Instrukcja obsługi Wagi dźwigowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Wagi dźwigowe"

Transkrypt

1 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D Balingen Tel: +49-[0] Fax: +49-[0] Internet: Instrukcja obsługi Wagi dźwigowe KERN HUS/HUM Wersja /2005 PL

2 PL KERN HUS/HUM Wersja /2005 Instrukcja obsługi Wagi dźwigowe Spis treści 1 TECHNISCHE DATEN KERN HUS KERN HUM KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN 5 3 GRUNDLEGENDE HINWEISE (ALLGEMEINES) BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG SACHWIDRIGE VERWENDUNG GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE HINWEISE IN DER BETRIEBSANLEITUNG BEACHTEN AUSBILDUNG DES PERSONALS GEWÄHRLEISTUNG PRÜFMITTELÜBERWACHUNG TRANSPORT UND LAGERUNG KONTROLLE BEI ÜBERNAHME VERPACKUNG AUSPACKEN, EINSATZORT UND INBETRIEBNAHME EINSATZORT AUSPACKEN STROMVERSORGUNG NETZBETRIEB STROMVERSORGUNG AKKU-BETRIEB ERSTINBETRIEBNAHME JUSTIERUNG JUSTIEREN BETRIEB BEDIENUNGSELEMENTE KERN HUS Tastaturübersicht Anzeigenübersicht BEDIENUNGSELEMENTE KERN HUM Tastaturübersicht Anzeigeübersicht FERNBEDIENUNG BEDIENFUNKTIONEN BEDIENEN DER WAAGE NULLSTELLEN DER WAAGE (ZERO) TARAWÄGUNG (TARIEREN) DATA HOLD FUNKTION AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG (AUTO-OFF) WARTUNG, INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG REINIGEN WARTUNG, INSTANDHALTUNG ENTSORGUNG KLEINE PANNENHILFE

3 1 Dane techniczne 1.1 KERN HUS KERN HUS60K20 HUS150K50 HUS300K100 HUS600K200 Dokładność odczytu 0,02 kg 0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg Zakres ważenia 60 kg 150 kg 300 kg 600 kg Zakres tarowania (subtraktywny) 60 kg 150 kg 300 kg 600 kg Powtarzalność 0,02 kg 0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg Liniowość ±0,04 kg ±0,1 kg ±0,2 kg ±0,4 kg Zalecany odważnik do justowania (nie załączony) 20 kg lub 40 kg (klasa M3) 50 kg lub 100 kg (klasa M3) 100 kg lub 200 kg (klasa M3) 200 kg lub 500 kg (klasa M3) Temperatura robocza Obudowa (B x T x H) w mm Masa (netto) +0 C C 160 x 140 x kg 3

4 1.2 KERN HUM KERN HUM1000K500 HUM3000K1000 HUM5000K2000 HUM7500K5000 Dokładność odczytu 0,5 kg 1 kg 2 kg 5 kg Zakres ważenia 1000 kg 3000 kg 5000 kg 7500 kg Zakres tarowania (subtraktywny) 1000 kg 3000 kg 5000 kg 7500 kg Powtarzalność 500g 1 kg 2 kg 5 kg Liniowość ±1 kg ±2 kg ±4 kg ±10 kg Zalecany odważnik do justowania (nie załączony) 500 kg lub kg (klasa M3) 1000 kg lub 2000 kg (klasa M3) 2000 kg lub 5000 kg (klasa M3) 2000 kg lub 5000 kg (klasa M3) Temperatura robocza +0 C C Obudowa (B x T x H) w mm 210 x 228 x x 280 x 200 Masa (netto) 18 kg 38 kg 4

5 2 Oświadczenie o zgodności English KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 Tel: +49-[0] D Balingen Fax: +49-[0] Internet: Deklaracja zgodności Declaration of conformity for apparatus with CE mark Deklaracja zgodności dla urządzeń ze znakem CE Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE Declaración de conformidad para aparatos con distintivo CE Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards. Polski Français Español Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego ta deklaracja dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami. Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración est a de acuerdo con las normas siguientes Italiano Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate. Electronic Scale: KERN HUM Mark applied EU Directive Standards 89/336/EEC EMC EN /1992 : EN EN EN EN : EN (EN EN , EN , EN , ENV 50140, ENV 50141) Date: Signature: Gottl. KERN & Sohn GmbH Management Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0,Fax +49-[0]7433/

6 English KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D Balingen Deklaracja zgodności Tel: +49-[0] Fax: +49-[0] Internet: Declaration of conformity for apparatus with CE mark Deklaracja zgodności dla urządzeń ze znakem CE Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE Declaración de conformidad para aparatos con distintivo CE Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards. Polski Français Español Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego ta deklaracja dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami. Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración est a de acuerdo con las normas siguientes Italiano Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate. Electronic Scale: KERN HUS Mark applied EU Directive Standards 89/336/EEC EMC EN /1992 : EN A1 :1998 EN EN EN /1997, EN /1995 : EN EN EN EN EN EN ENV Date: Signature: Gottl. KERN & Sohn GmbH Management Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0,Fax +49-[0]7433/

7 3 Podstawowe wskazówki (informacje ogólne) 3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zakupiona przez Państwa waga służy do określania wartości wagowej ważonych przedmiotów. Jest przeznaczona do użycia jako waga niesamodzielna, tzn. ważone przedmioty zawiesza się pionowo, manualnie, ostrożnie i bez szarpania na haku żurawia. Po osiągnięciu stabilnej wartości wagowej można odczytać daną wartość wagową. 3.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Nie należy używać wagi do ważenia dynamicznego. Jeśli są odejmowane albo dodawane małe ilości ważonego towaru, z uwagi na istniejącą w wadze kompensację stabilności mogą wyświetlać się błędne wyniki ważenia! (Przykład: Powolny wyciek płynów z jednego pojemnika zawieszonego na wadze.) Nie zawieszać na długo żadnego obciążenia. W ten sposób może dojść do uszkodzenia mechanizmu pomiarowego, jak również części istotnych z uwagi na bezpieczeństwo. Uwaga: Należy się upewnić, że pod wagą nie znajdują się żadne osoby albo przedmioty, które mogłyby ponieść obrażenia albo mogłyby zostać uszkodzone! Waga nie nadaje się do odważania ludzi! Waga nie jest zgodna z Ustawą o Wyrobach Medycznych (MPG). Obciążać wagę wyłącznie w pionowym kierunku ciągu (patrz: Rys.3). Unikać wahnień i działania sił pionowych. Unikać jakichkolwiek uderzeń, zwichrzeń (skręcania) oraz kołysania (np. w wyniku krzywego zawieszenia) urządzenia. Koniecznie unikać uderzeń i przeciążeń wagi ponad podane obciążenie maksymalne (Max), odliczając ewent. już istniejący ciężar tary. Mogłoby to być przyczyną uszkodzenia wagi (niebezpieczeństwo złamania!). Nie używać wagi dźwigowej do transportu ciężarów (np. suwnica pomostowa). Nigdy nie używać wagi w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko eksplozji. Niniejsza wersja nie posiada ochrony przeciwwybuchowej. Zabrania się przeprowadzania zmian konstrukcyjnych wagi. Może to prowadzić do nieprawidłowych wyników ważenia, do powstania wad technicznych i wad zabezpieczeń, jak też do zniszczenia wagi. Unikać nagłego, szarpanego przyspieszania, zwalniania ciężaru (niebezpieczeństwo złamania!!) Wagę można używać tylko zgodnie z opisanym przeznaczeniem. Zakres użytkowania i stosowania wagi odbiegający od zakresu określonego przez producenta, musi pisemnie potwierdzić i zezwolić firma KERN. 7

8 Ważne wskazówki dotyczące użytkowania Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Nie używać wagi dźwigowej do transportu ciężarów (np. suwnica pomostowa). Wagę dźwigową można podnosić tylko za pomocą haka technicznego, jak np. na haku żurawia. Należy skontrolować, czy stosowany hak żurawia nadaje się do zawieszanego ciężaru. Unikać jakichkolwiek uderzeń, zwichrzeń (skręcania) oraz kołysania (np. w wyniku krzywego zawieszenia) urządzenia. Nigdy nie przekraczać podanego obciążenia maksymalnego (!!ryzyko złamania!!). Stale uważać, aby pod obciążeniem nie znajdowały się żadne istoty żywe albo przedmioty, które mogłyby ponieść szkodę. 3.4 Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi Przed ustawieniem (montażem) oraz uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji, nawet wtedy, gdy posiadają już Państwo doświadczenie z obsługą wag firmy KERN. 3.5 Wyszkolenie personelu Urządzenie mogą obsługiwać i mogą dbać o nie wyłącznie wyszkoleni pracownicy. 8

9 3.6 Gwarancja Gwarancja wygasa w przypadku: - nieprzestrzeganie naszych zaleceń podanych w instrukcji eksploatacji - zastosowanie wykraczające poza zakres opisanego użytkowania - wykonanie zmian w urządzeniu albo otwarcie przyrządu - mechaniczne uszkodzenie, uszkodzenie przez nośniki, środki, ciecze - naturalne zużycie - nieprawidłowe ustawienie (montaż) albo instalacja elektryczna - przeciążenie mechanizmu pomiarowego 3.7 Kontrola przyrządów mierniczych W ramach zabezpieczenia jakości należy regularnie kontrolować techniczno-pomiarowe właściwości wagi i ewentualnie istniejącego odważnika wzorcowego. Stosowny odstęp czasu między poszczególnymi kontrolami, jak również sposób i zakres tej kontroli, musi zdefiniować użytkownik wagi. Informacje dotyczące kontroli przyrządów mierniczych wag jak również potrzebnych w tym celu odważników wzorcowych znajdują się na stronie internetowej firmy KERN ( KERN w swoim akredytowanym laboratorium wzorcowania DKD może szybko i korzystnie cenowo przeprowadzić kalibrację wag i odważników wzorcowych (odwołując się do wzorca narodowego). 4 Transport i magazynowanie 4.1 Kontrola przy odbiorze Prosimy natychmiast po dostarczeniu urządzenia skontrolować opakowanie, jak również w trakcie rozpakowywania skontrolować urządzenie, czy nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. 4.2 Opakowanie Prosimy zachować oryginalne części opakowania w celach ewentualnego transportu zwrotnego. Do transportu zwrotnego trzeba użyć tylko oryginalnego opakowania. Przed transportem należy odłączyć wszystkie podłączone kable i luźne/ruchome części. Prosimy założyć ewent. istniejące zabezpieczenia transportu. Prosimy zabezpieczyć wszystkie części, np. szklaną osłonę przeciwwiatrową, płytę wagi, część sieciową itd. przed wyślizgnięciem się albo uszkodzeniem. 9

10 5 Rozpakowanie, miejsce ustawienia oraz uruchomienie 5.1 Miejsce ustawienia Wagę dźwigową można podnosić tylko za pomocą haka technicznego, jak np. na haku żurawia. Należy skontrolować, czy stosowany hak żurawia nadaje się do zawieszanego ciężaru. Wagi są tak skonstruowane, że w normalnych, zwyczajnych warunkach użytkowania osiąga się niezawodne wyniki pomiarowe. Mogą Państwo pracować dokładnie i szybko, pod warunkiem, że wybiorą Państwo właściwe miejsce użycia wagi. W miejscu użycia należy uwzględnić następujące zalecenia: - Unikać ekstremalnie wysokich temperatur jak również wahań temperatury, spowodowanych np. ustawieniem wagi obok ogrzewania albo bezpośrednio w zasięgu działania promieni słonecznych; - Chronić wagę przed bezpośrednim przeciągiem spowodowanym otwartymi oknami albo drzwiami; - Unikać wstrząsów podczas ważenia; - Chronić wagę przed dużą wilgotnością powietrza, oparami i kurzem; - Nie wystawiać urządzenia przez dłuższy czas na działanie dużej wilgotności. Może wystąpić niepożądane obroszenie (kondensacja wilgoci powietrza na urządzeniu), jeśli zimne urządzenie zostało umieszczone w relatywnie ciepłym otoczeniu. W takim wypadku należy aklimatyzować wyłączone z sieci urządzenie średnio przez 2 godziny w temperaturze pokojowej. W przypadku wystąpienia pól elektromagnetycznych (np. wywołanych telefonami komórkowymi albo urządzeniami radiowymi), statycznych załadowań, jak również niestabilnego zasilania są możliwe duże odchylenia wyświetlonych wartości (złe wyniki pomiarowe). Należy wówczas zmienić miejsce ustawienia wagi. 10

11 5.2 Rozpakowanie Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, usunąć plastikową osłonę i za pomocą ucha mocującego przymocować ją wiszącą w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zachować wszystkie elementy opakowania w przypadku ewentualnej wysyłki. Natychmiast skontrolować urządzenie, czy nie ma ono widocznych uszkodzeń spowodowanych transportem oraz skontrolować, czy są wszystkie akcesoria. Akcesoria stosownie do serii: Waga dźwigowa z wbudowanym akumulatorem Zasilacz sieciowy (do pracy wagi dźwigowej i do ładowania wbudowanego w niej akumulatora) Pilot zdalnego sterowania (łącznie z bateriami) Instrukcja obsługi 5.3 Doprowadzanie prądu zasilanie z sieci Porównać napięcie na zasilaczu sieciowym z napięciem w gniazdku wtykowym! Wagę można podłączyć wyłącznie za pomocą załączonego zasilacza. ZASILACZ HUS HUM 9 V DC 15 V DC Podłączyć kabel zasilacza do wagi. Dopiero potem: Wetknąć załączony zasilacz sieciowy do gniazda wtykowego. 5.4 Doprowadzanie prądu Zasilanie akumulatorowe Waga posiada już wbudowany akumulator, który można naładować podłączając go do zasilacza. CZAS ŁADOWANIA CZAS EKSPLOATACJI KERN HUS ok. 8 godz. ok. 120 godz. KERN HUM ok. 8 godz. ok. 120 godz. Przed pierwszym użyciem prosimy naładować akumulator aż do momentu zaświecenia się wskaźnika naładowania zielonym światłem (lampka LED na dolnej stronie). 11

12 5.5 Pierwsze uruchomienie Czas nagrzewania przez 15 minut po włączeniu umożliwia stabilizację wartości pomiarowych. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem przy pierwszym uruchomieniu Zakupiona przez Państwa waga służy do określania wartości wagowej ważonych przedmiotów. Jest przeznaczona do użycia jako waga niesamodzielna, tzn. ważone przedmioty zawiesza się pionowo, manualnie, ostrożnie i bez szarpania na haku żurawia. Po osiągnięciu stabilnej wartości wagowej można odczytać daną wartość wagową. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Nie używać wagi dźwigowej do transportu ciężarów (np. suwnica pomostowa). Wagę dźwigową można podnosić tylko za pomocą haka technicznego, jak np. na haku żurawia. Należy skontrolować, czy stosowany hak żurawia nadaje się do zawieszanego ciężaru. Unikać jakichkolwiek uderzeń, zwichrzeń (skręcania) oraz kołysania (np. w wyniku krzywego zawieszenia) urządzenia. Nigdy nie przekraczać podanego obciążenia maksymalnego (!!ryzyko złamania!!). Stale uważać, aby pod obciążeniem nie znajdowały się żadne istoty żywe albo przedmioty, które mogłyby ponieść szkodę. Dokładność wagi zależy od miejscowego przyspieszenia ziemskiego. Przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Justowanie". 12

13 5.6 Justowanie Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego nie jest jednakowa w każdym miejscu ziemi, każda waga zgodnie z podstawowym, stosownym dla tego miejsca fizycznym prawem ważenia w miejscu jej ustawienia musi być dostosowana do panującego w tym miejscu przyspieszenia ziemskiego ( tylko wówczas, jeśli waga nie została już wyregulowana przez producenta stosownie do miejsca jej ustawienia). Proces justowania należy przeprowadzić przy pierwszym uruchomieniu, po każdej zmianie miejsca ustawienia wagi, jak również przy wahaniach temperatury otoczenia. Aby otrzymać dokładne wyniki pomiarowe, zaleca się dodatkowo, periodycznie justować wagę również w trakcie jej eksploatacji. 5.7 Justowanie Dokładność wagi można o każdej porze skontrolować i ustawić za pomocą odważnika do justowania. Postępowanie przy justowaniu: Uwzględnić stabilne warunki otoczenia. Aby waga osiągnęła stabilność, konieczny jest czas nagrzewania ok. 15 minut. KERN HUS 1. Wcisnąć jednocześnie przycisk MODE oraz klawisz ON/ZERO, na wyświetlaczu pojawi się CAL? 2. Wcisnąć klawisz MODE, rozpocznie się justowanie. Jakikolwiek inny klawisz przerywa justowanie. 3. Na wyświetlaczu pojawi się żądanie zawiesić na haku stosowny odważnik do justowania (np. 40 kg) Nie trząść wagą! 4. Justowanie jest ukończone, gdy na wyświetlaczu pojawi done. Wyświetlacz wagi CAL? Load np or np done 13

14 KERN HUM 1. Wyłączyć wagę 2. Włączyć wagę i jednocześnie przytrzymać klawisze ZERO + MODE 3. Wcisnąć klawisz MODE, rozpocznie się justowanie. Jakikolwiek inny klawisz przerywa justowanie. 4. Na wyświetlaczu pojawi się żądanie zawiesić na haku stosowny odważnik do justowania (np. 40 kg) Nie trząść wagą! 5. Justowanie jest ukończone, gdy na wyświetlaczu pojawi done. Wyświetlacz wagi CAL? YES Load np or np done 14

15 6 Eksploatacja 6.1 Elementy obsługi KERN HUS Przegląd klawiatur Do wyboru są następujące przyciski: Klawisz ON/ZERO Klawisz włączania do włączania wyświetlacza albo jeśli waga jest włączona, za pomocą przycisku ON/ZERO zostanie ona ustawione na zero. Funkcja ZERO jest aktywna tylko w przypadku małych obciążeń. Klawisz TARE Tarowanie Wciśnięcie przycisku TARE spowoduje ustawienie wskazania masy na zero. Funkcja TARE jest aktywna w całym zakresie ważenia. Klawisz MODE Oświetlenie wskazania Można je włączyć wzgl. wyłączyć przyciskiem MODE. Dodatkowo używa się tego klawisza do konfiguracji. Klawisz HOLD Klawisz OFF Zamrażanie wyświetlonej wartości wciśnięcie klawisza HOLD spowoduje tzw. zamrożenie aktualnej wyświetlonej wartości na pewien czas.(można nastawić dany okres czasu) Klawisz wyłączania Do wyłączania wagi. 15

16 Przegląd wskaźników Wskaźnik LCD z poniższymi zadaniami: Wskaźnik masy: np. 20,41 Wskazanie zera: o Wskaźnik zera Jeśli waga jest ustawiona na zero, e lewej górnej części wyświetlacza pojawi się okrąg o TARE: <= Wskazanie tary strzałka w lewej dolnej części wyświetlacza oznacza to, że jest używana wartość tary. Wskazanie stanu naładowania akumulatora: Lampka LED znajdująca się na dolnej stronie wagi świeci się na czerwono, jeśli trzeba doładować akumulator. 16

17 6.2 Elementy obsługi KERN HUM Przegląd klawiatur Do wyboru są następujące przyciski: Przycisk ZERO Klawisz włączania do włączania wyświetlacza Albo jeśli waga jest włączona, ustawia się ją na zero za pomocą przycisku ZERO. Funkcja ZERO jest aktywna tylko w przypadku małych obciążeń. Klawisz TARE Tarowanie Wciśnięcie przycisku TARE spowoduje ustawienie wskazania masy na zero. Funkcja TARE jest aktywna w całym zakresie ważenia. Klawisz MODE Klawisz jest potrzebny do konfiguracji. Klawisz HOLD Łącznik dźwigienkowy Power Zamrożenie wartości wskazanej Wciśnięcie klawisza HOLD spowoduje tzw. zamrożenie na wyświetlaczu aktualnej wyświetlonej wartości. Klawisz wyłączania Do wyłączania wagi. 17

18 Przegląd wskaźników Wskaźnik LED z poniższymi zadaniami Wskaźnik masy: np. 20,41 Wskazanie zera: Wskaźnik zera Jeśli waga jest ustawiona na zero, poniżej wskaźnika świeci się lampka LED ZERO. TARE: <= Wskaźnik tary Poniżej wskaźnika świeci się lampka LED TARA, jeśli waga była tarowana. Kg: Wskaźnik jednostek Lampka LED świeci się, jeśli ustawiono jednostkę kilogram. 18

19 6.3 Zdalne sterowanie Maksymalna odległość umożliwiająca wykorzystywanie funkcji zdalnego sterowania leży w granicach ok.: KERN HUS 3 metrów 25 KERN HUM metrów Do wyboru są następujące klawisze: Klawisz Power (tylko KERN HUS) Jeśli waga zostanie wyłączona w trakcie eksploatacji albo klawiszem OFF, przyciskiem Power można przełączyć wagę na tryb stand-by. Na wyświetlaczu pojawi się następujący obraz: Ponowne wciśnięcie przycisku Power ponownie aktywuje wyświetlacz. Poniższe klawisze odpowiadają klawiszom znajdującym się na wadze dźwigowej: Klawisz MODE Klawisz HOLD Przycisk ZERO Klawisz TARE 19

20 7 Funkcje obsługi 7.1 Obsługa wagi Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zakupiona przez Państwa waga służy do określania wartości wagowej ważonych przedmiotów. Jest przeznaczona do użycia jako waga niesamodzielna, tzn. ważone przedmioty zawiesza się pionowo, manualnie, ostrożnie i bez szarpania na haku żurawia. Po osiągnięciu stabilnej wartości wagowej można odczytać daną wartość wagową. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Nie używać wagi dźwigowej do transportu ciężarów (np. suwnica pomostowa). Wagę dźwigową można podnosić tylko za pomocą haka technicznego, jak np. na haku żurawia. Należy skontrolować, czy stosowany hak żurawia nadaje się do zawieszanego ciężaru. Unikać jakichkolwiek uderzeń, zwichrzeń (skręcania) oraz kołysania (np. w wyniku krzywego zawieszenia) urządzenia. Nigdy nie przekraczać podanego obciążenia maksymalnego (!!ryzyko złamania!!). Stale uważać, aby pod obciążeniem nie znajdowały się żadne istoty żywe albo przedmioty, które mogłyby ponieść szkodę. Ważne wskazówki dotyczące użytkowania Włączyć wagę za pomocą klawisza ON-ZERO (wzgl. Power). Wyświetlacz się włączy i zostanie uruchomiony samotest. Pojawi się wskazanie zera np. 0,00. Waga jest gotowa do eksploatacji. 20

21 7.2 Zerowanie wagi (ZERO) Wpływy otoczenia mogą spowodować to, że waga pomimo odciążonego haka nie będzie dokładnie wskazywać Jednak o każdym czasie można cofnąć wyświetlacz wagi na zero zapewniając w ten sposób rzeczywiste rozpoczęcie ważenia od zera. Zerowanie z zawiesznym ciężarem możliwe jest tylko w określonym, zależnym od typu urządzenia zakresie. Jeśli nie powiodły się próby ustawienia wagi z zawiesznym obciążeniem z powrotem na zerze, zakres ten został przekroczony. Zakres ważenia (Max) wagi nie straci się wskutek zerowania. 7.3 Ważenie tary (tarowanie) Masę własną dowolnych pojemników do ważenia można odtarować wciskając przycisk w tym celu, aby przy kolejnych ważeniach zawsze wyświetlała się masa netto ważonego towaru. Zawiesić na haku ładunkowym pusty pojemnik tary. Wyświetli się całkowita masa pojemnika tary. Aby uruchomić proces tarowania, należy wcisnąć przycisk TARE. Po zakończeniu tarowania pojawi się wskazanie zera (0,00 kg) Włożyć towar do ważenia do pojemnika tary. Teraz należy odczytać masę wskazaną na wyświetlaczu. Wskazówka Zakres ważenia (Max)wagi zostanie zredukowany o zakres tarowania. Waga może zapisać zawsze tylko jedną wartość tary. Jeśli waga jest odciążona, zapamiętana wartość tary pojawi się ze znakiem ujemnym. Aby skasować zapamiętaną wartość tary należy odciążyć pojemnik tary a następnie wcisnąć klawisz TARE. 21

22 7.4 Data-Hold Funkcja Wciśnięcie przycisku HOLD spowoduje zamrożenie aktualnej wartości masy aż do momentu wciśnięcia jakiegoś klawisza. Tylko KERN HUS W modelach KERN HUS można ustawić opcję, czy zamrożona wartość ma się wyświetlać aż do momentu wciśnięcia jakiegoś przycisku, albo to, czy waga po upływie jakiegoś określonego, zadanego czasu powróci do trybu ważenia. Odstęp czasu ustawia się następująco: Przez 2 sekundy wciskać klawisz HOLD. Pojawi się wartość wskazana HOLD, np. HOD _8 8 oznacza, że wyświetlacz przez 8 sekund będzie wskazywał momentalną wartość wskazaną. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz HOLD a wyświetlą się następujące odstępy czasu (0, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 20 w sek.). 0 przy tym, że wartość wskazana pozostanie aż do momentu ponownego wciśnięcia przycisku HOLD. Ustawione odstępy czasu można zmienić za pomocą kilkakrotnego wciśnięcia klawisza HOLD. Wybierać żądaną liczbę. Potem odczekać 5 sek. Po ich upływie ustawiony odstęp czasu został zapamiętany. 7.5 Automatyczne wyłączanie (Auto-off) Alternatywnie waga posiada funkcję automatycznego wyłączania się. Przy tym wyświetlacz wyłączy się po upływie ok. 4 minut od ostatniego użycia urządzenia. Kern HUS: Nacisnąć przycisk OFF. Wyświetlacz jest wyłączony. Przytrzymać wciśnięty przycisk TARE i wcisnąć klawisz ON//ZERO. Na wyświetlaczu pojawi się F.1. Kern HUM: Wcisnąć Power-0. Wyświetlacz jest wyłączony. Przytrzymać wciśnięty przycisk TARE i wcisnąć klawisz Power-1. Na wyświetlaczu pojawi się F.1. Wciskać klawisz TARE, aż do pojawienia się F.4. Następnie wcisnąć przycisk MODE Pojawi się 0off albo 4off. ( Zmiana za pomocą MODE ) 0off oznacza brak automatycznego wyłączania. 4off oznacza automatyczne wyłączanie się po upływie 4 minut w przypadku nieużywania urządzenia. Wybrać żądany rodzaj wyłączania wciskając klawisz ZERO. Ustawienie zostało zapamiętane. 22

23 8 Konserwacja, Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie, Likwidacja 8.1 Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od napięcia sieciowego. Nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalników, itp.), lecz szmatkę nasączoną łagodnym ługiem mydlanym. Przypilnować, aby do urządzenia nie przedostał się żaden płyn i powycierać suchą, miękką szmatką. Luźne pozostałości próbek/ proszki usunąć ostrożnie za pomocą pędzelka albo ręcznego odkurzacza. Natychmiast usunąć rozlany, rozsypany towar. 8.2 Konserwacja, Utrzymanie w dobrym stanie Użytkownik powinien postarać się o to, aby nośne komponenty były kontrolowane przez specjalistę najpóźniej w jednorocznych odstępach czasu. W zależności od warunków użytkowania może być konieczne wykonanie kontroli urządzenia w krótszych odstępach czasu, niż jeden rok. Jest tak w przypadku np. szczególnie częstego użytkowania, zwiększonego zużycia albo w przypadku wystąpienia korozji. Tylko wyszkoleni i autoryzowani przez firmę KERN technicy serwisowi mogą otworzyć urządzenie. Przed otworzeniem odłączyć urządzenie od sieci. 8.3 Utylizacja Chcąc zlikwidować opakowanie i urządzenie użytkownik musi stosować się do obowiązujących narodowych i regionalnych przepisów prawnych. 23

24 8.4 Mała pomoc w przypadku awarii W przypadku zakłócenia w przebiegu programu wagę należy na chwilę wyłączyć i odłączyć ją od sieci. Proces ważenia trzeba potem zacząć od początku. Pomoc: Zakłócenie Możliwa przyczyna Wskazane masy nie świeci się. Waga nie jest włączona. Połączenie z siecią zostało przerwane (kabel sieciowy nie jest włożony/ jest uszkodzony). Nastąpiła awaria zasilania. Wskazanie masy zmienia się nieustannie. Przeciąg/cyrkulacja powietrza Wibracje stołu/podłoża Płytka wagi styka się z ciałami obcymi. Pola elektromagnetyczne/ Ładowanie statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia/ jeśli to możliwe, wyłączyć urządzenie zakłócające) Wynik ważenia jest jednoznaczny źle Wskaźnik wagi nie jest na zerze. Justowanie już się nie zgadza. Istnieją silne wahania temperatur. Pola elektromagnetyczne/ Ładowanie statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia/ jeśli to możliwe, wyłączyć urządzenie zakłócające) W przypadku wystąpienia innych komunikatów zakłóceń należy wyłączyć i ponownie włączyć wagę. Jeśli komunikat błędu znów się pojawi, skontaktować się z producentem. 24

Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane

Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN TEB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN 442 Wersja 1,5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczna waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Elektroniczna waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Elektroniczna waga kompaktowa KERN

Bardziej szczegółowo

KERN HUS/HUM Wersja /2003

KERN HUS/HUM Wersja /2003 KERN HUS/HUM Wersja 2.0 10/2003 Instrukcje Obsługi Elektroniczne Wagi Dźwigowe Spis treści: 1 Dane techniczne 23 1.1 KERN HUS 23 1.2 KERN HUM 24 2 Deklaracja zgodności 25 3 Informacja zasadnicza (ogólna)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu

Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN TAB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN Wersja 2.7 09/2008

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FCF Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FWN Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe KERN EOA Wersja

Bardziej szczegółowo

KERN EMS Wersja 1.2 07/2011 PL

KERN EMS Wersja 1.2 07/2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN EMS Wersja 1.2

Bardziej szczegółowo

Siłomierz Sauter FK 10

Siłomierz Sauter FK 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Siłomierz Sauter FK 10 Nr produktu 123942 SAUTER GmbH Schumannstr. 33, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 info@sauter.eu www.sauter.eu Dziękujemy za zakup siłomierza SAUTER.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohncom Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: wwwkern-sohncom Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VHB/VHS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi kompaktowe

Instrukcja obsługi Wagi kompaktowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-ail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi kompaktowe KERN FCE Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN Wersja 3.2 07/2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga platformowa

Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN EOB_M Wersja

Bardziej szczegółowo

SAUTER TC car Wersja /2015 PL

SAUTER TC car Wersja /2015 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Warstwomierz cyfrowy SAUTER TC car Wersja

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VHM_M

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com PL Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Siłomierz. Sauter FA500. Strona 1 z 7

Siłomierz. Sauter FA500. Strona 1 z 7 Siłomierz Sauter FA500 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup siłomierza SAUTER. Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony zarówno z jakości wykonania, jak i zakresu funkcjonalności. Jeśli masz jakieś zapytania, życzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN RFB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Taschenwaage

Instrukcja obsługi Taschenwaage KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Taschenwaage KERN CM Wersja 1.8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznej wagi pomostowej KERN EOS Wersja 1.1 09/2003

Instrukcja obsługi elektronicznej wagi pomostowej KERN EOS Wersja 1.1 09/2003 Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznej wagi pomostowej KERN EOS Wersja 1.1 09/2003 1 Dane techniczne 4 2 Oświadczenie o kompletności 5 3 Podstawowe wskazówki (informacje ogólne) 6 3.1 Użycie zgodne

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VHE

Bardziej szczegółowo

WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi

WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS KLAWISZY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 4 3.1 ZEROWANIE WYŚWIETLACZA...4 3.2 TAROWANIE...4 3.3 FUNKCJA HOLD...5 4. KALIBRACJA...

Bardziej szczegółowo

KERN YKB-01N Wersja 2.2 11/2011 PL

KERN YKB-01N Wersja 2.2 11/2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Drukarka termiczna KERN YKB-01N

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FOB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do palet

Instrukcja obsługi Waga do palet KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga do palet KERN UOB Wersja

Bardziej szczegółowo

KERN YKN-01 Wersja /2014 PL

KERN YKN-01 Wersja /2014 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Mozaikowa drukarka igłowa Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Bardziej szczegółowo

KERN Wersja /2015 PL

KERN Wersja /2015 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Mozaikowa drukarka igłowa Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGA LABORATORYJNA EHB NHB INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP... 3 OPIS KLAWIATURY I WYŚWIETLACZA... 3 PODSTAWOWE OPERACJE... 5 On/Off... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi pomostowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi pomostowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi pomostowe/podłogowe KERN VB/BVBP

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi

WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi 2 1. WPROWADZNIE... 4 1.1 OPIS... 4 1.2 SPECYFIKACJA... 4 2. KLAWIATURA I WYŚWIETLACZ... 4 2.1 OPIS KLAWISZY... 4 2.2 WYŚWIETLACZ... 5 3. OPERACJE Z WAGĄ... 5 3.1

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga ze skalą w karatach

Instrukcja obsługi Waga ze skalą w karatach KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga ze skalą w karatach KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi. Nie rozkręcaj wagi. W przypadku uszkodzenia wagi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS.

1. Uwagi. Nie rozkręcaj wagi. W przypadku uszkodzenia wagi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS. CAS POLSKA 2006 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura... 7 5. Obsługa wagi... 8 5.1 Ważenie proste... 8 5.2 Ważenie z tarowaniem... 8 5.3 Funkcja uśredniania odczytu

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA ST-XK-11 WAGI ELEKTRONICZNE

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA ST-XK-11 WAGI ELEKTRONICZNE INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE MIERNIKA ST-XK-11 1. Wprowadzenie Środki ostrożności: UWAGA! Nie używaj mierników serii ST-XK-11 w miejscach niebezpiecznych lub zakurzonych. Nigdy nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika MODEL: OCS-M MODEL OCS-M Wagi Hakowe Spis Instrukcja Bezpieczeństwa 1 1 Instrukcja 2 1.1 Opis zalet i funkcji 2 1.2 Specyfikacja 2 1.3 Instrukcja wymiany baterii 3 2 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury. Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4.

Instrukcja obsługi. Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury. Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4. Instrukcja obsługi Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4. Ustawienia 5. Deklaracja zgodności 6. Gwarancja i serwis 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wagi elektroniczne Serii KB i KB-D

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wagi elektroniczne Serii KB i KB-D INSTRUKCJA OBSŁUGI Wagi elektroniczne Serii KB i KB-D W/ instr_obslps_kb_zasil020214ps UWAGA! 1. Używać tylko zasilacza prądu stałego. 1. Obsługa elementów wewnętrznych wagi lub ich regulacja powinna być

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga platformowa

Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN NDE Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

CAS POLSKA 2005 1 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 3 2. Wstęp... 5 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura i wyświetlacz... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Opis funkcji klawiszy... 7 7. Obsługa wagi... 8 a) Ważenie proste...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi inkubatora do testów biologicznych firmy NAMSA. Wersja 11.11

Instrukcja obsługi inkubatora do testów biologicznych firmy NAMSA. Wersja 11.11 Instrukcja obsługi inkubatora do testów biologicznych firmy NAMSA Wersja 11.11 1 Spis treści Strona Wprowadzenie 3 Schemat inkubatora 4 Instalacja 5 Dane techniczne i najczęstsze problemy 6 Środki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Waga Kern [ BAP_ doc ]

Waga Kern [ BAP_ doc ] Waga Kern [ BAP_1036431.doc ] Strona 1 z 14 1. Dane techniczne KERN EMB200-2 EMB600-2 EMB220-1 EMB500-1 Jednostka odczytu 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g Zakres ważenia 200 g 600 g 220 g 500 g Liniowość ±0,02

Bardziej szczegółowo

2

2 Listopad 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 4 3. Widok ogólny... 5 4. Wyświetlacz i klawiatura... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Obsługa wagi... 9 Tryb ważenia prostego... 11 Tryb porównania mas...

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL: DS-788 Edycja Miesiąc Rok 4 Luty 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1. SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Typ PS-200 A

Waga kieszonkowa Typ PS-200 A Waga kieszonkowa Typ PS-200 A Nr zam. 12 05 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element wyrobu. Zawiera ona ważne wskazówki w zakresie uruchomienia i zasad postępowania z urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga precyzyjna

Instrukcja obsługi Waga precyzyjna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga precyzyjna KERN 440 Wersja

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi do wyznaczania liczby sztuk, do receptur oraz do kontroli masy netto

Instrukcja obsługi Wagi do wyznaczania liczby sztuk, do receptur oraz do kontroli masy netto KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi do wyznaczania liczby sztuk,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

2

2 CAS POLSKA 2012 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Wyświetlacz i klawiatura... 7 5. Instalacja wagi... 8 6. Obsługa wagi... 9 a) Włączenie wagi... 9 b) Ważenie bez tarowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL Instrukcja obsługi WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x Numer instrukcji: IMMU-51-01-08-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne, 26 600 Radom, ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję. FUNKCJONALNOŚĆ 1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo