MOTYWOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW W UCZNIÓW W W UCZENIU SIĘ I ROZWOJU OPRACOWANIE IWONA KUCHARSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTYWOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW W UCZNIÓW W W UCZENIU SIĘ I ROZWOJU OPRACOWANIE IWONA KUCHARSKA"

Transkrypt

1 MOTYWOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW W UCZNIÓW W W UCZENIU SIĘ I ROZWOJU OPRACOWANIE IWONA KUCHARSKA

2 MOTYWACJA Zespół motywów w występuj pujących aktualnie u danej osoby

3 MOTYW Wg Tomaszewskiego stan wewnętrznego napięcia, od którego zaleŝy moŝliwość i kierunek aktywności organizmu W psychologii swoisty stan organizmu pobudzający osobnika do działania, które ma zaspokoić jakąś potrzebę

4 RODZAJE MOTYWACJI MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA Zespół cech środowiskowych działających aktualnie na daną osobę: -rodzinnych -szkolnych -rówieśniczych -ekologicznych MOTYWACJA WEWNĘTRZNA Zespół cech wewnętrznych działających na daną osobę: -intelektualnych -emocjonalnych

5 STYMULATORY MOTYWACJI Warunki uczenia się UŜyteczność pracy Motoryka ciała kinestetyka (ruch) Relaksacja (odpoczynek) Wiedza (neurobiologia) Eliminacja stresów Picie płynów (wody)

6 MOTYWOWANIE MOTYWATORY (NARZĘDZIA MOTYWACJI) ŚRODKI PRZYMUSU ŚRODKI ZACHĘTY ŚRODKI PERSWAZJI

7 ŚRODKI PRZYMUSU Rozkazy, nakazy i zakazy, Polecenia i zalecenia, Własne zobowiązania i powinności przyjęte na siebie dobrowolnie,

8 ŚRODKI ZACHĘTY Wszelkie obietnice, zachęcające do podjęcia określonego zadania

9 ŚRODKI PERSWAZJI Wszelkie środki motywacyjne odwołujące się do wewnętrznej motywacji, wynikające z wzajemnej negocjacji czy konsultacji motywującego i motywowanego

10 KLUCZOWE CECHY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA I EDUKACJI Twórcza aktywność (aktywizm) Orientacja przyszłościowa Orientacja innowacyjna Indywidualizm Intelektualizm

11 JAK ZACHĘCAĆ UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ NA LEKCJACH? Odejść od tablicy stosować metody angaŝujące uczniów w procesie uczenia się, bazujące na: ich samodzielności, pracy zespołowej, grupowym rozwiązywaniu problemów. Korzystać z metody projektów. Stosować ocenianie motywujące. Traktować ucznia podmiotowo.

12 JAK ZACHĘCAC UCZNIÓW NA LEKCJACH? 1. Jasno określić cel i zadania lekcji. 2. UmoŜliwiać wyraŝanie własnych opinii i przemyśleń. 3. Wyzwalać pozytywne emocje. 4. Szanować indywidualność ucznia. 5. Uczyć współpracy w grupie rówieśniczej. 6. Uczyć odwagi w korzystaniu z wolności i odpowiedzialności za swoją wolność. 7. Uczyć planowania, organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości. 8. Kształtować poczucie estetyki i wraŝliwości na nią. 9. UmoŜliwiać sukces indywidualny i zespołowy. 10. Uczyć ciekawie i umoŝliwiać partnerstwo między nauczycielami i uczniami. 11. Ukazywać sens i uŝyteczność zadań oraz uczenia się. 12. Budować przywiązanie do klasy, szkoły i współtworzenie jej tradycji.

13 BLOKADY KOMUNIKACJI SŁOWNEJ 1. Nakazywanie. 2. Moralizowanie, głoszenie kazań. 3. Doradzanie, sugerowanie, proponowanie rozwiązań. 4. Pouczanie, robienie wykładu. 5. Chwalenie, aprobowanie i wydawanie ocen pozytywnych. 6. Uspakajanie, okazywanie współczucia, zapewnianie ucznia, Ŝe wszystko jest w porządku.

14 CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ 1. Słuchanie bierne. 2. Odpowiedzi potakujące. 3. Zaproszenia do rozmowy. 4. Aktywne słuchanie.

15 MONITOROWANIE POSTĘPÓW UCZNIÓW

16 MONITOROWANIE (MONITORING) Śledzenie zmian pewnej wielkości Proces systematycznego zbierania i analizowania informacji, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji przedsięwzięcia z załoŝonymi celami Właściwie zaplanowana i prowadzona oraz wykorzystana obserwacja ucznia, uzupełniona o dane zebrane przy pomocy innych metod poznawania, skoncentrowana na jego indywidualnych postępach w uczeniu się i rozwoju, nie zaś na cechach zewnętrznych

17 PODSTAWOWE ELEMENTY MONITOROWANIA 1. Zaplanowanie i przygotowanie obserwacji oraz innych metod zbierania informacji o uczniu: jego uczeniu się i indywidualnym rozwoju 2. Trafne i rzetelne spostrzeganie faktów, myśli i emocji ucznia oraz postępów w jego uczeniu się i rozwoju 3. Zgromadzenie aktualnych i wiarygodnych danych o przebiegu uczenia się i rozwoju ucznia 4. Analizowanie informacji i wyciąganie trafnych wniosków o uczeniu się i rozwoju ucznia

18 SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI O UCZENIU SIĘ I ROZWOJU UCZNIA 1. Obserwacja 2. Ankieta na temat postępów ucznia w uczeniu się 3. Wywiad wspierający obserwację ucznia 4. Analiza dokumentów

19 Aby posiąść wiedzę,, musisz się uczyć,, lecz Ŝeby posiąść mądrość,, musisz obserwować Marylin V. Savant

20 ETAPY OBSERWACJI Określenie celu obserwacji Wybór obiektu i cech (np. kluczowych kompetencji) obserwacji Sprecyzowanie rodzaju zbieranych informacji Ustalenie sposobu przeprowadzenia obserwacji i innych metod zbierania danych Ustalenie formy zapisu (rejestracja) obserwacji

21 CEL OBSERWACJI UCZENIA SIĘ UCZNIÓW Opisanie stanu faktycznego poznanie uczniów, udzielanie im wsparcia w poznawaniu siebie, swoich zdolności i wiedzy Wyjaśnienie istoty i znaczenia zmian Prognozowanie dalszych rozwojowych szans ucznia

22 FUNKCJE OBSERWACJI POZNAWCZEJ UCZNIA Źródło wiedzy o człowieku Sposób weryfikacji hipotez

23 PODSTAWOWE CECHY DOBREJ OBSERWACJI Celowa, świadoma i rzetelna Dokładna i dociekliwa Planowana i systematyczna Problemowa, obiektywna Krótko- lub długotrwała

24 MONITOROWANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA ZAMIAST: - oceniać uczniów - kontrolować - analizować pracę czy wypowiedź ucznia - szacować okiem eksperta PROPONUJE SIĘ: - nauczyć ich dokonywania trafnej i rzetelnej samooceny - pozwolić na samodzielne lub koleŝeńskie sprawdzanie wykonanych zadań - zmobilizować do dokonania samodzielnej analizy - pozwolić samodzielnie oszacować efekt uczenia się

25 Cd. - klasyfikować uczniów - uczyć rywalizacji - sprawdzać klasówki - wystawiać oceny - ukazać mocne strony osiągniętego juŝ poziomu umiejętności i wiedzy - uczyć szacunku do indywidualności człowieka - pozwolić uczniowi samemu lub koledze sprawdzić pracę według wzoru - pozwolić na wystawienie szkolnego stopnia

26 Opracowała: Iwona Kucharska

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego Na temat porozumiewania pisze się ostatnio bardzo wiele. Różne pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek SPIS TREŚCI: 1. Wstęp.......5 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście aktualnych przepisów prawnych 7 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zasady stosowane w terapii pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo