Marketing Systemy motywacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing Systemy motywacyjne"

Transkrypt

1 Marketing Systemy motywacyjne Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina

2 Budownictwo (ujęcie wąskie ) Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Budownictwo w Polskiej Klasyfikacji Działalności: roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne, instalacje budowlane i pozostałe prace związane z budową przebudową, rozbudową, odbudową, remontem, modernizacją, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.

3 Ujęcie szerokie budownictwa Wszystko, co ma związek z procesem budowania, z przygotowaniem się do tego procesu oraz z gotowym obiektem budowlanym: zaprojektowanie i wykonanie materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych, projektowanie przestrzeni, doradztwo budowlane, usługi administracyjno-zarządcze, aranżacja wnętrz, działania związane z nieruchomościami lokalowymi, budynkowymi i działkami budowlanymi.

4 RYNEK USŁUG PROJEKTOWYCH projektanci RYNEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH dostawcy materiałów budowlanych RYNEK BUDOWLANY INWESTORZY WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH właściciele obiektów budowlanych RYNEK NIERUCHOMOŚCI dostawcy sprzętu budowlanego RYNEK SPRZĘTU BUDOWLANEGO Rys. Uproszczony schemat relacji rynkowych w przypadku tradycyjnego rozdziału ról inwestora, projektanta i wykonawcy robót budowlanych Źródło: (Starzyk i in. 2007)

5 inwestor projektant branżowy inwestor zastępczy architekt dostawca materiałów główny wykonawca dostawca sprzętu podwykonawca podwykonawca podwykonawca podwykonawca Rys. Przykładowa sieć podstawowych relacji rynkowych pomiędzy uczestnikami budowlanego procesu inwestycyjnego

6 nabywa towary i usługi od: producentów i dystrybutorów: materiałów budowlanych sprzętu budowlanego obiektów stanowiących zaplecze budowy oprogramowania komputerowego jednostek świadczących usługi : geodezyjne transportowe budowlane (podwykonawcy) dostawcze w zakresie wody, mediów energetycznych, środków łączności informacyjne i konsultingowe specjalistyczne ekspertyzy budowlane bankowe ubezpieczeniowe informacyjne i konsultingowe PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE (OFERUJĄCE FIRMA USŁUGI BUDOWL BUDOWLANE) dostarcza usługi: inwestorom prywatnym inwestorom zastępczym generalnym wykonawcom i publicznym Rys. Przedsiębiorstwo budowlane w relacji nabywca dostawca e o d e z y j n e r a n g t

7 Podstawowe, specyficzne cechy usług budowlanych współpraca wielu specjalistów, firm, znaczny stopień skomplikowania procesu budowy, liczne przepisy prawne i normowe, znaczne koszty inwestycji budowlanych, duże nakłady pracy ludzi i sprzętu, duże wymiary i masa wznoszonych obiektów, transportochłonność, pomimo uprzemysłowienia nadal rzemieślniczy charakter pracy, długi czas realizacji inwestycji, sezonowość robót budowlanych, dynamika usług budowlanych, miejsce świadczenia usługi jest zmienne (różne place budowy), często klientem nie jest pojedyncza osoba lecz np. organizacja, czasami bardzo sformalizowana procedura (zamówienia publiczne), losowy charakter realizacji inwestycji.

8 Definicja Marketingu Marketing jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i co pragną osiągnąć, odbywa się to poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Ph. Kotler

9 Podstawowe pojęcia marketingu Potrzeby Pragnienia popyt Produkty Wartość Cena Zadowolenie Wymiana Transakcje Związki Rynki Marketing Uczestnicy Rynku

10 Koncepcja marketingowa przedsiębiorstwa budowlanego Koncepcja powstała w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. Jej celem jest odkrycie potrzeb i pragnień klienta na drodze m.in. badań marketingowych, a następnie zaspokojenie ich poprzez dostarczenie jak najlepszego produktu, bliskiego wyobrażeniu idealnego produktu w oczach klienta. Te działania mają prowadzić do zadowolenia, a wręcz zachwycenia klienta, a przedsiębiorstwom przynieść zysk. Budownictwo: produkt = usługa budowlana

11 Badania marketingowe w budownictwie Badania marketingowe można określić jako systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych celem doskonalenia marketingowego procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa budowlanego. Badania marketingowe w budownictwie wtórne (desk research), pierwotne np. wywiad, ankieta, obserwacja, eksperyment.

12 TEMATYKA BADAWCZA Dokument prawem chroniony -Politechnika Krakowska 2013 Metody badań marketingowych dobrane odpowiednio do tematyki badań marketingowych jakie powinny przeprowadzać firmy budowlane METODA BADAŃ zapotrzebowanie na usługi firmy, czy popyt ma tendencję rosnącą czy malejącą, czynniki jakimi kieruje się potencjalny klient - inwestor przy wyborze wykonawcy, czynniki powodujące wygranie przetargu na roboty budowlane, nowe rozwiązania technologiczne i materiałowe jakie pojawiają się na rynku rozwiązania technologiczne i materiałowe stosowane przez konkurencję preferencje potencjalnych klientów co do usług, ich cech, przebiegu wykonania usługi (sposób wykonania, technologia, użyte materiały) i czasu jej trwania, zadowolenie klientów z wykonanej usługi, jeśli nie są zadowoleni to dlaczego tak się dzieje, klienci firmy, kim są, jak się zachowują przed, w trakcie, po zakupie, przebieg procesu decyzyjnego zakupu, trendy występujące na rynku, co je wywołuje, przyczyny i skutki firmy konkurencyjne jak działają na rynku, jaka jest opinia o nich i ich usługach, cena usługi, jej atrakcyjność, dystrybucja usługi, jej skuteczność, wywiad, ankieta wywiad, ankieta wywiad, ankieta, w tym opinie specjalistów, analiza danych wtórnych wywiad, ankieta, w tym opinie specjalistów, analiza danych wtórnych wywiad, ankieta, obserwacja, analiza danych wtórnych wywiad, ankieta obserwacja, eksperyment wywiad, ankieta analiza danych wtórnych wywiad, ankieta obserwacja wywiad, ankieta, w tym opinie specjalistów obserwacja, analiza danych wtórnych wywiad, ankieta analiza danych wtórnych wywiad, ankieta, eksperyment wywiad, ankieta, w tym panel punktów sprzedaży, rejestracja, spis, obserwacja promocja, w tym reklama, jej efektywność wywiad, ankieta, panel konsumentów, panel, eksperyment

13 Fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw Koncepcja produkcji Koncepcja produktu Koncepcja sprzedaży Koncepcja marketingowa Koncepcja marketingu społecznego Koncepcja marketingu relacji

14 Podstawowe zasady postępowania marketingowego Wszelką działalność produkcyjną i usługową zaczynaj od analizy i oceny potrzeb rynku Staraj się zadowalać a nawet zachwycać klientów swoimi produktami i usługami Staraj się zadawalać a nawet zachwycać klientów sposobem obsługi w swoich biurach i sklepach Włącz swoich pracowników do działania na rzecz zadawalania/ zachwycania klienta Bądź zawsze solidny i uczciwy względem klientów przestrzegaj zasad etycznych oraz prawa Zanim zaczniesz wymagać od swoich pracowników zadawalania/zachwycania klienta zrób wszystko, aby oni sami byli zadowoleni/zachwyceni

15 Zasady marketingu Zasada celowego wyboru i kształtowania rynku Zasada badania rynku Zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek Zasada planowania działań rynkowych Zasada skuteczności działań marketingowych

16 Procedura prowadzenia działalności marketingowej Etap I. Dokonaj badania i analizy otoczenia marketingowego 1. Zbadaj klientów 2. Zbadaj konkurencję 3. Rozpoznaj trendy mogące mieć wpływ na prowadzenie działalności Etap II. Wybierz rynki docelowe 1. Wykonaj analizę SWOT 2. Przeprowadź segmentację rynku 3. Dokonaj pozycjonowania swojej oferty w wybranym segmencie lub segmentach rynku

17 Etap III. Sporządź plan marketingowy 1. Opisz i podsumuj wyniki poprzednich etapów 2. Sformułuj cele marketingowe 3. Określ strategię marketingu mix 4. Przełóż strategię na konkretne działania sporządzając plan marketingowy 5. Oszacuj ekonomiczne efekty planowanych działań 6. Zaplanuj sposobu kontroli tych działań Etap IV. Zorganizuj planowaną działalność, w tym obmyśl skuteczne systemy motywacyjne 1. Nadaj działalności marketingowej odpowiednią strukturalna formę działalności 2. Wprowadź skuteczny płacowy i pozapłacowy system motywacyjny 3. Pozyskaj zasoby

18 Etap V. Zrealizuj planowane działania oraz dokonaj ich kontroli 1. Rozdziel zadania do realizacji 2. Obserwuj przebieg działań i mierz ich wyniki 3. Porównaj osiągnięte wyniki z planowanymi 4. Koryguj negatywne odchylenia i wzmacniaj pozytywne tendencje Postępowanie zgodne z tym schematem to zarządzanie marketingowe

19 Systemy motywacyjne Przez system motywacyjny rozumie się uporządkowany zbiór narzędzi motywowania i czynników motywacyjnych powiązanych wzajemnie ze sobą i tworzących całość, mającą na celu stworzenie warunków i skłanianie pracowników do zachowań organizacyjnych funkcjonalnych względem celów firmy. Znajomość mechanizmów funkcjonowania systemu motywacyjnego i umiejętność stosowania odpowiednich narzędzi motywacyjnych, jest jednym z czynników sukcesu w kierowaniu ludźmi.

20 Badanie systemów motywacyjnych Tematyka badawcza: analiza i ocena obecnego systemu motywacyjnego stosowanego w firmie analiza i ocena poziomu motywacji pracowników analiza i ocena satysfakcji pracowników diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji Metody badawcze: wywiad ankieta z pracownikami i z kierownictwem obserwacja analiza dokumentacji firmy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (m.in.: struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, opis stanowisk pracy, zakres obowiązków itp.)

21 Projekt systemu motywacyjnego 1. Stworzenie kwestionariusza oceny mającego na celu zbadanie obecnego systemu motywacyjnego w firmie oraz poziomu satysfakcji pracowników 2. Przeprowadzenie badań 3. Analiza wyników: uzyskanie dokładnych informacji na temat poziomu motywacji i satysfakcji pracowników oraz obszarów wymagających rozwoju; diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji 4. Opracowanie i prezentacja raportu, zawierającego propozycje i projekt systemu motywacyjnego w oparciu o uzyskane wyniki 5. Połączenie systemu motywacyjnego z obecnym systemem wynagrodzeń 6. Wdrożenie systemu

22 Literatura KOTLER PH., Marketing, Rebis, 2005 PABIAN A., Marketing w budownictwie, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego, COIB, Warszawa 1999 STARZYK E., JUSZCZYK M., KOZIK R.,Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i jego otoczenia, Politechnika Krakowska, Kraków, 2007 RADZISZEWSKA-ZIELINA E. Metody badań marketingowych w budownictwie, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, KNOW-HOW, Kraków 2006

23 Dziękuję za uwagę

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO W PROCESACH ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU

WYKORZYSTANIE MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO W PROCESACH ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Wykład 1 III

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo