Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DZIAŁ II. KARTY KREDYTOWE DZIAŁ III. KREDYTY I POŻYCZKI DZIAŁ IV. POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM DZIAŁ V. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE DZIAŁ VI. GWARANCJE DZIAŁ VII. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Strona 2

3 DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE i RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - BIEŻĄCA OFERTA SPRZEDAŻOWA Konto bez Kantów PODROZDZIAŁ 1.1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 1, 22 KONTO "07" / KONTO START / KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług START KONTO VIP / KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP e-konto BOŚ / e-konto WYJĄTKOWE KONTO WYJĄTKOWE "07" oferta specjalna dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prowadzenie rachunku 2,3 miesięcznie 10,00 10,00 45,00 0,00/5,00 4 7, Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e- Konto i TeleBOŚ 2 miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PRZELEWY KRAJOWE 2.1 Przelewy krajowe, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności: wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): a) na własny rachunek bieżący, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą od każdej operacji zbiorczo miesięcznie 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 b) na pozostałe rachunki w BOŚ S.A. od każdej operacji - zlecony w placówce 0,00 3,00 6 0,00 3,00 6 3, składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zewnętrzny (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS): od każdej operacji a) zlecony w placówce 0,00 10,00 0,00 10,00 7,00 b) składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 c) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: - w placówce do kwoty poniżej PLN 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - w placówce od kwoty PLN (włącznie) 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE prowizja / opłata w PLN 3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 7 : od każdej operacji w placówce 3,00 3,00 0,00 3,00 3, za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zlecenia stałego: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A.: a) złożonego w placówce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,50 0,00 0,00 0, na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS): a) złożonego w placówce 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 b) złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 4. POLECENIA ZAPŁATY 4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 1,00 1,00 1, Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na rachunek w innym banku 0,00 1,00 0,00 0,00 1, Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 rachunku 4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5. WPŁATY, WYPŁATY 5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku 5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 8 od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6. KARTA MAESTRO / KARTA DEBETOWA 6.1 Opłata za wydanie karty: Posiadacz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

4 6.1.2 Współposiadacz 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Użytkowanie karty 9 miesięcznie 3,00 3,00 0,00 3,00 3, Wymiana karty: od każdej wymiany z inicjatywy Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na wniosek klienta 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta od każdej karty 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 (opłata dodatkowa) 6.5 Wypłata gotówki: w kraju: a) bankomaty własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) bankomaty obce - limit bezpłatnych wypłat (w przypadku rachunków wspólnych, do limit w miesiącu bez ograniczeń 2 bez ograniczeń 2 1 których wydano 2 karty, limit jest liczony podwójnie) kalendarzowym c) bankomaty obce (opłata po wykorzystaniu limitu) od każdej operacji 5,00 5,00 5,00 d) kasy własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) kasy innych instytucji od każdej operacji 5,00 5,00 5,00 5,00 5, za granicą od każdej operacji 6, , ,00 6, , Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 6.7 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zastrzeżenie karty, gdy klient nie przestrzega postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Ubezpieczenie do karty miesięcznie 1,40 / 1, ,40 / 1, ,70 / 1, ,40 / 1, ,40 / 1,70 11 obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty 7. PAKIETY SMS Pakiet bezpłatny: udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (3 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Pakiet standardowy: udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 4,80 4,80 4,80 4,80 4, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (20 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,25 0,25 0,25 0,25 0, Pakiet rozszerzony: udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 7,50 7,50 7,50 7,50 7, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (40 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 8. LIMIT DEBETOWY Przyznanie / odnowienie limitu debetowego 15 co 30 dni 3,00 3,00 3,00 3, Przyznanie/odnowienie extra limitu debetowego 15 co 90 dni 35,00 35,00 35,00 35,00 Strona 4

5 9. POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 9.1 Prowizja przygotowawcza za: od kwoty pożyczki przyznanie pożyczki 16 / 5,00% odnowienie pożyczki 2,00% / 5,00% 17 min.50,00 / 5,00% 17 2,00% / 5,00% 17 min.50,00 / 5,00% 17 2,00% / 5,00% 17 min.50,00 / 5,00% 17 2,00% / 5,00% 17 min.50,00 0,50% / 5,00% 17 min. 15,00 2,00% / 5,00% 17 min.50, Aneks do umowy 18 : prolongata od kwoty prolongowanej podwyższenie limitu od kwoty podwyższenia zmiany pozostałych warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy od każdego aneksu 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Sporządzenie kopii lub odpisu umowy pożyczki od każdego dokumentu 100,00 100,00 100,00 100,00 100, (skreślony) 9.5 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego pożyczki w koncie od każdego dokumentu 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Przygotowanie ugody bankowej od kwoty należności 10. ZMIANA RACHUNKU 10.1 Zmiana rachunku na 20 : od każdej zmiany Konto bez Kantów 0,00 20,00/50, ,00 0, KONTO START 20,00/50, ,00/50, ,00 0, KONTO VIP 0,00 0,00 0,00 0, e-konto BOŚ 20,00/50, ,00/50, ,00/50, ,00/50, KONTO "07" 0,00 0,00 0,00 0, ZAMKNIĘCIE RACHUNKU w ciągu 90 dni od otwarcia od każdego rachunku 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1 wszystkie opłaty za otwarte do r.: - KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług START są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA START, - KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA VIP, - e-konto WYJĄTKOWE są pobierane w takiej samej wysokości jak dla e-konta BOŚ, - KONTO WYJĄTKOWE "07" są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA "07"; 2 opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych; 3 w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. opłata nie jest pobierana przez 6 miesięcy od dnia otwarcia; 4 przy braku wpływu w danym miesiącu na rachunek min zł pobierana jest w kolejnym miesiącu opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 5,00 zł; opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy posiadacz e-konta BOŚ bądź jeden ze współposiadaczy nie ukończył 28 roku życia; wyłączenie z pobierania opłaty e-konta WYJĄTKOWEGO otwartego do r.; 5 opłata nie jest pobierana przez 12 miesięcy od dnia otwarcia; zwolnienie z opłaty rachunków zmienianych na KONTO "07"; 6 opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej; 7 odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.; 8 zasady wypłat: - BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych, - wypłaty dzienne w kwocie od PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą, - wypłaty dzienne w kwocie od USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą, - wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie 9 w przypadku kart, za które do dnia r. przypadał termin pobrania rocznej opłaty za kartę, miesięczna opłata za użytkowanie karty będzie pobierana od następnego miesiąca po upływie rocznego okresu, za który została naliczona opłata roczna; 10 opłata nie jest pobierana od dnia r. do dnia r. 11 ubezpieczenie karty Maestro / karty debetowej wynosi 1,40 zł miesięcznie, ubezpieczenie karty Maestro ze znakiem VIP / karty debetowej ze znakiem VIP wynosi 1,70 zł miesięcznie; 12 SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: informacja o saldzie, zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS, dane odbiorcy, historia operacji na rachunku, kurs waluty, status przelewu, powiadomienie o realizacji przelewu, informacja o odrzuceniu przelewu, zmiana salda na rachunku, debet na rachunku, saldo i dane rachunku, historia operacji na karcie, lista aktywnych symboli SMS. Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy; dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego; 14 dla umów rachunków zawartych do dnia r. określenie limit debetowy dotyczy debetu limitowanego; 15 opłata dotyczy wyłącznie rachunków, których umowa została zawarta do r.; 16 w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% kwoty udzielonej pożyczki min. 15,00 PLN; 17 w przypadku pożyczki oferowanej za pośrednictwem doradców partnerskich prowizja przygotowawcza wynosi 5,00%; 18 jeśli zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobiera się jedną, wyższą opłatę; 19 (skreślony) 20 nowy pakiet obowiązuje od dnia następnego po dokonaniu zmiany, 21 zmiana pakietu w okresie 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku - 50,00 PLN, po upływie 12 miesięcy - 20,00 PLN. 22 do r. do e-kont otwartych do r. stosuje się opłaty w wysokosci określonej dla e-kont BOŚ. Strona 5

6 PODROZDZIAŁ 1.2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG KONTO H 2 O / KONTO WYJĄTKOWE H 2 O prowizja / opłata w PLN A'vista 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00/20, Prowadzenie rachunku 3 miesięcznie 5,00 4 5, Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e- Konto i TeleBOŚ 3 miesięcznie 7,00 2. PRZELEWY KRAJOWE 2.1 Przelewy krajowe, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności: wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): a) na własny rachunek bieżący, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą od każdej operacji 6,00 zbiorczo miesięcznie b) na pozostale rachunki: od każdej operacji - zlecony w placówce: w PLN 0,00 3,00 6 w walutach wymienialnych 3, składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0, zewnętrzny (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS): od każdej operacji a) zlecony w placówce 10,00 10,00 b) składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,50 0,50 c) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: - w placówce do kwoty poniżej PLN 20,00 20,00 - w placówce od kwoty PLN (włącznie) 15,00 15,00 - złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 5,00 5,00 3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE 3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 7 : od każdej operacji w placówce 3,00 3, za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0, Realizacja zlecenia stałego: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A.: a) złożonego w placówce 0,00 0,00 b) złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 1,00 1, na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS): a) złożonego w placówce 3,00 3,00 b) złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 1,00 1,00 4. POLECENIA ZAPŁATY 4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 1,00 1, Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0, na rachunek w innym banku 1,00 1, Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na od każdej operacji 3,00 3,00 rachunku 4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3, Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 5. WPŁATY, WYPŁATY 5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika od każdej operacji 0,00 0,00 rachunku 5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 8 od każdej operacji 0,00 0,00 Strona 6

7 6. KARTA MAESTRO / KARTA DEBETOWA 6.1 Opłata za wydanie karty: 0, Użytkowanie karty 9 miesięcznie 1, Wymiana karty: od każdej wymiany z inicjatywy Banku 0, na wniosek klienta 50, Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta od każdej karty 50,00 (opłata dodatkowa) 6.5 Wypłata gotówki: w kraju: a) bankomaty własne od każdej operacji 0,00 b) bankomaty obce - limit bezpłatnych wypłat limit w miesiącu 2 kalendarzowym c) bankomaty obce (opłata po wykorzystaniu limitu) od każdej operacji 5,00 d) kasy własne od każdej operacji 0,00 e) kasy innych instytucji od każdej operacji 5, za granicą od każdej operacji 6, Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 6.7 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0, Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0, Zastrzeżenie karty (nieprzestrzeganie postanowień regulaminu) od każdego zastrzeżenia 50,00 karty 6.10 Ubezpieczenie do karty obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego użycia miesięcznie 0, PAKIETY SMS Pakiet bezpłatny: udostępnienie jednorazowo 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 0, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (3 szt) 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0, Pakiet standardowy: udostępnienie jednorazowo 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 4, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (20 szt) 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0, Pakiet rozszerzony: udostępnienie jednorazowo 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 7, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (40 szt) 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,20 Strona 7

8 1 wszystkie opłaty za otwarte do r. KONTO WYJĄTKOWE H 2 O są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA H 2 O; 2 w przypadku otwarcia rachunku bez wniesienia piewszej wpłaty pobierana jest opłata w wysokości 20 zł; 3 opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych; 4 opłata nie jest pobierana: - za rachunek otwierany przez posiadacza KONTA VIP/KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP, - przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku za rachunek otwierany przez posiadacza KONTA WYJĄTKOWEGO i KONTA "07"/KONTA WYJĄTKOWEGO "07"; 5 opłata nie jest pobierana w przypadku rachunku otwartego wyłącznie do obsługi lokaty inwestycyjnej, 6 opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej; 7 odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.; 8 zasady wypłat: - BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych, - wypłaty dzienne w kwocie od PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą, - wypłaty dzienne w kwocie od USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą, - wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie 9 w przypadku kart, za które do dnia r. przypadał termin pobrania rocznej opłaty za kartę, miesięczna opłata za użytkowanie karty będzie pobierana od następnego miesiąca po upływie rocznego okresu, za który została naliczona opłata roczna; 10 opłata nie jest pobierana od dnia r. do dnia r. 11 ubezpiecze karty Maestro H 2 O / karty debetowej H 2 O; 12 SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: informacja o saldzie, zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS, dane odbiorcy, historia operacji na rachunku, kurs waluty, status przelewu, powiadomienie o realizacji przelewu, informacja o odrzuceniu przelewu, zmiana salda na rachunku, debet na rachunku, saldo i dane rachunku, historia operacji na karcie, lista aktywnych symboli SMS. Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy; dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Strona 8

9 PODROZDZIAŁ 1.3 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE EKOPROFIT 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW EKOPROFIT Klienci posiadający rachunek Pozostali klienci oszczędnościoworozliczeniowy prowizja / opłata w PLN 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0, Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 0,00 2. OPERACJE GOTÓWKOWE / BEZGOTÓWKOWE 2.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika od każdej operacji 0,00 0,00 rachunku 2.2 Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z rachunku 1 : bezpłatne wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe w miesiącu kalendarzowym: limit wypłat w miesiącu 1 1 kalendarzowym każda kolejna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym 2 : a) realizowana w formie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem realizacji od każdej operacji 5, ,00 2 składanym za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto b) pozostałe od każdej operacji 10, , STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE 3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego: od każdej operacji 3,00 3,00 4. POLECENIA ZAPŁATY 4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku w ramach polecenia zapłaty od każdej operacji 1,00 1, Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0, na rachunek w innym banku 0,00 0, Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na od każdej operacji 3,00 3,00 rachunku 4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3, Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 1 pod pojęciem tym rozumie się każdą wypłatę dokonywaną w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej; 2 opłata nie jest pobierana w przypadku wypłaty bezgotówkowej środków, z których następuje otwarcie rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A. (w tym: inwestycyjnej) lub opłacenie składki ubezpieczenia grupowego nabywanego w BOŚ S.A.; Strona 9

10 PODROZDZIAŁ 1.4 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WIĘCEJ ZA MNIEJ KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WIĘCEJ ZA MNIEJ prowizja / opłata w PLN 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0, Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 1,3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e- miesięcznie 0,00 Konto i TeleBOŚ 2. OPERACJE GOTÓWKOWE / BEZGOTÓWKOWE 2.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika od każdej operacji 0,00 rachunku 2.2 Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z rachunku 1 : bezpłatne wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe w miesiącu kalendarzowym: limit wypłat w miesiącu 1 kalendarzowym każda kolejna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym: a) realizowana pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto od każdej operacji 5,00 b) pozostałe od każdej operacji 10,00 1 pod pojęciem tym rozumie się każdą wypłatę dokonywaną w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej; Strona 10

11 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE i RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY Pakiet EKOKONTO 1 Pakiet EKOKONTO PLUS 1 e-konto WYJĄTKOWE PLUS 2 Pakiet EKOKONTO VIP 1 EKOKONTO H 2 O 1 KONTO WYJĄTKOWE STUDENT 2 KONTO WYJĄTKOWE 2 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prowadzenie rachunku 3 miesięcznie 12,00 21,00 5,00 4 0,00 19, Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e- miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto i TeleBOŚ 3 2. PRZELEWY KRAJOWE 2.1 Przelewy krajowe, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności: wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): prowizja / opłata w PLN a) na własny rachunek bieżący, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą od każdej operacji 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 zbiorczo miesięcznie b) na pozostałe rachunki: od każdej operacji - zlecony w placówce 3,00 5 3,00 5 0,00 3,00 5 0,00 - składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zewnętrzny (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS): od każdej operacji a) zlecony w placówce 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 b) składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 c) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: - w placówce do kwoty poniżej PLN 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 - w placówce od kwoty PLN (włącznie) 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 - złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE 3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 6 : od każdej operacji w placówce 3,00 3,00 3,00 3,00 3, za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zlecenia stałego: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A.: a) złożonego w placówce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 1,00 0,00 1,00 1,00 0, na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS): a) złożonego w placówce 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 b) złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 4. POLECENIA ZAPŁATY 4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 1,00 1,00 3, Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na rachunek w innym banku 1,00 0,00 1,00 1,00 1, Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 rachunku 4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5. WPŁATY, WYPŁATY 5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku 5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 7 od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11

12 6. KARTA MAESTRO / KARTA DEBETOWA 6.1 Opłata za wydanie karty: Posiadacz (w przypadku EKOKONTA H 2 O osoba małoletnia): 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Współposiadacz: 0,00 0,00 0,00 0, Użytkowanie karty 8 miesięcznie 3,00 3,00 1,00 3,00 3, Wymiana karty: od każdej wymiany z inicjatywy Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na wniosek klienta 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta od każdej karty 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 (opłata dodatkowa) 6.5 Wypłata gotówki: w kraju: a) bankomaty własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) bankomaty obce - limit bezpłatnych wypłat (w przypadku rachunków wspólnych, do limit w miesiącu 2 bez ograniczeń których wydano 2 karty, limit jest liczony podwójnie) kalendarzowym c) bankomaty obce (opłata po wykorzystaniu limitu) od każdej operacji 5,00 5,00 5,00 5,00 d) kasy własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) kasy innych instytucji od każdej operacji 5,00 5,00 5,00 5,00 5, za granicą od każdej operacji 6,00 9 0,00 6,00 9 6,00 9 6, Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 6.7 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zastrzeżenie karty, gdy klient nie przestrzega postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 karty 6.10 Ubezpieczenie do karty obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego użycia miesięcznie 1,40 / 1, ,70 / 1, , ,40 / 1, ,40 / 1, PAKIETY SMS Pakiet bezpłatny: udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 0,00 0,00 0,00 0, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (3 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,50 0,50 0,50 0, Pakiet standardowy: udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 4,80 4,80 4,80 4, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (20 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,25 0,25 0,25 0, Pakiet rozszerzony: udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0, korzystanie w okresie rozliczeniowym 13 7,50 7,50 7,50 7, opłata za SMS: od każdego SMS a) w ramach limitu (40 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) po wykorzystaniu limitu 0,20 0,20 0,20 0,20 8. LIMIT DEBETOWY Przyznanie / odnowienie limitu debetowego co 30 dni 3,00 3,00 3,00 3, Przyznanie/odnowienie extra limitu debetowego co 90 dni 35,00 35,00 35,00 Strona 12

13 9. POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 9.1 Prowizja przygotowawcza za : od kwoty pożyczki przyznanie pożyczki 15 / 5,00% odnowienie pożyczki 2,00% / 5,00% 16 min.50, Aneks do umowy 17 : prolongata od kwoty prolongowanej / 5,00% 16 2,00% / 5,00% 16 min.50,00 / 5,00% 16 2,00% / 5,00% 16 min.50,00 / 5,00% 16 2,00% / 5,00% 16 min.50, podwyższenie limitu od kwoty podwyższenia zmiany pozostałych warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy od każdego aneksu 50,00 50,00 50,00 50, Sporządzenie kopii lub odpisu umowy pożyczki od każdego dokumentu 100,00 100,00 100,00 100, (skreślony) 9.5 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego pożyczki w koncie od każdego dokumentu 50,00 50,00 50,00 50, Przygotowanie ugody bankowej od kwoty należności 10. ZMIANA RACHUNKU 10.1 Zmiana rachunku na 19 : od każdej zmiany Konto bez Kantów 20,00 20,00 0,00 20, KONTO START 20,00 20,00 0,00 20, KONTO VIP 0,00 0,00 0,00 0, e-konto BOŚ 20,00 20,00 0,00 20, KONTO "07" 0,00 0,00 0,00 0,00 1 dla umów zawartych do r.; w przypadku rachunku EKOKONTO H 2 O dla umów rachunku EKOKONTO otwartych do r. 2 dla umów zawartych do r.; 3 opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych; 4 opłata nie jest pobierana za rachunki otwarte przez posiadaczy Pakietu EKOKONTO PLUS i Pakietu EKOKONTO VIP; 5 opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej; 6 odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.; 7 zasady wypłat: - BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych, - wypłaty dzienne w kwocie od PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą, - wypłaty dzienne w kwocie od USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą, - wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie 8 w przypadku kart, za które do dnia r. przypadał termin pobrania rocznej opłaty za kartę, miesięczna opłata za użytkowanie karty będzie pobierana od następnego miesiąca po upływie rocznego okresu, za który została naliczona opłata roczna; 9 opłata nie jest pobierana od dnia r. do dnia r. 10 ubezpieczenie karty Maestro / karty debetowej wynosi 1,40 zł miesięcznie, ubezpieczenie karty Maestro ze znakiem VIP / karty debetowej ze znakiem VIP wynosi 1,70 zł miesięcznie; 11 ubezpiecze karty Maestro H 2 O / karty debetowej H 2 O; 12 SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: informacja o saldzie, zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS, dane odbiorcy, historia operacji na rachunku, kurs waluty, status przelewu, powiadomienie o realizacji przelewu, informacja o odrzuceniu przelewu, zmiana salda na rachunku, debet na rachunku, saldo i dane rachunku, historia operacji na karcie, lista aktywnych symboli SMS. Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy; dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego; 14 dla umów rachunków zawartych do dnia r. określenie limit debetowy dotyczy debetu limitowanego; 15 w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% kwoty udzielonej pożyczki min. 15,00 PLN; 16 w przypadku pożyczki oferowanej za pośrednictwem doradców partnerskich prowizja przygotowawcza wynosi 5,00%; 17 jeśli zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobiera się jedną, wyższą opłatę; 18 (skreślony) 19 nowy pakiet obowiązuje od dnia następnego po dokonaniu zmiany. Strona 13

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Sposób pobierania prowizji / opłaty

Sposób pobierania prowizji / opłaty TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Płońsk, wrzesień 2013 r. AD wer. 15.1

Płońsk, wrzesień 2013 r. AD wer. 15.1 AD wer. 15.1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/Z/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.09.2013r Obowiązuje od 01.10.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo