyah (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX

CENNIK OFERTY PLAY MIX CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za usługi podane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

cennik usług w ofercie Orange dla Firm

cennik usług w ofercie Orange dla Firm cennik usług w ofercie Orange dla Firm Obowiązuje od 04.11.2008 r. 1. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

USŁUGI NA TERENIE KRAJU

USŁUGI NA TERENIE KRAJU CENNIK USŁUG DODATKOWYCH dla taryfy Happy w systemie Era Tak Tak USŁUGI NA TERENIE KRAJU Poczta głosowa 602 950 Poczta głosowa dzwoni do Użytkownika Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Cennik Oferty 2012 Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2014r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich () i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

1.2. Opłata, o których mowa w punkcie 1.1 jest doliczana do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne.

1.2. Opłata, o których mowa w punkcie 1.1 jest doliczana do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne. Cennik usług w Orange obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Aktywacja w ramach oferty Orange podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1. Opłata, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny. Mobilny 100 Pakiet 100 minut 30,00 zł brutto (24,39 zł netto)

Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny. Mobilny 100 Pakiet 100 minut 30,00 zł brutto (24,39 zł netto) Obowiązuje od 30.04.2016 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości Abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Smart Plan LTE podlega opłacie w wysokości 300 złotych ( Opłata aktywacyjna ). 1.2. Opłata

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W OFERCIE NOWY ORANGE DLA FIRM. Obowiązuje od dnia 16.03.2007 r. ze zmianami wynikającymi od dnia 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUG W OFERCIE NOWY ORANGE DLA FIRM. Obowiązuje od dnia 16.03.2007 r. ze zmianami wynikającymi od dnia 01.01.2011 r. CENNIK USŁUG W OFERCIE NOWY ORANGE DLA FIRM. Obowiązuje od dnia 16.03.2007 r. ze zmianami wynikającymi od dnia 01.01.2011 r. Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm

Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix

Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix Cennik usług telekomunikacyjnych Operatora Cennik ważny od 24.03.2009 r. Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI W OFERCIE NOWA IDEA DLA FIRM

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI W OFERCIE NOWA IDEA DLA FIRM Cennik usług w ofercie Nowa Idea dla Firm. Obowiązuje od dnia 02.10.2009 r. ze zmianami od 01.01.2011r. WYKAZ OPŁAT ZA POŁĄCZENIA W OFERCIE NOWA IDEA DLA FIRM Plan taryfowy Nowa Idea Nowa Idea Nowa Idea

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

opłata miesięczna za usługę za okres rozliczeniowy Wszyscy ina Wszystko 200

opłata miesięczna za usługę za okres rozliczeniowy Wszyscy ina Wszystko 200 Cennik usług w ofercie Twój Plan i Twój Mix obowiązuje od 19 września 2005 r. Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono czej. w rozumieniu niniejszego

Bardziej szczegółowo

Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (5)

Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (5) Cennik Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (5) Cennik usług telekomunikacyjnych Operatora Cennik ważny od 1.07.2009 r. ze zmianami z dnia 01.03.2010 r. Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy

Cennik usługi Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy Cennik usługi Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy Cennik obowiązuje Klientów, którzy od 23 czerwca 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

Cennik blueconnect starter

Cennik blueconnect starter USŁUGI NA TERENIE KRAJU Cennik blueconnect starter blueconnect starter Opłata za 100 kb Internet T-Mobile na kartę (APN: internet lub inny APN udostępniony przez Operatora przeznaczony do połączeń z Internetem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania, dalej zwany Cennikiem, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 300 minut, Nonstop

Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 300 minut, Nonstop Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 00 minut, Nonstop. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play dla Firm

Cennik Oferty Play dla Firm Cennik Oferty Play dla Firm Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 19.10.2007r do odwołania Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm jest skierowany

Bardziej szczegółowo