Crowcon Clip lub Crowcon Clip+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Crowcon Clip lub Crowcon Clip+"

Transkrypt

1 Crowcon Clip lub Crowcon Clip+ Detektor jednogazowy z ograniczonym okresem działania Instrukcja instalacji i obsługi Numer 3 Luty 2015

2 Strona 1

3 Crowcon Detection Instruments Ltd 2015 UK Office Crowcon Detection Instruments Ltd 172 Brook Drive, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4SD Tel: +44 (0) Fax :+44 (0) Website: USA Office Crowcon Detection Instruments Ltd 1455 Jamike Ave, Suite 100 Erlanger Kentucky Tel: or Fax: Website: Netherlands Office Crowcon Detection Instruments Ltd Vlambloem JG Rotterdam Netherlands Tel: Fax: Website: Singapore Office Crowcon Detection Instruments Ltd Block 194 Pandan Loop ~06-20 Pantech Industrial Complex Singapore Tel: Fax: Website: China Office Crowcon Detection Instruments Ltd (Beijing) Unit 316, Area 1, Tower B, Chuangxin Building 12 Hongda North Road, Beijing Economic Technological Development Area Beijing, China Tel: Fax: Website: Crowcon reserves the right to change the design or specification of this product without notice. Strona 2

4 NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Osobiste detektory Crowcon Clip i Crowcon Clip+ to urządzenia ochronne; należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby zyskać odpowiednią wiedzę odnośnie ich użytkowania i podejmowania niezbędnych działań w przypadku alarmu. OSTRZEŻENIA Jeżeli osobisty detektor przekroczył termin aktywacji przed podanym terminem, nie należy go aktywować. Nie wolno próbować wymieniać ani zastępować części, ponieważ może to naruszyć bezpieczeństwo wewnętrzne produktu i unieważnić jego gwarancję. Przed codziennym użyciem należy: -Upewnić się, że porty czujnika i audio nie są zablokowane, np. przez zanieczyszczenia lub zator -Przeprowadzić "Autotest, aby upewnić się, że alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny działa prawidłowo -Potwierdzić znacznik w lewym górnym rogu, wskazujący pozytywne wykonanie autotestu Osobisty detektor O 2 należy kalibrować przynajmniej co 30 dni. Kalibrację należy przeprowadzać w czystym powietrzu. Instrukcja kalibracji znajduje się w części dotyczącej osobistego detektora O 2. Wersje CO i H 2 S Crowcon Clip i Crowcon Clip+ nie wymagają kalibracji w okresie eksploatacji, jednakże oferujemy taką możliwość przy pomocy stacji C-Test i zalecamy przeprowadzanie regularnego testu sprawności; zalecenia odnośnie testu są podane poniżej: Należy przeprowadzać test sprawności detektora przynajmniej co 90 dni, poddając czujnik działaniu określonego stężenia gazu, który ma być wykrywany. Zalecane docelowe stężenia gazów(h2s: 25 lub 15 ppm CO: 200/100 ppm, O2: 18%). Testy sprawności można wykonywać manualnie lub przy pomocy stacji C-Test. Test manualny należy przeprowadzać w czystym powietrzu. Jeżeli osobisty detektor nie przejdzie autotestu lub testu sprawności, należy zaprzestać jego użytkowania Osobisty detektor ma akumulator litowy, który należy oddawać do specjalistycznego recyklingu, zgodnie z przepisami UE odnośnie WEEE. Nie wolno zamieniać elementów wewnętrznych, ponieważ może to naruszyć wewnętrzne bezpieczeństwo produktu i unieważnić wszystkie gwarancje. Nie należy wymieniać akumulatora ani czujnika; są to produkty podlegające utylizacji. Wymiana tych elementów powoduje unieważnienie gwarancji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy lub problemów technicznych, należy skontaktować się z Crowcon lub lokalnym biurem Crowcon, regionalnym kierownikiem sprzedaży bądź zarejestrowanym centrum serwisowym. Strona 3

5 Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia Crowcon Clip lub Crowcon Clip +. Firma Crowcon rozumie potrzebę niezawodnych i trwałych osobistych mierników gazu, które posiadają niewielkie rozmiary i zapewniają prostą obsługę. Clip i Clip + to osobiste detektory jednogazowe, przeznaczone do wykrywania określonych toksycznych gazów: tlenku węgla (CO) bądź siarkowodoru (H 2 S) lub niedoboru tlenu (O 2 ). Koncentrując się na użytkownikach i menedżerach flot, Crowcon oferuje oparte na aplikacjach systemy stałe oraz rozwiązania przenośne, pozwalające chronić ludzi i zakłady przed zagrożeniami, jakie stwarzają łatwopalne, toksyczne gazy i tlen. Dalszych informacji na ten temat oraz informacji o innych produktach Crowcon udzielają lokalne biura, regionalni kierownicy sprzedaży oraz centra serwisowe. Spis treści 1. Aktywacja Wyświetlacz Codzienne użytkowanie Dodatkowe kroki: Alarmy Rodzaje alarmów Wielkości zadane alarmów Zapis zdarzenia Odstęp testu sprawności Kalibracja tlenu Instrukcja hibernacji tylko Clip Certyfikaty/Specyfikacja Gwarancja (Clip i Clip+) Ograniczona gwarancja Procedura gwarancyjna Zrzeczenie odpowiedzialności gwarancyjnej Instrukcja użytkowania oprogramowania Łącza IR: Instalacja oprogramowania Przygotowanie do pracy Zmiana ustawień Aktualizacja firmwaru Hibernacja Clip Rozwiązywanie problemów Gwarancja (Łącze IR) Strona 4

6 1. Aktywacja Aby aktywować Crowcon Clip lub Clip+, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez około 5 sekund. W chwili aktywacji detektor zacznie wibrować, dioda LED będzie pulsować czerwonym światłem i rozlegnie się alarm dźwiękowy. Po skutecznej aktywacji, na ekranie detektora pojawi się wyświetlenie okresu działania: 24 miesiące Wyświetlacz Osobisty detektor wykorzystuje specjalny wyświetlacz LCD z dużym kątem ujęcia, poprawiający widoczność elementów na ekranie. Jeżeli nie ma gazu, wyświetlany jest pozostały czas działania. Jeżeli pojawia się gaz, wyświetlacz automatycznie zaczyna pokazywać stężenie gazu oraz ikonę akumulatora. *Uwaga:wyświetlaną wartość można zmienić w oprogramowaniu Łącza IR, przy pomocy opcji użytkownika "Pokaż odczyty czujnika" (Show Sensor Readings) i "Ukryj zegar" (Hide Clock). Ostrzeżenie: Użytkownicy muszą poznać ikony zarówno w trybu alarmowego jak i pozaalarmowego Ostrzeżenie: Jeżeli na wyświetlaczu brakuje ikon lub nie są one dobrze czytelne, należy niezwłocznie skontaktować się z Crowcon lub lokalną zarejestrowaną placówką sprzedaży 1.2. Codzienne użytkowanie Przed rozpoczęciem codziennej pracy, detektor poprosi użytkownika o przeprowadzenie autotestu, wyświetlając ikonę przypomnienia; autotest jest prostym i skutecznym sposobem zapewnienia bezpiecznej pracy osobistego detektora. Podczas autotestu uruchamiany jest alarm dźwiękowy, wizualny oraz wibracyjny i sprawdzany jest czujnik. Poniżej podano poszczególne kroki przeprowadzania testu: Wyświetlenie na ekranie Element Ekran 1: Jeżeli w lewym górnym rogu pojawia się ikona "Test", wymagany jest autotest. Naciśnij przycisk na przedniej części detektora, aby przeprowadzić test. Ekran 2: Po naciśnięciu przycisku pojawi się następujący ekran. Podczas autotestu upewnij się, że: (1) Detektor emituje jeden sygnał dźwiękowy, wszystkie diody LED zapalają się i uruchamia się funkcja wibracji (2) Pojawiają się wszystkie elementy wyświetlacza LCD. Ekran 3: Po wyświetleniu wszystkich elementów ekranu LCD, zostaną pokazane wielkości zadane niskiego i wysokiego alarmu. Te wielkości można regulować przy pomocy opcji konfiguracji Łącza IR lub stacji Clip C-Test. Standardowe wielkości zadane są podane w punkcie 5.2 Strona 5

7 Ekran 7: (dodatkowe ekrany są pokazane w punktach 4-6) Gdy autotest jest pozytywny, osobisty detektor włącza podstawowy ekran i wyświetla znak zaznaczenia (ptaszek) w miejscu wyświetlanej wcześniej ikony testu, przy czym rozbrzmiewa jednokrotny sygnał dźwiękowy. Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, detektor przypomni o kolejnym autoteście za 20 godzin. Tę wielkość można zmieniać przez oprogramowanie Łącza IR w przedziale od 8 do 20. Szczegóły znajdują się w Skróconej instrukcji obsługi łącza IR. 2. Dodatkowe kroki: Autotest można przeprowadzić w dowolnym momencie podczas pracy. Naciśnij przycisk, poczekaj na wyświetlenie poziomu niskiego alarmu i ponownie naciśnij przycisk. Autotest uruchamia się, pozwalając użytkownikowi zweryfikować funkcjonalność detektora. Powyżej przedstawiliśmy typowe konfiguracje ekranów. Jednakże, jeśli osobisty detektor został zaprogramowany przez Łącze IR lub był wystawiony na działanie gazu, mogą się pojawić dodatkowe ekrany Ekran 4 (o ile dotyczy): Jeżeli zaprogramowano ID użytkownika, po wyświetleniu wielkości zadanych alarmu, przez ekran przesunie się kombinacja numerów i liter. Będą maksymalnie dwa ekrany, przy czym maksymalna liczba znaków ID użytkownika wynosi sześć (6). "Identyfikator użytkownika" (User ID) można zmienić/zmodyfikować przy pomocy oprogramowania Łącza IR Ekran 5 (o ile dotyczy): Jeżeli osobisty detektor został poddany działaniu gazu przekraczającego wielkość zadaną dla niskiego alarmu, pojawi się wartość z zaznaczeniem "maks.". Oznacza to wartość szczytową (najwyższą), odnotowaną przez detektor. Po tym ekranie pojawi się kolejny, wyświetlający dane czasowe (godziny, dni lub miesiące), które oznaczają okres, jaki upłynął od dokonania odczytu wartości szczytowej. Ekran 6 (o ile dotyczy): Po ekranach wartości szczytowej i czasu, jaki upłynął od jej odnotowania, pojawi się ekran kasowania wartości szczytowej (CLP). Jeżeli podczas tego wyświetlenia użytkownik naciśnie przycisk, wartość szczytowa na detektorze zostanie wyzerowana. Uwaga: ta wartość zniknie z wyświetlacza, ale pozostanie w zapisie detektora. Dalsze informacje znajdują się w punkcie dotyczącym zapisu zdarzeń. Tę wartość można wyczyścić na kolejnym ekranie. Usterki/Często zadawane pytania Jeżeli autotest nie powiedzie się, detektor wyemituje pięć krótkich sygnałów dźwiękowych i będzie pulsować lampka kontrolna, po czym pojawi się wyświetlenie "Test". Ponownie wykonaj autotest. Jeżeli autotest będzie negatywny trzy (3) razy pod rząd, detektor przejdzie w Tryb Awaryjny (Fail Safe). Należy skontaktować się z Crowcon lub lokalnym centrum serwisowym, w celu uzyskania zamiennego detektora. W trakcie normalnego działania akumulator jest stale monitorowany. Jeżeli akumulator ma niski poziom naładowania przez ponad trzy (3) godziny, detektor przejdzie w Tryb Awaryjny. Jeżeli autotest akumulatora nie uda się pięć (5) razy pod rząd, na wyświetlaczu LCD pojawi się kod E05. W przypadku tego błędu należy zaprzestać użytkowania osobistego detektora i skontaktować się z Crowcon lub lokalnym centrum naprawczym, aby go wymienić. Strona 6

8 3. Alarmy 3.1. Rodzaje alarmów Wyświetlenie ekranie na Element NISKI ALARM Alarm dźwiękowy: Jeden (1) wolny sygnał dźwiękowy co sekundę Alarm wizualny: Jeden (1) wolny sygnał świetlny co sekundę Alarm wibrujący: Jeden (1) wolny sygnał wibracyjny co sekundę WYSOKI ALARM oraz ALARM PRZEKROCZENIA WARTOŚCI GRANICZNEJ (OL) Alarm dźwiękowy: Dwa (2) szybkie sygnały dźwiękowe co sekundę Alarm wizualny: Dwa (2) szybkie sygnały świetlne co sekundę Alarm wibrujący: Dwa (2) szybkie sygnały wibracyjne co sekundę ALARM ODLICZANIA CZASU DZIAŁANIA DETEKTORA Gdy pozostały czas działania będzie krótszy niż Jeden (1) miesiąc, wyświetlacz przełączy się na wskazanie dni, a gdy pozostanie mniej niż Jeden (1) dzień, będą pokazywane godziny. Gdy pozostanie osiem (8) godzin, włączy się sygnał dźwiękowy, świetlny i wibracyjny. Osiem (8) wolnych sygnałów dźwiękowych na minutę Osiem (8) wolnych sygnałów świetlnych na minutę Osiem (8) wolnych sygnałów wibracyjnych na minutę Aby wyłączyć alarmy i zakończyć czas działania urządzenia, naciśnij przycisk. Gdy zegar pozostałego czasu pracy baterii pokazuje 0 godzin, osobisty detektor będzie pracować przez (8) godzin przed dezaktywacją 3.2. Wielkości zadane alarmów W ramach zgodności z 3 głównymi wymogami odnośnie alarmów, Crowcon oferuje następujący standard Fabryczne wielkości zadane: Gaz Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 H 2 S Niski 5 ppm / Wysoki 10 ppm Niski 10 ppm / Wysoki 15 Niski 2 ppm / Wysoki 5 ppm ppm CO Niski 25 ppm / Wysoki 50 ppm Niski 35 ppm / Wysoki 50 ppm Niski 30 ppm / Wysoki 100 ppm O 2 Min. 19,5% / Maks. 23,5% lub Min. 19% / Maks. 23,5% nie dotyczy *Uwaga: te wielkości zadane można zmieniać poprzez Łącze IR Crowcon. Dalsze informacje znajdują się w części XX. Aby wyświetlić wielkości zadane detektora, naciśnij przycisk na jego przednim panelu. Należy zachować rozwagę podczas zmiany wielkości zadanych alarmu. Poziomy należy uzgodnić z przedstawicielem firmy ds. bezpieczeństwa. NIE WOLNO używać komunikacji na podczerwień (IR) w atmosferze grożącej wybuchem. Strona 7

9 4. Zapis zdarzenia Detektor domyślnie przechowuje ostatnie dwadzieścia pięć (25) zdarzeń alarmowych. System zapisuje zdarzenia na zasadzie kolejkowania (FIFO), czyli zdarzenie numer 26 zastępuje pierwsze itd. Te informacje można pobrać przez Łącze IR Crowcon. Dla każdego zdarzenia alarmowego detektor rejestruje następujące informacje: Numer seryjny osobistego detektora Test sprawności (Tak lub Nie) Pozostały okres działania detektora Liczba przeprowadzonych autotestów Liczba zdarzeń Stan alarmu (Niski, Wysoki lub OL) Data i czas specjalnego zdarzenia Szczytowe stężenie gazu w ppm lub %. 5. Odstęp testu sprawności Przy pomocy Łącza IR można zaprogramować detektor tak, aby powiadamiał użytkownika o konieczności przeprowadzenia testu sprawności. Odstęp można ustawiać w przedziale od 1 do 365 dni. *Uwaga: ustawienie domyślne nie ma zaprogramowanego odstępu dla testów sprawności. Jeżeli zbliża się termin wykonania okresowego testu, osobisty detektor zasygnalizuje to na wyświetlaczu migającym napisem "bup" oraz naprzemiennym błyskaniem lewej i prawej diody ciekłokrystalicznej (jeżeli został tak zaprogramowany); ikona "TEST" będzie widoczna nawet po naciśnięciu przycisku. Ten alarm można skasować przez umieszczenie detektora w stacji C-Test lub manualne przeprowadzenie testu sprawności. Aby manualnie wykonać test sprawności, przymocuj płytkę przepływową do szczeliny czujnika i zapewnij podłączenie odpowiedniego poziomu gazu przy pomocy regulatora stałego przepływu (0,5 l/m). Należy użyć rury odprowadzającej, skierowanej w bezpieczne miejsce, gdzie nie przebywa personel. Jednokrotnie naciśnij przycisk; na wyświetlaczu pojawi się słowo "GAZ" (GAS) i będzie pulsować ikona TEST. Detektor odczeka 45 sekund na zastosowanie docelowego gazu; aby opuścić test, naciśnij przycisk. Jeżeli wykonany zostanie test sprawności Clip lub Clip+ gdy jest pokazane wyświetlenie "GAZ" (GAS), test zostanie zastanie zarejestrowany w zapisie zdarzenia, a nie jako "narażenie". Jeżeli nie zostanie podłączony gaz, pojawi się normalny ekran i żadne informacje nie zostaną zarejestrowane w zapisie zdarzenia. 6. Kalibracja tlenu Crowcon zaleca użytkownikom Crowcon Clip O 2 codzienne wykonywanie testu sprawności przed użyciem urządzenia. Domyślne ustawienie detektora tlenu Crowcon Clip (O 2 ) przypomina użytkownikowi o konieczności dokonania kalibracji co 30 dni. Przypomnienie to pulsujące na ekranie wyświetlenie CAL; należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej: Kalibrację O2 można przeprowadzać tylko w czystym powietrzu (20,9% tlenu), wolnym od niebezpiecznych gazów. Instrukcja kalibracji Strona 8

10 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk operacyjny przez cztery (4) sekundy 2. Na ekranie pojawi się wyświetlenie CAL, a w lewym dolnym rogu będzie pulsować ikona O2 3. Po udanej kalibracji detektor wyemituje jeden (1) sygnał dźwiękowy, wibracyjny i wizualny (LED) 4. Nieudaną kalibrację osobisty detektor sygnalizuje 5 sygnałami dźwiękowymi, błyskiem diody oraz wyświetleniem ekranu kalibracji. Po kilku nieudanych kalibracjach należy skontaktować sie z działem wsparcia klienta Crowcon lub miejscowym centrum naprawczym. 7. Instrukcja hibernacji tylko Clip+ Hibernacja Crowcon Clip+ przez Łącze IR 1. Upewnij się, że oprogramowanie Łącza IR jest zainstalowane i USB jest podłączone 2. Kliknij "Odczyt urządzenia" (Read Device) w oprogramowaniu Łącza IR 3. Uwaga; gdy detektor ulegnie hibernacji, zapis zdarzenia zostanie skasowany. Zdecydowanie zaleca się, aby zachować zapis zdarzenia przed hibernacją, korzystając z funkcji zapisywania zdarzenia. 4. Kliknij przycisk hibernacji i potwierdź informację dotyczącą zapisu zdarzenia 5. Pozostaw Clip+ przed Łączem IR do chwili wyświetlenia informacji "Hibernacja OK" (Hibernate OK) u dołu oprogramowania Łącza IR 6. Upewnij się, że ekran detektora jest pusty 7. W razie problemów należy skontaktować się z Crowcon lub z lokalnym centrum serwisowym. Hibernacja Crowcon Clip+ przez stację C-Test 1. Upewnij się, że stacja C-Test jest włączona i jest podłączona pamięć USB 2. Clip C-Test może dokonać hibernacji Crowcon Clip+; należy umieścić detektor w stacji C- Test 3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przyciski testu sprawności i kalibracji 4. Udana hibernacja zostanie zasygnalizowana zapaleniem się ZIELONEJ lampki w stacji C- Test 5. Uwaga: zapis zdarzenia zostanie automatycznie zarejestrowany w pamięci USB stacji C- Test 6. Upewnij się, że ekran detektora jest pusty 7. W razie problemów należy skontaktować się z Crowcon lub z lokalnym centrum serwisowym Strona 9

11 8. Certyfikaty/Specyfikacja Bezpieczeństwo wewnętrzne Class I, Groups A, B, C, D T4 ETL II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga ITS 12ATEX2547 IECEx ETL C<Tamb<50 C O 2-40 C<Tamb<50 C H 2 S -40 C<Tamb<50 C CO Wilgotność: Wilgotność względna bez kondensacji 5% to 95% Alarmy: Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (minimum 95dB) Żywotność akumulatora: 24 miesiące pracy / 4 minuty alarmu dziennie Wymiary: 85mm x 50mm x 28mm / 3,3 cala x 2,0 cala x 1,1 (Wys.xSzer.xGł.) Waga: 76 g / 2,7 oz Przechowywanie zapisów zdarzeń: 25 ostatnich zdarzeń. Nowsze zdarzenia zastępują starsze. 9. Gwarancja (Clip i Clip+) 9.1. Ograniczona gwarancja Firma Crowcon gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i błędów wykonawczych w trakcie normalnej eksploatacji i serwisowania przez okres 2 lat począwszy od daty aktywacji (wszystkie produkty Crowcon Clip ) oraz przez okres 3 lat od daty aktywacji lub 2 lat eksploatacji (Crowcon Clip+) - zależnie, który nastąpi pierwszy. Gwarancja ma zastosowanie jedynie jeżeli osobisty detektor został aktywowany przed datą "activate by" ("aktywować przed") na zewnętrznym opakowaniu. Niniejsza gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu nabywcy nowych i nieużywanych produktów. Rozładowanie baterii przed upływem dwu lat od aktywacji oznacza, że detektor(y) wykonał(y) ponad 2900 minut alarmu i gwarancja już wygasła Procedura gwarancyjna W celu ułatwienia skutecznej obsługi roszczenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem/dystrybutorem Crowcon, naszym biurem regionalnym lub naszym zespołem obsługi klienta (komunikacja w języku angielskim), telefonicznie: +44 (0) lub pocztą elektroniczną: w celu otrzymania formularza zwrotnego na potrzeby identyfikacji i śledzenia sprawy. Ten formularz można pobrać z witryny crowconsupport.com; wymagane są następujące informacje: Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu i adres . Opis oraz ilość zwracanych produktów, łącznie z osprzętem. Numer seryjny produktu/produktów. Przyczyna zwrotu. Strona 10

12 Produkty nie będą przyjmowane w ramach gwarancji bez "Numeru Zwrotnego Crowcon" (Crowcon Returns Number, CRN). Jest bardzo ważne, by etykieta adresowa była dobrze przymocowana do zewnętrznego opakowania zwracanych produktów. Gwarancja zostanie unieważniona, jeżeli w produkcie dokonano zmian, był on niewłaściwie przechowywany, modyfikowany, rozmontowywany, manipulowano przy nim, wymieniano części (w tym czujniki) na elementy nie pochodzące od Crowcon, serwisowano go bądź naprawiano w innym miejscu niż autoryzowana i certyfikowana placówka Crowcon. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego lub niepoprawnego użycia urządzenia, włączając używanie poza określonymi ograniczeniami Zrzeczenie odpowiedzialności gwarancyjnej Crowcon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikowe i pośrednie, ani za uszkodzenia wynikłe z dowolnej przyczyny (w tym straty i uszkodzenia wynikłe z użycia urządzenia) i zdecydowanie wyklucza wszelką odpowiedzialność w stosunku do jakiejkolwiek strony trzeciej. Niniejsza gwarancja nie obejmuje dokładności kalibracji urządzenia lub kosmetycznego wykończenia produktu. Należy przeprowadzać konserwację urządzenia zgodnie z poleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Gwarancja dotycząca części podlegających normalnemu zużyciu, wymienionych w ramach gwarancji w celu zastąpienia części z usterkami, jest ograniczona do okresu gwarancji oryginalnie dostarczonej części. Crowcon zastrzega sobie prawo skrócenia bądź cofnięcia gwarancji dla czujnika użytkowanego w środowisku lub zastosowaniu, o którym wiadomo, że może spowodować degradację lub uszkodzenie tego czujnika. Odpowiedzialność firmy Crowcon w odniesieniu do wadliwego sprzętu jest ograniczona do zobowiązań podanych w gwarancji, a ewentualne przedłużenie okresu gwarancji, warunku lub oświadczenia, wyrażone lub domniemane, ustawowe lub inne w odniesieniu do jakości handlowej naszego sprzętu lub jego przydatności do określonego celu jest wyłączone - z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to ustawowo zakazane. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy. Crowcon zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej lub przewozowej, gdy elementy zwrócone jako wadliwe wymagają jedynie zwykłej kalibracji lub serwisowania, których zaniechał klient. Pytania dotyczące gwarancji i pomocy technicznej należy kierować do: Pomoc techniczna Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) Strona 11

13 10. Instrukcja użytkowania oprogramowania Łącza IR: Instalacja oprogramowania Aktualne oprogramowanie można uzyskać u lokalnego przedstawiciela serwisu, w lokalnym biurze Crowcon lub pobrać z Oprogramowanie współpracuje z Windows XP, Vista i Windows Przygotowanie do pracy Poniżej podano instrukcje korzystania z oprogramowania Łącza IR. Po udanej instalacji oprogramowania i kliknięciu ikony Łącza IR, z prawej strony pojawi się ekran: Aby nawiązać interaktywną komunikację z Clip lub Clip+, Łącze IR musi być podłączone do komputera. Umieść detektor tylną częścią do góry, w odległości przynajmniej 5 cm od przodu Łącza IR, górną stroną w kierunku Czytnika IR. Następnie kliknij "Odczyt urządzenia" (Read Device); jeśli odczyt będzie skuteczny, u dołu ekranu pojawi się zielony pasek Zmiana ustawień Detektory Clip i Clip+ pozwalają na zmianę podanych poniżej pól (skrótowo opisano każde pole i dostępne zmiany): a. Wielkości zadane: Wysoki alarm/niski alarm: Ustawianie wielkości zadanej wysokiego/niskiego alarmu. Uwaga: Podczas tej regulacji należy pamiętać, aby granica alarmu nie przekraczała wytycznych lokalnych lub zakładowych. Różne placówki mogą mieć różne wielkości zadane. b. Odstęp pomiędzy testami sprawności: Aby odpowiednio korzystać z testu sprawności, użytkownicy mogą ustawić odstęp pomiędzy kolejnymi testami. Jeżeli urządzenie nie zostanie poddane testowi sprawności w odpowiednim czasie, będzie ono wyświetlać pulsacyjne przypomnienie do czasu wykonania testu manualnego lub przy użyciu stacji C-Test. c. ID użytkownika: Każde pojedyncze urządzenie może mieć unikatowy elektroniczny identyfikator użytkownika. Można zaprogramować maks. 6 znaków. Uwaga: Niektóre litery nie wyświetlają się odpowiednio. d. Odstęp pomiędzy autotestami; Urządzenia Clip i Clip+ mają ustawienie fabryczne 20 godzin. Częstotliwość można ustawić w przedziale od 8 do 20 godzin. e. Wyświetlenie odczytu czujników: Gdy urządzenie wykryje gaz, pokaże odczyt rzeczywisty w rozdzielczości 0,1ppm. Jeśli opcja jest wyłączona, urządzenie będzie zawsze pokazywać pozostający czas działania lub wyświetlać niski/wysoki alarm w trybie alarmowym Strona 12

14 f. Pulsująca dioda LED ukrycia wymaganego testu sprawności: Jeżeli urządzenie nie ma pokazywać pulsującego wyświetlenia gdy wymagany jest test sprawności, należy zaznaczyć to pole. g. Ukrycie zegara: Ta opcja ustawia detektor w trybie wyświetlania ppm w czasie rzeczywistym. Ustawienie domyślne to odczyt ppm w czasie rzeczywistym. Po dokonaniu wymaganych zmian, kliknij na przycisk "Zapisz urządzenie" (Write Device). Jeżeli zapis powiedzie się, u dołu pojawi się zielony pasek (zobacz informacje powyżej) Aktualizacja firmwaru Detektory Clip i Clip+ pozwalają na aktualizację firmwaru w okresie swojego działania. Mogą to być udoskonalenia produktowe, wprowadzające dodatkowe funkcje lub poprawiające jakość pracy detektora. Większość aktualizacji firmwaru nie jest wymagana, o ile nie zaleca ich Crowcon. Aby dokonać aktualizacji firmwaru, umieść detektor przed Czytnikiem IR, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Przygotowanie do pracy". Przed rozpoczęciem aktualizacji dokonaj odczytu urządzenia, aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane. Jeżeli odczyt jest pozytywny, kliknij ikonę Folderu w prawej dolnej części, na środku. Wybierz plik firmwaru, który ma zostać zaktualizowany i kliknij opcję "Aktualizuj firmware" (Upgrade Firmware). Ten proces trwa około 30 sekund. NIE WOLNO przemieszczać urządzenia podczas aktualizacji firmwaru. Po udanej aktualizacji pojawi się zielony pasek z informacją "pobieranie obrazu...ok" (download image...ok). Aktualizacji firmwaru można również dokonać przy pomocy stacji dokującej Clip Dock Hibernacja Clip+ Urządzenie CROWCON CLIP+ Plus pozwala na hibernację detektora, gdy nie jest on używany. Aby przeprowadzić hibernację, umieść detektor przed Czytnikiem IR, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Przygotowanie do pracy". Przed rozpoczęciem hibernacji dokonaj odczytu urządzenia, aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane. Uwaga: zaleca się, aby przed hibernacją zachować zapis zdarzenia w detektorze. Aby zachować zapis, kliknij przycisk "Zachowaj zapis zdarzenia" (Save Event Log). Pozwoli to wybrać określony folder do zapisania zdarzenia. Po dokonaniu hibernacji, wcześniejsze informacje zapisu zdarzenia zostaną usunięte. Po zapamiętaniu zapisu można kontynuować hibernację. Aby dokonać hibernacji urządzenia, kliknij przycisk "Hibernacja" (Hibernate). Pojawi się ekran z pytaniem, czy zachować zapis. Jeżeli zapis jest już w pamięci, kliknij "Tak" (Yes). Udana hibernacja zostanie potwierdzona zielonym paskiem. Strona 13

15 10.6. Rozwiązywanie problemów Problemy z łącznością Błąd podłączenia Clip: Ten błąd pojawia się, gdy Łącze IR nie może skomunikować się z urządzeniem. Ekran z prawej strony pokazuje błąd. W przypadku tego błędu: Upewnij się, że urządzenie jest ułożone tylną częścią do góry, przynajmniej 2,5 cm przed Łączem IR. Sprawdź, czy okienko podczerwieni w urządzeniu nie jest pokryte kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Na koniec upewnij się, że obszar, w którym znajduje się urządzenie i łącze nie jest silnie naświetlony (bardzo silna żarówka lub słońce), ponieważ światło może zakłócać komunikację na podczerwień. Błąd połączenia Łącza IR: Ten błąd pojawia się, gdy Łącze IR nie jest podłączone do komputera lub sterownik nie jest poprawnie zainstalowany. Sprawdź połączenie USB w komputerze i Łączu IR, aby upewnić się, że działa ono prawidłowo. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie Gwarancja (Łącze IR) Ograniczona gwarancja Crowcon gwarantuje, że produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres jednego roku, począwszy od daty dostarczenia. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży nowych i nieużywanych produktów pierwotnemu nabywcy. Postępowanie gwarancyjne i zrzeczenie odpowiedzialności Zobacz punkty 9.2 i 9.3 Strona 14

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA RĘCZNA TRYB OFFLINE (Przykład: WINDOWS 7-32 bits):

AKTUALIZACJA RĘCZNA TRYB OFFLINE (Przykład: WINDOWS 7-32 bits): AKTUALIZACJA RĘCZNA TRYB OFFLINE (Przykład: WINDOWS 7-32 bits): Jeżeli klient nie dysponuje podłączeniem do internetu w komputerze podłączonym do TRS 5000 EVO może zarejestrować się na stornie internetowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Powiadomienie techniczne: Aktualizacja oprogramowania (PC) dla produktów strumieniujących Naim wersja 4.3 Wersja 4.3 zapewnia zgodność z DSD i obsługę HLS. WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Po zaktualizowaniu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

PIROMETR Optris P20 Instrukcja obsługi

PIROMETR Optris P20 Instrukcja obsługi PIROMETR Optris P20 Instrukcja obsługi Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania. TEST-THERM Sp. z o.o. ul.friedleina 4-6, 30-009 Kraków Zawartość 1. Wprowadzenie 1.1 Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania National Instruments Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania 1 Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania Spis treści Opcja A. Pobieranie i instalacja oprogramowania z

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, %RH, IP65

Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, %RH, IP65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101412 Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, 0-100 %RH, IP65 Strona 1 z 10 1. Zasady bezpieczeństwa i dot. Środowiska 1.2 Na temat tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual v5.6g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1. Dodano nową funkcję: tryb parkingowy. Uwaga specjalna Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo