BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, którego zadaniem jest wsparcie firm medycznych w rozpoczęciu lub rozwoju działań na rynku turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W tym celu każdy uczestniczący podmiot zostanie poddany analizie potencjału pod względem rozwoju w tej branży, a także zdefiniowania potrzeb firmy. Na podstawie tych analiz opracowana, a następnie wdrożona, zostanie strategia innowacji oraz zbudowana zostanie dostosowana oferta dla klientów komercyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w budowaniu oferty usług, a także opracowanie ich w maksymalnie trzech wersjach językowych (w zależności od zapotrzebowania) angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców: reprezentujących branżę medyczną, poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu planujących wejść na rynki zagraniczne i pozyskać nowych klientów, potrzebujących doradztwa w zakresie zapotrzebowania rynku i dostosowania swoich usług, do wymagań rynkowych, planujących przeszkolenie pracowników, by lepiej promowali i sprzedawali Markę firmy REALIZOWANE SZKOLENIA: W celu sprawnego wdrożenia powstałych strategii innowacyjnych pracownicy podmiotów medycznych będą mieć możliwość uczestnictwa w pakiecie szkoleń ukierunkowanych na wzrost zainteresowania klienta ofertą, pozyskanie potencjalnego pacjenta z rynku polskiego i/lub zagranicznego, a następnie jego profesjonalną obsługę. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia: Szkolenia z marketingu usług medycznych Szkolenia z zakresu technik sprzedażowych Szkolenia ze specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego Dotychczas odbyły się szkolenia (po trzy edycje) dotyczące marketingu usług medycznych i technik sprzedażowych. Przygotowujemy się także do realizacji szkoleń z zakresu obsługi klientów zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w ramach projektu szkoleń dostępne są na 1

2 SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE W BYDGOSZCZY I TORUNIU We wrześniu zrealizowane zostały dwie edycje szkoleń: z zakresu technik sprzedażowych oraz dotyczących marketingu usług medycznych. Szkolenia skierowane były do pracowników podmiotów medycznych naszego regionu. W Bydgoszczy, w Hotelu City odbyły się zajęcia z marketingu usług medycznych, natomiast zajęcia z zakresu technik sprzedażowych zrealizowane były w Toruniu w Hotelu Bulwar. Każda z edycji trwała dwa dni, w zajęciach uczestniczyło każdorazowo od 9 do 10 uczestników. Poniżej zamieszony jest szczegółowy opis zajęć: Szkolenie z technik sprzedażowych Toruń Program: metodyka zwiększania efektywności sprzedaży standardy przy obsłudze pacjentów podniesienie poziomu samo motywacji umiejętność szybkiego budowania relacji z kontrahentami umiejętność odpowiadania na obiekcje pacjentów budowanie klimatu i relacji w obsłudze klienta (pacjenta) zdalna sprzedaż internetowa i telefoniczna (praca dla pracownika np. na urlopie wychowawczym) Szkolenie z marketingu usług medycznych Bydgoszcz Program: marketingowa strategia działania uwzględniająca komunikację wirtualną marketing relacji w opiece zdrowotnej narzędzia marketingowe w branży medycznej rynki docelowe konsumenci i ich zachowania na rynku usług medycznych profesjonalna obsługa pacjenta przyszłość marketingu w branży medycznej 2

3 EKSPERTYZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH PRZYGOTOWANIA DO MISJI Z ŻYCIA PROJEKTU Wybrano regiony (jeden niemiecki i jeden rosyjski), które będą poddane szczególnej ocenie i obszernie opracowane w ramach ekspertyz rynków zagranicznych. Analizie poddany zostanie niemiecki Land Nadrenii i Północnej Westfalii oraz rosyjski Obwód Kaliningradzki. Regiony te zostaną zbadane pod kątem świadczonych tam usług medycznych, systemów ich finansowania, preferencji zakupowych w zakresie usług medycznych pacjentów, na danym rynku w określonych specjalizacjach, w tym szczególnie: ortopedycznych, rehabilitacyjnych w tym związanych z usługami uzdrowisk i sanatoriów z elementami SPA, leczenia otyłości i nadwagi, okulistycznych, medycyny estetycznej, stomatologicznych, urologicznych, kardiologicznych oraz charakterystyki operatorów zajmujących się turystyką medyczną. Całe badanie zostanie przeprowadzone również na pozostałych landach niemieckich oraz na 22 obwodach rosyjskich (znajdujących się w zachodniej części Rosji). Analizy te przeprowadzone będą za pomocą m.in. metod i technik badawczych tj. badania fokusowe oraz ankietowe. Wyniki analiz skierowane będą do uczestników projektu Branża medyczna oraz innych zainteresowanych podmiotów gł. z województwa kujawsko pomorskiego. Zakończenie analiz przewidziane jest na koniec listopada bieżącego roku. Wykonawcą wyżej opisanych ekspertyz jest Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy. Trwają przygotowania do wyjazdu na misję gospodarczą, w której wezmą udział przedsiębiorstwa branży medycznej województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy wyjazdu spędzą 4 dni w Szwecji, głównie w Sztokholmie. Misja odbędzie się między 13 a 17 października, w jej ramach uczestnicy odwiedzą targi Det Goda Livet (Senior Expo) w Sztokholmie, a także wybrane podmioty medyczne i rehabilitacyjne. Spotkają się z przedsiębiorcami szwedzkimi i zapoznają z systemem zdrowotnym naszych północnych sąsiadów. W październiku zaplanowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników, którego celem jest omówienie szczegółowego programu wyjazdu. Więcej informacji nt. targów branżowych dostępnych w Internecie znajdziecie Państwo tutaj: Organizatorem wyjazdu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3

4 ARTYKUŁ MOTYWOWANIE KADR PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA Systemy motywacyjne są jednym z najważniejszych punktów zarządzania zasobami ludzkimi w przychodni zdrowia. Mogą przyjmować różne formy, wbrew pozorom nie tylko finansowe. Obecnie rynek firm oferujących zintegrowane pakiety narzędzi motywacyjnych jest ogromny: od kart podarunkowych, przez karty kredytowe, karnety sportowe, aż po bilety do kina czy teatru tym wszystkim możesz nagrodzić najlepszych pracowników i zmotywować do pracy pozostałych. Warto jednak zapoznać się z kilkoma zasadami pozwalającymi uniknąć sytuacji, w której systemy motywacyjne demotywują. Jak to zrobić? Oczywiście, stosujemy systemy motywacyjne dla pracowników zauważa kierownik Specjalistycznego Zakładu Opieki Medycznej FAMILIA MEDICA Barbara Rokicka Łapuć. Motywowanie jest jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi i możemy śmiało stwierdzić, że spośród wielu funkcji zarządzania personelem odgrywa najważniejszą rolę. Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wynika z klasycznej definicji, polega na zatrudnianiu, utrzymaniu i motywowaniu pracowników do lepszego wypełniania obowiązków w celu osiągnięcia celów firmy, a więc jest nierozerwalnie związane z systemami motywacyjnymi. Motywacja, według definicji podanej w Encyklopedii PWN, to proces regulacji psychicznej nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; także względnie trwała tendencja (dążenie) do podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel. Ludzkie motywacje od wielu lat są przedmiotem badań psychologicznych. Z tego powodu w powstało wiele teorii motywacji. Jedną z najważniejszych jest tzw. dwuczynnikowa teoria Herzberga, która powstała w latach 60 tych XX wieku. Jej twórca, Frederick Herzberg, na podstawie badań prowadzonych wśród księgowych i inżynierów, sprecyzował listę czynników, które zapewniają pracownikom satysfakcję z pracy. Na liście znalazły się: osiągnięcia, uznanie pracodawców, możliwość awansu i możliwość rozwoju osobistego. Herzberg zasugerował również, że takie czynniki jak dobre warunki pracy czy wysoka pensja nie motywują pracowników do wzmożonego wysiłku, a jedynie powodują, że pracownicy nie są niezadowoleni Co naprawdę motywuje? Dzięki badaniom psychologów nad motywacjami powstały dwa ważne podziały, których znajomość może pomóc nam w wybraniu najbardziej odpowiedniej dla naszych pracowników metody. Pierwszy podział obejmuje motywacje wewnętrzne (chęć poradzenia sobie z trudnym zadaniem, sprawdzenia siebie ) i zewnętrzne (nagrody, pochwały zależne od przełożonych). Drugi motywacje pozytywne (chęć zdobycia nagrody) i negatywne (chęć uniknięcia upomnienia, reprymendy). Jeśli chcemy, by zastosowane przez nas systemy motywacyjne były skuteczne, musimy znać naszą kadrę i rozumieć jej potrzeby. Motywowanie ma na celu odpowiednie pobudzanie motywacji przy użyciu takich motywatorów, które spełnią oczekiwania zarówno minionych 4 dziesięcioleciach pracodawcy, jak i

5 pracowników zgadza się lek. Barbara Rokicka Łapuć. Zarówno motywacja płacowa, jak i pozapłacowa w większym stopniu mobilizuje pracowników do podnoszenia jakości tego, co robią. Istotnym elementem tej części systemu motywacyjnego jest docenienie pracownika, zapewnienie mu poczucia wartości, dobrej atmosfery w pracy dodaje. Kolejnym podziałem, o którym wspomniała już lek. Barbara Rokicka Łapuć, szeroko stosowanym w wielu firmach, jest podział na motywację materialną i pozamaterialną. Do elementów motywacji płacowej tj. materialnej można zaliczyć: system premiowania lub kar, nagrody, bony świąteczne, jak również dofinansowywanie szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji, na przykład szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej wylicza lek. Barbara Rokicka Łapuć Motywacja pozamaterialna pracownika to przede wszystkim sprawienie, aby pracownik czuł się doceniany, a także chciał być częścią zespołu. Do pozamaterialnych środków motywacji występujących w naszej placówce można zaliczyć: przyjazną atmosferę i warunki pracy, odpowiednie warunki socjalne estetycznie i nowocześnie przygotowane gabinety każdy pracownik ma dobrze zorganizowane stanowisko pracy organizacja imprez pracowniczych, służących głównie poprawie komunikacji między pracownikami (często również organizowane są festyny rodzinne dla członków rodziny pracownika oraz całego personelu). Ważnym elementem jest dobra atmosfera w pracy oraz wzajemny szacunek między pracownikami kończy lek. Barbara Rokicka Łapuć. Nie tylko pieniądze Imprezy integracyjne są również ważną częścią systemu motywacyjnego wdrożonego w Centrum Medycznym MEDICOR. Organizujemy spotkania dla naszych pracowników: różnego rodzaju imprezy integracyjne, często o charakterze sportowym, grille, coroczną wigilię chcemy, żeby nasi ludzie się znali i spędzali ze sobą czas nie tylko w pracy opowiada Beata Kukiełka, dyrektor Zarządzający Centrum Medycznym MEDICOR. Warto dodać, że inwestujemy w rozwój nie tylko zawodowy naszych pracowników, ale także osobisty. Jeżeli wiemy, że któryś z pracowników ma pasję, którą chce rozwijać staramy się mu, w miarę możliwości, pomagać. Przez pewien czas wspieraliśmy jedną z naszych pracownic młodą osobę, która trenowała wschodnie sztuki walki. Nie mogła sobie jednak pozwolić na udział w zgrupowaniach, dlatego refundowaliśmy jej noclegi lub wyjazdy żeby poczuła, że ma w nas wsparcie mówi. Na przykładzie przychodni MEDICOR widać, że systemy motywacyjne nie służą wyłącznie nagradzaniu najlepszych pracowników, ale także przekazywaniu komunikatu szanujemy życie prywatne naszych pracowników i chcemy pomagać im w rozwoju osobistym. Warto to robić, bo, jak wynika z wielu badań, pracownicy którzy mają swoje pasje są bardziej kreatywni, skłonni do innowacyjnego myślenia. System motywacyjny w naszej placówce wygląda następująco: oprócz premii uznaniowych dla pracowników, wprowadziliśmy także niestandardowe formy motywacji, tj. premie dla najlepszego pracownika. Są one przyznawane osobom, które, prócz wypełniania podstawowych obowiązków, angażują się bardziej niż inni pracownicy w życie placówki i wykazują dodatkową aktywnością np. proponują sposoby ulepszania pracy przychodni, które my następnie możemy realizować mówi o kreatywności pracowników Beata Kukiełka. Taka premia nie musi być przyznawana co miesiąc, ale bardzo dbamy o to, żeby nagradzać nią wszystkich, którzy na to zasłużą. Wbrew powszechnemu przekonaniu, systemy motywacyjne nie służą 5

6 wyłącznie zadowoleniu pracownika; powinny również wpłynąć na rozwój przychodni i jej sprawne funkcjonowanie. Jak? Zamiast premii możemy zaoferować pracownikowi dofinansowanie wybranego kursu czy szkolenia. W ten sposób skorzysta i placówka, i kadra. Prócz tego staramy się motywować pracowników, opłacając im kursy i szkolenia. Szczególnie zależy nam na stałym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, którzy wykonują zawody medyczne pielęgniarek, położnych tłumaczy Beata Kukiełka. Staramy się więc, wedle naszych możliwości i oczywiście chęci personelu, finansować wybrane przez pracowników kursy, nawet te, które odbywają się w godzinach pracy. Wiemy, że inwestując w pracownika, w podnoszenie jego kompetencji, inwestujemy także w siebie. O dofinansowaniu szkoleń pracowników mówi także lek. stom. Artur Lebiedź, Zarządzający Gabinetami Stomatologicznymi Dentus, w którego placówkach wprowadzono system motywacyjny obejmujący także urlopy. Stosowany przez nas system motywacyjny obejmuje pieniężne premie motywacyjne potwierdza lek. stom. Artur Lebiedź sponsorowanie szkoleń dla asystentek i rejestratorek medycznych oraz preferencyjne zasady udzielania urlopów wypoczynkowych oraz rozkładu zmian dla tych pracowników, którzy wykazują największe zaangażowanie w pracy. Można inaczej Z kolei Piotr Słota, Prezes Zarządu Centrum Medycznego EKO PROF MED sp. z o. o. opowiada o szczególnym nagradzaniu pracowników pracujących na mniej korzystnych zmianach. W naszej przychodni stosujemy bardzo wiele systemów motywacyjnych takich jak premie, dodatki za pracę na popołudniowej zmianie czy w soboty. Zależy nam, aby pracownik czuł się doceniony potwierdza Piotr Słota. Przydzielanie nagród w ramach systemów motywacyjnych może zależeć m.in. od efektów pracy. Na takie rozwiązanie postawili m.in. dr Agata Potapska Skwara i Anna Kubiak. W placówce stosowany jest wewnętrzny system motywacyjny oparty o analizy miesięczne pracy poszczególnych pracowników mówi dr Agata Potapska Skwara, Dyrektor ds Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Public Relations w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu BIO RELAX. Ustalony jest również jasny system awansowania, znany każdemu pracowników. Anna Kubiak z NZOS Multimed dodaje, że w jej przychodni dodatkowe wynagrodzenia związane są z obrotem firmy. Miesięczne analizy są również ważnym narzędziem pomagającym w ustalaniu wysokości premii przyznawanych w poradniach Małgorzaty Górskiej i Marka Dymkowskiego. Mamy premie finansowe, przyznawane pracownikom tłumaczy Marek Dymkowski, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA Jeśli zauważamy, że obsługa pacjentów przebiega sprawnie, nie ma kolejek ani skarg chcemy za to pracowników nagradzać. Na przykładzie poradni biorących udział w programie Przyjazna przychodnia widać, że możliwości w zakresie motywowania pracowników są niemal nieograniczone. W poradni Diany Lewandowskiej, prócz standardowych wymienionych już elementów, wprowadzono także wyjazdy zagraniczne oraz catering zamawiany do placówki. Joanna Woźniak dodała także konkursy dla najlepszych pielęgniarek i rejestratorek, z którymi oczywiście związane są benefity. 6

7 Jak motywować skutecznie? Z powyższych wypowiedzi wynika, że polskie firmy najpowszechniej wzmacniają motywację zewnętrzną pozytywną, czyli nagradzają pracowników (materialnie i pozamaterialnie) za dobre efekty pracy. Różne przychodnie różnie definiują owe efekty: niektóre nagradzają wszystkich zgodnie z uzyskanymi obrotami firmy, inne tylko najlepszych. Trudno spierać się o to, która metoda jest lepsza, warto jednak pamiętać, że to, co dostają wszyscy, traci znaczenie to jedna z podstawowych zasad dotyczących motywowania. Druga brzmi: nagradzaj zawsze po dobrym wykonaniu zadania, ponieważ nagradzanie pracownika wiele miesięcy po sukcesie nie motywuje, ale frustruje weź pod uwagę, że przez długi czas pracownik nie wie, że jego wysiłki zostały zauważone i docenione. Warto dodać, że system motywacyjny powinien być przejrzysty i znany wszystkim pracownikom. Dzięki temu pracownicy będą dokładnie wiedzieć, za osiągniecie jakich celów mogą spodziewać się nagrody (i na odwrót: za zaniedbanie czego mogą zostać ukarani np. pouczeniem). Dodatkowym plusem prowadzenia takiej polityki jest zapobieganie konfliktom w grupie: jawność systemu sprawia, że pracownicy, którzy nie otrzymali premii, nie podejrzewają nagrodzonych o np. szczególne względy u przełożonych. Często występujący brak klarowności systemów motywacyjnych i brak spisanych parametrów premiowania bierze się stąd, że opracowanie, skonsultowanie z kadrą i opisanie takiego systemu wymaga ogromnego zaangażowania zarządzających. Nie każdy znajduje na to czas. Jednak kto tego nie robi, jest zmuszony ręcznie zarządzać organizacją. Spisane i ogłoszone w organizacji stawki premii za poszczególne zadania upełnomocniają pracowników i czynią ich przedsiębiorczymi. Ogromnie dodają im wiary w ich własne siły. Powodują, że nie ma już potrzeby monitorować czasu pracy. Zmieniają organizację w precyzyjny zegar. Jeśli uważamy, że roczny plan działań i budżet placówki połączony z stawkami premii za dobre wykonanie zadań jest niepotrzebny, to zadajmy sobie proste pytanie: co by się stało, gdyby nagle cała kadra zarządzająca ciężko zachorowała na miesiąc? Czy placówka funkcjonowałaby przez ten czas należycie? Czy wszyscy pracownicy wciąż wiedzieliby, co mają robić i czy z energią wykonywaliby swoje zadania? Szczera odpowiedź na to pytanie powinna sporo uświadomić każdemu menedżerowi organizacji usług medycznych. Formą motywowania polecaną każdej placówce podczas audytu Przyjazna Przychodnia jest premia zespołowa dla rejestracji za systematycznie badane zadowolenie pacjenta. Premia nie musi być wysoka. Najważniejsze, by każdy pracownik i stały współpracownik jednostki otrzymywał regularnie raport pokazujący klarownie, w jakim stopniu pacjenci są zadowoleni z obsługi w rejestracji i w gabinecie. Taki raport, przez sam fakt, że będzie publikowany w jednostce, stanie się ważnym wyznacznikiem jakości pracy. Rolą zarządzających jest określić docelowy poziom satysfakcji pacjentów, przy którym realizowana jest premia. Jednak w tym celu badanie satysfakcji powinno być losowe i obiektywne, a więc nie sprawdzą się ankiety dystrybuowane w rejestracji czy nawet ankiety on line zamieszczane na stronie internetowej placówki. Potrzebne są ankiety na przykład telefoniczne wykonywane kwartalnie na losowej próbie pacjentów, którzy w badanym okresie odwiedzili placówkę, przy czym osoby realizujące ankietę nie powinny być pracownikami podlegającymi premiowaniu za satysfakcję pacjentów. To zadziwiające, jak niewiele placówek stosuje taki system premiowania kadry za satysfakcję pacjentów. W bardziej konkurencyjnych branżach, jak hotelarstwo czy usługi dealerów samochodowych, takie narzędzia premiowania są stosowane od lat i dają rezultaty. 7

8 Motywuj wewnątrz Ustaliliśmy już, że kadra menedżerska najchętniej stosuje narzędzia motywacji zewnętrznej, łatwiejszej do wypracowania niż motywacja wewnętrzna. Tymczasem wzmacnianie motywacji wewnętrznej, nie nakierowanej na rezultat pracy, ale na samo jej wykonywanie, może przynieść placówce więcej korzyści w dłuższej perspektywie. Pracownicy cechujący się wysoką motywacją wewnętrzną częściej lubią swoją pracę i rzadziej myślą o jej zmianie (nawet, kiedy nowa praca mogłaby być lepiej płatna!), łatwiej przychodzi im praca w grupie, nie potrzebują częstych pochwał i premii, by sumiennie pracować, a także cechują się dużą samodzielnością. Jak można więc wzmacniać motywację wewnętrzną? Po pierwsze: zaufaj pracownikowi: obserwuj uważnie pracę personelu i staraj się powierzać pracownikom coraz bardziej odpowiedzialne zadania, oczywiście zgodne z kompetencjami. Po drugie: stawiaj na samodzielność: jeżeli pracownik radzi sobie z dodatkowymi zadaniami postaraj się zapewnić mu większą swobodę działania (np. pozostaw kilka kwestii do decyzji pracownika, ustal bardziej elastyczne godziny pracy). Dzięki temu pracownik poczuje, że ma kontrolę nad tym, co robi oraz wpływ na niektóre podejmowane działania. Po trzecie: postaw na zespół: jasno określ obowiązki wszystkich pracowników, ustal zasady ich wzajemnej współpracy. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów w grupie oraz upewni wszystkich pracowników, że mają ten sam cel (rozwój przychodni, świadczenie jak najlepszych usług). Oferta rynku motywacji Od niedawna szczególną popularnością, jeśli chodzi o pozapłacowe formy motywowania, cieszą się karty sportowe oraz bony podarunkowe. Rodzajów kart i firm je oferujących jest bardzo wiele. Do najpopularniejszych należą: MultiSport, FitProfit, FitFlex i PowerSport. Dzięki kartom pracownicy uzyskują dostęp do setek obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także warsztatów rozwoju, a nawet usług fryzjersko kosmetycznych (w przypadku karty PowerSport są to m.in. strzyżenie włosów, manicure, pedicure, a nawet masaż twarzy). Z dofinansowania kart dla swoich pracowników zdecydował się skorzystać Zarząd SPEKTRUM Ośrodka Okulistyki Klinicznej z Wrocławia. Odpowiednie motywowanie naszych pracowników wpływa pozytywnie na jakość pracy i atmosferę w naszej firmie wyjaśnia Małgorzata Murawa Świątkiewicz Wprowadzamy atrakcyjne formy motywowania. To oczywiste, że zadowolony i zdrowy pracownik jest bardziej wydajny, a praca przynosi mu więcej satysfakcji. Zdecydowaliśmy się więc na wprowadzenie i dofinansowanie kart MultiSport Plus firmy Benefit System, dzięki którym nasi pracownicy, za niewielką opłatą, mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach oferowanych przez obiekty sportowe na terenie całej Polski. Nasi pracownicy, wraz ze swoimi rodzinami, chętnie korzystają z tego systemu i są naprawdę zadowoleni. Niewielka opłata, o jakiej mówi Małgorzata Murawa Świątkiewicz, jest zależna wyłącznie od decyzji pracodawcy. Część firm oferuje karty bez dodatkowych opłat, część wymaga od pracowników udziału własnego tłumacząc decyzję tym, że pracownicy, którzy otrzymali kartę bezpłatnie, bardzo często z niej nie korzystają. Innym popularnym rozwiązaniem, o którym już wspomnieliśmy, są karty podarunkowe oferowane przez kilkanaście firm na rynku (by zapoznać się ze szczegółową ofertą wystarczy wpisać do wyszukiwarki karty podarunkowe dla pracowników ). Karty te mogą przyjąć formę bonów na zakupy, kart płatniczych, a nawet kuponów, które można realizować w dobrych restauracjach, obiektach sportowych i kulturalnych (filharmoniach, teatrach, kinach). Takie karty, w wersji podstawowej, są 8

9 idealnym prezentem dla wszystkich pracowników (np. z okazji Świąt), a w wersji rozszerzonej dla tych, którzy szczególnie zasłużyli na uznanie (niektóre firmy prezentują kupony pracowników w dniu ich urodzin). KOMENTARZ EKSPERTA Część pracodawców jest przekonana, że w dobie kryzysu nie trzeba dodatkowo motywować pracowników. Słusznie? Rzeczywiście, mamy teraz spore bezrobocie, wiele osób poszukuje pracy. Ale to, że ktoś szuka pracy, nie znaczy od razu, że będzie dobrym pracownikiem. Dlatego uważam, że dbanie o pracowników jest ważne w każdym czasie. Jeżeli widzimy, że ktoś dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki, jest zainteresowany rozwojem swoich kompetencji i chce z nami zostać na dłużej uważamy, że warto w takiego pracownika zainwestować. Muszę powiedzieć, że mamy bardzo profesjonalną i lojalną kadrę. Nasi pracownicy nie tylko wywiązują się z powierzonych im zadań, ale także monitorują rynek, przychodzą i mówią nam o tym, że widzieli gdzieś dobre rozwiązanie, które warto byłoby wprowadzić u nas, że zauważyli co wymaga poprawy. Nas takie opinie bardzo cieszą, bo pokazują, że pracownicy dobrze czują się w pracy i są z nią związani emocjonalnie. Mamy pracowników, którzy pracują z nami od lat i wiemy, że możemy na nich polegać. Oczywiście młodsza kadra jest bardziej mobilna, ale wiemy, że mamy pracowników, którzy będą z nami do końca swoich lub naszych możliwości. Beata Kukiełka Dyrektor Zarządzający Centrum Medycznym MEDICOR są coraz bardziej świadomi, że można skutecznie zarządzać pracownikami, dając im nie tylko określone wynagrodzenie, ale także satysfakcję z pracy, pochwały, elastyczność zatrudnienia, czyli wykorzystując pozapłacowe narzędzia motywowania. Zaobserwowane przeze mnie sposoby zarządzania personelem w obsługiwanych podmiotach można podzielić na pozytywne (przez docenianie, nagradzanie) i negatywne (stosowanie kar przewidzianych w prawie pracy, degradacja). W mojej ocenie podmioty lecznicze powinny zdecydowanie stosować motywację pozytywną, gdyż często od komfortu pracy i dobrym nastawieniu do pracy personelu medycznego zależy samopoczucie pacjenta, a to przecież niejednokrotnie przełoży się na pozytywną informację o podmiocie, a tym samym na wzrost pacjentów i obrotu finansowego. Anna Żelasko z Kancelarii Radcy Prawnego w Częstochowie Źródło publikacji: red. Pruszkowska K., Zarządzanie nowoczesną przychodnią zdrowia; Lekcje z najlepszych polskich placówek, certyfikowanych w Programie Przyjazna Przychodnia, Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie, Jaworzno 2012 Do niedawna system motywacyjny w przychodniach kojarzył się głównie z dodatkowymi finansami, które z uwagi na ciągłe braki bardzo ciężko było uzyskać. Na szczęście obecnie zarządzający podmiotami leczniczymi 9

10 LIDER PROJEKTU Kujawko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan to podmiot skupiający ponad 60 firm członkowskich z wszystkich branż województwa. Organizacja, wspólnie z Konfederacją Lewiatan (podmiotem matką) zabiega o wzrost konkurencyjności, uczciwe regulacje prawne i sukces przedsiębiorstw w regionie. Organizacja jest także reprezentantem swoich członków wobec lokalnych i krajowych władz. Od lipca 2013 roku Organizacja kieruje Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego celem jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w biurze KPOP Lewiatan w Toruniu przy ul. Moniuszki 10 i w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15 lok. 302 II piętro telefonicznie pod numerem: Pytania prosimy kierować również na adres: lub do Koordynatora Projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków.

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków. 18 Rynek świadczeń pozapłacowych Które branże najchętniej wykorzystują świadczenia pozapłacowe? Firmy w Polsce bardzo świadomie podchodzą do kwestii benefitów, doskonale zdają sobie sprawę z ich pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści:

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści: 1 Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Praca tymczasowa i jej rola we współczesnym świecie Motywacja pracowników tymczasowych:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo