Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja"

Transkrypt

1 The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów, wrzesień 2007

4 Przewodnik został opracowany przez: - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanych ze środków Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL Uwaga: Pomimo starań włożonych w przygotowanie niniejszego podręcznika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub straty wynikające z zastosowania zawartych w nim zaleceń. W zdecydowanej większości kwestii Czytelnik musi uwzględniać lokalny kontekst, w którym będą wdrażane zalecenia lub rady i pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność. 2

5 Spis treści Słowo wstępne... 4 Przedmowa... 5 CZĘŚĆ I Przegląd e-administracji... 7 Czym jest?... 7 Rola regionów w e-administracji... 9 Zrównoważenie scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów e-administracji Wyzwanie koordynacji i interoperacyjności CZĘŚĆ II Doświadczenia z regionów UE Interoperacyjność e-administracji w specyficznych domenach tematycznych E-umiejętności E-usługi Podejście wielokanałowe i rola łączności szerokopasmowej E-uczestnictwo Samoocena CZĘŚĆ III Wpływ e-administracji i jej aspekty finansowe E-administracja dla efektywnej administracji E-administracja dla skutecznej administracji E-administracja dla dobrych rządów CZĘŚĆ IV Europejskie koncepcje i scenariusze e-administracji Ramy polityki e-administracji UE Unijna koncepcja e-administracji Przeszłe, obecne i przyszłe czynniki innowacyjności e-administracji Kontekst przyszłego rozwoju e-administracji Tendencje społeczne Tendencje technologiczne Tendencje w sektorze publicznym Europejskie obszary kulturowe CZĘŚĆ V Wnioski, nabyte doświadczenia i zalecenia Dobre praktyki we wdrażaniu e-administracji Załącznik I Przegląd studiów przypadk e-administracji Załącznik II Czy zmierzamy ku bardziej uczestniczącej demokracji reprezentatywnej?

6 Słowo wstępne Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych jest jednym z sześciu podręczników opracowanych w ramach programu IANIS+ ( ) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. IANIS+ to program budowy sieci społeczeństwa informacyjnego w ramach Działań innowacyjnych funduszy strukturalnych i stanowi on kontynuację wcześniejszego programu IANIS ( ). W ramach IANIS powstało dziesięć podręczników dobrych praktyk, które zostały na ogół dobrze przyjęte i nadal są dostępne w formacie PDF w Centrum Kompetencji w eregion Hub (www. ianis.net). Podczas przygotowań i negocjacji programu pracy IANIS+, planowanie szeregu kolejnych podręczników regionalnych dobrych praktyk było zatem uzasadnione. Metody pracy IANIS+ różniły się od metod IANIS głównie pod dwoma względami. Po pierwsze, na życzenie Komisji, IANIS+ zawsze koncentrował się na projektach społeczeństwa informacyjnego (a nie na programach czy strategiach regionalnych), przez co perspektywa wspomnianych sześciu podręczników jest węższa w porównaniu z podręcznikami opracowanymi przez IANIS. Po drugie, ważnym nowym elementem programu pracy IANIS+ (w porównaniu z poprzednim programem) było stworzenie i funkcjonowanie sześciu tematycznych grup roboczych. Ich zadaniem było zebranie i wymiana doświadczeń projektów regionalnych w konkretnym obszarze oraz opracowanie kolejnych podręczników. Każdą grupę prowadzili i motywowali przewodniczący, którym jesteśmy winni wdzięczność i uznanie za ich ciężką pracę i wytrwałość. Każda grupa robocza odbyła co najmniej cztery spotkania, choć większość prac odbywała się w trybie wirtualnym. Bez wysiłków i wkładu głównych członków każdej z grup podręczniki te nie powstałyby. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich powstanie, a szczególnie autorom studiów przypadku, współautorom i/lub redaktorom podręczników. Podręczniki te w pierwszej wersji zostały opublikowane on-line na początku tego roku, zaprezentowane i przedyskutowane na Dorocznej Konferencji IANIS+ (Bilbao, Hiszpania, czerwca 2007), a następnie zmodyfikowane i uaktualnione w ten sposób powstała niniejsza ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że podręczniki naświetlą zagadnienie rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego i że poruszone kwestie, zaproponowane rozwiązania i wnioski w nich przedstawione okażą się użyteczne dla innych w obliczu różnych sytuacji, co pozwoli uniknąć ponownego odnajdywania koła! Jak zwykle zalecamy ostrożność we wdrażaniu pomysłów zaczerpniętych z doświadczeń pojedynczego projektu w danym regionie. Podręczniki te proponują, sugerują, rekomendują i przedstawiają przykłady rozwiązań i wnioski ale są to wyłącznie propozycje i rekomendacje. Czytelnik powinien wybrać odpowiednie treści i dostosować je do własnej sytuacji. Niemal równie ważna jest różnorodność metod reprezentowanych przez projekty i doświadczenia, na których bazują te podręczniki. 4 Gareth Hughes Dyrektor projektu, IANIS+

7 Przedmowa Partnerzy regionalni uczą się, jak współpracować, wymieniać poglądy, doświadczenia i wiedzę, nie tracąc przewagi konkurencyjnej. Niniejszy podręcznik odzwierciedla pewien poziom zrozumienia tego, w jaki sposób i co można uznać za dobrą praktykę w dziedzinie e-administracji. Jako członek, a później Przewodnicząca grupy roboczej e-administracji projektu IANIS+, miałam możliwość spotkania się z kolegami z różnych części Europy, pochodzącymi z terytoriów o bardzo zróżnicowanych korzeniach kulturowych, historii i poziomie zaawansowania gospodarczego. Różnice te ubarwiły i ożywiły nasze posiedzenia i debaty na temat poszczególnych aspektów e-administracji, mogliśmy więc lepiej zrozumieć trudności i sukcesy regionów rozszerzonej Europy. Z myślą o nowym podręczniku kolejnych dobrych praktyk w e-administracji, grupa autorów Irina Zálišová (CZ) i Jeremy Millard (DK), wspierana przez Daniela van Lerberghea (BE) starała się uwzględnić przesłanki przedstawicieli regionów dotyczące ich potrzeby lepszego zrozumienia specyficznych aspektów kompleksowej platformy e-administracji, jak również mieć na uwadze ich radę, by przemawiać językiem praktycznym. Szczególne podziękowania należą się najbardziej aktywnym regionom grupy roboczej e-administracji: Bremie (Niemcy), okręgowi Karelii Północnej (Finlandia), Västernorrland (Szwecja), Lot et Garonne (Francja), miastu Tampere (Finlandia), Madrytowi (Hiszpania), Małopolsce (Polska), Blekinge (Szwecja), regionowi Walonii (Belgia), Vysočinie (Republika Czeska), Sardynii (Włochy) i Yorkshire (Zjednoczone Królestwo). Oczywistym jest, iż celem niniejszej publikacji nie jest dostarczenie kompleksowego podręcznika w sprawie e-administracji, lecz próba podsumowania korzyści regionalnych wynikających z pomyślnego wdrożenia e-administracji, poruszenia najbardziej aktualnych tematów (koniecznych, ale dotąd nierozstrzygniętych) dla przyszłych debat i polityki regionalnej. Niniejszy podręcznik koncentruje się na niektórych z nich, a zwłaszcza na: Zmianie organizacyjnej w regionach europejskich Lokalnych i regionalnych e-usługach przeciwstawionych usługom ogólnoeuropejskiej e-administracji Zmianie przedmiotu zainteresowania e-administracji na e-uczestnictwo i e-demokrację Wymianie doświadczeń praktycznych w dziedzinie e-administracji w odniesieniu do zarządzania regionalnego Wpływie oraz wartości publicznej projektów e-administracji (dochód z inwestycji i wartość publiczna) Przyszłości e-administracji europejskiej. Dobór ten nie oznacza, iż pozostałe zagadnienia są mniej istotne, ale te wspomniane okazały się owym czasie najpilniejsze. Irina Zálišová Przewodnicząca grupy roboczej e-administracji 5

8 CZĘŚĆ I. 6

9 Przegląd e-administracji Czym jest? We wrześniu 2003 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie roli e-administracji w przyszłości Europy 1, w którym podkreślono znaczenie e-administracji dla osiągnięcia światowej klasy administracji publicznej, świadczenia nowych i lepszych usług dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewnienia istotnych osiągnięć ekonomicznych w Europie. E-administrację zdefiniowano jako wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej w powiązaniu ze zmianą organizacyjną oraz nowymi umiejętnościami w celu udoskonalenia usług publicznych i procesów demokratycznych oraz wzmocnienia wsparcia dla polityki publicznej. E-administrację uznano za czynnik umożliwiający realizację lepszej i skuteczniejszej administracji, poprzez doskonalenie rozwoju i wdrożenia polityki publicznej oraz wsparcie sektora publicznego w sprostaniu sprzecznym żądaniom świadczenia większej liczby lepszych usług przy mniejszych zasobach. W komunikacie pojawiła się także definicja e-administracji jako umożliwiającej sektorowi publicznemu podtrzymanie i wzmocnienie dobrego sprawowania rządów w społeczeństwie opartym na wiedzy. Jej nadrzędnym celem jest modernizacja i innowacja w sektorze publicznym, co wiąże się z powstaniem: Otwartego i przejrzystego sektora publicznego rządów zrozumiałych i wiarygodnych dla obywateli, otwartych na demokratyczne zaangażowanie i kontrolę Sektora publicznego służącego wszystkim globalny sektor publiczny zorientowany na użytkownika, nie wykluczający nikogo pod względem możliwości dostarczenia usług oraz szanujący każdego jako jednostkę poprzez świadczenie usług spersonalizowanych Produktywnego sektora publicznego, który zapewnia optymalne korzyści w stosunku do nakładów poniesionych przez podatników oznacza to, że mniej czasu marnuje się na stanie w kolejkach, następuje znaczące ograniczenie błędów, a funkcje sprawowane przez urzędników służby cywilnej mogą przynosić większą satysfakcję. W kategoriach polityki powyższe założenia można przełożyć na trzy główne cele polityczne, do których realizacji może przyczynić się ICT (lub ) i z których każdy charakteryzuje się odrębnym poglądem na to, kto jest użytkownikiem, a zatem na relację administracji względem użytkownika, napotykając przy tym różnego typu sprzeczności lub wyzwania polityczne 2 : 1. Poszukiwanie oszczędności: skuteczne, dynamiczne, uwarunkowane produktywnością, innowacyjne i istotne dla instytucji finansowych, gdzie: użytkownika postrzega się jako podatnika wyzwanie polityczne polega na tym, jak dać więcej za mniej 2. Poszukiwanie wysokiej jakości usług: wytwarzanie i świadczenie skutecznych, interaktywnych, ukierunkowanych na użytkownika, innowacyjnych, spersonalizowanych, 1 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Rola e-administracji w przyszłości Europy, Bruksela 2003, COM (2003) 567, wersja ostateczna. 2 J. Millard, J. Shahin, R. Warren, C. Leitner, Towards the egovernment vision for EU in 2010: research policy challenges, dla Instytutu Perspektywicznych Badań Technologicznych, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna, Wspólne Centrum Badawcze, Sewilla

10 globalnych usług maksymalizujących zaspokojenie potrzeb użytkownika i bezpieczeństwo, gdzie: użytkownika postrzega się jako konsumenta/klienta, ale usługi świadczy się wszystkim w oparciu o potrzebę, a nie tylko (lub również) żądanie wyzwanie polityczne polega na tym, w jaki sposób zadośćuczynić zarówno konieczności, jak i potrzebie oraz w jaki sposób je zrównoważyć, uwzględniając przy tym fakt, że rynek najprawdopodobniej nie zagwarantuje podstawowego mechanizmu ustalania świadczenia usług bez wątpienia oznacza to wypracowanie metody uporania się przez administrację z faktem, iż w przeciwieństwie do sektora prywatnego nie może wybierać sobie klientów 3. Poszukiwanie dobrych rządów i dobrej polityki: otwartej, przejrzystej, wiarygodnej, elastycznej, uczestniczącej, demokratycznej, gdzie: użytkownika postrzega się jako obywatela i wyborcę Istnieją dwa wyzwania polityczne: jak zrównoważyć otwartość z prawem do prywatności (zarówno urzędników służby cywilnej, jak i użytkowników) oraz jak zrównoważyć niewątpliwie niemożliwe do pogodzenia interesy poszczególnych uczestników społeczeństwa (to ostatnie to oczywiście domena polityki, ale ma także wpływ na funkcjonowanie administracji w sferze pozapolitycznej). To te trzy role (a być może i więcej) użytkownika odróżniają administrację od sektora prywatnego, który na ogół postrzega użytkownika wyłącznie jako klienta. Administracja jest zatem złożona, musi sprostać szerokiej gamie trudnych problemów oraz wykonywać złożone zadania w obliczu skomplikowanych okoliczności. Ma też do czynienia z wieloaspektowymi i niejednokrotnie sprzecznymi celami polityki, takimi jak jednoczesne promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, globalności, demokracji, jakości życia, obywatelstwa, zaufania, ciągłości, stabilizacji oraz powszechnych praw człowieka. E-administrację należy uznać jako narzędzie wspomagania administracji w osiąganiu powyższych celów, a nie jako samodzielne rozwiązanie. Jak w 2002 r powiedział wysłannik Wielkiej Brytanii, Alan Mather, e-administrację należy postrzegać tak samo, jak administrację, ale jako tańszą i lepszą. 8

11 Rola regionów w e-administracji Często obserwuje się pomijanie wymiaru regionalnego oraz wkładu regionów w rozwój e-administracji przez decydentów krajowych i sektorowych, którzy postrzegają zmiany wprowadzane przez społeczeństwo oparte na wiedzy w kategoriach pozaprzestrzennych. Jednak istnieje wiele dowodów potwierdzających podstawową rolę społeczności lokalnych i regionów w tym zakresie. Ponieważ globalizacja i efekty wdrażania ICT dotykają nas wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkamy, powodują one również restrukturyzację i przekształcenie regionów, choć na różne sposoby i niejednokrotnie z wysoce zróżnicowanymi wynikami. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Wcześniej takie zasoby, jak lokalizacja, surowce i bliskość rynków były czynnikami decydującymi o dobrobycie regionalnym. Natomiast w gospodarce cyfrowej nadrzędnym czynnikiem wzrostu jest wiedza, kreatywność i innowacja oparta na lokalnym rozwoju zasobów ludzkich i struktur instytucjonalnych. Sektor publiczny często odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu tych zasobów. Lokalizacja jest zatem nadal ważna, ale obecnie o wiele więcej zależy od tego, w jaki sposób zasoby lokalne (istniejące i potencjalne) są postrzegane i wykorzystywane przez podmioty publiczne, prywatne i obywatelskie, ale również od tego, czy administracja i przedsiębiorstwa myślą i działają jednocześnie lokalnie i globalnie. Lokalnie, ponieważ najistotniejsze zasoby, takie jak ludzie i instytucje, mają w dużej mierze wymiar lokalny, a globalnie, ponieważ konkurencja, handel i inwestycje mają dziś wymiar o charakterze globalnym. Tak naprawdę to nowe rodzaje wzajemnego oddziaływania w skali lokalnej i globalnej, w tym także rola ICT, składają się na nową platformę regionalną. W rzeczywistości różnice regionalne pozostają głównym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale wymiar regionalny niesie ze sobą również poczucie miejsca i przynależności, niezbędne dla spójności społecznej i gospodarczej oraz stabilizacji w zglobalizowanym świecie. Odzwierciedla to podstawowy wkład regionów w społeczeństwo informacyjne jako bliźniaczych podwalin ciągłości i zróżnicowania, które są niezbędne dla innowacji, dobrobytu oraz poprawy jakości życia. Tożsamość regionalna oraz jej terytorialny wyraz poprzez integrację zasobów i właściwości ekonomicznych, politycznych, środowiskowych, społecznych i kulturowych, leży u podstaw nowego regionalnego myślenia w społeczeństwie informacyjnym 3. Badanie z 2003 r. dotyczące podaży i popytu na e-administrację 4 wykazało, że najbardziej koncentrowano się i w pierwszym rzędzie uruchomiono usługi świadczone przez scentralizowane agencje krajowe. Dla przykładu, podatek dochodowy generalnie mieści się w zakresie odpowiedzialności scentralizowanego urzędu podatkowego. Istnieje możliwość jego regulowania on-line za pomocą jednej aplikacji odpowiedniej dla wszystkich podatnikówi cieszy się ona największą popularnością spośród wszystkich usług e-administracji. Inne usługi koordynowane centralnie, które charakteryzują się właściwą reprezentacją, to poszukiwanie pracy, VAT, podatek od osób prawnych oraz deklaracje celne. Z drugiej strony, o wiele słabiej przygotowane są usługi świadczone przez agencje zdecentralizowane i/lub regionalne/lokalne. W tym przypadku niektórzy usługodawcy lokalni mogą dysponować właściwymi systemami on-line, ale niejednokrotnie są one obarczone problemami z interoperacyjnością między agencjami z uwagi na brak normy lub otwartych platform technicznych, odmienne struktury organizacyjne oraz niekompatybilne procesy. Pomimo tej niewystarczającej reprezentacji usług e-administracji regionalnej, badania opinii użytkowników jasno wskazują, że istnieje większe zapotrzebowanie na informacje i usługi dotyczące lokalnej administracji publicznej oraz społeczności lokalnych, a nie scentralizowane systemy krajowe 5. 3 J. Miliard, Rozwój regionalny i spójność w europejskim społeczeństwie informacyjnym przegląd, przygotowany jako część projektu badawczego Best eeurope Practice w ramach Piątego Programu Ramowego IST, 2002, 4 J. Miliard, e-usługi publiczne w Europie: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ustalenia z badania oraz nowe wyzwania, przygotowane dla Instytutu Badania Technologii Przyszłości (IPTS), Sewilla Dostępne na: about/socio-eco.htm i 5 SIBIS, Benchmarking e-government in Europe and the US, 2003, 9

12 Ostatnio skuteczne świadczenie usług e-administracji, zwłaszcza postrzegane z perspektywy integracji i spójności społecznej, w dużej mierze jest uzależnione od skoordynowanej ingerencji sfery publicznej na różnych szczeblach (europejskim, krajowym, regionalnym, lokalnym), natomiast powodzenie tych strategii zależy głównie od podejścia kontekstowego, które dociera do grup docelowych w ich otoczeniu geograficznym, społecznym i kulturowym 6. Inicjatywy e-administracji regionalnej odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju regionalnym, w szczególności gwarantując właściwą politykę i usługi odpowiadające specyficznym właściwościom każdego regionu. Można zaobserwować pojawienie się nowej zasady polegającej na tym, że usługi rutynowe, możliwe do ujednolicenia i obejmujące wiele danych, wymagające przy tym informacji pozyskiwanych i koordynowanych z wieloma agencjami, a nie z konkretnym organem lokalnym, muszą być interoperacyjne, zaś odpowiedzialność za nie, a nawet ich świadczenie, można scentralizować. Z drugiej strony, świadczenia usług typu front-end (uwzględniających lokalne potrzeby i lokalnych użytkowników) nie można scentralizować ani zestandaryzować głównie dlatego, że należy je dopasować do specyficznych potrzeb konkretnych miejsc w określonym czasie. A zatem, poszczególne władze lokalne i regionalne muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za lokalne dostosowanie oraz świadczenie usług, ponieważ standaryzacja tych usług (lub ich elementów) jest bardziej efektywna i skuteczna, niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane w obszarze, za który odpowiedzialność ponosi administracja centralna, czy władze lokalne/regionalne. Jest to część wspólnego podejścia rządowego, uwzględniającego pełną perspektywę administracyjną, z jednoczesną koncentracją na użytkowniku lokalnym. Zrównoważenie scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów e-administracji Główne wyzwanie dla władz regionalnych działających w systemach krajowych oraz władz lokalnych działających w ramach systemów regionalnych polega na znalezieniu właściwej równowagi między centralizacją i decentralizacją nie tylko usług, ale także uprawnień i podejmowania decyzji. Z jednej strony, regiony dysponują niezbędną wiedzą i mogą korzystać z lokalnych zasobów, entuzjazmu i zaangażowania, opracowywać i oferować usługi administracji dostosowane do potrzeb o wiele lepiej niż administracja centralna. A może to być niezwykle istotne zwłaszcza w słabiej rozwiniętych lub bardziej peryferyjnych regionach, gdzie rola sektora publicznego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest prawdopodobnie bardziej interwencyjna, aniżeli tylko wspierająca. Z drugiej strony, jeżeli nie nastąpi koordynowanie i racjonalizacja w regionach, istnieje poważne niebezpieczeństwo powielenia zasobów, braku interoperacyjnych i wspólnych usług oraz masowych problemów wynikających z wysoce zróżnicowanych standardów usług w poszczególnych miejscach 7. 6 Komisja Europejska, einclusion Revisited: the Local Dimension of the Information Society, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, SEC (2005) 206, s. 27, 7 Londyńskie prezentacje think-tank: demos.co.uk, dostępne Jednak ważniejszy od (ścisłego podtrzymywania) szerszych standardów może być fakt, iż usługi publiczne docierają do zwykłych ludzi i stanowią dokładną odpowiedź na to, czego oni potrzebują na szczeblu lokalnym. W wielu państwach członkowskich władze lokalne korzystają ze znacznej uznaniowości podatkowej. Loterię kodu pocztowego obszarów ustalających własne priorytety można zniwelować na szczeblu krajowym za pomocą redystrybuowanych dotacji na podtrzymanie minimalnych poziomów usług oraz zrównoważenie zasobów między bogatymi i ubogimi obszarami, chociaż ten system może być trudny do rozszerzenia na sektor obywatelski i wspólnotowy. Głównym zadaniem stojącym przed każdym z regionów jest zatem wybór priorytetów przewyższających to minimum oraz tolerowanie różnorodności. Jednak bez przekazania

13 uprawnień oraz środków pieniężnych, które za nimi stoją, wybór ten w praktyce nie ma znaczenia. Przede wszystkim istnieje potrzeba równoważenia sektora publicznego, znalezienia złotego środka między zaletami i wadami systemów scentralizowanych i zdecentralizowanych (oba z nich są wspomagane przez ICT) oraz wypracowanie porozumienia w sprawie tej równowagi. Centralizacja promuje minimalne standardy, prostotę i efektywność, natomiast decentralizacja propaguje wrażliwość na potrzeby, użyteczność i zróżnicowanie. (E)-administracja ukonstytuowana w sieć zmierza ku osiągnięciu równowagi między zaletami i wadami centralizacji oraz decentralizacji w określonym czasie, miejscu i kontekście. (Patrz poniższa tabela). Zalety i wady scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów (e)-administracji Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Zalety Równowaga Wady SCENTRALIZOWANE/NA DUŻĄ SKALĘ Analogia nakazowa/odgórna/porządek Gwarantuje minimalne standardy Ramy ustaw, norm i odwołań Demokracja na dużą skalę, bardziej Gwarantuje spójność i na szeroką skalę Promuje powiązania i pozytywne efekty zewnętrzne Wspólnota Gwarantuje prostotę i pewność Gwarantuje koordynację Gwarantuje skuteczność i wymianę Długoterminowe planowanie, strategiczny, szeroki wpływ Wzajemność Równość i sprawiedliwość usług Promuje zdolność kontroli i właściwy proces Niskie koszty koordynacji Ogranicza chaos Biurokratyczna, zestandaryzowana, jednolita Trudna do osiągnięcia Niewrażliwa i nie Jedna wielkość odpowiednia dla wszystkich Nadmierna sztywność i brak elastyczności Wyklucza małą skalę i lokalne potrzeby Zbyt uproszczona by być skuteczną Równowaga ZDECENTRALIZOWANE /ROZPROSZONE / NA MAŁĄ SKALĘ Analogia rynkowa/oddolna/chaos Uwzględnia lokalne potrzeby i wybory Promuje autonomię i delegowanie obowiązków Różnorodność i pluralizm Promuje innowację i kreatywność Demokracja na skalę społeczności Gwarantuje spójność i integrację na szczeblu lokalnym Planowanie krótkoterminowe, taktyczny, ukierunkowany wpływ Pomocniczość Elastyczna, reagująca na potrzeby Wiarygodna Odpowiedzialna Lokalne folwarki Zmienne standardy minimalne i poziomy usług Może powodować ujemne skutki zewnętrzne wywierające szkodliwy wpływ na inne obszary lub grupy Izolacyjna Wykazuje tendencję do chaotyczności Może być złożona i powodować niepewność Może powodować wykluczenie z uwagi na zmienne standardy Zaburzony układ sił Brak przejrzystości 11

14 Wyzwanie koordynacji i interoperacyjności Łączenie scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów e-administracji wymaga ukonstytuowania sieci, wielopoziomowej e-administracji i podejścia do świadczenia usług między poszczególnymi szczeblami tak, aby możliwe było uzupełnianie właściwych dla nich ról. Należy wykorzystywać odmienne mechanizmy koordynacyjne w zależności od tego, na którym szczeblu spoczywa odpowiedzialność za rozwój e-administracji czy to na centralnym, czy na poszczególnych departamentach, szczeblu regionalnym itp. Poniżej pokazano przykład schematycznego modelu federacyjnej i skoordynowanej sieci, ilustrujący typowe szczeble oraz potrzebę koordynacji w ramach poszczególnych szczebli i pomiędzy nimi 8 : koordynacja europejska koordynacja krajowa koordynacja krajowa koordynacja lokalna / regionalna A B C D E... agencje władza lokalna 8 Sugerowane przez Herberta Kubicka, Institut für Informationsmanagement GmbH, Uniwersytet Brema, 2004, jako część wniosku w sprawie badań nad interoperacyjnością dla Komisji Europejskiej. 12 Na najniższym szczeblu lokalnym lub regionalnym powiązanie sieciowe między usługami lub etapami usług można zazwyczaj osiągnąć za pomocą projektów współpracy oraz porozumień między zaangażowanymi stronami. Inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osiąga się powiązanie sieciowe usług, które niejednokrotnie różne agencje o odmiennych jurysdykcjach geograficznych oferują na poziomie ogólnonarodowym. Często istnieje już pewna koordynacja kwestii prawnych i organizacyjnych, którą można rozszerzyć na aspekty techniczne. Jednak przypadek, w którym zintegrowane rozwiązanie lokalne lub regionalne ma być przekazane innym regionom jest znacznie bardziej złożony i trudniejszy. Można przyjąć, że przekazanie jest łatwiejsze, jeśli rozwiązanie lokalne pasuje do standardów krajowych i/lub jest wbudowane w inicjatywę krajową z pewnymi mechanizmami koordynacji między regionami lub lokalnymi organami administracji. To z kolei powinno być kompatybilne z inicjatywami europejskimi ukierunkowanymi na umożliwienie świadczenia usług o zasięgu ogólnoeuropejskim.

15 Podstawowe znaczenie w sektorze publicznym w każdym państwie członkowskim oraz na szczeblu UE mają kwestie jurysdykcji. Sieciowy model usług e-administracji wykorzystujących usługi współdzielone oraz aplikacje oparte na podejściu modułowym Podręcznik dobrych praktyk regionalnych ZDECENTRALIZOWANE dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom oraz wizerunkowi każdego z ośrodków miejskich dostosowana witryna internetowa ośrodka miejskiego dostosowana witryna internetowa ośrodka miejskiego dostosowana witryna internetowa ośrodka miejskiego USŁUGI I APLIKACJE WSPÓŁDZIELONE można je wdrożyć w środowiska graficzne witryny internetowej, przy czym podstawowa aplikacja jest zazwyczaj uruchamiana na serwerze centralnym Modułowe (elementy składowe) dla usług sieciowych typu front-end oraz świadczenia usług infrastruktura cyfrowa (np. podpis elektroniczny) SCENTRALIZOWANE funkcjonalności back-office oraz bazy danych wszystkich ośrodków miejskich na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym Zagadnienia te wiążą się z różnorodnymi strukturami instytucjonalnymi i organizacyjnymi, podziałem kompetencji, faktycznymi ramami prawnymi oraz względnymi uprawnieniami i podejmowaniem decyzji. W praktyce, koordynacja i łączenie w sieć zaczyna się od wymiany usług i aplikacji między agencjami i regionami, na przykład zorganizowanymi między urzędami pośredniczącymi, centrami usług oraz lokalizowanymi usługami typu front-end wbudowanymi we wspólną architekturę typu back-end. Takie podejście modułowe (elementy składowe), jak pokazane na powyższym schemacie mieszanego, scentralizowanego i zdecentralizowanego, sieciowego, dwupoziomowego systemu, odzwierciedla podejście stosowane w Danii 9. 9 J. Millard, H. Kubicek, H. Westholm, R. Cimander, J.S. Iversen, Reorganisation of government backoffices for better eps Europejskie dobre praktyki (reorganizacja back-office), przygotowane dla zespołu Komisji Europejskiej ds. e-administracji, Bruksela, styczeń Dostępne na: i 13

16 CZĘŚĆ II. 14

17 Doświadczenia z regionów UE Większość przypadków omówionych w niniejszym podręczniku wybrano z regionów członkowskich zajmujących się poszczególnymi aspektami wdrażania e-administracji oraz wspieranych z funduszy strukturalnych oraz innowacyjnych programów działania. Aby uzyskać szerszy obraz, musimy również dodać projekty wspierane z różnych źródeł i przedłożone przez regiony dla potrzeb niniejszego przeglądu (patrz Załącznik I). Przegląd obejmuje: Nazwę projektu, URL witryny internetowej projektu, region/państwo wdrożenia Podział budżetu według źródła finansowania Główne cele, specyfikę projektu Główne potrzeby lokalne, na które projekt odpowiada Wszystkie dalsze szczegóły, dane teleadresowe oraz kompleksowy opis wszystkich przypadków można uzyskać z bazy danych projektów ERIS ( Regiony opracowują wspólną infrastrukturę ICT dla administracji lokalnych, jak na przykład Sieć Okręgu Karelii Północnej projekt, który stanowił odpowiedź na lokalną potrzebę podziału kosztów IT, wspólne doświadczenia IT w zakresie interoperacyjności, kwestię zamówień publicznych. Projekt jest interesujący nie tylko ze względu na model współpracy, ale również jako przykład zmiany światopoglądu w administracji publicznej w oparciu o wzajemne zaufanie. Aby zwiększyć atrakcyjność oraz konkurencyjność regionu, platforma gwarantuje kilka innowacyjnych usług wszystkich 16 ośrodków miejskich w regionie. Dla projektu Territoire 47 Conseil Général du Lot et Garonne (Francja) kluczowe znaczenie miała również sieć Intranet dla regionalnych organów administracyjnych (400 ośrodków miejskich) oraz publicznych EPCI (przedsięwzięcia publiczne na rzecz współpracy między społecznościami). Innowacja projektu została wdrożona po niskich kosztach, za pomocą platform terytorialnych, w całkowicie odgórnej strukturze organizacyjnej administracji publicznej we Francji, angażując wszystkie cztery szczeble administracji (państwo, rada regionalna, departament, społeczności). Potrzeba społeczności połączonych w sieć oraz przekazywania wiedzy, z uwzględnieniem aspektu wielojęzyczności, stanowiła siłę napędową projektu e-asla, wdrożonego w Madrycie jako ramy e-administracji dla niewielkiej administracji lokalnej. Projekt dotyczył specyficznego problemu zapewnienia transferu wiedzy ośrodkowi miejskiemu w kilku językach lokalnych (kataloński, baskijski, galicyjski ), a jego rezultatem było 10 e-usług opartych na oprogramowaniu z otwartym kodem źródłowym. Nieco inne cele wdrożono w regionie Bremy w projekcie CertiServ (CERTIfied communication for secure egovernment SERVices in Europe), uprawomocnionej komunikacji dla potrzeb usług e-administracji w Europie, który dotyczył uwierzytelnienia zestawu e-usług dla potrzeb usprawnienia współpracy organów publicznych z ich odpowiednikami (na wszystkich szczeblach) w sposób bezpieczny, godny zaufania i jednolity tzn. przesyłanie poszczególnych formatów za pomocą odmiennych protokołów. Integrację e-usług dokładnie zaplanowano na 4 etapach (informacje on-line, współpraca jednostronna, współpraca dwustronna, w pełni elektroniczna obsługa sprawy). Regiony rozszerzyły również 15

18 stosowanie formularzy elektronicznych (formularze XML), dokumentów oraz procesów upraszczających procedury administracyjne wspierane przez ICT tak, jak to miało miejsce w przypadku projektu e-formularzy belgijskiego regionu Walonii, ukierunkowanego na transakcje całkowicie elektroniczne. Innowacyjne wykorzystanie technologii geoinformacji w celu wspierania zintegrowanych e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw oraz wspierania zarządzania terytorialnego (agencja centralna i regiony, prowincje, społeczności zamieszkujące tereny górskie oraz władze lokalne) i lokalnego systemu podatków od nieruchomości miało miejsce we włoskim regionie Emilia-Romagna w ramach projektu SIGMA TER, zintegrowanego systemu geograficznego i katastralnego dla administracyjnego monitorowania terytorium. Potrzebę interoperacyjności i integracji rozwiązań w jedną platformę rozstrzygnięto w projekcie e-asmg dla regionalnego systemu e-administracji Wrota Małopolski. Stworzono cyfrowy urząd, realizujący funkcje od udostępniania do transakcji, w tym wirtualny system przekazywania dokumentów, będący częścią regionalnego systemu e-administracji. Regiony NMS (nowych państw członkowskich) np. nadal borykają się z trudnym okresem przejściowym związanym z całą gamą problemów, brakiem w pełni demokratycznych mechanizmów, gdzie nawet niewielki błąd w reorganizacji struktury administracji publicznej i procesów mógłby zablokować tok przekształceń. Z drugiej strony, regiony NMS poszukują tanich i efektywnych rozwiązań oraz usług e-administracji, dostępnych w czasie rzeczywistym. Dowodem na to, iż innowacyjne usługi nie muszą być drogie jest projekt czeskiego regionu Vysočina, w którym stworzono nową i cieszącą się dużym powodzeniem, opartą na sieci e-usługę informacji o transporcie dla potrzeb zagwarantowania współpracy i interoperacyjności poszczególnych podmiotów realizujących usługi publiczne, wymiany danych, w tym GIS. Jest ona bardzo tanim, ale technologicznie zaawansowanym rozwiązaniem, skutecznym i łatwym w obsłudze dla użytkowników. Nadal istnieje zbyt wiele barier, w tym tych najpoważniejszych, drzemiących w ludzkich umysłach, co powoduje, że w nowych państwach członkowskich w centrum problemów jest aspekt ludzki, a brak interoperacyjności między ludźmi i procesami stanowi tam jedną z podstawowych barier. Wprowadzenie nowych, różnorodnych interakcji społecznych jest ściśle związane z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej strony, należy wspomnieć o wielu pozytywnych stronach, takich jak wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, duży potencjał odpowiednio wykształconych pracowników, bogate zasoby naturalne, dobra pozycja terytorialna. Istnieje tylko kilka przykładów z bazy danych on-line IANIS+, obejmującej projekty regionalne, które mogą być inspirujące. Konfrontując się z potrzebą zmiany organizacyjnej, organy europejskiej regionalnej administracji publicznej przyjmują różne postawy. Niektóre z nich wspierają innowacje i doświadczenia, inne oczekują na przykłady rozwiązań, zależnie od tła kulturowego i gospodarczego oraz od dojrzałości systemu demokratycznego, ale dla wszystkich najistotniejszym czynnikiem zmiany jest czynnik ludzki. Nagromadzenie praktycznych przypadków we wdrażaniu e-administracji pokazuje większe zapotrzebowanie na wiedzę, nie tylko na temat projektów, które odniosły sukces, ale także pewnych negatywnych doświadczeń, ponieważ pozwalają one na zrozumienie błędów i spraw beznadziejnych. Debatę nad czynnikami powodzenia należy również uzupełnić wymianą doświadczeń w zakresie barier stojących na drodze do wdrożenia e-administracji na szczeblu regionalnym. Dlatego też zdecydowaliśmy się włączyć odniesienia do dwóch innych projektów dostępnych w bazie danych IANIS+, jednak pierwotnie dotyczących odmiennych domen tematycznych. 16

19 Interoperacyjność e-administracji w specyficznych domenach tematycznych Projekt holenderskiej prowincji Zeeland, przedłożony przez społeczność internautów Proeftuin Zorgring Zeeland jako projekt w dziedzinie e-zdrowia, został zapoczątkowany w 2003 roku i dotyczy innowacji usług doraźnej pomocy medycznej w Zeeland w oparciu o karty pacjentów (według numeru ubezpieczenia społecznego patrz szczegóły w bazie danych ehealth). Pacjentów niejednokrotnie przewozi się z Zeeland do Antwerpii lub Brukseli. Projekt wdrożono z powodzeniem, wprowadzając zaawansowany sprzęt i rozwiązania ICT, ale jednocześnie napotkano na wiele nieoczekiwanych problemów i trudności, w większości dotyczących niewystarczająco rozstrzygniętej współpracy organizacyjnej i osobistej, w tym niejasnych kompetencji finansowych, potrzeby większego wsparcia politycznego i szerzej zakrojonej współpracy między poszczególnymi organizacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w dziedzinie opieki medycznej. Konieczna była konfrontacja z 32 organizacjami szczebla regionalnego, lokalnego i krajowego oraz z administracyjnym, politycznym i medycznym aspektem pomyślnej realizacji projektu. Na płaszczyźnie ogólnej, problem zdefiniowano jako brak interoperacyjności e-administracji w dziedzinie e-usług zdrowotnych. Konieczna była wymiana doświadczeń między regionami odnośnie kilku określonych aspektów, świadczenia e-usług zdrowotnych oraz uwzględnienie interoperacyjności regionalnej, międzyregionalnej, krajowej, a także aspektu międzynarodowego (uruchomienie usług w Zeeland) po to, by świadczyć pożądane e-usługi zdrowotne. e-zdrowie to jeden z podstawowych obszarów stosowania, blisko związany ze skutkami przekształcenia e-administracji. E-umiejętności Innym często wskazywanym przez regiony problemem jest niewystarczająca umiejętność korzystania przez personel zatrudniony w obszarach usług tradycyjnych z nowego sprzętu IT (np. pielęgniarki i lekarze starej daty), pracy z nowymi technologiami, takimi jak PDA i tablety. Niejednokrotnie konieczne jest organizowanie specjalnych, dodatkowych szkoleń dla osób uczestniczących w innowacyjnych programach pilotażowych, jednak w tym przypadku potrzebny jest ponadplanowy czas i środki finansowe. Wydaje się, że luka w dziedzinie e-umiejętności, z którą borykają się wszystkie regiony europejskie, jest niedoceniana w czasie wdrażania zaawansowanych e-usług w jednej z tradycyjnych domen. Oznacza to, że dla pomyślnego wdrożenia dowolnej z pożądanych e-usług niezbędnym warunkiem jest uwzględnienie poziomu e-umiejętności wszystkich podmiotów zaangażowanych w planowany projekt. Potrzebę lepiej ukierunkowanego szkolenia, zwłaszcza długoterminowych programów szkoleniowych dla polityków i e-administracji, dostrzegły regiony nowych państw członkowskich (np. region Małopolska i Vysocina). Organy administracyjne w niewielkich ośrodkach miejskich (zarówno na wsiach, jak i w niewielkich miastach) często powoli zdobywają e-umiejętności, przy czym zapotrzebowanie na nie gwałtownie wzrasta. Dobrym przykładem upowszechniania wzajemnej wymiany wiedzy w regionie między podmiotami sektora publicznego i prywatnego oraz badawczego jest szwedzki region Blekinge, tworzący interdyscyplinarną arenę badań i rozwoju w dziedzinie usług publicznych za pomocą regionalnej łączności sieciowej, marketingu i wymiany wiedzy. Można ją zalecić jako część budowania regionalnego systemu innowacji w e-administracji dla potrzeb wykorzystania innowacyjnego podejścia potrójnej helisy. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Innowacjom mówimy: TAK......ale ŻADNYCH zmian! 17

20 E-usługi W ramach programu e-europa 2005 dokonano pomiaru dostępności usług publicznych w oparciu o 20 usług podstawowych wybranych do pierwszego doświadczenia porównania wzorcowego w ramach tego programu. Jak pokazały doświadczenia z regionów, popyt na usługi on-line oraz ich liczba szybko rosną, ale postęp w zakresie wielokanałowego/ opartego na wielu platformach dostępu do usług był niewielki, co zostało odnotowane w zaleceniach Bloomsday skierowanych do grupy doradczej e-europa 10. Konkretne zalecenia dotyczące poprawy tej sytuacji obejmowały takie działania, jak: segmentacja użytkowników oraz połączenie kanałów wybranych adekwatnie do ich potrzeb, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi koszty/korzyści, podejście architektoniczne, które gwarantuje interoperacyjność, bezpieczeństwo, itp. oraz jest czynnikiem uzupełniającym podejście strategiczne. Z drugiej strony, regionom brak jasnej wizji ogólnoeuropejskich usług e-administracji i rzeczywistej wymiany wiedzy w zakresie transgranicznych usług e-administracji w poszczególnych domenach zastosowania, z uwzględnieniem najbardziej pożądanych domen, takich jak e-zdrowie, e-turystyka oraz e-usługi dla przedsiębiorczości 11. Mówiąc o e-usługach proponowanych w regionach UE, z których pewne przedstawiono w ramach studiów przypadku IANIS+, należy wspomnieć o wielu niewyjaśnionych problemach. Jak wskazano podczas okrągłego stołu e-administracji 12, regiony niejednokrotnie nie są w stanie ustalić przejrzystych korzyści wypływających z wprowadzenia usług e-administracji. Najbardziej rozwiniętym regionom UE (np. z państw Europy Północnej) udało się wdrożyć technologicznie zaawansowane projekty e-administracji, ale obecnie muszą one zareagować na potrzebę wyjaśnienia ogółowi korzyści wypływających z tego rodzaju projektów. Nawet jeśli dysponują one analizą stosunku kosztów do korzyści dla poszczególnych projektów z zakresu e-administracji, wydaje się, iż jest ona niewystarczająca, by uzyskać wsparcie obywateli pełniących rolę podatników. Po co tworzyć coraz to nowsze usługi, które pochłaniają coraz więcej publicznych pieniędzy? Zdarza się, iż wprowadzanie nowych e-usług nie odzwierciedla prawdziwych potrzeb obywateli, a jedynie dostępność nowych technologii oraz publiczne finansowanie innowacji 13. Może się tak dziać, dlatego, że w poprzednich latach istniało szerokie zrozumienie technicznego aspektu innowacji, ale brak było debaty w sprawie poszczególnych rodzajów innowacji w społeczeństwie informacyjnym na transeuropejskim szczeblu politycznym. 10 IDABC: / Temat zaproponowany w odniesieniu do przyszłej wymiany doświadczeń to dyrektywa w sprawie usług rynku wewnętrznego, która wyraźnie podkreśla współzależność między infrastrukturą e-administracji a mobilnością przedsiębiorstw. 12 IANIS: interest&sub=events_detail&idevent=1754 &topic=e-government 13 IANIS: interest&sub=events_detail&idevent=1754 &topic=e-government 14 IDABC: /3851/ Upowszechnianie ogólnoeuropejskich usług administracyjnych to nadal cel, który nie został zrealizowany, chociaż obecnie istnieje szeroka gama tego rodzaju usług. Pojawiają się wspólne elementy składowe, np. wspólne specyfikacje na poziomie europejskim, wymogi interoperacyjności (Europejskie Ramy Interoperacyjności EIF, otwarty format dokumentu). Takie elementy wspólne mogą obejmować ogólnoeuropejskie usługi publiczne wspierane przez ICT, wytyczne techniczne lub w sprawie polityki, standardy, architekturę, procedury, procesy, semantykę, reguły, specyfikacje techniczne oraz elementy składowe ( e-administrowanie ). Stanowią one elementy wspólne e-administracji w Europie do (wielokrotnego) wykorzystania. Zgodnie z raportem IDABC z 2005 r. 14, można wyróżnić trzy jednolite perspektywy doskonalenia dostępnych usług e-administracji: 1. Oferty dla użytkownika oparte na usłudze (sektor publiczny i przedsiębiorczość)

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE

NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI KULTURA I EDUKACJA NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań I certyfikacji Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy Kraków, Polska, 11 12 września 2008 KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności na lata 2014 2020

Rola miast w polityce spójności na lata 2014 2020 DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI ROZWÓJ REGIONALNY Rola miast w polityce spójności na lata 2014 2020 STRESZCZENIE Treść:

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R.

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. C 175/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2010 III (Akty przygotowawcze) 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. Opinia Komitetu Regionów Europejski Rok (2011 r.) (2010/C 175/10) Przyjmuje z

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09)

Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09) 1.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 175/35 Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09) KOMITET REGIONÓW Z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES Dzień informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10 lutego 2011 THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES TEMAT 4: ICT W innowacyjnej administracji i usługach ugach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie François Cancalon Specjalista ds. transportu JASPERS Plac Piłsudskiego 1 00-078 WARSZAWA, POLSKA f.cancalon@eib.org

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 Jarosław Komża doradca strategiczny ds. funduszy europejskich 1 WYMIAR TERYTORIALNY Nowe regulacje europejskiej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem Proces oceny projektów Małgorzata Świderska

Bardziej szczegółowo