Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita,3 praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Egzamin Razem: Razem: 00% Umiejętności Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego. użytkownika danego języka, potrafi relacjonować Wypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na Wypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd. Forma zajęć Laboratorium mgr Katarzyna Drabczyk, mgr Marcin Czernobrewy, mgr Mariusz Kowalski, mgr Beata Łucjanek, mgr Joanna owicka, mgr inż. Małgorzata Świtała, mgr Patrycja Twardowska Laboratorium. Zakupy. Mowa zależna.. Filmy. Strona bierna. Bohaterowie naszych czasów. Zdania podrzędnie złożone Pisanie recenzji filmu. Przekazywanie i reagowanie na wiadomość 5. Przesądy. III tryb warunkowy. Tworzenie przysłówków i przymiotników. 6. Tajemnicze morderstwa w historii. Rzeczowniki złożone. Pytania obcięte. 7. Telewizja. Czasowniki złożone. Pisanie rozprawki: za i przeciw 8. Giełda, akcje, obligacje, inwestycje 9. Przepływ gotówki wewnątrz firmy. Finansowanie przedsiębiorstwa 0. Rachunek zysków i strat. Bilans. Prognozowanie w firmie. Audyt. Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

2 Ubezpieczenia rodzaje, warunki Zarządzanie ryzykiem w firmie 5. Słynne krachy w historii finansów Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina. ew English File Intermediate. Oxford: OUP, 007 Literatura uzupełniająca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Dooley J., Evans V., Grammarway 3, ewbury: Express Publishing, Flinders S., Test Your Business English. Harlow: Penguin Books, 000 Goddard C., Business Idioms International. Prentice Hall International (UK) Ltd., 99 5 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, 00 7 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, Hollett V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford University Press, Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język niemiecki przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZ_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita, praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% Umiejętności Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego. użytkownika danego języka, potrafi relacjonować Wypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na Wypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd. Forma zajęć Laboratorium mgr Agnieszka Mikosz, mgr Mirosław Grudzień Laboratorium. Studia lub praktyki zagraniczne. Unia Europejska/Instytucje/Euroregiony Pieniądze/waluta/reakcje na euro Europejska polityka rolna/gospodarstwa ekologiczne 5. Bioetyka/klonowanie/manipulacja genetyczna 6. Odnawialne zródła energii(energia wiatrowa i solarna) Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

4 7. Procesy informacyjno-komunikacyjne/literatura kontra internet 8. Mikroekonomia 9. Makroekonomia 0. Statystyka. Finanse publiczne. Finanse przedsiębiorstw Ubezpieczenia Rachunkowość finansowa 5. Analiza finansowa Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: Mit Deutsch in Europa studieren arbeiten leben, Goethe-Institut, Fraus, Robert Bosch Stiftung Alltag, Beruf & Co. 6, Hueber Verlag Literatura uzupełniająca: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Renate Luscher, Max Hueber Verlag Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag Język niemiecki, Repetytorium gramatyczne, Lektor Klett 3 Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Stanisław Bęza Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt 5 Wirtschaftsgespräche, Rozmowy o gospodarce, Sławomira Kołsut Geschäftssprache Deutsch, Inter ationes Wirtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland, Inter ationes.. Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język czeski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita -FIR-I-A-FIR-JEZC_V, praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć Laboratorium % Razem: Razem: 00% Umiejętności Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego. użytkownika danego języka, potrafi relacjonować Wypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na Wypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd. Forma zajęć Laboratorium Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko Laboratorium. Zaimki w miejscownik (lokalizowania obiektów).. Biografie sławnych ludzi. Pisanie CV. Tryb warunkowy - co wyroki. Uprzejmy wyrażenia i zwroty z wykorzystaniem warunkowego nastroju.powinieneś konstrukcja. Stopnie porównania. Przymiotniki vs Przysłówki (porównanie). Słownictwo: Prognoza pogody. Zaimki w celowniku.czasownik + konstrukcje celownik. 5. Pisanie listów, e, wiadomości tekstowe. Dialogi na telefon. Słownictwo: ubrania. Preferencje wyrażające (chutnat, mit Rad, líbit se milovat). 6. Ablacja w przypadku pojedynczych zaimków +. Środki transportu. Stosunki interpersonalne - opis charakteru, reklamy 7. Konstrukcje wyrażające poleceń, zakazów, rozkazów. Znaki drogowe.wołacz. Specjalista słownictwo: kolokacje, wulgaryzmy, zwroty wyrażające uczucia. 8. Specjalista słownictwo: Stylowe rodzaje języka czeskiego (potoczny styl, styl wypowiedzi, styl biurowy, styl naukowy i dziennikarski styl). 9. Mikroekonomia 0. Makroekonomia. Finanse publiczne Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

6 . Finanse przedsiębiorstw Ubezpieczenia Rachunkowośc finansowa 5. Analiza finansowa Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 3 Lída Holá, ew Czech Step by Step, Praha 009. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 00. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 0. Luttererová Jiřina, Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha 99 Literatura uzupełniająca: Lída Holá, Pavla Bořilová, Česky krok za krokem, Praha 0. Alena ekovářová, Čeština pro život, Praha Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 005. Helena Remediosová, Elga Čechová, Chcete mluvit česky?, Liberec Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Zajęcia sportowe przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita -FIR-I-A-FIR-ZS_V 0, praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć Ćwiczenia 6 6 Obserwacja ciągła, test sprawności ogólnej i ukierunkowanej 00% Razem: Razem: 00% Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Systematyczny udział w. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie K_K0 HA_K0 SA_K0 ch C Obserwacja przez Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej. prowadzącego. Odbiór K_KO HA_K0 SA_K0 C różne role. jednostki przez grupę. Forma zajęć Ćwiczenia Roman Palacz/ Marcin Dykta/ Adam Wrona.. Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Ochrona własności intelektualnej przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita -FIR-I-A-FIR-OWI_V 0, praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć % Razem: 5 9 Razem: 00% Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu). Zna prawne podstawy funkcjonowania państwa, organizacji gospodarczych i społecznych. pisemny test K_W+ SA_W06+, SA_W09+ W. Ma wiedzę na temat komunikowania informacji na potrzeby organizacji. pisemny test K_W07+ SA_W07+, SA_W06+ W Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa i autorska). Rozumie znaczenie tej ochrony dla działalności pisemny test K_W8+ SA_W0+ W innowacyjnej w gospodarce pisemne testy Potrafi wybierać źródła informacji i korzystać z nich przy cząstkowe, obserwacja. rozwiązywaniu problemów zarządczych w organizacji i jej K_U07+ SA_U+, SA_U8+ pracy podczas W obszarach funkcjonalnych. zajęć, rozmowa ustna Umie posługiwać się systemami normatywnymi oraz pisemne testy stosować odpowiednie normy i standardy (prawne, cząstkowe, obserwacja. K_U0+ SA_U5+, SA_U3+ W zawodowe, moralne) w konkretnych działaniach w pracy podczas organizacji zajęć, rozmowa ustna pisemne testy Posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań cząstkowe, obserwacja pisemnych, analizy literaturowej i jej wykorzystania pracy podczas K_U6+ SA_U9+ W zajęć, rozmowa ustna. Potrafi w współdziałać i pracować w grupowych i obserwacja pracy zespołowych formach organizacji pracy. Wykazuje podczas zajęć, K_K03+ gotowość do organizowania i kierowania pracą małych rozmowa ustna zespołów. SA_K0+ W Potrafi odpowiednio określać priorytety i wyznaczać cele w obserwacja pracy. własnej pracy i we współpracy z innymi w związku z podczas zajęć, K_K0+ SA_K03+, SA_K0+ W pełnieniem różnych ról organizacyjnych. rozmowa ustna Forma zajęć dr Aldona Dereń. Własność intelektualna charakterystyka pojęcia i systematyka kategorii zaliczanych do własności intelektualnej Instytucjonalizacja prawnej ochrony własności intelektualnej.. Prawne aspekty zarządzanie prawami własności intelektualnej w organizacji gospodarczej Prawna ochrona autora. Autorskie prawa osobiste i majątkowe zakres prawnej ochrony. Prawna ochrona oprogramowania w prawie krajowym i europejskich regulacjach prawnych. 5. Urząd patentowy status funkcje i zadania. Patent i warunki jego uzyskania. Charakterystyka procedury patentowej 6. Bazy Informacji Patentowej i ich znaczenie dla działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej. 7. Zasady posługiwania się Bazami Informacji Patentowej. 8. Projekty racjonalizatorskie zasady prawnej ochrony i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

9 9. Ochrona firmy, nazw handlowych i domen internetowych. 0. Znak towarowy w obrocie gospodarczym warunki i procedury prawnej ochrony. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie krajowym i europejskim. Prawna ochrona wzorów użytkowych. Ochrona wzorów przemysłowych ustawowe regulacje prawa krajowego i europejskiego. Topografie układów scalonych i znaczenie ich prawnej ochrony Prawne aspekty zarządzanie prawami własności intelektualnej w organizacji gospodarczej Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 005 Dereń A.M., ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, Oficyna Wydawnicza PWSZ ysa 0 3 Giliciński L., Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 997 Golat K., Golat R., Prawo autorskie w praktyce, Wyd. IFOR, Warszawa Hetman J., Podstawy prawa własności intelektualnej, Biblioteka Analiz, warszawa 00 6 Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w Unii Europejskiej, Gdańsk 00 7 Kotarba W., Zarządzanie wiedza chronioną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 00 8 Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 00 Literatura uzupełniająca: Dereń A.M., Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy, Oficyna Wydawnicza PWSZ ysa 007 Golat R., Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 005. Łazewski M, Gołębiowski M., Własność intelektualna. Vademecum Innowacyjnego przedsiębiorcy, t. III, Warszawa Mroziewski M., kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa 008 owińska E., du Vall M., Znowelizowane prawo własności przemysłowej, Warszawa 00 Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 005 Szymanek T., Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Ubezpieczenia przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 3 -FIR-I-A-FIR-UBE_V Seminarium Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0,7 praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć test 75% wygłoszenie referatu, prezentacja multimedialna 5% Razem: Razem: 00% Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Zna znaczenie ryzyka w działalności człowieka i proces. test K_W0+++, K_W3+++ SA_W07+++, SA_W08+++ WS zarządzania ryzykiem. Zna podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe, klasyfikacje,. test K_W0+++, K_W3+++ SA_W0+++, SA_W07+++ WS funkcje ubezpieczeń oraz instytucje ubezpieczeniowe. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, działalności test K_W0+++, K_W3+++ ubezpieczeniowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. SA_W0+++, SA_W07+++, +++, SA_W06+++ Posiada wiedzę na temat najważniejszych produktów ubezpieczeń społecznych i gospodarczych test K_W0+++ SA_W06+++ WS. Potrafi określać potrzeby ubezpieczeniowe oraz zastosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. dyskusja K_U5+++ SA_U06+++, SA_U07+++ WS Analizuje oraz ocenia podstawowe produkty. ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku ubezpieczeń dyskusja a także potrafi dokonać wyboru pod kątem własnych K_U5+++ SA_U06+++, SA_U07+++ WS potrzeb ubezpieczeniowych. ma świadomość istnienia ryzyka i zarządzania nim dyskusja K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K07+++ WS WS Forma zajęć Seminarium dr Joanna Szczepańska dr Joanna Szczepańska z prezentacją multimedialną. Definicje ryzyka i niepewności. Klasyfikacja ryzyka. Definicje i cechy ubezpieczeń.. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce. Otoczenie instytucjonalne ubezpieczeń - podstawy prawne, koncesje, nadzór. 5. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych - elementy stosunku ubezpieczenia, gospodarka finansowa, działalność marketingowa, zarządzanie ryzykiem. 6. Formy ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia na życie. 7. Otwarte Fundusze Emerytalne. Reforma emerytalna. 8. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń na tle rynku międzynarodowego. 9. Test. Razem liczba godzin: 9 Seminarium referaty, dyskusja Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

11 . Ryzyko w działalności człowieka. Istota i funkcje ubezpieczeń. Podstawy prawne ubezpieczeń.. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Charakterystyka umowy ubezpieczenia. Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej. Zasady ustalania świadczeń i odszkodowań. 5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. 6. Reasekuracja. 7. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. 8. adzór ubezpieczeniowy. Instytucje ochrony ubezpieczeniowej. 9. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Podstawy ubezpieczeń : podręcznik/ Tom : Mechanizmy i funkcje / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa 00 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik/ Tom : Produkty / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa 00 Podstawy ubezpieczeń: podręcznik/ Tom 3: Przedsiębiorstwo / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa, 00 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa / red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, PWE, Warszawa 00. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dn (Dz.U.05) z późn. zmianami. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dn (Dz.U. 05) z późn. zmianami. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn (DZ.U.05) z późn. zmianami. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dn (DZ.U. 053) z późn. zmianami. Literatura uzupełniająca: Ubezpieczenia komunikacyjne / red. Stanisław Rogowski ; Bożena Wolińska [et al.], Poltext, Warszawa 006. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / red. Jan Monkiewicz ; Artur Gąsiorkiewicz [et al.], Poltext, Warszawa 00 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. Podstawy i T. Zastosowania / pod red. Bogusława Hadyniaka i Jana Monkiewicza, Poltext, 3 Warszawa 00. Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / Wojciech Muszalski, Wydaw. aukowe PW, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Całkowita 8,7 praktyczne 0,7 kształcenia w ramach form zajęć % Ćwiczenia % Projekt % egzamin Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Egzamin L. godz. zajęć w sem. -FIR-I-A-FIR-ZFP_V Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu). Student posiada wiedzę na temat strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa. kolokwium, egzamin K_W0+++, K_W0+++, K_W08+++, K_W3+++ SA_W0+++, SA_W03+++, SA_W06+++, SA_W07+++, SA_W08+++ WC Wiedza. Posiada wiedzę na temat źródeł kapitału w przedsiębiorstwie i wyceny papierów wartościowych. Rozumie znaczenie ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. kolokwium, egzamin kolokwium, egzamin K_W0+++, K_W0+++, K_W09+++ K_W0+++, K_W0+++, K_W07+++, K_W3+++ SA_W06+++ SA_W06+++, SA_W07+++, SA_W08+++ Rozumie sens i sposoby obliczania kosztu kapitału kolokwium, egzamin K_W09+++, K_W3+++ SA_W06+++ WC własnego, obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału. 5. Umie interpretować relację: oczekiwana stopa zwrotu z kolokwium, egzamin K_W0+++, K_W0+++, inwestycji kapitałowych a koszt kapitału i ryzyko. K_W09+++ SA_W07+++ WCP 6. Zna zagadnienia budowy efektywnego portfela projektów kolokwium, egzamin inwestycyjnych. K_W0+++, K_W0+++ SA_W06+++, SA_W07+++ WP 7. Zna model wyceny aktywów kapitałowych, CML, SML, kolokwium, egzamin linię charakterystyczną akcji.. K_W0+++, K_W0+++ SA_W07+++, SA_W06+++ WCP. Potrafi scharakteryzować źródła finansowania działalności kolokwium, egzamin K_U0+++, K_U06+++, gospodarczej. K_U+++ SA_U0+++, SA_U03+++ W. Potrafi dokonać wyceny papierów wartościowych: akcji, kolokwium, egzamin obligacji. K_U09+++ SA_U0+++ WC Potrafi obliczyć koszt kapitału własnego oraz kolokwium, egzamin średnioważony koszt kapitału. K_U09+++ SA_U0+++ WC WP W Umiejętności Potrafi oszacować ryzyko inwestowania w aktywa kapitałowe. kolokwium, egzamin K_U06+++, K_U07+++, K_U09+++, K_U5+++, K_U+++ SA_U0+++, SA_U03+++, SA_U05+++, SA_U06+++, SA_U07+++ WCP Potrafi wykreślić obszar możliwych rozwiązań dla dwuelementowych portfeli w zależności od proporcji udziałów aktywów w portfelu. Potrafi wykreślić zależność oczekiwanej stopy zwrotu z portfela od ryzyka portfela. Rozumie sens decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. kolokwium, egzamin kolokwium, egzamin odpowiedź ustna K_U06+++, K_U09+++, K_U+++ K_U06+++, K_U09+++, K_U+++ K_K0+++, K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ SA_U0+++, SA_U03+++ SA_U0+++, SA_U03+++ SA_K0+++, SA_K03+++, SA_K0+++, SA_K05+++ WCP WCP W Kompetencje społeczne. Dostrzega konieczność uwzględniania i właściwej ryzyka i niepewnosci w działalności gospodarczej. Rozumie, że w konkurencyjnej gospodarce inwestowanie kapitału powinno przynosić korzyści finansowe. odpowiedź ustna odpowiedź ustna K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ K_K0+++, K_K0+++, K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++ SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K0+++, SA_K07+++, SA_K05+++ SA_K0+++, SA_K03+++, SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K07+++ W W Rozumie cele działaności gospodarczej. odpowiedź ustna K_K0+++, K_K05+++, K_K07+++, K_K0+++ SA_K0+++, SA_K03+++, SA_K0+++, SA_K05+++, SA_K06+++, SA_K07+++ W Forma zajęć Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

13 Ćwiczenia Projekt dr hab. inż. Zofia Wilimowska, Prof. PWSZ w ysie dr Joanna Szczepańska dr Joanna Szczepańska wykład z prezentacją multimedialną. Wprowadzenie: cele i rola zarządzania finansami.. Rynek kapitałowy i pienięzny jako źródło finansowania. Obce źródła finansowania i ich koszt. Własne źródła finansowania i ich koszt. 5. Wartość pieniądza w czasie. 6. Ryzyko inwestowania a stopa zwrotu. 7. Metody wyceny papierów wartościowych (cena i żądana stopa zwrotu). 8. Ryzyko i metody pomiaru ryzyka działalności inwestycyjnej. 9. Statystyczne miary ryzyka. 0. Teoria portfelowa.. Rynkowy koszt ryzyka (CML) i dywersyfikacja ryzyka.. Model CAPM. Średnioważony koszt kapitału. Optymalizacja budżetu kapitałowego. 5. Dyskretne miary ryzyka. Razem liczba godzin: 30 Ćwiczenia ćwiczenia tablicowe. Przyszła wartość pieniądza.. Obecna wartość pieniądza. Amortyzacja kredytu. Wyceny papierów wartościowych - akcji. 5. Szacowanie liczby akcji i ich ceny emisyjnej. 6. Wyceny papierów wartościowych - obligacji. 7. Statystyczne miary ryzyka. 8. Teoria portfelowa - portfel dwuelementowy. 9. Rynkowy koszt ryzyka (CML). 0. Obliczanie beta.. Koszt kapitału własnego (CAPM).. Średnioważony koszt kapitału. Optymalizacja budżetowania kapitałowego. Dyskretne miary ryzyka. 5. Dyskretne miary ryzyka - model Bayes'a. Razem liczba godzin: 5 Projekt. Szacowanie liczby akcji i ich ceny emisyjnej.. Wykorzystanie metod analiz portfelowych, w tym metody Markowitza, w celu zbudowania efektywnego portfela inwestycyjnego. Modyfikowanie portfela inwestycyjnego w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka. Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: 3 5 Brighman E.F., Podstawy zarządzania finansami, PW, Warszawa 995. McGuigan J.R., Kretlow W.J., R.Ch. Moyer, Contemporary Financial Management, West Publishing Company, 987. Dyduch J., Sierpińska M., Wilimowska Z.,, PWE, Warszawa 0 Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Bydgoszcz, TOiK OPO, 00. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydaw. aukowe PW, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Zarządzanie inwestycjami długoterminowymi FIASE PRZEDSIĘBIORSTW, FP Całkowita 5 Analiza matematyczna i algebra, statystyka opisowa i matematyczna, ekonometria, wartość pieniądza w czasie, podstawy finansów, mikro- i makro-ekonomia, bankowość, rachunkowość finansowa i zarządcza, rachunek kosztów, analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy i kapitałowy, prawo gospodarcze, prawo spółek kapitałowych i osobowych studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, rzutujące na wiedzę i rozumienie problemów z zakresu inwestycji, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia i zdania egzaminu z "zarządzania inwestycjami długoterminowymi" będą musieli braki uzupełnić. Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. -FIR-I-A-FP-ZID_V 0,9 praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć WYKŁAD Z SEM. V: pisemno-ustne zaliczenie wykładu 70% Ćwiczenia ĆWICZEIA Z SEM. V: kolokwium pisemne 30% Konsultacje 0 polski Razem: 0 98 Razem: 00% Wiedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu). Wiedza w zakresie szacowania nakładów i przyszłych kolokwium pisemne, projektowanej inwestycji oraz jej odpowiedź ustna finansowej efektywności. K_W09++ SA_W06++ WC. Znajomość problemów, związanych z procesem kolokwium pisemne, inwestycyjnym w organizacji. odpowiedź ustna K_W09++, K_W08++ SA_W06++, SA_W08++ W Znajomość zasad budowy sprawozdań pro-forma. kolokwium pisemne, K_W06++, K_W07++, odpowiedź ustna K_W09++, K_W08++ SA_W06++ WC Znajomość i rozumienie metod finansowej kolokwium pisemne, efektywności inwestycji, ich klasyfikacji, podziałów, celu odpowiedź ustna stosowania. K_W09++ SA_W06++ WC 5. Znajomość i rozumienie sposobu właściwego doboru kolokwium pisemne, stopy dyskontowej w metodach dynamicznych. odpowiedź ustna K_W08++, K_W09++ SA_W0++, SA_W06++ WC dyskusja, weryfikacja Umiejętność budowy zespołu do spraw projektu. projektu realizowanego K_U0++, K_U07++ inwestycyjnego. w semestrze VI SA_U5++, SA_U6++, ++, SA_U++, SA_U8++ P Umiejętności. Umiejętność prowadzenia badania projektowanej inwestycji, finalnego opracowania sprawozdań pro-forma projektu, ostateczna finansowa ocena projektu. dyskusja, weryfikacja projektu realizowanego w semestrze VI K_U05++, K_U06++, K_U07++, K_U08++, K_U09++, K_U++, K_U++, K_U3++, K_U++ SA_U0++, SA_U03++, SA_U0++, SA_U06++, SA_U07++ WC Kompetencje społeczne dyskusja, weryfikacja Umiejętność identyfikacji elementów ryzyka związanych z projektu realizowanego K_U05++ inwestycją. w semestrze VI K_K0++, K_K03++, K_K05++, K_K06++ SA_U0++, SA_U0++, SA_U03++, SA_U06++, SA_U08++ Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zbyt optymistycznych i. zbyt pesymistycznych oszacowań efektywności dyskusja K_K0++, K_K0++ SA_K0++, SA_K07++ C projektowanych inwestycji. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności pracowników. zespołów do spraw projektowanych inwestycji, ich odpowiedzialności za sukcesy i porażki firmy, a nawet za utratę pracy przez innych pracowników i bankructwo dyskusja K_K0++, K_K0++, K_K03++, K_K0++, K_K06++ SA_K07++, SA_K0++, SA_K0++, SA_K05++, SA_K06++, SA_K03++ W przedsiębiorstwa. Zdaje sobie sprawę z różnorakich nacisków na pracowników tych zespołów oraz z psychologicznych i socjologicznych interakcji wewnętrznych w zespole i zewnętrznych. dyskusja SA_K03++, SA_K0++ CP W Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

15 Forma zajęć Ćwiczenia dr inż. Marek Wilimowski dr Joanna Szczepańska wykład z prezentacją multimedialną. Wstęp do inwestycji cele, kryteria inwestycji, klasyfikacje inwestycji, etapy. Metody szacowania finansowej efektywności inwestycji, formy bilansowania inwestycji, podział metod szacowania inwestycji. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji, sprawozdania pro forma, szacowanie nakładów inwestycyjnych, przepływy przyrostowe. Metody statyczne, statyczny rachunek amortyzacji okres zwrotu PB, rachunek porównawczy kosztów, rachunek porównawczy zysków, księgowa stopa zwrotu ARR. 5. Metody dynamiczne szacowania efektywności inwestycji, idea inwestycji, typy projektów inwestycyjnych, ocena efektywności projektów inwestycyjnych rzeczowych w warunkach deterministycznych 6. Założenia metod PV, PI, IRR oraz DPB. Porównanie metod szacowania efektywności, porównywanie różnych inwestycji i wybór lepszej, metody PV i PI, metody PV i IRR, metody PV i DPB. Stopa zwrotu z inwestycji a IRR oraz PI. 7. Omówienie zagadnień poprawnej analizy opłacalności inwestycji, szacowanie przepływów pieniężnych istotnych dla efektywności inwestycji 8. Koszty kapitału w szacowaniu efektywności inwestycji. Razem liczba godzin: 9 Ćwiczenia rozwiązywanie zadań, dyskusja. Rozwiązywanie zadań, analiza przykładów z zakresu badania opłacalności inwestycji. Wykorzystanie metod badania opłacalności inwestycji. 8. Kolokwium Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, wyd., Część I i II, TOiK OPO, Bydgoszcz 00. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami T/T, PWE, Warszawa 000. Pluta W., red., Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 000. Pluta Wiesław, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, 00 Machała Robert, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PW, Warszawa 00. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Kraków 008. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PW 999. Literatura uzupełniająca: Jackson Mary, Staunton Mike, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA + CD-ROM, Helion, Gliwice 00 Słownik Reutera: międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, oprac. Limited Reuters, - BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Prognozowanie wielkości finansowych FIASE PRZEDSIĘBIORSTW, FP Całkowita 5 Analiza matematyczna, algebra, statystyka opisowa i matematyczna oraz ekonometria, mikroekonomia i makroekonomia, rachunkowość zarządcza i analiza finansowa studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, rzutujące na wiedzę i rozumienie problemów z zakresu prognozowania, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia prognozowania będą musieli braki uzupełnić. Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. -FIR-I-A-FP-PWF_V 0,9 praktyczne 0, kształcenia w ramach form zajęć 58 6 Kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej 50% Projekt Zaliczenie wszystkich projektów 50% Konsultacje 0 polski Razem: 9 3 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) kolokwium ustne Wyższy stopień rozumienia analizy funkcji jednej zmiennej poprzedzone częścią. K_W++, K_W6++ i rachunku różniczkowego. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP kolokwium ustne Podstawowa znajomość analizy funkcji wielu zmiennych, poprzedzone częścią. gradient, hesjan, zbiory wypukłe, funkcja wypukła, forma K_W++, K_W6++ pisemną, dopuszczającą kwadratowa. do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP Wiedza kolokwium ustne Rozumienie sposobu definiowania zbiorów w poprzedzone częścią K_W++, K_W6++ przestrzeniach wielowymiarowych. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP kolokwium ustne Znajomość klasyfikacji zadań optymalizacji z poprzedzone częścią K_W++, K_W6++ ograniczeniami. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ W kolokwium ustne Znajomość wybranych zadań optymalizacji z poprzedzone częścią 5. K_W++, K_W6++ ograniczeniami. pisemną, dopuszczającą do ustnej SA_W03++, SA_W06++, SA_W0++, SA_W09++ WP. Intuicyjne rozumienie pochodnej i różniczki, gradientu i hesjanu. kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej K_U09++, K_U3++, K_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ WP Umiejętności. Umiejętność znalezienia właściwego modelu matematycznego (wśród poznanych modeli) dla realnego problemu zadania optymalizacji. Umiejętność rozwiązania prostych problemów optymalizacji (badań operacyjnych). kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej K_U09++, K_U3++, K_U++ K_U09++, K_U3++, K_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ WP WP Umiejętność opisu problemu realnego, np. w przedsiębiorstwie kolokwium ustne poprzedzone częścią pisemną, dopuszczającą do ustnej K_U09++, K_U3++, K_U++ SA_U++, SA_U3++, SA_U8++, SA_U++ WP Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

17 Forma zajęć Projekt dr inż. Marek Wilimowski dr inż. Marek Wilimowski Tradycyjny wykład na tablicy z równoległym wykorzystaniem środków audiowizualnych. Metody optymalizacji wstęp klasyfikacje, zastosowanie przykłady. Własności funkcji i zbiorów Optymalizacja liniowa modelowanie problemów decyzyjnych, rodzaje modeli Programowanie liniowe, metoda graficzna i simpleksowa 5. Zagadnienie transportowe, algorytmy sieciowe 6. Analiza matematyczna wielu zmiennych, gradient, hesjan, forma kwadratowa 7. Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń ; ekstrema funkcji przy warunkach ograniczających równościowych, metoda Lagrange'a 8. Warunki Kuhna-Tuckera ; algorytmy optymalizacji 9. Przepływy międzygałęziowe równania bilansowe, model Leontiewa, prognozy Razem liczba godzin: Projekt Projekty, wykonywane w MS Excel, z kontrolą przygotowania teoretycznego do projektu i oceną projektu. Projekt. Zajęcia wstępne, poznawanie nowych funkcji arkusza i związany z tym projekt. Projekt. Sezonowość metodą szeregu czsowego Projekt Programowanie liniowe Projekt Problem transportowy 5. Projekt 5. Problem komiwojażera Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Ignasiak Edmund i inni; praca zbiorowa, red., Badania operacyjne - wyd. 3 zm. PWE, Warszawa 00. Kukuła, Karol, red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5, dodr., PW, Warszawa 005. Kukuła, Karol, red., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, wyd. popr. i rozsz., dodr. 3, PW, Warszawa 00 Sadowski Wiesław, red., Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, wyd., PW, Warszawa 985. Krzysztofiak, Mirosław, red., Ekonometria, PWE, Warszawa 978. Trzaskalik Tadeusz, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 003 Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: Wybrane zagadnienia z programowania liniowego, wyd., Wydaw. 000, Warszawa 00 Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: zagadnienie transportowe, Wydaw. 000, Warszawa 999 Literatura uzupełniająca: Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PW, Warszawa 980. Walkenbach John, Excel 003 PL: biblia, Helion, Gliwice 00 3 Walkenbach John, Excel 007 PL: biblia, Helion, Gliwice 007 Walkenbach John, Excel 00 PL: biblia, Helion, Gliwice 0 5 Walkenbach John, programowanie w VBA, Helion, Gliwice 0 6 Kolberg Michael, Excel w firmie, Robomatic Wrocław 00 Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Marketing usług finansowych Finanse przedsiebiorstw, FP Całkowita 3 -FIR-I-A-FP-MUF_V Seminarium Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0,7 praktyczne 0 kształcenia w ramach form zajęć 35 9 Zaliczenie na ocenę 75% Zaliczenie na ocenę 5% Razem: Razem: 00% Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Zna i rozumie współzależności między finansami a sferą. realną gospodarki w aspekcie mikroekonomicznym i zaliczenie na ocenę K_W0 SA_W0+, SA_W06+ WS makroekonomicznym. Posiada umiejętność wyjaśniania przyczyn i dynamiki. zaliczenie na ocenę K_U05 zjawisk w organizacji i jej otoczeniu SA_U0+, SA_U03+ SA_U0+ Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i. pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zaliczenie na ocenę K_U SA_U08+, SA_U0+ WS zjawisk gospodarczych. Posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań zaliczenie na ocenę K_U6 SA_W09+ S pisemnych, analizy literaturowej i jej wykorzystania Ma świadomość potrzeby samodzielnego rozwijania. swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauk zaliczenie na ocenę o organizacji i zarządzaniu finansami. Potrafi samodzielnie K_K0 SA_K0+, SA_K06+ S rozwijać tę wiedzę i doskonalić umiejętności Jest przygotowany do inicjowania i podejmowania zmian. w miejscu pracy oraz uczestnictwa w ich planowaniu i wdrażaniu. Potrafi myśleć i działać w sposób zaliczenie na ocenę K_K07 SA_K07+, SA_K05+ W przedsiębiorczy. WS Forma zajęć Seminarium dr Magdalena Hopej - Kamińska dr Magdalena Hopej - Kamińska z prezentacją multimedialną. Pojęcie marketingu. Marketing mix produkt, Marketing mix cena Marketing mix promocja, Marketing mix dystrybucja Marketing transakcyjny, Marketing relacyjny 5. Modele obsługi klientów indywidualnych, Modele obsługi klientów biznesowych Razem liczba godzin: 9 Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

19 Seminarium dyskusja, studia przypadków, praca własna. Pojęcie usług finansowych. Istota marketingu usług finansowych Strategiczne planowanie marketingowe Otoczenie marketingowe 5. Segmentacja rynku usług finansowych, Strategia usługi finansowej Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: 3 5 Bietrzak J.: Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 003 Grzywacz J.: Marketing w działalności banku, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z.o.o., Warszawa 006 Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 00 Szczepaniec M.: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 00 Żurawik B.W.: Marketing usług finansowych, PW, Warszawa 999 Literatura uzupełniająca: Mazurkiewicz L.: Marketing bankowy, Difin, Warszawa 00 Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 00.. Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Seminarium licencjackie przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 0,7 praktyczne 0 -FIR-I-A-FIR-SEML_V Seminarium Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. kształcenia w ramach form zajęć % Razem: 39 8 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Umiejętności. umiejętności poprawnej prezentacji problemów: formułowanie problemów, formułowanie celu pracy, założeń do projektu, analiz marketingowych, analizy kosztów, wyboru źródeł finansowania, instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, efektywności projektów inwestycyjnych i optymalizacji budżetowania. Prezentacja określonego zakresu pracy dyplomowej K_U+++, K_U5+++, K_U6+++, K_U7+++ SA_U08+++, SA_U0+++, SA_U0+++, SA_U06+++, SA_U07+++, SA_U09+++, SA_U0+++, SA_U+++ S. umiejętnośc prezentacja osobista: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język i poza prezentera. Prezentacja określonego zakresu pracy dyplomowej K_U+++, K_U5+++, K_U6+++, K_U7+++ SA_U08+++, SA_U0+++, SA_U0+++, SA_U06+++, SA_U07+++, SA_U09+++, SA_U0+++, SA_U+++ S Forma zajęć Seminarium. Dyskusja nad pracą dyplomową 30 Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 3 5 Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 003 Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa 000 Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa 00 Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych - wskazówki metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 008 Brdulak J.: Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. SGH, Warszawa Koordynator modułu (przedmiotu) podpis. Dyrektor u pieczęć i podpis Program Moduł Kształcenia v..0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język angielski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZA_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo