Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP"

Transkrypt

1 Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany dzięki pomocy Komisji Europejskiej. Publikacja ta odzwierciedla jedynie poglądy jej autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które mogą wykorzystywać informacje w niej zawarte. 1

2 2

3 Wstęp do korzystania z Zeszytu Inte(g)ra(k)cji Obserwowanie Integracji Zeszyt Integracji jest narzędziem, które zostało przetestowane w wielu różnych miastach i szkołach. Jego celem jest wykrycie dynamiki inkluzji uczniów z zagranicy i, jednocześnie, analiza kontekstu, w którym owa integracja ma miejsce. Zależy nam także na ocenia efektywności tego narzędzia. Uwaga: Przedstawione opracowanie jest tłumaczeniem z języka angielskiego, stąd pojawić się mogą drobne nieporozumienia językowe, związane z odmienną nieco nomenklaturą. Rozpoczynając od sześciu kryteriów integracji, które odgrywają kluczową rolę w każdym przypadku, gdy mówimy o integracji, diagnoza może oznaczać: - Warunek inkluzji ucznia/uczniów z zagranicy. - Atmosferę między uczniami w szkole i poza nią. - Wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu określonych inicjatyw i narzędzi. Jakie są kryteria integracji, które, w tym Zeszycie, będziemy diagnozować? Są to: 1. Integracja szkolna. 2. Kompetencja w języku obcym (drugim-l2). 3. Relacje między rówieśnikami. 4. Relacja pozaszkolne i mankamenty grupowania się w miastach. 5. Stosunek do języka i podłoża kulturowego. 6. Motywacja. Jak widać, niektóre kryteria dotyczą przebiegu integracji dzieci i nastolatków z zagranicy; z drugiej zaś strony, niektóre z nich są częścią wspólnego wymiaru interakcji i wymiany zdań. Kryteria te ustalono biorąc pod uwagę fakt, iż integracja to złożony proces obejmujący: uczenie się, całkowitą znajomość nowego języka, obfitość komunikacji pomiędzy współtowarzyszami, umiejętność mówienia o samym sobie i myślenia o przyszłości. Korzystanie z Zeszytu Kiedy Zeszyt może być wykorzystywany w sposób elastyczny w celu rozpoznawania różnych aspektów, w różnych momentach, w trakcie całego procesu edukacji. - Może być wykorzystany dwukrotnie w ciągu roku (w okresie pierwszych lub drugich czterech miesięcy), aby zwrócić uwagę czy integracja uczniów z zagranicy podąża progresywną ścieżką i czy zaistniała poprawa w drugim okresie, w porównaniu z pierwszym. - Może być wykorzystany w dowolnym czasie w ciągu roku, w celu dokonania bilansu dynamiki integracji i/lub określonego jej aspektu. Co obserwujemy Zeszyt ten może być wykorzystany w całości lub w częściach, wybierając jedynie te narzędzia, które przydatne są przy obserwacji wybranego kryterium. - Może być stosowany w sposób wybiórczy skupiając się na jednym lub wielu aspektach. Na przykład, aby bieżąco monitorować odpowiednią sytuację i atmosferę w szkole lub w klasie: Jaka jest komunikacja (wymiana zdań) pomiędzy rówieśnikami? Ile takich zdarzeń istnieje? Kiedy i gdzie spotykają się uczniowie poza szkołą? Czy istnieją sytuacje izolacji i odrzucenia? - Może być stosowany do weryfikacji efektywności podanych narzędzi integracji, stworzonych przez instytucje i lokalne władze: moduł L2, różne opcje dla wprowadzenia i powitania 3

4 - Może być stosowany przez nauczycieli, pracowników socjalnych, w centrach kształcenia dla uczniów zagranicznych (i uczniów rodzimych), aby rozpoznać różne interpretacje inkluzji, socjalizacji, uczenia się Jak obserwujemy Zeszyt ten jest narzędziem roboczym i auto-diagnozującym, co może być przydatne w poznawaniu dynamiki integracji, interwencji, jaki i też innych aspektów dotyczących inkluzji. Dlatego też wyniki są lepsze, gdy jest więcej obserwatorów; różni pracownicy socjalni mogą porównywać swoje analizy i punkty widzenia. W fazie próbnej szansa ta została wyraźnie podkreślona: poprzez wykorzystanie tej księgi wielu nauczycieli, czy też nauczycieli i pracowników socjalnych w centrach kształcenia mogło porównać ewaluacje i interpretacje lub wymienić się sugestiami i zdobytą wiedzą. Jest to powodem, dla którego czasami odpowiedzi na pytania otwarte, skonstruowane w kwestionariuszach mogą się różnić lub nawzajem uzupełniać, ponieważ zależą one od indywidualnych punktów widzenia i ról zawodowych. Co więcej, każde kryterium może być badane przez wykorzystanie różnorodnych sugestii: - połowicznie zorganizowane narzędzia, takie jak kwestionariusze i tabele, z funkcją statystyczną i poprzeczną, która w wielu przypadkach skierowana jest na wszystkich uczniów w danej klasie - otwarte elementy wspierające, które są bardziej przydatne do gromadzenia informacji na temat doświadczeń osobistych i etapów życia pojedynczej osoby, a także mogą być wykorzystane w sposób spójny lub wybiórczy Oczywistym jest, że zbiór danych i zadań, które obejmują dzieci i nastolatków, musi być wprowadzony w określonym kontekście i odnosić się do dynamiki życia w klasie na tyle, na ile jest to możliwe. Gdy diagnoza dokonywana jest w obszarze dwóch grup lub przez wielu pracowników socjalnych i nauczycieli, aktywne uczestnictwo w obserwacji oraz dzielenia się pozyskanymi danymi pozwala zmniejszyć i wypracować subiektywność, gdyż jest ona wynikiem różnych prezentacji i punktów widzenia. Kryteria Jak zauważyliśmy, dzięki temu Zeszytowi można obserwować wiele różnych aspektów przebiegu integracji, odnoszących się do modalności inkluzji, indywidualnych osiągnięć, aspektów związanych z interakcją i kolektywizacją na terenie szkoły i poza nią. W szczególności: - pierwsze dwa kryteria, integracja szkolna i kompetencja w L2, zajmują się integracją w szkołach oraz integracją językową pojedynczego ucznia - trzecie i czwarte kryterium dotyczy obszaru relacji, pomaga obserwować atmosferę w klasie, szanse na spotkania poza szkołą - ostatnie dwa kryteria analizują pewne aspekty oryginalnej tożsamości i pochodzenia ucznia; wprowadzają one wspólne aspekty oraz określone czynniki, które odnoszą się do procesu rekonstrukcji ich przeszłości w różnych państwach. Dla streszczenia kryteriów i narzędzi, patrz tabela poniżej. 4

5 Kryteria Co obserwujemy Narzędzia i metody Kto z nich korzysta 1. Integracja szkolna Kariera edukacyjna, spóźnienia, oceny Formularz informacyjny ucznia, gromadzenie danych Nauczyciele, pracownicy socjalni 2. Kompetencja w L2: w mowie i w piśmie Wiedza w L2, cztery umiejętności Opis poziomów CEFRL, skala CEFRL, formy i materiały przygotowane i stosowane w centrach kształcenia Nauczyciele, pracownicy socjalni 3. Relacje między rówieśnikami w klasie 4. Relacje w mieście/ sąsiedztwie 5. Odniesienia kulturowe i język źródłowy Ilość i jakość relacji między rówieśnikami, relacje fakultatywne Relacje pozaszkolne, wiedza na temat i korzystanie z miejsc i możliwości skupiających grupy Auto opis, odniesienia autobiograficzne 6. Motywacja Orientacja, prowadzenie badań Kwestionariusz gromadzenia danych, otwarte narzędzia wspierające (np., socjogram) Kwestionariusz gromadzenia danych, narzędzia wspierające (np. mapa miasta/sąsiedztwa) Autobiograficzne narzędzia wspierające (np., rysunek, autoprezentacja ), kwestionariusz osobisty Formularz informacyjny o uczniu, gromadzenia danych, kwestionariusz osobisty Wszyscy uczniowie, pojedynczy uczeń Wszyscy uczniowie, pojedynczy uczeń Nauczyciele, pracownicy socjalni, pojedynczy uczeń Nauczyciele, pracownicy socjalni, uczeń z zagranicy Zeszyt dla każdego : Można obserwować: - Nowoprzybyłych uczniów z zagranicy (przybyłych w ciągu ostatnich dwóch lat). - Zagranicznych uczniów ze średnią długością kariery edukacyjnej w danym państwie (przybyłych więcej niż dwa lata temu). - Wszystkich uczniów (włączając autochtonicznych). W każdej części zeszytu wspólne części są odpowiednio oddzielone od tych, które przypisane są do obserwacji różnych typów uczniów, wymienionych wyżej. Znacznik Część wspólna wyróżnia części Zeszytu, które zawsze muszą zostać wypełnione, bez względu na charakterystykę obserwowanego ucznia (nowoprzybyły uczeń z zagranicy, nie-nowoprzybyły uczeń z zagranicy, uczeń autochtoniczny). Spójrz na streszczenie w tabeli poniżej. 5

6 Część Nowoprzybyli uczniowie z zagranicy Inni uczniowie z zagranicy Wszyscy uczniowie 1. KONTEKST 1.1. Szkoła, klasa, wyposażenie Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna 1.2. Karta informacji o uczniu X 1.3. Opis szczególnych działań X interwencyjnych 2. I KRYTERIUM: INTEGRACJA SZKOLNA Pytania (od 2.1 do 2.4) Element wspierający E kwestionariusz ucznia Część 1. Integracja szkolna X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna 3. II KRYTERIUM: KOMPETENCJE JĘZYKOWE W L2 Pytania (3.1 I 3.2) Element wspierający E kwestionariusz ucznia Część 2. Zachowania w komunikacji* X X X 4. III i IV KRYTERIUM: RELACJE W KLASIE I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Kilka czynników wspierających ( Kwestionariusz dla klasy, i zał. 1: Kwiaty przyjaźni i Relacje w mieście ) 5. V KRYTERIUM: STOSUNEK DO JĘZYKA RODZIMEGO I KULTURY Pytania (od 5.1 do 5.3) Elementy wspierające C i D (zał. 1: Stosunek do języka rodzimego i kultury i Jestem... )** Element wspierający G Kwestionariusz dla rodziców Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna X X 6. VI KRYTERIUM: MOTYWACJA Pytania (od 6.1 do 6.7) X X Element wspierający E Kwestionariusz dla Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna ucznia, Część 3. Cele na przyszłość 7. DYNAMIKA INTEGRACJI: NIEDOGODNOŚCI Pytania (7.1 i 7.2) Pytania (7.3 i 7.4) Zał. 2:Poziomy wg CEFRL. Kompetencje językowe w L2 Zał. 3: Alternatywne relacyjne czynniki wspierające dodatkowe dla tych, które istnieją w Księdze X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna * Ostatnie pytanie tylko dla nowoprzybyłych uczniów z zagranicy i uczniów rodzin zreunifikowanych ** W trzecim punkcie narzędzia wspierającego D Jestem, Kim jestem w moim kraju odnoszą się jedynie do nowoprzybyłych uczniów z zagranicy i rodzin zreunifikowanych. Dla pozostałych uczniów pytanie to musi zostać sparafrazowane lub odrzucone. Słowniczek Nowoprzybyły uczeń z zagranicy: uczeń uczęszczający do szkoły po raz pierwszy w nowym państwie, który rozpoczyna naukę w tym samym roku lub w okresie dwóch lat od przybycia, zwykle uważany jest za nowoprzybyłego. 6

7 Mediator kulturowo-językowy: Dwujęzyczny pracownik socjalny (zwykle imigrant), do którego zadań należy wprowadzenie, tłumaczenie i budowanie relacji z rodzinami imigrantów. L2 do komunikacji (BICS): Drugi język wykorzystywany do podstawowej komunikacji interpersonalnej, opanowywany w krótkim okresie czasu (oparte na wielu czynnikach: wiek, język rodzimy, narażenie na nowy język poza szkołą, cechy indywidualne ) L2 do uczenia się (CALP): Drugi język wykorzystywany do uczenia się przedmiotów w szkole; wymiar poznawczy/ informacyjny przezwycięża wymiar komunikacyjny. Opanowywany jest dłuższym okresie czasu i wymaga wsparcia od nauczycieli. L1 lub język ojczysty: Język opanowywany w domu rodzinnym i/lub w rodzimym kraju. Poziomy A1-A2...: Wspólna europejska rama referencji dla języków (CEFRL) opisuje sześć poziomów wiedzy obcego lub drugiego języka. Opis i skalę tych poziomów można znaleźć w załączniku do Księgi. 7

8 Portfolio of Integration Instrukcja wykorzystania 1. Osoby wypełniające Portfolio Integracji (jednoosobowo, w parach, w małej grupie) stają się Jednostką Obserwującą (akronim: JO). 2. Każde Portfolio Integracji jest podpisane: nauczyciel lub nauczyciele pracujący w parze lub grupach 3-4 osobowych wpisują na stronie tytułowej swoje imię/imiona i nazwisko/nazwiska, nazwę szkoły, adres szkoły, nauczany przedmiot. 3. Obserwacje zamieszczone w Portfolio odnoszą się do jednego ucznia obcokrajowca nawet, jeśli, w przypadku niektórych wskaźników obserwacja dotyczy całej klasy. W przypadku, gdy Jednostka Obserwująca zamierza przeprowadzić wnikliwe obserwacje więcej niż jednego ucznia obcokrajowca, musi wypełnić dla każdego z nich oddzielne Portfolio (jeden uczeń poddany wnikliwej obserwacji = jedno Portfolio Integracji). W ostatnim przypadku, oczywiście, niektóre części Portfolio muszą być wypełnione tylko raz (np. kontekst, relacje w klasie szkolnej i inne ). 4. JO może mieć mieszany skład: np. dwóch lub więcej wychowawców, wychowawca i nauczyciel zawodu lub wychowania fizycznego; dwóch wychowawców, nauczyciel zawodu i osoba wspomagająca językowo, i/lub nauczyciel wspierający. Powodem takiego rozwiązania jest większa liczba aktów obserwacji ucznia/klasy, przeprowadzonych przez nauczycieli, którzy spędzają więcej czasu z uczniem w klasie, oraz przez osoby, które mogą go obserwować w różnych kontekstach bardziej/lub mniej formalnych niż klasa szkolna (jak pracownia, sala gimnastyczna, ). Gdy JO składa się z jednej osoby prowadzącej obserwacje, musi on/ona być wychowawcą klasy. 8

9 ZESZYT Zeszyt (nazwisko i imię nauczyciel/i)... Szkoła (nazwa i adres, poziom kształcenia, tryb nauki) Rok szkolny... Przedmiot/y szkolny/e... 9

10 Kontekst Ta sekcja Portfolio stanowi ramy, które pomagają w doborze i opisie wskaźników integracji, odnoszących się do każdego ucznia. Opis narzędzia Zbiór szczegółów i ogólnych informacji dotyczących: - A) działań podjętych przez szkołę, służących promocji kształcenia i szkolnych osiągnięć uczniów z zagranicy oraz komunikacji z ich rówieśnikami (11 elementów); - B) ucznia z zagranicy, na którym skupia się nasza obserwacja, szczególnie zbioru informacji o jego ścieżce migracyjnej i szkolnej w kraju pochodzenia oraz kraju osiedlenia się ( Formularz ucznia, 11 elementów); - C) rodzaju i różnorodności wsparcia zaoferowanego uczniowi z zagranicy podczas pierwszych dni włączania, mającego miejsce w szkole w kraju osiedlenia się. Jeśli nie jest możliwe dotarcie/ odtworzenie tych informacji, moment uważany za pierwsze włączenie to moment zapisania się do szkoły, do której uczeń nadal uczęszcza (2 elementy). W każdym przypadku, powinna zostać wypełniona Część A); części B) i C) powinny zostać uzupełnione, w przypadku, gdy obserwacja skierowana jest na nowoprzybyłych uczniów z zagranicy do nowego kraju (podchodząc elastycznie: przybyłych w ciągu ostatnich 2-3 lat). Zalecany wspierający dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Brak Kto korzysta z narzędzia Wszystkie JO. JO w celu zgromadzenia szczegółów dotyczących danego ucznia (część B i C), mogą skontaktować się z sekretariatem placówki, zwrócić się do innych nauczycieli tej samej szkoły, bezpośrednio do ucznia i jego/ jej rodziców. Nauczyciele z JO muszą przeprowadzić ewaluację każdego przypadku w celu odnalezienia najlepszych i najdogodniejszych sposobów na zgromadzenie wymaganych/ koniecznych informacji, zachowując dyskrecję/ nie postępując natarczywie. Jeśli chodzi o informację związaną z punktem A), nauczyciele każdej JO porównują między sobą i przedstawiają punkty widzenia dotyczące sytuacji danej szkoły (zwracając uwagę na istniejące w niej różnice). W typowej sytuacji, informacje związane z punktem A) muszą być zebrane przez wewnętrzną komisję szkolną (może to być zespół wychowawczy, funkcjonujący w szkole). 10

11 Jak korzystać z narzędzia Jest to część wstępna całego Portfolio, wymaga ona wypełnienia na początku procesu obserwacji. Zadania narzędzia i skutki jego zastosowania w procesie kształcenia Pole wypełnione w części A) nie jest tylko zbiorem danych, ale także narzędziem diagnozy aktywnej (oddziaływania na sytuację), co oznacza, że korzystanie z Portfolio powinno pozwolić nauczycielom (oraz szkole) podjąć decyzje, dotyczące koniecznych działań, których celem jest usprawnienie strategii integracji. Jednocześnie zbiór informacji w częściach B) i C) pozwala nauczycielom lepiej poznać historie migracji i ścieżek kształcenia danego ucznia. Zbiór ten jest pełnym odkryć i niespodzianek źródłem wiedzy, które można streścić w następujący sposób: Na poziomie szkoły (lub instytucji edukacyjnej) - zaoferowanie nauczycielom narzędzia, które sprawdza I porządkuje rozwiązania szkolne, działania dydaktyczne i narzędzia, które stosuje ich własna szkoła (może stosować) w celu promowania integracji między uczniami rodzimymi i zagranicznymi; - oferuje narzędzie oraz możliwość dzielenia się wiedzą, szerzenia wiedzy i brania odpowiedzialności za narzędzia organizacyjne i edukacyjne, które zostały wprowadzone; - oferuje fachowcom, zatrudnionym w szkołach lub placówkach edukacyjnych, możliwość wypracowania wspólnego języka, dotyczącego zagadnień integracji i edukacji międzykulturowej; - oferuje fachowcom, zatrudnionym w szkołach lub placówkach edukacyjnych, możliwość wspólnego wypracowania i identyfikacji potrzeb, priorytetów i strategii oraz narzędzi, które mogą być skonstruowane i/ lub zostały sprawdzone w celu podniesienia jakości integracji i edukacji międzykulturowej w ich własnej placówce edukacyjnej. Możliwości tego narzędzia podkreślane są na spotkaniach poświęconych wymianie opinii i doświadczeń z Porfolio. (czas na pedagogikę dyskusyjną ), zawartych w badaniach w działaniu, związanych 11

12 KONTEKST 1.1. Szkoła, Klasa, Wyposażenie (Część wspólna: musi być wypełniona) Jak oceniłbyś obecność uczniów z zagranicy na terenie szkoły? - Wysoko - Średnio - Nisko Jaka jest charakterystyka klasy? - Całkowita liczba uczniów:... - Uczniowie z obcym obywatelstwem:... - Urodzeni w kraju pobytu:... - Nie posługujący się językiem kraju pobytu:... - Występujące narodowości: Wskaż jakie materiały źródłowe/narzędzia/wyposażenie dostępne są w szkole: Ile spośród materiałów źródłowych rzeczywiście wykorzystywanych jest w szkole? - Wszystkie - Tylko niektóre (wymień które) Jakiego rodzaju wewnętrzne zasoby, które posiada Twoja szkoła wykorzystano w ciągu ostatnich dwóch lat w celu wdrożenia inkluzji i integracji uczniów z zagranicy? - Osoby wspierające - Nauczyciele wspierający w klasie na zajęciach innego nauczyciela - Nauczyciel posługujący się językiem ojczystym ucznia - Pomoc ze strony nauczyciela - Inne (wymień jakie) Które zewnętrzne zasoby zostały aktywowane? - Osoba wspierająca językowo - Mediator kulturalno-językowy - Animator międzykulturowy - Inne (wymień jakie) Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zorganizowano inicjatywy/działania edukacji międzykulturowej (np., świadomość kulturowa, integracja przedmiotów, pisanie CV, przełamywanie stereotypów, )? W szkole:

13 W klasie: Czy organizowane są kursy/inicjatywy dla rodzin z zagranicy? - Spotkania w celu przedstawienia szkoły i systemu kształcenia - Kursy L2 - Kursy i spotkania szkoleniowe dla rodziców z zagranicy i z kraju - Promowanie stowarzyszania się rodziców zagranicznych i krajowych - Inne (wymień jakie) Wskaż, czy w ciągu dwóch ostatnich lat nauczyciel brał udział w szkoleniach lub kursach dokształcających na temat: - edukacji międzykulturowej - edukacji językowej (L2) - szkolenia interdyscyplinarne (psychologiczne, pedagogiczne, edukacyjne) - Inne (wymień jakie) Jak oceniasz ogólne zaangażowanie szkoły zachęcające do inkluzji uczniów z zagranicy i ich rodzin? Czy masz jakieś sugestie dotyczące tego tematu?

14 Karta informacji o uczniu (tylko nowoprzybyli uczniowie) Narodowość: Płeć: - Mężczyzna - Kobieta Rok urodzenia: Jeśli uczeń urodził się w innym państwie, w którym roku przybył do obecnego państwa? Jeśli uczeń urodził się w innym państwie, jak dotarł do obecnego państwa? - Ze swoją rodziną - W związku z reunifikacją (ponownym połączeniem) rodziny - Inne (wymień) Bieżący klasa integracyjna: W poprzednim roku szkolnym uczeń uczęszczał do: - Tej samej szkoły - Innej szkoły na terenie kraju - Innej szkoły w innym państwie - żadnej szkoły W poprzednim roku szkolnym uczeń uczęszczał w tym kraju do: - Żłobka (0-3) tak nie - Przedszkola (3-6) tak nie - Szkoły podstawowej (6-12) tak nie - Gimnazjum (12-14) tak nie - Szkoły ponadgimnazjalnej (15-19) tak nie Uwaga. Odnieś się do systemu kształcenia w twoim kraju Czy uczeń realizował obowiązek kształcenia w innym państwie? - Nie - Tak 14

15 Jeśli tak, ile lat? W momencie przyjazdu, do której klasy uczeń został przypisany? Znajomość języków obcych (innych niż rodzimy, L1): - Nie - Tak Jeśli tak, jaki język/i?... W mowie czy w piśmie?... Dla uczniów uczęszczających do gimnazjum w ubiegłym roku Do jakiego typu szkoły ponadgimnazjalnej zapisałeś się?... Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kto skierował ucznia do uczęszczanej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej? - Poprzednia szkoła - Rodzina - Własny wybór - Inne (wymień)... 15

16 Opis szczególnych działań interwencyjnych (Tylko uczniowie nowoprzybyli z zagranicy) Uwaga. Jeśli nie jest możliwe określenie modalności i rodzajów wsparcia zaoferowanego uczniowi w czasie pierwszego przyjęcia do szkoły, należy rozumieć czas przyjęcia jako zapisanie się do obecnej szkoły Wskaż czy w czasie przyjęcia do szkoły następujące narzędzia i/lub wsparcie zostały uruchomione: - Zdobycie informacji nt. wcześniejszych etapów kariery edukacyjnej - Nabywanie wstępnych kompetencji - Podział programowy - Adaptacja programów - Indywidualny tryb nauczania - Nauka L2 (ile godzin?)... - Dodatkowa pomoc w pracach domowych - Inne (wymień jakie) Obserwacje dotyczące przeprowadzonych interwencji:

17 Wskaźnik 1. Inkluzja szkolna Opis narzędzia Zbiór informacji, związanych ze stanem szkolnego funkcjonowania obserwowanego ucznia, szczególnie tych, które dotyczą typowych sytuacji odnoszących się do realizacji programu nauczania i jego/ jej osiągnięć szkolnych (ogólne spojrzenie/ ujęcie). Narzędzie składa się z 4 elementów i jednego narzędzia wspierającego. Zalecane narzędzie wspierające dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Część E Narzędzie wspierające/ tylko część 1. Inkluzja szkolna odnosi się do wskaźnika, w skład którego wchodzi 7 pytań/obszarów wymagających wnikliwej analizy, w celu pogłębienia wiedzy na temat przebiegu inkluzji szkolnej danego ucznia. Muszą tu jednak pojawić się informacje uzyskane od obserwowanego ucznia jego opinia, punkt widzenia, czy spostrzeżenia. Pytania zadawane są bezpośrednio uczniom, zgodnie z zawartymi w POI procedurami, które mogą ulegać zmianom, lecz JO musi dokonać zapisu treści, dokonanych w Portfolio zmian. Na przykład, pytania mogą być zadawane w formie pisemnej, na oddzielnej karcie papieru; bądź też ustnie podczas wywiadu, a odpowiedzi zapisane przez nauczyciela na karcie; mogą być one zadawane wszystkim uczniom klasy szkolnej i nie uwzględniać pochodzenia, narodowości pojedynczych uczniów (zalecamy stosowanie takiej procedury, prosimy jednak zwrócić szczególną uwagę na ostatnie pytanie), lub też pojedynczym uczniom z zagranicy, których dotyczy obserwacja. W przypadku, gdy procedurę stosujemy wobec całej klasy szkolnej, każda JO zapisuje odpowiedzi obserwowanego ucznia w swoim własnym Portfolio, następnie załącza krótką notatkę zawierającą syntetyczny opis spostrzeżenia, odnosząc się do odpowiedzi udzielonych przez uczniów danej klasy szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi udzielonych przez uczniów z zagranicy). Notatkę dołącza się do Portfolio. JO może podjąć decyzję o wykorzystaniu całej karty E Narzędzie wspierające (części 1,2 i 3) tylko raz, postępując zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami. Ważne jest, aby w Portfolio zawsze dokonywać zapisu zaleceń, powodów ich powstania, czynności, dla których wykorzystane zostało Narzędzie wspierające. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż kontekst prowadzenia badań z wykorzystaniem tego narzędzia nigdy nie jest neutralny i może mieć wpływ na dzieci przy udzielaniu odpowiedzi. Kto korzysta z narzędzia Wszystkie Jednostki Obserwujące. 17

18 Odbiorca docelowy Punkty od 2.1 do 2.4 wypełnia się przy obserwacji uczniów nowo przybyłych z zagranicy (czytaj: przybyłych w ciągu ostatnich 2-3 lat). Dla sekcji E Narzędzie wspierające, część 1. Inkluzja szkolna patrz wyżej. Jak korzystać z narzędzia Punkty od 2.1 do 2.4 stanowią pytania zamknięte. Ostatnie dwa punkty skierowane są do JO, w których przedstawia on ogólne spostrzeżenia dotyczące postępów szkolnych obserwowanego ucznia, z uwzględnieniem podziału, tam gdzie to możliwe, na przedmioty ( wiodące, w odniesieniu do liczby godzin). W celu zebrania rzetelnych informacji wszyscy nauczyciele JO muszą dokonać porównania swoich spostrzeżeń. Dla sekcji E Narzędzie wspierające, część 1. Inkluzja szkolna, patrz wyżej. Osiągnięte cele i skutki zastosowania narzędzia w procesie kształcenia Zastosowanie narzędzia motywuje nauczycieli do wymiany spostrzeżeń na temat sytuacji szkolnej uczniów, innych osób biorących w niej udział oraz jej dynamiki, jako elementów generujących ich ścieżkę edukacyjną. 18

19 I KRYTERIUM: INTEGRACJA SZKOLNA (Tylko uczniowie nowoprzybyli z zagranicy) Wskaż, czy uczeń przyporządkowany jest do klasy z uczniami: - w swoim wieku - rok młodszych od siebie - więcej niż rok młodszych od siebie 2.2. Uczeń uczęszczał do szkoły: - Regularnie - Regularnie, lecz z dużą ilością nieobecności -Sporadycznie, z długimi okresami absencji (wskaż powody) Wskaż jakie przeciętne wyniki osiągał uczeń: - Niezadowalające - Zadowalające - Dobre 2.4. Wskaż wyniki w odniesieniu do przedmiotów: - Niezadowalające... - Zadowalające... - Dobre... [WSPIERAJĄCY: przejdź do kwestionariusza dla ucznia, Część 1. Integracja szkolna] (Część wspólna, dla wszystkich uczniów. Z wyjątkiem ostatniego pytania, które przeznaczone jest dla nowoprzybyłego ucznia z zagranicy i jego rodziny). 19

20 Wskaźnik 2. Kompetencje językowe w drugim języku ( L2) Opis narzędzia Składa się ono z formularza (punkty 3.1 i 3.2), który pozwala zgromadzić dane dotyczące poziomu kompetencji ucznia w zakresie drugiego języka L2, i jest wynikiem ewaluacji, prowadzonej na podstawie testów określonych przez Ramy Kompetencji Językowych. Porównanie wyników testów z szczegółowymi osiągnięciami w bieżącym procesie kształcenia powinny pozwolić zrozumieć, czy nauka drugiego języka przebiega w sposób systematyczny. Działania te mają na celu zaplanowanie spersonalizowanego programu nauczania w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów szkolnych i/lub zainicjowania w odpowiednim momencie koniecznych działań naprawczych. Zalecane wsparcie dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Część 2 sekcji E Narzędzia Wspierającego, Zachowania Komunikacyjne, wiąże się z punktami 3.1 i 3.2. Jest to 12 pytań, podzielonych na trzy sekcje, dzięki którym dokonujemy próby zbadania zachowań komunikacyjnych ucznia z zagranicy poza szkołą: szczególnie w odniesieniu do posługiwania się językiem rodzimym i drugim (L1 i L2). Pytania zadawane są (w formie pisemnej lub ustnie) bezpośrednio obserwowanemu przez nas uczniowi, oraz, jeśli to możliwe, wszystkim uczniom z zagranicy niezależnie od czasu ich przybycia do naszego kraju ( również tym, którzy w urodzili się na terenie kraju, w którym przebywają). W przypadku, gdy część ta ma zastosowanie dla całej klasy szkolnej, każda JO zapisuje odpowiedzi obserwowanych uczniów w swoim własnym Portfolio, następnie załącza krótką notatkę zawierającą syntetyczny opis spostrzeżeń, odnoszących się do odpowiedzi udzielonych przez uczniów z zagranicy z danej klasy szkolnej. Notatkę dołącza się do Portfolio. JO może podjąć decyzję o wykorzystaniu całej karty E Narzędzie wspierające (części 1,2 i 3) tylko raz, postępując zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami. Ważne jest, aby w Portfolio zawsze dokonywać zapisu zaleceń, powodów ich powstania, czynności, dla których wykorzystano Narzędzie wspierające (w całości bądź niektórych jego części). Warto wziąć pod uwagę fakt, iż kontekst prowadzenia badań z wykorzystaniem tego narzędzia nigdy nie jest neutralny i może mieć wpływ na dzieci przy udzielaniu odpowiedzi. 20

21 Kto korzysta z narzędzia Wychowawca/Wychowawcy JO. Odbiorca docelowy Ankieta w punktach 3.1 i 3.2 poświęcona jest wyłącznie obserwacji nowo przybyłych uczniów z zagranicy. Sekcja E Narzędzie Wspierające, część 2. Zachowania komunikacyjne może być wykorzystana dla wszystkich uczniów, bez względu na ich płeć i na rok przybycia do kraju pobytu. Jak korzystać z narzędzia Aby wypełnić punkt 3.1 potrzebne będą: - Szczegółowa znajomość Europejskich Ram Kompetencji Językowej QCERL (krótki opis poziomów oraz skale umiejętności zawiera Załącznik 2 Portfolio) - Wcześniejsze wykorzystanie tych samych narzędzi oraz różnych trybów ich wykorzystania (testy strukturalne) przez różne JO, w celu przeprowadzenia ewaluacji kompetencji językowych oraz dokonanie porównań uzyskanych wyników. W punktach 3.1 i 3.2 zapisywane są wyniki obserwacji ucznia z zagranicy i tryb w jakim przeprowadzono ewaluację, dotyczącą kompetencji językowych w drugim języku L2. W przypadku części 2, sekcji E Narzędzie wspierające Zachowania komunikacyjne postępujemy jak opisano wyżej. Osiągnięte cele i skutki zastosowania narzędzia w procesie kształcenia Posiadanie dokładniejszej wiedzy na temat sytuacji i zachowań językowych uczniów z zagranicy, powoduje skuteczniejsze planowanie działań edukacyjnych oraz wsparcia językowego oraz nadanie tego samego znaczenia różnym językom, używanym w klasie. Ogólnie mówiąc, celem tego narzędzia jest prawidłowe odczytanie informacji odnoszącej się do kompetencji językowych w drugim języku L2, lub odpowiedź na pytanie, czy testowany poziom tej kompetencji (w testach strukturalnych) jest zgodny z okresem czasu, w jakim formalnie była ona kształtowana. Posiadając takie porównanie możemy podjąć decyzje odnoszące się do przygotowania spersonalizowanego programu nauczania (dostosowanie języka na danym przedmiocie, praca z podręcznikiem przedmiotowym, dobór treści nauczania kompatybilnych z poziomem znajomości języka, etc.), jeśli zachodzi taka konieczność. 21

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego).

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego). Przedmiotowe zasady oceniania dla II etapu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach opracowane przez nauczycieli języków obcych. Cele oceniania: - kształtowanie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 6 - Ocena celująca - rozumie dłuższe teksty i dialogi i potrafi wybrać z nich żądane informacje, - rozumie dłuższe polecenia nauczyciela. - potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum.

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. 1 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. Uczeń otrzymuje oceny za : - odpowiedź ustną, - pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, - czytanie, - recytacje, -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask Celem nauczania języka angielskiego jest przede wszystkim rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki) Instytut Pedagogiki - 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55, tel. (0-71) 356-15-40, 41, e-mail: iped@dsw.edu.pl Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JĘZYK POLSKI KLASA V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JĘZYK POLSKI KLASA V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JĘZYK POLSKI KLASA V Cele PZO: 1. sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności 2. mobilizowanie ucznia do dalszej pracy 3. stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Zasadami

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA WSTĘP Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program -,,W tym cała sztuka - Marzena Kwiecień 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet

Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet I. Ankieta dla uczniów. Zawierała 21 pytań. Ilość otrzymanych wypełnionych ankiet: 200sztuk. Pytanie 1: jakie metody i formy pracy nauczyciel stosuje na

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo