OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW"

Transkrypt

1 AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system ,77% ,88% ,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,03% ,06% ,34% Pakietowe / Package 87 77,55% ,78% ,43% Nabycie znacznego pakietu akcji / Substantial share acquisition 55 44,74% ,93% ,07% Transakcje BISO / BISO 3-70,00% ,42% ,64% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,15% ,72% ,09% CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary 94-46,59% ,42% ,91% Total of MTS-CeTO regulated market 3. Transakcje poza rynkiem regulowanym / Transactions outside the regulated market 94-46,59% ,42% ,91% 3-78,57% ,18% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,12% ,57% ,10% 4. Rejestracja pap. wart. nowej emisji w związku z realizacją prawa pierwszeństwa ich objęcia / Registration of a new securities issue following the exercise of pre-emptive rights for their acquisition 28 7,69% ,84% ,84% 5. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer ,87% ,55% ,68% 6. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / ,90% ,99% 7. Inne operacje / Other operations ,94% ,02% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,51% ,08% ,40% AKCJE ZAGRANICZNE / FOREIGN SHARES Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,02% ,96% ,20% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,02% ,96% ,20% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,02% ,96% ,20% 2. Wyrejestrowanie pap. wart. emitentów zagranicznych / Withdrawal of a foreign securities 3. Rejestracja pap. wart. emitentów zagranicznych / Registration of a foreign securities 48 14,29% ,15% 14-53,33% ,48% 4. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 366-2,14% ,88% ,99% 5. Inne operacje / Other operations 67-15,19% ,47% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,38% ,62% ,66% PRAWA DO AKCJI / ALLOTMENT CERTIFICATES Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market Pakietowe / Package Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności /

2 PRAWA DO AKCJI / ALLOTMENT CERTIFICATES 4. Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA / TRESURY BONDS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,81% ,51% ,90% Pakietowe / Package 5 25,00% ,95% ,26% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,84% ,09% ,28% 2. Transakcje zawarte na rynku MTS Poland / MTS Poland Transakcje zwykłe / MTS Poland ,85% ,39% ,68% Transakcje Sell/Buy-back / Sell/Buy-back ,96% ,15% ,04% Transakcje zawarte na rynku MTS Poland ogółem / Total of MTS Poland 3. Transakcje zawarte na rynku międzybankowym / Interbank w tym: / including:transakcje zawarte na rynku międzybankowym - RTGS / Interbank - RTGS ,62% ,14% ,71% ,00% ,23% ,31% 195 1,04% ,76% ,36% 4. Transakcje REPO / REPO Transactions ,54% ,72% ,49% 5. Pozostałe transakcje Sell/Buy-back / Other Sell/Buy-back ,43% ,67% ,59% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,56% ,27% ,17% 6. Rozliczenie przetargów obligacji SP / Settlement of auctions for Tresaury bonds ,61% ,27% ,36% 7. Wykup obligacji detalicznych / Redemption of retail-bonds 672 4,67% ,52% 8. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 43-14,00% ,24% ,63% 9. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / w tym: / including: Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności - RTGS / Other operations involving the transfer of proprietary rights - RTGS ,40% ,16% 0-100,00% ,32% ,61% 10. Inne operacje / Other operations ,35% ,55% 0 w tym: / including: Inne operacje - RTGS / Other operations - RTGS 4-85,19% ,94% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,29% ,81% ,01% OBLIGACJE KORPORACYJNE / CORPORATE BONDS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary Total of MTS-CeTO regulated market TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer

3 OBLIGACJE KORPORACYJNE / CORPORATE BONDS 4. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS OBLIGACJE KOMUNALNE / MUNICIPAL BONDS 1. Transakcje zawarte na rynku regulowanym MTS-CeTO / MTS- CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary Total of MTS-CeTO regulated market TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS OBLIGACJE ZAMIENNE / CONVERTIBLE BONDS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS JEDNOSTKOWE PRAWA POBORU / PRE-EMPTIVE RIGHTS Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer Inne operacje / Other operations OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS

4 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE / INVEST CERTIFICATES Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,38% ,65% ,16% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,38% ,65% ,16% CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary Total of MTS-CeTO regulated market TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,87% ,67% ,69% 3. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 1-50,00% 10-97,71% ,10% 4. Inne operacje / Other operations 81-25,00% ,96% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS 310-0,64% ,21% ,66% INDEKSOWE JEDNOSTKI UDZIAŁOWE / INDEX PARTICIPATION UNITS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 98-46,45% ,77% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange 98-46,45% ,77% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS 98-46,45% ,77% 2. Ostateczne rozliczenie instrumentów pochodnych / Final settlement of derivatives 3. Wykonanie jednostek indeksowych lub opcji / Exercise of index participation units or options 17-43,33% ,27% 34-39,29% ,97% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,61% ,20% KONTRAKTY TERMINOWE / FUTURES CONTRACTS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,52% ,66% ,57% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,52% ,66% ,57% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,52% ,66% ,57% 2. Transfer pozycji / Position transfer 92-33,33% ,79% ,56% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,52% ,13% ,59% OPCJE / OPTIONS Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,77% ,98% ,91% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,77% ,98% ,91% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,77% ,98% ,91% 2. Transfer pozycji / Position transfer

5 OPCJE / OPTIONS OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,31% ,82% ,94% WARRANTY / WARRANTS * Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system ,80% ,49% ,71% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 85 77,08% ,15% ,81% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,74% ,71% ,35% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,74% ,71% ,35% 2. Wykonanie warrantu subskrypcyjnego lub obligacji z prawem pierwszeństwa / Execution of subscription warrant or bond with priorities rights 28 7,69% ,84% 3. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer 3-25,00% ,92% ,91% 4. Inne operacje / Other operations 29-46,30% ,93% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,08% ,37% ,33% * w tym operacje na warrantach subskrypcyjnych / including operations on subscription warrants OGÓŁEM / TOTAL Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system ,55% ,61% ,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market ,83% ,49% ,99% Pakietowe / Package 96 65,52% ,83% ,39% Nabycie znacznego pakietu akcji / Substantial share acquisition 55 44,74% ,93% ,07% Transakcje BISO / BISO 3-70,00% ,42% ,64% Transakcje giełdowe ogółem / Total of stock exchange ,70% ,43% ,27% CeTO regulated market Transakcje zwykłe / Ordinary ,60% ,42% ,86% Total of MTS-CeTO regulated market ,60% ,42% ,86% 3. Transakcje zawarte na rynku MTS Poland / MTS Poland Transakcje zwykłe / MTS Poland ,85% ,39% ,68% Transakcje Sell/Buy-back / Sell/Buy-back ,96% ,15% ,04% Transakcje zawarte na rynku MTS Poland ogółem / Total of MTS Poland 4. Transakcje poza rynkiem regulowanym / Transactions outside the regulated market 5. Transakcje zawarte na rynku międzybankowym / Interbank w tym: / including:transakcje zawarte na rynku międzybankowym - RTGS / Interbank - RTGS ,62% ,14% ,71% 3-78,57% ,18% ,00% ,23% ,31% 195 1,04% ,76% ,36% 6. Transakcje REPO / REPO Transactions ,54% ,72% ,49% 7. Pozostałe transakcje Sell/Buy-back / Other Sell/Buy-back ,43% ,67% ,59% TRANSAKCJE OGÓŁEM / TOTAL OF TRANSACTIONS ,64% ,61% ,87% 8. Rozliczenie przetargów obligacji SP / Settlement of auctions for Tresaury bonds ,61% ,27% ,36% 9. Wykup obligacji detalicznych / Redemption of retail-bonds 672 4,67% ,52%

6 OGÓŁEM / TOTAL 10. Wykonanie warrantu subskrypcyjnego lub obligacji z prawem pierwszeństwa / Execution of subscription warrant or bond with priorities rights 11. Rejestracja pap. wart. nowej emisji w związku z realizacją prawa pierwszeństwa ich objęcia / Registration of a new securities issue following the exercise of pre-emptive rights for their acquisition 12. Wyrejestrowanie pap. wart. emitentów zagranicznych / Withdrawal of a foreign securities 13. Rejestracja pap. wart. emitentów zagranicznych / Registration of a foreign securities 14. Ostateczne rozliczenie instrumentów pochodnych / Final settlement of derivatives 28 7,69% ,84% 28 7,69% ,84% ,84% 48 14,29% ,15% 14-53,33% ,48% 17-99,49% ,63% 15. Transfer pozycji / Position transfer 96-30,43% ,41% ,53% 16. Wykonanie jednostek indeksowych lub opcji / Exercise of index participation units or options 34-39,29% ,97% 17. Przelewy posttransakcyjne / Post - transaction transfer ,90% ,94% ,94% 18. Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności / w tym: / including: Pozostałe operacje związane z przeniesieniem prawa własności - RTGS / Other operations involving the transfer of proprietary rights - RTGS ,58% ,85% 0-100,00% ,32% ,61% 19. Inne operacje / Other operations ,14% ,77% 0 w tym: / including: Inne operacje - RTGS / Other operations - RTGS 4-85,19% ,94% 21. Operacje zawarte na prawach do nowej emisji / Operations on the rights to shares of a new issue ,83% ,33% ,83% OPERACJE OGÓŁEM / TOTAL OF OPERATIONS ,19% ,35% ,58%

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 312 50,11% 403 334 63,32% 3 494 995 79,58% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 704 406 26,01%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/2) Listopad 2 (11/2) November 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP 1 Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Clearing House KDPW_CC KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Beata Klukowska ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Obligacje skarbowe należą do podstawowych instrumentów rynku kapitałowego. Wszystkie zjawiska, które

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.)

PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Darmowy fragment Darmowy fragment Darmowy fragment 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 11 Część 1. Analiza segmentów

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 6 WZÓR ZAWIADOMIENIA W PRZEDMIOCIE TRANSAKCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 152-octies ustęp 7

ZAŁĄCZNIK 6 WZÓR ZAWIADOMIENIA W PRZEDMIOCIE TRANSAKCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 152-octies ustęp 7 ZAŁĄCZNIK 6 WZÓR ZAWIADOMIENIA W PRZEDMIOCIE TRANSAKCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 152-octies ustęp 7 1. OSOBA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZE 1.1 DANE OSOBOWE W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ NAZWISKO PIAZZOLLA IMIONA SALVATORE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English-Chinese Translation

Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English-Chinese Translation Stock Exchange and Securities-related Terminology... Język, Komunikacja, Informacja 49 P. Nowak, P. Nowakowski (red.) Language, Communication, Information P. Nowak, P. Nowakowski (eds) 2/2007 JOANNA GRZYBEK,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 1. Instytucje rynku finansowego Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy cz. 2 KDPW KNF NBP GPW WGT BondSpot Agencja Ratingowa Fitch 2 1.1 KDPW Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo