Stowarzyszenie Euro-Concret

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Euro-Concret"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NGO NGO NGO NGO Publikacja bezpłatna Wrocław 2012

2 Zarządzanie zasobami ludzkimi

3

4 Spis treści I. WSTĘP 5 II. SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 6 1. Elementy twarde systemu zarządzania zasobami ludzkimi 6 2. Elementy miękkie systemu zarządzania zasobami ludzkimi 7 III. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW 8 1. Rekrutacja pracowników 9 2. Selekcja kandydatów 14 IV. OCENA PRACOWNICZA Zasady oceniania Błędy popełniane w procesie oceny Całościowy system ocen 20 V. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Teoria hierarchii potrzeb Abrahama H. Maslowa Podstawowe narzędzia motywacji nagroda i kara Podstawowe narzędzia motywowania pozapłacowego pochwała i krytyka Podstawowe zasady motywowania płacowego Podsumowanie prawdy o motywowaniu 28 VI. DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW Zasady uczenia się dorosłych Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników 30 VII. INNE TWARDE ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 32 VIII. ASSESSMENT CENTER Opis kryterium w procedurze Assessment Center 36 IX. STYLE KIEROWANIA Koncepcje zarządzania ludźmi Style kierowania dostosowane do pracowników Delegowanie uprawnień 43

5 X. TWORZENIE ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH Preferowane role zespołowe Komunikacja w zespole Zespołowe podejmowanie decyzji plusy i minusy 50 XI. KONFLIKTY W ZESPOLE 54 XII. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 58 XIII. CECHY DOBREGO LIDERA Dziesięć cech dobrego lidera 60 XIV. PODSUMOWANIE 64

6 I. WSTĘP Celem zarządzania kadrami jest człowiek i jest to niestety cel ruchomy. Stwierdzenie to popularne swego czasu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest niezwykle celnym ujęciem problemu zarządzania zasobami ludzkimi. Człowiek bowiem, jest najistotniejszym i najtrudniejszym do opanowania zasobem każdej organizacji, zarówno gospodarczej jak i społecznej (pozarządowej). Człowiek to element nieprzewidywalny i niepowtarzalny, o skomplikowanej psychice i emocjach. Każdy pracownik jest inny, a jednocześnie dobry lider potrafi z tych zupełnie różnych i niepowtarzalnych trybików skonstruować skutecznie działający zespół. Jaka jest tajemnica zarządzania ludźmi? Jak działać, by nasi podwładni skutecznie realizowali nasze wizje? Jak wywierać na nich wpływ i skutecznie motywować ich do zadań? Po prostu jak być dobrym szefem? Na te wszystkie pytania odpowiada nauka o zarządzaniu zasobami ludzkimi. W niniejszej publikacji postaram się pokrótce przybliżyć najistotniejsze elementy tej nauki. Przemyślenia tu zawarte są zarówno wynikiem wiedzy autora, jak również jego bogatych doświadczeń praktycznych. Jako szefa, doradcy i trenera umiejętności zarządczych. Mam nadzieję, ze każdy znajdzie w tej publikacji odpowiedzi na dręczące nas wątpliwości, a przedstawione praktyczne zasady pozwolą lepiej odnaleźć się w gąszczu ludzkich emocji i zachowań. 5

7 II. SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem działającej efektywnie kadry pracowniczej. Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia to nie ludzie są bowiem zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp. Nacisk w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest kładziony nie tylko na realizację zadań zleconych pracownikom, ale również na komunikację z pracownikami, ich utożsamianie się z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi. System zarządzania zasobami ludzkimi możemy podzielić na dwa obszary: twarde elementy zarządzania kadrami, miękkie elementy zarządzania kadrami. 1. Elementy twarde systemu zarządzania zasobami ludzkimi Klasyczne definicje systemów zarządzania zasobami ludzkimi dzielą ten system na cztery podstawowe elementy. Są to: rekrutacja i selekcja, ocena pracownicza, motywowanie pracowników, doskonalenie personelu. Każdy kolejny z elementów wynika z poprzedniego, i wszystkie one są wzajemnie powiązane ze sobą. Bo przecież najpierw musimy znaleźć pracownika na wakujące stanowisko, gdy już pracuje musimy oceniać jego pracę, choćby po to, by go odpowiednio motywować do realizacji celów organizacyjnych. A w końcu musi się on rozwijać i dlatego też powinniśmy go doskonalić. Tak, by w jak największym stopniu spełniał nasze oczekiwania. Schemat zarządzania zasobami ludzkimi, oparty o twarde elementy, przedstawia poniższy rysunek. Każdy z podsystemów przedstawionych na rysunku nr 1, zostanie omówiony w dalszej części niniejszego opracowania. 6

8 Rys. 1. Twarde elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi 2. Elementy miękkie systemu zarządzania zasobami ludzkimi Kontakt na linii przełożony podwładny, ale również każdy kontakt międzyludzki, funkcjonuje w oparciu o pewne uniwersalne zasady socjologii i psychologii. Nie ma kontaktów międzyludzkich bez komunikacji, społeczności ludzkie nawet te w skali mikro nie funkcjonują bez konfliktów, czy bez lidera (formalnego lub nieformalnego). Każdy, kto styka się z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i chciałby skutecznie zarządzać ludźmi powinien poznać mechanizmy rządzące ludzkimi jednostkami i społecznościami. Nie tylko zresztą poznać, lecz również efektywnie stosować zasady i metody nimi rządzące. Jakie elementy wchodzą w skład miękkich elementów systemu ZZL. Są to przede wszystkim: umiejętności zarządcze czyli wiedza o tym jaki powinien być lider, jak powinien dobierać styl zarządzania w zależności od warunków funkcjonowania organizacji oraz posiadanych zasobów pracowniczych, jak delegować uprawnienia na pracowników; tworzenie zespołów i praca w zespole czyli wiedza o tym jak dobrać odpowiednich ludzi do pożądanych funkcji w zespole, jak wygląda przepływ informacji w zespołach pracowniczych oraz czy decyzje podejmować indywidualnie czy zespołowo od czego to zależy i kiedy to robić; konflikty w zespołach czyli wiedza o tym jak efektywnie rozwiązywać konflikty pomiędzy ludźmi i jak wykorzystać je do dalszego rozwoju organizacji; komunikacja i przepływ informacji czyli wiedza o tym jak tworzyć komunikat, jak go skutecznie przekazać innym, jakie istnieją bariery komunikacyjne i zniekształcenia informacji. Na tych elementach skupimy się w dalszej części naszych rozważań. 7

9 III. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Każda osoba kierująca ludźmi, niezależnie od tego czy kieruje 3 osobowym zespołem, czy wielką międzynarodową korporacją, zatrudniającą wiele tysięcy pracowników, musi co jakiś czas zmierzyć się z problemem obsadzenia wakatów na stanowisku pracy. Jak zrobić to skutecznie? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Rys. 2. Rekrutacja i selekcja pracowników Po pierwsze, warto zawsze zastanowić się, czy rekrutacja w ogóle jest potrzebna. Wielu menedżerów bardzo szybko podejmuje decyzje o zwolnieniu pracownika i zastąpienia go kimś innym. Nie zawsze są to decyzje przemyślane i słuszne. Wiele dużych, międzynarodowych koncernów szczególnie z dalekiego wschodu Azji (Japonia, Korea Płd., Tajwan, Hongkong itp.), hołduje zasadzie, zgodnie z którą w każdym przypadku taniej jest doskonalić pracownika, który już jest zatrudniony niż pozyskać na jego miejsce nowego pracownika. Należy bowiem wziąć pod uwagę takie czynniki jak: koszt rekrutacji i selekcji, koszt wdrożenia nowego pracownika w tym czas jego nauki, który jest dla organizacji zupełnie nieefektywny oraz koszt ryzyka, że nowy pracownik okaże się ostatecznie gorszy lub niewiele lepszy od pracownika zwalnianego. 8

10 Trzeba w tym kontekście zauważyć również, że zwolnienie pracownika jest swoistego rodzaju przyznaniem się menedżera do porażki nie potrafił on bowiem albo nauczyć pracownika wykonywania obowiązków na odpowiednim poziomie, albo zmotywować go do efektywnej pracy. Powinniśmy zatem jako przełożeni najpierw z pełną odpowiedzialnością rozważyć, czy zwolnienie pracownika jest uzasadnione z punktu widzenia interesu naszej organizacji, czy też jest może próbą ukrycia faktu nie radzenia sobie przez nas z naszym podwładnym. Kolejne istotne zasady dotyczą sfery rekrutacji pracowników. 1. Rekrutacja pracowników Pierwszym elementem, jaki należy spełnić w procesie rekrutacji jest analiza (i ewentualnie opis) stanowiska pracy. Przystępując do rekrutacji powinniśmy wiedzieć wszystko na temat wymogów formalnych stanowiska oraz profilu wymagań zawodowych. Dokonując analizy stanowiska pracy najlepiej posłużyć się opisem stanowiska pracy, który powinien zawierać kompleksowy zestaw wymagań, cech i umiejętności wymaganych od potencjalnego pracownika. Poniżej prezentuję przykładowy arkusz opisu stanowiska pracy, składający się z trzech elementów: opisu samego stanowiska, karty opisu wymogów formalnych, profilu wymogów zawodowych kandydatów. KARTA OPISU STANOWISKA PRACY Stanowisko Komórka organizacyjna podlega służbowo: sprawuje nadzór nad: pełni zastępstwo za: jest zastępowany przez: czas pracy warunki pracy 9

11 współpracuje poziomo wewnątrz firmy: na zewnątrz firmy: udział w zespołach roboczych cele strategiczne do zrealizowania zadania realizacyjne do w/w celów uprawnienia odpowiedzialność Tabela 1. Opis stanowiska pracy Jak widzimy, w pierwszej części opisu stanowiska pracy znajduje się wiedza na temat organizacyjnego umiejscowienia stanowiska w strukturze organizacji oraz merytorycznej treści działań pracownika na tym stanowisku. Takie podejście do opisu stanowiska da nam gwarancję, że zarówno przełożony, jak i podwładny nie będą mieli wątpliwości jakie zadania i w jaki sposób ma wykonywać osoba na tym stanowisku. A także kto ją zastąpi w razie np. choroby. Kolejnym elementem Karty opisu stanowiska pracy jest część dotycząca wymogów formalnych stanowiska. WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKA Wykształcenie (profil) Niezbędne Pożądane Niepożądane Doświadczenia zawodowe 10

12 Kursy i szkolenia Inne wymagania specjalne (uprawnienia) Tabela 2. Wymagania formalne stanowiska Zwróćmy uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze interesują nas nie tylko pożądane doświadczenia, czy wykształcenie. Powinniśmy określić sobie również profil niepożądanych (niechcianych) wymogów formalnych. Czasem będzie to np. wcześniejsza praca w firmie, której pracownicy słyną z nawyków jakich chcielibyśmy uniknąć w naszej organizacji. Czasem, będzie to np. humanistyczny profil wykształcenia w przypadku bardzo specjalistycznego, ścisłego charakteru naszego stanowiska. Tak czy inaczej, powinniśmy określić sobie: kogo chcemy znaleźć, ale również kogo na pewno nie szukamy. Drugi element, to brak na karcie wymogów formalnych informacji o płci kandydata. Zarówno praktyka zarządzania, jak również rozwiązania w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w sytuacji zawodowej spowodowały, że dziś w 90% przypadków nie istnieje preferencja płci kandydata. Wyjątkiem są stanowiska, które wykluczają udział kobiet np. wymagające wykonywania pracy w zakresie przekraczającym normy obciążenia określone prawem dla kobiet (np. dźwiganie ciężarów o znacznej wadze). Ostatnim elementem Karty opisu stanowiska pracy jest Profil wymogów zawodowych. PROFIL WYMAGAŃ ZAWODOWYCH (zaznaczyć plusem stopień wymagania cechy) Lp. Umiejętności i predyspozycje 1. Energia i dynamizm 2. Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań 3. Umiejętność planowania zadań i czasu 4. Umiejętność kierowania ludźmi autorytet mało istotne Stopień wymagań ważne bardzo ważne Uwagi 11

13 5. Umiejętność motywowania do zadań 6. Umiejętność stymulowania wysokiej jakości pracy nastawienie na jakość 7. Umiejętność planowania i kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych 8. Odporność na stres 9. Umiejętność prowadzenia samochodu Kategoria Prawa Jazdy 10. Znajomość języków obcych Jakie? 11. Umiejętność skutecznego organizowania pracy podległych pracowników 12. Umiejętność koncentracji na Klientach Firmy 13. Umiejętność integrowania zespołów i budowania pracy zespołowej 14. Wiedza i umiejętności w zakresie: zarządzania ludźmi marketingu i handlu zarządzania jakością Controllingu rachunkowości i finansów 12

14 zarządzania produkcją inne (jakie?): Tabela 3.Profil wymagań zawodowych Jest to oczywiście przykładowy opis wymagań zawodowych. W przypadku tej części tabeli będziemy mieli do czynienia z ogromną zmiennością kryteriów w zależności od profilu stanowiska i szczebla zarządzania. Należy bowiem pamiętać, że im wyższy szczebel zarządzania, tym mniej ważne stają się umiejętności merytoryczne, a coraz ważniejsze są kompetencje w dziedzinie zarządzania. I tak np. brygadzista czy mistrz na produkcji musi posiadać jedynie marginalną wiedzę o zarządzaniu, musi jednakże być świetnym fachowcem w zakresie produkcji, którą zarządza. Przełożony brygadzisty kierownik produkcji musi łączyć dobrą znajomość produkcji z dobrymi umiejętnościami zarządzania. Jego zaś przełożony dyrektor zakładu powinien być znakomitym zarządzającym, od szczegółów produkcji ma bowiem mistrzów czy brygadzistów. Jego wiedza na temat tajników pracy maszyn może być zupełnie ogólna. Posiadając zanalizowane stanowisko pracy możemy przystąpić do procesu rekrutacji. I tu pojawia się pytanie: rekrutować wewnątrz organizacji spośród dotychczasowych pracowników czy też z zewnętrznego otoczenia organizacji? Jeżeli tylko jest to możliwe, powinniśmy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość rekrutacji wewnętrznej. Daje ona nam bowiem kilka przewag nad rekrutacją zewnętrzną: pracownik awansowany z grona pracowników będzie potrzebował znacznie mniej czasu na adaptację (poznanie organizacji, jej celów, ludzi, specyfiki działań); rekrutacja wewnętrzna pozwala nam na zatrudnienie osoby, którą znamy pod kątem motywacji, zaangażowania, sumienności, odpowiedzialności, uczciwości itd.; rekrutacja wewnętrzna stanowi znakomity element polityki motywacyjnej organizacji awans stanowi nagrodę za najlepsze wyniki w pracy i motywuje nie tylko awansowanego, ale również innych pracowników; rekrutacja wewnętrzna jest tańsza od zewnętrznej, jest właściwie bez kosztowa. Kiedy dokonaliśmy wyboru wewnątrz naszej organizacji proces rekrutacji jest zakończony. Jednakże kiedy zdecydowaliśmy się na prowadzenie rekrutacji zewnętrznej, staniemy przed 13

15 koniecznością dokonania selekcji kandydatów, którzy zgłosili się do nas odpowiadając na ogłoszenie rekrutacyjne. 2. Selekcja kandydatów Właściwy pracownik to osoba, która spełnia dwa warunki jednocześnie: 1. Odpowiada kryteriom fachowych i osobowościowych wymagań dla określonego stanowiska. 2. Osobowością pasuje do danej organizacji. Istnieją różne metody selekcji kandydatów do pracy: 1. Ocena danych biograficznych robiona na podstawie ofert składanych przez kandydatów do pracy w postaci listów motywacyjnych i życiorysów zawodowych (popularne Curriculum Vitae). Ocena tych danych jest trudna, aczkolwiek doświadczenia i badania pokazują kilka generalnych zależności: osoby, które do tej pory odnosiły sukcesy zawodowe będą z dużym prawdopodobieństwem odnosić je nadal; osoby, które przez całe życie zawodowe pięły się w górę (awanse), czyli cały czas rozwijały się zawodowo, z dużym prawdopodobieństwem będą się pięły w górę w naszej organizacji; osoby, które mają ustabilizowane rodziny i ustabilizowane życie prywatne, będą z dużym prawdopodobieństwem odnosiły sukcesy zawodowe; osoby, które były dobrymi uczniami, podejmowały wyzwania i wykorzystywały możliwości przewodzenia grupie, będą z dużym prawdopodobieństwem dobrymi menadżerami; osoby, które przebywały dłużej niż rok na zasiłku dla bezrobotnych, będą miały duże trudności w początkowym okresie pracy (długi okres adaptacyjny). 2. Wywiady najczęściej stosowana forma przy doborach kandydatów. Dużą wadą wywiadów jest ich brak rzetelności w przypadku, kiedy nie są prowadzone fachowo. Inną wadą jest także to, że zabierają sporo czasu. Podczas selekcji pracowników wywiad stwarza możliwości dyskusji na temat rozważanego stanowiska lub programu rozwoju. Stanowi także forum do negocjacji warunków pracy i płacy. Wywiad daje nam wgląd w potrzeby przyszłych pracowników, co stwarza już po przyjęciu większe możliwości motywowania danej osoby, według zasady im lepiej znam swojego pracownika, tym lepiej potrafię go motywować do pracy. 3. Kwestionariusze psychologiczne (inwentarze) lub testy projekcyjne skuteczna forma badania predyspozycji osobowościowych kandydatów. 14

16 Kwestionariusze osobowości są bardzo rzetelnymi metodami doboru, pokazującymi jedną lub nawet kilkanaście cech osoby badanej. Ze względu na wprowadzane nierzadko skale kłamstwa, są metodami, w których widzimy rzeczywiste cechy kandydata. 4. Psychologiczne testy umiejętności są to testy psychologiczne mierzące takie zdolności intelektualne kandydata jak: sprawność myślenia, inteligencję, koncentrację uwagi, myślenie twórcze. Są to metody rzetelnie przewidujące funkcjonowanie danej osoby w pracy szczególnie na stanowiskach kierowniczych. 5. Indywidualne ćwiczenia symulacyjne są to testy symulacyjne, tworzone pod potrzeby określonego stanowiska pracy. W ćwiczeniach symulacyjnych ocenia się kandydata pod względem organizacji pracy, umiejętności przewidywania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, skutecznej komunikacji itp. 6. Ćwiczenia grupowe w ćwiczeniach tych ocenia się kandydata pod kątem umiejętności przywódczych, stylu przywództwa, współpracy w grupie, umiejętności negocjacyjnych. Zaliczamy do nich: gry kierownicze, gry biznesowe, gry negocjacyjne, itp. 7. Ćwiczenia pisemne mogą to być konkretne zadania do rozwiązania z zakresu ekonomii, pytania sprawdzające wiedzę marketingową itp. Dobierając metody selekcji kandydatów pamiętajmy, że wszelkie metody psychologiczne wymagają przeprowadzenia, analizy i interpretacji testów oraz kwestionariuszy przez psychologa. Próby stosowania metod psychologicznej oceny kandydatów przez osoby nieprzygotowane i nieuprawnione nie powinny być stosowane, ze względu zarówno na etyczny wymiar takiego zachowania, jak również na zupełny brak wiarygodności oceny takiego badania. 15

17 IV. OCENA PRACOWNICZA Ocena pracowników jest nieodłącznym elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. No dobrze, ale po co właściwie oceniamy pracowników? Jest kilka celów dokonywania ocen pracowników. Pierwszym i najważniejszym z nich jest: Dostarczenie sobie i pracownikowi informacji o wymaganym i rzeczywistym poziomie realizacji zadań Wydawać by się mogło, że do tego nie potrzebujemy skomplikowanych często systemów oceny. Przecież doskonale wiemy to zarówno my, jak i nasz podwładny. Nic bardziej mylne. Bez jasno sformułowanych kryteriów oceny, bez dokonania podsumowania wskaźników oceny tych mierzalnych, i tych opisowych, wreszcie bez omówienia i uzgodnienia ostatecznej oceny pracy naszego pracownika absolutnie nie możemy mieć pewności, że: nasza opinia o jego pracy jest słuszna, jego opinia o jego pracy jest słuszna, jego opinia o jego pracy jest zgodna (lub chociaż zbliżona) z naszą. A zatem to właśnie wiedza, jest głównym celem oceny. Kolejnym celem oceniania jest: Odkrywanie specyficznych talentów i zdolności pracownika W ramach systemu oceny poznajemy naszych podwładnych naprawdę dobrze. Ujawniają się kolejne ich umiejętności i talenty, które możemy wykorzystać, w dobrze pojętym interesie zarówno pracownika, jak również naszej organizacji. Służy to zarazem realizacji kolejnego celu oceny, którym jest: Stymulowanie indywidualnego rozwoju pracownika System ocen jako jedna z podstaw systemów zarządzania kadrami w organizacji jest podstawą do wielu działań z zakresu HR. Jednym z nich jest planowanie ścieżek kariery oraz stymulowanie rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników. Mając zatem dane z oceny możemy zaplanować rozwój pracownika, w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, a także możemy zaprogramować dalsze doskonalenie. Po to, aby wzmacniać talenty i eliminować słabe strony. Jeśli mówimy o ocenie, jako podstawie do innych podsystemów ZZL w organizacji dochodzimy do kolejnego celu oceniania. Jest nim: 16

18 Wykrywanie i zaspokajanie potrzeb pracowników Z jednej strony możemy zdiagnozować potrzeby zawodowe pracownika, a drugiej zaś potrzeby rozwojowe i życiowe. Zaspakajanie jednych i drugich jest głównym aspektem motywowania pracownika do realizacji zlecanych zadań. Tak więc ocena pracowników leży u podstaw wszelkich systemów motywacyjnych w organizacji. 1. Zasady oceniania Ocenianie ludzi musi zawsze odbywać się według ściśle określonych zasad. Istnieją wszakże uniwersalne zasady oceniania obowiązujące w każdym przypadku realizacji oceny. Są to: Oceniaj konkrety, podawaj fakty Podczas oceny oceniamy konkretne zadania, ich wykonanie. Nie oceniamy człowieka, tylko jego pracę. Każdą ocenę uzasadniamy, podając przykłady konkretnych sukcesów lub porażek. Oceniaj zachowania, nie cechy Ocenie nie podlegają cechy naszego pracownika tylko jego konkretne zachowania. Tak więc np. nie oceniamy czy jest szybki czy powolny. Oceniamy terminowość realizacji danego zadania. Nie oceniamy czy jest kreatywny czy nie jest. Oceniamy jakość zaproponowanego rozwiązania problemu. Oceniaj analitycznie, nie syntetycznie Oceniamy pracę podwładnego w rozbiciu na drobne elementy poszczególne projekty, zadania, czynności. Unikamy uogólnień i syntezy. Nie wyciągamy całościowych wniosków. Zaczynamy od szczegółów i na szczegółach kończymy. Oceniaj jawnie i otwarcie Jawność i otwartość oceny powodują, że wzrasta akceptacja jej wyników. Oznacza to, że dopuszczamy ocenianego do naszych wniosków z oceny. A nawet nie tylko dopuszczamy, co staramy się przedyskutować to z nim i uzgodnić wynik końcowy. Pracownik, który wie, że jest oceniany, ale nie może zapoznać się z wynikami tej oceny, jest sfrustrowany i zestresowany. Pracuje w dyskomforcie i traci motywację. Oceniaj cyklicznie Ocena nie może być akcyjna. Ocena powinna być systematyczna. Nie oznacza to, że musi być częsta, ale powinna być dokonywana przynajmniej raz na rok lub dwa lata. Ocena dokonana raz niewiele mówi nam o pracowniku. Systematyczne dokonywanie ocen powoduje, że dysponujemy informacją o trendach, w poszczególnych obszarach oceny. Wiemy, czy pracownik rozwija daną umiejętność, i w jakim tempie to się odbywa. Tylko cykliczna ocena zapewni nam rzetelny pogląd na temat zatrudnianych osób. Oceniaj obiektywnie Kryteria oceny muszą być jasno określone, zdefiniowane i opisane. Tak, aby ocena poszczególnych pracowników była porównywalna, a zatem obiektywna. Dobre zdefiniowanie 17

19 i opisanie kryteriów stanowi 50% sukcesu w ocenianiu personelu. Ale, rzecz jasna, również w przypadku najlepiej zdefiniowanych kryteriów zdarza się, że ocena nie jest obiektywna. To zależy już tylko od naszego obiektywizmu. Ale właściwie, dlaczego mielibyśmy oszukiwać samego siebie? Przecież ocena ma nam dać odpowiedź na temat kompetencji naszych pracowników. Odpowiedź rzetelną i prawdziwą. Bądźmy więc obiektywni. Planuj przyszłość pracownika Pamiętaj, że oceniasz nie tylko dla zaspokojenia własnej ciekawości. Za oceną muszą iść konkretne cele zarządcze. Oceniając planuj przyszłość pracownika. Zarówno w aspekcie jego dalszego doskonalenia, jak również w aspekcie jego dalszej kariery zawodowej w organizacji. Ewentualnego awansu, powierzenia zadań, miejsca w zespole zadaniowym, przesunięcia do innych czynności itp. Ocenę zakończ rozmową z pracownikiem, w której omówicie wyniki oceny i twoje obserwacje, sugestie, zalecenia i plany wobec niego. W trakcie takiej rozmowy również trzymamy się określonych zasad, wśród których najistotniejsze to: Szczerość Jeśli miałbyś nie być szczery podczas rozmowy podsumowującej ocenę zrezygnuj z oceniania. Tylko szczera rozmowa daje gwarancję, że zrealizujesz cele oceny. Jeśli nie powiesz pracownikowi szczerze o tym co cię martwi nie dasz mu szansy na poprawę. Jeśli nie powiesz mu, co cię cieszy nie będzie wiedział, które zachowania ma pielęgnować i wzmacniać. Pokazanie plusów i minusów Oceniając poszczególne obszary funkcjonowania pracownika zazwyczaj widzisz zarówno plusy, jak i minusy jego funkcjonowania. Mów więc o jednych i o drugich. Nawet jeśli twoja całościowa ocena jest bardzo krytyczna, postaraj się znaleźć coś pozytywnego i po omówieniu 20 zastrzeżeń, omów także te 2 rzeczy, które oceniłeś pozytywnie. Da to twojemu pracownikowi pewność, że pomimo zastrzeżeń, zauważasz także jego przydatność dla organizacji. Poprawi to jego motywację do pracy nad sobą, gdyż nie będzie to mocno zaniżać jego samooceny. I odwrotnie jeśli chwalisz, to pamiętaj o tym, żeby mimo wszystko pokazać również, że są ciągle jeszcze elementy do poprawienia. No chyba, że podwładny jest ideałem. Ocena realizacji zadań, a nie krytyka osoby Oceniaj zadania, nie człowieka. Krytykuj błędy i konkretne zachowania, a nie człowieka i jego cechy. Nie wolno ci oceniać człowieka, bo twoje uprawnienia, jako szefa, ograniczają się tylko do oceny pracy podwładnych. Pamiętaj, że wszelka krytyka personalna jest barierą komunikacyjną i prowadzi do konfliktu. Jest to niestety najczęstszy mankament przełożonych, że przekładają oni ocenę poszczególnych zachowań pracownika na ogląd jego jako człowieka. Zwróć na to szczególną uwagę, bo taki błąd zabija sens każdego systemu ocen. 18

20 Słuchanie pracownika Słuchanie jest umiejętnością komunikacyjną. Rozmowa podsumowująca ocenę musi dać szansę pracownikowi na odniesienie się do twoich ocen. Wysłuchaj go z jego wypowiedzi też możesz wiele dowiedzieć się o nim i jego pracy. I pamiętaj to jest rozmowa. A jeśli rozmowa to komunikacja musi być dwustronna. A więc nie możesz wyłącznie mówić. Musisz także słuchać. Przekazanie oczekiwań Powiedz wyraźnie, jakie masz oczekiwania wobec pracownika. Szczególnie w tych obszarach, których ocena wypadła nie najlepiej. Pamiętaj, że krytyka jest konstruktywna tylko wtedy, gdy towarzyszy jej opis zachowań pożądanych, najlepiej popartych stosownymi przykładami. Bez wzorca oczekiwań, twoja krytyka będzie niepełna i może nie przynieść spodziewanych efektów (w postaci zmiany krytykowanych zachowań). Podjęcie uzgodnień co do przyszłości Omów z pracownikiem twoją wizję jego przyszłości i daj mu szansę odnieść się do twojej propozycji. I to przyszłości w obu aspektach zarówno tej dotyczącej doskonalenia, jak również tej związanej z dalszą ścieżką kariery. 2. Błędy popełniane w procesie oceny Kiedy oceniamy ludzi często zdarza się nam dokonać błędnej oceny. Sami często myślimy: a wydawał się nam taki nieśmiały lub a takie miłe wrażenie robiła na początku. Przyjrzyjmy się zatem najczęściej popełnianym błędom podczas dokonywania oceny innych ludzi. Błąd pierwszego wrażenia Często ocena dokonana na podstawie pierwszego wrażenia na długo określa naszą ocenę drugiego człowieka. A przecież nasze pierwsze spotkanie może zostać zdominowane przez jego nieśmiałość i tremę (i wyda nam się wtedy pozbawionym życia anemikiem ). Może jednak zdarzyć się również tak, że nasz rozmówca ukrywa swoją tremę pod maską zachowań głośnych lub nawet agresywnych (wtedy wyda nam się aroganckim bufonem ). Nie powinniśmy zatem tak do końca ufać pierwszemu wrażeniu. Często bowiem bywa ono mylne. Stereotypy w postrzeganiu grup społecznych Przynależność człowieka do określonej grupy społecznej, zawodowej itp. powoduje często, że postrzegamy go przez pryzmat stereotypu, który kojarzy nam się z daną grupą społeczną. Myślenie stereotypami jest wrogiem obiektywnej oceny i w znaczący sposób wypacza jej wynik. Efekt aureoli To błąd polegający na przekładaniu postrzegania (efektu) zewnętrznego człowieka na jego ocenę. Mamy skłonność do oceny człowieka na podstawie np. jego wyglądu, ubioru, samochodu itp. Ludzi ładnych, uśmiechniętych, dobrze ubranych oceniamy wyżej od tych mniej pięknych. Ale uważajmy pozory mylą! 19

21 Błąd logiczny Błąd logiczny to założenie, że pewne cechy występują łącznie np. duża inteligencja = duża wiedza, czy też duża ruchliwość (energiczność) = wysoka motywacja. A przecież znamy wszyscy bardzo inteligentnych ludzi, którzy z wrodzonego lenistwa maja bardzo miałką wiedzę. A to, że ktoś w pracy biega, a nie chodzi nie oznacza jeszcze, że z tego biegania cokolwiek wynika. Błąd łagodności Większość ludzi ma skłonność do łagodzenia ocen niekorzystnych. Ale w procesie oceny ludzi musimy wyraźnie zauważać ich mankamenty, bo to przeważnie one muszą zdecydować o naszej decyzji w kwestii zatrudnienia kandydata. Błąd tendencji centralnej To nic innego jak spłycanie oceny. Jeśli mamy ocenić kandydatów w skali od 0 do 10, nie bójmy się używać zer i dziesiątek. Część z nas ma skłonność przyznawania wszystkim kandydatom ocen pomiędzy 3 a 7, a to powoduje, ze znacznie trudniej będzie zbudować nam wiarygodny ranking kandydatów. Samospełniające się proroctwo Jeśli nastawimy się do kogoś od początku pozytywnie, będziemy zauważać wyłącznie symptomy potwierdzające nasze dobre nastawienie. I odwrotnie, przy negatywnym nastawieniu, cokolwiek zrobi kandydat widzieć będziemy w tym jedynie mankamenty i zagrożenia. Starajmy się więc nie nastawiać przed dokonaniem rzetelnej, obiektywnej oceny. 3. Całościowy system ocen Całościowy system ocen to taki system, w którym zarówno pracownik jest oceniany przez przełożonego, jak również przełożony jest oceniany przez pracownika. Jakie zatem elementy powinny znaleźć się w systemie ocen, by można było go uznać za całościowy: Samoocena pracownika Najlepiej w formie kwestionariusza. A po co samoocena? Otóż proces samooceny zmusza pracownika do refleksji nad własną pracą. Powoduje, że ma on szansę, aby spojrzeć krytycznie na siebie, niejako oczami własnego pracodawcy. Jest on lepiej przygotowany do rozmowy podsumowującej ocenę. A doświadczenia praktyczne pokazują, że samoocena pracownika jest często znacznie bardziej krytyczna od oceny przełożonego. Ocena pracownika przez przełożonego Również w formie kwestionariusza. Ocena musi zawierać jasne, czytelne, zdefiniowane kryteria. 20

22 Rozmowa oceniająca przełożony podwładny Rozmowa oceniającego z ocenianym jest doskonałym momentem na uzgodnienie wspólnej wersji oceny, zaplanowaniem dalszego doskonalenia i rozwoju pracownika. Dobra rozmowa podsumowująca ocenę jest często najważniejszym elementem procesu oceny. Ocena przełożonego przez podwładnego Ta ocena jest dokonywana również w formie kwestionariuszowej. Tutaj również niezbędnym elementem są dobrze zdefiniowane kryteria. Tak, aby oceniający musiał odnosić się do konkretnych kryteriów, a nie do odczuć i ogólnego oglądu zwierzchnika. Rozmowa oceniająca podwładny zwierzchnik przełożonego Czymś oczywistym jest, że pracownik nie omówi swoich wniosków z oceny przełożonego z tymże przełożonym. Dlatego arkusz oceny może zostać omówiony jedynie ze zwierzchnikiem przełożonego. Dla zwierzchnika ta rozmowa pozwala spojrzeć na swojego podwładnego z dwóch płaszczyzn: z własnej perspektywy jako przełożonego oceniającego pracownika, oraz z punktu widzenia podwładnego oceniającego swojego szefa. Jakie zatem są główne różnice w ocenianiu podwładnych i przełożonych? Ocena podwładnych Jawna W rozmowie Oceniający Oceniany Oceniany zapoznaje się z indywidualnymi ocenami Oceniającego Ocena przełożonego Anonimowa W rozmowie Oceniający Przełożony Ocenianego Oceniany zapoznaje się ze zbiorczymi wynikami oceny (sumą ocen wszystkich Oceniających) Tabela 4. Różnice w ocenianiu podwładnych i przełożonych 21

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE

PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE 1 PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE agencje doradztwa personalnego (personnel/human resources consulting) firmy działające w zakresie doradztwa personalnego. Zatrudniają wysokiej klasy specjalistów, którym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo