Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu"

Transkrypt

1 Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone cele biznesowe i zespołowe wykorzystując w codziennej pracy metody coachingowe Poznasz narzędzia coachingowe stosowane w pracy zespołowej przez co zaangażowanie Twojego zespołu w realizowane projekty osiągnie najwyższy poziom Dowiesz się jak wdrożyć kulturę coachingową krok po kroku, poznając fazy procesu coachingowego Nauczysz się kreować kulturę pracy zespołowej opartą na współpracy i budowania zaangażowania pracowników Nauczysz się skutecznie prowadzić instruktaż, trening, mentoring, intermentoring, oraz coaching managerski W praktyce przećwiczysz planowanie kompleksowych działań coachingowych w zespole Trener Łukasz Janiec Coach ICF Trener, konsultant, strateg, certyfikowany coach i trener, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych w metodologii Grywalizacji, autor publikacji branżowych, zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych dla kluczowych klientów, kontrolą jakości realizacji projektów pod względem merytorycznym oraz współpracuje przy rozwoju oferty i tworzeniu nowych narzędzi. Psycholog w zakresie zarządzania, komunikacji i psychologii stosunków międzykulturowych. Posiada ponad 5- letnie doświadczenia w pracy dydaktycznej i koncepcyjnej, jako trener, wykładowca, twórca i realizator kompleksowych programów szkoleniowych, a także doświadczenia w pracy przy tworzeniu i wdrażaniu projektów strategicznych i innowacyjnych idei marketingowych. Jako trener specjalizuje się w zarządzaniu i rozwoju kompetencji menedżerów i przywódców, budowaniu i podnoszeniu efektywności pracy zespołów, aktywizacji potencjału twórczego, prowadzeniu wystąpień publicznych. Patronat medialny Współpraca Organizator

2 PROGRAM DZIEŃ I 8:30 Rejestracja Uczestników i poranna kawa 9:00 Metody budowania organizacyjnej w f irmie Misja i wizja w firmie formalne i nieformalne założenia dotyczące współpracy Kultura jako część celu pobudzanie metod współpracy w realizacji działań biznesowych Sposoby sporządzania kontraktów komunikacyjnych tworzenie ogólnych ram współpracy w zespołach Systemy kar i nagród wprowadzanie norm zachowań w firmie Sposoby wspierania integracji i współpracy pracowników zarządzanie spotkaniami i przestrzenią pracy Ustalanie ram w firmie Jak często organizować spotkania coachingowe Jak badać efektywność metoda OCQR w ocenie przydatności 10:30 Przerwa kawowa 10:45 Psychologia motywacji w pracy Managera - Coacha 13:00 Przerwa na lunch 14:00 Metody działania Managera - Coacha Narzędzia coachingowe w pracy Managera - Coacha: Metoda Value Maps mapy wartości i celów jako narzędzie zorientowanego na rozwój zawodowy i zadowolenie z pracy Metoda alternatywnych wydarzeń sposoby ewaluacji sytuacji trudnych i tworzenia innowacyjnych procesów w firmie Metoda moodboardów narzędzia kreatywnego poszukiwania rozwiązań, pobudzanie pomysłowości pracownika Technika 635 w grupowym rozwiązywaniu problemów Pytania siłą czyli jak efektywnie zadawać pytania w procesie rozmów coachingowych Techniki aktywnego słuchania Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi Pytania z prośbą o doprecyzowanie Pytania, które wymuszają działanie Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia Pytania, które zmieniają sposób myślenia Pytania typu a gdyby Językowe narzędzia wpływu w pracy coachingowej presupozycje 16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia Motywy działania pracowników jak rozpoznać, od czego zależy poziom zaangażowania pracowników Praca z typem dominującym nastawionym na intensywne bodźce i samodzielność Praca z typem wpływowym nastawionym na atmosferę pracy i reputację Praca z typem podporządkowanym nastawionym na stałość trybu pracy Praca z typem nastawionym na wyniki nastawionym na perfekcyjne wykonanie zadań Model kotwic motywacji jakie elementy organizacyjnej motywują pracowników Profesjonalizm/fachowość jak wychowywać specjalistów? Przywództwo motywowanie pracowników dążących do koordynowania zadaniami Autonomia/niezależność motywacja u członków zespołu wymagających indywidualnego systemu pracy Bezpieczeństwo motywowanie pracowników ceniących sobie stabilizację w zespole Kreatywność i przedsiębiorczość jak maksymalnie wykorzystać potencjał twórczy w zespole Poświęcanie się i pomoc innym jak zarządzać pracownikiem oddanym współpracy i pomocy pozostałym członkom zespołu Wyzwania praca z typem dążącym do realizacji wyzwań Styl życia motywowanie pracowników ceniących work-life balance

3 PROGRAM DZIEŃ II 9:00 Model rozwoju dojrzałości pracownika wg Kena Blancharda (cz.1) Poziom R1 jak rozwijać pracowników o niskich kompetencjach i wysokiej motywacji Przykładowy instruktaż dla pracownika schemat rozmowy instruującej komunikatów w formule instruktażu o czym pamiętać Trudne sytuacje związane z instruktażem Poziom R2 jak rozwijać pracowników o niskich bądź średnich kompetencjach, a średniej bądź wysokiej motywacji Różnice pomiędzy instruktażem a treningiem Formuła treningu schemat rozmowy treningowej Definiowanie zadania dla osoby przyjmującej wiedzę formuła SMARTER w treningu 11:00 Przerwa kawowa 11:15 Model rozwoju dojrzałości pracownika wg Kena Blancharda (cz.2) Poziom R3 jak rozwijać pracowników o wysokich kompetencjach, a średniej bądź niskiej motywacji Definiowanie roli mentora w relacji z pracownikiem Pośrednie budowanie autorytetu źródła władzy wg Frencha i Ravena Właściwe komentarze schemat rozmowy mentoringowej Odwołanie do siebie podstawy storytellingu w mentoringu Poziom R4 jak rozwijać pracowników o wysokich kompetencjach, a wysokiej motywacji Zbudowanie wizerunku coacha i Pokonywanie oporu pracownika Umiejętność ustalania celu Umiejętność kontrolowania przebiegu rozmowy schemat spotkania coachingowego 13:00 Przerwa na lunch 14:00 Planowanie systemu działań coachingowych Każdy z uczestników dostanie do rozwiązania studium przypadku działalności fikcyjnego projektu. Uczestnicy będą musieli przeprowadzić projekt przez cały cykl jego życia, uwzględniając pojawiające się w grze kryzysy wynikające ze specyfiki projektów biznesowych. Całość zadania zostanie przeanalizowana na forum grupy oraz uzupełniona komentarzem trenera 16:00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia oraz wręczenie certyf ikatów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu

4 Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu: Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych metod zwiększania potencjału i zaangażowania pracowników w realizację celów firmy. Pomaga we wprowadzaniu zmian, wzbudzaniu odpowiedzialnej postawy pracowników, sprzyja podejmowaniu decyzji, zwiększaniu autonomii i odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań i projektów. Współczesny Manager może korzystać z dorobku coaching u ucząc się wykorzystywania narzędzi coaching owych w swojej pracy oraz wdrażając coaching jako element zespoły czy organizacji. Dzięki szkoleniu: Zwiększysz automotywację własną i pracowników Sprawdzisz, czy dotychczasowy styl zarządzania był adekwatny do zasobów, którymi dysponujesz Szybciej i efektywniej będziesz rozwiązywał problemy pojawiające się na drodze do realizacji celów W większym stopniu wykorzystasz potencjał swojego zespołu; Poprawisz jakość relacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami Szybko i trafnie sformułujesz cele rozwojowe dla swoich pracowników Nauczysz się konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej Poznasz techniki i narzędzia biznesowego - sprawdzonego sposobu wspierania rozwoju kompetencji pracowników Grupa docelowa: Managerowie odpowiedzialni za dokonywanie oceny swoich pracowników Managerowie działów HR, których zadaniem jest prowadzenie działań coachingowych Managerowie odpowiedzialni za tworzenie organizacyjnej opartej na otwartości i dobrych relacjach Managerowie odpowiedzialni za budowanie zaangażowania pracowników Metody szkolenia: gry narzędzia coachingowe narzędzia mentoringowe symulacje rozmów coachingowych i mentoringowych Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za rozwój pracowników Organizator: MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości o r g a n i z o w a n y c h w y d a r z e ń j e s t z a ró w n o w s p ó ł p r a c a z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujmy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, Kwestie merytoryczne: Michał Gieczewski Manager Działu Szkoleń MMC Szkolenia tel Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Telefon TAK, chcę wziąć udział w szkoleniu narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu, termin: 1-2 października 2015 r. Cena zł + 23% VAT - do 7 września 2015 Cena zł + 23% VAT - po 7 września 2015 TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: % VAT - do 7 września zł + 23% VAT - po 7 września Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 7 września 2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 7 września 2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. M.SM0403 data i podpis pieczątka firmy

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDŹ NOWE KONCEPCJE PRZYWÓDZTWA

SPRAWDŹ NOWE KONCEPCJE PRZYWÓDZTWA SPRAWDŹ NOWE KONCEPCJE PRZYWÓDZTWA Biegniesz, a i tak masz poczucie niezałatwionych spraw. ZATRZYMAJ SIĘ!! Może dotychczasowe PODEJŚCIE NIE SPRAWDZA SIĘ? OTWÓRZ SWOJE SZEROKO ZAMKNIETE OCZY!! ZRÓB 1 KROK

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SALES TEAM. LEVEL UP. 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott

SALES TEAM. LEVEL UP. 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott WARSZTATY SALES TEAM. LEVEL UP 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott CHCESZ BYĆ MENEDŻEREM WIELKIEGO FORMATU... Ale napotykasz: brak motywacji u ludzi rutynę w dziale sprzedaży niskie morale

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo