Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych opracowanie: inż. Jacek Szymczak MASTER-TELEKOM Warszawa Warszawa (v7) Ministerstwo Infrastruktury tel ul. T. Chałubińskiego 4/6 fax Warszawa Projekt: POIG /09 System Informacyjny Polska Szerokopasmowa 1

2 1

3 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna Przedmiot ekspertyzy Cel ekspertyzy Zleceniodawca Wykonawca 5 2. Opis wykorzystywanych architektur budynkowych instalacji teletechnicznych Opis stanu istniejącego Podsumowanie Wytyczne dla lokalnej infrastruktury teletechnicznej Cele oraz niezbędny zakres standaryzacji Założenia ogólne funkcjonalności lokalnej infrastruktury teletechnicznej 29 a) Infrastruktura budowlana zewnętrzna 31 b) Infrastruktura budowlana wewnętrzna 32 c) Infrastruktura techniczna zewnętrzna 33 d) Infrastruktura techniczna wewnętrzna Rekomendacje dla teletechnicznej infrastruktury budowlanej Okablowanie budynkowe Analiza możliwości instalowania kabli światłowodowych i miedzianych UTP Analiza potrzeb stosowania kabli koncentrycznych Rekomendowane kable i złącza w wiązkach abonenckich 45 a.) tor światłowodowy 45 b.) tor symetryczny 48 c.) tor koncentryczny 51 d.) rekomendowane długości budynkowych torów kablowych Topologia budynkowych sieci kablowych Podstawowe wymagania instalacyjne Budynkowe ciągi kablowe Modelowa mieszkaniowa instalacja teletechniczna Punkt dystrybucyjny Pomieszczenia techniczne Wykaz prac modernizacyjnych w istniejących budynkach oraz prac w nowych budynkach Cykl wdrożeniowy i utrzymaniowy 89 a) Faza projektowa 89 b) Faza wykonawcza 90 c) Faza eksploatacyjna Podstawowe wymagania budowlane instalacji teletechnicznych 92 2

4 4. Oszacowanie kosztów budynkowych instalacji teletechnicznych Zakończenie czy można jeszcze coś więcej zrobić dla rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie ostatniej mili? Audyt teletechniczny Domy i osiedla domów jednorodzinnych 106 DODATEK 1. Przegląd najważniejszych aktów prawnych i norm dotyczących instalacji telekomunikacyjnych Ustawy Rozporządzenia Normy Zestawienie liczby abonentów TV-SAT i TVK Problemy z lokalną infrastrukturą osiedlową Kalkulator okablowania teletechnicznego budynków 134 3

5 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest sformułowanie warunków technicznych dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych. 1.2 Cel ekspertyzy Jedną z barier w procesie informatyzacji kraju oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego stanowią braki w wyposażeniu budynków wielorodzinnych w odpowiednią infrastrukturę zapewniającą możliwość podłączenia mieszkańców do sieci telekomunikacyjnych. W tym celu w Ministerstwie Infrastruktury zainicjowane zostały prace mające na celu znowelizowanie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Założeniem tych zmian jest, aby zapewnione zostało wyposażenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą dostęp mieszkańców do usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców usług przy zachowaniu kompatybilności i możliwości podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, oraz zasady neutralności technologicznej. Celem niniejszej ekspertyzy jest: określenie minimalnych wymogów w zakresie: - techniki budowlanej, - techniki telekomunikacyjnej, - zapewnienie neutralności technologicznej oraz kompatybilności i możliwości podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, zarówno kablowych jak i radiowych; wytypowania rozwiązań technicznych spełniających warunki w najbardziej optymalnym i uzasadnionym z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia stopniu; oszacowanie kosztów związanych: - z wyposażeniem budynków wielorodzinnych, - z doposażeniem lokali mieszkalnych w dodatkową instalację oraz zestaw gniazdek służących do rozprowadzenia sygnału wewnątrz mieszkania - stosunku kosztów instalacji telekomunikacyjnej do uśrednionego kosztu całej inwestycji. 4

6 Powyższy cel został w całości określony przez Zleceniodawcę. 1.3 Zleceniodawca Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/ Wykonawca Przedsiębiorstwo Master-Telekom, inż. Jacek Szymczak Warszawa, ul. Antenowa 8, zakres działalności: projekty, wykonawstwo i utrzymanie sieci i systemów teletechnicznych, projekty budowlane sieci dla operatorów telekomunikacyjnych, consulting z zakresu teletechniki i telekomunikacji,nadzory inwestorskie. autor opracowania jest członkiem Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI 5

7 2. Opis wykorzystywanych architektur budynkowych instalacji teletechnicznych 2.1 Opis stanu istniejącego Niniejszy rozdział prezentuje najbardziej typowe sytuacje i rozwiązania techniczne stosowane w istniejących budynkach wielorodzinnych. Większość z nich to, niestety, przykłady złej praktyki instalacyjnej, ale to właśnie one są główną przyczyną problemów związanych z prawidłowym rozwojem techniki szerokopasmowego dostępu do usług telekomunikacyjnych w naszym kraju. Na złych przykładach można się także więcej nauczyć... Przedstawione poniżej przykłady nie są szczególnie wyszukane i występują obecnie dosyć powszechnie. Należy także zwrócić uwagę na istnienie co najmniej trzech różniących się od siebie opiniotwórczych punktów widzenia na zakres i funkcjonalność budynkowej i osiedlowej infrastruktury teletechnicznej: OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ SPRZĘTOWYCH MIESZKAŃCY zakres i forma lokalnej infrastruktury teletechnicznej w zakresie zapewniającym doprowadzenie własnych usług na bazie oferowanych rozwiązań sprzętowych jak najszersza dla uzyskania dostępu do wielu operatorów i usług lokalne systemy teletechniczne zwykle poza obszarem zainteresowania pod warunkiem posiadania we własnej ofercie sprzętowej jak najpełniejsze dla osiągnięcia bezpieczeństwa i komfortu stosowane rozwiązania sprzętowe zgodne z przyjętym i stosowanym standardem tylko własne rozwiązania sprzętowe dowolne, optymalne do kosztów i jakości koszty osiągnięcie maksymalnego zysku osiągnięcie maksymalnego zysku ponoszenie jak najniższych kosztów jakość zgodnie z własną ofertą zgodnie z własną ofertą ciągłe poszukiwanie coraz lepszych tab. 1 Punkty widzenia jednostek opiniotwórczych Niniejsze opracowanie prezentuje tezy zgodne z punktem widzenia mieszkańców domów wielorodzinnych i osiedli takich domów. 6

8 Rys. 1 pokazuje przekrój typowych instalacji teletechnicznych w niewielkim 10-mieszkaniowym budynku. Na początku została zainstalowana tradycyjna (miedziana) sieć telefoniczna: w pionie podtynkowo w rurkach instalacyjnych; w poziomie gołym kabelkiem telefonicznym. Z czasem dobudowano także sieć domofonową do wszystkich mieszkań oraz instalację telewizji kablowej do kilku lokali, poprowadzone natynkowo w plastikowych korytkach kablowych oraz częściowo (TV kablowa) gołym kablem wchodzącym do poszczególnych mieszkań (w najprostszy sposób przez drewniane futryny drzwiowe). Budynek jest zadbany, świeżo po remoncie, instalacje teletechniczne wykonane w nienajgorszym, typowym standardzie staranności wykonania, ale widoczne tu instalacje wyraźnie burzą ład architektoniczny wyremontowanej klatki schodowej. Są przytłaczającym i w pewnym sensie, jakby, najważniejszym elementem tego budynku nasuwa się wręcz pytanie: instalacje dla budynku, czy budynek dla instalacji? Co będzie, gdy inni operatorzy będą także chcieli doprowadzić swoje usługi? Brak tutaj jeszcze instalacji światłowodowej jak ją doprowadzić? Jako kolejną, osobną instalację? rys. 1 Widok typowych instalacji teletechnicznych w istniejących budynkach mieszkalnych. 7

9 rys. 2 Przykład czterech niezależnych instalacji typu: TV kablowa + Internet + telefon w budynku 10-piętrowym. Elementy infrastruktury teletechnicznej często są oklejane reklamami różnych oferentów, co powoduje dodatkowe pogorszenie estetyki oraz wprowadza dezinformację dotyczącą właściciela infrastruktury. 8

10 rys. 3 Klatka schodowa po remoncie Powyższe zdjęcia przedstawiają świeżo wyremontowaną klatkę schodową w 5- piętrowym budynku. Wykonano przy tej okazji nowe piony i szafki elektryczne byłby to więc świetny moment, aby zaplanować i wykonać także w pełni drożne ciągi dla kabli teletechnicznych (w przykładzie tym są widoczne tylko dwie instalacje teletechniczne: domofonowa i telefoniczna). Dokumentacja projektowa remontu nie została chyba przygotowana w sposób kompleksowy i nie uwzględniała przebudowy istniejących instalacji teletechnicznych efekty więc są jak na zdjęciach nie wykorzystano najlepszej okazji do wybudowania dobrej 9

11 kanalizacji budynkowej dla obecnych i przyszłych kabli teletechnicznych i pozostawiono wszystkie istniejące kable ku, zapewne, dużemu rozczarowaniu mieszkańców. Obecnie projektowane budynki, zwłaszcza realizowane przez większe firmy developerskie, wyposażane są standardowo w piony kablowe, uwzględniające osobną część elektryczną i teletechniczną. Jest to dobra praktyka, osobne pytanie jednak dotyczy znacznie trudniejszego okablowania poziomego - na zdjęciu widoczne są (w górnej części ) dodatkowe kanały kablowe, wychodzące od szafki, czy na takiej zasadzie będą rozchodziły się wszystkie dodatkowe, nowe instalacje telekomunikacyjne? rys. 4 Typowy pion kablowy w nowych budynkach Tu właśnie widać klasyczny przypadek braku powiązania ciągu kablowego pionowego i poziomego. Należy uwzględniać fakt, że okablowanie teletechniczne podlega ciągłym zmianom, modernizacjom itp. raz ułożone kable zwykle nie wystarczają na cały okres eksploatacyjny budynku i po wyjściu z pionu kablowego trzeba odcinkami poziomymi dojść do poszczególnych mieszkań. rys. 5 Pion kablowy to jeszcze nie wszystko 10

12 rys. 6 Kable teletechniczne w pionie kablowym Pion kablowy powinien uwzględniać potrzeby wszystkich systemów teletechnicznych, zainstalowanych w budynku oraz pewne specyficzne (dla różnych systemów) potrzeby zainstalowania w nich dodatkowych urządzeń. Piony kablowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami budowlanymi, w tym wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego (odpowiednie przegrody p. poż. pomiędzy kondygnacjami) oraz powinny być wyposażone w drabinki do mocowania kabli. 11

13 W wielu budynkach można jednak napotkać na całkowicie złe rozwiązania techniczne. W widocznym obok pionie kablowym nie tylko nie znajdzie się już miejsca na dołożenie dodatkowych kabli od nowych operatorów, ale tu jest po prostu niebezpiecznie kable teletechniczne luźno puszczone i stykające się z aparatami elektrycznymi... rys. 7 Niewłaściwy pion kablowy (źródło: Nowy (rok budowy 2010) 3-rodzinny budynek i ten sam pomysł na wciśnięcie instalacji teletechnicznej do szafki elektrycznej niebezpiecznie i niefunkcjonalnie. rys. 8 Instalacja teletechniczna jako część większej całości instalacji elektrycznej. 12

14 rys. 9 Przykład nieprawidłowego okablowania poziomego. Okablowanie poziome budynków jest jednym z trudniejszych do realizacji zadań - w danym momencie realizowana jest zazwyczaj jedna, aktualnie potrzebna, instalacja i nie przewiduje się na tym etapie kolejnych, przyszłych potrzeb. Instalacje wykonywane są więc w różnym czasie, przez różnych wykonawców i całość ma już tylko tendencję do puchnięcia. Ciekawe, czy ktoś jest w stanie stwierdzić które kable widoczne na powyższym zdjęciu są jeszcze wykorzystywane, a które nie. Zastanawiające jest to, że wielu właścicielom nieruchomości taki stan rzeczy zupełnie nie przeszkadza mało tego wielu nawet uważa, że jest to normalny, standardowy wygląd i funkcjonalność budynkowych instalacji teletechnicznych. Praktyka wykazuje jednak, że zwykle działają one tak samo jak wyglądają - poruszenie jednego kabelka powoduje przerwę w drugim - itd. Jedynym sposobem na uporządkowanie takiej plątaniny jest wybudowanie zupełnie nowej instalacji, uwzględniającej wszystkie aktualne i przyszłe potrzeby problem jednak często jest w tym, że niektóre kable należą do działających w budynku operatorów. Z okablowaniem poziomym istnieje także pewien ogólny problem systemowy. Architekci przewidują, co prawda, w konstrukcji budynku teletechniczne piony kablowe, ale realizację ciągów poziomych pozostawiają już zwykle pomysłowości samych instalatorów. Producenci i dostawcy różnych systemów tras kablowych oferują z kolei liczne systemy rozprowadzania tras kablowych (koryta natynkowe, podpodłogowe, sufitowe itp.), ale zwykle nie nadają się one wprost do zastosowań 13

15 w budownictwie mieszkaniowym, gdzie poziome kable teletechniczne powinny być ukryte pod tynkiem. rys. 10 Jak nie powinno się robić c.d. Brak jest ofert producentów zbiorczych kanałów teletechnicznych dla poziomych tras kablowych w budynkach mieszkalnych. Pozostaje więc, w zasadzie, jedyna metoda użycia giętkich rur kablowych, która stanowi jednak pewnego rodzaju ruletkę - nie ma bowiem 100%. pewności, że za ich pomocą będzie można w przyszłości rozbudować lub wymienić zainstalowane w nich kable. Jedynym praktycznym testem byłoby ułożenie rur na całej potrzebnej trasie i dopiero w tak ułożone rury zaciągnąć kable ale taka technika raczej nie jest stosowana w praktyce instalacyjnej. rys. 11 Przykład instalacji podtynkowej 14

16 rys. 12 Przyłącze telekomunikacyjne poprowadzone bezpośrednio po elewacji budynku. (źródło: rys. 13 Teletechniczna sieć wewnętrzna poprowadzona zewnętrznie po elewacji. Często można zaobserwować kable teletechniczne układane bezpośrednio na elewacjach zewnętrznych budynków. Jest to rozpaczliwa próba znalezienia skutecznego przejścia kabli do wyznaczonych celów. Stosowanie takiego rozwiązania (dość skutecznego niestety) skutkuje dewastacją ładu architektonicznego. Należy również brać pod uwagę, że takie instalacje są w znacznie większym stopniu narażone na niekorzystne oddziaływanie wpływów atmosferycznych (w tym wyładowań) oraz na przypadkowe uszkodzenia fizyczne i celową dewastację. 15

17 Są miejsca, gdzie nikt z zewnątrz raczej nie dociera i które rządzą się własnymi prawami, określonymi przez bardziej lub mniej starannych instalatorów. Punkty styku instalacji zewnętrznych z wewnętrznymi pozostawione samym sobie, bez stałej obsługi konserwacyjnej, bez dozoru administratora stają się z czasem jednym z najbardziej zawodnych elementów sieci. Stan techniczny głowicy telefonicznej pogorszony jest w tym przypadku również z powodu wilgoci, która panuje w piwnicy, gdzie została zainstalowana część łączy jest nieczynna z powodu przerdzewiałych śrubek mocujących. rys. 14 Punkt styku sieci telefonicznej w starym budownictwie. (źródło: W tym nowym budynku destrukcja punktu styku nastąpiła dosyć szybko. Brak stałego nadzoru technicznego ze strony właściciela instalacji wewnętrznych, złe zaplanowanie pola krosowego (a właściwie jego brak kable wchodzą bezpośrednio na obie strony łączówek), niedostateczne dopasowanie różnych typów puszek instalacyjnych itd. W takiej formie punkt jest ogólnie dostępny w garażu budynku; aby wysiąść z samochodu trzeba zachować szczególną ostrożność, aby czegoś nie rozłączyć. Bardzo łatwo o uszkodzenie i... nadużycie. rys. 15 Punkt styku sieci telefonicznej w nowym budownictwie. 16

18 rys. 16 Przełącznica telekomunikacyjna w jednym z obiektów użyteczności publicznej. Trudno powiedzieć czy widoczna powyżej przełącznica telekomunikacyjna to jeszcze technika... To chyba przede wszystkim brak wiedzy i kultury technicznej właściciela obiektu. A czy całość była organizowana wg jakiegokolwiek planu lub projektu, czy też było to tylko dzieło przypadku? Pracownicy na stałe korzystali z telefonów komórkowych, gdyż zaniki łączności były tutaj na porządku dziennym. Poniższe zdjęcie przedstawia natomiast 5-krotnie większą przełącznicę, która jednak zajmuje mniej miejsca i przez ponad 10-letni okres jej stałego użytkowania nie zmieniła swojego wyglądu, ani walorów użytkowych. Nie stwarza żadnych zagrożeń przerwy w łączności jest dobrze zaprojektowana i wykonana, a następnie prawidłowo użytkowana. 17

19 rys. 17 Prawidłowo zorganizowana przełącznica telekomunikacyjna. Wybór miejsca na zainstalowanie nowoczesnych urządzeń technicznych nie może być przypadkowy. Widoczna tu szafa teleinformatyczna w obiekcie użyteczności publicznej została wtłoczona gdzieś pomiędzy podręcznym magazynkiem, a szatnią i z dnia na dzień będzie traciła swoje walory użytkowe. na w niezbyt byt zadbana. 18

20 Na pewnym osiedlu domów mieszkalnych zainstalowano domofon. Jako główny kabel od furtki i bramy zastosowano kabel YTKSY do zastosowań wnętrzowych w rurce Peschla, które (oczywiście) po 3-ch latach eksploatacji uległy zniszczeniu pod wpływem korozji materiałów. Domofon, ku rozpaczy mieszkańców, przestał działać. Nie udało się znaleźć w zainstalowanym kablu innych sprawnych par, a skuteczna naprawa wiązałaby się z rozbiórką drogi osiedlowej i znacznymi kosztami. Gdyby instalacja domofonowa została wykonana zgodnie ze sztuką, czyli z zastosowaniem kanalizacji kablowej do takiej awarii w ogóle by nie doszło, a jeśli już nawet - to kanalizacja teletechniczna powinna umożliwiać swobodną wymianę kabla. Dodatkowy efekt posiadania rys. 19 Uszkodzony kabel domofonowy. sprawnej osiedlowej kanalizacji teletechnicznej to możliwość doprowadzenia wszelkich szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. A tak: domofon nie działa i raczej brak możliwości technicznych na doprowadzenie usług telekomunikacyjnych: rozebranie kilkuset metrów drogi osiedlowej, naprawa trawników itd. to zbyt duży koszt, aby naprawić domofon oraz znaczna bariera dla operatorów telekomunikacyjnych na doprowadzenie usług telekomunikacyjnych do każdego budynku. Kontynuując wątek instalacji domofonowej na omawianym osiedlu odnajdujemy także szafkę domofonową. Jedyne miejsce, jakie udało się znaleźć na osiedlu na jej instalację, to dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców w jego garażu... no tylko, że aby się dostać do szafki, to najpierw trzeba przerzucić kilkanaście metrów drewna. To niesamowite - na całym osiedlu nie ma ani 1 m2 przydatnej przestrzeni wspólnej na zainstalowanie szafki zewnętrznej. Takie same problemy będą także w przypadku doprowadzania jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych - szanowni developerzy, telekomunikacja potrzebuje więcej przestrzeni! rys. 20 Niedostępna szafka teletechniczna. 19

21 rys. 21 Typowa instalacja domofonowa. Instalacje domofonowe są najpopularniejszymi instalacjami w budynkach i na osiedlach mieszkaniowych. Jeśli tylko są to docierają do wszystkich mieszkań i gdyby były wykonywane zgodnie ze sztuką i dobrą praktyką - to ich infrastruktura budowlana mogłaby być bardzo pomocna w doprowadzaniu szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych do każdego mieszkania. Zwykle łączą furtkę, bramę, wejście do budynku z mieszkaniami wystarczyłyby więc tylko nieznacznie większe ciągi kablowe na równoległe zainstalowanie np. mikrokanalizacji dla usług telekomunikacyjnych realizowanych drogą światłowodową. Nie stanowią dla siebie żadnej konkurencji. Są związane własnościowo z daną posesją. Szkoda tylko, że najczęściej realizowane są technikami bardzo oszczędnościowymi (jak to widać na prezentowanym zdjęciu). Ogólnie rzecz biorąc lokalne/budynkowe instalacje teletechniczne traktuje się w sposób bardzo wybiórczy: - osobno instalacje czysto telekomunikacyjne (telefonia + Internet), - osobno instalacje TV kablowej, - osobno zbiorcze instalacje TV naziemnej i satelitarnej, - osobno instalacje domofonowe, - osobno instalacje przyzywowe (dla osób starszych i niepełnosprawnych), - i osobno wreszcie instalacje zabezpieczeń (TV dozorowa, SSWiN, KD, SAP). Jeżeli inwestor lub użytkownik jest świadom potrzeby wyposażenia budynku/osiedla w przynajmniej jedną z tych instalacji, np. bardzo powszechną domofonową, to zakładając prawidłowe jej wykonanie z wykorzystaniem odpowiedniej i drożnej kanalizacji kablowej (orurowanie lub kanały kablowe) można przewidzieć także inne potrzeby. Należy korzystać z efektu synergii wszystkich instalacji teletechnicznych i robiąc jedną instalację przewidywać potencjalne potrzeby wszystkich pozostałych, w tym także możliwości doprowadzenia szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. Można tu przytoczyć bardzo charakterystyczny przykład dotyczący dużego osiedla mieszkaniowego 7-miu 9-konygnacyjnych budynków w Warszawie. Rada Osiedla po serii incydentów o charakterze chuligańskim i przestępczym doszła do wniosku, że należy na osiedlu zainstalować system monitoringu wizyjnego z centrum monitoringowym w jednym z budynków, obsługiwanym przez lokalną ochronę. W tym celu należało wybudować kanalizację teletechniczną, która miała połączyć zainstalowane na terenie osiedla i wewnątrz budynków kamery CCTV. Jednocześnie na osiedlu występował bardzo duży problem z doprowadzeniem Internetu do poszczególnych budynków. Zewnętrzny operator telekomunikacyjny 20

22 nie posiadał wolnych zasobów technicznych na terenie osiedla i nie kwapił się do rozbudowy własnej kanalizacji kablowej. Logiczne by się więc wydawało, że w ramach jednej - koniecznej inwestycji (system CCTV) - należy także przewidzieć inne potrzeby osiedlowe. Wybudowanie osiedlowej kanalizacji teletechnicznej o nieco większych gabarytach, to na tym etapie bardzo niewielki wzrost kosztów realizacji całego zadania. A efekt użytkowy? Nieporównywalnie większy! rys. 22 Przykładowe osiedle mieszkaniowe. Czy skorzystano z tej szansy i wybudowano własną instalację teletechniczną na potrzeby usług telekomunikacyjnych? Nie. Rada Osiedla stwierdziła, że to nie jest zadanie dla osiedla, ale dla operatora, który powinien doprowadzić własną kanalizację i kable a operator nadal nie widzi możliwości technicznych... 21

23 rys. 23 Brak przyłącza telekomunikacyjnego do budynku. Na etapie budowy nie przewidziano przyłącza teletechnicznego po zakończeniu budowy i zagospodarowaniu działki inwestycja będzie dużo większa: - rozebranie chodnika, - wykonanie przekopu, - wykonanie przepustu do budynku, - ułożenie kanalizacji, - wykonanie kanalizacji wewnątrz budynku, - zasypanie wykopu i ponowne ułożenie chodnika 22

24 rys. 24 Indywidualne anteny satelitarne w nowym osiedlu. Najpopularniejszym medium telekomunikacyjnym jest telewizja można nie mieć telefonu stacjonarnego, Internetu, ale telewizor jest raczej obowiązkowy. I tu zaczyna się swoisty problem, związany z nadmiarem różnych ofert i sposobami odbioru sygnału TV naziemnej, satelitarnej, kablowej czy internetowej. Odbiorcy kierują się przy wyborze kilkoma kryteriami: koszt instalacji, koszt opłat abonamentowych, oferta programowa i jakość odbioru, łatwość instalacji, pewność odbioru. rys. 25 Prawie każdy posiada własną antenę satelitarną. 23

25 rys. 26 Zbiorcza antena satelitarna i naziemnej RTV. (źródło: Okazuje się, że dla znaczącej grupy odbiorców kryteria te najpełniej spełnia odbiór programów drogą satelitarną i skorzystanie z oferty jednej z wielu istniejących platform cyfrowych. Problem jednak często stanowi miejsce instalacji anteny oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie zbiorczej anteny satelitarnej i naziemnej, ale rozwiązanie to wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych. Deweloperzy budujący nowe osiedla nie zawsze decydują się na taką dodatkową inwestycję. Uchroniłoby to nasze osiedla od kilku niekorzystnych efektów instalacji indywidualnych anten satelitarnych, takich jak: - psucie ładu architektonicznego, - uniknięcie konfliktów w osiedlowych społecznościach lokalnych, których członkowie mają często odmienne zdanie nt. indywidualnych anten satelitarnych; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe podejmują niekiedy decyzje o całkowitym zakazie instalowania indywidualnych anten, co spotyka się z kolei z niezadowoleniem innej grupy mieszkańców, - zapewnienie dobrej jakości sygnału dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych, których okna i balkony wychodzą na właściwą stronę, - uniknięcie możliwości wypadków poprzez spadające elementy anten, i bodaj najważniejsze: - usługi szerokopasmowego dostępu do usług telekomunikacyjnych w bardzo dużym zakresie dotyczą przesyłania programów telewizyjnych. Zaspokojenie tych potrzeb przez mieszkańców poprzez indywidualny odbiór programów satelitarnych z własnej anteny, może stanowić pewną barierę w rozwoju usług szerokopasmowych w przyszłości: po co mi szybki Internet, skoro telewizję wysokiej jakości odbieram poprzez własną antenę satelitarną? Usługi oferowane odbiorcom końcowym powinny mieć swoją ciągłość: dzisiaj zbiorczy odbiór TV a za jakiś czas TV za pośrednictwem łącza światłowodowego. Wcześniejsze zaspokojenie tych potrzeb innymi, zastępczymi metodami może stanowić barierę popytu na nowsze technologie. 24

26 2.2 Podsumowanie - brak pełnej i powszechnej wiedzy wśród inwestorów i projektantów budowlanych nt. potrzeb współczesnych instalacji teletechnicznych, w tym także na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych; obecna wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) nie uwzględnia w ogóle występowania w budynkach samodzielnych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych. Są one w sposób ogólny zakwalifikowane do instalacji elektrycznych i w naturalny sposób specjaliści branży telekomunikacyjnej niezbyt często uczestniczą w procesie projektowania budowy/przebudowy budynków. Ich wiedza i doświadczenie zawodowe nie jest więc w pełni wykorzystywane, co oczywiście przekłada się na stan przygotowania takiej infrastruktury w budynkach i osiedlach. - brak świadomości nt. własności podstawowej (kanalizacja i pomieszczenia) infrastruktury budynkowej i osiedlowej; często uważa się, że tę infrastrukturę powinien budować operator zewnętrzny i w efekcie powstaje wiele blokujących się nawzajem instalacji; obca kanalizacja teletechniczna wewnątrz budynku i osiedla nie może służyć wszystkim potrzebom mieszkańców, a jedynie rozprowadzeniu własnych usług operatora zewnętrznego, - brak jednoznacznych standardów nt. pełnej infrastruktury budynkowej i osiedlowej dla nowych budynków; istnieją normy zakładowe różnych operatorów dotyczące tego zakresu, ale uwzględniają one przede wszystkim warunki doprowadzenia własnej infrastruktury operatora i pomijają potrzeby innych operatorów oraz teletechnicznych instalacji lokalnych, - brak standardów postępowania w przypadku remontu budynku i konieczności przebudowy istniejących budynkowych instalacji teletechnicznych, należących do różnych operatorów zewnętrznych i firm, - brak fizycznego miejsca na prowadzenie ciągów kablowych i umieszczenie urządzeń technicznych w istniejących budynkach, - brak (jeszcze) pełnej oferty produktowej (kanały kablowe, puszki i szafki instalacyjne itp.) dedykowanej w szczególności zastosowaniom wewnątrzbudynkowym i osiedlowym, - niespójność budynkowych instalacji teletechnicznych (każda jest traktowana i wykonywana jako osobna przez różne firmy i w różnym czasie); blokowanie miejsca przez jedne instalacje dla innych, - niewykorzystywanie efektu synergii różnych instalacji teletechnicznych budynkowych i osiedlowych - domofon, system monitoringu wizyjnego i inne lokalne systemy teletechniczne mogą być dobrym pretekstem dla jednoczesnego zainstalowania np. pustej mikrokanalizacji, przydatnej w późniejszym czasie do wprowadzenia łączy światłowodowych od granicy działki osiedla do każdego mieszkania to jest najczęściej taka sama trasa jak dla domofonu!, - brak zapisów w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) o potrzebie umieszczenia pustej 25

27 kanalizacji kablowej od granicy działki do budynku (wraz z wejściem do niego) w celu przyszłego, bezkolizyjnego wprowadzenia dowolnych kabli przez dowolnych operatorów. Wybudowanie kanalizacji teletechnicznej podczas budowy domu lub osiedla jest kosztem minimalnym natomiast podjęcie takiej inwestycji już po skończonej budowie i konieczność rozbiórki drogi, trawników i innych elementów małej architektury oraz samo wejście do gotowego budynku to koszty maksymalne i często zniechęcające operatorów do podejmowania takich inwestycji (jeśli jednak wbrew zdrowemu rozsądkowi to oni mieliby być właścicielami kanalizacji osiedlowej). Stosowanie powszechnej praktyki, że każde osiedle posiada własną kanalizację teletechniczną wyprowadzoną do granicy działki oraz przygotowane miejsca na umieszczenie urządzeń technicznych, umożliwi dużo łatwiejsze planowanie inwestycji związanych z doprowadzeniem łączy do budynku/osiedla przez wielu operatorów zewnętrznych. - brak pełnego zaangażowania zarządców budynków odnośnie utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejącej infrastruktury teletechnicznej; brak planowania jej rozwoju; częsty brak szczegółowej dokumentacji technicznoeksploatacyjnej zainstalowanych systemów, - nieprzestrzeganie prawidłowego harmonogramu wdrożenia usług telekomunikacyjnych - mieszkańcy w niedługim czasie po wprowadzeniu się do nowego mieszkania będą poszukiwali najlepszych dla siebie usług telekomunikacyjnych i jeśli znajdą jakiekolwiek, nawet gorsze niż w dłuższym oczekiwaniu, ale od ręki (jak np. własna antena satelitarna, Internet radiowy itp.), to mogą w przyszłości, po doprowadzeniu szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, wykazywać znacznie mniejsze zainteresowanie nimi, - istnieje także pewien problem bardziej ogólnej od szeregu lat można zauważyć stały spadek fachowości wykonywanych prac instalacyjnych z zakresu teletechniki. Gdy popatrzymy na instalacje sprzed laty zauważymy zwykle większą staranność ich wykonania wszystkie kable ułożone niemal pod linijkę (a było ich niegdyś znacznie więcej), starannie zaterminowane, zadbane pola krosowe itd. Obecnie jedynie rozwiązania sprzętowe narzucają pewien rygor ich instalacji, ale tam gdzie pozostaje wolna przestrzeń na indywidualny wkład instalatora, prace są nader często wykonywane niechlujnie, aby szybciej, bez jakiegokolwiek projektu. Znamienne jest, że rzadko którzy absolwenci uczelni wyższych i szkół średnich o profilu telekomunikacyjnym uświadamiają sobie ścieżkę zawodową, związaną z instalacjami i budownictwem telekomunikacyjnym. Kto więc wykonuje te instalacje? Budownictwo ogólne (BO) ,55% Instalacje sanitarne (IS) ,64% Instalacje elektryczne (IE) ,58% Budownictwo drogowe (BD) ,78% Budownictwo wodne i melioracyjne (WM) ,04% Budownictwo kolejowe (BK) ,30% Budownictwo mostowe (BM) ,31% Budownictwo telekomunikacyjne (BT) 892 0,78% Budownictwo wyburzeniowe (BW) 21 0,02% tab. 2 Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o różnych specjalnościach zawodowych wg stanu na dzień

28 3. Wytyczne dla lokalnej infrastruktury teletechnicznej 3.1 Cele oraz niezbędny zakres standaryzacji Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych powinno odbywać się z zachowaniem pełnej neutralności technologicznej. Wymóg ten nie może jednak się przekształcić w całkowitą dowolność, gdyż to z kolei doprowadziłoby do chaosu technologicznego. Należy więc wskazać podstawowy zakres i poziom usług telekomunikacyjnych, świadczonych na rzecz mieszkańców oraz zestaw podstawowych środków pozwalających na ich spełnienie. Podstawowe cele Podstawowe usługi telekomunikacyjne, do których powinni mieć zapewniony dostęp mieszkańcy domów wielorodzinnych to: - telefonia stacjonarna, - dostęp do szerokopasmowego Internetu, - dostęp do odbioru programów telewizyjnych w rozdzielczości HDTV, oraz dostęp do szeregu usług realizowanych za pomocą lokalnych systemów teletechnicznych, takich jak: - domofon, - system przyzywowy dla osób chorych i starszych (w przyszłości także jego bardziej rozbudowana forma system teleopieki), - systemy ochrony, bezpieczeństwa i monitoringu - zbiorcza instalacja telewizyjna. Podstawowy zakres standaryzacji Powyższe cele należy zrealizować z pomocą środków, które będą uwzględniać następujące aspekty: - powszechność przyjmowanych rozwiązań technologicznych; łatwość dostosowania się wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do przyjętego standardu, - ekonomiczność, przy zachowaniu niezbędnych walorów technicznych, przyjętych rozwiązań standardowych, - ustalenie własności infrastruktury i co za tym idzie ustalenie praw i obowiązków związanych z wykorzystywaniem poszczególnych elementów infrastruktury, - w pełni drożne ciągi kablowe na potrzeby swobodnego instalowania i (w razie potrzeby) demontażu lub wymiany kabli dla wszystkich mediów telekomunikacyjnych i lokalnych systemów teletechnicznych od granicy posesji, poprzez punkty dystrybucyjne do punktu styku z instalacjami mieszkaniowymi, - funkcjonalne miejsca (w tym szafy, szafki, słupki itd.) i pomieszczenia techniczne na terenie budynku i osiedla na potrzeby zainstalowania urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych; określenie standardu szaf instalacyjnych, 27

29 - funkcjonalne i niezawodne punkty styku infrastruktury lokalnej z wszelkimi dostawcami telekomunikacyjnych mediów zewnętrznych oraz z instalacjami wewnętrznymi mieszkańców i innymi użytkownikami takimi jak: administrator, ochrona, firmy działające na terenie osiedla itd. W tym miejscu szczególne znaczenie mają ustalone standardy stosowanych zakończeń sieciowych z jednej strony ograniczenie technologiczne, ale z drugiej jednak - uproszczenie procedur i ułatwienie dostępu dla wielu operatorów. - ustalenie jednoznacznych zasad korzystania z punktów styku infrastruktury, - przyjęcie zasady nieograniczonego dostępu operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługi w dowolnej technologii (dostęp radiowy, dostęp kablowy, a w tym: kable światłowodowe, miedziane wieloparowe, współosiowe), - przyjęcie zasady umożliwiającej zachowanie konkurencyjności dostawców usług; przygotowanie miejsca w ciągach kablowych do punktu dystrybucyjnego oraz miejsca w punkcie dystrybucyjnym na zainstalowanie urządzeń dla: WARIANT I: - co najmniej 2 dostawców usług telefonii stacjonarnej, - co najmniej 2 dostawców usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, - co najmniej 2 dostawców usług szerokopasmowego dostępu do telewizji kablowej, WARIANT II: - co najmniej 2 operatorów za pomocą kabli miedzianych wieloparowych, - co najmniej 2 operatorów za pomocą kabli światłowodowych (dla np. potrójnej usługi telefon-internet-telewizja), - co najmniej 2 operatorów za pomocą łączy radiowych, - w tym wariancie operatorów dostarczających usługi za pomocą kabli współosiowych można by już pominąć jako technologii raczej zamierającej, Zgodnie z zapisem w Prawie telekomunikacyjnym istnieją różnice pomiędzy pojęciami: przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator telekomunikacyjny, dostawca usług telekomunikacyjnych i dla zachowania konkurencyjności usług należy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż można sobie wyobrazić przypadki świadczenia 2 konkurencyjnych usług za pomocą jednego operatora telekomunikacyjnego i na odwrót. Można zachować zasadę konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, ale należy dokonać wyboru czy ze względu na rodzaj dostarczanych usług, czy też ze względu na sposób ich dostarczania. - zapewnienie pełnej dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej, - zapewnienie stałej obsługi administracyjno-serwisowej w okresie eksploatacyjnym, Kolejne rozdziały opisują niezbędny, minimalny zakres standaryzacji poszczególnych elementów budynkowej infrastruktury teletechnicznej. 28

30 3.2 Założenia ogólne funkcjonalności lokalnej infrastruktury teletechnicznej Dostawcy światłowodowych rozwiązań sprzętowych określają trzy zasadnicze sposoby doprowadzenia kabli światłowodowych do odbiorców końcowych w zależności od miejsca ich doprowadzenia (zakończenia). rys. 27 Diagram poglądowy architektur światłowodowych FTTx. FTTC (Fiber To The Cabinet - światłowód do szafki) światłowód doprowadzony do szafki zlokalizowanej w niedużej odległości od obsługiwanego budynku i dalej od tego punktu do abonenta końcowego np. siecią miedzianą. FTTB (Fiber To The Building - światłowód do budynku) światłowód doprowadzony do budynku i dalej od tego punktu do abonenta końcowego np. siecią miedzianą. FTTH (Fiber To The Home - światłowód do domu) światłowód doprowadzony bezpośrednio do lokalu abonenta końcowego. Współczesne wymagania dużych szybkości na łączach telekomunikacyjnych sugerują stosowanie architektury FTTH z pominięciem mniej wydolnych sieci miedzianych na odcinku ostatniej mili. Jest to jednak dla operatorów zewnętrznych technologia najdroższa spośród wszystkich FTTx oraz sprawia największe problemy wdrożeniowe, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Dlatego najbardziej uzasadnionym sposobem doprowadzenia szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych (w technologii FTTH) do abonentów końcowych jest wcześniejsze przygotowanie lokalnej (budynkowej i osiedlowej) infrastruktury światłowodowej od punktu styku do poszczególnych lokali jako instalacji budynkowej, natomiast operatorzy zewnętrzni doprowadzaliby własne okablowanie światłowodowe do budynkowego (osiedlowego) punktu styku w technologii FTTB (lub FTTC) w najbardziej dla siebie ekonomiczny i efektywny sposób. Rozwiązanie takie może wykorzystywać także efekt synergii wykonywania lokalnych instalacji światłowodowych wraz z innymi, niezbędnymi dla mieszkańców, lokalnymi instalacjami teletechnicznymi. rys. 28 Diagram poglądowy operatorskiej architektury FTTB i infrastruktury lokalnej pozwalającej na łączne uzyskanie architektury FTTH. 29

BUDYNKOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

BUDYNKOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA BUDYNKOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA opracowanie: inż. Jacek Szymczak - Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y Załącznik nr 5 do Oferty Ramowej Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y DO OFERTY OKREŚLAJĄCEJ RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Analiza nowych rozwiązań technicznych szerokopasmowych światłowodowych sieci dostępowych FTTH i FTTx oraz współzależności między inwestycjami w sieci tego

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo