HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012"

Transkrypt

1 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło się na rozstaju, na którym miała zapaść decyzja o tym czy sprzedać, czy kontynuować działalność pod obecną postacią. Niekorzystne warunki makroekonomiczne nie sprzyjały sprzedaŝy spółki, toteŝ Zarząd obrał zupełnie inny kierunek. W obliczu dynamicznego rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce sformułowano ambitną strategię, mającą uczynić z tego niewielkiego przedsiębiorstwa jednego z największych alternatywnych operatorów sieci światłowodowych w Polsce. Spółka kontynuuje zatem projekt budowy nowoczesnej Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE oraz aktywnie poszukuje podmiotów pod przejęcia, które umocniłyby jej pozycję na rynku. W niniejszym opracowaniu analizie poddajemy poszczególne projekty, niosące ze sobą obok ogromnych szans takŝe realne zagroŝenia. Bogate perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz duŝe przetasowania w strukturach właścicielskich operatorów pozwalają wierzyć, Ŝe nie wszystkie karty zostały rozdane na tym rynku, a podmiot taki jak HAWE S.A. moŝe wykorzystać ten korzystny moment w historii rozwoju telekomunikacji w Polsce. Analitycy: MACIEJ BORKOWSKI; PIOTR KAŹMIERKIEWICZ 211 DM Pekao & CDM PEKAO SA. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Pekao lub (i) CDM PEKAO SA jest zabronione. Zlecenia telefoniczne DM Pekao: (bezpłatnie) dla połączeń z telefonów stacjonarnych, (22) dla połączeń z sieci mobilnych oraz z zagranicy (koszt wg taryfy operatora) Internet: Zlecenia telefoniczne CDM PEKAO SA: dla połączeń z telefonów stacjonarnych, (48 22) dla połączeń z sieci mobilnych oraz z zagranicy (koszt wg taryfy operatora) Internet: Dom Maklerski Pekao: ul. Wołoska 18, Warszawa Tel: (22) , Faks: (22) CDM Pekao SA: ul. Wołoska 18, Warszawa Tel: (22) Faks: (22) DM Pekao & CDM PEKAO SA. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Pekao lub (i) CDM PEKAO SA jest zabronione.

2 Wycena Wycena spółki metodą porównawczą dała wartość godziwą akcji spółki na poziomie 6,29 zł. Wycena spółki metodą skorygowanych aktywów netto dała wynik 5,46 zł. Dla ceny obecnej spółka na bazie naszych prognoz ma wskaźnik Cena/Zysk za rok 212 na poziomie 2,58x oraz wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 2,16x Nasza wycena akcji spółki w horyzoncie 12-miesięcznym to 5,88 zł na akcję, co daje potencjał wzrostu względem ceny rynkowej rzędu 95,9% %. Rekomendujemy kupno akcji w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Dynamiczna rynek Podstawową działalnością HAWE S.A. jest dzierŝawa włókien światłowodowych, w oparciu o które świadczone są usługi dostępu do Internetu - najdynamiczniej rozwijający się segment branŝy telekomunikacyjnej. Stabilny przepływ pienięŝny Bogaty portfel umów leasingowych z operatorami telekomunikacyjnymi zapewnia długoterminowy stabilny przepływ gotówki. Ambitne plany wzrostu na bazie M&A Plany akwizycyjne spółki potencjalnie mogą ą stworzyć ze spółki największego operatora sieci światłowodowej w Polsce. W grę wchodzi przejęcie TK Telekom wraz z jej 6 tys. km światłowodu oraz 22 tys. km linii miedzianych. Cena bieŝąca: 3, zł Cena docelowa: 5,88 zł Rekomendacja: Kupuj Kapitalizacja 321,7 mln zł Free float: 44,68% Profil spółki HAWE S.A. to ogólnopolski operator infrastruktury Świadczy usługi wyłącznie operatorom telekomunikacyjnym. Zajmuje się teŝ działalnością budowlaną w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Obecnie posiada przeszło 3,3 tys. km światłowodów w Polsce i prowadzi inwestycje na dalsze 6 km. 11% 1% światłowodowej. Nowe inwestycje prywatne Zakup Polkomtela przez osobę powiązaną ą z Cyfrowym Polsatem otworzył drogę do nowych inwestycji w usługi oparte na mobilnym dostępie do Internetu, który nie moŝe z kolei istnieć bez sieci kablowych. Liczymy na duŝe zamówienia na budowę sieci telekomunikacyjnych łączących nadajniki LTE. Początek współpracy to planowana sprzedaŝ kilku włókien światłowodowych do Aero2, opiewająca na kwotę 15 mln zł. 9% 8% 7% 6% 5% sty 11 lut 11 kwi 11 maj 11 cze 11 sie 11 wrz 11 lis 11 gru 11 Nowe inwestycje publiczne Wielomilionowe inwestycje samorządowe przy wsparciu unijnym kreują nowy rynek dla podmiotów dotychczas rozbudowujących sieci we własnym zakresie. Dofinansowanie UE ma sięgnąć 255 mln euro, a HAWE posiada juŝ przeszło 1 km infrastruktury w tych rejonach. Ponadto współpraca z TP Teltech moŝe zapewnić według szacunków spółki w 212 i 213 r. kontrakty na budowę infrastruktury na kwotę odpowiednio 146 oraz 123 mln zł. (tys. PLN) P 212P 213P 214P 215P 216P Przychody EBIT EBITDA Zysk netto EPS (zł),6,35,4 1,16,45,4,41,44 WIG, Hawe stopy zwrotu, horyzont roczny Źródło: Bloomberg Maciej Borkowski Doradca inwestycyjny (22) P/E 52,28 8,64 7,46 P/BV 1,46 1,28 1,11 EV/EBITDA 46,15 8,45 7,32 P - prognoza 2,58 6,65 7,46 7,26 6,8,78,7,64,59,54 2,16 7,21 9,21 9,14 9,38 2

3 Wybrane dane finansowe i wskaźniki (tys. PLN) P 212P 213P 214P 215P 216P Przychody Wynik brutto na sprzedaŝy Zysk operacyjny (EBIT) EBITDA Zysk netto MarŜa brutto na sprzedaŝy 38,19% MarŜa operacyjna (EBIT) 8,22% MarŜa EBITDA 15,18% MarŜa zysku netto 11,89% Aktywa Kapitał własny Zobowiązania ROA 2,8% ROE 2,95% EPS (zł),6 BVPS (zł) 2,6 DPS (zł), dług netto ,88% 57,16% 3,13% 3,11% 45,86% 47,14% 46,94% 42,67% 42,39% 59,59% 2,46% 3,61% 3,9% 3,18% 46,52% 48,9% 62,54% 22,45% 34,4% 34,73% 32,73% 36,83% 35,7% 49,15% 21,39% 36,25% 4,38% 44,75% ,69% 9,9% 21,23% 7,61% 6,55% 6,68% 7,7% 15,15% 14,92% 3,17% 1,48% 8,54% 8,6% 7,93%,35,4 1,16,45,4,41,44 2,34 2,69 3,86 4,31 4,71 5,12 5,56,,,,,,, Liczba akcji (nie w tys.) ######### ######### (tys. PLN) 29 Dla ceny obecnej P 212P 213P 214P 215P 216P Obecna cena akcji 3, P/E 52,28 P/BV 1,46 EV/EBITDA 46,15 8,64 7,46 2,58 6,65 1,28 1,11,78,7 8,45 7,32 2,16 7,21 7,46 7,26 6,8,64,59,54 9,21 9,14 9,38 (tys. PLN) 29 Dla ceny docelowej P 212P 213P 214P 215P 216P Wycena 5,88 P/E 12,43 P/BV 2,86 EV/EBITDA 85,43 P - prognoza Źródło: raporty finansowe spółki, wyliczenia własne 16,93 14,63 5,5 13,2 2,52 2,18 1,52 1,36 15,14 12,45 4,11 13,29 14,63 14,23 13,33 1,25 1,15 1,6 16,76 17,24 18,3 3

4 1. Informacje ogólne o HAWE S.A. Grupa kapitałowa 1.1 Struktura Grupy HAWE Jednostką dominującą w grupie jest HAWE S.A., która posiada po 1% udziału w dwóch spółkach zaleŝnych HAWE Telekom Sp. z o.o. prowadzącej działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz HAWE Budownictwo, odpowiedzialną za segment projektowo-budowlany. Obie spółki są konsolidowane metodą pełną. To właśnie na spółkach zaleŝnych koncentruje się działalność operacyjna grupy. Historia spółki 1.2 Historia spółki Pod nazwą HAWE S.A. spółka działa od 19 lutego 27 roku. Wcześniej była zarejestrowana pod nazwą Ventus S.A. i była notowana na na rynku CeTO. W okresie od III kwartału 22 roku do I kwartału 26 roku przeprowadziła emisję obligacji, z której środki zostały zainwestowane w akcje PZU S.A. Przedterminowy wykup obligacji miał miejsce w związku ze sprzedaŝą całego portfela inwestycyjnego w I kwartale 26 roku. W lipcu 26 r. 1% akcji Ventus S.A. zostało nabyte przez Capital Partners S.A.. W styczniu 27 NWZ spółki podjęło decyzję o emisji akcji serii B skierowanej do udziałowców PBT HAWE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy w zamian za udziały, w efekcie czego spółka stała się właścicielem 1% udziałów w PBT HAWE Sp. z o.o. W lutym 27 roku wprowadzono akcje spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym samym czasie podpisano pierwszą znaczącą umowę dzierŝawy infrastruktury teletechnicznej z Netia S.A. W okresie od lutego do października miała miejsce reorganizacja grupy, która miana na celu połączenie jednostek zaleŝnych w jedną ą spółkę. W roku 28 została przeprowadzone publiczna oferta akcji serii E ( akcji) o wartości ponad 1 mln zł, z której środki zostały wykorzystane pod rozbudowę sieci dokończenie II etapu budowy ogólnopolskiej sieci światłowodowej obejmującej km linii. W roku 29 spółka kontynuowała poszukiwania kapitału pod rozbudowę sieci i rozpoczęła emisję obligacji, a takŝe wyemitowała dodatkowe akcje serii F dla funduszy Pioneer Pekao Investment Management. W 21 roku Grupa rozpoczęła ostatni, trzeci etap inwestycji, który ma powiększyć sieć do 4 km długości linii. W tym okresie znacząco co rozszerzono działalność operacyjną spółki oraz zmieniono nazwęę PBT HAWE Sp. z o.o. na HAWE Telekom Sp. z o.o. W 211 roku nastąpiło wydzielenie z HAWE Telekom działalności projektowo-budowlanej do nowopowstałej spółki HAWE Budownictwo Sp. z o.o. Struktura akcjonariatu 1.3 Struktura akcjonariatu Udział w Liczba kapitale Udział w posiadanych zakładowym Liczba liczbie akcji (w%) głosów głosów Presto Sp. z o.o. Marek Falenta Pioneer Pekao Iinvestment Management S.A. Petrenams Ltd. HAWE S.A. (poprzez HAWE Telekom Sp. z o.o.) Krzysztof Rybka Pozostali Suma ,23% 14,5% 9,55% 9,9% 4,84% 1,1% 35,13% 1,% ,23% 14,5% 9,55% 9,9% 4,84% 1,1% 35,13% 1,% Źródło: stooq.pl 4

5 Program skupu akcji własnych Zgodnie z treścią raportu bieŝącego z dnia 29 lipca 211 r., na podstawie uchwały WZA nr 24 z dnia 28 czerwca 211 roku spółka dokonuje skupu akcji własnych. Akcje będą nabywane w okresie nie dłuŝszym niŝ do dnia 3 czerwca 214 r... Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niŝ 1% kapitału zakładowego spółki. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niŝ 5 mln zł. Nabywanie akcji własnych Spółki moŝe być dokonane za cenę nie wyŝszą niŝ 15, zł na akcję. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone na finansowanie transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenie, lub inne cele pozostające w gestii zarządu. Spółka skupiła juŝ 4,84% akcji własnych w ramach pierwszego etapu skupu, który ma zakończyć się 29 stycznia 212 r. Nie oczekujemy w najbliŝszej przyszłości dalszego skupu, jednak dopuszczamy moŝliwość przeznaczenia na ten cel części gotówki z wolnych środków pienięŝnych wypracowanych w przyszłości. Profil działalności 1.4 Profil działalności Działalność Grupy HAWE S.A. skupiona jest wokół dwóch obszarów: DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych - spółka w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną odpłatnie udostępnia infrastrukturę teletechniczną świadcząc usługi: dzierŝawa rurociągu spółka udostępnia nieuzbrojony w światłowód fragment sieci dzierŝawa światłowodu (łącz ciemnych ) spółka udostępnia pary włókien światłowodowych na określonym odcinku sieci kolokacja usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu miejsca, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. klimatyzatory, siłownie, systemy alarmowe) w obiektach teletechnicznych HAWE Telecom Sp. z o.o. Działalność telekomunikacyjna stanowiła blisko 72% przychodów ze sprzedaŝy Grupy w 21 roku. Druga co do wielkości przychodów ze sprzedaŝy działalność Grupy HAWE to projektowanie i wykonywanie sieci teleinformatycznych. Ten segment działalności został wyodrębniony z HAWE Telecom Sp. z o.o. do nowopowstałej spółki HAWE Budownictwo Sp. z o.o.. Do głównych jej produktów naleŝą: projektowanie i budowanie sieci telekomunikacyjnych projektowanie i wykonywanie instalacji teleinformatycznych i elektroenergetycznych usługi serwisowe Działalność projektowa, budowlana oraz serwisowa stanowiła a ok. 28% przychodów Grupy w 21 roku. Grupa HAWE S.A. świadczy równieŝ usługi telekomunikacyjne dla operatorów sieci Internetowych (ISP). Do głównych produktów tej kategorii naleŝą: transmisja danych dostęp do Internetu telefonia IP Sieć światłowodowa Głównym aktywem Grupy jest sieć światłowodowa, która łączy kluczowe ośrodki miejskie w Polsce, m.in.: Trójmiasto, Kraków, Poznań, Wrocław. Na terenie aglomeracji warszawskiej oraz górnośląskiej HAWE nie posiada własnej sieci, jednak wynajmuje ją od podmiotów trzecich. W planach spółki jest zakup sieci na tych terenach. 5

6 Sieć światłowodowa składa się z trzech równolegle ułoŝonych rurociągów o długości 3 3 km kaŝdy. Jeden z nich uzbrojony jest we włókna światłowodowe. Drugi rurociąg nie jest wykorzystywany, jednak jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie on uzbrojony i wydzierŝawiony podmiotom z rynku telekomunikacyjnego. Plany wokół trzeciego rurociągu zakładają jego sprzedaŝ, jednak spółka szuka partnera do transakcji ze strony administracji publicznej, która nie będzie świadczyła w oparciu o ten rurociąg działalności konkurencyjnej. Schemat sieci światłowodowej HAWE dostępny jest na stronie internetowej spółki: Kolejne inwestycje W trakcie realizacji jest III etap budowy Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej. W 211 roku spółka kontynuowała nuowała prace budowlane, rozpoczęte w 21 roku, na odcinku Poznań Wrocław, które w niedalekiej przyszłości zostaną zakończone. W kolejnych latach HAWE zamierza zaprojektować i wybudować następujące odcinki sieci: Katowice Opole Wrocław, Katowice Kraków Cieszyn, Łódź Zgierz Golędzkie, Sochaczew Warszawa, Warszawa Biała Podlaska Terespol. Po zrealizowaniu wyŝej opisanej inwestycji HAWE zakończy budowę Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE. Łączna jej długość wyniesie ok km. Plan zakłada realizację ę tego celu do końca 213 roku. Przyłączenie sieci do linii operatorów spoza Polski umoŝliwi transmisje transgraniczne na duŝych odległościach. Na bazie sieci światłowodowej spółka HAWE Telekom Sp. z o.o. świadczy usługi dla operatorów telekomunikacyjnych. Największą pozycją przychodów jest dzierŝawa włókien światłowodowych. W gronie klientów HAWE znajduje się większość operatorów telekomunikacyjnych, w tym Netia S.A., Telefonia Dialog S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Exatel S.A., Telekomunikacja Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TK Telekom. DWDM Technologia Usługi teleinformatyczne mogą być świadczone w oparciu o siedzi miedziane i optyczne. Te pierwsze są zdecydowanie tańsze w instalacji i obsłudze, jednak z uwagi na wysoką ą tłumienność (wytracanie mocy impulsu) nie stwarzają moŝliwości przesyłu danych na duŝe odległości. Do tego celu słuŝą technologie optyczne. Platformy światłowodowe pierwszych instalacji prowadziły pojedynczy strumień światła laserowego, a przepustowość sieci odpowiadała fizycznej prędkości jednej częstotliwości światła. W rzeczywistości ci dawało to transmisję danych na poziomie 2,5 Gb/s. Następnie zwiększano liczbę kanałów optycznych prowadzonych w jednym włóknie światłowodu, osiągając 1 Gb/s przy 4 falach świetlnych, następnie 2 Gb/s przy 8, a obecnie w technologii DWDM osiągane są prędkości kilkuset Gb/s. Technologia, z jakiej korzysta spółka w ramach jednego rurociągu musi być spójna na całej jego długości, toteŝ istotny będzie wybór rodzaju światłowodu wtłoczonego do drugiego rurociągu. 6

7 2. Otoczenie rynkowe Wykres: Wartość rynku telekomunikacyjnego w latach w mld zł. 6, 5, 49,6 4, 41, 42,2 42,8 3, 2, 1,, Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Wartość całego rynku telekomunikacyjnego według UKE szacowana jest w roku 21 na 42,8 mld zł. Minione lata, poza kryzysowym 29 przyniosły wzrost rynku. Dominującym trendem jest spadek wartości usług głosowych, szczególnie dotykający tradycyjne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, oraz wzrost wartości segmentu internetowego. towego. Z uwagi na charakter działalności HAWE skupimy się wyłącznie na tym drugim. 2.1 Rynek usług dostępu do Internetu Wykres: Wartość rynku dostępu do Internetu w latach oraz prognoza w mld zł. 14, 12, 11,2 12,3 1, 8,8 1,1 8, 7,4 6, 4,9 5,9 4, 3,9 4,1 2,6 2,, P 212P 213P 214P 215P 216P Źródło: UKE, prognozy własne. 7

8 Dynamiczny wzrost rynku usług dostępu do sieci Internet Rynek usług dostępu do sieci Internet przeŝywa w ostatnich latach okres dynamicznego wzrostu. Wartość usług dostępu do Internetu wzrosła w 21 r. do 4,9 mld zł (+2,4%). Zanotowano 5,6 mln uŝytkowników łącz stacjonarnych i 3,5 mln łącz mobilnych. Wskaźnik penetracji na 1 mieszkańców wyniósł 25,2 (+3,79 p.p). Penetracja rynku usługami stacjonarnymi na poziomie 16, łącz na 1 mieszkańców ukształtowała się jednak na poziomie o 1,6 p.p. poniŝej średniej Unii Europejskiej, co częściowo jest rekompensowane przez penetrację rynku usługami mobilnymi równą 9,1 łącz na 1 mieszkańców, 1,9 p.p. powyŝej średniej UE. W naszej ocenie lata 212 oraz 213 będą wyjątkowo dobre na tym rynku z uwagi na duŝe projekty samorządów wojewódzkich przy wsparciu UE, plany inwestycyjne TP, sieci komórkowych oraz inwestycje grupy Zygmunta Solorza-śaka. Wzrost ilościowy sprzętu komputerowego z połączeniem do sieci Internet W roku 26 zaledwie 45,5% gospodarstw domowych posiadało sprzęt komputerowy, podczas gdy w roku 21 wskaźnik ten sięgnął 69,%. Największą dynamikę odnotowano na obszarach wiejskich. Ostatnie 4 lata to takŝe istotny wzrost liczby gospodarstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dystans, jaki dzieli Polskę do krajów zachodnioeuropejskich na tym gruncie, wciąŝ daje jednak duŝe perspektywy wzrostu rynku dostępu do Internetu. Wykres: Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w latach (w%). 6, 51,1 56,8 5, 4, 3, 21,6 29,6 37,9 2, 1,, Źródło: UKE. Szerokopasmowy dostęp do Internetu posiadało na koniec 21 roku 56,8% gospodarstw domowych, podczas gdy w 26 roku wskaźnik ten kształtował się nieznacznie powyŝej 2%., co oznacza przeszło dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 4 lat. Mimo to Polska wciąŝ pozostaje pod względem dostępności szerokopasmowego Internetu w tyle za średnią europejską, osiągając wg Eurostatu wynik o 5 p.p. niŝszy. Trendy w społeczeństwie Inne czynniki wzrostu ruchu w sieci DuŜe szanse wzrostu wartości rynku związane są z popularnymi w ostatnim czasie smartfonami i mobilnym wykorzystaniu dostępu do sieci. Wzrost uŝytkowników Internetu, zarówno w sieciach kablowych jak i bezprzewodowych, w sposób naturalny wywołuje wzrost ruchu w infrastrukturze teletechnicznej operatorów, na co liczy HAWE Telekom. Światłowód jest obecnie najlepszym nośnikiem nikiem informacji na długie dystanse, dlatego operatorzy komórkowi są zmuszeni korzystać z sieci kablowych do przesyłu danych pomiędzy nadajnikami sieci bezprzewodowych. 8

9 Kolejnym bodźcem do wzrostu wartości tego rynku było rozpowszechnienie portali społecznościowych, które oferują poza miejscem do wymiany informacji o spotkaniach, osobach, wydarzeniach, takŝe internetowe albumy fotograficzne oraz biblioteki filmów uŝytkowników. Poza stałym dopływem nowych zdjęć, które generują istotne zapotrzebowania na moc transferową sieci, takŝe zwiększa się ich rozmiar (rozdzielczość) dopuszczana przez te portale. Do sieci przenoszona jest treść wcześniej publikowana w formie papierowej. Liczne czasopisma zawiesiły druk, skupiają się wyłącznie na dostarczaniu treści wyłącznie na własne strony internetowe, lub zmniejszyły wydania papierowe. Z roku na rok równieŝ coraz więcej towarów jest handlowanych przez Internet. Łącząc c te trendy nie widzimy potencjalnej granicy wzrostu transferu w sieci. 2.2 Budownictwo, projektowanie i serwis sieci obcych Pozytywna dynamika inwestycji Drugą działalnością Grupy HAWE, prowadzoną przez spółkę zaleŝną HAWE Budownictwo, jest budownictwo, projektowanie oraz serwis sieci obcych. Pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej w 21 roku, wartość rynku, na którym działa spółka HAWE Budownictwo w dalszym ciągu rośnie. Wynika to głównie z nakładów dotyczących cych rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, które pozostają względnie odporne na spowolnienie gospodarcze w naszym kraju. Dane GUS porównujące wartość produkcji budowlano-montaŝowej w zakresie rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu w latach pokazują niewielki spadek produkcji w 21 r., jedynie w kategorii robót o charakterze inwestycyjnym. Wartość ogółem produkcji budowlano-montaŝowej w zakresie rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu w analizowanym okresie przyrastała średniorocznie o blisko 9 proc., z czego roboty o charakterze inwestycyjnym charakteryzował średnioroczny wzrost o 9,3 proc. wobec 8,3 proc. dynamiki robót o charakterze remontowym. Wykres: Wartość produkcji budowlano-montaŝowej w zakresie rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu w latach (mln zł) , , ,8 1 79, ,1 911, ,5 2 16, , 2 62,4 3 13,2 3 93, Roboty o charakterze inwestycyjnym Roboty o charakterze remontowym Źródło: GUS 9

10 Projekty budowlane Rosnący popyt na sieci szerokopasmowe, głównie za sprawą inwestycji samorządowych w tej sferze, zapowiada ciągły wzrost zainteresowania branŝą, co stwarza szansę szybkiego wzrostu przychodów firm posiadających odpowiednią ą infrastrukturę takich jak HAWE Budownictwo. Mowa tu głównie o realizacji takich projektów jak rozbudowa infrastruktury umoŝliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu w województwach tzw. ściany wschodniej. Projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" (SSPW) zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej na terenach zagroŝonych onych wykluczeniem cyfrowym tzw. Polski Wschodniej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do końca 213 roku co najmniej 9 proc. gospodarstw domowych i 1 proc. instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej będzie posiadać dostęp do usług szerokopasmowych. Projekt SSPW jest realizowany na obszarze 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko- mazurskiego. HAWE jest jedynym podmiotem na rynku, który na chwilę obecną posiada na ścianie wschodniej przeszło 1 kilometrów światłowodu i moŝe być on sprzedany na rzecz tego projektu. Mowa o trzecim rurociągu, który nie jest uzbrojony, tzn. nie są w nim na chwilę ę obecną wtłoczone światłowody, jednak jest to czynność stosunkowo łatwa i szybka w realizacji do 4 miesięcy. Koszt uzbrojenia jednego rurociągu wynosi od 9 do 12 tys. zł za 1 kilometr. Istotne z punktu widzenia spółki jest to, Ŝe ten rurociąg będzie zaledwie początkiem inwestycji w województwach wschodnich, których potrzeby infrastrukturalne sięgają przeszło 1 tys. km światłowodu. Projekt informatyzacji Ściany Wschodniej Swoją szansę w tym projekcie upatrują najwięksi gracze na rynku, o czym świadczy chociaŝby podpisane w sierpniu br., z inicjatywy Grupy TP, Alcatel-Lucent oraz HAWE, porozumienie o wzajemnej współpracy, którego celem jest rozwijanie szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w Polsce. Porozumienie związane jest z realizacją załoŝeń Europejskiej Agendy Cyfrowej, która przewiduje, Ŝe do 213 roku wszyscy obywatele UE powinni mieć ć zapewniony dostęp do szybkiego Internetu. Punktem docelowym w perspektywie kolejnych 7 lat, do 22 roku, jest stan, w którym kaŝdy mieszkaniec Unii dysponuje łączem o przepustowości co najmniej 3 Mb/s. Koszty wybudowania w Polsce niezbędnej infrastruktury, składającej się głównie z sieci w technologii FTTH (Fiber to the Home światłowód do domu) mogą przekroczyć 25 mld zł. Na realizację tego celu, w ramach funduszy unijnych, Polsce przyznano prawie 1,5 mld euro na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w latach , z czego na realizację ę projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej przeznaczono 255 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Celowość inwestycji najlepiej obrazuje mapa nasycenia usługami dostępu do Internetu niezaleŝnie od jego przepływności i technologii. Wyłączone z tego zestawienia zostały jedynie usługi oferowane przez sieci mobilne na bazie modemów 2G/3G. 1

11 Schemat: Mapa nasycenia usługami dostępu do sieci Internet źródło: Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Stan wg danych z 24 września 211 r. Wskaźnik penetracji w gminach uwzględnia usługi świadczone przez operatorów, którzy posiadają własną infrastrukturę przewodową, stacjonarną bezprzewodową (w tym WLAN, WiMax, CDMA), lub świadczą usługę w oparciu o LLU, BSA oraz świadczą w danej gminie usługi dostępu do sieci Internet. Jak wynika z powyŝszej mapy, gminy zlokalizowane we wschodniej Polsce mają nieporównywalnie niŝsze nasycenie usługami dostępu do Internetu niŝ województwa zachodnie czy południowe, co obrazuje kolor pomarańczowy i czerwony. Podobny sposób wykonania, jak i późniejsze przeznaczenie, dotyczy budowy dolnośląskiej sieci światłowodowej. Sieć ma stanowić prawdziwą rewolucję dla regionu, a przewidywana długość światłowodów ma liczyć 1 7 kilometrów.. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dopuścił do drugiego etapu przetargu firmy równieŝ Elektrotim, Wasko, Alcatel-Lucent oraz TK Telekom. Wartość umowy sięga 228 mln zł, a prace dodatkowe mogą ą sięgać nawet 5% wartości podstawowego zamów. Dotacja Unii Europejskiej moŝe sięgnąć w tym przypadku aŝ 85% wartości inwestycji. Pozostałą ą część funduszy muszą dopłacić gminy. Realizacja kontraktu ma trwać do września 213 roku. Inwestycje w pozostałych województwach Kolejny projekt będzie realizowany w województwie lubuskim, gdzie w wyniku przetargu wygranego przez Telekomunikację Polską zbudowane zostanie ponad 1 3 km sieci światłowodowej za 15 mln zł. Ponad 1/3 tej kwoty udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej, resztę zapewni Grupa TP. W ślady lubuskiego poszło województwo pomorskie. Tutaj równieŝ wygranym przetargu okazała się Telekomunikacja Polska, która zainwestuje prawie 12 mln złotych. Kolejne 36 mln złotych dokłada Unia Europejska. Na rynku budownictwa telekomunikacyjnego konkuruje ze sobą wiele firm, lecz faktycznie tylko kilka z nich jest w stanie realizować projekty o zasięgu ogólnopolskim. NaleŜą do nich m.in. HAWE takŝe Telekomunikacja Polska, Alcatel Lucent oraz TK Telekom. W swojej strukturze HAWE jest podmiotem podobnym do TK Telekom obie firmy posiadają własną infrastrukturę i są ą aktywne na polu budownictwa telekomunikacyjnego. Z kolei Alcatel Lucent jest wyłącznie dostawcą rozwiązań do budowy sieci. W projekcie budowy sieci w województwach pomorskim i podlaskim HAWE współpracuje z TP Teltech, spółką zaleŝną Telekomunikacji, realizującą ą te projekty. 11

12 Z zestawienia wysokość planowanych inwestycji w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce z moŝliwościami iami ich realizacji przez Grupę Kapitałową HAWE S.A. wynika, Ŝe spółka ma szansę na skokowy wzrost przychodów w wypadku przystąpienia do realizacji któregokolwiek z tych projektów. ZagroŜenie dla tych przedsięwzięć jest praktycznie tylko strona kosztowa przede wszystkim ceny materiałów do budowy sieci światłowodowej. HAWE nie mierzy jednak w wysoką marŝowość usług budowlanych. Znacznie istotniejsze są towarzyszące im kontrakty na serwis sieci, które zapewniają spółce przychody w dłuŝszym terminie. I to właśnie oferta serwisowa ma być jednym z elementów sukcesu HAWE. Pierwsze duŝe kontrakty zostały juŝ podpisane. m.in. naleŝy do nich serwisowanie sieci Dialogu, które w ciągu najbliŝszych 3 lat mają przynieść spółce około 1 mln zł rocznie dodatkowego przychodu. 2.3 Inwestycje prywatne Rozwój mobilnego Internetu W sektorze telekomunikacyjnym w ostatnich miesiącach miały miejsce duŝe transakcje, istotnie zmieniające układ sił na rynku. Największe prywatne przedsięwzięcie w sektorze dotyczy inwestycji Zygmunta Solorzata otworzyła drogę do synergii posiadanych śaka, który kupił Polkomtel operatora sieci Plus. Transakcja w portfelu inwestora spółek (Cyfrowy Polsat, Aero2, Midas), jak równieŝ stworzyła przedpole do wprowadzenia nowej technologii bezprzewodowej transmisji danych na polski rynek, tzw. LTE (Long Term Evolution), dająca istotnie wyŝszą przepustowość sieci od jej poprzedniczek (HSPA, HSPA+). Transmisja danych za pomocą sieci bezprzewodowych odbywa się za pośrednictwem nadajników, których w wypadku LTE maksymalny efektywny y zasięg na otwartym terenie sięga ok. 8 km (w praktyce nadajniki na terenie zabudowanym muszą być ć budowane znacznie gęściej). Komunikacja na długie dystanse nie moŝe się jednak odbyć bez sieci szkieletowych o znacznie większych moŝliwościach transferowych od sieci bezprzewodowych. Co oznacza to dla HAWE? Rozwój LTE moŝe się ę odbyć za pośrednictwem sieci naleŝącej do Grupy. W grę ę wchodzi sprzedaŝ włókien światłowodowych na rzecz Aero2, spółki z grupy Zygmunta Solorza-śaka. Ponadto, HAWE ma szansę, podobnie jak w wypadku inwestycji publicznych, zdobyć szereg kontraktów na rozbudowę sieci Aero2, a w dalszej perspektywie podpisać umowę wieloletniej obsługi tej sieci. 2.4 Konkurencja O ile rynek usługodawców dostępu do Internetu jest rozdrobniony i występuje na nim silna konkurencja (13 większych operatorów oraz liczni operatorzy lokalni), to dzierŝawą łączy światłowodowych na bazie własnych łączy zajmują się praktycznie 3 podmioty: HAWE, Exatel oraz TK Telekom. RównieŜ TPSA ujawnia w sprawozdaniach przychody y z tytułu leasingu infrastruktury, jednak nie jest moŝliwe ich bezpośrednie wydzielenie z pozostałej działalności jak choćby udostępniania linii operatorom usług głosowych. Alternatywą dla usług dzierŝawy włókien światłowodowych są usługi transmisji danych. W tym wypadku operator zamawiający usługę nie ma rzecz jasna wyłączności ci na wykorzystanie łączy. DzierŜawa włókien wymaga od zamawiającego usługę inwestycji w urządzenia transmisyjne, jednak w zamian daje pełny dostęp do dzierŝawionego odcinka. PoniŜej przedstawiamy głównych operatorów sieci światłowodowych w Polsce oraz głównych konkurentów w segmencie budowlanym. 12

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący:

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący: Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru akcji serii E, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Hawe Telekomunikacja Polska

Hawe Telekomunikacja Polska maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Hawe Telekomunikacja Polska Kupuj 4.52 zł Rekomendacja Kupuj Oczekujemy, że domknięcie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny. Kraków, Mały Rynek 7. Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA.

Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny. Kraków, Mały Rynek 7. Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA. Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny Kraków, Mały Rynek 7 Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA Październik 2007 Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Integer.pl S.A. występują następujące

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2 Spis treści I. Przegląd działalności w skrócie... 3 II. Podstawowe informacje... 5 1. Historia i zakres działalności Banku Zachodniego WBK S.A.... 5 2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji...

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne

Budownictwo energetyczne 12 marca 2010 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Budownictwo energetyczne P/E 10 15,3 EV/EBITDA 10 WIG Budownictwo 7400 PLN 6700 6000 5300 4600 WIG Budownictwo 9,2 5 511,36

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku -Kraków, 30 września 2008 roku- Spis treści: Spis treści:... 2 1 Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo