IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch"

Transkrypt

1 IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch Systemy Łączników Statycznych STS Specyfikacja techniczna produktu IT-SWITCH 16A do 40A 11_DDCGB0261A.doc

2 2

3 Spis treści 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji Zaspokaja najwyŝsze wymagania Optymalna ochrona Doświadczenie i wiedza Unikalne rozwiązanie Jedna wersja spełnia wszystkie wymagania Ogólna zasada działania Przełączenie ręczne i automatyczne Przełączenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub przełączenie wyłącznie zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) Inne funkcje Przyjazne dla uŝytkownika, łatwe uŝytkowanie Panel sterowania i wyświetlacz Interfejsy komunikacji zewnętrznej Specyfikacja ogólna Ogólne warunki środowiskowe Wymiary i przyłącza Rack 19" 16A i 20A BOX 32A i 40A Normy...19 SŁOWNIK: S1 : Źródło 1 zasilające wejście 1 S2 : Źródło 2 zasilające wejście 2 UPS : System Zasilania Bezprzerwowego (UPS) Preferowane źródło : przyjęte za normalne źródło zasilania. Zastępcze źródło: przyjęte za awaryjne źródło zasilania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian opisu technicznego bez powiadomienia. Prosimy o skontaktowanie się z najbliŝszym przedstawicielstwem SOCOMEC SICON UPS w celu otrzymania najnowszej wersji opisu technicznego. Copyright SOCOMEC SICON UPS 3

4 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji Rozwiązanie zwiększające dostępność zasilania dla urządzeń o znaczeniu krytycznym. Urządzenia o znaczeniu krytycznym wymagają zasilania o wysokiej dostępności. IT-SWITCH jest wyjątkowym i odpowiednim rozwiązaniem, które zapewnia bezprzerwowe zasilanie energią elektryczną, niezbędne do ciągłości pracy urządzeń. IT-SWITCH, stanowi najlepsze rozwiązanie dla: Zapewnienia redundancji zasilania z dwóch niezaleŝnych źródeł, Zwiększenia niezawodności zasilania odbiorów krytycznych, MoŜliwości rozbudowy lub projektowania systemu, zapewniającego zasilanie o wysokiej dostępności. Static Transfer System (STS) produkcji SOCOMEC SICON UPS jest w pełni automatycznym, "inteligentnym" i samodzielnym urządzeniem. UmoŜliwia łatwe projektowanie architektury redundantnej "z podwójnym źródłem", która zapewnia ciągłe zasilanie o wysokiej dostępności dla wszystkich wraŝliwych lub krytycznych urządzeń. Dzięki wysokiej zdolności łączeniowej, przełączenie automatyczne albo ręczne jest w pełni bezpieczne i nie ma wpływu na odbiornik. 1.1 Zaspokaja najwyŝsze wymagania Centra danych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawy usług internetowych, systemy bezpieczeństwa lotnisk, procesy przemysłowe, wszyscy potrzebują ciągłego zasilania, przez siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. IT-SWITCH jest przeznaczony do zabezpieczania: Systemów przetwarzania danych, Serwerowni, Systemów telekomunikacyjnych, Systemów sterowania procesów przemysłowych, Systemów zabezpieczeń. Koncepcja SOCOMEC SICON UPS oferuje rozwiązanie zapewniające ciągłość dostawy energii w trybie on-line, i moŝliwość budowy systemu o dostępności do 99, %. 4

5 1.2 Optymalna ochrona IT-SWITCH zapewnia pełną ochronę przed: Zanikiem podstawowego źródła zasilania, Awariom w systemie energetycznym przed urządzeniem, Awariom spowodowanym przez odbiorniki zasilane z tego samego źródła, Błędami uŝytkownika. Funkcje i parametry zostały starannie zaprojektowane dla zapewnienia: Redundancji z dwóch alternatywnych i niezaleŝnych źródeł zasilania, Natychmiastowego ręcznego lub automatycznego przełączenia, MoŜliwości wyboru preferowanego źródła przez uŝytkownika, Programowalnego powrotnego automatycznego przełączenia, Przełączanie wszystkich biegunów dla zapewnienia całkowitej izolacji linii - zapewnia zgodność ze wszystkimi układami sieci (przełączanie przewodu zerowego). Łatwą kontrolę poprzez panel sterowania ze schematem ideowym i z wyświetlaczem. Kontrola prądu zwarcia dla uniknięcia błędnego przełączenia na inne źródło, co zapobiega zakłócaniu pozostałych odbiorników*, Podwójny by-pass serwisowy z blokadą, i technologia "hot swap" operacje w pełnym ruchu - wkładania modułu pozwalająca na zmianę mudułu bez przerywania pracy odbiornika (tylko wersja plug in HA (model E)), Komunikacja z BMS w protokole JBUS/MODBUS*, Oprogramowanie TOP VISION dla centralnego monitorowania sprawowanego lokalnie lub zdalnie z PC*. 1.3 Doświadczenie i wiedza Dostępne od 16A do 4800 A, urządzenia STS (IT-SWITCH i ) korzystają z rozległego praktycznego doświadczenia SOCOMEC SICON UPS' zdobywanego od Nasz był skutecznie stosowany w licznych prestiŝowych systemach zasilania na całym świecie. 5

6 1.4 Unikalne rozwiązanie. Redundantne podwójne zasilanie IT-SWITCH moŝe być zasilany z dwóch całkowicie niezaleŝnych źródeł. MoŜe on chronić przed: Awarią podstawowego źródła zasilania, Błędnym zadziałaniem zabezpieczeń przed urządzeniem, Wzajemnym zakłóceniem wywołanym przez uszkodzone urządzenia (zwarcie), zasilane z tego samego źródła, Błędami eksploatacyjnymi (otwarcie obwodu) występującymi w linii zasilania. Kompatybilny z wszystkimi typami sieci IT-SWITCH jest całkowicie kompatybilny ze wszystkimi układami sieci a takŝe ułatwia instalowanie i uruchomienie. Proste operacje na obiekcie Obwód zasilania moŝe być łatwo zmieniony przez zmianę wyboru preferowanego źródła, Elastyczne operacje bez wyłączania odbiorników; wbudowane automatyczne sterowanie IT- SWITCH całkowicie chroni przed przypadkową zmianą zasilania dokonaną przez uŝytkownika. Serwisowanie linii zasilającej bez wyłączania odbiorników IT-SWITCH gwarantuje stałe zasilanie podczas serwisowania obwodów zasilających bez Ŝadnych ograniczeń dla odbiorników. 6

7 2. Jedna wersja spełnia wszystkie wymagania IT-SWITCH występuje w trzech wersjach: Standard (model S) steruje automatycznym lub ręcznym przełączeniem ze źródła preferowanego na zastępcze, HA (model B) zaprojektowany do wraŝliwych odbiorników dzięki inteligentnemu monitoringowi parametrów: prądu zwarcia i synchronizacji źródeł. Plug-in HA (model E) wyposaŝony w by-pass serwisowy i moduł elektroniki plug-in, pozwala na ciągłe zasilanie odbiorów podczas serwisowania bez Ŝadnych ograniczeń zasilania odbiorników. FUNKCE IT-SWITCH Standard Model S IT-SWITCH HA Model B IT-SWITCH HA plug-in Model E Przełączenie ręczne X X X Przełączenie z przerwą "Break-before-make" X X X Przełączenie Synchronizowane/ niesynchronizowane X X X Tylko Przełączenie Synchronizowane X X Wykrywanie awaryjnego prądu wyjściowego X X Blokada wadliwych, powtarzających się przełączeń Moduł Hot Swap plug-in Bypass serwisowy Port szeregowy (JBUS) X X Styki bezpotencjałowe X X X Wybór preferowanego źródła X X X Historia zdarzeń - Event log X X X Gniazdo serwisowe PC X X X X X X X 7

8 3. Ogólna zasada działania Schemat ideowy wersja Standard (model S) i wersja HA (model B) Zabezpieczenia bezpieczniki topikowe SW1 i SW2 moduły tyrystorowe Schemat ideowy : wersja HA plug-in (model E) Zabezpieczenia bezpieczniki topikowe + rozłączniki manewrowe SW1 i SW2 moduły tyrystorowe 8

9 Source 1 Source 2 CS1 CS2 Q41 : źródło 1 Q42 : źródło 2 Q30 : rozłącznik wyjściowy Q50 : rozłącznik bypassu ręcznego Load IT-SWITCH jest to elektroniczny Łącznik Statyczny (Static Transfer System -STS). Źródło, które normalnie zasila aplikację jest nazywane źródłem preferowanym, a drugie jest traktowane jako źródło zastępcze. UŜytkownik moŝe dowolnie wybrać preferowane źródło. IT-SWITCH zasila jeden lub więcej odbiorników z dwóch całkowicie niezaleŝnych niezsynchronizowanych lub zsynchronizowanych źródeł AC. IT-SWITCH wykrywa kaŝdą awarię napięcia wyjściowego i zapewnia automatyczne przełączenie na źródło zasilania awaryjnego bez zakłócania pracy odbiornika. IT-SWITCH znacząco poprawia bezpieczeństwo zasilania aplikacji. Operacja łączeniowa jest nadzwyczaj szybka, zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Urządzenie posiada wiele funkcji i moŝe być łatwo dostosowane do wszelkich zdefiniowanych wymagań. 9

10 3.1 Przełączenie ręczne i automatyczne IT-SWITCH ma dwa podstawowe tryby pracy: Tryb bezpiecznego ręcznego przełączenia uruchamiany przez uŝytkownika z panelu sterowania, albo zdalnie poprzez BMS lub stację monitoringu TOP VISION. Tryb automatycznego przełączania wyzwalany przez szybkie wykrywanie niezgodności napięcia z tolerancją, zewnętrzny sygnał wyzwalający lub awarię wewnętrzną. Przełączenie Ręczne UŜytkownik moŝe ręcznie przełączyć odbiornik z jednego źródła na inne uŝywając panelu sterowania, stacji monitoringu TOP VISION lub BMS. Sygnał dźwiękowy jest świadectwem pomyślnego zakończenia operacji przełączenia. Ręczne przełączenie jest w pełni czytelne i zabezpieczone przed jakimikolwiek zakłóceniami odbiorników. Jeśli w ciągu 30 sekund (regulowane) od wydania komendy są spełnione warunki synchronizacji, wykonywane jest przełączenie zsynchronizowane, w przeciwnym wypadku przełączenie jest nie zsynchronizowane. Jeśli przełączenie jest zabronione (np. źródło poza tolerancją), przełączenie jest blokowane, wyświetlany jest komunikat "przełączenie niemoŝliwe " na panelu i jest włączany alarm. Jeśli aktywowano opcję wyłącz przełączenie zsynchronizowane, a warunki synchronizacji nie są spełnione przed zadany czas, to polecenie zostanie anulowane. Uwaga: alarm automatycznie zniknie, gdy źródła odzyskają normalne parametry. Przełączenie Automatyczne W celu bezpiecznego przełączenia IT-SWITCH stale bada dostępność zastępczego źródła. JeŜeli preferowane źródło wychodzi poza dozwoloną tolerancję albo znajduje się poza tolerancją to dokonywane jest automatyczne przełączenie, bez wyłączanie odbiornika. Przełączenie jest niewidoczne, bez jakichkolwiek zakłóceń odbiorników. Gdy tylko preferowane źródło zostanie przywrócone, po 3 sekundach IT-SWITCH automatycznie przełączy na nie odbiornik, jeśli została wybrana funkcja automatyczne przełączenie powrotne. Po przełączeniu ręcznym, jest dokonywane przełączenie automatyczne powrotne ze źródła zastępczego na źródło preferowane w razie zapadów napięcia. To przełączenie jest wstrzymane, jeśli źródło awaryjne jest niedostępne albo poza tolerancją. IT-SWITCH niezwłocznie wysyła alarm aby poinformować uŝytkownika Ŝe przełączenie nie moŝe nastąpić. 10

11 3.2 Przełączenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub przełączenie wyłącznie zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) Przełączenia mogą być zarówno zsynchronizowane jak i nie zsynchronizowane, zaleŝnie od stanu synchronizacji źródeł jak równieŝ ustawień konfiguracyjnych IT-SWITCH. Tryb przełączenia zsynchronizowanego/niezsynchronizowanego Większość urządzeń przetwarzania danych, serwerów, PC, jak równieŝ niektóre PLC przemysłowe itp. posiada tolerancję na znaczne przesunięcie fazowe. Standardowo przełączenie jest ustawione w trybie zsynchronizowanym & niezsynchronizowanym. Jeśli źródła wejściowe są zblokowane fazowo, tryb przełączenia zsynchronizowanego jest wybierany automatycznie (zarówno do przełączenia automatycznego jak i ręcznego). Przełączanie nie zsynchronizowane jest wykonywane tylko, jeśli źródła nie są zsynchronizowane. Uwaga: To ustawienie moŝe być zmieniane lub zaprogramowane w trybie przełączenie/wyłącznie zsynchronizowane przez zablokowanie trybu niezsynchronizowanego, dla odbiorników wraŝliwych na przesunięcie fazowe lub silników i transformatorów. Tryb przełączenia wyłącznie zsynchronizowanego Wejścia źródeł S1 i S2 są zsynchronizowane, jeŝeli ich przesunięcie fazowe jest w granicach tolerancji (standardowo ±10 ). Te granice tolerancji mogą być zmienione zaleŝnie od wymaganych warunków operacyjnych. W tym przypadku, przełączenia jest dokonywane bez róŝnicy fazowej napięć. Jeśli przesunięcie fazowe przekracza zakres tolerancji to przełączenie jest zablokowane i jest wysyłany alarm. Tryb przełączenia niezsynchronizowanego Automatyczne przełączenie niezsynchronizowane jest wykonywane, jeśli źródła S1 i S2 nie są zsynchronizowane tzn. gdy przesunięcie fazowe przekracza zakres tolerancji. W tym przypadku moŝe wystąpić znaczne przesunięcie fazowe podczas przełączenia, ale przełączenie jest realizowane w sposób bezpieczny dla odbiorników. Przełączenie nie zsynchronizowane pozwala na przełączenie odbiornika pomiędzy dwoma niezsynchronizowanymi źródłami w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zasilania odbiorników nawet warunkach krytycznych. Dla odbiorników nieakceptujących takich warunków przełączenia, ten tryb moŝe być programowo wyłączony. Tryb przełączania W locie Tryb przełączania W locie pozwala uŝytkownikowi na wykonanie z pomocą panelu sterowania przełączenia zsynchronizowanego, gdy dwa źródła nie są zsynchronizowane i ich przesunięcie fazowe powoli się zmienia. IT-SWITCH wykonuje przełączenie, gdy przesunięcie fazowe źródeł jest w granicach zadanej tolerancji (standardowo ± 5 ). Ta funkcja jest bardzo uŝyteczna w trybie wyłącznie zsynchronizowane, zapewnia bezpieczne przełączenie na inne źródło bez Ŝadnej przerwy zasilania odbiorników, pozwalając na naprawę wadliwej linii. 11

12 3.3 Inne funkcje Wybór preferowanego źródła UŜytkownik moŝe wybrać preferowane źródło przy pomocy: przycisku sterowania na panelu sterowania, BMS, Stanowiska kontroli TOP VISION. Jeśli preferowane źródło jest zmienione, odbiornik jest automatycznie przełączany na nowe preferowane źródło po 3 sekundach (jeśli pozwalają na to warunki synchronizacji); w przeciwnym razie przełączenie następuje niezwłocznie po powrocie parametrów źródła do zakresu tolerancji. Zatem, są ignorowane błędne ustawienia dokonane przez uŝytkownika. Źródło wybrane jako preferowane jest wyświetlane na panelu umieszczonym na froncie urządzenia. Automatyczne przełączenie powrotne na preferowane źródło po automatycznym przełączeniu W przypadku awarii lub pracy poza tolerancją preferowanego źródła, dokonywane jest automatyczne przełączenie na zastępcze źródło. Automatyczne przełączenie powrotne pozwala na przełączenie na preferowane źródło po 3 sekundach, jeśli oba źródła są zsynchronizowane. Ten minimalny czas jest ustawiony jako wartość domyślna lub moŝe być zmieniony. Jeśli źródła są niezsynchronizowane po 30 sekundach, przełączenie powrotne jest dokonywane w trybie niezsynchronizowanym. JeŜeli jest wybrany tryb wyłącznie zsynchronizowane przełączenie to komenda automatycznego przełączenia powrotnego jest ignorowana. Ta bezpieczna operacja nie wymaga interwencji uŝytkownika. Jednak dla pewnych warunków pracy, automatyczne powrotne przełączenie moŝe być zablokowane przez ustawienia konfiguracyjne. W tym wypadku uŝytkownik dokonuje przełączenia ręcznego przy pomocy panelu sterowania, BMS lub stanowiska sterowania. uwaga: automatyczne przełączenie powrotne jest standardowo aktywne. 12

13 Kontrola prądu wyjściowego IT-SWITCH jest wyposaŝony w układ szybkiego pomiaru prądu dla ciągłej kontroli prądu wyjściowego. W przypadku awarii odbiornika, funkcja przełączenia jest natychmiast blokowana. Ta cecha zapobiega przeniesieniu zwarcia do drugiej linii i zapobiega zakłóceniom drugiego źródła. Ta funkcja ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia selektywności pomiędzy uszkodzonym odbiornikami, a resztą systemu!!! Funkcja "Wyłączenie Odbiornika" Funkcja pozwala na pełne sterowanie wyłączeniem wyjścia urządzenia. Funkcja moŝe być uruchomiona bezpośrednio z panelu sterowania na IT-SWITCH lub zdalnie poprzez stanowisko zarządzania TOP VISION (dostęp chroniony hasłem). Automatyczny restart Po całkowitym braku obu źródeł zasilania, IT-SWITCH zapewnia automatyczny restart z pierwszego dostępnego źródła. Jeśli zastępcze źródło jest pierwszym źródłem dostępnym powracającym do granic tolerancji, moduł przełączy automatycznie na preferowane źródło, gdy tylko będzie ono dostępne. Uwaga: Funkcja moŝe być wyłączona w zaleŝności od warunków pracy. Monitoring przeciąŝenia IT-SWITCH posiada bardzo wysoką przeciąŝalność prądową zdolną do szybkiego przepalenia bezpiecznika uszkodzonego odbiornika. PrzeciąŜalność zaleŝy od współczynnika przeciąŝenia i jest zaprojektowana z duŝym zapasem bezpieczeństwa. Gdy oba źródła są dostępne, odbiornik jest przełączany na drugi tor zasilania, gdy system osiągnął 50% zdefiniowanej przeciąŝalności. Czas pracy w przeciąŝeniu jest dzięki temu zwiększony 1,5 raza dla danej wielkości przeciąŝenia. Bypass Serwisowy IT-SWITCH HA plug-in (model E) jest wyposaŝony w podwójny by-pass serwisowy do bezpośredniego zasilania odbiornika ze źródła 1 lub źródła 2, pozwalający na wymianę modułu elektroniki bez Ŝadnej przerwy w zasilaniu odbiorników krytycznych (funkcja hot swap). Ta funkcja jest prosta i w pełni bezpieczna. Aparatura łączeniowa jest wyposaŝona w blokadę mechaniczną i elektroniczną dla ochrony przed pomyłką uŝytkownika. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący obsługę bez ryzyka błędu. Wyjęcie modułu elektroniki jest łatwe, zabezpieczone przed pomyłką i wymaga jedynie przełączenia bypassu ręcznego z połoŝenia N (Normalne) do pozycji 1 (bypass na S1) lub do pozycji 2 (bypass na S2). Zamiana modułu polega na włoŝeniu go w gniazdo i przełączenie przełącznika do normalnej pozycji. Stała obudowa nie posiada aktywnych ani pasywnych komponentów, które mogłyby powodować awarie. Uwaga : przełączenie z pozycji S1 lub S2 i z powrotem jest niewidoczne dla odbiorników!!! Diagnostyka i ustawianie parametrów przez PC IT-SWITCH jest wyposaŝony w gniazdo diagnostyczne umoŝliwiające podłączenie PC. To gniazdo moŝe słuŝyć do zmiany zaprogramowanych parametrów i innych ustawień w zaleŝności od określonych wymagań roboczych. Serwisanci mogą teŝ uŝywać tego gniazda do uzyskania historii wydarzeń w celu szybkiej i pełnej diagnostyki. 13

14 4. Przyjazne dla uŝytkownika, łatwe uŝytkowanie 4.1 Panel sterowania i wyświetlacz IT-SWITCH posiada dostępny od przodu panel sterowania umoŝliwiający łatwe i bezpieczne czynności. Panel sterowania zapewnia pełną informację o operacjach. Wyświetlacz LED pokazuje: Obecność źródła 1 i 2 na wejściu IT-SWITCH, Wybrane preferowane źródło (1 lub 2), Moc wyjściowa źródła (1 lub 2), Przełączenie automatyczne na źródło awaryjne 1 lub 2 Blokada przełączenia na awaryjne źródło 1 lub 2, Nadchodzące wyłączenie uzaleŝnione od warunków pracy, Praca na bypassie serwisowym, Alarm ogólny. Panel sterowania Linia aktualnie obciąŝona 1 lub 2 Transfer niemoŝliwy Obecność napięcia 1, 2 w granicach tolerancji Priorytet źródła (1 lub 2) Transfer zablokowany Szybkie miganie: bliski shutdown Ciągle światło: zasilanie z bypassu z linii 1 lub 2 Alarm ogólny Bypass ręczny załączony Ręczne wymuszenie zasilania linii 1 Kasowanie alarmu. Wybór Ŝródła preferowanego (przycisnąć przez 5 sec.) Wyłączenie WYJ (jednoczesne pzyciśnięcie z przyciskiem 1 lub 2 w zaleŝności od aktualnie obciąŝonego Ŝródła). Ręczne wymuszenie zasilania z linii 2 Wyświetlacz LCD pokazuje pomiary, stan i szczegółową historię wydarzeń. Zapis historii zdarzeń moŝe być podstawą szczegółowej analizy i jest dostępny przez BMS, stację nadzoru TOP VISION lub PC serwisowy. 14

15 4.2 Interfejsy komunikacji zewnętrznej IT-SWITCH zapewnia wiele interfejsów i oprogramowanie komunikacyjne pozwalające na ułatwienie zarządzania urządzeniami zainstalowanymi na obiekcie. Interfejs styków bezpotencjałowych IT-SWITCH jest wyposaŝony w 5 styków bezpotencjałowych o następującej konfiguracji standardowej: alarm ogólny odbiornik zasilany ze źródła S1 odbiornik zasilany ze źródła S2 S1 lub S2 jako źródło preferowane przełączenie zablokowane Uwaga: W razie konieczności, wyjścia mogą być indywidualnie przeprogramowane w celu udostępnienia innych informacji o stanach lub alarmach kontrolowanych przez. Przeprogramowanie moŝna wykonać poprzez gniazdo serwisowe PC. Interfejs komunikacyjny (port szeregowy) Standardowe urządzenie jest wyposaŝone w port szeregowy RS przewodowy do łatwego podłączenia na obiekcie. Pozwala na komunikację: przez BMS w protokole JBUS/MODBUS, przez PC wyposaŝony w oprogramowanie monitorujące TOP VISION. Oprogramowanie sterujące przeznaczone dla uŝytkownika Oprogramowanie dostępne opcjonalnie centralizuje sterowanie i monitoring zainstalowanych na obiekcie IT-SWITCH. Oprogramowanie jest zgodne z Windows NT/2000/XP i moŝe być uruchomione na typowych stacjach roboczych. Główne funkcje TOP VISION: Wielozadaniowy software, PC wyposaŝony w Windows NT/2000/XP, Do 128 urządzeń, Indywidualny schemat funkcjonalny dla kaŝdego, Pomiary, stan, alarmy, historia zdarzeń, Indywidualne sterowanie kaŝdego -a, Wspólne sterowanie przełączeniem na to samo źródło, Nagrywanie grafów obciąŝenia do 40 dni, RCC (Remote Common Concentrator - Wspólny Zdalny Koncentrator) dla automatycznego zdalnego powiadamiania i zdalnych alarmów, Jedno połączenie modemowe dla wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie, Połączenie z centrum Teleserwisowym, Serwer WEB TOP VISION zapewniający zdalne połączenie przez sieć LAN. Wersja wieloplatformowa moŝe takŝe monitorować inne urządzenia SOCOMEC SICON UPS takie jak UPS-y DELPHYS DS, DELPHYS elite, MP, MX, DIGYS oraz IT-SWITCH. Panel zdalny Obudowa IT-SWITCH (32-40A) moŝe być zamontowana pod podłogą podniesioną i zarządzana z panelu sterowania zintegrowanego z IT-SWITCH w wersji podłogowej. 15

16 5. Specyfikacja ogólna Wejście/Wyjście Jednofazowe: faza + zero + uziemienie Nominalne napięcie wejściowe 105V / 120 V / 220V / 230V / 240V / Tolerancja napięcia wejściowego ±15 % ustawienie fabryczne regulowane Częstotliwość 50 lub 60 Hz Tolerancja częstotliwości wejściowego ± 10 % regulowane Wsp. szczytu odbiornika do 4 Zawartość harmonicznych napięcia wejściowego Parametry PrzeciąŜalność 1,1In 1,25In 1,5In 1,7In 2In 16A Standard 1h 10min 2min 10sec 16A HA I HA plugin 3h 30min 6min 1min do 15 % 20A HA plug-in 1h 10min 2min 10sec 1h 10min 2min 10sec 32A 40A 1h 10min 2min 10sec Zdolność zwarciowa 3.5In 20In 16In 15In 12In Wielkości zabezpieczeń wejściowych 25A gg 25A gg 25A gg 40A gg 50A gg OEM version (chassis) 1 version 2 version 16

17 Dla wielkości powyŝej 1800A, prosimy skontaktować się z naszym działem sprzedaŝy. Dla wielkości 120 A do 600 A, jest dostępna wersja do zabudowy (OEM) (bez aparatury rozdzielczej i panelu). Wersja do zabudowy moŝe być zamontowana w jednostce dystrybucji energii PDU (Power Distribution Unit) lub w rozdzielnicy elektrycznej. Wymiary (Sz. x Gł. x Wys. w mm): 700x570x1100 dla 120A do 400A. 700x600x1800 dla 450A do 600A. 6. Ogólne warunki środowiskowe Temperatura pracy Chłodzenie Wilgotność względna powietrza Wysokość miejsca pracy Hałas Zakłócenia EMC 0 do 35 C (40 C) Naturalne Do 90 % bez kondensacji < 1000 m PoniŜej 30dBA EN klasa A 16A Standard i HA EN Klasa B 16A wersja HA plug-in 20A - 32A - 40A Stopień ochrony IP 21 IP 32 Rack 19" 16A i 20A Box - 32A i 40A 17

18 7. Wymiary i przyłącza 7.1 Rack 19" 16A i 20A Są przeznaczone do montaŝu w szafach standardu 19'' i zapewniają wbudowaną ochronę. Moduł 20A jest dostępny wyłącznie w wersji HA plug-in. Wersja 16A Standard (model S) Wersja 16A HA (model B) Wersja 16A lub 20A HA plug-in (model E) weight : 8.5kg weight : 14kg 16A MS 16A MB 2 gniazda wejściowe IEC320-16A 4 gniazda wejściowe IEC320-16A 16A MES 16A MET 20A MET 2 gniazda wejściowe IEC320-16A 4 I gniazda wejściowe EC320-16A Zaciski śrubowe (przekrój 6mm²) 7.2 BOX 32A i 40A Są przeznaczone do montaŝu pod podłogą podniesioną w pobliŝu innych urządzeń lub do montaŝu naściennego nad rozdzielnicami elektrycznymi. Wersja 32A lub 40A Standard (model S) Wersja 32A lub 40A HA (model B) Wersja 32A lub 40A HA plug-in (model E) weight : 20 kg * 32 A with socket = 520 mm 40 A with socket = 390 mm weight : 20 kg * with socket = 550 mm 32A MS 32A MB Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) Gniazdo przemysłowe 32 A IP44 uwaga : (moŝliwe drugie gniazdo wyjściowe) 32A MET 40A MET Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) 40A MS 40A MB Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) 18

19 8. Normy Produkty SOCOMEC SICON UPS są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi normami europejskimi i międzynarodowymi a takŝe spełniają wymagania producentów wraŝliwych urządzeń elektronicznych i informatycznych. IEC IEC IEC IEC IEC IEC Emisja EMC EN Odporność EMC EN EN Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. Stopnie ochrony zapewniane przez szafy rozdzielcze (kody IP). Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności. Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne System zapewnienia jakości potwierdzony certyfikatem ISO 9001:V2000 gwarantuje jakość procesu produkcji i związanych usług. 19

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA Seria DELPHYS DS Zawartość opracowania.. Ochrona przeciwprzepięciowa str.. Schemat blokowy zasilacza

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT // kva OBUDOWA RACK / TOWER EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU DODATKOWY MODUŁ(Y) BATERYJNE Seria zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Seria Pulsar Eaton Ellipse MAX Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line-interactive (VI) z AVR i HF Model UPS wieżowy/stelażowy Ellipse

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 0//0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 6/0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT 6/0 k OBUDOWA RACK / TOWER PRACA RÓWNOLEGŁA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU Seria zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT od 00 do 000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT Elementy infrastruktury, takie jak sieci informatyczne, systemy sieciowe i nowoczesne sieci

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415 KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCSA1216 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower,

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV) PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 Cena: 3 104,81 zł Netto: 2 524,24 zł Parametry Podstawka / Blok CPU Opis Aluminium APC Switched Rack PDU APC Switched Rack PDU to urządzenie dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC 1. Wymagania ogólne. SM/ST/2008/04 Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Eaton 5125 Modele: VA

Eaton 5125 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5125 Modele: 1000-1500 - 2200 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 1000 1500 2200 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W)

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W) ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja poŝarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, Z/ZZP

Rzeszów, Z/ZZP Z/ZZP.2375.8.13 Rzeszów, 2013-06-21 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE44-3SL2D33 UE44-3SL PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE44-3SL2D33 UE44-3SL PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE44-3SL2D33 UE44-3SL A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE44-3SL2D33 6024907 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/ue44-3sl

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Regulator prędkości SPA-10. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator prędkości SPA-10. Opis techniczny Instrukcja obsługi Regulator prędkości SPA-3 SPA-5 SPA-10 Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy naleŝy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Za szkody

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 1.5 kva. Wersja U/CES_GX_1.5/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 1.5 kva. Wersja U/CES_GX_1.5/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 1.5 kva Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.:

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Wyjście. Wyjście prądowe ma lub 4 20 ma. Wyjście napięciowe 0 10 V. Konfiguracja. setup na PC. - Przez mikroprzełączniki DIP

Wyjście. Wyjście prądowe ma lub 4 20 ma. Wyjście napięciowe 0 10 V. Konfiguracja. setup na PC. - Przez mikroprzełączniki DIP JUMO Sp. z o.o. JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO GmbH & Co. KG Adres: Ul. Korfantego 28, Phone: 53-021 Wrocław, Polska +49 661 6003-0 JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM20 2DY, UK Adres dostawy:

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE48-2OS2D2 6024915 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/ue48-2os

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1. Dostawa jednej sztuki bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zestawem akumulatorów przeznaczonego do pracy w układzie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MT200 DANE TECHNICZNE Wymiary: Obudowa 92 x 92 x 140mm. Panel przedni 96 x 96mm. Waga 0.5kg. Obudowa samo-gasnąca ABS. Zasilanie (24-240) V AC/DC lub 12V DC. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - PACSYSTEMS RX3I 4.4 ZASILACZE IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych IC695PSA140 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC,

Bardziej szczegółowo

Generatory-Pradotworcze.pl

Generatory-Pradotworcze.pl DELTA UPS Seria DLT CL100D 6-10 kva Zasilacze UPS DELTA serii CL100D są zaprojektowane i zbudowane na podstawie najnowszej bez-transformatorowej technologii prostownika IGBT (tranzystorów bipolarnych z

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja pożarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo