PO CO ZARZĄDZAĆ WIEKIEM?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO CO ZARZĄDZAĆ WIEKIEM?"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! ZACZNIJ JUŻ DZIŚ ZARZĄDZAĆ WIEKIEM! SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH! ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT WDROŻENIA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest BEZPŁATNE kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu Strategii Zarządzania Wiekiem. Projekt daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie strategicznego zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic wiekowych. Pokazuje w jaki sposób zarządzać zróżnicowanymi wiekowo pracownikami, aby w optymalny sposób wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie, a przez to zwiększyć konkurencyjność własnej firmy. Najlepszą jakość pracy można osiągnąć na skutek połączenia dynamiczności i zapału młodych pracowników z doświadczeniem i mądrością osób z wieloletnim stażem pracy. PO CO ZARZĄDZAĆ WIEKIEM? Jednym z podstawowych powodów stosowania Zarządzania Wiekiem jest starzenie się ludności. W Polsce czynnik ten ma szczególne znaczenie, gdyż już teraz znajdujemy się w fazie głębokich przemian demograficznych. Prognozy GUS wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat zmaleje przede wszystkim liczba ludności w wieku produkcyjnym. O pracowników będzie więc coraz trudniej. JAKIE USŁUGI OFERUJE PROJEKT? Projekt oferuje przedsiębiorstwom i ich pracownikom szeroki wachlarz BEZPŁATNYCH usług doradczo-szkoleniowych w ramach dwóch komponentów. KOMPONENT 1: Celem K1 jest dostarczenie przedsiębiorcom i ich pracownikom wiedzy dotyczącej zarządzania wiekiem. Edycje do wyboru: Edycja K1/1 Edycja K1/2 Edycja K1/3 Edycja K1/ r , r , r r. Doradztwo dla firmy uczestniczącej w projekcie ok. 6 dni Działania realizowane w K1:

2 KOMPONENT 2: W ramach K2 prowadzone będą szkolenia i coaching przygotowujące uczestników do pełnienia roli mentora /intermentora w przedsiębiorstwie. Edycje do wyboru: Edycja K2/1 Edycja K2/ , r , r. Działania realizowane w K2: KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Zarządzanie wiekiem to coś więcej niż wsparcie dla osób 45+. To także budowanie i kształtowanie wewnątrz firmy sytuacji, w której współpracują ze sobą osoby z różnych pokoleń. Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania w przedsiębiorstwach Strategii Zarządzania Wiekiem, poznanie dobrych praktyk z firm, które wdrożyły Strategię Zarządzania Wiekiem, podniesienie wiedzy kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się polityka personalną w firmie w zakresie zarządzania zróżnicowanym wiekowo personelem z uwzględnieniem korzyści płynących z wdrożenia strategii ZW, zwiększenie efektywności i funkcjonalności przedsiębiorstwa poprzez umiejętne zarządzanie ludźmi, co w efekcie przełoży się na wzrost satysfakcji i efektywności pracowników, otrzymanie profesjonalnego doradztwa, którego celem jest pomoc we wdrożeniu praktycznych narzędzi zarządzania, a które przełożą się na korzyści biznesowe przedsiębiorstwa, zdobycie wiedzy, w jaki sposób utrzymać w firmie pracowników 45+ i umiejętnie wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, otrzymanie profesjonalnego coachingu, którego celem jest przygotowanie pracowników 45+ i 30- do pełnienia w firmie roli mentora/intermentora. Uczestnikami K1 mogą być przedsiębiorcy oraz ich pracownicy sektora MMSP, dużych firm oraz osoby samozatrudnione, w tym: kadra zarządzająca, pracownicy działów personalnych, osoby pełniące funkcję pracowników działów personalnych pod warunkiem, że są jednocześnie pracownikami mikro lub małych przedsiębiorstw (w ramach jednej instytucji), osoby samozatrudnione mogą wziąć udział TYLKO w szkoleniu w K1.

3 Uczestnikami K2 mogą być przedsiębiorcy (oprócz osób samozatrudnionych) oraz ich pracownicy sektora MMSP oraz dużych firm, w tym: pracownicy w wieku 45+, pracownicy w wieku poniżej 30 roku życia, którzy deklarują chęć wzajemnego przekazywania wiedzy między pracownikami w wieku 45+, a pracownikami 30- oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zawodowe (bogate doświadczenie zawodowe / dużą wiedzę fachową) do pełnienia roli mentora/intermentora. Uwaga: W szkoleniach w ramach komponentu II mogą wziąć udział tylko te FIRMY, które uczestniczyły w szkoleniach w komponencie 1 przy czym tylko 15% OSÓB, które uczestniczyły w szkoleniach w K1 może się powtórzyć na szkoleniach w K2. MODELE UCZESTNICTWA Każda firma przystępująca do udziału w projekcie Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw może wybrać optymalny dla siebie model uczestnictwa. Modele różnią się od siebie ilością i rodzajem usług, które otrzymuje przedsiębiorstwo po wybraniu optymalnej dla siebie ścieżki. 1. Można skorzystać tylko ze szkoleń w Komponencie K Można wziąć udział w doradztwie w Komponencie K 1 pod warunkiem, że firma uczestniczyła w szkoleniu w Komponencie K1. 3. Można uczestniczyć w szkoleniu w Komponencie K2 pod warunkiem, że firma uczestniczyła w Komponencie K1 przy czym może brać udział tylko 15% osób, które uczestniczyły w szkoleniu w K1. Poniżej przedstawiamy Państwu schemat uczestnictwa w projekcie Komponent K1 Komponent K2 tylko dla firm, które ukończyły komponent K1 (szkolenia i doradztwo) Szkolenie (2 lub 4 dni) Szkolenie (4 dni) tylko dla firm, które ukończyły komponent K1 Doradztwo dla firmy uczestniczącej w szkoleniu K1 Coaching dla firmy uczestniczącej w szkoleniu K2

4 Edycja K1/ r. Edycja K1/2 TERMINY I TEMATYKA SZKOLEŃ W KOMPONENCIE K1: r. Godz Dobre praktyki jak wykorzystać zaprezentowane przykłady w strategii Moduł: NEGOCJACJE, PERSWAZJA, OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU WIEKIEM Obsługa klienta i sprzedaż: Wizerunek firmy jak prezentować firmę wdrażającą strategię zarządzania wiekiem? Klient wewnętrzny i zewnętrzny z jakimi typami klienta współpracujemy w firmie i poza nią? Kodeks obsługi klienta jak kształtować pozytywną postawę wobec klienta? Diagnoza potrzeb klienta jak sprzedawać korzyści, jak dopasować się do jego oczekiwań? Relacja sprzedażowa jak satysfakcjonująco rozmawiać z klientem? Kompetencje sprzedawcy a wiek jakie są ważne i jak je rozwijać? Negocjacje i perswazja: Negocjacje jakie czynniki wpływają na efektywność negocjacji? BATNA jak przygotować zestaw alternatyw? Style negocjacji jak dopasować styl do typu klienta, z uwzględnieniem jego wieku? Kompetencje negocjacyjne w zarządzaniu wiekiem jak kształtować autorytet skutecznego negocjatora? Techniki wpływania na ludzi jak przekonywać innych? Komunikaty perswazyjne jakie techniki przekonują, a jakie zniechęcają? Negocjacje z pracownikami o czym pamiętać przekonując do zmian? Łagodzenie pracowniczych konfliktów międzypokoleniowych jak rozwiązywać trudne sytuacje? Studia przypadków: Mapa pojęciowa kompetencji sprzedawcy 45+ Gra win-win: Negocjacje międzypokoleniowe Zmiany w firmie co można zmienić w firmie w obszarach sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji? Dobre praktyki jak wykorzystać zaprezentowane przykłady w strategii Moduł: SKUTECZNA KOMUNIKACJA NA PLUS Zasady komunikowania się jak skutecznie rozmawiać z ludźmi w organizacji i poza nią? Typy komunikacji jak wykorzystywać sygnały werbalne i pozawerbalne do rozpoznawania ludzkiego zachowania? Zadawanie pytań jak formułować pytania, aby uzyskiwać oczekiwane odpowiedzi? Techniki aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnych jak utwierdzać siebie i innych, że się dogadało? Komunikaty proaktywne i reaktywne jak asertywnie przekazywać i jak je odbierać informacje? Bariery i błędy komunikacyjne co utrudnia porozumiewanie się, zwłaszcza gdy rozmawia się z pracownikiem 45+ Cechy asertywnej komunikacji międzyludzkiej jakie postawy są zaliczane do zachowań agresywnych, biernych, manipulacyjnych a jakie do asertywnych? Komunikacja w sytuacji trudnej jak rozmawiać, gdy pojawiają się nieporozumienia i konflikty? Wykorzystanie kanałów komunikacji wewnętrznej we wdrażaniu zarządzania wiekiem jakie techniki zastosować, aby były one skuteczne? Studium przypadku:

5 Edycja K1/ r. Edycja K1/ r. Problemy komunikacyjne z pracownikiem 45+ Moduł: ZARZĄDZANIE ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO ZESPOŁEM Etapy budowania zespołu jak grupa staje się zespołem? Cykl życia zespołu, dynamika grupy - jak utworzyć efektywny zespół? Dobór członków zespołu a role zespołowe co zrobić, aby właściwie przeprowadzić dobór ludzi jako członków zespołu? Stereotypy związane z wiekiem a efektywność zespołu jakie są i jak je przełamywać? Przywództwo kim jest lider i jak powinien przewodzić zespołowi? Techniki motywowania i integrowania członków zespołu jak pobudzać chęć i zaangażowanie do pracy? Techniki pracy zespołowej w jaki sposób pracują ludzie w zespołach zróżnicowanych wiekowo? Rodzaje i przyczyny konfliktów w zespole pracowniczym jak identyfikować i przeciwdziałać problemom w pracy zespołowej? Techniki rozwiązywania konfliktów w jaki sposób rozwiązywać sytuacje trudne, pojawiające się w pracy zespołu? Studia przypadków: Praca zespołowa zmiany uwarunkowane kompetencjami Konflikt w zespole zadaniowym rozwiązywanie wybraną techniką Zmiany w firmie co można zmienić w firmie w obszarze formowania zespołu zróżnicowanego wiekowo? Dobre praktyki jak wykorzystać zaprezentowane przykłady w strategii Moduł: OD SKUTECZNEGO ZATRUDNIENIA DO PROFESJONALNEGO ZWOLNIENIA Istota rekrutacji i selekcji pracowników jak właściwie dobrać pracowników? Profil kompetencyjny w zarządzaniu potencjałem ludzkim w jaki sposób wykorzystać kwalifikacje i co to są kompetencje? Metody i techniki doboru oraz selekcji jak dotrzeć do kandydatów, jak ich zachęcić do aplikowania i w jaki sposób dowiedzieć się, czy kandydat pasuje do stanowiska w naszej organizacji? Dokumenty aplikacyjne pod jakim kątem je analizować i jakie wnioski z tej analizy można wyciągnąć? Rekrutacja wewnętrzna czy jest lepsza od zewnętrznej, gdy bierzemy pod uwagę dobór kandydatów 45+? Kryteria selekcji które z kryteriów będą najbardziej odpowiednie w odniesieniu do doboru kandydatów 45+ oraz strategii zarządzania wiekiem? Rozmowa rekrutacyjna jak ją zacząć, jak się przygotować, jakie pytania zadać, aby uzyskać oczekiwane odpowiedzi, jak ją zakończyć? Ocena zintegrowana - czy i w jakim zakresie wykorzystywać testy, symulacje, zadania i gry rekrutacyjne oraz referencje? Formy zatrudniania elastyczne czy tradycyjne? Zwolnienia w organizacji jak zwalniać i jak rozmawiać ze zwalnianą osobą? Zwolnienia monitorowane (outplacement) czy i w jakich przypadkach skorzystać z tej formy zwalniania? Studia przypadków: Rozmowa rekrutacyjna Rozmowa ze zwalnianym pracownikiem Moduł: MOTYWACJA I SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW NA PLUS Istota motywacji która z motywacji wewnętrzna czy zewnętrzna jest ważniejsza? Przydatne teorie motywacji co decyduje o motywach do podejmowania pracy? Oczekiwania i potrzeby pracowników co wpływa na chęci lub niechęci do pracy?

6 Edycja K1/ r. Edycja K1/ r. Edycja K2/ r Edycja K2/ r. Zasady motywowania o czym pamiętać, aby motywowanie okazało się skuteczne? Techniki motywowania które można wykorzystać do wpływania na pracę zespołu zróżnicowanego wiekowo? Wspieranie i angażowanie pracowników - czy można motywować nie tylko pieniędzmi? System zarządzania komunikacją w jaki sposób rzetelna i terminowa informacja może motywować pracowników? System kafeteryjny czy możliwy do zastosowania w polskich firmach? Budowa systemu motywacyjnego jakie kryteria uwzględnić? Badanie satysfakcji pracowniczej jak stwierdzić czy pracownik jest zadowolony z pracy w organizacji wdrażającej strategię zarządzania wiekiem? Studium przypadku: Opracowanie systemu motywacyjnego na wybranym przykładzie Zmiany w firmie co można zmienić w firmie w obszarze motywacji? Dobre praktyki jak wykorzystać zaprezentowane przykłady w strategii Moduł: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ NA PLUS Istota zmiany co to jest, na czym polega, jakie obszary organizacyjne może objąć? Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian w kontekście strategii zarządzania wiekiem co warunkuje zmiany, jak je inicjować? Psychospołeczne skutki zmian jak radzić sobie z oporem przed zmianami? Źródła oporu jak je identyfikować? Planowanie zmian jak wykorzystać analizę pola sił K. Lewina i analizę SWOT w projektowaniu zmian w organizacji? Warunki niezbędne do powodzenia zmiany jak wykorzystać równanie Gleichera? Budowanie zaangażowania pracowników w proces zmian jak przekonywać pracowników do zmian? Komunikacja w sytuacji zmian czy rozmawiać, czy unikać rozmowy, jaką strategię informacyjną przyjąć? Rola menedżera w procesie wprowadzania zmian jak rozmawiać z nieprzekonanymi pracownikami a jak wzmacniać zaangażowanie tych przekonanych? Studium przypadku: W jakim kierunku przeprowadzić zmianę Zmiany w firmie co można zmienić w firmie w obszarze zmian personalnych? Moduły tematyczne: Przygotowanie do pracy coacha Mentoring, intermentoring Komunikacja w coachingu i mentoringu Narzędzia w pracy coach a Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy coacha, mentora Implementacja Coaching w firmie (około 3-4 dni) Moduły tematyczne: Przygotowanie do pracy coacha Mentoring, intermentoring Komunikacja w coachingu i mentoringu Narzędzia w pracy coach a Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy coacha, mentora

7 Implementacja Coaching w firmie (około 3-4 dni) INFORMACJE I ZGŁOSZENIA, FORMULARZE REKRUTACYJNE: Katarzyna Trzeciak Izabela Mójta Stowarzyszenie Instytut Zachodni Regionalne Centrum Informacji Europejskiej ul. Bukowska 26/ Poznań tel fax Zapraszamy do kontaktu, liczba miejsc ograniczona!

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Projekcie Zdobądź wiedzę rozwiń firmę WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W BIZNESIE Na pewno nie raz zadawali sobie Państwo pytanie, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo