33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:"

Transkrypt

1 33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. OK Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: wewnętrzną pamięć danych zewnętrzną pamięć danych pamięć programu. Wewnętrzna pamięć danych Zwana potocznie pamięcią RAM. W zależności od wersji układu, jej wielkość wynosi 128B (8xx1) lub 256B (8xx2). Jest to pamięć praktycznie w całości do wykorzystania przez użytkownika. Dostęp do niej jest bardzo szybki, dlatego powinny być w niej składowane najczęściej używane dane. Z drugiej strony rozmiar tego obszaru pamięci nie jest zbyt duży, dlatego należy wykorzystywać go rozsądnie. Na poniższym rysunku pokazano organizację tej pamięci dla przypadku 128B. W obszarze wewnętrznej pamięci danych o adresach od 00h do 1Fh znajdują się 4 banki uniwersalnych rejestrów roboczych, po 8 rejestrów w każdym. W zakresie adresów 80h do FFh, znajduje się obszar rejestrów specjalnych oznaczany skrótem SFR. W obszarze tym zgrupowane są rejestry wykorzystywane do sterowania wewnętrznymi układami peryferyjnymi, jak liczniki-czasomierze oraz port szeregowy, a także rejestry sterujące systemem przerwań oraz trybami oszczędzania energii. Również porty równoległe P0, P1, P2 i P3 widziane są, jako odpowiednie rejestry w obszarze SFR. Zewnętrzna pamięć danych Istnieje również możliwość dołączenia zewnętrznej pamięci danych o rozmiarze, do 64 kb. Maksymalny rozmiar dołączanej zewnętrznej pamięci danych wynika z 16-bitowej szyny adresowej. Wewnętrzna i zewnętrzna pamięć danych są widziane, jako dwa różne obszary pamięci. Z punktu widzenia oprogramowania to, czy dana operacja odczytu/zapisu dotyczy wewnętrznej, czy zewnętrznej pamięci danych rozróżniane jest na poziomie zastosowanego rozkazu (dla pamięci wewnętrznej - instrukcja MOV, dla zewnętrznej - instrukcja MOVX).

2 Pamięć programu Istnieje możliwość zaadresowania do 64kB pamięci programu, co jest bezpośrednim następstwem 16-bitowej szyny adresowej. W niektórych wykonaniach mikrokontrolery te zaopatrzone są już w wewnętrzną pamięć programu umieszczoną fizycznie w układzie. Jest to zawsze pamięć stała, (zatem z punktu widzenia mikrokontrolera tylko do odczytu) typu ROM, EPROM lub coraz częściej Flash. Dla przykładu klasyczne wersje tego mikrokontrolera oznaczone 8x51 posiadały 4kB wewnętrznej pamięci programu, natomiast układy oznaczone 8x52-8kB. Pozostała przestrzeń adresowa może być wykorzystana do adresowania zewnętrznej pamięci programu dołączanej zewnętrznie poprzez linie portu P0 i P2. W przeciwieństwie do pamięci danych, z punktu widzenia mikrokontrolera wewnętrzna i zewnętrzna pamięć programu widziane są, jako jeden ciągły obszar pamięci.

3 34. Opisz organizacje portów wejścia/wyjścia mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Jakie są ich zalety? Linie we/wy mikrokontrolera, 8051 (jako przedstawiciela rodziny MCS51) pogrupowane są w cztery 8-bitowe porty: P0 - (dwukierunkowy port we/wy lub funkcja magistrali danych oraz młodszej części adresu) P1 - (dwukierunkowy port we/wy) P2 - (dwukierunkowy port we/wy lub funkcja starszej części adresu) P3 - (dwukierunkowy port we/wy + dodatkowe funkcje: transmisja szeregowa, przerwania zewnętrzne i timery) Wszystkie linie portów P0-P3 pracujące, jako standardowe linie wejścia/wyjścia są niezależne pod względem kierunku przesyłania informacji. Istotną zaletą portów procesora jest możliwość indywidualnego ustawiania poziomu logicznego na każdym wyprowadzeniu niezależnie. Nie trzeba, zatem zapisywać całej liczby do portu, aby np. zmienić stan tylko na jednym wyprowadzeniu. Dodatkowo uniwersalność, jeżeli nie korzystamy np. z zewnętrznej pamięci czy transmisji szeregowej możemy wykorzystać porty w inny sposób wyprowadzenia się nie marnują. Możliwość Read Modify Write i konsekwencje tego! Obszar SFR dostępny w trybie adresowania bitowego. Wyjście różnego typu standardowe ale i OC

4 35. Opisz tryby pracy energooszczędnej stosowane w mikrokontrolerach. OK Oszczędność energii zależy od użytego trybu, a zazwyczaj istnieje kilka takich trybów różniących się np.: czasem opuszczenia stanu uśpienia wyłączeniem podzespołów ( timery, ADC) poborem mocy. Tryb IDLE oscylator pracuje bloki systemu przerwań, liczników i portu szeregowego taktowane zegarem CPU nie jest taktowane zegarem wywołanie poprzez ustawienie bitu IDL utrzymany stan rejestrów specjalnych i wewnętrznej pamięci RAM końcówki portów stan sprzed wywołania trybu IDLE wyjście z trybu poprzez przyjęcie przerwania (zerowanie bitu IDL) lub sprzętowy RESET (asynchroniczne wyzerowanie bitu IDL) Tryb POWER DOWN oscylator nie pracuje wywołanie poprzez ustawienie bitu PD utrzymywany stan rejestrów specjalnych i wewnętrznej pamięci RAM możliwość obniżenia napięcia zasilania do 2 V (przed wyjściem z trybu należy przywrócić normalną wartość) wyjście wyłącznie poprzez sprzętowy RESET (sygnał zerujący trzeba utrzymać na wejściu RST przez ok.10 ms, aby ustabilizował się oscylator) Tryb pracy Pobór prądu ATMEGA8 80C31BH Stan aktywny 3.6 ma 20 ma Tryb bezczynności (Idle Mode) 1.0 ma 5 ma Urządzenie wyłączone (Powerdown Mode) 0.5 µa 50 µa

5 36. Opisz techniki rozbudowy zasobów pamięciowych i urządzeń wejścia/wyjścia stosowane w mikrokontrolerach. Najczęściej spotykana w przypadku układów pojedynczych jest technika, polegająca na wydzieleniu jednej linii adresującej układ (CS - chip select). Wprowadzenie tej linii w stan aktywny (najczęściej niski) jest jednoznaczne z przydzieleniem układu do udziału w transmisji. Wariacją powyższej metody jest wykorzystanie dekoderów adresu/przesyłanie adresu przez porty mikrokontrolera (przykładowe układy realizujące tą technikę zawarte są w wykładzie CSS_7 na slajdzie 10 i 11, więc sądzę, że w pytaniu chodzi głównie o to przyp. autor). W tym przypadku poświęcamy jeden port (lub więcej, jeżeli chcemy zaadresować większą pamięć/przesłać więcej danych) do komunikacji z naszymi układami zewnętrznymi. Przed wejściem adresu danego modułu znajduje się rejestr zatrzaskowy, dzięki któremu można używać tego samego portu do przesyłania zarówno adresów jak i danych. Dekoder adresowy uaktywnia odpowiedni układ (np. sygnałem CS), natomiast mikrokontroler może użyć dodatkowych linii do zakomunikowania oczekiwanego efektu (RD/WR itp.). Następnie z wykorzystaniem tych samych portów odbywa się transmisja danych. Technika wystawiania na zewnątrz szyny wtedy tracimy część linii we/wy, ale zyskujemy możliwość dołączenia innych ukł. we/wy kosztem czasu (transfer zewnętrzny) Kolejna technika polega na zawarciu adresu w przesyłanym ciągu danych. Gdy układ odbiorczy stwierdzi zgodność adresu, to odbiera dane zawarte po adresie. Np. stosuje się tę technikę w układach składających się z wielu niezależnie programowanych bloków, z których każdy ma swój własny adres. Inna technika wykorzystuje dedykowane interfejsy, np. RS232/422/485, I 2 C, SPI, USART itp. W tym rozwiązaniu stosuje się połączenia, protokoły komunikacyjne, tryby adresowania oraz działania przyjęte jako standardowe dla danego sposobu przesyłu. Można również używać specjalnych modułów zawartych w mikrokontrolerze, np. kart ethernetowych itp. Z wykorzystaniem takich modułów możliwe jest zbudowanie odpowiednich sieci, w których urządzenia posiadały będą przydzielone role (Master/Slave) i komunikowały pomiędzy sobą w wiele stron (nie tylko mikrokontroler może używać innych zespołów elementów!). Wspomnieć o tzw. Ekspanderach tj. portach równoległych współpracujących z µk przez łącze szeregowe np. I 2 C

6 37. Opisz zasoby typowego mikrokontrolera. Podaj przykład. Wśród wbudowanych w typowy mikrokontroler bloków funkcjonalnych można wyróżnić: jednostkę obliczeniową (ALU) - przeważnie 8-bitową, ale także 16, 32-bity i 64-bity, pamięć danych (RAM) pamięć programu uniwersalne porty wejścia - wyjścia (na ogół przypisane do konkretnych wyprowadzeń układu scalonego); część tych portów może pełnić alternatywne funkcje wybierane programowo - np. mogą to być elementy opcjonalnej magistrali adresów i danych układy czasowo - licznikowe, kontrolery przerwań, Ponadto, mikrokontroler może zawierać: kontrolery transmisji szeregowej (UART, SPI, I2C, USB, CAN, 1-Wire itp.) proste przetworniki analogowo-cyfrowe lub cyfrowo-analogowe obszar nieulotnej pamięci danych, np. EEPROM lub opartej o dodatkowe podtrzymywanie bateryjne zegar czasu rzeczywistego (RTC) układ kontroli poprawnej pracy, tzw. watchdog, którego zadaniem jest przeprowadzenie restartu mikrokontrolera w razie zapętlenia się programu wewnętrzne czujniki wielkości nieelektrycznych, np. temperatury sprzętowe wspomaganie operacji we/wy o DMA o porty liczniki (wej. rejestrów zatrzaskowe, wyj. rej. czasu akcji, rej akcji.)

7 38. Opisz wsparcie sprzętowe interfejsów szeregowych mikrokontrolera wspierające konstrukcje sieciowe (systemy rozproszone). Połączenie z Internetem można uzyskać wykorzystując dowolny port szeregowy (najczęściej używane to RS232/422/485 oraz I 2 C). Dane, dzięki programowo zaimplementowanym algorytmom, umieszczane są w odpowiednich pakietach (ISO/OSI, TCP/IP). Transmisja odbywa się z prędkością wyznaczoną przez wcześniej do tego zaprogramowany licznik systemowy. Aby możliwe były przesyły z większymi prędkościami, niż pozwalają na to standardy (dla mikrokontrolerów to z reguły małe prędkości oraz małe odległości transmisji) używane są mnożniki częstotliwości (w celu odmierzania większych prędkości przekazu), wzmacniacze sygnałów (aby sygnał nie zanikał w małej odległości od mikrokontrolera) i bufory danych (dane przychodzą/wychodzą szybciej, niż przy przewidzianych prędkościach transmisji). Niektóre porty są specjalnie przystosowane do pracy z transmisjami internetowymi, np. wyposażone w dodatkowe urządzenia jak 1-Wire Net Controller czy CAN 2.0B Controller, lub służą tylko i wyłącznie do takich transmisji, jak niektóre dedykowane porty Full-Duplex. Obecnie prawie każdy mikrokontroler posiada wbudowaną kartę ethernetową. Pozwala ona na bezproblemową komunikację z Internetem dopełniając za programistę takich formalności jak auto-negocjacja, wykrywanie prędkości transmisji itp. OK. Warto dodać udogodnienia związane np. z uzależnieniem przerwania np. od 9-bitu co pozwala ograniczyć zakłócenie pracy układów nie uczestniczących w danej transmisji.

8 39. Opisz typową konfiguracje oraz tryby pracy programowalnych liczników wbudowanych w mikrokontroler. OK Z rysunku widać, że najprostsze układy czasowe mogą pracować w dwóch podstawowych konfiguracjach: jako właściwe układy czasowe (timers) Są wtedy taktowane wewnętrznym sygnałem zegarowym przeznaczonym do taktowania jc. Timery wykorzystywane są w programie użytkownika jako wzorce czasu. W celu generowania wzorców czasu o różnej długości wewnętrzny sygnał zegarowy, przed doprowadzeniem do układu czasowego, przechodzi przez programowalny dzielnik częstotliwości. jako liczniki (counters) Są one wtedy taktowane zewnętrznymi sygnałami doprowadzanymi poprzez linie wejściowe portów i wykorzystywane w programie użytkownika np. jako liczniki zmian poziomów sygnałów zewnętrznych. Tryby pracy: 16-bitowy counter/timer sterowany bitami CC0 i CC1 rejestru CR2. Przy pomocy tych bitów wybiera się tryb czasomierza (timer) z odpowiednio ustawionym preskalerem lub licznika (counter) z możliwością wyboru aktywnego zbocza (bit EXEDG rej. CR2). Do zliczania służą dwie pracujące równolegle (zliczające w górę) para rejestrów CHR i CLR stanowiące 16-bitowy licznik CR i para alternatywnych rejestrów ACHR i ACLR stanowiące 16-bitowy licznik ACR. Jedyna różnica między tymi rejestrami polega na tym, iż odczyt z rej. ACR nie zeruje flagi przepełnienia TOF zawartej w rej. statusu SR. Po resecie zawartość licznika wynosi FFFCh Tryb rejestratora zdarzeń (Input Capture). W tym trybie wykorzystuje się dwa wejścia ICAP1 i ICAP2, na których aktywny impuls powoduje przechwycenie bieżącej wartości pracującego licznika i zatrzaśnięcie jej odpowiednio w rejestrze IC1R, gdy ten impuls pojawi się na pierwszym wejściu lub w IC2R, gdy na drugim wejściu. Jednocześnie ustawiane są odpowiednio bity ICF1 lub ICF2, które pozwalają na wygenerowane przerwania. Rejestry IC1R i IC2R służą wyłącznie do odczytu. Aktywne zbocze sygnału pojawiającego się na wejściach ICAP1 i ICAP2 wybiera się odpowiednio za pomocą bitów: IEDG1 i IEDG2. Rozdzielczość pomiaru czasu wynosi fcpu/cc[1:0]

9 Tryb Output Compare. Ten tryb może być wykorzystany do kontroli sygnału wyjściowego na pinach OCMP1 i OCMP2 lub do wyznaczania odcinków czasu. Gdy zawartość pracującego licznika zrówna się z zawartością wpisaną do rej. OCRi (i=1,2), to na odpowiednim pinie wyjściowym jest ustawiana wartość OCiE, jeżeli bit OCIE jest ustawiony, ustawiane są flagi w rej. SR: OCFi oraz następuje generacja przerwania, o ile je odblokowano. Po resecie w rej. OCRi znajduje się wartość 8000h Tryb One Pulse. W tym trybie pojawienie się zdarzenia (aktywnego impulsu) na pinie ICAP1 powoduje wygenerowanie pojedynczego impulsu na pinie OCMP1. W ten tryb wchodzi się przez ustawienie bitu OPM w rej. CR2. Korzysta on z funkcji trybów Input Capture 1 i Output Compare 1. Zasada pracy: kiedy aktywny impuls pojawi się na wejściu ICAP1, licznik jest inicjalizowany do FFFCh (i zaczyna zliczać wewnętrzne impulsy) oraz bit OLVL2 jest wystawiany na pin OCMP1, bit ICF1 jest ustawiany (można wywołać przerwanie), jak i wartość FFFDh jest wprowadzana do rej. ICR1. Następnie, kiedy zawartość licznika zrówna się z ustawioną przez nas zawartością rej. OC1R to bit OLVL1 jest wyprowadzony na pin OCMP1 Tryb Pulse With Modulation umożliwia generację sygnału na wyjściu OCMP1 o częstotliwości i czasie trwania zależnym od zawartości rejestrów OC1R i OC2R. Tryb ten korzysta z pełnej funkcji trybu Output Compare 1 i rej. OC2R. Jeżeli bity OLVL1=1 i OLVL2=0, czas trwania impulsu jest równy różnicy pomiędzy zawartością rej. OC2R, a rej. OC1R. Gdy nastąpi zrównanie zawartości licznika z rej. OC2R, to licznik przyjmuje wartość FFFCh.

10 40. Opisz system przerwań mikrokontrolera. Podaj przykład. Na przykładzie MCS-51. System przerwań umożliwia zawieszenie wykonywania działania bieżącego programu i natychmiastowy skok do wykonywania podprogramu obsługi przerwania na skutek pojawienia się sygnału zgłoszenia przerwania. Pierwsza instrukcja związana z obsługą danego przerwania musi być zawsze umieszczona pod ściśle określonym adresem zwanym wektorem przerwania. Domyślnie po resecie mikrokontrolera system przerwań jest nieaktywny (zablokowany). Jego aktywacja (odblokowanie) następuje dopiero w wyniku programowego ustawienia bitu EA znajdującego się w rejestrze IE oraz odpowiednich bitów (znajdujących się w tym samym rejestrze) odblokowujących właściwe przerwanie, co pozwala na przyjmowanie przerwań tylko od pożądanych źródeł. Z każdym źródłem przerwania związany jest pojedynczy bit znacznika przerwania. W chwili, gdy sygnał przerwania jest aktywny, związany z nim znacznik jest ustawiany na 1. W przypadku, gdy dane przerwanie jest odblokowane i znacznik wystąpienia przerwania ustawiony na 1, nastąpi skok pod odpowiedni wektor przerwania. Przerwania zewnętrzne, INT0 i INT1 mogą być generowane zarówno niskim poziomem, jaki i opadającym zboczem sygnału doprowadzonego do zewnętrznych wyprowadzeń P3.2 (INT0) i P3.3 (INT1) mikrokontrolera w zależności od ustawienia bitów IT1 i IT0 rejestru TCON. Domyślnie bity te są wyzerowane, co oznacza, że przerwania są zgłaszane niskim poziomem sygnału. A co z priorytetem w obrębie poziomu priorytetu? Każde ze źródeł przerwań może być indywidualnie zaprogramowane na jeden z dwóch poziomów ważności poprzez ustawienie (wyższy poziom) lub wyzerowanie (niższy poziom) odpowiednich bitów w rejestrze IP. Podczas wykonywanie programu obsługi przerwania, które znajduje się na niższym poziomie, może być przyjęte przerwanie z wyższego poziomu, co spowoduje zatrzymanie wykonywania aktualnego programu przerwania, wykonanie programu przyjętego przerwania i powrót do wykonywania przerwanego programu obsługi przerwania. Podczas wykonywania programu obsługi przerwania znajdującego się na wyższym poziomie, nie będzie przyjęta żadne zgłoszenie przerwania. Zatem program obsługi przerwania z wyższego poziomu jest nieprzerywalny.

11 41. Opisz ideę oraz typową implementację układu typu watchdog. OK Układ czasowy zabezpieczający system mikroprocesorowy przed zbyt długim przebywaniem w stanie zawieszenia. Watchdog oczekuje na potwierdzenie poprawnej pracy od kontrolowanego urządzenia, co określony czas. Brak potwierdzenia uważa za błąd i naprawia go najczęściej przez restart, rzadziej przez przerwanie niemaskowalne lub chwilowe wyłączenie zasilania. Występuje w dwóch głównych wariantach: sprzętowym oraz programowym. Sprzętowy uznawany jest za znacznie bardziej niezawodny. W oprogramowaniu umieszcza się funkcję ustawiającą wartość licznika na pewną wartość początkową. Z upływem czasu mierzonego przez niezależny od procesora zegar, wartość licznika zmienia się (zwykle maleje), co określony czas. Jeśli osiągnie pewną wartość, zwykle jest nią 0, następuje zresetowanie procesora lub generowane jest przerwanie. Jednym z założeń poprawnej pracy systemu z watchdogiem jest ustawianie na nowo wartości licznika, co pewien czas. Ta funkcja jest umieszczana w programach tak, by wykonywać się, co czas mniejszy od czasu wyzerowania licznika. Jeśli program przestanie działać poprawnie np.: wpadnie w wieczną pętlę lub zakleszczy się i nie będzie ustawiał licznika na nowo, można założyć, że reset jest uzasadniony. W ten sposób watchdog chroni system komputerowy przed nieprzewidzianym zatrzymaniem się. Watchdog jest instalowany w systemach, które działają często bez obsługi człowieka, ich nieprzerwane działanie jest bardzo ważne lub działanie nieprzewidziane może być niebezpieczne. Są standardem w systemach wbudowanych funkcjonujących w różnych urządzeniach. W większości współczesnych mikrokontrolerów watchdog jest jednym z elementów ich architektury i nie trzeba stosować dodatkowego sprzętu. A system udostępnia rozkazy procesora do ustawiania parametrów i resetowania watchdoga. Config Watchdog = 2048 'zerowanie po 2048 ms Start Watchdog 'włączenie watchdoga Do Print Hello Reset Watchdog Tutaj program, w którym powtarzana będzie komenda Reset Watchdog Loop End

12 42. Opisz konfigurację przetwornika A/C dla wybranego mikrokontrolera. OK Przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) na przykładzie ATMega16 Metoda pomiaru napięcia i przetwarzania go na postać cyfrową ATMega16 jest wyposażona w successive approximation ADC, co oznacza, że napięcie jest przetwarzane metodą wagową (lub inaczej mówiąc metodą kolejnych przybliżeń). Nie jest to najszybsza metoda pomiaru, ale można ją stosunkowo łatwo zrealizować. Wystarczy układ SAH (Save And Hold), który uchwyci wartość chwilową i przytrzyma ją na czas pomiaru, następnie komparator porówna z połową wartości odniesienia i wynik porównania zapisze do rejestru SAR (Successive Approximation Register), skąd wartość rejestru zostanie odczytana, przetworzona przez przetwornik DAC (Digital to Analog Converter) i ponownie porównana z wartością zapamiętaną przez układ SAH. W taki oto sposób będą zapisywane kolejno bity do rejestru SAR począwszy od najstarszego. Stąd wynika także dokładność przetworników tego typu. Rozdzielczość Mikrokontroler został wyposażony w 10-bitowy przetwornik ADC z możliwością uruchomienia trybu 8-bitowego. Jako ze mikrokontroler jest oparty o 8-bitową architekturę jego rejestry mogę pomieścić wartości z zakresu od 0 do 255 włącznie. Przetwornik 10- bitowy może zwrócić wartość 1023 maksymalną. Efekt jest taki, że potrzebujemy 2 rejestrów do zapisu wyniku konwersji lub zastosowania trybu 8-bitowego, wówczas mikrokontroler zapisuje do dwóch rejestrów na raz, jednak możemy włączyć opcję wyrównania do lewej i wtedy możemy spokojnie pominąć 2 najmłodsze bity i odczytywać tylko 1 rejestr (ADCH). Napięcie odniesienia Układ przetwornika ADC ma wbudowane źródło odniesienia napięcia wynoszące 2.56V. Istnieje również możliwość podpięcia zewnętrznego źródła napięcia do pinu AREF. Producent zaleca podłączenie równolegle kondensatora w celu zmniejszenia szumów. Multiplexer Na wejściu przetwornika ADC jest multiplexer. Poszerza on możliwości przetwornika o dodatkowe kanały. Możemy mierzyć napięcia pomiędzy dwoma kanałami - tryb differential albo między jednym kanałem a masą - tryb single-ended. Kanały z możliwością wyboru wzmocnienia ATMega16 oferuje dwa kanały różnicowe, dla których możemy wybrać wzmocnienie poprzez ustawienie bitów. Jednak na ową możliwość są nałożone spore ograniczenia. Wzmocnienie może być 10x albo 200x. W obudowach typu PDIP (tych podłużnych 40 pinowych) nie została ta możliwość przetestowana przez producenta, stąd też w dokumentacji zamieszczono uwagę, iż ta możliwość może nie działać. Jedynie w obudowach typu TQFP została ona przetestowana. Mało tego, dodatkowe ograniczenia wynikają z szybkości wzmacniacza - zalecane maksymalne pasmo to 4kHz, pomimo że czas konwersji pozwalałby na większe pasmo. Zalecane jest stosowanie filtrów dolnoprzepustowych na wejściach tych kanałów.

13 Dwa tryby pracy Tryb konwersji ciągłej, czyli wybieramy kanał i po ustawieniu bitu startu cyklicznie jest nadpisywana wartość rejestrów przetwornika. Tryb pojedynczej konwersji, czyli ustawiamy kanał i następnie bit startu, po czym następuje jednokrotne przetworzenie i wygenerowanie przerwania. Prescaler Przetwornik może pracować z najszybszym taktowaniem równym połowie częstotliwości taktowania mikrokontrolera. ATMega16A może być taktowana najwyżej na 16MHz, czyli przetwornik ADC teoretycznie na 8MHz. Jednak, aby móc pracować w pełnej rozdzielczości (10-bitów), przetwornik powinien być taktowany w zakresie 50kHz-200kHz. Każda pojedyncza konwersja trwa 13 cykli, a w trybie różnicowym 25 cykli. Konfiguracja za pomocą rejestrów: sbi(admux,refs0); //ustalenie bitu REFS0 w rejestrze ADMUX - wybór napięcia zasilania, jako napięcia odniesienia sbi(adcsra,adps2); //ustawienie prescalera częstotliwości na 1/64 (1 1 0 w bitach ADPS2-0 rejestru ADCSRA) sbi(adcsra,adps1); //-- cbi(adcsra,adps0); //-- sbi(adcsra,aden); //włączenie przetwornika ADC sbi(adcsra,adie); //włączenie przerwań od przetwornika sbi(adcsra,adsc); // rozpoczęcie konwersji SIGNAL(SIG_ADC) // przerwanie z przetwornika ADC {}a w takiej funkcji obsługa przerwań, które pojawiają się po dokonanej konwersji słowo o kalibracji

14 43. Opisz procedury kalibracji wbudowanego przetwornika A/C. Kalibracja przetwornika Układ próbkowania wykorzystuje kondensatory Kondensatory w poszczególnych kanałach nie są idealnie identyczne Procedura kalibracji Wyzerowanie rejestrów kalibracyjnych Pomiar napięcia odniesienia Napięcie odniesienia Układ przetwornika ADC ma wbudowane źródło odniesienia napięcia wynoszące 2.56V. Istnieje również możliwość podpięcia zewnętrznego źródła napięcia do pinu AREF. Producent zaleca podłączenie równolegle kondensatora w celu zmniejszenia szumów. Podawane do MCU z zewnątrz V ref = 2,4 ~ 3,6V, zwykle V ref = V dd = 3,3V Stabilność tego napięcia ma wpływ na dokładność przetwarzania Zapis nowych wartości korekcyjnych Po kalibracji, wyniki pomiarów są korygowane automatycznie W skrócie: Najczęściej wykorzystywane są wewnętrzne źródła napięcia o znanej i stabilnej wartości napięcia lub źródła zewnętrzne dołączone przez użytkownika. Po rozpoczęciu kalibracji w rejestrze wewnętrznym zapisywany jest offset pomiędzy pomiarem a wartością rzeczywistą. Kolejne pomiary będą juz uwzględniały wyliczony offset. kalibracja wew. (z wew. źródła) kalibracja zew. Obejmuje zew. Źródło, ale testuje cały tor wzmacniacza, ADC; wpływ filtracji, zwykle uśrednia cykl wykonywanych pomiarów Z wykładu:

15 44. Opisz podstawy architektury ARM. OK Architektura ARM (Advanced RISC Machine, pierwotnie Acorn RISC Machine) jest 32- bitową architekturą procesorów typu RISC. Zestaw instrukcji procesora ARM stanowi rozwinięcie zestawu instrukcji MOS 6502 (8- bitowy mikroprocesor). Główne zmiany dotyczą zwiększenia efektywności potokowego przetwarzania instrukcji. Zgodnie z założeniami architektury RISC, rozkazy są tak skonstruowane, aby wykonywały się w ściśle określonym czasie - zwykle w jednym cyklu maszynowym. Interesującą zmianą jest użycie 4-bitowego kodu warunkowego na początku każdej instrukcji. Dzięki temu każda instrukcja może być wykonana warunkowo. Ogranicza to przestrzeń dostępną, na przykład, dla instrukcji przeniesień w pamięci, ale z drugiej strony nie ma potrzeby stosowania instrukcji rozgałęzień dla kodu zawierającego wiele prostych instrukcji warunkowych. Inną unikatową cechą zestawu instrukcji procesora ARM jest łączenie operacji przesunięcia i obrotu bitów w rejestrze z instrukcjami arytmetycznymi, logicznymi, czy też przesłania danych z rejestru do rejestru. Dzięki temu wyrażenie języka C "a += (j << 2);" może zostać przetłumaczone przez kompilator w pojedynczą instrukcję asemblera. Przedstawione cechy powodują, że typowy program zawiera mniej linii kodu niż w przypadku innych procesorów RISC. W rezultacie jest mniejsza liczba operacji pobrania/zapisania argumentów instrukcji, więc potokowość jest bardziej efektywna. Pomimo, że procesory ARM są taktowane zegarem o stosunkowo niskiej częstotliwości są konkurencyjne w stosunku do znacznie bardziej złożonych procesorów.

16 Rdzeń procesora ARM procesor zgodny z architekturą ARM zaprojektowany w języku opisu sprzętu (najczęściej VHDL lub Verilog) dostarczony, jako makrokomórka (ang. macrocell) lub IP (ang. Intellectual Property). Cechy rdzeni procesorów ARM: Przeznaczony do dalszej rozbudowy procesory, SoC 32-bitowy procesor zgodny z architekturą RISC Wbudowana jednostka zarządzania pamięcią MMU Zoptymalizowany pod względem niskiego poboru mocy Rożne tryby pracy: o 32-bitowe instrukcje ARM o 16-bitowe instrukcje Thumb o Instrukcje języka Java - Jazelle DBX Szybka obsługa przerwań (FIR Fast Interrupt Response), aplikacje czasu rzeczywistego Pamięć wirtualna Lista wydajnych instrukcji (zoptymalizowane na podstawie architektury RISC oraz CISC) Sprzętowe wsparcie dla języków wyższego poziomu. Rdzeń procesora ARM wykorzystuje architekturę RISC: Zredukowana liczba instrukcji Brak bezpośredniego odwołania do pamięci tylko instrukcje operujące Załaduj z pamięci/zapisz do pamięci (Load/Store na pamięci) Duża liczba dostępnych rejestrów ogólnego przeznaczenia Architektura superskalarna (możliwość jednoczesnego ukończenia kilku instrukcji w pojedynczym cyklu zegara). Różnice w odniesieniu do klasycznych procesorów RISC: Instrukcje wzbogacone o dodatkowe funkcje: o Instrukcje Thumb/Thumb2 o Instrukcje DSP o Warunkowe wykonywanie instrukcji o 32 bitowy przesuwnik bitowy. Instrukcje umożliwiające operacje na wielu rejestrach Tryby adresowania z auto-dekrementacją i auto-inkrementacją.

17 46. Opisz system DMA mikrokontrolera XMEGA. Niejasne lub wymagające rozwinięcia. Kontroler DMA umożliwia przesyłanie danych pomiędzy pamięciami a urządzeniami peryferyjnymi z minimalnym użyciem CPU. Kontroler umożliwia elastyczną selekcję priorytetów kanałów, oraz posiada kilka modułów adresujących, możliwość podwójnego buforowania i duże rozmiary bloków (o co chodzi?). DMA potrafi przesyłać dane pomiędzy pamięciami a urządzeniami peryferyjnymi, pamięciami oraz rejestrami urządzeń peryferyjnych bezpośrednio. Są 4 kanały DMA, z których każdy posiada indywidualne źródło, cel, przerzutniki i rozmiary bloków. Różne kanały posiadają również indywidualne ustawienia sterowania, przerwań oraz wektory przerwań. Zgłoszenie przerwania może być wygenerowane zarówno gdy transakcja zostanie zakończona lub gdy kontroler DMA wykryje błąd w kanale DMA. Gdy kanał DMA żąda transferu danych, arbiter magistrali czeka aż AVR CPU nie używa magistrali danych i pozwala kontrolerowi DMA przesłać dane. Przesył danych odbywa się w porcjach 1, 2, 4 lub bitów. Adresowanie może być statyczne, inkrementowane lub dekrementowane. Automatyczne załadowanie źródła i/lub adresu celu może być wykonane po każdorazowym przesyle paczki danych, bloku kiedy transmisja jest ukończona lub wyłączona. Wywoływanie przesyłu DMA mają zarówno aplikacje, urządzenia peryferyjne jak i zdarzenia. W materiałach jest ładny obrazek mówiący o możliwości transferu przez magistralę to dobre miejsce aby się na to rozwiązanie powołać.

18 47. Opisz system zdarzeń (event system) dla mikrokontrolera XMEGA. System eventów to zestaw funkcji umożliwiających komunikację inter-peripheral (między cpu a peryferiami). Opóźnienie propagacji eventu to maksymalnie dwa takty zegara CPU. Sieć eventów łączy wszystkie ważne podzespoły typu: zegary, konwertery analogowocyfrowe, komparatory, porty cyfrowe i cpu. Umożliwia to sytuację, w której zmiana stanu jednego urządzenia zew. pociąga za sobą automatycznie zamianę stanu kilku innych urządzeń zew. Nie wymaga to użycia żadnych przerwań, czasu procesora ani zasobów DMA. Pojęcie Event to zmiana stanu urządzenia zewnętrznego. Eventy są przekazywane między urządzeniami zew. przez specjalną sieć "Event Routing Network". Sieć ta jest niezależna i umożliwia przekazanie do 8 sygnałów jednocześnie. System Eventow działa nawet, kiedy mikrokontroler znajduje się w trybie idle. Zamiast listy możliwości poniżej podać przykład co z czym współpracuje I wspomnieć o multipleksowaniu w ERN. Features of Xmega event system: Inter-peripheral communication and signalling with minimum latency CPU and DMA independent operation 8 Event Channels allows for up to 8 signals to be routed at the same time Events can be generated by o Timer/Counters (TCxn) o Real Time Counter (RTC) o Analog to Digital Converters (ADCx) o Analog Comparators (ACx) o Ports (PORTx) o System Clock (ClkSYS) o Software (CPU) Events can be used by o Timer/Counters (TCxn) o Analog to Digital Converters (ADCx) o Digital to Analog Converters (DACx) o Ports (PORTx) o DMA Controller (DMAC) o IR Communication Module (IRCOM) The same event can be used by multiple peripherals for synchronized timing Advanced Features o Manual Event Generation from software (CPU) o Quadrature Decoding o Digital Filtering Functions in Active and Idle mode

19 48. Do czego używamy dekoderów kwadraturowych współpracujących z portami wejściowymi? Trzy kwadraturowe dekodery są częścią systemu zdarzeń (Event System) kontrolera Atmel Xmega A. Pozwala to systemowi zdarzeń na dekodowanie kwadraturowych wejść na pinach WE/WY i przesyłanie danych w ten sposób, aby umożliwić Timerowi/Licznikowi obsługę odpowiednich akcji: zliczanie w górę, zliczanie w dół, reset. Sygnał kwadraturowy posiada dwie prostokątne fale przesunięte w fazie względem siebie o 90 stopni. Ruch rotacyjny może być zmierzony poprzez zliczanie brzegów dwóch fal. Zależność fazowa pomiędzy dwoma prostokątnymi falami determinuje kierunek rotacji.

20 49. Opisz wybrane zaawansowane rozwiązania układów generujących sygnał PWM. OK PWM Pulse Width Modulation Modulacja szerokości impulsu. To sygnał prostokątny o stałej częstotliwości, ale zmiennym wypełnieniu. Można za jego pomocą w łatwy sposób sterować urządzeniami zewnętrznymi (np. prędkością obrotu silnika szczotkowego, jasnością świecenia diody LED). Najłatwiejszym sposobem generacji PWM jest użycie CPU i programu odpowiednio wysterowującego porty. Jednak jest to nieefektywne, bo pożera cykle CPU. Z tego też powodu liczniki Timer/Counter mikrokontrolera Xmega/Atmega wyposażone są w sprzętowy generator fal PWM co w najprostszym przypadku sprowadza się do tego, iż licznik liczy od zera do końca swojego zakresu, a komparator sprawdza czy aktualna wartość licznika równa jest wartości założonej przez użytkownika jako szerokość impulsu pwm. Jeśli jest, to wyjście jakiegoś portu ustalane jest w stan 0. Przy przepełnieniu licznika to samo wyjście zyskuje wartość 1. Sprowadza się to do generowania impulsu o szerokości zależnej od podanej przez nas liczby. Opisana procedura nazwana jest Fast PWM ponieważ licznik zlicza ciągle w górę, po czym się zeruje. Procedurę tą można zmodyfikować poprzez ograniczenie górnego zakresu licznika (zmieni się częstotliwość generowanego PWM). Zmienić można polaryzację portu wyjściowego (0 na początku i 1 po zadziałaniu komparatora). Innym trybem jest Phase Correct PWM. W trybie tym licznik zlicza w górę, wyjście generatora ustalane jest, na 1 kiedy komparator zadziała, ale po dojściu do górnego zakresu licznik zaczyna liczyć w dół. Podczas liczenia w dół wyjście generatora ustalane jest na 0 również po zadziałaniu komparatora. Po dojściu licznika do zera zaczyna on od nowa liczyć w górę. Taka praca powoduje symetryczny przebieg sygnału, co jest pożądane przy sterowaniu silnikami. Oczywiście w tym trybie także zmienić można polaryzację generowanego sygnału. Kolejny tryb to Phase and Frequency Correct PWM. Jest to tryb bardzo podobny do Phase Correct PWM, ale wartość liczby, którą porównuje komparator jest ustalana pośrednio poprzez bufor. I uaktualniana tylko po ukończeniu pełnego cyklu PWM (góra dół). Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo poprawności generowanego sygnału podczas zmieniania parametrów generatora w locie. Kontroler Xmega posiada dodatkowo funkcjonalność AWEX (Advanced Waveform Extension). Jest to układ, który posiada aż 4 komparatory, czyli pozwala wygenerować 4 różne sygnały PWM oraz aż 8 wyjść (komplementarnie po dwa dla każdego kanału, normalny i z odwróconą fazą). Posiada on ponadto funkcjonalności takie jak: Dead Time Insertion, która pozwala ograniczyć czas short-circutu przy wysterowywaniu komplementarnymi sygnałami półmostka Pattern Generation, pozwala na wygenerowanie na porcie zsynchronizowanych wzorów bitowych (synchronized bit patterns). Może być to użyte do generowania sekwencji komutacji dla silników krokowych, albo do sterowania macierzą LEDów. Dodatek (co to jest Dead-time Insertion): A half-bridge is typically realized using MOSFETs or IGBTs. These devices are not capable of turning on/off instantaneously. There is always a small rise/fall time on the output. If the signal applied to the low side switch is just an inverted version of the signal applied to the high side, there will be a small period during the switching where both the high- and low-side switches are conducting, leading to a short-circuit between positive supply and ground for a short period. This is usually known as shoot-through, and should obviously be avoided. The usual solution to avoid shoot-through is to insert a small dead-time around the switching instant. When the low side is switched off, the high-side is not switched on until after the dead-time has passed. This is called dead-time insertion.

21 50. Porównaj listy rozkazów mikrokontrolerów z rodzin MCS51 i ATmega. Wszystko rozchodzi się w tym pytaniu moim zdaniem to, że MCS 51 to typowy przedstawiciel rodziny CISC, a Atmega to wszystkim dobrze znany RISC. Dla przypomnienia: CISC rozbudowane instrukcje (ułatwione zawansowane programowania w języku maszynowym) liczba rozkazów liczona w setkach operacje arytmetyczne dozwolone bezpośrednio na lokalizacjach w pamięci (nie tylko na rejestrach) dozwolone złożone tryby adresowania różna długośd instrukcji często występujące instrukcje - 8 bitów występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów - które do wykonania wymagają od kilku do kilkunastu cykli zegara znaczne różnice czasu wykonania poszczególnych instrukcji pojedynczy rozkaz mikroprocesora, wykonuje kilka operacji niskiego poziomu, jak na przykład pobranie z pamięci, operację arytmetyczną i zapisanie do pamięci skomplikowany dekoder rozkazów możliwe instrukcje złożone (operacje ALU bezpośrednio na komórkach pamięci) : add ax, [100] możliwe instrukcje proste (operacje ALU tylko na rejestrach): add ax, bx RISC znacznie ograniczony zestaw instrukcji (brak złożonych instrukcji) Zredukowana liczba rozkazów do niezbędnego minimum, ich liczba wynosi kilkadziesiąt operacje ALU tylko na rejestrach prosty tryb adresowania - uproszczone odwołania do pamięci wszystkie instrukcje identycznej długości (np. 32 bity), stały czas wykonania każdej instrukcji -najczęściej jeden cykl zegara znacznie prostsza konstrukcja procesora i wynikająca stąd możliwość pracy przy większych częstotliwościach zegara taktującego zwiększona liczby rejestrów uproszczony dekoder rozkazów Co znaczy nie dozwolone? Po prostu takich nie ma na liście. niedozwolone instrukcje złożone (operacje ALU bezpośrednio na komórkach pamięci) : add ax, [100] możliwe instrukcje proste (operacje ALU tylko na rejestrach): add ax, bx Odpowiedź generalnie słuszna ale nie na temat. Uwaga wstępna może być mottem wypowiedzi ale porównujemy konkretne listy (przykłady ilustrujące tezę) nie mylmy listy rozkazów z trybami adresowania, warto przeredagować.

22 53. Opisz podstawy organizacji interfejsu z wyświetlaczem LCD. NIE OK Opis 4 lub 8 bitowe szyny danych generator znaków ROM 5 7 punktów lub 5 10 punktów znaki definiowane przez użytkownika zarówno dane z RAM i z generatora znaków RAM można odczytać z CPU wewnętrzny automatyczny reset zasilania wyświetlacz RAM 1, znakowy Szeroki zakres funkcji instrukcji czyszczenie wyświetlacza cursor Home wyświetlacz ON / OFF kursor ON / OF bank znaków w wyświetlaczu przemieszczenie kursora przemieszczenie wyświetlania zapis / odczyt CG RAM zapis / odczyt DD RAM

23 Linie kontroli R/W odczyt / zapis RS Zarejestruj się wybrać o 0 - wyświetlanie danych i kontrola o 1 - CG RAM (równy linii A0 adres) E odczyt / zapis stroboskopowy o (CS i RD lub WR i CR)

24 55. Porównaj organizację pamięci flash typu CF i SD. Compact Flash: używa 50 pinów z 68 pinowego złącza PCMCIA 3.3 lub 5 V początkowo oparty na pamięciach NOR, ostatnio bardziej popularny NAND wspiera adresowanie C-H-S (Cylinder-head-sector tak jak w dyskach twardych) oraz LBA (Logical block addressing, 28 bitowy w starszych wersjach, a CF 5.0 wprowadza 48 bitowy) prędkość = K 150 [KB/sec] pojemność: od 2 MB do 128 GB (CF5.0: do 128 PB). Secure Digital: pojemność: do 4 GB (SDHC do 32 GB, SDXC do 2 TB) system plików: SD FAT16, SDHC FAT32, SDXC exfat widziane, jako przenośny dysk twardy, można przeformatować na dowolny system plików Tryby przesyłania danych (szeregowo): o One-bit SD oddzielne kanały dla poleceń i danych, własny format przesyłu o Four-bit SD użycie dodatkowych pinów: UHS-I (Ultra High Speed I) do 104 MBs, dostępny w SDHC i SDXC UHS-II (Ultra High Speed II) do 312 MB/s, dostępny w SDHC i SDXC protokół wymiany informacji typu polecenie-odpowiedź inicjowany przez urządzenie master. Ale to porównanie parametrów, a co z porównaniem funkcjonalności?

25 57. Porównaj podstawowe parametry oraz obszary zastosowań przetworników A/C typu flash I z podwójnym całkowaniem. Przetwornik Flash (przetwornik bezpośredni, przetwornik równoległy) Przetwornik o przetwarzaniu bezpośrednim (nazywany także Flash) działa na zasadzie bezpośredniego i zazwyczaj jednoczesnego porównania wartości napięcia wejściowego z szeregiem napięć odniesienia reprezentujących poszczególne poziomy kwantowania za pomocą szeregu komparatorów analogowych. Rezultat tego porównania wprowadzany jest na specjalny enkoder który wyprowadza wartość cyfrową sygnału wejściowego w stosownej formie binarnej. Podstawową zaletą takich przetworników jest szybkość działania (czas przetworzenia) na którą składają się wyłącznie dwa czynniki: opóźnienie na komparatorze analogowym oraz opóźnienie na enkoderze cyfrowym. Uzyskiwane szybkości przetwarzania są nawet od kilku razy do kilku rzędów wielkości większe od pozostałych typów przetworników A/C. Niestety ogromna szybkość okupiona jest relatywnie małą rozdzielczością oraz dokładnością. Zwiększenie rozdzielczości o kolejny bit wymaga podwojenia ilości elementów i zwiększenia precyzyjności napięć odniesienia uzyskiwanych zazwyczaj z dzielnika rezystorowego wysokostabilnego napięcia odniesienia wewnętrznego lub zewnętrznego. Dodatkowo zwiększanie ilości komparatorów czyli poziomów kwantowania lub inaczej rozdzielczości bitowej przetwornika, powoduje zwiększenie jego pojemności wejściowej a co za tym idzie ograniczenia pasma wejściowego sygnału co niekorzystnie wpływa na jego parametry funkcjonalne. Przetworniki tego typu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagana jest bardzo duża częstotliwość próbkowania i jednocześnie nie jest wymagana bardzo duża dokładność przetwarzania (najczęściej nie większa niż 8- lub 9- bitowa).

26 Przetwornik z podwójnym całkowaniem Rys. : Schemat przetwornika z podwójnym całkowaniem Metoda podwójnego całkowania jest jednym z najdokładniejszych sposobów na przetwarzanie sygnału analogowego na cyfrowy. Przetwornik podwójnie całkujący zamienia wartość średnią napięcia mierzonego na czas tx. W pierwszym cyklu całkowania do integratora doprowadzone jest napięcie mierzone UX. Całkowanie tego napięcia trwa zawsze tyle samo, czyli najczęściej 20 ms. W drugiej fazie całkowania do wejścia integratora dołączone jest napięcie wzorcowe o biegunowości przeciwnej do napięcia UX. Licznik cały czas zlicza impulsy z generatora zegarowego. Pojemność licznika jest tak dobrana, że maksymalną liczbę impulsów zlicza w ciągu 20 ms. Kiedy napięcie wejściowe z integratora osiągnie wartość zero przerzutnik RS zmienia stan na przeciwny. Blokuje bramkę i kończy się zliczanie impulsów. T 1 wartość znana (z góry narzucona) T 2 wartość mierzona

27 58. Opisz zasady stosowania filtrów analogowych i cyfrowych przy współpracy z przetwornikami A/C i C/A. OK Z uwagi na szybki rozwój komputerów i mikrokontrolerów filtry analogowe są stopniowo wypierane przez rozwiązania cyfrowe. Filtr cyfrowy może być zrealizowany, jako program komputerowy, operujący na ciągu wartości, które reprezentują sygnał cyfrowy. Dzięki temu w łatwy sposób można dokonywać zmian w algorytmie filtracji, zmieniać współczynniki, struktury czy rzędy filtru cyfrowego. Niestety w świecie rzeczywistym mamy najczęściej do czynienia z sygnałami ciągłymi, co wymaga zastosowania w torze przetwarzania urządzeń dokonujących konwersji sygnału analogowego na cyfrowy oraz cyfrowego na analogowy. Urządzenia takie nazywamy odpowiednio: konwerter analogowo-cyfrowy (ADC) oraz konwerter cyfrowo-analogowy (DAC). Sposób konwersji zależny jest od rodzaju konwertera (Flash, SAR, Single Slope, itd.), jednak w każdym przypadku zamiana sygnału ciągłego na cyfrowy wiąże się z tzw. próbkowaniem i dyskretyzacją, czyli zmierzeniem wartości sygnału w danym momencie czasu i zakodowaniem go w sposób cyfrowy. Jednak mimo zastosowania cyfrowych filtrów w torze przetwarzania sygnału, nie możemy całkowicie pozbyć się filtrów analogowych. Zgodnie z Twierdzeniem o próbkowaniu, sygnał ciągły może być wiernie odtworzony z ciągu swoich próbek tworzących sygnał dyskretny, jeśli próbki te zostały pobrane z częstotliwością, co najmniej dwukrotnie większą od granicznej częstotliwości swojego widma. Wymaga to, aby przed procesem próbkowania sygnału analogowego ograniczyć jego widmo. W tym celu stosuje się analogowe filtry dolnoprzepustowe przed konwerterem analogowo-cyfrowym w torze przetwarzania. Ponadto w celu uzyskania gładkiego sygnału na wyjściu konwertera cyfrowo-analogowego również stosuje się filtrację analogową. Stąd typowy tor przetwarzania sygnałów z zastosowaniem filtracji cyfrowej wygląda następująco: Typowy tor przetwarzania sygnałów z zastosowaniem filtracji cyfrowej

28 61. Porównaj różne systemy zapisu informacji na nośniku magnetycznej pamięci dyskowej. Techniki zapisu magnetycznego: Wśród napędów rozróżnia się dwa zasadniczo różne sposoby zapisu, a więc i odczytu informacji: magnetyczny jak w przypadku twardych dysków. W każdym pececie znajduje się specjalny kontroler napędów, które z reguły steruje zarówno napędem dyskietek jak i dyskiem twardym (jednym lub kilkoma). Cyfrowe (zerojedynkowe) informacje przeznaczone do zapisu trafiają do kontrolera. Następnie zamieniane są w impulsy magnetyczne, a dokładniej, zmienia się kierunek przepływu prądu w cewce powodując zmianę bieguna pola magnetycznego, aby mogły być zapisane na magnetycznej powierzchni twardego dysku. Nie wystarczy jednak przy tym zapisywać dane bity jeden po drugim, trzeba dodatkowo zaznaczyć gdzie dany bit się zaczyna, a gdzie kończy. Może się to dziać na kilka różnych sposobów: Metoda FM (Frequence Modulation): W tej na najstarszej technice każdej jedynce odpowiada zmiana biegunowości pola magnetycznego, natomiast przy zerze pozostaje ona niezmieniona. Początek każdego bitu (obojętnie zero czy jedynka) wymaga dodatkowo tzw. sygnału taktującego, czyli dodatkowej zmiany biegunowości. Tak, więc do zapisu 1 potrzeba dwu zmian biegunowości, a do 0 jednej (tylko początek taktu). Metoda ta nie wykorzystuje optymalnie miejsca na twardym dysku, gdyż wymaga zbyt wielu zmian biegunowości. Im mniej tych zmian, tym więcej danych można zmieścić na tej samej powierzchni. Metoda ta jest już dosyć przestarzała i używana jest właściwie tylko przez stary format dyskietki IBM. Metoda MFM (Modified Frequence Modulation): Lepsze wykorzystanie miejsca na dysku umożliwia zmodyfikowana metoda modulacji częstotliwości MFM. Sygnał taktujący został tutaj niejako przejęty przez strumień informacji. Rozwiązanie to zakłada jednak stałą prędkość obrotową dysku, tylko wtedy każdemu bitowi przyporządkowany jest taki sam, co do wielkości obszar. W technice MFM zmiana biegunowości odbywa się dla każdej jedynki tylko w środku danego obszaru, natomiast każde zero rozpoczyna się na początku takiego obszaru, ale tylko wtedy, gdy wcześniejszy bit nie był jedynką. Oznacza to 100% wzrost gęstości zapisu w stosunku do metody FM. Przez wiele lat była to najczęściej stosowana technika zapisu na twardych dyskach. Współpracowały one z kontrolerami w standardzie ST506/412, który umożliwiał zapis w 17 sektorach po 512 bajtów w każdym. Standard ten stosowany jest ciągle w spotykanych obecnie napędach dyskietek 3,5 i 5,25. Metoda RLL (Run Length Limited): Dalsze zagęszczenie zapisu, czyli zmniejszenie ilości zmian biegunowości pola magnetycznego na jednostkę informacji, przyniosła metoda kodowania informacji. Pewnym grupom bitów przyporządkowano kod o zmiennej długości. Odkodowanie następowało według następującej zasady: Pomiędzy dwoma jedynkami znajdować się musi zawsze określona liczba zer. Procedura ta a istnieje cały ich szereg nazywana jest metodą RLL Np. w metodzie RLL2.7 pomiędzy dwie jedynki wstawianych jest od 2-7 zer, zaś w RLL 3.9, znanej również pod nazwą ARLL (Advanced RLL), od 3 do 9. Twarde dyski IDE i SCSI wykorzystują zwykle procedurę RLL1.7 lub jakąś jej odmianę. Procedura RLL2.7 pozwala na 50% zwiększenie pojemności twardych dysków w porównaniu z metoda MFM, na każdej ścieżce zmieści się bowiem 26 a nie 17 sektorów. Procedura RLL3.9 zwiększa te pojemność już o 100% (34 sektory na każdej ścieżce).

29 62. Porównaj systemy redukcji błędów stosowane w dyskach elastycznych i dyskach stałych. Dyski elastyczne: Wprowadzenie okresowo pól synchronizujących zawierających same zera. Ciągi takie powodują generację sygnału zegarowego i dopasowanie częstotliwości oraz fazy generatorów potrzebnych do zdekodowania sygnału. Stosowanie szczelin pomiędzy sektorami (pomiędzy znacznikami EOT i BOT): dają kontrolerowi czas na obliczenie i weryfikację sumy kontrolnej zabezpieczającej dane jako bufory zmniejszają prawdopodobieństwo nałożenia się danych sektora na następując po nich pola w przypadku wahań prędkości obrotowej głowicy. Każdy sektor danych posiada nagłówek, który określa położenie sektora na dysku. Suma kontrolna (CRC) jest zapisywana w nagłówku sektora oraz na końcu zapisanych danych, więc kontroler dyskietki jest w stanie wykryć błędy podczas odczytu danych. Przy wystąpieniu błędu kontroler próbuje jeszcze raz odczytać dane, jednak po kilku nieudanych próbach do systemu operacyjnego zostaje wysłany sygnał, że nie można odczytać danych. Dyski twarde: Remapowanie sektorów Kontroler wie czy dana ścieżka jest uszkodzona czy też nie, a jeśli tak to czy ma gdzieś dla niej zastępstwo. Mechanizm ten polega na tym, że są dwie tablice przechowywane na dysku, gdzie pierwsza zawiera listę błędów wykrytych u producenta, a druga jest tworzona przez kontroler podczas formatowania. Kontroler ma możliwość optymalnego zagospodarowania miejsca na dysku. Niesprawne sektory i ścieżki są logicznie przesuwane tak, że dysk wydaje się nieuszkodzony. Rotacja Niewykorzystany obszar między EOT i BOT przesuwa się na uszkodzony obszar. Rekalibracja Wymuszony zostaje przejazd głowicy nad powierzchnią dysku. Najpierw nad ścieżkę zerową, później na koniec danych i znowu do punktu wyjścia. Zabieg taki likwiduje ewentualne przesunięcie fazy mechanizmu pozycjonowania. Mikro-kroki Mechanizm pozycjonowania głowicy przechodzi do pracy w trybie mikro-krokowym. Kontroler podejmuje próby odczytu danych, podczas których głowica przesuwana jest kolejno o jeden mikrokrok w poprzek szerokości ścieżki, aż natrafi na odpowiedni poziom sygnału (ma to na celu wyeliminowanie błędów spowodowanych rozszerzalnością termiczną). Kod ECC Podejmowana jest próba odczytu sektora z wykorzystaniem samo korygujących właściwości kodu ECC. Kod ten w przeciwieństwie do CRC ma nie tylko właściwości detekcyjne błędów ale także jest w stanie je korygować. Jeśli wszystkie te operacje zawiodą kontroler informuje system operacyjny o błędzie. Mirroring wykorzystuje 2 dyski o identycznych parametrach, na których informacja jest zapisywana równolegle. Rozszerzeniem tego rozwiązania są macierze dyskowe RAID.

30 63. Opisz strukturę sektora magnetycznej pamięci dyskowej. OK A sector is the basic unit of data storage on a hard disk. The term "sector" emanates from a mathematical term referring to that pie shaped angular section of a circle, bounded on two sides by radii and the third by the perimeter of the circle - See Figure 1. An explanation in its simplest form, a hard disk is comprised of a group of predefined sectors that form a circle. That circle of predefined sectors is defined as a single track. A group of concentric circles (tracks) define a single surface of a disks platter. Early hard disks had just a single one-sided platter, while today's hard disks are comprised of several platters with tracks on both sides, all of which comprise the entire hard disk capacity. Early hard disks had the same number of sectors per track location, and in fact, the number of sectors in each track was fairly standard between models. Today's advances in drive technology have allowed the number of sectors per track, or SPT, to vary significantly. When a hard disk is prepared with its default values, each sector will be able to store 512 bytes of data. Each sector, however, actually holds much more than 512 bytes of information. xact sector structure depends on the drive manufacturer and model, however the contents of a sector usually include the following elements: ID Information: Within each sector a small space is left to identify the sector's number and location, which is used to locate the sector on the disk and provide for status information about the sector itself. For example, a single bit is used to indicate if the sector has been marked defective and remapped. Synchronization Fields: These are used internally by the drive controller to guide the read process. Data: The actual data in the sector. ECC: Error correcting code used to ensure data integrity. Gaps: Often referred to as spacers used to separate sector areas and provide time for the controller to process what it has been read before processing additional data. Servo Information: In addition to the sectors, each of which contain the items above, space on each track is allocated for servo information on drives that utilize embedded servo drives. Most, if not all, modern drives not employ servo technology.

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3 BASCOM BASIC AVR Wersja 1.11.7.3 Opracowano na podstawie oryginalnego pliku pomocy programu BASCOM-AVR (wersja 1.11.7.3). Niektóre rysunki pochodzą z oryginalnego pliku pomocy oraz not katalogowych firmy

Bardziej szczegółowo

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych ATmega 128 Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych CECHY o Wysoka wydajność, niski pobór mocy AVR 8 bitowy mikrokontroler o Zaawansowana architektura RISC o 133 rozkazy

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. W odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie pozwala na adresowanie pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

MIKROSYSTEMY POMIAROWE

MIKROSYSTEMY POMIAROWE MIKROSYSTEMY POMIAROWE I PROCESORY SYGNAŁOWE mgr inż. Kazimierz Brydak pok. bud. A 204 lab. bud. A 208 17-865-1438 Mikrosystemy (ang. MST - Micro Systems Technology) są to miniaturowe systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone Wydział AEI Budowa Komputerów Rok akad.: 2007/2008 Sem.: 7 Skład sekcji: Michał Pawełczyk Grupa: BDSiSK2 Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Maciej Brencz Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2 STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2 PRELIMINARY REQUIREMENTS REVIEW Komputer pokładowy PW-Sat2 On-Board Computer 1.0 PL Kategoria:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011 Książka przeznaczona jest dla elektroników i hobbystów, którzy chcą szybko, w oparciu o interesujące przykłady, poznać język C przeznaczony dla mikrokontrolerów AVR i nauczyć się pisać dla nich programy.

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa Dodatkowe materiały na CD Domeną rasowych procesorów sygnałowych są zazwyczaj zaawansowane aplikacje, które wymagają dużych mocy obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Interfejs 1-Wire. Kurs: Sterowniki mikroprocesorowe w aplikacjach sieciowych Prowadzący: dr inż. Marian Bogdan

Laboratorium nr 5. Interfejs 1-Wire. Kurs: Sterowniki mikroprocesorowe w aplikacjach sieciowych Prowadzący: dr inż. Marian Bogdan Grzegorz Pietrzak (133329) Konrad Procak (133340) Andrzej Rukasz (133349) Jacek Symonowicz (133375) Wrocław, dnia 11 stycznia 2007 Laboratorium nr 5 Interfejs 1-Wire Kurs: Sterowniki mikroprocesorowe w

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Desktop Laptop Palmtop Mikrokomputery przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W PROJEKCIE INTELIGNETNY DOM

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W PROJEKCIE INTELIGNETNY DOM STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45) Tadeusz PIETRASZEK, Filip ZAWADIAK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo