Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami"

Transkrypt

1 Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Janusz Sytek Konferencja IPMA Październik 2013 roku

2 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Skąd pomysł na to badanie? W Polsce o różnicach pomiędzy pokoleniami mówi się już od dawna, ale głównie na poziomie życia społecznego i konsumpcji. Coraz częściej zarządza się wiekiem w organizacjach. Celem badania było poznanie różnic pokoleniowych, które mają wpływ na dobór narzędzi w zarządzaniu projektami. Przedstawicieli pokoleń pytaliśmy o: komunikację motywację rozwój

3 3 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Rys pokoleniowy Pokolenie Boomersów Urodzeni w latach 50 i 60. Pokolenie X Urodzeni w latach 70 i pocz. 80 Pokolenie Y Urodzeni pod koniec lat 80 oraz w latach 90 Pokolenie Z Urodzeni po 1990 r. Praca jest obowiązkiem, Pokolenie, które funkcjonowało w czasach realnego socjalizmu, a następnie budowało gospodarkę wolnorynkową, Tradycjonaliści, Uczą się nowych technologii. Białe kołnierzyki, Praca była i jest dla nich najważniejsza, gdy zakładają rodziny wartości się nieco zmieniają, Kult pracy, Obsługa nowych technologii nie stanowi problemu. Dorastali z internetem, Praca stanowi dla nich drogę do rozwoju osobistego, Istotną wartość stanowi indywidualizm. Żyją w świecie wirtualnym (83% śpi z telefonem obok) Internet i nowe technologie są czymś oczywistym, Dopiero wkraczają na rynek pracy, Znają języki obce, przekraczanie granic jest czymś normalnym, Dorastały w dobrobycie, Są otwarci i bezpośredni. Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematyczne z całego świata.

4 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komu zadaliśmy pytania? 352 osoby Subskrybenci Zarządzanie Projektami Lista mailingowa IPMA Polska Uczestnicy kursów zarządzania DTI Polska kwestionariusz online paź Wprowadzanie kategorii pokoleniowych powinno ułatwić lepsze dopasowanie narzędzi zarządczych do potrzeb pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że są to typy idealne i wskazują na pewne cechy charakterystyczne danej grupy wiekowej. Badanie należy traktować jako pilotażowe. Ze względu na małą liczebność przedstawicieli niektórych pokoleń, wzięto pod uwagę odpowiedzi z ankiet niepełnych.

5 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komu zadaliśmy pytania? Specjalista 26% Menadżer/kierownik niższego szczebla 11% Kierownik projektu 1% Prezes/członek zarządu 5% Praktykant/stażysta 3% Menadżer/kierownik wyższego szczebla 8% Administracja biura 2% Nie podano 16% Właściciel firmy 6% Menadżer/kierownik średniego szczebla 13% c Członek zespołu projektowego 8% 3% 13% 15% 26% 45% 40% 58% Boomers X Y Z kobiety mężczyźni nie wskazano N= 352

6 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chcą współpracować Boomersi? 44% Zadanie wymaga kompetencji miękkich 44% wymaga kompetencji twardych 33% czas jego realizacji jest krótki 36% czas jego realizacji jest długi 47% wymaga kreatywności 45 58% 38% 42% 36% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy wymaga nienormowanych godzin pracy jest proste jest złożone

7 7 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chce współpracować Pokolenie X? 48% 56% 47% 50% Zadanie wymaga kompetencji miękkich wymaga kompetencji twardych czas jego realizacji jest krótki czas jego realizacji jest długi 42% wymaga kreatywności 53% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 45% wymaga nienormowanych godzin pracy % 33% jest proste jest złożone

8 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chce współpracować Pokolenie Y? Zadanie 47% wymaga kompetencji miękkich 41% wymaga kompetencji twardych 48% czas jego realizacji jest krótki 29% 61% czas jego realizacji jest długi wymaga kreatywności 59% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 47% wymaga nienormowanych godzin pracy 92 37% 43% jest proste jest złożone

9 9 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chce współpracować Pokolenie Z? Zadanie 36% wymaga kompetencji miękkich 18% 18% 18% 18% wymaga kompetencji twardych 36% czas jego realizacji jest krótki 45% czas jego realizacji jest długi 36% wymaga kreatywności 36% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 64% wymaga nienormowanych godzin pracy 11 73% 36% jest proste jest złożone

10 10 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chcą współpracować? Boomersi, w zależności od zadania, chcą współpracować ze wszystkimi pokoleniami. Y najchętniej współpracują z własnym pokoleniem. Y są najczęściej wybieranym pokoleniem, gdy zadanie wymaga dużej kreatywności. X najchętniej współpracują z własnym pokoleniem. X są najczęściej wybieranym pokoleniem do współpracy w szczególności w zadaniach, które wymagają umiejętności twardych oraz wiedzy specjalistycznej. Z najchętniej współpracują z własnym pokoleniem. Z są najrzadziej wybieranym pokoleniem do współpracy

11 11 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Narzędzia komunikacji w pracy Najbardziej uniwersalnymi i lubianymi narzędziem dla wszystkich grup pokoleniowych są: spotkania bezpośrednie burza mózgów Ciekawym przypadkiem są tablice informacyjne. Im młodsze pokolenie, tym bardziej lubi się nimi posługiwać w pracy. Rozmowy przez telefon Komunikator, czat Intranet Tablice informacyjne Spotkania bezpośrednie Newslettery elektroniczne Blog firmowy Narady Burza mózgów Videokonferencje Liczba odpowiedzi

12 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komunikacja w przyszłości - trendy Komunikatory Im młodsze pokolenie, tym bardziej lubi korzystać z czatów i komunikatorów. Boomersi i X wolą komunikować się telefonicznie. Videokonferencje Młodsze pokolenia nie są przekonane do videokonferencji. Blog firmowy Pokolenie Y i Z docenia wartość blogów firmowych.

13 13 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Przyczyny konfliktów w pracy brak jasnego podziału ról 60% ciasne ramy czasowe 40% niechęć do zmiany 47% nieadekwatne formy motywacji 36% brak jasnego podziału ról 65% ciasne ramy czasowe 25% niechęć do zmiany 49% nieadekwatne formy motywacji 34% zła wola/niechęć osobista 31% zbyt duże przywiązanie do struktury 28% nieprzywiązywanie uwagi do szczegółów 25% brak zaufania 23% brak korzyści dla zespołu projektowego 22% brak jasnego podziału ról 65% ciasne ramy czasowe 32% niechęć do zmiany 45% nieadekwatne formy motywacji 28% brak jasnego podziału ról 55 % ciasne ramy czasowe 73%

14 14 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Poczucie spełnienia potrzeb w pracy Średnie ocen 1 - zdecydowanie nie 5 - zdecydowanie tak Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy 4,3 3,9 3,9 4,0 Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy 4,1 4,0 4,0 3,5 Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonania tego, co potrafię 3,8 3,8 3,5 3,3 Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem/poczułam się choć raz doceniony/doceniona lub czy byłem pochwalony za swoją pracę 3,4 3,0 3,3 3,8 Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę 3,8 3,6 3,8 3,6 Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał/a 3,3 3,1 3,5 3,5 Czy w pracy liczy się moje zdanie 4,1 3,8 3,6 3,5 Czy misja mojej organizacji daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna 3,9 3,4 3,3 3,5 Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie 3,7 3,1 3,2 3,0 Czy w pracy jest ktoś, z kim się przyjaźnię 3,4 3,7 3,6 3,4 Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem/rozmawiałam z kimś o postępach, jakie poczyniłem/poczyniłam 3,0 3,2 3,4 3,3 Pytania zaczerpnięte z badania Instytutu Gallupa Liczba odpowiedzi

15 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Poczucie spełnienia potrzeb w pracy Ogólny poziom zadowolenia z pracy i warunków w pracy jest wyrównany. Najbardziej spełnione potrzeby mają Boomersi, średnia ocen wynosi 3,7. Najbardziej usatysfakcjonowani jesteśmy z tego, że wiemy co się od nas oczekuje oraz z dyspozycji materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania pracy (wyjątek stanowi pokolenie Z). Najsłabiej ocenione elementy Średnia ocen w skali 1min-5max 3,7 3,5 3,6 3,5 Wszystkie pokolenia potrzebują podejścia indywidualnego. Pokolenia X i Y i Z widzą problem w motywacji swoich kolegów i koleżanek z pracy Brak informacji zwrotnej

16 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Narzędzia motywacji pokoleń Ściąga w czarnym zeszycie konferencyjnym Więcej samodzielności w podejmowaniu decyzji 69% 58% 36% 73% Planowanie razem z przełożonym programu rozwoju mojej kariery zawodowej 16% 26% 46% 36% Zmiana zakresu obowiązków 4% 8% 11% 18% Finansowanie np. szkolenia, kursu, studiów 49% 46% 63% 18% Wsparcie innego pracownika 24% 12% 11% 18% Przeniesienie do innego działu 0% 3% 8% 9% Doposażenie stanowiska 2% 10% 8% 18% Umożliwienie pracy z domu 31% 30% 22% 45% Uznanie moich kolegów/koleżanek 33% 26% 26% 9% Praca w nienormowanych godzinach 53% 24% 16% 27% Zatrudnienie na umowę o pracę 2% 15% 30% 0% Uznanie przełożonego 42% 38% 39% 36% Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 11% 6% 8% 0% Karta na basen, siłownię, fitness 4% 9% 17% 36% Zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy 53% 38% 34% 73% Umożliwienie realizacji własnych pomysłów 69% 45% 38% 36% Awans i poszerzenie zakresu obowiązków 22% 41% 47% 55% Więcej uwagi przełożonego 4% 5% 39% 0% Liczba odpowiedzi

17 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Ulubione sposoby nauki 24% 27% 21% 27% Coaching Gry symulacyjne/biznesowe 43% 34% 33% 27% Warsztaty Liczba odpowiedzi * Uwzględniono odpowiedzi, które osiągnęły wynik powyżej 20% wskazań

18 18 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Ulubione sposoby rozwijania kompetencji zawodowych 33% 27% 45% Na bieżąco, podczas pracy i od innych pracowników 21% 23% 26% Profesjonalne doradztwo zewnętrzne 27% Szkolenie prowadzone przez wewnętrznego trenera (w obrębie organizacji) 45% 30% 28% Szkolenie prowadzone przez zewnętrzną firmę Liczba odpowiedzi * Uwzględniono odpowiedzi, które osiągnęły wynik powyżej 20% wskazań

19 19 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Zapraszamy do dyskusji. Dziękuję Janusz Sytek

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI

PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT Materiał wprowadzający PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI Niezależnie od tego co sami myślimy o roli i funkcjonowaniu organizacji musimy liczyć się z tym że w gospodarkach opartych o

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Sylwia Stachowska Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy

Sylwia Stachowska Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015 89 Ocena usług polskich agencji zatrudnienia W warunkach globalnej gospodarki trudno jest różnicować jakość usług jakiegokolwiek przedsiębiorcy ze względu na kraj pochodzenia. Kluczowe znaczenie ma otoczenie

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji Primum non prodigere Recepta na sukces organizacji Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Wstęp Zmiany stały się dominującą częścią rzeczywistości a więc umiejętność wprowadzania zmian w organizacji i naszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści: CZĘŚĆ I. OPIS CELÓW PROJEKTU ORAZ DZIAŁAŃ PODDANYCH EWALUACJI 3 1.1. Cele, organizacja i realizacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo