BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, którego zadaniem jest wsparcie firm medycznych w rozpoczęciu lub rozwoju działań na rynku turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W tym celu każdy uczestniczący podmiot zostanie poddany analizie potencjału pod względem rozwoju w tej branży, a także zdefiniowania potrzeb firmy. Na podstawie tych analiz opracowana, a następnie wdrożona, zostanie strategia innowacji oraz zbudowana zostanie dostosowana oferta dla klientów komercyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w budowaniu oferty usług, a także opracowanie ich w maksymalnie trzech wersjach językowych (w zależności od zapotrzebowania) angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców: reprezentujących branżę medyczną, poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu planujących wejść na rynki zagraniczne i pozyskać nowych klientów, potrzebujących doradztwa w zakresie zapotrzebowania rynku i dostosowania swoich usług, do wymagań rynkowych, planujących przeszkolenie pracowników, by lepiej promowali i sprzedawali Markę firmy REALIZOWANE SZKOLENIA: W celu sprawnego wdrożenia powstałych strategii innowacyjnych pracownicy podmiotów medycznych będą mieć możliwość uczestnictwa w pakiecie szkoleń ukierunkowanych na wzrost zainteresowania klienta ofertą, pozyskanie potencjalnego pacjenta z rynku polskiego i/lub zagranicznego, a następnie jego profesjonalną obsługę. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia: Szkolenia z marketingu usług medycznych Szkolenia z zakresu technik sprzedażowych Szkolenia ze specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego Dotychczas odbyły się szkolenia (po trzy edycje) dotyczące marketingu usług medycznych i technik sprzedażowych. Przygotowujemy się także do realizacji szkoleń z zakresu obsługi klientów zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w ramach projektu szkoleń dostępne są na 1

2 SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE W BYDGOSZCZY I TORUNIU We wrześniu zrealizowane zostały dwie edycje szkoleń: z zakresu technik sprzedażowych oraz dotyczących marketingu usług medycznych. Szkolenia skierowane były do pracowników podmiotów medycznych naszego regionu. W Bydgoszczy, w Hotelu City odbyły się zajęcia z marketingu usług medycznych, natomiast zajęcia z zakresu technik sprzedażowych zrealizowane były w Toruniu w Hotelu Bulwar. Każda z edycji trwała dwa dni, w zajęciach uczestniczyło każdorazowo od 9 do 10 uczestników. Poniżej zamieszony jest szczegółowy opis zajęć: Szkolenie z technik sprzedażowych Toruń Program: metodyka zwiększania efektywności sprzedaży standardy przy obsłudze pacjentów podniesienie poziomu samo motywacji umiejętność szybkiego budowania relacji z kontrahentami umiejętność odpowiadania na obiekcje pacjentów budowanie klimatu i relacji w obsłudze klienta (pacjenta) zdalna sprzedaż internetowa i telefoniczna (praca dla pracownika np. na urlopie wychowawczym) Szkolenie z marketingu usług medycznych Bydgoszcz Program: marketingowa strategia działania uwzględniająca komunikację wirtualną marketing relacji w opiece zdrowotnej narzędzia marketingowe w branży medycznej rynki docelowe konsumenci i ich zachowania na rynku usług medycznych profesjonalna obsługa pacjenta przyszłość marketingu w branży medycznej 2

3 EKSPERTYZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH PRZYGOTOWANIA DO MISJI Z ŻYCIA PROJEKTU Wybrano regiony (jeden niemiecki i jeden rosyjski), które będą poddane szczególnej ocenie i obszernie opracowane w ramach ekspertyz rynków zagranicznych. Analizie poddany zostanie niemiecki Land Nadrenii i Północnej Westfalii oraz rosyjski Obwód Kaliningradzki. Regiony te zostaną zbadane pod kątem świadczonych tam usług medycznych, systemów ich finansowania, preferencji zakupowych w zakresie usług medycznych pacjentów, na danym rynku w określonych specjalizacjach, w tym szczególnie: ortopedycznych, rehabilitacyjnych w tym związanych z usługami uzdrowisk i sanatoriów z elementami SPA, leczenia otyłości i nadwagi, okulistycznych, medycyny estetycznej, stomatologicznych, urologicznych, kardiologicznych oraz charakterystyki operatorów zajmujących się turystyką medyczną. Całe badanie zostanie przeprowadzone również na pozostałych landach niemieckich oraz na 22 obwodach rosyjskich (znajdujących się w zachodniej części Rosji). Analizy te przeprowadzone będą za pomocą m.in. metod i technik badawczych tj. badania fokusowe oraz ankietowe. Wyniki analiz skierowane będą do uczestników projektu Branża medyczna oraz innych zainteresowanych podmiotów gł. z województwa kujawsko pomorskiego. Zakończenie analiz przewidziane jest na koniec listopada bieżącego roku. Wykonawcą wyżej opisanych ekspertyz jest Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy. Trwają przygotowania do wyjazdu na misję gospodarczą, w której wezmą udział przedsiębiorstwa branży medycznej województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy wyjazdu spędzą 4 dni w Szwecji, głównie w Sztokholmie. Misja odbędzie się między 13 a 17 października, w jej ramach uczestnicy odwiedzą targi Det Goda Livet (Senior Expo) w Sztokholmie, a także wybrane podmioty medyczne i rehabilitacyjne. Spotkają się z przedsiębiorcami szwedzkimi i zapoznają z systemem zdrowotnym naszych północnych sąsiadów. W październiku zaplanowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników, którego celem jest omówienie szczegółowego programu wyjazdu. Więcej informacji nt. targów branżowych dostępnych w Internecie znajdziecie Państwo tutaj: Organizatorem wyjazdu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3

4 ARTYKUŁ MOTYWOWANIE KADR PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA Systemy motywacyjne są jednym z najważniejszych punktów zarządzania zasobami ludzkimi w przychodni zdrowia. Mogą przyjmować różne formy, wbrew pozorom nie tylko finansowe. Obecnie rynek firm oferujących zintegrowane pakiety narzędzi motywacyjnych jest ogromny: od kart podarunkowych, przez karty kredytowe, karnety sportowe, aż po bilety do kina czy teatru tym wszystkim możesz nagrodzić najlepszych pracowników i zmotywować do pracy pozostałych. Warto jednak zapoznać się z kilkoma zasadami pozwalającymi uniknąć sytuacji, w której systemy motywacyjne demotywują. Jak to zrobić? Oczywiście, stosujemy systemy motywacyjne dla pracowników zauważa kierownik Specjalistycznego Zakładu Opieki Medycznej FAMILIA MEDICA Barbara Rokicka Łapuć. Motywowanie jest jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi i możemy śmiało stwierdzić, że spośród wielu funkcji zarządzania personelem odgrywa najważniejszą rolę. Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wynika z klasycznej definicji, polega na zatrudnianiu, utrzymaniu i motywowaniu pracowników do lepszego wypełniania obowiązków w celu osiągnięcia celów firmy, a więc jest nierozerwalnie związane z systemami motywacyjnymi. Motywacja, według definicji podanej w Encyklopedii PWN, to proces regulacji psychicznej nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; także względnie trwała tendencja (dążenie) do podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel. Ludzkie motywacje od wielu lat są przedmiotem badań psychologicznych. Z tego powodu w powstało wiele teorii motywacji. Jedną z najważniejszych jest tzw. dwuczynnikowa teoria Herzberga, która powstała w latach 60 tych XX wieku. Jej twórca, Frederick Herzberg, na podstawie badań prowadzonych wśród księgowych i inżynierów, sprecyzował listę czynników, które zapewniają pracownikom satysfakcję z pracy. Na liście znalazły się: osiągnięcia, uznanie pracodawców, możliwość awansu i możliwość rozwoju osobistego. Herzberg zasugerował również, że takie czynniki jak dobre warunki pracy czy wysoka pensja nie motywują pracowników do wzmożonego wysiłku, a jedynie powodują, że pracownicy nie są niezadowoleni Co naprawdę motywuje? Dzięki badaniom psychologów nad motywacjami powstały dwa ważne podziały, których znajomość może pomóc nam w wybraniu najbardziej odpowiedniej dla naszych pracowników metody. Pierwszy podział obejmuje motywacje wewnętrzne (chęć poradzenia sobie z trudnym zadaniem, sprawdzenia siebie ) i zewnętrzne (nagrody, pochwały zależne od przełożonych). Drugi motywacje pozytywne (chęć zdobycia nagrody) i negatywne (chęć uniknięcia upomnienia, reprymendy). Jeśli chcemy, by zastosowane przez nas systemy motywacyjne były skuteczne, musimy znać naszą kadrę i rozumieć jej potrzeby. Motywowanie ma na celu odpowiednie pobudzanie motywacji przy użyciu takich motywatorów, które spełnią oczekiwania zarówno minionych 4 dziesięcioleciach pracodawcy, jak i

5 pracowników zgadza się lek. Barbara Rokicka Łapuć. Zarówno motywacja płacowa, jak i pozapłacowa w większym stopniu mobilizuje pracowników do podnoszenia jakości tego, co robią. Istotnym elementem tej części systemu motywacyjnego jest docenienie pracownika, zapewnienie mu poczucia wartości, dobrej atmosfery w pracy dodaje. Kolejnym podziałem, o którym wspomniała już lek. Barbara Rokicka Łapuć, szeroko stosowanym w wielu firmach, jest podział na motywację materialną i pozamaterialną. Do elementów motywacji płacowej tj. materialnej można zaliczyć: system premiowania lub kar, nagrody, bony świąteczne, jak również dofinansowywanie szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji, na przykład szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej wylicza lek. Barbara Rokicka Łapuć Motywacja pozamaterialna pracownika to przede wszystkim sprawienie, aby pracownik czuł się doceniany, a także chciał być częścią zespołu. Do pozamaterialnych środków motywacji występujących w naszej placówce można zaliczyć: przyjazną atmosferę i warunki pracy, odpowiednie warunki socjalne estetycznie i nowocześnie przygotowane gabinety każdy pracownik ma dobrze zorganizowane stanowisko pracy organizacja imprez pracowniczych, służących głównie poprawie komunikacji między pracownikami (często również organizowane są festyny rodzinne dla członków rodziny pracownika oraz całego personelu). Ważnym elementem jest dobra atmosfera w pracy oraz wzajemny szacunek między pracownikami kończy lek. Barbara Rokicka Łapuć. Nie tylko pieniądze Imprezy integracyjne są również ważną częścią systemu motywacyjnego wdrożonego w Centrum Medycznym MEDICOR. Organizujemy spotkania dla naszych pracowników: różnego rodzaju imprezy integracyjne, często o charakterze sportowym, grille, coroczną wigilię chcemy, żeby nasi ludzie się znali i spędzali ze sobą czas nie tylko w pracy opowiada Beata Kukiełka, dyrektor Zarządzający Centrum Medycznym MEDICOR. Warto dodać, że inwestujemy w rozwój nie tylko zawodowy naszych pracowników, ale także osobisty. Jeżeli wiemy, że któryś z pracowników ma pasję, którą chce rozwijać staramy się mu, w miarę możliwości, pomagać. Przez pewien czas wspieraliśmy jedną z naszych pracownic młodą osobę, która trenowała wschodnie sztuki walki. Nie mogła sobie jednak pozwolić na udział w zgrupowaniach, dlatego refundowaliśmy jej noclegi lub wyjazdy żeby poczuła, że ma w nas wsparcie mówi. Na przykładzie przychodni MEDICOR widać, że systemy motywacyjne nie służą wyłącznie nagradzaniu najlepszych pracowników, ale także przekazywaniu komunikatu szanujemy życie prywatne naszych pracowników i chcemy pomagać im w rozwoju osobistym. Warto to robić, bo, jak wynika z wielu badań, pracownicy którzy mają swoje pasje są bardziej kreatywni, skłonni do innowacyjnego myślenia. System motywacyjny w naszej placówce wygląda następująco: oprócz premii uznaniowych dla pracowników, wprowadziliśmy także niestandardowe formy motywacji, tj. premie dla najlepszego pracownika. Są one przyznawane osobom, które, prócz wypełniania podstawowych obowiązków, angażują się bardziej niż inni pracownicy w życie placówki i wykazują dodatkową aktywnością np. proponują sposoby ulepszania pracy przychodni, które my następnie możemy realizować mówi o kreatywności pracowników Beata Kukiełka. Taka premia nie musi być przyznawana co miesiąc, ale bardzo dbamy o to, żeby nagradzać nią wszystkich, którzy na to zasłużą. Wbrew powszechnemu przekonaniu, systemy motywacyjne nie służą 5

6 wyłącznie zadowoleniu pracownika; powinny również wpłynąć na rozwój przychodni i jej sprawne funkcjonowanie. Jak? Zamiast premii możemy zaoferować pracownikowi dofinansowanie wybranego kursu czy szkolenia. W ten sposób skorzysta i placówka, i kadra. Prócz tego staramy się motywować pracowników, opłacając im kursy i szkolenia. Szczególnie zależy nam na stałym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, którzy wykonują zawody medyczne pielęgniarek, położnych tłumaczy Beata Kukiełka. Staramy się więc, wedle naszych możliwości i oczywiście chęci personelu, finansować wybrane przez pracowników kursy, nawet te, które odbywają się w godzinach pracy. Wiemy, że inwestując w pracownika, w podnoszenie jego kompetencji, inwestujemy także w siebie. O dofinansowaniu szkoleń pracowników mówi także lek. stom. Artur Lebiedź, Zarządzający Gabinetami Stomatologicznymi Dentus, w którego placówkach wprowadzono system motywacyjny obejmujący także urlopy. Stosowany przez nas system motywacyjny obejmuje pieniężne premie motywacyjne potwierdza lek. stom. Artur Lebiedź sponsorowanie szkoleń dla asystentek i rejestratorek medycznych oraz preferencyjne zasady udzielania urlopów wypoczynkowych oraz rozkładu zmian dla tych pracowników, którzy wykazują największe zaangażowanie w pracy. Można inaczej Z kolei Piotr Słota, Prezes Zarządu Centrum Medycznego EKO PROF MED sp. z o. o. opowiada o szczególnym nagradzaniu pracowników pracujących na mniej korzystnych zmianach. W naszej przychodni stosujemy bardzo wiele systemów motywacyjnych takich jak premie, dodatki za pracę na popołudniowej zmianie czy w soboty. Zależy nam, aby pracownik czuł się doceniony potwierdza Piotr Słota. Przydzielanie nagród w ramach systemów motywacyjnych może zależeć m.in. od efektów pracy. Na takie rozwiązanie postawili m.in. dr Agata Potapska Skwara i Anna Kubiak. W placówce stosowany jest wewnętrzny system motywacyjny oparty o analizy miesięczne pracy poszczególnych pracowników mówi dr Agata Potapska Skwara, Dyrektor ds Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Public Relations w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu BIO RELAX. Ustalony jest również jasny system awansowania, znany każdemu pracowników. Anna Kubiak z NZOS Multimed dodaje, że w jej przychodni dodatkowe wynagrodzenia związane są z obrotem firmy. Miesięczne analizy są również ważnym narzędziem pomagającym w ustalaniu wysokości premii przyznawanych w poradniach Małgorzaty Górskiej i Marka Dymkowskiego. Mamy premie finansowe, przyznawane pracownikom tłumaczy Marek Dymkowski, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA Jeśli zauważamy, że obsługa pacjentów przebiega sprawnie, nie ma kolejek ani skarg chcemy za to pracowników nagradzać. Na przykładzie poradni biorących udział w programie Przyjazna przychodnia widać, że możliwości w zakresie motywowania pracowników są niemal nieograniczone. W poradni Diany Lewandowskiej, prócz standardowych wymienionych już elementów, wprowadzono także wyjazdy zagraniczne oraz catering zamawiany do placówki. Joanna Woźniak dodała także konkursy dla najlepszych pielęgniarek i rejestratorek, z którymi oczywiście związane są benefity. 6

7 Jak motywować skutecznie? Z powyższych wypowiedzi wynika, że polskie firmy najpowszechniej wzmacniają motywację zewnętrzną pozytywną, czyli nagradzają pracowników (materialnie i pozamaterialnie) za dobre efekty pracy. Różne przychodnie różnie definiują owe efekty: niektóre nagradzają wszystkich zgodnie z uzyskanymi obrotami firmy, inne tylko najlepszych. Trudno spierać się o to, która metoda jest lepsza, warto jednak pamiętać, że to, co dostają wszyscy, traci znaczenie to jedna z podstawowych zasad dotyczących motywowania. Druga brzmi: nagradzaj zawsze po dobrym wykonaniu zadania, ponieważ nagradzanie pracownika wiele miesięcy po sukcesie nie motywuje, ale frustruje weź pod uwagę, że przez długi czas pracownik nie wie, że jego wysiłki zostały zauważone i docenione. Warto dodać, że system motywacyjny powinien być przejrzysty i znany wszystkim pracownikom. Dzięki temu pracownicy będą dokładnie wiedzieć, za osiągniecie jakich celów mogą spodziewać się nagrody (i na odwrót: za zaniedbanie czego mogą zostać ukarani np. pouczeniem). Dodatkowym plusem prowadzenia takiej polityki jest zapobieganie konfliktom w grupie: jawność systemu sprawia, że pracownicy, którzy nie otrzymali premii, nie podejrzewają nagrodzonych o np. szczególne względy u przełożonych. Często występujący brak klarowności systemów motywacyjnych i brak spisanych parametrów premiowania bierze się stąd, że opracowanie, skonsultowanie z kadrą i opisanie takiego systemu wymaga ogromnego zaangażowania zarządzających. Nie każdy znajduje na to czas. Jednak kto tego nie robi, jest zmuszony ręcznie zarządzać organizacją. Spisane i ogłoszone w organizacji stawki premii za poszczególne zadania upełnomocniają pracowników i czynią ich przedsiębiorczymi. Ogromnie dodają im wiary w ich własne siły. Powodują, że nie ma już potrzeby monitorować czasu pracy. Zmieniają organizację w precyzyjny zegar. Jeśli uważamy, że roczny plan działań i budżet placówki połączony z stawkami premii za dobre wykonanie zadań jest niepotrzebny, to zadajmy sobie proste pytanie: co by się stało, gdyby nagle cała kadra zarządzająca ciężko zachorowała na miesiąc? Czy placówka funkcjonowałaby przez ten czas należycie? Czy wszyscy pracownicy wciąż wiedzieliby, co mają robić i czy z energią wykonywaliby swoje zadania? Szczera odpowiedź na to pytanie powinna sporo uświadomić każdemu menedżerowi organizacji usług medycznych. Formą motywowania polecaną każdej placówce podczas audytu Przyjazna Przychodnia jest premia zespołowa dla rejestracji za systematycznie badane zadowolenie pacjenta. Premia nie musi być wysoka. Najważniejsze, by każdy pracownik i stały współpracownik jednostki otrzymywał regularnie raport pokazujący klarownie, w jakim stopniu pacjenci są zadowoleni z obsługi w rejestracji i w gabinecie. Taki raport, przez sam fakt, że będzie publikowany w jednostce, stanie się ważnym wyznacznikiem jakości pracy. Rolą zarządzających jest określić docelowy poziom satysfakcji pacjentów, przy którym realizowana jest premia. Jednak w tym celu badanie satysfakcji powinno być losowe i obiektywne, a więc nie sprawdzą się ankiety dystrybuowane w rejestracji czy nawet ankiety on line zamieszczane na stronie internetowej placówki. Potrzebne są ankiety na przykład telefoniczne wykonywane kwartalnie na losowej próbie pacjentów, którzy w badanym okresie odwiedzili placówkę, przy czym osoby realizujące ankietę nie powinny być pracownikami podlegającymi premiowaniu za satysfakcję pacjentów. To zadziwiające, jak niewiele placówek stosuje taki system premiowania kadry za satysfakcję pacjentów. W bardziej konkurencyjnych branżach, jak hotelarstwo czy usługi dealerów samochodowych, takie narzędzia premiowania są stosowane od lat i dają rezultaty. 7

8 Motywuj wewnątrz Ustaliliśmy już, że kadra menedżerska najchętniej stosuje narzędzia motywacji zewnętrznej, łatwiejszej do wypracowania niż motywacja wewnętrzna. Tymczasem wzmacnianie motywacji wewnętrznej, nie nakierowanej na rezultat pracy, ale na samo jej wykonywanie, może przynieść placówce więcej korzyści w dłuższej perspektywie. Pracownicy cechujący się wysoką motywacją wewnętrzną częściej lubią swoją pracę i rzadziej myślą o jej zmianie (nawet, kiedy nowa praca mogłaby być lepiej płatna!), łatwiej przychodzi im praca w grupie, nie potrzebują częstych pochwał i premii, by sumiennie pracować, a także cechują się dużą samodzielnością. Jak można więc wzmacniać motywację wewnętrzną? Po pierwsze: zaufaj pracownikowi: obserwuj uważnie pracę personelu i staraj się powierzać pracownikom coraz bardziej odpowiedzialne zadania, oczywiście zgodne z kompetencjami. Po drugie: stawiaj na samodzielność: jeżeli pracownik radzi sobie z dodatkowymi zadaniami postaraj się zapewnić mu większą swobodę działania (np. pozostaw kilka kwestii do decyzji pracownika, ustal bardziej elastyczne godziny pracy). Dzięki temu pracownik poczuje, że ma kontrolę nad tym, co robi oraz wpływ na niektóre podejmowane działania. Po trzecie: postaw na zespół: jasno określ obowiązki wszystkich pracowników, ustal zasady ich wzajemnej współpracy. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów w grupie oraz upewni wszystkich pracowników, że mają ten sam cel (rozwój przychodni, świadczenie jak najlepszych usług). Oferta rynku motywacji Od niedawna szczególną popularnością, jeśli chodzi o pozapłacowe formy motywowania, cieszą się karty sportowe oraz bony podarunkowe. Rodzajów kart i firm je oferujących jest bardzo wiele. Do najpopularniejszych należą: MultiSport, FitProfit, FitFlex i PowerSport. Dzięki kartom pracownicy uzyskują dostęp do setek obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także warsztatów rozwoju, a nawet usług fryzjersko kosmetycznych (w przypadku karty PowerSport są to m.in. strzyżenie włosów, manicure, pedicure, a nawet masaż twarzy). Z dofinansowania kart dla swoich pracowników zdecydował się skorzystać Zarząd SPEKTRUM Ośrodka Okulistyki Klinicznej z Wrocławia. Odpowiednie motywowanie naszych pracowników wpływa pozytywnie na jakość pracy i atmosferę w naszej firmie wyjaśnia Małgorzata Murawa Świątkiewicz Wprowadzamy atrakcyjne formy motywowania. To oczywiste, że zadowolony i zdrowy pracownik jest bardziej wydajny, a praca przynosi mu więcej satysfakcji. Zdecydowaliśmy się więc na wprowadzenie i dofinansowanie kart MultiSport Plus firmy Benefit System, dzięki którym nasi pracownicy, za niewielką opłatą, mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach oferowanych przez obiekty sportowe na terenie całej Polski. Nasi pracownicy, wraz ze swoimi rodzinami, chętnie korzystają z tego systemu i są naprawdę zadowoleni. Niewielka opłata, o jakiej mówi Małgorzata Murawa Świątkiewicz, jest zależna wyłącznie od decyzji pracodawcy. Część firm oferuje karty bez dodatkowych opłat, część wymaga od pracowników udziału własnego tłumacząc decyzję tym, że pracownicy, którzy otrzymali kartę bezpłatnie, bardzo często z niej nie korzystają. Innym popularnym rozwiązaniem, o którym już wspomnieliśmy, są karty podarunkowe oferowane przez kilkanaście firm na rynku (by zapoznać się ze szczegółową ofertą wystarczy wpisać do wyszukiwarki karty podarunkowe dla pracowników ). Karty te mogą przyjąć formę bonów na zakupy, kart płatniczych, a nawet kuponów, które można realizować w dobrych restauracjach, obiektach sportowych i kulturalnych (filharmoniach, teatrach, kinach). Takie karty, w wersji podstawowej, są 8

9 idealnym prezentem dla wszystkich pracowników (np. z okazji Świąt), a w wersji rozszerzonej dla tych, którzy szczególnie zasłużyli na uznanie (niektóre firmy prezentują kupony pracowników w dniu ich urodzin). KOMENTARZ EKSPERTA Część pracodawców jest przekonana, że w dobie kryzysu nie trzeba dodatkowo motywować pracowników. Słusznie? Rzeczywiście, mamy teraz spore bezrobocie, wiele osób poszukuje pracy. Ale to, że ktoś szuka pracy, nie znaczy od razu, że będzie dobrym pracownikiem. Dlatego uważam, że dbanie o pracowników jest ważne w każdym czasie. Jeżeli widzimy, że ktoś dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki, jest zainteresowany rozwojem swoich kompetencji i chce z nami zostać na dłużej uważamy, że warto w takiego pracownika zainwestować. Muszę powiedzieć, że mamy bardzo profesjonalną i lojalną kadrę. Nasi pracownicy nie tylko wywiązują się z powierzonych im zadań, ale także monitorują rynek, przychodzą i mówią nam o tym, że widzieli gdzieś dobre rozwiązanie, które warto byłoby wprowadzić u nas, że zauważyli co wymaga poprawy. Nas takie opinie bardzo cieszą, bo pokazują, że pracownicy dobrze czują się w pracy i są z nią związani emocjonalnie. Mamy pracowników, którzy pracują z nami od lat i wiemy, że możemy na nich polegać. Oczywiście młodsza kadra jest bardziej mobilna, ale wiemy, że mamy pracowników, którzy będą z nami do końca swoich lub naszych możliwości. Beata Kukiełka Dyrektor Zarządzający Centrum Medycznym MEDICOR są coraz bardziej świadomi, że można skutecznie zarządzać pracownikami, dając im nie tylko określone wynagrodzenie, ale także satysfakcję z pracy, pochwały, elastyczność zatrudnienia, czyli wykorzystując pozapłacowe narzędzia motywowania. Zaobserwowane przeze mnie sposoby zarządzania personelem w obsługiwanych podmiotach można podzielić na pozytywne (przez docenianie, nagradzanie) i negatywne (stosowanie kar przewidzianych w prawie pracy, degradacja). W mojej ocenie podmioty lecznicze powinny zdecydowanie stosować motywację pozytywną, gdyż często od komfortu pracy i dobrym nastawieniu do pracy personelu medycznego zależy samopoczucie pacjenta, a to przecież niejednokrotnie przełoży się na pozytywną informację o podmiocie, a tym samym na wzrost pacjentów i obrotu finansowego. Anna Żelasko z Kancelarii Radcy Prawnego w Częstochowie Źródło publikacji: red. Pruszkowska K., Zarządzanie nowoczesną przychodnią zdrowia; Lekcje z najlepszych polskich placówek, certyfikowanych w Programie Przyjazna Przychodnia, Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie, Jaworzno 2012 Do niedawna system motywacyjny w przychodniach kojarzył się głównie z dodatkowymi finansami, które z uwagi na ciągłe braki bardzo ciężko było uzyskać. Na szczęście obecnie zarządzający podmiotami leczniczymi 9

10 LIDER PROJEKTU Kujawko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan to podmiot skupiający ponad 60 firm członkowskich z wszystkich branż województwa. Organizacja, wspólnie z Konfederacją Lewiatan (podmiotem matką) zabiega o wzrost konkurencyjności, uczciwe regulacje prawne i sukces przedsiębiorstw w regionie. Organizacja jest także reprezentantem swoich członków wobec lokalnych i krajowych władz. Od lipca 2013 roku Organizacja kieruje Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego celem jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w biurze KPOP Lewiatan w Toruniu przy ul. Moniuszki 10 i w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15 lok. 302 II piętro telefonicznie pod numerem: Pytania prosimy kierować również na adres: lub do Koordynatora Projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Dlaczego firmy, mimo obecnych przepisów o podatku dochodowym i ZUS, oferują pracownikom system świadczeń

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ TORUŃ, 9 GRUDNIA 2015 Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Założony 1 lipca 2013 roku przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców LEWIATAN porozumienie

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Plan prezentacji Wyzwania pracodawcy AD 2010 Systemy wynagrodzeń / Pozapłacowe systemy motywacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 25 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regularnego badania satysfakcji i motywacji pracowników w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013 30 września 2013 Wzrost liczby klientów Tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu Nowe rynki 4 2 3 Nowi klienci 0 Nowe produkty i usługi 1 Dzisiejszy biznes Lojalność i większe

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

6 obszarów zwiększających efektywność, motywację i zadowolenie w pracy

6 obszarów zwiększających efektywność, motywację i zadowolenie w pracy 6 obszarów zwiększających efektywność, motywację i zadowolenie w pracy Zarzadzanie przez cele Zarzadzanie projektami Monitorowanie czasu pracy Komunikacja (teraźniejszość) Rozwój osobisty (przyszłość)

Bardziej szczegółowo

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca, która naprawdę ma znaczenie Atrakcyjny pakiet pracowniczy Kształcenie i rozwój zawodowy Jak pracujemy Opinie pracowników Trybunału Wynagrodzenie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Na dobry początek Co sprawia, że jesteście Państwo zadowoleni z obecnej pracy? Czynniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku

Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku Raport Pracuj.pl Podwyżka bez tabu: benefity po polsku 1. Towar benefitowy czy deficytowy? Prawie połowa badanych (45%) przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów. Jeśli pracodawca oferuje

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza Raport miesiąca - Idealny pracodawca We wrześniu Zielona Linia rozpoczęła realizację nowego cyklu badań ankietowych skupionych wokół tematu wymarzonego pracodawcy w opinii Polaków. W pierwszym badaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pn. Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy

PROJEKT pn. Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy PROJEKT pn. Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i Gmina Miasta Torunia zawarły w dniu 29

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali lipiec wrzesień 2015 Forum Ekonomiczne w Krynicy 10 września 2015 r. 1 Kadra kierownicza szpitali Dyrektorzy, DM, DF, DA, NP Ordynatorzy, kierownicy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chcę być niezale na! Program aktywizacji zawodowej kobiet REALIZACJA PROJEKTU CHCĘ BYĆ NIEZALEŻNA!

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Talent Management - strategia rozwoju talentów w organizacji

Talent Management - strategia rozwoju talentów w organizacji Talent Management - strategia rozwoju talentów w organizacji Terminy szkolenia 13-14 październik 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Profil uczestnika Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagradzania W branży IT

Systemy wynagradzania W branży IT Systemy wynagradzania W branży IT O nas Anna Morzyńska HR manager w firmie Kroll Ontrack. Ponad 10 lat doświadczenia w obszarze HR w takich branżach jak IT oraz Produkcja. Interesują ją przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Akademia BONY. I. Dlaczego powstaje Akademia BONY? Co to jest Akademia BONY?

Akademia BONY. I. Dlaczego powstaje Akademia BONY? Co to jest Akademia BONY? Akademia BONY BONA Polska sp. z o.o. w trosce o rozwój parkieciarzy jako pierwsza w Polsce rozpoczyna długofalowy program integracyjno-edukacyjny zatytułowany Akademia BONY. Jest on skierowany jest do

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management

College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management Zapraszamy osoby zainteresowane pracą na stanowisku Dyrektor / Manager w Hotelu do pierwszego w Polsce branżowego, praktycznego

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej

Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej Barometr Pracownika samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media

Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 58 ankiet. Edycja Marzec

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29%

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29% Świadczenia pozapłacowe w ach w 200 roku PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) ANALIZY DLA SZCZEBLI ZATRUDNIENIA (PLIK.PDF) Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe najwyższy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie

Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie RAPORT Z DRUGIEJ EDYCJI BADANIA Zespół Doradztwa HRM partners S.A. Warszawa 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 Podstawa prawna Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo