PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ramowy program szkolenia szczegółowy program realizacji modułów szkoleniowych scenariusze i materiały do zajęć Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Partner w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu Opracowanie: Renata Buczyńska 1

2 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Szkolenie z zakresu motywacji do pracy z grupą odbiorców Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej Lp. Nazwa bloku Miniwykład/ Podsumowanie Ćwiczenia Moduł I. Trening umiejętności interpersonalnych 1. Jak stworzyć mistrzowski zespół? 2. Co budzi w Tobie motywację do działania? 3. Potęga świadomej samooceny 4. Sukces tkwi w wartościach 0,5 godz. 4 godz. Moduł II. Jak osiągnąć sukces w pracy z klientem MCAZ? 1. Asertywna komunikacja 2. Empatia i emocje w kontakcie z klientem 3. Trema w relacjach z innymi 4. Radzenie sobie z konfliktem i krytyką 0,5 godz. 4 godz. Moduł III. Stres i techniki radzenia sobie ze stresem 1. Mechanizm reakcji stresowej 2. Źródła stresu 3. Objawy stresu 4. Następstwa sytuacji stresowej 5. Techniki radzenia sobie ze stresem 0,5 godz. 4 godz. Moduł IV. Radzenie sobie ze zmianą w życiu 1. Co oznacza zmiana w moim życiu? 2. Role społeczne, stereotypy i uprzedzenia - jak 0,5 godz. 4 godz. sobie z tym radzić? 3. Pomaganie też męczy - jak nie dać się wypalić 4. Optymistyczne radzenie sobie ze zmianą życiową Razem

3 SPIS TREŚCI: Moduł I. Trening umiejętności interpersonalnych 5 Miniwykład - wprowadzenie 6 1.Jak stworzyć mistrzowski zespół? Ćwiczenie 1. Ocalić od zapomnienia Ćwiczenie 2. Układanka Co budzi w Tobie motywację do działania? Ćwiczenie 3. Mój największy sukces Ćwiczenie 4. Co innych motywuje do osiągnięcia sukcesu?. 19 Ćwiczenie 5. Plakat reklamowy Potęga świadomej samooceny Ćwiczenie 6. Kwestionariusz samooceny 25 Ćwiczenie 7. Koperty Sukces tkwi w wartościach Ćwiczenie 8. Moja hierarchia wartości.. 30 Ćwiczenie 9. Poznaj moje wartości Moduł II. Jak osiągnąć sukces w pracy z klientem MCAZ? Miniwykład - wprowadzenie Asertywna komunikacja Ćwiczenie 1. Agresja, uległość czy asertywność?.. 44 Ćwiczenie 2. Mam prawo Empatia i emocje w kontakcie z klientem.. 48 Ćwiczenie 3. Empatyczne odkrywanie emocji cz Ćwiczenie 4. Empatyczne odkrywanie emocji cz Ćwiczenie 5. Doświadczanie emocji Trema w relacjach z innymi Ćwiczenie 6. Nie taki diabeł straszny, jak go malują 52 Ćwiczenie 7. Moja afirmacja Radzenie sobie z konfliktem i krytyką Ćwiczenie 8. Krytyka-pochwała.. 57 Ćwiczenie 9. Rozmowa z trudnym klientem

4 Moduł III. Stres i techniki radzenia sobie ze stresem.. 64 Miniwykład - wprowadzenie Mechanizm reakcji stresowej. 73 Ćwiczenie 1. Co to jest stres? Źródła stresu Ćwiczenie 2. Przyczyny stresu Objawy stresu. 77 Ćwiczenie 3. Objawy stresu Następstwa sytuacji stresowej 80 Ćwiczenie 4. Jak reagujesz na stres?.. 80 Ćwiczenie 5. Czym się tak martwisz?. 82 Ćwiczenie 6. Co mnie stresuje w pracy? Techniki radzenia sobie ze stresem.. 87 Ćwiczenie 7. Relaksacyjne oddychanie Ćwiczenie 8. Trening autogenny. 88 Ćwiczenie 9. Kolorowa wizualizacja Ćwiczenie 10. Moje własne sposoby na stres. 92 Ćwiczenie 11. Motywacyjna wizualizacja.. 94 Moduł IV. Radzenie sobie ze zmianą w życiu.. 99 Miniwykład - wprowadzenie Co oznacza zmiana w moim życiu? Ćwiczenie 1. Zmiana w moim życiu Ćwiczenie 2. Bajka o Jasiu i dzikim lesie Role społeczne, stereotypy i uprzedzenia - jak sobie z tym radzić? Ćwiczenie 3. Kim jestem? Ćwiczenie 4. I kto to robi? Ćwiczenie 5. Stereotypy i uprzedzenia Pomaganie też męczy jak się nie wypalić? Ćwiczenie 6. Test rozpoznający pierwsze sygnały wypalenia zawodowego Ćwiczenie 7. Szafa Optymistyczne radzenie sobie ze zmianą życiową Ćwiczenie 8. Pesymizm optymizm Ćwiczenie 9. Mój pomysł na zmianę

5 MODUŁ I TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH Cele modułu: podniesienie własnej skuteczności zawodowej w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez efektywną pracę w grupie zadaniowej; integracja uczestników zajęć; budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród uczestników zajęć; doświadczanie współpracy i bycia w zespole; identyfikacja swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń we współpracy z innymi ludźmi; budowanie nastawienia na współpracę i ćwiczenie postawy wspierającej; wzbudzanie i podnoszenie motywacji do realizacji ważnych zadań i celów życiowych i zawodowych; budowanie poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny. Tematyka i treść warsztatów: 1. Jak stworzyć mistrzowski zespół? 2. Co budzi w Tobie motywację do działania? 3. Potęga świadomej samooceny 4. Sukces tkwi w wartościach Czas realizacji: 4 godz. 5

6 Miniwykład - wprowadzenie 1. Jak stworzyć mistrzowski zespół? Razem możemy więcej - to popularne stwierdzenie przypomina nam o banalnym fakcie, że efekty działania wielu współpracujących ze sobą osób są zdecydowanie większe, niż gdybyśmy próbowali osiągnąć sukces samemu. Jednakże współpraca grupowa wymaga ćwiczenia innych umiejętności niż samodzielne realizowanie zaplanowanych zamierzeń. W przypadku realizacji tak ważnego zadania, jakim jest zintegrowanie środowiska osób bezrobotnych z terenów wiejskich i zmotywowanie ich do jeszcze większej i bardziej skutecznej aktywizacji zawodowej, zbudowanie więzi i współpracy z różnymi osobami, które mogą, w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji, wspomagać ten aktywizacyjny proces, jest znaczącym i kluczowym celem realizowanego projektu. Aby zespół działał efektywnie, każdy członek grupy musi pełnić inną, ale odpowiednio dobraną rolę. Warto więc zadać sobie trud sprawdzenia, która z ról zespołowych najlepiej nam odpowiada, aby nasze działanie odniosło zamierzony sukces. Czasami wysuwamy nowe, z pozoru wręcz zupełnie nierealne pomysły, nie przepadamy za pracą w dużych zespołach i denerwują nas tradycyjne poglądy co bardziej praktycznych członków zespołu, lubimy zaś wykorzystywać swoją bujną wyobraźnię i nietypowe sposoby dochodzenia do rozwiązania istniejącego problemu. Wówczas naszym zadaniem w grupie będzie generowanie nowych pomysłów. Jako pomysłodawcy rzadko, niestety, potrafimy zrealizować postawiony cel do końca. W naszym działaniu, aby osiągnąć sukces, pomaga nam osoba, która na forum grupy lubi zawsze coś projektować, analizować, usprawniać i poszukiwać nowych sposobów zrealizowania wyznaczonego celu. Nasz projektant pełni rolę członka zespołu odpowiedzialnego za realizację spraw trudnych i beznadziejnych. Aby jednak nie poniosła nas za bardzo wyobraźnia i abyśmy nie zaplątali się w gąszczu projektów i analiz, potrzebny jest też członek zespołu, który nad wszystkim będzie sprawował kontrolę. I chociaż kontroler nie zawsze się wszystkim w grupie podoba, to swoimi krytycznymi uwagami i umiejętnością wynajdowania problemów, pomaga grupie wdrażać nowe pomysły bez zbędnych niedociągnięć. W grupie, oprócz twórców pomysłów, znajdują się też praktyczni działacze, którzy świetnie, bez narzekania i zbędnych dygresji, realizują trudne zadania, co czyni ich wspaniałymi wykonawcami cudzych idei. Wśród członków zespołu możemy spotkać też oddanych perfekcjonistów, którzy zadbają o najdrobniejszy szczegół, który jest istotny do zrealizowania wytyczonego planu z sukcesem. Nasz zespół, dzięki osobom, które realizują właściwe role, pracuje jak dobrze skonstruowana i naoliwiona maszyna. Jednak, żeby nasza grupa miała bardziej ludzkie przymioty, musi mieć swoją dobrą duszę. Dusza zespołu dba o to, aby w grupie było wesoło, aby jej członkowie mieli też czas na zabawę, odpoczynek, rozrywkę i spotkania po pracy. Jej rolą jest także łagodzenie konfliktów i zapewnienie pozytywnej atmosfery w czasie pracy. Jednak nawet dusza towarzystwa nie pomoże, jeśli członkowie naszej grupy stracą motywację do pracy. 6

7 Wówczas pojawi się marazm, pesymizm, niska ocena własnych kompetencji i wartości, a konsekwencji wypalenie emocjonalne i rezygnacja z dalszych działań. 2. Co budzi w Tobie motywację do działania? Zanim przejdzie się do praktycznych działań mających na celu wzbudzenie czy podnoszenie motywacji do pracy, warto mieć świadomość tego, co to jest motywacja i co powoduje, że zamiast osiągnąć sukces w realizacji zamierzeń, ponosimy porażkę. Samo słowo motywacja pochodzi z języka łacińskiego motivus-tae, co w języku polskim oznacza skłaniający do ruchu. W psychologii istnieje wiele różnych ujęć teoretycznych i definicji motywacji. Motywacja zwykle rozumiana jest jako proces wewnętrzny, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowania oraz wyznacza kierunek działania nastawiony na osiągniecie celu. Rodzaje motywacji są klasyfikowane według potrzeb i pragnień ludzkich. Możemy wyróżnić różne rodzaje motywacji. Kiedy motywacja ma swoje źródła w wewnętrznych właściwościach człowieka, np. cechach osobowości, szczególnych zainteresowaniach i pragnieniach, mówimy o motywacji wewnętrznej. Kiedy podejmujemy się wykonania zadania w celu osiągnięcia nagrody lub uniknięcia kary, czyli dla zewnętrznych korzyści, np. w postaci pieniędzy, pochwał, awansu w pracy, lepszych ocen w szkole, wówczas mamy do czynienia z motywacją zewnętrzną. Człowiek nie zawsze sobie zdaje sprawę z powodów swojego działania, stąd motywacja może mieć bardziej lub mniej świadomy charakter. W psychologii wyróżnia się też trzy główne podejścia do zagadnienia motywacji: behawioralne, psychodynamiczne oraz pomocnicze. Podejście behawioralne bada zachowanie ludzi w reakcji na bodźce oddziaływujące na nich z otoczenia. Te bodźce zewnętrzne mogą mieć charakter dodatni (nagrody) lub ujemny (kary). Podejście psychodynamiczne podkreśla wagę ludzkich potrzeb i emocji. Najbardziej znaną koncepcją psychodynamiczną jest hierarchia potrzeb, którą opracował amerykański psycholog Abraham Maslow. Twierdził on, że potrzeby człowieka układają się w swego rodzaju hierarchię, czy listę priorytetów, z których w pierwszej kolejności powinny być zaspokojone potrzeby najbardziej fundamentalne biologiczne. Według niego zaspokojenie potrzeb niższego rzędu (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa i przynależności) jest warunkiem aktywizacji potrzeb wyższego rzędu (potrzeby szacunku i samorealizacji). Kiedy człowiek nie zaspokoi swoich potrzeb to owe niezaspokojone potrzeby stanowią motywację ludzkiego działania, stają się, motywatorami dalszych działań ludzkich. Maslow wyróżnił sześć kolejno uporządkowanych grup potrzeb: potrzeby biologiczne (fizjologiczne) potrzeba pokarmu, wody, tlenu, seksu, odpoczynku, uwolnienia się od napięcia; potrzeby bezpieczeństwa potrzeba unikania zagrożenia, potrzeba komfortu, spokoju i wolności od lęku; 7

8 potrzeby przynależności i miłości potrzeby wiązania się z innymi, bycia akceptowanym, kochania i bycia kochanym; potrzeby szacunku potrzeby pewności siebie, poczucia własnej wartości i kompetencji, aprobaty i uznania ze strony innych; potrzeby samorealizacji potrzeby wykorzystania swojego potencjału, osiągnięcia znaczących celów; potrzeby samotranscendencji potrzeby wyjścia poza własne przyjemności oraz inne egocentryczne korzyści. Każdy z nas przez całe życie stara się znaleźć swój indywidualny sposób, który napędzałby nas do działania, umożliwiał osiąganie sukcesów i pomagałby nam pokonywać wewnętrzne bariery oporu i lenistwa. Co można zrobić, by wykrzesać z siebie odrobinę entuzjazmu i chęci do działania? Nie ma na to cudownej metody klucza. Fakt, że jeden pomysł na automotywację zadziałał wczoraj i szybko można było poradzić sobie z kłopotliwym problemem wcale nie oznacza, że jutro ta sama metoda okaże się równie skuteczna. Pomysłów na sposoby motywujące jest kilka można zmienić sposób myślenia czy warunki, w jakich wykonuje się pracę, można zmienić sposób podejścia do zadania, można zmienić perspektywę patrzenia na obowiązki, można dokonać zmian w samym sobie, zmienić nagrodę albo karę w przypadku zaniechania wykonania zadania. Sposobów jest bardzo dużo, trzeba odnaleźć jedynie te, które są skuteczne dla nas samych. Najlepiej zadbać o to, aby nic nam nie utrudniało działania. Lepiej uporządkować swoje sprawy i zadania, stworzyć hierarchię priorytetów, starać się koncentrować na jednej pracy. Cieszyć się z każdej chwili i doceniać małe sukcesy, dbać o chwilę wypoczynku i wytchnienia oraz ciągle wzmacniać swój entuzjazm. Wierzyć, że na początku wszystko wydaje się o wiele trudniejsze, niż jest w rzeczywistości. Warto w chwilach zwątpienia zwracać się do swojego przewodnika, mistrza, mentora, przywódcy, czy dobrego doradcy, który będzie chętnie dzielił się swoim doświadczeniem w danej dziedzinie. Nie warto tłumić w sobie stresu i złych emocji, bo budzą napięcie i utrudniają wykonanie jakiegokolwiek zadania. Warto się uczyć, doskonalić, rozwijać. Najważniejsze to nie przestawać marzyć i mieć aspiracje. 3. Potęga świadomej samooceny Kolejnym etapem trenowania umiejętności interpersonalnych potrzebnych do efektywnej realizacji zadań zespołowych jest wypracowanie adekwatnego sposobu myślenia o sobie oraz właściwego systemu wartości i norm postępowania. Dopiero wówczas możemy myśleć o odnoszeniu sukcesu w realizacji zaplanowanych działań. Myśląc o samoocenie, zwykle umieszczamy ją na dwóch przeciwnych biegunach niska lub wysoka. I chociaż w 8

9 naszym społeczeństwie utarło się powiedzenie, że zawsze opłaca się mieć wysoką samoocenę, wyniki badań psychologicznych nie są aż tak jednoznaczne. Wypadałoby więc zapytać, jaki poziom samooceny jest adekwatny i najzdrowszy? Samoocena jest obrazem własnego Ja. Na ten obraz składa się wiedza o sobie, która kształtuje się na przestrzeni naszego życia. Najważniejszym jednak elementem przy budowaniu poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny jest akceptacja, jaką mogą otaczać dziecko rodzice. To poczucie jest modyfikowane przez społeczne lustro, w którym się przeglądamy, poszukując aprobaty ze strony innych ludzi, porównując się do osób dla nas ważnych czy do nas podobnych. Dzieje się tak, ponieważ potrzeba przynależności, dążenie człowieka do utrzymywania i nawiązywania kontaktów, bycia w grupie, jest jedną z podstawowych motywacji społecznych. Wyniki badań psychologicznych nie pokazują w sposób jednoznaczny, jaki należy mieć poziom samooceny, by życie toczyło się gładko i szczęśliwie. Wydaje się więc, że najlepiej, jak to zwykle bywa, przyjąć złoty środek. Negatywne iluzje miewają pozytywny wpływ na nasze życie, tak jak i ich pozytywne odpowiedniki. Poznanie ich działania pozwoli na wybieranie sobie optymalnych sposobów radzenia sobie z sytuacją w chwili podejmowania decyzji trzeba być realistą, a w okresie motywowania albo optymistą albo pesymistą, zależnie od przyjętej taktyki radzenia sobie z zadaniem. Zdrowa samoocena polega więc na samowiedzy i umiejętności odpowiedniej modyfikacji z gruntu podwyższonego poczucia własnej wartości. Wysoka samoocena wiąże się z wieloma pozytywnymi zjawiskami: dobrym samopoczuciem, optymizmem, niskim poziomem lęku, zaufaniem do siebie, poczuciem sprawczości. Wysoka samoocena ma również związek z odczuwaniem dumy. Duma sprzyja wyłanianiu się cech związanych z wysoką samooceną takich jak pewność siebie, sprawczość, niezależność, ciekawość, przedsiębiorczość. Ważnym składnikiem wysokiej samooceny jest umiejętność uświadamiania sobie własnych słabości i pogodzenia się z własnymi brakami. Ludzie, którzy godzą się z tym, że są niedoskonali, lepiej sobie radzą z przeciwnościami losu i porażkami. Natomiast niska samoocena wiąże się z odczuwaniem wstydu, głównie z powodu posiadania przekonania o braku ważnych (cenionych przez jednostkę i otoczenie) zdolności i umiejętności. Niska samoocena oprócz wstydu wiąże się z też z innymi negatywnymi stanami emocjonalnymi: z poczuciem winy, bezcelowości, braku kontroli nad własnym życiem. Wstydząc się, mamy wrażenie, że jesteśmy całkowicie bezwartościowi. Osoby z niską samooceną, gdy ponoszą porażkę w jakiejś dziedzinie, mają tendencję do rozpamiętywania swoich niepowodzeń, zaczynają przenosić je na inne aspekty swojego życia, powątpiewając w swoje zdolności, inteligencję, poczucie skuteczności, czy atrakcyjność. Generalnie należy uznać, że poziom samooceny jest dość stabilny i niełatwo poddaje się zmianie, ale jednak nie jest to niemożliwe. Warunkiem podniesienia samooceny jest lepsze poznanie siebie, a szczególnie poznanie mocnych stron swojej osobowości. W budowaniu pozytywnej samooceny konieczne jest wykształcenie w sobie nastawienia na ciągłe doskonalenie się. Zdobyte kompetencje wzmacniają pozytywny obraz siebie poczucie własnej wartości i skuteczności. Ktoś, kto uważa, że ma umiejętności i zdolności 9

10 umożliwiające zaspokojenie swoich pragnień, zwiększa swoje szanse wykształcenia wysokiej samooceny i osiągnięcia życiowego sukcesu. 4. Sukces tkwi w wartościach Wartości w życiu społecznym to zbiór norm i zasad postępowania, które uznane są powszechnie przez społeczeństwo za pożądane i cenne. Priorytetowo i hierarchicznie uporządkowany układ tych wartości tworzy system uniwersalnych wartości społecznych, który wyznacza standardy indywidualnej drogi życia w ramach społeczeństwa. Jednocześnie ta sieć wartości różnicuje dążenia ludzi, a także jest wyznacznikiem postępowania w grupie. W warunkach szybkich przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące, zyskują nowy profil lub podlegają procesom destabilizacji. Zmieniają się nie tylko pojedyncze wartości, ale także całe ich systemy. Do podstawowych wartości uniwersalnych zalicza się: prawo do życia, pokój, tolerancję, wolność, prawdę, sprawiedliwość i miłość. Wartości mogą być odwzorowywane i kopiowane. Rozróżnienie tego, co jest właściwe, od tego, co właściwe nie jest, jest długim procesem, który obejmuje lata od wczesnego dzieciństwa aż po osiągnięcie dorosłości. Brak odpowiedniego systemu wartości uniemożliwia bowiem życie zgodne ze swoimi aspiracjami i możliwościami. Klasyfikacja systemu wartości społecznych jest różnorodna. Jedną ze znanych klasyfikacji jest podział zaproponowany przez M. Rokeacha. Uwzględnił on wartości indywidualne (służące do osiągnięcia celu np. pracowitość, uczciwość) i ostateczne (czyli dążenia ludzi np. równość, zbawienie, szczęście). Wartości uznane w społeczeństwie tworzą normy społeczne, czyli zbiór nakazów i zakazów uznanych przez społeczeństwo. Wśród norm społecznych regulujących stosunki pomiędzy państwem a obywatelami i samymi obywatelami, wyróżniamy: normy prawne, normy religijne, normy moralne, normy obyczajowe. Istnieje też inny podział wartości na wartości: środków i rezultatów. Wartości środków to środki, dzięki którym możemy osiągnąć wartości rezultatów. Te drugie są zazwyczaj stanami emocjonalnymi, takimi jak na przykład: szczęście, bezpieczeństwo, spokój. Środkami do osiągnięcia tych wartości mogą być na przykład: pieniądze, rodzina, przyjaciele, czy dobra praca. Wartości rezultatów, mają największy wpływ na nasze życie i nasze decyzje. Wiedza na temat swoich najwyższych wartości pozwala robić w życiu to, co sprawia nam prawdziwą radość i satysfakcję. Każdą życiową decyzję zdecydowanie łatwiej jest podjąć, gdy można odnieść się do uznawanej przez siebie hierarchii wartości. Kierowanie się swoimi priorytetowymi zasadami przy podejmowaniu ważnych i trudnych życiowych decyzji, daje nam pewność własnej skuteczności. 10

11 Scenariusz przebiegu zajęć: Wprowadzenie - Przedstawienie się Trenera Pamiętaj, że jednym z zadań prowadzącego zajęcia jest przedstawienie swojej osoby. To autorytet trenera, jego życiowe i zawodowe doświadczenie, mają być gwarancją jakości organizacji szkolenia. Wskazane jest przedstawienie faktów dowodzących, że prowadzący jest ekspertem w danej dziedzinie. Jednakże, należy to zrobić tak, aby nie powstała na stałe bariera rozdzielająca prowadzącego od uczestników zajęć. Trener powinien dążyć do tego, aby grupa zaakceptowała jego osobę, poczuła się z nim bezpiecznie i mogła bez lęku realizować zadania, ufając, że trener będzie nie tylko nauczycielem przekazującym wiedzę merytoryczną, ale również partnerem wspomagającym uczestników szkolenia w rozwiązywaniu określonych problemów indywidualnych lub grupowych. Należy pamiętać, że wszystkich uczestników szkolenia obowiązuje zasada poufności pozyskanych informacji. 1. Jak stworzyć mistrzowski zespół? Ćwiczenie 1. Ocalić od zapomnienia Cel zadania: Celem ćwiczenia jest wzajemne poznanie się uczestników i trenera oraz wzbudzenie motywacji do pracy zespołowej. Czas realizacji: 35 minut Materiały pomocnicze: pudełko, arkusz papieru, kolorowe pisaki, nożyczki, kolorowe gazety, kolorowe karteczki, flipchart Opis ćwiczenia: Trener dzieli uczestników na 3-4 grupy. Zadaniem uczestników w każdej grupie jest wyobrazić sobie, że pudełko jest skrzynią Ocalić od zapomnienia, która zostanie zakopana i odkopana dopiero za 100 lat. Odwołując się do własnych doświadczeń, mają w tych skrzyniach umieścić najważniejsze informacje o ludziach, którzy zamieszkują aktualnie ich region. Trener informuje, że rzeczy te zostaną umieszczone w skrzyni Ocalić od 11

12 zapomnienia, aby inni, którzy otworzą ją za 100 lat, dowiedzieli się, jacy byli ludzie, którzy żyli tu dawniej (jakie mieli imiona, kim byli, co robili, co lubili, itp.). Uczestnicy tworzą wspólną prezentację zespołową o każdym członku swojej grupy. Następnie zespoły kolejno przedstawiają swoje prace. Dyskusja: Prowadzący proponuje uczestnikom, aby porozmawiali o tym, jak układała się im współpraca podczas tworzenia skrzynek Ocalić od zapomnienia. Pytania pomocnicze: W jaki sposób zdecydowaliście się na wybór danych pomocy? Czy był ktoś, kto rozdzielał zadania? Czy był wśród Was ktoś, kto był pomysłodawcą/liderem? Czy były osoby, które tylko patrzyły, nie brały czynnego udziału w ćwiczeniu? Czy były wśród Was takie osoby, które przeszkadzały w budowie skrzyni Ocalić od zapomnienia? Czy wszyscy zgadzają się z dokonanym opisem? Czy w pracy kierowaliście się jakimiś konkretnymi zasadami? Co pomagało Wam wykonać to zadanie? Prowadzący może spisać na dużym arkuszu wszystkie pomysły dotyczące zasad dobrej współpracy w grupie. Podsumowanie: Wzajemne poznanie się prowadzącego i uczestników zajęć jest istotnym warunkiem dobrego funkcjonowania w grupie oraz sprzyja uczeniu się zarówno pod względem zawodowym, jak i społecznym. Dobrze jest, żeby przy okazji prezentacji dać uczestnikom kilka pomysłów na indywidualne plany działania i zadawać im pomocnicze pytania tak, aby od początku szkolenia mogli rozważyć różne sytuacje. Zadaniem trenera od początku szkolenia jest wskazywanie, jak wspólne pomysły i różnice mogą wzbogacać doświadczenie indywidualne i grupowe. W ten sposób, proces szkolenia ma dynamiczny charakter. 12

13 Ocena przydatności pod kątem założeń MCAZ: 1. Wypisz wszystkie swoje pozytywne odczucia, opinie i spostrzeżenia związane z realizacją tego ćwiczenia, które będą dla Ciebie pomocne w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie. 2. W jaki sposób, te informacje, które wyniosłaś/eś z tego ćwiczenia wpłyną na podniesienie efektywności Twojej pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie? Opisz, w jaki sposób zamierzasz je wykorzystać. Podaj konkretne przykłady zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 3. Jakie elementy ćwiczenia warto wzmacniać w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie, aby mogły one odnieść sukces na rynku pracy? Ćwiczenie 2. Układanka Cel zadania: Celem zadania jest trenowanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów, opartych na zasadach podziału pracy, której podstawą jest współpraca, interakcja, ustalenie reguł i wzajemny szacunek, co przekłada się na pozytywną adaptację uczestników w zespole. Czas realizacji: 15 minut Materiały pomocnicze: Trener przygotowuje po 5 zestawów kół o średnicy 7cm pociętych na części dla każdej grupy, po jednym zestawie dla każdego z 5 członków każdej grupy. Każdy zestaw składa się z elementów o różnych kształtach, które, z chwilą ich właściwego ułożenia, utworzą koło. W celu przygotowania zestawu należy wyciąć 5 identycznych kół. Każde z kół należy pociąć na części według innego schematu. Następnie pocięte fragmenty należy włożyć do 5 kopert, tak, aby w każdej kopercie znalazły się elementy z innych pociętych kół. Do realizacji zadania potrzebne są również stoły, wystarczająco duże, by móc na nich wygodnie pracować w zespole. Stoły ustawione są w takich odległościach od siebie, aby każda grupa mogła wykonać zadanie nie widząc, co robią pozostałe zespoły. 13

14 Opis ćwiczenia: Trener dzieli uczestników na 2 grupy, każda po 6 osób. Uczestnicy z pierwszej drużyny siadają przy pierwszym stole. Przy drugim stole zajmuje miejsce druga drużyna. Spośród swoich członków grupa wybiera 1 osobę, która będzie pełnić rolę obserwatora gry. Obserwator ma za zadanie przyglądać się i notować wszystko, co się wydarzy w jego grupie. Następnie każdemu zespołowi trener wręcza zestawy pociętych kartoników z różnymi elementami koła, po 1 kopercie dla każdego uczestnika. Prowadzący podaje instrukcję, że nikt nie może otworzyć koperty zanim padnie polecenie zrobienia tego. Trener informuje też, że grupy ze sobą rywalizują. Wygrywa ta drużyna, która szybciej i zgodnie z regułami wykona ćwiczenie. Wszyscy uczestnicy muszą zacząć wykonywanie zadania w tym samym czasie. Trener instruuje uczestników, że celem ćwiczenia jest ułożenie przez nich 5 kół. W tym celu każdy uczestnik otrzymuje kopertę z częściami układanki. Nie będzie jednak w stanie złożyć prawidłowych kół z elementów znajdujących się tylko w jego kopercie. Potrzebne mu będą również elementy będące w posiadaniu kolegów z drużyny. Aby wykonać zadanie i ułożyć swoje koło, będą musieli oddać niepotrzebne części i poprosić o inne. Elementy można przekazywać w tylko w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara. Należy przestrzegać następujących reguł: 1. Uczestnikom nie wolno w żaden sposób się porozumiewać z kolegami ani werbalnie, ani niewerbalnie. 2. Uczestnikom nie wolno w żaden sposób prosić kolegów o potrzebne części, ani wskazywać ich w jakikolwiek sposób. 3. Wszystkie części należy wręczać w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 4. Części muszą być przekazywane pojedynczo, a uczestnikom nie wolno sygnalizować w żaden sposób, że czekają zbyt długo bądź, że zabrakło im potrzebnych elementów. 5. Ćwiczenie jest skończone, gdy wszyscy w grupie mają ułożone już całe koła. Drużyna, która skończy pierwsza, musi głośno powiedzieć Mamy wszystkie koła. Następnie wszyscy pozostali uczestnicy z drugiej grupy muszą wstrzymać swoją pracę. Po wyjaśnieniu i wytłumaczeniu wątpliwości trener daje sygnał rozpoczęcia ćwiczenia. Po skończeniu zadania obserwatorzy zdają relację wszystkim uczestnikom z tego, co odnotowali w czasie prowadzonej obserwacji. 14

15 Dyskusja: Kiedy grupa rozpoczęła współpracę? Kto chciał oddać kawałki swojej układanki? Czy był w grupie ktoś, kto zniszczył swoją układankę? Czy ktoś miał problemy ze swoimi częściami, ale nie chciał się poddać? Czy był ktoś, kto nie przestrzegał reguł? Podsumowanie: Kluczową sprawą jest zrozumienie, że praca zespołowa stanowi skuteczny sposób rozwiązywania problemów. Ważne jest uświadomienie sobie, że ta metoda pracy pozwala szybciej osiągnąć wspólny cel, a opór stanowi przeszkodę w realizacji osobistych i grupowych sukcesów. Ocena przydatności pod kątem założeń MCAZ: 1. Wypisz wszystkie swoje pozytywne odczucia, opinie i spostrzeżenia związane z realizacją tego ćwiczenia, które będą dla Ciebie pomocne w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie. 2. W jaki sposób, te informacje, które wyniosłaś/eś z tego ćwiczenia wpłyną na podniesienie efektywności Twojej pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie? Opisz, w jaki sposób zamierzasz je wykorzystać. Podaj konkretne przykłady zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 3. Jakie elementy ćwiczenia warto wzmacniać w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie, aby mogły one odnieść sukces na rynku pracy? 15

16 Załącznik do ćwiczenia Układanka : 16

17 2. Co budzi w Tobie motywację do działania? Ćwiczenie 3. Mój największy sukces Cel zadania: Celem wykonania ćwiczenia jest diagnoza własnego stylu motywacji. Czas realizacji: 30 minut Materiały pomocnicze: długopis, kartka papieru Opis ćwiczenia: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Trener prosi uczestników, aby przypomnieli sobie swój największy sukces życiowy. Następnie każdy z uczestników opowiada o swoim sukcesie. Pozostali nagradzają go brawami. Dyskusja: Czy ważne jest docenianie siebie samego? Czy dostrzeganie i akceptowanie własnych sukcesów sprzyjają większej motywacji do działania? Podsumowanie: Każdy z nas przez całe życie szuka różnych pomysłów, aby znaleźć swój indywidualny sposób, który napędzałby nas do działania, umożliwiał osiąganie sukcesów i pomagałby nam pokonywać wewnętrzne bariery. Nie wystarczy jednak znać narzędzia motywacyjne, trzeba jeszcze umieć te narzędzia stosować. Sukces nie jest dziełem przypadku. Ludzie zwykle posiadają odpowiednią wiedzę i energię nastawione na osiągnięcie sukcesu. 17

18 Ocena przydatności pod kątem założeń MCAZ: 1. Wypisz wszystkie swoje pozytywne odczucia, opinie i spostrzeżenia związane z realizacją tego ćwiczenia, które będą dla Ciebie pomocne w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie. 2. W jaki sposób, te informacje, które wyniosłaś/eś z tego ćwiczenia wpłyną na podniesienie efektywności Twojej pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie? Opisz, w jaki sposób zamierzasz je wykorzystać. Podaj konkretne przykłady zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 3. Jakie elementy ćwiczenia warto wzmacniać w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie, aby mogły one odnieść sukces na rynku pracy? 18

19 Ćwiczenie 4. Co innych motywuje do osiągnięcia sukcesu? Cel zadania: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Celem ćwiczenia jest odkrywanie różnego rodzaju automotywatorów, które pomagają odnieść w życiu sukces. Czas realizacji: 15 minut Materiały pomocnicze: długopis, kartka papieru, artykuły z gazet, ewentualnie fragmenty biografii znanych osób Opis ćwiczenia: Trener dzieli grupę na 4 zespoły. Podaje polecenie, aby na przykładzie znanych ludzi, którzy odnieśli w życiu sukces podali, jakimi motywacjami według nich kierowały się te osoby. Dyskusja: Jakie rodzaje motywatorów pomagają innym ludziom osiągnąć cele? Czy inni ludzie mogą być dla nas wzorem do wzmacniania własnej motywacji do działania? Podsumowanie: Trzeba umieć odnaleźć motywatory, które mogą z sukcesem kierować naszymi działaniami. Przykłady innych, znanych autorytetów mogą inspirować do rozwijania własnych zainteresowań i pasji oraz do odkrywania nowych form aktywności życiowej, w tym do wprowadzania w życie takich działań, które pomogą efektywniej wypełniać innowacyjne obowiązki zawodowe. Ocena przydatności pod kątem założeń MCAZ: 1. Wypisz wszystkie swoje pozytywne odczucia, opinie i spostrzeżenia związane z realizacją tego ćwiczenia, które będą dla Ciebie pomocne w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie. 19

20 2. W jaki sposób, te informacje, które wyniosłaś/eś z tego ćwiczenia wpłyną na podniesienie efektywności Twojej pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie? Opisz, w jaki sposób zamierzasz je wykorzystać. Podaj konkretne przykłady zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 3. Jakie elementy ćwiczenia warto wzmacniać w pracy z bezrobotnymi kobietami zamieszkującymi tereny wiejskie, aby mogły one odnieść sukces na rynku pracy? Ćwiczenie 5. Plakat reklamowy Cel zadania: Celem zadania jest wizualne przedstawienie przykładów osobistych motywatorów i poszukiwanie właściwych sposobów używania ich w określonej sytuacji zadaniowej. Czas realizacji: 35 minut Materiały pomocnicze: duży arkusz papieru dla każdej grupy, zestaw pozytywnych motywatorów, różnokolorowe pisaki. Opis ćwiczenia: Trener dzieli uczestników na małe (3-5 osobowe) grupy. Każda grupa, korzystając z zestawu pozytywnych motywatorów, przygotowuje wzór plakatu reklamowego motywującego do działania i osiągania sukcesu. Następnie każda grupa przygotowuje scenkę reklamującą swój plakat kilka żywych obrazów symbolizujących treści umieszczone na plakacie. Do każdej sceny aktorzy dodają efekt dźwiękowy, który w ich przekonaniu dobrze oddaje emocje lub uczucia towarzyszące danej prezentacji (10 minut). Grupy przedstawiają sobie nawzajem swoje plakaty reklamowe w formie inscenizacji. Publiczność oglądająca poszczególne scenki zgaduje, co jej zdaniem mogło być treścią plakatu. Dopiero potem grupa prezentująca scenkę reklamującą plakat odczytuje na głos jego treść. Dyskusja: Co czują uczestnicy w odniesieniu do treści przedstawionych na plakatach? Czy podjęliby jakieś działania, a jeśli tak, to jakie, aby osiągnąć zamierzony cel? 20

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorczoœæ. szkolenie dla sportowców

Przedsiêbiorczoœæ. szkolenie dla sportowców Przedsiêbiorczoœæ szkolenie dla sportowców Cel projektu Ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy sportowcom, którzy ze względu na niskie, niewystarczające kwalifikacje i umiejętności doświadczają swoistej

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo