3. Proces kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Proces kształcenia"

Transkrypt

1 3. Proces kształcenia 1. Nauczanie uczenie się. Teoria procesu uczenia się 2. Klasyfikacja współczesnych metod nauczania uczenia się 3. Metody kształcenia w teoretycznym i praktycznym kształceniu zawodowym 4. Środki dydaktyczne i materiały metodyczne 5. Organizacja kształcenia zawodowego Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 1

2 TEORIE UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH BEHAWIORYSTYCZNE UCZENIE SIĘ UCZĄCY SIĘ poddawany jest stymulacji zewnętrznej jako bierny odbiorca bodźców PLANOWANIE systematyczne ORGANIZACJA system klasowo-lekcyjny REALIZACJA linearna, algorytmiczna KOGNITYWNE UCZENIE SIĘ stymulacja zewnętrzna uczący się jako aktywna i samostanowiąca istota ogólne, ramowe praca w grupach heurystyczna KONSTRUKTYWISTYCZNE UCZENIE SIĘ stymulacja wewnętrzna osobista interpretacja świata zależne od uczącego się uczenie samosterowalne według potrzeb uczącego się METODY powtarzalne aktywizujące wewnętrzna motywacja CELE KSZTAŁCENIA z góry ustalone jedynie zakładane w pełni indywidualne Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 2

3 TEORIE UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH BEHAWIORYSTYCZNE UCZENIE SIĘ PROCES NAUCZANIA jako przekazywanie informacji KOGNITYWNE UCZENIE SIĘ jako przetwarzanie informacji KONSTRUKTYWISTYCZNE UCZENIE SIĘ jako indywidualne konstruowanie wiedzy NAUCZYCIEL jako mistrz jako opiekun brak nauczyciela PROCESY WEWNĘTRZNE uczącego się są świadomie ignorowane przez nauczyciela OBIEKTYWNOŚĆ WIEDZY pełna TREŚĆ KSZTAŁCENIA dzielona na mniejsze sekwencje SYTUACJE DYDAKTYCZNE teoretyczne KONTROLA procesu nauczania bardzo szczegółowa - cyfrowa pełnią centralną funkcję w oczach nauczyciela ukazywanie różnych punktów widzenia nauczanie zintegrowane i blokowe symulowane bardzo ogólna - opisowa są rezultatem pracy uczącego się pełny subiektywizm hipernauczanie indywidualne ścieżki uczenia się rzeczywiste samoocena, autorefleksja Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 3

4 TEORIE UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W literaturze angielskojęzycznej wyróżnia się dwie interpretacje terminu technologia kształcenia: technology in education (technologia w kształceniu ujęcie praktyczne) stosowanie różnych środków prezentacji informacji, ujęcie wąskie i przestarzałe technology of education (technologia kształcenia ujęcie teoretyczne) często rozumiane jako nowa dydaktyka Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 4

5 WARUNKI WYSTĄPIENIA GOTOWOŚCI DO SAMOSTEROWALNEGO UCZENIA SIĘ 1. AUTONOMIA uczący się ma poczucie, że może się uczyć według własnego programu 2. KOMPETENCJA uczący się ma wrażenie, że pomyślnie i efektywnie rozwiązuje zadania i problemy 3. SPOŁECZNA INTEGRACJA uczący się odczuwa, że efekty jego nauki są akceptowany przez nauczycieli i kolegów, przy czym on sam czuje się akceptowanym członkiem społeczności Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 5

6 CHARAKTERYSTYKA PRACOWNIKA WIEDZY wysokiej klasy specjalista nauk technicznych lub społecznych, posiadający jednocześnie dużą wiedzę w innych dziedzinach ma poczucie, że cały czas się rozwija, a kolejne zadania budują jego wartość rynkową najważniejszy staje się dla niego samorozwój jest mobilny (dziś pracuje w Warszawie, jutro w Londynie, a pojutrze w Nowym Jorku) wykazuje małą lojalność w stosunku do pracodawcy, zostaje w firmie tak długo, jak to jest korzystne dla niego Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 6

7 CHARAKTERYSTYKA PRACOWNIKA WIEDZY zna swoją wartość, stawia firmie warunki i wymagania sam chce zarządzać swoją karierą rolą firmy jest pomagać mu w tym tak długo, jak interesy obu stron są zgodne jest przedsiębiorczy szuka i wykorzystuje szanse, widzi możliwości, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych dostosowuje zawód do okoliczności w danym czasie (zmienia zawód przynajmniej 3 razy w życiu, a miejsce pracy przynajmniej 7 razy) Na podstawie wniosków ze spotkania Klubu Dyrektorów i Kierowników Personalnych Wrocław, grudzień 1999, (PERSONEL, marca 2000) Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 7

8 ŚREDNIOWIECZNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE Zmarły w średniowieczu nauczyciel dzięki cudom nowoczesnej medycyny ożył. Współcześni nauczyciele zaprowadzili go wpierw do całkowicie zautomatyzowanej fabryki. Doznał szoku. W laboratorium biochemicznym pokazano mu eksperymenty z klonowaniem. Pobladł z przerażenia. Wreszcie, weszli do szkoły. Uśmiechnął się wtedy i z ogromnym zadowoleniem podszedł do tablicy i kontynuował lekcję. Z wykładu ANTOINE ROOSENA, profesora Uniwersytetu w Liége, wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji poświęconej niepowodzeniom szkolnym, w dniu 25 marca 1998 roku w Paryżu. Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 8

9 NOWE POKOLENIA Pokolenia wychowane na mediach wizualnych mają inną strukturę percepcji (...) mają skrócony zakres skupienia uwagi (...), co ma poważne konsekwencje w procesie edukacyjnym: 45 minut dla ucznia to w większości czas stracony. KRZYSZTOFEK K.: Od logosfery do piktosfery. Czy ikonizacja języka? W: Słowo w kulturze mediów, pod red. Z. Suszczyńskiej. Białystok 1999, IFP Uniwersytet w Białymstoku. Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 9

10 PRZYKŁADY ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM SIECI Grubiel E., Krupicka H.: Sieć komputerowa nowe medium w edukacji szkolnej. Edukacja Medialna 2/97. Scenariusz 1 wirtualna klasa (nie jest konieczne, by wszyscy uczestnicy przebywali w jednym miejscu, w tym samym czasie) Scenariusz 2 kilka klas lub grup pracuje razem (uczniowie z oddalonych klas lub szkół pracują nad jednym tematem) Scenariusz 3 grupy projektowe (zmienia się rola nauczyciela, jest on moderatorem dyskusji i doradcą) Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 10

11 PRZYKŁADY ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM SIECI Grubiel E., Krupicka H.: Sieć komputerowa nowe medium w edukacji szkolnej. Edukacja Medialna 2/97. Scenariusz 4 zbieranie materiałów za pomocą kwestionariuszy (scenariusz nadaje się na wszystkie przedmioty) Scenariusz 5 projekty polegające na zbieraniu i opracowywaniu danych (wyszukiwanie informacji na zadany temat, statystyczna obróbka danych i ich wizualizacja) Scenariusz 6 wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z baz danych (indywidualne zajęcia z naciskiem na odnośną literaturę) Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 11

12 INFRASTRUKTURA SAL LEKCYJNYCH I SZKOŁY 1. Aranżacja sali przystosowanie jej do pracy w grupach 2. Meble przystosowane do wspólnej pracy kilku (4 6) uczniów 3. Poprawienie akustyki sali, aby uczniowie komunikując się i działając wspólnie nie przeszkadzali sobie wzajemnie 4. Zweryfikowanie nawyków i zaleceń SANEPIDU co do lewostronnego oświetlenia ucznia i ustawiania ławek w trzy rzędy takie ustawienie uniemożliwia pracę w grupach Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 12

13 INFRASTRUKTURA SAL LEKCYJNYCH I SZKOŁY 5. Wyposażenie pracowni w duże ilości pomocy dydaktycznych służących uczniom do eksperymentowania, odkrywania i samodzielnego poznawania świata oraz zdobywania i weryfikowania informacji 6. Komputery i inne media w każdej sali lekcyjnej 7. Wszystkie komputery w szkole połączone siecią wewnętrzną z dostępem do sieci zewnętrznej 8. Biblioteka jako centrum informacyjne szkoły 9. Biblioteka Gminna jako centrum informacyjnopoligraficzne lokalnej społeczności sprzężona siecią z bibliotekami szkolnymi wspomaga je w funkcjach edukacyjnych Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 13

14 BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACYJNE SZKOŁY 1. Tradycyjne wydawnictwa papierowe 2. Wydawnictwa multimedialne 3. Opracowania rozwiązań programowych i metodycznych dla nauczycieli 4. Scenariusze zajęć i instrukcje ćwiczeń dla nauczycieli 5. Instrukcje metodyczne dla ucznia i karty pracy dla ucznia (grupy) do stosowania metody projektów 6. Testy, arkusze ewaluacji i oceny oraz sprawdziany praktyczne weryfikujące nabywane przez uczniów umiejętności kompetencje Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 14

15 BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACYJNE SZKOŁY 7. Narzędzia oceny zewnętrznej osiągnięć szkolnych uczniów (gromadzone z syllabusów i z testów z lat ubiegłych) 8. Zasoby informacji, bazy danych na nośnikach elektronicznych (od encyklopedii multimedialnych do filmów DVD) 9. Przedmioty i narzędzia służące rozwijaniu aktywności poznawczej uczniów (zabawki, sprzęt laboratoryjny, cyfrowy aparat fotograficzny i kamera cyfrowa, teleskopy do obserwacji astronomicznych, dydaktyczne gry komputerowe itp.) 10. Wyposażenie poligraficzne Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 15

16 BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACYJNE SZKOŁY Magazyn sprzętu audiowideo TV Offset Ksero Zszywacz elektryczny Kopiarka A3 Matryce Stół roboczy Drukarki Stół do składania stron Bindownice Gilotyna Mikrofisze Sala projekcyjna Zszywacz elektryczny Sieć Komputerowego Systemu Informacji (KSI) Biurko Biurko Stelaże z materiałami Skaner Materiały samokształceniowe Drukarka laserowa DTP Księgozbiór podręczny Biurko Biurko Teletekst Materiały KSI Faks Drukarka atramentowa Księgozbiór nauczycieli Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 16

17 STRATEGIE POZNAWCZE UCZĄCEGO SIĘ W projektowaniu środków dydaktycznych należy mieć na uwadze następujące strategie poznawcze uczącego się, które mają na celu usprawnienie transferu informacji z magazynu pamięci krótkotrwałej STM do magazynu pamięci długotrwałej LTM: 1. Powtarzanie (powtarzanie informacji kilka razy w pamięci) 2. Parafraza (przeformułowanie informacji dzięki użyciu innych słów) 3. Wyobrażanie (wytworzenie obrazu wizualnego informacji wizualizacja) 4. Mnemotechnika (zapamiętywanie informacji dzięki zastosowaniu formalnego lub nawykowego systemu mnemotechnicznego) 5. Egzemplifikacja (odszukanie w pamięci poprzednio zapamiętanego przykładu dotyczącego nowo przyswojonej informacji) Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 17

18 STRATEGIE POZNAWCZE UCZĄCEGO SIĘ 6. Analogia (odszukanie w pamięci poprzednio przyswojonej informacji, do której nowy materiał może być odniesiony) 7. Ćwiczenia niejawne (usiłowanie sformułowania w myśli odpowiedzi związanej z nową informacją) 8. Ćwiczenia jawne (strategie metodycznego sporządzania notatek, streszczeń, list ważnych faktów itp.) 9. Tworzenie sieci pojęć (określanie relacji w materiale nauczania) 10. Analiza (rozkładanie informacji na elementy) 11. Synteza (składanie elementów informacji, a następnie integrowanie ich z innymi informacjami dla formowania nowych pojęć) Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 18

19 KOMPUTERY OSOBISTE W KSZTAŁCENIU Komputer to najpotężniejsze narzędzie intelektualne, jakim dysponuje człowiek od czasu wynalezienia języka, udoskonalonego następnie przez alfabet i druk. Roger Sperry 1982, noblista Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 19

20 TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA JAKO SKUTEK ROZWOJU ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH Zakres znaczeniowy terminu technologia kształcenia. Teorie uczenia się w kontekście technologii informacyjnych. Zmiana paradygmatu środków dydaktycznych. Strategie poznawcze uczącego się i ich wykorzystywanie w programowaniu edukacyjnym. Kształcenie zintegrowane. Samokształcenie kierowane. Infrastruktura sal lekcyjnych i szkoły. Biblioteka jako centrum informacyjne szkoły. Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 20

21 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 21

22 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia 22

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska PRACA METODĄ PROJEKTU dr Marynia Łuszczyńska Krótko o sobie: Jestem genetycznym filozofem, ale teraz pracuję na rzecz nauk społecznych Posiadam doświadczenie w zarządzaniu projektami systemowymi w Centrum

Bardziej szczegółowo