Obieg dokumentów v

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obieg dokumentów v. 4.2.8"

Transkrypt

1 Obieg dokumentów v

2 2 Obieg Dokumentów -

3 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp Uruchomienie Funkcje Obieg dokumentów Skrzynka Panel statusów, folderów, segregatorów Przeglądarka korespondencji Pozostałe informacje (zakładki) Przyciski Operacje na korespondencji (przycisk Menu) Tworzenie nowej korespondencji Przekazanie korespondencji Problemy Procedury Przykład obiegu wniosku urlopowego Problemy Filtry poczty Konta Foldery Segregatory Połączenia z dokumentami Impulsa Zakładka Parametry Zakładka Pytania Zakładka Formatki Zakładka Typy korespondencji Zakładka Procedury Kartoteki pomocnicze Słownik typów korespondencji Słownik rodzajów korespondencji Słownik statusów korespondencji Słownik statusów etapów korespondencji Słownik rodzajów segregatorów Słownik statusów segregatorów Słownik Funkcji Obiegu Dokumentów Załączniki Kartoteka załączników Kalendarz Klienci Obieg Dokumentów 3

4 7.1. Kartoteka klientów Kartoteka osób kontaktowych Narzędzia Kreator formularza korespondencji Kreator formularza etapów korespondencji Kreator arkusza korespondencji Ustawienia CRM Parametry programu Prawa administratora Obieg Dokumentów -

5 1. Wstęp Moduł Obieg Dokumentów (OD) obejmuje funkcjonalność związaną z kontrolą przepływu informacji wewnątrz firmy tzn. pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, działami i poszczególnymi pracownikami oraz w relacji firma świat zewnętrzny. System ten może pracować jako osobno działająca aplikacja, bądź jako opcja w dowolnym z modułów pakietu Impuls. Oznacza to, że np. użytkownik modułu FK będzie miał do dyspozycji w swej aplikacji niezbędne funkcje do obsługi obiegu dokumentów. Podstawowe cechy systemu: W znaczny sposób eliminuje ilość dokumentów w postaci papierowej, Pozwala na odwzorowanie procesów występujących w firmie, w szczególności procedur systemu kontroli jakości ISO, Kontrola wersji załączników pozwala śledzić np. przebieg procesu powstawania dokumentacji technicznej, Dysponuje funkcjami kontrolnymi: osobom upoważnionym daje pełny wgląd w przebieg realizacji procedur, informuje o przekroczonych terminach, Wbudowany klient pocztowy pozwala na: wysyłkę poczty bezpośrednio z systemu, zaciągnięcie poczty przychodzącej, która spełnia warunki filtracji nałożone przez użytkownika, Wspólna baza adresów (kartoteka klientów, osób kontaktowych), Funkcja kalendarza, Mechanizm raportowania oraz eksportu danych do programów zewnętrznych (Excel, StarOffice). - Obieg Dokumentów 5

6 2. Uruchomienie Aby uruchomić OD jako opcję np. w module ZBYT, własność obiekt docelowy ikony uruchamiającej ZBYT, musi mieć postać: c:\orawin95\bin\ifrun.exe module=fr_zbyt opcje=od W menu głównym, po rozwinięciu pozycji Opcje v4.2, pojawi się nowa pozycja Obieg Dokumentów. Jeśli OD ma działać jako osobna aplikacja, własność obiekt docelowy musi wyglądać następująco: c:\orawin95\bin\ifrun.exe module=fr_crm id_app=od Uwaga!: Uruchomienie musi być poprzedzone utworzeniem w module Administrator odpowiednich ról i tak, dla osobno działającej aplikacji OD wykonujemy następujące kroki: tworzymy nową rolę np. o nazwie OD, na liście aplikacji wybieramy Zarządzanie Obiegiem Dokumentów, zaznaczamy wszystkie lub tylko wybrane funkcje i przydzielamy je do roli OD. W przypadku OD działającego jako opcja, wykonujemy następujące czynności: tworzymy dla każdego modułu osobną rolę np. dla FK OD_FK, na liście aplikacji wybieramy odpowiedni moduł np. FK, zaznaczamy funkcje: xskrzynk, xkoresp, xsegreg, xkonta_m, xmale_ka, xklienci. 6 Obieg Dokumentów -

7 3. Funkcje W przypadku, gdy OD jest uruchomiony jako osobna aplikacja, menu Przejdź do udostępnia następujące funkcje: Przejdź do Klienci Karty klientów Osoby kontaktowe Małe karty klientów Kartoteki pomocnicze Stanowiska Grupy stanowisk Statusy klientów Klasyfikacje działalności Typy działalności Statusy giełdowe Relacje klientów Województwa Poziomy decyzyjności Formy własności Statystyki Obieg dokumentów Skrzynka Procedury Filtry poczty Konta Foldery Segregatory Połączenia z dokumentami Impulsa Kartoteki pomocnicze Typy korespondencji Rodzaje korespondencji Statusy korespondencji Statusy etapów korespondencji Rodzaje segregatorów Statusy segregatorów Funkcje Obiegu Dokumentów Załączniki Załączniki Kartoteki pomocnicze Rodzaje załączników Stany plików Poziomy dostępu Inne Historia zmian danych Kategorie Narzędzia - Obieg Dokumentów 7

8 Kreator raportów Kreator formularza korespondencji Kreator formularza etapów korespondencji Kreator arkusza korespondencji Kreator formularza załączników Kartoteki pomocnicze Priorytety zdarzeń w kalendarzu Typy zdarzeń w kalendarzu Kalendarz Ustawienia CRM Parametry programu Pracownicy w CRM Numeracja dokumentów Raporty W przypadku, gdy OD jest uruchomiony jako opcja w innych modułach, pojawia się menu Opcje v4.2, która udostępnia następujące funkcje: Opcje v4.2 Obieg dokumentów Skrzynka Załączniki Segregatory Małe karty klientów Sprawy Uwaga!: Każdy użytkownik Obiegu Dokumentów ma możliwość uruchamiania OD w obu trybach, czyli jako osobną aplikację bądź jako opcję w innym module np. CRM. Jak widać, aplikacja OD działająca w innym module jako opcja, daje do dyspozycji tylko najważniejsze funkcje!!! Oprócz tego użytkownicy mogą korzystać z następujących funkcji: Grupy klientów, Przypomnienia-CRM (program remind.exe). Funkcje opisane wytłuszczonym drukiem są charakterystyczne dla modułu OD i szczegółowo opisane w dalszej części dokumentacji. Pozostałe funkcje, dostępne w OD, są de facto funkcjami modułu CRM. Szczegółowy ich opis zawarto w dokumentacji modułu CRM. Tutaj ograniczamy się do ich pobieżnego opisu. 8 Obieg Dokumentów -

9 4. Obieg dokumentów 4.1. Skrzynka Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Skrzynka. Rys Formatka Skrzynka. Centralnym miejscem systemu jest Skrzynka. Ma trójdzielną budowę. Lewy panel określa wszystkie możliwe statusy, foldery, segregatory, w jakich korespondencja może się znaleźć. Również w lewym panelu wyświetlane jest powiązanie korespondencji z innymi. Użytkownik określa, według jakiego kryterium wyświetla korespondencję (według statusów, folderów, segregatorów, czy powiązania) wybierając odpowiednią wartość z listy. Panel prawy to przeglądarka korespondencji według kryterium wybranego w panelu lewym. Korespondencje domyślnie posortowane są wg dat wprowadzenia (otrzymania) a więc chronologicznie. Można je posortować po dowolnym z pól, a także zawęzić ilość danych poprzez wykorzystanie mechanizmu filtrów. W panelu dolnym są zakładki reprezentujące najważniejsze informacje o pojedynczej korespondencji Panel statusów, folderów, segregatorów. W panelu tym możliwy jest wybór kryterium przeglądania korespondencji. Przy każdym statusie, folderze bądź segregatorze podana jest ilość całej korespondencji o określonym statusie, w określonym folderze lub segregatorze, oraz ilość korespondencji nieprzeczytanej (Ilość korespondencji/ Ilość nieprzeczytanej). - Obieg Dokumentów 9

10 Rys Formatka Skrzynka - kryteria wyświetlania korespondencji (lewy górny panel). Użytkownik ma do wyboru następujące kryteria: Foldery- grupowanie korespondencji według tego kryterium jest podobne jak w przypadku innych klientów poczty elektronicznej. Standardowo są dostępne foldery: Odebrane, Wysłane, Do wysłania, Kosz. Dodatkowo użytkownicy mogą sobie stworzyć dowolną ilość własnych folderów. Statusy- grupowanie korespondencji według tego kryterium informuje o stanie korespondencji na danym etapie. Dostępne statusy etapów korespondencji są określane w trakcie wdrożenia. Segregatory- grupowanie korespondencji odbywa się według zdefiniowanych przez użytkownika segregatorów. Korespondencja może być dołączana do kilku segregatorów jednocześnie. Powiązania korespondencji- to kryterium pozwala wyświetlić wszystkie powiązane korespondencję ze wskazaną korespondencją (Rys). Rys Formatka Skrzynka - wyświetlanie korespondencji powiązanej (lewy górny panel). 10 Obieg Dokumentów -

11 Przeglądarka korespondencji W prawym górnym panelu formatki Skrzynka znajduje się przeglądarka korespondencji. W tym miejscu wyświetlane są najważniejsze informacje na temat każdej korespondencji. Kolejność wyświetlanych pól, a także szerokość może być skonfigurowana według potrzeb użytkownika (nagłówki kolumn są ruchome tj. można je przeciągnąć w dowolne miejsce w przeglądarce, jak również zmieniać rozmiar). W przeglądarce są wyświetlane następujące pola dotyczące korespondencji: Numer Format numeracji korespondencji może być dowolny. Numer może zależeć np. od typu, statusu, rodzaju bądź kierunku korespondencji. Temat Temat korespondencji. W przypadku korespondencji , jest to nagłówek (temat) wiadomości. Treść korespondencji- treść korespondencji. Data rejestracji- W przypadku korespondencji przychodzącej, jest to data otrzymania natomiast, jeśli w przypadku wychodzącej, pole to określa datę przekazania (wysyłki). Godzina rejestracji- W przypadku korespondencji przychodzącej, jest to godzina otrzymania natomiast, jeśli w przypadku wychodzącej, pole to określa godzinę przekazania (wysyłki). Data ostatniego etapu- data ostatniego etapu, w którym uczestniczył bieżący użytkownik lub udostępniający skrzynkę. Godzina ostatniego etapu godzina ostatniego etapu, w którym uczestniczył bieżący użytkownik lub udostępniający skrzynkę. Adresy zewnętrzne- adresy klientów, których korespondencja dotyczy. Mogą to być zarówno adresaci korespondencji jak i nadawcy. Typ korespondencji Określa merytoryczny charakter korespondencji. Przykładowe wartości to: reklamacja, zapytanie ofertowe, wniosek urlopowy. Termin- Termin narzucony przez nadawcę. Może być określony automatycznie w ramach danego etapu procedury (zob. Tworzenie nowej procedury). Zatwierdzona - czy korespondencja została zatwierdzona (wartości T/N). Korespondencja uruchomi procedurę tylko wtedy, gdy uprzednio zostanie zatwierdzona. Przychodząca- Wartość T określa, że jest to korespondencja przychodząca w stosunku do osoby, która ją zarejestrowała (wprowadziła do systemu). Wychodząca- Wartość T określa, że jest to korespondencja wychodząca w stosunku do osoby, która ją zarejestrowała (wprowadziła do systemu). Wewnętrzna Wartość T określa, że dana korespondencja ma charakter korespondencji wewnętrznej (firmowej). Zarejestrował- Imię i nazwisko użytkownika, który zarejestrował korespondencję. Nr zewnętrzny Numer nadany korespondencji zewnętrznej przez nadawcę (klienta). Data wykonania Data zakończenia prac przez odbiorcę na danym etapie procedury. Kod procedury Kod procedury związanej z daną korespondencją. Kod arkusza - Kod arkusza związanego z daną korespondencją. Konto - konto , z którego korespondencja jest wysyłana przez użytkownika. Status korespondencji- Status, jaki dana korespondencja posiada w skrzynce odbiorcy. Rodzaj korespondencji Określa kanał dystrybucji np. , pismo, fax itd Pozostałe informacje (zakładki) Informacje widniejące w panelu dolnym formatki dotyczą pojedynczej korespondencji wybranej (podświetlonej kursorem) w przeglądarce korespondencji. Informacje dotyczące korespondencji są podzielone na podformularze tematyczne, a dodatkowo w ramach każdego podformularza znajdują się zakładki. - Obieg Dokumentów 11

12 Zakładka Dane korespondencji. Zakładka Dane korespondencji zawiera wszelkie informacje dotyczące korespondencji. Zawiera następujące kolejne zakładki: Opis- zakładka zawiera następujące pola: Temat- Temat korespondencji. W przypadku korespondencji , jest to nagłówek (temat) wiadomości. Treść- pole tekstowe na treść korespondencji Status korespondencji- wartość wybierana ze słownika Statusy korespondencji. Data realizacji- Data zakończenia prac przez odbiorcę na danym etapie procedury. Arkusz- Kod arkusza związanego z daną korespondencją. Przekazane uwagi- przekazane przez nadawcę uwagi. Mogą to być uwagi przekazane automatycznie w ramach etapu procedury. Uwagi nie są edytowalne. Wyślij z konta- konto , z którego korespondencja jest wysyłana przez użytkownika (widoczne tylko dla korespondencji rodzaju ). Jeżeli użytkownik ma przypisane jedno konto, wyświetla się ono domyślnie. W przypadku posiadania kilku kont mailowych przez użytkownika należy odpowiednie konto wskazać z listy. Przychodząca- pole typu checkbox informujące, czy dana korespondencja jest przychodząca. Wychodząca- pole typu checkbox informujące, czy dana korespondencja jest wychodząca. Wewnętrzna- pole typu checkbox informujące, czy dana korespondencja jest wewnętrzna. Adresy zewnętrzne - zakładka zawiera pola dotyczące typu adresu (wartość wybierana z listy, dostępne są następujące wartości: Od, Do, Kopia, Kopia ukryta) oraz pola opisujące dane teleadresowe dotyczące klientów (nadawcy lub odbiorcy korespondencji w przypadku korespondencji wychodzącej, lub przychodzącej). Są to: nazwa klienta, osoba kontaktowa, , symbol klienta, miejscowość, telefon klienta, faks klienta, osoba odpowiedzialna, stanowisko, telefon osoby kontaktowej, faks osoby kontaktowej. Adresy zewnętrzne można wprowadzać zarówno dla korespondencji zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Formularz - pola, jakie mają być dostępne na zakładce formularz są definiowane przez użytkownika przy pomocy narzędzia Kreator formularza korespondencji. Zestaw wyświetlanych pól może być różny w zależności od typu korespondencji. Zainteresowani- w tym miejscu można wskazać osoby (pracowników) zainteresowane korespondencją, wybranie osób może być na podstawie numeru ewidencyjnego, imienia bądź nazwiska. Segregatory- zakładka ta pozwala dołączyć korespondencję do wcześniej zdefiniowanych segregatorów. Każda korespondencja może być dołączana do wielu segregatorów. Dotyczy- w tym miejscu można powiązać daną korespondencję z istniejącą inną korespondencją (nadrzędną) jak również z istniejącymi danymi zapisanymi w systemie Impuls, np. cykl sprzedaży, gwarancja, faktura sprzedaży, faktura zakupu, działanie marketingowe, zgłoszenie serwisowe, sprawa, umowa, wysyłka, zapytanie ofertowe, ankieta itp. Definiowanie dostępnych rodzajów połączeń odbywa się za pomocą funkcji Połączenia z dokumentami Impulsa Arkusz- arkusz zawiera pola definiowane przez użytkownika przy pomocy narzędzia Kreator arkusza korespondencji. Tak stworzony arkusz jest wybierany na zakładce Opis, natomiast pola dostępne na arkuszu są wyświetlane na zakładce Arkusz. Nagłówki - zakładka zawiera informacje na temat nagłówków . Informacje są tam wprowadzane automatycznie przez system podczas wysyłania lub odbierania korespondencji e- mailowej. 12 Obieg Dokumentów -

13 Rys Formatka Skrzynka, zakładka Dane korespondencji Zakładka Historia etapów. Zakładka Historia etapów zawiera informacje na temat poszczególnych etapów korespondencji. Składa się z następujących zakładek: Etapy- zawiera przeglądarkę etapów korespondencji, na zakładce są wyświetlane szczegółowe informacje na temat etapów. Zakładka posiada wbudowane filtry pozwalające wyświetlić etapy: Wszystkie - wszystkie etapy korespondencji, Tylko moje - tylko etapy, w których jesteśmy odbiorcą korespondencji (korespondencja jest nam przesyłana do realizacji bądź do wiadomości), Tylko moje + udostępnione - tylko etapy, w których jesteśmy bezpośrednim odbiorcą korespondencji (korespondencja jest nam przesyłana do realizacji bądź do wiadomości) i etapy korespondencji innych odbiorców, których mamy udostępnione skrzynki. Informacje, jakie są wyświetlane w przeglądarce etapów korespondencji to: osoba- użytkownik, który otrzymał korespondencje w ramach etapu; data wprowadzenia- data otrzymania korespondencji; godzina wprowadzenia- godzina otrzymania korespondencji; Wykonany- informacja na temat wykonania etapu; Nadawca korespondencji; Termin realizacji korespondencji przez odbiorcę; Data faktycznego wykonania; Wykonawca korespondencji (w przypadku korespondencji, którą mamy udostępnioną, osoba będąca odbiorcą korespondencji będzie różna od wykonawcy). Dodatkowo na zakładce Etapy korespondencji znajdują się: pole typu checkbox Czy wykonany etap?, pole Status (wartość statusu etapu korespondencji jest wybierana ze słownika Statusy etapów korespondencji ), przycisk H (wyświetlający historią zmian statusów bieżącego etapu korespondencji), pole Folder (odpowiedni folder jest wybierany ze słownika Foldery ), pole Czas pozwalające wpisać czas godzinę wykonania etapu korespondencji, pole opisowe Uwagi (podzielone na dwie części: górną- miejsce na wpisywanie uwag, dolną- zawierającą przesłane uwagi). - Obieg Dokumentów 13

14 Formularz- pola, jakie mają być dostępne na zakładce formularz są definiowane przez użytkownika przy pomocy narzędzia Kreator formularza etapów korespondencji. Zestaw wyświetlanych pól może być różny w zależności od typu korespondencji. Rys Formatka Skrzynka, zakładka Historia etapów Zakładka Twoje zadania. Zakładka Twoje zadania zawiera informacje dotyczące korespondencji generowane przez system. Mogą to być polecenia dla odbiorcy korespondencji zdefiniowane w procedurze. Informacje te wyświetlane są osobie bezpośrednio uczestniczącej w obsłudze danej korespondencji. Dla pozostałych osób (np. tych, które mają udostępnioną daną skrzynkę) pole wyświetla tylko informacje ogólne. Rysunek Formatka Skrzynka, zakładka Twoje zadania. 14 Obieg Dokumentów -

15 Zakładka Ustawienia skrzynki. Zakładka Ustawienia skrzynki pozwala zarządzać własną skrzynką tj. udostępniać skrzynkę innym użytkownikom np. na czas urlopu, bądź włączać sobie skrzynki udostępnione przez innych użytkowników. Zakładka zawiera następujące zakładki: Udostępnianie skrzynki- pozwala wybrać z listy użytkowników, którym chcemy udostępnić swoją skrzynkę, z podaniem zakresu czasowego udostępniania. Włącz skrzynki- pozwala włączyć skrzynki użytkowników, którzy je nam udostępnili z podaniem zakresu czasowego. Dodatkowo, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, to ma możliwość włączenia skrzynek przypisanych mu osób. Rysunek Formatka Skrzynka, zakładka Ustawienia skrzynki Przyciski W dolnej części formatki znajdują się następujące przyciski: Menu reprezentuje zestaw funkcji, które działają na wybranej korespondencji. Załączniki Otwiera okienko z załącznikami dołączonymi do danej korespondencji. Obok przycisku figuruje ilość dołączonych załączników. Drukuj Otwiera okienko z możliwością wyboru zdefiniowanego raportu. Załatw używany jest do obsługi korespondencji według zdefiniowanej wcześniej procedury. Przy pomocy tego przycisku można wykonać etap bądź całą korespondencję. Anuluj Wyjście z pominięciem wprowadzonych zmian. OK Wyjście i zapisanie wprowadzonych zmian. - Obieg Dokumentów 15

16 Operacje na korespondencji (przycisk Menu) Pobierz nowe e- powoduje pobranie z serwera wszystkich nowych i z kont zdefiniowanych dla użytkownika oraz z kont osób, których skrzynki są udostępnione dla bieżącego użytkownika. Wyślij - powoduje wysłanie a. Wyślij i powiadom- powoduje wysłanie a oraz powiadomienia do wskazanych osób. Prześlij- powoduje przekazanie korespondencji wybranym osobom. Prześlij i załatw- używany w przypadku, gdy chcemy przesłać daną korespondencją zgodnie z procedurą załatwić oraz dodatkowo przesłać innym wybranym osobom, które nie są ujęte w procedurze. Odrzuć Zmiana statusu na Odrzucona i jednoczesne wygenerowanie informacji zwrotnej do nadawcy. Odpowiedz Wygenerowanie odpowiedzi na daną korespondencję. Oznacz korespondencję jako Przeczytaną Nieprzeczytaną Kopiuj Kopiowanie danej korespondencji, możliwe w dwóch wariantach: Jako nową- stworzenie nowej korespondencji. Jako odpowiedź- stworzenie odpowiedzi dla korespondencji. Dodaj korespondencję- dodanie nowej korespondencji Tworzenie nowej korespondencji W celu utworzenia nowej korespondencji należy: użyć przycisku Menu, następnie Dodaj korespondencję lub, użyć klawisza funkcyjnego F6 lub, użyć przycisku dodawania nowego rekordu znajdującego się na pasku narzędzi. Tworzenie nowej korespondencji rozpoczyna się od fazy rejestracji. Po wypełnieniu odpowiednich pól (wymagane jest Temat korespondencji, część pozostałych pól może być wypełniana wartościami domyślnymi np. typ korespondencji, status korespondencji, rodzaj korespondencji, status etapu korespondencji, folder). W zależności od tego czy nowo tworzona korespondencja jest wewnętrzna, zewnętrzna, wychodząca lub przychodząca należy zaznaczyć odpowiedni checkbox Wewn. dla korespondencji wewnętrznej (wartość domyślna), Wych. dla korespondencji wychodzącej, Przych. dla korespondencji przychodzącej. W przypadku korespondencji wychodzącej lub przychodzącej system będzie dodatkowo wymagał wskazania odpowiednich klientów na zakładce Adresy zewnętrzne (rys.). Rys komunikat wymagalności adresów zewnętrznych dla korespondencji wychodzącej. 16 Obieg Dokumentów -

17 Przy wypełniania adresów zewnętrznych należy wskazać typ adresu (z listy wartości: Do (wartość domyślna), Od, CC (Kopia), BCC (Kopia ukryta)). Obok listy wartości z typami adresów znajduje się przycisk propagacji danego typu adresu. Dzięki temu można nadać wybrany typ wszystkim wpisanym adresom zewnętrznym. Następnie należy wskazać klienta (z listy) lub całą grupę klientów, osobę kontaktową od strony klienta, adres . Istnieje możliwość wypełnienia wyłącznie adresu . Przy wysyłaniu korespondencji wychodzącej typu należy dodatkowo określić, z jakiego konta ma być wysłana (pole Wyślij z konta na zakładce Opis podformularza Dane korespondencji). Jeżeli użytkownik ma przypisane jedno konto, wyświetla się ono jako domyślne. W przypadku posiadania kilku kont mailowych przez użytkownika należy odpowiednie konto wskazać z listy. Dla nowo tworzonej korespondencji można wskazać procedurę, jaką korespondencja ma być przesyłana. Jeżeli dla wybranego wcześniej typu korespondencji została określona procedura (w słowniku Typów korespondencji), system uzupełni to pole. Numer korespondencji jest nadawany automatycznie według maski zdefiniowanej przez użytkownika (Przejdź do -> Ustawienia CRM -> Numeracja dokumentów-> Numer korespondencji). Do każdej korespondencji można dołączyć załączniki. Wskazując odpowiednią korespondencję należy użyć przycisku Załączniki znajdującego się w dolnej części Skrzynki. Otwiera się mały panel zarządzania załącznikami powiązanymi ze wskazaną korespondencją (rys.). Szczegółowe informacje na temat obsługi załączników zostały ujęte w rozdziale 5 (Załączniki). Rys Mały panel zarządzania załącznikami. Uwaga!: Pola Status oraz Termin, figurujące na formularzu, nie są tymi samymi, co odpowiednie pola w przeglądarce skrzynki. Dotyczą one całości prac związanych z obiegiem danej korespondencji. Korespondencja raz zarejestrowana jest przekazywana od osoby do osoby są to etapy danej korespondencji i de facto te właśnie etapy widzimy w skrzynce. Status w skrzynce jest indywidualnym statusem, jaki dana korespondencja ma w skrzynce konkretnego użytkownika, natomiast powyższe pole Status - Obieg Dokumentów 17

18 charakteryzuje korespondencję globalnie. Przykładowe wartości: otwarta, zamknięta. Podobnie rzecz ma się z polem Termin!!! Przekazanie korespondencji Przekazywanie korespondencji jest realizowane w różny sposób, w zależności od rodzaju korespondencji, od tego czy jest to korespondencja wewnętrzna, czy zewnętrzna, czy ma określoną procedurę. Aby przekazać daną korespondencję należy kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję: Wyślij - polecenie dotyczy korespondencji rodzaju , powoduje wysłanie a. Wyślij i powiadom- polecenie dotyczy korespondencji rodzaju , powoduje wysłanie a oraz przekazanie korespondencji do wybranych osób. Prześlij- powoduje przekazanie korespondencji do wybranych osób. Prześlij i załatw- powoduje przekazanie korespondencji do wybranych osób oraz zaznacza korespondencję jako wykonaną (checkbox Czy etap wykonany? na zakładce Historia etapów ), zmieniając status korespondencji na domyślny status korespondencji wykonanej. Odrzuć- zmienia status korespondencji na Odrzucony oraz wysyła korespondencję z powrotem do nadawcy tj. osoby z poprzedniego etapu obiegu korespondencji. Odpowiedz- wysyła odpowiedź do nadawcy korespondencji tj. osoby z poprzedniego etapu obiegu korespondencji. Wysyłając korespondencję jako system może wysłać korespondencję bieżącą lub tworzyć nową korespondencję podrzędną (następnie wysyłać korespondencję podrzędną) (rys.). Rys Komunikat wysyłania korespondencji bieżącej lub podrzędnej em. Wysyłanie korespondencji em bieżącej lub podrzędnej obsługiwane jest parametrem ( W jaki sposób wysyłać korespondencję ? Przejdź do-> Ustawienia CRM -> Parametry programu -> Obieg dokumentów). System nie pozwala wysłać dwa razy tej samej korespondencji (rys). 18 Obieg Dokumentów -

19 Rysunek Komunikat przy próbie wysłania po raz drugi tej samej korespondencji. W przypadku korespondencji, której obieg ma być realizowany według określonej procedury, przesyłanie odbywa się przy pomocy przycisku Załatw. Po naciśnięciu przycisku system wyświetla komunikat z pytaniem, czy ma zrealizować całą korespondencję, czy tylko bieżący etap korespondencji. Realizacja całej korespondencji polega na realizacji wszystkich etapów korespondencji kierowanych bezpośrednio do użytkownika lub kierowanych do innych użytkowników, których skrzynki użytkownik ma włączone np. na czas urlopu. Rysunek Komunikat pytający użytkownika o zakres realizacji korespondencji. Przesyłając korespondencję przy pomocy Prześlij, Prześlij i załatw, Odpowiedz dodatkowo dla każdej osoby wybranej z listy można: Narzucić termin realizacji, Wybrać tryb przekazania (do realizacji, bądź do powiadomienia), Zadecydować czy osoba ma być powiadomiona mailem, czy też wpisem w kalendarzu (dodatkowo należy określić typ oraz priorytet zdarzenia w kalendarzu jaki ma mieć powiadomienie o korespondencji), Przekazać dodatkowe uwagi. - Obieg Dokumentów 19

20 Rysunek Okno wyboru osób, do których ma być przekazana korespondencja. Po wykonaniu operacji Wyślij pojawia się komunikat z potwierdzeniem wysyłki. Rys Komunikat potwierdzający przesłanie korespondencji Problemy Co oznaczają kolory w przeglądarce? Wiersze zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają zadania przeterminowane. Kolorem zielonym oznaczone są nie zakończone etapy procedur. Pogrubioną czcionką jest oznaczana korespondencja nie przeczytana. Czy można usunąć korespondencję? Raz wprowadzona korespondencja jest praktycznie nieusuwalna. Jeśli korespondencja nie jest przekazana w ramach etapu procedury, to można zmienić jej status na Usunięta, ale nie powoduje to jej faktycznego usunięcia z systemu. Wyznaczona osoba (administrator) może uzyskać odpowiednie uprawnienie zezwalające na faktyczne usunięcie korespondencji z bazy danych (CRM_KORESP_ADMIN). 20 Obieg Dokumentów -

21 Jak najszybciej wyszukać korespondencję np. od danego klienta? Należy ustawić filtr wybierając w polu klient odpowiedni adres z kartoteki klientów, a następnie wybrać status Wszystkie. W ten sposób można zobaczyć całą korespondencję, w których klient kiedykolwiek uczestniczył. Czym różni się informacja przekazana w ramach zdefiniowanej procedury od każdej innej korespondencji? System pozwala wymieniać informacje również bez zdefiniowanych procedur. Korespondencja przekazana w ramach procedury jest oznaczona kolorem zielonym a pole Kod procedury zawiera kod realizowanej procedury. Zakończenie realizacji i przekazanie korespondencji na następny etap, odbywa się poleceniem Załatw. System wcześniej sprawdzi wykonanie wszystkich narzuconych zadań np. czy został dopięty załącznik. Czy pojedyncza korespondencja może uruchomić więcej niż jedną procedurę? Korespondencja może uruchomić wyłącznie jedną procedurę. Można jednak stworzyć złożoną procedurę, w ramach której równolegle przebiega większa ilość procesów i tak zbudowana procedurę powiązać z korespondencją. Aby nastąpiło uruchomienie procedury, muszą być spełnione dwa warunki: powiązanie z procedurą oraz zatwierdzenie do realizacji. Procedura nie musi być uruchamiana bezpośrednio podczas rejestracji korespondencji, Można zarejestrować korespondencję, przekazać ją decydentowi, który zatwierdzając (podczas edycji korespondencji), uruchomi procedurę. Raz uruchomionej procedury nie można wycofać. Można ją jednak tak skonstruować, by z każdego etapu można było przejść do etapu końcowego Procedury Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Procedury. Procedury są elektronicznym odzwierciedleniem procesów wymiany informacji zachodzących wewnątrz firmy. Procedury zbudowane są w formie schematów blokowych, każdy etap jest kolejnym krokiem realizacji procedury. Do etapów procedury przydzielamy pracowników oraz zadania, jakie powinny zostać wykonane w ramach każdego etapu. Struktura procedury może być praktycznie dowolna. Jak pokazują poniższe rysunki, dopuszczalne są sytuacje, w których: Procedura rozpoczyna się i kończy co najmniej jednym etapem, Występują rekurencje (zapętlenia) Z bieżącego etapu następuje równoczesne przejście do jednego lub wielu etapów, Wiele etapów zmierza do tego samego etapu. - Obieg Dokumentów 21

22 Przykładowe struktury: Przykład obiegu wniosku urlopowego Rysunek Formularz Procedury obiegu dokumentów z Załącznikami dołączonymi do procedury. W oknie Procedury obiegu dokumentów, w górnym panelu, widzimy nagłówek procedur: Kod, Nazwę, Atrybut aktualności procedury (A) (czy dana procedura jest aktualna, czy też nie), Czy procedura wymusza dołączenie załącznika (Z), Opis procedury, Czy procedura umożliwia połączenia kilku rozgałęzień w jeden etap(ł), 22 Obieg Dokumentów -

23 Czy przy uruchomieniu procedury przekazać automatycznie wszystkim przypisanie do pierwszego etapu (W). Środkowy panel przedstawia zależności pomiędzy etapami danej procedury: Opis etapu, Czy jest to etap początkowy (P), Czy jest to etap kończący procedurę (K), Bezpośredni etap podrzędny, Decyzja, która determinuje przejście z etapu bieżącego do podrzędnego, Czy przy zakończeniu etapu zadawać pytanie kontrolne (P), Treść pytania kontrolnego, Czy dostępne odpowiedzi są listą statyczną (S), Treść dostępnych odpowiedzi, Jaki jest wymagany procent zgodności odpowiedzi różnych osób? Czy przekazać do wszystkich osób w etapie podrzędnym (O), Czy połączenie zależne jest od zakończenie wszystkich etapów schodzących się do bieżącego (ZP), Względem czego ustalany jest termin realizacji etapu procedury, Przedział czasowy (ilość dni) decydujący o terminie realizacji etapu. Dolna część przedstawia osoby (pracowników, przedstawicieli handlowych) przydzielone do każdego etapu, łącznie z pewnymi atrybutami. Znajdują się tam następujące pola: Numer ewidencyjny osoby, Nazwisko i imię lub opis osoby, Funkcja do osób- zamiast wybierać poszczególne osoby z listy, można zastosować zdefiniowane wcześniej funkcje, wybierające osoby według odpowiedniego kryterium. Komunikat, jaki otrzyma dana osoba, Czy osoba podejmuje decyzję o przejściu do następnego etapu (D), Czy wykonanie zadania przez daną osobę jest wymagane (W), Czy osoba jest powiadamiana wpisem w kalendarzu (K), Czy osoba jest powiadamiana poprzez (M), Czy osoba musi dołączyć załącznik (Z). Przyciski na formularzu: Załączniki- Dołączenie do procedury dokumentacji bądź arkuszy, które będą sukcesywnie wypełniane w ramach każdej nowej korespondencji. Dodaj - Stworzenie nowej procedury. Usuń - Usunięcie istniejącego wpisu (tylko, jeśli dotychczas nie istniała żadna realizacja tej procedury). Zmień - Edycja procedury. Kopiuj - Stworzenie nowej na podstawie danej procedury, Skrypt- wygenerowanie skryptu procedury w języku PL/SQL. - Obieg Dokumentów 23

24 Jak widzimy, przedstawiona na rysunku procedura przedstawia przykładowy obieg wniosku urlopowego. Jest to implementacja następującego schematu: START Wypełnienie wniosku Potwierdzenie przez zastępcę Zatwierdzenie przez kierownika Odrzucenie Zatwierdzenie Zatwierdzenie przez dyrektora Wpis do kalendarza Odnotowanie w kadrach KONIEC Uwaga!: Jeśli przyjrzymy się uważniej rysunkowi, to zauważymy, że atrybut pierwszego etapu posiada etap opisany jako Potwierdzenie przez zastępcę, natomiast na schemacie wspomniany etap widnieje jako drugi w kolejności. Należy to rozumieć w ten sposób, że osoba zainteresowana urlopem, wypełnia wniosek (tworzy nową korespondencję) i uruchamiając procedurę, przekazuje korespondencję bezpośrednio do osoby mającej potwierdzić zastępstwo. Z punktu widzenia systemu, to jest właśnie pierwszy etap. Gdyby pierwszym uczynić etap Wypełnienie wniosku to nastąpiłoby przekazanie do samego siebie, co w tym przypadku byłby niepotrzebnym krokiem!!! 24 Obieg Dokumentów -

25 Istnieją procedury, w których przekazanie na pierwszym etapie do siebie samego, ma sens. Wtedy korespondencja jest jakoby w poczekalni (mojej własnej skrzynce) i czeka na moją akceptację. Tworzenie nowej procedury Nową procedurę tworzymy poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj. Rys Krok I definiowania procedury. W kroku I definiujemy nagłówek procedury, a więc określamy: Kod procedury- istnieje możliwość zdefiniowania wzorca numeracji procedur, Nazwę, Krótki opis procedury, Dokładna dokumentacja może być dołączona w postaci załącznika, Atrybut Czy aktualna - Określa on dostępność procedury w danej chwili. Jeśli chcemy stworzyć procedurę, która ma zastąpić dotychczas działającą, to nowa domyślnie otrzymuje atrybut aktualności a poprzedniej powinniśmy go odebrać. Poprzednia procedura nie będzie wtedy widoczna dla użytkowników, natomiast pozostanie w systemie jako historia, Atrybut Czy wymagany załącznik - Procedura z takim atrybutem wystartuje tylko wówczas, gdy zostanie dołączony choć jeden załącznik. System poinformuje o tym przy próbie uruchomienia procedury. Atrybut Czy połączenia rozgałęzień- procedura z takim atrybutem pozwala na łączenie rozgałęzionych etapów procedury w jeden, procedura bez tego atrybutu mimo wskazania połączenia będzie traktować wcześniej rozgałęzione etapy jako równoległe bez możliwości złączenia równoległych procesów w 1 wspólny. Atrybut Czy do wszystkich - zaznaczenie tego pola spowoduje, że procedura automatycznie przekaże korespondencje do wszystkich osób na pierwszym etapie. Jeśli pole to będzie odhaczone, użytkownik uruchamiający procedurę, będzie mógł określić, do kogo z tych osób, przekazać. Atrybut Arkusz korespondencji- bezpośrednio dla procedury można określić z jakim arkuszem będzie połączona korespondencja. - Obieg Dokumentów 25

26 Atrybut Status zamkniętej korespondencji- określa on status, jaki zostanie przypisany korespondencji po zakończeniu procedury. Rysunek Krok II definiowania procedury. W kroku II definiujemy poszczególne etapy, określając następujące własności: Opis etapu, Atrybut pierwszego i kończącego etapu, w polach typu checkbox Czy etap początkowy, Czy etap końcowy. Pytanie kontrolne, decydujące o przejściu do następnych etapów, Listę dostępnych odpowiedzi. Tu mamy dwie możliwości: w formacie kod;opis;kod1;opis1 (przykład na rysunku), jako zapytanie SQL owe, zwracające opis i kod (muszą to być wartości tekstowe). Checkbox Statyczna lista odpowiedzi informująca, że odpowiedzi są w formacie kod;opis, Funkcja do skrzynki- w tym miejscu możemy wybrać z listy funkcję jaka będzie uruchamiana dodatkowym przyciskiem po wykonaniu wskazanego etapu korespondencji np. automatyczne tworzenie wpisu o przydzielonym urlopie do kalendarza CRM pracownikowi zgłaszającemu wniosek (oczywiście po wypełnieniu odpowiedniego formularza wniosku na korespondencji). Istnieje również możliwość wpisania dowolnej funkcji z bazy danych z dowolnymi parametrami. W polu Nazwa funkcji określamy jaką nazwę będzie miał przycisk. Funkcja decyzyjna- pole to pozwala na wybranie z listy funkcji odpowiadającej za podjęcie decyzji na określonym etapie procedury. Procent zgodności- domyślnie jest 100%. Wartość ta ma znaczenie w przypadku większej niż 1 ilości decydentów. Jeśli np. na danym etapie mamy 5 równorzędnych decydentów, a procent zgodności ustalimy na 60, to procedura przejdzie do następnego etapu, jeśli choć 3 z 5 podejmie jednakową decyzję, Domyślne ustalanie terminu wykonania etapu- mamy tu trzy alternatywne możliwości: ilość dni od daty rejestracji korespondencji, ilość dni od daty otrzymania korespondencji, ilość dni przed upływem terminu całości sprawy (korespondencji). 26 Obieg Dokumentów -

27 W rozpatrywanym kroku należy wprowadzić wszystkie etapy, jakie występują w danej procedurze. Kolejne etapy dodaje się poprzez kliknięcie na formularzu w przycisk Dodaj. Jeśli wszystkie rekordy zostały wprowadzone, to należy wcisnąć przycisk Dalej>>. Kreator przeprowadzi nas do trzeciego etapu. Rysunek Krok III definiowania procedury. W kroku III do wcześniej zdefiniowanych etapów, dołączamy osoby w nich uczestniczące. Identyfikujemy je albo poprzez wybranie konkretnej osoby z kartoteki osób, albo poprzez wskazanie odpowiedniej funkcji zwracającej listę osób (np. funkcję zwracającą wszystkie osoby pracujące w podanym dziale firmy). Obok każdej z nich mamy możliwość zdefiniowania różnych atrybutów. Zostały one szczegółowo omówione na początku tego rozdziału. W polu Komunikat możemy wpisać dodatkową informację, jaka pojawi się danej osobie uczestniczącej w tym etapie procedury. Po zakończeniu wprowadzania wszystkich informacji należy na formularzu wcisnąć przycisk Dalej>>, a Kreator przeprowadzi nas do kolejnego kroku. - Obieg Dokumentów 27

28 Rysunek Krok IV definiowania procedury. W IV kroku, definiujemy przejścia pomiędzy etapami. W górnym panelu wybieramy etap bieżący, natomiast w dolnym, posługując się słownikiem, wybieramy etapy podrzędne, do których nastąpi przejście, jeśli osoba bądź osoby, zadecydują zgodnie z wartością wpisaną w polu Decyzja. Dzięki zaznaczeniu checkbox a O możemy zdecydować, czy korespondencja ma być przekazana do wszystkich osób etapu podrzędnego, natomiast checkboxem ZP decydujemy o tym czy połączenie jest zależne od zakończenia wszystkich etapów schodzących się do bieżącego. Jeżeli znacznik ten jest zaznaczony, to w przypadku gdy na następny etap procedura przechodzi z kilku etapów, przejście na ten etap nastąpi dopiero po załatwieniu ich wszystkich. Jeżeli znacznik jest odznaczony, to procedura przejdzie na następny etap. Osoba z następnego etapu zobaczy korespondencję w Skrzynce, ale nie będzie mogła przesłać jej dalej dopóki nie zostaną załatwione wszystkie etapy poprzedzające. Uwaga!: Gdy na danym etapie spełnione są następujące dwa warunki: zdefiniowano zapytanie wraz z listą dostępnych odpowiedzi oraz wyznaczono choć jednego decydenta (poprzez zaznaczenie atrybutu D), to wartość wpisana w polu decyzja musi dokładnie (z dokładnością do wielkości literek) odpowiadać jednej z możliwych odpowiedzi. W przeciwnym wypadku procedura nie przeskoczy do następnego etapu. Jeśli zaś na danym etapie nie zdefiniowano żadnego pytania, pole decyzja powinno pozostać niewypełnionym. W tej sytuacji przejście do danego etapu podrzędnego nastąpi bezwzględnie. Zauważmy, że zdefiniowanie pytania z listą odpowiedzi, jest potrzebne tylko wówczas, gdy mamy kilka alternatywnych ścieżek (patrz etap Zatwierdzenie przez kierownika)!!! W ostatnim, V kroku kreatora, możemy określić funkcje sprawdzające poprawność procedury. 28 Obieg Dokumentów -

29 Rysunek Krok V definiowania procedury. Dla każdego etapu z osobna możemy określić funkcje sprawdzające. Funkcje sprawdzające są wybierane z listy wcześniej zdefiniowanych funkcji (dojście: Przejdź do-> Obieg dokumentów-> Kartoteki pomocnicze-> Funkcje Obiegu Dokumentów). Istnieje również możliwość wpisania własnej funkcji z dowolnymi parametrami. Dodatkowo możemy określić czy system ma tylko ostrzegać o niepomyślnym wykonaniu funkcji, czy blokować przejście procedury do kolejnego etapu. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zapisanie nowej procedury w bazie danych. Przycisk Anuluj wycofuje wszystkie wprowadzone zmiany Problemy Czym jest procedura a czym korespondencja? Procedura stanowi szablon obiegu dokumentu, natomiast faktyczna jej realizacja (uruchomienie) dokonuje się poprzez utworzenie nowej korespondencji i powiązanie jej z procedurą. Co dzieje się, gdy zmieniamy procedurę? Modyfikacja procedury może odbywać się w trakcie jej realizacji, tzn. w czasie, gdy istnieją w obiegu jakieś korespondencje związane z tą procedurą. Nie wpłynie to na zamknięte etapy. Wpłynie natomiast na przebieg dalszej części tej procedury. Czyli np. jeśli na danym etapie zmienimy treść pytania lub listę dostępnych odpowiedzi, lub nawet warunki przejścia do następnych etapów, to powyższe zmiany staną się obowiązujące dla wszystkich trwających obecnie realizacji tej procedury. Co, jeśli etap nie ma zdefiniowanego etapu podrzędnego? Każdy etap, w którym nie zdefiniowano przejść do etapów następnych, traktowany jest jako etap ostatni w swej gałęzi (chociaż niekoniecznie ostatni w procedurze). Czy można usunąć definicję procedury? Jeśli system nie pozwala na usunięcie definicji procedury, to prawdopodobnie ta procedura była choć raz realizowana w swej historii W takim przypadku należy odznaczyć pole Czy aktualna. - Obieg Dokumentów 29

30 Procedura nie zostanie usunięta i pozostanie w systemie dla celów historycznych, i nie będzie w przyszłości uruchamiana ani podpowiadana przez system Filtry poczty Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Filtry poczty. Filtr definiowany jest następującymi atrybutami: Nazwa filtra Ciąg znaków unikalny w ramach systemu, Czy filtr aktywny, Czy usunąć z serwera Jeśli opcja jest zaznaczona, to wiadomości pobrane do systemu, zostaną z konta POP usunięte, Koresp. zatwierdzona Każda nowa korespondencja uzyska atrybut zatwierdzenia, co spowoduje uruchomienie procedury związanej z tą korespondencją, jeśli takowa zostanie zdefiniowana w polu Kod procedury, Dopisz do klientów System rozpoznaje nadawcę poczty poprzez adres . Sprawdza, czy w kartotece klientów i osób kontaktowych nie figuruje czasem pozycja z takim adresem . Jeśli system znajdzie taki wpis, to nowy nadawca a zostanie skojarzony z wyszukanym klientem/osobą kontaktową. W przypadku, gdy system nie znajdzie takiego adresu, jest możliwość stworzenia nowego wpisu w kartotece klientów i o tym właśnie decyduje omawiany atrybut, Automatyczna odpowiedź Decyduje o tym, czy system automatycznie wygeneruje odpowiedź (potwierdzenie otrzymania wiadomości) na każdą wiadomość zaciągniętą do bazy. Treść odpowiedzi można podać w polu poniżej omawianego atrybutu. Uwaga! Jest to opcja niezależna od analogicznego ustawienia skrzynki poczty przychodzącej!!! Kod procedury Podana w tym polu procedura zostanie powiązana z każdą nową korespondencją powstałą na skutek spełnienia warunków filtracji. Jej automatyczne uruchomienie jest zależne od ustawienia Koresp. zatwierdzona. Typ korespondencji Decyduje o typie nowo powstałej korespondencji. Status korespondencji Decyduje o statusie nowo powstałej korespondencji. Status etapu korespondencji Decyduje o statusie etapu nowo powstałej korespondencji. Folder- decyduje o segregatorze do jakiego powinna zostać dołączona korespondencja a skutek spełnienia warunków filtracji. Kryteria Pozwalają zdefiniować warunki logiczne typu i oraz lub. Pojedynczy Zestaw reprezentuje zbiór warunków typu i, a więc wszystkie kryteria mające tę samą wartość w polu Zestaw, muszą być spełnione. Zestawy połączone logicznym lub, wymagają aby co najmniej jeden z nich musi być spełniony. Przekaż do osób Jest to lista adresatów korespondencji nowa korespondencja trafi do ich skrzynek. Jak zatem widać, możemy zdefiniować mechanizm przekazywania i z wyznaczonego konta (adresu) do grupy zainteresowanych osób. 30 Obieg Dokumentów -

31 Rysunek Filtry poczty Konta Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Konta . Rysunek Konta . - Obieg Dokumentów 31

32 Mechanizm tu opisywany ma wykorzystanie przy wysyłce i pobieraniu poczty z poziomu modułu OD. Obsługuje protokół SMTP oraz POP. Zezwala każdemu użytkownikowi na zdefiniowanie własnych zestawów kont do korespondencji zewnętrznej, jak również odpowiednich warunków filtracji, których spełnienie decyduje o wciągnięciu poczty przychodzącej. Jak pokazuje rysunek, zestaw pól definiujących konto przedstawia się następująco: Użytkownik + Hasło Parametry konta pocztowego Osoba Właściciel konta (użytkownik systemu) Serwer POP i SMTP Nazwy domen lub IP serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej Adres nadawcy oraz Adres zwrotny Automatyczne pobieranie Jeśli pole to jest zaznaczone, system bierze pod uwagę to konto podczas pobierania maili. Użyj filtrów Wskazanie filtrów jakie mają być używane dla danego konta oraz czy mają być aktywne (A) Foldery Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Foldery. Rysunek Foldery. Foldery służą do grupowania korespondencji, podobnie jak to jest realizowane w innych klientach poczty. Standardowo zdefiniowane są następujące foldery systemowe: Odebrane- dla korespondencji odebranej, Wysłane- dla korespondencji wysłanej, Do wysłania- dla korespondencji do wysyłki, Kosz- dla korespondencji usuniętej. 32 Obieg Dokumentów -

33 Natomiast użytkownik może zdefiniować dowolną ilość dodatkowych folderów. Aby zdefiniować folder należy wypełnić następujące pola: Kod- skrócony opis folderu, Opis- opis folderu, Użytkownik- nazwa użytkownika, który założył folder, w przypadku folderów systemowych użytkownik oznaczony jest gwiazdką (*). P- pole typu checkbox informujące czy dany folder jest prywatny. W przypadku tego typu folderów będą one widoczne wyłącznie dla użytkownika, który je stworzył. Jeżeli jakaś korespondencja zostanie umieszczona w folderze prywatnym, to możliwość jej zobaczenia będą miały tylko osoby, do której korespondencja ta zostanie przesłana. Folder nadrzędny- wskazanie folderu nadrzędnego, dzięki temu można tworzyć hierarchiczne struktury folderów, Ikona- w tym miejscu można podać nazwę pliku ikony, który ma być wyświetlany dla danego folderu (plik musi być położony w katalogu zdefiniowanym w rejestrach systemowych HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> ORACLE -> UI_ICON), LP- w tym miejscu ustalić kolejność w jakiej mają być wyświetlane foldery na liście folderów na formatce Skrzynka. Realizowane jest poprzez wpisanie odpowiedniej liczby, system natomiast wyświetla foldery rosnąco. Foldery systemowe mają podaną ujemną wartość LP tak aby wyświetlane były jako pierwsze na liście. Istnieje możliwość zdefiniowania wartości domyślnej (folderu domyślnego) dla tworzonej korespondencji. Każdy użytkownik po wejściu do tej kartoteki widzi wyłącznie foldery systemowe (gdzie użytkownik = * ) oraz własne. Tylko użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi (CRM_KORESP_PCG) mają możliwość podglądu folderów innych użytkowników Segregatory Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Segregatory. - Obieg Dokumentów 33

34 Rysunek Segregatory. Segregatory służą grupowaniu korespondencji oraz załączników. Możemy je stosować w kartotece załączników oraz w skrzynce (funkcja Edycja korespondencji). Istnieje dowolność w ich tworzeniu. Jak pokazuje rysunek, segregatory mogą odzwierciedlać merytoryczny aspekt dokumentów. W ramach każdego segregatora mogą powstać segregatory podrzędne, reprezentujące poszczególnych klientów. W ten sposób można tworzyć hierarchiczne struktury segregatorów. Szczegółowe informacje dotyczące Segregatorów zostały ujęte w dokumentacji modułu CRM Połączenia z dokumentami Impulsa Dojście: 1. Przejdź do 2. Obieg dokumentów. 3. Połączenia z dokumentami Impulsa. 34 Obieg Dokumentów -

35 Rysunek Połączenia z dokumentami Impulsa. Aby umożliwić dołączanie do korespondencji dokumentów rejestrowanych w całym pakiecie Impuls (np. faktur sprzedaży, zamówień itp.), należy w odpowiedni sposób skonfigurować połączenie Skrzynki z odpowiednim formularzem do przeglądania lub edycji danego rodzaju dokumentu. Prawidłowa konfiguracja umożliwia następujące działania: Połączenie korespondencji z danym dokumentem w Skrzynce na zakładce Dane korespondencji -> Dotyczy po wybraniu odpowiedniego rodzaju połączenia (np. Zamówienie) z dostępnej listy wartości można wybrać konkretny dokument Stworzenie korespondencji z poziomu kartoteki służącej do przeglądania lub edycji danego rodzaju dokumentu po kliknięciu odpowiedniej ikony na pasku narzędzi (rys) i wybraniu opcji stwórz nową korespondencję (rys.) uruchamia się formularz Skrzynka w trybie dodawania nowej korespondencji. Do tej korespondencji automatycznie dołączony jest bieżący dokument. Rysunek Okno wyboru opcji przejścia do formularza Skrzynka. Dołączenie bieżącego dokumentu do jednej lub kilku istniejących już korespondencji po kliknięciu ikony na pasku narzędzi i wybraniu opcji dołącz do istniejącej korespondencji - Obieg Dokumentów 35

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł CRM 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo