Kobieta w biznesie Akademia Rozwoju Interpersonalnego Kobiet. LondonSAM Polska, Kraków 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kobieta w biznesie Akademia Rozwoju Interpersonalnego Kobiet. LondonSAM Polska, Kraków 2013"

Transkrypt

1 c Kobieta w biznesie Akademia Rozwoju Interpersonalnego Kobiet LondonSAM Polska, Kraków 2013

2 Moduł I: Kobieta w biznesie rozwój i autoprezentacja Bycie kobietą w biznesie wcale nie jest łatwe kobiety często nie wiedzą w jaki sposób zachowywać się i komunikować by budować autorytet i relacje oparte na wzajemnym szacunku. Kobiety często balansują między zachowaniami uległymi (np. nieświadomie wysyłają niewerbalne gesty seksualne) a agresywnymi (kopiowanie stylu zachowania mężczyzn co przynosi marne skutki). Celem szkolenia jest zatem pokazanie uczestniczkom w jaki sposób wykorzystywać swoje mocne strony, jak budować profesjonalny wizerunek i co robić by nasze emocje (zwłaszcza te negatywne) nie miały dominującego wpływu na nasze działanie. Cele szkolenia Po zakończeniu szkolenia uczestniczki: Znają, rozumieją i akceptują swoje silne strony wynikające z bycia kobietą w biznesie, Potrafią sobie radzić z najczęściej stosowanymi wobec nich technikami manipulacji, przede wszystkim emocjonalnej, Znają i potrafią zastosować w praktyce techniki kontroli emocjonalnej i wiedzą co zrobić by w stresującej sytuacji nie dać się wyprowadzić z równowagi, Znają i potrafią zastosować w praktyce techniki budowania swojego autorytetu i podnoszenia atrakcyjności interpersonalnej, Znają i potrafią zastosować w praktyce najważniejsze narzędzia budowania profesjonalnego wizerunku w biznesie, Znają i potrafią zastosować w praktyce najważniejsze zasady biznesowego savoir-vivre u (kontakt bezpośredni, telefoniczny i owy), 2

3 Program szkolenia 1. Kobieta w biznesie Najważniejsze różnice między kobietami i mężczyznami w komunikacji, sposobie myślenia i działania, Radzenie sobie z manipulacją i unikanie najpoważniejszych błędów, które kobiety popełniają w organizacjach ( wykonywanie pracy za innych, tolerowanie niewłaściwego zachowania, chronienie głupków itd.) Proaktywność w codziennym działaniu (określanie obszarów wpływu i poruszanie się w obszarach gwarantujących najwyższą efektywność), Poczucie własnej wartości jak rozwijać codzienną wiarę w siebie i własne możliwości, 2. Inteligencja emocjonalna w praktyce oraz radzenie sobie ze stresem Samoświadomość rozpoznawanie emocji własnych i innych osób, Empatia czyli gdzie kończy się współodczuwanie a zaczyna bycie wykorzystywaną i manipulowaną, Kontrolowanie negatywnych emocji czyli jak nie dać się wyprowadzić z równowagi, Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami blokującymi efektywność działania, 3. Autoprezentacja kobiet w biznesie Pierwsze wrażenie może trwać latami jak budować autorytet podczas spotkań bezpośrednich i rozmów telefonicznych, Atrakcyjność interpersonalna w praktyce czyli co robić by luzie nas lubili i szanowali, Mowa ciała kobiet w jaki sposób budować wizerunek przy użyciu komunikacji niewerbalnej, jak unikać nieświadomego wysyłania gestów o podtekście seksualnym, Kreowanie profesjonalnego wizerunku w organizacji (dobór stroju, dodatków, makijażu itp.), Najbardziej przydatne zasady biznesowego savoir-vivre u czyli dlaczego kobieta pierwsza nie podaje ręki, Czas trwania szkolenia: dwa dni intensywnych zajęć warsztatowych 3

4 Moduł II: Komunikacja interpersonalna i efektywność Efektywna komunikacja jest jedną z najważniejszych (jeśli nie najważniejszą) umiejętnością warunkującą efektywność działania w biznesie. Tym co odróżnia komunikację mężczyzn od komunikacji kobiet jest fakt, że kobiety komunikują się po to by budować relacje a mężczyźni po to by rozwiązywać problemy, co jak się łatwo domyślić może powodować nieporozumienia i być przyczyną frustracji. Szkolenie dostarcza zatem narzędzi, które pomagają kobietą budować zrozumiały i jednoznaczny komunikat, dochodzić do porozumienia nawet w stresujących sytuacjach oraz osiągać porozumienie, które jest satysfakcjonujące dla obu stron relacji. Dzięki poznaniu i przećwiczeniu technik i narzędzi asertywnej komunikacji uczestniczki dodatkowo potrafią komunikować się w sposób bezpośredni aczkolwiek kulturalny bez niepotrzebnej uległości ani burzącej relacje agresji. Cele szkolenia Po zakończeniu szkolenia uczestniczki: Znają i potrafią zastosować w praktyce technik i narzędzia usprawniające efektywną komunikację interpersonalną (formułowanie jasnego i jednoznacznego komunikatu, aktywne słuchanie, technika 4C, uwspólnianie mapy i wiele innych), Znają i potrafią zastosować w praktyce techniki efektywnej komunikacji w grupie (wymiana informacji, doprecyzowywanie komunikatów i oczekiwań, organizowanie prac grupy oraz podejmowanie decyzji), Rozumieją czym różnią się zachowania asertywne od agresywnych i uległych oraz potrafią dobrać właściwy styl zachowania do sytuacji, Mają wyznaczoną osobistą mapę asertywności oraz wskazane dalsze ścieżki rozwoju i doskonalenia konkretnych kompetencji związanych z asertywną komunikacją, Znają i potrafią zastosować w praktyce technik i narzędzia asertywnej komunikacji (model asertywnej odmowy nastawiony na budowanie relacji, matryca przyjmowania krytyki, procedura stopniowania Pameli Butler i wiele innych), 4

5 Program szkolenia 1. Komunikacja interpersonalna Mapa to nie teren czyli poszukiwanie płaszczyzny zrozumienia i najwyższego poziomu przejrzystości komunikatu, Rola i odpowiedzialność zarówno nadawcy jak i odbiorcy komunikatu (jasne i konkretne precyzowanie komunikatu a z drugiej strony parafrazowanie i klaryfikacja), Nikt nie czyta w Twoich myślach czyli jednoznaczne komunikowanie swoich potrzeb i intencji, precyzowanie potrzeb i intencji innych, Dopasowanie stylu i narzędzi komunikacji to stylu odbiorcy (typ sumienny, typ dramatyczny, typ władczy itd.), Przydatne techniki argumentowania (w jaki nie będący manipulacją sposób przekonywać innych do swoich pomysłów i racji), 2. Komunikacja w zespole Efektywna komunikacja w trakcie spotkań zespołowych, telekonferencji, Praktyczne zastosowanie modelu 4C (zamiast wzajemnych domysłów formułowanie krótkiego w formie a wyczerpującego w treści komunikatu), Praktyczne zastosowanie modelu tzw. rozlanego mleka (zamiast przerzucania odpowiedzialności poszukiwanie twórczych opcji tu i teraz oraz na przyszłość), Unikanie najpoważniejszych barier komunikacyjnych i nieporozumień oraz rozwiązywanie nieporozumień w zespole, Komunikacja w grupie najważniejsze wskazówki odnośnie argumentowania, dyskutowania, szukania porozumienia, unikania barier komunikacyjnych, niedomówień, plotek. 3. Asertywna komunikacja Zachowania asertywne versus uległe i agresywne (analiza w oparciu o model analizy transakcyjnej), Praktyczne zastosowanie modelu asertywnej odmowy nastawionej na budowanie relacji (czego nie mogę dla ciebie zrobić, co jednak mogę), Asertywne udzielanie konstruktywnych (także motywujących) informacji zwrotnych, Matryca przyjmowania krytyki (w jaki sposób reagować na krytykę słuszną, niesłuszną, częściowo słuszną i aluzyjną), Procedura stopniowania reakcji Pameli Butler czyli jak grzecznie i kulturalnie wyrażać swoje niezadowolenie i stopniować gniew, Czas trwania szkolenia: dwa dni intensywnych zajęć warsztatowych 5

6 Moduł III: Zarządzanie sobą w czasie i podnoszenie efektywności działania Moduł ten jest proponowany jako podsumowanie wszystkich zajęć w ramach Akademii gdyż uczestniczki będą miały okazję nie tylko poznać i przećwiczyć umiejętności zarządzania sobą w czasie ale przede wszystkim podnoszenia swojej efektywności działania. W trakcie zajęć mają szansę wykorzystać wszystkie poznane do tej pory umiejętności oraz sprawdzić w jaki konkretny sposób mogą dalej pracować nad swoim rozwojem. Cele szkolenia Po zakończeniu szkolenia uczestniczki: Znają i potrafią zastosować w praktyce technik i narzędzia usprawniające efektywną organizację czasu pracy, Znają i potrafią zastosować w praktyce techniki i narzędzia efektywnego i realnego planowania czasu pracy, Znają i potrafią zastosować w praktyce techniki i narzędzia radzenia sobie ze zjadaczami czasu i przyczynami odwlekania realizacji zadań w czasie, Wiedzą w jaki sposób podnosić swoją osobistą efektywność działania, Znają i potrafią zastosować w praktyce technik i narzędzia podnoszenia osobistej motywacji i przeciwdziałania początkom wypalenia zawodowego, 6

7 Program szkolenia 1. Zarządzanie sobą w czasie: Najważniejsze zasady organizacji czasu i efektywnego planowania pracy, Narzędzia i techniki służące do wyznaczania adekwatnych, konkretnych i motywujących celów działania, Narzędzia i techniki służące do wyznaczania zadań priorytetowych, Ustalenie i niwelowanie przyczyn odwlekania działań (radzenie sobie z prokrastynacją), Techniki i narzędzia wspomagające efektywne planowanie czasu (praca w oparciu o model Briana Tracy zjedz tę żabę ), Analiza zjadaczy czasu i sposoby eliminowania ich z codziennego grafiku zadań, Podstawowe błędy popełniane podczas organizowania czasu pracy sobie i innym i sposoby radzenia sobie z nimi, 2. Podnoszenie efektywności działania: Podnoszenie motywacji wewnętrznej twórcze poszukiwanie dróg samorealizacji w obecnym środowisku pracy, Przeciwdziałanie początkom wypalenia i spadku efektywności, Zaczynanie z wizją końca jako metoda dbania o motywację w dłuższej perspektywie czasowej, Praktyczne wykorzystanie koncepcji ostrzenia piły S. Coveya, Czas trwania szkolenia: dwa dni intensywnych zajęć warsztatowych 7

8 Metody szkoleniowe Praca w małych grupach, case study uczestniczki wspierane przez trenera wymieniając się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami wypracowują i ćwiczą możliwe do zastosowania w ich środowisku pracy rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności ich działań, Gry i symulacje szkoleniowe- uczestniczki dzięki udziałowi w grach i symulacjach mają okazję przećwiczyć proponowane przez trenera rozwiązania oraz zaobserwować w jaki sposób reagują w konkretnych sytuacjach (co zostało opanowane dobrze a co wymaga dalszego doskonalenia), Mini symulacje realnych sytuacji z życia uczestniczek uczestniczki testują proponowane rozwiązania w warunkach zbliżonych do swojej codziennej pracy, natychmiastowa weryfikacja skuteczności proponowanych rozwiązań, Burza mózgów, dyskusje moderowane trener nie narzuca rozwiązań, uczestniczki samodzielnie przy wsparciu trenera wypracowują najskuteczniejsze rozwiązania (większa motywacja do wdrażania rozwiązań, których jest się pomysłodawcą), Testy i kwestionariusze uczestniczki mają możliwość sprawdzenia swoich osobistych preferencji w zakresie stylów działania i komunikowania się, Mini wykłady jako zgromadzenie i podsumowanie wniosków z ćwiczeń praktycznych, 8

9 Organizacja szkolenia Czas trwania: 6 dni intensywnych zajęć warsztatowych Termin: do ustalenia Grupa: do 12 osób Cena: do ustalenia indywidualnie z Klientem Cena zawiera następujące elementy: Dopasowanie programu szkolenia do potrzeb klienta assessment centre, Koszty związane z pracą wykładowcy, Wszystkie koszty związane z procesem weryfikacji wiedzy w czasie trwania kursu, Koszty administracyjne i logistyczne, Profesjonalne materiały szkoleniowe, Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy serdecznie o kontakt: Michał Kaczura tel.: , kom

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje II Spis treści Sprzedaż 1. Zaawansowane technik sprzedaży - v1 2. Zaawansowane techniki sprzedaży - v2 3. Certyfikowany handlowiec 4. Cross-selling i Up-selling 5. Prospecting. Sztuka zdobywania nowych

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie Oferta Szkoleń 1 Efektywność Fakt: Tylko jedna osoba na 5 jest rzeczywiście zaangażowana w pracę, którą wykonuje. Tymczasem ponad 100 badań potwierdziło związek między zaangażowaniem Pracowników a ich

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.pl OFERTA Inspirujemy & Motywujemy & Wspieramy dokonania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług dla organizacji 2012/2013

Katalog usług dla organizacji 2012/2013 Katalog usług dla organizacji 2012/2013 1 O Active Strategy Firma powstała, ponieważ głęboko wierzymy, że człowiek może czerpać satysfakcję ze swojego życia w pracy i poza nią. Pomagamy ludziom świadomie

Bardziej szczegółowo

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Projekcie Zdobądź wiedzę rozwiń firmę WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W BIZNESIE Na pewno nie raz zadawali sobie Państwo pytanie, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo