Niniejszy raport jest podsumowaniem rekomendacji omówionych w trakcie debaty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy raport jest podsumowaniem rekomendacji omówionych w trakcie debaty."

Transkrypt

1 Zaangażowanie gminnych samorządów w zapewnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach nieatrakcyjnych dla biznesu. Rekomendowane działania i modele współpracy z biznesem. Wprowadzenie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zaczynają traktować dostęp do usług szerokopasmowych jako zadanie własne, dźwignię rozwoju swojej gminy, powiatu i województwa. Takiemu podejściu sprzyja procedowany właśnie w Sejmie RP projekt Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. Megaustawa. Jednakże interwencja publiczna zawsze rodzi dylemat, jak ją przeprowadzić, by mogła spełnić swój cel, ale nie ograniczała konkurencyjności i pobudziła rynek do samodzielnego działania. Mając to na uwadze, Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności (w ramach Programu e-vita) i z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowała 31 marca 2010 r. spotkanie przy okrągłym stole. Celem spotkania było określenie zalecanych modeli interwencji gminnych samorządów w rozwój infrastruktury dostępu do Internetu na obszarach nieatrakcyjnych dla biznesu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: lokalnych samorządów urzędów marszałkowskich instytucji centralnych przedsiębiorstw organizacji pozarządowych oraz eksperci rynku teleinformatycznego. Niniejszy raport jest podsumowaniem rekomendacji omówionych w trakcie debaty. Rekomendacje 1. Wszystkimi możliwymi metodami należy tworzyć powszechny, szerokopasmowy dostęp do Internetu wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie. Trzeba też planować dostęp tam, gdzie zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego powstaną nowe inwestycje mieszkaniowe lub przemysłowe. 2. Nie istnieje jednak jeden właściwy model interwencji lokalnego samorządu w rozwój dostępu do Internetu. Wszystko zależy od lokalnych warunków, które samorząd powinien określić przed podjęciem decyzji. 3. Interwencja JST nie powinna zastępować działań komercyjnych operatorów, tylko je ułatwiać i uzupełniać tam, gdzie z przyczyn ekonomicznych nie zostaną podjęte.

2 4. Samorząd decyzję o inwestycji w szerokopasmowy dostęp do Internetu na swoim terenie musi poprzedzić ustaleniem, jakie przyświecają mu strategiczne cele w zakresie rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych (ang. ICT). 5. Zadaniami Gminy jest zarówno wspieranie rozwoju powszechnego dostępu do Internetu na jej terenie, jak i (a może przede wszystkim) pobudzanie popytu na korzystanie z sieci. 6. Samorząd powinien pobudzać popyt na korzystanie z Internetu m. in. poprzez wdrażanie publicznych i edukacyjnych usług dostępnych w sieci, edukację, tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, wspieranie osób wykluczonych cyfrowo a także liderów (sołtysów, proboszczów, nauczycieli, kadr gminnych instytucji etc). 7. Planowanie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu musi obejmować zarówno obszary obecnie zamieszkałe, jak i tereny, na których zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego powstaną nowe inwestycje mieszkaniowe lub przemysłowe. 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi zawierać wszystkie elementy rozwoju sieci teleinformatycznych. W planach miejscowych nie może być zakazów, dotyczących inwestowania w infrastrukturę teleinformatyczną. 9. Samorządy gminne powinny budować kanalizację teletechniczną lub ułatwiać jej budowę innym podmiotom przy okazji prowadzonych remontów i inwestycji liniowych. W przypadku braku środków na własną inwestycję powinny informować rynek i szukać inwestorów. 10. Warto brać pod uwagę technologie satelitarne w zapewnieniu dostępu do Internetu tam, gdzie nie można tego zrobić przy pomocy innej technologii. 11. Gmina, chcąca rozwijać infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego na swoim terenie zgodnie z przyjętą strategią jej rozwoju, powinna: a) Przeprowadzić inwentaryzację zasobów telekomunikacyjnych i innej infrastruktury liniowej oraz obiektów do kolokacji anten, b) Zbadać potencjał zapotrzebowania na usługi (w perspektywie lat), c) Zaprosić operatorów i porozmawiać o ich planach inwestycyjnych oraz swoich potrzebach, d) Szukać operatora, który jest w stanie zainwestować (Gminy mogą pytać UKE i KIKE o podpowiedź dotyczącą potencjalnych operatorów. Gminy mogą też robić konkursy, żeby wyłonić operatora), d) Wybrać partnera i model organizacyjny (dobrze zastanowić się, czy chce oferować bezpłatny dostęp do sieci), e) Jeżeli inwestor się nie znajdzie, wówczas Gmina sama powinna inwestować. Powinna robić to wykorzystując dostępne środki zewnętrzne, ale nie polegając na nich całkowicie, f) Ocenić, jakie warunki postawi Megaustawa, g) Ocenić, gdzie Gmina może interweniować i na jakich zasadach, h) Poprowadzić akcję informacyjną i edukacyjną, by uzyskać poparcie mieszkańców dla planowanej inwestycji oraz rozbudzić popyt.

3 Ułatwieniem dla Gminy, ale i dla przedsiębiorców, byłaby organizacja internetowej giełdy informacji o inwestycjach szerokopasmowych np. w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego. Gmina, która chciałaby rozwijać u siebie dostęp do Internetu, zadawałaby tą drogą pytanie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jakie mają plany wobec jej obszaru oraz na jakich warunkach chcieliby u nich zainwestować. Dużym wsparciem dla samorządów byłaby pomoc w wyborze modelu interwencji i współpracy z biznesem. Megaustawa pozwoli gminom na zwrócenie się do Prezesa UKE o opinię dotyczącą wyboru właściwego modelu współpracy. To zdejmuje część odpowiedzialności z Gminy. Ustawa zlikwiduje też część barier inwestycyjnych m. in. tych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. UKE będzie doradzać w ramach dużego programu doradczego, który właśnie rusza. MODELE ORGANIZACYJNE Z dotychczasowych doświadczeń JST i przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniu przy okrągłym stole, wynikają opisane niżej możliwe modele organizacji zapewniania szerokopasmowego dostępu do Internetu. Nie są to modele rozłączne, poszczególne ich elementy mogą być łączone. 1. Gmina nie inwestuje w sieć, lecz stwarza warunki do rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zainteresowany podmiot gospodarczy, którego JST wspomogła np. ułatwiając proces inwestycyjny, sam zajmuje się budową sieci i pozyskiwaniem klientów. Notabene Gmina ułatwia przedsiębiorcy prowadzenie inwestycji m. in. udostępniając informacje o miejscowych planach zagospodarowania i ich zmianach. Może też pomagać w procedowaniu przy pozwoleniach oraz udostępniając nieruchomości. Zaangażowanie Gminy w nakłanianie ludzi do zainteresowania się Internetem to istotny element systemu biznesowego. 2. Gmina decyduje się na Partnerstwo Publiczno-Prywatne lub inną formę współpracy z biznesem. Szuka współudziałowca do budowy infrastruktury szerokopasmowej i świadczenia usług, lub buduje część infrastruktury i dzierżawi ją operatorowi. 3. Gmina zbudowawszy kompletną infrastrukturę teleinformatyczną, ogłasza przetarg, w wyniku którego wyłania operatora usług szerokopasmowych przedsiębiorcę. Sieć nadal jest własnością Gminy. 4. Gmina buduje sieć szerokopasmową, po czym przekazuje ją w zarządzanie swojej spółce komunalnej, fundacji, stowarzyszeniu lokalnemu lub tworzy spółdzielnię telekomunikacyjną. W każdym z tych przypadków infrastruktura szerokopasmowa pozostaje własnością Gminy. 5. Tam, gdzie nikt inny nie chce inwestować, Gmina bierze na siebie obowiązki operatora telekomunikacyjnego i udostępnia okrojone usługi szerokopasmowe za darmo. Gdy wejdzie w życie tzw. Megaustawa, JST będzie miała możliwość pełnoprawnego świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych. W opinii części uczestników spotkania w ten sposób, w niektórych przypadkach, Gmina korzystnie

4 ingeruje w rynek: tworzy popyt na dostęp do Internetu, i stanowiąc konkurencję, podnosi jakość usług świadczonych komercyjnie. Podsumowanie Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu przy okrągłym stole, oczekują od samorządów przede wszystkim dialogu i konsultacji. Uczestnicy- samorządowcy zgodni są co do tego, że samorząd powinien angażować się w rozwój infrastruktury, a nawet świadczenie usług tam, gdzie nie opłaca się to biznesowi. Gmina jednak nie działa na rynku telekomunikacyjnym, tylko wspiera jego rozwój. Rolą samorządu równie ważną, jak wspieranie podaży usług dostępu do sieci, jest zwiększanie popytu na korzystanie z Internetu. Kluczem jest umożliwienie mieszkańcom poznania i wypróbowania różnych narzędzi dostępnych w Internecie, których wykorzystanie może przynieść konkretne korzyści. Istotnym elementem tego działania jest tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz działania edukacyjne. Można do tego wykorzystać działanie 8.3. PO IG i środki z RPO. Projekty rozwoju wykorzystania Internetu w Gminie muszą być kompleksowe i obejmować rozwój dostępu do Internetu, edukację oraz tworzenie nowych elektronicznych usług i zasobów. Całość działań musi być zależna od ustalonych celów strategicznych, czyli de facto odpowiedzi na pytanie: jak gminie i jej mieszkańcom dostęp do usług szerokopasmowych ma służyć co najmniej przez kolejne kilkanaście lat? Spisał Sławomir Kosieliński, COMPUTERWORLD Uczestnicy spotkania przy okrągłym stole, poświęconego roli samorządów gminnych i biznesu w zapewnianiu szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach nieatrakcyjnych biznesowo, które odbyło się 31 marca 2010 w Warszawie: Przedstawiciele lokalnych samorządów: 1. Wiesław Gołaszewski, Wójt Gminy Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie 2. Marek Janikowski, Wójt Gminy Stoszowice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie 3. Marek Klara, Wójt Gminy Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, województwo podkarpackie 4. Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Miasta Mszczonowa, Urząd Miejski w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województw mazowieckie 5. Paweł Pogorzelski, Wójt Gminy Zawady, powiat białostocki, województwo podlaskie 6. Henryk Toryfter, Wójt Gminy Baranowo, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie

5 Przedstawiciele urzędów marszałkowskich: 1. Krzysztof Bielawski, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 2. Dariusz Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Przedstawiciele instytucji centralnych 1. Agnieszka Zaborowska, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Infrastruktury 2. Maciej Koziara, Urząd Komunikacji Elektronicznej 3. Agnieszka Suska-Buława, Naczelnik Wydziału Funduszy Strukturalnych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 4. Jurand Drop, Naczelnik Wydziału Strategii i Koordynacji Inicjatyw Krajowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5. Mariusz Dąbrowski, Wydział Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 6. Paweł Pacek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przedstawiciele przedsiębiorstw: 1. Tomasz Białobłocki, Dyrektor ds. Projektów Publiczno- Prywatnych Telekomunikacja Polska S.A. 2. Kamil Kurek, Wiceprezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej 3. Eugeniusz Gaca, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 4. Mariusz Wątor, NETMAR 5. Michał Matuszewski, NowoNET Przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci: 1. Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy, Polsko- Amerykańska Fundacji Wolności 2. Piotr Rutkowski, Fundacja Instytut Mikromakro 3. Krzysztof Heller, Infostrategia 4. Wiesław Baług, ekspert Fundacji Wspomagania Wsi 5. Tomasz Kulisiewicz, Stowarzyszenie "Komputer w Firmie" 6. Dariusz Gacoń, Instytut Łączności 7. Józef Orzeł, Stowarzyszenie Miasta w Internecie 8. Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 9. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Prowadzący: Sławomir Kosieliński, Computerworld Organizatorzy: Wiesława Kwiatkowska, Piotr Szczepański, Klara Malecka, Jacek Pietrusiak, Krystian Połomski

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Samorządy nie wykorzystują dotacji na szybki internet. Wpisany przez

Samorządy nie wykorzystują dotacji na szybki internet. Wpisany przez Z Magdaleną Gaj, wiceministrem infrastruktury, o przyszłości szerokopasmowego Internetu w Polsce, środkach unijnych i szansach na ich wykorzystanie rozmawia Piotr Wielicki. Unijne dotacje na budowę szybkiego

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. KATOWICE, kwiecień 2015 Opracowanie: ul. Powstańców 34 40-954

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo