Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego"

Transkrypt

1 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Praca statutowa nr Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego Zadanie 2 Analiza porównawcza rodzajów, warunków i cen świadczenia usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich Autor: mgr inż. Sylwester Laskowski Kierownik pracy: mgr Mirosław Fereniec Warszawa, grudzień 2004.

2 ii

3 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Tematyka dostępu i połączeń sieci w dokumentach prawnych Unii Europejskiej Pojęcie dostępu i połączenia sieci w porządku regulacji łączności elektronicznej Dostęp Połączenie sieci Mechanizmy prawne zapewniania dostępu i połączeń sieci Obowiązki nakładane na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej Obowiązki w zakresie dostępu i użytkowania sieci Obowiązki dotyczące przejrzystości Obowiązek niedyskryminacji Obowiązek rozdzielania rachunkowości Obowiązek poddawania kontroli ustalanych cen Obowiązki dotyczące rachunkowości kosztów Obowiązek zapewnienia dostępu do pętli abonenckiej Obowiązki nakładane niezależnie od pozycji rynkowej Obowiązek negocjowania połączeń sieci Obowiązek zapewnienia łączności pomiędzy zakończeniami sieci kontrolowanymi przez operatorów Obowiązek zapewnienia dostęp do urządzeń towarzyszących w dziedzinie radia i telewizji Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury założonej na cudzych nieruchomościach Obowiązki w zakresie stosowania numeracji Obowiązki ochrony danych Obowiązki związane z wykonywaniem zobowiązań międzynarodowych.. 19 iii

4 2 Analiza warunków świadczenia usług dostępu w krajach Unii Europejskiej Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (unbundling) Dostęp współdzielony Dostęp w pełni rozdzielony Opłaty za dostęp do lokalnej pętli abonenckiej Połączenia sieci Lokalne zakończenie połączenia Zakończenie połączenie z pojedynczym przejściem Zakończenie połączenia z podwójnym przejściem Zestawienia Zakończenie połączenia w sieci operatora komórkowego Zestawienia Oferta ramowa Telekomunikacji Polskiej dotycząca połączeń sieci Postępowanie dotyczące oferty ramowej TP Zawartość oferty ramowej TP Zasady połączenia sieci operatora z siecią TP Oferta usług w ramach połączenia sieci Techniczne warunki połączenia sieci telekomunikacyjnych Warunki realizacji połączenia sieci Opłaty Analiza porównawcza cen świadczenia usług zakończenia połączenia w Polsce i w wybranych krajach UE Zakończenie połączenia w sieci TP S.A Porównanie stawek TP S.A. ze stawkami w krajach UE Zakończenie połączenia w sieci operatora komórkowego Krytyczna ocena oferty ramowej TP S.A Zakończenie 55 Bibliografia 61 iv

5 Spis rysunków 1.1 Lokalne rozpoczęcie/zakończenie połączenia Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z pojedynczym przejściem Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z podwójnym przejściem Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling) Liczba linii współdzielonego dostępu (shared access) do lokalnej pętli abonenckiej w krajach UE. Stan z 1-go stycznia 2004 r Liczba linii w pełni rozdzielonego dostępu (full unbundling) do lokalnej pętli abonenckiej w krajach UE. Stan z 1-go stycznia 2004 r Opłaty (w euro) za dostęp do uwolnionej pętli abonenckiej w poszczególnych krajach UE na dzień 1-go stycznia Proporcja ceny za dostęp współdzielony do lokalnej pętli abonenckiej względem ceny za dostęp w pełni rozdzielony Średnia taryfa za lokalne zakończenie połączenia w sieci operatora zasiedziałego (incumbent) za rok 2003 (euro-centy/min) Średnia taryfa za połączenia z pojedynczym przejściem w sieci operatora zasiedziałego (incumbent) za rok 2003 (euro-centy/min) Średnia taryfa za połączenia z podwójnym przejściem w sieci operatora zasiedziałego (incumbent) za rok 2003 (euro-centy/min) Suma stawek za zakończenia sieci: lokalne, z pojedynczym i podwójnym przejściem w poszczególnych krajach UE za rok Średnia ze stawek za zakończenia sieci: lokalne, z pojedynczym i podwójnym przejściem w poszczególnych krajach UE za rok Względne zróżnicowanie stawek dla poszczególnych krajów UE za rok Wartość miary zróżnicowania stawek dla poszczególnych krajów UE za rok Zmiany średnich europejskich stawek za zakończenie połączenia w sieci operatora zasiedziałego w latach (euro-centy/min) v

6 2.13 Średnie stawki za minutę połączenia w sieci dominujących operatorów komórkowych (mobile) dla poszczególnych krajów UE za rok 2003 (euro-centy/min) Porównanie stawki za zakończenie połączenia w sieci operatorów komórkowych do średniej ze stawek za zakończenie lokalne, z pojedynczym i podwójnym przejściem w sieci operatorów stacjonarnych Proporcja stawki za zakończenie połączenia w sieci operatorów komórkowych do średniej ze stawek za zakończenie lokalne, z pojedynczym i podwójnym przejściem w sieci operatorów stacjonarnych Zmiany średnich europejskich stawek za zakończenie połączenia w sieciach dominujących operatorów mobilnych w latach (euro-centy/min) Staki rozliczeniowe za lokalne zakończenie połączenia w sieci TP S.A Staki rozliczeniowe za strefowe zakończenie połączenia w sieci TP S.A Staki rozliczeniowe za zakończenie połączenia w obszarze tranzytowym sieci TP S.A Staki rozliczeniowe za zakończenie połączenia w innym obszarze tranzytowym sieci TP S.A Średnie arytmetyczne stawek za poszczególne rodzaje zakończenia połączenia sieci TP S.A. (PLN/min) Średnie arytmetyczne stawek za poszczególne rodzaje zakończenia połączenia sieci TP S.A. (euro-centy/min) Stawki za lokalne zakończenie połączenia. Polska na tle krajów UE Stawki za zakończenie połączenia z pojedynczym przejściem. Polska na tle krajów UE Stawki za zakończenie połączenia z podwójnym przejściem. Polska na tle krajów UE Średnia ze stawek za lokalne zakończenie połączenia, za zakończenie z pojedynczym przejściem (w Polsce zakończenie strefowe oraz w tym samym obszarze tranzytowym) oraz za zakończenie połączenia z podwójnym przejściem (w Polsce zakończenie z innym obszarze tranzytowym) w poszczególnych krajach UE oraz w Polsce Wartość miary zróżnicowania stawek rozliczeniowych za zakończenie połączenia w poszczególnych krajach UE oraz w Polsce Średnie stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej w Polsce i innych krajch UE vi

7 3.13 Proporcja stawki za zakończenie połączenia w sieci operatora komórkowego do średniej ze stawek za zakończenie połączenia w sieci operatora sieci stacjonarnej o znaczącej pozycji rynkowej w poszczególnych krajach UE vii

8 viii

9 Spis tabel 2.1 Średnie wartości cen (w euro) za dostęp do lokalnej pętli abonenckiej na początku 2004 roku Średnie wartości stawek za minutę lokalnego zakończenienia połączenia w roku 2003 (euro-centy/minutę) Średnie wartości stawek za minutę zakończenienia połączenia z pojedynczym przejściem za rok 2003 (euro-centy/min) Średnie wartości stawek za minutę zakończenienia połączenia z podwójnym przejściem za rok 2003 (euro-centy/min) Średnie wartości stawek za minutę zakończenienia połączenia w sieci operatorów komórkowych za rok 2003 (euro-centy/min) Stawki rozliczeniowe za zakończenie połączenia w sieci TP S.A. zawarte w ofercie ramowej (zł/min). W ostatniej kolumnie umieszczono średnią arytmetyczną z poszczególnych stawek Średnie wartości stawek za minutę zakończenienia połączenia (euro-centy/minutę) ix

10 x

11 Wprowadzenie Istotną cechą konkurencyjnej formy rynku w przypadku telekomunikacji jest fakt, że podmioty pozostające względem siebie w relacji swoistej konfrontacji relacji walki o to samo, ograniczone dobro, stoją jednocześnie przed koniecznością wejścia w relację kooperacji relację współpracy i współużytkowania określonych dóbr, jak również wspólnego tych dóbr tworzenia. W sposób konsekwentny realizując zasadę, iż nie należy powielać istniejących zasobów, jeśli tylko w oparciu o nie zaspokoić można uzasadnione i - z punktu widzenia ekonomicznego - racjonalne potrzeby użytkowników, stajemy przed koniecznością umożliwienia poszczególnym uczestnikom rynku dostępu do zasobów, będących w posiadaniu innych uczestników tegoż rynku. Należy mieć świadomość, iż pojęcie dostępu ma tu znaczenie bardzo szerokie. Przez dostęp rozumieć możemy zjawisko łączenia sieci telekomunikacyjnych (interconnection) i to na każdym z możliwych poziomów, lecz również dostęp do pętli abonenckiej (unbundling), dostęp do poszczególnych urządzeń, budynków, kanalizacji, masztów, funkcji sieciowych, usługowych, oprogramowania itp. Dostęp do sieci jest swoistym miernikiem rozwoju konkurencji na rynku, lecz zarazem i kluczem do niej. Ów klucz jednakże źle wymierzony, miast otwierać rynek i promować efektywną i zdrową konkurencję, może stać się również przyczyną jego zamknięcia, a nawet mniej lub bardziej długotrwałej jego degradacji, a z racji na fakt, iż struktury rynkowe tworzą swoisty układ naczyń połączonych, do degradacji także innych rynków, a w konsekwencji części, a może i nawet całej gospodarki. Dyrektywy unijne określają, iż podmioty zobligowane do świadczenia usług dostępu winny ustalać ceny za te usługi w oparciu o ponoszone z tego tytułu koszty. Kalkulacja kosztów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych nie jest zagadnieniem prostym. Jeszcze trudniejszym zagadnieniem jest weryfikacja poprawności wyników tej kalkulacji. Trudności te przekładają się w sposób prosty na szybkość promowania konkurencji, a może raczej precyzyjniej się wyrażając na opóźnianie jej rozwoju. Stąd rodzi się potrzeba szukania alternatywnych rozwiązań, rozwiązań szybkich, lecz nie pozbawionych rzetelnego uzasadnienia. Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie analiza porównawcza i adaptacja najlepszych praktyk na grunt własnej działalności. Analiza porównawcza, zwłaszcza gdy za wzór bierze podmioty lexi

12 piej rozwinięte, niesie z sobą szereg cennych wskazówek dotyczących wyznaczania celów strategicznych, jak również określania konkretnych taktyczno-operacyjnych zadań, służących ich realizacji. Telekomunikacja w krajach Wspólnoty Europejskiej, tak w sensie technologicznym jak i w sensie istniejących struktur rynkowych, niewątpliwie wyprzedza w swym rozwoju telekomunikację w Polsce. Analiza stanu obecnego sytuacji świadczenia usług dostępu w krajach UE, jak również dróg dochodzenia do tego stanu (nie wykluczając popełnianych w tym względzie błędów), analiza krytyczna i twórcza, pozwalająca wyciągać określone i trafne wnioski, przyczynić może się z jednej strony do przyspieszenia rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a z drugiej do wyłonienia dla Polski modelu najbardziej właściwego. Celem niniejszej pracy jest analiza porównawcza rodzajów, warunków i cen świadczenia usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. xii

13 Rozdział 1 Tematyka dostępu i połączeń sieci w dokumentach prawnych Unii Europejskiej 1.1 Pojęcie dostępu i połączenia sieci w porządku regulacji łączności elektronicznej Dostęp Dla potrzeb porządku regulacji łączności elektronicznej dostęp został zdefiniowany w art. 2 lit. a) Dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz połączeń międzysieciowych [16] (Dyrektywa Dostępowa) 1. 1 W porządku zliberalizowanym nie występowało jednolite pojęcie dostępu, brak było jego definicji [34]. Pojęcie dostępu było używane dla uregulowania różnych zagadnień. Podstawowe znaczenie miał dostęp użytkowników końcowych do publicznej sieci telefonicznej oraz do usług świadczonych w tych sieciach (tzw. dostęp ogólny w art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/10/WE) oraz dostęp do linii dzierżawionych oraz usług świadczonych w takich liniach (art. 1 dyrektywy 92/44/EWG). Pojęcie dostępu stosowano także do regulowania stosunków pomiędzy operatorami sieci a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi telekomunikacyjne, które potrzebowały w tym celu dostępu do sieci telekomunikacyjnych eksploatowanych przez operatorów (tzw. dostęp specjalny). Dostęp specjalny zapewniany był w innych miejscach sieci niż dostęp ogólny; z reguły na wyższych poziomach sieci. Inne też były warunki techniczne i interfejsy. Pojęcie dostępu było także stosowane w innych sprawach, np. dla określenia sposobu stosowania numeracji i kodów przy wybieranu operatora świadczącego usługi (tzw. równy dostęp w art. 12. ust 3 dyrektywy 97/33/WE). Zagadnieniom dostępu w polskim Prawie Telekomunikacyjnym poświęcono rozdział 2 w drugim dziale Ustawy z dnia 16 lipca 2004 [35]. 1

14 2 ROZDZIAŁ 1. TEMATYKA DOSTĘPU I POŁĄCZEŃ SIECI W DOKUMENTACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Zgodnie z definicją dostęp oznacza: Udostępnienie urządzeń lub usług innemu przedsiębiorstwu na określonych warunkach, na zasadach wyłączności lub bez wyłączności, w celu zapewnienia usług łączności elektronicznej. Połączenie sieci łączności elektronicznej. Połączenie sieci jest zatem szczególnym rodzajem dostępu, jaki zapewniają sobie wzajemnie operatorzy publicznych sieci telekomunikacyjnych; Dostęp do elementów sieci i urządzeń towarzyszących. Dostęp tego rodzaju umożliwia wykorzystanie własnych komponentów sieciowych przyłącznonych od cudzej sieci. Mieści się tu dostęp do pętli lokalnej, która stanowi element sieci oraz do usług niezbędnych do wykorzystania pętli lokalnej przez konkurencyjnego dostawcę usług. Dostęp do infrastruktury materialnej stanowiącej podbudowę sieci telekomunikacyjnej włączając w to budynki, kanalizację i maszty. Korzystanie z odpowiednich systemów oprogramowania, włączając w to systemy wsparcia operacyjnego, systemów translacji numerów lub systemó zapewniających analogiczne funkcje. Definicja dostępu nie ograniacza rodzajów systemó oprogramowania; mogą one obejmować funkcje sieciowe, usługowe, obsługi abonentów, obsługi bilingu itp. Dostęp obejmuje również zapewnianie roamingu, dostęp do systemów dostępu warunkowego dla usług telewizji cyfrowej, dostęp do usług sieci wirtualnych itp. Obowiązek dostępu może także dotyczyć konkretnych elementów sieciowych i urządzeń towarzyszących. Udostępnieniu podlega podlegają również takie elementy infrastruktury jak maszty, czy kanalizacje. Obowiązek zapewnienia dostępu stosuje się tylko do przedsiebiorstw telekomunikacyjnych będących operatorami, czyli te przedsiębiorstwa, które eksploatują sieci telekomunikacyjne lub urządzenia towarzyszące (np. systemu warunkowego dostępu) albo tylko posiadają uprawnienia do takiej eksploatacji (nie muszą jednakże być ich właścicielami). Wymogów dostępu nie stosuje się do przedsiębiorstw eksplotatujących sieci niepubliczne (w rozumieniu Dyrektywy Dostępowej nie są one operatorami). Beneficjentami dostępu mogą być tylko przedsiębiorstwa. Przepisy o dostępie zawarte w Dyrektywie Dostępowej nie mają zastosowania do użytkowników końcowych, którzy korzystają z sieci dla zaspokojenia własnych potrzeb telekomunikacyjnych.

15 1.1. POJĘCIE DOSTĘPU I POŁĄCZENIA SIECI W PORZĄDKU REGULACJI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Połączenie sieci Definicja połączenia sieci jest zawarta w art. 2 lit. b) Dyrektywy Dostępowej [16]. Przyjmuje ona wszystkie elementy definicji połączenia sieci z dyrektywy 97/33/WE z 30 czerwca 1997r, w sprawie interconnection w dziedzinie telekomunikacji w kontekście udostępnienia uniwersalnych usług i interoperacyjności poprzez zastosowanie zasad ONP [15], określające rodzaj i cel czynności podejmowanych w ramach połączenia sieci. Definicja zawarta w art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 97/33/WE określa połaczenie sieci jako fizyczne i logiczne połączenie sieci telekomunikacyjnych używanych przez jedną lub różne organizacje w celu umożliwienia użytkownikom jednej organizacji komunikowania się z użytkownikami tej samej lub innej organizacji albo w celu dostępu do usług dostarczanych przez inną organizację. Różnice dotyczą następujących kwestii: Połączeniem sieci w rozumieniu Dyrektywy Dostępowej jest tylko połączenie sieci publicznych. W definicji połączenia sieci, organizacje zostały zastąpione przedsiębiorstwami. Połączenie sieci jest szczególnym rodzajem dostępu. W zależności od miejsca w strukturze sieci przekazywania ruchu pomiędzy sieciami przyjmuje się zwykle następującą klasyfikację 2 połączeń sieci [5, 9, 12, 22, 29]: Lokalne rozpoczęcie/zakończenie połączenia (Local) Ruch międzysieciowy przekazywany jest z centrali lokalnej operatora A, do której podłączony jest abonent innicjalizujący połączenie (lokalne rozpoczęcie), do lokalnej centrali operatora B, do której podłączony jest abonent, do którego połączenie jest kierowane (lokalne zakończenie). Lokalne rozpoczęcie i zakończenie połączenia zilustrowano na rysunku 1.1. Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z pojedynczym przejściem (Single Tandem) Ruch międzysieciowy przekazywany jest z centrali tranzytowej operatora A obsługującej strefę numeracyjną, w której znajduje się abonent innicjalizujący połączenie (rozpoczęcie połączenia), do centrali tranzytowej operatora B obsługującej strefę numeracyjną, w której znajduje się abonent, do którego połączenie jest kierowane (zakończenie połączenia). Rozpoczęcie i zakończenie połączenia z pojedynczym przejściem zilustrowano na rysunku Nie jest to jedyna możliwa klasyfikacja.

16 4 ROZDZIAŁ 1. TEMATYKA DOSTĘPU I POŁĄCZEŃ SIECI W DOKUMENTACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Rysunek 1.1: Lokalne rozpoczęcie/zakończenie połączenia. Rysunek 1.2: Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z pojedynczym przejściem. Zakończenie połączenia z podwójnym przejściem (Double Tandem) Ruch międzysieciowy przekazywany jest z centrali tranzytowej operatora A, obsługującej strefę numeracyjną inną niż ta, w której znajduje się abonent innicjalizujący połączenie (rozpoczęcie połączenia), do centrali tranzytowej operatora B, obsługującej strefę numeracyjną inną niż ta, w której znajduje się abonent, do którego połączenie jest kierowane (zakończenie połączenia). Rozpoczęcie i zakończenie połączenia z podwójnym przejściem

17 1.2. MECHANIZMY PRAWNE ZAPEWNIANIA DOSTĘPU I POŁĄCZEŃ SIECI 5 zilustrowano na rysunku 1.3. Rysunek 1.3: Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z podwójnym przejściem. Szczególnym rodzajem dostępu do sieci, nie będącym w istocie połączeniem sieci jest bezpośredni dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling). Dostęp ten polega na tym, iż dany operator (A) umożliwia bezpośrednie dotarcie do swojego abonenta drugiemu operatorowi (B) na zasadzie dzierżawy części własnej infrastruktury w pętli abonenckiej, z pominięciem centrali lokalnej własnej sieci. Symbolicznie dostęp do lokalnej pętli abonenckiej przedstawiono na rysunku Mechanizmy prawne zapewniania dostępu i połączeń sieci Preferowaną formą uzyskiwania dostępu do sieci są negocjacje handlowe pomiędzy zainteresowanymi stronami, w wyniku których zawierana jest umowa. W przypadku ograniczonych warunków konkurencji zakłada się stosowanie administracyjnych środków zapewniania dostępu i połączeń sieci. Stąd kluczowym zagadnieniem, poruszanym w Dyrektywie Dostępowej jest określenie relacji między środkami umownymi a administracyjnymi. W Dyrektywie Dostępowej zawarto kilka rozwiązań służących dostępowi do sieci i połączeniom sieci [34]. Dyrektywa zakazuje państwom członkowskim stosowania środków blokujących dostęp do sieci lub połączenia sieci.

18 6 ROZDZIAŁ 1. TEMATYKA DOSTĘPU I POŁĄCZEŃ SIECI W DOKUMENTACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Rysunek 1.4: Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling). Dyrektywa gwarantuje przedsiębiorstwom swobodę negocjowania umów o dostępie i połączeniach sieci, a w niezbędnym zakresie zobowiązuje do prowadzenia negocjacji. Dyrektywa reguluje sposób postępowania w przypadku, gdy przedsiębiorstwa nie osiągną porumienia. Jeżeli negocjacje w sprawie dostępu lub połączenia sieci nie zakończą się zawarciem umowy, wówczas władza regulacyjna podejuje interwencje (z urzędu lub na wniosek) w celu zapewnienia dostępu roztrzygając kwestie sporne. Dyrektywa przewiduje nakładanie na konkretne przedsiebiorstwa szczególnych obowiązków określających wymagania związane z zapewnianiem dostępu i połączeń sieci oraz tworzących odpowiednie środowisko informacyjne i ekonomiczne sprzyjajace zawieraniu umów w sprawach dostępu i połączeń. Zadaniem władzy regulacyjnej jest jedynie wspieranie dostępu i połączeń sieci. Władze regulacyjne są ponad to uprawnione do wyznaczania warunków negocjowania umów o dostępie lub połączeniu sieci za pomocą tzw. szczególnych obowiązków nakładanych na jedną lub obydwie strony. W dalszej części wyróżniono obowiązki, jakie regulatorzy nakładać mogą na operatorów posiadających znaczącą pozycję na danym rynku, jak też obowiązki, jakie nakładać można na operatorów niezależnie od posiadanej przez nich pozycji rynkowej.

19 1.3. OBOWIĄZKI NAKŁADANE NA OPERATORÓW O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ Obowiązki nakładane na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej Przepisy art 9-13 Dyrektywy Dostępowej określają następujące rodzaje obowiązków, jakie mogą być nakładane na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej: Obowiązki w zakresie dostępu i użytkowania sieci Obowiązki dotyczące przejrzystości Obowiązek niedyskryminacji Obowiązek rozdzielania rachunkowości Obowiązek poddawania kontroli ustalanych cen Obowiązki dotyczące rachunkowości kosztów Obowiązek zapewnienia dostępu do pętli abonenckiej Władza regulacyjna ma swobodę wyboru środków nakładanych na przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji. Uznanie przysługujące organowi administracyjnemu nie obejmuje jednak rezygnacji z zastosowania jakichkolwiek środków regulacyjnych. Na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej można nakładać również obowiązki, które mogą być stosowane niezależnie od pozycji rynkowej operatora Obowiązki w zakresie dostępu i użytkowania sieci Reguła ogólna zawarta w art. 12 Dyrektywy Dostępowej przewiduje nakładanie na przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o znaczącej pozycji obowiązku spełniania uzasadnionych żądań dotyczących dostępu do określonych elementów sieci i urządzeń towarzyszących oraz możliwości używania tych elementów i urządzeń. Definicję sieci zawarto w art. 2 lit. a) Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dyrektywa Ramowa) [18]. Z definicji tej wynika, że elementami sieci są wszystkie elementy systemu transmisyjnego, urządzenia komutacyjne oraz rutery, a także inne elementy służące prezkazywaniu sygnałów w sieci. Elementem sieci może być również część systemu służącego innym celom (np. przesyłaniu energii), w zakresie w jakim jest wykorzystywana do celów telekomunikacyjnych. Definicja urządzeń towarzyszących zawarto w art. 2 lit. e) Dyrektywy Ramowej. Definicja ta obejmuje urządzenia (facilities) związane z siecią lub usługami, które wspomagają dostarczanie

20 8 ROZDZIAŁ 1. TEMATYKA DOSTĘPU I POŁĄCZEŃ SIECI W DOKUMENTACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ innych usłg za pomocą danej sieci lub usługi. Pojęcie urządzenia towarzyszącego nie ogranicza się do rzeczy, ale obejmuje również funkcje, cechy użytkowe i inne dobra niematerialne służące świadczeniu usług. Z definicji dostępu zawartej w art. 2 lit. a) Dyrektywy Dostępowej wynika, że polega on na zapewnieniu innemu przedsiębiorstwu urządzeń i usług, w tym elementów sieci i urządzeń towarzyszących, przyłączeniu sprzętu, dostępu do infrastruktury, systemów oprogramowania, funkcji sieciowych. Wykaz obowiązków w zakresie dostępu i użytkowania sieci zawarty w art. 12 ust. 1 lit. a)-i) Dyrektywy Dostepowej ma charakter przykładowy i określa obowiązki o różnym charakterze. Wyróżnić można pięć zasadniczych rodzajów obowiązków[34]. 1. Obowiązek połączenia sieci i zapewnienia dostępu do poszczególnych jej elementów lub urządzeń Cechą charakterystyczną tych obowiązków jest to, że są one skierowane na zapewnienie fizycznego i funkjonalnego połączenia lub dostępu do całej sieci lub elementów składowych sieci operatora zobowiązanego. Żądania dotyczące połączeń sieci mogą pochodzić tylko od operatorów sieci telekomunikacyjnych. Żądania dotyczące dostępu mogą pochodzić zarówno od operatorów sieci, jak i dostawców usług. 2. Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury stanowiącej podbudowę sieci telekomunikacyjnej Infrastruktura obejmuje tu pomieszczenia lub powieszchnie niezbędne do zapewnienia kolokacji urządzeń lub innych form współkorzystania z określonych obiektów, np. kanalizacji technicznej, budynków, masztów. 3. Obowiązek zapewnienia dostępu do określonych technologii i sytemów sieciowych W tej kategorii mieszczą się obowiązki wymienione w ust. 1 lit. e) oraz h) art. 12 Dyrektywy Dostępowej. Pierwszy z tych przepisów wymienia interfejsy i protokoły jako przykłady technologii sieciowych, do których należy zapewnić dostęp. Zakres zastosowania tego przepisu obejmuje jednak wszelkie kluczowe technologie, do których dostęp jest konieczny w celu zapewnienia interoperacyjności usług oraz świadczenia usług sieci wirtualnych. Drugi przepis dotyczy dostępu do systemów oprogramowania, w tym systemów wspierania działalności operacyjnej. 4. Obowiązek zapewnienia dostępu do usług łączności elektronicznej Obowiązek ten w istocie oznacza konieczność dostarczania usług hurtowych niezbędnych

21 1.3. OBOWIĄZKI NAKŁADANE NA OPERATORÓW O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ 9 innemu przedsiębiorstwu do przygotowania własnej oferty usługowej. Obowiązek dostarczania usług może być również nałożony w celu zapewnienia interoperacyjności usług pomiędzy zakończeniami współpracujących sieci telekomunikacyjnych. 5. Obowiązek prowadzenia negocjacji i zakaz pozbawiania dostępu Przepis art. 12 ust. 1 lit. b) Dyrektywy Dostępowej przewiduje możliwość nałożenia na operatora o znaczącej pozycji obowiązku prowadzenia w dobrej wierze negocjacji z przedsiębiorstwami żądającymi dostępu. Podobny charakter ma przepis art. 12 ust. 1 lit. c), który przewiduje ustanowienie zakazu pozbawiania przedsiębiorstw dostępu do urządzeń i funkcji udostępnionych. Aby zabezpieczyć realizowalność wyżej wymienionych obowiązków dostęp winien być zapewniany na warunkach uczciwości (fairness), zasadności (reasonableness), terminowości (timeliness). Warunki uczciwe i zasadne powinny umożliwić operatorowi uzyskanie zwrotu efektywnie zainwestowanych nakładów i rozsądnego zysku. Beneficjentom dostępu powinny zaś zapewnić świadczenia, których rzeczywiście potrzebują, na warunkach zapewniających odpowiednią marżę detaliczną oraz gwarancję pewności obsługi. Warunki dotyczące terminowości mogą dotyczyć okresu rozpatrywania wniosków o dostęp, terminów dostarczania usług oraz informacji niezbędnych do ich zamówienia i wykorzystania. W myśl art. 12 Dyrektywy dostępowej decyzja o nałożeniu poszczególnych obowiązków winna uwzględniać następujące kryteria i przesłanki: W każdym przypadku warunkiem koniecznym nałożenia poszczególnych obowiązków jest stwierdzenie znaczącej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Przy nakładaniu obowiązków należy uwzględnić cele i zasady regulacji z art. 8 Dyrektywy Ramowej [18]. Należy rozważyć techniczną i ekonomiczną zasadność wytworzenia konkurencyjnej infrastruktury zamiast dopuszczania do korzystania z infrastruktury istniejącej. Uwzględniając rodzaj żądanego dostępu lub połączenia należy ocenić perspektywy rozwoju rynku, na którym mają być one wykorzystywane.

22 10 ROZDZIAŁ 1. TEMATYKA DOSTĘPU I POŁĄCZEŃ SIECI W DOKUMENTACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Oceny wymaga stosunek pomiędzy zakresem obowiązku zapewniania dostępu a istniejącym zasobem, który może być wykorzystany do zrealizowania świadczeń dostępowych. Oceny również skala początkowej inwestycji, jakiej musiał dokonać właściciel infrastruktury i ryzyko jakie ponosił dokonując tej inwestycji. Rozważyć należy rónież inne przesłanki dotyczące zabezpieczenia konkurencji w długim horyzoncie czasowym, ochrony praw własności intelektualnej związanych z eksploatacją infrastruktury oraz dostarczania usług ogólnoeuropejskich. Odmowa zapewnienia dostępu przez operatora zobowiązanego do spełnienia uzasadnionych żądań dostępowych może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Operator może odmówić dostępu, jeżeli nie dysponuje świadczeniami, których żąda inne przedsiębiorstwo telekomunikacyjne. Odmowa może być uzasadniona obiektywnymi przyczynami dotyczącymi wykonalności technicznej dostępu i integralności sieci Obowiązki dotyczące przejrzystości Celem nakładanie obowiązków dotyczących przejrzystości jest zapewnienie uczestnikom rynku telekomunikacyjnego informacji sprzyjających efektywnej konkurencji. Dostęp do informacji: ułatwia prowadzenie negocjacji, sprzyja unikaniu sporów, daje możliwości wyprzedzającej oceny warunków, na jakich można korzystać z usług dostępowych, sprzyja egzekwowaniu zakazu dyskryminacji (informacje dotyczące warunków dostępu i połączeń sieci), sprzyja interoperacyjności (informacje dotyczące warunków technicznych i interfejsów). W myśl w art. 9 ust. 1 Dyrektywy Dostępowej udostępnianiu podlegają informacje dotyczące: rachunkowości, specyfikacji technicznych, charakterystyki sieci,

Analiza wybranych aspektów ekonomiczno-prawnych dostępu do sieci telekomunikacyjnej w krajach Unii Europejskiej

Analiza wybranych aspektów ekonomiczno-prawnych dostępu do sieci telekomunikacyjnej w krajach Unii Europejskiej Sylwester Laskowski dostępu do sieci telekomunikacyjnej w krajach Unii Europejskiej Sylwester Laskowski Dokonano przeglądu zagadnień dotyczących dostępu do sieci telekomunikacyjnej, zawartych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Wybrane obowiązki prawne przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prawo telekomunikacyjne Zasadniczym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3, DYREKTYWA KOMISJI 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

USTAWA z dnia... 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1. DZIAŁ I Postanowienia ogólne Projekt z dnia 10 grudnia 2003 r. USTAWA z dnia... 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1 DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) prawa i obowiązki przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu Informacja dla konsumentów w zakresie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Celem regulacji roamingu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Dostęp do infrastruktury (sieci) pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej. Łódź, 9 grudnia 2015 r.

Dostęp do infrastruktury (sieci) pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej. Łódź, 9 grudnia 2015 r. Dostęp do infrastruktury (sieci) pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej Łódź, 9 grudnia 2015 r. Sieć pocztowa (pojęcie) Przepisy prawa międzynarodowego Przepisy prawa definiują pojęcie sieci

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2002-04-24) Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1445 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Połączenia do numerów niegeografi cznych.

Połączenia do numerów niegeografi cznych. 120 Połączenia do numerów niegeografi cznych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r., C 397/14 Spis treści I. Wprowadzenie II. Przedmiot sprawy III. Motywy

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski Nowe częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzszansą na nowe oblicze telekomunikacji mobilnej Optymalny wariant warunków i zasad alokacji częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzw Polsce Wice Prezes PIIT

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013 agenda wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Kamil Kosmala 1. Wstęp Problematyka dostępu telekomunikacyjnego analizowana jest zwykle z punktu widzenia regulacyjnego. Postrzegany z tej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Sporządzanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o opinię Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR DRT-WWM /05( )

DECYZJA NR DRT-WWM /05( ) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Polkomtel S.A. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa DECYZJA NR DRT-WWM-60600-20/05( )

Bardziej szczegółowo

Załącznik I: Przykład kwestionariusza

Załącznik I: Przykład kwestionariusza Załącznik I: Przykład kwestionariusza Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG Kwestionariusz dotyczący ochrony odbiorcy 13-04-2005 JAKOŚĆ HANDLOWA DOSTAW Wskaźniki jakości handlowej Średni czas

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach:

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach: Komisja Europejska w opublikowanym dnia 24 czerwca bieżącego roku raporcie ewaluacyjnym,,evaluation Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation" dokonała analizy zakresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. Wykaz zmian w: 1) Regulaminie świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. 2) Regulaminie Usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Multimedia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks dobrych praktyk Kodeks dobrych praktyk ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści Definicje... 2 1 Wstęp... 3 2 Kontent handlowy (komercyjny)... 4 3 Klasyfikacja...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 19.06.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Temat: Petycja 0171/2007 złożona przez Breedę Moynihan Cronin (posłankę do irlandzkiego parlamentu), w sprawie niewypełnienia

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ. Warszawa 2007

PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ. Warszawa 2007 PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ Warszawa 2007 Definicje Podział funkcjonalny wydzielenie organizacyjne w ramach spółki, jednostki odpowiedzialnej za niektóre

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Warszawa, maj 004 r. . Przenośność numeru w publicznych sieciach telefonicznych. Pojęcie przenośności numeru (number portability) oznacza uprawnienie abonenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

- Prawo telekomunikacyjne wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych,

- Prawo telekomunikacyjne wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-04 Druk nr 2637 Warszawa, 9 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych KONFERENCJA "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Arleta Adamus, Agnieszka Ludwikowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach i cennikach dot. usługi Dostęp do Internetu DSL

Zmiany w regulaminach i cennikach dot. usługi Dostęp do Internetu DSL 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany dla klientów usługi Dostęp do Internetu DSL: w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązującym przed 1 lutego 2014 roku, w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

26 września 2016 r. KSTiT 2016 Gliwice

26 września 2016 r. KSTiT 2016 Gliwice Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz Wytyczne BEREC do Rozporządzenia 1 Cele Rozporządzenia ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. Wnioski. (1).Wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo