Równania różniczkowe. y xy (1.1) x y (1.2) z xyz (1.3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Równania różniczkowe. y xy (1.1) x y (1.2) z xyz (1.3)"

Transkrypt

1 ownn oznczkowe Równn óżnczkowe. Wstę Równne óżnczkow nzw ównne zwejące funkcje newdoe zenne nezleżne oz ocodne funkcj newdoc lu c óżnczk. Pzkłd d 5 d d sn d. d d e d d d. z z z z. ównne óżnczkowe zwczjne ównne óżnczkowe cząstkowe ząd ównn óżnczkowego cłk ównn óżnczkowego cłkowne ównn óżnczkowego ozwązne ównn óżnczkowego wunk oczątkowe wunk zegowe jednoznczność ozwązn ównn óżnczkowego cłk ogóln ównn óżnczkowego cłk szczególn ównn óżnczkowego ozwązne osolwe ównn óżnczkowego Pzkłd ec t P Równne v P gdze v = const jest ównne óżnczkow zwczjn ewszego zędu. Rozwązne ogóln tego ównn jest funkcj /5 4--

2 ownn oznczkowe v d t C P czl vtc P4 ec n ozwązne P4 ędze nłożon nstęując wunek oczątkow P5 Podstw wunek oczątkow 5 do ozwązn ogólnego P4 dostje v C P6 Stąd C P7 Rozwązne szczególne sełnjące zówno ównne P jk wunek oczątkow P6 ostć vt P8 co jest łtwo swdzć. Podstw P8 do P dostje v v P9 Podstwene t = do P8 dje P jew zje sę ównn któe ożn sowdzć do ostc.4 Równne tu ędze ozwązwć z wunku oczątkow.5 Pzkłd ównń djącc sę sowdzć do ostc sn.7 t. /5 4--

3 ownn oznczkowe. Metod łnc Eule Dne ównne óżnczkowe. Wunek oczątkow. Wzó ekuencjn n ozwązne zlżone ównn gdze..4 Błąd lokln etod jest zędu e o.5 /5 4--

4 ownn oznczkowe PRZYKŁD Dne jest ównne óżnczkowe oz wunek oczątkow. Wznczć wtość funkcj w unkce dzeląc zedzł [; ] n n częśc. Zstosowć wzó Eule ROZWIĄZIE. k Olcz kok: n. ; k k. Uleszon etod Eule etod Eule-Cuc'ego etod Heun 4/5 4--

5 ownn oznczkowe... 5/ Błąd lokln etod jest zędu e o.7 W etodze zjęto że wsółcznnk keunkow secznej zecodzącej zez unkt jest śedną tetczną wsółcznnków keunkowc stcznc w unktc oz. 4--

6 ownn oznczkowe 4. Metod Tlo Równne ostc f 4. z wunke oczątkow 4. ożn ozwązć wkozstując ozwnęce funkcj w szeeg Tlo w otoczenu unktu!! Szeeg 4. ożn zedstwć w wgodnejszej ostc gdze Pocodną dugego zędu wstęującą w zlżenu 4.4 otzuje óżnczkując zleżność 4. f f 4.7 Pocodną tzecego zędu wzncz óżnczkując wą stonę zleżnośc 4.7 td. Wkozstując wunek oczątkow 4. olcz jąc wzncz td. ż do oszukwnej wtośc n. 5. Metod Rungego-Kutt 5. Wunek oczątkow 5. Metod t oleg n zlżenu szeegu Tlo dl koncją lnową wtośc ewszej ocodnej funkcj olczonc dl odowedno donc unktów. W ten sosó unk sę konecznośc wznczn ocodnc wższc zędów funkcj w unkce. Poszukuje tk 6/5 4--

7 ownn oznczkowe 4-- 7/5 n j j j 5. gdze: Dl n = zleżność 5. uszcz sę do 5.7 Zje sę wznczene wtośc dl tego zdku. Dokłdne ozwązne ównn 5. ozncz zez ozwne je w szeeg Tlo w otoczenu unktu z dokłdnoścą do dugc ocodnc!! 5.8 Z ównn 5. wzncz dugą ocodną funkcj d d 5.9 Do ozwnęc 5.8 odstw ównn Z zleżnośc 5.7 o uwzględnenu wzoów dostje 5. unkcję ozwj w szeeg Tlo z dokłdnoścą do ewszc ocodnc! 5. Podstwene 5. do 5. dje 5. Równn ędą tożsośc gd

8 ownn oznczkowe 4-- 8/ W ukłdze tzec ównń wstęują 4 newdoe. Pzjuje = stąd Po odstwenu 5.7 do dostje Błąd lokln etod dl n = etod dugego zędu jest zędu. Wzo 5.8 są tożse z wzo etod Eule-Cuc'ego. W ktce stosuje sę wzo Rungego-Kutt wższc zędów nczęścej czwtego zędu. Wzo tzecego zędu Błąd lokln etod jest zędu 4. Wzo czwtego zędu Błąd lokln etod jest zędu 5.

9 ownn oznczkowe Zgdnen zegowe. Metod tecjn etod stzłów Rozwąże nstęujące zgdnene zegowe ' "... Zkłd że '.4 gdze oże ć dowolną wtoścą. Zgdnene...4 ozwązuje jko zgdnene oczątkowe. W ogólnośc olczon wtość dl ozncz ją jko ędze sę óżnć od. sz zdne jest znlezene tkej wtośc wunek. ł sełnon. Wznczwsz dwe wtośc oże tzecą wtość wznczć z nstęującego ównn nteolcjnego ost 9/5 4--

10 ownn oznczkowe.5 Poszukuje tkego stąd.6 Wkozstując olcz z ównn.. Gd to wkonuje nstęną tecję; olcz 4 dl znnc. jeszcze zt ocno óżn sę od. Metod óżnc skończonc Zje sę ównne óżnczkow zwczjn dugego zędu lnow ;. z wunk zegow.. sz cele ędze wznczene wtośc funkcj wewnątz zedzłu [ ]. Pzedzł [ ] dzel n ównc częśc o szeokośc /5 4--

11 ownn oznczkowe 4-- /5.4 Pocodne wstęujące w ównnu. zstą loz óżncow centln.5.6 gdze. Równne óżnczkowe. zstęuje ukłde ównń óżncowc dl węzłów leżącc wewnątz zedzłu [ ]. ;.7 gdze: Po wnożenu ównn.7 ston zez wkonnu odowednc zeksztłceń dostje ;. Po odstwenu do. zleżnośc.8 oz.9 dostje dl 4.4 n

12 ownn oznczkowe 4-- /5 n Ukłd.4 ożn zedstwć w nstęującej ostc cezowej.5 gdze:.6 n.7 Q R P Q R P Q R P Q R P Q.8 ; P.9 ; Q. ; R. Mcez główn ukłdu.5 jest tójdgonln dzęk teu ukłd ten oże ć łtwo szko ozwązn n. etodą Tos. Metod kolokcj dl zgdnen zegowego Zje sę ównne óżnczkow zwczjn dugego zędu lnow f ; z wunk zegow

13 ownn oznczkowe Złoż że oszukwne ozwązne ożn zedstwć w ostc c c c kk 4 gdze k są z gó on lnowo nezleżn funkcj. jczęścej funkcje te doe tk 5 6 k 7 Pz złożenc 5-7 ozwązne 4 sełn wunk zegowe - dl dowolnc wtośc oszukwnc wsółcznnków c. Resduu ównn ostć R f 8 Podstwene dokłdnego ozwązn do ównn 8 owdz do R 9 dl dowolnej wtośc. Dl zlżonego ozwązn o ostc 4 ędze wgć wunek 9 ł sełnon dl skończonego z gó złożonego zou unktów k Wsółcznnk c c c k ożn węc ędze wznczć z ukłdu ównń R R R k Metod kolokcj - zkłd Dne jest ównne óżnczkowe 4 z wunk zegow 5 /5 4--

14 ownn oznczkowe Złoż że oszukwne ozwązne ożn zedstwć w ostc c c c kk 4 W dlszej nlze zje k oz Równne 5 jest ównne ostej zecodzącej zez unkt [ ;] oz ;5 ] zjują wtość ówną zeu dl oz [. tost funkcje. Tk węc ozwązne 4 sełn wunk zegowe dl dowolnej wtośc wsółcznnków c. Resduu ównn ostć R 4 9 Podstwene dokłdnego ozwązn do ównn 9 owdz do R dl dowolnego. Dl zlżonego ozwązn ostc 4 ędze wgć wunek ł sełnon dl z gó złożonego zou unktów Wsółcznnk c c c ożn węc ędze wznczć z ukłdu ównń R R R W nsz zdku R c c c gdze /5 4--

15 ownn oznczkowe Złoż nstęne Po odstwenu 4-7 oz kolejno 8- do wej ston wkozstnu dostje ukłd ównń 6c c 45c 4 c 6c c 76c 96c 7c 6 z któego wzncz c c c W tel onżej zedstwono óżnce oędz wtośc uzskn z ozwązn dokłdnego d ozwązn uzsknego etodą kolokcj. d /5 4--

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA. Wykłd Anlz popytu. Optymln poltyk cenow. 1 ANALIZA OYTU. OTYMALNA OLITYKA CENOWA. rzedmotem wykłdu jest prolem zrządzn zyskem poprzez oprcowne wdrożene odpowednej strteg różncown cen, wykorzystując do

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu.

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu. Elementy rchunku prwdopodoeństw f 0 f() - gęstość rozkłdu prwdopodoeństw X f d P< < = f( d ) F = f( tdt ) - dystryunt rozkłdu E( X) = tf( t) dt - wrtość średn D ( X) = E( X ) E( X) - wrncj = f () F ()

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ó Ż Ó Ę Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ó Ż Ó Ż Ż Ż Ą Ą Ż Ą ć Ż Ż Ó Ą Ó Ż Ó Ó Ą Ó Ż Ą Ż Ó Ó Ó Ę Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ó Ą Ż Ź Ó Ż Ó Ó ÓŹ Ż Ć Ó Ó Ż Ź Ż Ó Ó Ą Ó Ź Ż Ż ź ź Ż ć ć Ó Ż Ó Ó Ż ź ć ź Ź ź Ż ź ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

ż Ś ń ń ć Ś ć ó ó ń ń ń ó Ś ń ó ń Ś ź ó ź ń Ś ń ń ó ó ń ó ó ó ż ó Ź ó ó ó ó ó ó ó ż ń ó ż ó ć ó ć ó ń ń ó ć ó ź ć Ó ć ć ż ó ó ź ó Ś ć Ó ó ń ć ż ć ó ó ć ń ć ó ó ć ż Ó ó ń ć ń ń ż ó Ś ć ó ó ż ń ó ż ń ż ó

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

ď ź ź Ä Ď É Ě Ź Ą Ü Á Ą Ń Đ ő ý ý ő ý Ú Ä Á Ą ô Ó Ó ŕ đ ý Á Ą Đ í ő É ä Ä Ä Ď ď ŕ Ń ř ý ő Ú Á Ĺ Ą Ď Ó í úł ő Ł Ä Á Ą Ď Ó ŕ Ď ý ý ő ý ĄÁ Á Ą Ď Ń ŕ Ü ä ý ő ý ý Đ ý ő Ú ď Ä Ą Ą É Ó Ł ő ý ő ý ý ŕ ŕ Á Ą Ń É

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Laboatoum Metod tatystyczych ĆWICZENIE WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Oacowała: Katazya tąo Weyfkaca hotez Hoteza statystycza to dowole zyuszczee dotyczące ozkładu oulac. Wyóżamy hotezy: aametycze

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie Kzysztof PIASECKI Ademi Eonomiczn w Poznniu O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Poblem bdwczy Podstwowym poblemem pzed im ste inwesto est oeślenie słdu i stutuy tiego potfel ego inwestyci

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH SSof Polsk, el. (1) 4843, (61) 414151, info@ssof.pl, www.ssof.pl PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Andrzej Sokołowski Akdemi Ekonomiczn w Krkowie, Zkłd Sysyki W oprcowniu ym przedswiono pewną

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo