Crowcon Clip lub Crowcon Clip+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Crowcon Clip lub Crowcon Clip+"

Transkrypt

1 Crowcon Clip lub Crowcon Clip+ Detektor jednogazowy z ograniczonym okresem działania Instrukcja instalacji i obsługi Numer 3 Luty 2015

2 Strona 1

3 Crowcon Detection Instruments Ltd 2015 UK Office Crowcon Detection Instruments Ltd 172 Brook Drive, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4SD Tel: +44 (0) Fax :+44 (0) Website: USA Office Crowcon Detection Instruments Ltd 1455 Jamike Ave, Suite 100 Erlanger Kentucky Tel: or Fax: Website: Netherlands Office Crowcon Detection Instruments Ltd Vlambloem JG Rotterdam Netherlands Tel: Fax: Website: Singapore Office Crowcon Detection Instruments Ltd Block 194 Pandan Loop ~06-20 Pantech Industrial Complex Singapore Tel: Fax: Website: China Office Crowcon Detection Instruments Ltd (Beijing) Unit 316, Area 1, Tower B, Chuangxin Building 12 Hongda North Road, Beijing Economic Technological Development Area Beijing, China Tel: Fax: Website: Crowcon reserves the right to change the design or specification of this product without notice. Strona 2

4 NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Osobiste detektory Crowcon Clip i Crowcon Clip+ to urządzenia ochronne; należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby zyskać odpowiednią wiedzę odnośnie ich użytkowania i podejmowania niezbędnych działań w przypadku alarmu. OSTRZEŻENIA Jeżeli osobisty detektor przekroczył termin aktywacji przed podanym terminem, nie należy go aktywować. Nie wolno próbować wymieniać ani zastępować części, ponieważ może to naruszyć bezpieczeństwo wewnętrzne produktu i unieważnić jego gwarancję. Przed codziennym użyciem należy: -Upewnić się, że porty czujnika i audio nie są zablokowane, np. przez zanieczyszczenia lub zator -Przeprowadzić "Autotest, aby upewnić się, że alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny działa prawidłowo -Potwierdzić znacznik w lewym górnym rogu, wskazujący pozytywne wykonanie autotestu Osobisty detektor O 2 należy kalibrować przynajmniej co 30 dni. Kalibrację należy przeprowadzać w czystym powietrzu. Instrukcja kalibracji znajduje się w części dotyczącej osobistego detektora O 2. Wersje CO i H 2 S Crowcon Clip i Crowcon Clip+ nie wymagają kalibracji w okresie eksploatacji, jednakże oferujemy taką możliwość przy pomocy stacji C-Test i zalecamy przeprowadzanie regularnego testu sprawności; zalecenia odnośnie testu są podane poniżej: Należy przeprowadzać test sprawności detektora przynajmniej co 90 dni, poddając czujnik działaniu określonego stężenia gazu, który ma być wykrywany. Zalecane docelowe stężenia gazów(h2s: 25 lub 15 ppm CO: 200/100 ppm, O2: 18%). Testy sprawności można wykonywać manualnie lub przy pomocy stacji C-Test. Test manualny należy przeprowadzać w czystym powietrzu. Jeżeli osobisty detektor nie przejdzie autotestu lub testu sprawności, należy zaprzestać jego użytkowania Osobisty detektor ma akumulator litowy, który należy oddawać do specjalistycznego recyklingu, zgodnie z przepisami UE odnośnie WEEE. Nie wolno zamieniać elementów wewnętrznych, ponieważ może to naruszyć wewnętrzne bezpieczeństwo produktu i unieważnić wszystkie gwarancje. Nie należy wymieniać akumulatora ani czujnika; są to produkty podlegające utylizacji. Wymiana tych elementów powoduje unieważnienie gwarancji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy lub problemów technicznych, należy skontaktować się z Crowcon lub lokalnym biurem Crowcon, regionalnym kierownikiem sprzedaży bądź zarejestrowanym centrum serwisowym. Strona 3

5 Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia Crowcon Clip lub Crowcon Clip +. Firma Crowcon rozumie potrzebę niezawodnych i trwałych osobistych mierników gazu, które posiadają niewielkie rozmiary i zapewniają prostą obsługę. Clip i Clip + to osobiste detektory jednogazowe, przeznaczone do wykrywania określonych toksycznych gazów: tlenku węgla (CO) bądź siarkowodoru (H 2 S) lub niedoboru tlenu (O 2 ). Koncentrując się na użytkownikach i menedżerach flot, Crowcon oferuje oparte na aplikacjach systemy stałe oraz rozwiązania przenośne, pozwalające chronić ludzi i zakłady przed zagrożeniami, jakie stwarzają łatwopalne, toksyczne gazy i tlen. Dalszych informacji na ten temat oraz informacji o innych produktach Crowcon udzielają lokalne biura, regionalni kierownicy sprzedaży oraz centra serwisowe. Spis treści 1. Aktywacja Wyświetlacz Codzienne użytkowanie Dodatkowe kroki: Alarmy Rodzaje alarmów Wielkości zadane alarmów Zapis zdarzenia Odstęp testu sprawności Kalibracja tlenu Instrukcja hibernacji tylko Clip Certyfikaty/Specyfikacja Gwarancja (Clip i Clip+) Ograniczona gwarancja Procedura gwarancyjna Zrzeczenie odpowiedzialności gwarancyjnej Instrukcja użytkowania oprogramowania Łącza IR: Instalacja oprogramowania Przygotowanie do pracy Zmiana ustawień Aktualizacja firmwaru Hibernacja Clip Rozwiązywanie problemów Gwarancja (Łącze IR) Strona 4

6 1. Aktywacja Aby aktywować Crowcon Clip lub Clip+, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez około 5 sekund. W chwili aktywacji detektor zacznie wibrować, dioda LED będzie pulsować czerwonym światłem i rozlegnie się alarm dźwiękowy. Po skutecznej aktywacji, na ekranie detektora pojawi się wyświetlenie okresu działania: 24 miesiące Wyświetlacz Osobisty detektor wykorzystuje specjalny wyświetlacz LCD z dużym kątem ujęcia, poprawiający widoczność elementów na ekranie. Jeżeli nie ma gazu, wyświetlany jest pozostały czas działania. Jeżeli pojawia się gaz, wyświetlacz automatycznie zaczyna pokazywać stężenie gazu oraz ikonę akumulatora. *Uwaga:wyświetlaną wartość można zmienić w oprogramowaniu Łącza IR, przy pomocy opcji użytkownika "Pokaż odczyty czujnika" (Show Sensor Readings) i "Ukryj zegar" (Hide Clock). Ostrzeżenie: Użytkownicy muszą poznać ikony zarówno w trybu alarmowego jak i pozaalarmowego Ostrzeżenie: Jeżeli na wyświetlaczu brakuje ikon lub nie są one dobrze czytelne, należy niezwłocznie skontaktować się z Crowcon lub lokalną zarejestrowaną placówką sprzedaży 1.2. Codzienne użytkowanie Przed rozpoczęciem codziennej pracy, detektor poprosi użytkownika o przeprowadzenie autotestu, wyświetlając ikonę przypomnienia; autotest jest prostym i skutecznym sposobem zapewnienia bezpiecznej pracy osobistego detektora. Podczas autotestu uruchamiany jest alarm dźwiękowy, wizualny oraz wibracyjny i sprawdzany jest czujnik. Poniżej podano poszczególne kroki przeprowadzania testu: Wyświetlenie na ekranie Element Ekran 1: Jeżeli w lewym górnym rogu pojawia się ikona "Test", wymagany jest autotest. Naciśnij przycisk na przedniej części detektora, aby przeprowadzić test. Ekran 2: Po naciśnięciu przycisku pojawi się następujący ekran. Podczas autotestu upewnij się, że: (1) Detektor emituje jeden sygnał dźwiękowy, wszystkie diody LED zapalają się i uruchamia się funkcja wibracji (2) Pojawiają się wszystkie elementy wyświetlacza LCD. Ekran 3: Po wyświetleniu wszystkich elementów ekranu LCD, zostaną pokazane wielkości zadane niskiego i wysokiego alarmu. Te wielkości można regulować przy pomocy opcji konfiguracji Łącza IR lub stacji Clip C-Test. Standardowe wielkości zadane są podane w punkcie 5.2 Strona 5

7 Ekran 7: (dodatkowe ekrany są pokazane w punktach 4-6) Gdy autotest jest pozytywny, osobisty detektor włącza podstawowy ekran i wyświetla znak zaznaczenia (ptaszek) w miejscu wyświetlanej wcześniej ikony testu, przy czym rozbrzmiewa jednokrotny sygnał dźwiękowy. Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, detektor przypomni o kolejnym autoteście za 20 godzin. Tę wielkość można zmieniać przez oprogramowanie Łącza IR w przedziale od 8 do 20. Szczegóły znajdują się w Skróconej instrukcji obsługi łącza IR. 2. Dodatkowe kroki: Autotest można przeprowadzić w dowolnym momencie podczas pracy. Naciśnij przycisk, poczekaj na wyświetlenie poziomu niskiego alarmu i ponownie naciśnij przycisk. Autotest uruchamia się, pozwalając użytkownikowi zweryfikować funkcjonalność detektora. Powyżej przedstawiliśmy typowe konfiguracje ekranów. Jednakże, jeśli osobisty detektor został zaprogramowany przez Łącze IR lub był wystawiony na działanie gazu, mogą się pojawić dodatkowe ekrany Ekran 4 (o ile dotyczy): Jeżeli zaprogramowano ID użytkownika, po wyświetleniu wielkości zadanych alarmu, przez ekran przesunie się kombinacja numerów i liter. Będą maksymalnie dwa ekrany, przy czym maksymalna liczba znaków ID użytkownika wynosi sześć (6). "Identyfikator użytkownika" (User ID) można zmienić/zmodyfikować przy pomocy oprogramowania Łącza IR Ekran 5 (o ile dotyczy): Jeżeli osobisty detektor został poddany działaniu gazu przekraczającego wielkość zadaną dla niskiego alarmu, pojawi się wartość z zaznaczeniem "maks.". Oznacza to wartość szczytową (najwyższą), odnotowaną przez detektor. Po tym ekranie pojawi się kolejny, wyświetlający dane czasowe (godziny, dni lub miesiące), które oznaczają okres, jaki upłynął od dokonania odczytu wartości szczytowej. Ekran 6 (o ile dotyczy): Po ekranach wartości szczytowej i czasu, jaki upłynął od jej odnotowania, pojawi się ekran kasowania wartości szczytowej (CLP). Jeżeli podczas tego wyświetlenia użytkownik naciśnie przycisk, wartość szczytowa na detektorze zostanie wyzerowana. Uwaga: ta wartość zniknie z wyświetlacza, ale pozostanie w zapisie detektora. Dalsze informacje znajdują się w punkcie dotyczącym zapisu zdarzeń. Tę wartość można wyczyścić na kolejnym ekranie. Usterki/Często zadawane pytania Jeżeli autotest nie powiedzie się, detektor wyemituje pięć krótkich sygnałów dźwiękowych i będzie pulsować lampka kontrolna, po czym pojawi się wyświetlenie "Test". Ponownie wykonaj autotest. Jeżeli autotest będzie negatywny trzy (3) razy pod rząd, detektor przejdzie w Tryb Awaryjny (Fail Safe). Należy skontaktować się z Crowcon lub lokalnym centrum serwisowym, w celu uzyskania zamiennego detektora. W trakcie normalnego działania akumulator jest stale monitorowany. Jeżeli akumulator ma niski poziom naładowania przez ponad trzy (3) godziny, detektor przejdzie w Tryb Awaryjny. Jeżeli autotest akumulatora nie uda się pięć (5) razy pod rząd, na wyświetlaczu LCD pojawi się kod E05. W przypadku tego błędu należy zaprzestać użytkowania osobistego detektora i skontaktować się z Crowcon lub lokalnym centrum naprawczym, aby go wymienić. Strona 6

8 3. Alarmy 3.1. Rodzaje alarmów Wyświetlenie ekranie na Element NISKI ALARM Alarm dźwiękowy: Jeden (1) wolny sygnał dźwiękowy co sekundę Alarm wizualny: Jeden (1) wolny sygnał świetlny co sekundę Alarm wibrujący: Jeden (1) wolny sygnał wibracyjny co sekundę WYSOKI ALARM oraz ALARM PRZEKROCZENIA WARTOŚCI GRANICZNEJ (OL) Alarm dźwiękowy: Dwa (2) szybkie sygnały dźwiękowe co sekundę Alarm wizualny: Dwa (2) szybkie sygnały świetlne co sekundę Alarm wibrujący: Dwa (2) szybkie sygnały wibracyjne co sekundę ALARM ODLICZANIA CZASU DZIAŁANIA DETEKTORA Gdy pozostały czas działania będzie krótszy niż Jeden (1) miesiąc, wyświetlacz przełączy się na wskazanie dni, a gdy pozostanie mniej niż Jeden (1) dzień, będą pokazywane godziny. Gdy pozostanie osiem (8) godzin, włączy się sygnał dźwiękowy, świetlny i wibracyjny. Osiem (8) wolnych sygnałów dźwiękowych na minutę Osiem (8) wolnych sygnałów świetlnych na minutę Osiem (8) wolnych sygnałów wibracyjnych na minutę Aby wyłączyć alarmy i zakończyć czas działania urządzenia, naciśnij przycisk. Gdy zegar pozostałego czasu pracy baterii pokazuje 0 godzin, osobisty detektor będzie pracować przez (8) godzin przed dezaktywacją 3.2. Wielkości zadane alarmów W ramach zgodności z 3 głównymi wymogami odnośnie alarmów, Crowcon oferuje następujący standard Fabryczne wielkości zadane: Gaz Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 H 2 S Niski 5 ppm / Wysoki 10 ppm Niski 10 ppm / Wysoki 15 Niski 2 ppm / Wysoki 5 ppm ppm CO Niski 25 ppm / Wysoki 50 ppm Niski 35 ppm / Wysoki 50 ppm Niski 30 ppm / Wysoki 100 ppm O 2 Min. 19,5% / Maks. 23,5% lub Min. 19% / Maks. 23,5% nie dotyczy *Uwaga: te wielkości zadane można zmieniać poprzez Łącze IR Crowcon. Dalsze informacje znajdują się w części XX. Aby wyświetlić wielkości zadane detektora, naciśnij przycisk na jego przednim panelu. Należy zachować rozwagę podczas zmiany wielkości zadanych alarmu. Poziomy należy uzgodnić z przedstawicielem firmy ds. bezpieczeństwa. NIE WOLNO używać komunikacji na podczerwień (IR) w atmosferze grożącej wybuchem. Strona 7

9 4. Zapis zdarzenia Detektor domyślnie przechowuje ostatnie dwadzieścia pięć (25) zdarzeń alarmowych. System zapisuje zdarzenia na zasadzie kolejkowania (FIFO), czyli zdarzenie numer 26 zastępuje pierwsze itd. Te informacje można pobrać przez Łącze IR Crowcon. Dla każdego zdarzenia alarmowego detektor rejestruje następujące informacje: Numer seryjny osobistego detektora Test sprawności (Tak lub Nie) Pozostały okres działania detektora Liczba przeprowadzonych autotestów Liczba zdarzeń Stan alarmu (Niski, Wysoki lub OL) Data i czas specjalnego zdarzenia Szczytowe stężenie gazu w ppm lub %. 5. Odstęp testu sprawności Przy pomocy Łącza IR można zaprogramować detektor tak, aby powiadamiał użytkownika o konieczności przeprowadzenia testu sprawności. Odstęp można ustawiać w przedziale od 1 do 365 dni. *Uwaga: ustawienie domyślne nie ma zaprogramowanego odstępu dla testów sprawności. Jeżeli zbliża się termin wykonania okresowego testu, osobisty detektor zasygnalizuje to na wyświetlaczu migającym napisem "bup" oraz naprzemiennym błyskaniem lewej i prawej diody ciekłokrystalicznej (jeżeli został tak zaprogramowany); ikona "TEST" będzie widoczna nawet po naciśnięciu przycisku. Ten alarm można skasować przez umieszczenie detektora w stacji C-Test lub manualne przeprowadzenie testu sprawności. Aby manualnie wykonać test sprawności, przymocuj płytkę przepływową do szczeliny czujnika i zapewnij podłączenie odpowiedniego poziomu gazu przy pomocy regulatora stałego przepływu (0,5 l/m). Należy użyć rury odprowadzającej, skierowanej w bezpieczne miejsce, gdzie nie przebywa personel. Jednokrotnie naciśnij przycisk; na wyświetlaczu pojawi się słowo "GAZ" (GAS) i będzie pulsować ikona TEST. Detektor odczeka 45 sekund na zastosowanie docelowego gazu; aby opuścić test, naciśnij przycisk. Jeżeli wykonany zostanie test sprawności Clip lub Clip+ gdy jest pokazane wyświetlenie "GAZ" (GAS), test zostanie zastanie zarejestrowany w zapisie zdarzenia, a nie jako "narażenie". Jeżeli nie zostanie podłączony gaz, pojawi się normalny ekran i żadne informacje nie zostaną zarejestrowane w zapisie zdarzenia. 6. Kalibracja tlenu Crowcon zaleca użytkownikom Crowcon Clip O 2 codzienne wykonywanie testu sprawności przed użyciem urządzenia. Domyślne ustawienie detektora tlenu Crowcon Clip (O 2 ) przypomina użytkownikowi o konieczności dokonania kalibracji co 30 dni. Przypomnienie to pulsujące na ekranie wyświetlenie CAL; należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej: Kalibrację O2 można przeprowadzać tylko w czystym powietrzu (20,9% tlenu), wolnym od niebezpiecznych gazów. Instrukcja kalibracji Strona 8

10 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk operacyjny przez cztery (4) sekundy 2. Na ekranie pojawi się wyświetlenie CAL, a w lewym dolnym rogu będzie pulsować ikona O2 3. Po udanej kalibracji detektor wyemituje jeden (1) sygnał dźwiękowy, wibracyjny i wizualny (LED) 4. Nieudaną kalibrację osobisty detektor sygnalizuje 5 sygnałami dźwiękowymi, błyskiem diody oraz wyświetleniem ekranu kalibracji. Po kilku nieudanych kalibracjach należy skontaktować sie z działem wsparcia klienta Crowcon lub miejscowym centrum naprawczym. 7. Instrukcja hibernacji tylko Clip+ Hibernacja Crowcon Clip+ przez Łącze IR 1. Upewnij się, że oprogramowanie Łącza IR jest zainstalowane i USB jest podłączone 2. Kliknij "Odczyt urządzenia" (Read Device) w oprogramowaniu Łącza IR 3. Uwaga; gdy detektor ulegnie hibernacji, zapis zdarzenia zostanie skasowany. Zdecydowanie zaleca się, aby zachować zapis zdarzenia przed hibernacją, korzystając z funkcji zapisywania zdarzenia. 4. Kliknij przycisk hibernacji i potwierdź informację dotyczącą zapisu zdarzenia 5. Pozostaw Clip+ przed Łączem IR do chwili wyświetlenia informacji "Hibernacja OK" (Hibernate OK) u dołu oprogramowania Łącza IR 6. Upewnij się, że ekran detektora jest pusty 7. W razie problemów należy skontaktować się z Crowcon lub z lokalnym centrum serwisowym. Hibernacja Crowcon Clip+ przez stację C-Test 1. Upewnij się, że stacja C-Test jest włączona i jest podłączona pamięć USB 2. Clip C-Test może dokonać hibernacji Crowcon Clip+; należy umieścić detektor w stacji C- Test 3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przyciski testu sprawności i kalibracji 4. Udana hibernacja zostanie zasygnalizowana zapaleniem się ZIELONEJ lampki w stacji C- Test 5. Uwaga: zapis zdarzenia zostanie automatycznie zarejestrowany w pamięci USB stacji C- Test 6. Upewnij się, że ekran detektora jest pusty 7. W razie problemów należy skontaktować się z Crowcon lub z lokalnym centrum serwisowym Strona 9

11 8. Certyfikaty/Specyfikacja Bezpieczeństwo wewnętrzne Class I, Groups A, B, C, D T4 ETL II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga ITS 12ATEX2547 IECEx ETL C<Tamb<50 C O 2-40 C<Tamb<50 C H 2 S -40 C<Tamb<50 C CO Wilgotność: Wilgotność względna bez kondensacji 5% to 95% Alarmy: Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (minimum 95dB) Żywotność akumulatora: 24 miesiące pracy / 4 minuty alarmu dziennie Wymiary: 85mm x 50mm x 28mm / 3,3 cala x 2,0 cala x 1,1 (Wys.xSzer.xGł.) Waga: 76 g / 2,7 oz Przechowywanie zapisów zdarzeń: 25 ostatnich zdarzeń. Nowsze zdarzenia zastępują starsze. 9. Gwarancja (Clip i Clip+) 9.1. Ograniczona gwarancja Firma Crowcon gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i błędów wykonawczych w trakcie normalnej eksploatacji i serwisowania przez okres 2 lat począwszy od daty aktywacji (wszystkie produkty Crowcon Clip ) oraz przez okres 3 lat od daty aktywacji lub 2 lat eksploatacji (Crowcon Clip+) - zależnie, który nastąpi pierwszy. Gwarancja ma zastosowanie jedynie jeżeli osobisty detektor został aktywowany przed datą "activate by" ("aktywować przed") na zewnętrznym opakowaniu. Niniejsza gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu nabywcy nowych i nieużywanych produktów. Rozładowanie baterii przed upływem dwu lat od aktywacji oznacza, że detektor(y) wykonał(y) ponad 2900 minut alarmu i gwarancja już wygasła Procedura gwarancyjna W celu ułatwienia skutecznej obsługi roszczenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem/dystrybutorem Crowcon, naszym biurem regionalnym lub naszym zespołem obsługi klienta (komunikacja w języku angielskim), telefonicznie: +44 (0) lub pocztą elektroniczną: w celu otrzymania formularza zwrotnego na potrzeby identyfikacji i śledzenia sprawy. Ten formularz można pobrać z witryny crowconsupport.com; wymagane są następujące informacje: Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu i adres . Opis oraz ilość zwracanych produktów, łącznie z osprzętem. Numer seryjny produktu/produktów. Przyczyna zwrotu. Strona 10

12 Produkty nie będą przyjmowane w ramach gwarancji bez "Numeru Zwrotnego Crowcon" (Crowcon Returns Number, CRN). Jest bardzo ważne, by etykieta adresowa była dobrze przymocowana do zewnętrznego opakowania zwracanych produktów. Gwarancja zostanie unieważniona, jeżeli w produkcie dokonano zmian, był on niewłaściwie przechowywany, modyfikowany, rozmontowywany, manipulowano przy nim, wymieniano części (w tym czujniki) na elementy nie pochodzące od Crowcon, serwisowano go bądź naprawiano w innym miejscu niż autoryzowana i certyfikowana placówka Crowcon. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego lub niepoprawnego użycia urządzenia, włączając używanie poza określonymi ograniczeniami Zrzeczenie odpowiedzialności gwarancyjnej Crowcon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikowe i pośrednie, ani za uszkodzenia wynikłe z dowolnej przyczyny (w tym straty i uszkodzenia wynikłe z użycia urządzenia) i zdecydowanie wyklucza wszelką odpowiedzialność w stosunku do jakiejkolwiek strony trzeciej. Niniejsza gwarancja nie obejmuje dokładności kalibracji urządzenia lub kosmetycznego wykończenia produktu. Należy przeprowadzać konserwację urządzenia zgodnie z poleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Gwarancja dotycząca części podlegających normalnemu zużyciu, wymienionych w ramach gwarancji w celu zastąpienia części z usterkami, jest ograniczona do okresu gwarancji oryginalnie dostarczonej części. Crowcon zastrzega sobie prawo skrócenia bądź cofnięcia gwarancji dla czujnika użytkowanego w środowisku lub zastosowaniu, o którym wiadomo, że może spowodować degradację lub uszkodzenie tego czujnika. Odpowiedzialność firmy Crowcon w odniesieniu do wadliwego sprzętu jest ograniczona do zobowiązań podanych w gwarancji, a ewentualne przedłużenie okresu gwarancji, warunku lub oświadczenia, wyrażone lub domniemane, ustawowe lub inne w odniesieniu do jakości handlowej naszego sprzętu lub jego przydatności do określonego celu jest wyłączone - z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to ustawowo zakazane. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy. Crowcon zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej lub przewozowej, gdy elementy zwrócone jako wadliwe wymagają jedynie zwykłej kalibracji lub serwisowania, których zaniechał klient. Pytania dotyczące gwarancji i pomocy technicznej należy kierować do: Pomoc techniczna Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) Strona 11

13 10. Instrukcja użytkowania oprogramowania Łącza IR: Instalacja oprogramowania Aktualne oprogramowanie można uzyskać u lokalnego przedstawiciela serwisu, w lokalnym biurze Crowcon lub pobrać z Oprogramowanie współpracuje z Windows XP, Vista i Windows Przygotowanie do pracy Poniżej podano instrukcje korzystania z oprogramowania Łącza IR. Po udanej instalacji oprogramowania i kliknięciu ikony Łącza IR, z prawej strony pojawi się ekran: Aby nawiązać interaktywną komunikację z Clip lub Clip+, Łącze IR musi być podłączone do komputera. Umieść detektor tylną częścią do góry, w odległości przynajmniej 5 cm od przodu Łącza IR, górną stroną w kierunku Czytnika IR. Następnie kliknij "Odczyt urządzenia" (Read Device); jeśli odczyt będzie skuteczny, u dołu ekranu pojawi się zielony pasek Zmiana ustawień Detektory Clip i Clip+ pozwalają na zmianę podanych poniżej pól (skrótowo opisano każde pole i dostępne zmiany): a. Wielkości zadane: Wysoki alarm/niski alarm: Ustawianie wielkości zadanej wysokiego/niskiego alarmu. Uwaga: Podczas tej regulacji należy pamiętać, aby granica alarmu nie przekraczała wytycznych lokalnych lub zakładowych. Różne placówki mogą mieć różne wielkości zadane. b. Odstęp pomiędzy testami sprawności: Aby odpowiednio korzystać z testu sprawności, użytkownicy mogą ustawić odstęp pomiędzy kolejnymi testami. Jeżeli urządzenie nie zostanie poddane testowi sprawności w odpowiednim czasie, będzie ono wyświetlać pulsacyjne przypomnienie do czasu wykonania testu manualnego lub przy użyciu stacji C-Test. c. ID użytkownika: Każde pojedyncze urządzenie może mieć unikatowy elektroniczny identyfikator użytkownika. Można zaprogramować maks. 6 znaków. Uwaga: Niektóre litery nie wyświetlają się odpowiednio. d. Odstęp pomiędzy autotestami; Urządzenia Clip i Clip+ mają ustawienie fabryczne 20 godzin. Częstotliwość można ustawić w przedziale od 8 do 20 godzin. e. Wyświetlenie odczytu czujników: Gdy urządzenie wykryje gaz, pokaże odczyt rzeczywisty w rozdzielczości 0,1ppm. Jeśli opcja jest wyłączona, urządzenie będzie zawsze pokazywać pozostający czas działania lub wyświetlać niski/wysoki alarm w trybie alarmowym Strona 12

14 f. Pulsująca dioda LED ukrycia wymaganego testu sprawności: Jeżeli urządzenie nie ma pokazywać pulsującego wyświetlenia gdy wymagany jest test sprawności, należy zaznaczyć to pole. g. Ukrycie zegara: Ta opcja ustawia detektor w trybie wyświetlania ppm w czasie rzeczywistym. Ustawienie domyślne to odczyt ppm w czasie rzeczywistym. Po dokonaniu wymaganych zmian, kliknij na przycisk "Zapisz urządzenie" (Write Device). Jeżeli zapis powiedzie się, u dołu pojawi się zielony pasek (zobacz informacje powyżej) Aktualizacja firmwaru Detektory Clip i Clip+ pozwalają na aktualizację firmwaru w okresie swojego działania. Mogą to być udoskonalenia produktowe, wprowadzające dodatkowe funkcje lub poprawiające jakość pracy detektora. Większość aktualizacji firmwaru nie jest wymagana, o ile nie zaleca ich Crowcon. Aby dokonać aktualizacji firmwaru, umieść detektor przed Czytnikiem IR, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Przygotowanie do pracy". Przed rozpoczęciem aktualizacji dokonaj odczytu urządzenia, aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane. Jeżeli odczyt jest pozytywny, kliknij ikonę Folderu w prawej dolnej części, na środku. Wybierz plik firmwaru, który ma zostać zaktualizowany i kliknij opcję "Aktualizuj firmware" (Upgrade Firmware). Ten proces trwa około 30 sekund. NIE WOLNO przemieszczać urządzenia podczas aktualizacji firmwaru. Po udanej aktualizacji pojawi się zielony pasek z informacją "pobieranie obrazu...ok" (download image...ok). Aktualizacji firmwaru można również dokonać przy pomocy stacji dokującej Clip Dock Hibernacja Clip+ Urządzenie CROWCON CLIP+ Plus pozwala na hibernację detektora, gdy nie jest on używany. Aby przeprowadzić hibernację, umieść detektor przed Czytnikiem IR, zgodnie ze wskazówkami w punkcie "Przygotowanie do pracy". Przed rozpoczęciem hibernacji dokonaj odczytu urządzenia, aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane. Uwaga: zaleca się, aby przed hibernacją zachować zapis zdarzenia w detektorze. Aby zachować zapis, kliknij przycisk "Zachowaj zapis zdarzenia" (Save Event Log). Pozwoli to wybrać określony folder do zapisania zdarzenia. Po dokonaniu hibernacji, wcześniejsze informacje zapisu zdarzenia zostaną usunięte. Po zapamiętaniu zapisu można kontynuować hibernację. Aby dokonać hibernacji urządzenia, kliknij przycisk "Hibernacja" (Hibernate). Pojawi się ekran z pytaniem, czy zachować zapis. Jeżeli zapis jest już w pamięci, kliknij "Tak" (Yes). Udana hibernacja zostanie potwierdzona zielonym paskiem. Strona 13

15 10.6. Rozwiązywanie problemów Problemy z łącznością Błąd podłączenia Clip: Ten błąd pojawia się, gdy Łącze IR nie może skomunikować się z urządzeniem. Ekran z prawej strony pokazuje błąd. W przypadku tego błędu: Upewnij się, że urządzenie jest ułożone tylną częścią do góry, przynajmniej 2,5 cm przed Łączem IR. Sprawdź, czy okienko podczerwieni w urządzeniu nie jest pokryte kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Na koniec upewnij się, że obszar, w którym znajduje się urządzenie i łącze nie jest silnie naświetlony (bardzo silna żarówka lub słońce), ponieważ światło może zakłócać komunikację na podczerwień. Błąd połączenia Łącza IR: Ten błąd pojawia się, gdy Łącze IR nie jest podłączone do komputera lub sterownik nie jest poprawnie zainstalowany. Sprawdź połączenie USB w komputerze i Łączu IR, aby upewnić się, że działa ono prawidłowo. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie Gwarancja (Łącze IR) Ograniczona gwarancja Crowcon gwarantuje, że produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres jednego roku, począwszy od daty dostarczenia. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży nowych i nieużywanych produktów pierwotnemu nabywcy. Postępowanie gwarancyjne i zrzeczenie odpowiedzialności Zobacz punkty 9.2 i 9.3 Strona 14

Protégé Przenośny wykrywacz gazów

Protégé Przenośny wykrywacz gazów Protégé Przenośny wykrywacz gazów OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI I POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEJ ZALECEŃ. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

VR1710. Instrukcja użytkownika. Voltage Quality Recorder

VR1710. Instrukcja użytkownika. Voltage Quality Recorder VR1710 Voltage Quality Recorder Instrukcja użytkownika October 2007 (Polish) 2007 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. OGRANICZONA GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Wspaniała komunikacja, mobilne życie.

Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Witamy w bramie bezprzewodowej 3G Brama bezprzewodowa HUAWEI 3G Podręcznik użytkownika Ważne Copyright 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo