SPIS TREŚCI. Środki ostrożności...4. Co zawiera opakowanie Poznaj swój tablet PC Przód Tył Pierwsze kroki...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Środki ostrożności...4. Co zawiera opakowanie...5. 1. Poznaj swój tablet PC...6. 1.1 Przód...6 1.2 Tył...7. 2. Pierwsze kroki..."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Środki ostrożności Co zawiera opakowanie Poznaj swój tablet PC Przód Tył Pierwsze kroki Ładowanie oraz korzystanie z baterii Włączanie/wyłączanie tabletu PC Podłączenie do komputera PC oraz transfer plików Korzystanie z karty Micro SD Ekran startowy Ekran startowy Tapety Pasek stanu Korzystanie z ekranu dotykowego Menu aplikacji Podstawowe ustawienia Sieci Wi-Fi oraz zwykłe Wi -Fi Urządzenie Dźwięki Wyświetlacz Pamięć Bateria Aplikacje Osobiste Lokalizacja oraz serwisy Zabezpieczenia Język, klawiatura i głos Kopia i kasowanie danych Konta Dodaj konto System Data i godzina Ułatwienia dostępu Opcje programistyczne Informacje o tablecie Aktualizacja systemu firmware Dane techniczne Rozwiązywanie problemów Resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych Dalsza pomoc i wsparcie

3 Podstawowe informacje Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 1995/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/EC. Oświadczenie FCC (Federal Communications Commission Federalnego Urzędu Łączności USA) 1. Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń. (2) To urządzenie musi być odporne na powstałe zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działania. 2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za przestrzeganie obowiązującego prawa, mogą skutkować unieważnieniem uprawnień użytkownika do używania sprzętu. UWAGA: Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Niniejszy sprzęt ma wiele zastosowań, może wypromieniować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest instalowany oraz używany zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić, wyłączając lub włączając niniejszy sprzęt, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń na jeden z poniższych sposobów: Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. Podłączyć sprzęt do wtyczki sieciowej obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiotelewizyjnego. Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych Niniejszy sprzęt spełnia ogólne wymogi dotyczące promieniowania częstotliwości radiowych. Sprzęt można przenosić bez ograniczeń. Moc wypromieniowania wyjścia niniejszego sprzętu plasuje się poniżej dopuszczalnych limitów promieniowania częstotliwości radiowych według FCC. Jednakże sprzętu należy używać w sposób minimalizujący ewentualny kontakt z człowiekiem w trakcie normalnego działania. Normy ekspozycji dla bezprzewodowych urządzeń posługują się jednostką wielkości zwaną swoistym tempem pochłaniania energii (SAR). Limity SAR ustanowione przez FCC wynoszą 1,6 W/kg. Testy badające poziom SAR przeprowadzane są przy użyciu standardowych pozycji korzystania z urządzenia akceptowanych przez przepisy FCC oraz przy maksymalnej dopuszczalnej mocy urządzenia przy wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR został określony jako najwyższej dopuszczalnej mocy, rzeczywiste poziomy SAR w trakcie korzystania ze sprzętu mogą być znacznie niższe niż poziom maksymalny. Dzieje się tak dlatego, że urządzenie zostało zaprojektowane w celu działania na wielu poziomach mocy, aby korzystać jedynie z mocy potrzebnej do łączenia się z siecią. W zasadzie, im bliżej bezprzewodowej anteny stacji bazowej, tym niższa jest moc pobierana przez zasilane urządzenie. W cele uniknięcia możliwości przekroczenia limitów promieniowania częstotliwości radiowych według FCC, należy ograniczyć zbliżanie się ludzi do anteny.. Recykling Firma Hannspree przywiązuje dużą wagę do polityki ekologicznej oraz jest przekonana, że odpowiednia segregacja oraz recykling sprzętu technicznego, który przekroczył okres trwałości użytkowej, przyczynią się do lepszej ochrony zdrowia planety Ziemi. Ten sprzęt zawiera materiały nadające się do recyklingu, które, po przejściu procesu rozkładu, mogą zostać dodane do nowych materiałów. Według umowy, pozostałe materiały zostały uznane za niebezpieczne oraz toksyczne substancje. Wyrażamy nadzieję, że korzystając z podanych informacji, skontaktują się Państwo z odpowiednią instytucją w celu recyklingu niniejszego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową: 2

4 Zapobieganie utracie słuchu Ostrzeżenie: Długotrwałe stosowanie słuchawek przy wysokim poziomie dźwięku może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Niniejszy sprzęt jest zgodny z wymogami dotyczącymi ciśnienia akustycznego (SPL) według mających zastosowanie standardów EN i/lub EN Bateria litowo-jonowa dołączona do opakowanie nie podlega serwisowi ani wymianie. Uwagi dotyczące znaku towarowego Produkty firmy Hannspree zawierają technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. 3

5 Środki ostrożności W celu prawidłowego używania oraz poprawnego działania odtwarzacza użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją jak również ściśle przestrzegać jej zawartości. Należy unikać temperatur wysokich (powyżej 35 C) lub niskich (poniżej 0 C). Urządzenie nie może być narażone na silne uderzenia. Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z chemikaliami, jak benzen, rozcieńczacz itp. Urządzenie należy chronić przed kontaktem z silnym polem magnetycznym, polem elektrycznym itp. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego oraz urządzeniami grzewczymi. Urządzenia nie należy rozmontowywać, naprawiać lub modyfikować na własną rękę. Stosowanie odtwarzacza oraz słuchawek w trakcie jazdy rowerem, samochodem czy motorem może stwarzać zagrożenie. Nie należy nigdy stosować najwyższych natężeń dźwięku, jako że są szkodliwe dla słuchu. Opakowanie, baterie oraz stare produkty elektroniczne należy odpowiednio posegregować. Urządzenie należy ładować w następujących przypadkach: Ikona baterii wskazuje na brak mocy. A. System wyłącza się automatycznie oraz wyłącza się natychmiastowo po restarcie. B. Wciskanie przycisk włączania nie przynosi efektów. C. Następująca czerwona ikona ( ) widoczna jest w prawym dolnym rogu ekranu. UWAGA: Obrazki znajdujące się w niniejszej instrukcji służą jedynie jako punkt odniesienia. NIE WOLNO łączyć baterii z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, o czym informuje symbol przekreślonego kubła na śmieci. 4

6 Co zawiera opakowanie Kabel Micro USB Zasilacz sieciowy Tablet PC (SN1AT7) Adapter do ładowarki UWAGA: Załączony zasilacz może się różnić, zależnie od regionu. Skrócona instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna również zostały dołączone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z punktem sprzedaży. Należy stosować jedynie zatwierdzone akcesoria. Akcesoria mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu. 5

7 1. Poznaj swój tablet PC 1.1 Przód Nr Element Opis 1 Ekran dotykowy Wyświetla interfejs użytkownika oraz pozwala na dotykowe wprowadzanie danych. 2 Przednia kamera Stosowana do wideorozmów oraz robienia własnych zdjęć portretowych. 3 Przycisk zasilania Należy wcisnąć i przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Należy wcisnąć, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie oraz przełączyć urządzenie na tryb czuwania. 4 Przyciski regulacji głośności Należy wcisnąć w celu regulacji głośności. 6

8 1.2 Tył Nr Element Opis 1 Tylna kamera Stosowana w celu robienia zdjęć oraz nagrywania filmów. 2 Głośniki Emitują dźwięki. 3 Wejście na kartę MicroSD Aby uzyskać dodatkową pamięć, należy wprowadzić kartę microsd. 4 Port HDMI Pozwala na przesyłanie obrazów przy użyciu kabla HDMI (sprzedawanego oddzielnie) do telewizora lub innego odtwarzacza. 5 Mikrofon Pozwala na przesyłanie do urządzenia dźwięków. 6 Gniazdo słuchawkowe Pozwala na połączenie ze słuchawką dzięki 3,5-milimetrowej wtyczce audio. 7 Port Micro USB Pozwala na połączenie z komputerem PC dzięki dołączonemu kablowi USB. 8 Zasilacz sieciowy DC Pozwala na połączenie urządzenia z gniazdem DC, aby naładować baterię. 7

9 2. Pierwsze kroki 2.1 Ładowanie oraz korzystanie z baterii Przed użyciem tabletu PC po raz pierwszy, należy naładować całą baterię. Niniejszy tablet ma wbudowaną baterię polimerową; należy stosować jedynie przeznaczoną do niego ładowarkę. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy korzystać z urządzenia aż do zupełnego rozładowania baterii przed dwoma pierwszymi ładowaniami. Aby naładować baterię, należy podłączyć ładowarkę / adapter do urządzenia oraz modułu zasilania DC. UWAGA: Pierwsze dwa ładowania baterii mogą trwać do 10 godzin; kolejne mogą zająć do 5 godzin. W trakcie ładowania ikonka baterii widoczna na ekranie będzie się przesuwać. Kiedy ładowanie zostanie zakończone, ikonka baterii zrobi się z powrotem zielona i przestanie się przesuwać. Jeśli ładowarka zostanie podłączona, kiedy sprzęt wyłączy się ze względu na niski poziom mocy, ponowne włączenie się urządzenia może chwilę potrwać. Elementów baterii litowo-jonowej nie należy naprawiać samodzielnie. Należy wyłączyć produkt, jeżeli nie jest on obecnie używany. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy rozładować, a następnie naładować baterię raz w miesiącu. Wbudowana bateria polimerowa powinna być regularnie ładowana. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń baterii spowodowanych zużyciem lub użyciem nieoryginalnej ładowarki. NIE WOLNO łączyć baterii z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, o czym informuje symbol przekreślonego kubła na śmieci. 2.2 Włączanie/wyłączanie tabletu PC Włączanie: Należy wcisnąć oraz przytrzymać przycisk zasilania (Power) przez 2 sekundy. Wyłączanie: Należy wcisnąć oraz przytrzymać przycisk zasilania (Power) przez 1 sekundę, aż pojawi się menu główne. Wymuszony reset: Wcisnąć oraz przytrzymać przycisk zasilania (Power) przez 8-10 sekund. 8

10 2.3 Podłączenie do komputera PC oraz transfer plików Aby przesłać pliki lub podładować urządzenie, należy podłączyć urządzenie do komputera PC przy pomocy załączonego kabla USB. Następnie należy otworzyć tryb dysku USB w celu przesyłania plików do i z komputera oraz ich kasowania. Kiedy pojawi się menu, należy wybrać Podłącz USB, a następnie wybrać Włącz pamięć USB. Potem należy przejść w stan transferu plików. W tym samym czasie można sprawdzić stan karty pamięciowej oraz karty SD (jeżeli została podłączona) na liście Mój komputer. Po transferze plików należy wybrać Usuń pamięć USB, a transfer plików zostanie zakończony. UWAGA: Przed zakończeniem transferu plików, jeżeli system dysku U lub karty jest w formacie NTFS, należy przenieść je bezpiecznie na komputer PC, następnie wybrać Usuń pamięć USB ; w przeciwnym razie pliki mogą zostać skasowane. 2.4 Korzystanie z karty Micro SD Po połączeniu odtwarzacza oraz komputera PC pojawią się dwa przenośne dyski, z czego pierwszy jest wbudowaną pamięcią, a drugi kartą Micro SD. Jeżeli karta nie zostanie podłączona, drugi dysk nie otworzy się. Do odtwarzacza można podłączyć kartę Micro SD z rozszerzeniem do 32 GB. Podłączanie: przednia część karty (z nadrukiem) powinna wskazywać w kierunku ekranu urządzenia; kartę należy podłączyć, lekko wciskając ją do wejścia na karty. Teraz urządzenie będzie mogło odtworzyć pliki znajdujące się na karcie. Odłączanie: kartę Micro SD należy delikatnie wcisnąć do środka; w ten sposób wyskoczy nieznacznie, dzięki czemu będzie można ją bez problemu wyjąć. 9

11 3. Ekran startowy 3.1 Ekran startowy Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy. Będzie on domyślnie zablokowany. Aby go odblokować, należy przeciągnąć w stronę lub w stronę, aby bezpośrednio uruchomić camera application (aplikację aparat). Na ekranie startowym można zarządzać ikonkami aplikacji: Dodawanie skrótów do aplikacji: należy długo przytrzymać ikonkę aplikacji w menu aplikacji, a następnie przeciągnąć ją na ekran startowy, aby dodać skrót. Usuwanie skrótów do aplikacji: Należy długo przytrzymać ikonkę aplikacji na ekranie startowym, na górze widoczny będzie. Ikonkę aplikacji przeciągnąć do, aż zmieni kolor na czerwony, a następnie puścić ekran dotykowy w celu usunięcia skrótu. 3.2 Wallpapers (Tapety) Długie trzymanie ekranu dotykowego uruchomi menu Tapety. Galeria: Obraz zapisany w albumie lub zdjęcie zrobione aparatem urządzenia można ustawić jako tapetę ekranu startowego. Ruchome tapety: Ruchome obrazy z folderu Ruchome tapety można ustawić jako tapetę ekranu startowego. 10

12 Tapety: Zdjęcie spośród domyślnych obrazów systemowych można ustawić jako tapetę ekranu startowego. 3.3 Status Bar (Pasek stanu) Pasek stanu znajduje się na dole ekranu. Po lewej stronie znaleźć można następujące ikony: Wróć Ekran Historia Zrzut ekranu : Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego widoku. : Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. : Naciśnij, aby zobaczyć ostatnio przeglądane aplikacje. : Naciśnij, aby zapisać aktualny obraz wyświetlany na ekranie. Ikonki z prawej strony wyświetlają sygnał WiFi, stan połączenia z WiFi, poziom / stan ładowania baterii, godzinę, stan połączenia kart USB oraz SD. Naciśnij ikonki z prawej strony, aby sprawdzić datę, godzinę oraz inne informacje. 3.4 Touch Screen (Korzystanie z ekranu dotykowego) Tablet PC jest wyposażony w 10,1-calowy ekran dotykowy. Poniżej znajduje się jego dokładny opis oraz wskazówki, jak z niego korzystać. Niezależnie od używanego obecnie interfejsu, do ekranu domowego można powrócić bezpośrednio po naciśnięciu następującej ikonki:. Naciśnięcie ikonki: otworzy historię niedawno przeglądanych aplikacji. Aby zamknąć aplikację, należy wcisnąć oraz przytrzymać ikonkę danej aplikacji oraz przeciągnąć ją w lewą lub prawą stronę ekranu. W innych aplikacjach, można powrócić do wyższego folderu lub poprzedniego interfejsu poprzez dotknięcie ikonki powrotu:. W innych aplikacjach po naciśnięciu: aplikacji., pojawią się zaawansowane opcje dostępne w danej 11

13 3.5 Application Menu (Menu aplikacji) Naciśnij ikonkę:, aby zobaczyć menu aplikacji. Aplikacje można uruchomić poprzez dotknięcie ich ikonek w menu aplikacji. W aplikacjach, w których można używać przeglądarek, tj. Explorer, Music (Muzyka), Gallery (Galeria) itp., pasek przewijania można przeciągać do góry i na dół oraz przesunąć, aby przewinąć listę plików. W wyszukiwarce lub czytniku PDF należy dotknąć ekranu i przeciągnąć go do góry / na dół, aby przewinąć stronę (należy być ostrożnym, aby nie dotknąć linku!). 12

14 4. Podstawowe ustawienia W menu Ustawienia można personalizować aplikacje, ustawiać godzinę oraz datę, konfigurować połączenie z siecią oraz zmieniać ustawienia urządzenia Naciśnij ikonkę:, a następnie: (ustawienia). Naciśnij ikonki powiadomień z prawej strony paska stanu, a następnie > Naciśnij element z lewej strony panelu menu, aby wyświetlić więcej funkcji ustawień z prawej strony panelu. 4.1 Wi-Fi and Network (Sieci Wi-Fi oraz zwykłe) Wi-Fi Menu Wi-Fi pozwala na zarządzanie ustawieniami WiFi oraz łączenie z siecią bezprzewodową. 13

15 Naciśnij przycisk włączający Wi-Fi, aby je włączyć lub wyłączyć. Następująca ikonka Wi-Fi Następująca ikonka Wi-Fi wskazuje, że Wi-Fi jest wyłączone. wskazuje, że Wi-Fi jest włączone. Połączenie z punktem dostępu 1. Włącz Wi-Fi. Urządzenie wyszuka dostępne sieci w zasięgu oraz wyświetli nazwy wyszukanych punktów dostępu (AP - Access Point) z prawej strony panelu. 2. Naciśnij nazwę punktu dostępu, aby się z nią połączyć. Jeśli wybrany punkt jest chroniony, urządzenie poprosi Cię o wpisanie hasła. UWAGA: Hasło dostępu jest wymagane jedynie przy łączeniu się z AP po raz pierwszy. 3. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy wprowadzić hasło, aby połączyć się z AP. 4. Naciśnij: Connect (Połącz). Pozostałe opcje Wi-Fi Naciśnij ikonkę: widoczną w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić zaawansowane opcje oraz inne informacje dotyczące sieci. Kiedy opcja powiadomień sieciowych zostanie zaznaczona, system automatycznie skanuje oraz wyświetla dostępne sieci znajdujące się w zasięgu. Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, należy nacisnąć SCAN (skanuj), aby ręcznie wyszukać najbliższe sieci, oraz ADD NETWORK (dodaj sieć), aby ręcznie dodać sieć. UWAGA: Niniejszy tablet PC zapamiętuje i rozpoznaje sieci Wi-Fi, z którymi już się łączył. Kiedy sieć zostanie włączona, a połączenie zostanie wykryte, urządzenie połączy się z nią automatycznie. 14

16 4.2 Device (Urządzenie) Sound (Dźwięki) Ustawianie dźwięków oraz powiadomień dźwiękowych. Volumes (Głośność): Zawiera dostosowanie głośności Muzyki, Filmów, Gier oraz innych mediów, powiadomień oraz budzika. Przeciągnij pasek, aby dostosować odpowiednią głośność. Default notification (Powiadomienia domyślne): Ustaw dźwięki powiadomień domyślnych. Touch sounds (Dźwięki przy dotknięciu): Wytwarza dźwięki w momencie dotknięcia ekranu. Screen lock sound (Dźwięk blokady): Wytwarza dźwięki w momencie zablokowania/odblokowania ekranu Display (Wyświetlacz) Brightness (Jasność): Dostosowuje jasność ekranu. Przeciągnij pasek przewijania w lewo lub prawo i zatwierdź przyciskiem OK. Można wybrać również opcję automatycznego dostosowania. 15

17 Wallpaper (Tapeta): Zmień tło ekranu startowego. Patrz: Tapety na str. 10. Sleep (Tryb uśpienia): Dostosuj czas, po którym ekran wyłączy się automatycznie. Dostepne opcje: 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut oraz nieprzechodzenie w tryb uśpienia. Font size (Rozmiar czcionki): Ustaw rozmiar czcionki systemowej. Dostępne są 4 opcje: mała, normalna, wielka, ogromna. Accelerometer calibration (Kalibracja przyśpieszeniomierza): Wybierz, aby skalibrować. HDMI: Ustaw na ON, aby umożliwić działanie funkcji wyjścia HDMI. Output screen resize (Rozdzielczość ekranu): Ustaw rozdzielczość HDMI. UWAGA: Regulacja rozdzielczości HDMI 1. Wciśnij ikonkę HDMI, następnie ją puść. 2. Ustaw rozdzielczość HDMI w menu Storage (Pamięć) Wyświetla stan pamięci urządzenia, tj. całkowitą pojemność, miejsce zajęte przez aplikacje, obrazy oraz filmy itp., włącznie z pojemnością pamięci kart SD oraz USB. 16

18 4.2.4 Battery (Bateria) Wyświetla stan baterii. Naciśnij ikonkę, aby zobaczyć więcej informacji Apps (Aplikacje) Wyświetla status aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. DOWNLOADED (Pobrane): Lista aplikacji zainstalowanych przez użytkownika. ON SD CARD (Na karcie SD): Lista aplikacji znajdujących się na karcie SD. RUNNING (Uruchomione): Wyświetla obecnie działające aplikacje. ALL (Wszystkie): Lista wszystkich aplikacji znajdujących się w urządzeniu. 17

19 4.3 Personal (Osobiste) Location and services (Lokalizacja oraz serwisy) Ustaw swoją lokalizację oraz zezwól na działanie interaktywnym opcjom Google. Usługa lokalizacji Google: Jeśli zostanie zaznaczona, aplikacja będzie korzystać z połączenia Wi- Fi lub sieci mobilnych, aby określić przybliżoną lokalizację. Lokalizacja & wyszukiwarka Google: Jeśli zostaną zaznaczone, aplikacje zezwolą Google na korzystanie z lokalizacji w celu ulepszania wyników wyszukiwania oraz innych usług Security (Zabezpieczenia) Menu zabezpieczeń zezwala na ustawienie opcji zabezpieczeń. Screen lock (Blokada ekranu): Wybór metody odblokowania ekranu. Owner info (Informacje dot. właściciela): Wyświetla informacje dot. właściciela na zablokowanym ekranie. 18

20 Make passwords visible (Pokaż hasło): Zaznaczenie tej opcji powoduje, że znaki wpisywane w polu hasła będą widoczne. Device administrators (Opcja administratora): Przeglądanie lub dezaktywacja administratorów. Unknown sources (Nieznane źródła): Uruchamianie i instalacja aplikacji pochodzących z innych źródeł niż Google market. CREDENTIAL STORAGE (Magazyn danych logowania) Ocena legalności oraz wiarygodności programu wg certyfikatów CA. Trusted credentials (Wiarygodne dane logowania): Zbiera wiarygodne dane logowania używane przez system lub użytkownika. Install from SD card (Instalacja z karty SD): Instaluje wiarygodne dane logowania z karty SD. Clear credentials (Usuń dane logowania): Usuwa wszelkie dane logowania zapisane w systemie; funkcja zazwyczaj nie może być wybrana domyślnie Language and input (Język, klawiatura i głos) Menu umożliwia wybór języka poleceń wyświetlanych przez system oraz metody wprowadzania poleceń. Language (Język): Wybór wersji językowej spośród 60 opcji. Spell checker (Korekta pisowni): System będzie poprawiał błędy w pisowni, zgodnie z wybranym językiem. Personal dictionary (Słownik osobisty): Własne słowa określone przez użytkownika, domyślnie puste. 19

21 4.3.4 Backup & reset (Kopia i kasowanie danych) Kopia i kasowanie danych Back up my data (Utwórz kopię zapasową): Należy zaznaczyć tę opcję, aby stworzyć kopię danych aplikacji, haseł Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerach Google. Backup account (Kopia konta): Tworzy kopię konta użytkownika. Automatic restore (Autoprzywracanie): Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne przywrócenie ustawień oraz danych z kopii zapasowej w przypadku ponownego instalowania aplikacji. PERSONAL DATA (Dane osobiste) Factory data reset (Ustawienia fabryczne): Wymazuje wszystkie dane z tabletu PC; funkcja zazwyczaj używana do przywracania systemu w razie awarii. 4.4 Accounts (Konta) Add account (Dodaj konto) Naciśnij Add account, aby dodać nowe konto. 20

22 4.5 System Date and time (Data i godzina) Ustawienia daty, godziny, strefy czasowej oraz formatu daty. Automatic date & time (Automatyczna data i czas): Ustawia czas na podstawie danych z sieci. Wymaga dostępu do internetu. Urządzenie należy zresetować, aby zmiany zostały zastosowane. Set date (Ustaw datę): Dostęp do interfejsu ustawień daty oraz ustawianie daty. Set time (Ustaw godzinę): Dostęp do interfejsu ustawień godziny oraz ustawianie godziny. Select time zone (Wybór strefy czasowej): Dostęp do interfejsu ustawień strefy czasowej oraz jej wybór. Use 24-hour format (Format 24-godzinny): Ustawia format zegara. Choose date format (Wybierz format daty): Wybór wyświetlanego formatu daty. 21

23 4.5.2 Accessibility (Ułatwienia dostępu) SYSTEM Large text (Duży tekst): Zaznaczenie powoduje zwiększenie rozmiaru wyświetlanej czcionki. Auto-rotate screen (Autoobracanie ekranu): Zaznaczenie powoduje, że kierunek ekranu będzie się automatycznie dostosowywał do obracanego tabletu. Text-to-speech output (Wypowiadaj komendy na głos): Ustawienia syntezatora mowy. Touch & hold delay (Czas dotknięcia i przytrzymania): Ustawienia szybkości reakcji ekranu dotykowego. Enhance web accessibility (Ulepszenie dostępności sieci): Zezwolenie / brak zezwolenia na instalację skryptów Google w celu ulepszenia przeglądania stron internetowych. Enable quick boot (Umożliwia szybki start systemu): Zaznaczenie umożliwia szybki start systemu. System performance (Parametry systemu): Wybór parametrów systemu Developer options (Opcje programistyczne) Desktop backup password (Hasło kopii zapasowych): Ustawia hasło kopii zapasowych. 22

24 Stay awake (Zostaw włączony): Zaznacz, aby ekran nie był gaszony podczas ładowania. HDCP checking (Sprawdzanie HDCP): Użyj sprawdzania HDCP tylko w przypadku treści chronionych DRM. Ochrona karty SD: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że aplikacje będą pytały o pozwolenie, zanim odczytają dane z karty pamięci. DEBUGGING (Debugowanie) USB debugging (Debugowanie USB): Zaznaczenie tej opcji umożliwia systemowi przesył danych pomiędzy komputerem a urządzeniem, instalowanie aplikacji na urządzeniu użytkownika bez wysyłania powiadomień oraz odczytywanie danych logowania. Opcja zalecana jedynie w przypadku prac rozwojowych. Allow mock locations (Zezwalaj na fałszywe lokalizacje): Jeśli mapa sieciowa jest włączona, wyświetlana będzie symulowana pozycja użytkownika. Select Debug app (Wybierz debugację aplikacji): Wybór debugacji aplikacji. Wait for debugger (Czekaj na debuggera): Zaznaczenie tej opcji powoduje, że debugowana aplikacja zaczeka na dołączenie debuggera przed wykonaniem działania. INPUT (Wprowadzanie) Show touches (Pokaż dotknięcia): Zaznacz, aby były wyświetlane wizualne podpowiedzi dotyczące operacji na ekranie dotykowym. Pointer location (Lokalizacja wskazówki): Zaznacz, aby wyświetlić ekran nakładki, który zawiera aktualne dane dotyczące ekranu dotykowego. DRAWING (Rysowanie) Show layout bounds (Pokaż granice układu): Zaznacz, aby sprawdzić granice klikania, margines itp. Show GPU view updates (Pokaż aktualizacje widoku z GPU): Zaznacz, aby umożliwić widokom w środku okna miganie, kiedy są przeciągane z GPU. Show surface updates (Pokaż aktualizacje powierzchni): Zaznacz, aby całe powierzchnie okien migały, kiedy są aktualizowane. Window animation scale (Skala animacji okna): Ustawia współczynnik skali animacji okna. Transition animation scale (Skala animacji przejścia): Ustawia współczynnik skali animacji przejścia. Animator duration (Długość trwania animacji): Ustawia współczynnik długości trwania animacji. Disable HW overlays (Wyłączenie nakładek sprzętowych): Zaznacz, aby zawsze używać GPU do kompozycji pulpitu. Force GPU rendering (Wymuszony rendering GPU): Zaznacz, aby wymusić użycie GPU na rysunkach 2D. MONITORING Strict mode enabled (Aktywacja trybu ścisłego): Zaznaczenie tej opcji umożliwia miganie ekranu, kiedy główny wątek operacyjny trwa przez dłuższy czas. Show CPU usage (Pokaż użycie CPU): Wyświetla nakładki ekranu, m.in. obecne użycie CPU. Profile GPU rendering (Zmiana profilu GPU): Zaznaczenie powoduje pomiar czasu zmian urządzenia ADB shell dumpsys gfxinfo. Enable traces (Zezwól na śledzenie): Wybierz typy procesów, które będą śledzone. APPS (Aplikacje) Don t keep activities (Nie zachowuj działań): Zaznaczenie tej opcji powoduje usuwanie każdego działania po wylogowaniu się użytkownika. Background process limit (Limit procesów w tle): Ustaw limit dla procesów w tle. Show all ANRs (Pokaż wszystkie ANR): Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie okna dialogowego Aplikacja nie odpowiada dla aplikacji działających w tle.

25 23

26 4.5.4 About Tablet (Informacje o tablecie) Software Update (Aktualizacja oprogramowania): Wykrywa i aktualizuje wersję systemu. Status: Zobacz status tabletu PC, włącznie ze stanem baterii, siecią oraz innymi informacjami. Legal information (Informacje prawne): Zobacz licencje otwartych źródeł. Model number (Nr modelu): Wyświetla nr modelu urządzenia. Android version (Wersja systemu Android): Wyświetla wersję systemu Android. Kernel version (Wersja jądra): Wyświetla nr wersji jądra Linux. Build number (Numer kompilacji): Wyświetla dostosowany nr wersji, używany w celu rozróżnienia oprogramowania systemu. 24

27 5. Aktualizacja systemu firmware Urządzenia z systemem Android automatycznie otrzymują bezprzewodowe (OTA: over-the-air) aktualizacje, kiedy tylko producent tabletu wypuści nową, oficjalną aktualizację. Zazwyczaj użytkownicy sprawdzają dostępność nowych aktualizacji przez wejście w Settings (Ustawienia) > About tablet (Informacje o tablecie) > System Update (Aktualizacja systemu). 25

28 6. Dane techniczne System operacyjny Android 4.1.x + OTA do 4.2.x Platforma Procesor ARM Cortex-A9 family, 1,2 GHz, Quad Core Pamięć 1 GB DDR3 Pamięć Pamięć NAND FLASH 16 GB (Default) na płycie głównej, 32 GB maks. Jasność LCD Panel z podświetleniem LED, 300 cd/m 2 (min. 255 cd/m 2 ) Panel Rozdzielczość Typ 10,1 cala, 16:10, 1280x800 (IPS) Pojemnościowy Czujnik (punkty) Multi touch (obsługuje 10 punktów) WLAN WLAN ( b/g/n) Komunikacja Bluetooth Kamera BT3.0 Przednia kamera: 0,3 megapiksela Tylna kamera: 2,0 megapiksele Czujnik 3-osiowy przyśpieszeniomierz Tak, obsługuje oś x/y/z oraz kierunek +/- G Sensor Tak, rozdzielczość: 8 bitów Gniazdo zasilania DC Wejście DC x1 Słuchawki 3,5 mm x1 Mikfrofon Wbudowany Port I/O USB 2.0 Mini USB 2.0 x1 (OTG), obsługuje USB K/B, mysz, USB flash disk Czytnik kart Micro SD x1, obsługuje maks. 32 GB Wyjście HDMI (1.4) mini HDMI x1 Zakres głośników 8 omów, 1W x2 Skróty Uruchamianie, Głośność +/- Adapter AC 100V~240V, DC 5V/2,6A (wtyczka DC typu L) Wymiary Wymiary (W*D*H mm) 263,2 mm x 9,8 mm x 179,9 mm 26

29 7. Rozwiązywanie problemów 7.1 Resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych Jeśli pojawi się potrzeba zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznych, proszę podjąć następujące kroki: OSTRZEŻENIE!!! Wszystkie dane zapisane na urządzeniu zostaną utracone. 1. Otworzyć ekran aplikacji i nacisnąć przycisk ustawień. 2. Nacisnąć Backup & Reset (Kopia i kasowanie danych). 3. Wybrać Factory data reset (Ustawienia fabryczne). 4. Zostawić opcję Erase SD card (Kasuj kartę SD) niezaznaczoną i nacisnąć Reset tablet (Reset tabletu). 5. Nacisnąć Erase everything (Usuń wszystko). 6. Jednostka zresetuje się do ustawień fabrycznych, a wszelkie informacje/pliki zostaną bezpowrotnie usunięte. 7.2 Dalsza pomoc i wsparcie Pomoc, wsparcie techniczne, aktualizacje oraz wiele innych dostępne na naszej stronie internetowej: UWAGA: Niektóre aplikacje ściągnięte z Play Store lub wyprodukowane przez stronę trzecią mogą nie działać na niniejszym urządzeniu. 27

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Viva H7 Life. Instrukcja użytkownika

Viva H7 Life. Instrukcja użytkownika Viva H7 Life Instrukcja użytkownika 1 1 Przycisk zasilania 2 Przycisk głośności 3 Złącze słuchawek 4 Aparat tylni 5 Złącze karty SIM 6 Złącze karty MicroSD 7 Głośnik 8 Złącze micro USB 9 Mikrofon 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

Lenovo TAB A7-40 / Lenovo TAB A7-50

Lenovo TAB A7-40 / Lenovo TAB A7-50 Lenovo TAB A7-40 / Lenovo TAB A7-50 Podręcznik użytkownika wer. 1.0 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać informacje o środkach ostrożności oraz ważne uwagi podane w dołączonym podręczniku. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

TF300T/TF300TG/TF300TL

TF300T/TF300TG/TF300TL PL7360 Podręcznik użytkownika ASUS Transformer Pad TF300T/TF300TG/TF300TL Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Wstęp Drogi Nabywco, Dziękujemy za wybranie tabletu Prestigio MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Tablet Venue 8 Pro Instrukcja obsługi

Tablet Venue 8 Pro Instrukcja obsługi Tablet Venue 8 Pro Instrukcja obsługi Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na potencjalne zniszczenie

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Spis treści Powitanie...4 Klawisze i funkcje...5 1. Rozpoczęcie pracy...6 1.1 Włączanie / wyłączanie Tabletu...8 1.1.1 Włączanie...8 1.1.2 Wyłączanie...8 1.1.3 Launcher &

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Dla Androida 4.4.2 1 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi Instrukcja obsługi Uwaga! W celu bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie oraz

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v1.20

Instrukcja obsługi. v1.20 Instrukcja obsługi v1.20 Spis treści Oprogramowanie do pobrania...2 Informacje o licencji GNU/GPL...2 Instrukcja obsługi...2 Oznaczenia i ich znaczenie...3 Podstawowe informacje o tablecie...4 1. Przed

Bardziej szczegółowo