Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio do Beneficjentów Uwaga: Niniejsza lista nie jest kompletna, dane będą uzupełniane w miarę podpisywania kolejnych umów z Beneficjentami Aktualizacja: Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników 1.Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro - i małych przedsiębiorstw z go 2. Brygadzista, mistrz, kierownikrozwój kompetencji menedżerskich 3.Kruszywa z jakością CE ALTKOM Akademia SA Mazowieckie Centrum Szkoleń LANDER S education&services Wojciech Kostecki ul. Chłodna 51, Warszawa, tel , kontakt: ul. Sobieszyńska 30, Warszawa tel osoba do kontaktów Marcin Małecki Tychy, ul. Sienkiewicza 7, Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego pracujący w obszarze specjalizacji technologicznych wskazanych na liście rozwoju technologicznego go do roku mistrzów, brygadzistów i kierowników najniższego szczebla pracujących w przedsiębiorstwach branż przemysłowych/ przetwórczych go Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszana przez swojego pracodawcę, która: - posiada zameldowanie (stałe lub czasowe) Zajęcia komputerowe zakończone certyfikatem Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania zespołem, budowania autorytetu, zarządzania czasem, prawa pracy, rozwiązywania konfliktów, wdrażania innowacji Szkolenie dotyczy europejskiej klasyfikacji kruszyw drogowych, nowych metod oceny właściwości fizykomechanicznych kruszyw, oceny nośności 01/01/ 30/06/ /01/- 31/10/ 1/01/- 31/05/2013 Rekrutacja ciągła: 1/01/- 31/10/

2 4. Technologicznie w przyszłość KDK Info sp. z o.o. tel (Zakładka Projekty Unijne ) Przedsiębiorstwa spełniają warunki przyznania pomocy na zasadach pomocy innej niż pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. ul. Mokotowska 14, Warszawa, Anna Borys: na terenie go i posiada obywatelstwo polskie. - jest osobą pełnoletnią (preferowane kobiety) - jest zainteresowana nabyciem nowych i podwyższeniem aktualnych umiejętności zawodowych - zobowiązuje się uczestniczyć w projekcie poza godzinami pracy - jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); bądź jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; bądź jest właścicielem pełniącym funkcje kierownicze; bądź jest wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe. - Pracuje w ramach struktur organizacyjnych mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Pracodawcy zgłaszający swoich pracowników muszą spełniać warunki: - Przedsiębiorstwa muszą być zarejestrowane na terenie go (lub posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego. - Posiadają status mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, określonych na podstawie kwalifikatora wielkości firmy zamieszczonego na stronie Osoby zatrudnione na ternie województwa śląskiego, w mikro i małych firmach mieszanek kruszyw niezwiązanych i wrażliwości na działanie wody i mrozu, oceny trwałości kruszyw alternatywnych, wymagań technicznych dla mieszanek niezwiązanych, wystawiania europejskich i krajowych deklaracji zgodności oraz prawidłowości znakowania kruszyw. Cykl szkoleń: - IT2B 3 dni - BPMN 2 dni Od kwietnia r. 2

3 tel UML- 3 dni - Skuteczna praca IT 2 dni - Język angielski w ICT- 40 godzin 5. Kompetencje dla bytomian Emiter PR Asystent projektu: Maryla Szmalc, , wew.11 m Zamieszkanie na terenie Bytomia lub zatrudnienie w Bytomiu Kurs obejmuje 3 części (należy przystąpić do wszystkich): Warsztaty komputerowe Kurs j. angielskiego Warsztaty motywacyjno-interpersonalne edycja III do edycja IV do edycja V do Rozwijaj swoje umiejętności 7. Ekokwalifikacje NS Konsulting sp. z o. o NS Konsulting sp. z o. o. ul. Nałęczowska 30, Lublin, menadżer operacyjny tel ; e- mail: ulting.pl strona projektu: ejetnosci.pl ul. Nałęczowska 30, Lublin, Katarzyna Pawlak, Menadżer Operacyjny onsulting.pl tel Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników 60 osób (min. 20 % będą stanowiły kobiety), prowadzących działalność gospodarczą odpowiadającą jednemu z obszarów technologicznych: przemysł maszynowy, samochodowy lub lotniczy (posiadających kod PKD mieszczący się w zakresie: sekcja C 26-30, szczegółowy wykaz kodów z tego zakresu znajduje się na stronie projektu w zakładce aktualności). Przedsiębiorstwa te muszą również posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa śląskiego 25 przedsiębiorstw (20 mikro i 5 małych) prowadzących działalność gospodarczą odpowiadającą obszarowi technologicznemu Technologie dla ochrony środowiska( sekcja E i F Polskiej Klasyfikacji Działalności) i ich pracownicy (60 osób pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie go- 36K, 24M). Uczestnicy Projektu wezmą obligatoryjnie udział w szkoleniu z tematu Technologie przyjazne środowisku oraz w wybranym przez siebie szkoleniu spośród następujących tematów: Kierowanie zespołem pracowników produkcyjnych (60 h.), Zarządzanie produkcją, jakością oraz wspomaganie procesów produkcyjnych (60 h.), Warsztaty Elastyczny pracownik 10h, Szkolenia: 1) Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie 60h, 2) System zarządzania środowiskowego wg ISO a prawo ochrony środowiska 60h, 3) Technologie produkcyjne przyjazne środowisku 60h Do 30 września r r r. Rekrutacja do końca czerwca r. Do końca marca r. 8. Rachunkowość dla księgowych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice 32/ Projekt skierowany do dorosłych osób pracujących z terenu go, które pracując w księgowości lub na innych stanowiskach pracy, chcą poza godzinami Wsparcie w formie 6 kursów na trzech poziomach zaawansowania: 1. Rachunkowość I stopnia szkolenie podstawowe (2 kursy) marzeckwiecień. 3

4 pracy podwyższyć, uzupełnić lub nabyć nowe kwalifikacje w zawodzie księgowego. 2. Rachunkowość II stopnia szkolenie dla zaawansowanych (2 kursy). 3. Rachunkowość III stopnia dla samodzielnych księgowych (2 kursy). 9. Stawiamy na jakość w zarządzaniu II 10. Na zdrowie - kwalifikacje służby zdrowia najlepszą inwestycją regionu 11. Śląska Akademia HR i Kreowania Wizerunku 12. Nowe umiejętnościszkolenia IT 13. Sprawy zawodowe w Twoich rękach 14. Nowoczesny zawód szansą na lepszą pracę Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ALTA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA TechMaster Monika Stasica Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza ul. Opolska 15, Katowice, tel , ZDK Katowice, ul. Krasińskiego 2, tel Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7, tel , mail: ul. Powstańców 17,tel Żywiec, ul. Kabaty 2, tel/fax , BWS im.tyszkiewicza, Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 12, tel.( 33) , Osoby dorosłe zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, posiadające minimum średnie wykształcenie Projekt skierowany do 180 pielęgniarek/pielęgniarzy i 120 położnych zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. śląskiego Osoby zatrudnione chcące z własnej inicjatywy podnieść kwalifikacje Osoby zamieszkałe lub pracujące w woj. śląskim z wykształceniem co najmniej średnim 180 osób pracujących zainteresowanych w z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji. Preferowane osoby w wieku 50 + i osoby z wykształceniem co najwyżej średnim Osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie powiatów bielskiego, żywieckiego, Miast Żory i Bielsko-Biała Formy wsparcia: warsztaty, szkolenia, egzaminy i certyfikaty audytora wiodącego, wewnętrznego lub pełnomocnika Szkolenia specjalistyczne: podstawy opieki paliatywnej, leczenie ran dla pielęgniarek, leczenie ran dla położnych, terapia bólu przewlekłego, przygotowanie i podawanie leków nowotworowych u dorosłych 7 szkoleń do wyboru: MS Office, Bazy danych, Autocad, Corel, tworzenie stron www, animacje w 3D, Linux, Kierowca kat C oraz C+E+ADR, autokreacja, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL, AutoCad, język angielski, florystyka, bukieciarz, branżowy język migowy, magazynier (obsługa wózków widłowych) Szkolenia z zakresu bezkwasowej metody stylizacji paznokci do maja roku, , do grudnia r. Do , m. Bielsko- Biała, powiaty bielski i żywiecki Do grudnia roku Nabór na bieżąco Nabór na bieżąco Ostatni nabór w lipcu r. Nabór: III-IV Od marca 2011 do kwietnia roku Nabór na bieżąco 4

5 15. Pro Doctore 2 - projekt wspierający rozwój kadr medycznych w woj. śląskim Śląska Izba Lekarska Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, tel , tel. kom , mail: ska. org. pl Kursy skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów realizujących program specjalizacji. Szkolenia w zakresie zdrowia publicznego, poprawy konkurencyjności i adaptacyjności kadr medycznych, podniesienia jakości i dostępności usług medycznych, do 31 marca 2013, Nabór do lutego Kwalifikacje przyszłości 17. ICT dla mikro i małych przedsiębiorców 18. W ogniu doświadczeń Vision Consulting Vision Consulting Centrum Doradztwa Gospodarczego Katowice, ul.stawowa11/2/, tel , osoba do kontaktu: Wioleta Wróbel Katowice, ul.stawowa11/2/, tel , osoba do kontaktu: Anna Żerebiec Katowice, ul. Francuska 35-37, tel. kom , tel Pracodawcy i pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw, których jednostka organizacyjna znajduje się na terenie woj. śląskiego i które działają w branży związanej z przemysłem samochodowym, lotniczym i maszynowym Projekt skierowany do 35 przedsiębiorców (działających w obszarach technologie informacyjne i telekomunikacja) i ich pracowników pracujących i zamieszkujących w woj. śląskim Osoby dorosłe, zatrudnione na podstawie mianowania lub powołania w zawodzie strażaka na terenie województwa śląskiego i mieszkające w woj. śląskim Szkolenia podstawowe CATIA V5, programowanie robotów przemysłowych, sieć przemysłowa ASI, szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie z budowanie i zarządzanie marką firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenia AutoCAD i Oracle PL/SQL, komunikacja interpersonalna - grupa szkoleń certyfikowanych przez UDT: obsługa i eksploatacja urządzeń ciśnieniowych, podestów ruchomych samojezdnych, - grupa szkoleń certyfikowanych przez SEP: obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych, - obsługa sprzętu ratowniczego: kontrola i konserwacja aparatów dróg oddechowych, obsługa drabiny mechanicznej; - grupa szkoleń certyfikowanych przez WORD: prawo jazdy kat. C, C+E, D, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, - profesjonalny rzecznik prasowy, -szkolenia z gender mainstreaming, Powiat mikołowski, m. Tychy, m. Katowice 01/11/ /07/ 02/11/ /12/ IV X 31.IV. ( rekrutacja otwarta i ciągła) Nabór do lipca 5

6 19. Kompendium wiedzy menedżera - program rozwoju kadry zarządzającej go 20. BULATS -twój paszport w lepszą przyszłość 21. Paszport energetycznyeuropejska konieczność 22. Zdobądź zawód z przyszłością - audytora energetycznego 23. Poznaj z nami przepisy prawnoksięgowo-finansowe 24. Nowoczesny specjalista ds. finansów w woj. śląskim 25. Międzynarodowy Akredytowany Coach wzrost kwalifikacji kadry managerskiej i trenerskiej w woj. śląskim 26. Akademia skutecznego mentoringu Altkom Akademia SA OXFORD K.Mould, K.Moulds Zakład Doskonalenia Zawodowego Główny Instytut Górnictwa Interdont Collect Consulting Grupa Tempo s.c. A. Bomus, A. Gajewska - Cygan Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Katowice, ul. Ceglana 4, tel ( 96) Gliwice, ul. Zwycięstwa 34/4, tel Katowice, ul. Krasińskiego 2, tel Katowice, al.korfantego79, tel Katowice, ul. Opolska15, tel Katowice, ul. Rolna 14, tel , wew.26, mobile Gliwice, ul. Górnych Wałów 7, om.pl, tel Katowice, ul. Żwirki i Wigury14/3, tel , menedżerowie Wymagania dotyczące uczestników na stronie internetowej Osoby pracujące w branży budowlanej i energetycznej, zatrudnione lub zamieszkałe w woj. śląskim Osoby dorosłe pracujące z terenu woj. śląskiego Osoby dorosłe pracujące w parciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną zameldowanych na stałe na terenie woj. śląskiego Osoby pracujące w woj. śląskim z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub finansowym w zakresie zarządzania, zatrudnione na stanowiskach ds. finansów, bankowości, analitycy, doradcy, księgowi, dyrektorzy finansowi (225 osób w tym 113 kobiet i 146 osób w wieku 50+) Zainteresowani tematyką coachingu i rozwojem w tym kierunku, m.in. zdobyciem certyfikacji Osoby do 35 roku życia lub powyżej 45 roku życia należący do kadry zarządzającej, mieszkający w woj. śląskim, Szkolenia: zarządzanie zespołem, osobiste kompetencje menedżera, finanse dla menedżerów, zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów, zarządzanie projektami Multimedialny, nowatorski kurs języka angielskiego, zakończony testem komputerowym (3 moduły) BULATS firmowanym przez Cambridge ESOL Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku zakończone egzaminem państwowym Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego (nieodpłatnie jednokrotne podejście do w egzaminu państwowego) Szkolenia z zakresu prawa, księgowości, finansów (m.in. podatki, bilans, rozliczenie roku, płace, fundusz socjalny, controlling, analiza finansowa, rozliczanie ZUS, prawo pracy) Cykle szkoleń; zarządzanie finansami, finanse po angielsku zakończone egzaminem -certyfikat ICFE Financial English, MS Excel w controllingu, controlling i zarządzanie, warsztaty kobieta contra mężczyzna i trening asertywności Przygotowanie do międzynarodowej akredytacji ICF Szkolenia: skuteczne zarządzanie wiekiem, obsługa pakietu Office, komputerowe zarządzanie czasem, Internet w komunikacji, 1/02/ / listopad września edycje od X-2011 do XI wrzesień grudzień, Rekrutacja ciągła do 8.06/ Nabór w sierpniu Nabory w maju i grudniu II edycja- II-VI., XI.- li II edycja kwiecień. III edycjalistopad Nabór do V ostatniej edycji - 19 kwietnia Nabór kwiecień 6

7 pl szkolenia językowe (ang., ros lub niem), intermentoring, zdrowie w miejscu pracy osób 45, szkolenia na mentora wewnętrznego i mentora adaptacji zawodowej 2. EURO-TECH, czyli dołącz do najlepszych 28. Akademia Managerów Projektów 29. Profesjonalne kadry mediów lokalnych 30. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych do poprawy funkcjonowania śląskich przedsiębiorstw 31. Nowoczesne narzędzia Park Naukowo- Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Fundacja Arteria Altkom Akademia SA Evatronix SA tel , ych.pl Chorzów, al. Harcerska 3C, tel Zabrze, ul. Wolności 311, tel , Katowice, ul. Ceglana 4, tel , tel , Bielsko-Biała. ul. Przybyły 2, Osoby zamieszkałe i pracujące w woj. śląskim ( z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą) Projekt skierowany do pracowników administracji publicznej, pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i pracowników organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą z województwa śląskiego Osoby dorosłe, pracujący mieszkańcy woj. śląskiego w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim. pracujące osoby dorosłe, z go Projekt skierowany do informatyków, administratorów, programistów aplikacji baz Szkolenia w 4 modułach: 1) z zakresu technologii cięcia strumieniem wodno-ściernym, 2) z zakresu programowania obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie w obróbce skrawaniem, 3) z zakresu projektowania CAD/CAM, 4) z zakresu projektowania w Inventorze Szkolenia i warsztaty dot. zarządzania projektami według obowiązujących standardów światowych, zakończone certyfikatem Warsztaty/szkolenia obejmujące; identyfikację potencjałów i potrzeb (tworzenie IPD),trening umiejętności społecznych, ABC dziennikarstwa, prawo prasowe i autorskie, warsztaty specjalistyczne dla dziennikarzy i pracowników mediów (telewizja, radio, prasa, internet), wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku, marketing w mediach Szkolenia z zakresu aplikacji biurowych (internet, arkusze kalkulacyjne, tworzenie dokumentów i prezentacji. Bazy danych), bilansowanie kompetencji, potwierdzenia posiadanych kompetencji uzyskanych drogą nieformalną, przygotowanie do egzaminu Szkolenia: CRM Instalacja, CRM Aplikacja, SQL Narzędzia, SQL Server, 01/ sierpień marzec

8 informatyczne - szkolenia weekendowe 32. Szansa dla wszystkichdoskonalenie umiejętności w AutoCAD CAD Consult Andrzej Kuś tel , osoba do kontaktów: Agnieszka Gołębiowska Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 15, Tychy, Natalia Wojtaszewska , strona projektu: danych, pracowników pełniących nieformalnie funkcje informatyków czy administratorów Projekt skierowany do osób zatrudnionych (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), zamieszkałych i/lub pracujących w woj. śląskim, pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kobiety Windows Server, zakończone certyfikatem Indywidualne poradnictwo zawodowe,szkolenia: AutoCAD podstawy, AutoCad - zaawansowany, AutoCAD - praca w 3D, Intermentoring - warsztaty X VII 2013 ( XII edycji, 144 uczestników) Rekrutacja na bieżąco (do VI edycji ) 8

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data

~':~~~~~~~~~~~... 71~~~~-? --,;-''''''~~~-;-~~~~':r~~=;.-'7~r:'~)-~~~:nr -r-:''''''''''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data ~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data Okres Ogólna wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo