prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły"

Transkrypt

1 prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2. Wybrane problemy płynności zatrudnionych i ich związek z wydajnością pracy Materiały konferencyjne Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1978 r. 3. Czynniki wykorzystania pracy maszyn i ludzi w warunkach nowej produkcji w przetwórstwie miedzi (współautor) w: Czas pracy jako czynnik wzrostu gospodarczego materiały konferencyjne Uniwersytet Łódzki Instytut Ekonomiki Produkcji Łódź 1979 r. 4. Niektóre problemy płynności zatrudnionych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 150/ 1979 r. 5. Organizacyjno ekonomiczne aspekty wykorzystania norm pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych ( współautor.) Przegląd Organizacji nr 5/ Wybrane problemy płynności zatrudnionych w przemyśle w: Problematyka fluktuacji i absencji załóg pracowniczych w działalności humanizacyjnej Materiały konferencyjne TNOiK Zielona Góra 1979 r. 7. Motywacyjna funkcja płac w jednostkach zaplecza badawczo rozwojowego przemysłu (współautor) Polityka Społeczna nr 5 / 1981 r. 8. Niektóre problemy wzrostu poziomu zmianowości pracy w przemyśle Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 169 / 1983 r. 9. Efektywność pracy wielozmianowej w wybranych zakładach, praca doktorska Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 1984 r. 10. Wykorzystanie czasu pracy robotników oraz maszyn i urządzeń w warunkach pracy wielozmianowej Ekonomika i Organizacja Pracy nr / 1984 r. 11. Kształtowanie się jakości produkcji w warunkach pracy wielozmianowej Wiadomości Statystyczne nr 7/1985 r. 12. Stan i potrzeby zatrudnienia nauczycieli w oświacie w województwie wrocławskim (współautor) w: Funkcjonowanie jednostek sfery nieprodukcyjnej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej W Opolu nr 114 / 1985 r. 13. Metody oceny efektów pracy kadry kierowniczej a motywacja jej pracy w: Motywacja do pracy w przedsiębiorstwie Materiały konferencyjne TNOiK Wrocław, Instytut Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1986 r. 14. Reforma plac w gastronomii ( współautor) Polityka Społeczna nr 1/1986 r. 15. Metoda badania i oceny uciążliwości pracy oraz warunków środowiskowych w procesie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w: Metodyczne i organizacyjne problemy przeglądu struktur i atestacji stanowisk pracy przegląd dotychczasowych doświadczeń. Materiały konferencyjne TNOiK Wrocław 1987 r. 16. Niektóre problemy pracy wielozmianowej w wybranych zakładach produkcyjnych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 381 / 1987 r. 17. Premiowanie w zreformowanym systemie wynagrodzeń (współautor) Polityka Społeczna nr 3 / 1987 r. 18. Problematyka przygotowania dokumentacji dla potrzeb przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie w: Metodyczne i organizacyjne problemy przeglądu struktur i atestacji stanowisk pracy przegląd dotychczasowych doświadczeń Materiały konferencyjne Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Wrocław 1987 r. 19. Problematyka tworzenia wzorców oceny stanowisk pracy w zakresie warunków pracy w: Przegląd struktur organizacyjnych i atestacja stanowisk pracy dotychczasowe doświadczenia materiały konferencyjne TNOiK Wrocław 1987 r. 20. Wybrane zagadnienia systemu motywacji w przedsiębiorstwie doświadczenia krajowe i zagraniczne w: Problemy organizacji i zarządzania w dużych jednostkach gospodarczych Mate-

2 riały konferencyjne Kombinat Górniczo Hutniczy Miedzi, Instytut Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1987 r. 21. Analiza statystyczna materialnego motywowania kadr kierowniczych Wiadomości Statystyczne nr 4/ 1988 r. 22. Kierunki doskonalenia systemu motywowania w przedsiębiorstwie w; Z teorii i praktyki zarządzania. Organizacja przedsiębiorstwa TNOiK Wrocław 1988 r. 23. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie w: Problemy organizacji pracy we współczesnych warunkach produkcji Materiały konferencyjne Naczelna Organizacja Techniczna Legnica 1988 r. 24. Wpływ rozwoju społeczno gospodarczego województw Dolnego Śląska na zmiany w strukturze zatrudnienia (współautor) (Organizacja i Zarządzanie) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 427/ 1988 r. 25. Wykorzystanie nowych form organizacji czasu pracy w usługach sfery niematerialnej w warunkach naszej gospodarki ( na przykładzie doświadczeń innych krajów) w: Sfera niematerialna w drugim etapie reformy gospodarczej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 145 zeszyt 19 Opole 1988r. 26. Postęp techniczny a zmiany w strukturze zatrudnienia w: Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie Materiały konferencyjne Kombinat Górniczo Hutniczy Miedzi Lubin, Instytut Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Wrocław 1989 r. 27. System motywacji materialnej w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstwa Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 492 / 1989 r. 28. System motywacyjny a racjonalizacja zatrudnienia Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 427/ 1989 r. 29. Nowe formy organizacji czasu pracy (na przykładzie doświadczeń innych krajów) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 527/ 1990 r. 30. Warunki i efekty doskonalenia form organizacji czasu pracy (współautor) (Organizacja i Zarządzanie) Prace Naukowe 592/ 1991 r. 31. Wstępna analiza potencjalnego zapotrzebowania na niekonwencjonalne formy organizacji czasu pracy ( współautor) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 597/ 1991 r. 32. Kierunki doskonalenia systemów wynagradzania (Organizacja i Zarządzanie)Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław 625/1992 r. 33. Motywacyjne systemy wynagradzania Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/ 1992 r 34. Jak oceniać i płacić Przegląd Organizacji nr 6 / 1993 r. 35. Nowe formy organizacji czasu pracy szansą dla firm przemysłu spożywczego, Przemysł Spożywczy nr 7 / 1993 r. 36. Tworzenie motywacyjnych systemów wynagradzania doświadczenia praktyczne Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9 / 1993 r. 37. Wartościowanie jako narzędzie doskonalenia systemów wynagradzania (Organizacja i Zarządzanie)Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 657/ 1993 r. 38. Wykorzystanie ocen efektów pracy w tworzeniu motywacyjnych systemów wynagradzania w: Determinanty efektywności pracy w przedsiębiorstwie materiały konferencyjne Instytut Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1993 r. 39. Innowacje w premiowaniu Przegląd Organizacji nr 7/1994 r. 40. Jak doskonalić systemy wynagradzania (Organizacja i Zarządzanie) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 676/ 1994 r. 41. Zasady wynagradzania pracowników komórek handlowo zaopatrzeniowych Gospodarka Materiałowa nr r. 42. Innowacje w wynagradzaniu pracowników w restrukturyzowanych firmach ( Zarządzanie i marketing) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 703 / 1995 r. 43. Narzędzia kształtowania motywacyjnych systemów wynagradzania w: Zarządzanie kadrami a aktualne wyzwania praktyki Materiały konferencyjne Ośrodek Treningu Kierowniczego i Organizacyjnego OTREK, Katedra Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław 1995 r.

3 44. Premiowanie w firmie Personel 12/ 1995 r. 45. Siła motywacji. Kształtowanie składników wynagrodzenia w motywacyjnym systemie płac Personel nr 10/1995 r. 46. Systemy wynagradzania w jakim kierunku powinny iść zmiany rozwiązań płacowych w układach zbiorowych Personel nr 9/1995 r. 47. Wartościowanie pracy doświadczenia praktyczne Przegląd Organizacji nr 11 / 1995 r. 48. Wartościowanie pracy Personel nr 11/1995 r. 49. Kontrakt jako forma realizacji zadania w budownictwie Przegląd Organizacji nr 7/ Projektowanie systemu ocen pracowników na przykładzie doświadczeń licznych przedsiębiorstw Personel 1/1996 r. 51. System motywowania płacowego w kontrolingu w: Controlling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Materiały konferencyjne OTREK Katedra Systemów Rachunku kosztów i Controllingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1996 r. 52. Tworzenie systemów wynagradzania z doświadczeń firm Organizacja i Kierowanie nr 4/1996 r. 53. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie ( Zarządzanie i marketing) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 731/ 1996 r. 54. Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych na przykładzie różnych firm Personel nr 2/1996 r. 55. Awans płacowy Personel nr 9/1997 r. 56. Awans stanowiskowy kryteria wyboru ścieżek awansowania pracowników Personel nr 10/1997 r. 57. Kierunki zmian w zarządzaniu personelem w: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, materiały konferencyjne Akademia Ekonomiczna Kraków 1997 r. 58. Pod znakiem zmian. Na czym polega planowanie zatrudnienia i dobór kadr Personel nr 6/ 1997 r. 59. Szkolenie i rozwój pracowników Personel Doradca Personalny nr 6/1997 r. 60. Wynagradzanie pracowników zajmujących się sprzedażą Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/ 1997 r. 61. Zasady kształtowania środków na wynagrodzenia oraz ich wewnętrzny podział w warunkach restrukturyzacji finansowej Spółek w: Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa Spółek Materiały konferencyjne, Katedra Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Systemów Rachunku Kosztów i Controllingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Ośrodek Treningu Kierowniczego i Ekonomicznego OTREK we Wrocławiu 1997 r. 62. Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz zasady ich podziału Organizacja i Kierowanie nr 3/1998 r. 63. Kształtowanie wynagrodzeń kadry kierowniczej (Zarządzanie i Marketing) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 789/ 1998 r. 64. Motywacja do pracy wyniki badań ankietowych Polityka Społeczna nr 5 6 / 1998 r. 65. Motywowanie kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla Polityka Społeczna nr r. 66. Motywowanie poprzez płace. Tworzenie systemu wynagrodzeń i kształtowanie ich składników Personel nr 12/1998 r. 67. Motywowanie za pomocą płac w: Firma Polska na progu XXI wieku Materiały konferencyjne Ośrodek Treningu Kierowniczego i Organizacyjnego OTREK, Wrocławska Szkoła Zarządzania 1998 r. 68. Systemy motywowania płacowego w centrach odpowiedzialności Przegląd Organizacji nr 1/ 1998 r. 69. Zmiany w systemach wynagradzania i czynniki determinujące sukces w ich wdrażaniu w: Zmiana warunkiem sukcesu. Wyzwania dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Materiały konferencyjne wyd. Akademia Ekonomiczna Wrocław 1998 r. 70. Działania przedsiębiorstw w zakresie rozwoju potencjału pracy zatrudnionych w: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych red. Tokarski S. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie nr 13/1999 r.

4 71. Motywowanie płacowe kadry kierowniczej w: Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo zarządcze. Materiały konferencyjne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 823/1999 r. 72. Motywowanie do pracy oczekiwania pracowników na podstawie wyników badań Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 825/1999 r. 73. Motywowanie poprzez płace Uwarunkowania efektywności polityki płacowej w firmie Personel 1/ 1999r. 74. Rola działu kontrolingu w skutecznej realizacji funkcji motywowania placowego w: Rachunkowość zarządcza budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera Materiały konferencyjne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 834 / 1999 r. 75. Wartościowanie pracy w praktyce przedsiębiorstw Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu Tom II/1999 r. 76. Wynagradzanie pracowników o szczególnym znaczeniu dla firmy Organizacja i Kierowanie nr 4/1999 r. 77. Wynagradzanie przedstawicieli handlowych Personel nr 1 / 1999 r. 78. System wynagradzania warunki tworzenia w: Zarządzanie przedsiębiorstwem teoria i praktyka Seria wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Materiały konferencyjne 1999 r. 79. Skuteczny system wynagradzania Pracodawca i Pracownik, wyd. Biblioteczka Pracownicza, nr 11 / 1999 r. 80. Kształtowanie wynagrodzeń zarządu firm. Zarządzanie Gazeta Menedżera Wydawnictwo Infor nr 1 listopad 1999 r. 81. Jak płacić kierownikom. Zarządzanie Gazeta Menedżera Wydawnictwo Infor nr 2 grudzień 1999 r. 82. Zmiany w motywowaniu pracowników w: Zmiana warunkiem sukcesu. Opory wobec zmian. Szansa czy zagrożenie. Materiały konferencyjne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 842/1999 r. 83. Rola informacji w skutecznej realizacji funkcji motywowania poprzez płace w: Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prace Naukowe AE Wrocław nr 861/2000r. 84. Nowe tendencje w zakresie systemów wynagradzania jako wyzwanie globalizacji gospodarki w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 879/2000 r. 85. Formy awansu pracownika w: Człowiek w systemie pracy KZPiP AE Wrocław, 2000 r. 86. Zmiany w zakresie systemów wynagradzania przedsiębiorstw jako wyzwanie globalizacji gospodarki w: Szanse i zagrożenia w rozwoju firmy (XII Forum przedsiębiorstw) wyd. Centrum kształcenia menedżerów i konsultingu Sp. z o.o Wrocławska Szkoła Zarządzania 2000 r. 87. Dobór form płac w skutecznym systemie wynagradzania, Prace Naukowe nr 864/2000 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 88. Współczesne formy wynagradzania i ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiębiorstw w: Zarządzanie kadrami perspektywy badawcze i praktyka Prace Naukowe nr 871/2000 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 89. Awans pracownika jako istotny element motywacji do pracy Roczniki Naukowe Tom III nr 1/2001 Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań Premiowanie w aktualnych warunkach przedsiębiorstw Przegląd Organizacji nr 3/ Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw w: Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Wrocław, 2001rok 92. Wartościowanie pracy w praktyce przedsiębiorstw publicznych w: Systemy płac w sektorze publicznym jak zwiększyć ich efektywność Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Kierunki zmian systemów wynagradzania w warunkach polskich przedsiębiorstw, w: Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej Uniwersytet Gdański, 2001 r. 94. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania systemu płac przedsiębiorstwa Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 886, zarządzanie i marketing Nr 18 Wrocław 2001 r.

5 95. Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz ich podział w organizacjach gospodarczych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1/ Zmiana podejścia do motywowania w praktyce polskich przedsiębiorstw w: Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw problemy, metody, efekty Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916 Wrocław, Motywowanie jako istotny element funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności w: Controlling koncepcje, wdrożenia Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław, nr 956 /2002 str Doskonalenie i rozwój pracowników jako istotny element skutecznego działania (doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw) W; Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie Zarządzanie pracą Uniwersytet Jagielloński Kraków 2002 str Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej oraz dostęp do Unijnego rynku w świetle procesów integracyjnych Zmiana warunkiem sukcesu 2002 Integracja, globalizacja wyzwania dla przedsiębiorstw Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963/ 2002 str Motywowanie jako istotna funkcja menedżera Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2/2002 str Wynagradzanie za kompetencje czy za wyniki doświadczenia przedsiębiorstw w: Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej Poldex Kraków 2003 str Ocena pracownika w systemie ocen przedsiębiorstwa w: Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo organizacyjne Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław PN nr 969 /2003 str Zmiany w motywowaniu pracowników jako wynik dostosowania przedsiębiorstw do uwarunkowań gospodarki rynkowej w: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie Zeszyty nr 18 / 2003 str Motywowanie w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych diagnoza i ocena PN AE Wrocław nr 1054 rok 2004 str Bezrobocie w powiecie wrocławskim w latach i sposoby jego ograniczania Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3/2003 str Kulturowe uwarunkowania procesu motywowania w przedsiębiorstwie w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032 /2004 str Oddziaływanie elementami procesu kadrowego na innowacyjne postawy pracowników w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiany a innowacyjność organizacji Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045 rok 2004 str Satysfakcja pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji w: Sukces organizacji ujęcie zasobowe i procesowe Prace i Materiały nr 5 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 2005 str Zmiana systemów motywowania jako wynik przeobrażeń praktyki zarządzania Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092/ 2005 str Podejście do motywowania w warunkach postępujących zmian w: Zarządzanie w warunkach globalizacji Zarządzanie 3 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 1093/2005 str Równowaga między pracą zawodową a życiem doświadczenia badawcze Management Volume 9 Number University of Zielona Góra str Kulturowy kontekst zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie polskim działającym w skali międzynarodowej w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych Prace Naukowe AE Wrocław nr 1130 Wrocław 2006 str Tworzenie zespołów w warunkach postępujących zmian w organizacji w: Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji ewolucja czy rewolucja Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1141/2006 str Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej doświadczenia badawcze Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3 4 / 2007 str

6 115. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym pracownika jako czynnik sukcesu firmy współautor Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2007 Sopot 2007 str Ocena kierunku zarządzanie i marketing przez studentów ostatnich lat studiów Współczesne Zarządzanie nr 2 /2007 str Oczekiwania pracowników jako determinanta zmian w systemach wynagradzania (współautor) Prace Naukowe AE Wrocław nr 1184 /2007str Szkolenie i doskonalenie pracowników jako istotny element motywowania w aktualnych uwarunkowaniach firm Prace Naukowe AE Wrocław nr 1184 /2007str Znaczenie premiowania dla skutecznej realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy Prace Naukowe nr 24/ 2008 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s Rozwój kompetencji pracowników jako element motywowania i konkurencyjności firmy Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków 2008 s External enterprise environment factors as a determinant of the incentive system Management Vol2, No2 Uniwersytet Zielonogórski Zmiana podejścia do motywowania w praktyce przedsiębiorstw- wyniki badań Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43 Wrocław 2009 s Zmiany w systemach motywowania małych i średnich przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49 Wrocław 2009 s Zmiany w systemach motywowania przedsiębiorstw high-tech i czynniki je warunkujące Przegląd Organizacji V/2009 str Czynniki determinujące sukces małych i średnich przedsiębiorstw studia przypadków Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/ s A background to changes in the incentive systems in small and medium enterprises Management 1/2009 str University of Zielona Góra Poland 127. Wpływ kryzysu gospodarczego na podejście do motywowania pracowników w praktyce przedsiębiorstw Studia i prace kolegium zarządzania finansami Zeszyt Naukowy nr 99 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2010 sr Równowaga praca zawodowa życie rodzinne pracowników w praktyce przedsiębiorstw w: Wyzwana dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki Wyd. AGH Kraków 2010 str Monitorowanie efektywności systemów motywowania w praktyce przedsiębiorstw w: Systemy controllingu, monitoringu i audytu pod redakcją A. Stabryły Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków 2010 str Motywacyjne oddziaływanie menedżera w warunkach kryzysu gospodarczego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr str Motywowanie w czasach kryzysu podejścia przedsiębiorstw w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010 str Efektywność systemu motywowania rozważania teoretyczne i doświadczenia badawcze w: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2011 s Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników służby zdrowia w: Społeczne i organizacyjne problemy współczesności Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2011 s Kształtowanie WLB studia przypadków w:programy praca - życie z teorii i praktyki IPiSS Warszawa 2011 Publikacje zwarte monografie 1. Analiza czynników wydajności pracy w: Ekonomika pracy Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych SGPiS Warszawa Układ człowiek maszyna (rozdział II) w: Ergonomia Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław Praca wielozmianowa (rozdział XIII) w: Organizacja produkcji i pracy w przemyśle spożywczym część II Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1982 r.

7 4. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Wrocław 1987 r 5. Awansowanie jako instrument motywowania (4..3) w: Zarządzanie produkcją Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992 r 6. Określenie zapotrzebowania na pracowników (3.1), Dobór pracowników (3.2), Czas pracy i jego organizacja (5) w: Ekonomika i organizacja pracy Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992 r 7. Kształtowanie wewnętrznej struktury wynagrodzeń (4.2) w: Zarządzanie produkcją materiały do ćwiczeń Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1993 r 8. Kontrola i ocena wyników pracy ( rozdział 2.8) w: Praca kierownika we współczesnej firmie praca zbiorowa Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1994 r 9. Wykorzystanie wartościowania pracy i oceny wyników pracy w zarządzaniu personelem (rozdział IX) w: Zarządzanie personelem w Polsce Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego Gdańska 1997 r. 10. Systemy motywowania płacowego (roz ), Wewnętrzna struktura płac (roz.2.3) Kształtowanie płacy zasadniczej (roz.2.4.1), Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzeń (roz ), Dobór pracowników (roz.5.1), Systemy awansowania (roz..5.6) w: Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności Agencja wydawnicza Placet Warszawa 1998 r. 11. Czas pracy i jego organizacja (roz. 9), Płaca i jej funkcje (roz.12.1), System płac (roz.12.2), Polityka płacowa (roz.12.3)w: Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1999r. 12. Motywowanie za pomocą premii w: Efektywne systemy wynagrodzeń Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1999 r 13. System płac przedsiębiorstwa Seria: Monografie i Opracowania nr 134, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław 2000 rok 14. Systemy motywowania w obszarze marketingu w: Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w Lukas Bank S.A. str ; Wykorzystanie strategicznej karty wyników: TIM S.A. str w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków. Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, IPiSS Kraków 2002r. 16. Zarządzanie kadrami Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Legnica Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, IPiSS Kraków 2003 s Motywowanie w trudnych czasach w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych Cornetis Sp. z o.o rok str Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, IPiSS Kraków 2004 rozdziały: Wdrażanie strategii personalnej Hutmen S.A. s ; Zwiększanie satysfakcji z pracy: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A/ s ; System komunikowania się w organizacji IMG Information Management Polska Sp. z o.o s Grupowe formy organizacji pracy i wynagradzania w: Motywować skutecznie IPiSS Warszawa 2004 str Zmiany w podejściu do motywowania pracowników w: Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Warszawa 2004 str System ocen przedsiębiorstwa i jego powiązanie z wynagradzaniem w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004 str Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości rozdz. Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm Poltext Warszawa 2004 str Wynagradzanie a satysfakcja pracowników wyniki badań w: Przyszłość pracy w XXI wieku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 2004 str

8 25. Zarządzanie kadrami w zintegrowanym systemie zarządzania: Centrum Badań Jakości p. z o.o w Lubinie str i System oceny pracowników: IMG Information Management Polska Sp. z o.o str w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC Kraków Ruchoma część wynagrodzenia; Pozapłacowe narzędzia motywowania w: Podstawy zarządzania operacyjnego Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005 str Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005 str Motywacyjne aspekty systemu ocen przedsiębiorstwa w: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją wyd. Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2005 str Wynagradzanie w publicznej uczelni wyższej motywacja czy demotywacja w: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2005 str Ewolucja systemów motywowania jako wynik dostosowania do uwarunkowań gospodarki rynkowej w: Dylematy transformacji systemowej w Polsce Wydawnictwo Forum Naukowe Poznań Wrocław 2005 str Zarządzaniem personelem w organizacji w: Prawo Zarządzanie Ekonomia Apator KFAP Kraków Sp. z oo 2006 str The labour market situation and its influence on motiviation to work ( research conducted among students) in: Motivation to work Wyd: Administrator projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju Odziedzicz pracę Miasto Rybnik Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum kształcenia ustawicznego oraz praktycznego Rybnik 2006 str Płaca w systemie motywacyjnym przedsiębiorstwa aktualne tendencje w: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym pomiędzy starym a nowym Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH Kraków 2006 str Rozwój przedsiębiorczości pracowników kierunki działania firm w: Zarządzanie zasobami ludzkimi Teraźniejszość i przyszłość Wydawnictwa IPiSS Warszawa 2006 str Zmiany w sferze produkcyjnej i czynniki determinujące sukces w ich wdrażaniu w: Pracownicy produkcyjni problemy zarządzania Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2006 str Czynniki kształtujące system motywacyjny przedsiębiorstwa w: Społeczno kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2007 str Zmiany w systemach motywowania pracowników w organizacjach gospodarczych w: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie Wydawnictwo Forum Naukowe Poznań 2007 str Work satisfaction as a basis for motivating blue-collar workers research experience w: Contemporary problems in enterprise management edited by: Technical University of Lodz, Łódz 2007 str Realizacja funkcji personalnej w małej firmie w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008 s Zmiana podejścia do awansowania i rozwoju pracowników i jej wpływ na proces kształcenia studentów w: Zarządzanie zasobami ludzkimi Difin Warszawa 2008 s Wpływ zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstwa na systemy motywowania pracowników w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2008 str Związek kultury organizacyjnej z systemem motywacyjnym doświadczenia praktyczne w: Organizacje w gospodarce innowacyjnej-aspekty społeczne, prawne, psychologiczne Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków 2008 str Oczekiwania pracowników jako determinanta tworzenia systemów motywacyjnych - doświadczenia badawcze w: Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2008 s Motywowanie pozapłacowe jako element rozwoju systemu motywowania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008r. s

9 45. Nowe wyzwania wobec systemów wynagradzania w: Uwarunkowania przedsiębiorczości różnorodność i zmienność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnawskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008 s Rozwój wysokich technologii jako determinanta zmian w systemach motywowania (współautor), [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008 s Motywowanie pozapłacowe jako element rozwoju systemu motywowania [w]: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2008 str Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji CeDeWu Warszawa 2009 s Wpływ kultury organizacyjnej na zmiany systemu motywowania w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim Oficyna Wolters Kluwer business Kraków 2009 str Motywowanie pracowników aspekty teoretyczne i doświadczenia badawcze w: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź Podejścia do motywowania pracowników dylematy teoretyczne i aspekty praktyczne w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 s Znaczenie pracy i rodziny oraz równowaga między pracą a życiem rodzinnym w: Praca- Życie Równowaga NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk ZPDŚ- Związek Pracodawców Dolnego Śląska Premia jako element motywowania. Pozapłacowe elementy motywowania w: Podstawy zarządzania operacyjnego wydanie II poprawione i rozszerzone Oficyna Wolters Kluwer business 2011 str

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych WYKŁADY 1. Pojęcie, istota i cechy organizacji (3 godz.): Pojęcie i definiowanie organizacji; Systemowe

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Przedmowa CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Tematyka seminarium: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami i jednostkami sektora publicznego, zachowania organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA WDROŻEŃ I AUTORSKICH PROJEKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH:

REFERENCJE NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA WDROŻEŃ I AUTORSKICH PROJEKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH: 1 Dr Tomasz Kawka trener-konsultant firmy CEDOZ Centrum Doskonalenia Zarządzania Rok urodzenia: 1973 Przebieg ścieżki zawodowej: 1997 Specjalista ds. personal. w Dziale Zarz. Personelem w ADtranz Pafawag-Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o dorobku naukowo-badawczym

Informacja o dorobku naukowo-badawczym Dr hab. Krzysztof Safin Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WSB we Wrocławiu Kierownik Zespołu Badawczego Informacja o dorobku naukowo-badawczym Wybrane publikacje Autor i redaktor książek 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl ZARZĄDZANIE PRACĄ WWW.placet.com.pl Autorzy: Barcewicz Mirosław rozdz. 4, rozdz. 6 Budka Jan pkt. 8.4.1, 8.4.2, pkt. 12.4, 12.5 Czyrek Eugeniusz pkt. 13.4 Hasińska Zofia pkt. 8.3 Janiak Iwona rozdz. 11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

M.Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław Instytut Organizacji i Zarządzania. Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń?

M.Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław Instytut Organizacji i Zarządzania. Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń? Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń? Płaca niewątpliwie długo jeszcze stanowić będzie podstawową siłę motywacyjną, dlatego umiejętne jej wykorzystanie w stymulowaniu efektów, postaw i zachowań pracowników

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Kształtowanie kadry kierowniczej Developing of management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo