Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita,3 praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Egzamin Razem: Razem: 00% Umiejętności Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego. użytkownika danego języka, potrafi relacjonować Wypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na Wypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd. Forma zajęć Laboratorium mgr Katarzyna Drabczyk, mgr Marcin Czernobrewy, mgr Mariusz Kowalski, mgr Beata Łucjanek, mgr Joanna owicka, mgr inż. Małgorzata Świtała, mgr Patrycja Twardowska Laboratorium. Zakupy. Mowa zależna.. Filmy. Strona bierna. Bohaterowie naszych czasów. Zdania podrzędnie złożone Pisanie recenzji filmu. Przekazywanie i reagowanie na wiadomość 5. Przesądy. III tryb warunkowy. Tworzenie przysłówków i przymiotników. 6. Tajemnicze morderstwa w historii. Rzeczowniki złożone. Pytania obcięte. 7. Telewizja. Czasowniki złożone. Pisanie rozprawki: za i przeciw 8. Giełda, akcje, obligacje, inwestycje 9. Przepływ gotówki wewnątrz firmy. Finansowanie przedsiębiorstwa 0. Rachunek zysków i strat. Bilans. Prognozowanie w firmie. Audyt. Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

2 Ubezpieczenia rodzaje, warunki Zarządzanie ryzykiem w firmie 5. Słynne krachy w historii finansów Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina. ew English File Intermediate. Oxford: OUP, 007 Literatura uzupełniająca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Dooley J., Evans V., Grammarway 3, ewbury: Express Publishing, Flinders S., Test Your Business English. Harlow: Penguin Books, 000 Goddard C., Business Idioms International. Prentice Hall International (UK) Ltd., 99 5 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, 00 7 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, Hollett V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford University Press, Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język niemiecki przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZ_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita, praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% Umiejętności Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego. użytkownika danego języka, potrafi relacjonować Wypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na Wypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd. Forma zajęć Laboratorium mgr Agnieszka Mikosz, mgr Mirosław Grudzień Laboratorium. Studia lub praktyki zagraniczne. Unia Europejska/Instytucje/Euroregiony Pieniądze/waluta/reakcje na euro Europejska polityka rolna/gospodarstwa ekologiczne 5. Bioetyka/klonowanie/manipulacja genetyczna 6. Odnawialne zródła energii(energia wiatrowa i solarna) Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

4 7. Procesy informacyjno-komunikacyjne/literatura kontra internet 8. Mikroekonomia 9. Makroekonomia 0. Statystyka. Finanse publiczne. Finanse przedsiębiorstw Ubezpieczenia Rachunkowość finansowa 5. Analiza finansowa Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: Mit Deutsch in Europa studieren arbeiten leben, Goethe-Institut, Fraus, Robert Bosch Stiftung Alltag, Beruf & Co. 6, Hueber Verlag Literatura uzupełniająca: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Renate Luscher, Max Hueber Verlag Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag Język niemiecki, Repetytorium gramatyczne, Lektor Klett 3 Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Stanisław Bęza Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt 5 Wirtschaftsgespräche, Rozmowy o gospodarce, Sławomira Kołsut Geschäftssprache Deutsch, Inter ationes Wirtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland, Inter ationes.. Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język czeski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita -FIR-I-A-FIR-JEZC_V, praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć Laboratorium % Razem: Razem: 00% Umiejętności Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego. użytkownika danego języka, potrafi relacjonować Wypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na Wypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd. Forma zajęć Laboratorium Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko Laboratorium. Zaimki w miejscownik (lokalizowania obiektów).. Biografie sławnych ludzi. Pisanie CV. Tryb warunkowy - co wyroki. Uprzejmy wyrażenia i zwroty z wykorzystaniem warunkowego nastroju.powinieneś konstrukcja. Stopnie porównania. Przymiotniki vs Przysłówki (porównanie). Słownictwo: Prognoza pogody. Zaimki w celowniku.czasownik + konstrukcje celownik. 5. Pisanie listów, e, wiadomości tekstowe. Dialogi na telefon. Słownictwo: ubrania. Preferencje wyrażające (chutnat, mit Rad, líbit se milovat). 6. Ablacja w przypadku pojedynczych zaimków +. Środki transportu. Stosunki interpersonalne - opis charakteru, reklamy 7. Konstrukcje wyrażające poleceń, zakazów, rozkazów. Znaki drogowe.wołacz. Specjalista słownictwo: kolokacje, wulgaryzmy, zwroty wyrażające uczucia. 8. Specjalista słownictwo: Stylowe rodzaje języka czeskiego (potoczny styl, styl wypowiedzi, styl biurowy, styl naukowy i dziennikarski styl). 9. Mikroekonomia 0. Makroekonomia. Finanse publiczne Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

6 . Finanse przedsiębiorstw Ubezpieczenia Rachunkowośc finansowa 5. Analiza finansowa Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 3 Lída Holá, ew Czech Step by Step, Praha 009. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 00. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 0. Luttererová Jiřina, Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha 99 Literatura uzupełniająca: Lída Holá, Pavla Bořilová, Česky krok za krokem, Praha 0. Alena ekovářová, Čeština pro život, Praha Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 005. Helena Remediosová, Elga Čechová, Chcete mluvit česky?, Liberec Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Zajęcia sportowe przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita -FIR-I-A-FIR-ZS_V 0, praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć Ćwiczenia 6 6 Obserwacja ciągła, test sprawności ogólnej i ukierunkowanej 00% Razem: Razem: 00% Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Systematyczny udział w. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie K_K0 HA_K0 SA_K0 ch C Obserwacja przez Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej. prowadzącego. Odbiór K_KO HA_K0 SA_K0 C różne role. jednostki przez grupę. Forma zajęć Ćwiczenia Roman Palacz/ Marcin Dykta/ Adam Wrona.. Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Ochrona własności intelektualnej przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita -FIR-I-A-FIR-OWI_V 0, praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć % Razem: 5 9 Razem: 00% Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu). Zna prawne podstawy funkcjonowania państwa, organizacji gospodarczych i społecznych. pisemny test K_W+ SA_W06+, SA_W09+ W. Ma wiedzę na temat komunikowania informacji na potrzeby organizacji. pisemny test K_W07+ SA_W07+, SA_W06+ W Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa i autorska). Rozumie znaczenie tej ochrony dla działalności pisemny test K_W8+ SA_W0+ W innowacyjnej w gospodarce pisemne testy Potrafi wybierać źródła informacji i korzystać z nich przy cząstkowe, obserwacja. rozwiązywaniu problemów zarządczych w organizacji i jej K_U07+ SA_U+, SA_U8+ pracy podczas W obszarach funkcjonalnych. zajęć, rozmowa ustna Umie posługiwać się systemami normatywnymi oraz pisemne testy stosować odpowiednie normy i standardy (prawne, cząstkowe, obserwacja. K_U0+ SA_U5+, SA_U3+ W zawodowe, moralne) w konkretnych działaniach w pracy podczas organizacji zajęć, rozmowa ustna pisemne testy Posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań cząstkowe, obserwacja pisemnych, analizy literaturowej i jej wykorzystania pracy podczas K_U6+ SA_U9+ W zajęć, rozmowa ustna. Potrafi w współdziałać i pracować w grupowych i obserwacja pracy zespołowych formach organizacji pracy. Wykazuje podczas zajęć, K_K03+ gotowość do organizowania i kierowania pracą małych rozmowa ustna zespołów. SA_K0+ W Potrafi odpowiednio określać priorytety i wyznaczać cele w obserwacja pracy. własnej pracy i we współpracy z innymi w związku z podczas zajęć, K_K0+ SA_K03+, SA_K0+ W pełnieniem różnych ról organizacyjnych. rozmowa ustna Forma zajęć dr Aldona Dereń. Własność intelektualna charakterystyka pojęcia i systematyka kategorii zaliczanych do własności intelektualnej Instytucjonalizacja prawnej ochrony własności intelektualnej.. Prawne aspekty zarządzanie prawami własności intelektualnej w organizacji gospodarczej Prawna ochrona autora. Autorskie prawa osobiste i majątkowe zakres prawnej ochrony. Prawna ochrona oprogramowania w prawie krajowym i europejskich regulacjach prawnych. 5. Urząd patentowy status funkcje i zadania. Patent i warunki jego uzyskania. Charakterystyka procedury patentowej 6. Bazy Informacji Patentowej i ich znaczenie dla działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej. 7. Zasady posługiwania się Bazami Informacji Patentowej. 8. Projekty racjonalizatorskie zasady prawnej ochrony i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

9 9. Ochrona firmy, nazw handlowych i domen internetowych. 0. Znak towarowy w obrocie gospodarczym warunki i procedury prawnej ochrony. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie krajowym i europejskim. Prawna ochrona wzorów użytkowych. Ochrona wzorów przemysłowych ustawowe regulacje prawa krajowego i europejskiego. Topografie układów scalonych i znaczenie ich prawnej ochrony Prawne aspekty zarządzanie prawami własności intelektualnej w organizacji gospodarczej Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 005 Dereń A.M., ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, Oficyna Wydawnicza PWSZ ysa 0 3 Giliciński L., Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 997 Golat K., Golat R., Prawo autorskie w praktyce, Wyd. IFOR, Warszawa Hetman J., Podstawy prawa własności intelektualnej, Biblioteka Analiz, warszawa 00 6 Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w Unii Europejskiej, Gdańsk 00 7 Kotarba W., Zarządzanie wiedza chronioną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 00 8 Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 00 Literatura uzupełniająca: Dereń A.M., Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy, Oficyna Wydawnicza PWSZ ysa 007 Golat R., Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 005. Łazewski M, Gołębiowski M., Własność intelektualna. Vademecum Innowacyjnego przedsiębiorcy, t. III, Warszawa Mroziewski M., kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa 008 owińska E., du Vall M., Znowelizowane prawo własności przemysłowej, Warszawa 00 Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 005 Szymanek T., Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Ubezpieczenia przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 3 -FIR-I-A-FIR-UBE_V Seminarium Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0,7 praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć test 75% wygłoszenie referatu, prezentacja multimedialna 5% Razem: Razem: 00% Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Zna znaczenie ryzyka w działalności człowieka i proces. test K_W0+++, K_W3+++ SA_W07+++, SA_W08+++ WS zarządzania ryzykiem. Zna podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe, klasyfikacje,. test K_W0+++, K_W3+++ SA_W0+++, SA_W07+++ WS funkcje ubezpieczeń oraz instytucje ubezpieczeniowe. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, działalności test K_W0+++, K_W3+++ ubezpieczeniowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. SA_W0+++, SA_W07+++, +++, SA_W06+++ Posiada wiedzę na temat najważniejszych produktów ubezpieczeń społecznych i gospodarczych test K_W0+++ SA_W06+++ WS. Potrafi określać potrzeby ubezpieczeniowe oraz zastosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. dyskusja K_U5+++ SA_U06+++, SA_U07+++ WS Analizuje oraz ocenia podstawowe produkty. ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku ubezpieczeń dyskusja a także potrafi dokonać wyboru pod kątem własnych K_U5+++ SA_U06+++, SA_U07+++ WS potrzeb ubezpieczeniowych. ma świadomość istnienia ryzyka i zarządzania nim dyskusja K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K07+++ WS WS Forma zajęć Seminarium dr Joanna Szczepańska dr Joanna Szczepańska z prezentacją multimedialną. Definicje ryzyka i niepewności. Klasyfikacja ryzyka. Definicje i cechy ubezpieczeń.. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce. Otoczenie instytucjonalne ubezpieczeń - podstawy prawne, koncesje, nadzór. 5. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych - elementy stosunku ubezpieczenia, gospodarka finansowa, działalność marketingowa, zarządzanie ryzykiem. 6. Formy ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia na życie. 7. Otwarte Fundusze Emerytalne. Reforma emerytalna. 8. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń na tle rynku międzynarodowego. 9. Test. Razem liczba godzin: 9 Seminarium referaty, dyskusja Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

11 . Ryzyko w działalności człowieka. Istota i funkcje ubezpieczeń. Podstawy prawne ubezpieczeń.. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Charakterystyka umowy ubezpieczenia. Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej. Zasady ustalania świadczeń i odszkodowań. 5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. 6. Reasekuracja. 7. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. 8. adzór ubezpieczeniowy. Instytucje ochrony ubezpieczeniowej. 9. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Podstawy ubezpieczeń : podręcznik/ Tom : Mechanizmy i funkcje / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa 00 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik/ Tom : Produkty / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa 00 Podstawy ubezpieczeń: podręcznik/ Tom 3: Przedsiębiorstwo / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa, 00 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa / red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, PWE, Warszawa 00. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dn (Dz.U.05) z późn. zmianami. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dn (Dz.U. 05) z późn. zmianami. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn (DZ.U.05) z późn. zmianami. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dn (DZ.U. 053) z późn. zmianami. Literatura uzupełniająca: Ubezpieczenia komunikacyjne / red. Stanisław Rogowski ; Bożena Wolińska [et al.], Poltext, Warszawa 006. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / red. Jan Monkiewicz ; Artur Gąsiorkiewicz [et al.], Poltext, Warszawa 00 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. Podstawy i T. Zastosowania / pod red. Bogusława Hadyniaka i Jana Monkiewicza, Poltext, 3 Warszawa 00. Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / Wojciech Muszalski, Wydaw. aukowe PW, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Całkowita 8,7 praktyczne 0,7 kształcenia w ramach form zajęć % Ćwiczenia % Projekt % egzamin Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Egzamin L. godz. zajęć w sem. -FIR-I-A-FIR-ZFP_V Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu). Student posiada wiedzę na temat strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa. kolokwium, egzamin K_W0+++, K_W0+++, K_W08+++, K_W3+++ SA_W0+++, SA_W03+++, SA_W06+++, SA_W07+++, SA_W08+++ WC Wiedza. Posiada wiedzę na temat źródeł kapitału w przedsiębiorstwie i wyceny papierów wartościowych. Rozumie znaczenie ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. kolokwium, egzamin kolokwium, egzamin K_W0+++, K_W0+++, K_W09+++ K_W0+++, K_W0+++, K_W07+++, K_W3+++ SA_W06+++ SA_W06+++, SA_W07+++, SA_W08+++ Rozumie sens i sposoby obliczania kosztu kapitału kolokwium, egzamin K_W09+++, K_W3+++ SA_W06+++ WC własnego, obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału. 5. Umie interpretować relację: oczekiwana stopa zwrotu z kolokwium, egzamin K_W0+++, K_W0+++, inwestycji kapitałowych a koszt kapitału i ryzyko. K_W09+++ SA_W07+++ WCP 6. Zna zagadnienia budowy efektywnego portfela projektów kolokwium, egzamin inwestycyjnych. K_W0+++, K_W0+++ SA_W06+++, SA_W07+++ WP 7. Zna model wyceny aktywów kapitałowych, CML, SML, kolokwium, egzamin linię charakterystyczną akcji.. K_W0+++, K_W0+++ SA_W07+++, SA_W06+++ WCP. Potrafi scharakteryzować źródła finansowania działalności kolokwium, egzamin K_U0+++, K_U06+++, gospodarczej. K_U+++ SA_U0+++, SA_U03+++ W. Potrafi dokonać wyceny papierów wartościowych: akcji, kolokwium, egzamin obligacji. K_U09+++ SA_U0+++ WC Potrafi obliczyć koszt kapitału własnego oraz kolokwium, egzamin średnioważony koszt kapitału. K_U09+++ SA_U0+++ WC WP W Umiejętności Potrafi oszacować ryzyko inwestowania w aktywa kapitałowe. kolokwium, egzamin K_U06+++, K_U07+++, K_U09+++, K_U5+++, K_U+++ SA_U0+++, SA_U03+++, SA_U05+++, SA_U06+++, SA_U07+++ WCP Potrafi wykreślić obszar możliwych rozwiązań dla dwuelementowych portfeli w zależności od proporcji udziałów aktywów w portfelu. Potrafi wykreślić zależność oczekiwanej stopy zwrotu z portfela od ryzyka portfela. Rozumie sens decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. kolokwium, egzamin kolokwium, egzamin odpowiedź ustna K_U06+++, K_U09+++, K_U+++ K_U06+++, K_U09+++, K_U+++ K_K0+++, K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ SA_U0+++, SA_U03+++ SA_U0+++, SA_U03+++ SA_K0+++, SA_K03+++, SA_K0+++, SA_K05+++ WCP WCP W Kompetencje społeczne. Dostrzega konieczność uwzględniania i właściwej ryzyka i niepewnosci w działalności gospodarczej. Rozumie, że w konkurencyjnej gospodarce inwestowanie kapitału powinno przynosić korzyści finansowe. odpowiedź ustna odpowiedź ustna K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ K_K0+++, K_K0+++, K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K0+++, SA_K07+++, SA_K05+++ SA_K0+++, SA_K03+++, SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K07+++ W W Rozumie cele działaności gospodarczej. odpowiedź ustna K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++, K_K0+++ SA_K0+++, SA_K03+++, SA_K0+++, SA_K05+++, SA_K06+++, SA_K07+++ W Forma zajęć Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

13 Ćwiczenia Projekt dr hab. inż. Zofia Wilimowska, Prof. PWSZ w ysie dr Joanna Szczepańska dr Joanna Szczepańska wykład z prezentacją multimedialną. Wprowadzenie: cele i rola zarządzania finansami.. Rynek kapitałowy i pienięzny jako źródło finansowania. Obce źródła finansowania i ich koszt. Własne źródła finansowania i ich koszt. 5. Wartość pieniądza w czasie. 6. Ryzyko inwestowania a stopa zwrotu. 7. Metody wyceny papierów wartościowych (cena i żądana stopa zwrotu). 8. Ryzyko i metody pomiaru ryzyka działalności inwestycyjnej. 9. Statystyczne miary ryzyka. 0. Teoria portfelowa.. Rynkowy koszt ryzyka (CML) i dywersyfikacja ryzyka.. Model CAPM. Średnioważony koszt kapitału. Optymalizacja budżetu kapitałowego. 5. Dyskretne miary ryzyka. Razem liczba godzin: 30 Ćwiczenia ćwiczenia tablicowe. Przyszła wartość pieniądza.. Obecna wartość pieniądza. Amortyzacja kredytu. Wyceny papierów wartościowych - akcji. 5. Szacowanie liczby akcji i ich ceny emisyjnej. 6. Wyceny papierów wartościowych - obligacji. 7. Statystyczne miary ryzyka. 8. Teoria portfelowa - portfel dwuelementowy. 9. Rynkowy koszt ryzyka (CML). 0. Obliczanie beta.. Koszt kapitału własnego (CAPM).. Średnioważony koszt kapitału. Optymalizacja budżetowania kapitałowego. Dyskretne miary ryzyka. 5. Dyskretne miary ryzyka - model Bayes'a. Razem liczba godzin: 5 Projekt. Szacowanie liczby akcji i ich ceny emisyjnej.. Wykorzystanie metod analiz portfelowych, w tym metody Markowitza, w celu zbudowania efektywnego portfela inwestycyjnego. Modyfikowanie portfela inwestycyjnego w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka. Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: 3 5 Brighman E.F., Podstawy zarządzania finansami, PW, Warszawa 995. McGuigan J.R., Kretlow W.J., R.Ch. Moyer, Contemporary Financial Management, West Publishing Company, 987. Dyduch J., Sierpińska M., Wilimowska Z.,, PWE, Warszawa 0 Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Bydgoszcz, TOiK OPO, 00. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydaw. aukowe PW, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Zarządzanie inwestycjami długoterminowymi FIASE PRZEDSIĘBIORSTW, FP Całkowita 5 Analiza matematyczna i algebra, statystyka opisowa i matematyczna, ekonometria, wartość pieniądza w czasie, podstawy finansów, mikro- i makro-ekonomia, bankowość, rachunkowość finansowa i zarządcza, rachunek kosztów, analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy i kapitałowy, prawo gospodarcze, prawo spółek kapitałowych i osobowych studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, rzutujące na wiedzę i rozumienie problemów z zakresu inwestycji, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia i zdania egzaminu z "zarządzania inwestycjami długoterminowymi" będą musieli braki uzupełnić. Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. -FIR-I-A-FP-ZID_V 0,9 praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć WYKŁAD Z SEM. V: pisemno-ustne zaliczenie wykładu 70% Ćwiczenia ĆWICZEIA Z SEM. V: kolokwium pisemne 30% Konsultacje 0 polski Razem: 0 98 Razem: 00% Wiedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu). Wiedza w zakresie szacowania nakładów i przyszłych kolokwium pisemne, projektowanej inwestycji oraz jej odpowiedź ustna finansowej efektywności. K_W09++ SA_W06++ WC. Znajomość problemów, związanych z procesem kolokwium pisemne, inwestycyjnym w organizacji. odpowiedź ustna K_W09++, K_W08++ SA_W06++, SA_W08++ W Znajomość zasad budowy sprawozdań pro-forma. kolokwium pisemne, K_W06++, K_W07++, odpowiedź ustna K_W09++, K_W08++ SA_W06++ WC Znajomość i rozumienie metod finansowej kolokwium pisemne, efektywności inwestycji, ich klasyfikacji, podziałów, celu odpowiedź ustna stosowania. K_W09++ SA_W06++ WC 5. Znajomość i rozumienie sposobu właściwego doboru kolokwium pisemne, stopy dyskontowej w metodach dynamicznych. odpowiedź ustna K_W08++, K_W09++ SA_W0++, SA_W06++ WC dyskusja, weryfikacja Umiejętność budowy zespołu do spraw projektu. projektu realizowanego K_U0++, K_U07++ inwestycyjnego. w semestrze VI SA_U5++, SA_U6++, ++, SA_U++, SA_U8++ P Umiejętności. Umiejętność prowadzenia badania projektowanej inwestycji, finalnego opracowania sprawozdań pro-forma projektu, ostateczna finansowa ocena projektu. dyskusja, weryfikacja projektu realizowanego w semestrze VI K_U05++, K_U06++, K_U07++, K_U08++, K_U09++, K_U++, K_U++, K_U3++, K_U++ SA_U0++, SA_U03++, SA_U0++, SA_U06++, SA_U07++ WC Kompetencje społeczne dyskusja, weryfikacja Umiejętność identyfikacji elementów ryzyka związanych z projektu realizowanego K_U05++ inwestycją. w semestrze VI K_K0++, K_K03++, K_K05++, K_K06++ SA_U0++, SA_U0++, SA_U03++, SA_U06++, SA_U08++ Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zbyt optymistycznych i. zbyt pesymistycznych oszacowań efektywności dyskusja K_K0++, K_K0++ SA_K0++, SA_K07++ C projektowanych inwestycji. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności pracowników. zespołów do spraw projektowanych inwestycji, ich odpowiedzialności za sukcesy i porażki firmy, a nawet za utratę pracy przez innych pracowników i bankructwo dyskusja K_K0++, K_K0++, K_K03++, K_K0++, K_K06++ SA_K07++, SA_K0++, SA_K0++, SA_K05++, SA_K06++, SA_K03++ W przedsiębiorstwa. Zdaje sobie sprawę z różnorakich nacisków na pracowników tych zespołów oraz z psychologicznych i socjologicznych interakcji wewnętrznych w zespole i zewnętrznych. dyskusja SA_K03++, SA_K0++ CP W Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

15 Forma zajęć Ćwiczenia dr inż. Marek Wilimowski dr Joanna Szczepańska wykład z prezentacją multimedialną. Wstęp do inwestycji cele, kryteria inwestycji, klasyfikacje inwestycji, etapy. Metody szacowania finansowej efektywności inwestycji, formy bilansowania inwestycji, podział metod szacowania inwestycji. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji, sprawozdania pro forma, szacowanie nakładów inwestycyjnych, przepływy przyrostowe. Metody statyczne, statyczny rachunek amortyzacji okres zwrotu PB, rachunek porównawczy kosztów, rachunek porównawczy zysków, księgowa stopa zwrotu ARR. 5. Metody dynamiczne szacowania efektywności inwestycji, idea inwestycji, typy projektów inwestycyjnych, ocena efektywności projektów inwestycyjnych rzeczowych w warunkach deterministycznych 6. Założenia metod PV, PI, IRR oraz DPB. Porównanie metod szacowania efektywności, porównywanie różnych inwestycji i wybór lepszej, metody PV i PI, metody PV i IRR, metody PV i DPB. Stopa zwrotu z inwestycji a IRR oraz PI. 7. Omówienie zagadnień poprawnej analizy opłacalności inwestycji, szacowanie przepływów pieniężnych istotnych dla efektywności inwestycji 8. Koszty kapitału w szacowaniu efektywności inwestycji. Razem liczba godzin: 9 Ćwiczenia rozwiązywanie zadań, dyskusja. Rozwiązywanie zadań, analiza przykładów z zakresu badania opłacalności inwestycji. Wykorzystanie metod badania opłacalności inwestycji. 8. Kolokwium Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, wyd., Część I i II, TOiK OPO, Bydgoszcz 00. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami T/T, PWE, Warszawa 000. Pluta W., red., Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 000. Pluta Wiesław, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, 00 Machała Robert, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PW, Warszawa 00. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Kraków 008. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PW 999. Literatura uzupełniająca: Jackson Mary, Staunton Mike, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA + CD-ROM, Helion, Gliwice 00 Słownik Reutera: międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, oprac. Limited Reuters, - BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Prognozowanie wielkości finansowych FIASE PRZEDSIĘBIORSTW, FP Całkowita 5 Analiza matematyczna, algebra, statystyka opisowa i matematyczna oraz ekonometria, mikroekonomia i makroekonomia, rachunkowość zarządcza i analiza finansowa studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, rzutujące na wiedzę i rozumienie problemów z zakresu prognozowania, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia prognozowania będą musieli braki uzupełnić. Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. -FIR-I-A-FP-PWF_V 0,9 praktyczne 0, kształcenia w ramach form zajęć 58 6 Kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej 50% Projekt Zaliczenie wszystkich projektów 50% Konsultacje 0 polski Razem: 9 3 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) kolokwium ustne Wyższy stopień rozumienia analizy funkcji jednej zmiennej poprzedzone częścią. K_W++, K_W6++ i rachunku różniczkowego. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP kolokwium ustne Podstawowa znajomość analizy funkcji wielu zmiennych, poprzedzone częścią. gradient, hesjan, zbiory wypukłe, funkcja wypukła, forma K_W++, K_W6++ pisemną, dopuszczającą kwadratowa. do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP Wiedza kolokwium ustne Rozumienie sposobu definiowania zbiorów w poprzedzone częścią K_W++, K_W6++ przestrzeniach wielowymiarowych. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP kolokwium ustne Znajomość klasyfikacji zadań optymalizacji z poprzedzone częścią K_W++, K_W6++ ograniczeniami. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ W kolokwium ustne Znajomość wybranych zadań optymalizacji z poprzedzone częścią 5. K_W++, K_W6++ ograniczeniami. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP. Intuicyjne rozumienie pochodnej i różniczki, gradientu i hesjanu. kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej K_U09++, K_U3++, K_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ WP Umiejętności. Umiejętność znalezienia właściwego modelu matematycznego (wśród poznanych modeli) dla realnego problemu zadania optymalizacji. Umiejętność rozwiązania prostych problemów optymalizacji (badań operacyjnych). kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej K_U09++, K_U3++, K_U++ K_U09++, K_U3++, K_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ WP WP Umiejętność opisu problemu realnego, np. w przedsiębiorstwie kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej K_U09++, K_U3++, K_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ WP Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

17 Forma zajęć Projekt dr inż. Marek Wilimowski dr inż. Marek Wilimowski Tradycyjny wykład na tablicy z równoległym wykorzystaniem środków audiowizualnych. Metody optymalizacji wstęp klasyfikacje, zastosowanie przykłady. Własności funkcji i zbiorów Optymalizacja liniowa modelowanie problemów decyzyjnych, rodzaje modeli Programowanie liniowe, metoda graficzna i simpleksowa 5. Zagadnienie transportowe, algorytmy sieciowe 6. Analiza matematyczna wielu zmiennych, gradient, hesjan, forma kwadratowa 7. Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń ; ekstrema funkcji przy warunkach ograniczających równościowych, metoda Lagrange'a 8. Warunki Kuhna-Tuckera ; algorytmy optymalizacji 9. Przepływy międzygałęziowe równania bilansowe, model Leontiewa, prognozy Razem liczba godzin: Projekt Projekty, wykonywane w MS Excel, z kontrolą przygotowania teoretycznego do projektu i oceną projektu. Projekt. Zajęcia wstępne, poznawanie nowych funkcji arkusza i związany z tym projekt. Projekt. Sezonowość metodą szeregu czsowego Projekt Programowanie liniowe Projekt Problem transportowy 5. Projekt 5. Problem komiwojażera Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Ignasiak Edmund i inni; praca zbiorowa, red., Badania operacyjne - wyd. 3 zm. PWE, Warszawa 00. Kukuła, Karol, red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5, dodr., PW, Warszawa 005. Kukuła, Karol, red., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, wyd. popr. i rozsz., dodr. 3, PW, Warszawa 00 Sadowski Wiesław, red., Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, wyd., PW, Warszawa 985. Krzysztofiak, Mirosław, red., Ekonometria, PWE, Warszawa 978. Trzaskalik Tadeusz, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 003 Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: Wybrane zagadnienia z programowania liniowego, wyd., Wydaw. 000, Warszawa 00 Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: zagadnienie transportowe, Wydaw. 000, Warszawa 999 Literatura uzupełniająca: Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PW, Warszawa 980. Walkenbach John, Excel 003 PL: biblia, Helion, Gliwice 00 3 Walkenbach John, Excel 007 PL: biblia, Helion, Gliwice 007 Walkenbach John, Excel 00 PL: biblia, Helion, Gliwice 0 5 Walkenbach John, programowanie w VBA, Helion, Gliwice 0 6 Kolberg Michael, Excel w firmie, Robomatic Wrocław 00 Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Marketing usług finansowych Finanse przedsiebiorstw, FP Całkowita 3 -FIR-I-A-FP-MUF_V Seminarium Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0,7 praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć 35 9 Zaliczenie na ocenę 75% Zaliczenie na ocenę 5% Razem: Razem: 00% Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Zna i rozumie współzależności między finansami a sferą. realną gospodarki w aspekcie mikroekonomicznym i zaliczenie na ocenę K_W0 SA_W0+, SA_W06+ WS makroekonomicznym. Posiada umiejętność wyjaśniania przyczyn i dynamiki. zaliczenie na ocenę K_U05 zjawisk w organizacji i jej otoczeniu SA_U0+, SA_U03+ SA_U0+ Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i. pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zaliczenie na ocenę K_U SA_U08+, SA_U0+ WS zjawisk gospodarczych. Posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań zaliczenie na ocenę K_U6 SA_W09+ S pisemnych, analizy literaturowej i jej wykorzystania Ma świadomość potrzeby samodzielnego rozwijania. swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauk zaliczenie na ocenę o organizacji i zarządzaniu finansami. Potrafi samodzielnie K_K0 SA_K0+, SA_K06+ S rozwijać tę wiedzę i doskonalić umiejętności Jest przygotowany do inicjowania i podejmowania zmian. w miejscu pracy oraz uczestnictwa w ich planowaniu i wdrażaniu. Potrafi myśleć i działać w sposób zaliczenie na ocenę K_K07 SA_K07+, SA_K05+ W przedsiębiorczy. WS Forma zajęć Seminarium dr Magdalena Hopej - Kamińska dr Magdalena Hopej - Kamińska z prezentacją multimedialną. Pojęcie marketingu. Marketing mix produkt, Marketing mix cena Marketing mix promocja, Marketing mix dystrybucja Marketing transakcyjny, Marketing relacyjny 5. Modele obsługi klientów indywidualnych, Modele obsługi klientów biznesowych Razem liczba godzin: 9 Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

19 Seminarium dyskusja, studia przypadków, praca własna. Pojęcie usług finansowych. Istota marketingu usług finansowych Strategiczne planowanie marketingowe Otoczenie marketingowe 5. Segmentacja rynku usług finansowych, Strategia usługi finansowej Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: 3 5 Bietrzak J.: Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 003 Grzywacz J.: Marketing w działalności banku, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z.o.o., Warszawa 006 Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 00 Szczepaniec M.: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 00 Żurawik B.W.: Marketing usług finansowych, PW, Warszawa 999 Literatura uzupełniająca: Mazurkiewicz L.: Marketing bankowy, Difin, Warszawa 00 Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 00.. Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Seminarium licencjackie przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 0,7 praktyczne 0 -FIR-I-A-FIR-SEML_V Seminarium Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. kształcenia w ramach form zajęć % Razem: 39 8 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Umiejętności. umiejętności poprawnej prezentacji problemów: formułowanie problemów, formułowanie celu pracy, założeń do projektu, analiz marketingowych, analizy kosztów, wyboru źródeł finansowania, instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, efektywności projektów inwestycyjnych i optymalizacji budżetowania. Prezentacja określonego zakresu pracy dyplomowej K_U+++, K_U5+++, K_U6+++, K_U7+++ SA_U08+++, SA_U0+++, SA_U0+++, SA_U06+++, SA_U07+++, SA_U09+++, SA_U0+++, SA_U+++ S. umiejętnośc prezentacja osobista: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język i poza prezentera. Prezentacja określonego zakresu pracy dyplomowej K_U+++, K_U5+++, K_U6+++, K_U7+++ SA_U08+++, SA_U0+++, SA_U0+++, SA_U06+++, SA_U07+++, SA_U09+++, SA_U0+++, SA_U+++ S Forma zajęć Seminarium. Dyskusja nad pracą dyplomową 30 Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 3 5 Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 003 Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa 000 Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa 00 Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych - wskazówki metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 008 Brdulak J.: Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. SGH, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności S-FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita, praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Tryb zaliczenia przedmiotu Egzamin L. godz. zajęć w sem.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia kontaktowe. Całkowita 2. gramatyczne, prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym Seminarium

Opis modułu kształcenia. zajęcia kontaktowe. Całkowita 2. gramatyczne, prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym Seminarium Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język czeski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie z oceną w formie kolokwium i projektu

Zaliczenie z oceną w formie kolokwium i projektu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/PUB w języku polskim Produkty ubezpieczeniowe Nazwa przedmiotu w języku angielskim Insurance products USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności N-FIR-I-A-FIR-JEZA_IV Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne kształcenia w ramach form zajęć

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIOT/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w języku angielskim: Motor Third Party Liability

Bardziej szczegółowo

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo