Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP"

Transkrypt

1 Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany dzięki pomocy Komisji Europejskiej. Publikacja ta odzwierciedla jedynie poglądy jej autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które mogą wykorzystywać informacje w niej zawarte. 1

2 2

3 Wstęp do korzystania z Zeszytu Inte(g)ra(k)cji Obserwowanie Integracji Zeszyt Integracji jest narzędziem, które zostało przetestowane w wielu różnych miastach i szkołach. Jego celem jest wykrycie dynamiki inkluzji uczniów z zagranicy i, jednocześnie, analiza kontekstu, w którym owa integracja ma miejsce. Zależy nam także na ocenia efektywności tego narzędzia. Uwaga: Przedstawione opracowanie jest tłumaczeniem z języka angielskiego, stąd pojawić się mogą drobne nieporozumienia językowe, związane z odmienną nieco nomenklaturą. Rozpoczynając od sześciu kryteriów integracji, które odgrywają kluczową rolę w każdym przypadku, gdy mówimy o integracji, diagnoza może oznaczać: - Warunek inkluzji ucznia/uczniów z zagranicy. - Atmosferę między uczniami w szkole i poza nią. - Wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu określonych inicjatyw i narzędzi. Jakie są kryteria integracji, które, w tym Zeszycie, będziemy diagnozować? Są to: 1. Integracja szkolna. 2. Kompetencja w języku obcym (drugim-l2). 3. Relacje między rówieśnikami. 4. Relacja pozaszkolne i mankamenty grupowania się w miastach. 5. Stosunek do języka i podłoża kulturowego. 6. Motywacja. Jak widać, niektóre kryteria dotyczą przebiegu integracji dzieci i nastolatków z zagranicy; z drugiej zaś strony, niektóre z nich są częścią wspólnego wymiaru interakcji i wymiany zdań. Kryteria te ustalono biorąc pod uwagę fakt, iż integracja to złożony proces obejmujący: uczenie się, całkowitą znajomość nowego języka, obfitość komunikacji pomiędzy współtowarzyszami, umiejętność mówienia o samym sobie i myślenia o przyszłości. Korzystanie z Zeszytu Kiedy Zeszyt może być wykorzystywany w sposób elastyczny w celu rozpoznawania różnych aspektów, w różnych momentach, w trakcie całego procesu edukacji. - Może być wykorzystany dwukrotnie w ciągu roku (w okresie pierwszych lub drugich czterech miesięcy), aby zwrócić uwagę czy integracja uczniów z zagranicy podąża progresywną ścieżką i czy zaistniała poprawa w drugim okresie, w porównaniu z pierwszym. - Może być wykorzystany w dowolnym czasie w ciągu roku, w celu dokonania bilansu dynamiki integracji i/lub określonego jej aspektu. Co obserwujemy Zeszyt ten może być wykorzystany w całości lub w częściach, wybierając jedynie te narzędzia, które przydatne są przy obserwacji wybranego kryterium. - Może być stosowany w sposób wybiórczy skupiając się na jednym lub wielu aspektach. Na przykład, aby bieżąco monitorować odpowiednią sytuację i atmosferę w szkole lub w klasie: Jaka jest komunikacja (wymiana zdań) pomiędzy rówieśnikami? Ile takich zdarzeń istnieje? Kiedy i gdzie spotykają się uczniowie poza szkołą? Czy istnieją sytuacje izolacji i odrzucenia? - Może być stosowany do weryfikacji efektywności podanych narzędzi integracji, stworzonych przez instytucje i lokalne władze: moduł L2, różne opcje dla wprowadzenia i powitania 3

4 - Może być stosowany przez nauczycieli, pracowników socjalnych, w centrach kształcenia dla uczniów zagranicznych (i uczniów rodzimych), aby rozpoznać różne interpretacje inkluzji, socjalizacji, uczenia się Jak obserwujemy Zeszyt ten jest narzędziem roboczym i auto-diagnozującym, co może być przydatne w poznawaniu dynamiki integracji, interwencji, jaki i też innych aspektów dotyczących inkluzji. Dlatego też wyniki są lepsze, gdy jest więcej obserwatorów; różni pracownicy socjalni mogą porównywać swoje analizy i punkty widzenia. W fazie próbnej szansa ta została wyraźnie podkreślona: poprzez wykorzystanie tej księgi wielu nauczycieli, czy też nauczycieli i pracowników socjalnych w centrach kształcenia mogło porównać ewaluacje i interpretacje lub wymienić się sugestiami i zdobytą wiedzą. Jest to powodem, dla którego czasami odpowiedzi na pytania otwarte, skonstruowane w kwestionariuszach mogą się różnić lub nawzajem uzupełniać, ponieważ zależą one od indywidualnych punktów widzenia i ról zawodowych. Co więcej, każde kryterium może być badane przez wykorzystanie różnorodnych sugestii: - połowicznie zorganizowane narzędzia, takie jak kwestionariusze i tabele, z funkcją statystyczną i poprzeczną, która w wielu przypadkach skierowana jest na wszystkich uczniów w danej klasie - otwarte elementy wspierające, które są bardziej przydatne do gromadzenia informacji na temat doświadczeń osobistych i etapów życia pojedynczej osoby, a także mogą być wykorzystane w sposób spójny lub wybiórczy Oczywistym jest, że zbiór danych i zadań, które obejmują dzieci i nastolatków, musi być wprowadzony w określonym kontekście i odnosić się do dynamiki życia w klasie na tyle, na ile jest to możliwe. Gdy diagnoza dokonywana jest w obszarze dwóch grup lub przez wielu pracowników socjalnych i nauczycieli, aktywne uczestnictwo w obserwacji oraz dzielenia się pozyskanymi danymi pozwala zmniejszyć i wypracować subiektywność, gdyż jest ona wynikiem różnych prezentacji i punktów widzenia. Kryteria Jak zauważyliśmy, dzięki temu Zeszytowi można obserwować wiele różnych aspektów przebiegu integracji, odnoszących się do modalności inkluzji, indywidualnych osiągnięć, aspektów związanych z interakcją i kolektywizacją na terenie szkoły i poza nią. W szczególności: - pierwsze dwa kryteria, integracja szkolna i kompetencja w L2, zajmują się integracją w szkołach oraz integracją językową pojedynczego ucznia - trzecie i czwarte kryterium dotyczy obszaru relacji, pomaga obserwować atmosferę w klasie, szanse na spotkania poza szkołą - ostatnie dwa kryteria analizują pewne aspekty oryginalnej tożsamości i pochodzenia ucznia; wprowadzają one wspólne aspekty oraz określone czynniki, które odnoszą się do procesu rekonstrukcji ich przeszłości w różnych państwach. Dla streszczenia kryteriów i narzędzi, patrz tabela poniżej. 4

5 Kryteria Co obserwujemy Narzędzia i metody Kto z nich korzysta 1. Integracja szkolna Kariera edukacyjna, spóźnienia, oceny Formularz informacyjny ucznia, gromadzenie danych Nauczyciele, pracownicy socjalni 2. Kompetencja w L2: w mowie i w piśmie Wiedza w L2, cztery umiejętności Opis poziomów CEFRL, skala CEFRL, formy i materiały przygotowane i stosowane w centrach kształcenia Nauczyciele, pracownicy socjalni 3. Relacje między rówieśnikami w klasie 4. Relacje w mieście/ sąsiedztwie 5. Odniesienia kulturowe i język źródłowy Ilość i jakość relacji między rówieśnikami, relacje fakultatywne Relacje pozaszkolne, wiedza na temat i korzystanie z miejsc i możliwości skupiających grupy Auto opis, odniesienia autobiograficzne 6. Motywacja Orientacja, prowadzenie badań Kwestionariusz gromadzenia danych, otwarte narzędzia wspierające (np., socjogram) Kwestionariusz gromadzenia danych, narzędzia wspierające (np. mapa miasta/sąsiedztwa) Autobiograficzne narzędzia wspierające (np., rysunek, autoprezentacja ), kwestionariusz osobisty Formularz informacyjny o uczniu, gromadzenia danych, kwestionariusz osobisty Wszyscy uczniowie, pojedynczy uczeń Wszyscy uczniowie, pojedynczy uczeń Nauczyciele, pracownicy socjalni, pojedynczy uczeń Nauczyciele, pracownicy socjalni, uczeń z zagranicy Zeszyt dla każdego : Można obserwować: - Nowoprzybyłych uczniów z zagranicy (przybyłych w ciągu ostatnich dwóch lat). - Zagranicznych uczniów ze średnią długością kariery edukacyjnej w danym państwie (przybyłych więcej niż dwa lata temu). - Wszystkich uczniów (włączając autochtonicznych). W każdej części zeszytu wspólne części są odpowiednio oddzielone od tych, które przypisane są do obserwacji różnych typów uczniów, wymienionych wyżej. Znacznik Część wspólna wyróżnia części Zeszytu, które zawsze muszą zostać wypełnione, bez względu na charakterystykę obserwowanego ucznia (nowoprzybyły uczeń z zagranicy, nie-nowoprzybyły uczeń z zagranicy, uczeń autochtoniczny). Spójrz na streszczenie w tabeli poniżej. 5

6 Część Nowoprzybyli uczniowie z zagranicy Inni uczniowie z zagranicy Wszyscy uczniowie 1. KONTEKST 1.1. Szkoła, klasa, wyposażenie Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna 1.2. Karta informacji o uczniu X 1.3. Opis szczególnych działań X interwencyjnych 2. I KRYTERIUM: INTEGRACJA SZKOLNA Pytania (od 2.1 do 2.4) Element wspierający E kwestionariusz ucznia Część 1. Integracja szkolna X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna 3. II KRYTERIUM: KOMPETENCJE JĘZYKOWE W L2 Pytania (3.1 I 3.2) Element wspierający E kwestionariusz ucznia Część 2. Zachowania w komunikacji* X X X 4. III i IV KRYTERIUM: RELACJE W KLASIE I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Kilka czynników wspierających ( Kwestionariusz dla klasy, i zał. 1: Kwiaty przyjaźni i Relacje w mieście ) 5. V KRYTERIUM: STOSUNEK DO JĘZYKA RODZIMEGO I KULTURY Pytania (od 5.1 do 5.3) Elementy wspierające C i D (zał. 1: Stosunek do języka rodzimego i kultury i Jestem... )** Element wspierający G Kwestionariusz dla rodziców Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna X X 6. VI KRYTERIUM: MOTYWACJA Pytania (od 6.1 do 6.7) X X Element wspierający E Kwestionariusz dla Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna ucznia, Część 3. Cele na przyszłość 7. DYNAMIKA INTEGRACJI: NIEDOGODNOŚCI Pytania (7.1 i 7.2) Pytania (7.3 i 7.4) Zał. 2:Poziomy wg CEFRL. Kompetencje językowe w L2 Zał. 3: Alternatywne relacyjne czynniki wspierające dodatkowe dla tych, które istnieją w Księdze X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna X Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna - Część wspólna * Ostatnie pytanie tylko dla nowoprzybyłych uczniów z zagranicy i uczniów rodzin zreunifikowanych ** W trzecim punkcie narzędzia wspierającego D Jestem, Kim jestem w moim kraju odnoszą się jedynie do nowoprzybyłych uczniów z zagranicy i rodzin zreunifikowanych. Dla pozostałych uczniów pytanie to musi zostać sparafrazowane lub odrzucone. Słowniczek Nowoprzybyły uczeń z zagranicy: uczeń uczęszczający do szkoły po raz pierwszy w nowym państwie, który rozpoczyna naukę w tym samym roku lub w okresie dwóch lat od przybycia, zwykle uważany jest za nowoprzybyłego. 6

7 Mediator kulturowo-językowy: Dwujęzyczny pracownik socjalny (zwykle imigrant), do którego zadań należy wprowadzenie, tłumaczenie i budowanie relacji z rodzinami imigrantów. L2 do komunikacji (BICS): Drugi język wykorzystywany do podstawowej komunikacji interpersonalnej, opanowywany w krótkim okresie czasu (oparte na wielu czynnikach: wiek, język rodzimy, narażenie na nowy język poza szkołą, cechy indywidualne ) L2 do uczenia się (CALP): Drugi język wykorzystywany do uczenia się przedmiotów w szkole; wymiar poznawczy/ informacyjny przezwycięża wymiar komunikacyjny. Opanowywany jest dłuższym okresie czasu i wymaga wsparcia od nauczycieli. L1 lub język ojczysty: Język opanowywany w domu rodzinnym i/lub w rodzimym kraju. Poziomy A1-A2...: Wspólna europejska rama referencji dla języków (CEFRL) opisuje sześć poziomów wiedzy obcego lub drugiego języka. Opis i skalę tych poziomów można znaleźć w załączniku do Księgi. 7

8 Portfolio of Integration Instrukcja wykorzystania 1. Osoby wypełniające Portfolio Integracji (jednoosobowo, w parach, w małej grupie) stają się Jednostką Obserwującą (akronim: JO). 2. Każde Portfolio Integracji jest podpisane: nauczyciel lub nauczyciele pracujący w parze lub grupach 3-4 osobowych wpisują na stronie tytułowej swoje imię/imiona i nazwisko/nazwiska, nazwę szkoły, adres szkoły, nauczany przedmiot. 3. Obserwacje zamieszczone w Portfolio odnoszą się do jednego ucznia obcokrajowca nawet, jeśli, w przypadku niektórych wskaźników obserwacja dotyczy całej klasy. W przypadku, gdy Jednostka Obserwująca zamierza przeprowadzić wnikliwe obserwacje więcej niż jednego ucznia obcokrajowca, musi wypełnić dla każdego z nich oddzielne Portfolio (jeden uczeń poddany wnikliwej obserwacji = jedno Portfolio Integracji). W ostatnim przypadku, oczywiście, niektóre części Portfolio muszą być wypełnione tylko raz (np. kontekst, relacje w klasie szkolnej i inne ). 4. JO może mieć mieszany skład: np. dwóch lub więcej wychowawców, wychowawca i nauczyciel zawodu lub wychowania fizycznego; dwóch wychowawców, nauczyciel zawodu i osoba wspomagająca językowo, i/lub nauczyciel wspierający. Powodem takiego rozwiązania jest większa liczba aktów obserwacji ucznia/klasy, przeprowadzonych przez nauczycieli, którzy spędzają więcej czasu z uczniem w klasie, oraz przez osoby, które mogą go obserwować w różnych kontekstach bardziej/lub mniej formalnych niż klasa szkolna (jak pracownia, sala gimnastyczna, ). Gdy JO składa się z jednej osoby prowadzącej obserwacje, musi on/ona być wychowawcą klasy. 8

9 ZESZYT Zeszyt (nazwisko i imię nauczyciel/i)... Szkoła (nazwa i adres, poziom kształcenia, tryb nauki) Rok szkolny... Przedmiot/y szkolny/e... 9

10 Kontekst Ta sekcja Portfolio stanowi ramy, które pomagają w doborze i opisie wskaźników integracji, odnoszących się do każdego ucznia. Opis narzędzia Zbiór szczegółów i ogólnych informacji dotyczących: - A) działań podjętych przez szkołę, służących promocji kształcenia i szkolnych osiągnięć uczniów z zagranicy oraz komunikacji z ich rówieśnikami (11 elementów); - B) ucznia z zagranicy, na którym skupia się nasza obserwacja, szczególnie zbioru informacji o jego ścieżce migracyjnej i szkolnej w kraju pochodzenia oraz kraju osiedlenia się ( Formularz ucznia, 11 elementów); - C) rodzaju i różnorodności wsparcia zaoferowanego uczniowi z zagranicy podczas pierwszych dni włączania, mającego miejsce w szkole w kraju osiedlenia się. Jeśli nie jest możliwe dotarcie/ odtworzenie tych informacji, moment uważany za pierwsze włączenie to moment zapisania się do szkoły, do której uczeń nadal uczęszcza (2 elementy). W każdym przypadku, powinna zostać wypełniona Część A); części B) i C) powinny zostać uzupełnione, w przypadku, gdy obserwacja skierowana jest na nowoprzybyłych uczniów z zagranicy do nowego kraju (podchodząc elastycznie: przybyłych w ciągu ostatnich 2-3 lat). Zalecany wspierający dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Brak Kto korzysta z narzędzia Wszystkie JO. JO w celu zgromadzenia szczegółów dotyczących danego ucznia (część B i C), mogą skontaktować się z sekretariatem placówki, zwrócić się do innych nauczycieli tej samej szkoły, bezpośrednio do ucznia i jego/ jej rodziców. Nauczyciele z JO muszą przeprowadzić ewaluację każdego przypadku w celu odnalezienia najlepszych i najdogodniejszych sposobów na zgromadzenie wymaganych/ koniecznych informacji, zachowując dyskrecję/ nie postępując natarczywie. Jeśli chodzi o informację związaną z punktem A), nauczyciele każdej JO porównują między sobą i przedstawiają punkty widzenia dotyczące sytuacji danej szkoły (zwracając uwagę na istniejące w niej różnice). W typowej sytuacji, informacje związane z punktem A) muszą być zebrane przez wewnętrzną komisję szkolną (może to być zespół wychowawczy, funkcjonujący w szkole). 10

11 Jak korzystać z narzędzia Jest to część wstępna całego Portfolio, wymaga ona wypełnienia na początku procesu obserwacji. Zadania narzędzia i skutki jego zastosowania w procesie kształcenia Pole wypełnione w części A) nie jest tylko zbiorem danych, ale także narzędziem diagnozy aktywnej (oddziaływania na sytuację), co oznacza, że korzystanie z Portfolio powinno pozwolić nauczycielom (oraz szkole) podjąć decyzje, dotyczące koniecznych działań, których celem jest usprawnienie strategii integracji. Jednocześnie zbiór informacji w częściach B) i C) pozwala nauczycielom lepiej poznać historie migracji i ścieżek kształcenia danego ucznia. Zbiór ten jest pełnym odkryć i niespodzianek źródłem wiedzy, które można streścić w następujący sposób: Na poziomie szkoły (lub instytucji edukacyjnej) - zaoferowanie nauczycielom narzędzia, które sprawdza I porządkuje rozwiązania szkolne, działania dydaktyczne i narzędzia, które stosuje ich własna szkoła (może stosować) w celu promowania integracji między uczniami rodzimymi i zagranicznymi; - oferuje narzędzie oraz możliwość dzielenia się wiedzą, szerzenia wiedzy i brania odpowiedzialności za narzędzia organizacyjne i edukacyjne, które zostały wprowadzone; - oferuje fachowcom, zatrudnionym w szkołach lub placówkach edukacyjnych, możliwość wypracowania wspólnego języka, dotyczącego zagadnień integracji i edukacji międzykulturowej; - oferuje fachowcom, zatrudnionym w szkołach lub placówkach edukacyjnych, możliwość wspólnego wypracowania i identyfikacji potrzeb, priorytetów i strategii oraz narzędzi, które mogą być skonstruowane i/ lub zostały sprawdzone w celu podniesienia jakości integracji i edukacji międzykulturowej w ich własnej placówce edukacyjnej. Możliwości tego narzędzia podkreślane są na spotkaniach poświęconych wymianie opinii i doświadczeń z Porfolio. (czas na pedagogikę dyskusyjną ), zawartych w badaniach w działaniu, związanych 11

12 KONTEKST 1.1. Szkoła, Klasa, Wyposażenie (Część wspólna: musi być wypełniona) Jak oceniłbyś obecność uczniów z zagranicy na terenie szkoły? - Wysoko - Średnio - Nisko Jaka jest charakterystyka klasy? - Całkowita liczba uczniów:... - Uczniowie z obcym obywatelstwem:... - Urodzeni w kraju pobytu:... - Nie posługujący się językiem kraju pobytu:... - Występujące narodowości: Wskaż jakie materiały źródłowe/narzędzia/wyposażenie dostępne są w szkole: Ile spośród materiałów źródłowych rzeczywiście wykorzystywanych jest w szkole? - Wszystkie - Tylko niektóre (wymień które) Jakiego rodzaju wewnętrzne zasoby, które posiada Twoja szkoła wykorzystano w ciągu ostatnich dwóch lat w celu wdrożenia inkluzji i integracji uczniów z zagranicy? - Osoby wspierające - Nauczyciele wspierający w klasie na zajęciach innego nauczyciela - Nauczyciel posługujący się językiem ojczystym ucznia - Pomoc ze strony nauczyciela - Inne (wymień jakie) Które zewnętrzne zasoby zostały aktywowane? - Osoba wspierająca językowo - Mediator kulturalno-językowy - Animator międzykulturowy - Inne (wymień jakie) Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zorganizowano inicjatywy/działania edukacji międzykulturowej (np., świadomość kulturowa, integracja przedmiotów, pisanie CV, przełamywanie stereotypów, )? W szkole:

13 W klasie: Czy organizowane są kursy/inicjatywy dla rodzin z zagranicy? - Spotkania w celu przedstawienia szkoły i systemu kształcenia - Kursy L2 - Kursy i spotkania szkoleniowe dla rodziców z zagranicy i z kraju - Promowanie stowarzyszania się rodziców zagranicznych i krajowych - Inne (wymień jakie) Wskaż, czy w ciągu dwóch ostatnich lat nauczyciel brał udział w szkoleniach lub kursach dokształcających na temat: - edukacji międzykulturowej - edukacji językowej (L2) - szkolenia interdyscyplinarne (psychologiczne, pedagogiczne, edukacyjne) - Inne (wymień jakie) Jak oceniasz ogólne zaangażowanie szkoły zachęcające do inkluzji uczniów z zagranicy i ich rodzin? Czy masz jakieś sugestie dotyczące tego tematu?

14 Karta informacji o uczniu (tylko nowoprzybyli uczniowie) Narodowość: Płeć: - Mężczyzna - Kobieta Rok urodzenia: Jeśli uczeń urodził się w innym państwie, w którym roku przybył do obecnego państwa? Jeśli uczeń urodził się w innym państwie, jak dotarł do obecnego państwa? - Ze swoją rodziną - W związku z reunifikacją (ponownym połączeniem) rodziny - Inne (wymień) Bieżący klasa integracyjna: W poprzednim roku szkolnym uczeń uczęszczał do: - Tej samej szkoły - Innej szkoły na terenie kraju - Innej szkoły w innym państwie - żadnej szkoły W poprzednim roku szkolnym uczeń uczęszczał w tym kraju do: - Żłobka (0-3) tak nie - Przedszkola (3-6) tak nie - Szkoły podstawowej (6-12) tak nie - Gimnazjum (12-14) tak nie - Szkoły ponadgimnazjalnej (15-19) tak nie Uwaga. Odnieś się do systemu kształcenia w twoim kraju Czy uczeń realizował obowiązek kształcenia w innym państwie? - Nie - Tak 14

15 Jeśli tak, ile lat? W momencie przyjazdu, do której klasy uczeń został przypisany? Znajomość języków obcych (innych niż rodzimy, L1): - Nie - Tak Jeśli tak, jaki język/i?... W mowie czy w piśmie?... Dla uczniów uczęszczających do gimnazjum w ubiegłym roku Do jakiego typu szkoły ponadgimnazjalnej zapisałeś się?... Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kto skierował ucznia do uczęszczanej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej? - Poprzednia szkoła - Rodzina - Własny wybór - Inne (wymień)... 15

16 Opis szczególnych działań interwencyjnych (Tylko uczniowie nowoprzybyli z zagranicy) Uwaga. Jeśli nie jest możliwe określenie modalności i rodzajów wsparcia zaoferowanego uczniowi w czasie pierwszego przyjęcia do szkoły, należy rozumieć czas przyjęcia jako zapisanie się do obecnej szkoły Wskaż czy w czasie przyjęcia do szkoły następujące narzędzia i/lub wsparcie zostały uruchomione: - Zdobycie informacji nt. wcześniejszych etapów kariery edukacyjnej - Nabywanie wstępnych kompetencji - Podział programowy - Adaptacja programów - Indywidualny tryb nauczania - Nauka L2 (ile godzin?)... - Dodatkowa pomoc w pracach domowych - Inne (wymień jakie) Obserwacje dotyczące przeprowadzonych interwencji:

17 Wskaźnik 1. Inkluzja szkolna Opis narzędzia Zbiór informacji, związanych ze stanem szkolnego funkcjonowania obserwowanego ucznia, szczególnie tych, które dotyczą typowych sytuacji odnoszących się do realizacji programu nauczania i jego/ jej osiągnięć szkolnych (ogólne spojrzenie/ ujęcie). Narzędzie składa się z 4 elementów i jednego narzędzia wspierającego. Zalecane narzędzie wspierające dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Część E Narzędzie wspierające/ tylko część 1. Inkluzja szkolna odnosi się do wskaźnika, w skład którego wchodzi 7 pytań/obszarów wymagających wnikliwej analizy, w celu pogłębienia wiedzy na temat przebiegu inkluzji szkolnej danego ucznia. Muszą tu jednak pojawić się informacje uzyskane od obserwowanego ucznia jego opinia, punkt widzenia, czy spostrzeżenia. Pytania zadawane są bezpośrednio uczniom, zgodnie z zawartymi w POI procedurami, które mogą ulegać zmianom, lecz JO musi dokonać zapisu treści, dokonanych w Portfolio zmian. Na przykład, pytania mogą być zadawane w formie pisemnej, na oddzielnej karcie papieru; bądź też ustnie podczas wywiadu, a odpowiedzi zapisane przez nauczyciela na karcie; mogą być one zadawane wszystkim uczniom klasy szkolnej i nie uwzględniać pochodzenia, narodowości pojedynczych uczniów (zalecamy stosowanie takiej procedury, prosimy jednak zwrócić szczególną uwagę na ostatnie pytanie), lub też pojedynczym uczniom z zagranicy, których dotyczy obserwacja. W przypadku, gdy procedurę stosujemy wobec całej klasy szkolnej, każda JO zapisuje odpowiedzi obserwowanego ucznia w swoim własnym Portfolio, następnie załącza krótką notatkę zawierającą syntetyczny opis spostrzeżenia, odnosząc się do odpowiedzi udzielonych przez uczniów danej klasy szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi udzielonych przez uczniów z zagranicy). Notatkę dołącza się do Portfolio. JO może podjąć decyzję o wykorzystaniu całej karty E Narzędzie wspierające (części 1,2 i 3) tylko raz, postępując zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami. Ważne jest, aby w Portfolio zawsze dokonywać zapisu zaleceń, powodów ich powstania, czynności, dla których wykorzystane zostało Narzędzie wspierające. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż kontekst prowadzenia badań z wykorzystaniem tego narzędzia nigdy nie jest neutralny i może mieć wpływ na dzieci przy udzielaniu odpowiedzi. Kto korzysta z narzędzia Wszystkie Jednostki Obserwujące. 17

18 Odbiorca docelowy Punkty od 2.1 do 2.4 wypełnia się przy obserwacji uczniów nowo przybyłych z zagranicy (czytaj: przybyłych w ciągu ostatnich 2-3 lat). Dla sekcji E Narzędzie wspierające, część 1. Inkluzja szkolna patrz wyżej. Jak korzystać z narzędzia Punkty od 2.1 do 2.4 stanowią pytania zamknięte. Ostatnie dwa punkty skierowane są do JO, w których przedstawia on ogólne spostrzeżenia dotyczące postępów szkolnych obserwowanego ucznia, z uwzględnieniem podziału, tam gdzie to możliwe, na przedmioty ( wiodące, w odniesieniu do liczby godzin). W celu zebrania rzetelnych informacji wszyscy nauczyciele JO muszą dokonać porównania swoich spostrzeżeń. Dla sekcji E Narzędzie wspierające, część 1. Inkluzja szkolna, patrz wyżej. Osiągnięte cele i skutki zastosowania narzędzia w procesie kształcenia Zastosowanie narzędzia motywuje nauczycieli do wymiany spostrzeżeń na temat sytuacji szkolnej uczniów, innych osób biorących w niej udział oraz jej dynamiki, jako elementów generujących ich ścieżkę edukacyjną. 18

19 I KRYTERIUM: INTEGRACJA SZKOLNA (Tylko uczniowie nowoprzybyli z zagranicy) Wskaż, czy uczeń przyporządkowany jest do klasy z uczniami: - w swoim wieku - rok młodszych od siebie - więcej niż rok młodszych od siebie 2.2. Uczeń uczęszczał do szkoły: - Regularnie - Regularnie, lecz z dużą ilością nieobecności -Sporadycznie, z długimi okresami absencji (wskaż powody) Wskaż jakie przeciętne wyniki osiągał uczeń: - Niezadowalające - Zadowalające - Dobre 2.4. Wskaż wyniki w odniesieniu do przedmiotów: - Niezadowalające... - Zadowalające... - Dobre... [WSPIERAJĄCY: przejdź do kwestionariusza dla ucznia, Część 1. Integracja szkolna] (Część wspólna, dla wszystkich uczniów. Z wyjątkiem ostatniego pytania, które przeznaczone jest dla nowoprzybyłego ucznia z zagranicy i jego rodziny). 19

20 Wskaźnik 2. Kompetencje językowe w drugim języku ( L2) Opis narzędzia Składa się ono z formularza (punkty 3.1 i 3.2), który pozwala zgromadzić dane dotyczące poziomu kompetencji ucznia w zakresie drugiego języka L2, i jest wynikiem ewaluacji, prowadzonej na podstawie testów określonych przez Ramy Kompetencji Językowych. Porównanie wyników testów z szczegółowymi osiągnięciami w bieżącym procesie kształcenia powinny pozwolić zrozumieć, czy nauka drugiego języka przebiega w sposób systematyczny. Działania te mają na celu zaplanowanie spersonalizowanego programu nauczania w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów szkolnych i/lub zainicjowania w odpowiednim momencie koniecznych działań naprawczych. Zalecane wsparcie dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Część 2 sekcji E Narzędzia Wspierającego, Zachowania Komunikacyjne, wiąże się z punktami 3.1 i 3.2. Jest to 12 pytań, podzielonych na trzy sekcje, dzięki którym dokonujemy próby zbadania zachowań komunikacyjnych ucznia z zagranicy poza szkołą: szczególnie w odniesieniu do posługiwania się językiem rodzimym i drugim (L1 i L2). Pytania zadawane są (w formie pisemnej lub ustnie) bezpośrednio obserwowanemu przez nas uczniowi, oraz, jeśli to możliwe, wszystkim uczniom z zagranicy niezależnie od czasu ich przybycia do naszego kraju ( również tym, którzy w urodzili się na terenie kraju, w którym przebywają). W przypadku, gdy część ta ma zastosowanie dla całej klasy szkolnej, każda JO zapisuje odpowiedzi obserwowanych uczniów w swoim własnym Portfolio, następnie załącza krótką notatkę zawierającą syntetyczny opis spostrzeżeń, odnoszących się do odpowiedzi udzielonych przez uczniów z zagranicy z danej klasy szkolnej. Notatkę dołącza się do Portfolio. JO może podjąć decyzję o wykorzystaniu całej karty E Narzędzie wspierające (części 1,2 i 3) tylko raz, postępując zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami. Ważne jest, aby w Portfolio zawsze dokonywać zapisu zaleceń, powodów ich powstania, czynności, dla których wykorzystano Narzędzie wspierające (w całości bądź niektórych jego części). Warto wziąć pod uwagę fakt, iż kontekst prowadzenia badań z wykorzystaniem tego narzędzia nigdy nie jest neutralny i może mieć wpływ na dzieci przy udzielaniu odpowiedzi. 20

21 Kto korzysta z narzędzia Wychowawca/Wychowawcy JO. Odbiorca docelowy Ankieta w punktach 3.1 i 3.2 poświęcona jest wyłącznie obserwacji nowo przybyłych uczniów z zagranicy. Sekcja E Narzędzie Wspierające, część 2. Zachowania komunikacyjne może być wykorzystana dla wszystkich uczniów, bez względu na ich płeć i na rok przybycia do kraju pobytu. Jak korzystać z narzędzia Aby wypełnić punkt 3.1 potrzebne będą: - Szczegółowa znajomość Europejskich Ram Kompetencji Językowej QCERL (krótki opis poziomów oraz skale umiejętności zawiera Załącznik 2 Portfolio) - Wcześniejsze wykorzystanie tych samych narzędzi oraz różnych trybów ich wykorzystania (testy strukturalne) przez różne JO, w celu przeprowadzenia ewaluacji kompetencji językowych oraz dokonanie porównań uzyskanych wyników. W punktach 3.1 i 3.2 zapisywane są wyniki obserwacji ucznia z zagranicy i tryb w jakim przeprowadzono ewaluację, dotyczącą kompetencji językowych w drugim języku L2. W przypadku części 2, sekcji E Narzędzie wspierające Zachowania komunikacyjne postępujemy jak opisano wyżej. Osiągnięte cele i skutki zastosowania narzędzia w procesie kształcenia Posiadanie dokładniejszej wiedzy na temat sytuacji i zachowań językowych uczniów z zagranicy, powoduje skuteczniejsze planowanie działań edukacyjnych oraz wsparcia językowego oraz nadanie tego samego znaczenia różnym językom, używanym w klasie. Ogólnie mówiąc, celem tego narzędzia jest prawidłowe odczytanie informacji odnoszącej się do kompetencji językowych w drugim języku L2, lub odpowiedź na pytanie, czy testowany poziom tej kompetencji (w testach strukturalnych) jest zgodny z okresem czasu, w jakim formalnie była ona kształtowana. Posiadając takie porównanie możemy podjąć decyzje odnoszące się do przygotowania spersonalizowanego programu nauczania (dostosowanie języka na danym przedmiocie, praca z podręcznikiem przedmiotowym, dobór treści nauczania kompatybilnych z poziomem znajomości języka, etc.), jeśli zachodzi taka konieczność. 21

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej Zasady tworzenia narzędzi monitorowania Punktem wyjścia do prawidłowego przeprowadzenia monitorowania musi być wyraźnie określony cel badania. monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Ocena semestralna lub końcoworoczna powinna odzwierciedlać w pełni umiejętności i wiedzę ucznia, powinna więc odnosić się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach 1. Podstawy prawne Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z: - rozporządzeniem MEN z dn. 7 września 2004 roku, - Statutem Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gramatycznych - potrafi budować zdania ale

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z J Ę Z Y K A K A S Z U B S K I E G O Zajęcia z języka kaszubskiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyklasowych lub utworzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego).

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego). Przedmiotowe zasady oceniania dla II etapu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach opracowane przez nauczycieli języków obcych. Cele oceniania: - kształtowanie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I. Przedmiotem oceniania są: II. Cele oceniania 1. Ocenianie bieżące: pomóc

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1. Cel ewaluacji Zebranie informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017 PO JĘZYK ANGIELSKI rok szkolny 2016/2017 Nauczyciele: Konrad Zieliński, Milena Przewodek, Dorota Kwiatkowska Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI I. Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. 1. Ocenianie bieżące:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS Oceniając ucznia należy brać pod uwagę różne aspekty, należy uwzględniać cztery główne elementy: merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie Opracowała: Anna Stukan Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Załącznik nr 5 do PS-04 Edycja 1 Strona 1 z 6 Procedury Załącznika 1 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności Nazwa formy Odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask Celem nauczania języka angielskiego jest przede wszystkim rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo