Motywowanie. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywowanie. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl"

Transkrypt

1 Motywowanie Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

2 Motywowanie - definicja Motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy.

3 Motywowanie jest procesem świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stworzenie im warunków i możliwości dla realizacji ich systemu wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu motywującego. Motywowanie polega na inspirowaniu pracowników, by próbując osiągnąć cele osobiste, realizowali cele firmy.

4 Motywowanie Motywacja wewnętrzna zewnętrzna

5 Motywowanie system motywacyjny System motywacyjny: system oddziaływań organizacji na uczestników, którego celem jest zachęcenie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

6 Zasady konstruowania systemu motywacyjnego Zasada indywidualizacji Zasada kompleksowości procesu motywowania

7 Indywidualizacja wymaga poznania potrzeb i oczekiwań poszczególnych pracowników. W wyniku tego zainteresowania kierownik dysponować będzie orientacją na temat: cech osobowych i osobowościowych pracowników, systemu wartości pracowników, a więc tego, co jest dla nich cenne, do czego dążą w procesie pracy, doświadczeń pracowników w zakresie motywowania. Tylko wówczas istnieje możliwość takiego przydziału zadań, wyboru stylu kierowania, doboru środków motywacyjnych, by nastąpiła harmonizacja celów pracownika z celami organizacji.

8 Kompleksowość wymaga podejścia systemowego do motywowania. Oznacza to potrzebę tworzenia w firmie układu logicznie spójnych i wzajemnie wspomagających się środków motywacji, a także ich zespołów działających na zasadzie wzmocnienia i dających efekt synergii.* Możliwe jest wówczas oddziaływanie na jednego pracownika równocześnie kilkoma motywatorami, dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb, celów i aspiracji. Pracownika nie można traktować powierzchownie. Dlatego dla właściwego motywowania konieczne jest zastosowanie całego zbioru, czyli systemu sił, czynników i instrumentów oddziaływujących na pracownika.** * J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd., Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s ** J.A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, j.w., s. 364.

9 Zespół Wsparcie Perspektywy Przełożony Swoboda działania Czynniki wiążące pracownika z firmą Wynagrodzenie Zadania Kultura przedsiębiorstw

10 Systemy motywacyjne przybierają dwojakiego rodzaju formę: Gratyfikacji finansowej Gratyfikacji pozafinansowej

11 Gratyfikacja finansowa Płaca zasadnicza, która powinna zabezpieczać podstawowe potrzeby pracownika, być dostosowana do sytuacji panującej na rynku i oparta o przejrzystą siatkę płac (np. grupy zaszeregowania pracowników) Premia indywidualna i zespołowa uzależniona np. od efektywności pracy, wypracowanego przez grupę zysku Premia dla zarządu Premia za szczególne osiągnięcia (za udaną misję gospodarczą, za znaczne obniżenie kosztów, za osobisty wkład w ochronę interesów firmy) Prowizja od sprzedaży Nagroda pieniężna Inne: akcje, różnego rodzaju dofinansowania

12 Gratyfikacja pozafinansowa (1) Możliwość podnoszenia kwalifikacji: Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, związane z szeroko pojętym doskonaleniem i rozwojem zawodowym personelu na wszystkich szczeblach organizacyjnych Staże zagraniczne Budowanie ścieżki kariery: Droga awansu: poziomego poprzez zwiększenie odpowiedzialności, zmiany zakresu obowiązków oraz pionowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Narzędzia pracy zapewniające komfort pracy, dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych (umożliwiające stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji np. platforma modle, INTRANET)

13 Gratyfikacja pozafinansowa (2) Kształtowanie efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami - dotyczy zarówno wymiany informacji, rozwiązywania problemów, tworzenia zespołów zadaniowych itp. Poszanowanie pracownika, traktowanie pracownika jako partnera. Ważne jest by okazać mu szacunek i poważanie na co dzień bez szczególnej okazji Budowanie pozytywnego PR i rozpoznawalnej marki firmy (np. organizowanie staży i praktyk, udział w kampaniach społecznych, sponsorowanie imprez kulturalnych bądź sportowych, udział w imprezach charytatywnych, wspieranie inicjatyw studenckich lub młodzieżowych) Intensywność pracy - zadania przydzielone pracownikom lub zespołowi nie przekraczają ich możliwości, ale też ich nie obniżają

14 Gratyfikacja pozafinansowa (3) Precyzyjne określenie obszaru obowiązków, wynikających nie z przydziału, ale podziału zadań. Pracownik jest nie tylko zobligowany do wykonywania swoich zadań, ale także ponosi za nie odpowiedzialność. Nie ograniczamy ani nie utrudniamy mu dostępu do informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez niego zadań. Powinny one uwzględniać pewne ograniczone prawo do popełniania błędów połączone z obowiązkiem bieżącego i skutecznego ich naprawiania Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracy Wydawanie gazetek pracowniczych Elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika

15 Gratyfikacja pozafinansowa (4) Pakiet świadczeń pozapłacowych: Dodatkowe urlopy Nieodpłatne lub częściowo odpłatne posiłki w trakcie pracy Pakiety zdrowotne dla pracownika i dla najbliższej rodziny Pożyczki wewnątrzzakładowe Pakiety świadczeń dodatkowych - np.: basen, kręgle, bilety do kina, teatru itp. Przedszkola i żłobki przy zakładach pracy Fundusz socjalny Organizacja transportu dla pracowników do miejsca zatrudnienia Pakiety ubezpieczeń (życiowe, emerytalne itp.) Spotkania bądź wyjazdy integracyjne dla pracowników firmy wraz z rodzinami i zarządem w zależności od możliwości finansowych firmy Zniżki dla pracowników na wykonywane przez firmę produkty/usługi Ochrona prawna pracowników Dodatki: służbowy samochód, telefon, laptop itp.

16 Czynniki organizacyjne wywierające wpływa na motywację pracowników: Przejrzysta struktura organizacyjna Jasna strategia Przejrzysty system awansów Jasny podział: obowiązków, odpowiedzialności, kompetencji Budowanie efektywnych zespołów Komunikacja formalna i nieformalna Szybki i sprawny przepływ informacji pionowo i poziomo Marketing wewnętrzny Styl zarządzania dopasowany do działalności firmy Ograniczenie biurokracji Otwarta przestrzeń dla przepływu wiedzy, doświadczenia

17 Sprawność działania Motywowanie I prawo Yerkesa - Dodsona Poziom pobudzenia

18 Motywowanie II prawo Yerkesa - Dodsona Strzelectwo, łucznictwo Szermierka, tenis Boks, rugby Sprawność działania Poziom pobudzenia

19 Motywowanie II prawo Yerkesa - Dodsona słabo opanowane nawyki dobrze opanowane nawyki Sprawność działania Poziom pobudzenia

20 Samorealizacja Potrzeby fizjologiczne

21 Dwuczynnikowa teoria Hertzberga Czynniki higieniczne Polityka firmy Wynagrodzenie Warunki pracy Czynniki motywujące Osiągnięcia Uznanie Odpowiedzialność Awans

22 Stawianie zadań Stopień trudności zadań

23 Konieczna jest znajomość pracowników, ich potrzeb, pragnień, motywów działania. Należy pamiętać, że każdy człowiek posiada inną osobowość, dlatego też do każdego należy podchodzić indywidualnie.

24 Najważniejszym celem motywacji jest pobudzanie pracowników do: rozwoju osobowego i zawodowego budowania optymalnej kariery zawodowej i ścieżki rozwoju tworzenia planów edukacyjnych w powiązaniu z wykonywanymi przez nich zadaniami realizacji powierzonych zadań na poziomie akceptowanym przez organizację podejmowania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych ról organizacyjnych podejmowania dodatkowego wysiłku pozwalającego przekraczać zadania pod względem ilości i jakości zrozumienia i poszanowania wartości, do których firma dąży.

25 Odpowiednio zmotywowana załoga jest bardziej zaangażowana w swoją pracę, rośnie m.in. jej wydajność i lojalność wobec firmy. Ostatecznie, zadowolenie pracownika przekłada się na sukces lokalnych przedsiębiorstw, wzrost ich efektywności, konkurencyjności i innowacyjności na rynku. Dobrze prosperujące zakłady przyczynią się do rozwoju regionu, budując jego dobrobyt, wzmacniając atrakcyjność, przyciągając inwestorów oraz kreując nowe perspektywy.

26 Korzyści płynące z dobrze skonstruowanych i wykorzystywanych narzędzi motywacji pracowników korzyści dla pracowników korzyści dla firmy korzyści dla społeczności lokalnych

27 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze /A. L. McGinnis / 1) Oczekuj tego, co najlepsze od ludzi, którymi kierujesz. 2) Zauważaj potrzeby drugiego człowieka. 3) Ustawiaj wysoko poprzeczkę doskonałości. 4) Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej. 5) Jeśli ktoś zdąża tam, gdzie Ty - dołącz do niego. 6) Wykorzystaj wzorce, by zachęcać do sukcesu. 7) Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia. 8) Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego. 9) Wykorzystuj w sposób umiarkowany potrzebę współzawodnictwa. 10) Nagradzaj współpracę. 11) Pozwalaj by w grupie zdarzały się burze. 12) Staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie.

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków.

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków. 18 Rynek świadczeń pozapłacowych Które branże najchętniej wykorzystują świadczenia pozapłacowe? Firmy w Polsce bardzo świadomie podchodzą do kwestii benefitów, doskonale zdają sobie sprawę z ich pozytywnego

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka pracy fleet mangera

Ogólna charakterystyka pracy fleet mangera Agenda 1. Ogólna charakterystyka pracy fleet managera, cechy dobrego fleet managera 2.Jak dyscyplinować pracowników czyli skuteczne metody motywacji 3. Kultura organizacyjna 5. Normy w organizacji 6. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library Dr Beata Żołędowska-Król Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach beata.zoledowska-krol@us.edu.pl Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wynagradzanie kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw

Wynagradzanie kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw RAPORTY Z BADAŃ Wynagradzanie kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw Sylwia Stachowska Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Wysoki dynamizm zmian zachodzących

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI STRESZCZENIE W organizacji,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 MIRELA ROMANOWSKA Uniwersytet Szczeciński SKUTECZNOŚĆ PROCESU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI A KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI A KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO Joanna Kamińska * MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI A KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE Treścią artykułu są zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece ujęte pod kątem

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Zbigniew Ciekanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kapitał

Bardziej szczegółowo