Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych opracowanie: inż. Jacek Szymczak MASTER-TELEKOM Warszawa Warszawa (v7) Ministerstwo Infrastruktury tel ul. T. Chałubińskiego 4/6 fax Warszawa Projekt: POIG /09 System Informacyjny Polska Szerokopasmowa 1

2 1

3 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna Przedmiot ekspertyzy Cel ekspertyzy Zleceniodawca Wykonawca 5 2. Opis wykorzystywanych architektur budynkowych instalacji teletechnicznych Opis stanu istniejącego Podsumowanie Wytyczne dla lokalnej infrastruktury teletechnicznej Cele oraz niezbędny zakres standaryzacji Założenia ogólne funkcjonalności lokalnej infrastruktury teletechnicznej 29 a) Infrastruktura budowlana zewnętrzna 31 b) Infrastruktura budowlana wewnętrzna 32 c) Infrastruktura techniczna zewnętrzna 33 d) Infrastruktura techniczna wewnętrzna Rekomendacje dla teletechnicznej infrastruktury budowlanej Okablowanie budynkowe Analiza możliwości instalowania kabli światłowodowych i miedzianych UTP Analiza potrzeb stosowania kabli koncentrycznych Rekomendowane kable i złącza w wiązkach abonenckich 45 a.) tor światłowodowy 45 b.) tor symetryczny 48 c.) tor koncentryczny 51 d.) rekomendowane długości budynkowych torów kablowych Topologia budynkowych sieci kablowych Podstawowe wymagania instalacyjne Budynkowe ciągi kablowe Modelowa mieszkaniowa instalacja teletechniczna Punkt dystrybucyjny Pomieszczenia techniczne Wykaz prac modernizacyjnych w istniejących budynkach oraz prac w nowych budynkach Cykl wdrożeniowy i utrzymaniowy 89 a) Faza projektowa 89 b) Faza wykonawcza 90 c) Faza eksploatacyjna Podstawowe wymagania budowlane instalacji teletechnicznych 92 2

4 4. Oszacowanie kosztów budynkowych instalacji teletechnicznych Zakończenie czy można jeszcze coś więcej zrobić dla rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie ostatniej mili? Audyt teletechniczny Domy i osiedla domów jednorodzinnych 106 DODATEK 1. Przegląd najważniejszych aktów prawnych i norm dotyczących instalacji telekomunikacyjnych Ustawy Rozporządzenia Normy Zestawienie liczby abonentów TV-SAT i TVK Problemy z lokalną infrastrukturą osiedlową Kalkulator okablowania teletechnicznego budynków 134 3

5 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest sformułowanie warunków technicznych dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych. 1.2 Cel ekspertyzy Jedną z barier w procesie informatyzacji kraju oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego stanowią braki w wyposażeniu budynków wielorodzinnych w odpowiednią infrastrukturę zapewniającą możliwość podłączenia mieszkańców do sieci telekomunikacyjnych. W tym celu w Ministerstwie Infrastruktury zainicjowane zostały prace mające na celu znowelizowanie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Założeniem tych zmian jest, aby zapewnione zostało wyposażenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą dostęp mieszkańców do usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców usług przy zachowaniu kompatybilności i możliwości podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, oraz zasady neutralności technologicznej. Celem niniejszej ekspertyzy jest: określenie minimalnych wymogów w zakresie: - techniki budowlanej, - techniki telekomunikacyjnej, - zapewnienie neutralności technologicznej oraz kompatybilności i możliwości podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, zarówno kablowych jak i radiowych; wytypowania rozwiązań technicznych spełniających warunki w najbardziej optymalnym i uzasadnionym z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia stopniu; oszacowanie kosztów związanych: - z wyposażeniem budynków wielorodzinnych, - z doposażeniem lokali mieszkalnych w dodatkową instalację oraz zestaw gniazdek służących do rozprowadzenia sygnału wewnątrz mieszkania - stosunku kosztów instalacji telekomunikacyjnej do uśrednionego kosztu całej inwestycji. 4

6 Powyższy cel został w całości określony przez Zleceniodawcę. 1.3 Zleceniodawca Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/ Wykonawca Przedsiębiorstwo Master-Telekom, inż. Jacek Szymczak Warszawa, ul. Antenowa 8, zakres działalności: projekty, wykonawstwo i utrzymanie sieci i systemów teletechnicznych, projekty budowlane sieci dla operatorów telekomunikacyjnych, consulting z zakresu teletechniki i telekomunikacji,nadzory inwestorskie. autor opracowania jest członkiem Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI 5

7 2. Opis wykorzystywanych architektur budynkowych instalacji teletechnicznych 2.1 Opis stanu istniejącego Niniejszy rozdział prezentuje najbardziej typowe sytuacje i rozwiązania techniczne stosowane w istniejących budynkach wielorodzinnych. Większość z nich to, niestety, przykłady złej praktyki instalacyjnej, ale to właśnie one są główną przyczyną problemów związanych z prawidłowym rozwojem techniki szerokopasmowego dostępu do usług telekomunikacyjnych w naszym kraju. Na złych przykładach można się także więcej nauczyć... Przedstawione poniżej przykłady nie są szczególnie wyszukane i występują obecnie dosyć powszechnie. Należy także zwrócić uwagę na istnienie co najmniej trzech różniących się od siebie opiniotwórczych punktów widzenia na zakres i funkcjonalność budynkowej i osiedlowej infrastruktury teletechnicznej: OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ SPRZĘTOWYCH MIESZKAŃCY zakres i forma lokalnej infrastruktury teletechnicznej w zakresie zapewniającym doprowadzenie własnych usług na bazie oferowanych rozwiązań sprzętowych jak najszersza dla uzyskania dostępu do wielu operatorów i usług lokalne systemy teletechniczne zwykle poza obszarem zainteresowania pod warunkiem posiadania we własnej ofercie sprzętowej jak najpełniejsze dla osiągnięcia bezpieczeństwa i komfortu stosowane rozwiązania sprzętowe zgodne z przyjętym i stosowanym standardem tylko własne rozwiązania sprzętowe dowolne, optymalne do kosztów i jakości koszty osiągnięcie maksymalnego zysku osiągnięcie maksymalnego zysku ponoszenie jak najniższych kosztów jakość zgodnie z własną ofertą zgodnie z własną ofertą ciągłe poszukiwanie coraz lepszych tab. 1 Punkty widzenia jednostek opiniotwórczych Niniejsze opracowanie prezentuje tezy zgodne z punktem widzenia mieszkańców domów wielorodzinnych i osiedli takich domów. 6

8 Rys. 1 pokazuje przekrój typowych instalacji teletechnicznych w niewielkim 10-mieszkaniowym budynku. Na początku została zainstalowana tradycyjna (miedziana) sieć telefoniczna: w pionie podtynkowo w rurkach instalacyjnych; w poziomie gołym kabelkiem telefonicznym. Z czasem dobudowano także sieć domofonową do wszystkich mieszkań oraz instalację telewizji kablowej do kilku lokali, poprowadzone natynkowo w plastikowych korytkach kablowych oraz częściowo (TV kablowa) gołym kablem wchodzącym do poszczególnych mieszkań (w najprostszy sposób przez drewniane futryny drzwiowe). Budynek jest zadbany, świeżo po remoncie, instalacje teletechniczne wykonane w nienajgorszym, typowym standardzie staranności wykonania, ale widoczne tu instalacje wyraźnie burzą ład architektoniczny wyremontowanej klatki schodowej. Są przytłaczającym i w pewnym sensie, jakby, najważniejszym elementem tego budynku nasuwa się wręcz pytanie: instalacje dla budynku, czy budynek dla instalacji? Co będzie, gdy inni operatorzy będą także chcieli doprowadzić swoje usługi? Brak tutaj jeszcze instalacji światłowodowej jak ją doprowadzić? Jako kolejną, osobną instalację? rys. 1 Widok typowych instalacji teletechnicznych w istniejących budynkach mieszkalnych. 7

9 rys. 2 Przykład czterech niezależnych instalacji typu: TV kablowa + Internet + telefon w budynku 10-piętrowym. Elementy infrastruktury teletechnicznej często są oklejane reklamami różnych oferentów, co powoduje dodatkowe pogorszenie estetyki oraz wprowadza dezinformację dotyczącą właściciela infrastruktury. 8

10 rys. 3 Klatka schodowa po remoncie Powyższe zdjęcia przedstawiają świeżo wyremontowaną klatkę schodową w 5- piętrowym budynku. Wykonano przy tej okazji nowe piony i szafki elektryczne byłby to więc świetny moment, aby zaplanować i wykonać także w pełni drożne ciągi dla kabli teletechnicznych (w przykładzie tym są widoczne tylko dwie instalacje teletechniczne: domofonowa i telefoniczna). Dokumentacja projektowa remontu nie została chyba przygotowana w sposób kompleksowy i nie uwzględniała przebudowy istniejących instalacji teletechnicznych efekty więc są jak na zdjęciach nie wykorzystano najlepszej okazji do wybudowania dobrej 9

11 kanalizacji budynkowej dla obecnych i przyszłych kabli teletechnicznych i pozostawiono wszystkie istniejące kable ku, zapewne, dużemu rozczarowaniu mieszkańców. Obecnie projektowane budynki, zwłaszcza realizowane przez większe firmy developerskie, wyposażane są standardowo w piony kablowe, uwzględniające osobną część elektryczną i teletechniczną. Jest to dobra praktyka, osobne pytanie jednak dotyczy znacznie trudniejszego okablowania poziomego - na zdjęciu widoczne są (w górnej części ) dodatkowe kanały kablowe, wychodzące od szafki, czy na takiej zasadzie będą rozchodziły się wszystkie dodatkowe, nowe instalacje telekomunikacyjne? rys. 4 Typowy pion kablowy w nowych budynkach Tu właśnie widać klasyczny przypadek braku powiązania ciągu kablowego pionowego i poziomego. Należy uwzględniać fakt, że okablowanie teletechniczne podlega ciągłym zmianom, modernizacjom itp. raz ułożone kable zwykle nie wystarczają na cały okres eksploatacyjny budynku i po wyjściu z pionu kablowego trzeba odcinkami poziomymi dojść do poszczególnych mieszkań. rys. 5 Pion kablowy to jeszcze nie wszystko 10

12 rys. 6 Kable teletechniczne w pionie kablowym Pion kablowy powinien uwzględniać potrzeby wszystkich systemów teletechnicznych, zainstalowanych w budynku oraz pewne specyficzne (dla różnych systemów) potrzeby zainstalowania w nich dodatkowych urządzeń. Piony kablowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami budowlanymi, w tym wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego (odpowiednie przegrody p. poż. pomiędzy kondygnacjami) oraz powinny być wyposażone w drabinki do mocowania kabli. 11

13 W wielu budynkach można jednak napotkać na całkowicie złe rozwiązania techniczne. W widocznym obok pionie kablowym nie tylko nie znajdzie się już miejsca na dołożenie dodatkowych kabli od nowych operatorów, ale tu jest po prostu niebezpiecznie kable teletechniczne luźno puszczone i stykające się z aparatami elektrycznymi... rys. 7 Niewłaściwy pion kablowy (źródło: Nowy (rok budowy 2010) 3-rodzinny budynek i ten sam pomysł na wciśnięcie instalacji teletechnicznej do szafki elektrycznej niebezpiecznie i niefunkcjonalnie. rys. 8 Instalacja teletechniczna jako część większej całości instalacji elektrycznej. 12

14 rys. 9 Przykład nieprawidłowego okablowania poziomego. Okablowanie poziome budynków jest jednym z trudniejszych do realizacji zadań - w danym momencie realizowana jest zazwyczaj jedna, aktualnie potrzebna, instalacja i nie przewiduje się na tym etapie kolejnych, przyszłych potrzeb. Instalacje wykonywane są więc w różnym czasie, przez różnych wykonawców i całość ma już tylko tendencję do puchnięcia. Ciekawe, czy ktoś jest w stanie stwierdzić które kable widoczne na powyższym zdjęciu są jeszcze wykorzystywane, a które nie. Zastanawiające jest to, że wielu właścicielom nieruchomości taki stan rzeczy zupełnie nie przeszkadza mało tego wielu nawet uważa, że jest to normalny, standardowy wygląd i funkcjonalność budynkowych instalacji teletechnicznych. Praktyka wykazuje jednak, że zwykle działają one tak samo jak wyglądają - poruszenie jednego kabelka powoduje przerwę w drugim - itd. Jedynym sposobem na uporządkowanie takiej plątaniny jest wybudowanie zupełnie nowej instalacji, uwzględniającej wszystkie aktualne i przyszłe potrzeby problem jednak często jest w tym, że niektóre kable należą do działających w budynku operatorów. Z okablowaniem poziomym istnieje także pewien ogólny problem systemowy. Architekci przewidują, co prawda, w konstrukcji budynku teletechniczne piony kablowe, ale realizację ciągów poziomych pozostawiają już zwykle pomysłowości samych instalatorów. Producenci i dostawcy różnych systemów tras kablowych oferują z kolei liczne systemy rozprowadzania tras kablowych (koryta natynkowe, podpodłogowe, sufitowe itp.), ale zwykle nie nadają się one wprost do zastosowań 13

15 w budownictwie mieszkaniowym, gdzie poziome kable teletechniczne powinny być ukryte pod tynkiem. rys. 10 Jak nie powinno się robić c.d. Brak jest ofert producentów zbiorczych kanałów teletechnicznych dla poziomych tras kablowych w budynkach mieszkalnych. Pozostaje więc, w zasadzie, jedyna metoda użycia giętkich rur kablowych, która stanowi jednak pewnego rodzaju ruletkę - nie ma bowiem 100%. pewności, że za ich pomocą będzie można w przyszłości rozbudować lub wymienić zainstalowane w nich kable. Jedynym praktycznym testem byłoby ułożenie rur na całej potrzebnej trasie i dopiero w tak ułożone rury zaciągnąć kable ale taka technika raczej nie jest stosowana w praktyce instalacyjnej. rys. 11 Przykład instalacji podtynkowej 14

16 rys. 12 Przyłącze telekomunikacyjne poprowadzone bezpośrednio po elewacji budynku. (źródło: rys. 13 Teletechniczna sieć wewnętrzna poprowadzona zewnętrznie po elewacji. Często można zaobserwować kable teletechniczne układane bezpośrednio na elewacjach zewnętrznych budynków. Jest to rozpaczliwa próba znalezienia skutecznego przejścia kabli do wyznaczonych celów. Stosowanie takiego rozwiązania (dość skutecznego niestety) skutkuje dewastacją ładu architektonicznego. Należy również brać pod uwagę, że takie instalacje są w znacznie większym stopniu narażone na niekorzystne oddziaływanie wpływów atmosferycznych (w tym wyładowań) oraz na przypadkowe uszkodzenia fizyczne i celową dewastację. 15

17 Są miejsca, gdzie nikt z zewnątrz raczej nie dociera i które rządzą się własnymi prawami, określonymi przez bardziej lub mniej starannych instalatorów. Punkty styku instalacji zewnętrznych z wewnętrznymi pozostawione samym sobie, bez stałej obsługi konserwacyjnej, bez dozoru administratora stają się z czasem jednym z najbardziej zawodnych elementów sieci. Stan techniczny głowicy telefonicznej pogorszony jest w tym przypadku również z powodu wilgoci, która panuje w piwnicy, gdzie została zainstalowana część łączy jest nieczynna z powodu przerdzewiałych śrubek mocujących. rys. 14 Punkt styku sieci telefonicznej w starym budownictwie. (źródło: W tym nowym budynku destrukcja punktu styku nastąpiła dosyć szybko. Brak stałego nadzoru technicznego ze strony właściciela instalacji wewnętrznych, złe zaplanowanie pola krosowego (a właściwie jego brak kable wchodzą bezpośrednio na obie strony łączówek), niedostateczne dopasowanie różnych typów puszek instalacyjnych itd. W takiej formie punkt jest ogólnie dostępny w garażu budynku; aby wysiąść z samochodu trzeba zachować szczególną ostrożność, aby czegoś nie rozłączyć. Bardzo łatwo o uszkodzenie i... nadużycie. rys. 15 Punkt styku sieci telefonicznej w nowym budownictwie. 16

18 rys. 16 Przełącznica telekomunikacyjna w jednym z obiektów użyteczności publicznej. Trudno powiedzieć czy widoczna powyżej przełącznica telekomunikacyjna to jeszcze technika... To chyba przede wszystkim brak wiedzy i kultury technicznej właściciela obiektu. A czy całość była organizowana wg jakiegokolwiek planu lub projektu, czy też było to tylko dzieło przypadku? Pracownicy na stałe korzystali z telefonów komórkowych, gdyż zaniki łączności były tutaj na porządku dziennym. Poniższe zdjęcie przedstawia natomiast 5-krotnie większą przełącznicę, która jednak zajmuje mniej miejsca i przez ponad 10-letni okres jej stałego użytkowania nie zmieniła swojego wyglądu, ani walorów użytkowych. Nie stwarza żadnych zagrożeń przerwy w łączności jest dobrze zaprojektowana i wykonana, a następnie prawidłowo użytkowana. 17

19 rys. 17 Prawidłowo zorganizowana przełącznica telekomunikacyjna. Wybór miejsca na zainstalowanie nowoczesnych urządzeń technicznych nie może być przypadkowy. Widoczna tu szafa teleinformatyczna w obiekcie użyteczności publicznej została wtłoczona gdzieś pomiędzy podręcznym magazynkiem, a szatnią i z dnia na dzień będzie traciła swoje walory użytkowe. na w niezbyt byt zadbana. 18

20 Na pewnym osiedlu domów mieszkalnych zainstalowano domofon. Jako główny kabel od furtki i bramy zastosowano kabel YTKSY do zastosowań wnętrzowych w rurce Peschla, które (oczywiście) po 3-ch latach eksploatacji uległy zniszczeniu pod wpływem korozji materiałów. Domofon, ku rozpaczy mieszkańców, przestał działać. Nie udało się znaleźć w zainstalowanym kablu innych sprawnych par, a skuteczna naprawa wiązałaby się z rozbiórką drogi osiedlowej i znacznymi kosztami. Gdyby instalacja domofonowa została wykonana zgodnie ze sztuką, czyli z zastosowaniem kanalizacji kablowej do takiej awarii w ogóle by nie doszło, a jeśli już nawet - to kanalizacja teletechniczna powinna umożliwiać swobodną wymianę kabla. Dodatkowy efekt posiadania rys. 19 Uszkodzony kabel domofonowy. sprawnej osiedlowej kanalizacji teletechnicznej to możliwość doprowadzenia wszelkich szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. A tak: domofon nie działa i raczej brak możliwości technicznych na doprowadzenie usług telekomunikacyjnych: rozebranie kilkuset metrów drogi osiedlowej, naprawa trawników itd. to zbyt duży koszt, aby naprawić domofon oraz znaczna bariera dla operatorów telekomunikacyjnych na doprowadzenie usług telekomunikacyjnych do każdego budynku. Kontynuując wątek instalacji domofonowej na omawianym osiedlu odnajdujemy także szafkę domofonową. Jedyne miejsce, jakie udało się znaleźć na osiedlu na jej instalację, to dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców w jego garażu... no tylko, że aby się dostać do szafki, to najpierw trzeba przerzucić kilkanaście metrów drewna. To niesamowite - na całym osiedlu nie ma ani 1 m2 przydatnej przestrzeni wspólnej na zainstalowanie szafki zewnętrznej. Takie same problemy będą także w przypadku doprowadzania jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych - szanowni developerzy, telekomunikacja potrzebuje więcej przestrzeni! rys. 20 Niedostępna szafka teletechniczna. 19

21 rys. 21 Typowa instalacja domofonowa. Instalacje domofonowe są najpopularniejszymi instalacjami w budynkach i na osiedlach mieszkaniowych. Jeśli tylko są to docierają do wszystkich mieszkań i gdyby były wykonywane zgodnie ze sztuką i dobrą praktyką - to ich infrastruktura budowlana mogłaby być bardzo pomocna w doprowadzaniu szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych do każdego mieszkania. Zwykle łączą furtkę, bramę, wejście do budynku z mieszkaniami wystarczyłyby więc tylko nieznacznie większe ciągi kablowe na równoległe zainstalowanie np. mikrokanalizacji dla usług telekomunikacyjnych realizowanych drogą światłowodową. Nie stanowią dla siebie żadnej konkurencji. Są związane własnościowo z daną posesją. Szkoda tylko, że najczęściej realizowane są technikami bardzo oszczędnościowymi (jak to widać na prezentowanym zdjęciu). Ogólnie rzecz biorąc lokalne/budynkowe instalacje teletechniczne traktuje się w sposób bardzo wybiórczy: - osobno instalacje czysto telekomunikacyjne (telefonia + Internet), - osobno instalacje TV kablowej, - osobno zbiorcze instalacje TV naziemnej i satelitarnej, - osobno instalacje domofonowe, - osobno instalacje przyzywowe (dla osób starszych i niepełnosprawnych), - i osobno wreszcie instalacje zabezpieczeń (TV dozorowa, SSWiN, KD, SAP). Jeżeli inwestor lub użytkownik jest świadom potrzeby wyposażenia budynku/osiedla w przynajmniej jedną z tych instalacji, np. bardzo powszechną domofonową, to zakładając prawidłowe jej wykonanie z wykorzystaniem odpowiedniej i drożnej kanalizacji kablowej (orurowanie lub kanały kablowe) można przewidzieć także inne potrzeby. Należy korzystać z efektu synergii wszystkich instalacji teletechnicznych i robiąc jedną instalację przewidywać potencjalne potrzeby wszystkich pozostałych, w tym także możliwości doprowadzenia szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. Można tu przytoczyć bardzo charakterystyczny przykład dotyczący dużego osiedla mieszkaniowego 7-miu 9-konygnacyjnych budynków w Warszawie. Rada Osiedla po serii incydentów o charakterze chuligańskim i przestępczym doszła do wniosku, że należy na osiedlu zainstalować system monitoringu wizyjnego z centrum monitoringowym w jednym z budynków, obsługiwanym przez lokalną ochronę. W tym celu należało wybudować kanalizację teletechniczną, która miała połączyć zainstalowane na terenie osiedla i wewnątrz budynków kamery CCTV. Jednocześnie na osiedlu występował bardzo duży problem z doprowadzeniem Internetu do poszczególnych budynków. Zewnętrzny operator telekomunikacyjny 20

22 nie posiadał wolnych zasobów technicznych na terenie osiedla i nie kwapił się do rozbudowy własnej kanalizacji kablowej. Logiczne by się więc wydawało, że w ramach jednej - koniecznej inwestycji (system CCTV) - należy także przewidzieć inne potrzeby osiedlowe. Wybudowanie osiedlowej kanalizacji teletechnicznej o nieco większych gabarytach, to na tym etapie bardzo niewielki wzrost kosztów realizacji całego zadania. A efekt użytkowy? Nieporównywalnie większy! rys. 22 Przykładowe osiedle mieszkaniowe. Czy skorzystano z tej szansy i wybudowano własną instalację teletechniczną na potrzeby usług telekomunikacyjnych? Nie. Rada Osiedla stwierdziła, że to nie jest zadanie dla osiedla, ale dla operatora, który powinien doprowadzić własną kanalizację i kable a operator nadal nie widzi możliwości technicznych... 21

23 rys. 23 Brak przyłącza telekomunikacyjnego do budynku. Na etapie budowy nie przewidziano przyłącza teletechnicznego po zakończeniu budowy i zagospodarowaniu działki inwestycja będzie dużo większa: - rozebranie chodnika, - wykonanie przekopu, - wykonanie przepustu do budynku, - ułożenie kanalizacji, - wykonanie kanalizacji wewnątrz budynku, - zasypanie wykopu i ponowne ułożenie chodnika 22

24 rys. 24 Indywidualne anteny satelitarne w nowym osiedlu. Najpopularniejszym medium telekomunikacyjnym jest telewizja można nie mieć telefonu stacjonarnego, Internetu, ale telewizor jest raczej obowiązkowy. I tu zaczyna się swoisty problem, związany z nadmiarem różnych ofert i sposobami odbioru sygnału TV naziemnej, satelitarnej, kablowej czy internetowej. Odbiorcy kierują się przy wyborze kilkoma kryteriami: koszt instalacji, koszt opłat abonamentowych, oferta programowa i jakość odbioru, łatwość instalacji, pewność odbioru. rys. 25 Prawie każdy posiada własną antenę satelitarną. 23

25 rys. 26 Zbiorcza antena satelitarna i naziemnej RTV. (źródło: Okazuje się, że dla znaczącej grupy odbiorców kryteria te najpełniej spełnia odbiór programów drogą satelitarną i skorzystanie z oferty jednej z wielu istniejących platform cyfrowych. Problem jednak często stanowi miejsce instalacji anteny oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie zbiorczej anteny satelitarnej i naziemnej, ale rozwiązanie to wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych. Deweloperzy budujący nowe osiedla nie zawsze decydują się na taką dodatkową inwestycję. Uchroniłoby to nasze osiedla od kilku niekorzystnych efektów instalacji indywidualnych anten satelitarnych, takich jak: - psucie ładu architektonicznego, - uniknięcie konfliktów w osiedlowych społecznościach lokalnych, których członkowie mają często odmienne zdanie nt. indywidualnych anten satelitarnych; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe podejmują niekiedy decyzje o całkowitym zakazie instalowania indywidualnych anten, co spotyka się z kolei z niezadowoleniem innej grupy mieszkańców, - zapewnienie dobrej jakości sygnału dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych, których okna i balkony wychodzą na właściwą stronę, - uniknięcie możliwości wypadków poprzez spadające elementy anten, i bodaj najważniejsze: - usługi szerokopasmowego dostępu do usług telekomunikacyjnych w bardzo dużym zakresie dotyczą przesyłania programów telewizyjnych. Zaspokojenie tych potrzeb przez mieszkańców poprzez indywidualny odbiór programów satelitarnych z własnej anteny, może stanowić pewną barierę w rozwoju usług szerokopasmowych w przyszłości: po co mi szybki Internet, skoro telewizję wysokiej jakości odbieram poprzez własną antenę satelitarną? Usługi oferowane odbiorcom końcowym powinny mieć swoją ciągłość: dzisiaj zbiorczy odbiór TV a za jakiś czas TV za pośrednictwem łącza światłowodowego. Wcześniejsze zaspokojenie tych potrzeb innymi, zastępczymi metodami może stanowić barierę popytu na nowsze technologie. 24

26 2.2 Podsumowanie - brak pełnej i powszechnej wiedzy wśród inwestorów i projektantów budowlanych nt. potrzeb współczesnych instalacji teletechnicznych, w tym także na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych; obecna wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) nie uwzględnia w ogóle występowania w budynkach samodzielnych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych. Są one w sposób ogólny zakwalifikowane do instalacji elektrycznych i w naturalny sposób specjaliści branży telekomunikacyjnej niezbyt często uczestniczą w procesie projektowania budowy/przebudowy budynków. Ich wiedza i doświadczenie zawodowe nie jest więc w pełni wykorzystywane, co oczywiście przekłada się na stan przygotowania takiej infrastruktury w budynkach i osiedlach. - brak świadomości nt. własności podstawowej (kanalizacja i pomieszczenia) infrastruktury budynkowej i osiedlowej; często uważa się, że tę infrastrukturę powinien budować operator zewnętrzny i w efekcie powstaje wiele blokujących się nawzajem instalacji; obca kanalizacja teletechniczna wewnątrz budynku i osiedla nie może służyć wszystkim potrzebom mieszkańców, a jedynie rozprowadzeniu własnych usług operatora zewnętrznego, - brak jednoznacznych standardów nt. pełnej infrastruktury budynkowej i osiedlowej dla nowych budynków; istnieją normy zakładowe różnych operatorów dotyczące tego zakresu, ale uwzględniają one przede wszystkim warunki doprowadzenia własnej infrastruktury operatora i pomijają potrzeby innych operatorów oraz teletechnicznych instalacji lokalnych, - brak standardów postępowania w przypadku remontu budynku i konieczności przebudowy istniejących budynkowych instalacji teletechnicznych, należących do różnych operatorów zewnętrznych i firm, - brak fizycznego miejsca na prowadzenie ciągów kablowych i umieszczenie urządzeń technicznych w istniejących budynkach, - brak (jeszcze) pełnej oferty produktowej (kanały kablowe, puszki i szafki instalacyjne itp.) dedykowanej w szczególności zastosowaniom wewnątrzbudynkowym i osiedlowym, - niespójność budynkowych instalacji teletechnicznych (każda jest traktowana i wykonywana jako osobna przez różne firmy i w różnym czasie); blokowanie miejsca przez jedne instalacje dla innych, - niewykorzystywanie efektu synergii różnych instalacji teletechnicznych budynkowych i osiedlowych - domofon, system monitoringu wizyjnego i inne lokalne systemy teletechniczne mogą być dobrym pretekstem dla jednoczesnego zainstalowania np. pustej mikrokanalizacji, przydatnej w późniejszym czasie do wprowadzenia łączy światłowodowych od granicy działki osiedla do każdego mieszkania to jest najczęściej taka sama trasa jak dla domofonu!, - brak zapisów w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) o potrzebie umieszczenia pustej 25

27 kanalizacji kablowej od granicy działki do budynku (wraz z wejściem do niego) w celu przyszłego, bezkolizyjnego wprowadzenia dowolnych kabli przez dowolnych operatorów. Wybudowanie kanalizacji teletechnicznej podczas budowy domu lub osiedla jest kosztem minimalnym natomiast podjęcie takiej inwestycji już po skończonej budowie i konieczność rozbiórki drogi, trawników i innych elementów małej architektury oraz samo wejście do gotowego budynku to koszty maksymalne i często zniechęcające operatorów do podejmowania takich inwestycji (jeśli jednak wbrew zdrowemu rozsądkowi to oni mieliby być właścicielami kanalizacji osiedlowej). Stosowanie powszechnej praktyki, że każde osiedle posiada własną kanalizację teletechniczną wyprowadzoną do granicy działki oraz przygotowane miejsca na umieszczenie urządzeń technicznych, umożliwi dużo łatwiejsze planowanie inwestycji związanych z doprowadzeniem łączy do budynku/osiedla przez wielu operatorów zewnętrznych. - brak pełnego zaangażowania zarządców budynków odnośnie utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejącej infrastruktury teletechnicznej; brak planowania jej rozwoju; częsty brak szczegółowej dokumentacji technicznoeksploatacyjnej zainstalowanych systemów, - nieprzestrzeganie prawidłowego harmonogramu wdrożenia usług telekomunikacyjnych - mieszkańcy w niedługim czasie po wprowadzeniu się do nowego mieszkania będą poszukiwali najlepszych dla siebie usług telekomunikacyjnych i jeśli znajdą jakiekolwiek, nawet gorsze niż w dłuższym oczekiwaniu, ale od ręki (jak np. własna antena satelitarna, Internet radiowy itp.), to mogą w przyszłości, po doprowadzeniu szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, wykazywać znacznie mniejsze zainteresowanie nimi, - istnieje także pewien problem bardziej ogólnej od szeregu lat można zauważyć stały spadek fachowości wykonywanych prac instalacyjnych z zakresu teletechniki. Gdy popatrzymy na instalacje sprzed laty zauważymy zwykle większą staranność ich wykonania wszystkie kable ułożone niemal pod linijkę (a było ich niegdyś znacznie więcej), starannie zaterminowane, zadbane pola krosowe itd. Obecnie jedynie rozwiązania sprzętowe narzucają pewien rygor ich instalacji, ale tam gdzie pozostaje wolna przestrzeń na indywidualny wkład instalatora, prace są nader często wykonywane niechlujnie, aby szybciej, bez jakiegokolwiek projektu. Znamienne jest, że rzadko którzy absolwenci uczelni wyższych i szkół średnich o profilu telekomunikacyjnym uświadamiają sobie ścieżkę zawodową, związaną z instalacjami i budownictwem telekomunikacyjnym. Kto więc wykonuje te instalacje? Budownictwo ogólne (BO) ,55% Instalacje sanitarne (IS) ,64% Instalacje elektryczne (IE) ,58% Budownictwo drogowe (BD) ,78% Budownictwo wodne i melioracyjne (WM) ,04% Budownictwo kolejowe (BK) ,30% Budownictwo mostowe (BM) ,31% Budownictwo telekomunikacyjne (BT) 892 0,78% Budownictwo wyburzeniowe (BW) 21 0,02% tab. 2 Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o różnych specjalnościach zawodowych wg stanu na dzień

28 3. Wytyczne dla lokalnej infrastruktury teletechnicznej 3.1 Cele oraz niezbędny zakres standaryzacji Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych powinno odbywać się z zachowaniem pełnej neutralności technologicznej. Wymóg ten nie może jednak się przekształcić w całkowitą dowolność, gdyż to z kolei doprowadziłoby do chaosu technologicznego. Należy więc wskazać podstawowy zakres i poziom usług telekomunikacyjnych, świadczonych na rzecz mieszkańców oraz zestaw podstawowych środków pozwalających na ich spełnienie. Podstawowe cele Podstawowe usługi telekomunikacyjne, do których powinni mieć zapewniony dostęp mieszkańcy domów wielorodzinnych to: - telefonia stacjonarna, - dostęp do szerokopasmowego Internetu, - dostęp do odbioru programów telewizyjnych w rozdzielczości HDTV, oraz dostęp do szeregu usług realizowanych za pomocą lokalnych systemów teletechnicznych, takich jak: - domofon, - system przyzywowy dla osób chorych i starszych (w przyszłości także jego bardziej rozbudowana forma system teleopieki), - systemy ochrony, bezpieczeństwa i monitoringu - zbiorcza instalacja telewizyjna. Podstawowy zakres standaryzacji Powyższe cele należy zrealizować z pomocą środków, które będą uwzględniać następujące aspekty: - powszechność przyjmowanych rozwiązań technologicznych; łatwość dostosowania się wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do przyjętego standardu, - ekonomiczność, przy zachowaniu niezbędnych walorów technicznych, przyjętych rozwiązań standardowych, - ustalenie własności infrastruktury i co za tym idzie ustalenie praw i obowiązków związanych z wykorzystywaniem poszczególnych elementów infrastruktury, - w pełni drożne ciągi kablowe na potrzeby swobodnego instalowania i (w razie potrzeby) demontażu lub wymiany kabli dla wszystkich mediów telekomunikacyjnych i lokalnych systemów teletechnicznych od granicy posesji, poprzez punkty dystrybucyjne do punktu styku z instalacjami mieszkaniowymi, - funkcjonalne miejsca (w tym szafy, szafki, słupki itd.) i pomieszczenia techniczne na terenie budynku i osiedla na potrzeby zainstalowania urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych; określenie standardu szaf instalacyjnych, 27

29 - funkcjonalne i niezawodne punkty styku infrastruktury lokalnej z wszelkimi dostawcami telekomunikacyjnych mediów zewnętrznych oraz z instalacjami wewnętrznymi mieszkańców i innymi użytkownikami takimi jak: administrator, ochrona, firmy działające na terenie osiedla itd. W tym miejscu szczególne znaczenie mają ustalone standardy stosowanych zakończeń sieciowych z jednej strony ograniczenie technologiczne, ale z drugiej jednak - uproszczenie procedur i ułatwienie dostępu dla wielu operatorów. - ustalenie jednoznacznych zasad korzystania z punktów styku infrastruktury, - przyjęcie zasady nieograniczonego dostępu operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługi w dowolnej technologii (dostęp radiowy, dostęp kablowy, a w tym: kable światłowodowe, miedziane wieloparowe, współosiowe), - przyjęcie zasady umożliwiającej zachowanie konkurencyjności dostawców usług; przygotowanie miejsca w ciągach kablowych do punktu dystrybucyjnego oraz miejsca w punkcie dystrybucyjnym na zainstalowanie urządzeń dla: WARIANT I: - co najmniej 2 dostawców usług telefonii stacjonarnej, - co najmniej 2 dostawców usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, - co najmniej 2 dostawców usług szerokopasmowego dostępu do telewizji kablowej, WARIANT II: - co najmniej 2 operatorów za pomocą kabli miedzianych wieloparowych, - co najmniej 2 operatorów za pomocą kabli światłowodowych (dla np. potrójnej usługi telefon-internet-telewizja), - co najmniej 2 operatorów za pomocą łączy radiowych, - w tym wariancie operatorów dostarczających usługi za pomocą kabli współosiowych można by już pominąć jako technologii raczej zamierającej, Zgodnie z zapisem w Prawie telekomunikacyjnym istnieją różnice pomiędzy pojęciami: przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator telekomunikacyjny, dostawca usług telekomunikacyjnych i dla zachowania konkurencyjności usług należy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż można sobie wyobrazić przypadki świadczenia 2 konkurencyjnych usług za pomocą jednego operatora telekomunikacyjnego i na odwrót. Można zachować zasadę konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, ale należy dokonać wyboru czy ze względu na rodzaj dostarczanych usług, czy też ze względu na sposób ich dostarczania. - zapewnienie pełnej dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej, - zapewnienie stałej obsługi administracyjno-serwisowej w okresie eksploatacyjnym, Kolejne rozdziały opisują niezbędny, minimalny zakres standaryzacji poszczególnych elementów budynkowej infrastruktury teletechnicznej. 28

30 3.2 Założenia ogólne funkcjonalności lokalnej infrastruktury teletechnicznej Dostawcy światłowodowych rozwiązań sprzętowych określają trzy zasadnicze sposoby doprowadzenia kabli światłowodowych do odbiorców końcowych w zależności od miejsca ich doprowadzenia (zakończenia). rys. 27 Diagram poglądowy architektur światłowodowych FTTx. FTTC (Fiber To The Cabinet - światłowód do szafki) światłowód doprowadzony do szafki zlokalizowanej w niedużej odległości od obsługiwanego budynku i dalej od tego punktu do abonenta końcowego np. siecią miedzianą. FTTB (Fiber To The Building - światłowód do budynku) światłowód doprowadzony do budynku i dalej od tego punktu do abonenta końcowego np. siecią miedzianą. FTTH (Fiber To The Home - światłowód do domu) światłowód doprowadzony bezpośrednio do lokalu abonenta końcowego. Współczesne wymagania dużych szybkości na łączach telekomunikacyjnych sugerują stosowanie architektury FTTH z pominięciem mniej wydolnych sieci miedzianych na odcinku ostatniej mili. Jest to jednak dla operatorów zewnętrznych technologia najdroższa spośród wszystkich FTTx oraz sprawia największe problemy wdrożeniowe, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Dlatego najbardziej uzasadnionym sposobem doprowadzenia szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych (w technologii FTTH) do abonentów końcowych jest wcześniejsze przygotowanie lokalnej (budynkowej i osiedlowej) infrastruktury światłowodowej od punktu styku do poszczególnych lokali jako instalacji budynkowej, natomiast operatorzy zewnętrzni doprowadzaliby własne okablowanie światłowodowe do budynkowego (osiedlowego) punktu styku w technologii FTTB (lub FTTC) w najbardziej dla siebie ekonomiczny i efektywny sposób. Rozwiązanie takie może wykorzystywać także efekt synergii wykonywania lokalnych instalacji światłowodowych wraz z innymi, niezbędnymi dla mieszkańców, lokalnymi instalacjami teletechnicznymi. rys. 28 Diagram poglądowy operatorskiej architektury FTTB i infrastruktury lokalnej pozwalającej na łączne uzyskanie architektury FTTH. 29

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

BUDYNKOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

BUDYNKOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA BUDYNKOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA opracowanie: inż. Jacek Szymczak - Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Telekomunikacyjna REWOLUCJ@ w budynkach wielorodzinnych Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny Dobre praktyki dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych) inż. Jacek Szymczak członek Mazowieckiej OIIB prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI Rozwój szerokopasmowych łączy

Bardziej szczegółowo

Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER

Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER mgr inż. Tomasz Rogowski Dzięki niezrównanej jakości sygnału i rzeczywistej transmisji szerokopasmowej, struktura sieci FTTH jest idealna do dostarczania

Bardziej szczegółowo

Grupa Netia - sieć abonencka

Grupa Netia - sieć abonencka Grupa Netia - sieć abonencka Informacje dla Deweloperów i Zarządców nieruchomości 1 Innowacyjna technologia PON pozwala na integrację wszystkich usług i ich realizację w oparciu o jedno medium transmisyjne

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych

Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Instalacja telekomunikacyjna w budynkach wielorodzinnych Agenda Instalacja

Bardziej szczegółowo

MONTECO PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY. Sp z o.o. MONTECO Sp. z o.o.

MONTECO PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY. Sp z o.o. MONTECO Sp. z o.o. PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY Sp. z o.o. Oddział: WWW..COM.PL NIP: 527 273 57 70 REGON: 361438107 KRS: 0000556347 ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE Montaż oraz wymianę instalacji elektrycznych Budowę sieci trans

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja kod CPV: 45231100

telekomunikacja kod CPV: 45231100 pracownia projektowa Portal s.c. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt 71-604 Warszawa, ul. śuławskiego 2 tel./fax: 0 22 8482144, tel. kom. 0 604 433133 71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej z możliwością współużytkowania. Uwagi i wnioski PIRC do art. 139 Pt Obecna sytuacja - pierwszy operator telekomunikacyjny na budynku

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze instalacje antenowe RTV-SAT

Zbiorcze instalacje antenowe RTV-SAT Zbiorcze instalacje antenowe RTV-SAT Prezentujemy Państwu informator opisujący system antenowych instalacji zbiorczych służący do odbioru radia, telewizji naziemnej oraz telewizji satelitarnej w mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie mieszkania czy domu bez telefonu, telewizji kablowej, internetu i domowej sieci komputerowej.

W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie mieszkania czy domu bez telefonu, telewizji kablowej, internetu i domowej sieci komputerowej. W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie mieszkania czy domu bez telefonu, telewizji kablowej, internetu i domowej sieci komputerowej. Dodatkowo chcielibyśmy, aby nasz dom czy mieszkanie było

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA DOMOFONOWA INSTALACJA DOMOFONOWA Wykonuje się instalacje przywoławczo domofonową. 1) Na parterze instaluje się panel przywoławczy zewnętrzny składający się z domofonu oraz wideokamery, 2) W każdym mieszkaniu montuje

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW W listopadzie 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące zmiany warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH EiT TZ II semestr Narzędzia CAD w03 1/12 NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Zagadnienia prawne. Wykonany projekt sieci telekomunikacyjnej powinien być zgodny z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Instalacje telewizyjne: Telewizja NAZIEMNA Tradycyjna telewizja analogowa Telewizja cyfrowa DVB-T Telewizja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne instalacje budynkowe. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Nowoczesne instalacje budynkowe. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Nowoczesne instalacje budynkowe. Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Od lutego 2013 r. obowiązują nowe przepisy W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

02. Schemat głównej tablicy administracyjnej TGA. 03. Schemat tablic administracyjnych TO-2, TO-3, TO-4

02. Schemat głównej tablicy administracyjnej TGA. 03. Schemat tablic administracyjnych TO-2, TO-3, TO-4 SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Rysunki : 01. Schemat główny układu zasilania 02. Schemat głównej tablicy administracyjnej TGA 03. Schemat tablic administracyjnych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV: 45312100-8 System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru 45312200-9 System Wykrywania i Sygnalizacji Włamania oraz Telewizji Dozorowej 45314310-7 System

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa PIRC - nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Konferencja prasowa PIRC - nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań tel. 61 657 6040 fax 61 657 6051 www.pirc.org.pl biuro@pirc.org.pl Konferencja prasowa PIRC - nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Bociania 37, 71-696 Szczecin tel.: (0-91) 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATOWEGO PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

10 lat programu c.w.u. Podsumowanie osiągnięć i dalsze wyzwania. Jerzy Zasada Krzysztof Marendziuk Kraków, 22 maj 2014 r.

10 lat programu c.w.u. Podsumowanie osiągnięć i dalsze wyzwania. Jerzy Zasada Krzysztof Marendziuk Kraków, 22 maj 2014 r. 10 lat programu c.w.u. Podsumowanie osiągnięć i dalsze wyzwania Jerzy Zasada Krzysztof Marendziuk Kraków, 22 maj 2014 r. Rok 2004 Początki Programu c.w.u. Porozumienie o współpracy z dnia 12 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Opracowanie przygotowane dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne do projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012, poz. 1289. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa czyli komu i do czego służyć ma nowoczesna instalacja telekomunikacyjna?

Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa czyli komu i do czego służyć ma nowoczesna instalacja telekomunikacyjna? Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa czyli komu i do czego służyć ma nowoczesna instalacja telekomunikacyjna? Prosper Biernacki - Akademia Światłowodowa Sp. z o.o. Minął rok od nowelizacji Warunków

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych

Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych KONFERENCJA Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych Bożena Sienkiewicz Akademia Inwestycji Szerokopasmowych 14.09.2017 Warszawa Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05 Ilość egz. Egz. nr Stadium PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Adres: Przebudowa sieci telefonicznej w rejonie ulic Łąkowej, Osiedlowej, Granicznej, Krzywej, Spokojnej, Spacerowej, Rzemieślniczej w Dłutowie Dłutów,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Abonencki korpus skośny, zwłaszcza do wykonania podtynkowego, z przyłączami wejściowymi i wyjściowymi typu F

PL B1. Abonencki korpus skośny, zwłaszcza do wykonania podtynkowego, z przyłączami wejściowymi i wyjściowymi typu F RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196656 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350932 (51) Int.Cl. H01R 24/00 (2006.01) H02G 3/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 100 PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w maju 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) 7207878, 7207879 PROJEKT WYKONAWCZY PEŁNOBRANŻOWY ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 Stadium: Projekt wykonawczy. Branża: Telekomunikacyjna. Obiekt: Budynek WFC 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Temat: Projekt techniczny instalacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTOR: Gmina Władysławowo ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo TEMAT: Projekt Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chłapowie Ul. Władysławowska 87, 84-120 Chłapowo

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Katowice, 17 czerwca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ JST W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI Ustawa to zbiór czytelnych, jasnych zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Wrocław, 3 września 2012 r. FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 20_p08 1.Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo